Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


"Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я
 
   Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) такі зміни:
1. Частину п’яту статтю 16 доповнити реченням наступного змісту:
 
   І. Частину п’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2012 р., № 14, ст. 86) доповнити реченням такого змісту: «Не підлягають акредитації аптечні заклади. Акредитація аптечних закладів може здійснюватися лише на добровільних засадах».
 
4. “Не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії”.
 
-1- Сушкевич В.М.
Абзац третій розділу І законопроекту після слів «відповідної ліцензії» доповнити словами: «та відповідно до державних будівельних норм забезпечили безперешкодне середовище як всередині аптечного закладу, так і при вході до нього в частині доступності будинків і споруд для маломобільних груп населення»
 
Відхилено      
    -2- Ілик Р.Р.
У абзаці третьому розділу І після слів «не підлягають акредитації аптечні заклади» доповнити словами «та суб’єкти господарювання, що проводять медичну практику»
 
Відхилено    
    -3- Гелевей О.І.
Абзац третій розділу І викласти у такій редакції:
«Акредитація аптечних закладів не є обов’язковою за наявності відповідної ліцензії, але може здійснюватися на добровільних засадах за поданою заявкою.»
 
Враховано по суті   
    -4- Бахтеєва Т.Д.
Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Частину п’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я доповнити реченням такого змісту:
«Не підлягають акредитації аптечні заклади. Акредитація аптечних закладів може здійснюватися лише на добровільних засадах».
 
Враховано    
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-5- Бахтеєва Т.Д.
Пункт перший розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.