Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Петренко П.Д.
Розділ І виключити.
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) статтю 14 після слів «громадського порядку» доповнити словами
 
-2- Олійник В.М.
Зміни до статті 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі по тексту – КУпАП) виключити з тексту законопроекту
 
Враховано      
7. «, безпеки дорожнього руху»;
 
      
8. 2) частину восьму статті 121 після цифр «132-1» доповнити цифрами
 
   1) частину восьму статті 121 після цифр «132-1» доповнити цифрами «132-2»;
 
9. «, 132-2»;
 
      
10. 3) статтю 132-1 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 132-1 викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 132-1. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
   «Стаття 132-1. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
12. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, —
 
-3- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
Диспозицію частини першої статті 132-1 КУпАП викласти в наступній редакції: «Порушення правил проїзду або рух великогабаритних і великовагових транспортних засобів без дозволу органу внутрішніх справ на їх проїзд та/або порушення умов та режиму проїзду такими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами».
 
Відхилено   Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, —
 
13. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб — підприємців — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-4- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
Санкцію частини першої статті 132-1 КУпАП викласти в наступній редакції: «тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково   тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -5- Карпунцов В.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І абзац четвертий після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на» доповнити словами: «посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів,».
 
Відхилено    
    -6- Дубневич Я.В.
У зв’язку із необхідністю приведення законопроекту у відповідність до вимог частини другої статті 61 Конституції України, частини другої статті 33 КУпАП пропонуємо у статті 132-1 запропонованої редакції законопроекту санкцію «тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити на «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – у розмірі від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»
 
Враховано частково    
    -7- Самойленко Ю.П.
Так як в порівняльній таблиці використовується термін «громадян – суб’єктів підприємницької діяльності», а по тексту законопроекту «фізичних осіб – підприємців» пропоную з врахуванням моєї пропозиції по суті проекту змінити дані формулювання на «суб’єктів господарської діяльності» так як це буде відноситись не лише до фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а й до юридичних осіб які в ряду випадків також мають нести відповідальність за порушення правил перевезення.
 
Відхилено    
    -8- Кужель О.В.
У підпункті 3 пункту першого Розділу І законопроекту в абзаці другому частини першої статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), слова: «сорока» замінити словами: «від тридцяти до сорока» та слова: «ста» замінити словами: «від сорока до п’ятдесяти»;
 
Враховано частково    
    -9- Омельченко В.П.
У пункті 3 (Кодекс України про адміністративні правопорушення) після слів «на водіїв у розмірі» викласти в такій редакції «у розмірі від сорока до п’ятдесяти».
 
Враховано частково    
    -10- Омельченко В.П.
У пункті 3 після слова «громадян» доповнити такими словами «, на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів».
 
Відхилено    
    -11- Омельченко В.П.
У пункті 3 частину речення «у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити на наступне «у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково    
    -12- Олійник В.М.
Санкцію частини першої статті 132-1 КУпАП проекту викласти у наступній редакції: «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано    
14. Рух великогабаритних і великовагових транспортних засобів без дозволу органу внутрішніх справ на участь у дорожньому русі чи документа про внесення плати за проїзд та/або порушення визначених у зазначеному дозволі умов та режиму проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами —
 
-13- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
Запропоновану автором частину другу статті 132-1 КУпАП викласти в наступній редакції: «Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами - тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян – суб’єктів господарської діяльності – від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   Рух великогабаритних і великовагових транспортних засобів без дозволу на участь у дорожньому русі чи документа про внесення плати за проїзд або порушення визначених у зазначеному дозволі умов та режиму проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами —
 
    -14- Олійник В.М.
У частині другій статті 132-1 КУпАП проекту слова: «органу внутрішніх справ» виключити.
 
Враховано    
15. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб —підприємців — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-15- Дубневич Я.В.
Пропонуємо у статті 132-1 запропонованої редакції законопроекту санкцію «тягне за собою накладення штрафу на водіїв в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити на «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – у розмірі від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -16- Карпунцов В.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І абзац шостий після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на» доповнити словами: «посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів,».
 
Відхилено    
    -17- Кужель О.В.
У підпункті 3 пункту першого Розділу І законопроекту в абзаці другому частини другої статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), слова: «сорока» замінити словами: «від тридцяти до сорока» та слова: «ста» замінити словами: «від сорока до п’ятдесяти».
 
Враховано частково    
    -18- Олійник В.М.
Санкцію частини другої статті 132-1 КУпАП проекту викласти у наступній редакції: «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
16. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою — другою цієї статті, —
 
-19- Шаров І.Ф.
Журавський В.С.
Сольвар Р.М.
Фурсін І.Г.
Дубневич Я.В.
Кужель О.В.
Омельченко В.П.
Частину третю статті 132-1 проекту викласти у такій редакції: «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частинами першою – другою цієї статті».
 
Враховано редакційно   Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —
 
    -20- Олійник В.М.
Частину третю статті 132-1 КУпАП проекту викласти у такій редакції: «Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою — другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —».
 
Враховано    
17. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і фізичних осіб — підприємців — у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-21- Шаров І.Ф.
Журавський В.С.
В абзаці сьомому підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слово «тягне» замінити словом «тягнуть».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від ста двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -22- Олійник В.М.
Санкцію частини третьої статті 132-1 КУпАП викласти у наступній редакції: «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від ста двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.;».
 
Враховано    
    -23- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
Санкцію частини третьої статті 132-1 КУпАП викласти в наступній редакції: «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян – суб’єктів господарської діяльності – від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково    
    -24- Дубневич Я.В.
Пропонуємо у статті 132-1 запропонованої редакції законопроекту санкцію «тягне за собою накладання штрафу на водіїв у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити на «тягне за собою накладання штрафу на водіїв у розмірі від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – у розмірі від ста дев’яноста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково    
    -25- Карпунцов В.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І абзац восьмий після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і» доповнити словами: «посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів,».
 
Відхилено    
    -26- Кужель О.В.
У підпункті 3 пункту першого Розділу І законопроекту в абзаці другому частини третьої статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), слова: «ста» замінити словами: «від сорока до п’ятдесяти» та слова: «двохсот» замінити словами: «від п’ятдесяти до шістдесяти».
 
Відхилено    
    -27- Балицький Є.В.
Литвинов Л.Ф.
Абзац шостий статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції: «тягне за собою позбавлення посвідчення водія терміном на один рік, а для фізичних осіб – підприємців – накладення штрафу у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
18. 4) доповнити Кодекс статтею 132-2 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 132-2 такого змісту:
 
19. «Стаття 132-2. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
-28- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
Статтю 132-2 виключити.
 
Відхилено   «Стаття 132-2. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 
    -29- Олійник В.М.
Назву пропонованої в проекті статті 132-2 та частину першу статті 132-2 викласти в наступній редакції: «Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»
 
Враховано    
20. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами —
 
   Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів —
 
21. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і фізичних осіб — підприємців — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-30- Дубневич Я.В.
У статті 132-2 запропонованої редакції законопроекту санкцію «тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити на «тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – у розмірі від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково   тягне за собою накладення штрафу на водіїв від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -31- Карпунцов В.В.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу І після слів «неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і» доповнити словами: «посадових осіб, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів».
 
Враховано    
    -32- Кужель О.В.
У підпункті 4 пункту першого Розділу І законопроекту: в абзаці другому частини першої статті 132-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), слова: «сорока» замінити словами: «від тридцяти до сорока» та слова: «ста» замінити словами: «від сорока до п’ятдесяти».
 
Враховано частково    
    -33- Балицький Є.В.
Литвинов Л.Ф.
Статтю 132-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити новим третім абзацом такого змісту: «Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою цієї статті, - тягне за собою позбавлення посвідчення водія терміном на три роки, а для фізичних осіб – підприємців – накладення штрафу у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -34- Олійник В.М.
Санкцію пропонованої в проекті статті 132-2 викласти в наступній редакції: «тягне за собою накладення штрафу на водіїв від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності — від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Враховано    
22. 5) у статті 222:
 
   4) у статті 222:
 
23. частину першу після цифр «128—129» доповнити цифрами «, 132-1, 132-2»;
 
   частину першу після цифр «128—129» доповнити цифрами «132-1, 132-2»;
 
24. у пункті 2 частини другої слово і цифри «статтею 132-1» замінити цифрами «132-1,- 132-2»;
 
   у пункті 2 частини другої слово і цифри «статтею 132-1» замінити цифрами «132-1,- 132-2»;
 
25. 6) у статті 229:
 
-35- Олійник В.М.
Запропонований автором законопроекту пункт 6 виключити.
 
Немає висновку   5) у частині першій статті 235-1 слово і цифри «статтею 132-1» замінити цифрами «132-1, 132-2»;
 
26. у частині першій слово і цифри «стаття 119» замінити словом і цифрами «статті 119, 132-1, 132-2,»;
 
   6) перше речення частини першої статті 265-2 після цифр «132-1» доповнити цифрами «132-2».
 
27. у пункті 1 частини другої слова «частини перша» замінити словами і цифрами «статті 132-1, 132-2, частина перша»;
 
      
28. 7) у частині першій статті 235-1 слово і цифри «статтею 132-1» замінити цифрами «132-1, 132-2»;
 
      
29. 8) перше речення частини першої статті 265-2 після цифр «132-1» доповнити цифрами «, 132-2».
 
      
30. 2. Пункт 21-1 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2012р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 21, ст. 208) після слів «уповноваженими на це державними органами;» доповнити словами «для здійснення габаритно-вагового контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту;».
 
-36- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
Запропоновані автором законопроекту в пункті 21-1 частини 1 статті 11 Закону України «Про міліцію « слова «для здійснення габаритно-вагового контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту;» замінити словами: «наявності ознак, що свідчать про порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів та/або порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами;».
 
Відхилено   2. Пункт 21-1 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України; 2012 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 21, ст. 208) після слів «уповноваженими на це державними органами» доповнити словами «для здійснення габаритно-вагового контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті».
 
    -37- Олійник В.М.
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства слова: «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту» по тексту проекту замінити на: «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті».
 
Враховано    
31. 3. Статтю 33 Закону України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556) викласти в такій редакції:
 
   3. Статтю 33 Закону України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556) викласти в такій редакції:
 
32. «Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами
 
   «Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами
 
33. Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-38- Мирний О.Б.
Мірошниченко І.М.
Кайда О.П.
Вітів А.М.
У частині 1 статті 33 Закону України «Про автомобільні дороги « слова «і за плату» виключити.
 
Відхилено   Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами, допускається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -39- Олійник В.М.
Частину першу статті 33 Закону України «Про автомобільні дороги» викласти в наступній редакції: «Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
34. Контроль за рухом транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування з метою забезпечення дотримання норм, встановлених державними стандартами та нормативно-правовими актами, щодо навантаження на вісь, загальної маси і габаритних параметрів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту, як в режимі стаціонарного зважування і перевірки вагових та габаритних параметрів під час зупинки відповідним державним органом транспортного засобу, так і без зупинки транспортного засобу (в русі) шляхом зважування і визначення вагових та габаритних параметрів з автоматичною фіксацією результатів спеціальними технічними засобами.».
 
-40- Олійник В.М.
У запропонованій проектом частині другій статті 33 Закону України «Про автомобільні дороги» слова: «відповідним державним органом» замінити на: «відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху».
 
Враховано   Контроль за рухом транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування з метою забезпечення дотримання норм, встановлених державними стандартами та нормативно-правовими актами, щодо навантаження на вісь, загальної маси і габаритних параметрів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у режимі стаціонарного зважування і перевірки вагових та габаритних параметрів під час зупинки відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, або без зупинки транспортного засобу (під час руху) шляхом зважування і визначення вагових та габаритних параметрів з автоматичною фіксацією результатів спеціальними технічними засобами».
 
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
-41- Петренко П.Д.
Розділ ІІ виключити.
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
38. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;
 
39. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.