Кількість абзаців - 215 Таблиця поправок


"Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"
 
   Про Суспільне телебачення і радіомовлення України
 
3. Цей Закон створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.
 
-1- Мірошниченко І.М.
Преамбулу законопроекту викласти в наступній редакції:
"Цей Закон визначає порядок створення та діяльності Суспільного телерадіомовлення України з метою забезпечення права на свободу вираження поглядів, отримання неупередженої інформації про важливі суспільні події та задоволення інших інформаційних потреб суспільства."
 
Враховано   Цей Закон визначає порядок створення та діяльності Суспільного телерадіомовлення України з метою забезпечення права на свободу вираження поглядів, отримання неупередженої інформації про важливі суспільні події та задоволення інших інформаційних потреб суспільства.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України
 
-2- Геращенко І.В.
Статтю 1 виключити.
 
Відхилено   Стаття 1. Правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України
 
7. 1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, сприяння формуванню громадянського суспільства створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України.
 
   1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, сприяння формуванню громадянського суспільства створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України.
 
8. 2. Для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України утворює Національну суспільну телерадіокомпанію України (далі — НСТУ). НСТУ є юридичною особою публічного права.
 
   2. Для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України утворює Національну суспільну телерадіокомпанію України (далі — НСТУ). НСТУ є юридичною особою публічного права.
 
9. Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ
 
   Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ
 
10. 1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-3- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
1) Частину першу статті 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цим Законом, Статутом НСТУ, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та іншими нормативно-правовими актами."
 
Враховано   1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цим Законом, Статутом НСТУ, що затверджується Кабінетом Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.
 
    -4- Омельченко В.П.
Частину першу статті другої законопроекту викласти в такій редакції:
"Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", цього Закону, законів України "Про Суспільне мовлення України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
 
Враховано частково    
    -5- Медяник В.Ю.
Частину першу статті другої законопроекту викласти в такій редакції:
"Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", цього Закону, законів України "Про Суспільне мовлення України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
 
Враховано частково    
11. Стаття 3. Принципи діяльності НСТУ
 
-6- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Принципи діяльності НСТУ. Гарантії свободи діяльності НСТУ.
1. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:
1) всебічного і об’єктивного інформування суспільства;
2) дотримання соціальних норм, традицій і культури Українського народу;
3) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
4) вільного висловлювання поглядів, думок і переконань;
5) незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
6) участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики;
7) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;
8) прозорості та відкритості діяльності.
2. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним мовленням України."
 
Враховано   Стаття 3. Принципи діяльності, гарантії незалежності НСТУ
1. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:
1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;
2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;
3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;
4) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
5) вільного вираження поглядів, думок і переконань;
6) незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
7) участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики;
8) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;
9) прозорості та відкритості діяльності.
2. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телерадіомовленням України.
3. Зобов’язання Суспільного телерадіомовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом.
 
12. 1. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:
 
      
13. 1) всебічного і об’єктивного інформування суспільства;
 
-7- Геращенко І.В.
Пункт 1 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
"1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування суспільства;"
 
Враховано частково      
    -8- Мірошниченко І.М.
Пункт 1 частини 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
"1) всебічного і об’єктивного інформування громадськості про суспільно значимі події в Україні та за кордоном;"
 
Враховано частково    
    -9- Медяник В.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 3 виключити.
Обґрунтування: У законопроекті має місце змішування принципів діяльності та основних завдань НСТУ. Зокрема, йдеться про "об’єктивність" інформації, а це є одне із основних завдань , про що вже вказано в пункті 1 частини першої статті4.
 
Відхилено    
    -10- Омельченко В.П.
Пункт 1 частини першої статті 3 виключити.
Обґрунтування:У законопроекті має місце змішування принципів діяльності та основних завдань НСТУ. Зокрема, йдеться про "об’єктивність" інформування, а це є одне із основних завдань, про що вже вказано в пункті 1 частини першої статті 4.
 
Відхилено    
14. 2) дотримання соціальних норм, традицій і культури Українського народу;
 
-11- Геращенко І.В.
Пункт 2 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
"2) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними інтересами;
 
Враховано      
    -12- Мірошниченко І.М.
Пункт 2 частини 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
"2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;"
 
Враховано    
15. 3) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
 
-13- Геращенко І.В.
Пункт 3 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
"3) заборони дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;".
 
Відхилено      
16. 4) вільного висловлювання поглядів, думок і переконань;
 
-14- Геращенко І.В.
У пункті 4 частини першої статті 3 слово "висловлювання" замінити словом "вираження".
 
Враховано      
    -15- Мірошниченко І.М.
Пункт 4 частини 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
"4) вільного висловлювання поглядів, думок і переконань, що не шкодять національним інтересам України та відповідають усім засадам державотворення;"
 
Відхилено    
17. 5) незалежності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 
-16- Геращенко І.В.
У пункті 5 частини першої статті 3 слова "фізичних осіб" виключити.
 
Відхилено      
18. 6) участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики.
 
-17- Мірошниченко І.М.
Частину 1 статті 3 доповнити новими пунктами 7 та 8 наступного змісту:
"7) пріоритет суспільних інтересів над комерційними та політичними інтересами;
8) програми власного виробництва становлять не менше 75 відсотків від загального часу щодобового мовлення."
 
Враховано частково      
    -18- Карпунцов В.В.
Частину першу статті 3 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
"7) прозорості та відкритості".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що діяльність НСТУ повинна будуватися також на принципах прозорості та відкритості, що випливає із самої суті суспільного мовлення та положень законопроекту (наприклад, необхідність щорічного проведення аудиту, його опублікування в ЗМІ).
 
Відхилено    
19. Стаття 4. Основні завдання НСТУ
 
-19- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Основні завдання НСТУ
1. Основними завданнями НСТУ є:
1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значимі події в Україні та за кордоном;
2) сприяння консолідації українського суспільства шляхом міжнаціонального та міжконфесійного порозуміння;
3) сприяння розвитку української мови та культури, мов і культур національних меншин;
4) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;
5) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;
6) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;
7) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України."
 
Враховано частково   Стаття 4. Основні завдання НСТУ
1. Основними завданнями НСТУ є:
1) об’єктивне, повне і своєчасне інформування суспільства про найважливіші соціально-політичні та економічні події в Україні та за її межами;
2) сприяння консолідації українського суспільства;
3) розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
4) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;
5) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;
6) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;
7) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
 
    -20- Мірошниченко І.М.
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
"Стаття 4. Основні завдання НСТУ:
1. Основними завданнями НСТУ є:
1) об’єктивне, повне і своєчасне інформування суспільства про найважливіші соціально-політичні та економічні події в Україні та за її межами;
2) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;
3) сприяння консолідації українського суспільства, шляхом міжнаціонального та міжконфесійного об’єднання довкола засадничих основ державотворення;
4) розвиток та зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
5) задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб громадян, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;
6) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
 
Враховано частково    
20. 1. Основними завданнями НСТУ є:
 
      
21. 1) об’єктивне, повне і своєчасне інформування суспільства про найважливіші соціально-політичні та економічні події в Україні та за її межами;
 
      
22. 2) сприяння консолідації українського суспільства;
 
      
23. 3) сприяння розвитку української мови та культури, мов і культур національних меншин;
 
      
24. 4) задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб громадян, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;
 
      
25. 5) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
 
      
26. Стаття 5. Структура НСТУ
 
   Стаття 5. Структура НСТУ
 
27. 1. Структурними підрозділами НСТУ є Суспільне телебачення і Суспільне радіо.
 
   1. Структурними підрозділами НСТУ є Суспільне телебачення і Суспільне радіо.
 
28. 2. Суспільне телебачення здійснює мовлення на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.
 
   2. Суспільне телебачення здійснює мовлення на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.
 
29. 3. Суспільне радіо здійснює мовлення на двох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.
 
   3. Суспільне радіо здійснює мовлення на двох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.
 
30. Стаття 6. Статут НСТУ
 
   Стаття 6. Статут НСТУ
 
31. 1. Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
32. 2. Зміни до статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням наглядової ради НСТУ.
 
   2. Зміни до Статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради НСТУ.
 
33. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
34. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ
 
   ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ
 
35. Стаття 7. Наглядова рада НСТУ
 
-21- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 7 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Наглядова рада НСТУ
1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та статутом.
2. Наглядова рада НСТУ:
1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;
2) обирає на конкурсних засадах на три роки директора НСТУ, приймає рішення про дострокове припинення його повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;
3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;
4) затверджує положення про наглядову раду НСТУ, директора НСТУ, ревізійну комісію НСТУ, затверджує інші внутрішні документи відповідно до статуту та вносить зміни до них;
5) затверджує штатний розклад НСТУ і розмір оплати праці працівників НСТУ;
6) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;
7) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;
8) створює та ліквідовує громадські ради й інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;
9) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;
10) здійснює інші передбачені цим Законом і статутом права та обов’язки.
3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність НСТУ."
 
Враховано частково   Стаття 7. Наглядова рада НСТУ
1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом НСТУ.
2. Наглядова рада НСТУ:
1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;
2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ, приймає рішення про дострокове припинення їх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;
3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;
4) затверджує положення про ревізійну комісію НСТУ, затверджує інші внутрішні документи відповідно до Статуту НСТУ та вносить зміни до них;
5) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;
6) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;
7) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;
8) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;
9) здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.
3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність НСТУ.
 
    -22- Мірошниченко І.М.
Статтю 7 викласти в наступній редакції:
"Стаття 7. Незалежність
1. Суспільне мовлення України діє в інтересах українського народу.
Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність Суспільного мовлення України з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним мовленням України.
2. Обов’язки Суспільного мовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом."
 
Враховано частково    
36. 1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та статутом.
 
      
37. 2. Наглядова рада НСТУ:
 
      
38. 1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;
 
      
39. 2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ, приймає рішення про дострокове припинення їх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їх повноважень;
 
      
40. 3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їх повноважень;
 
-23- Карпунцов В.В.
Пункт 3 частини другої статті 7 після слів "зі свого складу" доповнити словами "строком на два роки".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що законопроектом не визначено строк, на який обирається голова, його заступник, секретар наглядової ради НСТУ, що свідчить про наявність прогалини з цього приводу.
 
Відхилено      
41. 4) затверджує положення про наглядову раду НСТУ, правління НСТУ, ревізійну комісію НСТУ, затверджує інші внутрішні документи відповідно до статуту та вносить зміни до них;
 
-24- Геращенко І.В.
У пункті 4 частини другої статті 7 слова "про наглядову раду НСТУ" виключити.
 
Відхилено      
    -25- Княжицький М.Л.
Пункт 4 частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
"затверджує положення про ревізійну комісію НСТУ, затверджує інші внутрішні документи відповідно до статуту та вносить зміни до них"
 
Враховано частково    
42. 5) затверджує штатний розпис НСТУ;
 
      
43. 6) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;
 
      
44. 7) здійснює інші передбачені цим Законом і статутом права та обов’язки.
 
      
45. 3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.
 
      
46. Стаття 8. Склад та порядок формування наглядової ради НСТУ
 
-26- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 8 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Склад та порядок формування наглядової ради НСТУ
1. Наглядова рада НСТУ складається із п’ятнадцяти членів: 5 членів - за квотами депутатських фракцій поточного скликання Верховної Ради України; 10 членів - від всеукраїнських громадських об’єднань.
Основним видом діяльності яких є:
1) діяльність у сфері освіти;
2) діяльність у сфері науки;
3) діяльність у сфері релігії;
4) діяльність у сфері спорту;
5) діяльність у сфері журналістики;
6) діяльність у правозахисній сфері;
7) діяльність у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
8) діяльність у творчій сфері;
9) діяльність у сфері місцевого самоврядування;
10) діяльність у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
2.Кандидатури для включення до складу наглядової ради НСТУ подаються до Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Кожне всеукраїнське громадське об’єднання, зазначене у частині другій цієї статті, може подати одну кандидатуру
3. Державний комітет телебачення і радіомовлення України розробляє і затверджує порядок формування складу наглядової ради НСТУ та порядок проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ.
4.У разі подання двох або більше кандидатур від всеукраїнських громадських об’єднань одного виду діяльності Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ, за результатами якого здійснюється призначення до складу наглядової ради НСТУ.
5.Жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ проводиться публічно. Результати жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України та в друкованих засобах масової інформації.
6. Строк повноважень членів наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради НСТУ більш як два строки підряд.
Члени наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
7. Кандидатури членів наглядової ради НСТУ можуть бути відхилені Державним комітетом телебачення і радіомовлення України з підстав їх невідповідності вимогам, установленим статтею 9 цього Закону."
 
Враховано частково   Стаття 8. Склад та порядок формування Наглядової ради НСТУ
1. Наглядова рада НСТУ складається із чотирнадцяти членів: по одному від депутатських фракцій Верховної Ради України поточного скликання та 9 членів - від всеукраїнських громадських об’єднань, основним видом діяльності яких є:
1) діяльність у сфері освіти;
2) діяльність у сфері науки;
3) діяльність у сфері фізичного виховання та спорту;
4) діяльність у сфері журналістики;
5) діяльність у правозахисній сфері;
6) діяльність у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
7) діяльність у творчій сфері;
8) діяльність у сфері місцевого самоврядування;
9) діяльність у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
2. Делегувати до складу Наглядової ради НСТУ своїх представників мають право ті всеукраїнські громадські об’єднання , які діють не менше трьох років у відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовує періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).
3. Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Всеукраїнське громадське об’єднання, що відповідає вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті, може подати тільки одну кандидатуру.
4. Члени Наглядової ради НСТУ від всеукраїнських громадських об’єднань обираються шляхом рейтингового голосування на конференціях всеукраїнських громадських об’єднань, окремо за кожним видом діяльності, які проводяться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Порядок проведення конференції всеукраїнських громадських об’єднань та обрання членів Наглядової ради НСТУ визначається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Кожне всеукраїнське громадське об’єднання, що бере участь у конференції, має право одного голосу.
5. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше, ніж два строки підряд, незалежно від тривалості таких строків.
6. Члени Наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
7. Кандидатури членів Наглядової ради НСТУ відхиляються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з підстави їх невідповідності вимогам, установленим статтею 9 цього Закону.
 
    -27- Княжицький М.Л.
Статтю 8 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Наглядова рада НТСУ складається із 15 членів.
2. До складу наглядової ради НТСУ входять по одному представнику громадських організацій, які діють у сферах освіти і науки, журналістики, друкованих засобів масової інформації, правозахисній і творчій сфері. Також до складу наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від кожної фракції Верховної Ради України. Решта членів наглядової ради формується з представників громадських організацій, які діють у сферах телебачення і радіомовлення.
3. Делегувати до складу наглядової ради НТСУ своїх представників мають право ті громадські організації, які діють не менше як 3 роки у відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (тобто громадська організація впродовж останніх трьох років організовує періодично, не рідше ніж декілька разів впродовж кожного року, громадські заходи щодо проблем, які існують у сфері її діяльності: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, ініціюють публічні дискусії в їхній професійній сфері тощо).
4. Кандидатури для включення до складу наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті, може подати тільки одну кандидатуру.
5. Члени наглядової ради НТСУ обираються шляхом рейтингового голосування конференцією громадських організацій, яка проводиться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. При цьому до складу наглядової ради НТСУ обов’язково входять представники громадських організацій, які діють у сфері телебачення і радіомовлення і правозахисній сфері. Порядок проведення конференції громадських організацій та обрання членів наглядової ради НТСУ визначається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
6. У випадку, якщо особа, обрана членом наглядової ради НТСУ, достроково припинила свої повноваження, членом наглядової ради стає особа, наступна у рейтинговому списку кандидатів на посаду члена наглядової ради за її згодою.
Строк повноважень членів наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради НСТУ більш як два строки підряд.
Члени наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
7. Кандидатури членів наглядової ради НСТУ відхиляються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з підстав їх невідповідності вимогам, установленим статтею 9 цього Закону"
 
Враховано астково   
    -28- Шевченко О.О.
1) Статтю 8 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Склад та порядок формування наглядової ради НСТУ
1. Рада Суспільного мовлення України формується Кабінетом Міністрів України за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, а також 10 представників, обраних на конференції громадських організацій, що діють у сфері журналістики або захисту свободи слова (далі – конференція громадських організацій).
2. Кабінет Міністрів України включає до складу наглядової ради НСТУ по одному представнику від кожної фракції Верховної Ради України. Депутатські фракції вносять відповідні подання впродовж одного місяця від набуття повноважень Верховною Радою чергового скликання або впродовж одного місяця після дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, призначеного за поданням відповідної фракції.
3. Конференцію громадських організацій для обрання членів наглядової ради НСТУ скликає Національна рада з питань телебачення і радіомовлення упродовж одного місяця після набуття чинності цим Законом, а також упродовж одного місяця після появи вакансії (вакансій) за квотою конференції громадських організацій. Участь в конференції громадських організацій можуть брати громадські організації, що зареєстровані не менше ніж за два роки до проведення конференції та серед статутних цілей або завдань яких зазначено діяльність у сфері журналістики або захисту свободи слова. При цьому кожна громадська організація, що бере участь в конференції, має право одного голосу. Рішення конференції громадських організацій оформлюється протоколом, який передається Кабінету Міністрів України.
 
Враховано частково    
47. 1. Наглядова рада НСТУ складається із сімнадцяти членів.
 
-29- Геращенко І.В.
Частину першу статті 8 слово "сімнадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти".
 
Відхилено      
    -30- Мірошниченко І.М.
В частині першій статті 8 слово "сімнадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти".
 
Відхилено    
48. 2. До складу наглядової ради НСТУ входить по одному представнику від всеукраїнських громадських об’єднань, основним видом діяльності яких є:
 
-31- Геращенко І.В.
Частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
"2. До складу наглядової ради НСТУ входить по одному представнику від громадських організацій, що діють у сфері журналістики або захисту свободи слова та які зареєстровані не менше ніж за два роки до оголошення конкурсу про обрання кандидатури до складу наглядової ради НСТУ.".
 
Відхилено      
    -32- Мірошниченко І.М.
Частину 2 статті 8 викласти в наступній редакції:
"Кабінет Міністрів України включає до складу наглядової ради НСТУ дев’ять осіб за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України та шість осіб від громадських організацій, що діють у сфері журналістики або захисту свободи слова."
 
Відхилено    
49. 1) діяльність у сфері освіти;
 
      
50. 2) діяльність у сфері науки;
 
      
51. 3) діяльність у сфері релігії;
 
      
52. 4) діяльність у сфері спорту;
 
      
53. 5) діяльність у сфері журналістики;
 
      
54. 6) діяльність у правозахисній сфері;
 
      
55. 7) діяльність у сфері захисту інтересів підприємців;
 
      
56. 8) діяльність у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
 
      
57. 9) діяльність у творчій сфері;
 
      
58. 10) діяльність у сфері місцевого самоврядування;
 
      
59. 11) профспілкова діяльність;
 
      
60. 12) діяльність у сфері захисту прав національних меншин;
 
      
61. 13) діяльність у сфері захисту прав осіб з особливими потребами;
 
      
62. 14) діяльність у сфері захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій.
 
      
63. 3. До складу наглядової ради НСТУ входить три представники від Кабінету Міністрів України.
 
-33- Мірошниченко І.М.
Частину 3 статті 8 викласти в наступній редакції:
"Квота осіб, які подаються до складу наглядової ради НСТУ від кожної депутатської фракції, становить ціле число, що визначається шляхом поділу загальної кількості місць членів наглядової ради НСТУ, що призначаються за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, на кількість депутатських фракцій з наступним відкиданням дробового залишку. Нерозподілені таким чином місця членів наглядової ради НСТУ, що призначаються за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, заповнюються по одній особі від депутатських фракцій, визначених жеребом".
 
Відхилено      
    -34- Геращенко І.В.
Частину 3 статті 8 викласти у такій редакції:
"3. До складу наглядової ради НСТУ входить дев’ять осіб за поданням депутатських фракцій Верховної Ради України, які визначаються за квотою. Нерозподілені місця членів наглядової ради НСТУ визначаються шляхом жеребкування.".
 
Відхилено    
    -35- Карпунцов В.В.
Частину третю статті 8 виключити, а саме:
"3. До складу наглядової ради НСТУ входить три представники від Кабінету Міністрів України".
У зв’язку з цим змінити відповідно подальшу нумерацію частин статті.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що є неприпустимим та несумісним із громадським (суспільним) мовленням надмірне державне втручання в діяльність НСТУ, політизація такої структури.
 
Відхилено    
    -36- Медяник В.Ю.
Частину третю статті 8 виключити, а саме:
"До складу наглядової ради НСТУ входять по три представники від Верховної Ради України"
 
Відхилено    
    -37- Омельченко В.П.
Частину третю статті восьмої законопроекту викласти в такій редакції:
"До складу наглядової ради НСТУ входять по три представники від Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено    
64. 4. Кандидатури для включення до складу наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Кожне всеукраїнське громадське об’єднання, зазначене у частині другій цієї статті, може подати одну кандидатуру.
 
-38- Геращенко І.В.
Частину 4 статті 8 викласти у такій редакції:
"4. Кандидатури для включення до складу наглядової ради НСТУ подаються до Кабінету Міністрів України.".
 
Відхилено      
    -39- Мірошниченко І.М.
Частину 4 статті 8 викласти в наступній редакції:
"4. Конференція громадських організацій обирає шість осіб, які подаються Кабінету Міністрів України для включення до складу наглядової ради НСТУ. При цьому кожна громадська організація, що бере участь в конференції, має право одного голосу.
Участь в конференції громадських організацій можуть брати громадські організації, що зареєстровані не менше ніж за два роки до проведення конференції та серед статутних цілей або завдань яких зазначено діяльність у сфері журналістики або захисту свободи слова.
Конференція громадських організацій обирає також три особи, які включаються до резерву членів наглядової ради НСТУ в порядку черговості, визначеному рейтинговим голосуванням.
Рішення конференції громадських організацій оформлюється протоколом.
Конференція громадських організацій проводиться не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень членів наглядової ради НСТУ, включених за поданням конференції громадських організацій.
Скликання та проведення конференції громадських організацій здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Інформація про проведення конференції громадських організацій оприлюднюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до її проведення на офіційній веб-сторінці Кабінету Міністрів України в мережі Інтернет.
Протокол конференції громадських організацій передається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення Кабінету Міністрів України упродовж трьох робочих днів.
 
Відхилено    
65. 5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробляє і затверджує порядок формування складу наглядової ради НСТУ та порядок проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ.
 
-40- Геращенко І.В.
Частину 5 статті 8 викласти у такій редакції:
"5. Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує порядок формування складу наглядової ради НСТУ та порядок проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ.
Жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ проводиться публічно. Результати жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів та в друкованих засобах масової інформації."
 
Відхилено      
66. У разі подання двох або більше кандидатур від всеукраїнських громадських об’єднань одного виду діяльності Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ, за результатами якого здійснюється призначення до складу наглядової ради НСТУ.
 
-41- Мірошниченко І.М.
Абзац другий частини 5 статті 8 викласти в наступній редакції:
"Члени наглядової ради НСТУ отримують щомісячну винагороду в розмірі однієї п’ятої місячного розміру оплати праці Голови правління наглядової ради НСТУ телебачення України, крім членів Ради, яким отримання такої винагороди заборонено законом."
 
Відхилено      
67. Жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ проводиться публічно. Результати жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та в друкованих засобах масової інформації.
 
      
68. 6. Строк повноважень членів наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради НСТУ більш як два строки підряд.
 
-42- Геращенко І.В.
Абзац 1 частини шостої ст. 8 викласти у такій редакції:
"6. Строк повноважень членів наглядової ради НСТУ становить до чотирьох років роки або менше. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради НСТУ більш як два строки підряд незалежно від тривалості таких строків. Особа, включена відповідно до цього Закону до складу наглядової ради НСТУ на заміну члена ради, повноваження якого було достроково припинено, здійснює свої повноваження до завершення строку повноважень особи, на заміну якої її призначено. Одна й та ж особа не може входити до складу наглядової ради НСТУ більше, ніж два строки підряд, незалежно від тривалості таких строків.".
 
Враховано частково      
69. Члени наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
 
-43- Геращенко І.В.
Абзац 2 частини шостої ст. 8 виключити.
 
Відхилено      
70. 7. Кандидатури членів наглядової ради НСТУ можуть бути відхилені Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з підстав їх невідповідності вимогам, установленим статтею 9 цього Закону.
 
      
71. Стаття 9. Вимоги до члена наглядової ради НСТУ
 
   Стаття 9. Вимоги до члена Наглядової ради НСТУ
 
72. 1. Членом наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.
 
-44- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Частину першу статті 9 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Членом наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України."
 
Враховано   1. Членом Наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.
 
    -45- Геращенко І.В.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"1. Членом наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має вищу освіту, досвід роботи у сфері журналістики або захисту свободи слова не менше трьох років та не менше п’яти років проживає на території України."
 
Відхилено    
    -46- Мірошниченко І.М.
Частину 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
"Членом наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України."
 
Враховано    
    -47- Омельченко В.П.
Частину першу статті 9 після слів "громадянин України" доповнити текстом наступного змісту:
"який має вищу фахову освіту, досвід роботи в сфері телебачення та/або радіомовлення, володіє державною мовою" і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -48- Медяник В.Ю.
Частину першу статті 9 після слів "громадянин України" доповнити текстом наступного змісту "який має фахову вищу освіту, досвід роботи в сфері телебачення та/або радіомовлення" і далі за текстом.
 
Відхилено    
73. 2. Не можуть бути членами наглядової ради НСТУ:
 
   2. Не можуть бути членами Наглядової ради НСТУ:
 
74. 1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
   1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
75. 2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів;
 
-49- Княжицький М.Л.
Пункт 2 частини другої статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
"народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, інші особи, що перебувають на державній службі, особи, що займають виборну посаду в органах державного управління будь-якого рівня, особи, що перебувають у штаті політичної партії, що перебувають в штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25%".
 
Враховано частково   2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 
    -50- Карпунцов В.В.
Пункт 2 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
"2) особи, стосовно яких Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою розширення кола осіб, які не можуть входити до складу наглядової ради НСТУ. Адже саме в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" передбачено повний перелік осіб, які мають обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Участь таких осіб в наглядовій раді НСТУ збільшує державне втручання в суспільне мовлення.
 
Враховано    
76. 3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;
 
   3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;
 
77. 4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, які виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.
 
   4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.
 
78. Стаття 10. Припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ
 
-51- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 10 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ
1. Повноваження члена наглядової ради НСТУ припиняються Державним комітетом телебачення і радіомовлення України у разі:
1) закінчення строку повноважень;
2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
8) смерті або визнання безвісно відсутнім;
9) відсутності на трьох засіданнях Ради, крім випадку, коли його стан здоров’я не дозволяє брати участь в засіданнях Ради, що підтверджується медичною довідкою.
2. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ з інших підстав не допускається."
 
Враховано частково   Стаття 10. Припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ
1. Повноваження члена Наглядової ради НСТУ припиняються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у разі:
1) закінчення строку повноважень;
2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
8) смерті або визнання безвісно відсутнім;
9) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради НСТУ, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє брати участь у засіданнях, що підтверджується медичною довідкою.
2. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з інших підстав не допускається.
 
79. 1. Повноваження члена наглядової ради НСТУ припиняються у разі:
 
      
80. 1) закінчення строку повноважень;
 
      
81. 2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
      
82. 3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
      
83. 4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону;
 
-52- Карпунцов В.В.
Пункт 4 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"4) набуття повноважень осіб або виникнення обставин, зазначених в пунктах 2-4 частини другої статті 9 цього Закону".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою усунення дублювання норм в законопроекті та уточнення положень зазначеного пункту.
Згідно з пунктом 1 частини другої статті 9 законопроекту не можуть бути членами наглядової ради НСТУ особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку. А частина перша статті 10 законопроекту окремою підставою припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ передбачає "набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього" (пункт 5). Таким чином у разі залишення в передбаченій законопроектом редакції пункту 4 частини першої статті 10 частково дублюватимуться положення цього пункту та пункту 5. Адже одночасно існуватимуть такі дві підстави, як настання підстав, передбачених пунктом першим частини другої статті 9, тобто виникнення у особи судимості (пункт 4 частини першої статті 10 законопроекту), та набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього (пункт 5 частини першої статті 10 законопроекту), що по своїй суті є одним і теж, так як згідно з частиною першої статті 88 КК України особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.
Крім того є недоречним вживання в зазначеній нормі словосполучення "настання підстав", так як частиною другою статті 9 законопроекту передбачені "обмеження", а не "підстави".
 
Відхилено      
84. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
      
85. 6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
 
      
86. 7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
 
      
87. 8) смерті.
 
-53- Мірошниченко І.М.
Частину 1 статті 10 законопроекту доповнити новим підпунктом 9 наступного змісту:
"9)порушення вимог Конституції та законодавства України, що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;"
 
Враховано частково      
    -54- Мірошниченко І.М.
Частину 1 статті 10 законопроекту доповнити новим підпунктом 10 наступного змісту:
"10) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради, крім випадку, коли його стан здоров’я не дозволяє брати участь в засіданнях Наглядової ради, що підтверджується медичною довідкою."
 
Враховано    
    -55- Княжицький М.Л.
Частину першу статті 10 законопроекту доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Повноваження членів наглядової ради, призначених відповідними фракціями Верховної Ради України, припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, впродовж якого вказані члени були делеговані до наглядової ради".
 
Відхилено    
88. 2. Рішення про припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ приймає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в установленому нею порядку.
 
      
89. Стаття 11. Засідання наглядової ради НСТУ
 
   Стаття 11. Засідання Наглядової ради НСТУ
 
90. 1. Організаційною формою діяльності наглядової ради НСТУ є засідання.
 
   1. Організаційною формою діяльності Наглядової ради НСТУ є засідання.
 
91. 2. Засідання наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
 
-56- Геращенко І.В.
У частині другій статті 11 слово "квартал" замінити на слово "місяць".
 
Відхилено   2. Засідання Наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
 
    -57- Мірошниченко І.М.
Частину 2 статті 11 викласти в наступній редакції:
"2. Засідання наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць."
 
Відхилено    
92. 3. Позачергові засідання наглядової ради НСТУ скликаються головою наглядової ради НСТУ на вимогу не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії.
 
-58- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Частину третю статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції :
"3. Позачергові засідання наглядової ради НСТУ збираються на вимогу голови наглядової ради НСТУ або не менш як третини її членів, директора, ревізійної комісії."
 
Враховано частково   3. Позачергові засідання Наглядової ради НСТУ збираються на вимогу голови Наглядової ради НСТУ або не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії НСТУ.
 
93. 4. Засідання наглядової ради НСТУ вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
 
-59- Шевченко О.О.
Частину 4 статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Засідання наглядової ради НСТУ вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені пунктами 2, 3 частини 2 статті 7 цього Закону ухвалюються не менше, ніж двома третинами голосів від загальної кількості членів наглядової ради НСТУ."
 
Враховано частково   4. Засідання Наглядової ради НСТУ вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради НСТУ, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 7 цього Закону, ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.
 
    -60- Геращенко І.В.
Частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
"4. Засідання наглядової ради НСТУ є правомочним у разі присутності на ньому не менше 10 членів ради. Рішення наглядової ради НСТУ приймаються більшістю голосів від визначеного цим Законом загального складу ради, крім рішень визначених у пунктах 2, 4 частини 2 статті 7 цього Закону, які приймаються не менше ніж 10 голосами членів ради.".
 
Враховано частково    
    -61- Мірошниченко І.М.
Речення друге частини 4 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -62- Карпунцов В.В.
У другому реченні частини четвертої статті 11 слова "її членів, присутніх на засіданні" замінити на слова "від складу наглядової ради НСТУ".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що рішення, прийняті більшістю від присутніх на засіданні наглядової ради НСТУ не відображає реального волевиявлення більшості складу такої ради.
 
Відхилено    
94. 5. Під час засідання наглядової ради НСТУ секретарем наглядової ради НСТУ ведеться протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.
 
-63- Мірошниченко І.М.
Статтю 11 після частини 4 доповнити новою частиною 5 наступного змісту:
"5.Рішення наглядової ради НСТУ приймаються більшістю голосів від визначеного цим законом загального складу Наглядової ради, крім рішень про обрання та припинення повноважень голови та членів правління НСТУ та про обрання та припинення повноважень членів та голови ревізійної комісії НСТУ, які приймаються не менше ніж двома третинами голосів від встановленого цим законом загального складу наглядової ради."
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту законопроекту вважати частинами шостою і сьомою.
 
Відхилено   5. Під час засідання Наглядової ради НСТУ секретар Наглядової ради НСТУ веде протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.
 
95. 6. Голова наглядової ради НСТУ звітує щороку до 1 березня на засіданні Кабінету Міністрів України про діяльність НСТУ.
 
-64- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Частину шосту статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції :
"6. Голова наглядової ради НСТУ щороку звітує перед громадянами України про діяльність НСТУ шляхом оприлюднення свого звіту на веб-сайті НСТУ та Державного комітету телебачення і радіомовлення України.";
 
Враховано частково   6. Голова Наглядової ради НСТУ щороку звітує про діяльність НСТУ шляхом оприлюднення свого звіту на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 
    -65- Княжицький М.Л.
Частину шосту статті 11 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
96. Стаття 12. Правління НСТУ
 
-66- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 12 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції :
"Стаття 12. Директор НСТУ
1. Виконавчим органом НСТУ є директор.
2. Директор підзвітний наглядовій раді НСТУ. Він діє від імені НСТУ у межах, установлених цим Законом і статутом.
3. Директор НСТУ:
1) здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;
2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;
3) організовує виконання рішень наглядової ради НСТУ;
4) вчиняє правочини від імені НСТУ;
5) здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;
6) діє без довіреності від імені НСТУ у межах, установлених статутом;
7) здійснює інші передбачені законом та статутом права та обов’язки.
6. На директора поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону."
 
Відхилено   Стаття 12. Правління НСТУ
 
97. 1. Виконавчим органом НСТУ є правління.
 
-67- Княжицький М.Л.
Частину першу статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Члени правління обираються наглядовою радою НТСУ на конкурсній основі строком на 4 роки відповідно до статуту. Члени правління повинні відповідати вимогам, які ставляться до членів наглядової ради НТСУ. Рішення про обрання членів правління повинно бути мотивованим з обґрунтуванням підстав, на основі яких наглядова рада надала перевагу одному кандидату перед іншим"
 
Враховано частково   1. Виконавчим органом НСТУ є правління.
За поданням голови правління Наглядова рада НСТУ обирає членів правління строком на чотири роки відповідно до Статуту НСТУ. Члени правління НСТУ мають відповідати вимогам, встановленим до членів Наглядової ради НСТУ цим Законом. Рішення про обрання членів правління НСТУ повинно бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надала перевагу одному кандидату перед іншим
 
98. 2. Правління підзвітне наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, установлених цим Законом і статутом.
 
-68- Княжицький М.Л.
Частину другу статті 12 законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Щорічний звіт про діяльність НТСУ готується правлінням та подається на розгляд наглядової ради НТСУ не пізніше 1 березня кожного року. Звіт про діяльність НТСУ підлягає також оприлюднення на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"
 
Враховано   2. Правління підзвітне Наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, установлених цим Законом і Статутом НСТУ.
Щорічний звіт про діяльність НСТУ готується правлінням та подається на розгляд Наглядової ради НСТУ не пізніше 1 березня кожного року. Звіт про діяльність НСТУ підлягає також оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 
99. 3. Правління НСТУ:
 
   3. Правління НСТУ:
 
100. 1) здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;
 
   1) здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;
 
101. 2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;
 
   2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;
 
102. 3) організовує виконання рішень наглядової ради НСТУ;
 
   3) організовує виконання рішень Наглядової ради НСТУ;
 
103. 4) здійснює інші передбачені законом та статутом права та обов’язки.
 
   4) здійснює інші передбачені законом та Статутом НСТУ права та обов’язки.
 
104. 4. Правління НСТУ очолює його голова.
 
-69- Княжицький М.Л.
Частину четверту статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
"Правління НСТУ очолює його голова, який обирається членами правління"
 
Відхилено   4. Правління НСТУ очолює його голова.
 
105. 5. Голова правління:
 
   5. Голова правління НСТУ:
 
106. 1) організовує роботу правління, головує на його засіданнях;
 
   1) організовує роботу правління, головує на його засіданнях;
 
107. 2) вчиняє правочини від імені НСТУ;
 
   2) вчиняє правочини від імені НСТУ;
 
108. 3) здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;
 
   3) здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;
 
109. 4) діє без довіреності від імені НСТУ у межах, установлених статутом;
 
   4) діє без довіреності від імені НСТУ у межах, установлених Статутом НСТУ;
 
110. 5) здійснює інші передбачені законом і статутом права та обов’язки.
 
   5) здійснює інші передбачені законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.
 
111. 6. На голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
 
   6. На голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
 
112. Стаття 13. Ревізійна комісія НСТУ
 
   Стаття 13. Ревізійна комісія НСТУ
 
113. 1. Ревізійна комісія є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.
 
   1. Ревізійна комісія є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.
 
114. Ревізійна комісія обирається наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються у положенні про ревізійну комісію НСТУ.
 
   Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію НСТУ, що затверджується Наглядовою радою НСТУ.
 
115. 2. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління НСТУ ревізійна комісія перевіряє:
 
   2. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління НСТУ ревізійна комісія перевіряє:
 
116. 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;
 
   1) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;
 
117. 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;
 
   2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;
 
118. 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 
   3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 
119. 4) дотримання правлінням НСТУ повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;
 
   4) дотримання правлінням НСТУ повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;
 
120. 5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;
 
   5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;
 
121. 6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;
 
   6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;
 
122. 7) використання коштів НСТУ;
 
   7) використання коштів НСТУ;
 
123. 8) фінансовий стан НСТУ.
 
   8) фінансовий стан НСТУ.
 
124. 3. Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються положенням про ревізійну комісію НСТУ, затвердженим наглядовою радою НСТУ.
 
   3. Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок та організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію НСТУ.
 
125. 4. Засідання ревізійної комісії НСТУ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.
 
   4. Засідання ревізійної комісії НСТУ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.
 
126. За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення.
 
   За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення.
 
127. Ревізійна комісія правоможна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш як половина її членів.
 
   Засідання ревізійної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
 
128. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина її членів, які беруть участь у засіданні.
 
-70- Карпунцов В.В.
В абзаці четвертому частини четвертої статті 13 слова "членів, які беруть участь у засіданні" замінити на слова "складу".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що рішення, прийняті більшістю членів, які беруть участь у засіданні ревізійної комісії НСТУ, не відображає реального волевиявлення більшості складу такої комісії.
 
Враховано   Рішення ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу ревізійної комісії.
 
129. 5. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок наглядовій раді НСТУ.
 
   5. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді НСТУ.
 
130. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
131. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ
 
   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ
 
132. Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ
 
-71- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 14 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції :
"Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ
1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
2. Після завершення зазначеного у частині першій цієї статті періоду НСТУ може фінансуватися за рахунок:
1) продажу власної теле- і радіопродукції;
2) державного і місцевих бюджетів;
3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
4) інших надходжень.
3. Держава забезпечує належне фінансування Суспільного мовлення України, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України.
4. Трансляція реклами, повідомлень про спонсорів та програм телепродажів на каналах мовлення НСТУ забороняється. Соціальна реклама в програмах НСТУ допускається за відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар."
 
Враховано частково   Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ
1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
2. Після завершення зазначеного у частині першій цієї статті періоду НСТУ може фінансуватися за рахунок:
1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
2) державного і місцевих бюджетів;
3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
4) інших надходжень.
3. Держава забезпечує належне фінансування Суспільного телерадіомовлення України, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України.
4. Трансляція реклами, повідомлень про спонсорів та програм телепродажів на каналах мовлення НСТУ забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбанні з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою. Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається, за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар.
 
    -72- Княжицький М.Л.
Статтю 14 законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ
1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та становить не менше 0,05% видатків Державного бюджету за попередній рік.
2. Окрім фінансування за рахунок коштів Державного бюджету фінансування НСТУ може здійснюватись за рахунок:
1) абонентної плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
2) продажу власної теле- і радіопродукції;
3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
4) інших надходжень"
 
Відхилено    
    -73- Карпунцов В.В.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ
1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок:
1) коштів Державного бюджету України;
2) абонентної плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
3) продажу власної теле- і радіопродукції;
4) державного замовлення (не більш як 20 відсотків загального обсягу мовлення НСТУ);
5) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
6) інших надходжень".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що передбачене редакція цієї норми містить характер норм, які з техніко-юридичної точки зору повинні відображатися в перехідних та прикінцевих положеннях закону, а не в його основі, так як є нормами тимчасового характеру.
 
Відхилено    
133. 1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
-74- Мірошниченко І.М.
Частину 1 статті 14 викласти в наступній редакції:
"1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, але на рівні, не меншому від 0,1 % від його загальної витратної частини.
НСТУ виступає головним розпорядником коштів Державного бюджету України, які виділяються на його фінансування."
 
Відхилено      
134. 2. Після завершення зазначеного у частині першій цієї статті періоду НСТУ може фінансуватися за рахунок:
 
-75- Мірошниченко І.М.
Абзац перший частини 2 статті 14 викласти в наступній редакції:
"2. НСТУ також може фінансуватися за рахунок:"
 
Відхилено      
135. 1) абонентної плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
      
136. 2) продажу власної теле- і радіопродукції;
 
-76- Мірошниченко І.М.
Пункт 2 частини 2 статті 14 викласти в наступній редакції:
"2) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;"
 
Враховано      
137. 3) державного замовлення (не більш як 20 відсотків загального обсягу мовлення НСТУ);
 
      
138. 4) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
 
      
139. 5) інших надходжень.
 
-77- Мірошниченко І.М.
Пункт 5 частини 2 статті 14 викласти в наступній редакції:
"5) інших надходжень, не заборонених законодавством України;"
 
Відхилено      
    -78- Ар'єв В.І.
Вилучити пункт 5 частини 2 статті 14:
" 5) інших надходжень" – вилучити.
 
Відхилено    
    -79- Мірошниченко І.М.
Частину 2 статті 14 доповнити новим пунктом 6 наступного змісту:
"6) трансляція реклами продукціїї, що містить алкоголь, а також тютюнових виробів, брендів, торгових марок, інших нагадувань, пов’язаних з такими товарами, а також повідомлень про спонсорів таких марок та програм телепродажів на каналах мовлення НСТУ забороняється. Соціальна реклама в програмах НСТУ допускається за відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар.".
 
Відхилено    
    -80- Ар'єв В.І.
Доповнити статтю 14 частиною 3 наступного змісту:
"3. Пряма реклама товарів та послуг на НСТУ забороняється."
 
Відхилено    
140. Стаття 15. Майно НСТУ
 
-81- Карпунцов В.В.
Пронумерувати частини статті.
Обґрунтування: Зазначена стаття законопроекту містить нумерацію лише однієї частини. Разом з тим, інші статті законопроекту містять чітку нумерацію усіх складових норми (частин, пунктів).
 
Відхилено   Стаття 15. Майно НСТУ
 
    -82- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 15 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Майно НСТУ
1. Майно НСТУ є державною власністю та закріплюється за ним на праві господарського відання. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом."
 
Відхилено    
141. 1. Майно НСТУ є державною власністю. Кабінет Міністрів України може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.
 
   1. Майно НСТУ є державною власністю. Кабінет Міністрів України може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.
 
142. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ в оперативне управління майна та має право вилучати майно, що не використовується, а також майно, що використовується не за призначенням.
 
-83- Мірошниченко І.М.
В абзаці другому частини 1 статті 15 слова "що не використовується, а також майно," виключити.
 
Відхилено   Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ в оперативне управління майна та має право вилучати майно, що не використовується, а також майно, що використовується не за призначенням.
 
143. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
 
   НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
 
144. НСТУ має право відчужувати майно та земельні ділянки лише за згодою Кабінету Міністрів України і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
 
-84- Мірошниченко І.М.
Абзац 4 статті 15 викласти в наступній редакції:
"НСТУ не має права відчужувати майно та земельні ділянки."
 
Відхилено   НСТУ має право відчужувати майно та земельні ділянки лише за згодою Кабінету Міністрів України і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
 
145. НСТУ не може відчужувати, здавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання та здійснювати інші правочини, наслідком яких може бути відчуження переданого їй майна.
 
-85- Карпунцов В.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
"НСТУ не може здавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання передане їй майно та здійснювати інші правочини, наслідком яких може бути відчуження переданого їй майна".
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що зазначена норма сформульована некоректно, оскільки не вказується що саме НСТУ не може здавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання, що свідчить про незакінченість формулювання речення.
Пропонується також виключити слово "відчужувати", оскільки абзацом четвертим статті 15 законопроекту передбачено, що НСТУ має право відчужувати майно та земельні ділянки лише за згодою Кабінету Міністрів України і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. У разі існування запропонованих в редакції законопроекту норм існуватиме колізія між ними.
 
Відхилено   НСТУ не може відчужувати, передавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання та здійснювати інші правочини, наслідком яких може бути відчуження переданого їй майна.
 
146. Відчуження та списання майна НСТУ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Відчуження та списання майна НСТУ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
147. Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності надається центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
148. Стаття 16. Аудит
 
-86- Геращенко І.В.
Статтю 16 виключити.
 
Відхилено   Стаття 16. Аудит
 
149. 1. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.
 
   1. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.
 
150. 2. Аудиторська фірма визначається наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.
 
-87- Мірошниченко І.М.
Частину 2 статті 16 викласти в наступній редакції:
"2. Аудиторська фірма визначається наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок Державного бюджету України."
 
Відхилено   2. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.
 
151. 3. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації та Інтернеті.
 
   3. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ.
 
152. Стаття 17. Ліцензія на мовлення
 
-88- Княжицький М.Л.
Статтю 17 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. НСТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України "Про телебачення і радіомовлення", з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
2. Для здійснення своєї діяльності НСТУ, на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, отримує ліцензії на мовлення, умови яких відповідають умовам ліцензій (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України.
3. Одночасно з видачею ліцензії на мовлення, передбаченої частиною другою цієї статті Закону, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідної ліцензії Національної телекомпанії України та/або Національної радіокомпанії України, умови якої відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ.
4. Видача ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті Закону, здійснюється на позаконкурсних засадах, на підставі заяви, поданої НСТУ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення впродовж 20 робочих днів від дати отримання такої заяви.
Умови ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті Закону, повинні повністю відповідати умовам ліцензій, власниками яких є Національна радіокомпанія України та/або Національна радіокомпанія України, і які анулюються відповідно до вимог частини третьої цієї статті Закону.
При прийнятті рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті Закону, допускається внесення змін лише щодо органів управління, складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення власника/ засновника телерадіоорганізації, а також строку дії ліцензії.
Зміна інших умов ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті Закону, можлива шляхом переоформлення ліцензії в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
5. Строк дії ліцензії на мовлення, яка видається НСТУ відповідно до частини другої цієї статті Закону, становить 7 років. Продовження строку дії ліцензії НСТУ здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
6. Видача ліцензій на мовлення, передбачених частиною другої цієї статті Закону, здійснюється без сплати ліцензійного збору".
 
Відхилено   Стаття 17. Ліцензія на мовлення
 
153. 1. НСТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України "Про телебачення і радіомовлення", з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
   1. НСТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України "Про телебачення і радіомовлення", з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
154. 2. Видача, продовження строку дії та переоформлення ліцензії на мовлення НСТУ здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення без проведення конкурсу.
 
   2. Видача, продовження строку дії та переоформлення ліцензії на мовлення НСТУ здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення без проведення конкурсу.
 
155. Стаття 18. Програмна політика
 
-89- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Статтю 18 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції :
"Стаття 18. Програмна політика
1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності, а також на максимально можливе забезпечення інтересів усіх верств суспільства, відображення існуючих настроїв, поглядів і тенденцій в усіх важливих сферах суспільного життя. Вона не може слугувати інтересам певної політичної партії чи іншого об'єднання громадян, руху, комерційної організації, соціальної групи, релігії, ідеології тощо.
2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, окрім випадків, визначених цим Законом."
 
Відхилено   Стаття 18. Програмна політика
 
    -90- Геращенко І.В.
Статтю 18 виключити.
 
Відхилено    
156. 1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.
 
   1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.
 
157. 2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
 
-91- Ар'єв В.І.
Доповнити статтю 18 частиною 3 наступного змісту:
"3. Програмна політика НСТУ будується на принципах рівних можливостей для всіх фізичних чи юридичних осіб. Якщо одна фізична чи юридична особа отримала окремий ефірний час на НСТУ, аналогічний ефірний час має буди наданий на вимогу іншої юридичної чи фізичної особи."
 
Відхилено   2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
3. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського виробництва щодобового ефірного мовлення.
 
    -92- Мірошниченко І.М.
Статтю 18 доповнити новою частиною 3 наступного змісту:
"3. Програми власного виробництва НСТУ становлять не менше 75% щодобового ефірного мовлення та забезпечують якнайповнішу інтеграцію у національне мовно-культурне середовище представників всіх етнічних груп, які проживають на території України."
 
Враховано частково    
158. Стаття 19. Редакційний статут
 
   Стаття 19. Редакційний статут
 
159. 1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
   1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
160. 2. Редакційний статут НСТУ затверджується наглядовою радою НСТУ.
 
-93- Ар'єв В.І.
Доповнити статтю 19 частиною 3 наступного змісту:
"3. НСТУ зобов’язана будувати редакційну політику на основі принципів багатосторонньої, неупередженої, збалансованої та достовірної інформації."
 
Відхилено   2. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ.
 
161. Стаття 20. Трансляція офіційних повідомлень
 
-94- Геращенко І.В.
В назві статті 20 після слова "офіційних" доповнити словами "та екстрених".
 
Враховано   Стаття 20. Трансляція офіційних та екстрених повідомлень
 
162. 1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави здійснюється в установленому законом порядку надання позачергово прямого ефіру для екстрених офіційних виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України.
 
-95- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Частину першу статті 20 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції :
"1. НСТУ зобов'язана надавати безкоштовно ефірний час Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховного Суду України та Голові Конституційного Суду України для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя."
 
Відхилено   1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави здійснюється в установленому законом порядку надання позачергово прямого ефіру для екстрених офіційних виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України.
 
163. 2. Президенту України на безоплатній основі надається ефірний час для новорічного привітання Українського народу.
 
-96- Медяник В.Ю.
Статтю 20 законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
"3. Порядок і форми висвітлення діяльності Верховної Ради України аудіовізуальними засобами масової інформації визначаються окремою постановою Верховної Ради України на весь період повноважень Верховної Ради України.
4. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування регулюється Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"
 
Відхилено   2. Президенту України на безоплатній основі надається ефірний час для новорічного привітання Українського народу.
 
    -97- Омельченко В.П.
Статтю двадцяту законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
"3. Порядок і форми висвітлення діяльності Верховної ради України аудіовізуальними засобами масової інформації визначаються окремою постановою Верховної Ради України на весь період повноважень Верховної Ради України.
4. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування регулюється Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".
 
Відхилено    
164. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
165. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-98- Карпунцов В.В.
Назву розділу ІV викласти в такій редакції "Прикінцеві та перехідні положення".
Обґрунтування: Розділом ІV законопроекту передбачається строки набрання чинності законом, втрата чинності законодавчим актом, внесення змін до інших законів України. А згідно з положеннями частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті.
 
Враховано   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
166. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-99- Княжицький М.Л.
Пункт 1 розділу ІV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
 
    -100- Карпунцов В.В.
В пункті 1 розділу ІV слова "з 1 січня 2013 року" замінити на слова "через три місяці з дня його опублікування".
Обґрунтування: Згідно з Конституцією України закони не мають зворотної дії в часі, тому набрання цим законом чинності з 1 січня 2013 року є неможливим та неконституційним.
 
Відхилено    
    -101- Медяник В.Ю.
Пункт 1 розділу ІV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року"
 
Враховано    
    -102- Омельченко В.П.
Частину першу розділу ІV Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.".
 
Враховано    
167. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст. 284; 2002 р., № 16, ст. 114).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст. 284; 2002 р., № 16, ст. 114).
 
168. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
   3. Внести зміни до таких законів України:
 
169. 1) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 1, ст. 7; 2011 р., № 10, ст. 63, № 27, ст. 225, № 28, ст. 252, № 31, ст. 297; із змінами, внесеними Законом України від 12 січня 2012 року № 4311-VІ):
 
   3) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 1, ст. 7; 2011 р., № 10, ст. 63, № 27, ст. 225, № 28, ст. 252, № 31, ст. 297; 2012р., № 39,ст. 461):
 
170. у частині першій статті 1:
 
   у статті 1:
 
171. абзац сорок другий виключити;
 
   абзац сорок четвертій виключити;
 
172. абзац п’ятдесят третій після слова "телемережі" доповнити словами ", програм Національної суспільної телерадіокомпанії України (далі — НСТУ)";
 
   абзац п’ятдесят п’ятий після слова "телемережі" доповнити словами "програм Національної суспільної телерадіокомпанії України (далі — НСТУ)";
 
173. у частині першій статті 3 слова "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України" замінити словами "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
   у статті 3 слова "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України" замінити словами "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
174. у статті 7:
 
-103- Томенко М.В.
Абзаци шостий – десятий підпункту 1 пункту 3 розділу "Прикінцеві положення" проекту слід вилучити.
Оскільки Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України" від 16.10.2012 № 5460-VІ було внесено аналогічні зміни до статті 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
Враховано      
175. у частині другій слово "реалізацію" замінити словом "проведення";
 
      
176. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
177. "3. Державний комітет телебачення і радіомовлення України забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення.
 
      
178. Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі — Національна рада) — спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган.";
 
      
179. у частині першій статті 11 слова "система Суспільного телебачення і радіомовлення України" замінити словами "Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
   у частині першій статті 11 слова "система Суспільного телебачення і радіомовлення України" замінити словами "Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
180. статтю 14 виключити;
 
   статтю 14 виключити;
 
181. статтю 15 викласти в такій редакції:
 
   статтю 15 викласти в такій редакції:
 
182. "Стаття 15. Суспільне телебачення і радіомовлення
 
   "Стаття 15. Суспільне телебачення і радіомовлення
 
183. 1. Правові, економічні, організаційні та інші засади діяльності суспільного телебачення і радіомовлення визначаються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".";
 
   1. Правові, економічні, організаційні та інші засади діяльності суспільного телебачення і радіомовлення визначаються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
184. доповнити статтю 22 після частини четвертої новими частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
   статтю 22 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
185. "5. Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж НСТУ здійснюється за окремим рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.
 
   "5. Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж НСТУ здійснюється за окремим рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.
 
186. 6. Розширення каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж НСТУ, які передбачають використання радіочастотного ресурсу, у межах, визначених ліцензією Національної ради, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.".
 
   6. Розширення каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж НСТУ, що передбачають використання радіочастотного ресурсу, у межах, визначених ліцензією Національної ради, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку".
 
187. У зв’язку з цим частини п’яту — тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою — п’ятнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту — тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою — п’ятнадцятою;
 
188. частину восьму статті 23 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину восьму статті 23 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
189. "мовлення НСТУ.";
 
   "мовлення НСТУ";
 
190. статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
191. "4. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення.";
 
   "4. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення";
 
192. 2) статтю 15 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; із змінами, внесеними Законом України від 12 січня 2012 року № 4311-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
 
-104- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІV "Прикінцеві положення" виключити.
 
Враховано      
    -105- Омельченко В.П.
У пункті 3 розділу ІV Прикінцевих положень виключити доповнення новим абзацом статті 15 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.
Обґрунтування: частиною п’ятої статті 8 цього законопроекту "Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розробляє і затверджує порядок формування складу наглядової ради НСТУ та порядок проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ", тому не доцільно дублювати це положення в інших законах.
 
Враховано    
193. "формування складу наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, припинення повноважень її членів та визначення порядку проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради.";
 
      
194. 3) у Законі України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст. 271):
 
   1) у Законі України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст. 271):
 
195. в абзаці третьому статті 1 слова "розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України," виключити;
 
   в абзаці третьому статті 1 слова "розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України" виключити;
 
196. частину першу статті 10 виключити;
 
   частину першу статті 10 виключити;
 
197. у статті 14 слова "Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України зобов’язані" замінити словами "Національна суспільна телерадіокомпанія України зобов’язана";
 
   у статті 14 слова "Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України зобов’язані" замінити словами "Національна суспільна телерадіокомпанія України зобов’язана";
 
198. статтю 16 виключити;
 
   статтю 16 виключити;
 
199. у першому реченні частини першої статті 17 слова "самостійно або за допомогою Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України" виключити;
 
   у першому реченні частини першої статті 17 слова "самостійно або за допомогою Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України" виключити;
 
200. статтю 19 виключити;
 
   статтю 19 виключити;
 
201. 4) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20—21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754):
 
   2) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20—21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754):
 
202. у частині восьмій статті 61 слова "і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями" замінити словами ", окружними виборчими комісіями і телерадіоорганізаціями";
 
   у частині восьмій статті 61 слова "і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями" замінити словами " окружними виборчими комісіями і телерадіоорганізаціями";
 
203. у статті 62:
 
   у статті 62:
 
204. у першому реченні частини п’ятої слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" виключити;
 
   у частині п’ятій:
у першому реченні слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" виключити;
у другому реченні слова "Національної радіокомпанії України" замінити словами "Суспільного радіо";
 
205. у частині шостій:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
206. у першому реченні слова "Національною телекомпанією України" виключити;
 
   "6. Проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України організовується телерадіоорганізаціями, що мають ліцензію на право користування каналами мовлення, незалежно від форми власності за ініціативою телерадіоорганізаціямї";
 
207. у другому реченні слова "Теледебати можуть також організовуватися та проводитися іншими" виключити;
 
      
208. у другому реченні частини сьомої слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "відповідною телерадіоорганізацією";
 
   у частині сьомій слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "відповідною телерадіоорганізацією";
 
209. у частині дев’ятій статті 64 слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" та "на першому каналі Національної радіокомпанії України" виключити;
 
   у частині дев’ятій статті 64 слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" та "на першому каналі Національної радіокомпанії України" виключити;
 
210. 5) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10—11, ст. 73):
 
   4) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10—11, ст. 73):
 
211. у частині сьомій статті 71 слова "та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)" виключити;
 
   у частині сьомій статті 71 слова "та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)" виключити;
 
212. у частині восьмій статті 72 слова "Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України," виключити;
 
   у частині восьмій статті 72 слова "Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України," виключити;
 
213. у другому реченні частини чотирнадцятої статті 74 слова "та транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України" виключити.
 
   у другому реченні частини чотирнадцятої статті 74 слова "та транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України" виключити.
 
214. 4. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення переоформити на безоплатній основі ліцензії державних телерадіокомпаній, на базі яких буде утворено НСТУ, в одну ліцензію.

-106- Томенко М.В.
Абдуллін О.Р.
Раупов Р.Б.
Шевченко О.О.
Доповнити розділ ІV "Прикінцеві положення" новим пунктом 4 в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня створення "Національної суспільної телерадіокомпанії України" забезпечити передачу їй майна (частки, що належить державі в майні) і наступну ліквідацію таких юридичних осіб:
Національна телекомпанія України;
Національна радіокомпанія України;
Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"";
Державна телерадіокомпанія "Культура";
обласні державні телерадіокомпанії, Державна телерадіокомпанія "Крим", Київська державна телерадіокомпанія, Севастопольська державна телерадіокомпанія., Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".
У зв’язку з цим пункт 4 розділ ІV "Прикінцеві положення" законопроекту вважати пунктом 5.
 
Враховано частково   4. Кабінету Міністрів України:
у шестимісячний строк з дня створення Національної суспільної телерадіокомпанії України забезпечити передачу їй майна (частки, що належить державі, в майні) і подальшу ліквідацію таких юридичних осіб:
Національна телекомпанія України;
Національна радіокомпанія України;
Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення";
Державна телерадіокомпанія "Культура";
обласні державні телерадіокомпанії, Державна телерадіокомпанія "Крим", Київська державна телерадіокомпанія, Севастопольська державна телерадіокомпанія; Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".
5. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення переоформити на безоплатній основі ліцензії державних телерадіокомпаній, на базі яких утворено НСТУ, в одну ліцензію.

    -107- Карпунцов В.В.
Пункт 4 розділу ІV викласти в такій редакції:
"4. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення:
переоформити на безоплатній основі ліцензії державних телерадіокомпаній, на базі яких буде утворено НСТУ, в одну ліцензію;
протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити редакційний статут НСТУ, нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону".
Обґрунтування: Законопроектом передбачається ряд нормативно-правових актів, які розробляються та затверджуються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, тому необхідно передбачити строк, протягом якого повинні бути розробленими та затвердженими такі акти.
 
Відхилено    
    -108- Карпунцов В.В.
Розділ ІV доповнити новим пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
розробити та затвердити статут НСТУ, нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити прийняття, перегляд та приведення у відповідність із цим Законом актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади".
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою техніко-юридичного коригування положень законопроекту. Адже даним проектом пропонуються зміни, які необхідно буде відобразити у відповідних підзаконних нормативно-правових актах.
 
Відхилено