Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до додатків №№ 3 та 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо зміни назви субвенції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатків №№ 3 та 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни назви субвенції)
 
-1- Павлов К.Ю.
Назву проекту закону викласти в такій редакції: «Про внесення змін до додатків № 3 та №7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо зміни назви субвенції»
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо зміни назви субвенції
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, № 5515-VI від 06.12.2012 р.) такі зміни:
 
-2- Павлов К.Ю.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Внести до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст.60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року № 164-VІІ, № 176-VІІ і № 181-VІІ, від 21 травня 2013 року № 283-VІІ, від 2 липня 2013 року №381-VІІ та від 4 липня 2013 року № 391-VІІ, № 392-VІІ, № 393-VІІ, № 394-VІІ, № 395-VІІ, № 396-VІІ і № 397-VІІ) такі зміни:
у додатку № 3 найменування бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761530 викласти в такій редакції: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення»
у додатку № 7 щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення слова «капітальний ремонт» замінити словами «будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт».
 
Враховано   1. Внести до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року № 164-VІІ, № 176-VІІ і № 181-VІІ, від 21 травня 2013 року № 283-VІІ, від 2 липня 2013 року №381-VІІ та від 4 липня 2013 року № 391-VІІ, № 392-VІІ, № 393-VІІ, № 394-VІІ, № 395-VІІ, № 396-VІІ і № 397-VІІ) такі зміни:
 
3. у додатку № 3 назву бюджетної програми 2761530 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення» викласти у такій редакції:
 
   у додатку № 3 найменування бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761530 викласти в такій редакції:
 
4. .
;  
-3- Омельченко В.П.
Медяник В.Ю.
У абзаці третьому розділу першого законопроекту в частині формулювання найменування бюджетної програми за кодом 2761530 виключити слово «нове» та викласти цей абзац в такій редакції:
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення».
 
Враховано   «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення»;
 
    -4- Омельченко В.П.
Зробити перерозподіл коштів за кодами бюджетної класифікації 3501170, доповнивши пункт перший законопроекту абзацом такого змісту: «у Додатку № 3 збільшити видатки загального фонду Державного бюджету за кодом програмної класифікації 2761530 на суму на 153,4 млн грн, зменшивши відповідно на цю суму видатки загального фонду за кодом програмної класифікації 3501170».
 
Відхилено (Не відповідає частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України та не узгоджується з вимогами щодо оформлення змін до закону про державний бюджет)   
5. у додатку № 7 Субвенції з державного бюджету загального фонду на «капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення» викласти у такій редакції:
 
-5- Омельченко В.П.
Медяник В.Ю.
В абзаці четвертому розділу першого законопроекту щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення виключити слова «капітальний ремонт» та викласти абзац п'ятий розділу першого проекту в такій редакції: «Субвенція з державного бюджету загального фонду на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт».
 
Враховано в іншій редакції  у додатку № 7 щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення слова «капітальний ремонт» замінити словами «будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт».
 
6. «нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення».
 
-6- Омельченко В.П.
Пункт перший законопроекту доповнити абзацом такого змісту: «у Додатку № 7 збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення на суму 153,4 млн грн».
 
Відхилено Не відповідає частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України та не узгоджується з вимогами щодо оформлення змін до закону про державний бюджет)     
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
-7- Павлов К.Ю.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
      
9. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-8- Омельченко В.П.
Медяник В.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ виключити.
 
Враховано      
10. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
      
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
12. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.