Кількість абзаців - 110 Таблиця поправок


Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою
 
-1- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Про відновлення прав осіб, які були депортовані або зазнали репресії за національною ознакою
 
Відхилено   Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою
 
3. Цей Закон визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб.
 
-2- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Цей Закон визначає статус осіб, які були депортовані, та або стали жертвами інших репресивних дій за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб.
 
Відхилено   Цей Закон визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
6. депортація - насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік;
 
-3- Гайдош І.Ф.
Викласти у наступній редакції:
депортація за національною ознакою – далі за текстом.
Доповнити наступним абзацом:
репресії за національною ознакою – насильницька ізоляція, та утримання в місцях позбавлення волі, зокрема в таборах НКВС, під виглядом інтернування або трудової повинності на території України, або з переміщенням за її межи, з конфіскацією майна або без такої, що здійснювалося за рішенням органів влади (у тому числі і військової) колишнього СРСР по відношенню до представників окремих національностей, на підставі їх належності до такої національності.
 
Відхилено   депортація - насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік;
 
7. компенсація - відшкодування депортованій особі матеріальної шкоди, завданої внаслідок депортації;
 
-4- Джемілєв М..
У статті 1 термін «компенсація» після слова «відшкодування» доповнити словом «державою»
 
Враховано   компенсація – відшкодування державою депортованій особі матеріальної шкоди, завданої внаслідок депортації.
 
    -5- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
компенсація - відшкодування депортованій або репресованій за національною ознакою особі матеріальної шкоди, завданої внаслідок депортації та, або репресії;
 
Відхилено    
8. члени сім’ї депортованої особи - чоловік, дружина, батьки, діти, онуки депортованої особи, які проживають спільно з нею, пов'язані з нею спільним побутом та мають взаємні права і обов'язки.
 
-6- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
члени сім’ї депортованої або репресованої за національною ознакою особи - чоловік, дружина, батьки, діти, онуки депортованої особи, які проживають спільно з нею, пов'язані з нею спільним побутом та мають взаємні права і обов'язки.
 
Відхилено      
    -7- Шевченко О.О.
Абзац четвертий статті 1 вилучити.
 
Враховано    
9. Стаття 2. Законодавство України про відновлення прав депортованих осіб
 
-8- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Законодавство України про відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
 
Відхилено   Стаття 2. Законодавство України про відновлення прав депортованих осіб
 
10. Законодавство у сфері відновлення прав депортованих осіб складається з Конституції України, цього Закону та інших законів, а також нормативно-правових актів, що приймаються на їх виконання, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-9- Яворівський В.О.
Статтю 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"Законодавство у сфері відновлення прав депортованих осіб складається з Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших законів України, а також нормативно-правових актів, що прийняті на їх виконання".
Обґрунтування: Викладення статті у такій редакції буде відповідати законодавчій практиці.
 
Враховано редакційно   Законодавство у сфері відновлення прав депортованих осіб складається з Конституції України, Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших законів України та нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.
 
    -10- Джемілєв М..
Статтю 2 після слів «Конституції України» доповнити словами «Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
 
Враховано    
    -11- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Законодавство у сфері відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб …. далі за текстом …
 
Відхилено    
11. Стаття 3. Державна політика щодо відновлення прав депортованих осіб
 
-12- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Державна політика щодо відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
 
Відхилено   Стаття 3. Державна політика щодо відновлення прав депортованих осіб
 
12. Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямків політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства.
 
-13- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Україна визнає депортації та інші репресивні дії які здійснювалися по відношенню до представників народів та окремих національностей за ознакою належності до певної національності, на підставі рішень, прийнятих органами державної влади (у тому числі і військової) колишнього СРСР або союзних республік, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них та визначає відновлення прав громадян України що зазнали депортації та репресій за національною ознакою одним з пріоритетних напрямків політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства.
 
Відхилено   Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства.
 
13. Україна визнає акти органів державної влади колишнього СРСР щодо реабілітації депортованих осіб, насильницьки переселених з місць їх постійного проживання та відновлення їх прав.
 
-14- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Україна визнає акти органів державної влади колишнього СРСР щодо реабілітації та відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб.
 
Відхилено   Україна визнає акти органів державної влади колишнього СРСР щодо реабілітації депортованих осіб, насильницьки переселених з місць постійного проживання та відновлення їхніх прав.
 
14. Державна політика щодо відновлення прав депортованих осіб визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і забезпечується органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 
-15- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Державна політика щодо відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і забезпечується органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 
Відхилено   Державна політика щодо відновлення прав депортованих осіб визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і забезпечується органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 
15. Держава сприяє добровільному поверненню в Україну, адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих осіб і членів їх сімей, створює умови для їх облаштування, забезпечення землею, житлом, працевлаштування, освіти, збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.
 
-16- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Держава сприяє добровільному поверненню в Україну, адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих за національною ознакою осіб і членів їх сімей, створює умови для їх облаштування, забезпечення землею, житлом, працевлаштування, освіти, збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.
 
Відхилено   Держава сприяє добровільному поверненню в Україну, адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих осіб, створює умови для їх облаштування, забезпечення землею, житлом, працевлаштування, освіти, збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.
 
    -17- Шевченко О.О.
В частині четвертій статті 3 проекту слова «і членів їх сімей» вилучити.
 
Враховано    
16. Держава забезпечує право депортованих осіб на повернення історичних назв населених пунктів, що були перейменовані за часів СРСР у зв’язку з здійсненими депортаціями.
 
-18- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Держава забезпечує право депортованих за національною ознакою осіб на повернення історичних назв населених пунктів, що були перейменовані за часів СРСР у зв’язку з здійсненими депортаціями.
 
Відхилено   Держава забезпечує право депортованих осіб на повернення історичних назв населених пунктів, що були перейменовані за часів СРСР у зв’язку із здійсненням депортації.
 
17. Під час реалізації гарантій депортованим особам не повинні обмежуватися права і законні інтереси громадян, які проживають на відповідних територіях.
 
-19- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Під час реалізації гарантій депортованим та репресованих за національною ознакою особам не повинні обмежуватися права і законні інтереси громадян, які проживають на відповідних територіях.
 
Відхилено   Під час реалізації гарантій депортованим особам не повинні обмежуватися права і законні інтереси громадян, які проживають на відповідних територіях.
 
18. Стаття 4. Визнання статусу депортованих осіб
 
-20- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Визнання статусу депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
 
Відхилено   Стаття 4. Визнання статусу депортованих осіб
 
19. Для дії цього Закону депортованою визнається особа (далі - депортована особа), яка набула громадянство України і належать до:
 
-21- Джемілєв М..
В абзаці першому частини першої статті 4 слова «і належать до» замінити словами «і належить до».
 
Враховано   Для цілей цього Закону депортованою особою визнається особа, яка набула громадянство України і належить до:
 
    -22- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Для дії цього Закону депортованою та або репресованою за національною ознакою визнається особа (далі – депортована та або репресована особа), яка є громадянином України і належать до:
 
Відхилено    
20. осіб із числа кримськотатарського народу, національних меншин (громадян колишнього СРСР), які у період 1941 - 1944 років були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією сучасної України;
 
-23- Пацкан В.В.
Абзац другий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«осіб кримськотатарського народу, представників інших національностей (громадян колишнього СРСР), які були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією сучасної України;»
 
Враховано   осіб кримськотатарського народу, представників інших національностей (громадян колишнього СРСР), які були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією сучасної України;
 
    -24- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
осіб, які на підставі рішень, прийнятих органами державної влади (у тому числі і військової) колишнього СРСР або союзних республік були насильницьки переселені з місць постійного проживання, що є територією сучасної України та або та піддавалися іншим репресивним діям які здійснювалися по відношенню до представників народів та окремих національностей за ознакою належності до певної національності;
 
Відхилено    
21. осіб (громадян колишнього СРСР), які були примусово направлені на спецпоселення до членів своїх сімей після закінчення військової служби, повернення з евакуації, відбуття примусових робіт, покарання тощо;
 
   осіб (громадян колишнього СРСР), які були примусово направлені на спецпоселення до членів своїх сімей після закінчення військової служби, повернення з евакуації, відбуття примусових робіт, покарання тощо;
 
22. осіб (громадян колишнього СРСР), які на момент депортацій 1941 - 1944 років перебували за межами місць постійного проживання (на військовій службі, в евакуації, на примусових роботах, у місцях позбавлення волі тощо), але на які згодом були поширені обмеження прав і свобод за національною ознакою, у тому числі заборона на повернення і проживання в місцях постійного проживання;
 
-25- Пацкан В.В.
В абзаці четвертому частини першої статті 4 цифри та слово «1941- 1944 років» виключити.
 
Враховано   осіб (громадян колишнього СРСР), які на момент депортацій перебували за межами місць постійного проживання (на військовій службі, в евакуації, на примусових роботах, у місцях позбавлення волі тощо), але на які згодом були поширені обмеження прав і свобод за національною ознакою, у тому числі заборона на повернення і проживання в місцях постійного проживання;
 
    -26- Гайдош І.Ф.
вилучити слова: 1941 - 1944 років
 
Враховано    
23. осіб, які народилися в сім'ях депортованих осіб до моменту їх повернення в місця постійного проживання.
 
-27- Шевченко О.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 4 доповнити словами «, але не пізніше набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   осіб, які народилися в сім'ях депортованих осіб до моменту їх повернення в місця постійного проживання, але не пізніше набрання чинності цим Законом.
 
24. Окремими законами України може встановлюватися порядок відновлення прав інших категорій осіб, яких було піддано примусовому переселенню.
 
-28- Яворівський В.О.
В абзаці шостому статті 4 слова "примусовому переселенню" замінити на "насильницькому переселенню"
Обґрунтування: У зв'язку з тим, що у всьому законопроекті вживається словосполучення "насильницьке переселення", пропоную уніфікувати вживання термінів.
 
Враховано   Окремими законами України може встановлюватися порядок відновлення прав інших категорій осіб, яких було піддано насильницькому переселенню.
 
    -29- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Окремими законами України може встановлюватися порядок відновлення прав інших категорій осіб, яких було піддано примусовому переселенню та піддавалися іншим репресивним діям які здійснювалися по відношенню до представників народів та окремих національностей за ознакою належності до певної національності
 
Відхилено    
25. Стаття 5. Надання статусу депортованої особи
 
-30- Джемілєв М..
Назву статті 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Надання та позбавлення статусу депортованої особи»
 
Враховано   Стаття 5. Надання та позбавлення статусу депортованої особи
 
    -31- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Надання статусу депортованої та або репресованої за національною ознакою особи.
 
Відхилено    
26. Надання статусу депортованої особи здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-32- Джемілєв М..
Частину першу статті 5 після слова «Надання» доповнити словами «та позбавлення», оскільки у цій статті пропонується також передбачити випадки позбавлення статусу депортованої особи.
 
Враховано   Надання та позбавлення статусу депортованої особи здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -33- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Надання статусу депортованої та або репресованої за національною ознакою особи здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
27. Факт депортації особи підтверджується відповідною довідкою або іншими документами, виданими компетентними органами України, інших держав - колишніх республік СРСР.
 
-34- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Факт депортації та або репресії за національною ознакою особи підтверджується відповідною довідкою або іншими документами, виданими компетентними органами України, інших держав - колишніх республік СРСР.
 
Відхилено   Факт депортації особи підтверджується відповідною довідкою або іншими документами, виданими компетентними органами України, інших держав - колишніх республік СРСР.
 
28. За відсутності зазначених документів факт депортації особи встановлюється в судовому порядку.
 
-35- Джемілєв М..
Частину третю статті 5 після слів «в судовому порядку» доповнити словами «за заявою заінтересованої особи».
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою більш чіткої регламентації норми.
 
Враховано   У разі відсутності зазначених документів факт депортації особи встановлюється в судовому порядку за заявою заінтересованої особи.
 
    -36- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
За відсутності зазначених документів факт депортації та або репресії за національною ознакою особи встановлюється в судовому порядку.
 
Відхилено    
29. Підготовка документів, необхідних для встановлення факту депортації особи, покладається на уповноважений орган. У разі наявності в особи необхідних документів для встановлення факту депортації вона подає їх до уповноваженого органу разом із заявою.
 
-37- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Підготовка документів, необхідних для встановлення факту депортації та або репресії за національною ознакою особи, покладається на уповноважений орган. У разі наявності в особи необхідних документів для встановлення факту депортації та або репресії за національною ознакою вона подає їх до уповноваженого органу разом із заявою.
 
Відхилено   Підготовка документів, необхідних для встановлення факту депортації особи, покладається на уповноважений орган. У разі наявності в особи необхідних документів для встановлення факту депортації вона подає їх до уповноваженого органу разом із заявою.
 
30. Термін розгляду заяви уповноваженим органом не може перевищувати трьох місяців.
 
   Термін розгляду заяви уповноваженим органом не може перевищувати трьох місяців.
 
31. У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу депортованої особи їй видається посвідчення, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-38- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу депортованої та або репресованої за національною ознакою особи їй видається посвідчення, зразки яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено   У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу депортованої особи їй видається посвідчення, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
32. За видачу посвідчення та здійснення заходів для встановлення факту депортації плата з осіб не справляється.
 
-39- Яворівський В.О.
Абзац сьомий статті 5 викласти у такій редакції:
"Видача посвідчення та проведення заходів по встановленню факту депортації здійснюється безкоштовно."
 
Враховано редакційно   За видачу посвідчення та здійснення заходів для встановлення факту депортації плата з осіб не справляється.
 
    -40- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
За видачу посвідчення та здійснення заходів для встановлення факту депортації та або репресії за національною ознакою плата з осіб не справляється.
 
Відхилено    
33. У разі прийняття рішення про відмову в наданні статусу депортованої особи центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб, письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причини відмови.
 
-41- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
У разі прийняття рішення про відмову в наданні статусу депортованої та або репресованої за національною ознакою особи центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб, письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причини відмови.
 
Відхилено   У разі прийняття рішення про відмову в наданні статусу депортованої особи центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб, письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причини відмови.
 
34. Рішення про відмову у видачі посвідчення може бути оскаржено в судовому порядку.
 
-42- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Рішення про відмову в наданні статусу особи депортованої та або репресованої за національною ознакою може бути оскаржено в судовому порядку.
 
Відхилено   Рішення про відмову у видачі посвідчення може бути оскаржено в судовому порядку.
Особа може бути позбавлена статусу депортованої у разі:
набуття громадянства іншої держави;
вибуття на постійне місце проживання за межі України;
надання неправдивих відомостей, на підставі яких їй було надано статус депортованої.
 
    -43- Джемілєв М..
Статтю 5 після частини дев’ятої доповнити новою частиною десять такого змісту:
«Особа може бути позбавлена статусу депортованої у випадках:
- набуття громадянства іншої держави;
- вибуття на постійне місце проживання за межі України;
- надання неправдивих відомостей, на підставі яких їй було надано статус депортованої.»
Частини десяту – чотирнадцяту відповідно вважати частинами одинадцятою – п’ятнадцятою.
 
Враховано    
35. Депортована особа у порядку, встановленому законом, має право на безоплатну правову допомогу з питань, пов’язаних з наданням статусу депортованої особи та інших питань, пов’язаних з депортацією.
 
-44- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Депортована та або репресована за національною ознакою особа у порядку, встановленому законом, має право на безоплатну правову допомогу з питань, пов’язаних з наданням такого статусу та інших питань, пов’язаних з депортацією й репресіями за національною ознакою.
 
Відхилено   Депортована особа у порядку, встановленому законом, має право на безоплатну правову допомогу з питань, пов’язаних з наданням статусу депортованої особи, та інших питань, пов’язаних з депортацією.
 
36. У разі якщо особа свідомо надала недостовірну інформацію, на підставі якої їй був наданий статус депортованої особи, відповідне рішення скасовується, а винна особа несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
-45- Яворівський В.О.
Абзац одинадцятий та дванадцятий статті 5 викласти у такій редакції:
"У разі якщо особа свідомо надала неправдиві відомості, на підставі яких їй був наданий статус депортованої особи, відповідне рішення скасовується, а винна особа несе відповідальність у встановленому законом порядку.
Особа, позбавлена статусу депортованої особи, зобов'язана повернути всі компенсаційні виплати, надані їй відповідно до цього Закону."
Обґрунтування: Вважаю, що потрібно змінити словосполучення "недостовірна інформація" на "неправдиві відомості", яке використовується у законодавчій практиці.
 
Враховано   У разі якщо особа свідомо надала неправдиві відомості, на підставі яких їй був наданий статус депортованої особи, відповідне рішення скасовується, а винна особа несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
    -46- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
У разі якщо особа свідомо надала недостовірну інформацію, на підставі якої їй був наданий статус депортованої та або репресованої за національною ознакою особи, відповідне рішення скасовується, а винна особа несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
Відхилено    
37. Особа, позбавлена статусу депортованої особи, зобов’язана повернути усі виплати, надані їй відповідно до цього Закону.
 
-47- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Особа, позбавлена статусу депортованої та або репресованої за національною ознакою особи, зобов’язана повернути усі виплати, надані їй відповідно до цього Закону.
 
Відхилено   Особа, позбавлена статусу депортованої особи, зобов’язана повернути всі компенсаційні виплати, надані їй відповідно до цього Закону.
 
38. У разі надання особі статусу депортованої особи визнаються недійсними пов'язані з депортацією рішення про позбавлення її державних нагород, вчених ступенів, військових, спеціальних і почесних звань, пенсій та інших прав.
 
-48- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
У разі надання особі статусу депортованої та або репресованої за національною ознакою особи визнаються недійсними пов'язані з депортацією та репресією за національною ознакою рішення про позбавлення її державних нагород, вчених ступенів, військових, спеціальних і почесних звань, пенсій та інших прав.
 
Відхилено   У разі надання особі статусу депортованої особи визнаються недійсними пов'язані з депортацією рішення про позбавлення її державних нагород, вчених ступенів, військових, спеціальних і почесних звань, пенсій та інших прав.
 
39. За бажанням депортованої особи або її родичів (у разі смерті депортованої особи) повідомлення про визнання недійсними пов'язаних з депортацією рішень про позбавлення її державних нагород, вчених ступенів, військових, спеціальних і почесних звань, пенсій та інших прав повинно бути безкоштовно опубліковане у пресі або в інший спосіб доведене до відома громадськості за місцем роботи або проживання депортованої особи.
 
-49- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
За бажанням депортованої або репресованої за національною ознакою особи або її родичів (у разі смерті депортованої або репресованої за національною ознакою особи) повідомлення про визнання недійсними пов'язаних з депортацією або репресованої за національною ознакою рішень про позбавлення її державних нагород, вчених ступенів, військових, спеціальних і почесних звань, пенсій та інших прав повинно бути безкоштовно опубліковане у пресі або в інший спосіб доведене до відома громадськості за місцем роботи або проживання такої особи.
 
Відхилено   За бажанням депортованої особи або її родичів (у разі смерті депортованої особи) повідомлення про визнання недійсними пов'язаних з депортацією рішень про позбавлення її державних нагород, вчених ступенів, військових, спеціальних і почесних звань, пенсій та інших прав повинно бути безкоштовно опубліковане у засобах масової інформації або в інший спосіб доведене до відома громадськості за місцем роботи чи проживання депортованої особи.
 
40. Стаття 6. Державні гарантії депортованим особам та членам їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання
 
-50- Гайдош І.Ф.
В пунктах 40-48 Порівняльної таблиці початок абзаців викласти в наступній редакції:
Державні гарантії депортованим за національною ознакою …. – далі за текстом
 
Відхилено   Стаття 6. Державні гарантії депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання
 
    -51- Шевченко О.О.
У статті 6 і далі по всьому тексту проекту слова «та членам їх сімей» у всіх відмінках вилучити.
 
Враховано    
41. Депортованим особам та членам їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання, гарантується за їх бажанням право на поселення в межах тих адміністративно-територіальних одиниць, де вони (або їхні батьки, або дід чи баба) проживали на момент депортації.
 
   Депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання, гарантується за їхнім бажанням право на поселення в межах тих адміністративно-територіальних одиниць, де вони (або їхні батьки, або дід чи баба) проживали на момент депортації.
 
42. Депортованим особам та членам їх сімей, у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, відшкодовується вартість проїзду і перевезення багажу до місця постійного проживання в Україні.
 
   Депортованим особам у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, відшкодовується вартість проїзду і перевезення багажу до місця постійного проживання в Україні.
 
43. Депортованим особам та членам їх сімей які перебувають на окремому квартирному обліку, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, надається у власність житло, збудоване чи придбане за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших коштів, передбачених на ці цілі.
 
   Депортованим особам, які перебувають на окремому квартирному обліку, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, надається у власність житло, збудоване чи придбане за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших коштів, передбачених на ці цілі.
 
44. Депортованим особам та членам їх сімей, які будують індивідуальне житло, ступінь будівельної готовності якого дасть змогу з використанням одноразової матеріальної допомоги у короткий строк створити мінімальні умови для проживання, надається одноразова матеріальна допомога, розмір якої визначається з урахуванням потреби депортованої особи, але не повинен перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
 
-52- Джемілєв М..
Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:
«Депортованим особам та членам їх сімей, які будують індивідуальне житло, може бути надана одноразова матеріальна допомога на завершення індивідуального будівництва, що відповідає 30 розмірам мінімальної заробітної плати на момент видачі такої допомоги».
 
Враховано   Депортованим особам, які будують індивідуальне житло, може бути надана одноразова матеріальна допомога на завершення індивідуального будівництва в розмірі 30 мінімальних заробітних плат на момент видачі такої допомоги.
 
45. На депортованих осіб та членів їх сімей, яким при поверненні в місця постійного проживання було надане у власність житло, збудоване або придбане за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, або надана одноразова матеріальна допомога на завершення будівництва індивідуального житла, дія цього Закону в частині надання житла чи матеріальної допомоги не поширюється.
 
   На депортованих осіб, яким при поверненні в місця постійного проживання було надано у власність житло, збудоване або придбане за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, чи надана одноразова матеріальна допомога на завершення будівництва індивідуального житла, дія цього Закону в частині надання житла чи матеріальної допомоги не поширюється.
 
46. Депортованим особам та членам їх сімей, у разі потреби, надаються земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва і обслуговування жилого будинку відповідно до вимог Земельного кодексу України або надається у власність житло, збудоване чи придбане за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших коштів, передбачених на ці цілі.
 
-53- Яворівський В.О.
В абзаці шостому статті 6 після слів "у разі потреби," додати слово «позачергово».
Обґрунтування: Вважаю, що земельні ділянки депортованим особам потрібно надавати позачергово.
 
Враховано   Депортованим особам у разі потреби позачергово надаються земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва і обслуговування жилого будинку відповідно до вимог Земельного кодексу України або надається у власність житло, збудоване чи придбане за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших коштів, передбачених на ці цілі.
 
47. В місцях компактного проживання депортованих осіб та членів їх сімей, за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах, споруджуються об'єкти житлового, комунального та соціального призначення, відповідно до програм, затверджених в установленому порядку, у разі потреби, забезпечується постачання питною водою.
 
-54- Пацкан В.В.
У частині сьомій статті 6 слова «відповідно до програм, затверджених в установленому порядку, у разі потреби, забезпечується постачання питною водою.» вилучити.
 
Враховано   У місцях компактного проживання депортованих осіб за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах, споруджуються об'єкти житлового, комунального та соціального призначення.
 
48. Депортованим особам та членам їх сімей створюються умови для задоволення соціальних, культурних, освітніх потреб.
 
-55- Пацкан В.В.
Частину восьму статті 6 після слів «створюються умови для» доповнити словами «забезпечення життєдіяльності,»
 
Враховано   Депортованим особам створюються умови для забезпечення життєдіяльності, задоволення соціальних, культурних та освітніх потреб.
 
49. Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, що визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень, їхній трудовий (страховий) стаж за період спецпоселення зараховується до стажу роботи (страхового стажу) для призначення трудових пенсій у потрійному розмірі.
 
-56- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Депортованим за національною ознакою особам, які знаходилися на спецпоселенні, що визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень, їхній трудовий (страховий) стаж за період спецпоселення, а особам репресованим за національною ознакою термін проведений в насильницький ізоляції, та утримання в місцях позбавлення волі зараховується до стажу роботи (страхового стажу) для призначення трудових пенсій у потрійному розмірі.
 
Відхилено   Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, що визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень, їхній трудовий (страховий) стаж за період спецпоселення зараховується до стажу роботи (страхового стажу) для призначення трудових пенсій у потрійному розмірі.
 
50. Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами отримують пільги на:
 
-57- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Депортовані особи та особи репресовані за національною ознакою, які досягли пенсійного віку або є інвалідами отримують пільги на:
 
Відхилено   Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами, отримують пільги на:
 
51. - одержання путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
 
   одержання путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
 
52. - знижку оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 відсотків у межах норм, передбачених законодавством, а також вартості палива ( у тому числі рідкого) в межах встановлених норм для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;
 
   знижку оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 відсотків у межах норм, передбачених законодавством, а також вартості палива ( у тому числі рідкого) в межах встановлених норм для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;
 
53. - п'ятдесятипроцентну знижку вартості ліків за рецептом;
 
-58- Яворівський В.О.
Абзац тринадцятий статті 6 викласти у такій редакції:
"50 відсоткову знижку вартості ліків за рецептом;"
 
Враховано   50-відсоткову знижку вартості ліків за рецептом;
 
54. - позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення.
 
   позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення.
 
55. Стаття 7. Порядок та умови компенсації
 
   Стаття 7. Порядок та умови компенсації
 
56. Вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. У разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна.
 
-59- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Вилучені внаслідок депортації, або репресії за національною ознакою будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються депортованій, або репресованій за національною ознакою особі або її спадкоємцям натурою. У разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна.
 
Відхилено   Вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. У разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна.
 
57. Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої особи.
 
-60- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої або репресованій за національною ознакою особи.
 
Відхилено   Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої особи.
 
58. Відшкодування вартості вилучених внаслідок депортації будівлі та іншого майна депортованій особі або її спадкоємцям здійснюється протягом п’яти років після прийняття відповідного рішення уповноваженим органом, при цьому одноразово сплачується не менше п’ятої частини нарахованої суми. У разі смерті депортованої особи після прийняття відповідного рішення відшкодування вартості здійснюється спадкоємцям першої черги.
 
-61- Джемілєв М..
Перше речення частини третьої статті 7 після слова «здійснюється» доповнити словом «поетапно» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Це положення зменшить фінансовий тягар для економіки нашої держави та тиск на державний бюджет.
У другому реченні частини третьої статті 7 слова «першої черги» виключити.
 
Враховано   Відшкодування вартості вилучених внаслідок депортації будівлі та іншого майна депортованій особі або її спадкоємцям здійснюється поетапно протягом п’яти років після прийняття відповідного рішення уповноваженим органом. При цьому одноразово сплачується не менше п’ятої частини нарахованої суми. У разі смерті депортованої особи після прийняття відповідного рішення відшкодування вартості здійснюється спадкоємцям такої особи.
 
    -62- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Відшкодування вартості вилучених внаслідок депортації за національною ознакою, або репресованій за національною ознакою будівлі та іншого майна депортованій або репресованій за національною ознакою особі, або її спадкоємцям здійснюється протягом п’яти років після прийняття відповідного рішення уповноваженим органом, при цьому одноразово сплачується не менше п’ятої частини нарахованої суми. У разі смерті депортованої за національною ознакою, або репресованій за національною ознакою особи після прийняття відповідного рішення відшкодування вартості здійснюється спадкоємцям першої черги.
 
Відхилено    
59. Повернення майна або відшкодування його вартості депортованим особам здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-63- Джемілєв М..
Частину четверту статті 7 після слів «депортованим особам» доповнити словами «або, у разі їх смерті, спадкоємцям».
 
Враховано   Повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або, у разі їх смерті, спадкоємцям здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -64- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Повернення майна або відшкодування його вартості депортованим або репресованим за національною ознакою особам здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
60. У разі отримання (часткового отримання) компенсації депортованою особою за рішеннями органів влади колишнього СРСР, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відшкодування шкоди та виплата компенсації здійснюються з урахуванням цих виплат (компенсацій).
 
-65- Джемілєв М..
У частині п’ятій статті 7 слова «відшкодування шкоди та виплата компенсації здійснюються» замінити словами «відшкодування вартості майна здійснюється».
 
Враховано   У разі отримання (часткового отримання) компенсації депортованою особою за рішеннями органів влади колишнього СРСР, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відшкодування вартості майна здійснюється з урахуванням цих виплат (компенсацій).
 
    -66- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
У разі отримання (часткового отримання) компенсації депортованою або репресованою за національною ознакою особою за рішеннями органів влади колишнього СРСР, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відшкодування шкоди та виплата компенсації здійснюються з урахуванням цих виплат (компенсацій).
 
Відхилено    
61. Депортованим особам, яким при поверненні в місця постійного проживання було надане у власність житло, збудоване або придбане за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, житло, яке в них було вилучено внаслідок депортації, або його вартість не відшкодовується.
 
-67- Джемілєв М..
Частину шосту статті 7 після слів «внаслідок депортації» доповнити словами «не повертається»
 
Враховано   Депортованим особам, яким при поверненні в місця постійного проживання було надано у власність житло, збудоване або придбане за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, житло, яке в них було вилучено внаслідок депортації, не повертається або його вартість не відшкодовується.
 
    -68- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Депортованим або репресованим за національною ознакою особам, яким при поверненні в місця постійного проживання було надане у власність житло, збудоване або придбане за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, житло, яке в них було вилучено внаслідок депортації, або його вартість не відшкодовується.
 
Відхилено    
62. Громадянам України із числа депортованих осіб, які поселилися в сільській місцевості, державою забезпечується безкоштовна передача їм у власність землі сільськогосподарського призначення в розмірі земельного паю, визначеного для цієї місцевості, за рахунок земель запасу та резервного фонду у разі їх наявності.
 
-69- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Громадянам України із числа депортованих за національною ознакою …. – далі за текстом
 
Відхилено   Громадянам України із числа депортованих осіб, які поселилися в сільській місцевості, державою забезпечується безкоштовна передача у власність землі сільськогосподарського призначення в розмірі земельного паю, визначеного для цієї місцевості, за рахунок земель запасу та резервного фонду в разі їх наявності.
 
63. Стаття 8. Фінансування заходів щодо відновлення прав депортованих осіб
 
-70- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Фінансування заходів щодо відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
 
Відхилено   Стаття 8. Фінансування заходів щодо відновлення прав депортованих осіб
 
64. Кошти на фінансування заходів, пов'язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих осіб та членів їх сімей, щорічно передбачаються в Державному бюджеті України, бюджеті Автономної Республіки Крим та бюджетах місцевого самоврядування окремим рядком.
 
-71- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Кошти на фінансування заходів, пов'язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих та репресованих за національною ознакою …- далі за текстом
 
Відхилено   Кошти на фінансування заходів, пов'язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих осіб, щорічно передбачаються в Державному бюджеті України, бюджеті Автономної Республіки Крим та бюджетах місцевого самоврядування окремим рядком.
 
65. Для фінансування заходів, пов’язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих осіб та членів їх сімей, можуть використовуватись також кошти міжнародних організацій та іноземних держав, що виділяються ними для цих потреб.
 
-72- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Для фінансування заходів, пов’язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих та репресованих за національною ознакою …- далі за текстом
 
Відхилено   Для фінансування заходів, пов’язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих осіб, можуть використовуватись також кошти міжнародних організацій та іноземних держав, що виділяються ними для цих потреб.
 
66. Облаштування депортованих осіб та членів їх сімей, їх адаптація та інтеграція в українське суспільство здійснюються відповідно до державних цільових програм, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-73- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Облаштування депортованих та репресованих за національною ознакою …- далі за текстом
 
Відхилено   Облаштування депортованих осіб, їх адаптація та інтеграція в українське суспільство здійснюються відповідно до державних цільових програм, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
67. Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
-74- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
 
Відхилено   Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
68. Кабінет Міністрів України:
 
   Кабінет Міністрів України:
 
69. забезпечує проведення державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб;
 
-75- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
забезпечує проведення державної політики у сфері відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
 
Відхилено   забезпечує проведення державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб;
 
70. затверджує порядок надання статусу депортованої особи та зразок посвідчення депортованої особи;
 
-76- Джемілєв М..
Абзац третій статті 9 викласти у такій редакції:
«затверджує порядок надання та позбавлення статусу депортованої особи, а також зразок посвідчення депортованої особи»,
що узгоджуватиметься з поправками до статті 5, в якій пропонується також передбачити випадки позбавлення статусу депортованої особи, і з поправками до статті 10.
 
Враховано   затверджує порядок надання та позбавлення статусу депортованої особи, а також зразок посвідчення депортованої особи;
 
    -77- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
затверджує порядок надання статусу депортованої за національною ознакою особи та статусу репресованої за національною ознакою особи а також зразок посвідчення осіб з цим статусом.
Доповнити абзацом наступного змісту:
Встановлює перелік рішень (документів) органів влади (у тому числі і військової) колишнього СРСР на підставі яких відбувалося депортація та репресії за національною ознакою.
 
Відхилено    
71. затверджує державну цільову програму облаштування депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство;
 
-78- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
затверджує державну цільову програму облаштування депортованих за національною ознакою … далі за текстом
Так само у пунктах 72-74 Порівняльної таблиці за словом депортованих доповнити словами «за національною ознакою».
 
Відхилено   затверджує державну цільову програму облаштування депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;
 
72. затверджує порядок відшкодування вартості проїзду і перевезення багажу депортованим особам та членам їх сімей до місця постійного проживання в Україні;
 
   затверджує порядок відшкодування вартості проїзду і перевезення багажу депортованим особам до місця постійного проживання в Україні;
 
73. затверджує порядок надання одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла депортованим особам та членам їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання;
 
   затверджує порядок надання одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання;
 
74. затверджує порядок забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання, житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів;
 
   затверджує порядок забезпечення депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання, житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів;
 
75. затверджує порядок повернення майна або відшкодування його вартості депортованим особам;
 
-79- Джемілєв М..
Абзац восьмий статті 9 після слів «депортованим особам» доповнити словами «або їх спадкоємцям»
 
Враховано   затверджує порядок повернення майна або відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям;
 
    -80- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
затверджує порядок повернення майна або відшкодування його вартості депортованим та репресованим за національною ознакою особам
 
Відхилено    
76. видає інші нормативно-правові акти на реалізацію цього та інших законів для відновлення прав депортованих осіб;
 
-81- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
видає інші нормативно-правові акти на реалізацію цього та інших законів для відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб;
 
Відхилено   видає інші нормативно-правові акти на реалізацію цього та інших законів для відновлення прав депортованих осіб;
 
77. вживає заходів щодо забезпечення відновлення прав депортованих осіб та членів їх сімей, а також сприяє їхній адаптації та інтеграції в українське суспільство.
 
-82- Яворівський В.О.
В абзаці десятому статті 9 вилучити слова "а також сприяє їхній адаптації та інтеграції в українське суспільство".
Обґрунтування: Дана норма викладена в абзаці 4 статті 9 законопроекту. Тому пропоную в абзаці 10 статті 9 ці слова вилучити, що буде відповідати законотворчій практиці.
 
Відхилено   вживає заходів щодо забезпечення відновлення прав депортованих осіб, а також сприяє їхній адаптації та інтеграції в українське суспільство.
 
    -83- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
вживає заходів щодо забезпечення відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб … - далі за текстом
 
Відхилено    
78. Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
-84- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих та репресованих за національною ознакою осіб
У подальшому, в пунктах 79-81 Порівняльної таблиці після слова «депортовані» доповнити словами «та репресованих за національною ознакою».
 
Відхилено   Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
79. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб:
 
80. координує підготовку і здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення прав депортованих осіб;
 
   координує підготовку і здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення прав депортованих осіб;
 
81. сприяє діяльності органів виконавчої влади у сфері міжнародного співробітництва щодо розв'язання проблем депортованих осіб і членів їх сімей;
 
   сприяє діяльності органів виконавчої влади у сфері міжнародного співробітництва щодо розв'язання проблем депортованих осіб;
 
82. розробляє порядок надання статусу депортованої особи та зразок посвідчення депортованої особи;
 
-85- Джемілєв М..
Абзац четвертий статті 10 викласти у такій редакції:
«розробляє порядок надання та позбавлення статусу депортованої особи, а також зразок посвідчення депортованої особи»,
що узгоджуватиметься з поправками до статті 5, в якій пропонується також передбачити випадки позбавлення статусу депортованої особи, і з поправками до статті 10.
 
Враховано   розробляє порядок надання та позбавлення статусу депортованої особи, а також зразок посвідчення депортованої особи;
 
    -86- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
розробляє порядок надання статусу депортованої за національною ознакою особи та статусу репресованої за національною ознакою особи, а також зразок посвідчення депортованої за національною ознакою особи та репресованої за національною ознакою особи;
 
Відхилено    
83. організовує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу депортованих осіб;
 
-87- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
організовує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу депортованих за національною ознакою осіб та визначенням статусу репресованих за національною ознакою осіб;
 
Відхилено   організовує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу депортованих осіб;
 
84. забезпечує розробку проекту державної цільової програми облаштування депортованих осіб і членів їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство;
 
-88- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
забезпечує розробку проекту державної цільової програми облаштування депортованих за національно ознакою … - далі за текстом
 
Відхилено   забезпечує розробку проекту державної цільової програми облаштування депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;
 
85. вносить пропозиції щодо фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство;
 
-89- Гайдош І.Ф.
У подальшому, в пунктах 85-88 Порівняльної таблиці після слова «депортовані» доповнити словами «та репресованих за національною ознакою».
 
Відхилено   вносить пропозиції щодо фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство;
 
86. вносить пропозиції щодо порядку відшкодування вартості проїзду і перевезення багажу депортованим особам та членам їх сімей, до місця постійного проживання в Україні; надання їм одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла; забезпечення житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів; постачання питної води в місця компактного проживання депортованих осіб та членів їх сімей тощо;
 
-90- Пацкан В.В.
В абзаці восьмому статті 10 слова «постачання питної води в місця компактного проживання депортованих осіб та членів їх сімей тощо» замінити словами «повернення майна або відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям;».
 
Враховано   вносить пропозиції щодо порядку відшкодування вартості проїзду і перевезення багажу депортованим особам до місця постійного проживання в Україні; надання їм одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла; забезпечення житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів; повернення майна або відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям;
 
87. організовує роботу щодо виплати передбачених законодавством України відшкодувань та матеріальної допомоги депортованим особам та членам їх сімей;
 
   організовує роботу щодо виплати передбачених законодавством України відшкодувань та матеріальної допомоги депортованим особам;
 
88. здійснює інші заходи щодо забезпечення захисту прав депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну.
 
   здійснює інші заходи щодо забезпечення захисту прав депортованих осіб, які повернулися в Україну.
 
89. Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
-91- Гайдош І.Ф.
У цьому пункті, та в подальшому, в пунктах 90,91 Порівняльної таблиці після слова «депортовані» доповнити словами «та репресованих за національною ознакою».
 
Відхилено   Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
90. Верховна Рада Автономної Республіки Крим бере участь у розробці та реалізації державних цільових програм з питань облаштування депортованих осіб та членів їх сімей, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство, затверджує республіканські програми для забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб.
 
   Верховна Рада Автономної Республіки Крим бере участь у розробці та реалізації державних цільових програм з питань облаштування депортованих осіб, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство, затверджує республіканські програми для забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб.
 
91. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробці та реалізації державних і регіональних програм соціально-економічного та національно-культурного розвитку депортованих осіб.
 
-92- Пацкан В.В.
Частину другу статті 11 після слів «депортованих осіб» доповнити словами «та членів їх сімей».
 
Відхилено   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробці та реалізації державних і регіональних програм соціально-економічного та національно-культурного розвитку депортованих осіб.
 
92. Стаття 12. Відповідальність за порушення цього Закону
 
   Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою
 
93. Особи, які порушили вимоги цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-93- Яворівський В.О.
Статтю 12 законопроекту викласти у такій редакції:
"Особи, які порушили вимоги цього Закону, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України."
Обґрунтування: Потрібно чітко прописати, яку саме відповідальність несуть особи, які порушили вимоги цього Закону.
 
Враховано частково   Особи, винні у порушенні законодавства у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, несуть відповідальність згідно із законом.
 
    -94- Джемілєв М..
Статтю 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою.
Особи, винні у порушенні законодавства у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, несуть відповідальність згідно із законом.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою законодавчого закріплення настання юридичної відповідальності не тільки за порушення вимог цього Закону, а й у випадках невиконання та порушення норм загалом законодавства у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою.
 
Враховано    
94. Стаття 13. Міжнародне співробітництво у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
-95- Гайдош І.Ф.
У цьому пункті, та в подальшому, в пунктах 95-98 Порівняльної таблиці після слова «депортовані» доповнити словами «та репресованих за національною ознакою».
 
Відхилено   Стаття 13. Міжнародне співробітництво у сфері відновлення прав депортованих осіб
 
95. Україна розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у сфері відновлення прав депортованих осіб та членів їх сімей, що не суперечать міжнародному праву та національному законодавству.
 
   Україна розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у сфері відновлення прав депортованих осіб, що не суперечать міжнародному праву та національному законодавству.
 
96. Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем депортованих осіб та членів їх сімей здійснюється на основі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем депортованих осіб здійснюється на основі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
97. Україна вживає заходів для укладання двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів щодо забезпечення відновлення прав депортованих осіб та членів їх сімей.
 
   Україна вживає заходів для укладання двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів щодо забезпечення відновлення прав депортованих осіб.
 
98. Міжнародне співробітництво з країнами, в яких проживають чи проживали депортовані особи, здійснюється на основі укладання двосторонніх угод із цими країнами про співробітництво в організації повернення та облаштування цієї категорії громадян.
 
   Міжнародне співробітництво з країнами, в яких проживають чи проживали депортовані особи, здійснюється на основі укладання двосторонніх угод із цими країнами про співробітництво в організації повернення та облаштування цієї категорії громадян.
 
99. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
100. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, за винятком частини десятої статті 5, частини дев’ятої статті 6 і частин першої, третьої, четвертої статті 7, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
-96- Джемілєв М..
У пункті 1 «Прикінцевих та перехідних положень» цифри та слово «2013 року» замінити цифрами та словом «2014 року», що відповідатиме вимогам бюджетного законодавства.
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини десятої статті 5, частини десятої статті 6 і частин першої, третьої, четвертої статті 7, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
 
    -97- Джемілєв М..
У пункті 1 «Прикінцевих та перехідних положень» слова і цифру «частини дев’ятої статті 6» замінити словами і цифрою «частини десятої статті 6».
 
Враховано    
    -98- Гайдош І.Ф.
Викласти в наступній редакції:
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, за винятком частини десятої статті 5, частини дев’ятої статті 6 і частин першої, третьої, четвертої статті 7, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
 
Враховано редакційно    
101. До приведення інших законів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   До приведення інших законів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
102. 2. Статтю 25 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
   2. Статтю 25 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) після частини п’ятої доповнити частиною шостою такого змісту:
 
103. «6. Громадянам України із числа депортованих осіб, які поселилися в сільській місцевості, державою забезпечується безкоштовна передача їм у власність землі сільськогосподарського призначення в розмірі земельного паю, визначеного для цієї місцевості, за рахунок земель запасу та резервного фонду у разі їх наявності.»
 
   «6. Громадянам України із числа депортованих осіб, які поселилися в сільській місцевості, державою забезпечується безкоштовна передача у власність землі сільськогосподарського призначення в розмірі земельного паю, визначеного для цієї місцевості, за рахунок земель запасу та резервного фонду в разі їх наявності».
 
104. У зв’язку з цим частини шосту - десяту вважати відповідно частинами сьомою - одинадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини шосту - десяту вважати відповідно частинами сьомою - одинадцятою.
 
105. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
106. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
 
107. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
108. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
109. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.