Кількість абзаців - 58 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
 
-1- Слюз Т.Я.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав учасників (акціонерів) господарських товариств»
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
 
3.

 
-2- Канівець О.Л.
Змінити назву проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав інвесторів» на:
«Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав учасників акціонерного товариства на захист своїх інтересів»
 
Відхилено      
4.

 
-3- Медяник В.Ю.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання учасникам акціонерного товариства права подання позову до посадових осіб товариства»
 
Відхилено      
    -4- Омельченко В.П.
У зв‘язку з тим, що 22.04. 2013 року Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України поданий однойменний проект за № 2903, а також використання у назві проекту терміну «інвесторів» виглядає недоцільним, оскільки у тексті проекту він не використовується, тому пропоную викласти назву законопроекту в наступній редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання учасникам акціонерного товариства права подання позову до посадових осіб товариства»
 
Відхилено    
    -5- Мельник Є.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання учасникам акціонерного товариства права подання позову до посадових осіб товариства»
 
Відхилено    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
   1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
8. 1) частину другу статті 1 після слів «суб’єктами підприємницької діяльності» доповнити словами «, учасники (акціонери) господарських товариств»;
 
-6- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«1) частину другу статті 1 після слів «суб’єктами підприємницької діяльності» доповнити словами «а також, у передбачених законом випадках, учасники (акціонери) господарських товариств, які є власниками 20 і більше відсотків статутного капіталу таких товариств»
 
Враховано редакційно   1) частину другу статті 1 доповнити словами «а також особи, яким надано право захищати права та охоронювані законом інтереси інших осіб»;
 
    -7- Воропаєв Ю.М.
Пункт перший частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1) частину другу статті 1 після слів "суб’єктами підприємницької діяльності" доповнити словами ", а також органи та особи, яким надано право захищати права та охоронювані законом інтереси інших осіб або держави"
 
Враховано    
    -8- Петренко П.Д.
У частині першій пункт 1) після слова «товариств» доповнити словами «, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу товариства»
 
Враховано редакційно    
    -9- Ляпіна К.М.
Не вносити змін до ч.2 ст.1 ГПК (тобто підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту виключити)
 
Відхилено    
    -10- Медяник В.Ю.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
"1) частину другу статті 1 після слів "суб'єктами підприємницької діяльності" доповнити словами ",а також, у передбачених законом випадках, учасники (акціонери) господарських товариств, які є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу таких товариств"
 
Враховано редакційно    
    -11- Омельченко В.П.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«1) у частині другій статті 1 після слів «суб’єктами підприємницької діяльності» вилучити слова: «учасники (акціонери) господарських товариств»
 
Відхилено    
    -12- Мельник Є.І.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
9. 2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-13- Воропаєв Ю.М.
Пункт другий частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"органів та осіб, яким надано право захищати права та охоронювані законом інтереси інших осіб або держави"
 
Враховано редакційно   2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -14- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"представників підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом прав та охоронюваних законом інтересів цих підприємств та організацій»
 
Відхилено    
    -15- Мельник Є.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"учасника/учасників (акціонера/акціонерів) господарських товариств, який/які є власником/власниками сукупно 10 і більше відсотків статутного капіталу таких товариств»
 
Враховано редакційно    
10. «учасника (акціонера) господарського товариства, який звертається до господарського суду в інтересах господарського товариства, про відшкодування господарському товариству у передбачених законом випадках збитків, завданих посадовою особою такого товариства;».
 
-16- Ковальчук Н.В.
Абзац 1 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до частини 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України) законопроекту викласти в такій редакції:
«учасників (учасника) та/або акціонерів (акціонера) господарського товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, та які звертаються до господарського суду в інтересах господарського товариства про відшкодування господарському товариству у передбачених законом випадках збитків, завданих посадовою особою такого товариства своїми діями (бездіяльністю)»
 
Враховано редакційно   «осіб, яким відповідно до закону надано право захищати права та охоронювані законом інтереси інших осіб».
 
    -17- Корж П.П.
Абзац другий пункту 2 частини 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«учасника (акціонера) господарського товариства, який звертається до господарського суду, у передбачених законом випадках, про відшкодування господарському товариству збитків, завданих посадовою особою такого товариства»
 
Враховано редакційно    
11. У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
12. 3) доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
 
-18- Фаєрмарк С.О.
Медяник В.Ю.
Омельченко В.П.
Підпункт 3 пункту 1 проекту Закону — виключити
 
Відхилено   3) доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
 
    -19- Воропаєв Ю.М.
Пункт третій частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень господарського суду
Офіційне оприлюднення оголошень господарського суду здійснюється у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та іншими законами"
 
Відхилено    
13. «Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
 
-20- Петренко П.Д.
У частині першій пункт 3) викласти у новій редакції такого змісту:
«3) доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові рішення, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень», ухвали про відкладення розгляду справи, про перерву в засіданні, про поновлення провадження у справі після його зупинення, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача (далі разом - процесуальні документи), підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.
Процесуальні документи повинні бути офіційно оприлюднені не пізніш як за сім днів до судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яка оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання.
Всі процесуальні документи, що стосуються справи, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначається номер справи, найменування та адреса господарського суду, найменування господарського товариства, в інтересах якого подано позов, його поштова адреса, ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності — для фізичних осіб) учасника (акціонера), яким подано позов в інтересах господарського товариства, а також інших учасників (акціонерів), які подали заяви про вступ у справу на стороні позивача, ціна позову дата оприлюднення кожного процесуального документа»
 
Враховано   «Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
 
14. У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про перерву в засіданні, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, про прийняття судових рішень по суті спору, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача.
 
-21- Ковальчук Н.В.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 (щодо доповнення Господарського процесуального кодексу України статтею 4-8) законопроекту викласти в такій редакції:
«У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом у Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про перерву в засіданні, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, про прийняття судових рішень по суті спору, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача»
 
Враховано редакційно   У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові рішення, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень», ухвали про відкладення розгляду справи, про перерву в засіданні, про поновлення провадження у справі після його зупинення, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача (далі разом - процесуальні документи) підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.
Процесуальні документи повинні бути офіційно оприлюднені не пізніш як за сім днів до судового засідання, крім ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яка оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання.
 
    -22- Сольвар Р.М.
У пункті 3 частини першої розділуІслова «на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України» замінити словами «на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень»
 
Враховано редакційно    
    -23- Корж П.П.
Абзаци третій-сьомий пункту 3 частини 1 розділу І замінити абзацом наступної редакції:
«Офіційне оприлюднення оголошень господарського суду здійснюється у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та іншими законами»
 
Відхилено    
    -24- Ляпіна К.М.
У частині першій нової статті 4-8 ГПК (підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту) слова «, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача» виключити
 
Відхилено    
15. Оголошення повинні бути офіційно оприлюднені не пізніш як за сім днів до судового засідання, за винятком оголошення про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання.
 
      
16. Всі оголошення, що стосуються справи, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначається найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного оголошення.
 
-25- Ковальчук Н.В.
Абзац 4 підпункту 3 пункту 1 (щодо доповнення Господарського процесуального кодексу України статтею 4-8) законопроекту викласти в такій редакції:
«Всі оголошення, що стосуються справи, розміщуються на офіційному веб-порталі судової влади України, де зазначається найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного оголошення»
 
Враховано редакційно   Всі процесуальні документи, що стосуються справи, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи, найменування та адреса господарського суду, найменування господарського товариства, в інтересах якого подано позов, його поштова адреса, ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за наявності — для фізичних осіб) учасника (акціонера), яким подано позов в інтересах господарського товариства, а також інших учасників (акціонерів), які подали заяви про вступ у справу на стороні позивача, ціна позову, дата оприлюднення кожного процесуального документа»;
 
    -26- Продан О.П.
Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 1 частини І законопроекту
викласти в такій редакції:
«Всі оголошення, що стосуються справи, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначається прізвище, ім'я, по батькові або найменування позивача та адреса його реєстрації (місцезнаходження), найменування господарського товариства та його юридична адреса, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного оголошення»
 
Враховано редакційно    
17. В оголошенні, що стосується справи, зазначається найменування та адреса господарського суду, дата прийняття судом рішення, оголошення про яке оприлюднюється, час і місце наступного судового розгляду. Якщо судовим рішенням справу направлено на новий розгляд, в оголошенні наводиться інформація про таке рішення із зазначенням суду, до якого направляється справа.
 
      
18. В оголошенні про порушення провадження у справі щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, зазначається повне найменування господарського товариства, в інтересах якого подано позов, його поштова адреса, ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності, найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності — для фізичних осіб) учасника (акціонера), яким подано позов в інтересах господарського товариства, найменування та адреса господарського суду, номер справи, предмет позову та кінцевий строк подання іншими учасниками (акціонерами) товариства заяви про вступ у справу на стороні позивача, який становить 20 календарних днів з дати опублікування такого оголошення.»;
 
-27- Продан О.П.
В абзаці сьомому підпункту 3 пункту 1 частини І законопроекту:
слова «поштова адреса» замінити словами «юридична адреса», а слова «, який становить 20 календарних днів з дати опублікування такого оголошення» виключити
 
Відхилено      
    -28- Ляпіна К.М.
Частину п’яту нової статті 4-8 ГПК (підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту) викласти у такій редакції:
«В оголошенні про порушення провадження у справі зазначається, що предметом позову є відшкодування збитків, завданих позивачу його посадовою особою, та повідомляється, що учасники (акціонери), які відповідають встановленим законом вимогам, можуть протягом 20 календарних днів з дня офіційного оприлюднення оголошення подати до суду заяву про здійснення представництва позивача. Якщо позовна заява подана учасниками (акціонерами) позивача або призначеним ними представником, в оголошенні вказується про це та зазначається найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) таких учасників (акціонерів)»
 
Враховано редакційно    
19. 4) частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-29- Омельченко В.П.
Підпункт 4 пункту 1 проекту Закону — вилучити
 
Відхилено   4) частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
20. «4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству, за позовом зазначеного товариства або його учасника (акціонера) в інтересах такого господарського товариства;»;
 
-30- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування, у передбачених законом випадках, збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству, за позовом зазначеного товариства або поданого в його інтересах учасником, який володіє 20 і більше відсотками статутного капіталу такого господарського товариства»
 
Враховано частково   «4-1) справи за позовом господарського товариства або його учасника (акціонера) в інтересах такого господарського товариства до посадової особи цього товариства про відшкодування у передбачених законом випадках збитків, завданих нею товариству»;
 
    -31- Корж П.П.
Абзац другий пункту 4 частини 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«4-1) справи за позовом господарського товариства або його учасника (акціонера) до посадової особи такого господарського товариства про відшкодування збитків, завданих нею такому товариству»
 
Враховано редакційно    
    -32- Ляпіна К.М.
У новому пункті 4-1 ч.1 ст.12 ГПК (підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту) слова «, за позовом зазначеного товариства або його учасника (акціонера) в інтересах такого господарського товариства» виключити
 
Відхилено    
    -33- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України
пункт 4-1 викласти в такій редакції:
«4-і) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (посадовими особами) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою (посадовими особами) господарському товариству при виконанні нею (ними) своїх обов'язків, за позовом його учасника (акціонера) в інтересах такого господарського товариства»
 
Враховано редакційно    
    -34- Медяник В.Ю.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 проекту Закону викласти в наступній
редакції:
і "4)справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування, у передбачених законом випадках, збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству, за позовом зазначеного товариства або поданого в його інтересах учасником, який є власником 5 і більше відсотків статутного капіталу такого господарського товариства"
 
Враховано частково    
21. 5) частину сьому статті 16 викласти у такій редакції:
 
-35- Омельченко В.П.
Підпункт 5 пункту 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Справи у спорах, передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»
 
Відхилено   5) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:
 
22. «Справи у спорах, передбачених пунктами 4 і 4-1 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.»;
 
-36- Корж П.П.
Після пункту 5 частини 1 розділу І доповнити новим пунктом в наступній редакції:
«статтю 18 після частини другої доповнити новою частиною наступного змісту:
«При розгляді справ за позовом учасника (акціонера) господарського товариства до посадової особи такого господарського товариства про відшкодування збитків, завданих нею такому товариству, до складу учасників обов’язково залучається таке господарське товариство»
 
Враховано редакційно   «Справи у спорах, передбачених пунктами 4 і 4-1 частини першої статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;
 
23. 6) частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
 
-37- Продан О.П.
Підпункт 6 пункту 1 частини І законопроекту викласти в такій
редакції:
«6) частину другу та третю статті 21 викласти у такій редакції:
«Позивачами є підприємства, організації, учасники (акціонери) господарських товариств, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
Відповідачами є
підприємства та організації, яким пред явлено позовну вимогу;
посадові особи господарського товариства, яким пред'явлено позовну вимогу, — у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству такими посадовими особами»
 
Враховано редакційно   6) частини другу та третю статті 21 замінити трьома частинами такого змісту:
«Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, а також учасники (акціонери) господарських товариств, які подали позов в інтересах господарського товариства, учасниками (акціонерами) якого вони є.
 
    -38- Омельченко В.П.
Підпункт 6 пункту 1 проекту Закону – вилучити
 
Відхилено    
24. «Відповідачами є:
 
-39- Корж П.П.
Абзаци другий-четвертий пункту 6 частини 1 розділу І замінити абзацом наступної редакції:
«Відповідачами є юридичні і фізичні особи, до яких подано позов»
 
Враховано   Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, - фізичні особи, до яких подано позов.
 
25. підприємства та організації, яким пред’явлено позовну вимогу;
 
      
26. посадові особи господарського товариства, яким пред’явлено позовну вимогу, — у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству такими посадовими особами.»;
 
-40- Воропаєв Ю.М.
Пункт шостий частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"6) частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
"Відповідачами є юридичні і фізичні особи, до яких подано позов. Особа, яка є відповідачем або представником відповідача, не може бути одночасно позивачем або представником позивача чи інших учасників цього ж судового процесу"
 
Враховано   Особа, яка є відповідачем або представником відповідача, не може бути одночасно позивачем чи іншим учасником цього самого судового процесу або їх представником»;
 
27. 7) статтю 22 доповнити частиною такого змісту:
 
-41- Воропаєв Ю.М.
Пункт сьомий частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"7) статтю 22 доповнити частинами такого змісту:
"У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, учасники (акціонери) господарського товариства мають право приєднатися до поданого в інтересах господарського товариства позову, звернувшись до господарського суду з позовною заявою за правилами, передбаченими цим Кодексом до прийняття рішення у справі.
Позивачі в одній справі можуть доручити ведення справи одному з позивачів у справі або уповноважити на це іншу особу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх учасників (акціонерів) цього товариства, які беруть участь у справі.
Вигодонабувачем у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою є товариство, на захист прав та/або інтересів якого пред’явлено позов, окрім суми судових витрат, які розподіляються за правилами, встановленими цим Кодексом"
 
Враховано редакційно   7) статтю 22 доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:
«У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, учасники (акціонери) господарського товариства, яким відповідно до закону надано право звернення до суду в інтересах господарського товариства, мають право приєднатися до поданого господарським товариством або в інтересах господарського товариства позову, звернувшись до господарського суду з позовною заявою за правилами, передбаченими цим Кодексом, до прийняття рішення у справі. Позивачі в одній справі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, можуть доручити ведення справи одному з позивачів у справі або уповноважити на це іншу особу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
    -42- Омельченко В.П.
Підпункт 7 пункту 1 проекту Закону – вилучити
 
Відхилено    
28. «У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх учасників (акціонерів) цього товариства, які беруть участь у справі на стороні позивача.»;
 
-43- Корж П.П.
Абзац 2 пункту 7 частини 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«Учасник (акціонер) господарського товариства, якому за законом надано право на звернення до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, бере участь в справі у спорі за своїм позовом, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, шляхом приєднання до поданого позову, звернувшись до господарського суду з позовною заявою за правилами, передбаченими цим Кодексом до прийняття рішення у справі»
 
Враховано редакційно   У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можливі лише за письмовою згодою всіх учасників (акціонерів) цього товариства, які беруть участь у справі»;
 
    -44- Корж П.П.
Після пункту 7 частини 1 розділу І доповнити новим пунктом в наступній редакції:
«статтю 23 після частини першої доповнити новою частиною наступного змісту:
«Позивачі в одній справі можуть доручити ведення справи одному з позивачів у справі або уповноважити на це іншу особу в порядку, передбаченому цим Кодексом»
 
Враховано редакційно    
    -45- Ляпіна К.М.
У новій частині ст.22 ГПК (підпункт 7 пункту 1 розділу І проекту) слова «беруть участь у справі на стороні» замінити словами «здійснюють представництво»
 
Відхилено    
    -46- Шпенов Д.Ю.
Після частини 7 статті 22 Господарського процесуального кодексу України доповнити статтю новою частиною та викласти її в такій
редакції:
«У випадку задоволення позову, рішення ухвалюється на користь товариства в інтересах якого пред'явлено позов, окрім суми судових витрат, які розподіляються за правилами, встановленими чинним законодавством»
 
Враховано редакційно    
29. 8) статтю 28 доповнити частинами такого змісту:
 
-47- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 8 пункту 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«8) доповнити статтею 29-1наступного змісту:
«29-1. Участь у справі осіб, яким надано право на звернення до суду в інтересах господарських товариств з позовами про відшкодування збитків, завданих посадовими особами таких товариств
У випадках, передбачених законом та цим Кодексом, учасники (акціонери) господарських товариств мають право звернутись до суду із позовом про відшкодування господарському товариству збитків, завданих посадовою особою такого товариства. В цьому випадку у зверненні (позові) мають бути зазначені підстави для звернення до суду із відповідним позовом, зокрема обґрунтування того, в чому полягають завдані збитки; мають бути зазначені та додані відповідні докази.
У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої учасником (акціонером) господарського товариства в інтересах такого товариства, зазначене товариство набуває статусу позивача.
Учасник (акціонер), який заявив позов в інтересах відповідного господарського товариства, несе обов'язки і користується правами сторони, а також правом вимагати примусового виконання рішення, ухваленого на користь відповідного товариства.
Відмова учасника (акціонера) від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.
Відмова позивача (господарського товариства) від позову, поданого в його інтересах учасником (акціонером) такого товариства, не позбавляє зазначеного учасника (акціонера) права вимагати вирішення спору по суті.
Рішення про задоволення вимоги за позовом, поданим учасником (акціонером) в інтересах господарського товариства, приймається на користь такого господарського товариства.
Судові витрати, пов'язані з розглядом справи за позовом учасника (акціонера) господарського товариства відшкодовуються на користь такого учасника за загальними правилами, встановленими статтею 49 цього Кодексу»
 
Враховано частково   8) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
«Стаття 29-1. Участь у справі осіб, яким відповідно до закону надано право на звернення до суду в інтересах господарських товариств з позовами про відшкодування збитків, завданих посадовими особами таких товариств
У випадках, передбачених законом, учасники (акціонери) господарських товариств мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування господарському товариству збитків, завданих посадовою особою такого товариства.
Учасник (акціонер) господарського товариства, якому відповідно до закону надано право на звернення до суду в інтересах товариства, бере участь у справі у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, за своїм позовом, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом господарського товариства або інших учасників (акціонерів) цього господарського товариства, звернувшись до господарського суду з позовною заявою за правилами, передбаченими цим Кодексом, до прийняття рішення у справі.
У разі прийняття господарським судом позовної заяви про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, поданої учасником (акціонером) в інтересах господарського товариства, учасником (акціонером) якого він є, такий учасник (акціонер) набуває статусу позивача.
При розгляді справ за позовом учасника (акціонера) господарського товариства до посадової особи цього господарського товариства про відшкодування збитків, завданих нею такому товариству, до складу учасників обов’язково залучається таке господарське товариство.
Відмова учасника (акціонера) господарського товариства від поданого ним позову не позбавляє господарське товариство та інших учасників (акціонерів) цього господарського товариства, яким відповідно до закону надано право на звернення до суду в інтересах господарського товариства, права вимагати вирішення спору по суті.
Відмова господарського товариства від позову, поданого в його інтересах учасником (акціонером) такого товариства, не позбавляє зазначеного учасника (акціонера) права вимагати вирішення спору по суті.
У разі задоволення позову рішення ухвалюється на користь товариства, в інтересах якого пред'явлено позов, крім суми судових витрат, які розподіляються за правилами, встановленими цим Кодексом.
У разі вирішення спору по суті без участі учасників (акціонерів) господарського товариства, яким відповідно до закону надано право звернення до суду в інтересах товариства, такі учасники (акціонери) не мають права звертатися до суду з тих самих підстав, про той самий предмет спору та з позовом до того самого відповідача».
 
    -48- Омельченко В.П.
Мельник Є.І.
Підпункт 8 пункту 1 проекту Закону – вилучити
 
Враховано    
    -49- Воропаєв Ю.М.
Пункт восьмий частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"8) В статті 28 абзац перший після слів "через свого представника" доповнити словами ", за винятком спорів про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою", в абзаці другому після слів "документи, що посвідчують їх посадове становище" доповнити словами "або володіння часткою у статутному капіталі товариства (акціями товариства)", перше речення абзацу третього після слів "від імені підприємства, організації" доповнити словами ", "за винятком спорів про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою"
 
Відхилено    
    -50- Петренко П.Д.
Ковальчук Н.В.
У частині першій пункт 8) вилучити
Абзац 1 підпункту 8 пункту 1 (щодо доповнення статті 28 Господарського процесуального кодексу України частиною вісім) законопроекту виключити
 
Враховано    
    -51- Шпенов Д.Ю.
Статтю 28 Господарського процесуального кодексу України викласти в такій редакції
«Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника, за винятком спорів про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою.
Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають до господарського суду документи, що посвідчують їх посадове становище, а при розгляді позову про відшкодування збитків завданих посадовою особою господарському товариству - володіння часткою у статутному капіталі товариства (акціями товариства).
Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, за винятком спорів про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.
Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами.
Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
Довіреність громадянина, який є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором. До ордеру обов'язково додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору. У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, учасники (акціонери) товариства можуть після порушення провадження у справі підтримати позов чи висунути додаткові позовні вимоги.
Такі учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво особисто або через інших осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю від учасника (акціонера). Учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво товариства у позові про відшкодування шкоди завданої посадовою особою товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу, повноваження якої підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю від учасників (акціонерів).
Особа, яка є учасником судового процесу або представником такого учасника, не може бути одночасно представником іншої сторони цього ж судового процесу»
 
Відхилено    
    -52- Медяник В.Ю.
Підпункт 8 пункту 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"8) доповнити статтею 29 такого змісту:
"29 . Участь у справі осіб, яким надано право на звернення до суду в інтересах господарських товариств з позовами про відшкодування збитків, завданих посадовими особами таких товариств.
У випадках, передбачених законом та цим Кодексом, учасники (акціонери) господарських товариств мають право звернутись до суду із позовом про відшкодування господарському товариству збитків, завданих посадовою особою такого товариства. В цьому випадку у зверненні (позові) мають бути зазначені підстави для звернення до суду із відповідним позовом, зокрема обґрунтування того, в' чому полягають завдані збитки; мають бути зазначені та додані відповідні докази.
У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої учасником (акціонером) господарського товариства в інтересах такого товариства, зазначене товариство набуває статусу позивача.
Учасник (акціонер), який заявив позов в інтересах відповідного господарського товариства, несе обов'язки і користується правами сторони, а також правом вимагати примусового виконання рішення, ухваленого на користь відповідного товариства.
Відмова учасника (акціонера) від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.
Відмова позивача (господарського товариства) від позову, поданого в його інтересах учасником (акціонером) такого товариства, не позбавляє зазначеного учасника (акціонера) права вимагати вирішення спору по суті.
Рішення про задоволення вимоги за позовом, поданим учасником (акціонером) в інтересах господарського товариства, приймається на користь такого господарського товариства.
Судові витрати, пов'язані з розглядом справи за позовом учасника (акціонера) господарського товариства відшкодовуються на користь такого учасника за загальними правилами, встановленими статтею 49 цього Кодексу"
 
Враховано частково    
30. «У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представниками такого товариства є також учасники (акціонери) цього товариства, які подали господарському суду заяву про здійснення представництва позивача у двадцятиденний строк з дати опублікування оголошення про порушення провадження у справі. Такі учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво особисто або через інших осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю. Учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу, повноваження якої підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
 
-53- Петренко П.Д.
В абзаці другому пункту 8) перше речення після слів «цього товариства,» доповнити словами «які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали господарському суду позовну заяву від імені товариства або»
 
Відхилено      
    -54- Корж П.П.
Абзаци другий-третій пункту 8 частини 1 розділу І замінити абзацом наступної редакції:
«Особа, яка є відповідачем або представником відповідача, не може бути одночасно позивачем або представником позивача чи інших учасників цього ж судового процесу»
 
Враховано редакційно    
    -55- Продан О.П.
Абзац 2 підпункту 8 пункту 1 частини І законопроекту:
після слів «з дати опублікування» доповнити словами «на офіційному сайті суду»
 
Відхилено    
    -56- Ляпіна К.М.
У новій частині восьмій ст.28 ГПК (абзац другий підпункту 8 пункту 1 розділу І проекту) перше речення після слів «цього товариства,» доповнити словами «яким сукупно належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали господарському суду позовну заяву від імені товариства або»
 
Відхилено    
31. Особа, яка є учасником судового процесу або представником такого учасника, не може бути одночасно представником іншої сторони цього ж судового процесу.»;
 
-57- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину першу розділу 1 законопроекту пунктом дев’ятим та десятим в такій редакції:
"9) Доповнити Кодекс статтею 29-1 такого змісту:
"Стаття 29-1. Участь учасників (акціонерів) у розгляді справ у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою.
Учасник (акціонер) господарського товариства, якому за законом надано право на звернення до суду в інтересах товариства, бере участь в справі у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, за своїм позовом, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом інших учасників (акціонерів) цього ж господарського товариства, на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів господарського товариства, учасником (акціонером) якого він є. З метою вступу у справу учасник (акціонер) господарського товариства може подати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд рішення Верховним Судом України про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або повідомити суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших учасників (акціонерів) цього ж господарського товариства.
У разі прийняття господарським судом позовної заяви про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, поданої учасником (акціонером) в інтересах господарського товариства, учасником (акціонером) якого він є, такий учасник (акціонер) набуває статусу позивача. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі за позовом про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, розглянутій без участі учасника (акціонера) цього господарського товариства, вступу в розгляд справи учасник (акціонер) господарського товариства, якому за законом надане право звернення до суду в інтересах господарського товариства, має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.
Про свою участь у вже порушеній справі у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, учасник (акціонер) господарського товариства повідомляє господарський суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.
Учасник (акціонер) господарського товариства, який бере участь у справі за позовом про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, несе обов'язки і користується правами сторони. Відмова учасника (акціонера) господарського товариства від поданого ним позову не позбавляє інших учасників (акціонерів) цього ж господарського товариства, яким законом надане право на звернення до суду в інтересах господарського товариства, права вимагати вирішення спору по суті";
10) Доповнити статтю 57 частиною четвертою такого змісту:
"До позовної заяви, поданої товариством або його учасником (акціонером) в інтересах такого господарського товариства до посадової особи господарського товариства про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству, додається підтвердження направлення письмових повідомлень іншим учасникам товариства, яким за законом надано право на звернення до суду в інтересах товариства".
У зв’язку з цим вважати пункти 9-12 частини першої розділу І законопроекту пунктами 11-14
 
Враховано частково      
32. 9) статтю 64 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-58- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни запропоновані до статей 64, 91 та 109 Кодексу. Залишити статті 64, 91 та 109 Кодексу у діючій редакції
 
Враховано      
    -59- Фаєрмарк С.О.
Корж П.П.
Медяник В.Ю.
Омельченко В.П.
Пункт 9 частини 1 розділу І виключити
 
Враховано    
33. «Засідання у справі щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, має бути призначене не раніше ніж через 20 календарних днів з дати винесення ухвали про порушення провадження у справі в межах встановленого строку вирішення спору господарським судом.».
 
-60- Продан О.П.
Абзац 1 підпункту 9 пункту 1 частини І законопроекту замінити
абзацами такого змісту:
«9) у статті 64:
частину першу після слів «якщо він є заявником,» доповнити такими словами «усім іншим учасникам (акціонерам) господарського товариства у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою,»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту»
 
Відхилено      
    -61- Ляпіна К.М.
У новій частині другій ст.64 ГПК (абзац другий підпункту 9 пункту 1 розділу І проекту) слова «дати винесення ухвали» замінити словами «дня оприлюднення оголошення», слова «в межах встановленого строку вирішення спору господарським судом» виключити
 
Відхилено    
34. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
      
35. 10) частину першу статті 69 після слів «одержання позовної заяви» доповнити словами «, а за позовом учасника (акціонера) господарського товариства до посадової особи товариства про відшкодування збитків, завданих товариству, — у строк не більше трьох місяців з дня одержання позовної заяви»;
 
-62- Фаєрмарк С.О.
Медяник В.Ю.
Омельченко В.П.
Підпункт 10 частини 1 розділу І виключити
 
Враховано      
    -63- Петренко П.Д.
У частині першій у пункті 10) після слів «у строк не більше трьох місяців» слова «з дня» замінити словами «від дня»
 
Відхилено    
    -64- Ляпіна К.М.
У доповненні до ч.1 ст69 ГПК (підпункт 10 пункту 1 розділу І проекту) слова «за позовом учасника (акціонера) господарського товариства до посадової особи товариства» замінити словами «спір між господарським товариством та його посадовою особою»
 
Відхилено    
36. 11) у частині третій статті 91 слова «надсилає одержану апеляційну скаргу» замінити словами «після закінчення строку подання апеляційної скарги надсилає одержані скарги»;
 
-65- Корж П.П.
Пункт 11 частини 1 розділу І виключити
 
Враховано      
    -66- Омельченко В.П.
Підпункт 11 пункту 1 проекту Закону доповнити абзацом такого змісту:
«У випадку надходження апеляційної скарги після закінчення встановлених строків оскарження процесуальних документів, у передбачених цим Кодексом випадках, справа або копії матеріалів справи, надсилаються відповідному апеляційному господарському суду у триденний строк з дня надходження апеляційної скарги»
 
Відхилено    
37. 12) у частині другій статті 109 слова «зобов’язаний невідкладно надіслати скаргу» замінити словами «у триденний строк після закінчення строку подання касаційної скарги надсилає одержані скарги».
 
-67- Корж П.П.
Пункт 12 частини 1 розділу І виключити.
У зв’язку з поправками змінити нумерацию в частині 1 розділу І
 
Враховано      
38. 2. Перше речення частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти у такій редакції: «Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.».
 
-68- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину другу розділу І законопроекту в такій редакції:
"2. Перше речення частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти у такій редакції: "Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства"
 
Враховано частково   2. Перше речення частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144) викласти в такій редакції: «2. Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства».
 
    -69- Гержов Ю.І.
У частині 2 статті 89 Господарського кодексу України після слів : « є фізичні особи» доповнити словами : « та/або юридичні» і далі за текстом
 
Відхилено    
    -70- Корж П.П.
Частину 2 розділу І викласти у редакції:
«2. Перше речення частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти у такій редакції: «Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, керівник товариства, що здійснює повноваження одноособового виконавчого органу, голова та члени виконавчого органу (у випадку утворення колегіального виконавчого органу), ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, утворення якого передбачено установчими документами товариства»
 
Враховано частково    
    -71- Ляпіна К.М.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. У першому реченні частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) слова "ради товариства (спостережної ради) " замінити словами "наглядової ради товариства»
 
Враховано редакційно    
    -72- Омельченко В.П.
Підпункт 12 пункту 1 проекту Закону доповнити абзацом такого змісту:
«У випадку надходження касаційної скарги після закінчення встановлення строків оскарження процесуальних документів, у передбачених цим Кодексом випадках, справа надсилається Вищому господарському суду України у триденний строк з дня надходження касаційної скарги»
 
Відхилено    
39. 3. У статті 116 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
-73- Шпенов Д.Ю.
Статтю 116 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції
«1. Учасники (акціонери) господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:
1)брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в
установчому документі, крім випадків, встановлених законом;
брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
вийти у встановленому порядку з товариства;
здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;
одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом;
на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв'язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум.
2.Учасники (акціонери) господарського товариства можуть також мати
інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.
3.Учасники/акціонери (учасник/ акціонер) товариства, які сукупно є
власниками 15 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право
звернутися до суду (крім випадків, встановлених законом) із позовом в
інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих
посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю), обов'язково
повідомивши інших учасників Товариства, в інтересах якого подано позов
письмово за 14 днів»
 
Враховано частково   3. У статті 116 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№ № 40 - 44, ст. 356):
 
40. 1) частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
-74- Сольвар Р.М.
Ковальчук Н.В.
Корж П.П.
Ляпіна К.М.
Омельченко В.П.
Мельник Є.І.
Абзац 1 підпункту 1 пункту 3 (щодо доповнення частини 1 статті 116 Цивільного кодексу України пунктом 6) законопроекту виключити
 
Відхилено   частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
41. «6) на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум.»;
 
   «6) отримувати від товариства відшкодування своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум»;
 
42. 2) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
-75- Омельченко В.П.
Підпункт 2 пункту 3 проекту Закону – вилучити
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
43. «3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду (крім випадків, встановлених законом) із позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю).».
 
-76- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 3 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 20 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду із позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю) у таких випадках:
збитки були спричинені діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
збитки були спричинені діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої товариством;
збитки були спричинені діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але таке погодження та (або) дотримання процедури були обумовлені наданням цією посадовою особою недостовірної інформації;
збитки були спричинені бездіяльністю посадової особи у випадку, коли така посадова особа була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків»
 
Враховано частково   «3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), якщо:
збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків».
 
    -77- Воропаєв Ю.М.
У змінах до частини третьої статті 116 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356), передбачених пунктом другим частини третьої розділу І законопроекту, цифру "5" замінити на "15"
 
Враховано редакційно    
    -78- Корж П.П.
Абзац 2 пункту 2 частини 3 розділу І викласти в наступній редакції:
«3. Учасник товариства, який є власником 15 і більше відсотків статутного капіталу товариства, має право звернутися до суду (крім випадків, встановлених законом) із позовом про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю) при неналежному здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків»
 
Враховано редакційно    
    -79- Ляпіна К.М.
Нову ч.3 ст.116 ЦК (абзац другий підпункту 2 пункту 3 розділу І проекту) викласти у такій редакції:
«"3. Якщо учасник господарського товариства, діючи як його представник у випадках, встановлених законом, поніс судові витрати, господарське товариство відшкодовує йому такі витрати у разі, якщо вони покладені на іншу сторону, в межах фактично одержаних товариством сум»
 
Відхилено    
    -80- Медяник В.Ю.
Абзац другий підпункту 2 пункту 3 проекту Закону викласти у такій
редакції:
"Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду із позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю) у таких випадках:
збитки були спричинені діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
збитки були спричинені діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої товариством;
збитки були спричинені діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але таке погодження та (або) дотримання процедури були обумовлені наданням цією посадовою особою недостовірної інформації;
збитки були спричинені бездіяльністю посадової особи у випадку, коли така посадова особа була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків"
 
Враховано редакційно    
    -81- Мельник Є.І.
Частину другу пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
«доповнити частиною третьою такого змісту:
"3.Будь-який учасник/учасники товариства, який/які є власником/власниками сукупно 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, має/маютьправо
звернутися до суду ...»
 
Враховано    
    -82- Ляшко О.В.
У пункті 3 розділу І законопроекту, який вносить зміни до статті 116
Цивільного кодексу України, в абзаці першому доповнюваної частини третьої
перед словами «будь-який учасник товариства» доповнити словами
«За рішенням загальних зборів» та після слів «статутного капіталу товариства»
доповнити словами «або інша особа, уповноважена загальними зборами»
 
Відхилено    
44. 4. Частину другу статті 23 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 1999 р., № 26, ст. 213; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 23, ст. 320; 2005 р., № 16, ст. 263; 2010 р., № 46, ст. 539) викласти в такій редакції:
 
-83- Воропаєв Ю.М.
Частину четверту розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Частину другу статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 1999 р., № 26, ст. 213; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 23, ст. 320; 2005 р., № 16, ст. 263; 2010 р., № 46, ст. 539) викласти в такій редакції:
"Посадовими особами органів управління товариства (посадовими особами товариства) є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства"
 
Враховано частково   4. Частину другу статті 23 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89) викласти в такій редакції:
 
    -84- Гержов Ю.І.
У частині 2 статті 23 Закону України «Про господарські товариства» « є фізичні особи» доповнити словами : « та/або юридичні» і далі за текстом
 
Відхилено    
    -85- Ляпіна К.М.
Омельченко В.П.
Не вносити змін до Закону України "Про господарські товариства" (тобто пункт 4 розділу І проекту виключити)
 
Відхилено    
45. «Посадовими особами органів управління товариства (посадовими особами товариства) є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.».
 
-86- Ковальчук Н.В.
Абзац 2 пункту 4 (щодо змін до частини 2 статті 23 Закону України «Про господарські товариства») законопроекту викласти в такій редакції:
«Посадові особи органів управління товариства (посадові особи товариства) визначаються Господарським кодексом України»
 
Відхилено   «Посадовими особами органів товариства (посадовими особами товариства) є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства».
 
    -87- Петренко П.Д.
У абзаці другому частини четвертої після слів «Посадовими особами органів» слово «управління» вилучити
 
Враховано    
    -88- Корж П.П.
Абзац 2 частини 4 розділу І викласти в наступній редакції:
«Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, керівник товариства, що здійснює повноваження одноособового виконавчого органу, голова та члени виконавчого органу (у випадку утворення колегіального виконавчого органу), ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, утворення якого передбачено установчими документами товариства»
 
Враховано редакційно    
46. 5. Частину першу статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 447) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-89- Воропаєв Ю.М.
Частину п’яту розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"5. Частину першу статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 447) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента".
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим"
 
Враховано   5. Частину першу статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 447) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
47. «порушення справи про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;».
 
-90- Корж П.П.
У абзаці 2 частини 5 розділу І слова «порушення справи» замінити на слова «порушення провадження у справі»
 
Враховано   «порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента».
 
48. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.
 
49. 6. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344):
 
   6. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 - 51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344):
 
50. 1) пункт 15 частини першої статті 2 після слів «посадові особи органів акціонерного товариства» доповнити словами « (посадові особи товариства)»;
 
-91- Ковальчук Н.В.
Абзац 1 підпункту 1 пункту 6 (щодо змін до пункту 15 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства») законопроекту викласти в такій редакції:
«15) посадові особи органів акціонерного товариства (посадові особи товариства) визначаються Господарським кодексом України»
 
Відхилено      
    -92- Воропаєв Ю.М.
Пункт перший частини шостої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1) пункт 15 частини першої статті 2 викласти в такій редакції: «15) посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства"
 
Відхилено    
    -93- Корж П.П.
Омельченко В.П.
Пункт 1 частини 6 розділу І виключити.
У зв’язку з чим пункт 2 частини шостої розділу І вважати пунктом 1
 
Враховано    
51. 2) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-94- Воропаєв Ю.М.
У змінах до статті 25 Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344), передбачених пунктом другим частини шостої розділу І законопроекту цифру "5" замінити на "15"
 
Враховано частково   1) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
 
    -95- Ляпіна К.М.
Не вносити змін до ст.25 Закону України "Про акціонерні товариства" (тобто підпункт 2 пункту 6 розділу І проекту виключити)
 
Відхилено    
52. «2. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю).»;
 
-96- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 6 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 20 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду із позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю) у таких випадках:
збитки були спричинені діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
збитки були спричинені діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої товариством;
збитки були спричинені діями такої посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження товариством, або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але таке погодження та (або) дотримання процедури були обумовлені наданням цією посадовою особою недостовірної інформації;
збитки були спричинені бездіяльністю посадової особи у випадку, коли така посадова особа була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків»
 
Враховано частково   «2. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), якщо:
збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої товариством;
збитки були завдані діями такої посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження товариством, або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства надала недостовірну інформацію;
збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків»;
 
    -97- Продан О.П.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 6 частини І законопроекту:
перед словами «завданих посадовою особою товариства» доповнити словом «умисно»
 
Враховано редакційно    
    -98- Корж П.П.
Абзац 2 пункту 2 частини 6 розділу І викласти в наступній редакції:
«2. Акціонер який є власником 15 і більше відсотків простих акцій товариства, має право звернутися до суду з позовом про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю) при неналежному здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків»
 
Враховано частково   
    -99- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 25 Закону України «Про акціонерні товариства»
словосполучення «які сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих
акцій товариства» замінити на «які сукупно є власниками 15 і більше
відсотків простих акцій товариства»
 
Враховано частково    
    -100- Медяник В.Ю.
Абзац другий підпункту 2 пункту 6 проекту Закону викласти в такій
редакції:
"Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду із позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю) у таких випадках:
збитки були спричинені діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
збитки були Спричинені діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої товариством;
збитки були спричинені діями такої посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження товариством, або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але таке погодження та (або) дотримання процедури були обумовлені наданням цією посадовою особою недостовірної інформації;
збитки були спричинені бездіяльністю посадової особи у випадку, коли така посадова особа була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків"
 
Враховано частково    
    -101- Омельченко В.П.
Підпункт 2 пункту 6 проекту Закону – вилучити
 
Відхилено    
    -102- Ляшко О.В.
У пункті 6 розділу І законопроекту, який вносить зміни до статті 25
Закону України «Про акціонерні товариства», в абзаці першому доповнюваної
частини другої перед словами «будь-який акціонер» доповнити словами
«За рішенням загальних зборів» та після слів «статутного капіталу товариства»
доповнити словами «або інша особа, уповноважена загальними зборами»
 
Відхилено    
53. 3) частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
 
-103- Слюз Т.Я.
Частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
«2. На посадових осіб органів акціонерного товариства покладається повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю) за наявності доведення їх вини, якщо інші підстави відповідальності не встановлено законом»
 
Відхилено      
    -104- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані у пункті третьому частини шостої розділу І законопроекту до частини другої статті 63 Закону України "Про акціонерні товариства". Виключити пункт третій частини шостої розділу І законопроекту
 
Враховано    
    -105- Шпенов Д.Ю.
Статтю 63 Закону України «Про акціонерні товариства» залишити в
чинній редакції та виключити зміни запропоновані законопроектом
2013а
 
Враховано    
54. «2. На посадових осіб органів акціонерного товариства покладається повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані товариству під час виконання своїх обов’язків.»;
 
-106- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 3 пункту 6 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. На посадових осіб органів акціонерного товариства покладається повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані товариству власними винними протиправними діями (бездіяльністю) під час виконання своїх обов’язків»
 
Відхилено      
    -107- Продан О.П.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 6 частини І законопроекту перед словами «завдані товариству» доповнити словом «умисно»
 
Відхилено    
    -108- Корж П.П.
Абзац 2 пункту 3 частини 6 розділу І викласти в наступній редакції:
«2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом»
 
Відхилено    
    -109- Різаненко П.О.
У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №50-51, ст. 384; 2011р., №35, ст. 344) частину другу статті 63 викласти у такій редакції: «Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством та акціонерами (акціонером) за збитки, завдані своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом»
 
Відхилено    
    -110- Медяник В.Ю.
Абзац другий підпункту 3 пункту 6 проекту Закону викласти в такій редакції:
"2. На посадових осіб органів акціонерного товариства покладається повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані товариству під час виконання своїх обов'язків винними протиправними діями (бездіяльністю)"
 
Відхилено    
55. 4) частину другу статті 72 викласти у такій редакції:
 
-111- Омельченко В.П.
Підпункт 4 пункту 6 проекту Закону – вилучити
 
Відхилено   2) частину другу статті 72 викласти в такій редакції:
 
56. «2. Посадові особи органів акціонерного товариства та особа, заінтересована у вчиненні товариством правочину, які винні у порушенні порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству».
 
-112- Гержов Ю.І.
Частину 2 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» доповнити абзацом наступного змісту:
«Факт і розмір завдання збитків товариству підтверджується наступним:
судовими актами, що набрали чинності, про визнання недійсними угод, укладених/ схвалених посадовими особами товариства;
рішень зборів акціонерів (скликання та проведення яких здійснені членами наглядової ради);
3)актами оцінки майна, проданого товариством за свідомо заниженою
вартістю;
бухгалтерською звітністю товариства (наявність збитків у балансі);
судовими актами, що підтверджують початок процедури визнання товариства банкрутом.
претензіями кредиторів з питання невиконання зобов'язань внаслідок неплатоспроможності товариства, рішеннями судів про стягнення заборгованості з товариства, доказами, що свідчать про прийняття товариством заходів для відновлення платоспроможності і розрахунків з кредиторами (договори позики) і тому подібне»
 
Відхилено   «2. Посадові особи органів акціонерного товариства та особа, заінтересована у вчиненні товариством правочину, які винні у порушенні порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству».
 
57. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.