Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. про внесення змін до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»
 
   Про внесення зміни до статті 26
Закону України «Про зайнятість населення»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України «Про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2012, №63 (27.08.2012), ст.2565) абзац перший частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
 
-1- Фабрикант С.С.
Абзац перший розділу І викласти у такій редакції:
«І. Абзац перший частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) викласти в такій редакції:»
 
Враховано   І. Абзац перший частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) викласти в такій редакції:
 
4. «1. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у пунктах 1 - 3, 5, 6 частині першій статті 14 цього Закону, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або громадян, зазначених у пункті 4 частини першої статті 14 цього Закону, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений».
 
-2- Гриневецький С.Р.
У абзаці другому частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» слова «протягом одного року» замінити словами «протягом двох років».
 
Відхилено   «1. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у пунктах 1 - 6 частини першої статті 14 цього Закону, зареєстрованих як безробітні, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або громадян, зазначених у пункті 4 частини першої статті 14 цього Закону, які не зареєстровані як безробітні, строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений».
 
    -3- Шатворян В.Г.
В абзаці другому розділу І проекту Закону України після слів «зазначених у пункті 4 частини першої статті 14 цього Закону» доповнити словами «які працевлаштовуються на перше робоче місце».
 
Відхилено    
    -4- Фабрикант С.С.
В абзаці другому розділу І законопроекту слова та цифри «зазначених у пунктах 1 - 3, 5, 6 частині першій статті 14 цього Закону, та яким надано статус безробітного» замінити словами та цифрами «зазначених у пунктах 1 - 6 частини першої статті 14 цього Закону, зареєстрованих як безробітні»
 
Враховано    
    -5- Фабрикант С.С.
В абзаці другому розділу І законопроекту після слів та знаку «зазначених у пункті 4 частини першої статті 14 цього Закону,» доповнити словами та знаком «які не зареєстровані як безробітні,»
 
Враховано    
5. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення.
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-6- Гриневецький С.Р.
Пункт 1 Прикінцевих положень проекту Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» (реєстр. № 2883) викласти у новій редакції наступного змісту:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.
 
    -7- Шатворян В.Г.
Пункт перший розділу ІІ викласти у такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року».
 
Враховано    
    -8- Герега О.В.
Частину першу розділу ІІ викласти у такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року».
 
Враховано    
7. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
-9- Герега О.В.
Частину другу розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом, забезпечивши введення їх в дію одночасно з набранням чинності цим Законом».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом, забезпечивши введення їх у дію одночасно з набранням чинності цим Законом.
 
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
      
9. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.