Кількість абзаців - 324 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У частині четвертій статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) слова «та установчими документами товариства» виключити.
 
-1- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до частини четвертої статті 89 Господарського кодексу України
 
Враховано      
6. 2. Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) викласти у такій редакції:
 
-2- Ляшко О.В.
Стаття 89 Господарського кодексу України.
Залишити «та установчими документами товариства», оскільки статут є основним та єдиним документом товариства, в якому у тому числі містяться права, обов`язки та відповідальність посадових осіб.
 
Враховано   1. Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) виключити.
 
7. «5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарієм або зберігачем у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення.».
 
-3- Шаров І.Ф.
В абзаці другому пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити друге речення, а саме:
«Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення.».
 
Відхилено      
    -4- Ляшко О.В.
Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції:
«5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або може посвідчуватися депозитарієм або зберігачем у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення.»
 
Відхилено    
    -5- Ляпіна К.М.
В абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту слова «депозитарієм або зберігачем» замінити словами «Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою».
 
Враховано по суті (у змінах до ч.3 ст.39 Закону «Про акціонерні товариства»)   
    -6- Федоряк Г.Д.
У частині другій розділу І:
після слова «може посвідчуватися депозитарієм або зберігачем у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку» змінити совами «може посвідчуватися посадовою особою депозитарію або зберігача у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку»;
речення друге – виключити.
 
Відхилено    
    -7- Березкін С.С.
Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу доповнити абзацом такого змісту:
«Довіреність в порядку передоручення підлягає нотаріальному посвідченню з зазначенням, що довіреність видана в порядку передоручення.»
 
Відхилено    
    -8- Одарченко Ю.В.
У пункті 2 Розділу І законопроекту слова «та не потребує посвідчення» замінити на «та посвідчується печаткою цієї юридичної особи».
 
Відхилено    
    -9- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац другий пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«5. Довіреність на участь та голосування на загальних зборах посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Така довіреність не потребує посвідчення, якщо вона видана від імені юридичної особи відповідно до частини першої статті 246 цього Кодексу.».
 
Враховано по суті (у змінах до ч.3 ст.39 Закону «Про акціонерні товариства»)   
8. 3. У пункті 1 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2011 р., № 44, ст. 462) слово «відкритих» виключити.
 
-10- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до пункту 1) частини першої статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність". Замінити слово "відкритих" на слово "публічних" у зазначеному пункті частини першої статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність".
 
Враховано   5. У пунктах 1 і 2 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432) слово «відкритих» замінити словом «публічних».
 
    -11- Кужель О.В.
Пункт 3 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«3.У пунктах 1 і 2 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2011 р., № 44, ст. 462) слово «відкритих» замінити словом «публічних», також пункт 1 частини першої статті 8, після слів «державного бюджету» доповнити словами «та приватних акціонерних товариств».
 
Враховано    
    -12- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу І викласти у наступній редакції:
«3. У пункті 1 частини першої статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2011 р., № 44, ст. 462) слово "відкритих" замінити на «публічних».
 
Враховано    
9. 4. Пункт 31-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 35, ст. 296; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; 2011 р., № 31, ст. 304; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
«відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;».
 
-13- Воропаєв Ю.М.
Зміни, запропоновані до пункту 311) статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", викласти в такій редакції:
"прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення акціонерного товариства або неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій під час створення акціонерного товариства".
 
Враховано   2. Пункт 31-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2013 р., № 26, ст.. 264) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення акціонерного товариства або неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій під час створення акціонерного товариства".
 
    -14- Ляпіна К.М.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
10. 5. Частину другу статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234; 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 28, ст. 252, № 46, ст. 512; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
«відсутність в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій.».
 
-15- Воропаєв Ю.М.
Запропоновані законопроектом зміни до частини другої статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" викласти в такій редакції:
"прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення акціонерного товариства або неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій під час створення акціонерного товариства".
 
Враховано   3. Частину другу статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2013 р., № 26, ст.. 264; 2014 р., № 8, ст.. 90) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення акціонерного товариства або неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій під час створення акціонерного товариства".
 
    -16- Ляпіна К.М.
Пункт 5 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
11. 6. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 49, ст. 733; 2011 р., № 43, ст. 447; 2012 р., № 7, ст. 53, із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ):
 
   4. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 49, ст. 733; 2011 р., № 43, ст. 447; 2013 р., № 26, ст. 264):
 
12. 1) у частині другій статті 6:
 
-17- Блавацький М.В.
Перший та другий абзаци пункту 1) частини 6 Розділу І виключити.
 
Відхилено   1) у частині другій статті 6:
 
    -18- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 1 пункту 6 частини І виключити.
 
Відхилено    
13. абзац третій після слів «емітованих простих акцій» доповнити словами «, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
-19- Шаров І.Ф.
Підпункт 1 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«1) абзац п’ятий частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«Порядок реалізації переважного права на придбання акцій при їх додатковій емісії визначається відповідно до закону, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств».
 
Відхилено   абзац третій доповнити словами «крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
    -20- Березкін С.С.
Абзац другий підпункту 1 пункту 6 законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
14. абзац четвертий після слів «привілейованих акцій цього класу» доповнити словами «, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
-21- Березкін С.С.
Абзац третій підпункту 1 пункту 6 законопроекту вилучити
 
Відхилено   абзац четвертий доповнити словами « крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
    -22- Ляпіна К.М.
Вилучити із законопроекту підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту, а саме:
«1) у частині другій статті 6:
абзац третій після слів «емітованих простих акцій» доповнити словами «, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
абзац четвертий після слів «привілейованих акцій цього класу» доповнити словами «, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
Відхилено    
    -23- Одарченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 6 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
15. 2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-24- Федоряк Г.Д.
У частині шостій розділу І у пункті 2 слово «довідку» змінити словом «інформацію».
 
Відхилено   2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
16. «4. Фондова біржа зобов’язана надавати акціонерним товариствам довідку про біржовий курс цінних паперів, а також іншу інформацію відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».»;
 
-25- Воропаєв Ю.М.
Редакції запропонованої законопроектом частини четвертої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти в такій редакції:
"4. Фондова біржа зобов’язана надавати акціонерним товариствам, які включені до її біржового списку, за їх вимогою довідку про біржовий курс цінних паперів, а також іншу інформацію відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Враховано редакційно   "4. Фондова біржа зобов’язана надавати акціонерному товариству, цінні папери якого включені до її біржового списку, на його вимогу довідку про біржовий курс цінних паперів такого товариства та іншу інформацію відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
 
    -26- Шаров І.Ф.
Абзац другий підпункту 2 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«4. Фондова біржа зобов’язана надавати акціонерним товариствам інформацію про біржовий курс цінних паперів, а також іншу інформацію відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 
Відхилено    
17. 3) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)»;
 
-27- Березкін С.С.
Підпункт 3 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом шести місяців після затвердження результатів розміщення акцій».
 
Відхилено   3) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)»;
 
18. 4) абзац четвертий частини третьої та абзац п’ятий частини п’ятої статті 40 після слова «емітента» доповнити словами «, у тому числі вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»;
 
-28- Ляпіна К.М.
Підпункт 4 пункту 6 розділу Ізаконопроекту після слова «заінтересованість» доповнити словами «та особу (осіб), заінтересовану у вчиненні таких правочинів»
 
Враховано   4) у статті 40:
частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»
У зв‘язку з цим абзаци восьмий та дев‘ятий вважати відповідно абзацами дев‘ятим та десятим;
частину п’яту після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»
У зв‘язку з цим абзац дев‘ятий вважати абзацом десятим;
 
    -29- Шаров І.Ф.
Підпункт 4 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«4) абзац четвертий частини третьої та абзац п’ятий частини п’ятої статті 40 після слова «емітента» доповнити словами «, у тому числі вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, стосується лише акціонерних товариств»;
 
Враховано редакційно    
    -30- -30- Н.д.Кужель О.В. (Рєєстр. Карттка №) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Підпункт 4 пункту 5 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом п’ятим наступного змісту:
«абзац сьомий частини третьої статті 40 після слів «аудиторський висновок» доповнити словами «, за винятком приватних акціонерних товариств;».
У зв’язку з чим абзаци п’ятий, шостий, сьомий підпункту 4 пункту 5 розділу Ізаконопроекту вважати відповідно абзацами шостим, сьомим, восьмим.
 
Відхилено    
    -31- Березкін С.С.
Підпункт 4 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«абзац четвертий частини третьої та абзац п’ятий частини п’ятої статті 40 після слова «емітента» доповнити словами «у тому числі вчинення значних правочинів».
 
Відхилено    
    -32- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 4 пункту 6 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"абзац четвертий частини третьої та абзац п'ятий частини п'ятої статті 40 після слова "емітента" доповнити словами ", у тому числі — для акціонерних товариств — щодо вчинення значних правочинів та (або) правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість".
 
Враховано редакційно    
    -33- Пишний А.Г.
Підпункт 4 пункту 6 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», викласти у такій редакції:
«абзац четвертий частини третьої статті 40 після слова «емітента» доповнити словами «, у тому числі вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (у тексті цього Закону терміни «значний правочин» та «правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про акціонерні товариства»), абзац п’ятий частини п’ятої статті 40 після слова «емітента» доповнити словами «, у тому числі вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» «.
 
Враховано редакційно    
19. 5) у частині першій статті 41:
 
-34- Ляшко О.В.
В статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Частину 3 викласти в такій редакції:
3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента, у тому числі вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;
річна фінансова звітність;
аудиторський висновок.
Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.
Частину 5 викласти в такій редакції:
5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.
Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента, у тому числі вчинення значних правочинів;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
квартальна фінансова звітність;
участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій.
Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.
 
Відхилено   5) у частині першій статті 41:
 
20. в абзаці другому цифри «25» замінити цифрами «10»;
 
-35- Ляшко О.В.
Абзац другий частини першій статті 41 залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено   в абзаці другому цифри «25» замінити цифрами «10»;
 
21. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
22. «прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;».
 
-36- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 6 розділу Ізаконопроекту після слова «заінтересованість» доповнити словами «та особу (осіб), заінтересовану у вчиненні таких правочинів»
 
Відхилено   «прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість».
 
    -37- Шаров І.Ф.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосується лише акціонерних товариств;».
 
Відхилено    
    -38- Ляшко О.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
«прийняття рішення про вчинення значного правочину;»
 
Відхилено    
    -39- Березкін С.С.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«прийняття рішення про вчинення значного правочину»
 
Відхилено    
    -40- Фаєрмарк С.О.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 6 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, а також — для акціонерних товариств — щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість".
 
Враховано редакційно    
23. 7. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2010 р., № 22—25, ст. 263, № 46, ст. 539; 2011 р., № 22, ст. 151, № 29, ст. 272, № 35, ст. 344; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
-41- Національний банк України
Доповнити пункт 7 розділу І законопроекту новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) статтю 1 доповнити частиною 6 такого змісту:
«6. Особливості правового статусу, порядку створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків, створених у формі публічних акціонерних товариств, визначаються Законом України «Про банки і банківську діяльність».
 
Враховано редакційно   6. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; № 35, ст. 344; 2012 р., № 40, ст.. 480; 2013 р., № 29, ст.. 337, № 39, ст.. 517):
1) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Особливості правового статусу, порядку створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків, створених у формі акціонерних товариств, визначаються Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
 
24. 1) у частині першій статті 2:
 
   2) у частині першій статті 2:
 
25. у підпункті 14 слова «у спосіб, визначений статутом товариства» замінити словами «листом або через депозитарну систему України. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається статутом товариства»;
 
-42- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до пункту 14) частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   пункт 14 доповнити словами «листом або через депозитарну систему України»;
 
    -43- Лелюк О.В.
Перше речення пункту 14 частини першої ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«14) повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі листом або через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».
 
Відхилено    
    -44- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"у підпункті 14 слова "у спосіб, визначений статутом товариства" замінити словами «листом або через депозитарну систему України, в передбаченому статутом товариства порядку";
 
Враховано редакційно    
    -45- Федоряк Г.Д.
У частині сьомій розділу І у пункті 1:
після слів «систему України» доповнити словами «коли надання повідомлення забезпечується професійними учасниками цієї системи у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
абзац другий та третій – виключити.
 
Відхилено    
26. доповнити частину пунктом 14-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
 
27. «14-1) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України — повідомлення, подання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;
 
-46- Лелюк О.В.
Пункт 14-1 частини першої ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», вилучити з тексту законопроекту.
 
Відхилено   «14-1) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України — повідомлення, подання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
28. 2) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
29. «Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до цього Закону, та юридичні особи — корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.»;
 
-47- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до частини четвертої статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства". Залишити частину четверту статті 3 зазначеного закону без змін.
 
Враховано   3) абзац другий частини першої статті 5 виключити;
 
    -48- Лелюк О.В.
Новий абзац частини четвертої статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«Словосполучення « акціонерне товариство « та похідні від нього словосполучення у своєму найменуванні можуть використовувати юридичні особи, які створюються або функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств та зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено    
    -49- Березкін С.С.
Підпункт 2 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Відхилено    
    -50- Ляпіна К.М.
Пункт 7 проекту Закону доповнити підпунктом такого змісту:
«2-1) абзац другий частини 1 статті 5 виключити;».
 
Враховано    
30. 3) у частині другій статті 8:
 
   4) у частині другій статті 8:
 
31. у пункті 2 слова «як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів»;
 
-51- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 3 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"пункті 2 слова "як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів".
 
Враховано   у пункті 2 слова "як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів";
 
32. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити абзацами четвертим та п‘ятим такого змісту:
 
33. «3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі коли неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, — як вартість цінних паперів за станом на таку дату, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.»;
 
   «для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, — як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
34. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
35. «У разі коли цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їх середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів розраховується наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
-52- Воропаєв Ю.М.
У другому абзаці пункту 3), що пропонується до включення до частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" слова "розраховується наглядовою радою" замінити на слова "визначається наглядовою радою".
 
Враховано   У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах, та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
    -53- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
В абзаці шостому підпункту 3 пункту 7 розділу І слова «наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства)» виключити.
 
Відхилено    
36. 4) у статті 9:
 
   5) у частині п‘ятій статті 9:
 
37. доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
 
-54- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци другий-шостий підпункту 4 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено      
    -55- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 4 пункту 7 проекту Закону після абзацу першого доповнити абзацами наступного змісту:
"абзац другий частини четвертої викласти в наступній редакції:
"Особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення за участю іншого акціонерного (акціонерних) товариств, державного (державних) та комунального (комунальних) підприємств у акціонерне товариство визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а за участю державних та (чи) комунальних підприємств - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Фондом державного майна України";
абзаци другий - дев"ятий підпункту 4 пункту 7 проекту Закону відповідно вважати абзацами четвертим - дванадцятим.
 
Відхилено    
    -56- Котеляк Л.Л.
Абзац 2 частини 4 статті 9 (зміни до Закону України «Про акціонерні товариства») викласти у такій редакції:
«Особливості створення акціонерного товариства шляхом перетворення підприємницького товариства, державного та комунального підприємств у акціонерне товариство, а також злиття, поділу чи виділу акціонерних товариств визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а за участю державних та (чи) комунальних підприємств - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Фондом державного майна України».
 
Відхилено    
38. «Забороняється створення акціонерного товариства шляхом:
 
      
39. злиття юридичних осіб, створених в інших організаційно-правових формах, ніж акціонерне товариство;
 
-57- Березкін С.С.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Враховано      
40. поділу юридичної особи іншої організаційно-правової форми, ніж акціонерне товариство;
 
      
41. виділу з юридичної особи, створеної в іншій організаційно-правовій формі, ніж акціонерне товариство.»;
 
      
42. у частині п’ятій:
 
      
43. у пункті 5 слова «або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів» виключити;
 
   у пункті 5 слова «або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів» виключити;
 
44. у пункті 9 слова «та його статуту» виключити;
 
-58- Березкін С.С.
Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Відхилено   у пункті 9 слова «та його статуту» виключити;
 
45. у пункті 12 слово «державну» виключити;
 
   у пункті 12 слово «державну» виключити;
 
46. 5) у частині четвертій статті 11 слово «державну» виключити;
 
   6) у частині четвертій статті 11 слово «державну» виключити;
 
47. 6) у пункті 5 частини другої статті 13 слова «, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій» виключити;
 
   7) у пункті 5 частини другої статті 13 слова «а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій» виключити;
 
48. 7) доповнити статтю 21 частиною третьою такого змісту:
 
-59- Блавацький М.В.
Пункт 7) частини 7 Розділу І виключити.
 
Відхилено   8) статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
49. «3. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.»;
 
-60- Котеляк Л.Л.
Частину 3 статті 21 доповнити словами «крім випадків, передбачених Розділом ХІІ цього Закону».
 
Відхилено   «3. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються»;
 
50. 8) абзац другий частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
 
-61- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Враховано      
    -62- Одарченко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 7 Розділу І викласти у наступній редакції «8) абзац другий частини першої статті 24 виключити».
 
Враховано    
    -63- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 8 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«8) абзац другий частини першої статті 24 виключити.».
 
Враховано    
51. «Публічне акціонерне товариство (крім публічного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі) зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку, та акції такого товариства повинні залишатися у біржовому списку хоча б на одній фондовій біржі.»;
 
-64- Шаров І.Ф.
Абзац другий підпункту 8 пункту 7 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Акції публічного акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належить державі) повинні перебувати у списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі (біржовому списку), хоча б на одній фондовій біржі.»
 
Відхилено      
    -65- Федоряк Г.Д.
Пункт 8 викласти в такій редакції:
«Акції публічного акціонерного товариства (крім товариства, 100 відсотків акцій якого належить державі) повинні перебувати у списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі (біржовому списку), хоча б на одній фондовій біржі.»
 
Відхилено    
52. 9) у частині другій статті 27:
 
-66- Блавацький М.В.
Пункт 9) частини 7 Розділу І виключити.
 
Відхилено   9) у частині другій статті 27:
 
    -67- Ляпіна К.М.
Підпункт 9 пункту 7 розділу І законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -68- Одарченко Ю.В.
Підпункт 9 пункту 7 Розділу І виключити
 
Відхилено    
    -69- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 9 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено    
53. в абзаці першому слово «обов’язково,» виключити, а після слів «встановленому законодавством» доповнити словами « (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)»;
 
-70- Березкін С.С.
Абзац другий підпункту 9 пункту 7 законопроекту викласти у такій редакції:
«в абзаці першому слово «обов’язково,» виключити»
 
Відхилено   в абзаці першому слово «обов’язково» виключити, та після слів «встановленому законодавством» доповнити словами « (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)»;
 
54. абзац другий після слів «акціонерного товариства» доповнити словами « (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)»;
 
-71- Березкін С.С.
Абзаци третій-шостий підпункту 9 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   абзац другий доповнити словами « (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)»;
 
55. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
56. «У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.».
 
   «У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення наглядова рада (у разі якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права».
 
57. У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
58. 10) частину п’яту статті 30 виключити;
 
-72- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та не виключати частину п’яту із зазначеної статті закону.
 
Відхилено   10) частину п’яту статті 30 виключити;
11) абзац другий частини другої статті 32 доповнити новим реченням такого змісту: "Річні загальні збори товариства не можуть проводитися у заочній формі";
 
    -73- Ляпіна К.М.
Доповнити пункт 7 розділу І законопроекту після підпункту 10 новим підпунктом такого змісту:
11) доповнити абзац другий частини другої статті 32 новим реченням такого змісту: "Річні загальні збори товариства не можуть проводитись у заочній формі.";
 
Відхилено    
59. 11) пункт 14 частини другої статті 33 викласти у такій редакції:
 
-74- Блавацький М.В.
Пункт 11) частини 7 Розділу І виключити.
 
Відхилено   12) пункт 14 частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
 
    -75- Ляпіна К.М.
Підпункт 11 пункту 7 розділу І законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -76- Одарченко Ю.В.
Підпункт 11 пункту 7 Розділу І виключити
 
Відхилено    
60. «14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення;»;
 
-77- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 11 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«11) пункт 14 частини другої статті 33 виключити.»
 
Відхилено   «14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення»;
 
61. 12) частину першу статті 34 доповнити абзацом такого змісту:
 
-78- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до частини першої статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   13) частину першу статті 34 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
62. «У загальних зборах можуть брати участь акціонери (їх представники), яким на праві власності належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.»;
 
-79- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 12 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"У загальних зборах можуть брати участь акціонери, яким на праві власності належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, або їх представники, повноваження яких засвідчені у встановленому цим Законом порядку".
 
Відхилено   «У загальних зборах можуть брати участь акціонери (їх представники), яким на праві власності належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку «;
 
63. 13) у статті 35:
 
-80- Ляшко О.В.
Абзац другий підпункту 12 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
У загальних зборах можуть брати участь акціонери, яким на праві власності належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку або їх представники.
 
Відхилено   14) у статті 35:
 
64. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
65. у першому реченні абзаців першого і другого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
   у перших реченнях абзаців першого і другого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
66. у другому реченні абзацу третього слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
   у другому реченні абзацу третього слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
67. частину другу виключити;
 
      
68. у частині третій:
 
-81- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати пропозиції законопроекту щодо виключення частини другої та не враховувати зміни, запропоновані до частини третьої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Враховано частково      
69. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:
 
70. «5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного;»;
 
-82- Березкін С.С.
Абзаци сьомий-восьмий підпункту 13 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   «5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного»;
 
71. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-83- Ляшко О.В.
Пункт 5 частини 3 статті 35 викласти в такій редакції:
«5) перелік питань, що виносяться на голосування;»
 
Відхилено      
72. «Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства.»;
 
      
73. 14) у частині першій статті 37 слово «попередньо» виключити;
 
-84- Ляшко О.В.
Частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
«1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.»
 
Враховано   15) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
«1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають»;
 
74. 15) у статті 38:
 
   16) у статті 38:
 
75. у назві статті та частинах першій — шостій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного»;
 
-85- Березкін С.С.
Абзац другий підпункту 15 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   у назві та частинах першій — шостій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного»;
 
    -86- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий підпункту 15 пункту 7 проекту Закону - виключити;
 
Відхилено    
76. друге речення частини першої після слів «Пропозиції вносяться» доповнити словами «виключно акціонером»;
 
-87- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати пропозиції законопроекту щодо включення до частини першої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" слів "виключно акціонерами".
 
Враховано частково   друге речення частини першої після слів «Пропозиції вносяться» доповнити словом «акціонером»;
 
    -88- Березкін С.С.
Абзаци третій-п’ятий підпункту 15 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Відхилено    
77. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
78. «У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.»;
 
-89- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати пропозицію законопроекту щодо доповнення частини другої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" новим абзацом.
 
Відхилено   «У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
    -90- Фаєрмарк С.О.
В абзаці п'ятому підпункту 15 пункту 7 проекту Закону слово "проект" - виключити.
 
Відхилено    
79. частину третю після слів «порядку денного» доповнити словами «та затверджують порядок денний»;
 
-91- Березкін С.С.
Абзац шостий підпункту 15 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Відхилено   частину третю після слів «порядку денного» доповнити словами «та затверджують порядок денний»;
 
80. у частині п’ятій:
 
-92- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати змін, запропонованих законопроектом до частини п’ятої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Враховано      
81. в абзаці третьому слова «частиною другою» замінити словами «абзацом першим частини другої»;
 
-93- Березкін С.С.
Абзаци сьомий-десятий підпункту 15 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Враховано      
82. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
83. «Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера) може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, та з інших підстав, визначених статутом та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.»;
 
      
84. у частині сьомій:
 
-94- Березкін С.С.
Абзаци одинадцятий-тринадцятий підпункту 15 пункту 7 законопроекту вилучити
 
Відхилено   у частині сьомій:
 
85. в абзаці першому слова «повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному» замінити словами «надсилає акціонерам повідомлення з порядком денним»;
 
-95- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац дванадцятий підпункту 15 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з порядком денним або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом.»;
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
«7. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з порядком денним або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом»;
 
86. в абзаці другому слова «про зміни у порядку денному» замінити словами «з порядком денним», а слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
-96- Ляшко О.В.
Частину сьому статті 38 викласти в такій редакції:
«7. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни до проекту порядку денного.»
 
Відхилено   в абзаці другому слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті, а слова «про зміни у порядку денному» замінити словами «з порядком денним»;
 
87. 16) абзац перший частини третьої статті 39 викласти у такій редакції:
 
   17) абзац перший частини третьої статті 39 викласти в такій редакції:
 
88. «3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарієм та зберігачем у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується печаткою такої юридичної особи.»;
 
-97- Воропаєв Ю.М.
У запропонованій до внесення до статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства"в частині третій слова "засвідчується печаткою" замінити словами "скріплюється печаткою".
 
Відхилено   «3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарієм та зберігачем у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується юридичною особою»;
 
    -98- Ляшко О.В.
Частину третю статті 39 викласти в такій редакції:
3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або може посвідчуватися депозитарієм та зберігачем у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується печаткою такої юридичної особи.
 
Враховано редакційно    
    -99- Шаров І.Ф.
В абзаці другому підпункту 16 пункту 7 розділу Ізаконопроекту виключити друге речення, а саме:
«Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується печаткою такої юридичної особи.».
 
Враховано    
    -100- Березкін С.С.
Абзац другий підпункту 16 пункту 7 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Довіреність в порядку передоручення підлягає нотаріальному посвідченню з зазначенням, що довіреність видана в порядку передоручення».
 
Відхилено    
    -101- Пишний А.Г.
У підпункті 16 пункту 7 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни до частини третьої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» слова «її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується печаткою такої юридичної особи» замінити словами «в порядку статті 246 Цивільного кодексу України».
 
Враховано по суті   
    -102- Ляпіна К.М.
В абзаці другому підпункту 16 пункту 7 розділу І законопроекту слова «депозитарієм або зберігачем» замінити словами «Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою».
 
Враховано    
    -103- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац другий підпункту 16 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
«3. Довіреність на участь та голосування на загальних зборах може посвідчуватися відповідно до частини п'ятої статті 245 Цивільного кодексу України, а також уповноваженими на це посадовими особами депозитарію чи зберігача.».
 
Враховано по суті   
89. 17) в абзаці четвертому частини третьої статті 40:
 
   18) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 слова «реєстратору» та «реєстратора» виключити;
 
90. у першому реченні слово «реєстратору,» виключити;
 
      
91. у другому реченні слово «реєстратора,» виключити;
 
      
92. 18) у статті 42:
 
   19) у статті 42:
 
93. частину п’яту після цифр «2—7» доповнити цифрами «, 14»;
 
   частину п’яту після цифр «2—7» доповнити цифрами «14»;
 
94. частину шосту після слів «порядку денного» доповнити словами «, в тому числі змінювати черговість порядку денного, крім питання щодо оголошення перерви на загальних зборах»;
 
-104- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані законопроектом до частини шостої статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства".
"6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Загальні збори під час їх проведення можуть приймати рішення з питання зміни черговості порядку денного, а також питання щодо оголошення перерви".
 
Враховано редакційно   частину шосту доповнити реченнями такого змісту: "Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах." ;
 
    -105- Березкін С.С.
Абзац третій підпункту 18 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -106- Фаєрмарк С.О.
Абзац третій підпункту 18 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«частину шосту після слів "порядку денного" доповнити словами ", а також змінювати черговість порядку денного, крім питання щодо оголошення перерви на загальних зборах".
 
Враховано редакційно    
95. 19) у статті 43:
 
   20) у статті 43:
 
96. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
97. в абзаці другому слова «товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій,» замінити словами «публічному акціонерному товаристві»;
 
   в абзаці другому слова «товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій» замінити словами «публічному акціонерному товаристві»;
 
98. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
99. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
100. абзац третій після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
-107- Березкін С.С.
В абзаці сьомому підпункту 19 пункту 7 законопроекту слова «імені та по батькові» замінити словами «та ініціалів».
 
Враховано по суті  абзац третій після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
101. в абзаці шостому слова «і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним» замінити словами «із зазначенням його прізвища, імені та по батькові та у разі відсутності таких реквізитів вважається недійсним»;
 
-108- Ляшко О.В.
Пункт 5 частини другої статті 43 залишити в чинній редакції.
 
Враховано   абзац сьомий викласти в такій редакції:
«6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать»;
 
    -109- Лелюк О.В.
Пункт 5 абзацу 1 частини другої статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням його прізвища, імені та по батькові та у разі відсутності такого підпису з зазначеною інформацією про акціонера (представника акціонера) вважається недійсним; «;
 
Відхилено    
    -110- Ляпіна К.М.
Доповнити п.п.19 п.7 розділу І проекту (зміни до ст.43 Закону «Про акціонерні товариства») двома абзацами такого змісту:
«абзац сьомий викласти у такій редакції:
«6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать.»;».
 
Враховано    
102. доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
103. «Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.».
 
-111- Ляшко О.В.
Новий абзац після абзацу сьомого виключити.
#8741
Не враховувати зміни запропоновані до статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" в частині засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування печаткою акціонерного товариства. Зокрема, до частини другої статті 43 закону не включати речення: "Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства" та "Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства".
В останньому абзаці частини другої статті 43 закону не включати слова "засвідчується печаткою акціонерного товариства та", та викласти останній абзац частини другої статті 43 закону в такій редакції:
"У разі коли бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він скріплюється та нумерується. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)".
 
Враховано редакційно   «Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів».
 
104. У зв’язку з цим абзаци восьмий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
105. абзац дванадцятий після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
-112- Березкін С.С.
В абзаці дванадцятому підпункту 19 пункту 7 законопроекту слова «імені та по батькові» замінити словами «та ініціалів»
 
Враховано по суті  абзац дванадцятий після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
106. в абзаці п’ятнадцятому слова «і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним» замінити словами «із зазначенням його прізвища, імені та по батькові та у разі відсутності таких реквізитів вважається недійсним»;
 
-113- Ляшко О.В.
Абзац п‘ятнадцятий залишити в чинній редакції.
 
Враховано   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать»;
 
    -114- Лелюк О.В.
Пункт 5 абзацу 4 частини другої статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням його прізвища, імені та по батькові та у разі відсутності такого підпису з зазначеною інформацією про акціонера (представника акціонера) вважається недійсним; «;
 
Відхилено    
    -115- Ляпіна К.М.
Доповнити п.п.19 п.7 розділу І проекту (зміни до ст.43 Закону «Про акціонерні товариства») двома абзацами такого змісту:
«абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
«6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать.»;».
 
Враховано    
107. доповнити частину після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
108. «Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.».
 
-116- Ляшко О.В.
Новий абзац після абзацу шістнадцятого виключити.
 
Враховано редакційно   «Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів».
 
109. У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;
 
110. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
-117- Ляшко О.В.
В частині третій новий абзац залишити в редакції першого читання.
 
Враховано редакційно   частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
111. «У разі коли бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він скріплюється та нумерується. При цьому кожен аркуш засвідчується печаткою акціонерного товариства та підписується акціонером (представником акціонера).»;
 
-118- Лелюк О.В.
Друге речення абзацу 7 частини другої статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«При цьому кожен аркуш засвідчується печаткою акціонерного товариства та підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням його прізвища, імені та по батькові. «.
 
Відхилено   «У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він скріплюється, а сторінки нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)»;
 
112. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
113. «4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, коли:
 
-119- Ляшко О.В.
Частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
«4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, коли:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані.
Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, коли акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються.»
 
Враховано редакційно   «4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
 
114. 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
   1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
115. 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера) та печатка акціонерного товариства;
 
-120- Воропаєв Ю.М.
У пункті 2) частини четвертої статті 43 закону не враховувати слова: "та печатка акціонерного товариства", викласти пункт 2) частини четвертої статті 43 закону в такій редакції:
"2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера)".
 
Враховано   2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 
    -121- Фаєрмарк С.О.
Абзац двадцять перший підпункту 19 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера), або печатка акціонерного товариства";
 
Враховано редакційно    
116. 3) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані.
 
-122- Кальцев С.Ф.
Доповнити частину четверту статті 43 пунктами 4-6 такого змісту:
"4) акціонер (або його представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанту голосування по одному проекту рішення;
5) акціонер (або його представник) позначив варіант голосування «за» у двох або більше проектах рішення з одного питання порядку денного;
6) представник акціонера, якому видано довіреність із завданням на голосування, проголосував всупереч отриманому завданню".
 
Враховано частково редакційно  3) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
 
117. Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, коли акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
 
-123- Фаєрмарк С.О.
В абзаці двадцять третьому підпункту 19 пункту 7 проекту Закону після слова "Бюлетень" доповнити словом "також".
 
Враховано   Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
 
118. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.»;
 
   Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів»;
 
119. 20) у частині першій статті 44:
 
   21) у частині першій статті 44:
 
120. у першому реченні слово «Роз’яснення» замінити словами «Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення»;
 
   у першому реченні слово «Роз’яснення» замінити словами «Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення»;
 
121. у другому реченні слово «реєстратору,» виключити;
 
   у другому реченні слово «реєстратору» виключити;
 
122. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
123. «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону випадках — акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.»;
 
-124- Березкін С.С.
Абзац п’ятий підпункту 20 законопроекту викласти у такій редакції:
«Статутом акціонерного товариства може бути передбачено, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону випадках — акціонерами, які цього вимагають)».
 
Відхилено   «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів і інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, — акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії»;
 
    -125- Кальцев С.Ф.
Пропонується абз. 2 частини першої статті 44 доповнити реченням такого змісту: "Наглядова рада (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана включити першим питанням порядку денного загальних зборів питання щодо обрання лічильної комісії"
 
Враховано редакційно    
124. 21) у статті 45:
 
   22) у статті 45:
 
125. в абзаці другому частини першої слова «реєстратору,» та «реєстратора,» виключити;
 
   в абзаці другому частини першої слова «реєстратору» та «реєстратора» виключити;
 
126. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
127. «2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
 
   «2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
 
128. 1) дата проведення голосування;
 
   1) дата проведення голосування;
 
129. 2) питання, винесене на голосування;
 
   2) питання, винесене на голосування;
 
130. 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 
   3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 
131. 4) кількість голосів акціонерів, які не взяли участі у голосуванні;
 
   4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 
132. 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.
 
   5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
 
133. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 
   У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 
134. 1) дата проведення голосування;
 
   1) дата проведення голосування;
 
135. 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 
   2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 
136. 3) кількість голосів акціонерів, які не взяли участі у голосуванні;
 
   3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 
137. 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.»;
 
   4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»;
 
138. 22) у статті 47:
 
   23) у статті 47:
 
139. у частині п’ятій:
 
-126- Березкін С.С.
Абзаци другий-п’ятий підпункту 22 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   абзац сьомий частини першої доповнити реченням такого змісту: «Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
    -127- Ляпіна К.М.
Підпункт 22 пункту 7 законопроекту доповнити другим абзацом такого змісту:
«останній абзац частини першої доповнити реченням такого змісту: «Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачене питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;».
 
Враховано    
140. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   у частині п‘ятій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
141. «5. У встановлених статутом акціонерного товариства випадках наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.»;
 
-128- Ляпіна К.М.
абзац перший ч.5 ст.47 Закону «Про акціонерні товариства» викласти в такій редакції:
«5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону,. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.»;
 
Враховано   «5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.»;
 
142. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
143. частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
 
-129- Березкін С.С.
Абзаци шостий-дев’ятий підпункту 22 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   частину шосту доповнити абзацами другим -четвертим такого змісту:
 
144. «Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.
 
-130- Воропаєв Ю.М.
У змінах, запропонованих законопроектом до частини шостої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", в абзаці другому не враховувати друге речення такого змісту: "Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку".
 
Враховано   «Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.
 
145. При цьому повідомлення про проведення позачергових загальних зборів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку можуть надсилатися пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
 
-131- Фаєрмарк С.О.
Абзаци сьомий - дев'ятий підпункту 22 пункту 7 проекту закону –виключити.
 
Відхилено   Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів повинно містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
 
146. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.»;
 
-132- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до статті 48 Закону України "Про акціонерні товариства". Залишити редакцію статті 48 закону без змін.
 
Враховано   Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори»;
 
147. 23) статтю 48 викласти у такій редакції:
 
-133- Ляпіна К.М.
Підункт 23 п.7 розділу І проекту (зміни до ст.48 Закону «Про акціонерні товариства») замінити трьома пунктами такого змісту:
«22) у статті 48:
у назві статті слова «шляхом заочного голосування (опитування)» замінити словами «методом опитування»;
друге речення після слів «від останнього акціонера - власника голосуючих акцій» доповнити словами «, але не пізніше, ніж через шістдесят днів з дня прийняття рішення про проведення загальних зборів методом опитування «;
22-1) доповнити Закон після статті 48 статтею 48-1 такого змісту:
«Стаття 48-1. Проведення загальних зборів у заочній формі
1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, допускається проведення загальних зборів у заочній формі (без можливості участі шляхом очного голосування), крім загальних зборів, на яких розглядаються питання про вибори наглядової ради акціонерного товариства або про зміну статутного капіталу.
2. Внесення змін до порядку денного загальних зборів, які проводяться у заочній формі, не допускається.
3. Рішення про проведення загальних зборів у заочній формі приймається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства). Повідомлення про проведення загальних зборів крім відомостей, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, повинне містити:
1) дату надіслання акціонерам бюлетенів для заочного голосування, що повинна бути не пізніше ніж через три дні після дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
2) форму і текст бюлетенів для заочного голосування;
3) перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань, винесених на загальні збори.
4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється в порядку, встановленому цим Законом, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства в мережі Інтернет.
5. Бюлетень для заочного голосування (опитування) повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 43 цього Закону, а також відомості про:
1) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
2) порядок засвідчення справжності підпису на бюлетені та порядок його надсилання відповідно до частини 7 цієї статті.
6. Бюлетені для заочного голосування надсилаються разом з письмовим повідомленням про проведення загальних зборів та їх порядок денний та разом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на загальні збори, поштовим відправленням з описом вкладення кожному акціонерові, включеному до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
7. Справжність підпису акціонера на бюлетені для заочного голосування засвідчується нотаріусом. Бюлетень для заочного голосування надсилається акціонерному товариству поштовим відправленням з описом вкладення, на якому зазначається: «Бюлетень для заочного голосування».
8. Якщо від акціонера до акціонерного товариства надійшли бюлетені для заочного голосування після підрахунку голосів, конверт з бюлетенями не відкривається і повертається акціонеру.
9. Акціонер вважається таким, що зареєструвався та взяв участь у загальних зборах у заочній формі, якщо його бюлетені для заочного голосування надійшли до акціонерного товариства до підрахунку голосів.
10. Контроль за підрахунком голосів акціонерів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, мають право здійснювати контроль за підрахунком голосів акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
22-2) доповнити Закон після статті 48 статтею 48-2 такого змісту:
«Стаття 48-2. Проведення загальних зборів із застосуванням заочного голосування
1. Наглядова рада або акціонер (акціонери), які вимагають скликання загальних зборів, можуть встановити, що загальні збори проводяться із застосуванням заочного голосування бажаючими акціонерами. Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені випадки, коли проведення загальних зборів із застосуванням заочного голосування бажаючими акціонерами є обов’язковим..
2. Внесення змін до порядку денного загальних зборів, які проводяться з можливістю застосування заочного голосування, не допускається.
3. Рішення про проведення загальних зборів з можливістю застосування заочного голосування приймається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства). Повідомлення про проведення загальних зборів крім відомостей, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, повинне містити:
1) дату надіслання акціонерам бюлетенів для заочного голосування, що повинна бути не пізніше ніж через три дні після дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
2) форму і текст бюлетенів (окремо по кожному питанню, що виноситься на розгляд) для заочного голосування;
3) перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань, винесених на загальні збори.
4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється в порядку, встановленому цим Законом, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства в мережі Інтернет.
5. Бюлетень для заочного голосування (опитування) повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 43 цього Закону, а також відомості про:
1) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
2) порядок засвідчення справжності підпису на бюлетені та порядок його надсилання відповідно до частини 7 цієї статті.
6. Бюлетені для заочного голосування надсилаються разом з письмовим повідомленням про проведення загальних зборів та їх порядок денний та разом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на загальні збори, поштовим відправленням з описом вкладення кожному акціонерові, включеному до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
7. Справжність підпису акціонера на бюлетені для заочного голосування засвідчується нотаріусом. Бюлетені для заочного голосування надсилаються акціонерному товариству поштовим відправленням з описом вкладення, на якому зазначається: «Бюлетені для заочного голосування.». Кожен бюлетень запечатується окремо і на ньому робиться напис, що дозволяє визначити питання, з якого він наданий.
8. Якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах шляхом очного голосування, йому видаються бюлетені для очного голосування. Такі бюлетені за змістом мають бути ідентичними бюлетеням для заочного голосування.
9. Якщо від акціонера, який зареєструвався для участі у загальних зборах шляхом очного голосування, до акціонерного товариства надійшли бюлетені для заочного голосування, а також у разі, якщо від акціонера до акціонерного товариства надійшли бюлетені для заочного голосування після початку проведення загальних зборів, ці бюлетені не враховуються при голосуванні, конверт з бюлетенями не відкривається, а після закінчення зборів повертається акціонеру.
10. Акціонер, який не зареєструвався для участі у загальних зборах шляхом очного голосування, вважається таким, що зареєструвався та взяв участь у загальних зборах шляхом заочного голосування, якщо його бюлетені для заочного голосування надійшли до акціонерного товариства до початку проведення загальних зборів.
11. Відкриття бюлетенів для заочного голосування здійснюється після завершення голосування бюлетенями для очного голосування під час підрахунку голосів.
12. Контроль за підрахунком голосів акціонерів може здійснювати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, мають право здійснювати контроль за підрахунком голосів акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.;».
 
Відхилено      
148. «Стаття 48. Проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)
 
      
149. 1. Статутом акціонерного товариства може бути передбачена можливість проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) без присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного, крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 цього Закону.
 
-134- Кальцев С.Ф.
пп. 23 п. 7:
статтю 48 викласти у такій редакції:
«Стаття 48. Проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)
1. Статутом акціонерного товариства може бути передбачена можливість проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) без присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного, крім чергових річних загальних зборів та загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 цього Закону, а також вирішення питань щодо обрання посадових осіб органів товариства.
 
Відхилено      
    -135- Пишний А.Г.
У підпункті 23 пункту 7 розділу І законопроекту частину першу статті 48 «Про акціонерні товариства» викласти у такій редакції:
«1. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 100 осіб може бути передбачена можливість проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) без присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного, крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 цього Закону.»;
 
Враховано частково    
    -136- Одарченко Ю.В.
У підпункті 23 пункту 7 Розділу І статтю 48 доповнити частиною 13 наступного змісту:
«13. У бюлетені для заочного голосування (опитування) обов'язково передбачається поле «Не підтримую проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)». Акціонер має право відмітити свою незгоду із проведенням загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) незалежно від того, чи проголосував він по інших питаннях порядку денного. У випадку, якщо акціонери, що в сукупності володіють понад 25% акцій підприємства висловляться проти проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) вони визнаються недійсними, про що складається протокол.»
 
Відхилено    
150. 2. На загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування) можуть прийматися рішення з усіх питань.
 
-137- Кальцев С.Ф.
Пропонується доповнити ч. 2 словами "крім тих, що визначені у частині першій цієї статті"
 
Відхилено      
    -138- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац четвертий підпункту 23 пункту 7 розділу І доповнити словами:
«, крім питань:
а) які підлягають обов’язковому включенню до порядку денного річних загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 32 цього Закону;
б) які приймаються більшістю у три чверті голосів відповідно до вимог цього Закону або статуту товариства;
в) голосування по яких дає підстави акціонеру вимагати викупу товариством належних йому акцій відповідно до вимог цього Закону.»
 
Відхилено    
151. 3. Рішення про проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) приймається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) і повинне містити:
 
      
152. 1) перелік питань, що виносяться на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування), та проекти рішень з таких питань;
 
      
153. 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
      
154. 3) дату надіслання акціонерам бюлетенів для заочного голосування, що повинна бути не пізніше ніж через три дні після дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом голосування;
 
      
155. 4) дату закінчення отримання товариством заповнених акціонерами бюлетенів для голосування, що повинна бути не раніше ніж через 30 і не пізніше ніж через 60 днів після дати надіслання акціонерам бюлетенів для голосування;
 
      
156. 5) форму і текст бюлетеня для заочного голосування (опитування);
 
      
157. 6) перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань, винесених на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування).
 
      
158. 4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) не пізніше ніж за 20 днів до встановленої дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування) повинне бути опубліковане в офіційному друкованому органі та надіслане фондовій біржі, на якій таке товариство перебуває в біржовому списку.
 
-139- Фаєрмарк С.О.
Абзац дванадцятий підпункту 23 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) не пізніше ніж за 20 днів до встановленої дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування) повинне бути опубліковане в офіційному друкованому органі, а для публічних акціонерних товариства - також надіслане фондовій біржі, на якій акції такого товариства перебувають в біржовому списку".
 
Відхилено      
159. 5. Бюлетень для заочного голосування (опитування) повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 43 цього Закону, крім відомостей про дату і час початку проведення загальних зборів, а також відомості про:
 
      
160. 1) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
-140- Кальцев С.Ф.
Доповнити ч. 5 ст. 48 пунктом 2 такого змісту:
"2) поштову адресу, на яку акціонеру необхідно направити заповнений бюлетень для заочного голосування (опитування)"та вважати пп. 2-5 пп. 3-6 відповідно.
 
Відхилено      
161. 2) дату закінчення отримання акціонерним товариством заповнених акціонерами бюлетенів для заочного голосування (опитування);
 
      
162. 3) прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера та кількість голосів, що йому належить;
 
      
163. 4) застереження про те, що підпис на бюлетені уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а підпис акціонера — фізичної особи — посвідчений нотаріально;
 
-141- Кальцев С.Ф.
пропонується пункт 5 (п. 4 за первісною нумерацією) частини п'ятої статті 48 викласти в такій редакції:
"5) застереження про те, що підпис на бюлетені уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути посвідчений печаткою такої юридичної особи, за винятком випадку якщо уповноважена особа такого акціонера діє на підставі довіреності із зазначенням її права діяти без печатки, а підпис акціонера – фізичної особи – посвідчений нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або уповноваженою особою депозитарію або зберігача, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку".
 
Немає висновку      
164. 5) застереження про те, що у разі відсутності засвідченого підпису бюлетень для заочного голосування (опитування) вважається недійсним.
 
      
165. Бюлетень для заочного голосування (опитування) у публічному акціонерному товаристві підписується корпоративним секретарем, у приватному акціонерному товаристві — головою наглядової ради (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) та засвідчується печаткою акціонерного товариства.
 
      
166. У разі коли бюлетень для заочного голосування (опитування) складається з кількох аркушів, він скріплюється та нумерується. При цьому кожен аркуш засвідчується печаткою акціонерного товариства та підписується акціонером.
 
-142- Лелюк О.В.
Останнє речення абзацу 3 частини п’ятої статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«При цьому кожен аркуш засвідчується печаткою акціонерного товариства та підписується акціонером із зазначенням його прізвища, імені та по батькові. «;
 
Відхилено      
167. 6. Бюлетень для заочного голосування (опитування) та документи з питань, винесених на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування), надсилаються листом кожному акціонерові, включеному до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування). Бюлетень для заочного голосування (опитування) заповнюється та підписується акціонером, посвідчується нотаріально та надсилається акціонерному товариству рекомендованим листом, на якому зазначається: «Бюлетень для голосування (опитування). Не відкривати до дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).».
 
-143- Кальцев С.Ф.
Перше речення частини шостої статті 48 після слів "заочне голосування" пропонується доповнити словами: "у тому числі проекти документів, що підлягають затвердженню".
Друге речення частини шостої статті 48 пропонується змінити наступним чином:
після слів "підписується акціонером" доповнити словами: "посвідчується у встановленому законом порядку (за винятком випадку, якщо уповноважена особа акціонера – юридчної особи, діє на підставі довіреності із зазначенням її права діяти без печатки)";
після слів "акціонерному товариству" доповнити словами "на поштову адресу, зазначену у бюлетені для заочного голосування цінним листом з описом вмісту".
Доповнити частину шосту третім реченням такого змісту: "Уповноважена особа акціонера – юридичної особи, що діє на підставі довіреності із зазначенням її права діяти без печатки, надсилає разом із заповненим бюлетенем копію такої довіреності".
 
Відхилено      
    -144- Пишний А.Г.
У підпункті 23 пункту 7 розділу І законопроекту у частині шостій статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства» друге речення викласти у такій редакції: «Бюлетень для заочного голосування (опитування) заповнюється та підписується акціонером (уповноваженою особою акціонера, який є юридичною особою), посвідчується нотаріально та надсилається акціонерному товариству рекомендованим листом, на якому зазначається: «Бюлетень для голосування (опитування). Не відкривати до дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).» «;
 
Відхилено    
168. 7. Акціонери, бюлетені для заочного голосування (опитування) від яких надійшли до акціонерного товариства до встановленої дати закінчення отримання товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування), вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування).
 
      
169. Загальні збори, що проводилися шляхом заочного голосування (опитування), вважаються такими, що відбулися, якщо в них узяли участь акціонери, які сукупно є власниками понад 60 відсотків голосуючих акцій.
 
      
170. 8. Рішення з питання, винесеного на загальні збори, що проводилися шляхом заочного голосування (опитування), вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість акціонерів, які надіслали акціонерному товариству бюлетені для заочного голосування (опитування) до встановленої дати закінчення отримання товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).
 
-145- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
В абзаці двадцять четвертому підпункту 23 пункту 7 розділу І слова «проголосувало більшість» замінити словами «віддано більшість голосів».
 
Відхилено      
171. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2—7, 14 та 23 частини другої статті 33 цього Закону, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало три чверті голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування).
 
-146- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 23 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано      
172. 9. Відкриття бюлетенів для заочного голосування (опитування) та підрахунок голосів акціонерів розпочинається не раніше встановленої дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).
 
-147- Кальцев С.Ф.
Слова "відкриття бюлетенів" змінити на "відкриття конвертів із бюлетенями";
доповнити речення словами "та не пізніше наступного робочого дня після такої дати".
 
Відхилено      
173. Контроль за підрахунком голосів акціонерів може здійснювати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, мають право здійснювати контроль за підрахунком голосів акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-148- Кальцев С.Ф.
Пропонується доповнити ч. 9 ст. 48 реченнями другим-п'ятим такого змісту: "Підрахунок голосів на загальних зборах, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування) здійснює лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства). Повноваження лічильної комісії за рішенням наглядової ради можуть передаватись за договором депозитарію або зберігачу. Строк підрахунку голосів не може перевищувати двох робочих днів. Датою проведення загальних зборів, що проводились шляхом заочного голосування (опитування) є дата завершення підрахунку голосів".
 
Відхилено      
174. 10. Протокол про підсумки проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) складається не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).
 
      
175. У протоколі про підсумки проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) зазначається:
 
      
176. 1) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
      
177. 2) дата надіслання акціонерам бюлетенів для заочного голосування (опитування);
 
      
178. 3) дата закінчення отримання акціонерним товариством заповнених акціонерами бюлетенів для заочного голосування (опитування);
 
-149- Кальцев С.Ф.
Доповнити частину десяту статті 48 пунктом 4 такого змісту: "4) дата відкриття конвертів із бюлетенями для заочного голосування та підрахунку голосів акціонерів" та вважати пункти 4-8 пунктами 5-9 відповідно
 
Відхилено      
179. 4) перелік питань, винесених на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування);
 
      
180. 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
      
181. 6) загальна кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
      
182. 7) кворум загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного, зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
 
      
183. 8) підсумки голосування із зазначенням кількості голосів «за», «проти» та «утримався» щодо кожного питання, поставленого на голосування, та рішення, прийняті з кожного питання.
 
      
184. 11. Підсумки проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) доводяться до відома акціонерів протягом 10 днів після складення протоколу про підсумки голосування.
 
      
185. 12. Бюлетень для заочного голосування (опитування) визнається недійсним у разі, коли:
 
-150- Кальцев С.Ф.
У частині дванадцятій статті 48 слова "у разі" змінити на "у випадках, передбачених частиною четвертою статті 43 цього Закону, а також у випадках"
 
Відхилено      
186. 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
      
187. 2) на ньому відсутній підпис акціонера та печатка акціонерного товариства;
 
-151- Лелюк О.В.
Пункт 2 частини дванадцятої статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції:
«2) на ньому відсутній підпис акціонера із зазначенням його прізвища, імені та по батькові в випадках передбачених цією статтею та печатка акціонерного товариства; «.
 
Відхилено      
    -152- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
В абзаці сорок першому підпункту 23 пункту 7 розділу І слово «та» замінити словами «та/або».
 
Відхилено    
188. 3) підпис акціонера не посвідчений нотаріально;
 
      
189. 4) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані.»;
 
      
190. 24) у статті 51:
 
      
191. у першому реченні частини третьої слова «та відповідальність» замінити словами «, права та обов’язки»;
 
      
192. у частині четвертій слова «, крім члена наглядової ради — юридичної особи — акціонера» виключити;
 
-153- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані законопроектом до частини четвертої статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   24) у частині у статті 51 четвертій слова « крім члена наглядової ради — юридичної особи — акціонера» виключити;
 
193. 25) у частині другій статті 52:
 
-154- Ляшко О.В.
Пункт 5 частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
«2) підготовка проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;»
 
Відхилено   25) у частині другій статті 52:
 
194. у пункті 16 слова «у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях» замінити словами «в об’єднаннях підприємств»;
 
   у пункті 16 слова «у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях» замінити словами «в об’єднаннях підприємств»;
 
195. у пункті 21 слова «реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або» виключити;
 
   у пункті 21 слова «реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або» виключити;
 
196. 26) у статті 53:
 
-155- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Залишити чинну редакцію статті 53 закону без змін.
 
Відхилено   26) текст статті 53 викласти в такій редакції:
 
197. частину першу викласти у такій редакції:
 
-156- Березкін С.С.
Підпункт 26 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено      
198. «1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб — акціонерів, а також з числа фізичних осіб — представників акціонера.
 
-157- Ляшко О.В.
Частину першу статті 53 викласти в такій редакції:
«1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб — акціонерів, а також з числа фізичних осіб — представників акціонера.»
 
Немає висновку      
199. Акціонер, фізична осіба — представник якого обраний членом наглядової ради, в будь-який момент може замінити свого представника без переобрання його загальними зборами.»;
 
-158- Фаєрмарк С.О.
В абзаці четвертому підпункту 26 пункту 7 проекту Закону слово "осіба" замінити словом "особа".
 
Відхилено      
200. у частині другій:
 
-159- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 26 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«26) статтю 53 викласти у такій редакції:
«Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
2. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
3. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
4. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
5. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради.
6. З моменту обрання складу наглядової ради вважається укладеним договір товариства та членів наглядової ради.
Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.
У договорі може бути передбачена виплата членам наглядової ради винагороди та можливість сплати товариством за них внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.».
 
Відхилено   «1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб. До складу наглядової ради обираються представники акціонерів або незалежні директори. До складу наглядової ради може бути обраний лише один представник кожного акціонера.
Під час обрання членів наглядової ради разом з іншою інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера) або чи є він незалежним директором.
Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, у будь-який момент може замінити свого представника. Акціонер може розподілити повноваження свого представника між кількома представниками. Незалежний директор не може бути замінений або відкликаний з посади без рішення загальних зборів акціонерів товариства.
2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни представника акціонера (розподілу повноважень між кількома представниками) повноваження нового представника (представників) акціонера дійсні з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну (розподіл повноважень) представника.
3. Акціонер та член наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
4. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині другій цієї статті.
5. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інше не передбачено статутом.
6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом»
 
201. абзац перший викласти у такій редакції:
 
-160- Ляпіна К.М.
Підпункт 26 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«26) статтю 53 викласти у такій редакції:
1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб. До складу наглядової ради обираються представники акціонерів або незалежні директори.
У бюлетені для кумулятивного голосування при обранні членів наглядової ради разом з іншою інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради зазначається інформація чи є такий кандидат представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера) або чи є він незалежним директором.
Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, в будь-який момент може замінити свого представника. Акціонер може мати лише одного представника, який є членом наглядової ради.
Незалежний директор не може бути замінений або відкликаний з посади без рішення загальних зборів акціонерів товариства.
2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни представника акціонера повноваження нового представника акціонера дійсні з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про призначення (заміну) представника.
3. Акціонер та член наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
4. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про призначення представників акціонерів членами наглядової ради.
5. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства може здійснюватися шляхом кумулятивного голосування, якщо інше не передбачено статутом.
6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом.».
 
Враховано редакційно      
202. «2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни фізичної особи — представника акціонера повноваження нового представника акціонера дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером та отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про призначення (заміну) представника, яке, крім іншого, повинне містити:»;
 
-161- Ляшко О.В.
Частину другу статті 53 викласти в такій редакції:
«2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.»
 
Відхилено      
203. в абзаці сьомому слова «Член наглядової ради — юридична особа» замінити словом «Акціонер»;
 
      
204. доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
      
205. «Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника — члена наглядової ради, письмово повідомивши про це акціонерному товариству відповідно до вимог, передбачених цією частиною.».
 
-162- Ляшко О.В.
Новий абзац після абзацу сьомого виключити.
 
Відхилено      
206. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
      
207. в абзаці дев’ятому слова «акціонерів — членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді» замінити словами «про призначення представників акціонерів членами наглядової ради»;
 
      
208. частину четверту викласти у такій редакції:
 
      
209. «4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства може здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.»;
 
      
210. 27) у статті 56:
 
-163- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства". Залишити чинну редакцію статті 56 закону без змін.
 
Враховано      
211. назву статті викласти у такій редакції:
 
-164- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 27 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«27) частину четверту статті 56 викласти у такій редакції:
«4. Наглядова рада має право обрати (призначити) корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.».»
 
Відхилено      
212. «Стаття 56. Комітети наглядової ради»;
 
-165- Ляпіна К.М.
Підпункт 27 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«27) частину четверту статті 56 викласти у такій редакції:
«4. Наглядова рада має право обрати (призначити) корпоративного секретаря. В публічних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів понад 1000 осіб наглядова рада обов’язково обирає (призначає) корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є посадовою особою, до компетенції якого належить:
1) здійснення взаємодії акціонерного товариства з акціонерами, іншими інвесторами;
2) надання інформації, в тому числі статуту та інших внутріщніх документів товариства, акціонерам та іншим особам, які мають на це право;
3) виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерного товариства, а також голови лічильної комісії відповідно до статті 44 цього Закону;
4) підготовка проведення засідання наглядової ради;
5) виконання функцій секретаря засідань наглядової ради;
6) надання акціонерам роз’яснень щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонерів.";
 
Відхилено      
213. частину четверту виключити;
 
      
214. 28) абзац перший частини першої статті 61 після слів «за рішенням наглядової ради» доповнити словами «з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
   27) абзац перший частини першої статті 61 після слів «за рішенням наглядової ради» доповнити словами «з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
215. 29) доповнити Закон розділом ІХ-1 такого змісту:
 
-166- Воропаєв Ю.М.
Не вносити до Закону України "Про акціонерні товариства" новий розділ ІХ-І "КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" та нові статті 611 "Корпоративний секретар акціонерного товариства", 612 "Компетенція корпоративного секретаря", 613 "Обрання та відкликання корпоративного секретаря".
 
Враховано      
216. «Розділ ІХ-1
 
-167- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 29 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано      
217. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 
      
218. Стаття 61-1. Корпоративний секретар акціонерного товариства
 
      
219. 1. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства, що не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада корпоративного секретаря, а в товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства понад 100 осіб посада корпоративного секретаря запроваджується обов’язково.
 
-168- Березкін С.С.
Абзац п’ятий підпункту 29 пункту 7 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. В акціонерних товариствах може запроваджуватися посада корпоративного секретаря.»
 
Відхилено      
    -169- Кальцев С.Ф.
У ст. 61-1 пропонується: слова "акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства, що не перевищує 100 осіб" змінити на "приватних акціонерних товариствах";
Слова: "товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства понад 100 осіб" змінити на "публічних акціонерних товарствах"
 
Відхилено    
220. 2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами, іншими інвесторами, а також виконує інші функції, визначені цим Законом та статутом товариства.
 
-170- Ляшко О.В.
Частину другу статті 61-1 в редакції першого читання.-
 
Відхилено      
221. 3. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий або трудовий договір. Такий договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом товариства.
 
      
222. 4. Корпоративний секретар не може передавати свої повноваження іншій особі.
 
      
223. У разі неможливості здійснення корпоративним секретарем своїх повноважень вони тимчасово покладаються на одного із членів наглядової ради за рішенням голови наглядової ради або на іншу особу за рішенням загальних зборів у разі відсутності в акціонерному товаристві наглядової ради.
 
      
224. Стаття 61-2. Компетенція корпоративного секретаря
 
      
225. 1. До компетенції корпоративного секретаря належить:
 
      
226. 1) надання інформації акціонерам про діяльність акціонерного товариства;
 
      
227. 2) надання оригіналу статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, затверджених загальними зборами, включаючи зміни до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 
-171- Березкін С.С.
Абзац тринадцятий підпункту 29 пункту 7 законопроекту після слова «оригіналу» доповнити словами «або копії».
 
Відхилено      
    -172- Кальцев С.Ф.
Пропонується пункт 2 частини першої статті 61-2 доповнити таким повноваженням, як "зберігання документів товариства";
 
Відхилено    
228. 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 44 цього Закону;
 
-173- Кальцев С.Ф.
пункт 3 частини першої статті 61-2 викласти в такій редакції: "забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерів, складення протоколу загальних зборів, якщо статутом товариства не передбачено інше";
 
Відхилено      
229. 4) підготовка проведення засідання наглядової ради;
 
-174- Кальцев С.Ф.
пункт 4 частини першої статті 61-2 викласти в такій редакції: "підготовка проведення засідання наглядової ради, комітетів наглядової ради, складення протоколу засідання наглядової ради, якщо статутом товариства не передбачено інше";
 
Відхилено      
230. 5) надання акціонерам роз’яснень щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонерів;
 
      
231. 6) вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом акціонерного товариства та положенням про корпоративного секретаря товариства, а також питань, переданих згідно з рішенням наглядової ради чи загальних зборів для вирішення корпоративним секретарем;
 
      
232. 7) інші функції, передбачені цим Законом, статутом акціонерного товариства та положенням про корпоративного секретаря товариства.
 
-175- Кальцев С.Ф.
пункт 7 частини першої статті 61-2 доповнити словами "кодексом (принципами) корпоративного управління товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради товариства".
 
Відхилено      
233. 2. Посадові особи органів акціонерного товариства на вимогу корпоративного секретаря зобов’язані надати йому можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, установлених законом, статутом та внутрішніми положеннями акціонерного товариства.
 
      
234. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
 
      
235. Стаття 61-3. Обрання та відкликання корпоративного секретаря
 
      
236. 1. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-176- Березкін С.С.
Абзац двадцять другий підпункту 29 пункту 7 законопроекту доповнити словами «та статуту товариства».
 
Відхилено      
237. 2. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради обирає корпоративного секретаря, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
 
      
238. Повноваження корпоративного секретаря дійсні з дати його обрання та припиняються з дати обрання нового корпоративного секретаря.
 
      
239. Строк повноважень корпоративного секретаря становить три роки.
 
      
240. Одна і та сама особа може обиратися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
 
      
241. 3. Корпоративний секретар не може бути членом наглядової ради, виконавчого органу чи ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 61-1 цього Закону.
 
-177- Одарченко Ю.В.
У підпункті 29 пункту 7 Розділу І із частини 3 статті 61-3 слова «наглядової ради» виключити
 
Відхилено      
242. 4. Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень корпоративного секретаря.
 
      
243. 5. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень корпоративного секретаря, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого акціонерного товариства, до вирішення питання про його відповідальність.
 
      
244. До вирішення питання про відповідальність корпоративного секретаря наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження корпоративного секретаря.
 
      
245. 6. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
 
      
246. 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це акціонерному товариству за два тижні;
 
      
247. 2) у разі неможливості виконання обов’язків корпоративного секретаря за станом здоров’я;
 
      
248. 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків корпоративного секретаря;
 
      
249. 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 
      
250. Статутом або положенням про корпоративного секретаря акціонерного товариства може бути передбачено інші випадки дострокового припинення повноважень корпоративного секретаря.»;
 
      
251. 30) доповнити Закон статтею 62-1 такого змісту:
 
-178- Воропаєв Ю.М.
Не вносити до Закону України "Про акціонерні товариства" нову статтю 62-1 "Особливості розірвання трудового договору (контракту) з посадовою особою органів акціонерного товариства", у запропонованій законопроектом редакції.
 
Враховано      
252. «Стаття 62-1. Особливості розірвання трудового договору (контракту) з посадовою особою органів акціонерного товариства
 
      
253. 1. Трудовий договір (контракт) з посадовою особою органів акціонерного товариства, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір (контракт) до закінчення строку його чинності, крім підстав, визначених Кодексом законів про працю України, також може бути розірваний у разі прийняття рішення про припинення повноважень такої посадової особи органом акціонерного товариства, до компетенції якого відповідно до цього Закону належить прийняття такого рішення.
 
-179- Лелюк О.В.
Продовжити речення частини першої статті 62-1 Закону України «Про акціонерні товариства», наступними словами:
« 1. у разі, якщо умови розірвання трудового договору (контракту), в тому числі дострокового, встановлені угодою сторін. «;
 
Відхилено      
    -180- Фаєрмарк С.О.
Абзац третій підпункту З0 пункту 7 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"1.Трудовий договір (контракт) з посадовою особою органів акціонерного товариства, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір (контракт) до закінчення строку його чинності, може бути розірваний з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, органом акціонерного товариства, до компетенції якого відповідно до цього Закону належить прийняття такого рішення".
 
Відхилено    
254. 2. У разі припинення трудового договору (контракту) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, посадовій особі органів акціонерного товариства виплачується вихідна допомога у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку.»;
 
-181- Березкін С.С.
У абзаці четвертому підпункту 30 пункту 7 законопроекту слово «шестимісячного» замінити словом «двомісячного».
 
Відхилено      
    -182- Ляшко О.В.
Частину другу статті 621 виключити.
 
Враховано    
    -183- Лелюк О.В.
Частину другу статті 62-1 Закону України «Про акціонерні товариства», викласти у наступній редакції::
« 2. У разі припинення трудового договору (контракту) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли акціонерному товариству діями (бездіяльністю) такої посадової особи заподіяно шкоду, посадовій особі органів акціонерного товариства додатково виплачується вихідна допомога у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку. «;
 
Відхилено    
    -184- Фаєрмарк С.О.
Абзац четвертий підпункту З0 пункту 7 проекту Закону - виключити.
 
Враховано    
255. 31) частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
 
-185- Воропаєв Ю.М.
В частині другій статті 63 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, запропонованій законопроектом, слово "матеріальну" замінити на "майнову".
 
Враховано   28) частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
 
256. «2. Посадові особи органів акціонерного товариства за шкоду, заподіяну товариству своїми діями (бездіяльністю), несуть матеріальну відповідальність у розмірі нанесеної шкоди.»;
 
-186- Ляшко О.В.
Частину другу статті 63 залишити в діючій редакції.
 
Відхилено   «2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну товариству своїми діями (бездіяльністю), у розмірі завданих збитків»;
 
    -187- Шаров І.Ф.
Федоряк Г.Д.
Абзац другий підпункту 31 пункту 7 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Посадові особи органів акціонерного товариства, які виконують свої обов’язки на підставі цивільно-правового договору, відповідають за шкоду, завдану акціонерному товариству, відповідно до цивільного законодавства, а посадові особи, які виконують свої обов‘язки на підставі трудового договору, – у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини товариству.»
 
Відхилено    
257. 32) у статті 65:
 
   29) у статті 65:
 
258. абзац перший частини першої після слів «афілійованим особам, стала» доповнити словами « (прямо або опосередковано)»;
 
-188- Ляпіна К.М.
Абзац другий підпункту 32 пункту 7 розділу І законопроекту після « (прямо або опосередковано)» доповнити словами:
«а після слів «у процесі приватизації» словами: «, якщо при цьому держава залишається власником значного пакету акцій товариства. Обов'язок особи, що набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакету в порядку спадкування».
 
Враховано частково   в абзаці першому частини першої:
після слів «афілійованим особам, стала» доповнити словами « (прямо або опосередковано)»;
доповнити реченням такого змісту: «Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва»;
 
259. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
260. «4. Ціна придбання акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за їх номінальну вартість.
 
-189- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, що пропонуються законопроектом до частини четвертої статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", в части визначення ціни придбання акцій, як такої, що дорівнює їх ринковій вартості, та не може бути меншою за номінальну вартість. Залишити порядок визначення ціни придбання в існуючій редакції та викласти частину четверту статті 65 закону в такій редакції:
"Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню коли особа (особи, що діють спільно) стали (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства".
 
Враховано частково   «4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій.
 
261. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, що діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства.»;
 
   Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала власником (прямо або опосередковано) контрольного пакета акцій акціонерного товариства»;
 
262. 33) у статті 66:
 
   30) у статті 66:
 
263. абзац сьомий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац сьомий частини першої замінити двома новими абзацами такого змісту:
 
264. «Ціна викупу акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за їх номінальну вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
 
-190- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац третій частини першої статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства", зміни до якого вносяться законопроектом, в такій редакції:
"Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі".
 
Враховано частково   «Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
 
265. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.».
 
   Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп у акціонерів акцій за їхньою згодою».
 
266. У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
267. у частині третій:
 
-191- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані законопроектом до частини третьої статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства". Залишити діючу редакцію частини третьої статті 66 закону без змін.
 
Враховано частково      
    -192- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 33 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано    
268. друге речення абзацу першого виключити;
 
-193- Шаров І.Ф.
Абзац сьомий підпункту 33 пункту 7 розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«друге речення абзацу першого виключити;».
 
Враховано   абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
    -194- Березкін С.С.
Абзац сьомий підпункту 33 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Враховано    
    -195- Фаєрмарк С.О.
Абзац сьомий підпункту 33 пункту 7 проекту Закону - виключити.
 
Враховано    
    -196- Блавацький М.В.
У пункті 33) частини 7 Розділу І слова «у частині третій: друге речення абзацу першого виключити;» виключити.
 
Враховано    
269. абзац другий викласти у такій редакції:
 
      
270. «Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за їх номінальну вартість.»;
 
   «Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій»;
 
271. 34) у статті 68:
 
   31) у статті 68:
 
272. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
273. пункт 2 після слова «правочину» доповнити словами «, в тому числі про попереднє схвалення значного правочину»;
 
-197- Ляпіна К.М.
Абзац третій підпункту 34 пункту 7 розділу І законопроекту після слів «значних правочинів» доповнити словами: «чи правочину, щодо якого є заінтересованість».
 
Враховано   пункт 2 доповнити словами «у тому числі про попереднє схвалення значного правочину чи правочину, щодо якого є заінтересованість»;
 
274. доповнити частину пунктом 4 такого змісту:
 
-198- Березкін С.С.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 34 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
    -199- Блавацький М.В.
У пункті 34) частини 7 Розділу І слова «доповнити частину пунктом 4 такого змісту: «4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»« виключити.
 
Відхилено    
275. «4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»;
 
-200- Ляпіна К.М.
Абзаци 4-7 підпункту 34 пункту 7 розділу І законопроекту вилучити, а саме:
«доповнити частину пунктом 4 такого змісту:
«4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»;
частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»;
 
Відхилено   «4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення»;
 
    -201- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци четвертий – сьомий підпункту 34 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено    
276. частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
277. «3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»;
 
   «3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення»;
 
278. 35) у статті 69:
 
   32) у частині першій статті 69:
 
279. у частині першій:
 
      
280. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
281. «1. Ціна викупу акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, але не може бути нижчою за їх номінальну вартість.»;
 
-202- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані законопроектом до абзацу першого частини першої статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо визначення ціни викупу акцій.
 
Враховано частково   «1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій»;
 
282. в абзаці другому слова «Ціна викупу акцій розраховується» замінити словами «Ринкова вартість акцій визначається»;
 
   в абзаці другому слова «Ціна викупу акцій розраховується» замінити словами «Ринкова вартість акцій визначається»;
 
283. доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
      
284. «2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, повинне надіслати акціонерам, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:
 
-203- Воропаєв Ю.М.
Не вносити нову редакцію частини другої статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства", запропоновану законопроектом.
 
Враховано      
285. ціни викупу акцій;
 
-204- Ляшко О.В.
Частину другу статті 69 виключити.
 
Враховано      
286. кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
 
      
287. строку, протягом якого акціонер може подати акціонерному товариству письмову вимогу про обов’язковий викуп акцій;
 
      
288. строку здійснення акціонерним товариством оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).».
 
      
289. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
-205- Ляшко О.В.
Частину прешу статті 71 викласти в такій редакції:
«1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством значного правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
 
Відхилено (ст. 116)     
290. 36) у частині другій статті 71:
 
-206- Одарченко Ю.В.
Підпункт 36 пункту 7 Розділу І виключити
 
Відхилено   33) у статті 71:
частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Правочин вважається таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 1 відсотка вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
    -207- Ляпіна К.М.
Абзац перший підпункту 36 пункту 7 Розділу І замінити п’ятьмя абзацами такого змісту:
"36) у статті 71:
доповнити частину першу після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
"Правочин вважається таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 1 відсотка вартості активів";
у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим
у частині другій:"
 
Враховано    
291. доповнити частину після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 
-208- Воропаєв Ю.М.
Не вносити новий абзац другий до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов’язковості залучення наглядовою радою товариства аудитора для оцінки правочину на відповідність інтересам товариства.
 
Враховано по суті  у частині другій:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
292. «Наглядова рада під час прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення його оцінки на відповідність інтересам акціонерного товариства залучає аудитора, якщо інше не передбачено статутом товариства.».
 
-209- Ляшко О.В.
Абзац третій підпункту 36 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
«Наглядова рада під час прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення його оцінки на відповідність інтересам акціонерного товариства може залучити аудитора, якщо інше не передбачено статутом товариства.»
 
Враховано редакційно   «Наглядова рада (у разі якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства – виконавчий орган товариства) під час прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення його оцінки на відповідність умов такого правочину звичайним ринковим умовам може залучати незалежного аудитора, суб’єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію».
 
    -210- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
У абзаці третьому підпункту 36 пункту 7 розділу І слова «залучає аудитора, якщо інше не передбачено статутом товариства» замінити словами «може залучати незалежного аудитора, суб’єкта оціночної діяльності або іншу особу, що має відповідну кваліфікацію».
 
Враховано редакційно    
    -211- Березкін С.С.
У абзаці третьому підпункту 36 пункту 7 законопроекту слово «залучає» замінити словами «може залучати».
 
Відхилено    
    -212- Ляпіна К.М.
Абзац третій підпункту 36 пункту 7 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«Наглядова рада при прийнятті рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення експертизи і оцінки впливу укладення такого правочину на стан фінансово-господарської діяльності товариства може залучати аудитора (аудиторську фірму).»
 
Враховано редакційно    
    -213- Пишний А.Г.
У підпункті 36 пункту 7 розділу І законопроекту новий абзац, яким пропонується доповнити частину другу статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти у такій редакції: «Наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом – виконавчий орган товариства) під час прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення його оцінки на відповідність інтересам акціонерного товариства залучає аудитора.»
 
Враховано частково    
293. У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим — десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим — десятим;
 
294. в абзаці десятому слово «може» замінити словами «або загальні збори можуть»;
 
   в абзаці десятому слово «може» замінити словами «або загальні збори можуть»;
 
295. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-214- Березкін С.С.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 36 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:
 
296. «Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов’язане оприлюднити відповідну інформацію у передбаченому законом порядку із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1—4 цієї частини.»;
 
-215- Ляшко О.В.
Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«Після прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов’язане оприлюднити відповідну інформацію у передбаченому законом порядку із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1—4 цієї частини.»
 
Відхилено   «Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов’язане оприлюднити відповідну інформацію у порядку, передбаченому законом, із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1—4 частини другої цієї статті.
У разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, щодо якого є заінтересованість, перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, наглядова рада після прийняття нею рішення про можливість його вчинення товариством виносить на розгляд загальних зборів питання про вчинення значного правочину. Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість»;
 
    -216- Ляпіна К.М.
Доповнити підпункт 36 пункту 7 розділу І законопроекту новим абзацом:
«Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, щодо якого є заінтересованість, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, наглядова рада після прийняття нею рішення про можливість його вчинення товариством виносить на розгляд загальних зборів питання про вчинення значного правочину. Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»
 
Враховано    
297. 37) в абзаці другому частини першої статті 73 слова і цифри «до 100 осіб» замінити словами і цифрами «, що не перевищує 100 осіб,»;
 
   34) в абзаці другому частини першої статті 73 слова і цифри «до 100 осіб» замінити словами і цифрами «що не перевищує 100 осіб»;
 
298. 38) у частині першій статті 75 слово «публічного» виключити;
 
-217- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані до статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Враховано      
299. 39) у пункті 14 частини першої статті 77 слово «державну» виключити;
 
   35) у пункті 14 частини першої статті 77 слово «державну» виключити;
 
300. 40) у частині третій статті 78 слова «власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому» замінити словами «власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені»;
 
   36) у частині третій статті 78 слова «власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому» замінити словами «власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені»;
 
301. 41) у статті 81:
 
   37) у статті 81:
 
302. в абзаці другому частини другої слова «перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та» замінити словами «та обґрунтування порядку»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та» замінити словами «та обґрунтування порядку»;
 
303. пункт 3 частини четвертої виключити;
 
   пункт 3 частини четвертої виключити;
 
304. 42) у частині шостій статті 83:
 
   38) у частині шостій статті 83:
 
305. пункт 6 виключити;
 
   пункт 6 виключити;
 
306. у пункті 14 слово «статуту» виключити;
 
   у пункті 14 слово «статуту» виключити;
 
307. у пункті 18 слово «державну» виключити;
 
   у пункті 18 слово «державну» виключити;
 
308. 43) у статті 84:
 
      
309. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
      
310. «Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. До акціонерного товариства може приєднатися лише акціонерне товариство.»;
 
-218- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
У абзаці третьому підпункту 43 пункту 7 розділу І слова «До акціонерного товариства може приєднатися лише акціонерне товариство.» виключити.
 
Враховано      
311. друге речення частини четвертої виключити;
 
-219- Воропаєв Ю.М.
Не враховувати зміни, запропоновані законопроектом до частини четвертої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства". Залишити частину четверту статті 84 закону без змін в діючій редакції.
 
Враховано      
312. 44) частину першу статті 85 доповнити абзацом такого змісту:
 
-220- Березкін С.С.
Підпункт 44 пункту 7 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
313. «Акціонерне товариство може припинятися шляхом поділу на два чи більше акціонерних товариства.»;
 
-221- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Підпункт 44 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано      
314. 45) частину третю статті 87 доповнити абзацами такого змісту:
 
   39) частину третю статті 87 доповнити абзацами третім - п‘ятим такого змісту:
 
315. «У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника.
 
   «У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.
 
316. Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства-правонаступника.
 
-222- Березкін С.С.
Абзац третій підпункту 45 пункту 7 законопроекту викласти у такій редакції:
«Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди уповноваженої особи (осіб) визначеної (визначених) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому цієї частини.»
 
Відхилено   Перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.
 
317. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю — правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому цієї частини.»;
 
   Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю — правонаступника підписуються уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому частини третьої цієї статті»;
 
318. 46) у пункті 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   40) у пункті 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
319. абзац восьмий після слів «наглядова рада акціонерного товариства» доповнити словами « (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства)»;
 
   абзац восьмий після слів «наглядова рада акціонерного товариства» доповнити словами « (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства)»;
 
320. в абзаці одинадцятому слова «рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «повідомлення, що розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,».
 
   в абзаці одинадцятому слова «рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «повідомлення, що розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
321. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
322. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
-223- Доповнити розділ ІІ законопроекту новим абзацом:
«2. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим Законом, у яких відсутні зареєстровані в установленому порядку випуски власних акцій, зобов’язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи та здійснити всі необхідні дії для реєстрації випуску акцій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пунктів 2 та 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності через рік з дня його опублікування.
2. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим Законом, у яких відсутні зареєстровані в установленому порядку випуски акцій, зобов’язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи та здійснити всі необхідні дії для реєстрації випуску акцій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
 
323. 2. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом не пізніше ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

-224- Палиця І.П.
У пункті 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «шести місяців» замінити словами «двох років».
 
Відхилено   3. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
4. З дня набрання чинності цим Законом членами наглядових рад акціонерних товариств вважаються представники тих юридичних осіб, які на день набрання чинності цим Законом були членами таких наглядових рад. Якщо таких представників було кілька, акціонер розподіляє між ними повноваження свого представника.

    -225- -226- Н.д.Кужель О.В. (Рєєстр. Карттка №) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Речення пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві положення після слів «акціонерного товариства» доповнити словами наступного змісту: «, а також привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.».
 
Відхилено    
    -226- Ляпіна К.М.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим абзацом:
«3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону порядок посвідчення Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.»
 
Відхилено