Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України Про внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади»
 
   Закон України Про внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Князевич Р.П.
Законопроект відхилити як такий, що не узгоджується з конституційними принципами взаємовідносин Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
 
Відхилено   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України “Про Кабінет Міністрів України” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384):
1) частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
“Кабінет Міністрів України затверджує плани діяльності міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, визначає порядок розроблення і виконання таких планів.”;
 
-2- Буховець О.Ю.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Частину першу статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кабінет Міністрів України затверджує плани діяльності міністерств на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, визначає порядок розроблення і виконання таких планів».
 
Враховано   1. Частину першу статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кабінет Міністрів України затверджує плани діяльності міністерств на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (зміни до них), визначає порядок розроблення і виконання таких планів».
 
4.

 
-3- Гордієнко С.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «два бюджетні періоди» доповнити знаками і словами « (зміни до них)».
 
Враховано      
5. 2) частину першу статті 44 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства – головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;».
 
-4- Буховець О.Ю.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити як такий, що частково дублює абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту.
 
Враховано      
6. 2. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385):
 
-5- Буховець О.Ю.
Абзац перший пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2012 р., № 26, ст. 273): «.
 
Враховано   2. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2012 р., № 26, ст. 273):
 
7. 1) у частині другій статті 8:
 
   1) у частині другій статті 8:
 
8. пункт 2 після слова «затверджує» доповнити словом «річні»;
 
-6- Гордієнко С.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) визначає пріоритетні напрями роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує річні плани роботи міністерства (зміни до них), звіти про їх виконання».
 
Враховано   пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) визначає пріоритетні напрями роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує річні плани роботи міністерства (зміни до них), звіти про їх виконання»;
 
9. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
10. «2-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства — головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, забезпечує оприлюднення звітів про їх виконання щороку до 1 березня року, що настає за звітним;»;
 
-7- Близнюк А.М.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та забезпечує оприлюднення звітів про виконання таких планів щороку, до 1 березня року, що настає за звітним».
 
Враховано   «2-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (зміни до них) та забезпечує оприлюднення звітів про виконання таких планів щороку, до 1 березня року, що настає за звітним»;
 
    -8- Гордієнко С.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту після слів «два бюджетні періоди» доповнити знаками та словами « (зміни до них)».
 
Враховано    
    -9- Буховець О.Ю.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України розроблені на етапі складання проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період плани діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та забезпечує оприлюднення звітів про виконання таких планів щороку до 1 березня року, що настає за звітним»
 
Враховано частково    
11. 2) у частині четвертій статті 10:
 
   2) у частині четвертій статті 10:
 
12. пункт 4 після слова «міністрові» доповнити словом «річні»;
 
-10- Гордієнко С.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) готує та подає на затвердження міністрові річні плани роботи міністерства (зміни до них), звітує про їх виконання».
 
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) готує та подає на затвердження міністрові річні плани роботи міністерства (зміни до них), звітує про їх виконання»;
 
13. доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
14. «4-1) готує та подає міністрові для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства – головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, організовує виконання таких планів;»;
 
-11- Близнюк А.М.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4-1) готує та подає міністрові плани діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для внесення їх на затвердження Кабінету Міністрів України, організовує виконання таких планів».
 
Враховано   «4-1) готує та подає міністрові плани діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (зміни до них) для внесення їх на затвердження Кабінету Міністрів України, організовує виконання таких планів»;
 
    -12- Буховець О.Ю.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4-1) готує та подає міністрові на етапі складання проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період плани діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для внесення їх на затвердження Кабінету Міністрів України, організовує виконання таких планів».
 
Враховано частково    
    -13- Гордієнко С.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту після слів «бюджетні періоди» доповнити знаками та словами « (зміни до них)».
 
Враховано    
15. 3) у частині другій статті 18:
 
   3) у частині другій статті 18:
 
16. пункт 3 після слова «затверджує» доповнити словом «річні»;
 
-14- Гордієнко С.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу
виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує річні плани його роботи (зміни до них)».
 
Враховано   пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує річні плани його роботи (зміни до них)»;
 
17. у пункті 17 слова «планів їх роботи» замінити словами «річних планів його роботи»;
 
   у пункті 17 слова «планів їх роботи» замінити словами «річних планів його роботи»;
 
18. 4) у пункті 4 частини четвертої статті 19 слова «плани роботи» замінити словами «річні плани роботи».
 
-15- Гордієнко С.В.
У підпункті 4 пункту 2 Розділу І законопроекту після слів «річні плани роботи» доповнити словами та знаками « (зміни до них)».
 
Враховано   4) у пункті 4 частини четвертої статті 19 слова «плани роботи» замінити словами «річні плани роботи (зміни до них)».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-16- Буховець О.Ю.
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
У пункті 2 виключити слово «офіційного».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня оприлюднення цього Закону:
 
22. 1) затвердити порядок розроблення і виконання планів діяльності міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
-17- Буховець О.Ю.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1) затвердити порядок розроблення і виконання планів діяльності міністерств на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди».
 
Враховано   затвердити порядок розроблення і виконання планів діяльності міністерств на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
23. 2) привести власні нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств у відповідність із цим Законом.

-18- Гордієнко С.В.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2) привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.