Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України (щодо створення і функціонування індустріальних парків) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Митного кодексу України»
 
Враховано   Про внесення змін до Митного кодексу України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Абзац четвертий частини шостої статті 287 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 44-48, ст. 552) викласти в такій редакції:
“Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, а також обсяги ввезення цих товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.”.
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Законопроект доповнити розділом І такого змісту:
«І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44 – 48, ст. 552) такі зміни:»
 
Враховано   І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552) такі зміни:
 
4.

 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Абзац четвертий частини шостої статті 287 викласти в такій редакції:
«Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, а також порядок та обсяги ввезення цих товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   1. Абзац четвертий частини шостої статті 287 викласти в такій редакції:
«Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, порядок та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».
2. У статті 140:
після слів «у пунктах пропуску» доповнити словами « (пунктах контролю)»;
слова «повітряних і водних» замінити словами «повітряних, водних або залізничних».
3. У статті 143:
у назві та тексті слова «повітряні та водні» замінити словами «повітряні, водні або залізничні», а слова «повітряний (водний)» в усіх відмінках і числах – словами «повітряний (водний або залізничний)» у відповідному відмінку і числі;
доповнити частинами сьомою – дев’ятнадцятою такого змісту:
«7. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на борт повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що виконуватиме міжнародний рейс з іншого пункту пропуску через державний кордон України, ніж той, де розташований магазин безмитної торгівлі, здійснюється під контролем посадових осіб органу доходів і зборів за місцем розташування магазину безмитної торгівлі у контейнерах під митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі.
8. Посадовій особі органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, зазначених у частині сьомій цієї статті, подаються товаросупровідні документи на такі товари із зазначенням пункту пропуску, з якого планується виконання міжнародного рейсу, та звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному транспортному засобі, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
9. Посадова особа органу доходів і зборів перевіряє відповідність накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі і товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує постачання товарів на повітряний транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті штампу „Під митним контролем» і робить запис „направлено до...», де зазначається орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення, з якого виконуватиметься міжнародний рейс.
10. Після прибуття повітряного транспортного засобу до пункту пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення, з якого виконуватиметься міжнародний рейс, командир повітряного транспортного засобу повідомляє орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого розташований зазначений пункт пропуску, про розміщення на борту повітряного транспортного засобу комерційного призначення товарів магазину безмитної торгівлі, призначених для реалізації пасажирам на борту судна під час виконання міжнародного рейсу.
11. Посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що виконує міжнародний рейс, перевіряє товаросупровідні документи на зазначені товари, звіт, митне забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі, накладене на контейнер з товарами, та за відсутності зауважень погоджує постачання товарів на повітряний транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті відбитка особистої номерної печатки.
12. Посадова особа органу доходів і зборів має право перевірити вміст контейнера на будь-якому етапі постачання товарів магазином безмитної торгівлі на повітряний транспортний засіб комерційного призначення та повернути такі товари з транспортного засобу до зазначеного магазину.
13. Після завершення виконання повітряним транспортним засобом комерційного призначення міжнародного рейсу у прямому та зворотному напрямках нереалізовані товари повертаються із зазначеного транспортного засобу в контейнерах під контролем посадових осіб органу доходів і зборів до магазину безмитної торгівлі, який здійснив їх поставку на зазначений транспортний засіб.
14. У разі прибуття повітряного транспортного засобу після завершення виконання міжнародного рейсу до іншого пункту пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення, ніж той, де розташований магазин безмитної торгівлі, посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що виконав міжнародний рейс, перевіряє звіт, в якому зазначаються кількість реалізованих товарів, виручка та фактична кількість нереалізованих товарів, і надає дозвіл на направлення з метою повернення таких товарів до пункту пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення, де розташований магазин безмитної торгівлі, шляхом проставляння на звіті штампу „Під митним контролем», робить запис „направлено до...», де зазначається орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого розташований зазначений пункт пропуску, та накладає на контейнер з товарами митне забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі.
15. Після прибуття повітряного транспортного засобу комерційного призначення до пункту пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення, де розташований магазин безмитної торгівлі, командир повітряного транспортного засобу повідомляє орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого розташований зазначений магазин, про розміщення на борту повітряного транспортного засобу товарів магазину безмитної торгівлі, що повертаються до зазначеного магазину.
16. Посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарів, перевіряє відповідність накладеного на контейнер митного забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі і товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує повернення товарів до магазину безмитної торгівлі шляхом проставляння на звіті відбитка особистої номерної печатки.
17. У разі постачання товарів магазином безмитної торгівлі на борт повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що виконуватиме міжнародний рейс з іншого пункту пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення, ніж той, де розташований магазин безмитної торгівлі, та у разі повернення таких товарів у зворотному напрямі забезпечення виконання обов’язку із сплати митних платежів для переміщення таких товарів на борту повітряного транспортного засобу комерційного призначення між зазначеними пунктами пропуску відповідно до розділу Х цього Кодексу не вимагається.
18. Для декларування таких товарів у митний режим транзиту використовується звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному транспортному засобі.
19. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на залізничні , що виконують , для реалізації пасажирам зазначених рейсів здійснюється за умови, що такі не робитимуть під час здійснення рейсу зупинок на залізничних станціях, розташованих на митній території України».
4. Частину четверту статті 380 викласти в такій редакції:
«4. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.
Транспортні засоби особистого користування, що класифікуються за товарною позицією 8903 згідно з УКТЗЕД, можуть використовуватися громадянами, які ввезли їх в Україну, а також громадянами-резидентами та громадянами-нерезидентами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення, за умови використання транспортного засобу від імені і згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення.
Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам».
 
    -4- Бурбак М.Ю.
Доповнити законопроект новими пунктами такого змісту:
«1. У статті 140 після слів «у пунктах пропуску» доповнити словами « (пунктах контролю)».
2. У статті 140 та у назві статті 143 і її тексті слова «повітряних і водних», «повітряні та водні» в усіх числах та відмінках замінити словами «повітряних, водних або залізничних» в усіх числах та відмінках, а слова «повітряного (водного)» в усіх числах та відмінках замінити словами «повітряного (водного або залізничного)» в усіх числах та відмінках .
3. Статтю 143 доповнити новими частинами сьомою – дев’ятнадцятою такого змісту:
«7. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на борт повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що буде виконувати міжнародний рейс з пункту пропуску для авіаційного сполучення через державний кордон України інший, ніж той, де розташований магазин безмитної торгівлі, здійснюється під контролем посадових осіб органу доходів і зборів, де розташований магазин безмитної торгівлі в контейнерах під митним забезпеченням та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі.
8. Посадовій особі органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, зазначених у частині сьомій цієї статті подаються товаросупровідні документи на такі товари із зазначенням пункту пропуску, з якого планується виконання міжнародного рейсу, та звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному транспортному засобі, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
9. Посадова особа органу доходів і зборів перевіряє відповідність накладеного на контейнер забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі та товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує постачання товарів на повітряний транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті штампу „Під митним контролем» та вчиняє запис „направлено в ... « де зазначається орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого знаходиться пункт пропуску через державний кордон для авіаційного сполучення, з якого буде виконуватись міжнародний рейс.
10. Після прибуття повітряного транспортного засобу в пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення, з якого буде виконуватись міжнародний рейс, командир повітряного транспортного засобу повідомляє орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого розташований зазначений пункт пропуску, про знаходження на борту повітряного транспортного засобу товарів магазину безмитної торгівлі, призначених для реалізації пасажирам на борту судна при виконанні міжнародного рейсу.
11. Посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що здійснює міжнародний рейс, перевіряє товаросупровідні документи на ці товари, звіт, митне забезпечення та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі, накладене на контейнер з товарами, та, за відсутності зауважень, погоджує постачання товарів на повітряний транспортний засіб комерційного призначення шляхом проставляння на звіті відбитка особистої номерної печатки.
12. Посадова особа органу доходів і зборів має право перевірити вміст контейнера на будь-якому етапі постачання товарів магазином безмитної торгівлі на повітряний транспортний засіб комерційного призначення та повернення цих товарів з транспортного засобу до зазначеного магазину.
13. Після завершення повітряним транспортним засобом комерційного призначення міжнародного рейсу в прямому та зворотному напрямках товари, що не були реалізовані, повертаються з цього транспортного засобу в контейнерах під контролем посадових осіб органу доходів і зборів до магазину безмитної торгівлі, який постачав їх на зазначений транспортний засіб.
14. У разі прибуття повітряного транспортного засобу після завершення міжнародного рейсу в пункт пропуску для авіаційного сполучення інший, ніж той, де розташований магазин безмитної торгівлі, посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що здійснив міжнародний рейс, перевіряє звіт, де зазначається кількість реалізованого товару та виручка, фактичну кількість товарів, що залишилась, та надає дозвіл на направлення з метою повернення цих товарів в пункт пропуску для авіаційного сполучення, де розташований магазин безмитної торгівлі, шляхом проставляння на звіті штампу „Під митним контролем», вчиняє запис „направлено в ...» де зазначається орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого знаходиться пункт зазначений пропуску та накладає на контейнер з товарами митне забезпечення та/або забезпеченням утримувача магазину безмитної торгівлі.
15. Після прибуття повітряного транспортного засобу в пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення, де розташований магазин безмитної торгівлі, командир повітряного транспортного засобу повідомляє орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого розташований зазначений магазин, про знаходження на борту повітряного транспортного засобу товарів магазину безмитної торгівлі, що повертаються до магазину безмитної торгівлі.
16. Посадова особа органу доходів і зборів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення зазначених товарів, перевіряє відповідність накладеного на контейнер митного забезпечення та/або забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі та товарів у контейнері відомостям, наведеним у звіті про товари, та за відсутності зауважень погоджує повернення товарів у приміщення магазину шляхом проставляння на звіті відбитку особистої номерної печатки.
17. У разі постачання товарів магазином безмитної торгівлі на борт повітряного транспортного засобу комерційного призначення, що буде виконувати міжнародний рейс з пункту пропуску через державний кордон для авіаційного сполучення іншого, ніж пункт пропуску через державний кордон України, у якому розташований магазин безмитної торгівлі, та у разі повернення таких товарів в зворотному напрямку, забезпечення виконання обов’язку із сплати митних платежів для переміщення таких товарів на борту такого транспортного засобу між цими пунктами пропуску відповідно до розділу Х цього Кодексу не вимагається.
18. Для декларування таких товарів у митний режим транзит використовується звіт про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному транспортному засобі.
19. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на залізничні , що виконують , для реалізації пасажирам цих рейсів, здійснюється за умови, що такі під час перебування на більше не роблять зупинок на залізничних станціях, розташованих на цій території».
 
Враховано    
    -5- Сенченко А.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«Частину четверту статті 380 викласти у такій редакції:
«Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб.
Транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в товарній позиції 8903 згідно з УКТ ЗЕД, можуть використовуватись тими громадянами, які ввезли їх в Україну, а також громадянами-резидентами та громадянами нерезидентами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення, при умові використання транспортного засобу від імені і згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення.
Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.»
 
Враховано    
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.
2. Пункт 1 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1)доповнити реченням такого змісту: «Не є фінансовими установами/не мають статусу фінансової установи незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України».
3. Кабінету Міністрів України в двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність з цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Пункт 1 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1)доповнити реченням такого змісту: «Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України».
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.