Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про захист економічної конкуренції"
 
   "Про захист економічної конкуренції"
 
4. ____________________________________
 
   ____________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2005 р., № 26, ст. 348) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2005 р., № 26, ст. 348) такі зміни:
 
7. 1) частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
 
-1- Шаров І.Ф.
1. Пункт перший законопроекту виключити, а саме:
"1) частину четверту статті 19 викласти у такій редакції: "4. Заборони, встановлені частинами першою та третьою цієї статті, застосовуються також до суб’єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел надходження чи можливостей реалізації певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Продавець певного виду товарів вважається таким, що залежить від покупця, якщо покупець отримує від такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагороди в іншій формі, особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.";
 
Відхилено   1) частину четверту статті 19 замінити двома частинами такого змісту:
 
8. "4. Заборони, встановлені частинами першою та третьою цієї статті, застосовуються також до суб’єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел надходження чи можливостей реалізації певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Продавець певного виду товарів вважається таким, що залежить від покупця, якщо покупець отримує від такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагороди в іншій формі, особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.";
 
-2- Лук'янов В.В.
2. Пункт перший законопроекту викласти в такій редакції:
"1) у статті 19:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4.Заборони, встановлені частинами першою та третьою цієї статті, застосовуються також до суб’єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел надходження чи можливостей реалізації певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Продавець певного виду товарів вважається таким, що залежить від покупця, зокрема, якщо покупець отримує від такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагороди в іншій формі, особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.";
 
Враховано   "4. Заборони, встановлені частинами першою та третьою цієї статті, застосовуються також до суб’єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел надходження чи можливостей реалізації певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Продавець певного виду товарів вважається таким, що залежить від покупця, зокрема, якщо покупець отримує від такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагороди в іншій формі, особливу винагороду, яку не отримують інші покупці.
5. Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної або оптово-роздрібної торгівлі, вартість активів або річний обсяг реалізації товарів яких перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, забороняється вчиняти у відносинах з постачальниками (продавцями) дії, спрямовані на отримання додаткових до традиційних торговельних знижок чи винагород вигод, що не отримують інші суб’єкти господарювання в подібних відносинах з такими контрагентами. Зокрема забороняється:
обумовлювати придбання товарів участю у фінансуванні операцій з розширення виробництва чи реалізації товарів, в інвестуванні ремонту чи модернізації засобів виробництва, об’єктів торгівлі або придбанням додаткових послуг, крім випадків, коли такі участь чи придбання зумовлені спільним інтересом сторін;
обумовлювати придбання товарів умовами щодо строку оплати чи умов розрахунків, порядку купівлі чи продажу товарів, що істотно відрізняються від умов придбання товарів іншими суб’єктами господарювання в подібних відносинах з такими контрагентами або відповідних умов суб’єкта господарювання в подібних відносинах з іншими контрагентами;
встановлювати необґрунтовано завищену вартість послуг, що надаються контрагенту;
вимагати від контрагента придбання або оплати послуг, що є функціями суб’єкта господарювання;
допускати нечіткість та неоднозначність у визначенні істотних умов договорів";
 
    -3- Лук'янов В.В.
3.Пункт перший законопроекту
доповнити новим абзацем такого змісту:
"ст. 19 доповнити новою частиною: "5. Суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної або оптово-роздрібної торгівлі, вартість активів або річний обсяг реалізації товарів яких перевищує 50 млн. євро, забороняється вчиняти у відносинах з постачальниками (продавцями) дії, спрямовані на отримання додаткових до традиційних торговельних знижок чи винагород вигод, які не отримують інші суб’єкти господарювання у подібних відносинах з такими контрагентами. Зокрема забороняється:
обумовлювати придбання товарів участю у фінансуванні операцій з розширення виробництва чи реалізації товарів, в інвестуванні ремонту чи модернізації засобів виробництва, об’єктів торгівлі, або придбанням додаткових послуг, окрім випадків, коли такі участь чи придбання зумовлені спільним інтересом сторін;
обумовлювати придбання товарів такими умовами, зокрема щодо термінів оплати чи умов розрахунків, порядку купівлі чи продажу товарів, які суттєво відрізняються від умов придбання товарів іншими суб’єктами господарювання у подібних відносинах з такими контрагентами або відповідних умов суб’єкта господарювання у подібних відносинах з іншими контрагентами;
встановлювати необґрунтовано завищену вартість послуг, що надаються контрагенту;
вимагати від контрагента придбання або оплати послуг, які є власними функціями суб’єкта господарювання;
уникати чіткості та однозначності у визначенні істотних умов договорів".
 
Враховано    
9. 2) частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
 
-4- Лук'янов В.В.
4. Абзаци третій – четвертий пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції: 1) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів учасників концентрації з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну двом з половиною мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року, у кожного;
 
Враховано   2) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
10. "1. Концентрація може бути здійснена лише за умови надання попереднього дозволу Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у разі, коли:
 
   "1. Концентрація може бути здійснена лише за умови надання попереднього дозволу Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у разі, якщо:
 
11. 1) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну чотирьом мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року, у кожного;
 
   1) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів всіх учасників концентрації з урахуванням відносин контролю за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 2,5 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного з учасників концентрації;
 
12. 2) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року;
 
-5- Лук'янов В.В.
2) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року;
 
Враховано   2) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації з урахуванням відносин контролю за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року;
 
13. 3) частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків та концентрація здійснюється на цьому чи суміжному з ним ринку товару незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації.";
 
   3) частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує 35 відсотків, а концентрація здійснюється на цьому чи суміжному з ним ринку товару незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації";
 
14. 3) частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
 
-6- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 28 залишити у діючій редакції.
 
Враховано      
    -7- Лук'янов В.В.
Пункт 3 законопроекту виключити.
 
Враховано    
15. "1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України не виявлено підстав для заборони узгоджених дій, концентрації або необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи, вони у визначених Антимонопольним комітетом України випадках приймають рішення про видачу дозволу.
 
      
16. Рішення про видачу дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається також прийнятим, якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію відповідно до частини першої статті 30 цього Закону."

-8- Лук'янов В.В.
Доповнити законопроект новим пунктом 3 такого змісту:
"3) У частині другій статті 34 цифри "300", "220", "150", "70", "80" і "0,5" замінити відповідно цифрами "1800", "1320", "1800", "1320", "480" і "3"."
 
Враховано   3) у частині другій статті 34:
в абзаці другому цифри "300" і "220" замінити відповідно цифрами "1800" і "1320";
в абзаці третьому цифри "150" і "70" замінити відповідно цифрами "1800" і "1320";
в абзаці четвертому цифри "80" замінити цифрами "480";
в абзаці п’ятому цифри "0,5" замінити цифрою "3".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.