Кількість абзаців - 341 Таблиця поправок


Про стандартизацію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про стандартизацію
 
   Про стандартизацію
 
3. Цей Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.
 
   Цей Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий європейською організацією стандартизації;
 
   1) європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий європейською організацією стандартизації;
 
9. 2) заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її результатів;
 
   2) заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її результатів;
 
10. 3) каталог - документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням. Каталог може містити характеристики, показники та інші дані щодо об’єктів, внесених до нього;
 
   3) каталог - документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням. Каталог може містити характеристики, показники та інші дані щодо об’єктів, внесених до нього;
 
11. 4) кодекс усталеної практики - нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів;
 
   4) кодекс усталеної практики - нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів;
 
12. 5) коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та кодексів усталеної практики;
 
   5) коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та кодексів усталеної практики;
 
13. 6) консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень із суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним;
 
   6) консенсус - загальна згода, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним;
 
14. 7) міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою стандартизації, метрології і сертифікації;
 
   7) міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і сертифікації;
 
15. 8) міжнародна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрито для відповідних національних органів усіх держав;
 
   8) міжнародна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних органів усіх держав;
 
16. 9) міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх держав;
 
   9) міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх держав;
 
17. 10) міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною організацією стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
 
   10) міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий Міжнародною організацією зі стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
 
18. 11) національна стандартизація - стандартизація, що проводиться на рівні однієї держави;
 
   11) національна стандартизація - стандартизація, що здійснюється на рівні однієї держави;
 
19. 12) національний орган стандартизації - орган стандартизації, визнаний на національному рівні, який має право бути національним членом відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації;
 
   12) національний орган стандартизації - орган стандартизації, визнаний на національному рівні, що має право бути національним членом відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації;
 
20. 13) національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола користувачів;
 
   13) національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола користувачів;
 
21. 14) нормативний документ - документ, який встановлює правила, настанови чи характеристики стосовно діяльності або її результатів;
 
-1- Продан О.П.
Пункт 14 частини 1 статті 1 доповнити реченням такого змісту:
"Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт" (в тому числі – "національний стандарт"), "кодекс усталеної практики" та "технічні умови";
 
Відхилено   14) нормативний документ - документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів;
 
22. 15) перевірка - розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності його подальшого застосування, перегляду чи скасування;
 
   15) перевірка - розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності його подальшого застосування, перегляду чи скасування;
 
23. 16) перегляд - внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення нормативного документа, результатом якого є прийняття нового нормативного документа;
 
   16) перегляд - внесення всіх необхідних змін до змісту та оформлення нормативного документа, результатом якого є прийняття нового нормативного документа;
 
24. 17) регіональна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрито для відповідних національних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору;
 
   17) регіональна організація стандартизації - організація, що займається стандартизацією, членство в якій відкрите для відповідних національних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору;
 
25. 18) регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору;
 
   18) регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору;
 
26. 19) регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною організацією стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
 
   19) регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною організацією стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
 
27. 20) стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики стосовно діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;
 
   20) стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;
 
28. 21) стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання стосовно наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;
 
   21) стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;
 
29. 22) технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
 
   22) технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
 
30. 2. Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї", термін "технічний регламент" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", а термін "продукція" - у значенні, наведеному в Законі України "Про підтвердження відповідності".
 
-2- Продан О.П.
частину 2 статті 1 викласти в такій редакції:
"2. Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї", термін "технічний регламент" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", термін "продукція" — у значенні, наведеному в Законі України "Про підтвердження відповідності", термін "санітарні і фітосанітарні заходи" - у значенні, наведеному в Угоді Світової організації торгівлі щодо санітарних та фітосанітарних заходів, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.".
 
Відхилено   2. Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї", термін "технічний регламент" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", а термін "продукція" - у значенні, наведеному в Законі України "Про підтвердження відповідності".
 
31. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
32. 1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів.
 
   1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів.
 
33. 2. Дія цього Закону не поширюється на санітарні заходи безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні стандарти, передбачені законодавством.
 
-3- Продан О.П.
У частині 2 статті 2 законопроекту слова "санітарні заходи безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи" замінити словами "санітарні і фітосанітарні заходи".
 
Відхилено   2. Дія цього Закону не поширюється на санітарні заходи безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні стандарти, передбачені законодавством.
 
34. Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації
 
   Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації
 
35. 1. Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону, чинних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 
   1. Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону, чинних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 
36. Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації
 
   Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації
 
37. 1. Метою стандартизації в Україні є:
 
   1. Метою стандартизації в Україні є:
 
38. забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;
 
   1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;
 
39. керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації;
 
   2) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації;
 
40. забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур;
 
   3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур;
 
41. забезпечення охорони життя та здоров’я;
 
   4) забезпечення охорони життя та здоров’я;
 
42. забезпечення інтересів споживачів;
 
-4- Немілостівий В.О.
У абзаці п’ятому частини першої статті 4 розділуІ після слова "забезпечення" додати слова "прав та".
 
Враховано   5) забезпечення прав та інтересів споживачів;
 
    -5- Шаров І.Ф.
Абзац п'ятий частини першої статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
"забезпечення прав та інтересів споживачів;".
 
Враховано    
43. забезпечення безпечності праці;
 
   6) забезпечення безпечності праці;
 
44. збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів;
 
   7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів;
 
45. усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.
 
   8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.
 
46. 2. Державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні таких принципів:
 
   2. Державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні таких принципів:
 
47. 1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики;
 
   1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики;
 
48. 2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;
 
   2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;
 
49. 3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;
 
   3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;
 
50. 4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;
 
   4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;
 
51. 5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
 
   5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
 
52. 6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;
 
   6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;
 
53. 7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;
 
   7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;
 
54. 8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних та регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як національних;
 
   8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як національних;
 
55. 9) дотримання міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;
 
   9) дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;
 
56. 10) участі у міжнародній та регіональній стандартизації;
 
   10) участі в міжнародній та регіональній стандартизації;
 
57. 11) прийняття і дотримання суб’єктами національної стандартизації Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.
 
-6- Немілостівий В.О.
У підпункті одинадцятому частини другої статті 4 розділу Іслово "національної" - виключити
 
Враховано   11) прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.
 
    -7- Шаров І.Ф.
Пункт 11 частини другої статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
"11) прийняття і дотримання суб'єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року."
 
Враховано    
58. Стаття 5. Об’єкти стандартизації
 
   Стаття 5. Об’єкти стандартизації
 
59. 1. Об’єктами стандартизації є матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо.
 
   1. Об’єктами стандартизації є:
1) матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність;
2) правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління;
3) вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо.
 
60. Стаття 6. Нормативні документи
 
   Стаття 6. Нормативні документи
 
61. 1. Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, який приймає нормативні документи, вони поділяються на:
 
   1. Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні документи, вони поділяються на:
 
62. 1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним органом стандартизації;
 
   1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним органом стандартизації;
 
63. 2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що займаються стандартизацією.
 
   2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють стандартизацію.
 
64. Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики
 
   Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики
 
65. 1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.
 
   1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.
 
66. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
67. ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 
   ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 
68. Стаття 8. Суб’єкти стандартизації
 
   Стаття 8. Суб’єкти стандартизації
 
69. 1. Суб’єктами стандартизації є:
 
   1. Суб’єктами стандартизації є:
 
70. 1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації;
 
   1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації;
 
71. 2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації;
 
   2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації;
 
72. 3) національний орган стандартизації;
 
   3) національний орган стандартизації;
 
73. 4) технічні комітети стандартизації;
 
   4) технічні комітети стандартизації;
 
74. 5) підприємства, установи та організації, що займаються стандартизацією.
 
   5) підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію.
 
75. Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації
 
   Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації
 
76. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, належить:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, належить:
 
77. 1) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації;
 
   1) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації;
 
78. 2) визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері стандартизації;
 
   2) визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері стандартизації;
 
79. 3) інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;
 
   3) інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;
 
80. 4) узагальнення практики застосування законодавства у сфері стандартизації, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
 
   4) узагальнення практики застосування законодавства у сфері стандартизації, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
 
81. 5) погодження програми робіт з національної стандартизації.
 
   5) погодження програми робіт з національної стандартизації.
 
82. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами.
 
83. Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації
 
   Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації
 
84. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, належить:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, належить:
 
85. 1) вжиття обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами національної стандартизації Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року;
 
-8- Немілостівий В.О.
У пункті першому частини першої статті 10 розділу ІІ слово "національної" - виключити
 
Враховано   1) вжиття обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року;
 
    -9- Шаров І.Ф.
Пункт 1 частини першої статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) вжиття обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб'єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року;".
 
Враховано    
86. 2) здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм та вимог, установлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та національними стандартами.
 
-10- Продан О.П.
У пункті 2 частини 1 статті 10 законопроекту слова "та національними стандартами" - виключити.
 
Враховано   2) здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
87. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, виконує інші повноваження згідно із законами.
 
88. Стаття 11. Національний орган стандартизації
 
   Стаття 11. Національний орган стандартизації
 
89. 1. Функції національного органу стандартизації виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації.
 
-11- Немілостівий В.О.
У частині першій статті 11 розділу ІІ слова "юридична особа публічного права, утворена" замінити словами "державне підприємство, яке не підлягає приватизації, утворене".
 
Враховано   1. Функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство, що не підлягає приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації.
Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
    -12- Продан О.П.
Частину 1 статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.";
 
Враховано    
90. 2. До повноважень національного органу стандартизації належить:
 
   2. До повноважень національного органу стандартизації належить:
 
91. 1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;
 
   1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;
 
92. 2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;
 
   2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;
 
93. 3) вжиття заходів до гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики;
 
   3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики;
 
94. 4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, національних стандартів та змін до них щодо:
 
   4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, національних стандартів та змін до них щодо:
 
95. процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 
   процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 
96. критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації;
 
   критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації;
 
97. процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;
 
   процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;
 
98. 5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
 
   5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
 
99. 6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і техніки;
 
   6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і техніки;
 
100. 7) підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
 
   7) підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
 
101. 8) прийняття рішень щодо утворення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
 
-13- Немілостівий В.О.
У пункті восьмому частини другої статті 11 розділу ІІ слово "утворення" замінити словом "створення".
 
Враховано   8) прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
 
102. 9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
 
   9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
 
103. 10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики, які розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює згідно з положеннями таких організацій або відповідних договорів, забезпечення врахування інтересів України під час провадження зазначеної діяльності;
 
   10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики, що розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює згідно з положеннями таких організацій або відповідними договорами, а також забезпечення врахування інтересів України під час провадження зазначеної діяльності;
 
104. 11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;
 
   11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;
 
105. 12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, сприяння доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів;
 
-14- Продан О.П.
У пункті 12 частини 2 статті 11 слова "сприяння доступу" замінити словами "забезпечення доступу";
 
Враховано   12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів;
 
106. 13) підготовка щорічного звіту про свою діяльність, внесення його після схвалення керівною радою на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та оприлюднення звіту на власному офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня його схвалення керівною радою.
 
-15- Немілостівий В.О.
Пункт тринадцятий частини другої статті 11 розділу ІІ після слів "з дня його схвалення керівною радою" доповнити словами " але не пізніше 1 квітня наступного за звітним року".
 
Враховано   13) підготовка щорічного звіту про свою діяльність, внесення його після схвалення керівною радою на розгляд до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та оприлюднення на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення цього звіту керівною радою, але не пізніше 1 квітня наступного за звітним року.
 
    -16- Продан О.П.
Пункт 13 частини 2 статті 11 доповнити словами ", але не пізніше першого квітня наступного за звітним року.".
 
Враховано    
107. 3. Національний орган стандартизації виконує інші функції та повноваження згідно із законами та статутом.
 
   3. Національний орган стандартизації виконує інші функції та повноваження згідно із законами та статутом.
 
108. 4. Статут національного органу стандартизації та зміни до нього затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
 
-17- Немілостівий В.О.
У частині четвертої статті 11 розділу ІІ слова "забезпечує формування державної політики" замінити словами "реалізує державну політику".
 
Враховано   4. Статут національного органу стандартизації та зміни до нього затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації.
 
109. Стаття 12. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника національного органу стандартизації
 
-18- Немілостівий В.О.
У розділі ІІ назву статті 12 викласти у наступній редакції:
"Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації".
 
Враховано   Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації
 
110. 1. Національний орган стандартизації очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації.
 
   1. Національний орган стандартизації очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації.
 
111. 2. Керівник національного органу стандартизації призначається на посаду за пропозицією керівної ради.
 
   2. Керівник національного органу стандартизації призначається на посаду за пропозицією керівної ради.
 
112. 3. Керівником національного органу стандартизації може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як три роки, досвід роботи у сфері стандартизації не менш як п’ять років та в якого відсутня не погашена або не знята судимість за вчинення злочину.
 
-19- Немілостівий В.О.
Частину третю статті 12 розділу ІІ викласти у наступній редакції:
"3. Керівником національного органу стандартизації може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, має повну спеціалізовану вищу освіту, загальний стаж роботи керівником підприємства у відповідній галузі не менш як чотири роки, досвід роботи у сфері стандартизації не менш як сім років."
 
Відхилено   3. Керівником національного органу стандартизації може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як три роки, досвід роботи у сфері стандартизації не менш як п’ять років та в якого відсутня не погашена або не знята судимість за вчинення злочину.
 
113. 4. Керівник національного органу стандартизації є членом керівної ради, не може бути обраний її головою (заступником голови) або головувати на її засіданнях.
 
   4. Керівник національного органу стандартизації є членом керівної ради, не може бути обраний її головою (заступником голови) або головувати на її засіданнях.
 
114. 5. Керівник національного органу стандартизації звільняється з посади з підстав, установлених законодавством про працю, а також у разі:
 
-20- Немілостівий В.О.
Частини п`яту та шосту статті 12 розділу ІІ - виключити.
 
Враховано      
115. 1) закінчення строку повноважень;
 
      
116. 2) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;
 
      
117. 3) виявлення обставин, що відповідно до частини третьої цієї статті виключають можливість особи бути керівником національного органу стандартизації;
 
      
118. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною;
 
      
119. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
 
      
120. 6) настання інших обставин, визначених законом.
 
      
121. 6. Повноваження керівника національного органу стандартизації достроково припиняються також у разі його смерті або набрання законної сили рішенням суду про оголошення особи померлою.
 
      
122. Стаття 13. Керівна рада
 
   Стаття 13. Керівна рада
 
123. 1. Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації та формується на паритетних засадах із представників:
 
   1. Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації та формується на паритетних засадах з представників:
 
124. 1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів;
 
   1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів;
 
125. 2) наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок);
 
   2) наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок);
 
126. 3) громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі суб’єктів малого і середнього підприємництва), організацій роботодавців та їх об’єднань;
 
   3) громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі суб’єктів малого і середнього підприємництва), організацій роботодавців та їх об’єднань;
 
127. 4) громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів);
 
   4) громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів);
 
128. 5) інших громадських об’єднань та професійних спілок.
 
   5) інших громадських об’єднань та професійних спілок.
 
129. Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 
   Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 
130. 2. Голова керівної ради та його заступники обираються керівною радою.
 
   2. Голова керівної ради та його заступники обираються керівною радою.
 
131. 3. До повноважень керівної ради належить:
 
   3. До повноважень керівної ради належить:
 
132. 1) підготовка пропозицій щодо:
 
   1) підготовка пропозицій щодо:
 
133. формування державної політики у сфері стандартизації;
 
   формування державної політики у сфері стандартизації;
 
134. здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації;
 
   здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації;
 
135. процедур у сфері стандартизації;
 
   процедур у сфері стандартизації;
 
136. приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації, укладення договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав;
 
   приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації, укладення договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав;
 
137. 2) схвалення проектів:
 
   2) схвалення проектів:
 
138. рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
 
   рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
 
139. програми робіт з національної стандартизації;
 
   програми робіт з національної стандартизації;
 
140. щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації;
 
   щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації;
 
141. 3) моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації;
 
   3) моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації;
 
142. 4) затвердження положення про комісію з апеляцій та внесення змін до нього;
 
-21- Немілостівий В.О.
Пункти чотири та п’ять частини третьої статті 13 розділу ІІ виключити. Пункт 6 відповідно вважати пунктом 4.
 
Враховано      
    -22- Шаров І.Ф.
Пункти 4, 5 частини третьої статті 13 законопроекту виключити, а саме:
"4) затвердження положення про комісію з апеляцій та внесення змін до нього;
5) призначення на посаду та звільнення з посади членів комісії з апеляцій;".
 
Враховано    
143. 5) призначення на посаду та звільнення з посади членів комісії з апеляцій;
 
      
144. 6) здійснення нагляду за виконанням національним органом стандартизації його повноважень.
 
   4) здійснення нагляду за виконанням національним органом стандартизації його повноважень.
 
145. 4. Організаційне забезпечення діяльності керівної ради здійснюється національним органом стандартизації.
 
   4. Організаційне забезпечення діяльності керівної ради здійснюється національним органом стандартизації.
 
146. 5. Положення про керівну раду та її склад затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
 
   5. Положення про керівну раду та її склад затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
 
147. Стаття 14. Комісія з апеляцій
 
   Стаття 14. Комісія з апеляцій
 
148. 1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації.
 
   1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації.
 
149. Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної практики чи його проекту.
 
   Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної практики чи його проекту.
 
150. Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду.
 
   Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду.
 
151. 2. У разі коли комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного органу стандартизації порушує процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про підтримання апеляції, в якому рекомендує національному органові стандартизації усунути виявлене порушення.
 
   2. У разі якщо комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного органу стандартизації порушує процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про підтримання апеляції, в якому рекомендує національному органу стандартизації усунути виявлені порушення.
 
152. Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі.
 
   Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі.
 
153. 3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку.
 
   3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку.
 
154. 4. До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники національного органу стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати участь у розгляді апеляції в разі, коли він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості такого члена.
 
-23- Немілостівий В.О.
Частину четверту статті 14 розділу ІІ доповнити новим абзацом першим:
"Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи."
Абзац перший вважати відповідно абзацом другим.
 
Враховано   4. Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи.
До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники національного органу стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати участь у розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.
 
155. 5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про свою діяльність.
 
   5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про свою діяльність.
 
156. 6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує керівна рада.
 
-24- Немілостівий В.О.
Частину шосту статті 14 розділу ІІ викласти у наступній редакції:
"6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації."
 
Враховано   6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
 
    -25- Шаров І.Ф.
Частину шосту статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
"6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.".
 
Враховано    
157. Стаття 15. Технічні комітети стандартизації
 
   Стаття 15. Технічні комітети стандартизації
 
158. 1. Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.
 
   1. Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.
 
159. Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.
 
   Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.
 
160. 2. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.
 
   2. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.
 
161. Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін.
 
   Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін.
 
162. Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.
 
   Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.
 
163. 3. До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:
 
   3. До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:
 
164. 1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
 
   1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
 
165. 2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 
   2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 
166. 3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 
   3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 
167. 4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 
   4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 
168. 5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 
   5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 
169. 4. У разі відсутності технічного комітету стандартизації, сфера діяльності якого поширюється на певні об’єкти стандартизації:
 
   4. У разі відсутності технічного комітету стандартизації, сфера діяльності якого поширюється на певні об’єкти стандартизації:
 
170. 1) робочі групи, утворені національним органом стандартизації, до складу яких входять представники заінтересованих сторін, розробляють міжнародні, регіональні, національні стандарти та кодекси усталеної практики на відповідні об’єкти стандартизації;
 
   1) робочі групи, утворені національним органом стандартизації, до складу яких входять представники заінтересованих сторін, розробляють міжнародні, регіональні, національні стандарти та кодекси усталеної практики на відповідні об’єкти стандартизації;
 
171. 2) національний орган стандартизації погоджує, проводить перевірку, переглядає, розробляє зміни до національних стандартів та кодексів усталеної практики і приймає рішення щодо їх скасування та відновлення дії.
 
   2) національний орган стандартизації погоджує, проводить перевірку, переглядає, розробляє зміни до національних стандартів та кодексів усталеної практики і приймає рішення щодо їх скасування та відновлення дії.
 
172. 5. Роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності - національний орган стандартизації.
 
   5. Роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності - національний орган стандартизації.
 
173. 6. Положення про технічні комітети стандартизації затверджує національний орган стандартизації.
 
   6. Положення про технічні комітети стандартизації затверджує національний орган стандартизації.
 
174. 7. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.
 
   7. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.
 
175. Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються національним органом стандартизації на організацію, яка є юридичною особою та офіційно заявить про намір виконувати функції секретаріату і підтвердить спроможність організаційно, технічно та фінансово забезпечити його діяльність.
 
-26- Немілостівий В.О.
У абзаці другому частини сьомої статті 15 розділу ІІ після слів "є юридичною особою" додати слова "- резидентом України".
 
Враховано   Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються національним органом стандартизації на організацію, що є юридичною особою - резидентом України та офіційно заявить про намір виконувати функції секретаріату і підтвердить спроможність організаційно, технічно та фінансово забезпечити його діяльність.
 
176. Національний орган стандартизації може виконувати функції секретаріату технічних комітетів стандартизації.
 
-27- Продан О.П.
Абзац третій частини 7 статті 15 законопроекту після слів "Національний орган стандартизації" доповнити словами "в межах своїх повноважень".
 
Відхилено   Національний орган стандартизації може виконувати функції секретаріату технічних комітетів стандартизації.
 
177. 8. Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
   8. Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
178. Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що займаються стандартизацією
 
   Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію
 
179. 1. Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема:
 
   1. Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема:
 
180. 1) розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;
 
-28- Шипко А.Ф.
У підпункті першому пункту один статті 16 законопроекту:
після слів " і зміни до них " доповнити словами "вести їх облік";
після слова "перегляду," доповнити словом "обліку".
 
Відхилено   1) розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;
 
181. 2) застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови;
 
   2) застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови;
 
182. 3) брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації;
 
   3) брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації;
 
183. 4) створювати та вести фонди нормативних документів і видавати каталоги нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
 
   4) створювати та вести фонди нормативних документів і видавати каталоги нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
 
184. 5) видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, документи відповідних спеціалізованих міжнародних організацій стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень про такі організації або відповідних договорів.
 
-29- Немілостівий В.О.
Статтю 16 розділу ІІ після частини першої доповнити новою частиною другою наступного змісту:
"2. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі."
Частину другу відповідно вважати частиною третьою.
 
Враховано   5) видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, документи відповідних спеціалізованих міжнародних організацій стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень про такі організації або відповідних договорів.
2. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.
 
185. 2. Право власності на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, і видані ними каталоги належать відповідним підприємствам, установам та організаціям.
 
   3. Право власності на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, і видані ними каталоги належать відповідним підприємствам, установам та організаціям.
 
186. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
187. ОСНОВНІ ЗАСАДИ, ПРОЦЕДУРИ РОЗРОБЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, КОДЕКСІВ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗМІН ДО НИХ
 
   ОСНОВНІ ЗАСАДИ, ПРОЦЕДУРИ РОЗРОБЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, КОДЕКСІВ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗМІН ДО НИХ
 
188. Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них
 
   Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них
 
189. 1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються у спосіб, що не створює технічних бар’єрів у торгівлі та запобігає їх виникненню.
 
   1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються у спосіб, що не створює технічних бар’єрів у торгівлі та запобігає їх виникненню.
 
190. 2. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються на основі:
 
   2. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються на основі:
 
191. 1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або відповідних їх частин, за винятком випадків, коли такі стандарти, кодекси та зміни є неефективними або невідповідними, зокрема з огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи географічні фактори або технологічні проблеми;
 
   1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або відповідних їх частин, крім випадків, якщо такі стандарти, кодекси та зміни є неефективними або невідповідними, зокрема з огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи географічні фактори або технологічні проблеми;
 
192. 2) регіональних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин у разі, коли міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них не можуть бути використані з причин, зазначених у попередньому абзаці;
 
   2) регіональних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин у разі, якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них не можуть бути використані з причин, зазначених у пункті першому цієї частини;
 
193. 3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації та з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації;
 
   3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації та з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво і проведення робіт у сфері стандартизації;
 
194. 4) наукових досягнень, знань і практики.
 
   4) наукових досягнень, знань і практики.
 
195. 3. У разі коли міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них, визначені частиною другою цієї статті, не беруться за основу для національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них, національний орган стандартизації надає письмове пояснення на запит заінтересованої сторони.
 
   3. У разі якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них, визначені частиною другою цієї статті, не беруться за основу для національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них, національний орган стандартизації надає письмове пояснення на запит заінтересованої сторони.
 
196. 4. У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту. З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.
 
   4. У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту. З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.
 
197. 5. Національні стандарти та кодекси усталеної практики повинні бути точними, чіткими та структурно уніфікованими, а їх положення у відповідних випадках повинні стосуватися експлуатаційних характеристик продукції, а не її конструктивних чи описових характеристик.
 
   5. Національні стандарти та кодекси усталеної практики повинні бути точними, чіткими та структурно уніфікованими, а їх положення у відповідних випадках повинні стосуватися експлуатаційних характеристик продукції, а не її конструктивних чи описових характеристик.
 
198. 6. Національні стандарти та кодекси усталеної практики викладаються у такий спосіб, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції, якої стосується національний стандарт та кодекс усталеної практики, або надавати перевагу виробникові продукції чи продукції залежно від місця її виготовлення.
 
   6. Національні стандарти та кодекси усталеної практики викладаються в такий спосіб, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції, якої стосується національний стандарт та кодекс усталеної практики, або надавати перевагу виробнику продукції чи продукції залежно від місця її виготовлення.
 
199. 7. З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики враховуються потреби інвалідів та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального дизайну.
 
   7. З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики враховуються потреби інвалідів та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального дизайну.
 
200. Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації
 
   Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації
 
201. 1. Заінтересовані сторони подають національному органові стандартизації пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації, які стосуються розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 
   1. Заінтересовані сторони подають національному органу стандартизації пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації, які стосуються розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 
202. 2. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації розглядаються відповідним технічним комітетом стандартизації з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку стандартизації та вимог, установлених у частині другій статті 17 цього Закону.
 
   2. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації розглядаються відповідним технічним комітетом стандартизації з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку стандартизації та вимог, установлених у частині другій статті 17 цього Закону.
 
203. 3. Національний орган стандартизації повідомляє стороні, яка подала пропозицію щодо проведення робіт з національної стандартизації, про включення такої пропозиції до програми робіт з національної стандартизації або про відмову в її включенні до програми не пізніше ніж через 60 днів з дня отримання відповідної пропозиції.
 
-30- Немілостівий В.О.
Частину третю статті 18 розділу ІІІ викласти у наступній редакції:
"3. Національний орган стандартизації письмово повідомляє стороні, яка подала пропозицію щодо проведення робіт з національної стандартизації, про включення такої пропозиції до програми робіт з національної стандартизації або про відмову в її включенні до програми із зазначенням підстав для відмови не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня отримання відповідної пропозиції.".
 
Враховано   3. Національний орган стандартизації письмово повідомляє стороні, яка подала пропозицію щодо проведення робіт з національної стандартизації, про включення такої пропозиції до програми робіт з національної стандартизації або про відмову в її включенні до програми із зазначенням підстав для відмови не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня отримання відповідної пропозиції.
 
    -31- Продан О.П.
Частину 3 статті 18 законопроекту викласти в такій редакції:
"3. Національний орган стандартизації письмово повідомляє стороні, яка подала пропозицію щодо проведення робіт з національної стандартизації, про включення такої пропозиції до програми робіт з національної стандартизації або про відмову в її включенні до програми з обов’язковим зазначенням підстав для відмови не пізніше ніж через календарних 60 днів з дня отримання відповідної пропозиції.".
 
Враховано    
204. 4. Національний стандарт, кодекс усталеної практики та зміни до них вважаються такими, що перебувають на стадії розроблення, з дня прийняття рішення про включення пропозиції щодо їх розроблення до програми робіт з національної стандартизації до дня їх прийняття національним органом стандартизації.
 
   4. Національний стандарт, кодекс усталеної практики та зміни до них вважаються такими, що перебувають на стадії розроблення, з дня прийняття рішення про включення пропозиції щодо їх розроблення до програми робіт з національної стандартизації до дня їх прийняття національним органом стандартизації.
 
205. Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації
 
   Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації
 
206. 1. Національний орган стандартизації готує програму робіт з національної стандартизації, до якої включаються роботи з розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 
   1. Національний орган стандартизації готує програму робіт з національної стандартизації, до якої включаються роботи з розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 
207. 2. Програма робіт з національної стандартизації складається для координації виконання відповідних робіт.
 
   2. Програма робіт з національної стандартизації складається для координації виконання відповідних робіт.
 
208. 3. Національний орган стандартизації повинен вживати заходів для уникнення дублювання робіт із стандартизації, що виконуються відповідними міжнародними або регіональними організаціями стандартизації.
 
   3. Національний орган стандартизації повинен вживати заходів для уникнення дублювання робіт із стандартизації, що виконуються відповідними міжнародними або регіональними організаціями стандартизації.
 
209. 4. Програма робіт з національної стандартизації повинна містити для кожного національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них інформацію про етап, досягнутий у їх розробленні, і посилання на міжнародні чи регіональні стандарти та кодекси усталеної практики, що взяті за основу.
 
   4. Програма робіт з національної стандартизації повинна містити для кожного національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них інформацію про етап, досягнутий у їх розробленні, і посилання на міжнародні чи регіональні стандарти та кодекси усталеної практики, взяті за основу.
 
210. 5. Національний орган стандартизації повинен щонайменше один раз на шість місяців оприлюднювати програму робіт з національної стандартизації із зазначенням свого найменування та адреси, а також назв конкретних національних стандартів та кодексів усталеної практики, які розробляються, переглядаються, скасовуються та до яких вносяться зміни. Повідомлення про оприлюднення програми робіт з національної стандартизації публікуються в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення програми розміщуються на його офіційному веб-сайті.
 
   5. Національний орган стандартизації повинен щонайменше один раз на шість місяців оприлюднювати програму робіт з національної стандартизації із зазначенням свого найменування та адреси, а також назв конкретних національних стандартів та кодексів усталеної практики, що розробляються, переглядаються, скасовуються та до яких вносяться зміни. Повідомлення про оприлюднення програми робіт з національної стандартизації публікуються в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення програми розміщуються на офіційному веб-сайті.
 
211. 6. Після оприлюднення програми робіт з національної стандартизації національний орган стандартизації повинен повідомити про це відповідні міжнародні чи регіональні організації стандартизації, з використанням їх форми звітності.
 
-32- Немілостівий В.О.
Частину шосту статті 19 розділу ІІІ після слів "відповідні міжнародні чи регіональні організації стандартизації" додати слова "членом яких він є,".
 
Враховано   6. Після оприлюднення програми робіт з національної стандартизації національний орган стандартизації повинен повідомити про це відповідні міжнародні чи регіональні організації стандартизації, членом яких він є, з використанням їх форми звітності.
 
    -33- Продан О.П.
Частину 6 статті 19 законопроекту після слів "організації стандартизації" доповнити словами "членом яких він є,".
 
Враховано    
212. Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів
 
   Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів
 
213. 1. Після розроблення першої редакції проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них національний орган стандартизації оприлюднює повідомлення про такий проект у своєму офіційному друкованому виданні та не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення розроблення його першої редакції розміщує зазначене повідомлення на власному офіційному веб-сайті. У повідомленні зазначаються:
 
   1. Після розроблення першої редакції проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них національний орган стандартизації оприлюднює повідомлення про такий проект у своєму офіційному друкованому виданні та не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення розроблення його першої редакції розміщує зазначене повідомлення на офіційному веб-сайті. У повідомленні зазначаються:
 
214. 1) позначення та назва проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до нього;
 
   1) позначення та назва проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до нього;
 
215. 2) усі відхилення проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них від відповідного міжнародного, регіонального стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до нього;
 
   2) усі відхилення проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них від відповідного міжнародного, регіонального стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них;
 
216. 3) адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами;
 
   3) адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами;
 
217. 4) інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до нього.
 
   4) інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них.
 
218. 2. Коментарі до проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них надаються протягом 60 днів з дня оприлюднення інформації, визначеної в частині першій цієї статті, за винятком термінових питань оборони держави, охорони здоров’я, безпеки навколишнього природного середовища та підготовки проекту національного стандарту для розроблення відповідного технічного регламенту.
 
-34- Немілостівий В.О.
Частину другу статті 20 розділу ІІІ цифри та слова "60 днів" замінити на цифри та слова " 60 календарних днів".
 
Враховано   2. Коментарі до проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них надаються протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації, визначеної частиною першою цієї статті, крім термінових питань оборони держави, охорони здоров’я, безпеки навколишнього природного середовища та підготовки проекту національного стандарту для розроблення відповідного технічного регламенту.
 
    -35- Продан О.П.
У частині 2 статті 20 законопроекту після цифри "60" доповнити словом "календарних".
 
Враховано    
219. 3. Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них розглядаються відповідним технічним комітетом стандартизації або робочою групою, яка розробляє проект національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них.
 
   3. Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них розглядаються відповідним технічним комітетом стандартизації або робочою групою, яка розробляє проект національного стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них.
 
220. 4. Відповіді на коментарі щодо проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них, отримані від органів стандартизації інших держав, міжнародних або регіональних організацій стандартизації, які дотримуються Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року, надаються в стислі строки, але не пізніше строку прийняття. Відповідь повинна містити пояснення стосовно необхідності відхилення від міжнародного або регіонального стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до нього.
 
   4. Відповіді на коментарі щодо проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них, отримані від органів стандартизації інших держав, міжнародних або регіональних організацій стандартизації, що дотримуються Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, надаються в стислий строк, але не пізніше строку прийняття. Відповідь повинна містити пояснення щодо необхідності відхилення від міжнародного або регіонального стандарту, кодексу усталеної практики чи змін до них.
 
221. 5. Розробник проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них після закінчення строку подання коментарів розглядає їх та враховує в остаточному проекті або обґрунтовано відхиляє.
 
   5. Розробник проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики чи змін до них після закінчення строку подання коментарів розглядає їх та враховує в остаточному проекті або обґрунтовано відхиляє.
 
222. Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них
 
   Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них
 
223. 1. Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них не підлягають погодженню з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами.
 
   1. Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них не підлягають погодженню з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами.
 
224. 2. Міжнародні та регіональні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них приймаються як національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них національним органом стандартизації.
 
   2. Міжнародні та регіональні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них приймаються як національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них національним органом стандартизації.
 
225. 3. У разі досягнення консенсусу щодо проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них національний орган стандартизації приймає їх та визначає строк набрання ними чинності з урахуванням періоду підготовчих заходів.
 
   3. У разі досягнення консенсусу щодо проекту національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них національний орган стандартизації приймає їх та визначає строк набрання ними чинності з урахуванням періоду підготовчих заходів.
 
226. 4. За пропозиціями заінтересованих сторін національний орган стандартизації у разі необхідності встановлює строк одночасної дії прийнятого національного стандарту чи кодексу усталеної практики та чинного національного стандарту чи кодексу усталеної практики на один і той же об’єкт стандартизації.
 
   4. За пропозиціями заінтересованих сторін національний орган стандартизації у разі необхідності встановлює строк одночасної дії прийнятого національного стандарту чи кодексу усталеної практики та чинного національного стандарту чи кодексу усталеної практики на один і той самий об’єкт стандартизації.
 
227. 5. У разі коли технічний комітет стандартизації погоджує пропозиції щодо скасування національних стандартів та кодексів усталеної практики, національний орган стандартизації приймає рішення із зазначеного питання.
 
   5. У разі якщо технічний комітет стандартизації погоджує пропозиції щодо скасування національних стандартів та кодексів усталеної практики, національний орган стандартизації приймає рішення із зазначеного питання.
 
228. 6. Інформація про прийняті і скасовані протягом місяця національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та ті з них, дію яких відновлено, оприлюднюється наступного місяця в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та розміщується не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення звітного місяця на його офіційному веб-сайті.
 
-36- Немілостівий В.О.
Частину шосту статті 21 розділу ІІІ викласти у наступній редакції:
"6. Інформація про прийняті і скасовані протягом календарного місяця національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та ті з них, дію яких відновлено, оприлюднюється наступного календарного місяця в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та розміщується не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення звітного місяця на його офіційному веб-сайті."
 
Враховано   6. Інформація про прийняті і скасовані протягом календарного місяця національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та ті з них, дію яких відновлено, оприлюднюється наступного календарного місяця в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та розміщується не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення звітного місяця на офіційному веб-сайті.
 
    -37- Продан О.П.
У частині 6 статті 21 законопроекту після слів "скасовані протягом" та "оприлюднюється наступного" доповнити словом "календарного".
 
Враховано    
229. Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики
 
   Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики
 
230. 1. Національний орган стандартизації координує діяльність з проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.
 
-38- Немілостівий В.О.
У абзаці першому частини першої статті 22 розділу ІІІ після слів "Національний орган стандартизації" додати "організовує та".
 
Враховано   1. Національний орган стандартизації організовує та координує діяльність з проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.
 
    -39- Продан О.П.
Абзац перший статті 22 викласти в такій редакції:
"1. Національний орган стандартизації організовує та координує діяльність з проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики. Така перевірка здійснюється, в тому числі, у таких випадках:
1) внесені зміни в нормативно-правові акти, на які є посилання в тексті стандарту, кодексу усталеної практики;
2) внесені зміни в міжнародні та/або регіональні стандарти, кодекси усталеної практики, на основі яких розроблявся стандарт, кодекс усталеної практики.";
 
Враховано частково    
231. Національні стандарти та кодекси усталеної практики перевіряються не рідше ніж один раз на п’ять років.
 
-40- Немілостівий В.О.
У абзаці другому частини першої статті 22 розділу ІІІ після слів "на п’ять років" додати слова "після їх прийняття.".
 
Враховано   Національні стандарти та кодекси усталеної практики перевіряються не рідше одного разу на п’ять років з дня їх прийняття.
 
    -41- Продан О.П.
Абзац другий статті 22 доповнити словами "після їх затвердження".
 
Враховано редакційно    
232. Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики
 
   Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики
 
233. 1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.
 
   1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.
 
234. 2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
 
-42- Продан О.П.
Частину 2 статті 23 доповнити реченням такого змісту: "Застосування технічних умов здійснюється на добровільній основі.";
 
Враховано редакційно (у частині другій статті 16)  2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
 
235. 3. Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами.
 
-43- Немілостівий В.О.
Частину третю статті 23 розділу ІІІ після слів "нормативно-правовими актами" додати слова ", з безоплатним доступом до них.".
 
Враховано   3. Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня набрання ними чинності з безоплатним доступом до них.
 
    -44- Продан О.П.
Частину 3 статті 23 доповнити словами ", не пізніше ніж через 15 календарних днів після їх затвердження.";
 
Враховано частково    
236. 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, враховуючи особливості таких сфер, визначає порядок застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики для задоволення потреб оборони України відповідно до покладених на нього завдань.
 
-45- Продан О.П.
Доповнити статтю 23 частиною 5 такого змісту:
"5. Якщо нормативно-правовими актами встановлені інші, ніж передбачені в частині другій цієї статті, положення щодо застосування національних стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов, застосовуються положення частині другої цієї статті.".
 
Відхилено   4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, враховуючи особливості таких сфер, визначає порядок застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики для забезпечення потреб оборони України відповідно до покладених на нього завдань.
 
237. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
238. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, КОДЕКСИ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА КАТАЛОГИ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
 
   ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, КОДЕКСИ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА КАТАЛОГИ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
 
239. Стаття 24. Інформаційне забезпечення
 
   Стаття 24. Інформаційне забезпечення
 
240. 1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та розповсюджуються національним органом стандартизації.
 
   1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та розповсюджуються національним органом стандартизації.
 
241. 2. Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до положень таких організацій.
 
   2. Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до положень таких організацій.
 
242. 3. Для подання інформації заінтересованим сторонам національний орган стандартизації формує та веде Національний фонд нормативних документів, функціонує як Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі ІSОNЕТ, складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики.
 
   3. Для подання інформації заінтересованим сторонам національний орган стандартизації формує та веде національний фонд нормативних документів, функціонує як Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі (ІSОNЕТ), складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики.
 
243. 4. Інформаційні послуги надаються національним органом стандартизації на договірних засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, розроблених національним органом стандартизації каталогів, іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, а також стандартів, кодексів усталеної практики, документів та змін до них відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, інших інформаційних та довідкових видань з питань стандартизації, а також шляхом їх розповсюдження інформаційними мережами в порядку ініціативи та на замовлення.
 
   4. Інформаційні послуги надаються національним органом стандартизації на договірних засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, розроблених національним органом стандартизації каталогів, іншої друкованої продукції щодо прийнятих національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, а також стандартів, кодексів усталеної практики, документів та змін до них відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, інших інформаційних та довідкових видань з питань стандартизації, а також шляхом їх розповсюдження інформаційними мережами в порядку ініціативи та на замовлення.
 
244. Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги
 
   Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги
 
245. 1. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені національним органом стандартизації каталоги належить державі.
 
   1. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені національним органом стандартизації каталоги належить державі.
 
246. 2. Національний стандарт та кодекс усталеної практики може розроблятися на продукцію, яка є об’єктом стандартизації та одночасно об’єктом інтелектуальної або промислової власності, якщо національний орган стандартизації отримав дозвіл від власника прав на продукцію в установленому законом порядку.
 
   2. Національний стандарт та кодекс усталеної практики можуть розроблятися на продукцію, що є об’єктом стандартизації та одночасно об’єктом інтелектуальної або промислової власності, якщо національний орган стандартизації отримав дозвіл від власника прав на продукцію в установленому законом порядку.
 
247. 3. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційні видання будь-які національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені національним органом стандартизації каталоги або їх частини на будь-яких носіях інформації без дозволу національного органу стандартизації чи уповноваженої ним особи.
 
   3. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційні видання будь-які національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені національним органом стандартизації каталоги або їх частини на будь-яких носіях інформації без дозволу національного органу стандартизації чи уповноваженої ним особи.
 
248. 4. У разі видання, відтворення чи розповсюдження національного стандарту, кодексу усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх частини без дозволу національного органу стандартизації зазначений орган не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого документа.
 
   4. У разі видання, відтворення чи розповсюдження національного стандарту, кодексу усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх частини без дозволу національного органу стандартизації зазначений орган не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого документа.
 
249. 5. Національний орган стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих йому недозволеним виданням, відтворенням та розповсюдженням національного стандарту, кодексу усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх частини, відповідно до закону.
 
   5. Національний орган стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих йому недозволеним виданням, відтворенням та розповсюдженням національного стандарту, кодексу усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх частини, відповідно до закону.
 
250. Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів
 
   Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів
 
251. 1. Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних, міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та розроблених національним органом стандартизації каталогів, спрямовуються на виконання робіт з національної стандартизації та розвиток науково-технічної бази.
 
-46- Немілостівий В.О.
У частині першій статті 26 розділу ІV після слів "національним органом стандартизації каталогів," додати словами " у повному обсязі" далі за текстом.
 
Враховано   1. Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних, міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та розроблених національним органом стандартизації каталогів, у повному обсязі спрямовуються на виконання робіт з національної стандартизації та розвиток науково-технічної бази.
 
    -47- Продан О.П.
Частину 1 статті 26 законопроекту перед словами "спрямовуються на виконання робіт" доповнити словами "у повному об’ємі".
 
Враховано    
252. Розділ V
 
   Розділ V
 
253. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 
254. Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації
 
   Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації
 
255. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, вживає заходів до адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу.
 
-48- Продан О.П.
Частину 1 статті 27 законопроекту доповнити реченням такого змісту: "Положення проектів нормативно-правових актів, що розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, не можуть суперечити європейському законодавству.".
 
Відхилено   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу.
 
256. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та національний орган стандартизації в межах своїх повноважень здійснюють співробітництво у зазначеній сфері з відповідними органами інших держав.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та національний орган стандартизації в межах своїх повноважень здійснюють співробітництво у зазначеній сфері з відповідними органами інших держав.
 
257. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".
 
258. Національний орган стандартизації представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення про приєднання до них, укладає договори про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав.
 
   Національний орган стандартизації представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення про приєднання до них, укладає договори про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав.
 
259. Національний орган стандартизації вживає заходів до виконання зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації.
 
   Національний орган стандартизації вживає заходів щодо виконання зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації.
 
260. 4. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародних договорів.
 
   4. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародних договорів.
 
261. Стаття 28. Джерела фінансування
 
   Стаття 28. Джерела фінансування
 
262. 1. Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками.
 
   1. Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками.
 
263. 2. Джерелами фінансування є:
 
   2. Джерелами фінансування є:
 
264. кошти Державного бюджету України;
 
   1) кошти Державного бюджету України;
 
265. кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
 
   2) кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
 
266. власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
 
   3) власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
 
267. інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
 
   4) інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
 
268. 3. Забезпечення участі центральних органів виконавчої влади та національного органу стандартизації у роботі керівних органів міжнародних, регіональних та міжурядових організацій стандартизації та сплата членських внесків до таких організацій здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   3. Забезпечення участі центральних органів виконавчої влади та національного органу стандартизації в роботі керівних органів міжнародних, регіональних та міжурядових організацій стандартизації та сплата членських внесків до таких організацій здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
269. Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації
 
   Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації
 
270. 1. Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів усталеної практики, в тому числі національних, та технічних умов, належать до витрат, пов’язаних з науково-технічним забезпеченням їх господарської діяльності.
 
-49- Продан О.П.
Частину 1 статті 29 законопроекту після слів "та технічних умов" доповнити словами "участю в роботі міжнародних, та регіональних організацій стандартизації,".
 
Враховано   1. Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів усталеної практики, у тому числі національних, та технічних умов, участю в роботі міжнародних та регіональних організацій стандартизації, належать до витрат, пов’язаних з науково-технічним забезпеченням їх господарської діяльності.
 
271. 2. Витрати бюджетних установ, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів усталеної практики, в тому числі національних, та технічних умов, відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на утримання таких установ.
 
   2. Витрати бюджетних установ, пов’язані з розробленням стандартів, кодексів усталеної практики, у тому числі національних, та технічних умов, відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на утримання таких установ.
 
272. 3. Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за кошти Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, а єдиним надавачем таких послуг - національний орган стандартизації.
 
   3. Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, а єдиним надавачем таких послуг - національний орган стандартизації.
 
273. 4. Державна закупівля послуг з виконання робіт з національної стандартизації за кошти Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
   4. Державна закупівля послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
274. 5. Методика визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
 
   5. Методика визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
 
275. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
276. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
277. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:
 
   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:
 
278. підпункту 4 пункту 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону;
 
-50- Зубко Г.Г.
У абзаці другому пункту 1 Розділу VІ слова "два роки" замінити словами "шість років".
 
Відхилено   підпункту 4 пункту 5 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону;
 
279. підпункту 2 пункту 3, пунктів 4 та 6 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення", які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
 
-51- Немілостівий В.О.
У абзаці третьому частини першої розділу VІ перед словами та цифрами "підпункту 2 пункту 3" додати слова та цифри "абзаців тринадцятого – сімнадцятого підпункту 1 та".
 
Враховано   абзаців тринадцятого – сімнадцятого підпункту 1 та підпункту 5 пункту 5, пунктів 2 та 6 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення", які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
 
    -52- Продан О.П.
Абзац третій частини 1 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти в такій редакції:
"абзаців дев’ятого – тринадцятого підпункту 1 та підпункту 2 пункту 3, пунктів 4 та 6 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення", які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;".
 
Враховано редакційно    
280. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 31, ст. 145; 2006 р., № 12, ст. 101; 2010 р., № 33, ст. 471; 2014 р., № 4, ст. 61).
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 31, ст. 145; 2006 р., № 12, ст. 101; 2014 р., № 4, ст. 61).
 
281. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
282. 1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
   1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
283. абзац четвертий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
 
284. "технічне регулювання; ";
 
   "технічне регулювання";
 
285. у статті 15:
 
   у статті 15:
 
286. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
287. "1. У сфері господарювання застосовуються технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови.";
 
   "1. У сфері господарювання застосовуються технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови";
 
288. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів установлено нормативно-правовими актами; ";
 
-53- Немілостівий В.О.
Абзаци сьомий та восьмий пункту першого частини третьої розділу VІ замінити абзацами наступного змісту:
"у частині другій:
абзац перший після слів "Застосування стандартів" доповнити словами ", кодексів усталеної практики";
абзац другий викласти в такій редакції:
"суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів чи кодексів усталеної практики установлено нормативно-правовими актами;";
абзац третій після слів "посилання на певні стандарти" доповнити словами "чи кодекси усталеної практики";
в абзаці сьомому частини третьої статті 19 слово "стандартів" виключити;"
 
Враховано   у частині другій:
абзац перший після слів "Застосування стандартів" доповнити словами "кодексів усталеної практики";
абзац другий викласти в такій редакції:
"суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів чи кодексів усталеної практики установлено нормативно-правовими актами";
абзац третій доповнити словами "чи кодекси усталеної практики";
в абзаці сьомому частини третьої статті 19 слово "стандартів" виключити;
 
    -54- Продан О.П.
У частині 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту:
абзац п’ятий пункту 1 частини 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"абзаци другий та третій частини другої викласти в такій редакції:
"суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів або кодексів усталеної практики установлено нормативно-правовими актами;
учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти кодекси усталеної практики;";
 
Враховано    
289. у статті 259:
 
   у статті 259:
 
290. у частині четвертій слова "державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації" замінити словами "національної системи класифікації";
 
   у частині четвертій слова "державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації" замінити словами "національної системи класифікації";
 
291. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
292. "5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Національні класифікатори та процедури їх розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.";
 
   "5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Національні класифікатори та процедури їх розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
 
293. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
294. 2) у Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289; 2000 р., № 5, ст. 34; 2003 р., № 16, ст. 128; 2004 р., № 16, ст. 238; 2005 р., № 51, ст. 557; 2010 р., № 5, ст. 41):
 
-55- Немілостівий В.О.
Абзац перший пункту другого частини третьої розділу VІ викласти у наступній редакції:
"2) у Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289; 2003 р., № 16, ст. 128):"
 
Враховано   5) у Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289):
 
295. статті 4-9 виключити;
 
-56- Немілостівий В.О.
Абзац другий пункту другого частини третьої розділу VІ "статті 4—9 виключити;" виключити.
 
Враховано      
    -57- Продан О.П.
абзац другий пункту 2 частини 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" - виключити;
 
Враховано    
296. у пункті 1 статті 15 слово "обов’язковим" виключити;
 
   у пункті 1 статті 15 слово "обов’язковим" виключити;
 
297. в абзаці другому статті 16 слово "державним" замінити словом "національним";
 
   в абзаці другому статті 16 слово "державним" замінити словом "національним".
 
298. 3) у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 12, ст. 101; 2007 р., № 35, ст. 488; 2008 р., № 23, ст. 218; 2009 р., № 24, ст. 297; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
   3) у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 12, ст. 101 із наступними змінами):
 
299. у назві Закону слово "стандарти, " виключити;
 
   у назві слово "стандарти " виключити;
 
300. у преамбулі Закону слова "національних стандартів, " та "стандартизації, " виключити;
 
   у преамбулі слова "національних стандартів " та "стандартизації" виключити;
 
301. в абзацах четвертому і шостому статті 1 слово "стандартів, " виключити;
 
   в абзацах четвертому і шостому статті 1 слово "стандартів" виключити;
 
302. у статті 2:
 
   у статті 2:
 
303. у частині першій слово "стандартизації, " виключити;
 
   у частині першій слово "стандартизації" виключити;
 
304. у частині третій слова ", а також на поводження з ядерними матеріалами, лікарськими засобами, на будівельні норми, стандарти медичних послуг, бухгалтерської звітності, освіти та інші соціальні стандарти, що регулюються законодавством України" виключити;
 
   у частині третій слова "а також на поводження з ядерними матеріалами, лікарськими засобами, на будівельні норми, стандарти медичних послуг, бухгалтерської звітності, освіти та інші соціальні стандарти, що регулюються законодавством України" виключити;
 
305. у назві та тексті статті 3 слово "стандартизації, " виключити;
 
   у назві та тексті статті 3 слово "стандартизації" виключити;
 
306. у статті 4:
 
   у статті 4:
 
307. у назві статті слова "стандартизації та" виключити;
 
   у назві слова "стандартизації та" виключити;
 
308. у тексті статті слова "стандартизації та/або" виключити;
 
   у тексті слова "стандартизації та/або" виключити;
 
309. у статті 5:
 
   у статті 5:
 
310. у назві статті слово "стандартів, " виключити;
 
   у назві слово "стандартів" виключити;
 
311. у частині першій та в абзаці першому частини другої слова "Національні стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
   у частині першій та абзаці першому частини другої слова "Національні стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
312. у частині третій слово "стандарту, " виключити;
 
   у частині третій слово "стандарту" виключити;
 
313. у частині четвертій слово "Стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
   у частині четвертій слова "Стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
314. у частині п’ятій слова "стандарти та технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
   у частині п’ятій слова "Стандарти та технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
315. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
316. "Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності розглядаються відповідною робочою групою чи іншим органом, який розробляє технічний регламент або процедуру оцінки відповідності.";
 
   "Коментарі заінтересованих сторін щодо проектів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності розглядаються відповідною робочою групою чи іншим органом, що розробляє технічний регламент або процедуру оцінки відповідності";
 
317. частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити;
 
318. у статті 6 слова "Національні стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
   у статті 6 слова "Національні стандарти, технічні регламенти" замінити словами "Технічні регламенти";
 
319. статті 8-12 виключити;
 
   статті 8-12 виключити;
 
320. частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
 
321. "Заінтересовані сторони (їх уповноважені представники), які подали національному органові стандартизації пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації, що включені до відповідної програми робіт, на підставі письмового звернення обов’язково залучаються до участі в роботі відповідної робочої групи з розроблення технічних регламентів.";
 
   "Заінтересовані сторони (їх уповноважені представники), які подали національному органу стандартизації пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації, включені до відповідної програми робіт, на підставі письмового звернення обов’язково залучаються до участі в роботі відповідної робочої групи з розроблення технічних регламентів";
 
322. 4) у частині другій статті 9 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4) слова і цифри ", а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері" виключити.
 
-58- Продан О.П.
Доповнити частину 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" пунктом 5 такого змісту:
"5) У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84) пункт 2 частини першої статті 15 виключити.".
 
Враховано   4) у частині другій статті 9 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4) слова і цифри" а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері" виключити;
2) абзац четвертий частини першої статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2010 р., № 9, ст. 84) виключити;
 
323. 4. Міждержавні стандарти (ГОСТ), що діяли на момент набрання чинності Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року, та республіканські стандарти Української Радянської Соціалістичної Республіки (РСТ УРСР) застосовуються як національні стандарти до їх заміни на національні стандарти чи скасування в Україні.
 
   2. Міждержавні стандарти (ГОСТ), що діяли на момент набрання чинності Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року, та республіканські стандарти Української Радянської Соціалістичної Республіки (РСТ УРСР) застосовуються як національні стандарти до їх заміни на національні стандарти чи скасування в Україні.
 
324. 5. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ) (далі - галузеві нормативні документи) застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш як п’ятнадцять років з дня набрання чинності цим Законом.
 
   3. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ) (далі - галузеві нормативні документи) застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш як 15 років з дня набрання чинності цим Законом.
 
325. Протягом п’ятнадцяти років з дня набрання чинності цим Законом центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень:
 
   Протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень:
 
326. перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи;
 
   перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи;
 
327. установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів;
 
   установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів;
 
328. брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що займаються стандартизацією у відповідних сферах діяльності, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень таких організацій або відповідних договорів;
 
   брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень таких організацій або відповідних договорів;
 
329. видавати і розповсюджувати галузеві нормативні документи, каталоги галузевих нормативних документів, документи спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що займаються стандартизацією у відповідних сферах діяльності, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень таких організацій або відповідних договорів, а також делегувати зазначені повноваження іншим особам.
 
   видавати і розповсюджувати галузеві нормативні документи, каталоги галузевих нормативних документів, документи спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень таких організацій або відповідних договорів, а також делегувати зазначені повноваження іншим особам.
 
330. Центральні органи виконавчої влади мають право замовляти послуги з виконання робіт із перевірки галузевих нормативних документів і розроблення пропозицій щодо внесення до них змін та їх скасування відповідними технічними комітетами стандартизації з додержанням вимог частин першої і другої статті 28 та частин першої і другої статті 29 цього Закону. Державна закупівля зазначених послуг за кошти Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
   Центральні органи виконавчої влади мають право замовляти послуги з виконання робіт щодо перевірки галузевих нормативних документів і розроблення пропозицій щодо внесення до них змін та їх скасування відповідними технічними комітетами стандартизації з додержанням вимог частин першої і другої статті 28 та частин першої і другої статті 29 цього Закону. Державна закупівля зазначених послуг за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
331. Інформація про скасовані галузеві нормативні документи та зміни до них оприлюднюється відповідно до процедур, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади.
 
   Інформація про скасовані галузеві нормативні документи та зміни до них оприлюднюється відповідно до процедур, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади.
 
332. Галузеві нормативні документи застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
 
   Галузеві нормативні документи застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
 
333. Центральні органи виконавчої влади забезпечують розміщення на власних офіційних веб-сайтах текстів галузевих нормативних документів, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами.
 
-59- Немілостівий В.О.
Абзац десятий частини п’ятої розділу VІ після слів "нормативно-правовими актами" додати слова ", з безоплатним доступом до них.".
 
Враховано   Центральні органи виконавчої влади забезпечують розміщення на офіційних веб-сайтах текстів галузевих нормативних документів, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, з безоплатним доступом до них.
 
    -60- Продан О.П.
Абзац десятий частини 5 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту після слів "на власних офіційних веб-сайтах" доповнити словами "безкоштовний доступ до".
 
Враховано редакційно    
334. Право власності на галузеві нормативні документи та видані центральними органами виконавчої влади каталоги належить державі. Від імені держави права власника на такі документи здійснюють відповідні центральні органи виконавчої влади.
 
   Право власності на галузеві нормативні документи та видані центральними органами виконавчої влади каталоги належить державі. Від імені держави права власника на такі документи здійснюють відповідні центральні органи виконавчої влади.
 
335. 6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
336. забезпечити утворення юридичної особи публічного права, що виконує функції національного органу стандартизації;
 
-61- Немілостівий В.О.
Абзац другий частини шостої розділу VІ викласти у наступній редакції:
"забезпечити утворення або визначення державного підприємства, яке не підлягає приватизації, що виконує функції національного органу стандартизації;".
 
Враховано   забезпечити утворення або визначення державного підприємства, що не підлягає приватизації і виконує функції національного органу стандартизації;
 
337. затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
   затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
338. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
339. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
340. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.