Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)
 
   Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
   І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
4. 1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами «, спеціальне або додатковий імпортний збір»;
 
   1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами «, спеціальне або додатковий імпортний збір»;
 
5. 2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»;
 
   2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»;
 
6. 3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»;
 
   3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»;
 
7. 4) у статті 275:
 
   4) у статті 275:
 
8. доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
 
   доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
 
9. «4) додатковий імпортний збір.»;
 
   «4) додатковий імпортний збір.»;
 
10. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
11. абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»;
 
-1- Ленський О.О.
У розділі першому частині 4) в абзаці 5 слова «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» замінити на «відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
 
Відхилено   абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»;
 
12. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
13. «6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»;
 
-2- Головко М.Й.
В частині шостій статті 275 законопроекту внести такі зміни:
Після слів «або досягнення ними мінімального розміру» додати слова «або суттєвого зниження життєвого рівня населення»
 
Відхилено   «6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»;
 
14. 5) у статті 282:
 
   5) у статті 282:
 
15. в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити;
 
   в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити;
 
16. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
17. «2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.».
 
   «2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.».
 
18. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
 
19. 6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»;
 
   6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»;
 
20. 7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита».
 
-3- Курячий М.П.
у пункті 4 підпункт 4 розділу ХХІ "Прикінцевих та перехідних положень" дату «до 1 січня 2015 року» замінити на дату «до 1 січня 2018 року».
 
Враховано   7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита».
8) у підпункті 4 пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцевих та перехідних положень" дату «до 1 січня 2015 року» замінити на дату «до 1 січня 2018 року».
 
21. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.