Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
 
-1- Ляпіна К.М.
Назву законопроекту доповнити словами: "щодо орендних відносин та збереження орендованого майна";
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо орендних відносин та збереження орендованого майна
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 11–12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5063-VІ) такі зміни:
 
-2- Ляпіна К.М.
Розділи проекту викласти римськими числами, підпункти викласти пунктами.
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 11–12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; 2013р., №7, ст.65, №28, ст.298) такі зміни:
 
    -3- Омельченко В.П.
Розділи проекту викласти римськими числами, підпункти викласти пунктами.
 
Враховано    
5. 1) абзац восьмий частини другої статті 4 виключити;
 
-4- Карпунцов В.В.
У пункті 1 підпункт 1 виключити, а саме: "1) абзац восьмий частини другої статті 4 виключити", - тобто абзац восьмий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -5- Головко В.А.
Пункт 1)частини 1 виключити.
 
Враховано    
6. 2) в абзаці першому частини четвертої статті 9 після слів "Антимонопольного комітету України)" доповнити словами ", та визначення розміру орендної плати", а слова і цифри "протягом 15 днів після дати її реєстрації" замінити словами і цифрою "протягом 5 днів після визначення розміру орендної плати";
 
-6- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
"2. У статті 9:
1) частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Орган, уповноважений управляти майном, протягом 35 робочих днів з моменту надання згоди на оренду цілісного (єдиного) майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забезпечує реєстрацію цим підприємством права власності на майно підприємства, якщо на момент надання такої згоди, право власності на майно підприємства не зареєстровано";
2) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з моменту отримання згоди щодо укладення договору оренди від органу, уповноваженого управляти відповідним майном (у випадках, передбачених цим Законом, - органом Антимонопольного комітету України), та визначення, у встановленому законодавством порядку, вартості об’єкта оренди, що здійснюється у строк не більше 45 робочих днів з моменту отримання такої згоди, а в разі якщо оренда майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого) - протягом 20 робочих днів з моменту реєстрації заяви розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника";
 
Враховано   1. У статті 9:
1) частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Орган, уповноважений управляти майном, протягом 35 робочих днів з моменту надання згоди на оренду цілісного (єдиного) майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забезпечує реєстрацію цим підприємством права власності на майно підприємства, якщо на момент надання такої згоди, право власності на майно підприємства не зареєстровано";
2) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з моменту отримання згоди щодо укладення договору оренди від органу, уповноваженого управляти відповідним майном (у випадках, передбачених цим Законом, - органом Антимонопольного комітету України), та визначення, у встановленому законодавством порядку вартості об’єкта оренди, що здійснюється у строк не більше 45 робочих днів з моменту отримання такої згоди, а в разі якщо оренда майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого) - протягом 20 робочих днів з моменту реєстрації заяви розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника".
 
    -7- Фаєрмарк С.О.
Пункт 2 проекту Закону – викласти в наступній редакції:
"2) в абзаці першому частини четвертої статті 9 після слів "Антимонопольного комітету України)" доповнити словами ", та здійснення, у встановленому законодавством порядку і в строк , що не має перевищувати двох місяців з моменту узгодження, оцінки майна (якщо у цьому є необхідність)"; слова і цифри "протягом 15 днів після дати її реєстрації" замінити словами і цифрою "протягом 5 днів після здійснення, у встановленому законодавством порядку і в строк , що не має перевищувати двох місяців з моменту узгодження, оцінки майна (якщо у цьому є необхідність)"
 
Враховано частково    
    -8- Продан О.П.
У пункті 2 частини 1 законопроекту: слова ", та визначення розміру орендної плати" замінити словами ", в тому числі визначення розміру орендної плати".
 
Враховано по суті   
    -9- Карпунцов В.В.
У підпункті 2 виключити слова "після слів "Антимонопольного комітету України)" доповнити словами ", та визначення розміру орендної плати", а".
 
Враховано по суті   
    -10- Кальцев С.Ф.
Підпункт 2 пункту першого проекту Закону викласти в такій редакції:
" 2) в абзаці першому частини четвертої статті 9:
- слова "погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим" змінити на: "отримання згоди від органу, уповноваженого";
- після слів "Антимонопольного комітету України)" доповнити словами: ",та визначення вартості об'єкта оренди, що здійснюється у строк не більше 60 днів з моменту отримання такої згоди ";
- слова "заява про оренду майна" замінити на "оренда майна";
- слова і цифри "15 днів після дати її реєстрації" замінити словами і цифрами "30 днів після дати реєстрації заяви";
 
Враховано з уточненням   
    -11- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) в абзаці першому частини четвертої статті 9 слова і цифри "протягом 15 днів після дати її реєстрації " замінити словами і цифрою "протягом 5 днів після визначення розміру орендної плати ";".
 
Враховано по суті   
    -12- Омельченко В.П.
Підпункт 2 пункту 1 проекту викласти в такій редакції:
"Абзац перший частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції: "4. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з моменту погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном (у випадках, передбачених цим Законом, - органом Антимонопольного комітету України), та визначення ним розміру орендної плати, у порядку встановленому законодавством, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 5 робочих днів з моменту визначення розміру орендної плати розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника";
 
Враховано частково    
7. 3) частину першу статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
"зобов’язання орендаря відшкодувати в порядку, визначеному законодавством, збитки, завдані у зв’язку з втратою, пошкодженням або знищенням об’єкта оренди.";
 
-13- Фаєрмарк С.О.
Пункт 3 проекту Закону - виключити.
 
Відхилено   2. Частину першу статті 10 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
"зобов’язання орендаря відшкодувати збитки, завдані у зв’язку з втратою, пошкодженням або знищенням об’єкта оренди, у встановленому законодавством порядку ".
 
    -14- Головко В.А.
Пункт 3) частини 1 виключити.
 
Відхилено    
    -15- Ляпіна К.М.
Абзац 2 підпункту 3 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
"зобов’язання орендаря відшкодувати збитки, завдані у зв’язку з втратою, пошкодженням або знищенням об’єкта оренди, у встановленому законодавством порядку ";
 
Враховано    
    -16- Омельченко В.П.
Абзац 2 підпункту 3 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
"зобов’язання орендаря відшкодувати збитки, завдані у зв’язку з втратою, пошкодженням або знищенням об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством";
 
Враховано    
8. 4) частину першу статті 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-17- Шаров І.Ф.
Підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити, а саме:
"4) частину першу статті 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"На передане в оренду майно не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями орендаря чи третіх осіб. Орендар не може розпоряджатися орендованим майном і вчиняти з ним дії, що призводять до зміни форми власності.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;".
 
Відхилено   3. Частину першу статті 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "На передане в оренду майно не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями орендаря чи третіх осіб. Орендар не може розпоряджатися орендованим майном і вчиняти з ним дії, що призводять до зміни форми власності.".
 
-18- Омельченко В.П.
В другому реченні абзацу 2 підпункту 4 розділу 1 проекту слова "орендар не може" замінити словами "орендар не має права";
 
Враховано   "На передане в оренду майно не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями орендаря чи третіх осіб. Орендар не має права розпоряджатися орендованим майном і вчиняти з ним дії, що призводять до зміни форми власності".
 
    -19- Ляпіна К.М.
В другому реченні абзацу 2 підпункту 4 розділу 1 проекту слова "орендар не може" замінити словами "орендар не має права";
 
Враховано    
10. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
11. 5) у статті 24:
у частині першій слово "орендодавець" замінити словом "балансоутримувач";
 
-20- Продан О.П.
Пункт 5 частини 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"5) у статті 24:
у частині першій слово "орендодавець" замінити словом "власник майна";
частину третю після слів "на користь" доповнити словами "його власника або";"
 
Відхилено   4. У статті 24:
1) у частині першій слово "орендодавець" замінити словом "балансоутримувач";
 
12. частину третю після слів "на користь" доповнити словами "балансоутримувача або";
6) статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення орендованого майна, якщо заборгованість орендаря з орендної плати перевищує суму завдатку, сплаченого під час укладення договору оренди. У разі відмови орендодавця від договору оренди договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору. Орендар зобов’язаний повернути орендодавцю орендоване окреме індивідуально визначене майно протягом 10 днів після розірвання договору та сплатити заборгованість з орендної плати.";
 
-21- Шаров І.Ф.
Підпункт 5 пункту 1 законопроекту виключити, а саме:
"5) у статті 24:
у частині першій слово "орендодавець" замінити словом "балансоутримувач";
частину третю після слів "на користь" доповнити словами "балансоутримувача або";"
 
Відхилено   2) частину третю після слів "на користь" доповнити словами "балансоутримувача або".
5. У статті 26 :
1) частину першу доповнити словами: "крім випадків визначених цим Законом";
2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4.Орендодавець зобов’язаний відмовитися від договору оренди окремого індивідуально визначеного майна і вимагати повернення орендованого майна, якщо орендар має заборгованість з орендної плати, що перевищує суму завдатку, сплаченого під час укладення договору оренди (якщо договором передбачено забезпечення зобов'язань у вигляді завдатку), або розмір орендної плати за два місяці. Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору оренди окремого індивідуально визначеного майна. Протягом 10 робочих днів з моменту розірвання договору оренди окремого індивідуально визначеного майна орендар зобов’язаний повернути балансоутримувачу орендоване майно та погасити заборгованість з орендної плати".
 
    -22- Корж П.П.
Пункт 5 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -23- Фаєрмарк С.О.
Абзац третій пункту п’ятого проекту Закону - виключити.
 
Відхилено    
    -24- Ляпіна К.М.
Підпункт 6 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
"6. У статті 26 :
1) частину першу доповнити словами: "крім випадків визначених цим Законом";
2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Орендодавець зобов’язаний відмовитися від договору оренди окремого індивідуально визначеного майна і вимагати повернення орендованого майна, якщо орендар має заборгованість з орендної плати, що перевищує суму завдатку, сплаченого під час укладення договору оренди (якщо договором передбачено забезпечення зобов'язань у вигляді завдатку), або розмір орендної плати за два місяці. Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору оренди окремого індивідуально визначеного майна. Протягом 10 робочих днів з моменту розірвання договору оренди окремого індивідуально визначеного майна орендар зобов’язаний повернути балансоутримувачу орендоване майно та погасити заборгованість з орендної плати".
 
Враховано    
    -25- Корж П.П.
Пункт 6 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -26- Продан О.П.
Пункт 6 частини 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"6) в статті 26 в останньому абзаці частини 2 слова "або орендодавцем" вилучити;
В частині 3 слова "законодавчими актами" замінити "законами";
Доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення орендованого майна, якщо заборгованість орендаря з орендної плати перевищує суму орендної плати за три місяці оренди. У разі відмови орендодавця від договору оренди договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору. Орендар зобов’язаний повернути орендодавцю орендоване окреме індивідуально визначене майно протягом 10 днів після розірвання договору та сплатити заборгованість з орендної плати.";".
 
Враховано частково    
    -27- Карпунцов В.В.
У абзаці другому підпункту 6 слова "перевищує суму завдатку, сплаченого під час укладення договору оренди" замінити на слова "вдвічі перевищує суму орендної плати за місяць".
 
Враховано редакційно    
    -28- Кальцев С.Ф.
У підпункті 6 пункту першого проекту Закону, що доповнює статтю 26 Закону частиною четвертою, перше речення пропонується доповнити словами " (якщо договором передбачено забезпечення зобов'язань у вигляді завдатку) або суму орендної плати за два місяці"
 
Враховано    
    -29- Омельченко В.П.
В першому реченні абзацу 2 підпункту 6 розділу 1 проекту слова: "Орендодавець має право відмовитися" замінити словами: "Орендодавець зобов’язаний відмовитися".
 
Враховано    
13. 7) у статті 27:
 
   6. У статті 27:
 
14. у першому реченні частини першої слово "орендодавцеві" виключити;
 
-30- Ляпіна К.М.
Абзац 2 підпункту 7 розділу 1 проекту викласти в такій редакції: "у першому реченні частини першої слово "орендодавцеві" замінити словами "відповідно до частини третьої цієї статті";
 
Враховано   1) у першому реченні частини першої слово "орендодавцеві" замінити словами "відповідно до частини третьої цієї статті";
 
    -31- Продан О.П.
Абзаци 2, 6 та 7 пункту 7 частини 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -32- Омельченко В.П.
Абзац 2 підпункту 7 розділу 1 проекту викласти в такій редакції: " у першому реченні частини першої слово "орендодавцеві" замінити словами "власнику майна";
 
Враховано по суті   
15. у частині третій:
 
   2) у частині третій:
 
16. друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Зазначений орган або його правонаступник зобов’язаний протягом тридцяти днів прийняти рішення про прийняття об’єкта оренди в своє управління і одночасно повідомити про це орендодавцю.";
 
   друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Зазначений орган або його правонаступник зобов’язаний протягом тридцяти днів прийняти рішення про прийняття об’єкта оренди в своє управління і одночасно повідомити про це орендодавцю";
 
17. абзац третій після слів "не визначений" доповнити словами "або зазначений орган чи його правонаступник протягом тридцяти днів не прийняв рішення про прийняття об’єкта оренди в своє управління і не повідомив про це орендодавцю";
 
   абзац третій після слів "не визначений" доповнити словами "або зазначений орган чи його правонаступник протягом тридцяти днів не прийняв рішення про прийняття об’єкта оренди в своє управління і не повідомив про це орендодавцю";
 
18. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
19. "Орендовані цілісні майнові комплекси державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди повертаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
-33- Омельченко В.П.
Абзац 7 підпункту 7 розділу 1 проекту викласти в такій редакції: " У разі припинення або розірвання договору оренди цілісних (єдиних) майнових комплексів державних (комунальних) підприємств, зазначені об’єкти оренди повертаються власнику майна у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково   "У разі припинення або розірвання договору оренди цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств та окремого індивідуально визначеного майна зазначені об’єкти оренди повертаються власнику майна у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
 
    -34- Ляпіна К.М.
Абзац 7 підпункту 7 розділу 1 проекту викласти в такій редакції: "У разі припинення або розірвання договору оренди цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств та окремого індивідуально визначеного майна, зазначені об’єкти оренди повертаються власнику майна у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
 
Враховано    
20. 8) у тексті Закону слова "цілісний майновий комплекс" в усіх відмінках і числах замінити словами "цілісний (єдиний) майновий комплекс" у відповідному відмінку і числі.
 
-35- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект пунктом 9 виклавши його в такій редакції:
"9.У тексті Закону слово "дозвіл" в усіх відмінках замінити словом "згода" у відповідному відмінку.
 
Враховано з уточненням  7. У тексті Закону слова "цілісний майновий комплекс" в усіх відмінках і числах замінити словами "цілісний (єдиний) майновий комплекс" у відповідному відмінку і числі, а слово "дозвіл" в усіх відмінках - словом "згода" у відповідному відмінку.
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.