Кількість абзаців - 364 Таблиця поправок


Про метрологію та метрологічну діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. .
;  
-1- Продан О.П.
У назві законопроекту слова "метрологію та" виключити
 
Відхилено   Про метрологію та метрологічну діяльність
 
3. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі провадження метрологічної діяльності.
 
   Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі провадження метрологічної діяльності.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
7. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду;
 
   1) вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду;
 
9. 2) державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній власності;
 
   2) державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній власності;
 
10. 3) експертна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, яка проводиться в разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;
 
-2- Продан О.П.
У частині першій статті 1 законопроекту:
пункти 3 та 8 виключити
 
Відхилено   3) експертна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, яка проводиться в разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;
 
11. 4) еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння;
 
   4) еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння;
 
12. 5) єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі;
 
   5) єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі;
 
13. 6) засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;
 
   6) засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;
 
14. 7) затвердження типу засобу вимірювальної техніки - рішення призначеного органу з оцінки відповідності, прийняте на основі звіту про оцінку типу, про те, що тип засобу вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і може використовуватися у сфері законодавчо регульованої метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить надійні результати вимірювань протягом визначеного періоду часу;
 
   7) затвердження типу засобу вимірювальної техніки - рішення призначеного органу з оцінки відповідності, прийняте на основі звіту про оцінку типу, про те, що тип засобу вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і може використовуватися у сфері законодавчо регульованої метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить надійні результати вимірювань протягом визначеного періоду часу;
 
15. 8) інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду;
 
   8) інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду;
 
16. 9) калібрувальна лабораторія - підприємство, організація або їх відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки;
 
   9) калібрувальна лабораторія - підприємство, організація або їх відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки;
 
17. 10) калібрування засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, за допомогою яких установлюють за заданих умов співвідношення між значеннями величини, які забезпечують еталони з притаманними їм невизначеностями вимірювань, і відповідними притаманними їм показаннями невизначеності вимірювань;
 
-3- Матвієнков С.А.
У статті 1 термін "калібрування засобів вимірювальної техніки" викласти в такій редакції:
"10) калібрування — сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу"
 
Враховано   10) калібрування — сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу;
 
    -4- Продан О.П.
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) калібрування — сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється залежність між показаннями засобу вимірювальної техніки з пов’язаними з ним невизначеностями вимірювань і розміром вимірюваної (вхідної) еталонної (стандартної) величини з притаманними для неї невизначеностями вимірювань, а на другому етапі - використання цієї інформації для отримання показань вимірювання;"
 
Враховано редакційно    
    -5- Шаров І.Ф.
Пункт 10 частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"10) калібрування – сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу;"
 
Враховано    
18. 11) категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки - сукупність законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки того самого призначення;
 
   11) категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки - сукупність законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки того самого призначення;
 
19. 12) метрологічна діяльність - діяльність, яка пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань;
 
   12) метрологічна діяльність - діяльність, пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань;
 
20. 13) метрологічна простежуваність (простежуваність) - властивість результату вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання;
 
   13) метрологічна простежуваність (простежуваність) - властивість результату вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання;
 
21. 14) метрологія - наука про вимірювання та їх застосування;
 
   14) метрологія - наука про вимірювання та їх застосування;
 
22. 15) первинна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, які не були повірені раніше;
 
   15) первинна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що не були повірені раніше;
 
23. 16) первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою;
 
   16) первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою;
 
24. 17) періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через установлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);
 
   17) періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через установлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);
 
25. 18) повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам;
 
   18) повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам;
 
26. 19) повірочна лабораторія - підприємство чи організація або їх відокремлений підрозділ, що проводить повірку засобів вимірювальної техніки;
 
   19) повірочна лабораторія - підприємство чи організація або їх відокремлений підрозділ, що проводить повірку засобів вимірювальної техніки;
 
27. 20) повторна перевірка - перевірка, яка проводиться для встановлення факту усунення порушення метрологічних вимог, які наведені у відповідному приписі;
 
   20) повторна перевірка - перевірка, що проводиться для встановлення факту усунення порушення метрологічних вимог, наведених у відповідному приписі;
 
28. 21) позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, яка проводиться в таких випадках:
 
   21) позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:
 
29. за потреби заявника пересвідчитися в придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;
 
   за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;
 
30. у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачене - у разі втрати свідоцтва про повірку;
 
   у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку;
 
31. під час уведення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, які пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами;
 
   під час уведення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, що пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами;
 
32. 22) суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець, які провадять метрологічну діяльність на території України;
 
-6- Матвієнков С.А.
У визначені терміну "суб’єкт господарювання" виключити слово "метрологічну"
 
Враховано   22) суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець, які провадять діяльність на території України;
23) тип засобу вимірювальної техніки – сукупність засобів вимірювальної техніки того самого призначення, які мають один і той самий принцип дії, подібну конструкцію та виготовлені за тією самою технічною документацією;
 
    -7- Матвієнков С.А.
Після терміну "суб’єкт господарювання" доповнити терміном "тип засобу вимірювальної техніки" в такій редакції:
"23) тип засобу вимірювальної техніки – сукупність засобів вимірювальної техніки того самого призначення, які мають один і той же принцип дії, подібну конструкцію та виготовлені за тією самою технічною документацією".
Відповідно змінити подальшу нумерацію термінів.
 
Враховано    
33. 23) фасований товар - призначений для продажу товар, що упакований за відсутності кінцевого споживача, при цьому кількість товару в упаковці має певне значення, зазначене на упаковці, яке відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню і яке не може бути змінене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження.
 
   24) фасований товар - призначений для продажу товар, упакований за відсутності кінцевого споживача, при цьому кількість товару в упаковці має певне значення, зазначене на упаковці, що відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню і яке не може бути змінене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження.
 
34. Стаття 2. Законодавство України про метрологію
 
   Стаття 2. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність
 
35. та метрологічну діяльність
 
      
36. 1. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
 
   1. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
 
37. 2. У разі коли міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про метрологію та метрологічну діяльність, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про метрологію та метрологічну діяльність, застосовуються правила міжнародного договору.
 
38. Стаття 3. Сфера законодавчо регульованої метрології
 
   Стаття 3. Сфера законодавчо регульованої метрології
 
39. 1. Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.
 
   1. Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.
 
40. До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:
 
   До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:
 
41. 1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
 
   1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
 
42. 2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 
   2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 
43. 3) контроль стану навколишнього природного середовища;
 
   3) контроль стану навколишнього природного середовища;
 
44. 4) контроль безпеки умов праці;
 
   4) контроль безпеки умов праці;
 
45. 5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 
   5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 
46. 6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
 
   6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
 
47. 7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 
   7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 
48. 8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
 
   8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
 
49. 9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 
   9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 
50. 10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
 
   10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
 
51. 11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 
   11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 
52. 12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
 
   12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
 
53. 13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
 
   13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
 
54. Стаття 4. Метрологічна система України
 
   Стаття 4. Метрологічна система України
 
55. 1. Метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі.
 
   1. Метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі.
 
56. Основними завданнями цієї системи є:
 
   Основними завданнями цієї системи є:
 
57. реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
58. захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;
 
   2) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;
 
59. здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
60. економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;
 
   4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;
 
61. забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
 
   5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
 
62. створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
 
   6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
 
63. 2. Метрологічна система України включає:
 
   2. Метрологічна система України включає:
 
64. національну метрологічну службу;
 
   національну метрологічну службу;
 
65. нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
66. національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювання;
 
   національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювання;
 
67. систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках, визначених цим та іншими законами України;
 
   систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках, визначених цим та іншими законами України;
 
68. навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
69. 3. Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку метрологічної системи України, координує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-8- Матвієнков С.А.
У частині третій статті 4 слова "забезпечує формування державної політики" замінити словами "реалізує державну політику"
 
Враховано   3. Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку метрологічної системи України, координує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
70. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
71. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ. НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ.
 
   ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ. НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.
 
72. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 
      
73. Стаття 5. Одиниці вимірювання
 
   Стаття 5. Одиниці вимірювання
 
74. 1. Одиницею вимірювання вважається визначена і прийнята за угодою величина, з якою може бути порівняна будь-яка інша величина того самого роду для вираження співвідношення двох величин у вигляді числа.
 
   1. Одиницею вимірювання вважається визначена і прийнята за угодою величина, з якою може бути порівняна будь-яка інша величина того самого роду для вираження співвідношення двох величин у вигляді числа.
 
75. 2. В Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SІ), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме:
 
   2. В Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SІ), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме:
 
76. 1) основні одиниці SІ:
 
   1) основні одиниці SІ:
 
77. метр як одиниця довжини (позначення одиниці: українське - м, міжнародне - m);
 
   метр як одиниця довжини (позначення одиниці: українське - м, міжнародне - m);
 
78. кілограм як одиниця маси (позначення одиниці: українське - кг, міжнародне - kg);
 
   кілограм як одиниця маси (позначення одиниці: українське - кг, міжнародне - kg);
 
79. секунда як одиниця часу (позначення одиниці: українське - с, міжнародне - s);
 
   секунда як одиниця часу (позначення одиниці: українське - с, міжнародне - s);
 
80. ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиниці: українське - А, міжнародне - А);
 
   ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиниці: українське - А, міжнародне - А);
 
81. кельвін як одиниця термодинамічної температури (позначення одиниці: українське - К, міжнародне - К);
 
   кельвін як одиниця термодинамічної температури (позначення одиниці: українське - К, міжнародне - К);
 
82. моль як одиниця кількості речовини (позначення одиниці: українське - моль, міжнародне - mоl);
 
   моль як одиниця кількості речовини (позначення одиниці: українське - моль, міжнародне - mоl);
 
83. кандела як одиниця сили світла (позначення одиниці: українське - кд, міжнародне - сd);
 
   кандела як одиниця сили світла (позначення одиниці: українське - кд, міжнародне - сd);
 
84. 2) похідні одиниці SІ;
 
   2) похідні одиниці SІ;
 
85. 3) десяткові кратні і частинні від одиниць SІ.
 
   3) десяткові кратні і частинні від одиниць SІ.
 
86. В Україні застосовуються також:
 
   В Україні застосовуються також:
 
87. одиниці, що не входять до SІ, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - дозволені позасистемні одиниці);
 
   одиниці, що не входять до SІ, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - дозволені позасистемні одиниці);
 
88. комбінації одиниць SІ та дозволених позасистемних одиниць.
 
   комбінації одиниць SІ та дозволених позасистемних одиниць.
 
89. 3. Визначення основних одиниць SІ, назви та визначення похідних одиниць SІ, десяткових кратних і частинних від одиниць SІ, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   3. Визначення основних одиниць SІ, назви та визначення похідних одиниць SІ, десяткових кратних і частинних від одиниць SІ, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
90. 4. Характеристики і параметри експортних товарів (у тому числі засобів вимірювальної техніки) та послуг (у тому числі з вимірювань, повірки, калібрування), що виробляються та надаються для іноземних замовників, можуть бути подані в одиницях вимірювання, установлених такими замовниками.
 
   4. Характеристики і параметри експортних товарів (у тому числі засобів вимірювальної техніки) та послуг (у тому числі з вимірювань, повірки, калібрування), що виробляються та надаються для іноземних замовників, можуть бути подані в одиницях вимірювання, установлених такими замовниками.
 
91. Стаття 6. Національні еталони
 
   Стаття 6. Національні еталони
 
92. 1. Національним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі.
 
-9- Матвієнков С.А.
У частинах першій та другій статті 6 слова "забезпечує формування державної політики" замінити словами "реалізує державну політику"
 
Враховано   1. Національним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі.
 
93. 2. Статус національних еталонів надається:
 
   2. Статус національних еталонів надається:
 
94. первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій);
 
   первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій);
 
95. вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій), які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів даної одиниці, що є в державі.
 
   вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій), які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів даної одиниці, що є в державі.
 
96. Надання еталонам статусу національних еталонів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідно до критеріїв та в порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Надання еталонам статусу національних еталонів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідно до критеріїв та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
97. 3. Створення та вдосконалення державних еталонів здійснюється відповідно до державних науково-технічних програм, які розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, з метою задоволення потреб життєдіяльності людини, економіки і оборони України та інших сфер.
 
   3. Створення та вдосконалення державних еталонів здійснюється відповідно до державних науково-технічних програм, які розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, з метою задоволення потреб життєдіяльності людини, економіки і оборони України та інших сфер.
 
98. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, є відповідальним за виконання завдань зазначених програм і технічний рівень створених еталонів.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, є відповідальним за виконання завдань зазначених програм і технічний рівень створених еталонів.
 
99. 4. Реєстрація національних еталонів та контроль за додержанням правил і умов їх зберігання та застосування здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Реєстрація національних еталонів та контроль за додержанням правил і умов їх зберігання та застосування здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
100. 5. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів, а також результатів вимірювань, повірки та калібрування такі еталони повинні звірятися з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами.
 
   5. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів, а також результатів вимірювань, повірки та калібрування такі еталони повинні звірятися з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами.
 
101. 6. Зберігання та застосування національних еталонів здійснюється в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.
 
-10- Матвієнков С.А.
У частині шостій статті 6 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності"
 
Враховано   6. Зберігання та застосування національних еталонів здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
102. 7. Відповідальність за додержання порядку зберігання та застосування національних еталонів покладається на керівників наукових метрологічних центрів, підприємств та організацій, де зберігаються еталони, та вчених зберігачів таких еталонів, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   7. Відповідальність за додержання порядку зберігання та застосування національних еталонів покладається на керівників наукових метрологічних центрів, підприємств та організацій, де зберігаються еталони, та вчених зберігачів таких еталонів, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
103. Стаття 7. Вимірювання
 
   Стаття 7. Вимірювання
 
104. 1. Вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.
 
   1. Вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.
 
105. 2. Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань.
 
   2. Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань.
 
106. 3. Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.
 
-11- Продан О.П.
Частину 3 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
"3. Вимірювання у сферах законодавчо регульованої метрології повинні проводитися із застосуванням методик вимірювань. Вимоги до методик вимірювань встановлюються нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади.
Наявність методики вимірювань не є обов’язковою, якщо виконуються такі умови:
- результат вимірювання отримується безпосередньо за показами використовуваного засобу вимірювальної техніки;
- вимірювання можуть здійснюватися за експлуатаційними документами на засіб вимірювальної техніки, якщо у цих документах є достатньо даних для визначення результатів та оцінки похибки або невизначеності результату вимірювань."
 
Відхилено   3. Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.
 
107. 4. Повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб - підприємців на проведення певних видів вимірювань, що не пов’язані з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом.
 
-12- Матвієнков С.А.
У частині четвертій статті 7 слово "видів" виключити
 
Враховано   4. Повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб - підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом.
5. Результати вимірювань повинні бути доступні юридичним і фізичним особам, які мають щодо них обґрунтований інтерес.
 
    -13- Матвієнков С.А.
Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Результати вимірювань повинні бути доступні юридичним і фізичним особам, які мають стосовно них обґрунтований інтерес"
 
Враховано    
108. Стаття 8. Засоби вимірювальної техніки
 
   Стаття 8. Засоби вимірювальної техніки
 
109. 1. У сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації.
 
   1. У сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації.
 
110. 2. Експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки), здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, установлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, установлених в експлуатаційних документах на такі засоби.
 
   2. Експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки), здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, установлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, установлених в експлуатаційних документах на такі засоби.
 
111. 3. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому втручанню.
 
   3. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому втручанню.
 
112. 4. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до засобів вимірювальної техніки.
 
-14- Матвієнков С.А.
У статті 8 частину четверту після слів "містять вимоги до" доповнити словом "таких"
 
Враховано   4. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.
 
    -15- Продан О.П.
У частині 4 статті 8 законопроекту слова "іншим нормативно-правовим актам" замінити словами "прийнятим на його виконання нормативно-правовим актам"
 
Відхилено    
113. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
114. НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА
 
   НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА
 
115. Стаття 9. Структура національної метрологічної служби
 
   Стаття 9. Структура національної метрологічної служби
 
116. 1. До національної метрологічної служби належать:
 
   1. До національної метрологічної служби належать:
 
117. 1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
118. 2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
119. 3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;
 
-16- Писаренко В.В.
Частину першу статті 9 проекту після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого
змісту:
"4) Національний науковий метрологічний центр".
У зв'язку з цим пункти 4- 8 уважати пунктами 5-9 відповідно.
 
Відхилено   3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;
 
120. 4) наукові метрологічні центри;
 
   4) наукові метрологічні центри;
 
121. 5) державні підприємства, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - метрологічні центри);
 
-17- Продан О.П.
Пункт 5 частини 1 статті 9 законопроекту виключити
 
Відхилено   5) державні підприємства, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - метрологічні центри);
 
122. 6) Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
 
   6) Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
 
123. 7) метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій;
 
   7) метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій;
 
124. 8) органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повірочні лабораторії.
 
   8) органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повірочні лабораторії.
 
125. Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
 
   Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
 
126. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні.
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні.
 
127. 2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, належить:
 
   2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, належить:
 
128. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
129. організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
 
   організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
 
130. забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;
 
   забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;
 
131. координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи України;
 
-18- Матвієнков С.А.
В частині другій статті 10 абзац п‘ятий виключити
 
Враховано      
132. розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;
 
   розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;
 
133. представництво та участь від України в діяльності міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології.
 
-19- Матвієнков С.А.
Частину другу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України"
 
Враховано   представництво та участь від України в діяльності міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України.
 
134. Стаття 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності
 
   Стаття 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності
 
135. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, належить:
 
-20- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:
"координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи України"
У зв‘язку з чим абзаци другий – четвертий вважати абзацом третім – п‘ятим
 
Враховано   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, належить:
координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи України;
 
136. організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної еталонної бази;
 
   організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної еталонної бази;
 
137. уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
   уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
138. здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.
 
-21- Матвієнков С.А.
У статті 11 абзац четвертий викласти в такій редакції:
"здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України"
 
Враховано   здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України.
 
139. Стаття 12. Наукові метрологічні центри
 
-22- Писаренко В.В.
У статті 12 проекту:
а)заголовок викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Національний науковий метрологічний центр та наукові метрологічні центри"
 
Відхилено   Стаття 12. Наукові метрологічні центри
 
140. 1. Наукові метрологічні центри визначаються Кабінетом Міністрів України з числа державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і створюють, удосконалюють, зберігають і застосовують національні еталони.
 
-23- Писаренко В.В.
абзац перший частини першої після цифри "1" доповнити словами:
"Національний науковий метрологічний центр та"
 
Відхилено   1. Наукові метрологічні центри визначаються Кабінетом Міністрів України з числа державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і створюють, удосконалюють, зберігають і застосовують національні еталони.
 
141. Положення про наукові метрологічні центри затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-24- Матвієнков С.А.
В абзаці другому частини першої статті 12 слова "забезпечує формування державної політики" замінити словами "реалізує державну політику"
 
Враховано   Положення про наукові метрологічні центри затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
    -25- Писаренко В.В.
абзац другий частини першої після слів "Положення про" доповнити
словами "Національний науковий метрологічний центр та"
 
Відхилено    
142. 2. Наукові метрологічні центри у сферах діяльності, визначених положеннями про них та нормативно-правовими актами:
 
   2. Наукові метрологічні центри у сферах діяльності, визначених положеннями про них та нормативно-правовими актами:
 
143. 1) здійснюють фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконують роботи, пов’язані з розробленням державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;
 
-26- Матвієнков С.А.
У пункті першому частини другої статті 12 після слів "пов‘язані з розробленням" доповнити словами "та реалізацією"
 
Враховано   1) здійснюють фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконують роботи, пов’язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;
 
    -27- Писаренко В.В.
пункт 1 частини другої виключити. У зв'язку з цим пункти 2- 8 уважати
пунктами 1-7 відповідно
 
Відхилено    
144. 2) здійснюють науково-прикладні дослідження та виконують науково-дослідні роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;
 
   2) здійснюють науково-прикладні дослідження та виконують науково-дослідні роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;
 
145. 3) беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   3) беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
146. 4) здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;
 
   4) здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;
 
147. 5) проводять оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;
 
   5) проводять оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;
 
148. 6) проводять калібрування та повірку засобів вимірювальної техніки;
 
-28- Матвієнков С.А.
Статтю 12 після пункту шостого доповнити новим пунктом в такій редакції:
"7) проводять вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології".
Відповідно змінити подальшу нумерацію пунктів.
 
Враховано   6) проводять калібрування та повірку засобів вимірювальної техніки;
7) проводять вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;
 
149. 7) ведуть інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;
 
   8) ведуть інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;
 
150. 8) здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до їх компетенції.
 
   9) здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до їх компетенції.
 
151. 3. Наукові метрологічні центри за договорами з юридичними та фізичними особами можуть виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань.
 
-29- Писаренко В.В.
доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Національний науковий метрологічний центр, крім діяльності зазначеної в частині другій цієї статті, здійснює фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконує роботи, пов'язані з формуванням державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України";
У зв'язку з цим частину третю уважати частиною четвертою та викласти у такій редакції:
"4. Національний науковий метрологічний центр та наукові метрологічні центри за договорами з юридичними та фізичними особами можуть виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань"
 
Відхилено   3. Наукові метрологічні центри за договорами з юридичними та фізичними особами можуть виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань.
 
152. Стаття 13. Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів
 
   Стаття 13. Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів
 
153. 1. Служба єдиного часу і еталонних частот здійснює міжгалузеву координацію та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі та надання часо-частотної інформації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.
 
   1. Служба єдиного часу і еталонних частот здійснює міжгалузеву координацію та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі та надання часо-частотної інформації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.
 
154. 2. Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних із розробленням і впровадженням стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.
 
   2. Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних із розробленням і впровадженням стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.
 
155. 3. Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.
 
   3. Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.
 
156. 4. Завдання та основні засади діяльності служб, зазначених у цій статті, визначаються положеннями про них, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Завдання та основні засади діяльності служб, зазначених у цій статті, визначаються положеннями про них, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
157. Стаття 14. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій
 
   Стаття 14. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій
 
158. 1. У центральних органах виконавчої влади, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, в інших державних органах, в органах управління об’єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності.
 
   1. У центральних органах виконавчої влади, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, в інших державних органах, в органах управління об’єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності.
 
159. 2. На підприємствах та в організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.
 
-30- Продан О.П.
У статті 14 законопроекту:
частину 2 перед словами "призначаються особи" доповнити словами ", за вибором цих підприємств та організацій"
 
Відхилено   2. На підприємствах та в організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.
 
160. 3. Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій визначаються положеннями про такі служби, які затверджуються керівниками цих органів, підприємств та організацій.
 
   3. Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визначаються положеннями про такі служби, які затверджуються керівниками цих органів, підприємств та організацій.
 
161. 4. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-31- Продан О.П.
частину 4 доповнити реченням такого змісту: "Типове положення застосовується на добровільних засадах."
 
Відхилено   4. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
162. Стаття 15. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України
 
   Стаття 15. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України
 
163. 1. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
164. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
165. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 
   ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 
166. Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки
 
   Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки
 
167. 1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки, проводиться в разі, коли це передбачено відповідними технічними регламентами.
 
   1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки, проводиться в разі, коли це передбачено відповідними технічними регламентами.
 
168. Оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів проводять призначені органи з оцінки відповідності.
 
   Оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів проводять призначені органи з оцінки відповідності.
 
169. Порядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки встановлюється технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами.
 
-32- Продан О.П.
У статті 16 законопроекту:
у абзаці третьому частини 1 слова "та іншими нормативно-правовими актами" виключити
 
Відхилено   Порядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки встановлюється технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами.
 
170. 2. Призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому метрологічному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, на ведення Державного реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, про видані ними сертифікати затвердження типу засобів вимірювальної техніки.
 
-33- Матвієнков С.А.
В абзаці першому частини другої статті 16 слово "Державного" виключити
 
Враховано   2. Призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому метрологічному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, на ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, про видані ними сертифікати затвердження типу засобів вимірювальної техніки.
 
    -34- Продан О.П.
абзац перший частини 2 доповнити словами "протягом десяти днів з дати видачі сертифікату"
 
Відхилено    
171. Сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки є документом, який засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки затверджено.
 
   Сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки є документом, який засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки затверджено.
 
172. Порядок ведення Державного реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-35- Матвієнков С.А.
Абзац третій частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
"Порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності"
 
Враховано   Порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
    -36- Продан О.П.
абзац третій частини 2 перед словами "встановлюється Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та повідомлення про видачу сертифікатів"
 
Відхилено    
173. Технічними регламентами можуть установлюватися вимоги щодо надання призначеними органами з оцінки відповідності іншої інформації, пов’язаної з виконанням ними процедур оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
 
   Технічними регламентами можуть установлюватися вимоги щодо надання призначеними органами з оцінки відповідності іншої інформації, пов’язаної з виконанням ними процедур оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
 
174. 3. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, проводиться на добровільних засадах.
 
   3. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, проводиться на добровільних засадах.
 
175. Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
 
   Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
 
176. 1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
 
-37- Продан О.П.
У статті 17 законопроекту:
у абзаці першому частини 1 перед словами "повірці після ремонту" доповнити словом "позачерговій"
 
Відхилено   1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
 
177. Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано.
 
-38- Матвієнков С.А.
Абзац другий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
"Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються:
органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано;
науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до частини другої статті 27 цього Закону, стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при калібруванні."
 
Враховано   Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються:
органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано;
науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до частини другої статті 27 цього Закону, стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при калібруванні.
 
    -39- Продан О.П.
абзац другий частини 1 виключити
 
Відхилено    
178. Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.
 
-40- Продан О.П.
у абзаці третьому частини 1 слова ", експертна та інспекційна" виключити
 
Відхилено   Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.
 
179. 2. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці, установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
180. Міжповірочні інтервали засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-41- Матвієнков С.А.
Абзац другий частини другої статті 17 після слів "Міжповірочні інтервали" доповнити словами "законодавчо регульованих"
 
Враховано   Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
    -42- Продан О.П.
абзац другий частини 2 після слів "Міжповірочні інтервали" доповнити словами "законодавчо регульованих" та в кінці речення доповнити словами ", але не можуть бути меншими строків, визначених технічними регламентами"
 
Відхилено    
181. Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
182. 3. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням установлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.
 
   3. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням установлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.
 
183. 4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), у тому числі засобів, що є власністю фізичних осіб, які не є підприємцями, забезпечуються суб’єктами господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
 
-43- Матвієнков С.А.
Абзац перший частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:
"Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання"
 
Враховано редакційно   4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
Періодичні повірки проводяться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
 
    -44- Продан О.П.
частину 4 викласти в такій редакції:
"4. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання зобов’язані забезпечувати періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), у тому числі засобів, що є власністю фізичних осіб, які не є підприємцями.
Порядок транспортування таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за позачергову повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) установлюються Кабінетом Міністрів України.
Періодичні повірки проводяться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.".
 
Враховано редакційно    
    -45- Пилипенко В.П.
частину четверту статті 17 законопроекту після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, які не є підприємцями, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання"
 
Враховано редакційно    
    -46- Мартовицький А.В.
Частину 4 статті 17 викласти в редакції:
"4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, які не є підприємцями, забезпечуються суб’єктами господарювання, що надають послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води, газо- та електропостачання, централізованого опалення.
Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюється:
щодо засобів вимірювальної техніки для здійснення розрахунків за теплову енергію та воду - національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
щодо засобів вимірювальної техніки для здійснення розрахунків за газ та електричну енергію - національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".
 
Враховано редакційно    
184. Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
185. 5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:
 
   5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:
 
186. науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
 
   науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
 
187. науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.
 
   науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.
 
188. 6. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, установлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   6. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, установлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
189. 7. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.
 
   7. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.
 
190. Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
 
   Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
 
191. 1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
192. 2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
193. 3. Заявники документально підтверджують додержання критеріїв, установлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).
 
   3. Заявники документально підтверджують додержання критеріїв, установлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).
 
194. 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, протягом 60 робочих днів після надходження заявки на уповноваження:
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, протягом 60 робочих днів після надходження заяви на уповноваження:
 
195. проводить аналіз поданих заявником документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей;
 
   проводить аналіз поданих заявником документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей;
 
196. проводить перевірку заявника на відповідність установленим критеріям;
 
   проводить перевірку заявника на відповідність установленим критеріям;
 
197. видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
 
   видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
 
198. у разі відмови в уповноваженні повертає заявнику документи разом із вмотивованим висновком.
 
   у разі відмови в уповноваженні повертає заявнику документи разом із вмотивованим висновком.
 
199. 5. До проведення робіт з уповноваження залучаються аудитори з метрології, атестовані в порядку, установленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   5. До проведення робіт з уповноваження залучаються аудитори з метрології, атестовані в порядку, установленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
200. 6. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
 
   6. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
 
201. За видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   За видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
202. Підстави для відмови у видачі свідоцтва, його переоформлення та видачі дубліката свідоцтва про уповноваження встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
-47- Продан О.П.
У статті 18 законопроекту:
у абзаці третьому частини 6 після слів "дубліката свідоцтва про уповноваження" доповнити словами ", а також його анулювання"
 
Відхилено   Підстави для відмови у видачі свідоцтва, його переоформлення та видачі дубліката свідоцтва про уповноваження встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
203. Підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є також невідповідність уповноважених організацій установленим критеріям.
 
-48- Продан О.П.
абзац четвертий частини 6 виключити
 
Відхилено   Підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є також невідповідність уповноважених організацій установленим критеріям.
 
204. Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
 
   Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
 
205. 7. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, розв’язуються в судовому порядку.
 
   7. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, розв’язуються в судовому порядку.
 
206. 8. Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   8. Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
207. Зазначений Реєстр повинен бути доступним для громадськості в електронній та/або іншій формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-49- Матвієнков С.А.
Абзац другий частини восьмої статті 18 після слів "метрологічної діяльності" доповнити словами "та постійно оновлюватися"
 
Враховано   Зазначений реєстр має бути доступним для громадськості в електронній та/або іншій формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та постійно оновлюватися.
 
    -50- Продан О.П.
абзац другий частини 8 доповнити реченням такого змісту: "Зазначений Реєстр оновлюється один раз на календарний місяць."
 
Враховано редакційно    
208. 9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати, і приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують своїх обов’язків, визначених цим Законом.
 
   9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати, і приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують свої обов’язки, визначені цим Законом.
 
209. Свідоцтво про уповноваження також підлягає анулюванню з підстав, установлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
-51- Продан О.П.
абзаци другий та третій частини 9 виключити
 
Відхилено   Свідоцтво про уповноваження також підлягає анулюванню з підстав, установлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
210. Анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється на безоплатній основі.
 
   Анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється на безоплатній основі.
 
211. 10. Порядок видачі свідоцтва про уповноваження або відмови в його видачі, переоформлення зазначеного свідоцтва, видачі його дубліката, анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   10. Порядок видачі свідоцтва про уповноваження або відмови в його видачі, переоформлення зазначеного свідоцтва, видачі його дубліката, анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
212. Стаття 19. Обов’язки уповноважених організацій
 
   Стаття 19. Обов’язки уповноважених організацій
 
213. 1. Уповноважені організації зобов’язані:
 
   1. Уповноважені організації зобов’язані:
 
214. додержуватися критеріїв, відповідно до яких вони були уповноважені;
 
-52- Продан О.П.
Абзац другий статті 19 законопроекту викласти в такій редакції:
"додержуватися законів та нормативно-правових актів в сфері метрології та метрологічної діяльності;"
 
Відхилено   додержуватися критеріїв, відповідно до яких вони були уповноважені;
 
215. посилатися на уповноваження тільки стосовно тих категорій засобів вимірювальної техніки, на проведення повірки яких їх уповноважено;
 
   посилатися на уповноваження тільки стосовно тих категорій засобів вимірювальної техніки, на проведення повірки яких їх уповноважено;
 
216. після отримання рішення про анулювання свідоцтва про уповноваження припинити діяльність, на провадження якої вони були уповноважені.
 
   після отримання рішення про анулювання свідоцтва про уповноваження припинити діяльність, на провадження якої вони були уповноважені.
 
217. Розділ V
 
   Розділ V
 
218. МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
 
   МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
 
219. Стаття 20. Метрологічний нагляд та його види
 
   Стаття 20. Метрологічний нагляд та його види
 
220. 1. Метрологічним наглядом є діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   1. Метрологічним наглядом є діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
221. 2. Видами метрологічного нагляду є:
 
   2. Видами метрологічного нагляду є:
 
222. державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 
   державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 
223. метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
   метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
224. метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
 
-53- Продан О.П.
Абзац четвертий частини 2 статті 20 законопроекту виключити
 
Відхилено   метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
 
225. 3. Метрологічний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
 
   3. Метрологічний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
 
226. Стаття 21. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів
 
   Стаття 21. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів
 
227. 1. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
   1. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
228. Стаття 22. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
 
   Стаття 22. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
 
229. 1. Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:
 
   1. Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:
 
230. стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 
   стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 
231. додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 
   додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 
232. застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.
 
   застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.
 
233. 2. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
-54- Продан О.П.
Частину 2 статті 22 законопроекту доповнити словами "не частіше, ніж один раз на п’ять років"
 
Відхилено   2. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
234. Стаття 23. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках
 
-55- Продан О.П.
Статтю 23 законопроекту виключити
 
Відхилено   Стаття 23. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках
 
235. 1. Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.
 
   1. Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.
 
236. 2. На упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, а у випадках, установлених нормативно-правовими актами, - також інша інформація згідно з метрологічними вимогами до відповідних фасованих товарів.
 
   2. На упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, а у випадках, установлених нормативно-правовими актами, - також інша інформація згідно з метрологічними вимогами до відповідних фасованих товарів.
 
237. 3. Метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, установлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.
 
   3. Метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, установлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.
 
238. 4. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
   4. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
239. Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 
   Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 
240. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:
 
241. 1) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - метрологічні вимоги);
 
   1) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - метрологічні вимоги);
 
242. 2) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
 
   2) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
 
243. 3) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
 
-56- Продан О.П.
У статті 24 законопроекту:
пункт 3 частини 1 виключити;
 
Відхилено   3) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
 
244. 4) у разі виявлення порушення метрологічних вимог:
 
   4) у разі виявлення порушення метрологічних вимог:
 
245. забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
-57- Матвієнков С.А.
У пункті четвертому частини першої статті 24 абзаци другий та п’ятий доповнити словами "до моменту усунення порушень метрологічних вимог"
 
Враховано   забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
 
    -58- Продан О.П.
абзац другий пункту 4 частини 1 доповнити словами "та не відповідають технічним регламентам, до моменту усунення порушень"
 
Враховано редакційно    
246. анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
-59- Продан О.П.
абзац третій пункту 4 частини 1 доповнити словами ", в разі їх невідповідності технічним регламентам та не усунення порушень у визначений приписом строк"
 
Враховано редакційно   анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 
247. видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
 
   видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
 
248. забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів;
 
-60- Продан О.П.
абзац п’ятий пункту 4 частини 1 виключити
 
Відхилено   забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
 
249. вживає в порядку, установленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
 
   вживає в порядку, установленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
 
250. вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;
 
   вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;
 
251. надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством.
 
-61- Матвієнков С.А.
Доповнити частину першу статті 24 пунктом п‘ятим такого змісту:
"5) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України"
 
Враховано   надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством;
5) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України.
 
252. 2. Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, реалізації партій фасованих товарів в упаковках здійснюється на підставі позитивних висновків повторної перевірки.
 
-62- Продан О.П.
у частині 2 слова "на підставі позитивних висновків повторної перевірки." замінити словами "після усунення виявлених порушень законодавства"
 
Відхилено   2. Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, реалізації партій фасованих товарів в упаковках здійснюється на підставі позитивних висновків повторної перевірки.
 
253. 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, щодо здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів установлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
   3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, щодо здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів установлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
254. Стаття 25. Права та обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду
 
   Стаття 25. Права та обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду
 
255. 1. Державні інспектори з метрологічного нагляду, якими є уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі - державні інспектори), під час виконання своїх обов’язків мають право:
 
   1. Державні інспектори з метрологічного нагляду, якими є уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі - державні інспектори), під час виконання своїх обов’язків мають право:
 
256. відповідно до вимог законодавства та за умови пред’явлення службового посвідчення відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням установлених у них порядку і режиму роботи;
 
-63- Продан О.П.
У статті 25 законопроекту:
абзац другий частини 1 викласти в такій редакції:
"відповідно до вимог законодавства, за наявності виданого згідно з наказом керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, направлення на перевірку, та за умови пред’явлення службового посвідчення відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням установлених у них порядку і режиму роботи;"
 
Відхилено   відповідно до вимог законодавства та за умови пред’явлення службового посвідчення відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням установлених у них порядку і режиму роботи;
 
257. за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряються, використовувати під час проведення перевірки їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;
 
   за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряються, використовувати під час проведення перевірки їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;
 
258. одержувати необхідні відомості та матеріали з метрологічної діяльності;
 
-64- Продан О.П.
абзац четвертий частини 1 доповнити словами "від суб’єктів господарювання, які перевіряються у відповідності до наказу керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду"
 
Відхилено   одержувати необхідні відомості та матеріали з метрологічної діяльності;
 
259. складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
260. видавати приписи про усунення порушення метрологічних вимог;
 
   видавати приписи про усунення порушення метрологічних вимог;
 
261. вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних органів матеріалів про порушення метрологічних вимог.
 
   вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних органів матеріалів про порушення метрологічних вимог.
 
262. 2. Справи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступниками та іншими уповноваженими керівником посадовими особами за місцезнаходженням цього органу.
 
   2. Справи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступниками та іншими уповноваженими керівником посадовими особами за місцезнаходженням цього органу.
 
263. 3. Державні інспектори зобов’язані здійснювати метрологічний нагляд з додержанням вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
   3. Державні інспектори зобов’язані здійснювати метрологічний нагляд з додержанням вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
264. 4. Права та обов’язки державних інспекторів у межах здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів установлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
   4. Права та обов’язки державних інспекторів у межах здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів установлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
265. Стаття 26. Відносини державних інспекторів з правоохоронними органами
 
   Стаття 26. Відносини державних інспекторів з правоохоронними органами
 
266. 1. Працівники правоохоронних органів повинні надавати допомогу державним інспекторам у виконанні ними службових обов’язків та припиняти незаконні дії осіб, які перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на державних інспекторів.
 
   1. Працівники правоохоронних органів повинні надавати допомогу державним інспекторам у виконанні ними службових обов’язків та припиняти незаконні дії осіб, які перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на державних інспекторів.
 
267. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
268. КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 
   КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 
269. Стаття 27. Калібрування засобів вимірювальної техніки
 
   Стаття 27. Калібрування засобів вимірювальної техніки
 
270. 1. Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.
 
   1. Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.
 
271. 2. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:
 
   2. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:
 
272. науковими метрологічними центрами;
 
   науковими метрологічними центрами;
 
273. метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації;
 
   метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації;
 
274. метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.
 
   метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.
 
275. 3. Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.
 
-65- Павлов К.Ю.
Частину третю статті 27 викласти в наступній редакції:
"3. Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, документів, розроблених службами, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології."
 
Відхилено   3. Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.
 
276. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
277. ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
278. Стаття 28. Фінансування діяльності національної метрологічної служби
 
   Стаття 28. Фінансування діяльності національної метрологічної служби
 
279. 1. Фінансування діяльності національної метрологічної служби здійснюється за рахунок:
 
   1. Фінансування діяльності національної метрологічної служби здійснюється за рахунок:
 
280. коштів державного бюджету;
 
   коштів державного бюджету;
 
281. надходжень від виконання робіт (надання послуг), зазначених у розділах ІV і VІ цього Закону, та інших метрологічних робіт (послуг);
 
   надходжень від виконання робіт (надання послуг), зазначених у розділах ІV і VІ цього Закону, та інших метрологічних робіт (послуг);
 
282. коштів від виконання науково-дослідних робіт (надання послуг);
 
   коштів від виконання науково-дослідних робіт (надання послуг);
 
283. інших надходжень, визначених законом.
 
   інших надходжень, визначених законом.
 
284. При цьому фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, здійснюється виключно за рахунок коштів державного бюджету.
 
   При цьому фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
285. 2. За рахунок коштів державного бюджету здійснюється фінансування таких робіт:
 
   2. За рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється фінансування таких робіт:
 
286. фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розроблення нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розроблення нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
287. створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних первинних еталонів, а також звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;
 
-66- Продан О.П.
Частину 2 статті 28 законопроекту:
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати"
 
Відхилено   створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних первинних еталонів, а також звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;
 
288. роботи, пов’язані з діяльністю служб, зазначених у статті 13 цього Закону;
 
   роботи, пов’язані з діяльністю служб, зазначених у статті 13 цього Закону;
 
289. роботи, пов’язані з виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
   роботи, пов’язані з виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 
290. участь у роботі міжнародних та регіональних організацій з метрології.
 
   участь у роботі міжнародних та регіональних організацій з метрології.
 
291. Закупівля робіт і послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
-67- Матвієнков С.А.
Абзац сьомий частини другої статті 28 виключити
 
Враховано      
    -68- Продан О.П.
абзац сьомий виключити
 
Враховано    
292. Стаття 29. Оплата метрологічних робіт та використання коштів, отриманих за їх виконання
 
   Стаття 29. Оплата метрологічних робіт та використання коштів, отриманих за їх виконання
 
293. 1. Оплата суб’єктами господарювання робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та повірки таких засобів, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно до методики визначення вартості зазначених робіт і послуг, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-69- Сушкевич В.М.
Статтю 29 доповнити частиною другою в такій редакції:
"2. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, що є власністю фізичних осіб, які не є підприємцями, здійснюється за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання."
 
Враховано редакційно у статті 17  1. Оплата суб’єктами господарювання робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та повірки таких засобів, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно до методики визначення вартості зазначених робіт і послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
294. 2. Кошти, отримані за проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій цієї статті, використовуються науковими метрологічними центрами і метрологічними центрами для забезпечення їх виробничої та наукової діяльності.
 
   2. Кошти, отримані за проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій цієї статті, використовуються науковими метрологічними центрами і метрологічними центрами для забезпечення їх виробничої та наукової діяльності.
 
295. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
296. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ,
 
   ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ, ПРОВЕДЕНИХ В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ
 
297. ПРОВЕДЕНИХ В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ
 
      
298. Стаття 30. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах
 
   Стаття 30. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах
 
299. 1. За наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються результати оцінки відповідності, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, проведені в інших державах.
 
-70- Матвієнков С.А.
У частині першій статті 30 слово "проведені" замінити словом "проведених"
 
Враховано   1. За наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються результати оцінки відповідності, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, проведених в інших державах.
 
300. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
301. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 
302. ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 
      
303. Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність
 
   Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність
 
304. 1. Особи, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   1. Особи, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, несуть відповідальність згідно із законом.
 
305. Стаття 32. Розгляд скарг
 
   Стаття 32. Розгляд скарг
 
306. 1. Скарги на рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, їх посадових осіб та на дії зазначених осіб розглядаються в порядку, установленому законодавством.
 
-71- Продан О.П.
У частині 1 статті 32 законопроекту слово "законодавством" замінити словом "законом"
 
Відхилено   1. Скарги на рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, їх посадових осіб та на дії зазначених осіб розглядаються в порядку, установленому законодавством.
 
307. 2. Подання скарги не зупиняє виконання рішень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, їх посадових осіб та дій зазначених осіб.
 
   2. Подання скарги не зупиняє виконання рішень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, їх посадових осіб та дій зазначених осіб.
 
308. Розділ Х
 
   Розділ Х
 
309. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
310. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 9 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
-72- Матвієнков С.А.
Пункт перший "ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 9 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 9 розділу Х"ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ", який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
311. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471; 2013 р., № 15, ст. 98).
 
   7. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30-31, ст.194; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471; 2013 р., № 15, ст. 98).
 
312. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   8. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
313. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-73- Матвієнков С.А.
Абзаци перший-третій пункту третього "ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ" викласти в такій редакції:
"1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
статті 171, 171-1 і 172 викласти в такій редакції:
"Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі на прокат засобів вимірювальної техніки
Випуск з ремонту та видача на прокат засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та не відповідають нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб- підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Враховано   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
314. статтю 171 виключити;
 
-74- Шаров І.Ф.
Абзац перший підпункту 1 пункту 3 розділу Х"Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту виключити, а саме:
"статтю 171 виключити;"
 
Враховано редакційно      
    -75- Фурсін І.Г.
Виключити абзац другий пункту 1 частини 3 Розділу Х"Прикінцеві і перехідні положення", а саме: "статтю 171 виключити"
 
Враховано редакційно    
315. статті 171-1 і 172 викласти в такій редакції:
 
   статті 171, 171-1 і 172 викласти в такій редакції:
"Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі на прокат засобів вимірювальної техніки
Випуск з ремонту та видача на прокат засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та не відповідають нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
316. "Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки
 
   Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки
 
317. Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, а також проведення такої повірки неуповноваженими науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, крім повірки, що проводиться науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань та/або застосовують національні еталони, -
 
   Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, а також проведення такої повірки неуповноваженими науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, крім повірки, що проводиться науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань або застосовують національні еталони, -
 
318. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
319. "Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
 
   "Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
 
320. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, -
 
   Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, -
 
321. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
322. у статті 188-9:
 
   у статті 188-9:
 
323. у назві статті слова ", метрології та сертифікації" замінити словами "та оцінки відповідності";
 
   у назві слова "метрології та сертифікації" замінити словами "та оцінки відповідності";
 
324. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
325. "Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію та оцінку відповідності або створення перешкод для їх діяльності, а також невиконання вимог приписів, пов’язаних з порушенням вимог стандартів, норм і правил щодо якості продукції, -";
 
   "Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію та оцінку відповідності або створення перешкод для їх діяльності, а також невиконання вимог приписів, пов’язаних з порушенням вимог стандартів, норм і правил щодо якості продукції";
 
326. доповнити Кодекс статтею 188-44 такого змісту:
 
   доповнити статтею 188-44 такого змісту:
 
327. "Стаття 188-44. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 
   "Стаття 188-44. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 
328. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, щодо усунення порушень законодавства про метрологію та метрологічну діяльність або створення перешкод для їх діяльності, а також невиконання вимог приписів, пов’язаних з порушенням метрологічних вимог, -
 
   Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, щодо усунення порушень законодавства про метрологію та метрологічну діяльність або створення перешкод для їх діяльності, а також невиконання вимог приписів, пов’язаних з порушенням метрологічних вимог, -
 
329. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
330. у частині першій статті 244-4 слова і цифри "стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, " виключити;
 
   у частині першій статті 244-4 слова і цифри "стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю" виключити;
 
331. статтю 244-7 викласти в такій редакції:
 
   статтю 244-7 викласти в такій редакції:
 
332. "Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності
 
   "Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності
 
333. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169 і 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам; статті 172-1 і 188-9).
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам; статті 172-1 і 188-9).
 
334. Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.";
 
   Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації та оцінки відповідності, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
 
335. доповнити Кодекс статтею 244-20 такого змісту:
 
   доповнити статтею 244-20 такого змісту:
 
336. "Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 
   "Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 
337. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про метрологію та метрологічну діяльність (статті 171-1, 172 і 188-44).
 
-76- Матвієнков С.А.
Абзац двадцять п’ятий пункту третього "ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ" доповнити цифрами "171"
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про метрологію та метрологічну діяльність (статті 171, 171-1, 172 і 188-44).
 
338. Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.";
 
   Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";
 
339. у статті 255:
 
   у статті 255:
 
340. абзац "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 171-2); " пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 171-2)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
341. "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (стаття 171-2); ";
 
   "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (стаття 171-2)";
 
342. в абзаці першому частини другої цифри "222-244-19" замінити цифрами "222-244-20";
 
   в абзаці першому частини другої цифри "222-244-19" замінити цифрами "222-244-20";
 
343. 2) в абзаці дванадцятому статті 1 Закону України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169; 2006 р., № 12, ст. 101; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) слова "визначеного законодавством" замінити словами "визначеного законодавством. Під терміном "сертифікат відповідності" у цьому Законі також розуміється сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки";
 
   2) абзац дванадцятий статті 1 Закону України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169; 2006 р., № 12, ст. 101; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420; 2014 р., № 4, ст. 61) доповнити реченням такого змісту "Під терміном "сертифікат відповідності" у цьому Законі також розуміється сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки";
 
344. 3) частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 48-49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4, № 15, ст. 105) доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; із змінами, внесеними Законом України від 9 квітня 2014 року № 1193-VІІ) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
345. "Видача, анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність".";
 
   "Видача, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
 
346. 4) у пункті 9 частини першої статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2012 р., № 2-3, ст. 3; 2013 р., № 21, ст. 208; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) слова "у сфері метрології" замінити словами "у сфері метрологічного нагляду";
 
   4) у пункті 9 частини першої статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "у сфері метрології" замінити словами "у сфері метрологічного нагляду";
 
347. 5) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155; 2013 р., № 2, ст. 10, № 8, ст. 75, № 15, ст. 105):
 
-77- Матвієнков С.А.
Підпункт 5 пункту третього "ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ" викласти у такій редакції:
"5) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155; 2013 р., № 2, ст. 10, № 8, ст. 75, № 15, ст. 105) пункт 120 у графі "Назва документа дозвільного характеру" викласти в такій редакції:
"Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології"."
 
Враховано   5) пункт 120 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) у графі "Назва документа дозвільного характеру" викласти в такій редакції:
"120. Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології".
 
348. пункт 117 виключити;
 
-78- Продан О.П.
Абзац другий пункту 5 частини 3 Розділу Х"Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту виключити
 
Враховано редакційно      
349. пункт 120 у графі "Назва документа дозвільного характеру" викласти в такій редакції:
 
      
350. "Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології".
 
      
351. 4. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
352. 5. Державні еталони, яким такий статус надано в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, вважаються національними еталонами з дня набрання чинності цим Законом.
 
   3. Державні еталони, яким такий статус надано в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, вважаються національними еталонами з дня набрання чинності цим Законом.
 
353. 6. Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність у частині права проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, протягом визначеного в таких свідоцтвах строку дії.
 
   4. Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, чинні у частині права проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, протягом визначеного в таких свідоцтвах строку дії.
 
354. 7. Сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом визначеного в них строку дії.
 
   5. Сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, чинні протягом визначеного в них строку дії.
 
355. 8. Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 8 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних видів вимірювань, що не пов’язані з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.
 
-79- Матвієнков С.А.
У пункті восьмому "ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ" слова "статті 8" замінити словами "статті 7", а слово "видів" виключити
 
Враховано   6. Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.
 
356. 9. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:
 
-80- Матвієнков С.А.
Назву пункту дев‘ятого та абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття технічних регламентів, вимогам яких відповідно до цього Закону повинні відповідати засоби вимірювальної техніки"
 
Враховано   9. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
 
357. забезпечити прийняття технічних регламентів, вимогам яких відповідно до цього Закону повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, та їх обов’язкове застосування не пізніше 1 січня 2015 року;
 
   забезпечити прийняття технічних регламентів, вимогам яких відповідно до цього Закону повинні відповідати засоби вимірювальної техніки;
 
358. забезпечити призначення органів з оцінки відповідності для проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 
   забезпечити призначення органів з оцінки відповідності для проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 
359. внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
360. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
361. забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
362. Голова
 
   Голова
 
363. Верховної Ради України

   Верховної Ради України