Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року
 
   Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Стаття 1. Встановлення додаткового імпортного збору
 
   Стаття 1. Встановлення додаткового імпортного збору
 
4. 1. Тимчасово, строком на 12 місяців, запровадити додатковий імпортний збір відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу.
 
   1. Тимчасово, строком на 12 місяців, запровадити додатковий імпортний збір відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу.
 
5. 2. Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.
 
   2. Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.
 
6. Стаття 2. Об’єкти оподаткування
 
   Стаття 2. Об’єкти оподаткування
 
7. 1. Об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, що визначені у частинах першій та другій статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону.
 
   1. Об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, що визначені у частинах першій та другій статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону.
 
8. Стаття 3. База оподаткування додатковим імпортним збором
 
   Стаття 3. База оподаткування додатковим імпортним збором
 
9. 1. Базою оподаткування додатковим імпортним збором є митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначена відповідно до положень Митного кодексу України.
 
   1. Базою оподаткування додатковим імпортним збором є митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначена відповідно до положень Митного кодексу України.
 
10. Стаття 4. Ставки додаткового імпортного збору
 
   Стаття 4. Ставки додаткового імпортного збору
 
11. 1. Додатковий імпортний збір справляється за такими ставками:
 
   1. Додатковий імпортний збір справляється за такими ставками:
 
12. 10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1-24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 
   10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1-24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 
13. 5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25-97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 
   5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25-97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 
14. 10 відсотків для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.
 
   10 відсотків для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.
 
15. Стаття 5. Життєво необхідні товари
 
   Стаття 5. Життєво необхідні товари
 
16. 1. Життєво необхідними товарами є:
 
   1. Життєво необхідними товарами є:
 
17. - нафта, що класифікується у товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно із УКТЗЕД;
 
   - нафта, що класифікується у товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно із УКТЗЕД;
 
18. - газ природний, що класифікується у товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
   - газ природний, що класифікується у товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
19. - неопромінені паливні елементи (твели), що класифікуються у товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
   - неопромінені паливні елементи (твели), що класифікуються у товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
20. - електроенергія, що класифікується у товарній підкатегорії
 
   - електроенергія, що класифікується у товарній підкатегорії
 
21. 2716 00 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
   2716 00 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
22. - вугілля, що класифікується у товарних підкатегоріях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
-1- Долженков О.В.
1. В пункті 1 статті 5 законопроекту:
після цифр «2701 12 10 00» доповнити знаком та цифрами «, 2701 19 00 00»;
 
Враховано   - вугілля, що класифікується у товарних підкатегоріях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
    -2- Мартовицький А.В.
В абзаці 6 частини 1 статті 5 законопроекту після слів та цифр «у товарних підкатегоріях 2701 11 00 00,» доповнити цифрами та знаками «2701 19 00 00,».
 
Враховано    
23. - бензини та дизпаливо, що класифікуються у товарній позиції 2710 УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00;
 
-3- Долженков О.В.
2. після слова «бензини» доповнити знаком та словом «, мазут».
 
Враховано   - бензини, мазут та дизпаливо, що класифікуються у товарній позиції 2710 УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00;
 
    -4- Мартовицький А.В.
Абзац 7 частини 1 статті 5 законопроекту після слова «бензин» доповнити слово «мазут».
 
Враховано    
24. - товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 15, 18-20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 4-1 Розділу ХХІ Митного кодексу України;
 
-5- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Викласти абзац 7 пункту 1 статті 5 даного Проекту Закону у такій редакції:
« - товари, зазначені у пунктах 2—7, 9, 10, 12, 13, 15, 18—20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 41 Розділу ХХІ Митного кодексу України».
Вироби медичного призначення, наступних підгруп, що класифікуються згідно із УКТЗЕД:
підгрупа 3822 – реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали»
підгрупа 9018 «Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру, а також апаратуру для дослідження зору»
підгрупа 9021 – «Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла», слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду»
 
Враховано   - товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 13,15, 18-20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 4-1 Розділу ХХІ Митного кодексу України;
– Вироби медичного призначення, наступних підгруп, що класифікуються згідно із УКТЗЕД:
 
25. - товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших країн або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-6- Святаш Д.В.
Доповнити статтю 5 проекту закону частинами такого змісту:
- товари для дітей ( дитяче харчування та дитячі пелюшки та підгузки), що класифікуються у товарних підкатегоріях 1901 10 00 00 та 9619 00 21 00 згідно із УКТЗЕД;
- лікарські засоби, що класифікуються у товарних підкатегоріях 3001 20 10 00, 3001 20 90 00, 3001 90 20 00, 3001 90 91 00, 3001 90 98 00, 3002 10 10 00, 3002 10 91 00, 3002 10 95 00, 3002 20 00 00, 3002 30 00 00, 3002 90 10 00, 3002 90 30 00, 3002 90 50 00, 3003 10 00 00, 3003 20 00 00, 3003 31 00 00, 3003 39 00 00, 3003 40 00 00, 3003 90 00 10, 3003 90 00 90, 3004 10 00 00, 3004 20 00 00, 3004 31 00 00, 3004 32 00 00, 3004 39 00 00, 3004 40 00 00, 3004 50 00 00, 3004 90 00 00, 3005 10 00 00, 3005 90 10 00, 3005 90 31 00, 3005 90 50 00, 3005 90 99 00, 3006 10 10 00, 3006 10 30 00, 3006 10 90 00, 3006 20 00 00, 3006 30 00 00, 3006 40 00 00, 3006 50 00 00, 3006 60 00 00, 3006 70 00 00 згідно із УКТЗЕД;
- прилади для медичного використання , що класифікуються у товарних підкатегоріях 9018 11 00 00, 9018 12 00 00, 9018 13 00 00, 9018 14 00 00, 9018 19 10 00, 9018 19 90 00, 9018 20 00 00, 9018 90 10 00, 9018 90 20 00, 9018 90 30 00, 9018 90 40 00, 9018 90 50 00, 9018 90 60 00, 9018 90 75 00, 9019 20 00 00, 9021 10 10 00, 9021 10 90 00, 9021 31 00 00, 9021 39 10 00, 9021 39 90 00, 9021 40 00 00, 9021 50 00 00, 9021 90 10 00, 9022 12 00 00, 9022 14 00 00, 9022 21 00 00, 9022 30 00 00 згідно із УКТЗЕД.
 
Враховано частково   підгрупа 3822 - реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали»;
підгрупа 9018 – «Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослідження зору»;
підгрупа 9021 - «Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду».
- товари за кодами 9019 20 00 00, 9022 12 00 00, 9022 14 00 00, 9022 21 00 00, 9022 30 00 00 згідно із УКТЗЕД.
товари для дітей ( дитяче харчування та дитячі пелюшки та підгузки), що класифікуються у товарних підкатегоріях 1901 10 00 00 та 9619 00 21 00 згідно із УКТЗЕД;
- товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших країн або міжнародними організаціями в
рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -7- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 5 доповнити абзацом десятим такого змісту: « - феросплави, що класифікуються у товарних підкатегоріях 7202118000, 7202190000, 7202210000, 7202300000, 7202419000, 7202495000, 7202700000, 7202800000, 7202920000, 7202930000, 7202998000 згідно з УКТЗЕД»;
 
Відхилено    
    -8- Шпенов Д.Ю.
Статтю 5 доповнити частиною 2 такого змісту: «Кабінетом Міністрів України може затверджуватися перелік інших життєво необхідних товарів, що є товарами критичного імпорту промислового комплексу. Перелік таких товарів затверджується за поданням центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію промислової політики (економічної політики в промисловості)».
 
Відхилено    
    -9- Козаченко Л.П.
Код товару згідно УКТЗЕДНазва товару
0801 11 00 00Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю висушені
0802 11 10 10Мигдаль гіркий у шкірці в первинних упаковках
0802 11 90 10Мигдаль у шкірці, в первинних упаковках
0802 12 10 10Мигдаль гіркий без шкірки в первинних упаковках
0802 12 90 10Мигдаль без шкірки в первинних упаковках
0802 21 00 10Горіхи лісові у шкарлупі
в первинних упаковках
0802 90 85 10Інші горіхи в первинних упаковках
0901110010Кава з кофеїном для промислової переробки
0901110020Кава без кофеїну для промислової переробки
1202 20 00 10Арахіс не смажений
або не приготовлений
іншим способом, лущений, в
упаковках масою
нетто 25 кг і більше
1302 31 00 00Агар-агар
1801 00 00 00Какао-боби, цілі
або розмелені, сирі
або смажені
1802 00 00 00Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та
інші відходи какао
1803 10 00 00Какао-паста, не
знежирена
1803 20 00 00Какао-паста, повністю
або частково знежирена
1805 00 00 10Какао-порошок, без додавання цукру
чи інших підсолоджу вальних речовин,
в упаковках, масою
нетто 10 кг. і більше
2008 11 92 00Арахіс обсмажений
в первинних
упаковках понад 1 кг
2008 19 13 00Мигдаль і фісташки, обсмажені, в
первинних
упаковках понад 1 кг
2008 19 19 00Фундук обсмажений, в первинних
упаковках понад 1 кг
2008 19 91 00Тропічні горіхи, суміші
з вмістом 50%
маси тропічних горіхів
2401
2402209020Інші
2403910000Інші
2403999000Інші
2912 41 00 00Ванілін
3302 10 90 00Суміші запашних речовин, одержані
на основі однієї
або кількох таких речовин, для використання в
харчовій промисловості
3302909000Ефірні масла
3507 90 90 00Ферменти та
ферментні препарати
3920 99 59 00Плівка з
непористого поліпропілена і непористого
поліетилена
2517410000Гранули, дрібняк і порошок з мармуру
2518100000Доломіт
некальцинований
2815110000Сода каустична у твердому стані
2821100000Оксиди та гідроксиди заліза
2905320000Пропілеленгліколь
2909491800Інші ефіроспирти
3204170000Барвники,
пігменти та інші фарбувальні матеріали
3206110090Інші пігменти та препарати
3206498090Інші пігменти
та препарати на основі хрому
3208901910Лаки поліуретанові, електротехнічні
3208901998Інші лаки поліуретанові, електротехнічні
3208909190Інші лаки поліуретанові, електротехнічні на основі синтетичних полімерів
3212903800Інші пігменти
3402130000Поверхнево-активні речовини
3802900000Інші поверхнево-активні речовини
3802900090Вугілля активоване інше
3808942000Дезінфекційні засоби
на основі
галогеновиих сполук
3808949000Інші дезінфекційні засоби
3814009090Інші розчинники
та роздріжувачі
3824400000Добавки готові для цементів, бетонів
3824909800Інші суміші
3903909000Інші полістироли
3905290000Інші співполімери вінілацетату
3906909000Інші акрилові полімери
3907911090Поліефіри складні інші
3909509090Інші поліуретани
3910000090Інші силікони
3912398000Інші ефіри целюлози
4813200000Папір цигарковий
4813901000Папір цигарковий, розрізаний
або нпрозрізаний
5502004000Джугути зі штучних
ниток
5601229000Вата з текстильних матеріалів
7607119000Харчова алюмінієва фольга для
виробництва одноразового посуду
8207309000Інструменти змінні
для зручних знарядь
8422400090Інше обладнання
8422 40 00 90Обладнання
для пакування, що використовується
в харчовій промисловості
8422 90 90 00Запчастини для пакувального обладнання, що використовується в харчовій промисловості
8438 10 10 00Обладнання для виробництва хлібобулочних виробів
8438 90 00 00Запчастини до
Обладнання
для виробництва хлібобулочних виробів
8441 30 00 00Машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб,
барабанів або
аналогічної тари іншим способом, ніж формування
8441 40 00 00Машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону
8478100000Обладнання для переробки або обробки тютюну
8479820000Машини для змішування, перемішування, подрібнення, розмелювання, просіювання
 
Відхилено    
    -10- Хлань С.В.
Співаковський О.В.
Доповнити статтю 5 проекту наступним:
– лікарські засоби, що класифікуються у товарній категорії «Група 30 «Фармацевтична продукція»;
– вироби медичного призначення, що класифікуються згідно із УКТЗЕД у наступних товарних категоріях:
«Підгрупа 3822» - «Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали»;
«Підгрупа 9018» – «Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослідження зору»;
«Підгрупа 9021» - «Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду».
 
Враховано частково    
    -11- Кривенко В.В.
Пропоную:
1. Частину першу статті 2 законопроекту після слів «цього Закону» доповнити словами «та товарів, що завозяться на митну територію України з метою їх подальшого використання як сировини для промислового виробництва на території України товарів будь-яких категорій (за умови, що відповідна сировина ввозиться на митну територію України безпосередньо суб’єктами господарювання, які у відповідності до законодавства України здійснюють промислове виробництво відповідних товарів)».
 
Відхилено    
    -12- Кобцев М.В.
Доповнити статтю 5 проекту закону частинами такого змісту:
Полімерна продукція, що класифікується у товарних підкатегоріях 3904 10 00 00, 3906 90 90 00, 3907 60 20 00
 
Відхилено    
    -13- Лаврик М.І.
Вилучити з переліку, в деяких групах окремі товари :
Код товару
Групи товарівза УКТ ЗЕД
29 Органічні хімічні сполуки2917349000
32 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш3204190000
3206497090
3206499000
34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології3403 99 90 90
3405100000
38 Різноманітна хімічна продукція3814009090
3815909090
39 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них3907201100
3907991990
3907999020
3907999900
3909509090
3916901090
3916901190
3919106100
3919906100
3921310090
3921906000
3919900012
40 Каучук, гума та вироби з них4002991000
4005910090
4008110000
41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена4107911000
4107921000
4107991000
4115100000
43Натуральне та штучне хутро; вироби з нього4302199900
48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону4819100000
54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів5401
5402
56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них5603141000
5603149000
5609000000
59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення5903209090
5903901000
5903909100
5903909900
60 Трикотажні полотна6005329000
63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я6307909800
64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини6406101000
6406201000
6406909000
6406995000
73 Вироби з чорних металів7317008000
83 Інші вироби з недорогоцінних металів8308100000
8308200000
8308900000
84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини8480790000
 
Відхилено    
    -14- Ничипоренко В.М.
Статтю 3 викласти в наступній редакції: «1. Базою оподаткування додатковим імпортним збором є фактурна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначена відповідно до положень Митного кодексу України.»
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
Стаття 4. Ставки додаткового імпортного збору
1. Додатковий імпортний збір справляється за такими ставками:
5 відсотків для товарів, що класифікуються у 1—24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
3 відсотків для товарів, що класифікуються у 25—97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
5 відсотків для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.
2. Додатковий імпортний збір не враховується при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість.
 
Відхилено    
    -15- Головко М.Й.
Статтю 4 викласти в такій редакції::
1. Додатковий імпортний збір справляється за такими ставками:
20 відсотків для товарів, що класифікуються у 1—24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
10 відсотків для товарів, що класифікуються у 25—97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
20 відсотків для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.
 
Відхилено    
    -16- Чекіта Г.Л.
Абзац перший та другий частини першої статті 4 викласти в наступній редакції:
«10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1—7, 9—24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25—86, 88—97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;».
 
Відхилено    
    -17- Мушак О.П.
Частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
«насіння та садивний матеріал, добрива і засоби захисту рослин, що класифікуються у товарних позиціях 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1209, 3102, 3103, 3104, 3105, 3808 згідно із УКТ ЗЕД».
 
Відхилено    
    -18- Кутовий Т.В.
Бакуменко О.Б.
Мушак О.П.
Частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
«насіння що класифікується у товарних позиціях 1005, 1205, товарній підпозиції 1206 00»
 
Відхилено    
    -19- Єфімов М.В.
Пропоную:
Статтю 1 проекту закону викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Встановлення додаткового імпортного збору та додаткового вивізного (експортного) мита
1. Тимчасово, строком на 12 місяців, запровадити додатковий імпортний збір відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу.
2. Тимчасово, строком на 12 місяців, запровадити додаткове вивізне (експортне) мито на товарні позіциї, що встановлені цим Законом.
3. Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.
Додаткове вивізне (експортне) мито на товарні позіциї, що встановлені цим Законом, справляється з товарів, що вивозяться з митної території України у митному режимі експорту.».
2. Статтю 2 проекту закону доповнити частиною 2 наступного змісту:
«2. Об’єктами оподаткування додатковим вивізним (експортним) митом є товари, що класифікуються за товарними позиціями 2601, 2704 та 7202 згідно із УКТЗЕД.».
3. Статтю 3 проекту закону викласти у такій редакції:
«Стаття 3. База оподаткування додатковим імпортним збором та додатковим вивізним (експортним) митом
1. Базою оподаткування додатковим імпортним збором є митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначена відповідно до положень Митного кодексу України.
2. Базою оподаткування додатковим вивізним (експортним) митом є митна вартість зазначених позицій товарів, що що вивозяться з митної території України у митному режимі експорту, визначена відповідно до положень Митного кодексу України.».
4. Доповнити проект закону новою статєю 5, у звязку з чим змінити нумерацію наступних статтей проекту закону у відповідній послідовності:
«Стаття 5. Ставки додаткового вивізного (експортного) мита
Додаткове вивізне (експортне) мито справляється за ставкою 10 відсотків для товарів, що класифікуються за товарними позиціями 2601, 2704 та 7202 згідно із УКТЗЕД.».
 
Відхилено    
    -20- Ленський О.О.
Викласти назву проекту Закону у такій редакції:
«Про запровадження додаткового імпортного збору відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 рокута Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу»
 
Відхилено    
    -21- Шкрум А.І.
1. Доповнити статтю 5 новими абзацами такого змісту:
Лікарські засоби (ліки), що класифікуються у товарній позиції 3004 УКТЗЕД з підкатегоріями;
Медичні вироби, що мають відповідне маркування та класифікуються у товарних позиціях 2836 30 00 00, 3004, 3005, 3006 10, 3006 20 00 00, 3823 90;
Продукти дитячого харчування та товари дитячого асортименту для немовлят, що класифікуються у товарних позиціях 0401 10 10 00, 0401 20 11 00, 0401 40 10 00, 0401 50 11 00, 0402 29 11 00, 0403 0406 10, 1602 10 00 00, 2005 10 00 00, 2007 10, 2009, 2202 90 10 00, 2104 20 00 00, 1901 10 00 00, 2106 90 92 00, 2106 90 98 90, 2201 90 00 00, 9619 00 УКТЗЕД;
Засоби захисту рослин, що класифікуються у товарній позиції 3808 УКТЗЕД з підкатегоріями;
Насіння, в тому числі овочевих та кормових рослин 1206 00, 1207, 1207 91, 1209, 1209 21 00 00, 1209 29 80 00, 1209 91 30 00, 1207 70 00 00.
 
Враховано частково    
    -22- Луценко І.В.
1. частину першу статті 2 викласти у наступній редакції:
"1. Об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, що визначені у частинах першій та другій статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону та товарів військового та подвійного значення згідно зі статтею 6 цього Закону."
2. доповнити законопроект статтею 6 наступного змісту:
"Стаття 6. Товари військового та подвійного значення
1. Товарами військового та подвійного значення є товари, що класифікуються за такими товарними групами, категоріями та підкатегоріями УКТ ЗЕД:
1) 3001 90 10 00, 3001 90 99 00, 3002, 3005, 3006 10, 3006 20 00 00, 3006 50 00 00, 3006 70 00 00, 3402 90 90 00, 3701 10 10 00, 3702 10 00 00, 3707 90 30 00, 3816 00 00 00, 3821 00 00 00, 3822 00 00 00, 3824 10 00 90, 3824 90 64 00, 3824 90 99 00, 3906 10 00 00, 3923 10 00 00, 3923 29 10 00, 3923 30 10 90, 3923 50 10 00, 3923 50 90 00, 3924 90 90 00, 3926 20 00 00, 3926 90 91 00, 4005 99 00 00, 4009 11 00 00, 4014 90 90 00, 4015 11 00 00, 4015 19 90 00, 4015 90 00 00, 4016 99 88 90;
2) 4104-4107, 4112-4115, 4202, 4205, 5111-5113, 54, 6006, 6101, 6103, 6105, 6107, 6109-6110, 6112, 6114-6117, 6201, 6203, 6205, 6207, 6211, 6213-6214, 6216-6217, 6306, 6309, 6401-6406, 6505-6506, за наявності укладеного договору щодо поставки товарів таких категорій з-за кордону з правоохоронними органами, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та іншими суб’єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, або приймають участь у бойових діях;
3) 8407-8409, 8411-8412, 8501 10, 8525-8527, 8529, 8542;
4) 8701-8714, 8716, за наявності укладеного договору щодо поставки товарів таких категорій з-за кордону з правоохоронними органами, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та іншими суб’єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, або приймають участь у бойових діях;
5) 8801-8805, за наявності укладеного договору щодо поставки товарів таких категорій з-за кордону з правоохоронними органами, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та іншими суб’єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, або приймають участь у бойових діях;
6) 8901, 8904-8907, за наявності укладеного договору щодо поставки товарів таких категорій з-за кордону з правоохоронними органами, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та іншими суб’єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, або приймають участь у бойових діях;
7) 9001 (крім зазначених у 9001 10 90 10, 9001 10 90 90, 9001 20 00 00, 9001 30 00 00, 9001 40 , 9001 40 20 00, 9001 40 41 00, 9001 40 49 00 та 9001 40 80 00);
8) 9002-9005, 9006 30 00 00, 9103-9014, 9015 10;
9) 9018-9022, 9025 11 91 00, 9025 19 91 00, 9027, 9030 10 90 00, 9032 10 91 00, 9033, за наявності укладеного договору щодо поставки товарів таких категорій з-за кордону з правоохоронними органами, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та іншими суб’єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, або приймають участь у бойових діях;
10) 9301-9306;"
3. статтю 6 законопроекту вважати статтею 7.
 
Відхилено    
    -23- Кіраль С.І.
Частину першу статті 2 законопроекту після слів « Закону» доповнити словами « товарів, які не є кінцевою продукцією, придатною для реалізації у роздрібній торгівлі та завозяться на митну територію України з метою їх подальшого безпосереднього використання як сировини для промислового виробництва на території України товарів будь-яких категорій.
 
Відхилено    
    -24- Сотник О.С.
1) Частину 2 статті 1викласти в редакції:
«Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, з врахуванням умов, передбачених укладеними Україною угодами (договорами) про вільну торгівлю.»
2) Частину першу статті 5 після абзацу 7 доповнити пунктами наступного змісту:
живі тварини; продукти тваринного походження, що класифікуються за розділом І УКТЗЕД, крім груп 01, 05;
овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби, що класифікується за групою 07 УКТЗЕД;
Жива риба, що класифікуються за товарною позицією 0301 УКТЗЕД;
Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції, що класифікуються за товарною позицією 0302 УКТЗЕД;
Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції, що класифікуються за товарною позицією 0303 УКТЗЕД;
Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене, що класифікуються за товарною позицією 0304 УКТЗЕД;
м’ясо та їстівні субпродукти , що класифікується за групою 04 УКТЗЕД;
фармацевтична продукція, що класифікується за групою 30 УКТЗЕД;
мило, поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються, як мило у формі брусків, брикетів, або фігурних формових виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або кремів, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило; папір, вата, повсть, фетр, та неткані матеріали, просочені або покриті ( частково або повністю)милом чи детергентом, що класифікуються за товарною позицією 3401 УКТЗЕД;
взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини, що класифікується за групою 64 УКТЗЕД;
одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні, що класифікується за групою 61 УКТЗЕД;
одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних, що класифікується за групою 62 УКТЗЕД.
 
Відхилено    
    -25- Галасюк В.В.
1. Пункт 1 статті 5 доповнити абзацом наступного змісту:
«-матеріали, сировина, комплектуючі, обладнання, устаткування, що використовуються для виробництва, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
    -26- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити частину першу статті 5 новими абзацами у такій редакції:
«- товари, що класифікуються у товарній під категорії 0302-0308 згідно із УКТЗЕД;
товари, що класифікуються у товарній під категорії 1604-1605 згідно із УКТЗЕД;
товари, що класифікуються як сировина для виготовлення готової продукції»
 
Відхилено    
    -27- Остапчук В.М.
Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту:
«Додатковий імпортний збір не справляється з товарів, які не виробляються в Україні та відповідають
європейським стандартам, за кодами УКТЗЕД: 8701 20 10 00, 8701 20 90 00, 8716 39 30 10, 8702 10 11 30, 8702 10 19 90.
 
Відхилено    
26. Стаття 6. Прикінцеві положення
 
   Стаття 6. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.