Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про реабілітацію осіб, які були незаконно засудженi (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені
 
1. У період з березня 2010 року по лютий 2014 року в Україні здійснювалися масові переслідування осіб за їх громадську, опозиційну та політичну діяльність.
Саме в цей період відбувалися найбільш кричущі системні порушення прав людей на справедливий суд, внаслідок чого особи позбавлялися волі на підставі сфальсифікованих доказів.
З метою усунення негативних наслідків цим Законом визначається механізм реабілітації та відновлення прав осіб, незаконно засуджених у вказаний період.
 
-1- Зарубінський О.О.
Преамбулу викласти в такій редакції:
«Недосконалість правозахисної системи України призвела до того, що ціла низка громадян України відчували на собі тиск за власну громадську, опозиційну та політичну діяльність.
Непоодинокими випадками стало позбавлення волі через порушення прав людини на справедливий суд на підставі сфальсифікованих доказів.
З метою усунення негативних наслідків цим Законом визначається механізм реабілітації та відновлення прав осіб, які були незаконно засуджені».
 
Відхилено   З березня 2010 року до лютого 2014 року в Україні здійснювалися масові переслідування громадян за громадську, опозиційну та політичну діяльність.
У цей період відбувалися найбільш кричущі системні порушення права людини на справедливий суд, внаслідок чого особи позбавлялися волі на підставі сфальсифікованих доказів.
З метою усунення негативних наслідків цей Закон визначає механізм реабілітації та відновлення прав осіб, незаконно засуджених у зазначений період.
 
2. Стаття 1. Дія Закону поширюється на осіб, які в період з березня 2010 року по лютий 2014 року були незаконно засуджені судами України.
 
-2- Зарубінський О.О.
В статті 1 слова «в період з березня 2010 року по лютий 2014 року» вилучити.
 
Відхилено   Стаття 1. Дія Закону поширюється на осіб, які в період з березня 2010 року до лютого 2014 року були незаконно засуджені судами України.
 
3. Стаття 2. Для вирішення питань, пов’язаних із встановленням статусу реабілітованої особи, формується Комісія з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені (далі – Комісія).
 
-3- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
«З метою реалізації цього Закону формується Тимчасова спеціальна комісія з питань відновлення прав незаконно засуджених осіб (далі — Тимчасова спеціальна комісія), яка складається із 15 членів.
Верховний Суд України призначає до Тимчасової спеціальної комісії 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах.
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів з числа представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.
Не можуть бути призначені до складу Тимчасової спеціальної комісії народні депутати України, обрані до Верховної Ради України сьомого скликання, державні службовці, діючі судді, особи, які протягом останніх десяти років працювали на посадах у правоохоронних органах, притягувалися судом до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або кримінальної відповідальності.
Тимчасова спеціальна комісія на своєму першому засіданні затверджує регламент своєї роботи, обирає із свого складу голову, заступника голови ісекретаря.
Тимчасова спеціальна комісія вважається створеною за умови призначення до її складу не менше дев’яти членів, про що робиться повідомлення на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос Украни».
Засідання Тимчасової спеціальної комісії є повноважним за умови присутності більшості від її загального складу.
Тимчасова спеціальна комісія приймає рішення шляхом голосування більшістю від присутніх на засіданні.
Гласність роботи Тимчасової спеціальної комісії забезпечується шляхом публікації щомісячного звіту про результати її діяльності та повідомлення про дату, час, місце іпорядок денний засідання Тимчасової спеціальної комісії не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення, на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос Украни».
Засідання Тимчасової спеціальної комісії проводяться з допуском засобів масової інформації та представників громадськості.
Тимчасова спеціальна комісія діє при Вищій раді юстиції.
Перевірка обставин щодо незаконно засуджених осіб проводиться протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії.
Діяльність Тимчасової спеціальної комісії припиняється після закінчення строку її повноважень, про що на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції робиться відповідне повідомлення. Вказане повідомлення також публікується у газетах «Голос України» та/або «Урядовий кур’єр».
На членів Тимчасової спеціальної комісії на час виконання повноважень поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання іпротидії корупцй».
За членами Тимчасової спеціальної комісії на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце їх постійної роботи. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.»
 
Відхилено   Стаття 2. Для вирішення питань, пов’язаних із встановленням статусу реабілітованої особи, формується Комісія з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені (далі – Комісія).
 
4. Комісія складається з 15 осіб, 8 з яких обираються за пропозицією Ради суддів України із числа суддів (суддів у відставці) Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 7 – за пропозицією не менш 45 народних депутатів України, 2 з яких з числа зазначених суддів (суддів у відставці) та 5 – з представників громадськості. Представниками громадськості можуть бути громадяни України з вищою юридичною освітою, науковим ступенем кандидата юридичних наук або більш високим науковим ступенем та досвідом роботи у галузі права не менше 10 років.
 
   Комісія складається з 15 осіб, 8 з яких обираються за пропозицією Ради суддів України з числа суддів (суддів у відставці) Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 7 – за пропозицією не менш як 45 народних депутатів України, у тому числі 2 – з числа зазначених суддів (суддів у відставці) та 5 – з представників громадськості. Представниками громадськості можуть бути громадяни України з вищою юридичною освітою, науковим ступенем кандидата юридичних наук або більш високим науковим ступенем та досвідом роботи в галузі права не менше 10 років.
 
5. Склад Комісії затверджується Верховною Радою України.
 
   Склад Комісії затверджує Верховна Рада України.
 
6. Стаття 3. Право на звернення до Комісії має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв’язку із незаконним засудженням (далі – заявник). Заява може бути подана протягом двох місяців з дня початку діяльності Комісії. У заяві наводиться обґрунтування щодо ухвалення судового рішення.
 
-4- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Право на звернення до Тимчасової спеціальної комісії має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв’язку із незаконним засудженням. Заява може бути подана з дня початку діяльності Тимчасової спеціальної комісії. У заяві наводиться обґрунтування щодо незаконності ухваленого судового рішення, яке набрало законної сили.
Крім особи, яка зазначена в абзаці 1 цієї статті, право на звернення до Тимчасової спеціальної комісії має ізахисник, законний представник, а також за згодою такої особи її близькі родичі.»
 
Відхилено   Стаття 3. Право на звернення до Комісії має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв’язку з незаконним засудженням (далі – заявник). Заява може бути подана протягом двох місяців з дня початку діяльності Комісії. У заяві наводиться обґрунтування щодо ухвалення судового рішення.
 
7. Стаття 4. Комісія за результатами розгляду заяви і матеріалів справи приймає рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів або про відсутність таких ознак, яке протягом 5 днів надсилається заявнику.
 
-5- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«Тимчасова спеціальна комісія, член Тимчасової спеціальної комісії для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи їх об’єднань.
У зв’язку з виконанням доручення член Тимчасової спеціальної комісії може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів.
Член Тимчасової спеціальної комісії не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не закінчено.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян, яким направлено письмовий запит Тимчасової спеціальної комісії або члена Тимчасової спеціальної комісії, зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати необхідну інформацію та/або судову справу (її копію).
Невиконання законних вимог Тимчасової спеціальної комісії або члена Тимчасової спеціальної комісії щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом за невиконання законних вимог члена Вищої ради юстиції.
Член Тимчасової спеціальної комісії має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Тимчасової спеціальної комісії, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи.
Тимчасова спеціальна комісія виносить рішення про наявність ознак порушення конституційних прав людини у випадку виявлення:
неналежної кваліфікації кримінального правопорушення;
невідповідності призначеного покарання ступеню вини та особі людини, що скоїла кримінальне правопорушення;
винесення рішення в кримінальній справі на підставі показів підозрюваного, обвинуваченого, наданих в ході досудового провадження в кримінальних справах у відсутності захисника, включаючи випадки відмови від захисника іне підтвердженні підозрюваним, обвинуваченим в суді;
винесення рішення в кримінальній справі на підставі показів потерпілого, свідка засновані на здогадах, припущеннях, слухах, а також показах свідка, який не може вказати джерело своєї обізнаності,
винесення рішення в кримінальній справі на підставі доказів, отриманих з порушенням вимог кримінально-процесуального закону,
винесення рішення в кримінальній справі без забезпечення особи, що не володіє мовою судочинства безкоштовною допомогою перекладача;
винесення рішення в кримінальній справі з порушенням права на захист;
винесення рішення в кримінальній справі на підставі штучно створених або підроблених доказів, неправильного перекладу висновку іпояснень експерта, завідомо неправдивих показах свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок;
неповноти судового розгляду;
невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження;
істотного порушення вимог кримінального процесуального закону;
неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність;
інших порушень законності та конституційних прав людини.»
 
Відхилено   Стаття 4. Комісія за результатами розгляду заяви і матеріалів справи приймає рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів або про відсутність таких ознак, яке протягом п’яти днів надсилається заявнику.
 
8. З метою об’єктивного та всебічного розгляду питання Комісія витребовує матеріали справи, а також має право звертатися із запитами для отримання необхідної інформації до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів і судів, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
 
   З метою об’єктивного та всебічного розгляду питання Комісія витребовує матеріали справи, а також має право звертатися із запитами для отримання необхідної інформації до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів і судів, а також до підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
 
9. Відповідь на запит Комісії подається у десятиденний строк з дня його отримання.
 
   Відповідь на запит Комісії подається у десятиденний строк з дня його отримання.
 
10. Стаття 5. Протягом двох місяців з дня отримання рішення Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів, заявник має право звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення. У випадку, якщо остаточне рішення у справі приймалась цим же судом, то справа розглядається Верховним Судом України.
 
-6- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«За результатами перевірки питань з відновлення прав незаконно засуджених осіб Тимчасова спеціальна комісія приймає рішення про наявність ознак порушення конституційних прав людини або про відсутність таких ознак під час притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, яке протягом 5 днів надсилається заявнику та публікується на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції.
Протягом двох місяців з дня отримання рішення Тимчасової спеціальної комісії про наявність ознак порушення конституційних прав людини під час притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, заявник має право звернутися до суду за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами.
Рішення Тимчасової спеціальної комісії про наявність ознак порушення конституційних прав людини під час притягнення громадянина до кримінальної відповідальності визнається нововиявленою обставиною та є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Заявник, у разі прийняття Тимчасовою спеціальною комісією рішення про наявність ознак порушення конституційних прав, має право на отримання безоплатно вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
 
Відхилено   Стаття 5. Протягом двох місяців з дня отримання рішення Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів заявник має право звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення. Якщо остаточне рішення у справі приймалося цим судом, справа розглядається Верховним Судом України.
 
11. Заявник у разі прийняття Комісією рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
 
   Заявник у разі прийняття Комісією рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
 
12. Стаття 6. Суд розглядає заяву у зв’язку з рішенням Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами з особливостями, передбаченими цим Законом.
 
-7- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 6 – виключити.
 
Відхилено   Стаття 6. Суд розглядає заяву у зв’язку з рішенням Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами, з особливостями, передбаченими цим Законом.
 
13. За результатами розгляду справи суд скасовує вирок і ухвалює новий вирок. У разі ухвалення виправдувального вироку суд визнає особу реабілітованою згідно з цим Законом.
 
   За результатами розгляду справи суд скасовує вирок і ухвалює новий вирок. У разі ухвалення виправдувального вироку суд визнає особу реабілітованою згідно з цим Законом.
 
14. Судове рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
   Судове рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
15. Стаття 7. У разі реабілітації особи, вона має право на відшкодування (повернення):
 
   Стаття 7. У разі визнання особи реабілітованою згідно з цим Законом така особа має право на відшкодування (повернення):
 
16. -належного їй конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна;
 
   належного їй конфіскованого або зверненого судом у дохід держави майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна;
 
17. -сум сплачених штрафів, призначених як покарання;
 
   сум сплачених штрафів, призначених як покарання;
 
18. -коштів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць перебування під вартою та у місцях позбавлення волі.
 
   коштів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць перебування під вартою та у місцях позбавлення волі.
 
19. Відшкодування шкоди здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».
 
   Відшкодування шкоди здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».
 
20. Прикінцеві положення
 
   Прикінцеві положення
 
21. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня початку діяльності Комісії.
 
-8- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Прикінцеві положення викласти такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня початку діяльності Комісії.
2. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня початку діяльності Комісії.
 
22. 2. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. Закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
23. 3. Кабінету Міністрів України протягом 5 днів з моменту початку діяльності Комісії з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені, забезпечити публікацію оголошення у газеті «Урядовий кур'єр»;
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом п’яти днів з дня початку діяльності Комісії забезпечити публікацію оголошення про це в газеті «Урядовий кур'єр»;
 
24. 4. Кабінету Міністрів України разом з Радою суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом прийняти Положення про Комісію з питань реабілітації осіб, що були незаконно засуджені.
 
   4. Кабінету Міністрів України спільно з Радою суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Комісію з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені.
 
25. 5. Раді суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатів до складу Комісії.
 
   5. Раді суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатів до складу Комісії.
 
26. 6. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.

   6. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.