Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 240 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 240
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин
 
   Про внесення зміни до статті 240
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Статтю 240 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 240 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр
 
   «Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр
 
6. 1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, -
 
-1- Лелюк О.В.
Диспозицію частини першої статті 240 КК України викласти у наступній редакції:
«1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі -»
 
Враховано   1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі -
 
7. карається штрафом від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
-2- Чуб В.Є.
В абзаці 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту після слів «позбавленням волі на той самий строк» доповнити словами «з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування»
 
Відхилено   караються штрафом від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
8. 2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або корисних копалин загальнодержавного значення -
 
   2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або корисних копалин загальнодержавного значення -
 
9. караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
-3- Чуб В.Є.
В абзаці 2 пункту 2 розділу 1 законопроекту після слів «позбавленням волі на той самий строк» доповнити словами «з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування»
 
Відхилено   караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
10. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду або вчинені повторно, -
 
-4- Грушевський В.А.
Частину 3 статті викласти в новій редакції:
«3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого, обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для видобування та транспортування незаконно добутого.»
 
Враховано частково   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи службовою особою з використанням службового становища, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого, обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, використаного для видобування чи транспортування незаконно добутого.
 
11. караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
 
      
12. 4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -
 
   4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх масове захворювання чи інші тяжкі наслідки, -
 
13. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
 
-5- Грушевський В.А.
Санкцію частини 4 статті викласти в новій редакції:
«караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією незаконно добутого, обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для видобування та транспортування незаконно добутого.»
 
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією незаконно добутого, обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, використаного для видобування чи транспортування незаконно добутого.
 
14. Примітка. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
-6- Гержов Ю.І.
У пункті 4 «Примітка» доповнити наступними словами:
«Примітка. Незаконне видобування та (або) збут корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість незаконно видобутих та (або) збутих корисних копалин місцевого значення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»
 
Відхилено   Примітка. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у значному розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення становить від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
 
    -7- Купчак В.Р.
Примітку до статті 240 КК України викласти в такій редакції:
«Примітка. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Не є незаконним видобуванням отримання корисних копалин при роботі пов’язаній з поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм у відповідності до Водного кодексу України.»
 
Відхилено    
    -8- Шаров І.Ф.
Абзац десятий розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Примітка. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення у п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»
 
Відхилено    
    -9- Лелюк О.В.
Примітку до статті 240 КК України викласти у наступній редакції:
«Примітка. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у значному розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення складає від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»
 
Враховано    
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного
за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.