Кількість абзаців - 49 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) виключити.
 
-1- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Пункт 1 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   1. Абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) виключити.
 
    -2- Симоненко П.М.
Пункт 1 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
6. 2. Пункт 6 статті 7 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1998 р., № 10, ст. 37, № 18, ст. 35, № 26, ст. 148, № 35, ст. 238; 1999 р., № 34, ст. 272; 2000 р., № 13, ст. 108; 2004 р., № 10, ст. 110) виключити.
 
-3- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Пункт 2 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
7. 3. Статтю 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
 
      
8. «оператор ринку харчових продуктів (далі — оператор ринку) — юридична особа або фізична особа — підприємець, що провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якої перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, введення в обіг та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів, і яка відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та якість харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються первинним виробництвом, виробництвом та введенням в обіг та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок.».
 
-4- Симоненко П.М.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
Абзац другий частини третьої Статті 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів « викласти в наступній редакції:
«оператор ринку харчових продуктів (далі – оператор ринку)- суб’єкт господарювання, який здійснює первинне виробництво, виробництво, введення в обіг та/або обіг харчових продуктів та або/інших об’єктів санітарних заходів.»
 
Відхилено      
    -5- Шаров І.Ф.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано    
9. 4. Частину другу статті 16 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., № 30, ст. 139) виключити.
 
-6- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Пункт 4 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   2. Частину другу статті 16 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., № 30, ст. 139) виключити.
 
    -7- Симоненко П.М.
Пункт 4 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
10. 5. У Законі України «Про бджільництво» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
   3. У Законі України «Про бджільництво» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
11. 1) статтю 2 після слів «Про рослинний світ» доповнити словами: «Про безпечність та якість харчових продуктів»;
 
   1) статтю 2 після слів «Про рослинний світ» доповнити словами «Про безпечність та якість харчових продуктів»;
 
12. 2) абзац п’ятий частини першої статті 4 виключити;
 
-8- Омельченко В.П.
Підпункти 2-4 пункту 5 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«2) абзац п’ятий частини першої статті 4 виключити;
3) в абзаці третьому статті 7 слово «стандартів,» виключити;
4) частину другу статті 23 виключити.».
 
Відхилено   2) абзац п’ятий частини першої статті 4 виключити;
 
    -9- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -10- Симоненко П.М.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в редакції:
«Суб’єктами бджільництва незалежно від форм власності є: лабораторії контролю якості продуктів бджільництва;».
 
Відхилено    
13. 3) в абзаці третьому статті 7 слово «стандартів» виключити;
 
-11- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«встановлення відповідних стандартів (для продуктів бджільництва, які реалізуються в межах України), норм і правил;».
 
Відхилено   3) в абзаці третьому статті 7 слово «стандартів» виключити;
 
    -12- Симоненко П.М.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
14. 4) частину другу статті 23 виключити.
 
-13- Симоненко П.М.
Підпункт 4 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«продукти бджільництва, які вивозяться за межі України, підлягають контролю якості відповідно до законодавства».
 
Відхилено   4) частину другу статті 23 виключити.
 
15. 6. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273; 2010 р., № 46, ст. 540; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
   4. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273; 2010 р., № 46, ст. 540; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
16. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
17. абзац другий виключити;
 
-14- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   абзац другий виключити;
 
18. в абзаці сьомому слова «і оформлених одним документом про якість» виключити;
 
   в абзаці сьомому слова «і оформлених одним документом про якість» виключити;
 
19. в абзаці восьмому слова «і оформленої свідоцтвом про якість» виключити;
 
   в абзаці восьмому слова «і оформленої свідоцтвом про якість» виключити;
 
20. абзац чотирнадцятий виключити;
 
   абзац чотирнадцятий виключити;
 
21. 2) статтю 3 виключити;
 
-15- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«2) статтю 3 виключити;»
 
Враховано      
    -16- Омельченко В.П.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«2) статтю 3 виключити;»
 
Враховано    
    -17- Медяник В.Ю.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«2) статтю 3 виключити;»
 
Враховано    
    -18- Симоненко П.М.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
22. 3) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
23. частину другу викласти в такій редакції:
 
-19- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункти 3-7 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   частину другу викласти в такій редакції:
 
24. «Суб’єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті»;
 
   «Суб’єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті»;
 
25. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
26. 4) статтю 5 виключити;
 
-20- Симоненко П.М.
Підпункт 4 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   3) статтю 5 виключити;
 
27. 5) частини другу — восьму статті 7 виключити;
 
-21- Омельченко В.П.
Підпункт 5 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«5) частини другу — восьму статті 7 виключити;».
 
Відхилено   4) частини другу — восьму статті 7 виключити;
 
    -22- Медяник В.Ю.
Підпункт 5 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«5) частини другу — восьму статті 7 виключити;».
 
Відхилено    
    -23- Симоненко П.М.
Підпункт 5 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
28. 6) статтю 8 виключити.
 
-24- Омельченко В.П.
Підпункт 6 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«6) статтю 8 виключити;».
 
Відхилено   5) статтю 8 виключити.
 
    -25- Медяник В.Ю.
Підпункт 6 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«6) статтю 8 виключити;».
 
Відхилено    
    -26- Симоненко П.М.
Підпункт 6 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
29. 7) текст статті 11 викласти у такій редакції:
 
-27- Симоненко П.М.
Підпункт 7 пункту 6 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
30. «Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них здійснюються відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
 
      
31. Реалізація продуктів лову та харчової продукції з них регулюється нормами Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».».
 
      
32. 7. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2010 р., № 21, ст. 221; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
   5. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2010 р., № 21, ст. 221; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
33. 1) у статті 1:
 
-28- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункти 1-2 пункту 7 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
34. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
35. в абзаці дванадцятому слова «виробляє молочні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості» виключити;
 
-29- Симоненко П.М.
Другий абзац підпункту 1 пункту 7 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   в абзаці дванадцятому слова «виробляє молочні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості» виключити;
 
36. 2) у частині четвертій статті 5 слова «атестованими структурними підрозділами», «атестованими переробними підприємствами» замінити відповідно словами «структурними підрозділами» і «переробними підприємствами»;
 
   2) у частині четвертій статті 5 слова «атестованими структурними підрозділами», «атестованими переробними підприємствами» замінити відповідно словами «структурними підрозділами» і «переробними підприємствами»;
 
37. 3) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
-30- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункт 3 пункту 7 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   3) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
38. «Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
   «Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
39. Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
   Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
40. У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.
 
   У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.
 
41. Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають контролю згідно із законодавством України»;
 
   Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають контролю згідно із законодавством України»;
 
42. 4) статті 11 та 12 виключити;
 
-31- Балицький Є.В.
Сікора О.М.
Підпункти 4-5 пункту 7 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   4) статті 11 та 12 виключити;
 
    -32- Симоненко П.М.
Підпункт 4 пункту 7 розділу І законопроекту залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
43. 5) абзац шостий статті 15 виключити.
 
   5) абзац шостий статті 15 виключити.
 
44. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
45. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
46. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
47. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
48. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.