Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 7, ст. 57; 2004 р., № 26, ст. 361; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40; 2011 р., № 37, ст. 376; 2012 р., № 4, ст. 18; Офіційний вісник України, 2012 р., № 85, ст. 3425):
 
   2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) у статті 118:
 
   1) у статті 118:
 
7. у третьому реченні частини шостої слова «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали» замінити словами «графічні матеріали»;
 
-1- Шаров І.Ф.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено (пропозиції направлені на збереження діючої редакція, однак визначення «графічні матеріали» включає в себе викопіювання з кадастрової карти плану)  у частині шостій:
у третьому реченні слова «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші» виключити;
доповнити реченням такого змісту: «Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею»;
 
    -2- Міщенко С.Г.
у третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України слова «графічні матеріали» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали»;
 
Відхилено (пропозиції на направлені на збереження діючої редакція, однак визначення «графічні матеріали» включає в себе викопіювання з кадастрової карти плану)   
    -3- Чугунніков В.С.
Іщенко В.О.
Частину шосту статті 118 доповнити реченням наступного змісту «Матеріали та документи, не передбачені цією статтею, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не має права вимагати.»
 
Враховано редакційно    
    -4- Федоряк Г.Д.
Зміни до речення третього частини шостої статті 118 Земельного кодексу України – виключити.
 
Відхилено (пропозиції направлені на збереження діючої редакція, однак визначення «графічні матеріали» включає в себе викопіювання з кадастрової карти плану)   
    -5- Махніцький О.І.
У частині 6 статті 118 Земельного кодексу України слова «графічні матеріали» виключити.
 
Відхилено Викопіювання із кадастрової карти (плану) надається державним кадастровим реєстратором за плату,термін графічні матеріали дасть можливість подавати як викопіювання із кадастрової карти (плану) також і графічні матеріали в довільній формі.   
8. частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-6- Шаров І.Ф.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
 
    -7- Мельник С.А.
1. Абзац третій частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність, відповідно до повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у її наданні, то особа зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки .»
 
Враховано частково    
    -8- Міщенко С.Г.
у частині сьомій статті 118 Земельного кодексу України абзац третій виключити;
 
Відхилено Повернення до діючих положень.   
    -9- Лелюк О.В.
частину сьому статті 118 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції «У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня закінчення зазначеного строку громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, письмово звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з повідомленням про початок розроблення проекту землеустрою та набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.»
 
Враховано частково    
    -10- Махніцький О.І.
У абзац третій частині 7 статті 118 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
9. «У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня закінчення зазначеного строку громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.»
 
-11- Чугунніков В.С.
Іщенко В.О.
У абзаці третьому частини сьомої статті 118 слова «не надав дозвіл» замінити словами «не прийняв, або не повідомив про прийняте рішення щодо видачі дозволу», слова «мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня» замінити словами «щодо відмови у його наданні з обов’язковим вмотивуванням, то з дня наступного, за днем»
 
Відхилено   «У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, і якщо незаконність такої бездіяльності встановлена рішенням суду, таке рішення суду є дозволом на розроблення відповідного проекту землеустрою»;
 
    -12- Омельянович Д.С.
Абзац третій частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність, відповідно до повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, і незаконність такої бездіяльності встановлена рішенням суду, таке рішення суду є дозволом на розробку відповідного проекту землеустрою.»
 
Враховано    
10. 2) у статті 123:
 
   2) у статті 123:
 
11. частину першу викласти в редакції такого змісту:
 
-13- Мельник С.А.
Частину першу статті 123 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у державному земельному кадастрі, без зміни її меж та цільового призначення, а також надання такої земельної ділянки в користування зі зміною виду використання (виду цільового призначення) в межах категорії земель, проводиться без складання документації із землеустрою.»
 
Враховано частково   частину першу викласти в такій редакції:
 
    -14- Міщенко С.Г.
частину першу статті 123 Земельного кодексу України викласти в редакції такого змісту:
«1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
формування нових земельних ділянок.
Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). В такому випадку розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою.
Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування».
 
Враховано частково    
12. «1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
 
   «1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
 
13. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
   Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
14. надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 
   надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 
15. формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).
 
   формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).
 
16. Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). В такому випадку розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою.
 
-15- Чугунніков В.С.
Іщенко В.О.
У абзаці шостому частини першої статті 123 слова «на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою» замінити словами «за замовленням особи, зацікавленої в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності на підставі договору, укладеного з виконавцем робіт із землеустрою. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою, у місячний строк з дня подачі такої документації розглядає її та письмово повідомляє про прийняте рішення особу, зацікавлену в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.
 
Відхилено   Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення документації із землеустрою.
Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою, або на підставі рішення суду.
 
    -16- Омельянович Д.С.
Останній абзац частини першої статті 123 Земельного кодексу України доповнити словами: «, або рішення суду».
 
Враховано    
    -17- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). В такому випадку розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу».
 
Враховано частково    
17. Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.
 
   Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній чи комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування»;
 
18. у другому реченні абзацу другого частини другої слова «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали» замінити словами «графічні матеріали»;
 
-18- Шаров І.Ф.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено Повернення до діючих норм.  у другому реченні абзацу другого частини другої слова «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші» виключити ;
частину другу доповнити реченням такого змісту: «Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею»;
 
    -19- Міщенко С.Г.
у другому реченні абзацу другого частини другої статті 123 Земельного кодексу України слова «графічні матеріали» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали»;
 
Відхилено пропозиції направлені на збереження діючої редакція, однак визначення «графічні матеріали» включає в себе викопіювання з кадастрової карти плану)   
    -20- Чугунніков В.С.
Іщенко В.О.
Абзац другий частини другої статті 123 доповнити реченням наступного змісту «Матеріали та документи, не передбачені цією статтею, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження земельною ділянкою, не має права вимагати.»
 
Враховано редакційно    
    -21- Махніцький О.І.
У частині 2 статті 123 Земельного кодексу України слова «графічні матеріали» виключити.
 
Відхилено Викопіювання із кадастрової карти (плану) надається державним кадастровим реєстратором за плату,термін графічні матеріали дасть можливість подавати як викопіювання із кадастрової карти (плану) також і графічні матеріали в довільній формі.   
19. частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-22- Шаров І.Ф.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   частину третю після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -23- Мельник С.А.
Абзац третій частини третьої статті 123 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який відповідно до повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу, передає у користування таку земельну ділянку не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у її наданні, то особа зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки .
 
Враховано частково    
    -24- Міщенко С.Г.
у частині третю статті 123 Земельного кодексу України абзац третій виключити;
 
Відхилено    
    -25- Лелюк О.В.
частину третю статті 123 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції.
«У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передає у власність або користування таку земельну ділянку не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня закінчення зазначеного строку особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки в користування, письмово звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з повідомленням про початок розроблення проекту землеустрою та набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.»
 
Враховано частково    
    -26- Махніцький О.І.
Абзац третій частини 3 статті 123 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
20. «У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передає у власність або користування таку земельну ділянку не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня закінчення зазначеного строку особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки в користування, набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.»
 
-27- Чугунніков В.С.
Іщенко В.О.
У абзаці третьому частини третьої статті 123 слова «не надав дозвіл» замінити словами «не прийняв, або не повідомив про прийняте рішення щодо видачі дозволу», слова «мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня» замінити словами «щодо відмови у його наданні з обов’язковим вмотивуванням, то з дня наступного, за днем».
 
Відхилено   «У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозвіл на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, і якщо незаконність такої бездіяльності встановлена рішенням суду, таке рішення суду є дозволом на розроблення відповідної документації із землеустрою».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
 
    -28- Омельянович Д.С.
Абзац третій частини третьої статті 123 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність, відповідно до повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу не надав дозвіл на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, і незаконність такої бездіяльності встановлена рішенням суду, таке рішення суду є дозволом на розробку відповідної документації із землеустрою.»
 
Враховано    
21. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 
   1.Статтю 53-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
22. статтею 53-5 викласти в наступній редакції:
 
-29- Міщенко С.Г.
статтю 535 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в наступній редакції:
«Стаття 535. Порушення строку видачі свідоцтва про право власності на земельну ділянку
Порушення посадовою особою встановленого законодавством строку видачі свідоцтва про право власності на земельну ділянку -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково Пропозиція направлена на встановлення відповідальності за порушення строку видачі свідоцтва про право власності, однак проект направлений на встановлення відповідальності за порушення строків погодження документації із землеустрою.     
    -30- Махніцький О.І.
Усі доповнення та пропозиції щодо зміни ст. 535 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити, залишити попередню редакцію статті.
 
Відхилено оложення діючої статті втратили актуальність в набранням чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» та закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»   
23. «Стаття 53-5. Порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою
 
   «Стаття 53-5. Порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою
 
24. Порушення посадовою особою встановленого законодавством строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою -
 
-31- Чугунніков В.С.
Іщенко В.О.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
статтю 535 після слів «порушення посадовою особою» доповнити словами «органу виконавчої влади або місцевого самоврядування», після слів «документації із землеустрою -» доповнити словами «, та несвоєчасне повідомлення посадовою особою про прийняте рішення щодо відмови у погодженні документації із землеустрою, якщо зацікавлена особа вже набула права замовити відповідну документацію за принципом мовчазної згоди -
 
Враховано частково   Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановленого законодавством строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою -
 
25. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
26. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
   Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
27. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-32- Шаров І.Ф.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції: «ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -33- Федоряк Г.Д.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції: «ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано