Кількість абзаців - 428 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27):
 
-1- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 3 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
«2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря та під час здійснення містобудівної діяльності регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, містобудівну діяльність, якщо вони не суперечать цьому Кодексу.»
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.  1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27):
 
6. 1) пункт «ґ» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт «ґ» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
7. «ґ) забезпечення проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбаченому законодавством, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин; «;
 
-2- Царьов О.А.
У пункті «ґ» частини першої статті 15 слово «законодавством» замінити словом «законом»
 
Враховано   «ґ) забезпечення проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених законом, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин»;
 
    -3- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
п.ґ ч.1 статті 15 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
ґ) забезпечення проведення державної експертизи програм і проектів землеустрою;
 
Відхилено Як таку, що не узгоджується із положеннями Закону України «Про Державний земельний кадастр».   
    -4- Тігіпко С.Л.
п.ґ) ч.1 статті 15 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
ґ) забезпечення проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбаченому законодавством, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин;
 
Враховано редакційно    
8. 2) у частині першій статті 15-2:
 
-5- Тігіпко С.Л.
абз.2 ч.1 статті 15-2 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених робочим проектом землеустрою щодо охорони земель;
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.  2) у частині першій статті 15-2:
 
    -6- Тігіпко С.Л.
абз.8 ч.1 статті 15-2 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
здійсненням заходів, передбачених робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
9. у абзаці третьому слова «проектом рекультивації земель» замінити словами «робочим проектом землеустрою щодо охорони земель»;
 
-7- Царьов О.А.
У абзаці третьому частини першої статті 15-2 Земельного кодексу України перед словами «робочим проектом» доповнити слово «відповідним», слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   в абзаці третьому слова «проектом рекультивації земель» замінити словами «відповідним робочим проектом землеустрою»;
 
    -8- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці третьому частини першої статті 15-2 Земельного кодексу України слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
    -9- Продан О.П.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту:
слова «робочими проектами» замінити словами «робочим проектом».
 
Враховано    
    -10- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
абз.3 ч.1 статті 15-2 Земельного Кодексу України:
«робочим проектом землеустрою щодо охорони земель» замінити словами «передбачених робочими проектами землеустрою щодо рекультивації земель»;
 
Відхилено Як таку що виключає положення врахованих поправок.   
10. у абзаці дев’ятому слова «проектами землеустрою, щодо» замінити словами «робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно»;
 
-11- Царьов О.А.
У абзаці дев’ятому частини першої статті 15-2 Земельного кодексу України перед словами «робочими проектами» доповнити слово «відповідними», слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   в абзаці дев’ятому слова «проектами землеустрою, щодо» замінити словами «відповідними робочими проектами землеустрою, стосовно»;
 
    -12- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці дев’ятому частини першої статті 15-2 Земельного кодексу України слова: «робочими проектами землеустрою щодо охорони земель» замінити словами: «відповідними робочими проектами землеустрою»
 
Враховано    
    -13- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
абз.9 ч.1 статті 15-2 Земельного Кодексу України:
слова «робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно» замінити словами «робочими проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування,ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами»;
 
Враховано редакційно    
11. 3) у частині четвертій статті 35 слова «технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку» замінити словами «документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
-14- Тігіпко С.Л.
ч.4 статті 35 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
4. До земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування. Землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
Враховано   3) у частині четвертій статті 35 слова «технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку» замінити словами «документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
12. 4) у частині другій статті 52 слова «технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку» замінити словами «документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
-15- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 52 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
2. Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління кооперативу до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). До земель загального користування дачного кооперативу належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування.
 
Враховано   4) у частині другій статті 52 слова «технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку» замінити словами «документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
13. 5) у частині четвертій статті 66 слова «проектом рекультивації» замінити словами «робочим проектом землеустрою щодо охорони земель»;
 
-16- Царьов О.А.
У частині четвертій статті 66 Земельного кодексу України слова «щодо охорони земель» замінити словами «та/або проектом розробки родовища»
 
Відхилено Проект розробки родовищ не містить заходів щодо рекультивації (відновлення земель) порушених земель.  5) у частині четвертій статті 66 слова «проектом рекультивації» замінити словами «відповідним робочим проектом землеустрою»;
 
    -17- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині четвертій статті 66 Земельного кодексу України слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
    -18- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
ч.4 статті 66 Земельного Кодексу України слова: «проектом рекультивації» замінити словами «робочим проектом землеустрою щодо рекультивації земель на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки»
 
Враховано редакційно    
    -19- Тігіпко С.Л.
ч.4 статті 66 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
4. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим робочим проектом землеустрою щодо охорони земель на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки.
 
Враховано редакційно    
14. 6) у статті 79-1:
 
-20- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 79-1 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
2. Формування земельних ділянок здійснюється:
у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;
шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок;
шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів; проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
шляхом проведення інвентаризації земель державної чи комунальної власності, у випадках, передбачених Законом;
шляхом визначення меж земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 
Враховано   6) у статті 79-1:
 
15. абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
 
   у частині другій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
16. «шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів; проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; «;
 
   «шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій»;
 
17. доповнити частину другу абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
 
   доповнити абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
 
18. «шляхом проведення інвентаризації земель державної чи комунальної власності, у випадках, передбачених Законом;
 
-21- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити. Стаття 35 Закону України «Про землеустрій» визначає зміст інвентаризації земель і не відносить роботи по інвентаризації земель до формування земельних ділянок як об’єкта цивільних прав.
 
Відхилено Оскільки нова редакція ст.57 Закону «Про землеустрій» містить положення згідно з якими при інвентаризації земель відбувається формування земельних ділянок як об’єкта цивільних прав.  «шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності у випадках, передбачених законом;
 
19. шляхом визначення меж земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).»;
 
-22- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину шосту статті 79-1 Земельного кодексу України доповнити словами: «проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення»
 
Враховано   шляхом визначення меж земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)»;
 
20. у частині дванадцятій слова «проектами землеустрою із впорядкування існуючих землеволодінь» замінити словами «технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
-23- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
у частині дванадцятій слова «технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»замінити словами «проектами землеустрою із впорядкування існуючих землеволодінь»;
 
Відхилено Як така що не узгоджується із концепцію законопроекту прийнятого в першому читанні  у частині дванадцятій слова «проектами землеустрою із впорядкування існуючих землеволодінь» замінити словами «технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
    -24- Тігіпко С.Л.
ч.12 статті 79-1 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
Враховано    
21. 7) перше речення частини п’ятої статті 111 викласти в такій редакції:
 
-25- Смітюх Г.Є.
Частину 5 ст. 111 ЗК викласти у наступній редакції:
«5. Відомості про обмеження у використанні земель (у тому числі щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земель, зарезервованих для заповідання, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та інших об’єктів екомережі) зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, матеріалах та проектах створення (зміни меж, категорій, скасування статусу) територій та об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів іншій документації із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.»
 
Враховано редакційно   7) перше речення частини п’ятої статті 111 викласти в такій редакції:
«5.Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтуваннях використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
    -26- Тігіпко С.Л.
ч.5 статті 111 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
5. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів іншій документації із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.
 
Враховано редакційно    
22. «Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів іншій документації із землеустрою.»;
 
-27- Царьов О.А.
У першому реченні частини п’ятої статті 111 Земельного кодексу України слова «проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів, іншій документації із землеустрою» виключити
 
Враховано      
    -28- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У першому реченні частини п’ятої статті 111 Земельного кодексу України слова: «проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів, іншій документації із землеустрою» виключити
 
Враховано    
    -29- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
«Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у проектах землеустрою щодо організації територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду та лісогосподарського призначення; проектах землеустрою щодо створення нових або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань; проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок; технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); технічній документації із землеустрою щодо обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів, іншій проектній документації із землеустрою».
 
Враховано частково    
    -30- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 123 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.
У разі наявності розробленого та затвердженого місцевими органами влади плану зонування або детального плану території, на всю або окрему частину території населеного пункту, скасовується процедура отримання проекту землеустрою, в тому числі і дозволу на його розроблення.
Замість проекту землеустрою розробляється технічна документація з землеустрою.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -31- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 134 Земельного Кодексу України доповнити новим азацом:
використання земельних ділянок під будівництво вхідних груп до будівель відчуження орандарем права оренди на частину земельної ділянки без зміни її цільового призначення.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -32- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 168 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, крім випадків:
- проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією аварійних ситуацій, на об’єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, об’єктах нафтового комплексу;
- проведення підготовчих та будівельних робіт на підставі документів, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
23. 8) статтю 176 виключити;
 
-33- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
статтю 176 залишити в чинній редакції «Посвідчення меж адміністративно-територіальних одиниць»
1. Межі адміністративно-територіальних одиниць посвідчуються державним актом України.
2. Форма та порядок видачі державного акта України на межі адміністративно-територіальної одиниці встановлюються Верховною Радою України.
 
Відхилено Як таку що суперечить концепції редакції законопроекту прийнятого в першому читанні, та виключає положення 1 ї поправки.  8) статтю 176 виключити;
 
    -34- Тігіпко С.Л.
статтю 176 Земельного Кодексу України виключити.
 
Враховано    
24. 9) у частині першій статті 184:
 
   9) у частині першій статті 184:
 
25. пункт «ґ» виключити;
 
-35- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Як таку, що суперечить концепції редакції занопроекту прийнятого в першому читанні положення 1 ї поправки.  пункт «ґ» виключити;
 
    -36- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
пункт «ґ» викласти в редакції «розроблення проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових»;
 
Відхилено Як таку, що суперечить концепції редакції законопроекту прийнятого в першому читанні положення 1 ї поправки.   
    -37- Тігіпко С.Л.
п.ґ ч.1 статті 184 Земельного Кодексу України виключити.
 
Враховано    
26. пункт «и» викласти в такій редакції:
 
-38- Тігіпко С.Л.
п.и ч.1 статті 184 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
и) здійснення авторського нагляду за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою;
 
Враховано   пункт «и» викласти в такій редакції:
 
27. «и) здійснення авторського нагляду за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою;»;
 
   «и) здійснення авторського нагляду за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою»;
 
28. 10) статтю 186 викласти в такій редакції:
 
   10) статтю 186 викласти в такій редакції:
 
29. «Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою
 
-39- Тігіпко С.Л.
статтю 186 Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
1. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району, така документація із землеустрою додатково погоджується із відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією.
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою.
2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного
району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (у разі наявності в межах територій земель лісогосподарського призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (у разі наявності в межах територій земель водного фонду); органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів також погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження, безпосередньо встановлені законом.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів затверджуються їх замовниками.
4. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення погоджуються власниками, користувачами, заставодержателями земельних ділянок щодо яких передбачається зміна меж, обмін та інші способи консолідації і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу.
6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) одного сільськогосподарського підприємства.
7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
8. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь погоджуються:
щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою;
щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією.
Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь затверджуються замовниками таких проектів.
10. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.
11. Проект землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури, а також власниками та користувачами земельних ділянок, які розміщено у межах зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів або її частини.
У разі коли проектом землеустрою передбачається встановлення зон особливого використання земель навколо військових об’єктів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, такий проект також погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення – з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
У разі коли зона особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів або її частина розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою розробляються щодо кожної адміністративно-територіальної одиниці та погоджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких встановлюється така зона.
Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів затверджуються замовниками таких проектів.
12. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель підлягають обов'язкому погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель, якими, передбачається будівництво меліоративних систем, протиерозійних, гідротехнічних, протизсувних, берегоукріплювальних та інших споруд погоджуються також структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель затверджуються замовниками таких проектів.
13. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, землевласником (землекористувачем) і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту.
14. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок погоджується:
власником земельних ділянок, у разі якщо ці земельні ділянки перебувають у приватній власності або орендарем у разі довгострокової оренди земельної ділянки для містобудівних потреб у випадках передбачених законом.
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельні ділянки перебувають у державній або комунальній власності.
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок затверджується замовником.
15. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації.
У випадку, коли на підставі матеріалів інвентаризації здійснюється формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, а у випадку віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій також підлягає погодженню з Верховною Радою України, та затверджується її замовником.
16. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується:
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності;
власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності.
17. Розробник подає на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оригінал документації із землеустрою, а до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та інших суб’єктів, які здійснюють погодження, - копії документації із землеустрою.
18. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, які зазначені у частинах першій – п’ятнадцятій цієї статті, зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня одержання копії документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
19. Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
20. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, зазначеним у частинах першій – п’ятнадцятій цієї статті, при погодженні документації із землеустрою забороняється вимагати:
додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України «Про землеустрій»;
надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, інший суб’єкт, зазначений у частинах першій – п’ятнадцятій цієї статті, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами.
21. Документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації у випадках та порядку встановленому Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
 
Враховано частково   «Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою
 
    -40- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
статтю 186 викласти в існуючій редакції чинного Земельного кодексу
Запропонований зміст статті 186 «Погодження і затвердження документації із землеустрою» об’єднати із статтею 186-1 «Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» і зміст об’єднаної статті перенести в статтю 30 «Погодження і затвердження документації із землеустрою» Закону України «Про землеустрій».
При цьому погодження документації із землеустрою слід передбачити як територіальними так центральними органами виконавчої влади як це витікає із статті 186-1 та висновку науково-експертного управління апарату Верховної Ради.
Виключити розробку схем землеустрою села, селища, міста, які не розробляються на території населеного пункту.
Виключити із тексту об’єднаної статті обов’язкове погодження робочих проектів щодо землеустрою з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Спростити суттєвим чином процедуру погодження технічної документації з інвентаризації земель.
 
Відхилено Пропозиція не містить конкретно визначених пропозицій та поправок.   
30. 1. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
 
   1. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
 
31. У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району, така документація із землеустрою додатково погоджується із відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією.
 
   У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель району така документація із землеустрою додатково погоджується відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією.
 
32. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.
 
   Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.
 
33. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою.
 
   Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою.
 
34. 2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
-41- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині другій статті 186 Земельного кодексу України та по тексту Закону слова: «встановлення (зміна) меж адміністративно-територіальної одиниці» замінити словами: «встановлення і зміна меж адміністративно-територіальної одиниці» у відповідному відмінку
 
Враховано   2. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
    -42- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці сьомому слова «районними державними адміністраціями» виключити, слова «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.» замінити словами «Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.»;
 
Відхилено Пропозиція не узгоджується із положеннями ст.16, 17, Земельного кодексу України, якими визначені такі повноваження зазначених органів.   
35. У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
-43- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці восьмому слова «також погоджується з» замінити словом «затверджується»;
 
Відхилено Положення даного пункту стосується погодження такої документації, а не її затвердження.  У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
36. Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
 
-44- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину другу статті 186 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту: «Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж районів у містах погоджується з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення)»
 
Враховано   Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальної одиниці.
Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення).
 
    -45- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
абзац дев'ятий виключити;
 
Відхилено Як таку що виключає положення врахованих поправок.   
37. 3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (у разі наявності в межах територій земель лісогосподарського призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (у разі наявності в межах територій земель водного фонду); органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
-46- Царьов О.А.
У абзаці першому частини третьої статті 186 Земельного кодексу України слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон», після слів « (у разі наявності в межах територій земель водного фонду);» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення)»
 
Враховано частково   3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду, та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення).
 
    -47- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці десятому:
після слів «їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються» доповнити словами «відповідно до їх призначення»;
після слів «у сфері земельних відносин» крапку з комою замінити словами «а також»;
після слів «історико-культурного призначення)» крапку з комою замінити словом «або»;
після слів «лісогосподарського призначення)» крапку з комою замінити словом «або»;
після слів «водного призначення)» крапку з комою замінити словом «або»;
 
Враховано редакційно Запропонована редакція містить такі виключення.   
    -48- Сех І.І.
І. У Земельному кодексі України
1. У статті 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою у пункті 3 виключити слова «природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення».
2. Додати новий пункт 3-1 до статті 186 в такій редакції:
«31. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення затверджуються їх замовниками.».
 
Відхилено Оскільки запропонована редакція тягне за собою необхідність окремо визначати органи, які погоджують і затверджують проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій по із визначених категоріях земель.   
    -49- Смітюх Г.Є.
Частину 3 Стаття 186 ЗК викласти у наступній редакції:
«3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення загальнодержавного значення, погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. місцевого значення - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, погоджуються з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (у разі наявності в межах територій земель лісогосподарського призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (у разі наявності в межах територій земель водного фонду); органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів також погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження, безпосередньо встановлені законом.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів затверджуються їх замовниками.»
 
Відхилено Оскільки пропонується погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій одних і тих же категорій земель здійснювати різними органами, що спричинить виникнення правової колізії щодо застосування даних положень.   
38. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів також погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження, безпосередньо встановлені законом.
 
-50- Царьов О.А.
У абзаці другому частини третьої статті 186 Земельного кодексу України після слів «законом» доповнити словами «або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, рішенням суду», слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Відхилено      
    -51- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Абзац другий частини третьої статті 186 Земельного кодексу України після слів: -»законом» доповнити словами: «або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, рішенням суду»
 
Відхилено    
39. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів затверджуються їх замовниками.
 
-52- Царьов О.А.
У абзаці третьому частини третьої статті 186 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положення врахованих поправок.  Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів затверджуються їх замовниками.
 
40. 4. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення погоджуються власниками, користувачами, заставодержателями земельних ділянок щодо яких передбачається зміна меж, обмін та інші способи консолідації і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
 
-53- Царьов О.А.
У частині четвертій нової редакції статті 186 Земельного кодексу України слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» замінити словами «районною радою»
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положення врахованих поправок.  4. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення погоджуються власниками, користувачами земельних ділянок, щодо яких передбачається зміна меж, обмін чи інші способи консолідації, і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
 
    -54- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині четвертій статті 186 Земельного кодексу України слова: «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» замінити словами: «власниками земельних ділянок»
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положення врахованих поправок.   
    -55- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці тринадцятому слова «, користувачами, заставодержателями» виключити, слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.» замінити словами «щодо земельних ділянок комунальної власності – міською, селищною, сільською радами; щодо земельних ділянок державної власності – районними державними адміністраціями.»;
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положення врахованих поправок.   
    -56- Грушевський В.А.
У Земельному кодексі України: а) у ст. 186 ЗК України (за результатами прийнятих в першому читанні змін) нова редакція:
в частині четвертій слова: « центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.» замінити словами «територіальними органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин на місцях «
 
Враховано редакційно    
41. 5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-57- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину п’яту статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин і затверджується районними державними адміністраціями» Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами»
 
Враховано   5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджуються районними державними адміністраціями.
Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
    -58- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці чотирнадцятому слово «погоджуються» замінити словом «затверджуються», а слова «і затверджуються» замінити словами «після погодження»;
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положення врахованих поправок.   
42. 6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) одного сільськогосподарського підприємства.
 
-59- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину шосту запропонованої редакції статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а у разі, якщо районна державна адміністрація не утворена – Радою Міністрів Автономної республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів) і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) одного сільськогосподарського підприємства»
 
Враховано   6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів) і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом.
 
43. 7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-60- Чугунніков В.С.
Частину сьому статті 186 Земельного кодексу доповнити абзацом другим наступного змісту «Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які надаються підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, загальною площею до 0,1 га погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, крім погодження передбаченого частиною 2 статті 1861, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.»
 
Відхилено Оскільки діюча стаття передбачає загальний порядок погодження проектів щодо відведення земельних ділянок, крім того не можуть бути внесені зміни до ст. 186-1 Земельного кодексу України, так як це призведе до порушення ст. 116 Регламенту ВРУ.  7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
44. 8. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-61- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину восьму запропонованої редакції статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу та затверджуються: - у разі, якщо проектом передбачено впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів – сільською, селищною, міською радою, - у разі, якщо проектом передбачено впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів на території району, де районна державна адміністрація утворена – районною державною адміністрацією, - у інших випадках – Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією»
 
Враховано   8. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються:
у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, – відповідними сільськими, селищними, міськими радами;
у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
45. 9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь погоджуються:
 
-62- Царьов О.А.
Частину дев’яту нової редакції статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь не підлягають погодженню і затверджуються замовником проекту»
 
Враховано   9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають погодженню і затверджуються замовниками таких проектів.
 
    -63- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину 9 нової редакції статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь затверджуються замовниками таких проектів»
 
Враховано    
46. щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою;
 
-64- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці дев’ятнадцятому слова «, розташованих у межах населених пунктів,» замінити словами «комунальної власності»;
 
Відхилено      
47. щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією.
 
-65- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці двадцятому слова «, розташованих за межами населених пунктів,» замінити словами «державної власності»;
 
Відхилено      
48. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь затверджуються замовниками таких проектів.
 
      
49. 10. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.
 
   10. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
50. 11. Проект землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури, а також власниками та користувачами земельних ділянок, які розміщено у межах зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів або її частини.
 
-66- Царьов О.А.
Частину одинадцяту нової редакції статті 186 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано      
    -67- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину одинадцяту запропонованої редакції статті 186 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано    
51. У разі коли проектом землеустрою передбачається встановлення зон особливого використання земель навколо військових об’єктів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, такий проект також погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
      
52. У разі коли зона особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів або її частина розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою розробляються щодо кожної адміністративно-територіальної одиниці та погоджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких встановлюється така зона.
 
      
53. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів затверджуються замовниками таких проектів.
 
      
54. 12. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель підлягають обов'язкому погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
-68- Царьов О.А.
У абзаці першому частини дванадцятої статті 186 Земельного кодексу України слова «щодо охорони земель» та слово «обов’язковому» виключити
 
Враховано   11. Робочі проекти землеустрою підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
    -69- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині дванадцятій статті 186 Земельного кодексу України слова: «щодо охорони земель», «обов’язковому» виключити
 
Враховано    
    -70- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці двадцять сьомому слова «центральним органом» замінити словами «територіальним підрозділом центрального органу»;
 
Відхилено    
55. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель, якими, передбачається будівництво меліоративних систем, протиерозійних, гідротехнічних, протизсувних, берегоукріплювальних та інших споруд погоджуються також структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
 
-71- Царьов О.А.
У абзаці другому частини дванадцятої статті 186 Земельного кодексу України слова «щодо охорони земель» виключити, слова «передбачається будівництво меліоративних систем, протиерозійних, гідротехнічних, протизсувних, берегоукріплювальних та інших споруд» замінити словами «передбачаються заходи з будівництва об’єктів та споруд»
 
Враховано   Робочі проекти землеустрою, що передбачають заходи з будівництва об’єктів та споруд, погоджуються також структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
 
    -72- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:
«Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель, якими, передбачається будівництво меліоративних систем, протиерозійних, гідротехнічних, протизсувних, берегоукріплювальних та інших споруд погоджуються також відповідною районною, Київською чи Севастопольською міською радою, а якщо місто не входить до території певного району, - міською радою.»
 
Відхилено Оскільки зазначена пропозиція виключає положення врахованих поправок.   
56. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель затверджуються замовниками таких проектів.
 
-73- Царьов О.А.
У абзаці третьому частини дванадцятої статті 186 Земельного кодексу України слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   Робочі проекти землеустрою затверджуються замовниками таких проектів.
 
57. 13. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, землевласником (землекористувачем) і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту.
 
-74- Царьов О.А.
У частині тринадцятій статті 186 Земельного кодексу України слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити
 
Враховано   12. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується землевласником та землекористувачем і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту.
 
    -75- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині тринадцятій статті 186 Земельного кодексу України слова: «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити
 
Враховано    
    -76- Чугунніков В.С.
У частині тринадцятій статті 186 Земельного Кодексу слова «землевласником (землекористувачем)» замінити словами «землевласником та землекористувачем».
 
Враховано    
    -77- Корж П.П.
В абзаці 30 підпункту 10 пункту 1 розділу І після слова «погоджується» виключити слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,»
 
Враховано    
    -78- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці тридцятому слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,» виключити;
 
Враховано    
58. 14. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок погоджується:
 
-79- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину 14 запропонованої редакції статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «14. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок погоджується: у разі якщо поділ, об’єднання земельної ділянки здійснюється її користувачем - власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності – органом державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженим розпоряджатись земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; у разі поділу чи об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі – заставодержателем; у разі поділу власником земельної ділянки, яка перебуває у користуванні - землекористувачем.»
 
Враховано частково Пропозиція в частині поділу чи об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі не може бути реалізованою, через з неузгодженість положеннями Закону України «Про заставу», зокрема, тому що об’єкт застави перебуває у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  13. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок погоджується:
у разі якщо поділ, об’єднаних земельних ділянок здійснюється її користувачем - власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності – органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;
у разі поділу, об’єднання власником земельної ділянки, що перебуває у користуванні, - землекористувачем.
 
59. власником земельних ділянок, у разі якщо ці земельні ділянки перебувають у приватній власності;
 
      
60. органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельні ділянки перебувають у державній або комунальній власності.
 
      
61. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок затверджується замовником.
 
   Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок затверджується замовником.
 
62. 15. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації.
 
-80- Царьов О.А.
У абзаці першому частини п’ятнадцятої статті 186 Земельного кодексу України слово «проведення» виключити
 
Враховано   14. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації.
 
    -81- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині 15 статті 186 Земельного кодексу України слово: «проведення» виключити
 
Враховано    
    -82- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці тридцять п’ятому слова «погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і» виключити;
 
Відхилено    
    -83- Сех І.І.
Пункт 15 статті 186 викласти в такій редакції:
«15. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель підлягає обов’язковому погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. і затверджується замовником технічної документації.
 
Відхилено Оскільки положення Земельного кодексу України направлені на спрощення процедури погодження питань пов’язаних із регулюванням земельних відносин.   
    -84- Смітюх Г.Є.
Частину 15 викласти у наступній редакції:
«15. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. і затверджується замовником технічної документації.»
 
Відхилено Оскільки положення Земельного кодексу України направлені на спрощення процедури погодження питань пов’язаних із регулюванням земельних відносин.   
63. У випадку, коли на підставі матеріалів інвентаризації здійснюється формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, а у випадку віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій також підлягає погодженню з Верховною Радою України, та затверджується її замовником.
 
-85- Царьов О.А.
У абзаці другому частини п’ятнадцятої статті 186 Земельного кодексу України: слова: «а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій» виключити; слова: «а у випадку віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій також підлягає погодженню з Верховною Радою України» виключити
 
Враховано частково   У разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюються формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
Віднесення особливо цінних земель, визначених пунктами «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації заборонено.
 
    -86- Царьов О.А.
Доповнити частину п’ятнадцяту статті 186 Земельного кодексу України абзацом третім такого змісту: «Віднесення особливо цінних земель, визначених у пунктах «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації не допускається»
 
Враховано    
    -87- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини 15 запропонованої редакції статті 186 Земельного кодексу України слова: «, а у випадку віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій також підлягає погодженню з Верховною Радою України, та затверджується її замовником.» виключити
 
Враховано    
    -88- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Доповнити частину 15 запропонованої редакції статті 186 Земельного кодексу України абзацом такого змісту: «Віднесення особливо цінних земель визначених у пунктах «а» і «б» частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації земель не допускається»
 
Враховано    
64. 16. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується:
 
   15. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується:
 
65. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності;
 
   Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності;
 
66. власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності.
 
   власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності.
 
67. 17. Розробник подає на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оригінал документації із землеустрою, а до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та інших суб’єктів, які здійснюють погодження, - копії документації із землеустрою.
 
-89- Царьов О.А.
Частину сімнадцяту статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «17. Оригінал документації із землеустрою подається розробником для погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, які здійснюють погодження документації із землеустрою - копії такої документації»
 
Враховано   16. Оригінал відповідної документації із землеустрою подається розробником для погодження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та іншим суб’єктам, які здійснюють погодження документації із землеустрою, - копії такої завіреної розробником документації.
 
    -90- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину 17 статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «17. Оригінал документації із землеустрою подається розробником для погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, які здійснюють погодження документації із землеустрою - копії такої документації»
 
Враховано    
68. 18. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, які зазначені у частинах першій - п’ятнадцятій цієї статті, зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня одержання копії документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 
-91- Царьов О.А.
У частині вісімнадцятій статті 186 Земельного кодексу України слова «частинах першій – п’ятнадцятій цієї статті» замінити словами «цій статті»
 
Враховано   17. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 
    -92- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині 18 статті 186 Земельного кодексу України слова: «частинах першій – п’ятнадцятій» виключити
 
Враховано    
    -93- Продан О.П.
В підпункті 10 пункту 1 розділу І законопроекту:
в абзаці сорок першому після слів «цієї статті» доповнити словами «у випадках, передбачених цим Кодексом», слова «копії документації із землеустрою» замінити словами «документації із землеустрою або її копії».
 
Враховано редакційно    
69. 19. Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
 
-94- Царьов О.А.
У частині дев’ятнадцятій статті 186 Земельного кодексу України слова «документації із землеустрою або містобудівній документації» виключити
 
Відхилено 2 , оскільки суперечить концепції законопроекту  18. Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
 
    -95- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині 19 статті 186 Земельного кодексу України слова: «та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів» виключити.
 
Відхилено    
70. 20. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, зазначеним у частинах першій - п’ятнадцятій цієї статті, при погодженні документації із землеустрою забороняється вимагати:
 
   19. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, визначених частинами першою - п’ятнадцятою цієї статті, при погодженні та затверджені документації із землеустрою забороняється вимагати:
 
71. додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України «Про землеустрій»;
 
   додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України «Про землеустрій»;
 
72. надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
   надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодженнях яких не передбачено цією статтею;
 
73. проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
 
-96- Царьов О.А.
Абзац п’ятий частини двадцятої статті 186 Земельного кодексу України після слова «робіт» доповнити словами «, у тому числі із залученням та/або за рахунок коштів замовників чи розробників документації із землеустрою»
 
Відхилено Оскільки положеннями ч.20 ст.186 ЗК забороняється проведення будь-якій робіт.  проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
 
74. Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, інший суб’єкт, зазначений у частинах першій - п’ятнадцятій цієї статті, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами.
 
-97- Царьов О.А.
У абзаці шостому частини двадцятої статті 186 Земельного кодексу України слова «частинах першій – п’ятнадцятій цієї статті» замінити словами «цій статті»
 
Враховано   Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами.
 
75. 21. Документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації у випадках та порядку встановленому Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації».»;
 
   20. Документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;
 
76. 11) абзац другий пункту 1 розділу Х «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
   11) абзац другий пункту 1 розділу Х «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
77. «Установити, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цим громадянам або їх спадкоємцям відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).».
 
-98- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Абзац другий пункту 1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Установити, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цим громадянам або їх спадкоємцям відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).»«
 
Враховано   «Установити, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, передбачені проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), які розроблені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».
 
    -99- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт 1 розділу Х»Перехідні положення» Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту: «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, передбачені проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), які розроблені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості)»
 
Враховано    
    -100- Тігіпко С.Л.
п.1 Розділу Х. «Перехідні положення» Земельного Кодексу України викласти в такій редакції:
1. Рішення про надання в користування земельних ділянок, а також про вилучення (викуп) земель, прийняті відповідними органами, але не виконані на момент введення у дію цього Кодексу, підлягають виконанню відповідно до вимог цього Кодексу.
Установити, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цим громадянам або їх спадкоємцям відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
Враховано    
78. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
-101- Тігіпко С.Л.
Абз.3 ч.1 статті 1 Закону України «Про землеустрій» після слів документація із землеустрою доповнити « (землевпорядна документація)».
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.  2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):
 
79. 1) у частині першій статті 1:
 
-102- Сех І.І.
У Законі України «Про землеустрій»
Статтю 1 доповнити абзацем 3 такого змісту:
«масив земель природно-заповідного фонду – сукупність земель, які оголошено територією та об’єктом природно-заповідного фонду в порядку встановленому Законодавством.».
 
Відхилено Врахування даної поправки тягне за собою необхідність визначення масивів всіх категорій земель, не предметом регулювання даного законопроекту.  1) у частині першій статті 1:
 
80. в абзаці четвертому після слів «документація із землеустрою» доповнити словами « (землевпорядна документація)»;
 
-103- Продан О.П.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац другий виключити;
 
Відхилено Оскільки земельне законодавство містить такий термін.  абзац четвертий після слів «документація із землеустрою» доповнити словами « (землевпорядна документація)»;
 
    -104- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У Законі України «Про землеустрій»:
Виключити слова « (землевпорядна документація)» як такі, що не застосовується в цьому законі
 
Відхилено Оскільки земельне законодавство містить такий термін.   
81. після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
82. «масив земель сільськогосподарського призначення - сукупність земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь (зокрема, земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об’єктами, об’єктами інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими угіддями, що знаходяться в середині земельного масиву), мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об’єктами тощо); «;
 
-105- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає термін, який застосовується у складі документації із землеустрою щодо консолідації земель.  «масив земель сільськогосподарського призначення - сукупність земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь (земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об’єктами, об’єктами інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими угіддями, що розташовані всередині земельного масиву), мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об’єктами тощо)».
 
    -106- Тігіпко С.Л.
ч.1 статті 1 Закону України «Про землеустрій» доповнити новим абзацом:
масив земель сільськогосподарського призначення — сукупність земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь (зокрема, земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об’єктами, об’єктами інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими угіддями, що знаходяться в середині земельного масиву), мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об’єктами тощо);
 
Враховано    
83. У зв’язку з цим абзаци сьомий-дванадцятий вважати абзацами восьмим-тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
84. абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
-107- Продан О.П.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзаци шостий – одинадцятий виключити.
 
Відхилено Оскільки зазначена пропозиція виключає положення врахованих поправок.  абзаци десятий – дванадцятий викласти в такій редакції:
 
85. «проект землеустрою - затверджені текстові та графічні матеріали, які містять сукупність економічних розрахунків, карт (планів) та інших документів, що створюються внаслідок проектування заходів з використання та охорони земель і передбачають відповідні технологічні рішення; «;
 
-108- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Викласти в редакції «проект землеустрою – сукупність економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років»
 
Враховано частково   «проект землеустрою – сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом;
 
    -109- Тігіпко С.Л.
Абзац 9 ч.1. статті 1 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
проект землеустрою – затверджені текстові та графічні матеріали, які містять сукупність економічних розрахунків, карт (планів) та інших документів, що створюються внаслідок проектування заходів з використання та охорони земель і передбачають відповідні технологічні рішення;
 
Враховано редакційно    
86. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
      
87. «робочий проект землеустрою щодо охорони земель - сукупність економічних і технічних матеріалів з використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис на виконання робіт з охорони земель; «;
 
-110- Царьов О.А.
У абзаці десятому частини першої статті 1 Закону України «Про землеустрій» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   робочий проект землеустрою - сукупність економічних, проектних і технічних документів з використання та охорони земель, що включає розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізацію яких передбачається здійснити протягом строку, встановленого цим проектом;
 
    -111- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці десятому частини першої статті 1 Закону України «Про землеустрій» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
    -112- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Викласти в редакції «робочий проект землеустрою – сукупність економічних і технічних документів з використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізацію яких передбачається здійснити протягом 2-3 років»
 
Враховано редакційно    
    -113- Тігіпко С.Л.
абз.10 ч.1 статті 1 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
робочий проект землеустрою щодо охорони земель - сукупність економічних і технічних матеріалів з використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис на виконання робіт з охорони земель;
 
Враховано редакційно    
88. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
      
89. «стале землекористування - форма та відповідні до неї методи використання земель, що відзначається тривалим користуванням земельною ділянкою без зміни її цільового призначення та погіршення її якісних характеристик, а також забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій; «;
 
-114- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Викласти в редакції «стале землекористування - форма та відповідні до неї методи використання земель, що забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій»;
 
Враховано частково   стале землекористування - використання земель, що визначається тривалим користуванням земельною ділянкою без зміни її цільового призначення та погіршення її якісних характеристик, а також забезпечує оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій»;
 
    -115- Тігіпко С.Л.
абз.11 ч.1 статті 1 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
стале землекористування - форма та відповідні до неї методи використання земель, що відзначається тривалим користуванням земельною ділянкою без зміни її цільового призначення та погіршення її якісних характеристик, а також забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій;
 
Враховано    
90. після абзацу одинадцятого доповнити абзацом такого змісту:
 
   після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
91. «технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, які визначають необхідний і достатній технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування; «;
 
-116- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити слова «необхідний і достатній технічний»
 
Враховано   «технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування».
 
    -117- Тігіпко С.Л.
ч.1 статті 1 Закону України «Про землеустрій» доповнити новим абзацом:
технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, які визначають необхідний і достатній технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування;
 
Враховано редакційно    
92. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
93. після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
 
      
94. «черезсмужжя - розташування між декількома земельними ділянками, які належать на праві власності одній особі і розташовані в одному масиві земель сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, які належать на праві власності іншій особі; «;
 
-118- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Термін «черезсмужжя» вилучити із тексту статті 14 Закону України «Про землеустрій»
 
Враховано      
    -119- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Враховано    
    -120- Тігіпко С.Л.
ч.1 статті 1 Закону України «Про землеустрій» доповнити новим абзацом:
черезсмужжя — розташування між декількома земельними ділянками, які належать на праві власності одній особі і розташовані в одному масиві земель сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, які належать на праві власності іншій особі;
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
95. 2) пункт «е» частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
 
-121- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
15. Пункт «е» частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
«е) проведення державної експертизи програм і проектів землеустрою відповідно до закону»;
 
Враховано редакційно   2) пункт «е» частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
 
96. «е) проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбаченому законодавством; «;
 
-122- Царьов О.А.
У пункті «е» частини першої статті 14 Закону України «Про землеустрій» слово «законодавством» замінити словом «законом»
 
Враховано   «е) проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбачених законом»;
 
    -123- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «е» частини першої статті 14 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції: е) проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадках, встановлених законом;»
 
Враховано редакційно    
    -124- Тігіпко С.Л.
п.е ч.1 статті 14 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
е) проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбаченому законодавством;
 
Враховано частково    
97. 3) статтю 22 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-125- Продан О.П.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«3) у статті 22:
пункт б) частини першої доповнити словами « (при здійсненні землеустрою щодо земель приватної власності);»;
доповнити частиною другою такого змісту:»;
в абзаці другому слова «у випадках, передбаченим цим Законом» замінити словами «у строки та випадках, передбачених цим Законом».
 
Враховано частково   3) статтю 22 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
    -126- Тігіпко С.Л.
статтю 22 Закону України «Про землеустрій» доповнити новою частиною:
Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою приймається у випадках, передбаченим цим Законом та Земельним кодексом України. Вказане рішення надається безоплатно та має необмежений термін дії.
 
Враховано    
98. «Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою приймається у випадках, передбаченим цим Законом та Земельним кодексом України. Вказане рішення надається безоплатно та має необмежений термін дії.»;
 
-127- Царьов О.А.
У частині другій статті 22 Закону України «Про землеустрій» після слова «приймається» доповнити словом «лише»
 
Враховано   «Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою приймається виключно у строки та лише у випадках, передбачені цим Законом та Земельним кодексом України. Зазначене рішення надається безоплатно та має необмежений строк дії.
 
    -128- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Запропоновану нову частину статті 22 Закону України «Про землеустрій» після слова: «приймається» доповнити словом: «лише»
 
Враховано    
    -129- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту: «Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, про надання дозволу на розробку такої документації, крім випадків визначених частиною сьомою статті 118 та частиною третьою статті 123 Земельного кодексу України»
 
Відхилено Оскільки запропоновані положення врегульовані в статті 50 Закону України «Про землеустрій».   
    -130- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити.
Відповідно до статті 123 Земельного кодексу України дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки не потрібно мати якщо протягом місяця з дня подання клопотання не одержано відповіді або відмови відповідного органу. Ця норма не знайшла відображення у законопроекті, що розглядається.
 
Враховано    
    -131- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 24 «Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою» доповнити частиною третьою в такій редакції: «Розроблення державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою здійснюється за кошти державного бюджету»
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. ст. 116 Регламенту ВРУ, дана стаття не є предметом розгляду законопроекту прийнятого в першому читанні.   
99. 4) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
-132- Тігіпко С.Л.
статтю 25 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 25. Документація із землеустрою
Документація із землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту або технічної документації.
Види документації із землеустрою:
а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
г) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
ґ) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
е) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
з) проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
и) робочі проекти землеустрою щодо охорони земель;
і) технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;
ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
к) проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів;
л) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;
м) технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.
Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.
Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:
у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;
в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
 
Враховано   4) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
100. «Стаття 25. Документація із землеустрою
 
-133- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Стаття 25. Документація із землеустрою
 
Враховано   «Стаття 25. Документація із землеустрою
 
101. Документація із землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту або технічної документації.
 
-134- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Абзац перший частини першої статті 25 Закону України «Про землеустрій» після слова: «проекту» доповнити словами: «робочого проекту»
 
Враховано   Документація із землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації.
 
    -135- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Документація із землеустрою розробляється на національному, регіональному і місцевому рівнях.
Документація із землеустрою включає: програми, схеми, проекти, робочі проекти, технічну документацію.
 
Відхилено Оскільки не відповідає загальній концепції законопроекту, та вимогам Закону «Про землеустрій», який не визначає національного рівня документації із землеустрою.   
102. Види документації із землеустрою:
 
-136- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Види документації із землеустрою:
А. прогнозна (передпроектна):
 
Відхилено Не відповідає вимогам Закону «Про землеустрій»  Види документації із землеустрою:
 
103. а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 
-137- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
а) загальнодержавна програма використання та охорони земель;
б) регіональні (Автономна Республіка Крим) програми використання та охорони земель;
в) місцеві програми використання та охорони земель;
г) схеми землеустрою районів, їх частин, протиерозійних заходів, рекультивації земель, об’єктів інженерної інфраструктури;
ґ) техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (сіл, селищ, міст);
д) техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель, що знаходяться у віданні сільських, селищних, міських рад;
Б. Проектна:
а) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
б) проекти землеустрою щодо організації територій природно-заповідного фонду;
в) проекти землеустрою щодо організації територій рекреаційного призначення;
г) проекти землеустрою щодо організації територій оздоровчого призначення;
ґ) проекти землеустрою щодо організації територій історико-культурного призначення;
д) проекти землеустрою щодо організації територій водного фонду;
е) проекти землеустрою щодо організації територій лісогосподарського призначення;
є) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
ж) проекти землеустрою щодо організації землекористування нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
з) проекти землеустрою щодо формування землекористування сільськогосподарських підприємств в межах території рад з внутрігосподарською організацією їх угідь;
и) плани земельно-господарського устрою території населених пунктів;
і) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
ї) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
й) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
к) проект землеустрою щодо організації територій земельних часток (паїв);
В.Робочі проекти:
а) Робочий проект культуртехнічних заходів;
б) Робочий проект організації культурних пасовищ;
в) Робочий проект засипки та виположування ярів;
г) Робочий проект рекультивації земель;
ґ) Робочий проект землювання малопродуктивних угідь;
д) Робочий проект організації багаторічних плодових насаджень і виноградників;
е) Робочий проект агротехнічних протиерозійних заходів;
є) Робочий проект створення захисних лісових насаджень;
ж) Робочий проект протиерозійних гідротехнічних споруд;
з) Робочий проект терасування схилів;
и) Робочий проект освоєння земель для сільськогосподарських потреб;
ї) Робочий проект організації та забудови території колективних садів;
ї) Робочий проект зняття родючого шару ґрунту;
й) Робочий проект консервації деградованих та малопродуктивних земель.
 
Відхилено Оскільки виключає пропозиції врахованих поправок.  а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 
104. б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
-138- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Г. Технічна документація:
а) технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;
б) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж території або земельної ділянки в натурі (на місцевості);
в) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
г) технічна документація із землеустрою щодо поділу та обєднання земельних ділянок;
ґ) технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
д) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж зони режиму використання земель навколо військових об’єктів;
е) технічна документація із землеустрою щодо встановлення обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
є) технічна документація із інвентаризація земель;
ж) технічна документація природно-сільськогосподарського районування земель;
з) технічна документація бонітування ґрунтів;
и) технічна документація нормативної грошової оцінки земель;
 
Відхилено Оскільки виключає пропозиції врахованих поправок.  б) проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
105. в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 
-139- Царьов О.А.
У пункті «в» статті 25 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Враховано частково   в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 
    -140- Продан О.П.
У підпункті 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзаці сьомому слова «, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів» виключити;
 
Відхилено Оскільки виключає пропозиції врахованих поправок.   
    -141- Сех І.І.
У статті 25 пункт в) викласти в такій редакції «в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;»
та доповнити новим пунктом
«н) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення»
 
Відхилено Оскільки виключає пропозиції врахованих поправок.   
106. г) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
 
-142- Продан О.П.
У підпункті 4 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац восьмий виключити.
 
Відхилено Оскільки виключає пропозиції врахованих поправок.  г) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
 
107. ґ) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 
   ґ) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 
108. д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 
   д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 
109. е) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
 
   е) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
 
110. є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 
   є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 
111. ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
 
   ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
 
112. з) проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 
   з) проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 
113. и) робочі проекти землеустрою щодо охорони земель;
 
-143- Царьов О.А.
У пункті «и» частини першої статті 25 Закону України «Про землеустрій» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   и) робочі проекти землеустрою;
 
    -144- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «и» частини першої запропонованої редакції статті 25 Закону України «Про землеустрій» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
114. і) технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;
 
-145- Царьов О.А.
У пункті «і» частини першої статті 25 Закону України «Про землеустрій» слова «визначення та встановлення в натурі (на місцевості)» замінити словом «демаркації»
 
Відхилено Оскільки суперечить ст..9 Закону «Про землеустрій»  і) технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;
 
    -146- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «і» частини першої запропонованої редакції статті 25 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції: «технічна документація із землеустрою щодо делімітації та демаркації державного кордону України»
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 9 Закону «Про землеустрій»   
115. ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
   ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
116. й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 
-147- Царьов О.А.
Пункт «й» частини першої статті 25 Закону України «Про землеустрій» доповнити після слова «сервітуту» словами «, суперфіцію, емфітевзису»
 
Відхилено скільки, право суперфіцію, емфітевзису виникає лише на всю земельну ділянку, а не на її частину.  й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 
117. к) проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів;
 
-148- Царьов О.А.
Пункт «к» частини першої статті 25 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
    -149- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «к» частини першої запропонованої редакції статті 25 Закону України «Про землеустрій» виключити, відповідно змінивши нумерацію інших пунктів
 
Враховано    
118. л) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;
 
   к) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;
 
119. м) технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.
 
-150- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «м» частини першої запропонованої редакції статті 25 Закону України «Про землеустрій» та далі по тексту назву: «технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель» замінити на назву: «технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель»
 
Враховано   л) технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.
 
120. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.
 
-151- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Замінити словами «Законами України та іншими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою»
Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою
Документація із землеустрою формується і зберігається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція суперечить концепції прийнятого в першому читанні законопроекту  Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.
 
121. Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:
 
-152- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Викласти в редакції «Відповідність програм, проектів та робочих проектів із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується підписами керівника організації (проекту) та сертифікованого інженера-землевпорядника».
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція суперечить концепції прийнятого в першому читанні законопроекту  Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:
 
122. у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;
 
-153- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки суперечить положенням Закону «Про землеустрій», зокрема ст..32 в частині формування державного фонду документації із землеустрою.  у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;
 
123. в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.»;
 
-154- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки суперечить положенням Закону «Про Державний земельний кадастр»  в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису»;
 
124. 5) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
-155- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 29 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
    -156- Тігіпко С.Л.
статтю 29 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою
Документація із землеустрою включає в себе:
а) завдання на складання відповідного виду документації із землеустрою, погодженого розробником та затвердженого замовником;
б) пояснювальну записку, яка містить інформацію про виконавця робіт, характеристику об’єкта землеустрою, опис виконаних робіт;
в) текстові матеріали;
г) графічні матеріали.
 
Відхилено Оскільки суперечить врахованим пропозиціям.   
125. «Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою
 
      
126. Документація із землеустрою включає в себе:
 
      
127. а) завдання на складання відповідного виду документації із землеустрою, погодженого розробником та затвердженого замовником;
 
-157- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою
Документації із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов’язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації.
Документації із землеустрою розробляється на основі завдання на розробку відповідного виду документації, затвердженого замовником.
Склад зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою.
 
Відхилено Оскільки суперечить врахованим пропозиціям.     
128. б) пояснювальну записку, яка містить інформацію про виконавця робіт, характеристику об’єкта землеустрою, опис виконаних робіт;
 
-158- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано      
129. в) текстові матеріали;
 
-159- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано      
130. г) графічні матеріали.»;
 
-160- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано      
131. 6) у статті 30 слова «та іншими законами України» виключити;
 
-161- Канівець О.Л.
Пункт 6 частини 2 Розділу І виключити
 
Відхилено Оскільки суперечить врахованим пропозиціям.  5) у частині першій статті 30 слова «та іншими законами України» виключити;
 
    -162- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 30 викласти в новій редакції шляхом перенесення до цього закону положень запропонованих законопроектом редакції статті 186 Земельного кодексу та чинної статті 186-1 цього кодексу, з урахуванням зауважень, викладених у пропозиціях, висловлених до змісту цих статей Кодексу.
 
Відхилено скільки суперечить загальній концепції прийнятого в першому читанні законопроекту, який визначає, що процедура погодження та затвердження документації із землеустрою визначається Земельним Кодексом України .   
    -163- Тігіпко С.Л.
Із статті 30 Закону України «Про землеустрій» виключити слова: «та іншими законами України»
 
Враховано    
132. 7) у статті 31 після слів «Зміни до документації із землеустрою вносяться» доповнити словами «особою, яка може бути розробником документації із землеустрою відповідно до вимог цього Закону, «;
 
-164- Чугунніков В.С.
У Законі України «Про землеустрій» назву статті 31 «Порядок внесення змін до документації із землеустрою» викласти в такій редакції «Порядок внесення та затвердження змін до документації із землеустрою». Статтю 31 доповнити другим абзацом наступного змісту «Погодження та затвердження змін до документації із землеустрою здійснюється у порядку, передбаченому для погодження та затвердження документації із землеустрою».
 
Враховано   6) у статті 31:
частину першу після слів «Зміни до документації із землеустрою вносяться» доповнити словами «особою, яка відповідно до вимог цього Закону може бути розробником документації із землеустрою»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«Погодження та затвердження змін до документації із землеустрою здійснюються в порядку, передбаченому для погодження та затвердження документації із землеустрою»;
 
    -165- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено скільки суперечить загальній концепції прийнятого в першому читанні законопроекту, який визначає, що процедура погодження та затвердження документації із землеустрою визначається Земельним Кодексом України .   
    -166- Тігіпко С.Л.
статтю 31 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Зміни до документації із землеустрою вносяться особою, яка може бути розробником документації із землеустрою відповідно до вимог цього Закону, за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, які затвердили відповідну документацію.
 
Враховано редакційно    
133. 8) у частині другій статті 39 слова «схем і проектів використання та охорони земель» замінити словами «схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць і робочих проектів землеустрою щодо охорони земель»;
 
-167- Царьов О.А.
У частині другій статті 39 слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   7) у частині другій статті 39 слова «схем і проектів використання та охорони земель» замінити словами «схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць і робочих проектів землеустрою»;
 
    -168- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині другій статті 39 слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
    -169- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
у частині другій статті 39 слова «схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць і робочих проектів землеустрою щодо охорони земель» замінити словами «схем і проектів використання та охорони земель»;
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого в першому читанні законопроекту.   
    -170- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 39 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою є основою для проведення оцінки земель, розробки схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць і робочих проектів землеустрою щодо охорони земель.
 
Враховано редакційно    
134. 9) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
   8) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
135. «Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України
 
-171- Царьов О.А.
У назві статті 42 Закону України «Про землеустрій» слова «визначення та встановлення в натурі (на місцевості)» замінити словом «демаркації»
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 9 Закону «Про землеустрій»  «Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України
 
    -172- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 42 викласти в такій редакції: «Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо делімітації та демаркації державного кордону України Технічна документація із землеустрою щодо делімітації та демаркації державного кордону України розробляється на підставі рішення Верховної Ради України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Матеріали щодо делімітації державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України. На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол про делімітацію державного кордону України і відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України. На підставі рішення Верховної Ради України розробляється технічна документація із землеустрою щодо демаркації державного кордону України, яка включає: а) завдання на складання технічної документації із землеустрою видане Кабінетом Міністрів України; б) пояснювальну записку; в) матеріали щодо демаркації державного кордону України, підготовлені комісією, створеною Кабінетом Міністрів України; г) рішення Верховної Ради України; ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; д) план лінії кордону; е) матеріали погодження демаркації та делімітації державного кордону України»;
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 9 Закону «Про землеустрій»   
136. Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-173- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
«Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо делімітації та демаркації державного кордону України;
Технічна документація із землеустрою щодо делімітації та демаркації державного кордону України розробляється на підставі рішення Верховної Ради України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 9 Закону «Про землеустрій»  Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
137. Матеріали щодо визначення державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.
 
-174- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Матеріали щодо делімітації державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.
 
Враховано редакційно   Матеріали щодо визначення державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.
 
138. На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол визначення державного кордону України і відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.
 
-175- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол про делімітацію державного кордону України і відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.
 
Враховано редакційно   На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол визначення державного кордону України і відповідні графічні матеріали, що погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.
 
139. На підставі рішення Верховної Ради України розробляється технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, яка включає:
 
-176- Царьов О.А.
У частині четвертій статті 42 Закону України «Про землеустрій» слова «визначення та встановлення в натурі (на місцевості)» замінити словом «демаркації»
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 9 Закону «Про землеустрій»  На підставі рішення Верховної Ради України розробляється технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, яка включає:
 
    -177- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
На підставі рішення Верховної Ради України розробляється технічна документація із землеустрою щодо демаркації державного кордону України, яка включає:
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 9 Закону «Про землеустрій»   
140. а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
 
-178- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
 
141. б) пояснювальну записку;
 
-179- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  б) пояснювальну записку;
 
142. в) матеріали щодо визначення державного кордону України, підготовлені комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;
 
-180- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
в) матеріали щодо демаркації державного кордону України, підготовлені комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція сперечить ст..9 Закону «Про землеустрій»  в) узгоджені матеріали щодо визначення державного кордону України, підготовлені комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;
 
143. г) рішення Верховної Ради України;
 
-181- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
г) рішення Верховної Ради України;
 
Враховано   г) рішення Верховної Ради України;
 
144. ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
-182- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
Враховано   ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
145. д) кадастровий план земельної ділянки;
 
-183- Царьов О.А.
Пункт «д» частини четвертої статті 42 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції: «д) план лінії Державного кордону України;»
 
Враховано   д) план лінії державного кордону України»;
 
    -184- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Д) кадастровий план земельної ділянки;
 
Відхилено Оскільки суперечить врахованим поправкам.   
146. е) матеріали погодження технічної документації із землеустрою.»;
 
-185- Царьов О.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 42 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
    -186- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Враховано    
    -187- Тігіпко С.Л.
статтю 42 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України
Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Матеріали щодо визначення державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.
На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол визначення державного кордону України і відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.
На підставі рішення Верховної Ради України розробляється технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, яка включає:
а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) матеріали щодо визначення державного кордону України, підготовлені комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;
г) рішення Верховної Ради України;
ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
д) кадастровий план земельної ділянки;
е) матеріали погодження технічної документації із землеустрою.
 
Враховано редакційно    
147. 10) статтю 43 виключити;
 
-188- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 43 Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України викласти в попередній редакції
 
Відхилено Оскільки виключає положення врахованих поправок.  9) статті 43 і 44 виключити;
 
    -189- Тігіпко С.Л.
статтю 43 Закону України «Про землеустрій» виключити.
 
Враховано    
148. 11) статтю 44 виключити;
 
-190- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 44 викласти в такій редакції існуючого закону:
«Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель розробляються в розвиток програм економічного, науково-технічного та соціального розвитку України і охорони довкілля.
Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель визначають склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з використання та охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.
Порядок розробки загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено Оскільки зазначена позиція суперчить ст. 25 Закону «Про землеустрій», яка не відносить загальнодержавні та регіональні програми до видів документації із землеустрою.     
    -191- Тігіпко С.Л.
статтю 44 Закону України «Про землеустрій» виключити.
 
Враховано    
149. 12) частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
 
-192- Тігіпко С.Л.
статтю 45 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо.
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються на територію відповідного району, села, селища, міста.
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розробляються за рішенням районної ради.
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розробляються за рішенням сільської, селищної, міської ради.
Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць включає:
а) завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
б) пояснювальну записку;
в) рішення відповідної районної, сільської, селищної або міської ради про надання дозволу на розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
г) характеристика природних умов адміністративно-територіальної одиниці;
ґ) сучасний стан використання та охорони земель в межах адміністративно-територіальної одиниці;
д) картограма категорій земель у розрізі угідь в межах відповідної території;
е) картограма крутизни схилів;
є) картограма агровиробничих груп ґрунтів;
ж) еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель;
з) техніко-економічні показники схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
и) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
і) перспективний стан використання та охорони земель в межах адміністративно-територіальної одиниці;
ї) схема запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель;
й) матеріали погодження схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць.
 
Враховано редакційно   10) частину другу статті 45 замінити чотирма частинами такого змісту:
 
150. «Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються на територію відповідного району, села, селища, міста.
 
-193- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
20. Частину другу статті 45 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
«Схеми землеустрою.
Техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого в першму читанні законопроекту.  «Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються щодо території відповідного району, села, селища, міста.
 
151. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розробляються за рішенням районної ради.
 
-194- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Схеми землеустрою в межах території району розробляються за рішенням районної ради.
 
Враховано частково   Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розробляються за рішенням районної ради.
 
152. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розробляються за рішенням сільської, селищної, міської ради.
 
-195- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель в межах території села, селища, міста розробляються за рішенням сільської, селищної, міської ради.
 
Враховано частково   Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розробляються за рішенням сільської, селищної, міської ради.
 
153. Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць включає:
 
-196- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Схема землеустрою та техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель межах відповідної території включають:
 
Враховано частково   Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці включає:
 
154. а) завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 
-197- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  а) завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 
155. б) пояснювальну записку;
 
-198- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  б) пояснювальну записку;
 
156. в) рішення відповідної районної, сільської, селищної або міської ради про надання дозволу на розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 
-199- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
в) рішення відповідної районної, сільської, селищної або міської ради про розроблення схеми землеустрою, техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель;
 
Враховано редакційно   в) рішення відповідного органу місцевого самоврядування про розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці;
 
157. г) характеристика природних умов адміністративно-територіальної одиниці;
 
-200- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  г) характеристику природних умов адміністративно-територіальної одиниці;
 
158. ґ) сучасний стан використання та охорони земель в межах адміністративно-територіальної одиниці;
 
-201- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
ґ) сучасний стан використання та охорони земель;
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  ґ) інформацію про сучасний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (включаючи обмеження у використанні земель);
 
159. д) картограма категорій земель у розрізі угідь в межах відповідної території;
 
-202- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки концепція законопроекту передбачає такі матеріали є складовою документації із землеустрою.  д) картограму категорій земель у розрізі угідь у межах відповідної території;
 
160. е) картограма крутизни схилів;
 
-203- Грушевський В.А.
Закон України « Про землеустрій « а) у ст. 45 Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно- територіальних одиниць ( в запропонованій законопроектом редакції)пропонується виключити :
пункти е)є) частини 5:
« е) картограма крутизни схилів;
є) картограма агровиробничих груп грунтів;
 
Відхилено   е) картограму агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 
    -204- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки виключає враховані пропозиції.   
161. є) картограма агровиробничих груп ґрунтів;
 
-205- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «є» частини п’ятої статті 45 Закону України «Про землеустрій» об’єднати з пунктом «е» і викласти у такій редакції: «е) картограма агровиробничих груп грунтів та крутизни схилів»
 
Враховано      
    -206- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки виключає враховані пропозиції.   
162. ж) еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель;
 
-207- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
є) еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель;
 
Враховано   є) еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель;
 
163. з) техніко-економічні показники схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 
-208- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
ж) техніко-економічні показники використання та охорони земель;
 
Враховано частково   ж) техніко-економічні показники схеми землеустрою;
 
164. и) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
-209- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки виключає враховані пропозиції.  з) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
165. і) перспективний стан використання та охорони земель в межах адміністративно-територіальної одиниці;
 
-210- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
и) пропозиції щодо використання та охорони земель на перспективу;
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого в першму читанні законопроекту.  и) інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці;
 
166. ї) схема запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель;
 
-211- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Строки реалізації заходів, визначених схемою землеустрою, техніко-економічними обґрунтуваннями використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць не можету бути меншим 10-15 років
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого в першму читанні законопроекту.  і) схему запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель;
 
167. й) матеріали погодження схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць.»;
 
-212- Царьов О.А.
Пункт «й» частини п’ятої статті 45 Закону України «Про землеустрій» доповнити після слова «одиниць» словами «, передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано   ї) матеріали погодження схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, визначені статтею 186 Земельного кодексу України»;
 
    -213- Царьов О.А.
Доповнити частину п’яту статті 45 Закону України «Про землеустрій» пунктом «к» такого змісту: «к) відомості про обмеження у використанні земель».
 
Враховано    
    -214- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «й» частини п’ятої статті 45 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: визначені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -215- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено Оскільки виключає враховані пропозиції.   
    -216- Сех І.І.
Доповнити новою статтею 46-1 у такій редакції:
«Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення розробляються з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, а також для визначення в натурі (на місцевості) меж обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, та інформування про зазначені обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також встановлюється режим використання та охорони їх територій.
У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення розробляються на земельні ділянки, які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення без їх вилучення у землевласників та землекористувачів.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення замовника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) характеристику території із визначенням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами;
д) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі розміщення території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення в межах населеного пункту);
е) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
є) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
ж) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
з) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
и) кадастрова карта (план) меж земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
і) матеріали погодження проекту землеустрою.».
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
168. 13) статтю 47 викласти в такій редакції:
 
-217- Сех І.І.
Статтю 47 викласти в такій редакції: «47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів .
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт, встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також для визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використання земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, та інформування про зазначені обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, межі територій оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюється режим використання та охорони їх територій.
У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення замовника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) характеристику території із визначенням режиму використання земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
е) експлікацію земель та земельних ділянок за угіддями, землевласниками і землекористувачами, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;
є) експлікацію земель та земельних ділянок які включаються до території оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
ж) план організації території із відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;
з) план меж земельних ділянок, які включаються до території оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
и) креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та меж земельних ділянок щодо яких встановлено обмеження у їх використанні;
і) акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
ї) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
й) матеріали погодження проекту землеустрою.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні законопроекту.  11) статтю 47 викласти в такій редакції:
 
    -218- Тігіпко С.Л.
статтю 47 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт, встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також для визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використання земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, та інформування про зазначені обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюється режим використання та охорони їх територій.
У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення замовника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) характеристику території із визначенням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
е) експлікацію земель та земельних ділянок за угіддями, землевласниками і землекористувачами, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;
є) експлікацію земель та земельних ділянок які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
ж) план організації території із відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;
з) план меж земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
и) креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та меж земельних ділянок щодо яких встановлено обмеження у їх використанні;
і) акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
ї) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
й) матеріали погодження проекту землеустрою.
 
Враховано редакційно    
169. «Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів
 
-219- Царьов О.А.
У назві статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Враховано частково   «Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів
 
    -220- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У статті 47 Закону України «Про землеустрій»
Виключити слова «встановлення меж»
Після слів «водного фонду», доповнити «технічною документацією з»
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні законопроекту.   
170. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт, встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також для визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використання земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, та інформування про зазначені обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
 
-221- Царьов О.А.
У частині першій статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Враховано частково   Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою:
а) збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу;
б) створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму;
в) створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини;
г) проведення науково-дослідних робіт;
ґ) встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
д) визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
 
    -222- Продан О.П.
У підпункті 13 пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзацах другому та третьому слова «, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів» виключити;
 
Відхилено Оскільки суперечить врахованим пропозиціям.   
    -223- Смітюх Г.Є.
Зміст статті 47 Закон України «Про землеустрій» викласти у наступній редакції:
«Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт, встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також для визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використання земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, та інформування про зазначені обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення розробляються на землі, які включаються до складу цих територій без вилучення у землевласників та землекористувачів.
Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також зазначається режим використання та охорони їх територій.
У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення замовника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) характеристику території із зазначенням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та меж територій, які обов’язково включаються до складу водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення розподіл земель за угіддями у довідці не зазначається);
д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
е) експлікацію земель та земельних ділянок за угіддями, землевласниками і землекористувачами, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні (крім проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);
є) експлікацію земель та земельних ділянок які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та території водоохоронної зони, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
є1) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);
ж) план організації території із відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні (крім проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);
з) кадастрова карта (план) меж земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
и) креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та меж земельних ділянок щодо яких встановлено обмеження у їх використанні (крім проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);
і) акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (крім проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);
ї) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (крім проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);
й) матеріали погодження проекту землеустрою;
к) посвідчені в установленому порядку копії графічної частини генерального плану населеного пункту (у разі наявності), рішень про його затвердження (у разі розміщення території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення в межах населеного пункту);
л) викопіювання із кадастрової карти (плану) та/або графічної частини схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці (утворення) із зазначенням земельних ділянок, що входять до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, межі якої підлягають встановленню, а у разі її відсутності - викопіювання із проекту створення території та об’єкту природно-заповідного фонду.
Межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення встановлюються як по суходолу, так і по водному простору.
Рішення про затвердження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення є одночасно рішенням про встановлення меж таких територій.»
 
Враховано частково    
    -224- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити слова «встановлення меж»
Після слів «водного фонду», доповнити «технічною документацією з»
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні законопроекту.   
171. Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюється режим використання та охорони їх територій.
 
-225- Царьов О.А.
Доповнити статтю 47 Закону України «Про землеустрій» частиною другою такого змісту: «Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду розробляються для біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та зоологічних парків.» Частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою
 
Враховано   Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів визначають місце розташування і розміри земельних ділянок, власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюють режим використання та охорони їх територій.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду розробляються для біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва та зоологічних парків на землях та земельних ділянках, що включаються до складу цих територій без вилучення у землевласників та землекористувачів.
 
    -226- Царьов О.А.
У частині третій статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Враховано частково    
    -227- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити слова «встановлення меж»
Після слів «водного фонду», доповнити «технічною документацією з»
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
172. У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.
 
-228- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину третю статті 47 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
173. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:
 
-229- Царьов О.А.
У частині п’ятій статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «територій водоохоронних зон»
 
Враховано частково   Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:
 
    -230- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити слова «встановлення меж»
Після слів «водного фонду», доповнити «технічною документацією з»
 
Відхилено    
174. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
-231- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено   а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
175. б) пояснювальну записку;
 
-232- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено   б) пояснювальну записку;
 
176. в) рішення замовника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
 
-233- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «в» частини четвертої статті 47 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
    -234- Продан О.П.
У підпункті 13 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац дев'ятий доповнити словами « (для земель державної та комунальної власності);».
 
Відхилено    
    -235- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано    
177. г) характеристику території із визначенням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 
-236- Царьов О.А.
У підпункті «г» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «водного фонду» замінити словами «меж територій, які обов’язково включаються до складу водоохоронних зон»
 
Враховано частково   в) характеристику території із встановленням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 
178. ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 
-237- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено   г) довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та земельних ділянок, розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями в існуючих межах, а також земель та земельних ділянок, що включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення та земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 
179. д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
-238- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено оскільки суперечить концепції законопроекту  ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
180. е) експлікацію земель та земельних ділянок за угіддями, землевласниками і землекористувачами, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;
 
   д) копію графічної частини генерального плану населеного пункту (за наявності), копію рішення про його затвердження;
 
181. є) експлікацію земель та земельних ділянок які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
 
-239- Царьов О.А.
У підпункті «є» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «території водоохоронної зони»
 
Враховано частково   е) інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, яка є складовою схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за наявності);
 
182. ж) план організації території із відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;
 
   є) план організації території з відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, у тому числі земельних ділянок, щодо яких встановлені обмеження у використанні;
 
183. з) план меж земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
 
-240- Царьов О.А.
У підпункті «з» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» слова «земель водного фонду» замінити словами «території водоохоронної зони»
 
Враховано   ж) план меж земельних ділянок, що включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
 
184. и) креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та меж земельних ділянок щодо яких встановлено обмеження у їх використанні;
 
-241- Царьов О.А.
Пункт «і» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» України викласти у такій редакції: «и) креслення перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»
 
Враховано частково   з) креслення перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення та земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 
    -242- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «і» частини четвертої статті 47 Закону України «Про землеустрій» України викласти у такій редакції: «и) креслення перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»
 
Враховано    
    -243- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено    
185. і) акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
-244- Царьов О.А.
У пункті «і» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» України слова: «земельної ділянки» замінити словами: «території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»
 
Враховано   и) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів у натурі (на місцевості);
і) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 
    -245- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «і» частини четвертої статті 47 Закону України «Про землеустрій» України слова: «земельної ділянки» замінити словами: «території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»
 
Враховано    
    -246- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено    
186. ї) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
 
-247- Царьов О.А.
Пункт «ї» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» України виключити
 
Враховано      
    -248- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ї» частини четвертої статті 47 Закону України «Про землеустрій» України виключити
 
Враховано    
    -249- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано    
187. й) матеріали погодження проекту землеустрою.»;
 
-250- Царьов О.А.
Пункт «й» частини п’ятої статті 47 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано   ї) матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України.
Межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон встановлюються як по суходолу, так і по водному простору.
Рішення про затвердження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон одночасно є рішенням про встановлення меж таких територій»;
 
    -251- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «й» частини четвертої статті 47 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -252- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено    
188. 14) доповнити Закон статтями 47-1 та 47-2 такого змісту:
 
-253- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У статті 47-1 проекту закону України «Про землеустрій» пункти в) та ж) викласти в такій редакції:
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.     
    -254- Тігіпко С.Л.
Доповнити Закон України «Про землеустрій» статтею 471 наступного змісту:
Стаття 471. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів
Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів розробляються у разі розташування зазначеної зони з метою забезпечення функціонування зазначених військових об’єктів, захисту населення, господарських об’єктів і навколишнього природного середовища від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на таких об’єктах.
Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів включають:
а) пояснювальну записку;
б) завдання на розроблення проекту землеустрою;
в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) письмові згоди землевласників (землекористувачів), засвідчені нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельних ділянок в порядку, встановленому законом) або рішення суду;
ґ) розрахунок розміру збитків власникам землі та землекористувачам (у випадках, передбачених законом);
д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
е) перелік земельних ділянок та їх площа, які перебувають у власності та користуванні у зоні особливого режиму та щодо яких встановлюються обмеження у використанні;
є) перелік земельних ділянок та їх площа, які неможливо використовувати за цільовим призначенням;
ж) матеріали погодження проекту землеустрою;
з) план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь і землекористувань;
и) кадастрові плани земельних ділянок.
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
189. «Стаття 47-1. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів
 
-255- Царьов О.А.
Статтю 47--1 Закону України «Про землеустрій» виключити. Статтю 47--2 вважати відповідно статтею 47--1
 
Враховано      
    -256- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 47--1 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано    
    -257- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Слова «проекти землеустрою» замінити словами «Технічна документація»
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
190. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів розробляються у разі розташування зазначеної зони з метою забезпечення функціонування зазначених військових об’єктів, захисту населення, господарських об’єктів і навколишнього природного середовища від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на таких об’єктах.
 
-258- Сольвар Р.М.
Виключити у пункті 14 частини першої розділу І слова такого змісту:
«Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів розробляються у разі розташування зазначеної зони з метою забезпечення функціонування зазначених військових об’єктів, захисту населення, господарських об’єктів і навколишнього природного середовища від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на таких об’єктах».
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.     
    -259- Шаров І.Ф.
Абзац другий підпункту 14 пункту 2 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -260- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Слова «проекти землеустрою» замінити словами «Технічна документація»
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
191. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів включають:
 
-261- Канівець О.Л.
У пункті 14 частини 2 Розділу І абзац другий виключити
 
Враховано      
    -262- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Слова «проекти землеустрою» замінити словами «Технічна документація»
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
192. а) пояснювальну записку;
 
-263- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити.
 
Враховано      
193. б) завдання на розроблення проекту землеустрою;
 
-264- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано      
194. в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
 
-265- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано      
195. г) письмові згоди землевласників (землекористувачів), засвідчені нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельних ділянок в порядку, встановленому законом) або рішення суду;
 
-266- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Враховано      
196. ґ) розрахунок розміру збитків власникам землі та землекористувачам (у випадках, передбачених законом);
 
      
197. д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
      
198. е) перелік земельних ділянок та їх площа, які перебувають у власності та користуванні у зоні особливого режиму та щодо яких встановлюються обмеження у використанні;
 
      
199. є) перелік земельних ділянок та їх площа, які неможливо використовувати за цільовим призначенням;
 
      
200. ж) матеріали погодження проекту землеустрою;
 
-267- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ж» частини другої статті 47 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.     
    -268- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
ж) матеріали погодження технічної документації;
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
201. з) план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь і землекористувань;
 
      
202. и) кадастрові плани земельних ділянок.
 
   12) доповнити статтями 47-1 та 49-1 такого змісту:
 
203. Стаття 47-2. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-269- Тігіпко С.Л.
Доповнити Закон України «Про землеустрій» статтею 472 наступного змісту:
Стаття 472. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
Проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення можуть передбачатись заходи щодо:
а) обміну земельних ділянок, розташованих у земельному масиві, на інші рівноцінні земельні ділянки згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
б) об’єднання суміжних земельних ділянок їх власником відповідно до закону;
в) зміни меж та впорядкування угідь земель та земельних ділянок;
г) інших способів консолідації земель, які не суперечать законодавству.
Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку, яка містить обґрунтування необхідності розроблення проекту землеустрою;
в) рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) експлікація земель та земельних ділянок, які підлягають консолідації (із зазначенням власників та користувачів земельних ділянок; кадастрових номерів (у разі наявності); цільового призначення; нормативної грошової оцінки земельних ділянок);
ґ) копії документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками (у разі консолідації земель, які знаходяться у власності або користуванні);
д) письмові згоди землевласників, землекористувачів, заставодержателів, засвідчені нотаріально на здійснення заходів передбачених консолідацією земель (у разі консолідації земель, які знаходяться у власності, користуванні, заставі);
е) письмові згоди землевласників, землекористувачів на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, які підлягають консолідації;
є) викопіювання із кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, що входять до масиву земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;
ж) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
з) відомості про обчислення площ;
и) експлікація земель та земельних ділянок, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);
і) розрахунки розміру відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб’єктам консолідації, а також третім особам;
ї) кадастрові плани (у випадках, передбачених законом);
й) зведений план, на якому відображається масив земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;
к) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
л) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
м) матеріали погодження проекту землеустрою.
 
Враховано частково   «Стаття 47-1. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
204. Проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення можуть передбачатись заходи щодо:
 
   Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення може передбачати заходи щодо:
 
205. а) обміну земельних ділянок, розташованих у земельному масиві, на інші рівноцінні земельні ділянки згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
 
   а) обміну земельних ділянок, розташованих у земельному масиві, на інші рівноцінні земельні ділянки згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
 
206. б) об’єднання суміжних земельних ділянок їх власником відповідно до закону;
 
   б) об’єднання суміжних земельних ділянок їх власником відповідно до закону;
 
207. в) зміни меж та впорядкування угідь земель та земельних ділянок;
 
   в) зміни меж та впорядкування угідь земель і земельних ділянок;
 
208. г) інших способів консолідації земель, які не суперечать законодавству.
 
-270- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «г» частини першої статті 47-2 викласти у такій редакці: «г) формування земельних ділянок, зайнятих польовими дорогами»
 
Враховано   г) інших способів консолідації земель, що не суперечать закону;
ґ) формування земельних ділянок під запроектованими польовими дорогами, які передбачені проектами організації територій земельних часток (паїв).
 
    -271- Продан О.П.
У підпункті 14 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац двадцять перший виключити;
 
Відхилено Оскільки дана поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
209. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення включають:
 
   Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення включають:
 
210. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
-272- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
211. б) пояснювальну записку, яка містить обґрунтування необхідності розроблення проекту землеустрою;
 
-273- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку, що містить обґрунтування необхідності розроблення проекту землеустрою;
 
212. в) рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
 
-274- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «в» частини другої статті 47-2 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
    -275- Продан О.П.
У підпункті 14 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац двадцять п’ятий виключити;
 
Враховано    
    -276- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
213. г) експлікація земель та земельних ділянок, які підлягають консолідації (із зазначенням власників та користувачів земельних ділянок; кадастрових номерів (у разі наявності); цільового призначення; нормативної грошової оцінки земельних ділянок);
 
   в) експлікацію земель та земельних ділянок, що підлягають консолідації (із зазначенням власників та користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів (у разі наявності), цільового призначення, нормативної грошової оцінки земельних ділянок);
 
214. ґ) копії документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками (у разі консолідації земель, які знаходяться у власності або користуванні);
 
   г) копії документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками (у разі консолідації земель, що знаходяться у власності або користуванні);
 
215. д) письмові згоди землевласників, землекористувачів, заставодержателів, засвідчені нотаріально на здійснення заходів передбачених консолідацією земель (у разі консолідації земель, які знаходяться у власності, користуванні, заставі);
 
   ґ) письмові згоди землевласників, землекористувачів, заставодержателів, нотаріально засвідчені на здійснення заходів, передбачених консолідацією земель (у разі консолідації земель, що знаходяться у власності, користуванні, заставі);
 
216. е) письмові згоди землевласників, землекористувачів на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, які підлягають консолідації;
 
   д) письмові згоди землевласників, землекористувачів на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, що підлягають консолідації;
 
217. є) викопіювання із кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, що входять до масиву земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;
 
-277- Продан О.П.
У підпункті 14 пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзаці тридцятому після слів «відповідної адміністративно-територіальної одиниці» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
Враховано   е) викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці (у разі наявності) із зазначенням земельних ділянок, що входять до масиву земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;
 
218. ж) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
   є) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
219. з) відомості про обчислення площ;
 
   ж) відомості про обчислення площ земельних ділянок;
 
220. и) експлікація земель та земельних ділянок, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);
 
   з) експлікацію земель та земельних ділянок, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);
 
221. і) розрахунки розміру відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб’єктам консолідації, а також третім особам;
 
-278- Продан О.П.
У підпункті 14 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац тридцять четвертий виключити.
 
Відхилено   и) розрахунки розміру відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб’єктам консолідації і третім особам;
 
222. ї) кадастрові плани (у випадках, передбачених законом);
 
-279- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ї» частини першої статті 47-2 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції: «ї) кадастрові плани земельних ділянок, що формуються за проектом;»
 
Враховано   і) кадастрові плани земельних ділянок, що формуються за проектом;
 
223. й) зведений план, на якому відображається масив земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;
 
   ї) зведений план, на якому відображається масив земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації;
 
224. к) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
 
-280- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено   й) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
 
225. л) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 
-281- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено   к) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 
226. м) матеріали погодження проекту землеустрою.»;
 
-282- Царьов О.А.
Пункт «м» частини першої статті 47-1 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано   л) матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України.
Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення розробляється за згодою власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що підлягають консолідації.
Відсутність зазначеного проекту не є перешкодою для поділу, об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зміни меж угідь згідно з відповідною документацією із землеустрою, обміну таких земельних ділянок відповідно до закону»;
 
    -283- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «м» частини першої статті 47-2 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -284- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 47-2 Закону України «Про землеустрій» доповнити частиною такого змісту: «Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення розробляється за згодою власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які підлягають консолідації. Відсутність зазначеного проекту не є перешкодою для поділу, об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зміни меж, угідь за іншою документацією із землеустрою, а також обміну (міни) таких земельних ділянок»
 
Враховано    
227. 15) доповнити Закон статтею 49 такого змісту:
 
-285- Тігіпко С.Л.
Доповнити Закон України «Про землеустрій» статтею 49 наступного змісту:
Стаття 49. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про приватизацію земель;
г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
ґ) матеріали нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь підприємства;
д) схема розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водний фонд, резервний фонд);
е) матеріали розрахунків вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
є) схема поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації на земельні ділянки;
ж) матеріали погодження проекту землеустрою.
 
Враховано редакційно   15) включити статтю 49:
 
228. «Стаття 49. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
 
   «Стаття 49. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій розробляються на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій.
 
229. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій включають:
 
-286- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину першу статті 49 Закону України «Про землеустрій» доповнити пунктом такого змісту: «відомості про обчислення площі земельної ділянки, акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; перелік обмежень у використанні земельних ділянок; кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)»
 
Враховано   Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій включають:
 
230. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
-287- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
231. б) пояснювальну записку;
 
-288- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
232. в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про приватизацію земель;
 
   в) рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про приватизацію земель;
 
233. г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
 
   г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
 
234. ґ) матеріали нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь підприємства;
 
   ґ) матеріали нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь підприємства;
 
235. д) схема розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водний фонд, резервний фонд);
 
   д) схему розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі, що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водного фонду, резервного фонду);
 
236. е) матеріали розрахунків вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
 
   е) матеріали розрахунку вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
 
237. є) схема поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації на земельні ділянки;
 
   є) схему поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації, на земельні ділянки;
 
238. ж) матеріали погодження проекту землеустрою.»;
 
-289- Царьов О.А.
Пункт «ж» частини першої статті 49 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано   ж) матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України;
з) відомості про обчислення площі земельної ділянки;
и) кадастровий план земельної ділянки;
і) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
ї) матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість);
й) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
к) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності.
 
    -290- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ж» частини першої статті 49 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
239. 16) доповнити Закон статтею 49-1 такого змісту:
 
-291- Тігіпко С.Л.
Доповнити Закон України «Про землеустрій» статтею 49-1 наступного змісту:
Стаття 49-1. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)
Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляється з метою визначення місця розташування земельних ділянок, їх меж та площ сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), їх цільове призначення, дії обмежень у використанні земельних ділянок, у тому числі земельних сервітутів.
У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).
Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:
деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
заболочені землі;
землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;
інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб.
Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
ґ) матеріали розрахунку (перерахунку у разі потреби) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
д) схему поділу на земельні частки (паї);
е) матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою;
є) матеріали перенесення меж земельних ділянок приватної, державної або комунальної власності в натуру (на місцевість).
 
Враховано редакційно      
240. «Стаття 49-1. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)
 
   Стаття 49-1. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)
 
241. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляється з метою визначення місця розташування земельних ділянок, їх меж та площ сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), їх цільове призначення, дії обмежень у використанні земельних ділянок, у тому числі земельних сервітутів.
 
-292- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину першу статті 49-1 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції: «Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляється з формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв)»
 
Враховано   Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляється з метою формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв).
 
242. У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).
 
   У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).
 
243. Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:
 
   Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:
 
244. деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
 
   а) деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
 
245. заболочені землі;
 
   б) заболочені землі;
 
246. землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;
 
   в) землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;
 
247. інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб.
 
   г) інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб.
Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв).
 
248. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:
 
-293- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину четверту статті 49-1 Закону України «Про землеустрій» доповнити абзацом такого змісту: «акт перенесення в натуру (на місцевість) меж обмежень у використанні земель;»
 
Враховано   Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:
 
249. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
-294- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
250. б) пояснювальну записку;
 
-295- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
251. в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
 
   в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
 
252. г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
 
   г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
 
253. ґ) матеріали розрахунку (перерахунку у разі потреби) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
 
   ґ) матеріали розрахунку (за потреби - перерахунку) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
 
254. д) схему поділу на земельні частки (паї);
 
   д) схему поділу сільськогосподарських угідь на земельні частки (паї);
 
255. е) матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою;
 
-296- Царьов О.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 49-1 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано   е) матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України;
 
    -297- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 49-1 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -298- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
е) матеріали погодження проекту;
 
Враховано частково    
256. є) матеріали перенесення меж земельних ділянок приватної, державної або комунальної власності в натуру (на місцевість).»;
 
-299- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «є» частини четвертої статті 49--1 Закону України «Про землеустрій» слова: «приватної, державної або комунальної власності» замінити словами: «які сформовані за проектом»
 
Враховано   є) матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість), сформованих за проектом;
ж) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності»;
 
    -300- Шаров І.Ф.
Абзац сімнадцятий підпункту 16 пункту 2 розділу І законопроекту виключит
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -301- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -302- Тігіпко С.Л.
абз.3 ч.3 статті 50 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -303- Тігіпко С.Л.
абз.4 ч.3 статті 50 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
257. 17) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
-304- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Стаття 51. проекти землеустрою щодо організації землекористування нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань
Проекти землеустрою щодо організації нових землеволодінь та землекористувань розробляються з метою створення умов сталого землекористування, забезпечення пріоритету сільськогосподарського землеволодіння і землекористування, встановлення територіальних обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель, обгрунтуввання розмірів території землекористування сільськогосподарських підприємств з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель.
Проекти землеустрою щодо організації нових землеволодінь та землекористувань розробляються із врахуванням вимог схем землеустрою, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель, що знаходяться у віданні рад.
Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо формування території землекористування сільськогосподарських підприємств, впорядкування структури земельних угідь, встановлення територіальних обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування сільського господарства та інших галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону, який виключає такий вид документації із землеустрою як проект організації нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань.  14) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
    -305- Тігіпко С.Л.
статтю 51 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 51. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб
Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого майна.
Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб включають:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (у випадках, передбачених законом);
г) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
ґ)відомості про обчислення площ земельних ділянок;
д) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках (за наявності таких об'єктів);
е) копії правовстановлюючих документів на земельні ділянки (у разі їх наявності);
є) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
ж) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (у разі їх наявності);
з) кадастрові плани земельних ділянок (у випадках, передбачених законом);
і) план організації території для містобудівних потреб;
ї) план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок);
й) матеріали погодження проекту землеустрою.
 
Враховано редакційно    
258. «Стаття 51. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб
 
-306- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Стаття 51-1. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб
 
Відхилено   «Стаття 51. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб
 
259. Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого майна.
 
-307- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину першу статті 51 Закону України «Про землеустрій» доповнити пунктом такого змісту: «викопіювання з детального плану території»
 
Враховано   Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого майна.
Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації.
 
260. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб включають:
 
   Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб включають:
 
261. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
-308- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
262. б) пояснювальну записку;
 
-309- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
263. в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (у випадках, передбачених законом);
 
-310- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «в» частини другої статті 51 Закону України «Про землеустрій» слова: «надання дозволу на» та « (у випадках, передбачених законом)» виключити.
 
Враховано   в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної чи районної державної адміністрації про розроблення проекту землеустрою;
 
    -311- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
264. г) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
   г) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
265. ґ)відомості про обчислення площ земельних ділянок;
 
-312- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ґ)» частини першої статті 51 Закону України «Про землеустрій» викласти у такі редакції: «ґ) у разі формування земельної ділянки: відомості про обчислення площі земельної ділянки, акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; перелік обмежень у використанні земельних ділянок; кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);»
 
Враховано      
266. д) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках (за наявності таких об'єктів);
 
-313- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «д)» частини першої статті 51 Закону України «Про землеустрій» слова: « (за наявності таких об'єктів)» замінити словами: « (за наявності таких документів)»
 
Враховано   ґ) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках (за наявності таких документів);
 
267. е) копії правовстановлюючих документів на земельні ділянки (у разі їх наявності);
 
   д) копії правовстановлюючих документів на земельні ділянки (за наявності);
 
268. є) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 
   е) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 
269. ж) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (у разі їх наявності);
 
-314- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Враховано      
270. з) кадастрові плани земельних ділянок (у випадках, передбачених законом);
 
-315- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «з)» частини першої статті 51 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
271. і) план організації території для містобудівних потреб;
 
-316- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  є) план організації території для містобудівних потреб;
 
272. ї) план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок);
 
   ж) план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок);
 
273. й) матеріали погодження проекту землеустрою.»;
 
-317- Кутовий Т.В.
частину другу статті 51 Закону України «Про землеустрій» доповнити пунктами такого змісту:
«відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки),
акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
перелік обмежень у використанні земельних ділянок (у разі формування земельної ділянки);
кадастровий план земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);»
 
Враховано   з) матеріали погодження проекту землеустрою встановлені статтею 186 Земельного кодексу України;
и) викопіювання з детального плану території.
У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб також включає:
а) відомості про обчислення площі земельної ділянки;
б) кадастровий план земельної ділянки;
в) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
г) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
ґ) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
д) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)»;
 
    -318- Царьов О.А.
Пункт «й» частини першої статті 51 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -319- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «й» частини першої статті 51 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
274. 18) статтю 52 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-320- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Стаття 52 проекти землеустрою щодо формування землекористування сільськогосподарських підприємств в межах територій рад та організації їх угідь
Проектами землеустрою щодо формування землекористування сільськогосподарських підприємств передбачаються заходи щодо організації їх території, впорядкування структури земельних угідь, встановлення територіальних обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування сільського господарства.
Проекти землеустрою щодо формування землекористування сільськогосподарських підприємств формування визначають:
а) встановлення (ідентифікацію) прав на земельні ділянки власників земельних часток (паїв), органів виконавчої влади - на земельні ділянки, що перебувають у державній власності та на земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності в межах проектного землекористування сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства;
б) організацію землекористування сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури.
в) комплекс заходів щодо охорони земель та грунтів із встановленням нормативів їх деградації;
г)проектування інженерної (полезахисні лісосмуги та інші ґрунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди щодо) та шляхової мережі
д) територіальні обмеження (обтяження) у використанні земель та земельні сервітути;
ж)план регулювання земельних відносин між власниками земельних часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством (фермерським господарством) із складанням щорічника обігу земельних ділянок;
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.  15) статтю 52 доповнити частинами четвертою - п’ятою такого змісту:
«Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляється на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками.
 
    -321- Тігіпко С.Л.
статтю 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити частиною 4:
Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, складається із:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальної записки;
в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (у випадках, передбачених законом);
г) документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування);
ґ) матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;
д) матеріалів ґрунтових обстежень (у разі їх наявності);
е) копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;
є) матеріалів книги історії полів за останні три роки (у разі їх наявності);
ж) матеріалів погодження проекту землеустрою;
з) плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;
и) схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;
і) плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;
ї) схеми агротехнологічних груп ґрунтів;
й) плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;
к) плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);
л) матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.
 
Враховано редакційно    
275. «Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, складається із:
 
-322- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити частиною такого змісту: «Замовником проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, може бути землевласник чи землекористувач»
 
Відхилено Оскільки суперечить ст. 116 Регламенту ВРУ.  Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, включає:
 
    -323- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Доповнити частину четверту статті 52 Закону України «Про землеустрій» пунктом такого змісту: «матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) меж земельних угідь (у разі здійснення за проектом зміни земельних угідь)»
 
Враховано    
    -324- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
276. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
-325- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
277. б) пояснювальної записки;
 
-326- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
278. в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (у випадках, передбачених законом);
 
-327- Царьов О.А.
Пункт «в» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано      
    -328- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «в» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Враховано    
    -329- Продан О.П.
У підпункті 18 пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзаці п’ятому слова « (у випадках, передбачених законом)» замінити словами « (для земель державної та комунальної власності)»;
 
Відхилено Оскільки поправка виключає положення врахованих пропозицій.   
    -330- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано    
279. г) документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування);
 
-331- Продан О.П.
У підпункті 18 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац шостий доповнити словами «за наявності»;
 
Відхилено Оскільки не узгоджується із положеннями Земельного Кодексу та Закону України «Про оренду землі»  в) документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування);
 
    -332- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
280. ґ) матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 
-333- Продан О.П.
У підпункті 18 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац сьомий доповнити словами (у передбачених законом випадках);
 
Відхилено Оскільки пропозиція суперечить Закону «Про землеустрій» згідно, якого при складанні документації про землеустрій проводиться комплекс топографо-геодезичних та землевпорядних робіт.  г) матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 
    -334- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки пропозиція суперечить Закону «Про землеустрій» згідно, якого при складанні документації про землеустрій проводиться комплекс топографо-геодезичних та землевпорядних робіт.   
281. д) матеріалів ґрунтових обстежень (у разі їх наявності);
 
-335- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  ґ) матеріали ґрунтових обстежень (за наявності);
 
282. е) копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;
 
-336- Царьов О.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» після слів «агрохімічних паспортів» доповнити словами: « (за наявності таких паспортів)»
 
Враховано   д) копії агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок (за наявності таких паспортів);
 
    -337- Царьов О.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.   
    -338- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» після слів: «агрохімічних паспортів» доповнити словами: « (за наявності таких паспортів)»
 
Враховано    
    -339- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «е» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.   
    -340- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
283. є) матеріалів книги історії полів за останні три роки (у разі їх наявності);
 
-341- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  е) матеріали книги історії полів за останні три роки (за наявності);
 
284. ж) матеріалів погодження проекту землеустрою;
 
-342- Царьов О.А.
Пункт «ж» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано   є) матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України;
 
    -343- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ж» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -344- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
285. з) плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;
 
-345- Царьов О.А.
У пункті «з» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» слово «обтяжень» виключити
 
Враховано   є) план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень та особливих умов використання земель;
 
    -346- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «з» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» слово: «обтяжень» виключити
 
Враховано    
    -347- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
286. и) схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;
 
-348- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункти «и» - «ї» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: « (у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни)»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.  з) схему розміщення попередників сільськогосподарських культур;
 
    -349- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
287. і) плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;
 
-350- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «і» викласти у такій редакції: «і) план агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;»
 
Враховано   и) план агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 
    -351- Продан О.П.
У підпункті 18 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац чотирнадцятий доповнити словами (у передбачених законом випадках);
 
Відхилено Оскільки лише цей законопроект встановлює такі випадки.   
    -352- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
288. ї) схеми агротехнологічних груп ґрунтів;
 
-353- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Враховано      
289. й) плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;
 
-354- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  і) план організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;
 
290. к) плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);
 
-355- Царьов О.А.
Пункт «к» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами « (у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни)»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.  ї) план організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);
 
    -356- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «к» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: « (у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни)»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.   
    -357- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
291. л) матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.»;
 
-358- Царьов О.А.
Пункт «л» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.  й) матеріали перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни;
к) матеріали перенесення в натуру (на місцевість) меж земельних угідь (у разі здійснення за проектом зміни земельних угідь)»;
 
    -359- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «л» частини четвертої статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «у разі здійснення за проектом заходів із організації сівозміни»
 
Відхилено Оскільки зазначений проект землеустрою комплексно вирішує питання організації сівозмін та впорядкування угідь.   
    -360- Продан О.П.
У підпункті 18 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац вісімнадцятий виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -361- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
292. 19) частину п’яту статті 53 викласти в такій редакції:
 
-362- Продан О.П.
У підпункті 19 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«19) у статті 53:
частину першу після слів «генеральних планів» доповнити словами «або детальних планів»;
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушенням вимог ст..116 Регламенту ВРУ.  16) частину п’яту статті 53 замінити трьома частинами такого змісту:
«Проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради.
 
    -363- Тігіпко С.Л.
ч.5 статті 53 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів включає:
а) завдання на складання проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
г) викопіювання з містобудівної документації (у разі її наявності);
ґ) матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;
е) реєстри земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;
є) експлікація земельних угідь по землевласниках та землекористувачах;
ж) відомості обчислення площ земельних ділянок;
з) план організації території населеного пункту;
и) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж відповідного населеного пункту;
і) збірний план земельних ділянок наданих у власність, користування та земельних ділянок, не наданих у власність і користування;
ї) плани сучасного та перспективного використання земель в межах відповідного населеного пункту;
й) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями, з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
к) матеріалів погодження проекту землеустрою.
 
Враховано редакційно    
293. «Проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів включає:
 
-364- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину п’яту статті 53 Закону України «Про землеустрій» доповнити пунктом такого змісту: «разі формування земельної ділянки: відомості про обчислення площі земельної ділянки, акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; перелік обмежень у використанні земельних ділянок; кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);»
 
Враховано   Проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів включає:
 
294. а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
   а) завдання на складання проекту землеустрою;
 
295. б) пояснювальну записку;
 
   б) пояснювальну записку;
 
296. в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
 
-365- Царьов О.А.
У пункті «в» частини п’ятої статті 53 Закону України «Про землеустрій» слова «про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» замінити словами «про розроблення проекту землеустрою»
 
Враховано   в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про розроблення проекту землеустрою;
 
    -366- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «в» частини п’ятої статті 53 Закону України «Про землеустрій» слова: «про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» замінити словами: «про розроблення проекту землеустрою»
 
Враховано    
297. г) викопіювання з містобудівної документації (у разі її наявності);
 
   г) викопіювання з містобудівної документації (за наявності);
 
298. ґ) матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 
-367- Продан О.П.
У підпункті 19 пункту 2 розділу І законопроекту:
частину п’яту статті 53 викласти в такій редакції:
абзац сьомий доповнити словами (у передбачених законом випадках);
 
Відхилено Оскільки пропозиція суперечить Закону «Про землеустрій» згідно, якого при складанні документації про землеустрій проводиться комплекс топографо-геодезичних та землевпорядних робіт.  ґ) матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 
299. д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;
 
-368- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «д» частини п’ятої статті 53 Закону України «Про землеустрій» слово: «реєстри» замінити словами: «переліки»
 
Враховано   д) перелік земельних ділянок (земель), наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність чи користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;
 
    -369- Продан О.П.
У підпункті 19 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац восьмий доповнити словами (у разі наявності);
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положенням врахованих поправок.   
300. е) реєстри земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;
 
-370- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «е» частини п’ятої статті 53 Закону України «Про землеустрій» слово: «реєстри» замінити словами: «переліки»
 
Враховано   е) перелік земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;
 
    -371- Продан О.П.
У підпункті 19 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац дев'ятий доповнити словами (у разі наявності);
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положенням врахованих поправок.   
301. є) експлікація земельних угідь по землевласниках та землекористувачах;
 
   є) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 
302. ж) відомості обчислення площ земельних ділянок;
 
   ж) відомості про обчислення площі земельних ділянок;
 
303. з) план організації території населеного пункту;
 
-372- Продан О.П.
У підпункті 19 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«з) детальний план території;»
 
Враховано редакційно ана пропозиція врахована в п. г), який також включає викопіювання із детального плану територій.  з) план організації території населеного пункту;
 
304. и) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж відповідного населеного пункту;
 
-373- Продан О.П.
У підпункті 19 пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзаці тринадцятому слова «кадастрових карт (планів)» замінити словами «відповідного картографічного матеріалу».
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція суперечить закону «Про Державний земельний кадастр» відповідно до якого межі населеного пункту наносяться на кадастрові карти (плани)  и) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за наявності) та проектних меж відповідного населеного пункту;
 
305. і) збірний план земельних ділянок наданих у власність, користування та земельних ділянок, не наданих у власність і користування;
 
   і) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;
 
306. ї) плани сучасного та перспективного використання земель в межах відповідного населеного пункту;
 
   ї) плани сучасного та перспективного використання земель у межах відповідного населеного пункту;
 
307. й) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями, з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 
   й) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 
308. к) матеріалів погодження проекту землеустрою.»;
 
-374- Кутовий Т.В.
Частину п’яту статті 53 Закону України «Про землеустрій» доповнити пунктами такого змісту:
«відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки),
акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
перелік обмежень у використанні земельних ділянок (у разі формування земельної ділянки);
кадастровий план земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);».
 
Враховано   к) матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України.
У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів також включає:
а) відомості про обчислення площі земельної ділянки;
б) кадастровий план земельної ділянки;
в) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);
г) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
д) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності»;
 
    -375- Царьов О.А.
Пункт «к» частини п’ятої статті 53 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -376- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «к» частини п’ятої статті 53 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -377- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 53-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 53-1 Плани земельно-господарського устрою населених пунктів
Плани земельно-господарського устрою населених пунктів розробляються на підставі затверджених генеральних планів населених пунктів і після їх затвердження стають невід’ємною частиною генеральних планів.
Плани земельно-господарського устрою розробляються з метою здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за формами власності та користування, забезпечення режиму землекористування в охоронних, санітарно-захисних зонах і зонах особливого режиму використання земель.
Планами земельно-господарського устрою визначаються:
а) розподіл земель за формами власності;
б) межі охоронних і санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель з встановленням розмірів збитків власників землі і землекористувачів, обумовлених обмеженнями у землекористуванні;
в) особливо цінні землі, їх розташування та режим використання;
г) формування екомережі, меж округів і зон санітарної охорони курортів, джерел та об’єктів централізованого водопостачання, водоохоронних зон і прибережних смуг, об’єктів культурної спадщини та зон регулювання забудови, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, зелених зон тощо;
ґ) заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою, їх обґрунтування, обсяги робіт, джерела фінансування, строки виконання.
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положенням врахованих поправок.   
309. 20) статтю 54 викласти в такій редакції:
 
-378- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 54 «Робочі проекти землеустрою» викласти в такій редакції:
«Види робочих проектів землеустрою визначаються відповідно до вимог статті 25 цього закону.
Зміст та порядок розроблення робочих проектів встановлюються нормативною документацією, державними стандартами, нормами та правилами.
 
Враховано частково   17) статтю 54 викласти в такій редакції:
 
    -379- Тігіпко С.Л.
статтю 54 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 54. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель
Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
Робочий проект землеустрою щодо охорони земель включає:
а) завдання на складання робочого проекту землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою;
г) характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;
ґ) матеріали ґрунтових та інших обстежень;
д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
е) техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою;
є) проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;
ж) розрахунки кошторисної вартості по впровадженню запроектованих заходів з охорони земель;
з) матеріали погодження робочого проекту землеустрою;
и) плани агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;
і) плани запроектованих заходів з охорони земель з відображенням меж обмежень у їх використанні;
й) матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість).
 
Враховано редакційно    
310. «Стаття 54. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель
 
-380- Царьов О.А.
У назві статті 54 Закону України «Про землеустрій» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   «Стаття 54. Робочі проекти землеустрою
 
    -381- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У статті 54 Закону України «Про землеустрій» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
311. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
 
-382- Царьов О.А.
У частині першій статті 54 Закону України «Про землеустрій» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
 
312. Робочий проект землеустрою щодо охорони земель включає:
 
-383- Царьов О.А.
У частині другій статті 54 Закону України «Про землеустрій» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   Робочий проект землеустрою включає:
 
    -384- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
313. а) завдання на складання робочого проекту землеустрою;
 
-385- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання робочого проекту землеустрою;
 
314. б) пояснювальну записку;
 
-386- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
315. в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою;
 
-387- Царьов О.А.
У пункті «г» частини другої статті 54 Закону України «Про землеустрій» слова «надання дозволу на розроблення» замінити словами «розроблення» робочого проекту землеустрою»
 
Враховано   в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про розроблення робочого проекту землеустрою;
 
    -388- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «в» частини другої статті 54 Закону України «Про землеустрій» виключити
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положенням врахованих поправок.   
    -389- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
316. г) характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;
 
-390- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  г) характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;
 
317. ґ) матеріали ґрунтових та інших обстежень;
 
-391- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  ґ) матеріали ґрунтових та інших обстежень;
 
318. д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
-392- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
319. е) техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою;
 
-393- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  е) техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою;
 
320. є) проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;
 
-394- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  є) проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;
 
321. ж) розрахунки кошторисної вартості по впровадженню запроектованих заходів з охорони земель;
 
-395- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  ж) розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з охорони земель;
 
322. з) матеріали погодження робочого проекту землеустрою;
 
-396- Царьов О.А.
Пункт «з» частини другої статті 54 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України
 
Враховано   з) матеріали погодження робочого проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України;
 
    -397- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «з» частини другої статті 54 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
    -398- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
323. и) плани агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;
 
-399- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «и» частини другої статті 54 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції: «и) плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;»
 
Враховано   и) плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 
    -400- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
324. і) плани запроектованих заходів з охорони земель з відображенням меж обмежень у їх використанні;
 
-401- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  і) плани запроектованих заходів;
 
325. й) матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість).»;
 
-402- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  ї) матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість)»;
 
326. 21) у статті 55:
 
-403- Тігіпко С.Л.
статтю 55 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.
Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Виключити.
Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.
У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо), межові знаки можуть не встановлюватися.
Власники землі та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов'язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.
Межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.
У випадках, коли на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність чи користування, така технічна документація розробляється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:
а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом);
г) згода власника земельної ділянки, для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем;
ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
д) копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
е) копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
є) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (у разі їх наявності);
ж) матеріали польових топографо-геодезичних робіт;
з) план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів);
и) кадастровий план земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
і) перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути;
й) у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
к) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
 
Враховано редакційно   18) у статті 55:
 
327. у назві статті після слів «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення» доповнити словом « (відновлення)»;
 
-404- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Слово «відновлення» виключити.
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція виключає положенням врахованих поправок.  назву після слів «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення» доповнити словом « (відновлення)»;
 
328. у частинах першій та другій після слова «Встановлення» доповнити словом « (відновлення)»;
 
   частини першу і другу після слова «Встановлення» доповнити словом « (відновлення)»;
 
329. частину третю виключити;
 
-405- Продан О.П.
Підпункт 21 пункту 2 розділу І законопроекту:
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«частину четверту доповнити словами «,а за їх відсутності – іншими знаками.»;»;
 
Відхилено Як таку що суперечить положенням ст.. 116 Регламенту ВРУ.  частину третю виключити;
 
330. доповнити статтю частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити частинами восьмою і дев’ятою такого змісту:
 
331. «У випадках, коли на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність чи користування, така технічна документація розробляється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-406- Канівець О.Л.
У абзаці 5 пункту 21 частини 2 Розділу І слова «цього Кодексу» замінити словами «Земельного кодексу».
 
Враховано   «У випадках, коли на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність чи користування, така технічна документація розробляється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України (у випадках передбачених законом).
 
332. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:
 
   Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:
 
333. а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
 
-407- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
 
334. б) пояснювальну записку;
 
-408- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
335. в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом);
 
-409- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом);
 
336. г) згода власника земельної ділянки, для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем;
 
-410- Чугунніков В.С.
Пункт г) частини восьмої статті 55 Закону України «Про землеустрій» «згода власника земельної ділянки, для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем» викласти в такій редакції «згода власника земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, на відновлення меж земельної ділянки користувачем.»
 
Відхилено скільки редакція даного пункту передбачає реалізацію права приватної власності.  г) згоду власника земельної ділянки, а для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем;
 
    -411- Продан О.П.
Підпункт 21 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац одинадцятий виключити;
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -412- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
337. ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 
-413- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  ґ) довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 
338. д) копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 
-414- Чугунніков В.С.
Пункт д) частини восьмої статті 55 Закону України «Про землеустрій» «копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи» викласти в такій редакції «копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
Враховано   д) копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
339. е) копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
-415- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  е) копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
340. є) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (у разі їх наявності);
 
-416- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «є» частини дев’ятої статті 55 Закону України «Про землеустрій» після слів: « (у разі наявності» доповнити словами: «таких документів)»
 
Враховано   є) копію правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких документів);
 
341. ж) матеріали польових топографо-геодезичних робіт;
 
   ж) матеріали польових топографо-геодезичних робіт;
 
342. з) план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів);
 
   з) план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками на межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів);
 
343. и) кадастровий план земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
 
-417- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «и» частини дев’ятої статті 55 Закону України «Про землеустрій» слова: « (у випадках, передбачених законом)» виключити
 
Враховано   и) кадастровий план земельної ділянки;
 
344. і) перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути;
 
   і) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
 
345. й) у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
   ї) у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні (відновленні) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
346. к) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.»;
 
-418- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  й) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, що включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками»;
 
    -419- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Стаття 55-2 технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до документації із землеустрою, на підставі якої встановлювалися межі або даних Державного земельного кадастру.
Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) власників земельних ділянок часток (паїв), які використовуються єдиним масивом здійснюється без закріплення меж межовими знаками встановленого зразка
Технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки включає:
а) копію правовстановлюючого документу
в)кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж земельної ділянки;
г) матеріали польових геодезичних робіт;
межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.
Межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.
 
Відхилено Як таку, що суперечить положенням ст..116 Регламенту ВРУ   
    -420- Тігіпко С.Л.
п.є ч.1 статті 56 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
є) згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем або повідомлення про переуступку орендарем права на частину земельної ділянки, наданої орендареві у довгострокове користування без зміни її цільового призначення відповідно до ст. 6-1 Закон України «Про оренду землі».
 
Відхилено Як таку, що суперечить положенням ст..116 Регламенту ВРУ   
347. 22) статтю 57 викласти у такій редакції:
 
-421- Тігіпко С.Л.
стаття 57 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
Стаття 57. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель
Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель включає:
а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про проведення інвентаризації земель;
г) копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації земель;
ґ) матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; невитребуваних земельних часток (паїв); відумерлої спадщини;
е) пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;
є) робочий і зведений інвентаризаційні плани;
ж) матеріалів погодження технічної документації із землеустрою.
 
Враховано редакційно   19) статтю 57 викласти в такій редакції:
 
348. «Стаття 57. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель
 
-422- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити слова «із землеустрою»
 
Відхилено Оскільки, суперечить законам «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр» якими передбачено, що інвентаризація земель є складовою землеустрою.  «Стаття 57. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель
 
349. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель включає:
 
-423- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Статтю 57 Закону України «Про землеустрій» доповнити частиною такого змісту: «Замовником технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель може бути власник земельної ділянки, користувач земельної ділянки державної чи комунальної власності, а також органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які уповноважені здійснювати розпорядження земельною ділянкою державною чи комунальної власності»
 
Відхилено Оскільки положення даної правки дублюють положення діючої статті 26 закону України «Про землеустрій»  Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель включає:
 
    -424- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Частину першу статті 57 Закону України «про землеустрій» доповнити пунктом такого змісту: «разі формування земельної ділянки: відомості про обчислення площі земельної ділянки, акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; перелік обмежень у використанні земельних ділянок; кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);»
 
Враховано    
350. а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
 
-425- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
 
351. б) пояснювальну записку;
 
-426- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
вилучити
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  б) пояснювальну записку;
 
352. в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про проведення інвентаризації земель;
 
-427- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «в» частини першої статті 57 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: « (у разі, якщо інвентаризація земель проводиться за таким рішенням)»
 
Враховано редакційно   в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про інвентаризацію земель (у разі якщо інвентаризація земель проводиться щодо земель державної чи комунальної вланості);
 
353. г) копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації земель;
 
   г) копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час інвентаризації земель;
 
354. ґ) матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
 
-428- Продан О.П.
Абзац восьмий підпункту 22 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами « (у визначених законом випадках)».
 
Відхилено Оскільки пропозиція суперечить Закону «Про землеустрій» згідно, якого при складанні документації про землеустрій проводиться комплекс топографо-геодезичних та землевпорядних робіт.  ґ) матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
 
355. д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; невитребуваних земельних часток (паїв); відумерлої спадщини;
 
-429- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У пункті «д» частини першої статті 57 Закону України «Про землеустрій» слово: «реєстри» замінити словом: «переліки»
 
Враховано   д) переліки земельних ділянок (земель) у розрізі за категоріями земель та угіддями, наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність чи користування, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, що використовуються не за цільовим призначенням, невитребуваних земельних часток (паїв), відумерлої спадщини;
 
    -430- Смітюх Г.Є.
Пункт «д» викласти у наступній редакції:
д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; невитребуваних земельних часток (паїв); відумерлої спадщини; під територіями та об’єктами природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
 
Враховано редакційно    
356. е) пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;
 
   е) пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, що посвідчують право на земельну ділянку, та Державному земельному кадастрі;
 
357. є) робочий і зведений інвентаризаційні плани;
 
   є) робочий і зведений інвентаризаційні плани;
 
358. ж) матеріалів погодження технічної документації із землеустрою.»;
 
-431- Царьов О.А.
Пункт «ж» частини першої статті 57 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України
 
Враховано   ж) матеріали погодження технічної документації із землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України.
У разі формування земельної ділянки технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель також включає:
а) відомості про обчислення площі земельної ділянки;
б) кадастровий план земельної ділянки;
в) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
г) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
д) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)»;
 
    -432- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт «ж» частини першої статті 57 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: «передбачені статтею 186 Земельного кодексу України»
 
Враховано    
359. 23) у пункті «ґ» частини другої статті 67 слова «проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» замінити словами «проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів».
 
-433- Продан О.П.
Підпункт 23 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  20) у пункті «ґ» частини другої статті 67 слова «проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» замінити словами «проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів».
 
    -434- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
23) у пункті «ґ» частини другої статті 67 слова «проекти землеустрою щодо організації території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» замінити словами «проекти землеустрою щодо організації і територій природно заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, технічна документація х формування обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів».
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -435- Тігіпко С.Л.
п.ґ ч.2 статті 67 Закону України «Про землеустрій» викласти в такій редакції:
ґ) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність;
 
Враховано частково    
360. 3. У частині першій статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471):
 
-436- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині першій статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» слова: «проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;» виключити
 
Враховано   6. У частині першій статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471; 2013 р., № 19 – 20, ст.189, № 36, ст. 472):
 
    -437- Продан О.П.
У пункті 3 розділу І законопроекту:
абзаци третій та четвертий виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
«абзац восьмий виключити;»;
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -438- Тігіпко С.Л.
абз.1 ч.1 статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації « виключити.
Статтю 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації « викласти в такій редакції:
Обов'язковій державній експертизі підлягають:
схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;
технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
 
Враховано редакційно    
361. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
362. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
363. «проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів; «;
 
-439- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Викласти в редакції: «проекти землеустрою щодо організації територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду.»
 
Враховано   «проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»;
 
    -440- Царьов О.А.
У частині першій статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»слова «проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; виключити
 
Відхилено 2 Як таку, що внесена із порушенням положень ст. 116 Регламенту ВРУ.   
364. абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
      
365. «проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; «;
 
-441- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині першій статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» абзац дев’ятий виключити
 
Враховано      
366. доповнити після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:
 
   абзац десятий викласти в такій редакції:
 
367. «проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 
-442- Продан О.П.
У пункті 3 розділу І законопроекту:
абзац шостий доповнити словами « (для земель державної та комунальної власності)».
 
Відхилено Оскільки приватизації підлягають виключно землі, що перебувають у державній чи комунальній власності.     
368. технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель; «;
 
-443- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині першій статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» абзац одинадцятий виключити
 
Відхилено   «технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення».
 
    -444- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Вилучити.
 
Відхилено    
369. У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.
 
      
370. 4. Частину першу статті 9 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 37, ст. 371) викласти в такій редакції:
 
   8. Частину першу статті 9 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 37, ст. 371) викласти в такій редакції:
 
371. «1.Охоронні зони об'єктів магістральних трубопроводів зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій документації із землеустрою.».
 
-445- Тігіпко С.Л.
ч.1 статті 9 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів» викласти в такій редакції:
1 Охоронні зони об'єктів магістральних трубопроводів зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій документації із землеустрою.
 
Враховано   «1. Охоронні зони об'єктів магістральних трубопроводів зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічному обґрунтуванні використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій визначеній законом документації із землеустрою».
 
372. 5. У Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1):
 
-446- Продан О.П.
Підпункт 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  7. У Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1):
 
373. 1) у статті 17:
 
-447- Корж П.П.
Підпункт 1 пункту 5 розділу І виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.  1) у статті 17:
 
374. у частині п’ятій слова «лише із власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, що знаходяться в межах зазначеної зони» замінити словами «в порядку, встановленому Земельним кодексом України»;
 
-448- Тігіпко С.Л.
ч.5 статті 17 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» викласти в такій редакції:
5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об'єкта енергетики, для якого встановлюється спеціальна зона, погоджується в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
Враховано   у частині п’ятій слова «лише із власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, що знаходяться в межах зазначеної зони» замінити словами «в порядку, встановленому Земельним кодексом України»;
 
375. частину шосту виключити;
 
-449- Тігіпко С.Л.
ч.6 статті 17 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» виключити.
 
Враховано   частину шосту виключити;
 
376. 2) частину першу статті 25 викласти у такій редакції:
 
-450- Тігіпко С.Л.
статтю 25 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» викласти в такій редакції:
Спеціальні зони об'єктів енергетики зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій документації із землеустрою.
 
Враховано   2) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
 
377. «Спеціальні зони об'єктів енергетики зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій документації із землеустрою.».
 
-451- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту:
доповнити слова «іншій документації із землеустрою» замінити словами «іншій визначеній законом документації із землеустрою».
 
Враховано   «Спеціальні зони об'єктів енергетики зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічному обґрунтуванні використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій визначеній законом документації із землеустрою».
 
378. 6. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349):
 
   4. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349):
 
379. 1) у пункті 1 частини першої статті 18-1:
 
   1) у пункті 1 частини першої статті 18-1:
 
380. у абзаці третьому слова «проектом рекультивації земель» замінити словами «робочим проектом землеустрою щодо охорони земель»;
 
-452- Царьов О.А.
У абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   в абзаці третьому слова «проектом рекультивації земель» замінити словами «робочим проектом землеустрою «;
 
    -453- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
    -454- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У абзаці третьому слова «робочим проектом землеустрою щодо охорони земель» замінити словами «проектом рекультивації земель»;
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -455- Тігіпко С.Л.
абз. 3 п.1 ч.1 статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених робочим проектом землеустрою щодо охорони земель;
 
Враховано редакційно    
381. у абзаці шостому слова «проектами землеустрою щодо» замінити словами «робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно»;
 
-456- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці шостому пункту 1 частини першої статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   в абзаці шостому слова «проектами землеустрою щодо» замінити словами «робочими проектами землеустрою, стосовно»;
 
    -457- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У абзаці шостому слова «робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно» замінити словами «проектами землеустрою щодо»
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -458- Тігіпко С.Л.
абз. 6 п.1. ч.1 статті 18-1 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
здійсненням заходів, передбачених робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;
 
Враховано редакційно    
382. 2) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
-459- Тігіпко С.Л.
статтю 25 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою щодо охорони земель.
Склад документація із землеустрою в галузі охорони земель встановлюється Законом України «Про землеустрій», а порядок її погодження та затвердження Земельним кодексом України.
Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених документацією із землеустрою в галузі охорони земель.
 
Враховано редакційно   2) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
383. «Стаття 25. Документація із землеустрою в галузі охорони земель
 
-460- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У назві та частині першій статті 25 Закону України «Про землеустрій» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано частково   «Стаття 25. Документація із землеустрою в галузі охорони земель
 
384. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою щодо охорони земель.
 
-461- Царьов О.А.
У частині другій статті 25 Закону України «Про охорону земель» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою.
 
    -462- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У назві та частині першій статті 25 Закону України «Про землеустрій» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
385. Склад документація із землеустрою в галузі охорони земель встановлюється Законом України «Про землеустрій», а порядок її погодження та затвердження Земельним кодексом України.
 
-463- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У статті 25 частини другу та третю викласти в такій редакції: «Склад документації із землеустрою щодо охорони земель та порядок її погодження і затвердження встановлюється Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та обмежень у використанні земель, передбачених документацією із землеустрою щодо охорони земель. ««
 
Враховано   Склад документації із землеустрою в галузі охорони земель та порядок її погодження і затвердження встановлюються Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій».
 
    -464- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Викласти в такій редакції:
«склад документація із землеустрою щодо охорони земель та порядок її погодження і затвердження встановлюється Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій»
 
Враховано редакційно    
386. Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених документацією із землеустрою в галузі охорони земель.»;
 
-465- Царьов О.А.
У частині четвертій статті 25 Закону України «Про охорону земель» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Відхилено Оскільки суперечить положенням враховани поправок  Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та обмежень у використанні земель, передбачених документацією із землеустрою в галузі охорони земель»;
 
387. 3) у статті 36:
 
   3) у статті 36:
 
388. у частині четвертій слова «проектної документації із землеустрою» замінити словами «документації із землеустрою»;
 
-466- Тігіпко С.Л.
ч.4 статті 36 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
Черезсмужжя та конфігурація земельних ділянок, що створюють перешкоди в ефективному їх використанні і здійсненні природоохоронних заходів, а також порушують ландшафтну цілісність території, підлягають упорядкуванню відповідно до затвердженої документації із землеустрою.
 
Враховано редакційно   у частині четвертій слова «проектної документації із землеустрою» замінити словами «документації із землеустрою»;
 
389. у частині п’ятій слова «робочих проектів рекультивації, захисту земель від ерозії та іншої документації із землеустрою» замінити словами «схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, робочих проектів землеустрою щодо охорони земель»;
 
-467- Царьов О.А.
У частині п’ятій статті 36 Закону України «Про охорону земель» слова «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   у частині п’ятій слова «робочих проектів рекультивації, захисту земель від ерозії та іншої документації із землеустрою» замінити словами «схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, робочих проектів землеустрою»;
 
    -468- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У частині п’ятій слова «схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, робочих проектів землеустрою щодо охорони земель» замінити словами «робочих проектів рекультивації, захисту земель від ерозії та іншої документації із землеустрою»
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту закону.   
    -469- Тігіпко С.Л.
ч.5 статті 36 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
Захист земель сільськогосподарського призначення від ерозії, селів, підтоплення та інших видів деградації здійснюється на основі реалізації заходів, передбачених державними і регіональними програмами, відповідно до схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, робочих проектів землеустрою щодо охорони земель.
 
Враховано редакційно    
390. 4) у статті 52:
 
   4) у статті 52:
 
391. у частині другій слова «робочих проектів з рекультивації порушених земель та підвищення родючості ґрунтів» замінити словами «робочих проектів землеустрою щодо охорони земель»;
 
-470- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині другій статті 25 Закону України «Про охорону земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   у частині другій слова «робочих проектів з рекультивації порушених земель та підвищення родючості ґрунтів» замінити словами «робочих проектів землеустрою»;
 
    -471- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У частині другій слова «робочих проектів землеустрою щодо охорони земель замінити словами «робочих проектів з рекультивації порушених земель та підвищення родючості грунтів»;
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту. закону.   
    -472- Тігіпко С.Л.
ч.2 статті 52 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
При проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до робочих проектів землеустрою щодо охорони земель.
 
Враховано редакційно    
392. у частині четвертій слова «проектах рекультивації порушених земель» замінити словами «робочих проектах землеустрою щодо охорони земель»;
 
-473- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У частині четвертій статті 25 Закону України «Про охорону земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   у частині четвертій слова «проектах рекультивації порушених земель» замінити словами «робочих проектах землеустрою»;
 
    -474- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У частині четвертій слова «проектах рекультивації порушених земель» замінити словами «робочих проектах землеустрою щодо охорони земель»;
 
Враховано    
    -475- Тігіпко С.Л.
ч.4 статті 52 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
Об'єм ґрунтової маси, що підлягає зняттю і роздільному складуванню, визначається в робочих проектах землеустрою щодо охорони земель.
 
Враховано редакційно    
393. 5) у абзаці четвертому частини п’ятої статті 55 слова «проектів консервації земель» замінити словами «робочих проектів землеустрою щодо охорони земель».
 
-476- Царьов О.А.
У абзаці четвертому частини п’ятої статті 55 Закону України «Про охорону земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   5) абзаці четвертому частини п’ятої статті 55 слова «проектів консервації земель» замінити словами «робочих проектів землеустрою».
 
    -477- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці четвертому частини п’ятої статті 55 Закону України «Про охорону земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
    -478- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
У абзаці четвертому частини п’ятої статті 55 слова «робочих проектів землеустрою щодо охорони земель замінити слова «проектів консервації земель»
 
Відхилено Оскільки не узгоджується із раніше внесеною пропозицією.   
    -479- Тігіпко С.Л.
абз.3 ч.5 статті 55 Закону України «Про охорону земель» викласти в такій редакції:
проведення підготовчих робіт та складання робочих проектів землеустрою щодо охорони земель;
 
Враховано редакційно    
394. 7. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 314):
 
   3. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314):
 
395. 1) у частині першій статті 5:
 
   1) у частині першій статті 5:
 
396. в абзаці шостому слова «та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» виключити;
 
-480- Тігіпко С.Л.
абз.6 ч.1 статті 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» викласти в такій редакції:
укладають із землевпорядними організаціями договори на виконання робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), якщо такі роботи виконуються за рахунок місцевого бюджету;
 
Враховано редакційно   в абзаці шостому слова «та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» замінити словами «та виготовлення відповідної документації із землеустрою»;
 
397. в абзаці сьомому слова «та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку» виключити;
 
-481- Тігіпко С.Л.
абз.6 ч.1 статті 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» викласти в такій редакції:
сприяють в укладанні договорів на виконання землевпорядними організаціями робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), якщо такі роботи виконуються за рахунок осіб, які мають право на земельну частку (пай), або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, що орендують земельні частки (паї), проектів технічної допомоги тощо;
 
Враховано редакційно   в абзаці сьомому слова «та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку» виключити;
 
398. 2) в абзаці третьому частини першої статті 8 слова «складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» замінити словами «встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
-482- Тігіпко С.Л.
абз.2 ч.1 статті 8 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» викласти в такій редакції:
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
Враховано   2) абзац третій частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 
399. 3) у частині першій статті 11 слова «складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» замінити словами «встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».
 
-483- Тігіпко С.Л.
ч.1 статті11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» викласти в такій редакції:
Встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
Враховано редакційно   3) у частині першій статті 11 слова «на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» замінити словами « на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».
 
400. 8. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):
 
   10. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2013 р., № 36, ст.472, № 40, ст.535):
 
401. 1) у статті 21:
 
   1) у статті 21:
 
402. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
403. у абзаці третьому після слів «відповідно до статті 107 Земельного кодексу України» доповнити словами «та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками»;
 
-484- Тігіпко С.Л.
абз.3 ч.1 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» викласти в такій редакції:
на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками;
 
Враховано редакційно   абзац третій доповнити словами «та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками»;
 
404. абзац четвертий викласти в редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
405. «на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами проведення інвентаризації земель.»;
 
-485- Тігіпко С.Л.
ч.1 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» доповнити новими абзацами:
на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами проведення інвентаризації земель;
на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) – у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);
на підставі відповідної документації із землеустрою щодо щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, затвердженої уповноваженим органом Держземагентства.
 
Враховано редакційно   «на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами проведення інвентаризації земель»;
 
406. доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
407. «на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) -у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).»;
 
   «на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
 
408. пункт «а» частини другої доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
-486- Тігіпко С.Л.
п.а ч.2 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» доповнити новим абзацом:
на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;
 
Враховано редакційно   пункт «а» частини другої доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
409. «на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель; «;
 
   «на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель»;
 
410. абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:
 
411. «на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.»;
 
-487- Тігіпко С.Л.
абз.2 ч.4 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» викласти в такій редакції:
на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.
 
Враховано редакційно   «на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель»;
 
412. у частині п’ятій слова «проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань» замінити словами «проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектів землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів»;
 
-488- Царьов О.А.
У частині п’ятій статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» слова «проектів землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів» виключити
 
Враховано   у частині п’ятій слова «проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань» замінити словами «проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»;
 
    -489- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У запропонованих змінах до статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» слова: «проектів землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів» виключити
 
Враховано    
    -490- Продан О.П.
У абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 8 розділу І законопроекту:
слова «земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів,» виключити.
 
Відхилено Оскільки суперечить загальній концепції прийнятого у першому читанні проекту.   
    -491- Смітюх Г.Є.
Частину 5 Статті 21 викласти у наступній редакції:
«5. Відомості про обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, матеріалів та проектів створення (зміни меж, категорій, скасування статусу) територій та об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектів землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншої документації із землеустрою.
Відомості про встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про встановлені межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній установі природно-заповідного фонду або відповідним підприємствам, установам та організаціям, у віданні яких перебувають ці території та об'єкти.»
 
Відхилено скільки запропоновані автором визначення «інших матеріалів та відомостей» не містять необхідної інформації для внесення до Державного земельного кадастру, а питання надання відомостей із Державного земельного кадастру не є предметом регулювання даної статті.   
    -492- Тігіпко С.Л.
ч.5 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» викласти в такій редакції:
5. Відомості про обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектів землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншої документації із землеустрою.
 
Враховано редакційно    
413. у частині одинадцятій слова «документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України» замінити словами «технічної документації із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України»;
 
-493- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У запропонованих змінах до статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» слова: «технічної документації із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України» замінити словами: «технічної документації із землеустрою щодо делімітації та демаркації державного кордону України»
 
Відхилено   у частині одинадцятій слова «документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України» замінити словами «технічної документації із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України»;
 
    -494- Тігіпко С.Л.
ч.11 ст.21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» викласти в такій редакції:
11. Відомості про державний кордон України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, розробленої відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону України.
 
Враховано редакційно    
414. 2) абзац перший пункту 7 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
   2) Пункт 7 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
415. «7. До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.».
 
-495- Сех І.І.
Пункт 7 розділу VІІ. Прикінцеві та перехідні положення. Закону України «Про Державний земельний кадастр» доповнити новою частиною такого змісту: «та проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення»
 
Відхилено Оскільки положення даної поправки не узгоджуються із положеннями ст. 79-1 Земельного кодексу, якою визначається порядок формування земельних ділянок.  «7. До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель».
 
    -496- Смітюх Г.Є.
Пункт 7 Розділу VІІ. Прикінцеві та перехідні положення викласти у наступній редакції: «До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель та проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
 
Відхилено Оскільки положення даної поправки не узгоджуються із положеннями ст. 79-1 Земельного кодексу, якою визначається порядок формування земельних ділянок.   
    -497- Тігіпко С.Л.
ч.7 ст.28-1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» викласти в такій редакції:
До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель. Формування земельних ділянок у такому порядку може здійснюватися один раз. Порядок проведення інвентаризації земель затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано редакційно    
416. 9. У абзаці дев’ятому пункту «а» частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350) слова «проектом рекультивації земель» замінити словами «робочим проектом землеустрою щодо охорони земель».
 
-498- Царьов О.А.
У абзаці дев’ятому пункту «а» частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано   5. В абзаці дев’ятому пункту «а» частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350) слова «проектом рекультивації земель» замінити словами «робочим проектом землеустрою».
 
    -499- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
У абзаці дев’ятому пункту «а» частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» слова: «щодо охорони земель» виключити
 
Враховано    
417. 10. Пункт 111 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532) виключити.
 
-500- Сех І.І.
VІ. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» виключити пункт 98. Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок.
 
Відхилено Як таку, що внесена із порушенням положень ст.. 116 Регламенту ВРУ.  9. Пункт 111 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), виключити.
 
    -501- Сех І.І.
У статті 7. Землі природно-заповідного фонду. Закону України «Про природно-заповідний фонд» у частині четвертій після слів «та об'єктів природно-заповідного фонду» додати нову частину такого змісту: «та схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць».
 
Відхилено Як таку, що внесена із порушенням положень ст.. 116 Регламенту ВРУ.   
    -502- Тігіпко С.Л.
Доповнити Закон України «Про оренду землі» статтею 6-1:
Стаття 6-1. Переуступка орендарем права оренди земельної ділянки або її частини для містобудівних потреб
1. Для містобудівних потреб орендар має право переуступки права оренди земельної ділянки або її частини без зміни її цільового призначення.
Переуступка права оренди земельної ділянки або її частини може відбуватись у визначеному законом порядку заміни сторони у зобов'язанні шляхом направлення повідомлення про намір переуступки та укладення угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини, яка засвідчується нотаріально, та укладається на підставі:
- основного договору оренди земельної ділянки;
- технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, затвердженої уповноваженим органом Держземагентства.
Про намір переуступки права оренди земельної ділянки або її частини орендар надсилає орендодавцеві повідомлення рекомендованим листом разом з проектом угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини.
За результатами розгляду повідомлення про намір переуступки права оренди земельної ділянки або її частини орендодавець у місячний строк з дати отримання вказаного повідомлення розглядає і приймає рішення щодо укладення угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини.
За відсутності у місячний строк згоди аба вмотивованої відмови на укладення угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини за принципом мовчазної згоди орендар набуває права укладення угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини.
Переуступка права оренди частини орендованої земельної ділянки здійснюється після формування частини орендованої земельної ділянки в окрему земельну ділянку. Право на користування земельною ділянкою, яке виникло внаслідок угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини виникає з моменту реєстрації такого права.
Реєстрація прав оренди новим орендарем та первинним орендарем здійснюється на підставі:
- основного договору оренди земельної ділянки;
- технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, затвердженої уповноваженим органом Держземагентства або Витягу з Державного земельного кадастру;
- угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини, яка засвідчується нотаріально.
1. Перелік підстав відмови в укладенні угоди переуступки права оренди земельної ділянки або її частини:
невідповідність проекту угоди суттєвим умовам основного договору оренди земельної ділянки:
- строк на який укладається не може перевищувати строку, на який укладено основний договір оренди землі:
- цільове призначення повинно відповідати цільовому призначенню, яке вказане в основному договорі оренди;
- вартість орендної плати не може бути меншою, ніж вартість, яка вказана в основному договорі оренди з розрахунку розміру земельної ділянки, яка пере уступається.
Вказаний перелік є виключним.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -503- Тігіпко С.Л.
ч.2 ст.8-1 Закону України «Про оренду землі» викласти в такій редакції:
Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене орендарем:
за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди,
якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди;
у випадках передбачених стаття 6-1цього Закону.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -504- Тігіпко С.Л.
ст.19 Закону України «Про оренду землі» доповнити новою частиною:
При передачі в оренду земель житлової та громадської забудови строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням орієнтовного проектного терміну будівництва об'єкта за видом функціонального призначення #102363
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -505- Тігіпко С.Л.
ч.3 ст.33 Закону України «Про оренду землі» викласти в новій редакції:
Про намір щодо поновлення договору оренди землі орендар надсилає орендодавцеві лист-повідомлення разом з проектом додаткової угоди.
ч.4 ст.33 Закону України «Про оренду землі» виключити.
ч.5,6 ст.33 Закону України «Про оренду землі» викласти в новій редакції:
Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, і за відсутності вмотивованої відмови про поновлення договору оренди землі до закінчення строку договору оренди орендодавець приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення у місячний строк.
За відсутності вмотивованої відмови про поновлення договору оренди землі до закінчення строку договору оренди такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором та право оренди земельної ділянки підлягає реєстрації на підставі заяви у порядку передбаченому законом.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -506- Тігіпко С.Л.
ст.33 Закону України «Про оренду землі» доповнити новою частиною:
Перелік підстав відмови в поновленні договору оренди земельної ділянки:
недотримання суттєвих умов договору оренди земельної ділянки:
використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, яке вказане в договорі оренди;
несплата орендної плати протягом 1 року.
Вказаний перелік є виключним.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -507- Тігіпко С.Л.
ч.7 ст.33 Закону України «Про оренду землі» виключити.
 
Відхилено Як таку, що внесена з порушення вимог ст. 89 та ст. 116 Регламенту ВРУ.   
    -508- Тігіпко С.Л.
Пункт 111 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» виключити.
 
Враховано    
418. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
419. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
420. 2. Прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою після погодження в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, затверджуються відповідними органами згідно із повноважень, встановлених Земельним кодексом України.
 
-509- Кириленко І.Г.
Сабій І.М.
Мирний О.Б.
Виключити
 
Відхилено скільки виключення зазначених положень не дозволить завершити процес вирішення питання, яке пропонувалось врегулювати зазначеною документацією із землеустрою.  2. Прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою після погодження в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України, підлягають затвердженню органом, який надав дозвіл на їх розроблення, та є підставою для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.
 
421. 3. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, затверджені рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування до набрання чинності цим Законом, є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 
   3. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, затверджені рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування до набрання чинності цим Законом, є підставою для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.
 
422. 4. Документація із землеустрою, розроблена до набрання чинності цим Законом, але не затверджена рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підлягає приведенню у відповідність з нормами цього Закону.
 
-510- Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити
 
Враховано      
    -511- Чугунніков В.С.
Частину четверту Прикінцевих та перехідних положень «Документація із землеустрою, розроблена до набрання чинності цим Законом, але не затверджена рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підлягає приведенню у відповідність з нормами цього Закону» викласти в такій редакції «Документація із землеустрою, рішення на розробку якої надано відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування до набрання чинності цим Законом, Документація із землеустрою, розроблена без надання такого дозволу, право на розробку якої виникло до набрання чинності цим Законом, підлягає затвердженню та є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру».
 
Враховано частково Пропозиція в частині «мовчазної згоди» не розповсюджувалася на проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань.   
423. 5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
424. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
425. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
426. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
427. України

   України