Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо посилення захисту прав позичальників
 
   Про внесення змін до Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо посилення захисту прав позичальників
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до частини першої Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.940) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 28, ст. 940) такі зміни:
 
5. 1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 
6. «1) не може бути примусово або у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", а також не може бути проведене у будь-якому порядку примусове виселення мешканців такого житлового майна, якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що»;
 
-1- Ленський О.О.
У змінах до абзацу 1 підпункту 1) пункту 1 слово «або» замінити словами «в тому числі»
 
Враховано   «1) не може бути примусово, в тому числі у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", а також не може бути проведене у будь-якому порядку примусове виселення мешканців такого житлового майна, якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що»;
 
    -2- Шипко А.Ф.
У абзаці другому підпункту 1 законопроекту слова «або у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу» замінити словами «у разі пред’явлення до виконання відповідних виконавчих документів».
Або залишити у чинній редакції.
 
Враховано по суті   
    -3- Воропаєв Ю.М.
абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«таке нерухоме житлове майно використовується як єдине місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності
 
Відхилено    
7. 2) пункт 2 після слів «не може бути примусово» доповнити словами «або у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу».
 
-4- Ленський О.О.
У підпункті 2) пункту 1 слово «або» замінити словами «в тому числі».
 
Враховано   2) підпункт 2 пункту 1 після слів «не може бути примусово» доповнити словами «в тому числі у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса»;
3) доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7. Дія підпункту 3 пункту 1 цього Закону не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в частині уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи».
 
    -5- Шипко А.Ф.
У підпункті 2 законопроекту слова «або у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу» замінити словами «у разі пред’явлення до виконання відповідних виконавчих документів».
Або залишити у чинній редакції.
 
Враховано по суті   
    -6- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
Дзензерський Д.В.
Лаврик М.І.
Кубів С.І.
Жолобецький О.О.
Різаненко П.О.
Фурсін І.Г.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 3) такого змісту:
«7. Дія підпункту 3 пункту 1 цього Закону не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в частині уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи.»
 
Враховано Розповсюдження норми про заборону уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" унеможливлює: застосування таких способів виведення банків з ринку як передача активів та зобов’язань приймаючому банку або перехідному банку; реалізації (продажу) таких кредитів іншим банкам на стадії ліквідації, що призводить до зменшення ліквідаційної маси і, як наслідок, зменшення коштів, що можуть бути направлені на розрахунок з кредиторами такого банку.   
    -7- Ємець Л.О.
Мельничук С.П.
Статтю 18 Цивільного кодексу України (Голос України, 12.03.2003, № 45) доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Нотаріусам заборонено вчиняти виконавчі написи щодо звернення стягнення на житло.».
 
Відхилено    
    -8- Ємець Л.О.
Мельничук С.П.
Частину 3 статті 33 Закону України «Про іпотеку» (Голос України, 15.07.2003, № 129) після слів «виконавчого напису нотаріуса» доповнити словами «, крім звернення стягнення на житло,».
 
Відхилено    
    -9- Ємець Л.О.
Мельничук С.П.
Статтю 88 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 28.09.1993, № 39, стаття 383) доповнити частиною 3 такого змісту:
«Нотаріусам заборонено вчиняти виконавчі написи щодо звернення стягнення на житло.».
 
Відхилено    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-10- Воропаєв Ю.М.
Частину другу проекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон діє протягом трьох років з дня набрання чинності. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Відхилено Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» втрачає чинність з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті.  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 3. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-11- Романюк В.М.
Пункт 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.