Кількість абзаців - 122 Таблиця поправок


Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Проект
Закон України про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків
 
1. Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків
 
   Цей Закон спрямований на захист економічної безпеки держави, посилення фінансової спроможності банківської системи України та підвищення рівня довіри до неї і поширюється на банки, що потребують додаткової капіталізації.
 
2. Цей Закон спрямований на захист економічної безпеки держави, посилення фінансової спроможності банківської системи України та підвищення рівня довіри до неї і поширюється на банки, які потребують додаткової капіталізації.
 
-1- Воропаєв Ю.М.
В пункті 1 статті 1 законопроекту слова "не менше 7%" замінити словами "не менше 5%".
 
Відхилено   Стаття 1.
1. Банк, який за результатами діагностичного обстеження, проведеного за власний рахунок із залученням однієї з аудиторських фірм, визначених Національним банком України, на вимогу Національного банку України за визначеною Національним банком України методикою, потребує додаткової капіталізації (далі - банк), зобов’язаний здійснити капіталізацію банку та/або реструктуризацію, реорганізацію банку з метою забезпечення дотримання банком показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 7% з урахуванням необхідності дотримання нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу у розмірі не менше 10% та показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 4,5%, розрахованих за базовим та песимістичним макроекономічними сценаріями відповідно на період 2014-2016 років. Капіталізація та/або реструктуризація, реорганізація банку мають бути проведені у строк, визначений Національним банком України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
3. Стаття 1.
 
   2. Банк у строк, встановлений Національним банком України, та відповідно до його вимог зобов’язаний подати на затвердження Національному банку України програму капіталізації банку або план реструктуризації банку.
 
4. 1. Банк, який за результатами діагностичного обстеження, проведеного за власний рахунок із залученням однієї з аудиторських фірм, визначених Національним банком України, на вимогу Національного банку України за визначеною Національним банком України методикою, потребує додаткової капіталізації (далі - банк), зобов’язаний здійснити капіталізацію банку та/або реструктуризацію, реорганізацію банку, з метою забезпечення дотримання банком показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 7% з урахуванням необхідності дотримання нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу у розмірі не менше 10% та показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 4, 5%, розрахованих за базовим та песимістичним макроекономічними сценаріями відповідно на період 2014-2016 років. Капіталізація та/або реструктуризація, реорганізація банку мають бути проведені у строк визначений Національним банком України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   3. У разі якщо банк не надав програму капіталізації/план реструктуризації банку, що відповідає вимогам Національного банку України, або учасники банку не спроможні забезпечити рівень капіталізації, передбачений частиною першою цієї статті, Національний банк України приймає рішення про:
 
5. 2. Банк у строк, встановлений Національним банком України, та відповідно до його вимог зобов’язаний надати на затвердження Національному банку України програму капіталізації банку або план реструктуризації банку.
 
   1) про надання Кабінету Міністрів України пропозиції про забезпечення капіталізації банку державою; або
 
6. 3. У разі, якщо банком не надано програму капіталізації/план реструктуризації банку, що відповідає вимогам Національного банку України, або учасники банку неспроможні забезпечити рівень капіталізації, передбачений частиною першою цієї статті, Національний банк України приймає рішення:
 
   2) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних із застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з урахуванням особливостей, встановлених статтями 2, 5 та 7 цього Закону; або
 
7. - про надання Кабінету Міністрів України пропозиції про забезпечення капіталізації банку державою; або
 
   3) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних із застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
8. - про віднесення банку до категорії неплатоспроможних із застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з урахуванням особливостей, встановлених статтями 2, 5 та 7 цього Закону; або
 
   Пропозиція про забезпечення капіталізації банку державою може бути надана Національним банком України виключно щодо банку, який відповідає критеріям та умовам, затвердженим Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у статутному капіталі банків, утвореною Кабінетом Міністрів України (далі - критерії участі держави). Капіталізація банку забезпечується державою з урахуванням вимог цього Закону.
 
9. - про віднесення банку до категорії неплатоспроможних із застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
   Стаття 2
 
10. Пропозиція про забезпечення капіталізації банку державою може бути надана Національним банком України виключно щодо банку, який відповідає критеріям та умовам, затвердженим Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у статутному капіталі банків, створеною Кабінетом Міністрів України (далі - критерії участі держави). Капіталізація банку забезпечується державою з урахуванням цього Закону.
 
   1. Капіталізація, реорганізація банку здійснюється за спрощеною процедурою, яка передбачає, що:
 
11. Стаття 2.
 
   1) повідомлення про проведення загальних зборів учасників банку для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, реорганізації банку згідно з цим Законом, публікується в офіційному друкованому органі згідно з вимогами законодавства України про акціонерні товариства не менше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів;
 
12. 1. Капіталізація, реорганізація банку здійснюється за спрощеною процедурою, яка передбачає, що:
 
   2) учасники банку та інвестори, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, звільняються від обов’язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України;
 
13. - повідомлення про проведення загальних зборів учасників банку для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, реорганізації банку згідно з цим Законом, публікується в офіційному друкованому органі згідно з вимогами законодавства України про акціонерні товариства не менше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів;
 
   3) учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
 
14. - учасники банку та інвестори, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, звільняються від обов’язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України;
 
   4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до двох робочих днів після прийняття загальними зборами учасників банку рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу банку. Учасники та інвестори зобов’язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до 5 робочих днів з дати укладання договорів про купівлю-продаж акцій. Учасники та інвестори повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації;
 
15. - учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
 
   5) дата подання заяви, рішення про капіталізацію банку, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, змін до статуту банку та статуту банку-правонаступника, проспекту емісії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації випуску акцій та проспекту емісії;
 
16. - договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до 2-х робочих днів після прийняття загальними зборами учасників банку рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу банку. Учасники та інвестори зобов’язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до 5 робочих днів з дати укладання договорів про купівлю-продаж акцій. Учасники та інвестори повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації;
 
   6) дата подання змін до статуту банку, статуту банку-правонаступника на погодження Національному банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається відповідно датою їх погодження Національним банком України та датою реєстрації державним реєстратором;
 
17. - дата подання заяви, рішення про капіталізацію банку, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, змін до статуту банку та статуту банку-правонаступника, проспекту емісії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації випуску акцій та проспекту емісії;
 
   7) дата подання документів для реєстрації випуску акцій банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації звіту про розміщення цінних паперів;
 
18. - дата подання змін до статуту банку, статуту банку-правонаступника на погодження Національному банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається відповідно датою їх погодження Національним банком України та датою реєстрації державним реєстратором;
 
   8) Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію не пізніше двох робочих днів з дня подання банком відповідних документів;
 
19. - дата подання документів для реєстрації випуску акцій банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації звіту про розміщення цінних паперів;
 
-2- Різаненко П.О.
Абзац десятий частини першої статті 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
"- Національний банк України погоджує кандидатури керівників банку, у капіталізації якого бере участь держава, не пізніше двох робочих днів з дня подання Міністерством фінансів України відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
Керівником банку, що рекапіталізується/реорганізується за участю держави, не може бути:
особа, яка обіймала керівну посаду в цьому банку протягом одного року до прийняття рішення про капіталізацію/реорганізацію;
особа, яка обіймала посаду в органах управління інших банків протягом одного року до запровадження в них тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку (зазначена вимога діє протягом наступних трьох років з дня настання події) і не відповідає іншим вимогам щодо бездоганної ділової репутації згідно з чинним законодавством."
 
Враховано   9) Національний банк України погоджує кандидатури керівників банку, у капіталізації якого бере участь держава, не пізніше двох робочих днів з дня подання Міністерством фінансів України відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
10) Керівником банку, що рекапіталізується/реорганізується за участю держави, не може бути:
а) особа, яка обіймала керівну посаду в цьому банку протягом одного року до прийняття рішення про капіталізацію/реорганізацію;
б) особа, яка обіймала посаду в органах управління інших банків протягом одного року до запровадження в них тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку (зазначена вимога діє протягом наступних трьох років з дня настання події) і не відповідає іншим вимогам щодо бездоганної ділової репутації згідно із законодавством.
 
20. - Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію не пізніше двох робочих днів з дня подання банком відповідних документів;
 
   11) Національний банк України надає попередній дозвіл та затверджує план реорганізації банку за рішенням власників не пізніше двох робочих днів з дня подання банком відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
21. - Національний банк України погоджує кандидатури керівників банку, у капіталізації якого бере участь держава, не пізніше двох робочих днів з дня подання Міністерством фінансів України відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
   12) Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку, створюваному в результаті злиття, за умови відповідності його вимогам Національного банку України, протягом двох тижнів з дня подання банком відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
22. - Національний банк України надає попередній дозвіл та затверджує план реорганізації банку за рішенням власників не пізніше двох робочих днів з дня подання банком відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
   13) не застосовуються положення законодавства щодо:
 
23. - Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку, створюваному в результаті злиття, за умови відповідності його вимогам Національного банку України, протягом двох тижнів з дня подання банком відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
   а) необхідності повідомлення всіх кредиторів банку про рішення загальних зборів учасників щодо зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
24. - не застосовуються положення законодавства щодо:
 
   б) права кредиторів вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків у зв'язку із зменшенням статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
25. а) необхідності повідомлення всіх кредиторів банку про рішення загальних зборів учасників щодо зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
   в) недопущення зменшення статутного капіталу банку за наявності заперечень кредиторів, учасників банку;
 
26. б) права кредиторів вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків у зв'язку із зменшенням статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
   г) необхідності ліквідації банку, якщо розмір його статутного капіталу стає меншим за мінімальний розмір статутного капіталу банку, визначений законом;
 
27. в) недопущення зменшення статутного капіталу банку за наявності заперечень кредиторів, учасників банку;
 
   д) необхідності відшкодування збитків акціонерам-учасникам банку, пов'язаних із зменшенням статутного капіталу банку;
 
28. ґ) необхідності ліквідації банку, якщо розмір його статутного капіталу стає меншим за мінімальний розмір статутного капіталу банку, визначений законом;
 
   е) обмеження щодо мінімальної номінальної вартості акції;
 
29. д) необхідності відшкодування збитків акціонерам-учасникам банку, пов'язаних із зменшенням статутного капіталу банку;
 
   є) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку;
 
30. е) обмеження щодо мінімальної номінальної вартості акції;
 
   ж) кворуму загальних зборів учасників. Рішення загальних зборів учасників, необхідні для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, реорганізації банку згідно із цим Законом, затвердження результатів розміщення акцій, приймаються простою більшістю голосів.
 
31. є) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку;
 
   2. Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
 
32. ж) кворуму загальних зборів учасників. Рішення загальних зборів учасників, необхідні для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, реорганізації банку згідно з цим Законом, затвердження результатів розміщення акцій приймаються простою більшістю голосів.
 
   3. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність", не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та Міністерства фінансів України при здійсненні ними функцій і повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Законом.
 
33. 2. Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
 
   Стаття 3
 
34. 3. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність", не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та Міністерства фінансів України при здійсненні ними функцій і повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Законом.
 
   1. Кабінет Міністрів України у визначеному ним порядку за пропозицією Національного банку України та з урахуванням аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України, приймає рішення про участь у капіталізації банку, який відповідає критеріям участі держави.
 
35. Стаття 3.
 
   2. Держава бере участь у капіталізації банку шляхом:
 
36. 1. Кабінет Міністрів України у визначеному ним порядку за пропозицією Національного банку України та з урахуванням аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України, приймає рішення про участь у капіталізації банку, який відповідає критеріям участі держави.
 
   1) придбання акцій при їх додатковому розміщенні в обмін на державні облігації України;
 
37. 2. Держава бере участь у капіталізації банку шляхом:
 
-3- Демчак Р.Є.
Абзац третій пункту 2 статті 3 доповнити такими словами:
"із забезпеченням права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків".
 
Враховано   2) надання позики у вигляді державних облігацій України на умовах субординованого боргу під забезпечення, надане учасниками банку із забезпеченням права держави розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків.
 
38. придбання акцій при їх додатковому розміщенні в обмін на державні облігації України;
 
   3. Держава бере участь у капіталізації банку, за умови
 
39. надання позики у вигляді державних облігацій України на умовах субординованого боргу під забезпечення, надане учасниками банку.
 
   прийняття загальними зборами учасників банку рішень про:
 
40. 3. Держава бере участь у капіталізації банку за умови:
 
   1) капіталізацію банку за участю держави;
 
41. 1) прийняття загальними зборами учасників банку рішень про:
 
   2) набуття державою права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція;
 
42. капіталізацію банку за участю держави;
 
   3) зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;
 
43. набуття державою права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція;
 
-4- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 статті 3 викласти в такій редакції:
збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за вкладами (депозитами) власників (акціонерів) істотної участі, що володіють не менше як 5 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку на дату прийняття рішення про капіталізацію банку за участю держави. Надання згоди про спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за такими вкладами (депозитами) у повному обсязі підтверджується заявами (розпорядженнями) відповідних осіб;
 
Враховано редакційно   4) збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за вкладами (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менш як 5 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку (за їх згодою) на дату прийняття рішення про капіталізацію банку за участю держави. Надання згоди на спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за такими вкладами (депозитами) у повному обсязі підтверджується заявами (розпорядженнями) відповідних осіб;
 
44. зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;
 
   5) здійснення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Міністерства фінансів України за рахунок банку;
 
45. збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за вкладами (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку (за їх згодою) на дату прийняття рішення про капіталізацію банку за участю держави. Надання згоди про спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за такими вкладами (депозитами) у повному обсязі підтверджується заявами (розпорядженнями) відповідних осіб;
 
   6) зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України;
 
46. здійснення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Міністерства фінансів України за рахунок банку;
 
   7) погодження на призначення за поданням Міністерства фінансів України на посаду радника голови правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Міністерства фінансів України з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава. Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди встановлюються наглядовою (спостережною) радою банку.
 
47. зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України;
 
   2) зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;
 
48. погодження на призначення за поданням Міністерства фінансів України на посаду радника голови Правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Міністерства фінансів України з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава. Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди встановлюється наглядовою (спостережною) радою банку;
 
   спрямування до статутного капіталу коштів за вкладами (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку;
 
49. 2) зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;
 
   зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України.
 
50. спрямування до статутного капіталу коштів за вкладами (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку;
 
-5- Демчак Р.Є.
Підпункт другий пункту 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
погодження на призначення за поданням Міністерства фінансів України на посаду радника голови Правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Міністерства фінансів України з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава. Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди встановлюється наглядовою (спостережною) радою банку
 
Відхилено      
51. зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України.
 
-6- Демчак Р.Є.
Абзац перший пункту 4 статті 3 викласти у такій редакції:
Якщо банк протягом 90 календарних днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь у капіталізації банку не виконав умови, передбачені частиною третьою цієї статті, Національний банк України, на підставі повідомлення Кабінету Міністрів України, приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
 
Враховано редакційно   4. Якщо банк до 90 календарних днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь у капіталізації банку не виконав умови, передбачені частиною третьою цієї статті, Національний банк України, на підставі повідомлення Кабінету Міністрів України, приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
 
52. 4. Якщо банк у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, не виконав умови, передбачені частиною третьою цієї статті, Національний банк України, на підставі повідомлення Кабінету Міністрів України, приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
 
   Реалізацію заходів, необхідних для виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, здійснює Фонд відповідно до процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
53. Реалізацію заходів, необхідних для виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, здійснює Фонд відповідно до процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
   Стаття 4
 
54. Стаття 4.
 
   1. Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі банку, (крім державних банків), що набуті відповідно до цього Закону, здійснюється Міністерством фінансів України.
 
55. 1. Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі банку, (крім державних банків), що набуті відповідно до цього Закону, здійснюється Міністерством фінансів України.
 
   2. Працівники Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку, перебувають під захистом закону:
 
56. 2. Працівники Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку, перебувають під захистом закону:
 
   1) фінансова відповідальність, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки, життя та здоров'я працівників повинні бути застраховані відповідно до законодавства;
 
57. фінансова відповідальність, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки, життя та здоров'я працівників повинні бути застраховані відповідно до законодавства;
 
   2) працівники не несуть відповідальності за дії та бездіяльність, якщо вони діяли добросовісно, відповідно до законодавства і в межах своїх службових обов'язків. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Міністерства фінансів України;
 
58. працівники не несуть відповідальності за дії та бездіяльність, якщо вони діяли добросовісно, відповідно до законодавства і в межах своїх службових обов'язків. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Міністерства фінансів України;
 
   3) образа працівника, опір, погроза, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
59. образа працівника, опір, погроза, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
   Міністерство фінансів України забезпечує правовий захист таких працівників у разі подання проти них позовів, пов'язаних із забезпеченням виконання ними функцій з вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку.
 
60. Міністерство фінансів України забезпечує правовий захист таких працівників у разі подання проти них позовів, пов'язаних із забезпеченням виконання ними функцій вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку.
 
-7- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Демчак Р.Є.
У частині 3 статті 4 слова "і спрямовуються Міністерством фінансів України на погашення або, на достроковий викуп державних облігацій України" виключити.
 
Враховано   3. Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку приймає рішення про продаж акцій, що належать державі у статутному капіталі банку. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України.
 
61. 3. Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку приймає рішення про продаж акцій, що належать державі у статутному капіталі банку. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються Міністерством фінансів України на погашення або, на достроковий викуп державних облігацій України.
 
   Стаття 5
 
62. Стаття 5.
 
-8- Демчак Р.Є.
Абзац перший пункту 1 статті 5 викласти в такій редакції.
"1. Національний банк України, за 30 календарних днів до прийняття рішення, передбаченого абзацом третім частини 3 статті 1 цього Закону (далі – рішення Національного банку України):"
 
Враховано   1. Національний банк України за 30 календарних днів до прийняття рішення, передбаченого абзацом третім частини 3 статті 1 цього Закону (далі - рішення Національного банку України):
 
63. 1. Національний банк України, до прийняття рішення, передбаченого абзацом третім частини 3 статті 1 цього Закону (далі - рішення Національного банку України):
 
   1) звертається до Фонду з приводу проведення ним оцінки активів банку Фондом;
 
64. - звертається до Фонду з приводу проведення ним оцінки активів банку Фондом;
 
   2) готує разом з Фондом план врегулювання банку;
 
65. - готує разом з Фондом план врегулювання банку;
 
   3) готує висновок щодо фінансового стану потенційного приймаючого банку/банку, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку, та спроможності приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками-фізичними особами.
 
66. - готує висновок щодо фінансового стану потенційного приймаючого банку/банку, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку та спроможності приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками-фізичними особами.
 
   2. Фонд за зверненням Національного банку України:
 
67. 2. Фонд за зверненням Національного банку України:
 
   1) проводить оцінку активів банку (за встановленою ним методикою) або визначеним ним суб’єктом оціночної діяльності;
 
68. проводить оцінку активів банку (за встановленою ним методикою) або визначеним ним суб’єктом оціночної діяльності;
 
   2) складає перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду та перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом.
 
69. складає перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду та перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом.
 
-9- Демчак Р.Є.
Пункт 2 статті 5 доповнити новим абзацами такого змісту:
"Банк зобов’язаний забезпечити доступ працівників Фонду та/або визначених ним суб’єктів оціночної діяльності до всієї інформації та документації, баз даних, необхідних для проведення дій, передбачених частиною другою цієї статті.
Банк, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку, до доти, визначеною у частині першій цієї статті, зобов’язаний прийняти всі рішення та здійснити всі необхідні дії для забезпечення до нього неплатоспроможного банку."
 
Враховано   Банк зобов’язаний забезпечити доступ працівників Фонду та/або визначених ним суб’єктів оціночної діяльності до всієї інформації та документації, баз даних, необхідних для проведення дій, передбачених частиною другою цієї статті.
Банк, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку, до дати, визначеною у частині першій цієї статті, зобов’язаний прийняти всі рішення та здійснити всі необхідні дії для забезпечення до нього неплатоспроможного банку.
 
70. 3. Рішення Національного банку України доводиться Фонду у день його прийняття.
 
   3. Рішення Національного банку України доводиться Фонду у день його прийняття.
 
71. Фонд не пізніше наступного календарного дня після офіційного отримання рішення Національного банку України розпочинає здійснення тимчасової адміністрації в банку; розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації в банку на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет; призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду; затверджує план врегулювання.
 
   Фонд не пізніше наступного календарного дня після офіційного отримання рішення Національного банку України розпочинає здійснення тимчасової адміністрації в банку; розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації в банку на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет; призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду; затверджує план врегулювання.
 
72. 4. У плані врегулювання визначаються заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із таких способів:
 
   4. У плані врегулювання визначаються заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із таких способів:
 
73. 1) передача вкладів усіх вкладників та частини активів неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
 
-10- Демчак Р.Є.
У підпункті 1 пункті 4 статті 5 слово "усіх" замінити словом "частини".
 
Відхилено   1) передача вкладів усіх вкладників та частини активів неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
 
74. 2) реорганізації неплатоспроможного банку шляхом приєднання до платоспроможного банку.
 
   2) реорганізації неплатоспроможного банку шляхом приєднання до платоспроможного банку.
 
75. 5. У плані врегулювання, у залежності від обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, має бути визначений приймаючий банк або банк, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку.
 
   5. У плані врегулювання, у залежності від обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, має бути визначений приймаючий банк або банк, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку.
 
76. [ОВЧ1]
 
-11- Матвієнков С.А.
Частину шосту статті 5 законопроекту викласти в наступній редакції:
"6. Уповноважена особа Фонду забезпечує відчуження активів неплатоспроможного банку за ціною, визначеною Фондом за встановленою Національним банком України методикою або суб’єктом оціночної діяльності, визначеним Фондом".
 
Відхилено оскільки це виключна компетенція Фонду гарантування. Крім того, покладення на НБУ обов’язку щодо затвердження методики не відповідає функціям НБУ.  6. Уповноважена особа Фонду забезпечує відчуження активів неплатоспроможного банку за ціною, визначеною Фондом за встановленою ним методикою або суб’єктом оціночної діяльності, визначеним Фондом.
 
77. 6. Уповноважена особа Фонду забезпечує відчуження активів неплатоспроможного банку за ціною, визначеною Фондом за встановленою ним методикою або суб’єктом оціночної діяльності, визначеним Фондом.
 
-12- Демчак Р.Є.
У пункті 7 статті 5 слова "фізичних осіб " виключити.
 
Враховано   7. Фонд наступного дня після завершення відчуження активів і передачі вкладів неплатоспроможного банку подає Національному банку України пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку.
 
78. 7. Фонд наступного дня після завершення відчуження активів і передачі вкладів фізичних осіб неплатоспроможного банку подає Національному банку України пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку.
 
-13- Демчак Р.Є.
Пункт 8 статті 5 доповнити словами "та протягом 60 календарних днів проводить повну реорганізацію неплатоспроможного банку"
 
Враховано   8. Уповноважена особа Фонду не пізніше трьох робочих днів з дня її призначення забезпечує передачу банку, до якого здійснюється приєднання, усіх активів та зобов’язань неплатоспроможного банку та протягом 60 календарних днів проводить повну реорганізацію неплатоспроможного банку.
 
79. 8. Уповноважена особа Фонду не пізніше трьох робочих днів з дня її призначення забезпечує передачу банку, до якого здійснюється приєднання, усіх активів та зобов’язань неплатоспроможного банку.
 
   Стаття 6
 
80. Стаття 6.
 
   1. На час дії цього Закону запроваджується мораторій на:
 
81. На час дії цього Закону запроваджується мораторій на:
 
   1) розподіл чистого прибутку банку (нарахування, виплати дивідендів, у тому числі за привілейованими акціями), крім розподілу чистого прибутку для збільшення статутного капіталу банку та формування резервного фонду, сплати до державного бюджету України дивідендів банками з державною часткою в розмірі, пропорційному державній частці у їх статутних капіталах;
 
82. розподіл чистого прибутку банку (нарахування, виплати дивідендів, у тому числі за привілейованими акціями), крім розподілу чистого прибутку для збільшення статутного капіталу банку та формування резервного фонду, сплати до Державного бюджету України дивідендів банками з державною часткою в розмірі пропорційному державній частці у їх статутних капіталах;
 
   2) викуп банком розміщених ним акцій.
 
83. викуп банком розміщених ним акцій.
 
   Стаття 7.
 
84. Стаття 7.
 
   Оскарження або судовий розгляд, пов’язані із капіталізацією, реструктуризацією, деномінацією акцій, не зупиняють заходів та інших рішень, що приймаються відповідно до цього Закону.
 
85. Оскарження або судовий розгляд, пов’язані із капіталізацією, реструктуризацією, деномінацією акцій не зупиняють заходів та інших рішень, що приймаються відповідно до цього Закону.
 
   Прикінцеві положення.
 
86. Прикінцеві положення.
 
   1. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
87. 1. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
   1.1. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
 
88. 1.1. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
 
   1.1.1. пункт 3 частини чотирнадцятої статті 34 виключити;
 
89. 1.1.1. пункт 3 частини чотирнадцятої статті 34 виключити;
 
   1.1.2. частину другу статті 58 після слів "у разі" доповнити словами "прийняття Національним банком України рішення про запровадження обмежень на діяльність банків, ";
 
90. 1.1.2. частину другу статті 58 після слів "у разі" доповнити словами "прийняття Національним банком України рішення про запровадження обмежень на діяльність банків, ";
 
   1.1.3. У пункті 2 частини першої статті 75 слова "у строк з вини банку" замінити словами "банком у встановлений законодавством України строк";
 
91. 1.1.3. У пункті 2 частини першої статті 75 слова "у строк з вини банку" замінити словами "банком у встановлений законодавством України строк";
 
-14- Воропаєв Ю.М.
Виключити з Розділу "Прикінцеві положення" законопроекту підпункт 1.1.4. пункту 1.1. частини 1.
 
Відхилено   1.1.4. Частину третю статті 79 викласти у такій редакції:
 
92. 1.1.4. Частину третю статті 79 викласти у такій редакції:
 
   "Оскарження рішення або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України про застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України відповідно до закону, заходів впливу, санкцій, відкликання (позбавлення) відповідних ліцензій, виданих Національним банком України не допускається".
 
93. "Оскарження рішення або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України про застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України відповідно до закону, заходів впливу, санкцій, відкликання (позбавлення) відповідних ліцензій, виданих Національним банком України не допускається".
 
   1.2. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 р., № 42, ст. 587; 2014 р., № 12, ст. 178):
 
94. 1.2. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 р., № 42, ст. 587; 2014 р., № 12, ст. 178):
 
   1.2.1. У частині 9 статті 39 слова та цифри "4 і 5" замінити цифрами "2-4".
 
95. 1.2.1. У частині 9 статті 39 слова та цифри "4 і 5" замінити цифрами "2-4".
 
   1.2.2 У абзацах другому та третьому частини 2 статті 41 слова "здійснення узгоджених дій" доповнити словами "та/або концентрацію";
 
96. 1.2.2 У абзацах другому та третьому частини 2 статті 41 слова "здійснення узгоджених дій" доповнити словами "та/або концентрацію";
 
   1.2.3. У статті 41-1:
 
97. 1.2.3. У статті 41-1:
 
   а) у частині першій:
 
98. а) у частині першій:
 
   абзац перший доповнити словами "у спосіб, визначений пунктами 3 та 5 частини другої статті 39 цього Закону.";
 
99. абзац перший доповнити словами "у спосіб, визначений пунктами 3 та 5 частини другої статті 39 цього Закону.";
 
   у абзаці другому слова "за рахунок коштів державного бюджету" замінити словами "за рахунок державного бюджету";
 
100. у абзаці другому слова "за рахунок коштів державного бюджету" замінити словами "за рахунок державного бюджету";
 
   б) у частині другій слова "у виведенні неплатоспроможного банку з ринку" доповнити словами "у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 цього Закону, ";
 
101. б) у частині другій слова "у виведенні неплатоспроможного банку з ринку" доповнити словами "у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 цього Закону, ";
 
   в) у абзаці другому частини 5 слова "здійснення узгоджених дій" доповнити словами "та/або концентрацію";
 
102. в) у абзаці другому частини 5 слова "здійснення узгоджених дій" доповнити словами "та/або концентрацію";
 
   1.2.4. У статті 42:
 
103. 1.2.4. У статті 42:
 
   а) у абзаці першому частини 1 слова "неплатоспроможного банку" замінити словами "одного або декількох неплатоспроможних банків";
 
104. а) у абзаці першому частини 1 слова "неплатоспроможного банку" замінити словами "одного або декількох неплатоспроможних банків";
 
   б) у абзацах другому та третьому частини 9 слова "здійснення узгоджених дій доповнити словами "та/або концентрацію";
 
105. б) у абзацах другому та третьому частини 9 слова "здійснення узгоджених дій доповнити словами "та/або концентрацію";
 
   в) пункт 3 частини 17 викласти у такій редакції:
 
106. в) пункт 3 частини 17 викласти у такій редакції:
 
-15- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 1.2.4 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором коштів на накопичувальний рахунок, відкритий йому у Національному банку України, у розмірі, визначеному фондом. Національний банк України застосовує режим блокування коштів на цьому рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку".
 
Враховано   "3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором коштів на накопичувальний рахунок, відкритий йому у Національному банку України, у розмірі, визначеному фондом. Національний банк України застосовує режим блокування коштів на цьому рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку".
 
107. "3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором коштів на накопичувальний рахунок, відкритий йому у Національному банку України, у розмірі, що забезпечує приведення діяльності банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності. Національний банк України застосовує режим блокування коштів на цьому рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку".
 
   1.2.5. Пункт 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом такого змісту:
 
108. 1.2.5. Пункт 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом такого змісту:
 
-16- Демчак Р.Є.
Підпункт 1.2.5 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"1.2.5. Пункт 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом такого змісту:
"До перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на дату втрати ним статусу перехідного застосовуються вимоги пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи". Розмір статутного капіталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехідного, не може бути меншим ніж розмір статутного капіталу, встановлений Національним банком України на визначену дату для банків, що утворені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" - 120 млн. грн."
 
Враховано   "До перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на дату втрати ним статусу перехідного застосовуються вимоги пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи". Розмір статутного капіталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехідного, не може бути меншим ніж розмір статутного капіталу, встановлений Національним банком України на визначену дату для банків, що утворені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" - 120 млн. грн.".
 
109. "До перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на дату втрати ним статусу перехідного застосовуються вимоги пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи". Розмір статутного капіталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехідного, не може бути меншим ніж розмір статутного капіталу, встановлений Національним банком України на визначену дату для банків, що утворені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи".
 
-17- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Демчак Р.Є.
Підпункт 1.3 пункту 1 розділу "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"1.3. У Законі України "Про Національний банк України " (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238 з наступними змінами):
1.3.1. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Особливості забезпечення стабільності банківської системи
Національний банк України при наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, у тому числі особливості підтримання ліквідності банків, застосування економічних нормативів, формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, запроваджувати обмеження на їх діяльність, у тому числі обмежувати або забороняти видачу коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на території України, зокрема операцій з вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.
Наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни підтверджується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, повноваження якої визначаються Указом Президента України".
1.3.2. У абзаці другому пункту 5 частини першої статті 68 слова "зазначенням суми кредиту" замінити словами "зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту".
 
Враховано   1.3. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238 з наступними змінами):
 
110. 1.3. Статтю 55 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238 з наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1.3.1. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Особливості забезпечення стабільності банківської системи
Національний банк України при наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, у тому числі особливості підтримання ліквідності банків, застосування економічних нормативів, формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, запроваджувати обмеження на їх діяльність, у тому числі обмежувати або забороняти видачу коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на території України, зокрема операцій з вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.
Наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни підтверджується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, повноваження якої визначаються Указом Президента України".
1.3.2. У абзаці другому пункту 5 частини першої статті 68 слова "зазначенням суми кредиту" замінити словами "зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту".
 
111. "Національний банк України при здійсненні банківського нагляду при наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, у разі виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської системи та інтересам вкладників та інших кредиторів банків, має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками, у тому числі особливості підтримання ліквідності банків, застосування економічних нормативів, формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями, запроваджувати обмеження на діяльність банків, визначену статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема, видачу вкладів (депозитів), проведення переказів, розрахунків та валютних операцій".
 
-18- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Демчак Р.Є.
Підпункт 1.4 пункту 1 розділу "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"1.4. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207 із наступними змінами):
1.4.1. у пункті 8 частини другої статті 17 слова "державної влади" замінити словами "державної влади, Національного банку України";
1.4.2. частину першу статті 37 доповнити новим абзацом 91 такого змісту:
"91) передачі активів та зобов’язань спеціалізованій установі відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
Враховано частково   1.4. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207 із наступними змінами):
 
112. 1.4. Доповнити частину першу статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" новим абзацом 91 такого змісту:
 
      
113. "91) передача активів та зобов’язань спеціалізованій установі, створеній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб".
 
-19- Романюк В.М.
Підпункт 1.4. пункту 1 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у такій редакції:
"1.4. у Законі України "Про виконавче провадження" (відомості Верховної Ради України, 1999 р., №24, ст. 207 із наступними змінами):
1.4.1. пункт 9 частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
"9) запровадження тимчасової адміністрації банку- боржника;";
1.4.2.частину першу статті 49 Закону доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - боржника;";
1.4.3. доповнити статтю 49 новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. Постанова про закінчення виконавчого провадження у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника виноситься державним виконавцем не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. При цьому виконавчий документ надсилається до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.".
 
Враховано   1.4.1. пункт 9 частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
"9) запровадження тимчасової адміністрації банку- боржника;";
1.4.2.частину першу статті 49 Закону доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - боржника;";
1.4.3. доповнити статтю 49 новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. Постанова про закінчення виконавчого провадження у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника виноситься державним виконавцем не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. При цьому виконавчий документ надсилається до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.".
 
114. 2. Встановити, що до 01.01.2018 субординований борг включається до регулятивного капіталу банку без щорічного зменшення на 20 відсотків.
 
-20- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Демчак Р.Є.
Пункт 1 розділу "Прикінцеві положення" доповнити новим підпунктом 1.5 такого змісту:
"1.5. У підпункті 11 пункту 3 розділу Х "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Голос України, 2014, 11, 08.11.2014 N 216):
1.5.1. у абзацах десятому та одинадцятому цифру "8" замінити цифрою "9";
1.5.2. у останньому абзаці слово "систематичного" замінити словами "встановлено систематичне".
 
Враховано   1.5. У підпункті 11 пункту 3 розділу Х "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Голос України, 2014, 11, 08.11.2014 N 216):
1.5.1. у абзацах десятому та одинадцятому цифру "8" замінити цифрою "9";
1.5.2. у останньому абзаці слово "систематичного" замінити словами "встановлено систематичне".
 
115. 3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право встановлювати розмір річної ставки регулярного збору, у тому числі диференційованого, відмінний від того, що встановлений у абзаці першому частини 1 статті 22 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
-21- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Пункт 2 розділу "Прикінцеві положення" виключити.
У зв’язку з цим пункти 3-9 вважати пунктами 2-8 відповідно.
 
Враховано      
116. 4. На державні банки, банки, у яких держава володіє акціями в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція, банки, в яких діагностичне обстеження на вимогу Національного банку України не проводилося, поширюються положення статті 2 цього Закону, а також за умови відповідності визначеним Національним банком України критеріям, положення статті 5 цього Закону.
 
-22- Воропаєв Ю.М.
Виключити з Розділу "Прикінцеві положення" законопроекту частину 3.
 
Відхилено   2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право встановлювати розмір річної ставки регулярного збору, у тому числі диференційованого, відмінний від того, що встановлений у абзаці першому частини 1 статті 22 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
117. 5. Капіталізація банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку) здійснюється за результатами діагностичного обстеження, а також аналізу господарсько-фінансової діяльності банку з урахуванням положень статті 2 цього Закону.
 
-23- Довбенко М.В.
Пункт 4 розділу "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"4. На банки, у яких держава володіє акціями в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція (крім державних банків), банки, в яких діагностичне обстеження на вимогу Національного банку України не проводилося, поширюються положення статті 2 цього Закону, а також за умови відповідності визначеним Національним банком України критеріям, положення статті 5 цього Закону."
 
Враховано   3. На банки, у яких держава володіє акціями в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція (крім державних банків), банки, в яких діагностичне обстеження на вимогу Національного банку України не проводилося, поширюються положення статті 2 цього Закону, а також за умови відповідності визначеним Національним банком України критеріям, положення статті 5 цього Закону.
 
118. 6. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Зміни до Податкового кодексу України застосовуються починаючи зі звітних податкових періодів, встановлених для відповідних податків.
 
-24- Довбенко М.В.
У пункті 5 розділу "Прикінцеві положення" після слова "крім" доповнити словами "державних та"
 
Враховано   4. Капіталізація банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім державних та санаційного банку) здійснюється за результатами діагностичного обстеження, а також аналізу господарсько-фінансової діяльності банку з урахуванням положень статті 2 цього Закону.
 
119. 7. Цей Закон діє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати ним чинності, але не пізніше ніж до 01.01.2017 року, крім пунктів 1 та 2 Прикінцевих положень цього Закону.
 
-25- Фурсін І.Г.
Прикінцеві положення доповнити пунктом 6 такого змісту:
6. Національний банк України має право продовжити на 180 днів строки, встановлені ст. ст. 75,76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для приведення діяльності банків, вказаних у статті 1 цього Закону у відповідність до законодавства України.
Відповідно пункти 6-9 вважати пунктами 7-10.
 
Враховано   5. Національний банк України має право продовжити на 180 днів строки, встановлені статтями 75 та 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для приведення діяльності банків, вказаних у статті 1 цього Закону у відповідність до законодавства України.
 
120. 8. На період дії цього Закону, Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-26- Довбенко М.В.
Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом такого змісту:
"6. Дія цього Закону не поширюється на державні банки, крім положень абзаців шостого - восьмого частини 1, частини 2 та частини 3 статті 2, абзаців першого, другого частини 2 статті 3 та цього пункту. Капіталізація державних банків здійснюється у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
При здійсненні капіталізації державних банків відповідно до цього Закону вимоги статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" в частині оцінки ринкової вартості акцій таких державних банків та вартості державних облігацій України, що передаються до статутного капіталу державного банку, не застосовуються.
Рішення про приватне розміщення акцій державного банку, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій державного банку на підставі актів Кабінету Міністрів України про збільшення статутного капіталу такого банку із збереженням у власності держави 100% акцій приймає виконавчий орган державного банку якщо інше не визначене його статутом."
 
Враховано   6. Дія цього Закону не поширюється на державні банки, крім положень абзаців шостого - восьмого частини 1, частини 2 та частини 3 статті 2, абзаців першого, другого частини 2 статті 3 та цього пункту. Капіталізація державних банків здійснюється у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
При здійсненні капіталізації державних банків відповідно до цього Закону вимоги статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" в частині оцінки ринкової вартості акцій таких державних банків та вартості державних облігацій України, що передаються до статутного капіталу державного банку, не застосовуються.
Рішення про приватне розміщення акцій державного банку, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій державного банку на підставі актів Кабінету Міністрів України про збільшення статутного капіталу такого банку із збереженням у власності держави 100% акцій приймає виконавчий орган державного банку якщо інше не визначене його статутом.
 
121. 9. Кабінету Міністрів України, Національному банку Україні, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

[ОВЧ1]
-27- Пинзеник В.М.
Доповнити "Прикінцеві положення" проекту Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" новим пунктом 6 такого змісту:
"Банки – нерезиденти чи банківські групи нерезиденти, що приймають участь у збільшенні капіталу банків резидентів України, власниками яких вони є чи є одним із власників, не потребують отримання ними погодження Національного банку України на таке збільшення та набуття істотної участі в банку а також дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію".
 
Відхилено   7. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1.1.4 підпункту 1.1 та підпункту 1.5 пункту 1 Прикінцевих положень цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
8. Цей Закон крім пунктів 1,2,5 та 6 Прикінцевих положень діє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати ним чинності, але не пізніше ніж до 01.01.2017 року.
9. Протягом дії цього Закону зобов’язання неплатоспроможного банку в іноземній валюті передаються перехідному (приймаючому) банку в національній валюті в перерахунку зо офіційним курсом Національного банку України на день початку запровадження процедури виведення Фондом банку з ринку.
10. На період дії цього Закону, Закони України та інші нормативно-правові акти у сфері банківської діяльності діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
11. Кабінету Міністрів України, Національному банку Україні, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

    -28- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Пункт 5 розділу "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"5. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1.5 пункту 1 Прикінцевих положень цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Враховано    
    -29- Кубів С.І.
Рибалка С.В.
Довбенко М.В.
У пункті 7 розділу "Прикінцеві положення" слова та цифри "пунктів 1 та 2" замінити словами та цифрами "пунктів 1, 2,5 та 6"
 
Враховано    
    -30- Демчак Р.Є.
Прикінцеві положення доповнити пунктом 9 такого змісту:
Протягом дії цього Закону зобов’язання неплатоспроможного банку в іноземній валюті передаються перехідному (приймаючому) банку в національній валюті в перерахунку зо офіційним курсом Національного банку України на день початку запровадження процедури виведення Фондом банку з ринку.
 
Враховано    
    -31- Довбенко М.В.
Пункт 9 розділу "Прикінцеві положення" після слів "Національному банку Україні," доповнити словами "Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,".
 
Враховано