Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
-1- Долженков О.В.
Законопроект доповнити пунктом наступного змісту:
«статтю 50 Податкового кодексу України доповнити пунктом 50.4 наступного змісту:
«50.4. Положення цієї статті не розповсюджуються на випадки подання уточнюючого розрахунку відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ цього Кодексу.»;
 
Враховано по суті в абзаці третьому п.1 розділу Ізаконопроекту     
4.

 
-2- Шпенов Д.Ю.
У пункті 50.1 статті 50 Податкового кодексу України абзац четвертий викласти в такій редакції: «а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку за винятком випадків, установлених в підрозділі 9-1 Розділ ХХ Перехідні положення»
 
Враховано по суті в абзаці третьому п.1 розділу Ізаконопроекту     
    -3- Кінах А.К.
Доповнити пункт 56.17 Податкового кодексу України підпунктом 56.17.6 такого змісту:
56.17.6. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про узгодження податкового зобов’язання з податку на додану вартість та/або податку на прибуток підприємств у разі застосування податкового компромісу.
 
Відхилено Не узгоджується із суттю законопроекту   
    -4- Долженков О.В.
Підпункт 78.1.3 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
«78.1.3. платником податків подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом, окрім випадків, передбачених підрозділом 9-1 розділу ХХ цього Кодексу;»
Підпункт 78.1.10 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
«78.1.10. платником податків подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок за період, який не перевірявся контролюючим органом, відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ Перехідні положення;»
 
Враховано по суті в п.3 розділу Ізаконопроекту,   
    -5- Шпенов Д.Ю.
Пункт 129.5 статті 129 Податкового кодексу України викласти в такій редакції: «129.5. Зазначений розмір пені застосовується щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов’язань, крім пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється відповідним законодавством.
Пеня не нараховується у випадках застосування податкового компромісу згідно установлених норм в підрозділі9-1 розділу ХХ Перехідні положення»
 
Враховано по суті в п.2 розділу Ізаконопроекту,   
    -6- Пінчук А.П.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«Пункт 170.7 статті 170 доповнити підпунктом 170.7.8 такого змісту:
«170.7.8. Не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що виплачується (надається) у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) будь-якою юридичною чи фізичною особою, в тому числі нерезидентом (далі – благодійник), фізичним особам, які у період з 29 листопада 2013 року та/або у 2014 році зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, та/або нерухоме та рухоме (у вигляді транспортного засобу) майно яких у цей період було пошкоджено/зруйновано, а також одному із членів подружжя, батькам та/або дитині фізичної особи, яка в цей період загинула або померла під час або внаслідок таких подій:
а) мирних акцій протестів в Україні, у тому числі що відбувалися 2 травня 2014 року в м. Одесі;
б) проведення антитерористичної операції на сході України;
в) під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Підставою для надання такої благодійної допомоги є заява, подана постраждалою особою благодійнику. До заяви додаються копії документів, що засвідчують причетність особи до вказаних у цьому підпункті подій та є підставою для звільнення від оподаткування отриманої благодійної допомоги, зокрема, але не виключно:
довідка медичного закладу про смерть, поранення, контузію чи інше ушкодження здоров’я або копія свідоцтва про смерть із зазначенням причини та часу одержаного ушкодження (смерті);
військовий квиток з відміткою про участь в АТО та/або мобілізацію;
паспорт фізичної особи чи документ, що його замінює, з відміткою про реєстрацією за відповідною адресою;
довідка органу місцевого самоврядування про пошкодження/руйнування нерухомого майна, що належить постраждалій фізичній особі;
довідка органів Державної автомобільної Інспекції Міністерства внутрішніх справ України або страховика про пошкодження/знищення транспортного засобу;
документи, що підтверджують родинні зв’язки з загиблими/померлими;
документи, що підтверджують факт тимчасового переселення в межах території України.
У разі виявлення контролюючими органами при здійсненні податкового контролю фактів безпідставного надання пільги з оподаткування зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, фізична особа, яка її одержала, зобов’язана включити суму (вартість) такої допомоги до складу свого загального річного оподатковуваного доходу та сплатити з неї податок з доходів фізичних осіб з урахуванням норм підпункту 170.7.3 цього пункту.
Якщо з суми (вартості) благодійної допомоги, що відповідає умовам цього підпункту, у період з 29 листопада 2013 року та/або протягом 2014 року було утримано податок на доходи фізичних осіб, суми такого податку підлягають поверненню з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом «.
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ   
5. І. Доповнити розділ ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) підрозділом 9-1 такого змісту:
 
   І. Доповнити розділ ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) підрозділом 9-1 такого змісту::
 
6. «Підрозділ 9-1. Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу
 
   «Підрозділ 9-1. Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу
 
7. 1. Податковий компроміс - режим звільнення від фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за податкові періоди до 1 січня 2014 року. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість.
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
Пункті 1 розділу Івикласти в такій редакції:
«1. Податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, в яких визначає суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та/або суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.
Уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Разом з уточнюючим розрахунком подається перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації.
слова слова «завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток» виключити,.
Після цифр та слів «1 січня 2014 року» доповнити словами «з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу»
 
Враховано   1. Податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, в яких визначає суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та/або суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.
Уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Разом з уточнюючим розрахунком подається перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації.
На випадки подання уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань відповідно до цього підрозділу не поширюються норми статті 50 цього Кодексу.
 
    -8- Продан О.П.
У абзаці третього розділу І законопроекту:
- у першому реченні після слів «кримінальної відповідальності платників податків» слово «або» замінити словами «та/або»;
- друге речення доповнити словами «за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.».
 
Враховано    
    -9- Долженков О.В.
Викласти пункт 1 підрозділу 9-1 в розділі І законопроекту в наступній редакції:
«1. Податковий компроміс — режим звільнення від фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за податкові періоди до 1 березня 2014 року, в тому числі щодо неузгоджених податкових зобов’язань, встановлених у відповідних податкових повідомленнях-рішеннях, прийнятих за вказані податкові звітні періоди, що були перевірені контролюючими органами. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди має право подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість.»
 
Враховано частково    
    -10- Кінах А.К.
У пункті1:
Цифри та слова «1 січня 2014 року» замінити цифрами та словами «1 квітня 2014 року» та доповнити словами «в тому числі під час проведення перевірок»
Доповнити абзацами такого змісту:.
«У разі визначення контролюючим органом податкових зобов’язань платника податків з податку на додану вартість та/або податку на прибуток підприємств за податкові періоди до 1 квітня 2014 року за результатами документальних перевірок, проведених до дати набрання чинності цим Законом, такий платник має право подати до контролюючого органу заяву про узгодження сум податкових зобов’язань за умови, що такі податкові зобов’язання є неузгодженими та платник податків не оскаржує відповідні рішення контролюючого органу в судовому порядку.
Така сума податкових зобов’язань може бути сплачена до бюджету в розмірі, передбаченому пунктом 2 підрозділу 91 цього Кодексу. Штрафні санкції та пеня у цьому випадку не нараховуються та не сплачуються».
 
Враховано частково    
    -11- Кужель О.В.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом наступного змісту:
«1.1. Податковий компроміс також застосовується до платників податків суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу, шляхом списання усіх сум заборгованостей зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства станом на 1 січня 2014 року, а також реструктуризації суб’єктам мікро-, малого та середнього бізнесу усіх сум податкових зобов’язань на десять років, при умові сплати такими платниками податків усіх поточних щомісячних платежів з моменту набрання чинності цим Законом, зокрема податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.
Контролюючі органи, у яких взято на облік платників податків суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу, за зверненням таких платників у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо списання заборгованості та реструктуризацію податкових зобов’язань, визначених у підпункті 1.1. пункту першого цього підрозділу.».
 
Відхилено    
    -12- Герега О.В.
У пункті 1 розділу Ізаконопроекту слова та цифри «до 1 січня 2014 року» замінити словами та цифрами «до 1 липня 2014 року».
 
Відхилено    
    -13- Шевчук О.Б.
У частині 1 розділу І цифри та слова «1 січня 2014 року» замінити на цифри та слова «1 липня 2014 року»
 
Відхилено    
    -14- Кінах А.К.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«На випадки подання уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань відповідно до цього підрозділу не поширюються норми статті 50 цього Кодексу «
 
Враховано    
    -15- Шпенов Д.Ю.
У пункті першому нового підрозділу 9-1 словосполучення «до 1 січня 2014 року» замінити на словосполучення «до набуття чинності цього закону, які не були перевірені контролюючими органами під час документальних перевірок»
 
Відхилено    
8. 2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.
 
-16- Герега О.В.
У пункті 2 розділу Ізаконопроекту цифри та слово «15 відсотків» замінити цифрами та словом «10 відсотків», . а цифри та слово «85 відсотків» замінити цифрами та словом «90 відсотків»
 
Враховано   2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 10 відсотків. При цьому 90 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується.
Сума погашеного податкового зобов’язання з податку на прибуток та/або податку на додану вартість в розмірі 90 відсотків внаслідок застосування податкового компромісу не враховується для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.
 
    -17- Кальцев С.Ф.
Частину другу підрозділу 91 проекту Закону викласти в такій редакції: «2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків від суми, що підлягала сплаті. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.--
 
Враховано по суті в редакції 1 читання   
    -18- Шевчук О.Б.
Частину 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2. Якщо сума заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість виникла за податкові періоди до 31 грудня 2013 року включно, то така сума вважається погашеною в повному обсязі, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.
Якщо сума заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість виникла за податкові періоди з 1 січня 2014 по 1 липня 2014 року, то сплачується сума в розмірі 15 відсотків. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними з моменту сплати 15 відсотків, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.»
 
Відхилено    
    -19- Продан О.П.
Абзац четвертий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Після досягнення податкового компромісу платник податку зобов’язується сплатити 15 відсотків від суми заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість. При цьому вся сума вважається погашеною, штрафні санкції та пеня не нараховуються.».
 
Відхилено Концепция законопроекту передбачає саме сплату таких зобов'язань як досягнення компромісу   
    -20- Кінах А.К.
Пункт 2 розділу Ідоповнити абзацом такого змісту:
«Сума погашеного податкового зобов’язання з податку на прибуток та/або податку на додану вартість в розмірі 85 відсотків внаслідок застосування податкового компромісу не враховується для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств».
 
Враховано    
    -21- Долженков О.В.
Викласти пункт 2 підрозділу 9-1 в розділі І законопроекту в наступній редакції:
«2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків, у тому числі за рахунок надміру сплачених податків/зборів. При цьому 85 відсотків такої суми та сум податкових зобов’язань, що виникають внаслідок перерахунку/уточнення розрахунку авансових внесків, передбачених статтею 57 цього Кодексу, вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.
Сума неузгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток та/або податку на додану вартість, зазначеного у податковому повідомленні-рішенні, сплачується у розмірі 15 %, у тому числі за рахунок надміру сплачених податків/зборів. При цьому 85 відсотків такої суми та сум податкових зобов’язань, що виникають внаслідок перерахунку/уточнення розрахунку авансових внесків, передбачених статтею 57 цього Кодексу, вважаються погашеними, а штрафні (фінансові) санкції сплаті не підлягають.
У випадку подання платником податків уточнюючого розрахунку щодо завищення сум від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, донарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість по вказаним операціям не відбувається.»
 
Відхилено    
    -22- Кінах А.К.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
1-й варіант:
«2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків рівними частками протягом 12 місяців. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.
У разі завищення платником податку суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість зменшення суми податку проводиться в розмірі 15 відсотків.
У разі завищення платником податку від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, зменшення суми такого значення відбувається в розмірі 15 відсотків».
2-й варіант:
«2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.
У разі завищення платником податку суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість зменшення суми податку проводиться в розмірі 15 відсотків.
У разі завищення платником податку від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, зменшення суми такого значення відбувається в розмірі 15 відсотків.
Сума податкових зобов’язань може бути розстрочена в порядку, передбаченому цим підрозділом».
 
Відхилено    
9. 3. Для застосування податкового компромісу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлює форму уточнюючого розрахунку податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.
 
-23- Продан О.П.
Абзац п’ятий розділу І законопроекту виключити
 
Враховано Узгодження із пунктом 1 проекту     
10. 4. Процедура досягнення податкового компромісу триває 60 днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.
 
-24- Кінах А.К.
у пункті 4:
В абзаці першому число «60» замінити на число «70 календарних»;
 
Враховано   3. Процедура досягнення податкового компромісу триває 70 календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.
 
    -25- Шевчук О.Б.
у абзаці 1 цифру «60» змінити цифрою «90»;
 
Враховано по суті   
11. У разі подання уточнюючого розрахунку відповідно до цього підрозділу контролюючий орган проводить у порядку, визначеному цим Кодексом, зустрічну звірку.
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту викласти в такій редакції
«Подання платником податків уточнюючого розрахунку може бути обставиною для проведення документальної позапланової перевірки.
Протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, контролюючий орган приймає рішення щодо необхідності проведення документальної позапланової перевірки, про що повідомляє платника податків відповідно до статті 42 цього Кодексу..
Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, сума задекларованих зобов’язань вважається узгодженою».
 
Враховано   Подання платником податків уточнюючого розрахунку може бути обставиною для проведення документальної позапланової перевірки.
Протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, контролюючий орган приймає рішення щодо необхідності проведення документальної позапланової перевірки, про що повідомляє платника податків відповідно до статті 42 цього Кодексу.
Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, сума задекларованих зобов’язань вважається узгодженою.
 
    -27- Герега О.В.
В абзаці другому пункту 4 розділу Ізаконопроекту слова «зустрічну звірку» замінити словами «зустрічну звірку лише тих податкових зобов’язань, що є предметом компромісу».
 
Враховано по суті   
12. Контролюючий орган надсилає протягом 10 днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, відповідний запит, який містить інформацію про можливі порушення платником податків вимог податкового законодавства. У разі коли такий запит не надіслано, сума податкових зобов’язань вважається узгодженою.
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції
« У разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки контролюючий орган проводить таку перевірку та за її результатами:
1) приймає податкове повідомлення-рішення у разі виявлення порушень платником податків вимог податкового законодавства;
2) складає довідку у разі відсутності таких порушень, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку.
Податкове повідомлення-рішення або довідку контролюючий орган направляє платнику податків у порядку, передбаченому статтями 42 та 58 цього Кодексу «.
 
Враховано   У разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки контролюючий орган проводить таку перевірку та за її результатами:
1) приймає податкове повідомлення-рішення у разі виявлення порушень платником податків вимог податкового законодавства;
2) складає довідку у разі відсутності таких порушень, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку.
Податкове повідомлення-рішення або довідку контролюючий орган направляє платнику податків у порядку, передбаченому статтями 42 та 58 цього Кодексу.
 
    -29- Кінах А.К.
у пункті 4:
В абзаці третьому речення «У разі коли такий запит не надіслано, сума податкових зобов’язань вважається узгодженою» виключити;
 
Відхилено нша редакція   
    -30- Шевчук О.Б.
у абзаці 3 речення «У разі коли такий запит не надіслано, сума податкових зобов’язань вважається узгодженою.» вилучити;
 
Відхилено нша редакція   
13. Платник податків після надходження запиту щодо подання податкової інформації для проведення зустрічної звірки надає відповідь протягом 10 днів. У разі ненадання відповіді протягом зазначеного строку компроміс вважається недосягнутим.
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци четвертий-шостий пункту 3 розілу Ізаконопроекту виключити..
 
Враховано      
14. За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка, яка підписується платником податків і посадовою особою контролюючого органу.
 
      
15. У разі виявлення факту заниження податкових зобов’язань контролюючий орган проводить перевірку, за результатами якої надсилає податкове повідомлення-рішення.
 
-32- Продан О.П.
Абзаци шостий
В абзаці шостому пункту 4 після слів «контролюючий орган проводить» додати слова «документальну позапланову»;
 
Враховано по суті в п. 3 розділу Ізаконопроекту     
    -33- Кінах А.К.
у пункті 4:
В абзаці шостому після слів «контролюючий орган проводить» додати слова «документальну позапланову»;
 
Враховано по суті в п. 3 розділу Ізаконопроекту   
    -34- Шевчук О.Б.
абзац 6 після слів «контролюючий орган проводить» доповнити словами «документальну позапланову»
 
Враховано по суті в п. 3 розділу Ізаконопроекту   
    -35- Долженков О.В.
Викласти пункт 4 підрозділу 9-1 в розділі І законопроекту в наступній редакції:
«4. Процедура досягнення податкового компромісу триває 50 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.
У разі подання уточнюючого розрахунку за період, що не перевірявся контролюючим органом, проводиться документальна виїзна/невиїзна документальна позапланова податкова перевірка за період та щодо показників, які зазначені в уточнюючому розрахунку.
За результатами проведення перевірки складається довідка, яка підписується платником податків і посадовою особою контролюючого органу.
У разі якщо за результатами перевірки контролюючий орган встановлює суму заниження податкових зобов’язань та/або завищення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість понад суму, яка зазначена у відповідному уточнюючому розрахунку, складається акт, на підставі якого приймається відповідне податкове повідомлення-рішення в строки, визначені цим Кодексом.
У разі подання платником податків уточнюючого розрахунку щодо неузгодженої суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, встановлених контролюючим органом за податкові періоди до 1 березня 2014 року у відповідному податковому повідомленні-рішенні, прийнятому за результатами проведеної перевірки, передбачена цим підрозділом перевірка не проводяться, а сума податкових зобов’язань вважається узгодженою.»
 
Враховано частково    
16. 5. У разі отримання платником податків довідки відповідно до пункту 4 цього підрозділу, яка підтверджує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку, або у випадку, коли така довідка чи податкове повідомлення-рішення не надсилалося протягом 60 днів, сума вважається узгодженою.
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5 розілу Ізаконопроекту виключити..
 
Враховано      
    -37- Кінах А.К.
Пункт 5 викласти в такій редакції:
У разі отримання платником податків довідки відповідно до пункту 4 цього підрозділу, яка підтверджує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку, або у випадку, коли така довідка чи податкове повідомлення-рішення не надсилалося протягом 90 днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, сума вважається узгодженою
 
Відхилено Пункт виключено   
    -38- Продан О.П.
Абзац дванадцятий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Складення довідки за результатами перевірки, визначеної пунктом 3 цього підрозділу, є узгодженням податкового компромісу.»
 
Відхилено Пункт виключено   
    -39- Долженков О.В.
В пункті 5 підрозділу 9-1 законопроекту фразу «протягом 60 днів» замінити на фразу «протягом 50 робочих днів»;
 
Відхилено Пункт виключено   
    -40- Єремеєв І.М.
У пункті 5 підрозділу 91 слова та цифри «60 днів» замінити на слова та цифри «40 днів».
 
Відхилено Пункт виключено   
    -41- Шевчук О.Б.
У частині 5 розділу І цифру «60» замінити на цифру «90» та після слова «днів» доповнити словосполученням «з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку».
 
Відхилено Пункт виключено   
17. 6. Уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом подання уточнюючого розрахунку не впливає на розмір податкових зобов’язань його контрагентів.
 
-42- Продан О.П.
Абзац тринадцятий розділу І законопроекту після слів «подання уточнюючого розрахунку» доповнити словами «, визначеного цим підрозділом,», після слів «його контрагентів» доповнити словами «з податку на прибуток та/чи податку на додану вартість, а також на зобов’язання платника податків з інших податків і зборів.»;
 
Враховано частково   4. Уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом подання уточнюючого розрахунку згідно із цим підрозділом не впливає на розмір податкових зобов’язань його контрагентів.
 
    -43- Долженков О.В.
Викласти пункт 6 підрозділу 9-1 в розділі І законопроекту в наступній редакції:
«Уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом подання уточнюючого розрахунку не є підставою для донарахування податкових зобов’язань та притягнення до відповідальності за порушення норм податкового законодавства його контрагентів (їх посадових осіб).»
 
Відхилено    
    -44- Єремеєв І.М.
Пункт 6 доповнити текстом такого змісту:
«Виникнення розбіжностей між контрагентами за результатом застосування податкового компромісу, не є підставою для проведення перевірок контрагентів та не могуть бути підставою для відмови у прийнятті податкових накладних».
 
Відхилено    
    -45- Шевчук О.Б.
Частину 6 розділу І викласти у такій редакції:
«6. Уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом подання уточнюючого розрахунку не впливає на розмір податкових зобов’язань його контрагентів та не вимагає уточнення ними показників своїх податкових декларацій.»
 
Відхилено    
    -46- Кінах А.К.
У пункті 6 після слів «його контрагентів» додати слова «та не вимагає уточнення ними показників своїх податкових декларацій»;
 
Відхилено У разі прийняття норма буде блокувати можливість контрагенту також скористатись податковим компромісом   
18. 7. Платник податків сплачує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні, в розмірі, передбаченому пунктом 2 цього підрозділу, протягом 10 днів з дня узгодження.
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 7 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Платник податків сплачує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні у розмірі, передбаченому пунктом 2 цього підрозділу, протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем узгодження. Днем узгодження вважається день отримання повідомлення контролюючого органу про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, а в разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки – день отримання довідки, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку, або день отримання податкового повідомлення - рішення, прийнятого за результатами такої перевірки»
 
Враховано   5. Платник податків сплачує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні у розмірі, передбаченому пунктом 2 цього підрозділу, протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем узгодження. Днем узгодження вважається день отримання повідомлення контролюючого органу про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, а в разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки – день отримання довідки, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку, або день отримання податкового повідомлення - рішення, прийнятого за результатами такої перевірки.
 
    -48- Кінах А.К.
У пункті 7 слова «протягом 10 днів» замінити словами «протягом 10 робочих днів»;
 
Відхилено е узгоджується із п.57.1 ст.57 ПКУ   
19. 8. У разі коли платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, яке прийнято за результатами розгляду контролюючим органом уточнюючого розрахунку згідно із цим підрозділом, податковий компроміс не застосовується до неузгодженої суми.
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за результатами документальної позапланової перевірки згідно із цим підрозділом, податковий компроміс не застосовується»
 
Враховано   6. У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за результатами документальної позапланової перевірки згідно із цим підрозділом, податковий компроміс не застосовується.
7. Процедури податкового компромісу щодо розміру та строків сплати заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлені цим підрозділом, можуть бути поширені на неузгоджені суми податкових зобов’язань, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження. У такому разі платник податків у письмовій формі відмовляється від скарги або позову (інших процесуальних документів) та зазначає про погодження досягнення податкового компромісу.
Процедури податкового компромісу щодо розміру та строків сплати заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлені цим підрозділом, можуть бути поширені на випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові зобов’язання не узгоджені відповідно до норм цього Кодексу. Погодження досягнення податкового компромісу у такому разі здійснюється за заявою платника податків до контролюючого органу.
 
    -50- Продан О.П.
Абзац п’ятнадцятий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. У разі складення за результатами перевірки, визначеного цим підрозділом, акту, податковий компроміс не застосовується.»;
 
Враховано по суті   
    -51- Хомутиннік В.Ю.
Після пункту 8 розділу Ідоповнити новим пунктом такого змісту:
«Процедури податкового компромісу щодо розміру та строків сплати заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлені цим підрозділом, можуть бути поширені на неузгоджені суми податкових зобов’язань, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження. У такому разі платник податків у письмовій формі відмовляється від скарги або позову (інших процесуальних документів) та зазначає про погодження досягнення податкового компромісу.
Процедури податкового компромісу щодо розміру та строків сплати заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, встановлені цим підрозділом, можуть бути поширені на випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові зобов’язання не узгоджені відповідно до норм цього Кодексу. Погодження досягнення податкового компромісу у такому разі здійснюється за заявою платника податків до контролюючого органу»
 
Враховано    
20. 9. Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань згідно із цим підрозділом.
 
-52- Кінах А.К.
Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
«9. Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань та/або зменшення бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток згідно із цим підрозділом.».
 
Враховано частково   8. Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань згідно із цим підрозділом.
 
    -53- Кужель О.В.
Перший абзац пункту 9 Розділу Ізаконопроекту викласти у наступній редакції:
«Податковий компроміс вважається досягнутим для платників податків суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу в разі виконання ними вимог підпункту 1.1. пункту першого цього підрозділу, а також для інших платників податків після сплати такими платниками податків узгоджених податкових зобов’язань, у відповідності до інших вимог встановлених цим підрозділом.».
 
Відхилено    
21. Після досягнення податкового компромісу згідно із цим підрозділом такі зобов’язання не підлягають оскарженню та їх розмір не може бути змінений платником податків в інших податкових періодах.
 
-54- Святаш Д.В.
Клюєв С.П.
у абзаці другому пункту 9 слова «платником податків» виключити;
 
Враховано   Після досягнення податкового компромісу згідно із цим підрозділом такі зобов’язання не підлягають оскарженню та їх розмір не може бути змінений в інших податкових періодах.
 
    -55- Продан О.П.
В абзаці шістнадцятому розділу І законопроекту слово «такі» замінити словами «визначені ним».
 
Відхилено    
22. 10. У разі досягнення податкового компромісу перевірки за уточнені періоди з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість контролюючими органами в наступних податкових періодах не проводяться.
 
-56- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 10 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«У разі досягнення податкового компромісу перевірки щодо податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за уточненими операціями у наступних періодах контролюючими органами не проводяться»
 
Враховано   9. У разі досягнення податкового компромісу перевірки щодо податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за уточненими операціями у наступних періодах за зазначеними податками контролюючими органами не проводяться.
 
    -57- Продан О.П.
Абзац сімнадцятий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«9. У разі досягнення податкового компромісу з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість перевірки з відповідного податку за уточнені періоди не проводяться.».
 
Враховано по суті   
    -58- Святаш Д.В.
Клюєв С.П.
пункт 10 після слів «в наступних податкових періодах» доповнити словами «за зазначеними податками»;
 
Враховано по суті   
    -59- Шевчук О.Б.
Частину 10 розділу І вилучити.
 
Відхилено    
    -60- Кінах А.К.
Пункт 10 виключити.
 
Відхилено Змінюється суть податкового компромісу   
23. 11. Діяння, вчинене службовою особою платника податку, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов’язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 11 розділу Івикласти в такій редакції:
«Діяння, вчинене платником податків або його посадовими (службовими) особами, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов’язання уточнені за процедурами застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»
 
Враховано   10. Діяння, вчинене платником податків або його посадовими (службовими) особами, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов’язання уточнені за процедурами застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
 
    -62- Продан О.П.
У абзаці вісімнадцятому розділу І законопроекту слова «якщо такі податкові зобов’язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).» замінити словами «якщо щодо цих зобов’язань досягнуто податкового компромісу, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та не тягне за собою фінансової, адміністративної та/або кримінальної відповідальності.»;
 
Враховано по суті   
    -63- Долженков О.В.
В пункті 11 підрозділу 9-1 законопроекту фразу «не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» замінити на фразу «не містить складів злочинів, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України»
 
Враховано по суті   
    -64- Кужель О.В.
Пункт 11 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції: «Діяння, вчинене платниками податків суб’єктами мікро-, малого та середнього бізнесу в разі виконання ними вимог підпункту 1.1. пункту першого цього підрозділу та/або службовою особою платника податку, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов’язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).».
 
Враховано по суті   
    -65- Шевчук О.Б.
У частині 11 розділу І:
Після слів «Діяння, вчинене службовою особою» доповнити словосполучення « (службовими особами)»;
Після слів «якщо такі податкові зобов’язання уточнені» доповнити словосполученням «платником податку».
 
Враховано частково    
    -66- Кальцев С.Ф.
Частину одинадцяту підрозділу 9-1 проекту Закону доповнити такими словами: «та не вважається правопорушенням, передбаченим ст. 163-1 та/або ст. 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Враховано частково у п.2 розділу ІІ законопроекту   
    -67- Кінах А.К.
Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11.Діяння, вчинене службовою особою (службовими особами) платника податку, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо платником податку такі податкові зобов’язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів та/або погашені в порядку, визначеному пунктом 2 цього підрозділу, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збутом та використанням підроблених документів, печаток, штампів, службовим підробленням, службовою недбалістю»
 
Відхилено Значно розширює перелік звільнень від кримінальної відповідальності   
24. 12. У разі коли великий платник податків не скористався податковим компромісом та не сплатив до бюджету податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за податкові періоди до 1 січня 2014 року, контролюючий орган після закінчення строку подання уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу проводить документальну перевірку такого платника податків.
 
-68- Продан О.П.
Абзац дев’ятнадцятий розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -69- Герега О.В.
Пункт 12 розділу Ізаконопроекту виключити
 
Враховано    
    -70- Кінах А.К.
Пункт 12 виключити.
 
Враховано    
    -71- Святаш Д.В.
Клюєв С.П.
Пункт 12 виключити.
у зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 12.
 
Враховано    
    -72- Долженков О.В.
Виключити пункт 12 з підрозділу 9-1 законопроекту;
 
Враховано    
    -73- Єремеєв І.М.
Пункт 12 виключити.
 
Враховано    
    -74- Кальцев С.Ф.
Частину 12 виключити
 
Враховано    
    -75- Шевчук О.Б.
У частині 12 розділу І слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити на слова та цифри «1 липня 2014 року».
 
Відхилено у зв’язку з виключенням пункту   
    -76- Шпенов Д.Ю.
Пункт 12 виключити
 
Враховано    
25. 13. Податковий компроміс застосовується до правовідносин, що виникли до 1 січня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від проведення контролюючим органом перевірок за такі періоди".
 
-77- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 13 розділу Іпісля слів Податковий компроміс доповнити слова . «відповідно до статті 102 цього Кодексу», а після слів «незалежно від» доповнити слова «наявності/відсутності», цифру і слово «1 січня» замінити цифрою і словом «1 березня»
 
Враховано   11. Податковий компроміс з урахуванням строків давності відповідно до статті 102 цього Кодексу застосовується до правовідносин, що виникли до 1 квітня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від наявності/відсутності проведення контролюючим органом перевірок за такі періоди.
12. Платники податків з метою застосування податкового компромісу мають право подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень цього підрозділу протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим підрозділом.
 
    -78- Продан О.П.
У абзаці двадцятому розділу І законопроекту слова «за такі періоди» замінити словами «за цей період та від результатів перевірок.».
 
Відхилено    
    -79- Кінах А.К.
У пункті 13 слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити словами та цифрами «1 квітня 2014 року»
 
Відхилено    
    -80- Єремеєв І.М.
Пункт 13 доповнити текстом такого змісту:
«У випадку проходження платником податків, у період застосування податкового компромісу, процедури адміністративного або судового оскарження донарахованих за результатами перевірок сум, застосовувати процедури мирових узгоджень по суммах, по яких досягнуто податковий компроміс».
 
Враховано по суті в п.6 розділу Ізаконопроекту   
    -81- Долженков О.В.
Викласти пункт 13 підрозділу 9-1 в розділі І законопроекту в наступній редакції:
«13. Податковий компроміс застосовується до правовідносин, що виникли до 1 березня 2014 року з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість.»
 
Враховано частково    
    -82- Кужель О.В.
Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Податковий компроміс застосовується до правовідносин, що виникли до 1 січня 2014 року, та поширюється виключно на платників податків суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу в разі виконання ними вимог підпункту 1.1. пункту першого цього підрозділу та/або податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від проведення контролюючим органом перевірок за такі періоди.».
 
Враховано частково    
    -83- Кінах А.К.
Доповнити розділ І пунктом 14 такого змісту:
«14. У разі визначення контролюючим органом податкових зобов’язань платника податків з податку на додану вартість та/або податку на прибуток підприємств за податкові періоди до 1 січня 2014 року за результатами документальних перевірок, проведених з 1 березня 2014 року до дати набрання чинності цим Законом, узгоджена, але не сплачена сума таких зобов’язань підлягає сплаті до бюджету в розмірі, передбаченому пунктом 2 підрозділу 91 цього Кодексу. Штрафні санкції та пеня у цьому випадку не нараховуються».
 
Відхилено Зазначені випадки не підпадають під концепцію реалізації податкового компромісу, не враховують процедури податкового компромісу   
    -84- Шевчук О.Б.
У частині 13 розділу І:
слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити на слова та цифри «1 липня 2014 року»;
доповнити частину після слів «за такі періоди» словосполученням «, в т.ч. на неузгоджені суми податкових зобов’язань за цими податками станом на 1 липня 2014 року».
 
Відхилено    
    -85- Шпенов Д.Ю.
У пункті 13 нового підрозділу 9-1 слова «що виникли до 1 січня 2014 року» замінити на слова «що виникли до набуття чинності цього Закону і не були перевірені контролюючими органами під час документальних перевірок»
 
Відхилено    
    -86- Хомутиннік В.Ю.
Розділ 1 доповнити пунктом 14 такого змісту (перенести текст п. 2 розділу ІІ законопроекту до розділу Ізаконопроекту):
« Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень цього підрозділу протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим підрозділом «.
 
Враховано    
26. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-87- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом такого змісту:
« Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків до притягнення до адміністративної відповідальності досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»;
2) статтю 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25—26, ст. 131) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5.. Діяння, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо платник податків до притягнення до кримінальної відповідальності досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»;
3) розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст. 46) доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2. Підставою для примирення сторін на будь-якій стадії процесу є досягнення податкового компромісу щодо сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»;
4) абзаци четвертий і п’ятий підпункту 6 пункту 5 розділу І та абзац другий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р. , № 8, ст. 90) виключити».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків до притягнення до адміністративної відповідальності досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»;
2) статтю 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25—26, ст. 131) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Діяння, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо платник податків до притягнення до кримінальної відповідальності досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»;
3) розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст. 46) доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2. Підставою для примирення сторін на будь-якій стадії процесу є досягнення податкового компромісу щодо сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств відповідно до підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України»;
4) абзаци четвертий і п’ятий підпункту 6 пункту 5 розділу І та абзац другий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р. , № 8, ст. 90) виключити.
 
    -88- Долженков О.В.
Внести зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких частину 1 статті 44 викласти в наступній редакції:
«1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом та законами України.»
 
Відхилено    
28. 2. Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень Податкового кодексу України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом.

-89- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ перенести пунктом 14 розділу Ізаконопроекту
 
Враховано .  3. До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків має право подати уточнюючий розрахунок за діючою на час подання формою як окремий документ з поясненням мотивів його подання для застосування податкового компромісу та з переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації.
5. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -90- Долженков О.В.
В пункті 2 розділі ІІ законопроекту словосполучення «протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом» замінити на словосполучення «до 31.12.2014 року включно»;
 
Відхилено    
    -91- Герега О.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень Податкового кодексу України протягом 30 календарних днів від дня отримання від контролюючого органу інформації, що свідчить про порушення підприємством-контрагентом податкового законодавства по взаємовідносинам до 01 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -92- Кужель О.В.
Пункт 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення законопроекту викласти у наступній редакції:
«Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень Податкового кодексу України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом, а платники податків суб’єкти мікро-, малого та середнього бізнесу в разі виконання вимог підпункту 1.1. пункту першого підрозділу 91 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України вправі застосувати податковий компроміс за їх зверненням до контролюючого органу протягом того ж строку.».
 
Відхилено    
    -93- Хомутиннік В.Ю.
Розділу ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків має право подати уточнюючий розрахунок за діючою на час подання формою як окремий документ з поясненням мотивів його подання для застосування податкового компромісу та з переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації.»
 
Враховано    
    -94- Кінах А.К.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. До дати затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платники податків мають право подати уточнюючі розрахунки за чинною формою за умови надання в довільній формі заяви на застосування податкового компромісу».
 
Враховано по суті у п.4 розділу ІІ законопроекту   
    -95- Кінах А.К.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. У разі повторного протягом року встановлення контролюючим органом факту заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за податкові періоди, наступні після дати набрання чинності цим Законом, або у разі порушення платником податків умов розстрочення суми податкових зобов’язань під час застосування податкового компромісу, сума таких зобов’язань підлягає сплаті в повному обсязі без права застосування розміру сплати, встановленого пунктом 2 підрозділу 9?.
Або:
4. У разі порушення платником податків умов розстрочення та сплати суми податкових зобов’язань під час застосування податкового компромісу, сума таких зобов’язань підлягає сплаті в повному обсязі без права застосування розміру сплати, встановленого пунктом 2 підрозділу 9? Кодексу»
 
Відхилено    
    -96- Шевчук О.Б.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень Податкового кодексу України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом.
3. Додати затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платники податків мають право подати уточнюючі розрахунки за чинною формою за умови надання в довільній формі заяви на застосування податкового компромісу.
4. Внести до Податкового кодексу України такі зміни:
1) доповнити пункт 78.1 статті 78 підпунктом 78.1.16 такого змісту:
78.1.16 подання платником податків уточнюючого розрахунку у зв’язку із застосуванням податкового компромісу.
2) доповнити пункт 136.1 статті 136 підпунктом 136.1.26 такого змісту:
136.1.26 сума погашеного податкового зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість в розмірі 85 відсотків внаслідок застосування податкового компромісу.»
 
Враховано частково по суті   
    -97- Святаш Д.В.
Клюєв С.П.
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано