Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112, з наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Долженков О.В.
У статті 157:
абзац другий пункту 157.2 викласти у такій редакції:
«коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи благодійних пожертв;»
пункт 157.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації.» абзац другий пункту 157.3 викласти у такій редакції:
«коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи благодійних пожертв;»
пункт 157.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації.»
 
Відхилено е відповідає статті 116 Регламенту ВРУ. Пропонується звільнити від податку на прибуток підприємств будь-які неприбуткові організації, які отримують доходи у вигляді послуг (робіт), а також у вигляді позитивних курсових різниць від перерахунку, отриманої іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаною із статутною діяльністю неприбут.організ.  І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112, з наступними змінами) такі зміни:
 
    -2- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Пункт 157.3 статті 157 доповнити новим абзацом такого змісту:
«позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації.».
У пункті 157.11 статті 157 після слів «цієї статті» доповнити словами і знаком «який згідно з нормами цього Розділу враховується при обчисленні об’єкта оподаткування,»
 
Відхилено е відповідає статті 116 Регламенту ВРУ. Пропонується звільнити від податку на прибуток підприємств будь-які неприбуткові організації, які отримують доходи у вигляді позитивних курсових різниць від перерахунку, отриманої іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаною із статутною діяльністю неприбут.організ.   
5. 1. У пункті 165.1 статті 165:
1) підпункт 165.1.4 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками на користь таких учасників бойових дій: військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули під час участі в антитерористичної операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Продан О.П.
поширити пільгу при отриманні благодійної допомоги учасникам масових акцій громадського протесту. У зв’язку з цим підпункти 1 і 2 пункту 1 законопроекту об’єднати та викласти в такій редакції:
«1. У пункті 165.1 статті 165:
1) доповнити підпунктом 165.1.54 такого змісту:
"165.1.54. сума (вартість) благодійної допомоги:
а) виплаченої (наданої) благодійниками, в тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" на користь:
учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку, під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в м. Одеса, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, або чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку;
Порядок застосування цього підпункту щодо надання пільги з податку учасникам масових акцій громадського протесту в Україні та членам їх сімей, фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлюється Кабінетом Міністрів України;
б) отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру благодійників – волонтерів.
Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/чи учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
Зазначені в цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу - до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
Сума (вартість), зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.
 
Враховано 1 правку №23  1. У пункті 165.1 статті 165:
1) доповнити підпунктом 165.1.54 такого змісту:
"165.1.54. сума (вартість) благодійної допомоги:
а) виплаченої (наданої) благодійниками, в тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" на користь:
учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку, під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в м. Одеса, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, або чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку;
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція чи вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;
фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Порядок визначення учасників масових акцій громадського протесту в Україні та членів їх сімей, фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція чи вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах, фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» з метою оподаткування встановлюється Кабінетом Міністрів України;
б) отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру благодійників – волонтерів.
Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/чи учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
Зазначені в цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу - до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
Сума (вартість), зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.
Якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам, визначеним цим підпунктом було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань».
 
    -4- Продан О.П.
Геращенко І.В.
Перше речення абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити словами «, а також на користь учасників мирних акцій протестів, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 29 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, в тому числі 2 травня 2014 року в м. Одеса, або на користь членів сімей учасників таких мирних акцій протестів, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я»;
Друге речення абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «бойових дій» доповнити словами «та/чи учасників зазначених мирних акцій протестів»
 
Враховано правці №3   
6. 2) доповнити пункт підпунктом 165.1.54 такого змісту:
 
      
7. "165.1.54. сума коштів, отриманих у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, передбаченому Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на їх банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 цього пункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.
 
-5- Продан О.П.
Геращенко І.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «сума коштів, отриманих» доповнити словами «у період з 29 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, в тому числі 2 травня 2014 року, а також».
 
Враховано по суті в правці №3 (Передбачається поширити пільгу при отриманні благодійної допомоги учасникам мирних акцій протесту. Аналогічна пропозиція передбачена законопроектом 4245а, який в цій частині підтримано на засіданні Комітету 23.07.2014р)     
8. Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в абзаці першому цього підпункту, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в абзаці першому цього підпункту, повинні бути перераховані ними до державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
-6- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в абзаці першому цього підпункту, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в абзаці першому цього підпункту, повинні бути передані ними одній чи кільком благодійним організаціям або спрямовані до Державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
2) у підпункті 165.1.19 після слів «платника податку» доповнити словами «у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів»;
 
    -7- Долженков О.В.
Підпункт 165.1.4. пункту 165.1. статті 165 Податкового кодексу України доповнити новим підпунктом «в-2» такого змісту:
«в-2) у період проведення антитерористичної операції та/або введення воєнного стану та до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію та/або скасовано воєнний стан, благодійниками на користь платників податку, які за даними контролюючих органів мають податкову адресу на території населених пунктів Донецької та Луганської областей, де проводилась антитерористична операція та/або вводився воєнний стан, та які проживали та такій території під час проведення антитерористичної операції та/або дії воєнного стану та/або були вимушені покинути місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції та/або введенням воєнного стану;»
У підпункті 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 після слів «платника податку» доповнити словами і знаками « (у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів)»;
 
Враховано по суті в правці №3   
9. 2. У пункті 170.7 статті 170:
 
   2. У пункті 170.7 статті 170:
 
10. 1) доповнити пункт підпунктом 170.7.2-1 такого змісту:
"170.7.2-1. не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що надається на користь платників податку та у строк, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165:
а) у будь-якій сумі (вартості) - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення для учасників бойових дій;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, -на інші потреби, що виникли у зв'язку з проведенням антитерористичної операції (у тому числі для членів сімей учасників бойових дій), за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги";
 
   1) доповнити пункт підпунктом 170.7.8 такого змісту:
"170.7.8. не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу:
а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:
платникам податку, визначених абзацом другим підпункту «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
платникам податку, визначених абзацами третім-п’ятим підпункту «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу - для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку платникам податку, визначених підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги";
 
11. 2) доповнити абзац другий підпункту 170.7.3 словами "а також на благодійну допомогу, що надається на користь платників податку та у строк, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
 
      
12. 3. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
   3. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
13. "33. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції".
 
   "33. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції".
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 18 березня 2014 року, при цьому до дати запровадження Реєстру волонтерів антитерористичної операції вимоги щодо внесення благодійників - фізичних осіб до цього Реєстру не застосовуються.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 21 листопада 2013 року, при цьому до дати запровадження Реєстру волонтерів антитерористичної операції вимоги щодо внесення благодійників - фізичних осіб до цього Реєстру не застосовуються.
 
16. 2. Доповнити розділ VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252) пунктом 2-1 такого змісту:
 
   2. Доповнити розділ VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252) пунктом 2-1 такого змісту:
 
17. "2-1.- Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
   "2-1.- Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
18. Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня".
 
   Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.
Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим пунктом, забороняється ".
 
19. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
 
   забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
 
23. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.