Кількість абзаців - 179 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
«Про видавничу справу»
 
   Про внесення змін до Закону України
«Про видавничу справу»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2002 р., № 29, ст. 194; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 11, ст. 141, № 16, ст. 238; 2005 р., № 33, ст. 429, № 51, ст. 553; 2009 р., № 6, ст. 20) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. Абзац перший преамбули після слів «видавничої діяльності, «доповнити словами «виготовлення та».
 
   1. Абзац перший преамбули після слів «видавничої діяльності» доповнити словами «виготовлення та».
 
6. 2. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   2. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 1. Визначення термінів
 
   «Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
9. 1) виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;
 
   1) виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;
 
10. 2) виготовлювач видавничої продукції - суб’єкт господарювання (поліграфічне, інше підприємство, установа або організація), що здійснює виготовлення тиражу видання;
 
-1- Бондар В.В.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «2) виготовлювач видавничої продукції – суб’єкт господарювання, що здійснює виготовлення тиражу видання».
 
Враховано   2) виготовлювач видавничої продукції – суб’єкт господарювання, що здійснює виготовлення тиражу видання;
 
11. 3) видавець - суб’єкт господарювання, який здійснює підготовку і випуск видання;
 
-2- Бондар В.В.
Абзац шостий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «3) видавець – суб’єкт господарювання, який здійснює видавничу діяльність».
 
Враховано   3) видавець – суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу діяльність;
 
12. 4) видавництво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск видавничої продукції;
 
-3- Бондар В.В.
Абзац сьомий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «4) видавництво – юридична особа, основним видом діяльності якої є видавнича діяльність».
 
Враховано   4) видавництво – юридична особа, основним видом діяльності якої є видавнича діяльність;
 
13. 5) видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск видавничої продукції;
 
-4- Бондар В.В.
Абзац восьмий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «5) видавнича діяльність ? організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції».
 
Враховано   5) видавнича діяльність ? організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;
 
14. 6) видавнича організація - підприємство, установа або організація, статутом якої передбачено, крім інших видів діяльності, підготовку і випуск видавничої продукції;
 
-5- Бондар В.В.
Абзац дев’ятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «6) видавнича організація – юридична особа, яка здійснює видавничу діяльність поряд з іншими видами діяльності».
 
Враховано   6) видавнича організація – юридична особа, що здійснює видавничу діяльність поряд з іншими видами діяльності;
 
15. 7) видавнича продукція - сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями);
 
-6- Бондар В.В.
Абзац десятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «7) видавнича продукція – сукупність видань, випущених видавцем (видавцями)».
 
Враховано   7) видавнича продукція – сукупність видань, випущених видавцем (видавцями);
 
16. 8) видавнича справа - сфера суспільних відносин, яка передбачає провадження організаційно-творчої та виробничо-господарської діяльності суб’єктами господарювання, що здійснюють підготовку до випуску, виготовлення і розповсюдження видавничої продукції;
 
-7- Яворівський В.О.
Абзац одинадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «видавнича справа – провадження або поєднання суб’єктами господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції».
 
Враховано   8) видавнича справа – провадження або поєднання суб’єктами господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції;
 
    -8- Бондар В.В.
Абзац одинадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «видавнича справа – провадження або поєднання суб’єктами господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції».
 
Враховано    
17. 9) видання - твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;
 
-9- Бондар В.В.
Після абзацу тринадцятого пункту 2 розділу Із-ту додати новий абзац, відповідно змінивши нумерацію: «вихідні відомості видання – сукупність даних, які характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача».
 
Враховано   9) видання – твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;
10) вихідні відомості видання – сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача;
 
18. 10) замовник видавничої продукції - суб’єкт господарювання, який замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання;
 
-10- Бондар В.В.
Абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «10) замовник видавничої продукції – фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання».
 
Враховано   11) замовник видавничої продукції – фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання;
 
19. 11) міжнародний стандартний номер - номер, який на міжнародному рівні ідентифікує видання певного видавця;
 
-11- Бондар В.В.
Абзац п’ятнадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «11) міжнародний стандартний номер – номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця».
 
Враховано   12) міжнародний стандартний номер – номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця;
 
20. 12) розповсюдження видавничої продукції - забезпечення видавничою продукцією споживачів;
 
-12- Бондар В.В.
Абзац шістнадцятий пункту 2 розділу Із-ту залишити в редакції чинного закону, яка точніше визначає зміст поняття «розповсюдження видавничої продукції», а саме, в редакції: «12) розповсюдження видавничої продукції - доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами».
 
Враховано   13) розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої продукції до споживача через торговельну мережу або в інший спосіб;
 
21. 13) розповсюджувач видавничої продукції - суб’єкт господарювання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції;
 
   14) розповсюджувач видавничої продукції - суб’єкт господарювання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції;
 
22. 14) суспільно необхідні видання - пріоритетні види видань для задоволення загальнодержавних потреб;
 
-13- Яворівський В.О.
Абзац вісімнадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти в редакції: «суспільно необхідні видання – види видань, передбачені до випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних державних потреб».
 
Враховано   15) суспільно необхідні видання – види видань, передбачені до випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних державних потреб;
 
    -14- Бондар В.В.
Абзац вісімнадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти в редакції: «суспільно необхідні видання – види видань, передбачені до випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних державних потреб».
 
Враховано    
23. 15) тематична програма - програма, розроблена центральними органами виконавчої влади щодо випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти;
 
-15- Яворівський В.О.
Абзац дев’ятнадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «тематична програма ? програма випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку».
 
Враховано   16) тематична програма ? програма випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку;
 
    -16- Бондар В.В.
Абзац дев’ятнадцятий пункту 2 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «тематична програма ? програма випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку».
 
Враховано    
24. 16) тираж (наклад) - кількість виготовлених примірників видання.».
 
   17) тираж (наклад) – кількість виготовлених примірників видання».
 
25. 3. Статтю 2 виключити.
 
   3. Статтю 2 виключити.
 
26. 4. У статті 3:
 
   4. У статті 3:
 
27. абзац шостий викласти в такій редакції:
«випуск видань мовами національних меншин України (у тому числі російською) для задоволення їх культурно-освітніх потреб»
 
-17- Яворівський В.О.
Абзац третій пункту 4 розділу Із-ту залишити в редакції чинного Закону, а саме: «забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповідних міжнародних угод».
 
Враховано      
    -18- Бондар В.В.
Абзац третій пункту 4 розділу Із-ту залишити в редакції чинного Закону, а саме: «забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповідних міжнародних угод».
 
Немає висновку    
28. абзаци сьомий, восьмий і десятий виключити;
 
-19- Яворівський В.О.
Абзац четвертий пункту 4 розділу Із-ту розділити на два абзаци і викласти в редакції: «Абзац сьомий викласти в такій редакції: «випуск видань мовами національних меншин України для задоволення їх культурно-освітніх потреб».
абзаци восьмий і десятий виключити».
 
Враховано   абзац сьомий викласти в такій редакції:
«випуск видань мовами національних меншин України для задоволення їхніх культурно-освітніх потреб»;
абзаци восьмий і десятий виключити;
 
    -20- Бондар В.В.
Абзац четвертий пункту 4 розділу Із-ту розділити на два абзаци і викласти в редакції: «Абзац сьомий викласти в такій редакції: «випуск видань мовами національних меншин України для задоволення їх культурно-освітніх потреб».
абзаци восьмий і десятий виключити».
 
Враховано    
29. в останньому абзаці слово «друкованими» виключити.
 
   в абзаці одинадцятому слово «друкованими» виключити.
 
30. 5. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   5. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
31. «Стаття 4. Законодавство про видавничу справу
 
   «Стаття 4. Законодавство про видавничу справу
 
32. Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України «Про інформацію», «Про обов’язковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
 
-21- Яворівський В.О.
В абзаці третьому пункту 5 розділу Із-ту після слів «Про державну підтримку книговидавничої справи» додати слова: «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» і далі – за текстом.
 
Враховано   Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про обов’язковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
 
    -22- Бондар В.В.
В абзаці третьому пункту 5 розділу Із-ту після слів «Про державну підтримку книговидавничої справи» додати слова: «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» і далі – за текстом.
 
Враховано    
33. 6. У статті 5:
 
   6. У статті 5:
 
34. частини другу, п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
      
35. «Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку і стимулювання підготовки, виготовлення та розповсюдження вітчизняної видавничої продукції, наповнення вітчизняного ринку видавничої продукції, фондів бібліотек, задоволення потреби навчальних закладів і наукових установ, Збройних Сил та інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій у необхідних виданнях державною мовою.»;
 
-23- Бондар В.В.
Абзац другий і третій пункту 6 розділу Із-ту вилучити, тобто у статті 5 частину другу залишити у чинній редакції, а саме:
«Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку розвитку національного книговидання, наповнення україномовними виданнями ринку, фондів бібліотек, забезпечення потреб навчальних і наукових закладів, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ і організацій необхідними виданнями державною мовою».
 
Враховано      
36. «Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах (далі - уповноважений орган).
 
-24- Бондар В.В.
Абзац четвертий пункту 6 розділу Із-ту вилучити, тобто у статті 5 частину п’яту залишити у чинній редакції, а саме:
«Державна політика у видавничій справі може конкретизуватися і коригуватися в законах України на основі вивчення ринку видавничої продукції, аналізу потреб, попиту і пропозицій з урахуванням державної статистики друку».
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
«Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (далі – уповноважений орган)».
 
    -25- Яворівський В.О.
Після абзацу четвертого пункту 6 розділу Із-ту:
«Частину п’яту викласти в такій редакції:
«Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (далі – уповноважений орган)».
 
Враховано    
    -26- Бондар В.В.
Після абзацу четвертого пункту 6 розділу Із-ту:
«Після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах (далі – уповноважений орган).
У зв’язку з цим, частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою».
 
Враховано в редакції Комітету   
37. Держава сприяє випуску суспільно необхідних видань, призначених для забезпечення функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, розвитку охорони здоров’я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення за тематичними програмами і на умовах державного замовлення.»;
 
-27- Бондар В.В.
Абзац п’ятий пункту 6 розділу Із-ту вилучити, тобто у статті 5 частину шосту залишити у чинній редакції, а саме:
«Держава надає пріоритети щодо випуску суспільно необхідних видань з метою забезпечення функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення за державними тематичними програмами і на засадах державного замовлення».
 
Враховано      
38. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
39. «Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». Передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам видавничої справи здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 
   «Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». Передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам видавничої справи здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 
40. Видавництва, видавничі організації користуються послугами поштового, телеграфного і телефонного зв’язку за тарифами відповідно до законодавства.
 
-28- Бондар В.В.
Абзац восьмий пункту 6 розділу Із-ту вилучити, оскільки він не має правового навантаження.
 
Враховано      
41. Видавництвам, видавничим організаціям, підприємствам поліграфії та підприємствам з розповсюдження видавничої продукції не надається державна підтримка для підготовки до випуску, випуску, виготовлення або розповсюдження продукції рекламного, сексуального чи еротичного характеру».
 
-29- Бондар В.В.
Абзац дев’ятий пункту 6 розділу Із-ту вилучити.
 
Враховано      
42. 7. У статті 8:
 
   7. У статті 8:
 
43. у частині першій слова «Закону України «Про мови в Україні» замінити словами «законодавства України про мови»;
 
-30- Яворівський В.О.
Абзац другий пункту 7 розділу Із-ту
викласти в редакції: «Частину першу статті викласти в редакції: «У видавничій справі мова застосовується відповідно до статті 10 Конституції України та визначається законом».
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції:
«У видавничій справі мова застосовується відповідно до статті 10 Конституції України та визначається законом»;
 
    -31- Бондар В.В.
Абзац другий пункту 7 розділу Із-ту
викласти в редакції: «Частину першу статті викласти в редакції: «У видавничій справі мова застосовується відповідно до статті 10 Конституції України та визначається законом».
 
Враховано    
44. у частині третій слова «друкованих видань» замінити словами «видавничої продукції».
 
-32- Яворівський В.О.
Абзац третій пункту 7 розділу Із-ту
викласти в редакції: «У частині третій слово «підготовку» замінити словами «здійснення видавничої діяльності», а слова «друкованих видань» замінити словами «видавничої продукції».
 
Враховано   у частині третій слово «підготовку» замінити словами «здійснення видавничої діяльності», а слова «друкованих видань» – словами «видавничої продукції».
 
    -33- Бондар В.В.
Абзац третій пункту 7 розділу Із-ту
викласти в редакції: «У частині третій слово «підготовку» замінити словами «здійснення видавничої діяльності», а слова «друкованих видань» замінити словами «видавничої продукції».
 
Враховано    
45. 8. У назві статті 9 слова «видавничої справи» замінити словами «у видавничій справі».
 
   8. У назві статті 9 слова «видавничої справи» замінити словами «у видавничій справі».
 
46. 9. У статті 10:
 
   9. У статті 10:
 
47. назву статті після слова «Суб’єкти» доповнити словами «та об’єкти»;
 
   назву після слова «Суб’єкти» доповнити словами «та об’єкти»;
 
48. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
49. «Суб’єктами видавничої справи в Україні є фізичні особи-підприємці, юридичні особи України та іноземних держав»;
 
   «Суб’єктами видавничої справи в Україні є фізичні особи – підприємці, юридичні особи України та іноземних держав»;
 
50. частини четверту і п’яту замінити частиною такого змісту:
 
   частини четверту і п’яту замінити однією частиною такого змісту:
 
51. «Суб’єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем, виготовлювачем і розповсюджувачем видавничої продукції».
 
-34- Яворівський В.О.
В абзаці шостому пункту 9 розділу Із-ту після слова «видавцем» додати слова «та/чи», а після слова «виготовлювачем» слово «і» замінити на слова «та/чи».
 
Враховано   «Суб’єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем та/чи виготовлювачем та/чи розповсюджувачем видавничої продукції».
 
    -35- Бондар В.В.
В абзаці шостому пункту 9 розділу Із-ту після слова «видавцем» додати слова «та/чи», а після слова «виготовлювачем» слово «і» замінити на слова «та/чи».
 
Враховано    
52. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною п’ятою;
 
53. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
54. «Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види видань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповідно до національних стандартів».
 
-36- Яворівський В.О.
В абзаці дев’ятому пункту 9 розділу Із-ту слова «визначають відповідно до національних стандартів» замінити словами «визначаються відповідними національними стандартами».
 
Враховано   «Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види видань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповідними національними стандартами».
 
    -37- Бондар В.В.
В абзаці дев’ятому пункту 9 розділу Із-ту слова «визначають відповідно до національних стандартів» замінити словами «визначаються відповідними національними стандартами».
 
Враховано    
55. 10. Статті 11-16 викласти в такій редакції:
 
-38- Яворівський В.О.
В абзаці першому пункту 10 розділу Із-ту слова «статті 11-16» замінити словами «статті 11-14».
 
Враховано   10. Статті 11-14 викласти в такій редакції:
 
56. «Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи
 
   «Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи
 
57. Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та іноземних держав.
 
-39- Яворівський В.О.
В абзаці третьому пункту 10 розділу Із-ту після слів: «Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи» додати слова «що є юридичною особою» і далі ? за текстом.
 
Враховано   Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи, що є юридичною особою, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та іноземних держав.
 
    -40- Бондар В.В.
В абзаці третьому пункту 10 розділу Із-ту після слів: «Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи» додати слова «що є юридичною особою» і далі ? за текстом.
 
Враховано    
58. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи затверджує статут суб’єкта видавничої справи, що є юридичною особою.
 
-41- Яворівський В.О.
В абзаці четвертому пункту 10 розділу Із-ту слово «статут» замінити словами «установчі документи».
 
Враховано   Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи затверджує установчі документи суб’єкта видавничої справи, що є юридичною особою.
 
    -42- Бондар В.В.
В абзаці четвертому пункту 10 розділу Із-ту слово «статут» замінити словами «установчі документи».
 
Враховано    
59. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, одержує прибуток від видавничої діяльності, виготовлення та реалізації видавничої продукції.
 
-43- Яворівський В.О.
В абзаці п’ятому пункту 10 розділу Із-ту слово «одержує» замінити на слово «одержувати», а слово «реалізації» на слово «розповсюдження».
 
Враховано   Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, одержувати прибуток від видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.
 
    -44- Бондар В.В.
В абзаці п’ятому пункту 10 розділу Із-ту слово «одержує» замінити на слово «одержувати», а слово «реалізації» на слово «розповсюдження».
 
Враховано    
60. Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
 
-45- Бондар В.В.
Після абзацу шостого пункту 10 розділу Із-ту додати нову частину першу наступного змісту: «З метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр)».
У зв’язку з цим частину першу, другу, третю та четверту вважати частиною другою, третьою, четвертою та п’ятою відповідно.
 
Враховано   Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
З метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр).
 
61. Суб’єкти видавничої справи провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - Державний реєстр).
 
-46- Бондар В.В.
В абзаці сьомому пункту 10 розділу Із-ту після слів « (далі – Державний реєстр)» додати слова: «на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – свідоцтво)».
 
Враховано   Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – свідоцтво).
 
    -47- Яворівський В.О.
В абзаці сьомому пункту 10 розділу Із-ту слова «суб’єкти видавничої справи» замінити словами «суб’єкти господарювання».
 
Враховано    
    -48- Бондар В.В.
В абзаці сьомому пункту 10 розділу Із-ту слова «суб’єкти видавничої справи» замінити словами «суб’єкти господарювання».
 
Враховано    
62. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру здійснює в установленому Кабінетом Міністрів України порядку уповноважений орган.
 
-49- Бондар В.В.
Абзац восьмий пункту 10 розділу Із-ту викласти в такій редакції: «Видача свідоцтва або прийняття рішення про відмову в його видачі, переоформлення, видачу дублікатів та анулювання здійснюється уповноваженим органом».
 
Враховано   Видача свідоцтва або прийняття рішення про відмову в його видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва здійснюються уповноваженим органом.
 
63. Положення про Державний реєстр затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-50- Бондар В.В.
Абзац дев’ятий пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
64. Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:
 
   Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:
 
65. органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
 
   органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
 
66. підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску і безоплатного розповсюдження інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про власну діяльність; видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножені за допомогою технічних засобів.
 
   підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність; видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножених за допомогою технічних засобів.
 
67. Стаття 13. Повідомлення про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
 
-51- Бондар В.В.
До абзацу тринадцятого пункту 10 розділу Із-ту:
У назві статті 13 та у частинах першій, другій та третій цієї статті слово «повідомлення» замінити словом «заява» у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
 
    -52- Яворівський В.О.
До абзацу тринадцятого пункту 10 розділу Із-ту:
У назві статті 13 і далі по тексту статті слова «суб’єкта видавничої справи» замінити словами «суб’єкта господарювання».
 
Враховано    
    -53- Бондар В.В.
До абзацу тринадцятого пункту 10 розділу Із-ту:
У назві статті 13 і далі по тексту статті слова «суб’єкта видавничої справи» замінити словами «суб’єкта господарювання».
 
Враховано    
68. Повідомлення про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру (далі - повідомлення) подається таким суб’єктом уповноваженому органові у двох примірниках і повинно містити інформацію про:
 
-54- Бондар В.В.
До абзаців чотирнадцятого і п’ятнадцятого пункту 10 розділу Із-ту:
У частині першій статті 13 після слів «до Державного реєстру» додати слова « (далі – заява)», а слова «повинно містити інформацію про: 1) суб’єкта видавничої справи» замінити словами «повинна містити інформацію про суб’єкта видавничої справи». У зв’язку з цим, прибрати нумерацію пунктів цієї частини.
 
Враховано в редакції Комітету  Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - заява) подається до уповноваженого органу і має містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:
 
69. 1) суб’єкта видавничої справи:
 
-55- Яворівський В.О.
В абзаці чотирнадцятому пункту 10 розділу Із-ту слова «у двох примірниках» вилучити.
 
Враховано      
    -56- Бондар В.В.
В абзаці чотирнадцятому пункту 10 розділу Із-ту слова «у двох примірниках» вилучити.
 
Враховано    
70. для фізичної особи - підприємця:
 
   для фізичної особи - підприємця:
 
71. - прізвище, ім’я, по батькові;
 
   прізвище, ім’я, по батькові;
 
72. - вид діяльності у видавничій справі;
 
-57- Бондар В.В.
В абзаці вісімнадцятому пункту 10 розділу Із-ту після слова «вид» додати слово « (види)».
 
Враховано   вид (види) діяльності у видавничій справі;
 
73. - паспортні дані;
 
   паспортні дані;
 
74. - місце проживання;
 
   місце проживання;
 
75. - номери засобів зв’язку;
 
   номери засобів зв’язку;
 
76. - номери банківських рахунків (за наявності);
 
-58- Бондар В.В.
Абзац двадцять другий пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
77. - ідентифікаційний номер;
 
-59- Бондар В.В.
Абзац двадцять третій пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
78. для юридичної особи:
 
   для юридичної особи:
 
79. - повне та скорочене найменування;
 
   повне та скорочене найменування;
 
80. - відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку та банківських рахунків (за наявності);
 
-60- Яворівський В.О.
В абзаці двадцять шостому пункту 10 розділу Із-ту слова «та банківських рахунків (за наявності)» вилучити.
 
Враховано   відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку;
 
81. - вид діяльності у видавничій справі;
 
   вид (види) діяльності у видавничій справі;
 
82. - місцезнаходження;
 
   місцезнаходження;
 
83. - номери засобів зв’язку;
 
   номери засобів зв’язку.
 
84. - номери банківських рахунків;
 
-61- Бондар В.В.
Абзац тридцятий пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
85. - ідентифікаційний код;
 
-62- Бондар В.В.
Абзац тридцять перший пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
86. 2) мови, якими планується випускати видавничу продукцію;
 
-63- Бондар В.В.
Абзац тридцять другий пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
87. 3) джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження - вітчизняні видавництва, зарубіжні (з яких держав).
 
-64- Бондар В.В.
Абзац тридцять третій пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
88. До повідомлення додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів та статуту.
 
-65- Бондар В.В.
Абзац тридцять четвертий пункту 10 розділу Із-ту викласти в такій редакції: «До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання-юридичної особи».
 
Враховано   До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання – юридичної особи.
 
89. Повідомлення складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта видавничої справи (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом видавничої справи, який є фізичною особою - підприємцем. Підпис керівника суб’єкта видавничої справи чи уповноваженої ним особи на повідомленні скріплюється печаткою. Справжність підпису фізичної особи засвідчується нотаріально.
 
-66- Бондар В.В.
В абзаці тридцять п’ятому пункту 10 розділу Із-ту речення «Справжність підпису фізичної особи засвідчується нотаріально» виключити.
 
Враховано   Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи на заяві скріплюється печаткою.
 
90. Стаття 14. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
 
-67- Яворівський В.О.
До абзацу тридцять шостого пункту 10 розділу Із-ту:
У назві статті 14 і далі по тексту статті слова «суб’єкта видавничої справи» замінити словами «суб’єкта господарювання».
 
Враховано   Стаття 14. Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
 
    -68- Бондар В.В.
До абзацу тридцять шостого пункту 10 розділу Із-ту:
У назві статті 14 і далі по тексту статті слова «суб’єкта видавничої справи» замінити словами «суб’єкта господарювання».
 
Враховано    
91. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру здійснюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження повідомлення.
 
-69- Бондар В.В.
В абзаці тридцять сьомому пункту 10 розділу Із-ту слово «Внесення» замінити словами «Рішення про видачу свідоцтва та внесення», після слів «Державного реєстру» додати слова «або надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва», а слово «повідомлення» замінити словом «заяви».
 
Враховано   Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.
 
92. Перший примірник повідомлення зберігається в уповноваженому органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після внесення до Державного реєстру надсилається суб’єктові господарювання із зазначенням дати реєстрації і реєстраційного номера.
 
-70- Бондар В.В.
Абзац тридцять восьмий пункту 10 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково».
 
Враховано   Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково».
11. Статтю 15 виключити.
 
    -71- Яворівський В.О.
Після абзацу тридцять восьмого пункту 10 розділу Із-ту додати новий пункт такого змісту: «11. Статтю 15 виключити».
 
Враховано    
93. Стаття 15. Внесення змін до Державного реєстру
 
-72- Бондар В.В.
Абзаци тридцять дев’ятий, сороковий і сорок перший пункту 10 розділу Із-ту виключити, відповідно змінивши нумерацію статей.
 
Враховано      
94. У разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників), виду діяльності у видавничій справі до Державного реєстру вносяться відповідні зміни.
 
      
95. Суб’єкт видавничої справи зобов’язаний упродовж 30 календарних днів з дати зміни реєстраційних даних повідомити уповноваженому органові про таку зміну із зазначенням підстави для її внесення та відомостей, передбачених статтею 13 цього Закону.
 
-73- Яворівський В.О.
Після абзацу сорок першого пункту 10 розділу Із-ту додати новий пункт такого змісту: «12. Статтю 16 викласти в такій редакції».
 
Враховано   12. Статтю 16 викласти в такій редакції:
 
96. Стаття 16. Відмова у внесенні суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
 
-74- Бондар В.В.
До абзацу сорок другого пункту 10 розділу Із-ту:
назву статті 16 викласти в такій редакції: «Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру».
 
Враховано   «Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
 
97. Уповноважений орган відмовляє суб’єктові видавничої справи у внесенні до Державного реєстру в разі, коли:
 
-75- Бондар В.В.
В абзаці сорок третьому пункту 10 розділу Із-ту слова «внесенні до Державного реєстру в разі, коли:» замінити словами «видачі свідоцтва в разі, якщо:».
 
Враховано   Уповноважений орган відмовляє суб’єктові господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо:
 
    -76- Яворівський В.О.
В абзацах сорок третьому та сорок п’ятому пункту 10 розділу Із-ту слова «суб’єкт видавничої справи» замінити словами «суб’єкт господарювання».
 
Враховано    
    -77- Бондар В.В.
В абзацах сорок третьому та сорок п’ятому пункту 10 розділу Із-ту слова «суб’єкт видавничої справи» замінити словами «суб’єкт господарювання».
 
Враховано    
98. суб’єкт видавничої справи з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;
 
   суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;
 
99. напрямами діяльності суб’єкта видавничої справи відповідно до статуту не передбачено провадження діяльності у видавничій справі;
 
-78- Бондар В.В.
Абзац сорок п’ятий пункту 10 розділу Із-ту викласти такій редакції «в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання».
 
Враховано   в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання;
 
100. повідомлення складено особою, яка не має на це повноважень;
 
-79- Бондар В.В.
Абзац сорок шостий пункту 10 розділу Івикласти в такій редакції: «інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
Враховано   інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
101. повідомлення надійшло після припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 
-80- Бондар В.В.
Абзац сорок сьомий пункту 10 розділу Із-ту виключити.
 
Враховано      
102. суб’єктом видавничої справи зазначено відомості, передбачені пунктом 1 частини першої статті 13 цього Закону, не в повному обсязі або недостовірні відомості, або не подано документи, передбачені частиною третьою статті 13 цього Закону.
 
-81- Бондар В.В.
Абзац сорок восьмий пункту 10 розділу Із-ту викласти у наступній редакції: «заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону».
 
Враховано   заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону.
 
103. Про відмову у внесенні суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру уповноважений орган письмово повідомляє такому суб’єктові із зазначенням підстави протягом 30 календарних днів з дати надходження повідомлення. Рішення про відмову може бути оскаржено в суді».
 
-82- Бондар В.В.
Абзац сорок дев’ятий пункту 10 розділу Із-ту викласти у такій редакції: «Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі».
 
Враховано   Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі.
Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.
Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у разі:
припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з підстав, передбачених статтею 32 цього Закону;
переоформлення свідоцтва;
винесення судом рішення про анулювання свідоцтва».
 
    -83- Бондар В.В.
Доповнити пункт 10 розділу Із-ту новими абзацами такого змісту:
«Підставами видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.
Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у разі:
припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з підстав, передбачених статтею 32 цього Закону;
переоформлення свідоцтва;
винесення судом рішення про анулювання свідоцтва».
 
Враховано    
104. 11. Доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
-84- Бондар В.В.
До пункту 11 розділуІ з-ту:
Статтю 16-1 виключити.
 
Враховано      
105. «Стаття 16-1. Підстави для виключення суб’єкта видавничої справи з Державного реєстру
 
      
106. Уповноважений орган виключає суб’єкта видавничої справи з Державного реєстру у разі, коли діяльність такого суб’єкта припинена згідно із статтею 32 цього Закону».
 
-85- Яворівський В.О.
Перед пунктом 12 розділу Із-ту додати новий абзац такого змісту:
«Назву статті 17 викласти в редакції: «Замовник видавничої продукції».
 
Враховано   13. У статті 17:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Замовник видавничої продукції»;
 
    -86- Бондар В.В.
Перед пунктом 12 розділу Із-ту додати новий абзац такого змісту:
«Назву статті 17 викласти в редакції: «Замовник видавничої продукції».
 
Враховано    
107. 12. У частині другій статті 17:
 
-87- Бондар В.В.
До пункту 12 розділуІ з-ту:
Частину другу статті 17 вилучити.
 
Враховано      
108. в абзаці другому слова «громадсько-політичного» замінити словами «суспільно-політичного»;
 
      
109. в абзаці дев’ятому слова «, енциклопедій та» виключити;
 
      
110. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
      
111. «інших творів.»;
 
-88- Яворівський В.О.
Після абзацу п’ятого пункту 12 розділуІ з-ту додати нові абзаци такого змісту:
«Доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту: «Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та обов’язки сторін визначаються відповідними угодами, укладеними згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та відповідними суб’єктами видавничої справи.
У зв’язку з цим, частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою».
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та обов’язки сторін визначаються відповідними угодами, укладеними згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та відповідними суб’єктами видавничої справи».
У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;
частину третю виключити;
 
    -89- Бондар В.В.
Після абзацу п’ятого пункту 12 розділуІ з-ту додати нові абзаци такого змісту:
«Доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту: «Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та обов’язки сторін визначаються відповідними угодами, укладеними згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та відповідними суб’єктами видавничої справи.
У зв’язку з цим, частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою».
 
Враховано    
112. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
113. «З метою видання творів можуть використовуватися, крім власних коштів, кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших фондів».
 
   «З метою видання творів видавці можуть використовувати, крім власних коштів, кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших фондів».
 
114. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
   У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
115. 13. Частину третю статті 18 виключити.
 
-90- Яворівський В.О.
До пункту 13 розділуІ з-ту:
Назву статті 18 викласти в такій редакції: «Стаття 18. Видавці».
 
Враховано   14. У статті 18:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Видавці»;
доповнити новою частиною першою такого змісту:
«До видавців належать видавництва, видавничі організації та фізичні особи – підприємці, які здійснюють видавничу діяльність».
У зв’язку з цим частини першу – третю вважати відповідно частинами другою – четвертою;
частину третю викласти в такій редакції:
«Видавництва та видавничі організації діють на підставі своїх установчих документів, які, окрім відомостей, передбачених законодавством, мають містити відомості про належність цих видавців до видавництв або видавничих організацій»;
частину четверту виключити.
 
    -91- Бондар В.В.
До пункту 13 розділуІ з-ту:
Назву статті 18 викласти в такій редакції: «Стаття 18. Видавці».
 
Враховано    
    -92- Яворівський В.О.
До пункту 13 розділуІ з-ту:
«Доповнити статтю 18 частиною першою такого змісту: «До видавців належать видавництва, видавничі організації та фізичні особи-підприємці, які здійснюють видавничу діяльність».
У зв’язку з цим, частини першу-третю вважати відповідно частинами другою-четвертою».
 
Враховано    
    -93- Бондар В.В.
До пункту 13 розділуІ з-ту:
«Доповнити статтю 18 частиною першою такого змісту: «До видавців належать видавництва, видавничі організації та фізичні особи-підприємці, які здійснюють видавничу діяльність».
У зв’язку з цим, частини першу-третю вважати відповідно частинами другою-четвертою».
 
Враховано    
    -94- Яворівський В.О.
До пункту 13 розділуІ з-ту:
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: «Видавництва та видавничі організації діють на підставі своїх установчих документів, які окрім відомостей, передбачених законодавством, мають містити відомості про належність цих видавців до видавництв або видавничих організацій».
 
Враховано    
    -95- Бондар В.В.
До пункту 13 розділуІ з-ту:
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: «Видавництва та видавничі організації діють на підставі своїх установчих документів, які окрім відомостей, передбачених законодавством, мають містити відомості про належність цих видавців до видавництв або видавничих організацій».
 
Враховано    
116. 14. У назві та частині першій статті 19 слова «видавництв і видавничих організацій» замінити словом «видавців».
 
   15. У назві та частині першій статті 19 слова «видавництв і видавничих організацій» замінити словом «видавців».
 
117. 15. У статті 20:
 
   16. У статті 20:
 
118. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
119. в абзаці третьому слово «тематичною» замінити словом «видавничою», слова «самостійно видавничу продукцію» - словами «її самостійно»;
 
-96- Яворівський В.О.
Після абзацу третього пункту 15 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«В абзаці четвертому частини другої статті 20 слово «видавати» замінити словами «випускати у світ».
 
Враховано   в абзаці третьому слово «тематичною» замінити словом «видавничою», а слова «самостійно видавничу продукцію» – словами «її самостійно»;
в абзаці четвертому слово «видавати» замінити словами «випускати у світ»;
 
    -97- Бондар В.В.
Після абзацу третього пункту 15 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«В абзаці четвертому частини другої статті 20 слово «видавати» замінити словами «випускати у світ».
 
Враховано    
120. абзац шостий виключити;
 
-98- Яворівський В.О.
Після абзацу четвертого пункту 15 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«Абзац другий викласти в редакції: «здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та інших сфер господарської діяльності».
 
Враховано   абзац шостий виключити;
у частині третій:
абзаци другий, четвертий – шостий викласти в такій редакції:
«здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та інших сфер господарської діяльності»;
 
    -99- Бондар В.В.
Після абзацу четвертого пункту 15 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«Абзац другий викласти в редакції: «здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та інших сфер господарської діяльності».
 
Враховано    
121. в абзаці четвертому частини третьої слова «державних і міждержавних» замінити словом «національних»;
 
-100- Бондар В.В.
В абзаці п’ятому пункту 15 розділуІ з-ту:
«У четвертому абзаці частини третьої статті 20 додати слова: «а також якість видавничої продукції».
 
Враховано   «дотримуватися норм авторського та патентного права, положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції;
 
    -101- Яворівський В.О.
Абзац п’ятий пункту 15 розділуІ з-ту викласти у такій редакції:
«Абзац четвертий частини третьої викласти у такій редакції: «дотримуватись норм авторського та патентного права, положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції».
 
Враховано    
    -102- Бондар В.В.
Абзац п’ятий пункту 15 розділуІ з-ту викласти у такій редакції:
«Абзац четвертий частини третьої викласти у такій редакції: «дотримуватись норм авторського та патентного права, положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції».
 
Враховано    
122. абзаци п’ятий і шостий викласти у такій редакції:
 
      
123. «забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України «Про обов’язковий примірник документів», обов’язкових примірників документів;
 
-103- Яворівський В.О.
До абзацу сьомого пункту 15 розділуІ з-ту:
У абзаці п’ятому частини третьої слово «документів» замінити на слово «видань».
 
Враховано   забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України «Про обов’язковий примірник документів», обов’язкових примірників видань;
 
    -104- Бондар В.В.
До абзацу сьомого пункту 15 розділуІ з-ту:
У абзаці п’ятому частини третьої слово «документів» замінити на слово «видань».
 
Враховано    
124. подавати в установленому порядку звітність про випуск видавничої продукції».
 
   подавати в установленому порядку звітність про випуск видавничої продукції».
 
125. 16. У статті 21:
 
   17. У статті 21:
 
126. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частини другу і четверту викласти в такій редакції:
 
127. «Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб’єкт видавничої справи, крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Закону.»;
 
-105- Яворівський В.О.
До абзацу третього пункту 16 розділуІ з-ту:
У частині другій статті 21 слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною четвертою».
 
Враховано   «Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб’єкт видавничої справи, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 12 цього Закону»;
 
    -106- Бондар В.В.
До абзацу третього пункту 16 розділуІ з-ту:
У частині другій статті 21 слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною четвертою».
 
Враховано    
128. у частині четвертій слова «державних і міждержавних» замінити словом «національних»;
 
-107- Яворівський В.О.
Абзац четвертий пункту 16 розділуІ з-ту викласти у такій редакції:
«Частину четверту викласти у такій редакції: «Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі, національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів».
 
Враховано   «Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі, національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів»;
у частині п’ятій слово «замовника» замінити словом «видавця» та доповнити словами «їх електронні відповідники»;
у частині шостій слово «замовника» замінити словом «видавця»;
 
    -108- Бондар В.В.
Абзац четвертий пункту 16 розділуІ з-ту викласти у такій редакції:
«Частину четверту викласти у такій редакції: «Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі, національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів».
 
Враховано    
    -109- Яворівський В.О.
Після абзацу четвертого пункту 16 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«У частинах п’ятій та шостій слово «замовника» замінити словом «видавця».
 
Враховано    
    -110- Бондар В.В.
Після абзацу четвертого пункту 16 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«У частинах п’ятій та шостій слово «замовника» замінити словом «видавця».
 
Враховано    
129. частину сьому виключити.
 
   частину сьому виключити.
 
130. 17. Статтю 22 виключити.
 
   18. Статтю 22 виключити.
 
131. 18. У статті 23:
 
   19. У статті 23:
 
132. частину третю викласти в такій редакції:
 
-111- Яворівський В.О.
До абзацу другого пункту 18 розділуІ з-ту:
Частину третю статті 23 виключити.
 
Враховано   частину третю виключити;
 
    -112- Бондар В.В.
До абзацу другого пункту 18 розділуІ з-ту:
Частину третю статті 23 виключити.
 
Враховано    
133. «Елементами вихідних відомостей є:
 
      
134. інформація про авторів та інших осіб, які брали участь у створенні видання;
 
      
135. назва видання;
 
      
136. надзаголовкові дані;
 
      
137. підзаголовкові дані;
 
      
138. вихідні дані (місце випуску видання, найменування (ім’я) видавця, рік випуску видання);
 
      
139. класифікаційні індекси;
 
      
140. авторський знак;
 
      
141. макет анотованої каталожної картки, анотація, реферат (залежно від виду видання);
 
      
142. міжнародний стандартний номер;
 
      
143. знак охорони авторського права;
 
      
144. випускні дані (формат паперу та частка аркуша, обсяг видання в умовних друкованих аркушах, тираж, номер замовлення виготовлювача видавничої продукції, повне найменування та місцезнаходження видавця і виготовлювача видавничої продукції, дата внесення до Державного реєстру).»;
 
      
145. у частині четвертій слово «стандартами» замінити словами «відповідним національним стандартом»;
 
-113- Бондар В.В.
До абзацу п’ятнадцятого пункту 18 розділуІ з-ту:
Частину четверту статті 23 залишити в чинній редакції, а саме: «Перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для кожного виду видань визначаються стандартами».
 
Враховано      
146. частину шосту виключити;
 
-114- Бондар В.В.
До абзацу шістнадцятого пункту 18 розділуІ з-ту:
Частину шосту статті 23 залишити в чинній редакції, а саме: «Всі книжкові видання в Україні, незалежно від мови основного тексту, повинні мати обов'язкову анотацію та вихідні бібліографічні відомості державною мовою. Винятком можуть бути тільки видання іноземними мовами, призначені для розповсюдження за кордоном або серед іноземців».
 
Враховано      
147. частину сьому після слів «вихідних відомостей» доповнити словами «або з недостовірними відомостями».
 
   частину сьому після слів «вихідних відомостей» доповнити словами «або з недостовірними відомостями».
 
148. 19. Статтю 24 виключити.
 
   20. Статтю 24 виключити.
 
149. 20. Частину першу статті 25 виключити.
 
-115- Яворівський В.О.
До пункту 20 розділуІ з-ту:
Додати новий абзац такого змісту:
«Частину третю статті 25 виключити».
 
Враховано   21. Частини першу і третю статті 25 виключити.
 
    -116- Бондар В.В.
До пункту 20 розділуІ з-ту:
Додати новий абзац такого змісту:
«Частину третю статті 25 виключити».
 
Враховано    
150. 21. У частині першій статті 26:
 
   22. У частині першій статті 26:
 
151. в абзаці четвертому слова «та виготівниками» виключити;
 
-117- Яворівський В.О.
Абзац другий пункту 21 розділуІ з-ту викласти в редакції:
«В абзаці четвертому частини першої слова: «погоджувати замовлення з видавцями та виготівниками видавничої продукції» виключити».
 
Враховано   в абзаці четвертому слова «погоджувати замовлення з видавцями та виготівниками видавничої продукції» виключити;
 
    -118- Бондар В.В.
Абзац другий пункту 21 розділуІ з-ту викласти в редакції:
«В абзаці четвертому частини першої слова: «погоджувати замовлення з видавцями та виготівниками видавничої продукції» виключити».
 
Враховано    
152. в абзаці п’ятому слова «виготівниками чи» виключити.
 
   в абзаці п’ятому слова «виготівниками чи» виключити.
 
153. 22. У статті 27:
 
   23. У статті 27:
 
154. у частині першій:
 
-119- Бондар В.В.
До абзацу другого пункту 22 розділуІ з-ту.
Додати новий абзац такого змісту:
«абзац п’ятий доповнити словами: «формування фонду електронних копій друкованих видань».
 
Відхилено   у частині першій:
 
155. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
156. «розроблення проектів національних стандартів з питань видавничої та суміжних галузей, здійснення контролю за дотриманням стандартів суб’єктами видавничої справи; «;
 
-120- Бондар В.В.
До абзацу четвертого пункту 22 розділуІ з-ту:
«Абзац шостий частини першої статті 27 викласти в такій редакції: «складання аналітичних оглядів з дотримання суб'єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях».
 
Враховано   «складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб'єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях»;
 
157. в абзаці десятому слова «реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток» замінити словами «науково-аналітичних оглядів, карток централізованої каталогізації»;
 
   в абзаці десятому слова «реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток» замінити словами «науково-аналітичних оглядів, карток централізованої каталогізації»;
 
158. абзац дванадцятий виключити;
 
-121- Бондар В.В.
Після абзацу шостого пункту 22 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«Після частини першої доповнити статтю 27 частиною другою такого змісту: «Книжкова палата бере участь у розробленні проектів національних стандартів з питань видавничої справи».
Частину другу, третю, четверту вважати частинами третьою, четвертою та п’ятою відповідно.
 
Враховано   абзац дванадцятий виключити;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Книжкова палата бере участь у розробленні проектів національних стандартів з питань видавничої справи».
У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою;
 
159. частини третю і четверту викласти у такій редакції:
 
   частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
160. «Книжкова палата України одержує в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обов’язкові безоплатні примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, узагальнює відомості про зазначені примірники, оприлюднює у засобах масової інформації та надсилає їх уповноваженому органові.
 
   «Книжкова палата України одержує безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обов’язкові примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, узагальнює відомості про зазначені примірники, оприлюднює в засобах масової інформації та надсилає їх уповноваженому органові.
 
161. Книжкова палата України належить до сфери управління уповноваженого органу».
 
-122- Бондар В.В.
Після абзацу дев’ятого пункту 22 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«Після частини четвертої додати нову частину такого змісту: «Фінансування основної діяльності Книжкової палати України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Враховано   Книжкова палата України належить до сфери управління уповноваженого органу»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Фінансування основної діяльності Книжкової палати України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
162. 23. У статті 28:
 
   24. У статті 28:
 
163. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
164. в абзаці другому слово «виготовляти» замінити словами «видавати, виготовляти»;
 
-123- Яворівський В.О.
До абзацу третього пункту 23 розділуІ з-ту:
У абзаці другому частини другої слово «видавати» замінити на слова «випускати у світ».
 
Враховано   в абзаці другому слово «виготовляти» замінити словами «випускати у світ, виготовляти»;
 
    -124- Бондар В.В.
До абзацу третього пункту 23 розділуІ з-ту:
У абзаці другому частини другої слово «видавати» замінити на слова «випускати у світ».
 
Враховано    
165. в абзаці третьому слова «які можуть завдати шкоди громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі» замінити словами «поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством»;
 
-125- Яворівський В.О.
Абзац четвертий пункту 23 розділуІ з-ту викласти у такій редакції: «випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, яка містить інформацію, дані, відомості, поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством».
 
Враховано   абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
«випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, що містить інформацію, дані, відомості, поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством;
 
    -126- Бондар В.В.
Абзац четвертий пункту 23 розділуІ з-ту викласти у такій редакції: «випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, яка містить інформацію, дані, відомості, поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством».
 
Враховано    
166. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
      
167. «видавати, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством про захист суспільної моралі; «;
 
-127- Яворівський В.О.
Абзац шостий пункту 23 розділуІ з-ту викласти у такій редакції: «випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством».
 
Враховано   випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством»;
 
    -128- Бондар В.В.
Абзац шостий пункту 23 розділуІ з-ту викласти у такій редакції: «випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством».
 
Враховано    
168. абзац п’ятий виключити;
 
-129- Яворівський В.О.
Після абзацу сьомого пункту 22 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«В абзаці шостому частини другої слово «реалізовувати» замінити словом «розповсюджувати».
 
Враховано   абзац п’ятий виключити;
в абзаці шостому слово «реалізовувати» замінити словом «розповсюджувати»;
 
    -130- Бондар В.В.
Після абзацу сьомого пункту 22 розділуІ з-ту додати новий абзац такого змісту:
«В абзаці шостому частини другої слово «реалізовувати» замінити словом «розповсюджувати».
 
Враховано    
169. у частині третій слово «діяльності» замінити словом «справи».
 
   у частині третій слово «діяльності» замінити словом «справи».
 
170. 24. У назві розділу ІV слова «У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ» замінити словами «СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ».
 
   25. У назві розділу ІV слова «у видавничій справі» замінити словами «суб’єкта видавничої справи».
 
171. 25. Частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
 
   26. Частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
 
172. «Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:
 
   «Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:
 
173. з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, що є фізичною особою-підприємцем;
 
   з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною особою – підприємцем;
 
174. на підставі рішення суду;
 
   на підставі рішення суду;
 
175. у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи - підприємця)».
 
   у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи - підприємця)».
 
176. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-131- Бондар В.В.
До пункту першого розділу ІІ з-ту: Частину першу «Прикінцевих положень» викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності через три місяці після дня його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -132- Яворівський В.О.
Після пункту першого розділу ІІ з-ту додати новий пункт такого змісту:
«Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом».
 
Враховано    
    -133- Бондар В.В.
Після пункту першого розділу ІІ з-ту додати новий пункт такого змісту:
«Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом».
 
Враховано    
178. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

-134- Яворівський В.О.
Пункт третій розділу ІІ з-ту вилучити.
 
Враховано  
    -135- Бондар В.В.
Пункт третій розділу ІІ з-ту вилучити.
 
Враховано