Кількість абзаців - 455 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З а к о н У к р а ї н и
 
   З а к о н У к р а ї н и
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, № 23, ст. 230, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
   1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
6. 1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;
 
   1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;
 
7. 2) статтю 49 виключити.
 
-1- Баландін С.В.
Статтю 49 викласти в такій редакції:
"Стаття 49. Погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
Місця розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного
зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт погоджується з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними радами та іншими заінтересованими органами".
 
Відхилено   2) статтю 49 виключити.
 
    -2- Апостол М.В.
Викласти в такій редакції:
«Стаття 49. Погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
Місця розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт погоджуються з представницьким органом місцевого самоврядування відповідної територіальної громади»;
 
Відхилено    
8. 2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2005 р., № 6, ст. 138; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, № 29, ст. 345, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
   2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
9. 1) пункти 5 і 6 статті 8-1 викласти в такій редакції:
 
-3- Продан О.П.
У пункті 2 розділу І законопроекту підпункт перший виключити (із подальшою зміною нумерації)
 
Враховано частково   1) у статті 8-1:пункт 5 викласти в такій редакції:
 
10. "5) видача дозволів на спеціальне водокористування;
 
   «5) видача дозволів на спеціальне водокористування»;
 
11. 6) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів";
 
   пункт 6 виключити;
 
12. 2) пункт 2 статті 9 викласти в такій редакції:
 
-4- Продан О.П.
У пункті 2 розділу І законопроекту підпункт другий виключити (із подальшою зміною нумерації)
 
Враховано частково   2) пункт 2 статті 9 виключити;
 
13. "2) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення";
 
      
14. 3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
 
15. "7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується";
 
-5- Коваль О.І.
Викласти в наступній редакції:
«7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів».
 
Враховано   «7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів»;
 
    -6- Кужель О.В.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту після слів "… днопоглиблювальні роботи," доповнити словами "…видобування піску і гравію,".
 
Відхилено    
16. 4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі";
 
-7- Продан О.П.
У підпункті четвертому пункті 2 розділу Ізаконопроекту після слів «захисних смуг» вилучити кому;
 
Враховано   4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова «на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі»;
 
    -8- Лук'янов В.В.
У підпункті 2 розділу І законопроекту
підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі";
 
Враховано    
17. 5) у пункті 9-1 частини першої статті 16 слова " (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями)" замінити словами " (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)";
 
-9- Лук'янов В.В.
У підпункті 2 розділу І законопроекту підпункт 5 викласти у такій редакції:
"5) пункт 9-1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"9-1) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)";
 
Враховано   5) у частині першій статті 16:
пункт 9-1 викласти в такій редакції:
«9-1) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)»;
 
18. 6) пункт 5 статті 17 виключити;
 
-10- Лук'янов В.В.
підпункт шостий викласти у такій редакції:
"пункт 9 частини першої статті 16, пункти 4 та 5 статті 17 виключити";
 
Враховано   6) пункти 4 і 5 статті 17 виключити;
 
19. 7) у частині першій статті 17-1:
 
-11- Продан О.П.
Підпункт сьомий пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано частково   7) у частині першій статті 17-1:
 
20. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
-12- Воропаєв Ю.М.
Пункт 8 частини першої статті 17-1 не виключати та залишити у діючій редакції.
 
Відхилено   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
21. "4) видача дозволів на спеціальне водокористування";
 
   «4) видача дозволів на спеціальне водокористування»;
 
22. пункт 8 виключити;
 
   пункти 8 і 11 виключити;
 
23. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
      
24. "11) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів";
 
      
25. 8) у статті 17-2:
 
   8) у статті 17-2:
 
26. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
-13- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункт 2 розділу Ізаконопроекту абзаци другий та третій виключити.
 
Відхилено   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
27. "1) видача дозволів на спеціальне водокористування";
 
   «1) видача дозволів на спеціальне водокористування»;
 
28. пункт 3 виключити;
 
-14- Воропаєв Ю.М.
Пункт 3 статті 17-2 не виключати та залишити у діючій редакції.
 
Відхилено   пункт 3 виключити;
 
29. 9) доповнити Кодекс статтею 38-1 такого змісту:
 
-15- Продан О.П.
Підпункт дев’ятий підпункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
30. "Стаття 38-1. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти
 
      
31. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження зазначеної діяльності, які вносяться до неї на підставі повідомлення, що подається такими суб'єктами. Форма повідомлення та порядок його подання, а також порядок формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
      
32. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, формується з метою:
 
      
33. ведення обліку зазначених суб'єктів господарювання;
 
      
34. надання якісних послуг у сфері розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;
 
      
35. забезпечення суб'єктів господарювання, що здійснюють спеціальне водокористування, достовірною інформацією про суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;
 
      
36. автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення зазначених нормативів.
 
      
37. Формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
      
38. 10) частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   9) частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
39. "скид води з водних об'єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій".
 
   «скид води з водних об'єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій».
 
40. У зв'язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
 
   У зв'язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
 
41. 11) у статті 49:
 
   10) у статті 49:
 
42. частину третю замінити п'ятьма частинами такого змісту:
 
   частину третю замінити п'ятьма частинами такого змісту:
 
43. "Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.
 
   «Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.
 
44. Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.
 
   Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.
 
45. Органи, зазначені в частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів у разі використання підземних вод – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
-16- Лук'янов В.В.
У підпункті 11 абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Органи, зазначені в частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
 
Враховано   Органи, зазначені в частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
    -17- Продан О.П.
В абзаці п’ятому підпункту одинадцятого пункту 2 розділу Ізаконопроекту після слів «дозволу на спеціальне водокористування» доповнити словами «об’єктів загальнодержавного значення»;
 
Відхилено    
    -18- Палиця І.П.
У абзаці п’ятому слова «центрального» замінити словами «територіального».
 
Відхилено    
46. Центральні органи виконавчої влади, зазначені в частині п'ятій цієї статті, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
 
-19- Палиця І.П.
У абзаці шостому слово «Центральні» виключити.
 
Відхилено   Центральні органи виконавчої влади, зазначені в частині п'ятій цієї статті, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
 
47. Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
 
-20- Лук'янов В.В.
У абзаці сьомому після слів "або відмову в його видачі" доповнити словами "в обов'язковому порядку".
 
Враховано редакційно   Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі обов'язково враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я».
 
48. У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами восьмою – десятою;
 
-21- Палиця І.П.
У абзаці сьомому слово «центрального» замінити словами «територіального».
 
Відхилено   У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами восьмою – десятою;
 
49. у частині восьмій слова "погодження та" виключити;
 
   у частині восьмій слова «погодження та» виключити;
 
50. 12) частину четверту статті 68 виключити;
 
-22- Апостол М.В.
Підпункт 12 пункту 2 розділу Івиключити.
 
Відхилено   11) частину четверту статті 68 виключити;
 
51. 13) частину третю статті 106 викласти в такій редакції:
 
   12) частину третю статті 106 викласти в такій редакції:
 
52. "Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
   «Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності».
 
53. 3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
-23- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   4. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
54. 1) частину третю статті 57, статті 59 та 87 виключити;
 
-24- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 3 розділу Ізаконопроекту виключити (із подальшою зміною нумерації).
 
Враховано частково   1) частину третю статті 57 виключити;
2) статтю 87 виключити;
 
    -25- Шаров І.Ф.
Підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції;
"частину третю статті 57, статтю 87 виключити";
 
Враховано    
55. 2) статтю 61 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 61 викласти в такій редакції:
 
56. "Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
 
-26- Шаров І.Ф.
«Статтю 61 викласти в такій редакції:
«Стаття 61. Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан відтворення лісів.
Визначення місць розміщення будівництва підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан відтворення лісів, здійснюються в порядку встановленому законом.»
 
Враховано частково   «Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
 
57. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством";
 
-27- Продан О.П.
Абзац третій підпункту другого пункту 3 розділу Ідоповнити словами «та за погодженням з органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» .
 
Відхилено   Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України»;
 
58. 3) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
 
-28- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 3 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   4) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
 
59. "Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством".
 
-29- Продан О.П.
   
Відхилено   «Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України».
 
60. 4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 – 37, ст. 446; 2012 р., № 27, ст. 276, зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404 – VІ):
 
   3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 – 37, ст. 446):
 
61. 1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";
 
   1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова «заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)» замінити словами «заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності»;
 
62. 2) у статті 183-2:
 
-30- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 4 вилучити.
 
Відхилено   2) у статті 183-2:
 
63. а) у пункті 5 частини першої слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";
 
   а) у пункті 5 частини першої слова «заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)» замінити словами «заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності»;
 
64. б) у частині дванадцятій:
 
-31- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 4 розділу Ізаконопроекту абзац перший пункту б) виключити.
 
Відхилено   б) у частині дванадцятій:
 
65. у першому реченні слова "скасування заходів реагування" замінити словами "скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";
 
   у першому реченні слова «скасування заходів реагування» замінити словами «скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)»;
 
66. у другому реченні слова "відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";
 
   у другому реченні слова «відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)»;
 
67. в) у частині тринадцятій слова "заходів реагування" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)".
 
-32- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 4 розділу Іпункту в) виключити.
 
Відхилено   в) у абзаці першому частини тринадцятої слова «заходів реагування» замінити словами «заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)».
 
68. 5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213; 2001 р., № 48, ст. 252; 2009 р., № 30, ст. 428; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
   5. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34, 2001 р., № 48, ст. 252; 2003 р., № 4, ст. 31; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
69. 1) у пункті "д" частини першої статті 17 слова "розміщення відходів" замінити словами "а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
-33- Продан О.П.
Підпункти перший пункту 5 розділу Ізаконопроекту виключити (із подальшою зміною нумерації).
 
Відхилено   1) у пункті «д» частини першої статті 17 слова «розміщення відходів» замінити словами «а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;
 
70. 2) у пункті "ж" частини першої статті 18 та пункті "д" частини першої статті 19 слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів" виключити;
 
   2) у пункті «ж» частини першої статті 18 та пункті «д» частини першої статті 19 слова «та ліміти на утворення і розміщення відходів» виключити;
 
71. 3) частину першу статті 20 доповнити пунктом "о" такого змісту:
 
-34- Продан О.П.
Підпункти третій пункту 5 розділу Ізаконопроекту виключити (із подальшою зміною нумерації).
 
Враховано частково   3) частину першу статті 20 доповнити пунктом «о» такого змісту:
 
72. "о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища";
 
   «о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища»;
 
73. 4) у пункті "г" частини першої статті 20-1 слова "захоронення (складування) небезпечних відходів" виключити;
 
-35- Продан О.П.
Підпункт четвертий пункту 5 розділу Ізаконопроекту доповнити словами «після слів «у навколишнє природне середовище» доповнити словами «при промисловому виробництві (не для опалення)»;
 
Відхилено   4) у пункті «г» частини першої статті 20-1 слова «захоронення (складування) небезпечних відходів» виключити;
 
74. 5) у пункті "ї" частини першої статі 20-2 слова "розміщення відходів" виключити;
 
   5) у пункті «ї» частини першої статі 20-2 слова «розміщення відходів» виключити;
 
75. 6) у пункті "д" частини першої статті 20-3 слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
-36- Продан О.П.
Підпункт шостий пункту 5 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   6) у пункті «д» частини першої статті 20-3 слова «видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)» замінити словами «видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;
 
76. 7) у частині першій статті 20-4:
у пункті "ґ" слова "та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити;
у пункті "д" слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
-37- Продан О.П.
У підпункті сьомому пункті 5 розділу Ізаконопроекту абзац другий виключити;
абзац третій доповнити словами «, після слів «у навколишнє природне середовище» доповнити словами «при промисловому виробництві (не для опалення)»;
 
Відхилено   7) у статті 20-4:
у пункті «ґ» слова «та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити;
у пункті «д» слова «видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)» замінити словами «видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;
 
77. 8) у пункті "в" частини першої статті 41 слова "та на утворення і розміщення відходів" виключити;
 
   8) у пункті «в» статті 41 слова «та на утворення і розміщення відходів» виключити;
 
78. 9) у частині першій статті 44 слова "утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;
 
   9) в абзаці першому статті 44 слова «утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва» виключити, а слова «а також інші види» замінити словами «та інших видів»;
 
79. 10) у статті 53:
 
-38- Одарченко Ю.В.
Підпункт 10 пункту 5 вилучити.
 
Відхилено   10) у статті 53:
 
80. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
81. "Створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється в разі наявності оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей";
 
-39- Продан О.П.
Підпункти десятий пункту 5 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   «Створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється за наявності оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей»;
 
82. у частині четвертій слова "за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" виключити;
 
-40- Коваль О.І.
Абзац четвертий пункту 10 частини 5 розділу І викласти в наступній редакції: «частину четверту викласти в наступній редакції: «Виробництво і використання штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин, а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин та генетично модифікованих організмів, здійснюється на підставі технічних умов, затверджених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та тільки після проведення комплексних досліджень їх впливу на здоров'я людей і навколишнє природне середовище.».
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції:
«Виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин, а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням штаммів мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та генетично модифікованих організмів».
 
83. 11) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
-41- Продан О.П.
Підпункти одинадцятий пункту 5 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   11) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
84. "Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами територіях із додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей".
 
   «Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей».
 
85. 6. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112):
 
   6. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502):
 
86. 1) у частині п'ятій статті 16 слово "клопотанням" замінити словом "рішенням", а слова "з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища", "та в інших цілях" виключити;
 
   1) у частині п'ятій статті 16 слово «клопотанням» замінити словом «рішенням», а слова «з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища», «та в інших цілях» виключити;
 
87. 2) у пункті "є" частини другої статті 64 слова "дозволів на використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду".
 
   2) у пункті «є» частини другої статті 64 слова «дозволів на використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду» замінити словами «дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду».
 
88. 7. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34, зі змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5081-VІ, від 20 листопада 2012 року № 5502-VІ):
 
   7. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34, 2013 р., № 30, ст. 340; 2014 р., № 8, ст. 88):
 
89. 1) абзац двадцятий статті 9 виключити;
2) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
 
-42- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 7 розділу Ізаконопроекту виключити (із подальшою зміною нумерації).
Підпункт другий пункту 7 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: « 1) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«За наявності дозволу на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту в порядку та за плату, що встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено   1) абзац двадцятий статті 9 виключити;
2) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
 
90. "З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається за дозволом узгодження умов та режимів перевезень, що видається на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу. Порядок видачі дозволу та розмір плати за його отримання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
-43- Кужель О.В.
Підпункт 2 пункту 7 виключити із подальшою зміною нумерації.
 
Враховано частково   «З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається за наявності дозволу на участь у дорожньому русі таких транспортних засобів. Порядок видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та розмір плати за його отримання встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
91. 3) у частині першій статті 52-1:
 
   3) у частині першій статті 52-1:
 
92. в абзаці восьмому слова "розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд" виключити;
 
   в абзаці восьмому слова «розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд» виключити;
 
93. абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
 
-44- Продан О.П.
У пункті третьому пункті 7 розділу Ізаконопроекту абзаци третій та четвертий замінити абзацом такого змісту: «абзац дев’ятий виключити».
 
Враховано частково   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
 
94. "видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів узгодження умов та режимів перевезень на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу".
 
   «видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні».
 
95. 8. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460–VІ):
 
   8. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2000 р., № 5, ст. 34; 2002 р., № 29, ст. 190; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
96. 1) у частині третій статті 17 слова "Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки" замінити словами "Впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення харчових продуктів";
 
   1) у частині третій статті 17 слова «Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки» замінити словами «Впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення харчових продуктів»;
 
97. 2) у частині другій статті 25 слова "і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших, визначених законом, органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
-45- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 8 вилучити.
 
Відхилено   2) у частині другій статті 25 слова «і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших, визначених законом, органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» виключити;
 
98. 3) в абзаці другому частини третьої статті 35 цифри "25" виключити.
 
-46- Коваль О.І.
Викласти у наступній редакції:
«у частині другій статті 25 слова "і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших, визначених законом, органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити на слова «, на підставі технічних умов, затверджених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   3) в абзаці другому частини третьої статті 35 цифри «2» виключити.
 
99. 9. У частині сьомій статті 14 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446, зі змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VІ) слова "і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури" виключити.
 
   9. У частині сьомій статті 14 Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2014 р., № 8, ст. 88) слова «і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури» виключити.
 
100. 10. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2010 р., № 11, ст. 69; Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5456–VІ):
 
   10. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2011 р., № 11, ст. 69; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
101. 1) у статті 4:
 
   1) у статті 4:
 
102. у частині третій слова "погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" виключити;
 
   у частині третій слова «погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» виключити;
 
103. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-47- Продан О.П.
В абзаці четвертому підпункту першого пункту 10 розділу Ізаконопроекту слова «одного року» замінити словами «двох років».
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
 
104. "Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом одного року";
 
   «Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років»;
 
105. 2) друге речення частини третьої статті 9, абзаци другий і третій частини першої статті 16-2 та абзац сьомий частини першої статті 16-3 виключити;
 
-48- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 10 вилучити.
 
Відхилено   2) друге речення частини третьої статті 9 виключити;
 
106. 3) у частині другій статті 12 слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" виключити.
 
   3) у частині другій статті 12 слова «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику» виключити;
4) абзаци другий і третій частини першої статті 16-2 та абзац сьомий частини першої статті 16-3 виключити.
 
107. 11. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 – 37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160, зі змінами, внесеними законами України від 6 липня 2012 року № 5179-VІ, від 2 жовтня 2012 року № 5400-VІ та № 5402-VІ, від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
   11. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 – 37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 31, ст. 361, № 40, ст. 537, ст. 539, № 46, ст. 640):
 
108. 1) у статті 1:
 
-49- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 11 розділу Ізаконопроекту виключити (із подальшою зміною нумерації).
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
109. в абзаці шістнадцятому слова "дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами" замінити словами "дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
   в абзаці шістнадцятому слова «дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами» замінити словами «дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;
 
110. доповнити статтю чотирма абзацами такого змісту:
 
-50- Лук'янов В.В.
абзаци третій – сьомий підпункту 1 викласти у такій редакції:
"доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
"декларація про відходи – документ, який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами діяльність яких призводить виключно до їх утворення та для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000, у порядку, встановленому цим Законом;
Показник загального утворення відходів (далі Пзув) – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1,М2,М3, М4 – масса в тонах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік"
 
Враховано редакційно   доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«декларація про відходи – документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000;
показник загального утворення відходів (далі Пзув) – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 – маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік»;
 
111. "декларація про відходи – документ, який подають суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000, у порядку, встановленому цим Законом;
 
-51- Воропаєв Ю.М.
Викласти в такій редакції:
"декларація про відходи – документ, який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000, у порядку, встановленому цим Законом;
Показник загального утворення відходів (далі Пзув) – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1,М2,М3, М4 – масса в тонах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік".
 
Враховано редакційно      
112. показник загального утворення відходів (далі – Пзув) – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою
 
      
113. Пзув = 5000 хМ1 + 500 хМ2 + 50 хМ3 + 1 хМ4,
 
      
114. де М1, М2, М3, М4 – маса (в тоннах) утворених відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно";
 
      
115. 2) у статті 17:
 
   2) у статті 17:
 
116. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
117. у пункті "в" слова "за погодженням із уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини" замінити словами "ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров'я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-52- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 11 розділу Ізаконопроекту :
Абзац другий пункту а) викласти в такій редакції:
«пункт «в» викласти в такій редакції:
«визначити склад і властивості відходів, що утворюються, та ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини»;
 
Відхилено   пункт «в» викласти у такій редакції:
в) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров'я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
118. у пункті "н" слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;
 
   у пункті «н» слова «і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини» виключити;
 
119. пункти "р", "с" викласти в такій редакції:
 
-53- Продан О.П.
Абзац четвертий пункту а) викласти в такій редакції:
«пункт «р» викласти в такій редакції:».
 
Відхилено   пункти «р» і «с» викласти в такій редакції:
 
120. "р) здійснювати планування нового будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;
 
   «р) здійснювати планування нового будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;
 
121. с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких Пзув не перевищує 1000";
 
-54- Лук'янов В.В.
абзац шостий підпункту "а" підпункту 2 викласти у такій редакції:
"с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб'єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів та для яких Пзув не перевищує 1000";
 
Враховано   с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб'єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000";
 
    -55- Продан О.П.
Абзац шостий пункту а) виключити.
 
Відхилено    
122. б) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
-56- Продан О.П.
Пункт б) виключити.
 
Відхилено   б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
123. "Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких Пзув не перевищує 1000, зобов'язані щорічно подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України".
 
-57- Лук'янов В.В.
абзац другий підпункту "б" викласти у такій редакції:
"Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами діяльність яких призводить виключно до утворення відходів та для яких Пзув не перевищує 1000, зобов'язані щорічно подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано редакційно   «Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000, зобов'язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку встановленими Кабінетом Міністрів України».
 
124. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
 
   У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
125. 3) у частині першій статті 18:
 
   3) у частині першій статті 18:
 
126. пункт "д" викласти в такій редакції:
 
   пункт «д» викласти в такій редакції:
 
127. "д) затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
-58- Продан О.П.
У підпункті третьому пункті 11 розділу Ізаконопроекту:
В абзаці третьому слова «на здійснення операцій у сфері поводження з відходами» виключити;
 
Відхилено   «д) затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;
 
128. пункти "ж" та "л" виключити;
 
   пункти «ж» і «л» виключити;
 
129. пункт "м" викласти в такій редакції:
 
   пункт «м» викласти в такій редакції:
 
130. "м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";
 
-59- Продан О.П.
У абзаці 6 підпункту 3 пункт 11 розділу Ізаконопроекту: слово «операцій» виключити.
 
Відхилено   «м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»;
 
131. доповнити частину пунктом "р" такого змісту:
 
-60- Продан О.П.
Абзац сьомий та восьмий підпункту 3 пункту 11 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктом «р» такого змісту:
 
132. "р) затвердження форми декларації про відходи та порядку її подання";
 
   «р) затвердження форми декларації про відходи та порядку її подання»;
 
133. 4) у статті 20:
 
   4) у статті 20:
 
134. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
135. пункт "к" викласти в такій редакції:
 
   пункт «к» викласти в такій редакції:
 
136. "к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
-61- Продан О.П.
В абзаці третьому пункту а) підпункту четвертого пункту 11 розділу Ізаконопроекту слова «здійснення операцій у сфері поводження з відходами» замінити словами «будівництво, реконструкцію або експлуатацію об’єкта поводження з відходами на відповідній території в порядку, визначеному законом»;
 
Відхилено   «к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки»;
 
137. пункти "о", "р" і "с" виключити;
 
-62- Палиця І.П.
Доповнити словами «терміном на п’ять років».
 
Враховано частково   пункти «о», «р» і «с» виключити;
 
138. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
139. у пункті "б" слова " (крім небезпечних відходів)" виключити;
 
-63- Палиця І.П.
абзац сьомий підпункту 4 пункт "б" викласти у такій редакції
"видача відповідно до Закону дозволів на здійснення операції у сфері поводження з відходами терміном на п’ять років".
 
Враховано частково   пункт «б» викласти в такій редакції:
«б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки»;
 
140. пункт "в" виключити;
 
   пункт «в» виключити;
 
141. 5) у частині першій статті 20-1:
 
   5) у статті 20-1:
 
142. у пункті "б" слова " (крім небезпечних відходів)" виключити;
 
-64- Палиця І.П.
Абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:
"пункт "б" викласти в такій редакції:
"видача відповідно до Закону дозволів на здійснення операції у сфері поводження з відходами терміном на п’ять років".
 
Враховано частково   пункт «б» викласти в такій редакції:
«б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки»;
 
143. пункт "в" виключити;
 
   пункт «в» виключити;
 
144. 6) пункти "к" і "л" частини першої статті 21, пункти "ж", "и" і "р" частини першої статті 23, пункти "б" і "є" частини першої статті 23-2, пункти "в", "є" частини першої та частину другу статті 31, частини першу, другу і п'яту статті 35 та пункт "а" частини першої статті 38 виключити;
 
-65- Одарченко Ю.В.
У підпункті 6 пункту 11 слова «пункти «к» і «л»« частини першої статті 21 вилучити.
 
Відхилено   6) пункти «к» і «л» частини першої статті 21, пункти «ж», «и» і «р» частини першої статті 23, пункти «б» і «є» частини першої статті 23-2, пункти «в», «є» частини першої та частину другу статті 31 виключити;
 
145. 7) пункт "а" частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
 
   7) пункт «а» частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
 
146. "а) провадити будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог цього Закону";
 
-66- Продан О.П.
Пункт сьомий пункту 11 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«6) пункт «а» частини першої статті 32 виключити»;
 
Відхилено   «а) провадити будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог цього Закону»;
 
147. 8) у статті 33:
 
   8) у статті 33:
 
148. у частині четвертій слова "спеціальних дозволів, у яких визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відповідно до встановлених лімітів та умови їх зберігання" замінити словами "дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання";
 
   у частині четвертій слова «спеціальних дозволів, у яких визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відповідно до встановлених лімітів та умови їх зберігання» замінити словами «дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання»;
 
149. у частині п'ятій слова "одержання дозволу відходів" замінити словами "одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
   у частині п'ятій слова «лише для заявлених на одержання дозволу відходів» замінити словами «лише для відходів, заявлених на одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;
 
150. 9) у статті 34:
 
   9) у статті 34:
 
151. у частині першій слова "поділяються на класи" замінити словами "поділяються на чотири класи";
 
-67- Коваль О.І.
Абзац другий пункту 9 статті 11 розділу І виключити.
 
Враховано частково   у частині першій слова «відповідно до переліку небезпечних властивостей» виключити, а слова «поділяються на класи» замінити словами «поділяються на чотири класи»;
 
152. у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-68- Коваль О.І.
Пункт 9 частини 11 розділу І доповнити новим абзацом такої редакції:
«абзац шостий частини 3 після слів «поводження з небезпечними відходами» доповнити словами «, крім утворення і зберігання небезпечних відходів за наявності договору про передачу таких відходів спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;».
 
Враховано частково   у частині другій слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
абзац шостий частини третьої доповнити словами « (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)»;
10) частини першу, другу і п'яту статті 35 та пункт «а» частини першої статті 38 виключити;
 
153. 10) у частині першій статті 42:
 
   11) у частині першій статті 42:
 
154. пункти "е" і "є" виключити;
 
   пункти «е» і «є» виключити;
 
155. пункт "і" викласти в такій редакції:
 
-69- Продан О.П.
Абзаци третій та четвертий підпункту десятого пункту 11 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   пункт «і» викласти в такій редакції:
 
156. "і) здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення цих операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації".
 
   «і) здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації».
 
157. 12. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50 – 51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 22, ст. 184, № 43, ст. 420; 2011 р., № 37, ст. 372, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
   12. У Законі України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50 – 51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 22, ст. 184, № 43, ст. 420; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78, 2011 р., № 37, ст. 372; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
 
158. 1) абзаци п'ятнадцятий – сімнадцятий статті 1, абзац сьомий статті 6, статті 16-1 та 16-2, абзаци п'ятий – сьомий частини другої статті 18 виключити;
 
-70- Шаров І.Ф.
Підпункт 1 пункту 12 виключити.
 
Відхилено   1) абзаци п'ятнадцятий – сімнадцятий статті 1, абзац сьомий статті 6 виключити;
 
159. 2) статтю 8 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
-71- Бондар В.В.
Підпункт 2 пункту 12 виключити.
 
Враховано      
160. "затвердження порядку щодо обмеження ввезення на територію України засобів захисту рослин;
 
-72- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 12 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
161. прийняття за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, рішення щодо обмеження ввезення на територію України заборонених, непридатних і таких, що не відповідають вимогам щодо якості, засобів захисту рослин".
 
      
162. У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом дев'ятим;
 
      
163. 3) у статті 12:
 
   2) у статті 12:
 
164. а) у частині другій:
 
   а) у частині другій:
 
165. абзаци третій, п'ятий і восьмий виключити;
 
-73- Шаров І.Ф.
Слово «третій» виключити.
 
Відхилено   абзаци третій, п'ятий і восьмий виключити;
 
166. в абзаці четвертому слова "вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова «вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
 
167. б) частину четверту виключити;
 
   б) частину четверту виключити;
 
168. 4) у частині першій статті 16:
 
   3) у частині першій статті 16:
 
169. в абзаці третьому слова "та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
 
-74- Шаров І.Ф.
підпункту 4 пункту 12 виключити.
 
Відхилено   в абзаці третьому слова «та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів» виключити;
 
170. абзаци одинадцятий – п'ятнадцятий виключити;
 
   абзаци одинадцятий – п'ятнадцятий виключити;
4) статті 16-1 та 16-2 виключити;
 
171. 5) у статті 17:
 
   5) у статті 17:
 
172. в абзаці дев'ятому слова "і погоджувати їх ввезення на територію адміністративно-територіальної одиниці" виключити;
 
-75- Шаров І.Ф.
підпункту 5 пункту 12 виключити.
 
Відхилено   в абзаці дев'ятому слова «і погоджувати їх ввезення на територію адміністративно-територіальної одиниці» виключити;
 
173. абзаци десятий і одинадцятий виключити;
 
   абзаци десятий і одинадцятий виключити;
6) абзаци п'ятий – сьомий частини другої статті 18 виключити;
 
174. 6) у частині другій статті 21:
 
   7) у частині другій статті 21:
 
175. в абзаці дев'ятому слова "аналітичних досліджень" виключити;
 
-76- Шаров І.Ф.
Підпункт 6 пункту 12 виключити.
 
Відхилено   в абзаці дев'ятому слова «аналітичних досліджень» виключити;
 
176. абзаци десятий, одинадцятий та чотирнадцятий виключити.
 
   абзаци десятий, одинадцятий і чотирнадцятий виключити.
 
177. 13. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23, ст. 198, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
   13. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23, ст. 198; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
178. 1) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
179. "Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   «Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
180. 2) у статті 33:
 
   2) у статті 33:
 
181. частини першу та другу виключити;
 
   частини першу і другу виключити;
 
182. у частині третій слово "інтродукції" замінити словами "переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція)";
 
   у частині третій слово «інтродукції» замінити словами «переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукції)»;
 
183. 3) друге речення статті 34 виключити.
 
   3) друге речення статті 34 виключити.
 
184. 14. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
 
   14. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
 
185. 1) абзац другий частини першої статті 11 виключити;
 
-77- Продан О.П.
Підпункти перший пункту 14 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   1) абзац другий частини першої статті 11 виключити;
 
186. 2) у частині першій статті 12 слова "і узгоджуються відповідно до Кодексу України про надра" виключити;
 
   2) у частині першій статті 12 слова «і узгоджуються відповідно до Кодексу України про надра» виключити.
 
187. 3) частину третю статті 20 виключити.
 
-78- Продан О.П.
Підпункти третій пункту 14 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
188. 15. Абзац другий статті 16 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95) виключити.
 
   15. Абзац другий статті 16 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95) виключити.
 
189. 16. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 5, ст. 35, № 7, ст. 53):
 
   16. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 5, ст. 35, № 7, ст. 53):
 
190. 1) у статті 1:
 
   1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
191. доповнити статтю після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
      
192. "міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ідентифікатор) – унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі".
 
   «міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ідентифікатор) – унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі»;
 
193. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – двадцять шостим;
 
      
194. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
      
195. "узагальнена база даних ідентифікаторів – база даних, що містить бази даних про ідентифікатори дозволеного, тимчасово дозволеного, а також не дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах України кінцевого обладнання";
 
-79- Гінка Я.Я.
Останній абзац статті 1 розділу Ізаконопроекту «узагальнена база даних ідентифікаторів – база даних, що містить бази даних про ідентифікатори дозволеного, тимчасово дозволеного, а також не дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах України кінцевого обладнання» виключити.
 
Враховано   «Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, - зведений перелік заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»;
 
    -80- Гінка Я.Я.
Статтю 1 розділу Ізаконопроекту доповнити таким поняттям:
«Реєстр - зведений перелік заборонених для застосування та ввезення на територію України або тих, які потребують спеціального порядку оформлення, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв».
 
Враховано    
196. 2) у частині другій статті 14:
 
   2) у частині другій статті 14:
 
197. у пункті 6 слова "на ввезення з-за кордону і на реалізацію" виключити;
 
   у пункті 6 слова «на ввезення з-за кордону і на реалізацію» виключити;
 
198. пункт 10 доповнити словами "а також затвердження переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування і ввозяться в Україну фізичними особами для власного використання без митного оформлення";
 
-81- Продан О.П.
У підпункті другому пункті 16 розділу Ізаконопроекту:
У абзаці третьому слова «і ввозяться в Україну фізичними особами для власного використання без митного оформлення» виключити;
 
Враховано   пункт 10 доповнити словами «а також затвердження переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування»;
 
    -82- Продан О.П.
Абзаци четвертий та п’ятий виключити;
 
Враховано    
199. доповнити частину пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) встановлення порядку ведення узагальненої бази даних ідентифікаторів";
 
-83- Гінка Я.Я.
Підпункт 10-1 пункту 2 статті 14 розділу Ізаконопроекту «встановлення порядку ведення узагальненої бази даних ідентифікаторів» виключити.
 
Враховано      
200. 3) пункт 8 частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:
 
-84- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 16 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«3) пункт 8 частини третьої статті 16 виключити»;
 
Враховано   3) пункт 8 частини третьої статті 16 виключити;
 
201. "8) створення та ведення узагальненої бази даних ідентифікаторів";
 
-85- Гінка Я.Я.
Підпункт 8 пункту 3 статті 16 розділу Ізаконопроекту «створення та ведення узагальненої бази даних ідентифікаторів» виключити.
 
Враховано      
202. 4) у статті 25:
 
   4) у статті 25:
 
203. у пункті 2 частини першої слова "відповідності стандартам (сертифікат відповідності)" замінити словами "відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)";
 
-86- Гінка Я.Я.
Пункт 2 частини першої статті 25 розділу Ізаконопроекту доповнити словами: «України або ЄС».
 
Відхилено   у пункті 2 частини першої слова «відповідності стандартам (сертифікат відповідності)» замінити словами «відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)»;
 
204. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
205. "2. Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності";
 
-87- Гінка Я.Я.
Перший абзац частини другої статті 25 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції: «Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється акредитованими в установленому порядку органами згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності».
 
Відхилено   «2. Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності»;
 
206. частину третю доповнити реченням такого змісту: "Складовою частиною реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, є перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну";
 
-88- Продан О.П.
В абзаці п’ятому підпункту четвертого пункту 16 розділу Ізаконопроекту слова «, дозволених для ввезення в Україну» виключити.
 
Відхилено   частину третю доповнити реченням такого змісту: «Складовою частиною Реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, є Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України»;
 
207. 5) у статті 26:
 
-89- Гінка Я.Я.
Абзац п’ятий підпункту четвертого пункту 16 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «Складовою частиною реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, є реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв заборонених для застосування та ввезення на територію України».
 
Враховано   5) у статті 26:
 
208. частину одинадцяту виключити;
 
   частину одинадцяту виключити;
 
209. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
210. "12. Внесення до реєстрів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";
 
-90- Гінка Я.Я.
Пункт 12 статті 26 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Внесення конкретних типів до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування – є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів випромінювальних пристроїв загального або спеціального призначення».
 
Відхилено   «12. Внесення до реєстрів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення»;
 
211. 6) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
212. "Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування
 
   «Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування
 
213. 1. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні за наявності виданого в установленому порядку документа про підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв технічним регламентам, мають бути промарковані обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом. Порядок маркування та розмір плати за покриття витрат установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-91- Продан О.П.
У абзаці третьому підпункту шостого пункту 16 розділу Ізаконопроекту слова «виданого в установленому порядку документа про підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв технічним регламентам, мають бути промарковані обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом. Порядок маркування та розмір плати за покриття витрат установлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами «їх у переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, затвердженому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації».
 
Враховано   1. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні за наявності їх у переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
 
214. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п'яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п'яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.
 
215. 3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення в реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування.
 
   3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування.
 
216. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
-92- Гінка Я.Я.
Абзац другий частини третьої статті 29 розділу Івикласти в такій редакції: «Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначається та затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
217. Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
218. 4. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності";
 
   4. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та за наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності»;
 
219. 7) доповнити Закон статтею 29-1 такого змісту:
 
   7) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
 
220. "Стаття 29-1. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування
 
   «Стаття 29-1. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування
 
221. 1. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюється за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну, і наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності, дані про який вносяться до названого переліку.
 
-93- Гінка Я.Я.
Частину першу статті 29-1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюється за відсутністю у реєстрі заборонених для застосування та ввезення на територію України такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності».
 
Враховано   1. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюються за відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв заборонених до застосування та ввезення на територію України, такого типу радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.
 
222. 2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну";
 
-94- Продан О.П.
Абзац четвертий підпункту сьомого пункту 16 розділу Ізаконопроекту доповнити словами «, а також забезпечує його розміщення на своєму офіційному сайті та щомісячне оформлення».
 
Відхилено   2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України»;
 
    -95- Гінка Я.Я.
Частину другу статті 29-1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до реєстру заборонених для застосування та ввезення на територію України або тих, що потребують спеціального порядку оформлення, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв».
 
Враховано    
223. 8) частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту: "Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких не потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
 
-96- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункті 16 розділу Ізаконопроекту слова «не потрібен» замінити словом «потрібен».
 
Відхилено   8) частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту: «Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких не потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»;
 
224. 9) доповнити розділ ІХ "Прикінцеві положення" пунктом 6-1 такого змісту:
 
   9) розділ ІХ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
225. "6-1. Тимчасово, протягом дев'яти місяців з дня скасування Законом України від _________________ №_______ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, здійснюється за наявності технічного висновку щодо ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – висновок щодо ввезення). Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких з-за кордону не потрібен висновок щодо ввезення, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 
-97- Продан О.П.
У підпункті дев’ятому пункті 16 розділу Ізаконопроекту:
У першому реченні абзацу другого слова «дев’яти місяців» замінити словами «трьох місяців»;
 
Враховано   «6-1. Тимчасово, протягом трьох місяців з дня скасування Законом України від___№___________ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, здійснюється за наявності технічного висновку щодо ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – висновок щодо ввезення). Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких з-за кордону не потрібен висновок щодо ввезення, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 
226. Висновок щодо ввезення видається УДЦР за результатами технічної експертизи, що засвідчує відповідність заявленого для ввезення з-за кордону радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою визначеним умовам застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України. Однією з підстав надання висновку щодо ввезення є наявність таких радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.
 
-98- Продан О.П.
У другому реченні абзацу другого слова «не потрібен» замінити словом «потрібен»;
 
Відхилено   Висновок щодо ввезення видається УДЦР за результатами технічної експертизи, що засвідчує відповідність заявленого для ввезення з-за кордону радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою визначеним умовам застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України. Однією з підстав для надання висновку щодо ввезення є наявність таких радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у Реєстрі радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.
 
227. Термін дії висновку щодо ввезення не може перевищувати терміну дії документа про підтвердження відповідності технічним регламентам, але не більше строку дії цього пункту.
 
-99- Продан О.П.
У абзаці четвертому слова «, але не більше строку дії цього пункту» виключити;
 
Враховано   Термін дії висновку щодо ввезення не може перевищувати терміну дії документа про підтвердження відповідності технічним регламентам.
 
228. Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, подає до УДЦР заяву про отримання висновку щодо ввезення за встановленою формою та документи, перелік яких визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Форма заяви про отримання висновку щодо ввезення, форма висновку щодо ввезення та порядок його видачі затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 
   Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, подає до УДЦР заяву про отримання висновку щодо ввезення за встановленою формою та документи, перелік яких визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Форма заяви про отримання висновку щодо ввезення, форма висновку щодо ввезення та порядок його видачі затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 
229. Заява про отримання висновку щодо ввезення та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.
 
   Заява про отримання висновку щодо ввезення та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.
 
230. УДЦР видає висновок щодо ввезення або мотивовано відмовляє в його видачі не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про отримання висновку щодо ввезення.
 
   УДЦР видає висновок щодо ввезення або мотивовано відмовляє в його видачі не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про отримання висновку щодо ввезення.
 
231. Підставами для відмови у видачі висновку щодо ввезення є подання неповного комплекту документів, необхідних для отримання висновку щодо ввезення, а також невідповідність радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, визначеним цим Законом умовам застосування їх на території України.
 
   Підставами для відмови у видачі висновку щодо ввезення є подання неповного комплекту документів, необхідних для отримання висновку щодо ввезення, а також невідповідність радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, визначеним цим Законом умовам застосування їх на території України.
 
232. Одночасно з видачею заявникові висновку щодо ввезення УДЦР направляє такий висновок у формі електронного документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи.
 
   Одночасно з видачею заявникові висновку щодо ввезення УДЦР направляє такий висновок у формі електронного документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи.
 
233. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі висновку щодо ввезення, отриманого у формі електронного документа центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, та за умови дотримання суб'єктом господарювання інших вимог цього Закону.
 
   Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі висновку щодо ввезення, отриманого у формі електронного документа центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, за умови дотримання суб'єктом господарювання інших вимог цього Закону.
 
234. Суб'єкти господарювання, які отримали дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв до скасування вимоги щодо необхідності одержання таких дозволів, ввозять відповідні радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, а також їх митне оформлення здійснюється митними органами на підставі цих дозволів до закінчення строку їх дії, але не пізніше закінчення строку дії цього пункту, та за умови дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про радіочастотний ресурс України без одержання висновку щодо ввезення".
 
   Суб'єкти господарювання, які отримали дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв до скасування вимоги щодо необхідності одержання таких дозволів, ввозять відповідні радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, а також їх митне оформлення здійснюється митними органами на підставі цих дозволів до закінчення строку їх дії, але не пізніше закінчення строку дії цього пункту, за умови дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про радіочастотний ресурс України, без одержання висновку щодо ввезення».
 
235. 17. Пункт 3 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, з наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-100- Продан О.П.
Абзац другий пункту 17 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами»;
 
Враховано   17. Пункт 3 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)».
 
    -101- Шаров І.Ф.
«17. у пункті 3 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" слова «збирання і заготівля окремих видів відходів, як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України виключити);
 
Враховано    
236. "3) операції у сфері поводження з небезпечними відходами".
 
-102- Коваль О.І.
Абзац другий частини 17 розділу І викласти в наступній редакції:
«3) операції у сфері поводження з небезпечними відходами, крім утворення і зберігання небезпечних відходів за наявності договору про передачу таких відходів спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;».
 
Враховано частково      
237. 18. Пункт 4 статті 42 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) виключити.
 
-103- Продан О.П.
Пункт 18 розділу Ізаконопроекту виключити (із подальшою зміною нумерації);
 
Відхилено   18. Пункт 4 статті 42 Закону України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) виключити.
 
238. 19. У Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73; 2003 р., № 30, ст. 247, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ):
 
   19. У Законі України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73; 2003 р., № 30, ст. 247; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
239. 1) абзац третій статті 7 виключити;
 
   1) абзац третій статті 7 виключити;
 
240. 2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
241. "Стаття 12. Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки
 
   «Стаття 12. Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки
 
242. Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
   Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
243. 3) статтю 13 та частину третю статті 19 виключити.
 
   3) статтю 13 і пункт 3 статті 19 виключити.
 
244. 20. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
   20. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
245. 1) у статті 11:
 
   1) у статті 11:
 
246. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
-104- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 20 розділу Ізаконопроекту:
У абзаці другому слова «новою частиною» замінити словами «новими частинами»;
 
Відхилено   після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
247. "Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, – п'ять років, об'єкт якого належить до другої групи, – десять років, об'єкт якого належить до третьої групи, – необмежений".
 
-105- Коваль О.І.
У абзаці третьому пункту 1 частини 20 розділу І слово «п’ять» замінити на слово «сім»;
 
Враховано   «Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, – сім років, об'єкт якого належить до другої групи, – десять років, об'єкт якого належить до третьої групи, – необмежений».
 
    -106- Продан О.П.
Після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
«На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря приладами, виготовленими промислово, які використовуються для опалення чи в побутових потребах, дозвіл не потрібен»;
 
Відхилено    
248. У зв'язку з цим частини восьму – одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою – дванадцятою;
 
-107- Продан О.П.
В абзаці четвертому слова «дев’ятою-дванадцятою» замінити словами «десятою-тринадцятою»;
 
Відхилено   У зв'язку з цим частини восьму – одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою – дванадцятою;
 
249. в абзаці другому частини десятої слова "терміну їх дії" замінити словами "строку їх дії";
 
   в абзаці другому частини десятої слова «терміну їх дії» замінити словами «строку їх дії»;
 
250. 2) у статті 20:
 
   2) у статті 20:
 
251. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
252. у частині другій слова "зазначених відходів" замінити словами "промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу";
 
   у частині другій слова «зазначених відходів» замінити словами «промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу»;
 
253. 3) розділ ІХ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   3) розділ ІХ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
254. "1-1. Установити, що строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який виданий суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до третьої групи, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" та на момент набрання чинності названим Законом є дійсним, є необмежений".
 
   «1-1. Установити, що строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до третьої групи, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» та який на момент набрання чинності зазначеним Законом є дійсним, є необмеженим».
 
255. 21. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
   21. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
256. 1) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
-108- Одарченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 21 вилучити.
 
Відхилено   1) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
257. "Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   «Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
258. 2) частину першу статті 46 після слів "за дозволами" доповнити словами "на спеціальне використання об'єктів тваринного світу";
 
   2) частину першу статті 46 після слів «за дозволами» доповнити словами «на спеціальне використання об'єктів тваринного світу»;
 
259. 3) у частині третій статті 48 слова "а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні" виключити.
 
-109- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 21 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   3) у частині третій статті 48 слова «а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні» виключити.
 
260. 22. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2009 р., № 27, ст. 350; 2013 р., № 50, ст. 697; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
 
   22. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2009 р., № 27, ст. 350; 2013 р., № 50, ст. 697; 2014 р., № 6-7, ст. 80 із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року, № 406-VІІ):
 
261. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
262. у пункті 15 слова "та одержання сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити;
 
   у пункті 15 слова "та одержання сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити;
 
263. пункти 25 та 26 виключити;
 
   пункти 25 та 26 виключити;
 
264. 2) абзац шостий частини першої статті 10, статтю 11, частини другу – дев'яту статті 21, абзац п'ятий частини першої статті 22, частину десяту статті 37, частину шосту, абзац четвертий частини десятої, частину одинадцяту статті 50, частини одинадцяту та сімнадцяту статті 52, частини другу – четверту статті 82 виключити;
 
-110- Лук'янов В.В.
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту підпункт 2 викласти у такій редакції:
«абзац шостий частини першої статті 10, абзац п'ятий частини першої статті 22, частину десяту статті 37, частину шосту, абзац четвертий частини десятої, частину одинадцяту статті 50, частини одинадцяту та сімнадцяту статті 52, частину третю статті 82 виключити»;
 
Відхилено   2) абзац шостий частини першої статті 10, статтю 11, частини другу – дев'яту статті 21, абзац п'ятий частини першої статті 22, частину десяту статті 37, частину шосту, абзац четвертий частини десятої, частину одинадцяту статті 50, частини одинадцяту та сімнадцяту статті 52, частини другу – четверту статті 82 виключити;
 
    -111- Лук'янов В.В.
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту після підпункту 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«3) статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Сертифікація послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки підлягають сертифікації на відповідність стандартам та іншим нормативним документам у відповідній сфері.
Видача сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, переоформлення сертифіката, видача його дубліката здійснюється на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Порядок видачі, переоформлення сертифіката, видачі його дубліката, перелік документів, що подаються для одержання сертифіката, розмір та порядок внесення плати за видачу, переоформлення сертифіката, видачу його дубліката визначаються Кабінетом Міністрів України.
Для отримання сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки суб'єкт підприємництва, подає заяву до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Заява вважається належним чином поданою, якщо вона надіслана цінним листом з описом вкладення на адресу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за місцем розташування зерносховища або особисто подана уповноваженим представником суб'єкта підприємництва.
Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки приймається протягом тридцяти календарних днів після подання необхідних документів на видачу сертифіката. Якщо після закінчення зазначеного строку не буде прийнято рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката, послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються суб’єктом зберігання зерна, вважаються сертифікованими.
Підставою для відмови у видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки є:
подання суб’єктом зберігання зерна необхідних документів не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб’єктом зберігання зерна, недостовірних відомостей;
невідповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки стандартам та іншим нормативним документам у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки.
Підставою для анулювання сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки є недотримання стандартів та інших нормативних документів у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки у процесі надання таких послуг.
У цьому випадку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у вигляді анулювання такого сертифіката.
Строк дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки - необмежений. У разі коли суб'єкт підприємництва не є власником зерносховища, строк дії сертифіката поширюється на період користування (оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення користування ним.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, забезпечує ведення реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, порядок ведення та надання відомостей з якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
Розмір плати за надання у паперовому вигляді відомостей з реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -112- Лук'янов В.В.
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту абзац четвертий статті 20 виключити.
 
Відхилено    
    -113- Лук'янов В.В.
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту частину другу – дев’яту статті 21 викласти у такій редакції:
«Виключно за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки проводяться такі операції:
експорт та імпорт зерна та продуктів його переробки. Митне оформлення зерна та продуктів його переробки здійснюється за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки;
переміщення зерна та продуктів його переробки, придбаних за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, територією України (крім зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, що використовується для насіннєвих цілей);
інші операції з зерном і продуктами його переробки, якщо вимога про наявність сертифіката якості зерна та продуктів його переробки встановлена у договорі (контракті), на підставі якого вчиняються такі операції.
Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки видається на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки при:
переміщенні зерна та продуктів його переробки, придбаних за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, територією України (крім зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, що використовується для насіннєвих цілей) та при експортних операціях із зерном та продуктами його переробки приймається протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки і завершення завантаження транспортного засобу;
імпортних операціях із зерном та продуктами його переробки – протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості зерна та продуктів його переробки і прибуття завантаженого транспортного засобу до митниці призначення;
інших операціях з зерном і продуктами його переробки, якщо вимога про наявність сертифіката якості зерна та продуктів його переробки встановлена у договорі (контракті), на підставі якого вчиняються такі операції – протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості зерна та продуктів його переробки.
Якщо після закінчення строку зазначеного в частині четвертій цієї статті рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки не буде прийнято, вважається, що суб’єкту ринку зерна надано такий сертифікат. При цьому доказом подання заяви про видачу сертифіката якості зерна та продуктів його переробки є копія зазначеної заяви з відміткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
Підставою для відмови у видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки є:
подання суб’єктом ринку зерна необхідних документів не в повному обсязі;
невідповідність якості зерна та продуктів його переробки державним стандартам, крім випадків, коли якість експортного зерна та продуктів його переробки відповідає вимогам, що зафіксовані сторонами в експортному контракті;
відсутність документів, що підтверджують безпечність зерна та продуктів його переробки, та документів, що засвідчують наявність або відсутність у зерні та продуктах його переробки генетично модифікованих організмів;
невідповідність транспортного засобу встановленим вимогам.
Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки діє протягом строку перевезення вантажу та розвантаження у пункті призначення.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, веде реєстр виданих ним сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.
Порядок ведення реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
Надання у паперовому вигляді відомостей з реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки відповідному суб’єкту ринку зерна здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Підставою для анулювання сертифіката якості зерна та продуктів його переробки є невідповідність даних, зазначених у сертифікаті, фактичним показникам якості зерна та продуктів його переробки».
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту у статті 22 частину першу після абзацу п’ятого доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
«своєчасне подання суб’єктами зберігання зерна декларацій про обсяг зберігання зерна;
повнота і достовірність даних, зазначених у декларації обсягів зберігання зерна, що зберігається на зернових складах, та зерна, що зберігається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах».
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.
У зв’язку з цим підпункти 3 – 5 пункту 22 розділу Ізаконопроекту вважати підпунктами 7 – 9 пункту 22 розділу Ізаконопроекту відповідно.
 
Відхилено    
    -114- Лук'янов В.В.
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"10) у статті 82:
частину другу викласти у такій редакції:
«Проведення суб'єктами ринку зерна експортно-імпортних або інших операцій з зерном і продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки, придбаних за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, територією України (крім зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, що використовується для насіннєвих цілей) без відповідних сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, якщо вимога про його наявність є обов'язковою відповідно до частини другої статті 21 цього Закону тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Неподання або несвоєчасне подання суб’єктами зберігання зерна декларації про обсяг зберігання зерна чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -115- Лук'янов В.В.
У пункті 22 розділу Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«10) у статті 82:
частину четверту замінити новими частинами такого змісту:
«Справи про накладання штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються державними інспекторами сільського господарства.
Суми штрафів, що накладаються державними інспекторами сільського господарства, перераховуються до Державного бюджету України.
Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, державними інспекторами сільського господарства, що виявили правопорушення, складається протокол.
Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
Державний інспектор сільського господарства розглядає справу протягом 15 днів з дня складання протоколу.
Рішення про накладання штрафу оформляється постановою за формою затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
Штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня вчинення порушення.
У разі вчинення суб'єктом господарювання двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.
Рішення надсилається суб'єкту господарювання для виконання рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін із дня отримання постанови про його накладання.
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу в повному обсязі надсилається або надається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, що надіслав постанову.
У разі несплати штрафу в зазначений строк, другий примірник постанови надсилається до державної виконавчої служби для виконання постанови в примусовому порядку.
Постанову може бути оскаржено у центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі або до суду протягом десяти днів з дня її винесення».
 
Відхилено    
265. 3) у пункті 5 частини другої статті 38 слова "у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу" виключити;
 
   3) у пункті 5 частини другої статті 38 слова "у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу" виключити;
 
266. 4) у частині шостій статті 51 слова "дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки припиняється" виключити;
 
   4) у частині шостій статті 51 слова "дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки припиняється" виключити;
 
267. 5) у частині десятій статті 56 слова "чи позбавлення його сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити.
 
   5) у частині десятій статті 56 слова "чи позбавлення його сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити.
 
268. 23. Частину третю статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654; 2010 р., № 28, ст. 353, № 34, ст. 486; 2011 р., № 6, ст. 47, № 34, ст. 343, № 50, ст. 537, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ) доповнити реченням такого змісту: "Одержання дозволу не вимагається в разі застосування устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яка здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці".
 
   23. Частину третю статті 21 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654; 2010 р., № 28, ст. 353, № 34, ст. 486; 2011 р., № 6, ст. 47, № 34, ст. 343, № 50, ст. 537; 2013 р., № 48, ст. 682) доповнити реченням п’ятим такого змісту: «Одержання дозволу не вимагається в разі застосування устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці».
 
269. 24. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
   24. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
 
270. 1) у статті 1:
 
      
271. абзац другий виключити;
 
-116- Кужель О.В.
У пункті 24 розділу Ізаконопроекту: абзац другий підпункту 1 виключити.
 
Враховано      
272. в абзаці третьому слова "та харчової продукції з них" виключити;
 
   1) в абзаці третьому статті 1 слова «та харчової продукції з них» виключити;
 
273. 2) у статті 4:
 
      
274. у частині першій слова "відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини або відповідним головним державним санітарним лікарем" виключити;
 
   2) у частині першій статті 4 слова «відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини або відповідним головним державним санітарним лікарем» виключити;
 
275. частину четверту виключити;
 
-117- Кужель О.В.
У пункті 24 розділу Ізаконопроекту: абзац третій підпункту 2 виключити.
 
Враховано      
276. 3) статтю 5 виключити;
 
-118- Кужель О.В.
У пункті 24 розділу Ізаконопроекту: підпункт 3 виключити.
 
Враховано      
277. 4) у статті 8:
 
-119- Кужель О.В.
У пункті 24 розділу Ізаконопроекту: підпункт 4 виключити.
 
Враховано      
278. абзац третій частини другої виключити;
 
      
279. абзаци другий та четвертий частини третьої виключити;
 
      
280. 5) у частині третій статті 9:
 
   3) у частині третій статті 9:
 
281. абзац другий після слова "свідоцтво" доповнити словом "виробника";
 
   абзац другий після слова «свідоцтво» доповнити словом «виробника»;
 
282. абзац третій доповнити словами " (крім харчової продукції з продуктів лову)";
 
   абзац третій доповнити словами « (крім харчової продукції з продуктів лову)»;
 
283. абзаци четвертий – шостий виключити;
 
-120- Смітюх Г.Є.
У пункті 24 розділу Ізаконопроекту: абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:
"абзаци четвертий та шостий виключити".
 
Відхилено   абзаци четвертий – шостий виключити;
 
284. 6) у частині другій статті 10:
 
   4) у частині другій статті 10:
 
285. абзаци третій, п'ятий – восьмий виключити;
 
-121- Смітюх Г.Є.
У пункті 24 розділу Ізаконопроекту: абзац другий підпункту 6 викласти у такій редакції:
"абзаци третій, п'ятий – сьомий виключити".
 
Відхилено   абзац третій виключити;
абзац четвертий доповнити словами « (крім харчової продукції з продуктів лову)»;
абзаци п’ятий – восьмий виключити;
 
286. абзац четвертий доповнити словами " (крім харчової продукції з продуктів лову)".
 
      
287. 25. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155):
 
   25. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155):
 
288. 1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
   1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
289. 2) у статті 6:
 
-122- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 викласти у такій редакції:
"а) частину першу викласти в наступній редакції:
«Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії передбачає надання органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку дозволів заявника на будівництво або відновлення об’єктів гідроенергетики на малих річках.»
 
Відхилено   2) у статті 6:
 
290. а) частину першу виключити;
 
   а) частину першу виключити;
 
291. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
292. в абзаці першому слово "також" виключити;
 
   в абзаці першому слово «також» виключити;
 
293. в абзаці третьому слово "надання" замінити словом "підключення", а слова "в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення" виключити.
 
   в абзаці третьому слово «надання» замінити словом «підключення», а слова «в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення» виключити.
 
294. 26. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3; Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ):
 
   26. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3; 2014 р.,№ 4, ст. 61):
 
295. 1) в абзаці шостому статті 1 слово "конструкціях" замінити словами "конструкціях - рекламоносіях";
 
-123- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Абзац перший підпункту один пункту 26 розділу Іпроекту вилучити.
 
Відхилено   1) в абзаці шостому статті 1 слово «конструкціях» замінити словами «конструкціях - рекламоносіях»;
 
296. 2) у статті 16:
 
-124- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Абзац перший – п’ятий підпункту два пункту 26 розділу Іпроекту вилучити.
 
Відхилено   2) у статті 16:
 
297. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
-125- Продан О.П.
В абзаці третьому підпункту другого пункту 26 розділу Ізаконопроекту слова «та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху» виключити.
 
Відхилено   абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
298. "Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до цього Закону на підставі зазначених дозволів, які оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху";
 
-126- Продан О.П.
В абзаці третьому підпункту другого пункту 26 розділу Ізаконопроекту слова «та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху» виключити.
 
Відхилено   «Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до цього Закону на підставі зазначених дозволів, які оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху»;
 
299. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
300. "4. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та у межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".
 
   «4. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини».
 
301. 27. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2009 р., № 38, ст. 535; 2010 р., № 49, ст. 567; 2011 р., № 11, ст. 69; 2012 р., № 14, ст. 89, № 40, ст. 477, зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VІ):
 
   27. У Законі України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2009 р., № 38, ст. 535; 2010 р., № 49, ст. 567; 2011 р., № 11, ст. 69; 2012 р., № 14, ст. 89, № 40, ст. 477; 2013 р., № 38, ст. 502):
 
302. 1) у статті 5:
 
   1) у статті 5:
 
303. в абзаці п'ятому частини другої слова "і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
   в абзаці п'ятому частини другої слова «і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу» виключити;
 
304. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
305. "Перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин";
 
   «Перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин»;
 
306. 2) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
-127- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 27 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
307. "Стаття 5-1. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності
 
      
308. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб'єктів туристичної діяльності.
 
      
309. Відомості про суб'єктів туристичної діяльності вносяться до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності безкоштовно, на підставі декларацій, що подаються такими суб'єктами в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
      
310. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності формується з метою:
 
      
311. ведення обліку суб'єктів туристичної діяльності;
 
      
312. надання безпечних та якісних туристичних послуг;
 
      
313. забезпечення споживачів туристичних послуг достовірною інформацією про суб'єктів туристичної діяльності;
 
      
314. автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів туристичної діяльності;
 
      
315. надання довідкової інформації споживачам туристичних послуг.
 
      
316. Формування та ведення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів";
 
      
317. 3) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
   2) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова «видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу» виключити;
 
318. 4) абзац сьомий частини першої статті 11 виключити;
 
   3) абзац сьомий частини першої статті 11 виключити;
 
319. 5) в абзаці другому частини другої статті 23 слово " (дозволу)" виключити;
 
   4) в абзаці другому частини другої статті 23 слово « (дозволу)» виключити;
 
320. 6) в абзаці четвертому частини другої статті 24 слова "а у випадках, визначених цим Законом, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
   5) в абзаці четвертому частини другої статті 24 слова «а у випадках, визначених цим Законом, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу» виключити;
 
321. 7) в абзаці четвертому частини першої статті 25:
 
   6) в абзаці четвертому частини першої статті 25 слово «дозволів» виключити;
 
322. слово "дозволів" виключити;
 
      
323. доповнити абзац словами "а також про внесення відомостей про суб'єкта туристичної діяльності до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності";
 
-128- Продан О.П.
Абзац третій підпункту сьомого пункту 27 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
324. 8) у частині третій статті 26 слова "затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
   7) у частині третій статті 26 слова "затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
325. 9) у частині другій статті 30:
 
   8) у частині другій статті 30:
 
326. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
327. "провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов";
 
   "провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов";
 
328. в абзаці третьому слова "та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом" виключити.
 
   в абзаці третьому слова "та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом" виключити.
9) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади в галузі туризму» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів» у відповідному відмінку.
 
329. 28. Абзац другий статті 1, частину четверту статті 5, статті 11 і 12 та абзац шостий статті 15 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) виключити.
 
-129- Кужель О.В.
Пункт 28 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«28. Частину другу статті 23 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513) виключити.
 
Враховано   28. Пункт 2 статті 23 Закону України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513) виключити.
 
    -130- Продан О.П.
У пункті 28 розділу Ізаконопроекту слова та цифри «частину четверту статті 5» виключити.
 
Враховано    
    -131- Шаров І.Ф.
Пункт 28 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«28. Абзац другий статті 1, слова «атестований» у частині четвертій статті 5, статті 11 і 12, абзац шостий статті 15 та частину другу статті 23 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) виключити.
 
Враховано частково    
    -132- Одарченко Ю.В.
Пункт 28 розділу Ізаконопроекту вилучити.
 
Відхилено    
330. 29. У статті 6 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2011 р., № 33, ст. 327):
 
-133- Шаров І.Ф.
Пункт 29 виключити.
 
Відхилено   29. У статті 6 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327):
 
331. 1) частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
332. "Дозволяється виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 см-3. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових";
 
   «Дозволяється виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових»;
 
333. 2) частини сьому – десяту виключити.
 
   частини сьому – десяту виключити.
 
334. 30. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, з наступними змінами):
 
   30. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; із наступними змінами):
 
335. 1) в абзаці дванадцятому частини першої статті 1 слова "суб'єктами господарювання" виключити;
 
-134- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Підпункт 1 пункту 30 виключити.
 
Відхилено   1) в абзаці дванадцятому частини першої статті 1 слова «суб'єктами господарювання» виключити;
 
336. 2) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
 
-135- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 пункту 30 виключити.
 
Враховано частково   2) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
 
337. "3. Видача ветеринарних документів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну медицину".
 
-136- Продан О.П.
В абзаці другому підпункту другого пункту 30 розділу Ізаконопроекту слова «визначених Законом України «Про ветеринарну медицину» замінити словами «визначених законами України «Про ветеринарну медицину» і «Про безпечність та якість харчових продуктів»;
 
Враховано   «3. Видача, анулювання, поновлення ветеринарних документів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну медицину» та Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
 
338. Видача, анулювання, поновлення сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
-137- Кужель О.В.
Абзац другий та четвертий підпункту 2 пункту 30 після слів «видача» доповнити словами «анулювання, поновлення».
 
Враховано   Видача, анулювання, поновлення сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 
339. Видача дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн, міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарних свідоцтв форми № 1, № 2, № 3) – при переміщенні за межі України, ветеринарних свідоцтв (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною), карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин";
 
-138- Лук'янов В.В.
Підпункт 2 пункту 30 розділу І законопроекту доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"Видача сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні";
 
Відхилено   Видача, анулювання, поновлення дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн, карантинних дозволів (на імпорт або транзит), міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарних свідоцтв форми № 1, № 2, № 3) – при переміщенні за межі України, ветеринарних свідоцтв (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною), карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України «Про ветеринарну медицину» та Законом України «Про карантин рослин»;
 
340. 3) у статті 4-1:
 
   3) у статті 4-1:
 
341. а) у частині сьомій абзаци перший – одинадцятий викласти в такій редакції:
 
-139- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Вилучити.
 
Відхилено   а) абзаци перший – одинадцятий частини сьомої замінити тринадцятьма абзацами такого змісту:
 
342. "7. Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру з таких підстав:
 
   «7. Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру з таких підстав:
 
343. звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 
   звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 
344. припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);
 
   припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом);
 
345. припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
 
   припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
 
346. Дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру з підстави встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, а також у разі провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, із порушенням вимог законодавства.
 
-140- Воропаєв Ю.М.
"Дозвільний орган який видав документ дозвільного характеру, можу звернутися до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру з підстав:
встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї недостовірну інформацію; та/або
провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, із порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільним органом було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення";
 
Враховано   Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
2) здійснення суб'єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.
 
347. Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.
 
   Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.
 
348. У випадку якщо анулювання документа дозвільного характеру здійснюється дозвільним органом, рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів із дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
 
   У разі якщо анулювання документа дозвільного характеру здійснюється дозвільним органом, рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів із дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
 
349. Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.
 
   Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.
 
350. Рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено до адміністративного суду.
 
   Рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено до адміністративного суду.
 
351. Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, забороняється.
 
   Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, забороняється.
 
352. У випадку анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, документ дозвільного характеру підлягає поновленню за рішенням дозвільного органу або адміністративного суду. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру";
 
   У разі анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, документ дозвільного характеру підлягає поновленню за рішенням дозвільного органу або адміністративного суду. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – сімнадцятим;
 
353. б) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
   б) частину одинадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
354. "Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб'єкта господарювання".
 
-141- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
слова "без залучення суб’єкта господарювання" вилучити.
 
Відхилено   «Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб'єкта господарювання».
 
355. 31. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2010 р., № 30, ст. 401):
 
   31. У Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2010 р., № 30, ст. 401):
 
356. 1) доповнити статтю 1 після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
 
-142- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
підпункт 1 пункту 31 вилучити.
 
Відхилено   1) статтю 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
357. "рекламоносій – спеціальна тимчасова або розташована на відкритій місцевості стаціонарна конструкція, на якій розміщується зовнішня реклама".
 
   «рекламоносій – спеціальна тимчасова або розташована на відкритій місцевості стаціонарна конструкція, на якій розміщується зовнішня реклама».
 
358. У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;
 
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;
 
359. 2) частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
"Розміщення реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про рекламу" та цього Закону".
 
-143- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
«відносини, що виникають під час розміщення рекламо носіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг регулюються Законом України «Про рекламу».
 
Відхилено   2) частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
«Розміщення реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про рекламу» та цього Закону».
 
360. 32. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19 – 20, ст. 167, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462–VІ):
 
   32. У Законі України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19 – 20, ст. 167; із наступними змінами):
 
361. 1) абзаци дев'ятнадцятий та двадцять перший статті 1 виключити;
 
-144- Шаров І.Ф.
Підпункт 1 виключити.
 
Враховано      
362. 2) в абзаці восьмому статті 4 слова "карантинного дозволу" виключити;
 
-145- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 виключити.
 
Враховано      
363. 3) абзац восьмий частини першої статті 7 виключити;
 
-146- Шаров І.Ф.
Підпункт 3 виключити.
 
Враховано      
364. 4) абзац дев'ятий частини четвертої статті 12 викласти в такій редакції:
 
-147- Шаров І.Ф.
Підпункт 4 виключити.
 
Враховано      
365. "зберігати фітосанітарні та карантинні сертифікати протягом одного року з дати видачі";
 
      
366. 5) частину другу статті 35, абзац четвертий частини першої статті 36 і статтю 37 виключити;
 
-148- Продан О.П.
У підпункті п’ятому пункту 32 розділу Ізаконопроекту слова та цифри «частину другу статті 35,» виключити.
 
Враховано      
    -149- Шаров І.Ф.
Підпункт 5 виключити.
 
Враховано    
367. 6) у статті 39:
 
-150- Шаров І.Ф.
Підпункт 6 виключити.
 
Враховано      
368. а) абзац другий частини першої виключити;
 
      
369. б) у частині другій:
 
      
370. абзац другий виключити;
 
      
371. в абзаці сьомому слова "карантинного дозволу та" виключити;
 
      
372. в) у частині третій слова "карантинним дозволом та/або" виключити, а слова "таких документів" замінити словами "такого документа";
 
      
373. 7) абзац другий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
-151- Шаров І.Ф.
Підпункт 7 виключити.
 
Враховано      
374. "відсутність фітосанітарного сертифіката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися таким документом";
 
      
375. 8) у частині першій статті 43 слова "незважаючи на наявність карантинного дозволу" виключити;
 
-152- Шаров І.Ф.
Підпункт 8 виключити.
 
Враховано      
376. 9) статтю 44 виключити;
 
   1) статтю 44 виключити;
 
377. 10) у статті 45:
 
   2) у статті 45:
 
378. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
379. "До вантажів з об'єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фітосанітарні процедури, передбачені статтями 39 – 41 цього Закону, у тому числі для забезпечення відповідності фітосанітарних заходів під час зберігання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктів регулювання у митницях призначення та на митних складах";
 
   «До вантажів з об'єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фітосанітарні процедури, передбачені статтями 39 – 41 цього Закону, у тому числі для забезпечення відповідності фітосанітарних заходів під час зберігання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктів регулювання у митницях призначення та на митних складах»;
 
380. частину другу виключити.
 
   частину другу виключити.
 
381. 33. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456–VІ):
 
   33. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
382. 1) частину першу статті 25 та абзац п'ятий статті 29 виключити;
 
-153- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 33 розділу Ізаконопроекту слова та цифри «та абзац п’ятий статті 29» виключити.
 
Відхилено   1) частину першу статті 25 та абзац п'ятий статті 29 виключити;
 
383. 2) абзац четвертий статті 29-2 викласти в такій редакції:
 
-154- Гержов Ю.І.
частину першу статті 25 залишити в діючій редакції.
 
Відхилено   2) абзац четвертий статті 29-2 викласти в такій редакції:
 
384. "контроль за наявністю дозвільних документів на утримання та розведення диких тварин";
 
   «контроль за наявністю дозвільних документів на утримання та розведення диких тварин»;
 
385. 3) абзац четвертий статті 30-1 викласти в такій редакції:
 
-155- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 33 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   3) абзац четвертий статті 30-1 викласти в такій редакції:
 
386. "видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин".
 
   «видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин».
 
387. 34. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5 – 6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22):
 
-156- Шаров І.Ф.
Пункт 34 виключити.
 
Відхилено   34. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5 – 6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22):
 
388. 1) у статті 1:
абзац вісімдесят шостий виключити;
в абзаці дев'яносто четвертому слова "продукти тваринного походження для споживання людиною" виключити;
абзац дев'яносто п'ятий викласти в такій редакції:
"продукти тваринного походження для сільськогосподарського або промислового використання – продукти тваринного походження, крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною та продуктів, що призначені для фармацевтичних та хірургічних цілей, і кормів тваринного походження";
абзац дев'яносто шостий виключити;
 
-157- Кужель О.В.
Підпункт 1) пункту 34 розділу Івикласти у такій редакції:
«1) у статті 1:
термін «період виведення» виключити;
у терміні «продукти тваринного походження» слова «продукти тваринного походження для споживання людиною» виключити;
термін «продукти тваринного походження для сільськогосподарського або промислового використання» викласти в такій редакції: «продукти тваринного походження для сільськогосподарського або промислового використання - продукти тваринного походження, крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною, продуктів, що призначені для фармацевтичних та хірургічних цілей, і кормів тваринного походження»;
термін «продукти тваринного походження для споживання людиною» виключити».
 
Враховано   «1) у статті 1:
термін «період виведення» виключити;
у терміні «продукти тваринного походження» слова «продукти тваринного походження для споживання людиною» виключити;
термін «продукти тваринного походження для сільськогосподарського або промислового використання» викласти в такій редакції: «продукти тваринного походження для сільськогосподарського або промислового використання - продукти тваринного походження, крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною, продуктів, що призначені для фармацевтичних та хірургічних цілей, і кормів тваринного походження»;
термін «продукти тваринного походження для споживання людиною» виключити;
 
389. 2) у статті 2:
 
      
390. частину другу викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
 
391. "Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти тваринного походження для споживання людиною";
 
   «Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти тваринного походження для споживання людиною»;
 
392. 3) пункт 3 частини сьомої статті 63 виключити.
 
   3) пункт 3 частини сьомої статті 63 виключити.
 
393. 35. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
-158- Одарченко Ю.В.
Пункт 35 вилучити.
 
Відхилено   35. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90, 2013 р., № 46, ст. 640):
 
394. 1) абзац третій статті 8-1 та частину другу статті 16 виключити;
 
-159- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 35 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   1) абзац третій статті 8-1 та частину другу статті 16 виключити;
 
    -160- Бурбак М.Ю.
Залишити без змін статті 8-1 та 16.
 
Відхилено    
    -161- Баландін С.В.
Абзац третій статті 8-1 залишити в редакції діючого Закону.
 
Відхилено    
    -162- Баландін С.В.
Частину другу статті 16 залишити в редакції діючого Закону.
 
Відхилено    
395. 2) у частині першій статті 19 слова "на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державних апробацій (випробовувань)" виключити.
 
-163- Баландін С.В.
Частину першу статті 19 залишити в редакції діючого Закону.
 
Відхилено   2) у частині першій статті 19 слова "на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державних апробацій (випробовувань)" виключити.
 
396. 36. У Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст.ст. 4, 10, № 8, ст. 75, зі змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року № 4718-VІ, № 4781-VІ і № 4782-VІ та від 24 травня 2012 року № 4840-VІ):
 
-164- Бурбак М.Ю.
Залишити без змін статтю 19.
 
Відхилено   36. У Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст. 4,ст. 10, № 8, ст. 75, № 14, ст. 92, № 15, ст.ст. 104, 105, 116):
 
397. 1) у статті 1:
 
-165- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 36 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
398. у частині третій слова "необхідність отримання яких не передбачена законом та" виключити;
 
-166- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Абзац другий підпункту 1 пункту 36 вилучити.
 
Відхилено   у частині третій слова «необхідність отримання яких не передбачена законом та» виключити;
 
399. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
400. "Необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
   «Необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті»;
 
401. 2) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому зазначеним Законом:
 
   2) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:
 
402. а) у графі "Назва документа дозвільного характеру" пункти 2, 3, 16, 24, 27, 68, 76, 86, 121, 127, 141 викласти відповідно в такій редакції:
 
-167- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 36 розділу Ізаконопроекту:
у абзаці першому пункту а) цифри «16», «86» та «141» виключити.
 
Враховано частково   а) у колонці «Назва документа дозвільного характеру» пункти 2, 3, 16, 24, 27, 68, 121, 127, 141, 142 викласти в такій редакції:
 
403. "2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)
 
-168- Кужель О.В.
У абзаці першому пункту а) підпункті 2 пункту 36 цифру 76 виключити.
 
Враховано   «2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною);
 
404. 3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)";
 
   3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)»;
 
405. "16. Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду";
 
-169- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 36 розділу Ізаконопроекту абзац четвертий пункту а) виключити.
 
Відхилено   «16. Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду»;
 
406. "24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";
 
   «24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення»;
 
407. "27. Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною, а також неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню), репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, за винятком тих, що ввозяться національним товаровиробником";
 
   «27. Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною, а також неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню), репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, за винятком тих, що ввозяться національним товаровиробником»;
 
408. "68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів";
 
   «68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів»;
 
409. "76. Дозвіл узгодження умов та режимів перевезень, що видається на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу";
 
      
410. "86. Погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів";
 
-170- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 36 розділу Ізаконопроекту абзац дев'ятий пункту а) виключити.
 
Враховано частково      
411. "121. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до ІV і V категорій складності";
 
-171- Андрієвський Д.Й.
Викласти в такій редакції:
«121. Сертифікат»;
 
Відхилено   «121. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до ІV і V категорій складності»;
 
412. "127. Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування";
 
   «127. Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування»;
 
413. "141. Дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікат на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
 
-172- Смітюх Г.Є.
Викласти в наступній редакції: «141. Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»
 
Враховано частково   «141. Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції.
142. Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)»;
 
414. б) пункт 97 викласти в такій редакції:
 
-173- Кужель О.В.
Абзац б) підпункту 2 пункту 36 виключити.
 
Враховано      
415. 97. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 
-174- Баландін С.В.
Пункт 97 «Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів» залишити в редакції діючого Закону;
 
Враховано      
    -175- Момот О.І.
Залишити у діючій редакції пункт 97 «Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху)»;
 
Враховано    
416. в) пункти 12, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 43 – 45, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 78, 82, 88 – 90, 94 – 96, 98 – 105-1, 107, 109 – 111, 117, 122, 122-1, 124-1 – 126, 129, 136, 137, 142, 143, 147, 150 – 153 виключити.
 
-176- Баландін С.В.
Пункти 99 та 147 забрати з переліку виключення та залишити в редакції діючого Закону.
 
Відхилено   б) пункти 10, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 43, 44, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 78, 86, 88 – 90, 94 – 96, 98 – 105-1, 107, 109 – 112, 117, 122, 122-1, 124-1 – 126, 129, 136, 137, 143, 147, 150 – 153 виключити.
 
    -177- Продан О.П.
У пункті в) підпункту другого пункту 36 розділу Ізаконопроекту:
цифри «35», «37», «56», «59», «73», «78», «147» виключити;
цифри «43 - 45» замінити цифрами «44, 45»;
цифри «88 - 90» замінити цифрами «88, 89»;
цифри «94 - 96» замінити цифрами «95, 96»;
цифри «98 – 105-1 « замінити цифрами «99 - 102» та 104 - 105-1;
цифри «150 – 153» замінити цифрами «150, 152»;
 
Враховано частково    
    -178- Смітюх Г.Є.
Пункт 142 виключити.
 
Враховано    
    -179- Лук'янов В.В.
Пункт в) підпункту другого пункту 36 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції «в) пункти 5, 10, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 43 – 45, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 78, 82, 88 – 90, 94 -96, 98 – 105-1 , 107, 109-111, 117, 122, 122-1 ,124-1 – 126, 129, 136, 137, 142, 143, 147, 150–153 виключити».
 
Враховано частково    
    -180- Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Баграєв М.Г.
Пункт в) підпункту другого пункту 36 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції «в) пункти 12, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 43 – 45, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 78, 82, 88 – 90, 94 -96, 98 – 105-1 , 107, 109, 111, 117, 122, 122-1 ,124-1 – 126, 129, 136, 137, 142, 143, 147, 150 – 153 виключити».
 
Відхилено    
    -181- Лук'янов В.В.
У підпункті "в" підпункту 2 пункту 36 розділу І цифри "109- 111" замінити цифрами "109-112".
 
Враховано    
417. 37. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
-182- Смітюх Г.Є.
Пункт 37 виключити.
 
Враховано частково   37. У Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2013 р., № 43, ст. 616; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
 
418. 1) абзац сьомий статті 7 виключити;
 
-183- Лук'янов В.В.
Підпункт 2 пункту 37 викласти у такій редакції:
"2) у статті 9:
абзац тридцять четвертий викласти у такій редакції:
"погодження видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду";
 
Враховано   1) у статті 9:
абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:
«погодження видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду»;
 
419. 2) в абзаці тридцять дев'ятому статті 9 слова "надання дозволів на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них за кількісним та видовим складом" виключити;
 
-184- Лук'янов В.В.
в абзаці тридцять дев'ятому підпункт 2 пункту 37 слова "надання дозволів на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них за кількісним та видовим складом" виключити;
 
Відхилено   в абзаці тридцять дев'ятому слова «надання дозволів на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них за кількісним та видовим складом» виключити;
 
420. 3) в абзаці шостому частини першої статті 21 слова "кількістю", "видовим складом" виключити;
 
   2) в абзаці шостому статті 21 слова «кількістю» та «видовим складом» виключити;
 
421. 4) у статті 23:
 
   3) у статті 23:
 
422. абзаци другий і третій виключити;
 
   абзаци другий і третій виключити;
 
423. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзаци сьомий викласти в такій редакції:
 
424. "дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікат на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
 
-185- Смітюх Г.Є.
Викласти в такій редакції: «дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;»
 
Враховано редакційно   «дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції;
 
425. абзаци восьмий та дев'ятий виключити;
 
-186- Смітюх Г.Є.
абзаци дев'ятий виключити;
 
Відхилено   абзаци восьмий та дев'ятий виключити;
 
426. 5) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
-187- Продан О.П.
У підпункті п’ятому пункту 37 розділу Ізаконопроекту:
Абзац третій після слова «видача» доповнити словами «свідоцтва про відповідальність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року,», слова «дозволу на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції,» виключити;
 
Відхилено   4) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
427. "Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства.
 
   «Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства.
 
428. Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, дозволу на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифіката на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.
 
-188- Смітюх Г.Є.
Викласти в такій редакції:
Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів вилову здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну.
 
Враховано частково   Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.
 
    -189- Продан О.П.
Після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
«акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, видається на платній основі»;
 
Відхилено    
429. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів після державної реєстрації наказу про розподіл лімітів.
 
-190- Смітюх Г.Є.
Викласти в такій редакції:
«дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів після державної реєстрації наказу про розподіл лімітів».
 
Відхилено   Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів після державної реєстрації наказу про розподіл лімітів.
 
430. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.
 
-191- Смітюх Г.Є.
Викласти в такій редакції:
«дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України».
 
Відхилено   Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.
 
431. Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять років.
 
-192- Смітюх Г.Є.
Викласти в такій редакції:
Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять років.
 
Відхилено   Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять років.
 
432. Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання водних біоресурсів (рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства);
відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;
систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;
наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;
використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано дозвіл;
рішення суду про скасування дозволу;
систематичних (три і більше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно, строк дії зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних місяців.
Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України анулюється в разі:
порушення рибальським судном правил та режимів промислу;
порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;
цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, що підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;
використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;
цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;
фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;
закінчення строку дії суднових документів.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання – юридичній чи фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу. Дія зазначених дозволів припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Форма реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів або письмове повідомлення про відмову в її видачі оформлюється протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника – юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.
 
-193- Смітюх Г.Є.
Викласти в такій редакції:
Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання водних біоресурсів (рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства);
відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;
систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;
наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;
використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано дозвіл;
рішення суду про скасування дозволу;
систематичних (три і більше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно, строк дії зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних місяців.
Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України анулюється в разі:
порушення рибальським судном правил та режимів промислу;
порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;
цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, що підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;
використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;
цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;
фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;
закінчення строку дії суднових документів.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання – юридичній чи фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу. Дія зазначених дозволів припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Форма реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів або письмове повідомлення про відмову в її видачі оформлюється протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника – юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.
 
Відхилено   Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання водних біоресурсів (рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства);
відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;
систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;
наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;
використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано дозвіл;
рішення суду про скасування дозволу;
систематичних (три і більше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно, строк дії зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних місяців.
Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України анулюється у разі:
порушення рибальським судном правил та режимів промислу;
порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;
цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, що підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;
використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;
цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;
фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;
закінчення строку дії суднових документів.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання – юридичній чи фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу. Дія зазначених дозволів припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Форма реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів або письмове повідомлення про відмову в її видачі оформлюється протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника – юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.
 
433. Дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікат на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, або письмове повідомлення про відмову в їх видачі видаються протягом тридцяти календарних днів з дня отримання від суб'єкта господарювання запиту щодо здійснення відповідної зовнішньоторговельної операції. У разі необхідності підготовки висновку наукової установи щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками строк розгляду поданих документів продовжується на тридцять календарних днів. З метою зменшення негативного впливу на живі зразки вживаються заходи щодо скорочення строку розгляду документів, поданих заявником для видачі сертифіката, до трьох робочих днів з дня отримання документів для розгляду.
 
-194- Продан О.П.
У абзаці сороковому слова «дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції,» виключити;
 
Відхилено   Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції або письмове повідомлення про відмову в їх видачі видаються протягом тридцяти календарних днів з дня отримання від суб'єкта господарювання запиту щодо здійснення відповідної зовнішньоторговельної операції. У разі необхідності підготовки висновку наукової установи щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками строк розгляду поданих документів продовжується на тридцять календарних днів. З метою зменшення негативного впливу на живі зразки вживаються заходи щодо скорочення строку розгляду документів, поданих заявником для видачі сертифіката, до трьох робочих днів з дня отримання документів для розгляду.
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) або письмове повідомлення про відмову у видачі підтвердження видається протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власника судна або суб’єкта господарювання, що здійснює переробку продуктів лову.
 
    -195- Смітюх Г.Є.
Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення…
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробка продуктів вилову або письмове повідомлення про відмову у видачі підтвердження видається протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування, власника судна, або ж суб’єкта господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, торговельні операції, або ж переміщення через митний кордон України продуктів лову та харчової продукції з них.
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів вилову обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.
 
Враховано частково    
434. Строк дії форм реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифіката на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, які є разовими, обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій із конкретним вантажем зазначених видів риб.
 
-196- Смітюх Г.Є.
Строк дії форм реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,
 
Враховано частково   Строк дії форм реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, які є разовими, обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій із конкретним вантажем зазначених видів риб.
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.
 
    -197- Продан О.П.
У абзаці сорок першому та сорок другому слова «дозволу на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції,» виключити;
 
Відхилено    
    -198- Смітюх Г.Є.
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів вилову обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.
 
Враховано частково    
435. Підстави для відмови у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифіката на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, а також для анулювання такої форми визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
-199- Смітюх Г.Є.
«Підстави для відмови у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення…»
 
Враховано редакційно   Підстави для відмови у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) та їх анулювання визначаються Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 
436. Підстави для переоформлення, видачі дублікатів документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
   Підстави для переоформлення, видачі дублікатів документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства визначаються Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 
437. Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
   Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
438. 6) статтю 45 виключити.
 
-200- Кужель О.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити підпунктом 38 такого змісту: «38. Статті 4-9 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289 із наступними змінами) виключити.
 
Враховано   5) статтю 45 виключити.
38. Статті 4-9 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289 із наступними змінами) виключити.
 
439. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
440. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
 
-201- Лук'янов В.В.
У розділі ІІ Прикінцеві положення законопроекту пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«підпунктів 1, 2, 7 – 9 пункту 22 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2015 року»;
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
 
    -202- Лук'янов В.В.
У розділі ІІ Прикінцеві положення законопроекту пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
підпункт 5 пункту 22 розділу І, який набирає чинності з 1 липня 2014 року;
 
Відхилено    
    -203- Лук'янов В.В.
У розділі ІІ Прикінцеві положення законопроекту пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
підпункт «в» підпункту 2 пункту 36 розділу І (у частині виключення пунктів 125, 126 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності) набирає чинності з 1 липня 2015 року»;
 
Відхилено    
441. пункту 4 та підпункту "а" підпункту 3 пункту 30 розділуІ, які набирають чинності з 1 липня 2013 року, але не раніше дня опублікування цього Закону;
 
-204- Кужель О.В.
Абзац другий пункту 1 розділу ІІ Прикінцеві положення законопроекту виключити.
 
Враховано      
442. підпунктів 1 – 6, 8, 9 пункту 16, абзацу п'ятого підпункту "а" та підпункту "в" (у частині виключення пункту 60 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності) підпункту 2 пункту 36 розділу І, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
 
   підпунктів 1 – 6, 8, 9 пункту 16, абзацу п'ятого підпункту «а» та підпункту «б» (у частині виключення пункту 60 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності) підпункту 2 пункту 36 розділу І, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
 
443. підпункту 7 пункту 16 розділуІ, який набирає чинності через рік із дня опублікування цього Закону.
 
-205- Лук'янов В.В.
У розділі ІІ Прикінцеві положення законопроекту після пункту 1 доповнити новими пунктом такого змісту:
«2. Установити, що:
стаття 11, частини друга – одинадцята статті 21, перше речення частини другої статті 82 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та абзац четвертий частини третьої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" втрачають чинність з 1 липня 2015 року».
 
Відхилено   підпункту 7 пункту 16 розділуІ, який набирає чинності через рік з дня опублікування цього Закону.
 
444. 2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 46, ст. 637).
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 46, ст. 637).
 
445. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
446. підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів:
 
   підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів:
 
447. про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям цього Закону, у тому числі щодо запровадження адміністративної відповідальності за неподання декларації про відходи або порушення порядку подання такої декларації, а також за видачу дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
 
-206- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 3 розділу ІІ законопроекту слова «щодо запровадження адміністративної відповідальності за неподання декларації про відходи або порушення порядку подання такої декларації, а також» виключити,
 
Відхилено   про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям цього Закону, у тому числі щодо запровадження адміністративної відповідальності за неподання декларації про відходи або порушення порядку подання такої декларації, надання державним адміністраторам повноважень щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у разі порушення місцевими або регіональними дозвільними органами строків видачі документа дозвільного характеру чи повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, а також за видачу дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
 
448. про внесення змін до Митного кодексу України в частині визначення порядку пропуску радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв через митний кордон України та їх митного оформлення на основі переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну;
 
-207- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 3 розділу ІІ законопроекту доповнити словами «та надання державним адміністраторам повноважень щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках порушення місцевими або регіональними дозвільними органами строків видачі документа дозвільного характеру чи повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру»;
 
Враховано   про внесення змін до Митного кодексу України в частині визначення порядку пропуску радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв через митний кордон України та їх митного оформлення на основі переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну;
 
    -208- Лук'янов В.В.
У розділі ІІ Прикінцеві положення законопроекту пункт 3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного контролю на ринку зерна».
 
Відхилено    
449. забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
450. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
451. забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
452. 4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Генеральному штабу Збройних Сил України:
 
   4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Генеральному штабу Збройних Сил України:
 
453. забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
454. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.