Кількість абзаців - 85 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу
 
-1- Продан О.П.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів»
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. Абзац четвертий пункту 57.1 статті 57 після слів «звітний (податковий) рік» доповнити словами і цифрами « (без урахування суми спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу)».
 
-2- Продан О.П.
пункт 1 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -3- Долженков О.В.
Виключити пункт 1 із розділу І законопроекту;
 
Враховано    
6. 2. Підпункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 викласти у такій редакції:
 
-4- Продан О.П.
пункт 2 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -5- Пилипенко В.П.
Пункт 2 розділу І проекту Закону виключити;
 
Враховано    
    -6- Різаненко П.О.
Пункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 залишити у діючій редакції;
 
Враховано    
    -7- Пилипишин В.П.
Зміни до підпункту 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України виключити;
 
Враховано    
    -8- Гержов Ю.І.
Пункт другий Розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -9- Мхітарян Н.М.
Частину 2 розділу І законопроекту, якою пропонується викласти підпункт 136.1.9. пункту 136.1 ст.136 Податкового кодексу України у новій редакції – виключити;
 
Враховано    
7. «136.1.9. проценти від проведення операцій з інвестиційними активами інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю, які створені на строк будівництва об’єкта нерухомості та не менше ніж 95 відсотків активів яких розміщені в сертифікати фонду операцій з нерухомістю, на строк будівництва об’єкта нерухомості, що фінансується за рахунок таких інвестиційних активів.
 
-10- Бєлькова О.В.
Підпункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
«136.1.9. суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених інститутами спільного інвестування, активи яких складаються з цільових облігацій забезпечених квадратними метрами (цільові облігації, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва) та/або нерухомим майном та/або грошовими коштами, та доходи таких інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону»;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ     
8. Положення цього підпункту застосовуються протягом двох років з дня першого отримання інститутами спільного інвестування та фондами операцій з нерухомістю інвестиційних активів.».
 
-11- Долженков О.В.
Викласти пункт 2 розділу І законопроекту в наступній редакції:
«136.1.9. кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування,
проценти від проведення операцій з активами інститутів спільного інвестування;
кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, проценти від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону на строк будівництва об’єкта (об’єктів) нерухомості, що фінансується (фінансуються) за рахунок активів таких фондів.
Положення цього підпункту поширюються на фонди операцій з нерухомістю, які відповідають сукупності наступних критеріїв:
- активи яких складають не менше ніж 95 відсотків, що розміщені в сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
- створені на строк будівництва об’єкта (об’єктів) нерухомості.
Положення цього підпункту діють протягом двох років з моменту отримання фондами операцій з нерухомістю інвестиційних активів.
Положення цього підпункту поширюються на проценти від проведення операцій з активами інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю, які не перевищують 2-х кратний розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату нарахування таких процентів»;
 
Відхилено      
    -12- Святаш Д.В.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Підпункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 викласти у такій редакції:
136.1.9. суми коштів спільного інвестування - а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо), а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону».
 
Відхилено    
    -13- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Підпункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 викласти у такій редакції: 136.1.9. суми коштів спільного інвестування - а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо), а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону».
 
Відхилено    
9. 3. Абзац третій підпункту «в» підпункту 138.10.4 пункту 138.10 статті 138 після слів « (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом)» доповнити словами і цифрами «, спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу».
 
-14- Продан О.П.
пункт 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -15- Долженков О.В.
Виключити пункт 3 із розділу І законопроекту;
 
Враховано    
10. 4. Абзац перший підпункту 139.1.6 пункту 139.1 статті 139 після слів «суми податку на прибуток» доповнити словами і цифрами « (крім спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу)».
 
-16- Продан О.П.
пункт 4 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -17- Долженков О.В.
Виключити пункт 4 із розділу І законопроекту;
 
Враховано    
11. 5. Друге речення пункту 152.9 статті 152 після слів і цифр «у пункті 57.1 статті 57 цього Кодексу» доповнити словами і цифрами «, місяць для цілей спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу».
 
-18- Продан О.П.
пункт 5 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -19- Долженков О.В.
Виключити пункт 5 із розділу І законопроекту;
 
Враховано    
12. 6. У статті 153:
 
-20- Продан О.П.
пункт 6 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
13. 1) підпункт «в» підпункту 153.3.5 пункту 153.3 викласти у такій редакції:
 
-21- Бєлькова О.В.
Підпункт «в» підпункту 153.3.5 статті 153 Податкового кодексу України залишити в діючій редакції;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ     
    -22- Різаненко П.О.
Підпункт «в» пункту 153.3.5 пункту 153.3 статті 153 залишити у діючій редакції»;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
    -23- Пилипишин В.П.
Зміни до підпункту 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України виключити.
 
Враховано    
    -24- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:
«1) підпункт "в" підпункту 153.3.5 пункту 153.3 викласти у такій редакції: «в) інститутами спільного інвестування;»
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
    -25- Долженков О.В.
Викласти підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту в наступній редакції:
«1) підпункт 153.3.5 пункту 153.3 доповнити підпунктом «е» у такій редакції:
е) платником податку - емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року (ів) в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками року, за який виплачуються дивіденди, та за умови сплати нарахованого податку на прибуток підприємств за результатами такого року, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року (ів) перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту.»
 
Відхилено    
    -26- Святаш Д.В.
Підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:
«1) підпункт «в» підпункту 153.3.5 пункту 153.3 викласти у такій редакції:
в) інститутами спільного інвестування;»
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
14. «в) платником податку - емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками такого року, та за умови сплати податку на прибуток підприємств, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту»;
 
-27- Пилипенко В.П.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І проекту Закону викласти в новій редакції наступного змісту:
«1) доповнити підпункт 153.3.5 пункту 153.3 підпунктом «е» такого змісту:
«е) платником податку — емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками такого року, та за умови сплати податку на прибуток підприємств, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту.»
 
Відхилено      
    -28- Бєлькова О.В.
Підпункт 5 пункту 153.3 статті 153 Податкового кодексу України доповнити новим підпунктом «е» такого змісту:
«е) платником податку — емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками такого року, та за умови сплати податку на прибуток підприємств, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту»;
 
Відхилено    
    -29- Святаш Д.В.
Пункт 6 доповнити підпунктом 2 наступного змісту:
«2) доповнити підпункт 153.3.5 пункту 153.3 підпунктом «е» такого змісту:
«е) платником податку — емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками такого року, та за умови сплати податку на прибуток підприємств, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту.»
Підпункт 2 пункту 6 вважати підпунктом 3 відповідно.
 
Відхилено    
    -30- Андрієвський Д.Й.
Пункт 6 доповнити підпунктом 2 наступного змісту:
«2) доповнити підпункт 153.3.5 пункту 153.3 підпунктом «є» такого змісту: «є) платником податку — емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками такого року, та за умови сплати податку на прибуток підприємств, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту.
Підпункт 2 пункту 6 вважати підпунктом 3 відповідно»
 
Відхилено    
15. 2) доповнити статтю пунктом 153.16 такого змісту:
 
-31- Бєлькова О.В.
Пункт 153.16 статті 153 Податкового кодексу України виключити;
 
Враховано      
    -32- Продан О.П.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -33- Долженков О.В.
Виключити підпункт 2 з пункту 6 розділу І законопроекту;
 
Враховано    
16. «153.16. Спеціальний податок на прибуток
Платники податку - банки та кредитні спілки сплачують спеціальний податок на прибуток у вигляді процентів, нарахованих на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками, за ставкою, визначеною у пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу, без зменшення суми процентів на суму податку.
Спеціальний податок на прибуток є частиною податку на прибуток підприємств та не зменшує суму податкових зобов’язань з такого податку.
Спеціальний податок на прибуток нараховується та вноситься до бюджету у строки, встановлені для місячного податкового періоду.
Форма податкової звітності із спеціального податку на прибуток затверджується у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу».
 
-34- Мхітарян Н.М.
Пункт 2 частини 6 розділу І законопроекту викласти у новій редакції:
«2) доповнити статтю пунктом 153.16 такого змісту:
«153.16. Спеціальний податок на прибуток
Платники податку - банки та кредитні спілки сплачують спеціальний податок на прибуток у вигляді процентів, нарахованих на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками, за ставкою, визначеною у пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу, без зменшення суми процентів на суму податку.
Спеціальний податок на прибуток, зазначений у цьому підпункті, нараховується на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками, які відкриті банками та кредитними спілками після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу.
Спеціальний податок на прибуток є частиною податку на прибуток підприємств та не зменшує суму податкових зобов’язань з такого податку.
Спеціальний податок на прибуток нараховується та вноситься до бюджету у строки, встановлені для місячного податкового періоду.
Форма податкової звітності із спеціального податку на прибуток затверджується у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу».;
 
Відхилено      
    -35- Терьохін С.А.
Пункти 1 - 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Статтю 153 доповнити новим пунктом 153.16 такого змісту:
«153.16. Податок з капітальних доходів у вигляді процентів
153.16.1. Банки, інші фінансові установи - резиденти сплачують податок з капітальних доходів у вигляді процентів, зазначених у частинах «б» та «г» підпункту 14.1.206 статті 14 цього Кодексу, нарахованих ними на користь фізичних осіб резидентів або нерезидентів.
153.16.2. Податок з капітальних доходів у вигляді процентів є частиною податку на прибуток підприємств.
153.16.3. Базою оподаткування податком з капітальних доходів у вигляді процентів є загальна сума процентів, нарахованих на користь фізичних осіб - резидентів або нерезидентів протягом звітного періоду, з урахуванням того, що:
а) податок стягується з (за рахунок) такої загальної суми нарахованих процентів;
б) сума такого податку не включається до складу витрат та не зменшує загальну суму податкових зобов' язань платника з податку на прибуток підприємств;
в) податковий період співпадає з базовим податковим (звітним) періодом, встановленим для платників податку на прибуток підприємств.
153.16.4. Ставка податку з капітальних доходів у вигляді процентів дорівнює ставці податку на доходи фізичних осіб, зазначеній в-абзаці першому статті 161 цього Кодексу.
153.16.5. Форма податкової звітності із податку з капітальних доходів у вигляді процентів затверджується у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу;
 
Відхилено    
17. 7. Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти у такій редакції:
 
   1. Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти у такій редакції:
 
18. «164.2.8. доходи від капіталу (крім зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18 і 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу); «.
 
-36- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 7 розділу І законопроекту слова «доходи від капіталу (крім зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18 і 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)» замінити словами «дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), дивідендів (крім визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)»;
 
Враховано   «164.2.8. дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), дивідендів (крім визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)».
2. У підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 слова «виплати стипендій» замінити словами «виплати заробітної плати, стипендій».
 
    -37- Долженков О.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти у такій редакції:
«164.2.8. дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), дивідендів (крім визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), виграшів, призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, визначених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу).»
 
Враховано    
    -38- Терьохін С.А.
пункт 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«7. У пункті 164.2 статті 164:
підпункт 164.2.3 виключити;
підпункт 164.2.8 викласти у такій редакції:
«164.2.8. дохід у вигляді виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу);
підпункт 164.2.9 виключити»;
 
Відхилено    
    -39- Бєлькова О.В.
Підпункт 8 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -40- Бєлькова О.В.
Пункт 164.2 статті 164 Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 164.2.19 такого змісту:
«164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати».
У зв’язку з цим, підпункт 164.2.19 вважати підпунктом 164.2.20;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
    -41- Продан О.П.
доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«3. У підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 слова «виплати стипендій» замінити словами «виплати заробітної плати, стипендій»
 
Враховано    
    -42- Бєлькова О.В.
У статті 165:
у пункті 165.1:
«е) сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати»;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
    -43- Терьохін С.А.
пункт 7 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 165.1 статті 165 доповнити новими підпунктами такого змісту:
165.1.53. доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
165.1.54. дохід у вигляді дивідендів, процентів (дисконту);
165.1.55. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;
З метою оподаткування доходи, зазначені у підпунктах 165.1.53 – 165.1.55 цього пункту вважаються доходами на вкладений капітал»;
 
Відхилено    
19. 8. У статті 167:
1) у пункті 167.1:
в абзаці першому цифри «167.5» замінити цифрами «167.6»;
в абзаці четвертому цифри «167.4» замінити цифрами «167.6»;
 
-44- Продан О.П.
у пункті 8 розділу І законопроекту підпункт 1 викласти у такій редакції:
«1) у пункті 167.1:
абзац другий замінити дев’ятьма абзацами такого змісту :
«Оподаткування доходів у вигляді:
процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку;
процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифікатами;
процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
плати (відсотку), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
доходу у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю «.
У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим.
В абзаці дванадцятому слово «третьому» замінити словом «десятому»;
 
Враховано   3. У статті 167:
у пункті 167.1:
абзац другий замінити дев’ятьма абзацами такого змісту :
«Ставка податку, визначена абзацом першим цього пункту, застосовується до доходів у вигляді:
процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку;
процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифікатами;
процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
плати (відсотку), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
доходу у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю «.
У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим.
В абзаці дванадцятому слово «третьому» замінити словом «десятому»;
 
    -45- Долженков О.В.
Підпункт 1 пункту 8 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) у пункті 167.1 виключити абзац другий.»;
 
Відхилено    
    -46- Бєлькова О.В.
У статті 167:
у пункті 167.1. цифру «167.5» замінити цифрою «167.6»;
абзац другий пункту 167.1 викласти у такій редакції:
«Оподаткування дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб протягом звітного місяця, здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) із застосуванням ставки, встановленої абзацом першим цього пункту, що не включає обов’язку отримувача таких доходів щодо здійснення річного перерахунку за сукупністю ставок, передбачених пунктом 167.5 цієї статті»
 
Відхилено    
20. 2) пункти 167.2 і 167.5 викласти у такій редакції:
«167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.»;
 
-47- Продан О.П.
у підпункті 2 пункту 8 розділу І законопроекту абзац другий викласти у такій редакції:
«пункт 167.2 викласти у такій редакції:
«167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом»;
 
Враховано   пункт 167.2 викласти у такій редакції:
«167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом»;
 
    -48- Терьохін С.А.
у підпункті 2 пункту 8 розділу І законопроекту абзац другий викласти у такій редакції:
«пункт 167.2 викласти у такій редакції:
«167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом»;
 
Враховано    
    -49- Долженков О.В.
підпункт 2 пункту 8 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«пункт 167.2 статті 167 викласти у такій редакції:
167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.»;
 
Враховано    
    -50- Бєлькова О.В.
абзац п’ятий – дев’ятий пункту 167.2 виключити;
 
Відхилено    
21. «167.5. Ставки податку щодо доходу від капіталу встановлюються у відсотках бази оподаткування у таких розмірах:
 
-51- Продан О.П.
у підпункті 2 пункту 8 розділу І законопроекту абзац третій викласти у такій редакції:
«пункт 167.5 викласти у такій редакції:
«167.5. Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу»;
 
Враховано   пункт 167.5 викласти у такій редакції:
«167.5.Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу»;
 
22. 167.5.1. для доходів від капіталу (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту) незалежно від країни походження:
 
      
23. 15 відсотків - для доходів, загальна сума яких за звітний податковий рік не перевищує 410 прожиткових мінімумів;
 
      
24. 20 відсотків - для доходів, загальна сума яких за звітний податковий рік перевищує 410 прожиткових мінімумів, але не перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення;
 
      
25. 25 відсотків - для доходів, загальна сума яких за звітний податковий рік перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення;
 
      
26. 167.5.2. для дивідендів та процентів на вклади (депозити), поточні або інші рахунки в банках та кредитних спілках:
 
      
27. нуль відсотків - для процентів, загальна сума яких за звітний податковий рік не перевищує 410 прожиткових мінімумів;
 
      
28. 5 відсотків - для дивідендів, загальна сума яких за звітний податковий рік не перевищує 820 прожиткових мінімумів, а також процентів, загальна сума яких за звітний податковий рік перевищує 410 прожиткових мінімумів, але не перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення;
 
      
29. 10 відсотків - для дивідендів та процентів, загальна сума яких за кожним видом доходу за звітний податковий рік перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення.
 
      
30. 167.5.3. У цьому пункті термін «прожитковий мінімум» означає розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня звітного податкового року.
 
      
31. У цьому розділі термін «доходи від капіталу» означає такі доходи:
 
      
32. проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
 
      
33. проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
 
      
34. інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
 
      
35. процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
 
      
36. плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
 
      
37. дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
 
      
38. дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 
      
39. відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
 
      
40. дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
 
      
41. інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 
      
42. роялті;
 
      
43. дивіденди.»;
 
-52- Бєлькова О.В.
пункт 167.5 викласти у такій редакції:
«167.5 При перерахунку загального річного оподатковуваного доходу для бази оподаткування доходів у формі дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку застосовуються такі ставки:»
 
Відхилено      
44. 3) доповнити статтю пунктом 167.6 такого змісту:
 
-53- Продан О.П.
підпункт 3 пункту 8 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -54- Долженков О.В.
виключити підпункт 3 з пункту 8 розділу І законопроекту;
 
Враховано    
45. «167.6. Ставка податку може становити інший розмір, визначений цим розділом.».
 
      
46. 9. Підпункт 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 після слова «Кодексу» доповнити словами «, крім випадків, установлених цим розділом».
 
-55- -- Н:.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №363)
пункт 9 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -56- Долженков О.В.
виключити пункт 9 з розділу І законопроекту;
 
Враховано    
    -57- Терьохін С.А.
пункт 9 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у підпункті 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 після слів «на користь платника податку,» доповнити словами «крім доходів на вкладений капітал»;
 
Відхилено    
    -58- Бєлькова О.В.
У статті 168:
Підпункт 168.1.1 викласти в такій редакції:
«168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.»
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
47. 10. У статті 170:
 
   4. У статті 170:
 
48. 1) абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 доповнити реченням такого змісту: «Податковий агент, який нараховує (виплачує) платникові податку інвестиційний прибуток протягом звітного місяця, нараховує (утримує, перераховує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу.»;
 
-59- Продан О.П.
підпункт 1 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 доповнити реченням такого змісту:
«Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні доходу, зазначеного у цьому пункті»;
 
Враховано   абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 доповнити реченням такого змісту:
«Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті»;
 
    -60- Долженков О.В.
підпункт 1 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 замінити на абзаци наступного змісту:
«170.2.9. Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента. В цьому випадку податковий агент, який нараховує (виплачує) платникові податку інвестиційний прибуток протягом звітного місяця, нараховує (утримує, перераховує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
Якщо платник податку не скористався положенням абзацу першого цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку.»;
 
Відхилено    
49. 2) підпункт 170.3.1 пункту 170.3 викласти у такій редакції:
 
-61- Продан О.П.
у пункті 10 розділу І законопроекту підпункт 2 виключити;
 
Враховано      
50. «170.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу. При цьому податковий агент, який нараховує (виплачує) платникові податку роялті протягом звітного місяця, нараховує (утримує, перераховує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу.»;
 
-62- Долженков О.В.
підпункт 2 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 170.3.1 пункту 170.3 статті 170 викласти у такій редакції:
«170.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.»;
 
Відхилено      
51. 3) пункти 170.4 і 170.5 викласти у такій редакції:
«170.4. Оподаткування процентів.
170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь процентів є (з урахуванням інших норм цього пункту) особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платникові податку, сплачується (перераховується) податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.
 
-63- Продан О.П.
абзаци 1- 4 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3) пункт 170.4 викласти у такій редакції:
«170.4. Оподаткування процентів
170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів, є особа, яка здійснює таке нарахування.
Податковим агентом у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, з загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.
Доходи, зазначені у цьому підпункті остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування»;
 
Враховано   пункт 170.4 викласти в такій редакції:
«170.4. Оподаткування процентів.
170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів, є особа, яка здійснює таке нарахування.
Податковим агентом у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.
Доходи, зазначені у цьому підпункті остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.
 
    -64- Бєлькова О.В.
У статті 170:
Підпункт 170.4.1 викласти в такій редакції:
«170.4.1 Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів, визначених у абзацах другому – четвертому пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.»
 
Враховано по суті   
    -65- Долженков О.В.
Абзаци 3 і 4 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«170.4.1. Податковим агентом платника податку під час виплати на його користь процентів є особа, яка здійснює таку виплату.
Під виплатою процентів розуміється також зарахування процентів на будь-який банківський рахунок платника податку.
Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.».
 
Відхилено    
52. 170.4.2. Податковий агент (крім банків та кредитних спілок, що нараховують (виплачують) проценти на вклади (депозити), поточні або інші рахунки), який нараховує (виплачує) доходи у вигляді процентів, нараховує (утримує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу та подає податковий розрахунок у порядку, встановленому підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу.
 
-66- Продан О.П.
абзац 5 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«170.4.2. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, зазначених у підпункті 170.4.1 цього пункту, у податковому розрахунку, подання якого передбачено статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація щодо суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифікату, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості щодо фізичної особи – платника податку, якій нараховано такі доходи «;
 
Враховано   170.4.2. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, зазначених у підпункті 170.4.1 цього пункту, у податковому розрахунку, подання якого передбачено статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація щодо суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифікату, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості щодо фізичної особи – платника податку, якій нараховані такі доходи.
 
    -67- Бєлькова О.В.
підпункт 170.4.2 викласти в такій редакції:
«170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму таких нарахованих за звітний період доходів та загальну суму утриманих з них податків без ідентифікації платників податку-фізичних осіб. При цьому інформація щодо окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи – вкладника не надається.
Податковий розрахунок, в якому зазначається загальна сума нарахованих процентів, а також загальна сума утриманого з них податку, складається податковим агентом – юридичною особою, та подається до контролюючого органу за місцем розташування цього податкового агента, незалежно від місця нарахування таких процентів «
 
Враховано по суті   
    -68- Долженков О.В.
Абзац 5 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«170.4.2. Податковий агент, який здійснює виплату процентів, відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму таких виплачених доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому інформація щодо окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку фізичної особи, суми виплачених процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається.»
 
Враховано частково в правці н.д.Продан О.П.   
53. 170.4.3. Платник податку, який у звітному податковому році одержав доходи у вигляді процентів, зобов’язаний здійснити перерахунок суми податку з такого доходу, подати річну декларацію та сплатити податок у порядку, встановленому підпунктом «з» або «и» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу.
 
-69- Продан О.П.
абзац 6 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«170.4.3. Оподаткування процентів та дисконтних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування за ставкою, визначеною у абзаці першому статті 167 цього Кодексу»;
 
Враховано   170.4.3. Оподаткування процентів та дисконтних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування за ставкою, визначеною у абзаці першому статті 167 цього Кодексу.
 
    -70- Долженков О.В.
пункт 170.4.3 в підпункті 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), що підлягають виплаті на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставкою, визначеною у абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.»
 
Враховано    
    -71- Бєлькова О.В.
Підпункт 170.4.3. пункту 170.4 статті 170 залишити без змін.
 
Відхилено    
54. Контролюючі органи за своїми запитами отримують від державного органу, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, кредитних спілок інформацію про суми доходів у вигляді процентів, нарахованих (виплачених) фізичній особі кредитними спілками за відповідний звітний податковий рік, за умови, що сума доходів від капіталу, одержаних зазначеною особою у такому році перевищила 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, і нею не подано у встановлені строки декларацію про майновий стан і доходи.
 
-72- Продан О.П.
абзац 7 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«170.4.4. При достроковому розірванні договору вкладу (депозиту) та здійсненні у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковим агентом проводиться перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.
Повернення надміру утриманих сум податку, які виникли внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до абзацу першого цього підпункту, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.»;
 
Враховано   170.4.4. При достроковому розірванні договору вкладу (депозиту) та здійсненні у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковим агентом проводиться перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.
Повернення надміру утриманих сум податку, які виникли внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до абзацу першого цього підпункту, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць»;.
 
    -73- Бєлькова О.В.
пункт 170.4 статті 170 доповнити новим підпунктом 170.4.4 такого змісту:
«170.4.4. У разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та зменшення доходів у вигляді процентів на суму надлишково сплаченого податку податковий агент зменшує суму податку, що підлягає сплаті за наступний звітний податковий період»;
 
Враховано по суті   
55. 170.5. Оподаткування дивідендів.
170.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, визначених підпунктом 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав (за його дорученням - інша особа, що здійснює таке нарахування (виплату), який нараховує (утримує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом третім підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу.
170.5.2. Резидент, який нараховує дивіденди, у тому числі суб’єкт спрощеної системи оподаткування або звільнений від сплати такого податку, є податковим агентом під час нарахування дивідендів та відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму нарахованих (сплачених) платнику податку доходів та нарахованого (утриманого) податку.
170.5.3. Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, згідно з підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
170.5.4. Платник податку, який у звітному податковому році одержав доходи у вигляді дивідендів (крім зазначених у підпункті 170.5.3 цього пункту), зобов’язаний здійснити перерахунок суми податку з такого доходу, подати річну декларацію та сплатити податок у порядку, встановленому підпунктом «и» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу»;
 
-74- Продан О.П.
абзаци 8 – 12 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту замінити п’ятьма абзацами такого змісту:
«170.5. Оподаткування дивідендів.
170.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює таке нарахування.
170.5.2. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.
170.5.3. Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням .
170.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу»;
 
Враховано   пункт 170.5 викласти в такій редакції:
«170.5. Оподаткування дивідендів.
170.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює таке нарахування.
170.5.2. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.
170.5.3. Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням .
170.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу»;
 
    -75- Долженков О.В.
Абзаци 8,9 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«170.5. Оподаткування дивідендів.
170.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав (за його дорученням - інша особа, що здійснює таке нарахування), який здійснює таке нарахування»;
 
Враховано по суті   
    -76- Долженков О.В.
Абзац 12 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«170.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податків за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу»
 
Враховано    
    -77- Бєлькова О.В.
у підпункті 170.5.3 пункту 170.5 слова та цифри «у пункті 167.2» замінити словами та цифрами «абзацом другим пункту 167.1»;
 
Відхилено    
56. 4) у підпункті 170.11.1 пункту 170.11:
 
-78- Продан О.П.
підпункт 4 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх нарахування та нараховані нерезидентами оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу»;
 
Враховано   підпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх нарахування та нараховані нерезидентами оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу»;
 
57. абзац перший після слова «Кодексу» доповнити словами « (крім доходів, зазначених в абзаці другому цього підпункту)»;
 
      
58. абзац другий викласти у такій редакції:
 
      
59. «При цьому платник податку - отримувач доходів, джерело виплат яких є іноземним та які належать до доходів, зазначених у пункті 167.5 статті 167 цього Кодексу, зобов’язаний включити такі доходи до окремого перерахунку доходів згідно з підпунктом «з» та/або «и» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу.»;
 
-79- Долженков О.В.
Підпункт 4 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«4) підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити абзацом наступного змісту:
«Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.»;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ     
    -80- Бєлькова О.В.
абзац другий підпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити.
 
Відхилено    
60. 5) у підпункті 170.12.1 слова і цифри «в пункті 167.2» замінити словами і цифрами «абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу».
 
-81- Продан О.П.
підпункт 5 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5) у підпункті 170.12.1 слова і цифри «в пункті 167.2» замінити словами і цифрами «абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу «.;
 
Враховано   у підпункті 170.12.1 слова і цифри «в пункті 167.2» замінити словами і цифрами «абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу «.
 
    -82- Долженков О.В.
У підпункті 5 пункту 10 розділу І законопроекту слова і цифри «абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу» замінити словами і цифрами «абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу;
 
Враховано    
    -83- Терьохін С.А.
пункт 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у статті 170:
пункт 170.2 виключити;
пункт 170.3 виключити;
пункт 170.4 виключити;
пункт 170.5 виключити;
підпункт «б» пункт 179.4 статті 179 доповнити словами:
«зокрема, але не виключно, при отриманні протягом податкового (звітного) року доходів на вкладений капітал»;
 
Відхилено    
61. 11. Пункт 176.1 статті 176 доповнити підпунктами «з « та « и» такого змісту:
 
-84- Долженков О.В.
пункт 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«11. У пункті 176.1 статті 176:
в підпункті «є» пункту 176.1 статті 176 після слів «за цивільно-правовими договорами» доповнити словом «одночасно»;
виключити підпункт «ж»;
 
Враховано   5. У пункті 176.1 статті 176:
в підпункті «є» після слів «за цивільно-правовими договорами» доповнити словом «одночасно»;
підпункт «ж» виключити.
 
62. «з) подавати податкову декларацію за результатами звітного податкового року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у вигляді доходів на капітал (крім дивідендів та процентів на вклади (депозити), поточні або інші рахунки в банках та кредитних спілках), та здійснити річний перерахунок суми податку з урахуванням ставок податку, визначених підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
 
-85- Продан О.П.
пункт 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«11. Підпункт «ж» пункту 176.1 статті 176 виключити»;
 
Враховано      
63. У разі коли протягом звітного податкового року загальна нарахована (виплачена) сума всіх доходів, зазначених в абзаці першому цього підпункту, не перевищує 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, і податковим агентом нарахований (утриманий, перерахований) податок з таких доходів до бюджету за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, платник податку не зобов’язаний подавати річну податкову декларацію з підстав, визначених цим підпунктом.
 
      
64. Нарахований за результатами річного перерахунку податок зменшується на суми:
 
      
65. податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року з відповідних доходів згідно з правилами цього розділу;
 
      
66. податку, сплаченого платником податку за кордоном з доходів з іноземних джерел у випадках, передбачених пунктом 170.11 статті 170 цього Кодексу.
 
      
67. Позитивна різниця податку за результатом річного перерахунку включається платником податку до річної податкової декларації та підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
      
68. и) подавати податкову декларацію за результатами звітного податкового року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у вигляді дивідендів та процентів на вклади (депозити), поточні або інші рахунки в банках та кредитних спілках, та здійснити річний перерахунок суми податку окремо щодо дивідендів та процентів з урахуванням ставок податку, визначених підпунктом 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
 
      
69. У разі коли протягом звітного податкового року нарахована (виплачена) сума доходу у вигляді дивідендів або процентів, зазначених в абзаці першому цього підпункту, не перевищує 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, платник податку не зобов’язаний подавати річну податкову декларацію з підстав, визначених цим підпунктом.
 
      
70. Нарахований за результатами річного перерахунку податок зменшується на суми:
 
      
71. податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року з дивідендів згідно з правилами цього розділу;
 
      
72. податку, сплаченого платником податку за кордоном з доходів з іноземних джерел у випадках, передбачених пунктом 170.11 статті 170 цього Кодексу.
 
      
73. Позитивна різниця податку за результатом річного перерахунку включається платником податку до річної податкової декларації та підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом.».
 
-86- Бєлькова О.В.
Пункт 176.1 статті 176 доповнити підпунктом «ж» такого змісту:
«ж) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі дивідендів, роялті, інвестиційного прибутку, та здійснити річний перерахунок податку з урахуванням пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.»
 
Відхилено   ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
пункт 1 частини другої статті 29 викласти у такій редакції:
«1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) на території міста Києва»;
частину другу статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
«1-1) податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих як процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України»;
частини першу - третю статті 65 викласти у такій редакції:
«1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.
2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.
3. До доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території»;
пункт 1 частини першої статті 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти у такій редакції:
«1) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території»;
пункт 1 частини другої статті 66 викласти у такій редакції:
«1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення»;
підпункт 4 пункту 12 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«4) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 та підпункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу зараховується у розмірі: 50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст обласного значення».
2) у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
підпункт «б» пункту 4 частини першої виключити.
У зв’язку з цим підпункт «в» вважати підпунктом «б»;
у частині шостій слова «а також центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в частині подання банками податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи» виключити;
3) абзац п’ятий розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» (Відомості Верховної Ради України 2014 р., № 24, стаття 884) виключити.
 
    -87- Іванчук А.В.
Абзаци одинадцятий-дванадцятий підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 замінити сьома абзацами такого змісту:
„ґ) магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися виключно:
громадянам, які виїжджають за межі митної території України;
громадянам, які в’їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення;
пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними, водними та залізничними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами;
представництвам іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, які мають дипломатичні привілеї та імунітети, а також особам, які мають пільги згідно із статтями 383-386, 388, 389, 391 Митного кодексу України, в магазинах безмитної торгівлі, відкритих поза межами пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України.
Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України;».
2. Підпункт 213.3.7 пункту 213.3 статті 213 викласти в такій редакції:
„213.3.7. ввезення громадянами на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів в обсязі та в порядку, встановлених статтею 376 та частиною другою статті 378 Митного кодексу України, а також постачання таких товарів магазинами безмитної торгівлі, відкритими поза межами пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, представництвам іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, які мають дипломатичні привілеї та імунітети, а також особам, які мають пільги згідно із статтями 383-386, 388, 389, 391 Митного кодексу України;».
У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552):
1. Частину першу статті 140 викласти в такій редакції:
„1. Безмитна торгівля – це митний режим, відповідно до якого товари:
не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, на повітряних, водних або залізничних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси;
призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для ввезення на митну територію України під митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення, на повітряних, водних або залізничних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси;
призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться поза межами пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, та реалізуються під митним контролем для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, які мають дипломатичні привілеї та імунітети, а також для особистого користування осіб, яка мають пільги згідно із статтями 383-386, 388, 389, 391 цього Кодексу,
з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі видів контролю, зазначених у частині першій статті 319 цього Кодексу».
2. Частини першу і другу статті 420 викласти в такій редакції:
„1. Магазин безмитної торгівлі – це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, або поза його межами, а також на повітряному, водному або залізничному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі.
2. Магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів:
громадянам, які виїжджають за межі митної території України;
громадянам, які в’їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення;
пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними, водними та залізничними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами;
представництвам іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, які мають дипломатичні привілеї та імунітети, а також особам, які мають пільги згідно із статтями 383-386, 388, 389, 391 цього Кодексу, в магазинах безмитної торгівлі, відкритих поза межами пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України.
Реалізація магазинами безмитної торгівлі товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, суб’єктам господарювання забороняється».
3. Частину другу статті 421 викласти в такій редакції:
„2. У пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, магазини безмитної торгівлі розташовуються у разі в’їзду на митну територію України – до здійснення митного, але після здійснення паспортного контролю, а у разі виїзду за межі митної території України – після здійснення митного та паспортного контролів.
Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні:
виключати можливість продажу товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, особам, які безпосереднього не переміщуються через державний кордон України, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 420 цього Кодексу;
не допускати ввезення громадянами на митну територію України товарів з порушенням умов та обмежень, установлених частиною першою статті 374, статтею 376 та частиною другою статті 378 цього Кодексу».
 
Відхилено у зв’язку з порушенням норм ст.116 Регламенту ВРУ   
    -88- Хомутиннік В.Ю.
розділ І законопроекту доповнити пунктом 9 такого змісту:
«Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
пункт 1 частини другої статті 29 викласти у такій редакції:
«1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) на території міста Києва»;
частину другу статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
«1-1) податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих як процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України»;
частини першу - третю статті 65 викласти у такій редакції:
«1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.
2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.
3. До доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території»;
пункт 1 частини першої статті 66 викласти у такій редакції:
«1) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території»;
пункт 1 частини другої статті 66 викласти у такій редакції:
«1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення»;
підпункт 4 пункту 12 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«4) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 та підпункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу зараховується у розмірі: 50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст обласного значення»;
 
Враховано    
    -89- Продан О.П.
розділ І законопроекту доповнити пунктом 10 такого змісту:
«5. Внести такі зміни до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
підпункт «б» пункту 4 частини першої виключити.
У зв’язку з цим підпункт «в» вважати підпунктом «б»;
у частині шостій слова «а також центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в частині подання банками податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи» виключити»;
 
Враховано    
    -90- Продан О.П.
розділ І законопроекту доповнити пунктом 11 такого змісту:
«13. Абзац п’ятий розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» (Відомості Верховної Ради України від 13.06.2014 — 2014 р., № 24, стаття 884) виключити».
 
Враховано    
    -91- Бєлькова О.В.
У розділі ХХ «Перехідні положення»:
підрозділ 1 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8. Перший звітний період за який податковий агент подає податковий розрахунок згідно підпункту 170.4.2. пункту 170.4 статті 170 цього Кодексу починається з 01 липня 2014 року. Оподаткуванню підлягають доходи у вигляді процентів, визначені у абзацах другому-четвертому пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу, що нараховані на користь фізичної особи після 01 липня 2014 року.
у підрозділі 2:
пункт 10 виключити»;
 
Враховано частково 2   
    -92- Долженков О.В.
розділ І законопроекту доповнити:
«У підрозділі 1 розділу ХХ пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. На період з 1 квітня до 1 серпня 2014 року призупинити дію підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат.»;
 
Враховано по суті   
74. ІІ. Прикінцеві положення
 
-93- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2014 року.»
 
Враховано   ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
75. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу І і підпункту 1 пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2014 року.
 
-94- Продан О.П.
розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Податок, нарахований (утриманий) податковим агентом з доходів у формі процентів, нарахованих на суми поточних або вкладних (депозитних) банківських рахунків, ощадний (депозитний) сертифікат, вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці за період з 1 липня 2014 року до набрання чинності цим Законом, підлягає анулюванню і не сплачується до бюджету. Інформація щодо сум таких доходів і податків не зазначається податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України.
Податок з інших доходів, визначених у пункті 4 цього Закону і відмінних від зазначених у абзаці першому цього пункту, який був нарахований (утриманий) до набрання чинності цим Законом, підлягає зарахуванню податковим агентом у рахунок майбутніх платежів з цього податку платника податку.
Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до набрання чинності цим Законом, було нараховано доходи, зазначені у пункті 4 цього Закону, звільняються від обов’язку декларування та сплати податку з таких доходів.
3. Кабінету Міністрів України та Національному Банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4. Кабінету Міністрів України забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Відхилено 1  1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2014 року.
2. Податок, нарахований (утриманий) податковим агентом з доходів у формі процентів, нарахованих на суми поточних або вкладних (депозитних) банківських рахунків, ощадний (депозитний) сертифікат, вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці за період з 1 липня 2014 року до набрання чинності цим Законом, підлягає анулюванню і не сплачується до бюджету. Інформація щодо сум таких доходів і податків не зазначається податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України.
Податок з інших доходів, визначених у пункті 4 цього Закону і відмінних від зазначених у абзаці першому цього пункту, який був нарахований (утриманий) до набрання чинності цим Законом, підлягає зарахуванню податковим агентом у рахунок майбутніх платежів з цього податку платника податку.
Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до набрання чинності цим Законом, було нараховано доходи, зазначені у пункті 3 розділу І цього Закону, звільняються від обов’язку декларування та сплати податку з таких доходів.
3. Кабінету Міністрів України та Національному Банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -95- Долженков О.В.
З пункту 1 розділу ІІ законопроекту виключити фразу «, крім розділу І і підпункту 1 пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2014 року»;
 
Враховано по суті   
76. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
-96- Продан О.П.
Пункт 2 розділу 2 законопроекту перенести до розділу ІІ законопроекту, як техніко-юридичну правку.
 
Враховано      
77. 1) у розділі І Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 745):
 
-97- Долженков О.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом наступного змісту:
«Абзац п’ятий розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» виключити.»;
 
Враховано в розділі ІІ законопроекту     
    -98- Долженков О.В.
Виключити пункт 2 з розділу ІІ.;
 
Враховано по суті   
78. абзаци третій і четвертий пункту 4 виключити;
 
      
79. пункти 6, 8 і 9 виключити;
 
      
80. 2) у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5?6, ст. 30 із наступними змінами):
 
-99- Бєлькова О.В.
у абзаці другому підрозділу 2 частини другої «Прикінцеві положення»:
у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5?6, ст. 30 із наступними змінами):
підпункт «б» пункту 4 частини першої виключити, у зв’язку з цим підпункт «в» вважати підпунктом «б»;
підпункт «б» викласти у такій редакції:
«б) за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у зв’язку з проведенням перевірки їх достовірності;
Банк має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, особі (в тому числі яка уповноважена діяти від імені держави), на користь якої відчужуються активи та зобов’язання банку при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, або під час здійснення процедури ліквідації. Національний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики, інформацію, яка містить банківську таємницю щодо банків, участь у капіталізації яких бере держава.»
 
Враховано частково у розділі ІІ законопроекту     
81. підпункт «б» пункту 4 частини першої викласти у такій редакції:
 
      
82. «б) на письмовий запит до Національного банку України щодо сум доходів у вигляді процентів, одержаних фізичною особою за відповідний звітний податковий рік, за умови, що сума визначених Податковим кодексом України доходів від капіталу, одержаних зазначеною особою у такому році, перевищила 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, і нею не подано у встановлені строки декларацію про майновий стан і доходи»;
 
      
83. у другому реченні частини шостої слова «, а також центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в частині подання банками податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи» виключити;
 
      
84. частину сьому після слів «валютного контролю» доповнити словами «, а також функції одержання і подання інформації за вимогами (запитами) контролюючих органів відповідно до пункту 4 частини першої цієї статті, та на контролюючі органи щодо одержання інформації за такими вимогами (запитами)».