Кількість абзаців - 1737 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закону України
 
   Проект
Закону України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи
 
2. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
3. 1) у пункті 3.1 статті 3 слова «та зборів» виключити;
 
-1- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 3.1 статті 3) виключити;
 
Відхилено   1) у пункті 3.1 статті 3 слова "та зборів" виключити;
 
4. 2) пункт 8.3 статті 8 викласти у такій редакції:
 
   2) пункт 8.3 статті 8 викласти у такій редакції:
 
5. "8.3. До місцевих належать податки, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад."
 
-2- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 8.3 статті 8) виключити;
 
Відхилено   "8.3. До місцевих належать податки, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад."
 
6. 3) пункт 9.1 статті 9 викласти у такій редакції:
 
   3) пункт 9.1 статті 9 викласти у такій редакції:
 
7. "9.1. До загальнодержавних податків належать:
 
   "9.1. До загальнодержавних податків належать:
 
8. 9.1.1. податок на прибуток підприємств;
 
   9.1.1. податок на прибуток підприємств;
 
9. 9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
 
-3- Німченко В.І.
У пункт 9.1 статті 9 "До загальнодержавних податків належать" підпункт 9.1.2. податок на доходи фізичних осіб - виключити.
 
Відхилено   9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
 
10. 9.1.3. податок на додану вартість;
 
   9.1.3. податок на додану вартість;
 
11. 9.1.4. акцизний податок;
 
   9.1.4. акцизний податок;
 
12. 9.1.5. екологічний податок;
 
-4- Дубневич Я.В.
Пп. 9.1.5 п. 9.1 ст. 9 "збір за першу реєстрацію транспортного засобу;" не виключати, а залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   9.1.5. екологічний податок;
 
13. 9.1.6. рентна плата;
 
   9.1.6. рентна плата;
 
14. 9.1.7. мито";
 
-5- Кужель О.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. екологічний податок;
9.1.6. рентна плата
9.1.7. мито;
9.1.8. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
9.1.9. плата за землю.";
 
Відхилено   9.1.7. мито";
 
    -6- Головко М.Й.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. екологічний податок;
9.1.6. рентна плата
9.1.7. мито;
9.1.8. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
9.1.9. плата за землю.";
 
Відхилено    
15. 4) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
-7- Кужель О.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 10. Місцеві податки
10.1. До місцевих податків належать:
10.1.1. податок на майно;
10.1.2. єдиний податок;
10.1.3. фіксований сільськогосподарський податок.
 
Відхилено   4) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
    -8- Головко М.Й.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 10. Місцеві податки
10.1. До місцевих податків належать:
10.1.1. податок на майно;
10.1.2. єдиний податок;
10.1.3. фіксований сільськогосподарський податок.
10.1.4. податок на доходи фізичних осіб;
";
 
Відхилено    
16. "Стаття 10. Місцеві податки
 
-9- Хомутиннік В.Ю.
Продан О.П.
У статті 10 і далі по тексту законопроекту виключити положення, які виключають із переліку місцевих податків і зборів збір за місце для паркування транспортних засобів та туристичний збір та повернути чинну редакцію цих зборів (статті 266 і 268 Податкового кодексу України).
 
Враховано   "Стаття 10. Місцеві податки
 
17. 10.1. До місцевих податків належать:
 
   10.1. До місцевих податків належать:
 
18. 10.1.1. податок на майно;
 
-10- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 розділу Ізаконопроекту (щодо вилучення слова "нерухоме";
 
Відхилено   10.1.1. податок на майно;
 
19. 10.1.2. єдиний податок
 
-11- Романова А.А.
Після слів "єдиний податок." в підпункті 10.1.2 статті 10 розділу І додати пункт 10.2. такого змісту: "До місцевих зборів належать:".
 
Відхилено   10.1.2. єдиний податок
 
    -12- Німченко В.І.
В пункт 10.1 "До місцевих податків належать" статті 10 "Місцеві податки" включити новий підпункт такого змісту:
10.1.3 податок на доходи фізичних осіб.
 
Відхилено    
20. 10.2. Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).
 
-13- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 10.2 статті 10 розділу Ізаконопроекту (щодо фактичного введення додаткового податку – "транспортного податку";
 
Відхилено   10.2. Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).
 
    -14- Продан О.П.
У пункті 4 розділу І законопроекту:
абзац другий (назва статті 10) доповнити словами "та збори;
в абзацах восьмому та дев'ятому (щодо внесення змін до пунктів 10. та 10.5 статті 10) слова "місцевих податків" замінити словами "місцевих податків та зборів";
 
Відхилено    
    -15- Романова А.А.
Додати підпункт 10.2.1. пункту 10.2 розділу І такого змісту: "туристичний збір.".
У зв’язку з цим пункт 10.2. статті 10 вважати пунктом 10.3.
 
Враховано    
21. 10.3. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).
 
-16- Романова А.А.
Змінити нумерацію пункту 10.3 розділу І на 10.4 та викласти в такій редакції: "Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), туристичного збору".
У зв’язку з цим пункти 10.4 та 10.5 вважати як 10.5 та 10.6.
 
Враховано частково   10.3. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).
 
    -17- Ляшко О.В.
Пункт 4) розділу І законопроекту:
нову редакцію пункту 10.3. (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) доповнити словами "та податку на предмети розкоші".
 
Враховано частково    
22. 10.4. Установлення місцевих податків, не передбачених цим Кодексом, забороняється.
 
   10.4. Установлення місцевих податків, не передбачених цим Кодексом, забороняється.
 
23. 10.5. Зарахування місцевих податків до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України";
 
   10.5. Зарахування місцевих податків до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України";
 
24. 5) у статті 12:
 
   5) у статті 12:
 
25. у підпунктах 12.1.2 та 12.1.4 пункту 12.1 слова "та зборів" виключити;
 
   у підпунктах 12.1.2 та 12.1.4 пункту 12.1 слова "та зборів" виключити;
 
26. підпункти 12.2.1 і 12.2.2 пункту 12.2 викласти у такій редакції:
 
   підпункти 12.2.1 і 12.2.2 пункту 12.2 викласти у такій редакції:
 
27. "12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;
 
   "12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;
 
28. 12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом; ";
 
   12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом; ";
 
29. у тексті пунктів 12.3, 12.4, 12.5 слова "та зборів", "чи зборів" та "і зборів" в усіх відмінках та числах виключити;
 
   у тексті пунктів 12.3, 12.4, 12.5 слова "та зборів", "чи зборів" та "і зборів" в усіх відмінках та числах виключити;
 
30. підпункт 12.3.5 пункту 12.3 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 12.3.5 пункту 12.3 викласти у такій редакції:
 
31. "12.3.5. У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.";
 
-18- Козаченко Л.П.
у пункті 5:
- в абзаці восьмому слова "та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" виключити;
 
Відхилено   "12.3.5. У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.";
 
    -19- Добродомов Д.Є.
у пункт 12.3.5. виключити формулювання "та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів".
 
Відхилено    
    -20- Продан О.П.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзаци другий та шостий (щодо внесення змін до пунктів 12.1, 12.3, 12.4, 12,5 статті 12) виключити;
 
Відхилено    
32. у пункті 12.4:
 
   у пункті 12.4:
 
33. підпункт 12.4.1 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 12.4.1 викласти в такій редакції:
 
34. "12.4.1. встановлення ставок місцевих податків в межах ставок, визначених цим Кодексом; ";
 
   "12.4.1. встановлення ставок місцевих податків в межах ставок, визначених цим Кодексом; ";
 
35. підпункт 12.4.2 виключити;
 
   підпункт 12.4.2 виключити;
 
36. доповнити підпунктом 12.4.4 такого змісту:
 
-21- Козаченко Л.П.
у пункті 5:
абзаци тринадцятий та чотирнадцятий виключити;
 
Відхилено   доповнити підпунктом 12.4.4 такого змісту:
 
37. "12.4.4. встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в межах, визначених цим Кодексом; ";
 
-22- Кобцев М.В.
Абзац 14 пункту 5 ( щодо пункту 12.4.4.) виключити.
 
Відхилено   "12.4.4. встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в межах, визначених цим Кодексом; ";
 
    -23- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 12.4.4 пункту 12.4 статті 12 розділу Ізаконопроекту (щодо встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів);
 
Відхилено    
    -24- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
пункті 5 розділу І законопроекту:
у абзаці восьмому (щодо внесення змін до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12) слова "та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" виключити;
абзаци дванадцятий - тринадцятий (щодо внесення змін до пункту 12.4 статті 12) виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"у пункті 12.5 слова "нормативно-правовим актом" замінити словами "регуляторним нормативно-правовим актом", доповнити словами "та вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 
Відхилено    
    -25- Добродомов Д.Є.
Пункт 12.4.4. – виключити
 
Відхилено    
    -26- Кривошея Г.Г.
Підпункт 12.4.4. пункту 12.4. статті 12 виключити
 
Відхилено    
    -27- Гопко Г.М.
В останньому абзаці пункту 5) розділу І вилучити текст:
"доповнити підпунктом 12.4.4 такого змісту:
"12.4.4. встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в межах, визначених цим Кодексом";
а також вилучити згадки про цей податок по всьому тексту законопроекту
 
Відхилено    
38. 6) у пункті 14.1 статті 14:
 
-28- Сугоняко О.Л.
Запропонований автором підпункт 6 пункту 1 законопроекту статті 14 Податкового кодексу України видалити.
 
Відхилено   6) у пункті 14.1 статті 14:
 
39. підпункт 14.1.2 виключити;
 
   підпункт 14.1.2 виключити;
 
40. у підпункті 14.1.4 слова "а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами" виключити;
 
-29- Кривошея Г.Г.
У Розділі І законопроекту вилучити наступні положення:
Абзац третій пункту 6 вилучити (залишити в чинній редакції без змін);
 
Відхилено   у підпункті 14.1.4 слова "а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами" виключити;
 
41. у підпункті 14.1.5:
 
-30- Кобцев М.В.
У пункті 6 абзаци 4-6 проекту ( щодо пункту 14.1.5) виключити;
 
Відхилено   у підпункті 14.1.5:
 
    -31- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 6 розділу І законопроекту:
абзаци четвертий - шостий (щодо внесення змін до підпункту 14.1.5 пункту 14.1 статті 14) виключити;
 
Відхилено    
42. цифри та слово "понад 1, 2 відсотка" замінити цифрами та словами "понад 0, 5 відсотка";
 
   цифри та слово "понад 1, 2 відсотка" замінити цифрами та словами "понад 0, 5 відсотка";
 
43. цифри "2204" замінити цифрами "2203, 2204";
 
   цифри "2204" замінити цифрами "2203, 2204";
 
44. у підпункті 14.1.6 після слів "лікеро-горілчаних виробів" доповнити словами "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";
 
-32- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 розділу Ізаконопроекту (щодо доповнення положення словами "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу");
 
Відхилено   у підпункті 14.1.6 після слів "лікеро-горілчаних виробів" доповнити словами "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";
 
    -33- Кобцев М.В.
Після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту :
"доповнити підпунктом 14.1.5-1 такого змісту:
Алкоголемісткі напої – напої з вмістом етилового спирту від 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пиво";
 
Відхилено    
45. підпункт 14.1.9 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 14.1.9 викласти в такій редакції:
 
46. "14.1.9. залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу ІІІ - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу";
 
   "14.1.9. залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу ІІІ - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу";
 
47. пункт 14.1.11 викласти в такій редакції:
 
   пункт 14.1.11 викласти в такій редакції:
 
48. "14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
 
   "14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
 
49. а) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами, процедура ліквідації яких не завершена, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення стягнення на заставлене та/або інше майно боржника відповідно до закону та договору або припинення як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
 
-34- Долженков О.В.
В пункті 6 розділу І законопроекту абзац дванадцятий (щодо підпункту "а" пп. 14.1.11) залишити в чинній редакції:
"а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;"
 
Враховано   а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
 
    -35- Головко М.Й.
В пункті а) підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 слова "процедура ліквідації яких не завершена," виключити
 
Враховано по суті   
50. б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;
 
   б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;
 
51. в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;
 
-36- Журжій А.В.
В пункті 6 розділу І проекту:
нової редакції підпункту 14.1.11. пункту 14.1 статті 14:
підпункт в) після слів "оголошені померлими" доповнити словами "у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом";
 
Відхилено   в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;
 
52. г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб пов’язаних з таким кредитором, та осіб що перебувають (перебували) з таким кредитором в трудових відносинах протягом останніх трьох років з моменту прощення;
 
   г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб пов’язаних з таким кредитором, та осіб що перебувають (перебували) з таким кредитором в трудових відносинах протягом останніх трьох років з моменту прощення;
 
53. ґ) заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкротства фізичних осіб). Така заборгованість визнається безнадійною у разі, якщо відповідні заходи, передбачені законодавством України, які вживав кредитор, не призвели до її стягнення;
 
   ґ) заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкротства фізичних осіб). Така заборгованість визнається безнадійною у разі, якщо відповідні заходи, передбачені законодавством України, які вживав кредитор, не призвели до її стягнення;
 
54. д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особи у зв'язку з його ліквідацією";
 
-37- Насіров Р.М.
Підпункт 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 доповнити новим підпунктом е) такого змісту:
"е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року.
Залишковий призовий фонд лотереї – це частина призового фонду лотереї, що становить різницю між нарахованим та виплаченим призовим фондом лотереї.
Формування залишкового призового фонду лотереї, що проводиться тиражами (далі - тиражна лотерея), здійснюється суб’єктом господарювання, що проводить лотерею, станом на 31 грудня кожного року щодо всього залишку невиплаченого призового фонду лотереї, з моменту нарахування якого сплинуло 1095 днів.
Формування залишкового призового фонду лотереї (окрім тиражної лотереї) здійснюється суб’єктом господарювання, що проводив лотерею, станом на 31 грудня року, в якому сплинуло 1095 днів з дня закінчення (припинення) проведення відповідної лотереї.";
 
Враховано   д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особи у зв'язку з його ліквідацією;
е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року.
Залишковий призовий фонд лотереї – це частина призового фонду лотереї, що становить різницю між нарахованим та виплаченим призовим фондом лотереї.
Формування залишкового призового фонду лотереї, що проводиться тиражами (далі - тиражна лотерея), здійснюється суб’єктом господарювання, що проводить лотерею, станом на 31 грудня кожного року щодо всього залишку невиплаченого призового фонду лотереї, з моменту нарахування якого сплинуло 1095 днів.
Формування залишкового призового фонду лотереї (окрім тиражної лотереї) здійснюється суб’єктом господарювання, що проводив лотерею, станом на 31 грудня року, в якому сплинуло 1095 днів з дня закінчення (припинення) проведення відповідної лотереї;
є) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством";
 
    -38- Журжій А.В.
В пункті 6 розділу І проекту:
доповнити підпунктами е) та є):
"е) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
є) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством";
 
Враховано    
55. підпункти 14.1.19, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.27 і 14.1.33 виключити;
 
   підпункти 14.1.19, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.27 і 14.1.33 виключити;
 
56. у підпункті 14.1.37 цифри "ХІ" замінити цифрами "ІХ";
 
   у підпункті 14.1.37 цифри "ХІ" замінити цифрами "ІХ";
 
57. підпункт 14.1.49 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.49 викласти у такій редакції:
 
58. "14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей розділу ІІІ до дивідендів також прирівнюється сума прибутку, отриманого власником акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів та фондів операцій з нерухомістю при їх зворотному викупі";
 
-39- Журжій А.В.
У підпункті 14.1.49. пункту 14.1 статті 14 виключити речення:
"Для цілей розділу ІІІ до дивідендів також прирівнюється сума прибутку, отриманого власником акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів та фондів операцій з нерухомістю при їх зворотному викупі";
 
Враховано   "14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку";
 
    -40- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
у абзаці двадцять (щодо внесення змін до підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14) першому речення "Для цілей розділу ІІІ до дивідендів також прирівнюється сума прибутку, отриманого власником акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів та фондів операцій з нерухомістю при їх зворотному викупі" виключити;
 
Враховано    
    -41- Южаніна Н.П.
У пункті 6 розділу Іпроекту підпункт 14.1.49 викласти у такій редакції:
"14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей розділу ІІІ до дивідендів також прирівнюється частина прибутку емітента, отриманого власником акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю при їх зворотному викупі.".
 
Відхилено    
    -42- Кулініч О.І.
Друге речення абзацу 21 пункту 6) Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -43- Денисенко А.П.
Зі статті 14 підпункту 14.1.49 вилучити:
"Для цілей розділу ІІІ до дивідендів також прирівнюється сума прибутку, отриманого власником акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів та фондів операцій з нерухомістю при Lх зворотному викупі"
та підпункт 14.1.49 викласти у такій редакції:
"дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку."
 
Відхилено    
    -44- Поляков М.А.
У підпункті 6 пункту 1:
- підпункт 14.1.49 викласти в наступній редакції:
"14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку".
 
Відхилено    
59. доповнити підпунктами 14.1.52-1 та 14.1.52-2 такого змісту:
 
   доповнити підпунктами 14.1.52-1 та 14.1.52-2 такого змісту:
 
60. "14.1.52-1. договір добровільного медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору;
 
   "14.1.52-1. договір добровільного медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору;
 
61. 14.1.52-2. договір страхування додаткової пенсії - це договір страхування, який передбачає обов’язок страховика щодо здійснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у вигляді ануїтету в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорі страхування відповідно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути меншим більш, ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорі пенсійного віку неможливе, крім випадків: наявності медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або встановлення застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постійне проживання за межі України; смерті застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємці відповідно до законодавства. Особливості зміни страховика за договором страхування додаткової пенсії встановлюються відповідно до закону; ";
 
   14.1.52-2. договір страхування додаткової пенсії - це договір страхування, який передбачає обов’язок страховика щодо здійснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у вигляді ануїтету в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорі страхування відповідно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути меншим більш, ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорі пенсійного віку неможливе, крім випадків: наявності медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або встановлення застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постійне проживання за межі України; смерті застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємці відповідно до законодавства. Особливості зміни страховика за договором страхування додаткової пенсії встановлюються відповідно до закону; ";
 
62. підпункт 14.1.56 виключити;
 
   підпункт 14.1.56 виключити;
 
63. у підпункті 14.1.59 цифри "ХVІ" замінити цифрами "ІХ";
 
   у підпункті 14.1.59 цифри "ХVІ" замінити цифрами "ІХ";
 
64. підпункти 14.1.62 - 14.1.68 виключити;
 
   підпункти 14.1.62 - 14.1.68 виключити;
 
65. у підпункті 14.1.72 цифру "ХІІІ" замінити на цифру "ХІІ";
 
   у підпункті 14.1.72 цифру "ХІІІ" замінити на цифру "ХІІ";
 
66. у підпункті 14.1.77 цифру "2" замінити цифрою "1";
 
   у підпункті 14.1.77 цифру "2" замінити цифрою "1";
 
67. підпункт 14.1.84 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.84 викласти у такій редакції:
 
68. "14.1.84. інші терміни для цілей розділу ІІІ використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства; ";
 
   "14.1.84. інші терміни для цілей розділу ІІІ використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства; ";
 
69. підпункти 14.1.92, 14.1.104, 14.1.110 і 14.1.111 виключити;
 
   підпункти 14.1.92, 14.1.104, 14.1.110 і 14.1.111 виключити;
 
70. підпункт 14.1.106 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 14.1.106 викласти в такій редакції:
 
71. 14.1.106. максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.
 
-45- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 розділу Ізаконопроекту (щодо доповнення положення словами "Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни";
 
Відхилено   14.1.106. максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.
 
    -46- Козаченко Л.П.
у пункті 6: абзаци тридцять третій – тридцять п’ятий
 
Відхилено    
    -47- Журжій А.В.
Виключити підпункт 14.1.106. пункту 14.1 статті 14 нової редакції проекту.
 
Відхилено    
    -48- Добродомов Д.Є.
У пункті 14.1.106 виключити положення "Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами вищими за максимальні роздрібні ціни збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів".
 
Відхилено    
    -49- Кривенко В.М.
Виключити з проекту підпункт 14.1.106 статті 14 Податкового кодексу про те, що "акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни".
 
Відхилено    
    -50- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
у абзаці тридцять п’ятому (щодо внесення змін до підпункту 14.1.106 пункту 14.1 статті 14) друге речення виключити;
 
Відхилено    
    -51- Кужель О.В.
Абзац 19 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"14.1.106. максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів) і торгівельної надбавки (націнки). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не може здійснюватися:
- за цінами вищими за максимальні роздрібні ціни збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20);
- за цінами вищими за максимальні роздрібні що наносяться на пачку, коробку або сувенірну коробку збільшеними на суму не більше ніж 1,8 гривні для тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20.";
 
Враховано частково    
    -52- Москаленко Я.М.
У підпункті 14.1.106 пункту 14.1. статті 14 законопроекту змін до Податкового кодексу України:
перше речення абзацу першого після слів " (продукція з урахуванням усіх видів податків (зборів)" доповнити словосполученням "і торгівельної надбавки (націнки);
 
Відхилено    
72. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами вищими за максимальні роздрібні ціни збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів."
 
-53- Москаленко Я.М.
б) друге речення абзацу другого викласти у такій редакції з доповненням: "Продаж суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не може здійснюватися:
- за цінами вищими за максимальні роздрібні ціни збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20);
- за цінами вищими за максимальні роздрібні що наносяться на пачку, коробку або сувенірну коробку збільшеними на суму не більше ніж 1,8 гривні для тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20".
 
Відхилено   Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами вищими за максимальні роздрібні ціни збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів."
 
73. підпункт 14.1.116 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.116 викласти у такій редакції:
 
74. "14.1.116. недержавне пенсійне забезпечення ( пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та/або страховими організаціями за договорами страхування довічної пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсії відповідно до підпункту 14.1.52-2 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу";
 
   "14.1.116. недержавне пенсійне забезпечення ( пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та/або страховими організаціями за договорами страхування довічної пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсії відповідно до підпункту 14.1.52-2 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу";
 
75. підпункт 14.1.117 виключити;
 
   підпункт 14.1.117 виключити;
 
76. у підпункті 14.1.125 слова та цифри "розділу ХІІІ, глави 2 розділу ХІV" замінити на слова та цифри "розділу ХІІ, глави 1 розділу ХІV";
 
   у підпункті 14.1.125 слова та цифри "розділу ХІІІ, глави 2 розділу ХІV" замінити на слова та цифри "розділу ХІІ, глави 1 розділу ХІV";
 
77. у підпункті "а" підпункту 14.1.126 цифру "ХІ" замінити на цифру "ІХ";
 
   у підпункті "а" підпункту 14.1.126 цифру "ХІ" замінити на цифру "ІХ";
 
78. підпункті 14.1.129 викласти в такій редакції:
 
   підпункті 14.1.129 викласти в такій редакції:
 
79. "14.1.129. об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;
 
   "14.1.129. об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;
 
80. 14.1.129.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:
 
   14.1.129.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:
 
81. а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
 
   а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
 
82. б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
 
   б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
 
83. в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
 
   в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
 
84. г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
 
   г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
 
85. ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
 
   ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
 
86. 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
 
   14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
 
87. 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку; ";
 
   14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку; ";
 
88. доповнити пункт підпунктом 14.1.129-1 такого змісту:
 
-54- Острікова Т.Г.
підпункт 14.1. 129-1 викласти в такій редакціїтакого змісту:
14.1.1291. об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.
є) інші будівлі."
 
Враховано   доповнити пункт підпунктом 14.1.129-1 такого змісту:
14.1. 129-1. об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.
є) інші будівлі."
 
89. "14.1.129-1. об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
 
-55- Долженков О.В.
Виключити з Розділу І законопроекту абзаци відносно доповнення статті 14 Податкового кодексу України підпунктом 14.1.129.1;
 
Відхилено      
90. а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
 
-56- Головко М.Й.
В пункті а) підпункту 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 після слів "будівлі готельні – готелі, мотелі," добавити словом "хостели"
 
Враховано      
91. б) будівлі офісні- будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
 
      
92. в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
 
      
93. г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
 
      
94. ґ) будівлі промислові та склади;
 
      
95. д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
 
      
96. е) інші будівлі.";
 
-57- Кулініч О.І.
Виключити пропонований проектом підпункт 14.1.129-1;
 
Відхилено      
97. підпункт 14.1.132 виключити;
 
   підпункт 14.1.132 виключити;
 
98. підпункт 14.1.135 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.135 викласти у такій редакції:
 
99. "14.1.135. оподаткування для цілей розділу ІХ цього Кодексу - оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів; ";
 
-58- Кужель О.В.
Абзац 26 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"14.1.135. оподаткування для цілей розділу ІХ цього Кодексу - оподаткування рентною платою за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, оподаткування рентною платою за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, оподаткування рентною платою за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами територією України, оподаткування рентною платою за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів;";
 
Відхилено   "14.1.135. оподаткування для цілей розділу ІХ цього Кодексу - оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів; ";
 
100. у підпункті 14.1.136 цифру "ХІІІ" замінити на цифру "ХІІ";
 
   у підпункті 14.1.136 цифру "ХІІІ" замінити на цифру "ХІІ";
 
101. підпункт 14.1.144 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 14.1.144 викласти в такій редакції:
 
102. "14.1.144. пиво - алкогольний напій, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203, одержуваний шляхом зброджування рідини (сусла), приготовленої з осолодженого ячменя чи пшениці, води та (зазвичай) хмелю; ";
 
-59- Кобцев М.В.
Абзац щодо пункту 14.1.144 викласти в такій редакції:
"14.1.144. пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203";
 
Відхилено   "14.1.144. пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203";
 
    -60- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзаци шістдесят четвертий - шістдесят п’ятий (щодо внесення змін до підпункту 14.1.144 пункту 14.1 статті 14) виключити;
 
Відхилено    
    -61- Кривошея Г.Г.
У Розділі І законопроекту вилучити наступні положення:
Абзац двадцять сьомий (щодо внесення змін у пункт 14.1.144) пункту 6 (залишити в чинній редакції без змін).
 
Відхилено    
103. підпункт 14.1.146 виключити;
 
   підпункт 14.1.146 виключити;
 
104. підпункт 14.1.147 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 14.1.147 викласти в такій редакції:
 
105. "14.1.147. плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності";
 
   "14.1.147. плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності";
 
106. підпункт 14.1.149 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.149 викласти у такій редакції:
 
107. "14.1.149. платник рентної плати для цілей розділу ІХ цього Кодексу - платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спеціальне використання води, платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; ";
 
-62- Кужель О.В.
Абзац 31 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"14.1.149. платник рентної плати для цілей розділу ІХ цього Кодексу - платник рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, платник рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, платник рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами територією України, платник рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; платник рентної плати за спеціальне використання води; платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;";
 
Відхилено   "14.1.149. платник рентної плати для цілей розділу ІХ цього Кодексу - платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спеціальне використання води, платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; ";
 
108. у підпункті 14.1.150 після слова "брикетування, " доповнити словом "нетермічну";
 
-63- Долженков О.В.
В пункті 6 розділу І законопроекту у підпункті 14.1.150 після слова "брикетування," доповнити фразою "збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди с термічною обробкою,";
 
Враховано   у підпункті 14.1.150 після слова "брикетування, " доповнити словом "збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди с термічною обробкою";
 
    -64- Шпенов Д.Ю.
У змінах до статті 14 Податкового кодексу України не вносити зміни до пункту пункт 14.1.150, запропоновані законопроектом, натомість пункт 14.1.150 статті 14 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
"14.1.50. первинна переробка мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації/огрудкування руд з термічною обробкою та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);"
 
Відхилено    
109. підпункти 14.1.151, 14.1.168, 14.1.169, 14.1.184, 14.1.188, 14.1.189 і 14.1.192 виключити;
 
-65- Кужель О.В.
Абзац 33 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"підпункти 14.1.151, 14.1.169, 14.1.184, 14.1.188, 14.1.189 і 14.1.192 виключити;" (підпункт 14.1.168 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України не виключати);
 
Відхилено   підпункти 14.1.151, 14.1.168, 14.1.169, 14.1.184, 14.1.188, 14.1.189 і 14.1.192 виключити;
 
110. підпункт 14.1.193 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.193 викласти у такій редакції:
 
111. "14.1.193. постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.
 
-66- Журжій А.В.
нової редакції підпункту 14.1.193. пункту 14.1 статті 14 слова "товарів, сервер" викласти в такій редакції "товарів, сервер (за виключенням випадків його використання лише для зберігання інформації та/або програмного забезпечення)";
 
Відхилено   "14.1.193. постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.
 
    -67- Скрипник О.О.
Пропонуємо вилучити норму з пп. 14.1.193. п.14.1 ст. 14 щодо визначення серверу, як постійного представництва
 
Відхилено    
112. З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.
 
   З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.
 
113. Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер";
 
   Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер";
 
114. підпункти 14.1.201, 14.1.208 і 14.1.211 виключити;
 
-68- Долженков О.В.
В пункті 6 розділу І законопроекту підпункти 14.1.208 та 14.1.211 викласти в наступній редакції:
"14.1.208. Рlаtts – міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку та ціноутворенням в галузі добувної та паливно-енергетичної промисловості;"
"14.1.211. Показники Рlаtts – індекси, що офіційно визначені світовим інформаційним агентством Рlаtts та є базою для використання суб’єктами господарської діяльності;"
 
Враховано   підпункти 14.1.201, 14.1.208 і 14.1.211 виключити;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
"14.1.269. Рlаtts – міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку та ціноутворенням в галузі добувної та паливно-енергетичної промисловості;
14.1.270. Показники Рlаtts – індекси, що офіційно визначені світовим інформаційним агентством Рlаtts та є базою для використання суб’єктами господарської діяльності";
 
    -69- Кобцев М.В.
абзаци 80, 81, 82 ( щодо пункту 14.1.211) виключити.
 
Відхилено    
115. у пункті 14.1.212:
 
   у пункті 14.1.212:
 
116. абзац перший доповнити розділовим знаком та словами:
 
-70- Добродомов Д.Є.
У пункті 14.1.212 положення "Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування" виключити.
 
Відхилено   абзац перший доповнити розділовим знаком та словами:
 
117. "; реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів";
 
   "; реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів";
 
118. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
119. "Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування";
 
-71- Козаченко Л.П.
у пункті 6: абзаци сімдесят восьмий – вісімдесят другий пункту 6 виключити
 
Відхилено   "Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування";
 
    -72- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу Ізаконопроекту (щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів);
 
Відхилено    
    -73- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзаци сімдесят восьмий – вісімдесят другий (щодо внесення змін до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14) виключити;
 
Відхилено    
120. підпункт 14.1.215 виключити;
 
-74- Кужель О.В.
Абзац 37 пункту 6 розділу І законопроекту виключити (підпункт, 14.1.215 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України залишити у чинній редакції);
 
Відхилено   підпункт 14.1.215 виключити;
 
121. підпункт 14.1.217 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.217 викласти у такій редакції:
 
122. "14.1.217. рентна плата - загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; ";
 
-75- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац вісімдесят п’ятий (щодо внесення змін до підпункту 14.1.217 пункту 14.1 статті 14) викласти в такій редакції:
"14.1.217. рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами територією України, за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за користування радіочастотним ресурсом України;
 
Відхилено   "14.1.217. рентна плата - загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; ";
 
    -76- Ляшко О.В.
Пункт 6) розділу І законопроекту:
нову редакцію підпункту 14.1.217. статті 14 ПКУ після слів "лісових ресурсів" доповнити словами "та розмір якого щорічно коригується на індекс промислових цін".
 
Відхилено    
    -77- Кужель О.В.
Абзац 38 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"14.1.217. рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України та сплачується за надані послуги з транспортування (переміщення) вантажу територією України об'єктами трубопровідного транспорту;";
 
Відхилено    
123. підпункт 14.1.224 доповнити словами: "або який здійснює виробництво нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу."
 
-78- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 14.1.224 пункту 14.1 статті 14 розділу Ізаконопроекту (щодо доповнення положення словами "або який здійснює виробництво нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";
 
Відхилено   підпункт 14.1.224 доповнити словами: "або який здійснює виробництво нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу."
 
124. підпункт 14.1.225 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.225 викласти у такій редакції:
 
125. "14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об‘єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
 
-79- Журжій А.В.
нової редакції підпункту 14.1.225. пункту 14.1 статті 14:
в абзаці першому виключити слова "інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення" та "зареєстровані";
в абзаці другому слова "продати або здійснити відчуження в інший спосіб" замінити на "передати іншій особі виключні права";
 
Відхилено   "14.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об‘єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
 
    -80- Южаніна Н.П.
У пункті 6 розділу Іпроекту підпункт 14.1.225 викласти у такій редакції:
"14.1.225. роялті – будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме: будь-яких літературних творів, творів мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасетах, кінематографічних фільмів або плівок для радіо чи телевізійного мовлення, передач (програм) організації мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-яких об’єктів права, які охороняються патентом, будь-яких зареєстрованих торговельних марок (знаків для товарів і послуг), об’єктів права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, об’єктів права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів права інтелектуальної власності, визначених в абзаці першому цього пункту, якщо умови отримання таких об’єктів права інтелектуальної власності надають право особі, яка їх отримує продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;".
 
Відхилено    
126. Не вважаються роялті платежі, отримані:
 
   Не вважаються роялті платежі, отримані:
 
127. як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");
 
   як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");
 
128. за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання;
 
   за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання;
 
129. за придбання речей (в тому числі носіїв інформації), в яких втілені, або на яких містяться об‘єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
 
   за придбання речей (в тому числі носіїв інформації), в яких втілені, або на яких містяться об‘єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
 
130. за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.";
 
   за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.";
 
131. підпункти 14.1.228 і 14.1.229 виключити;
 
   підпункти 14.1.228 і 14.1.229 виключити;
 
132. у підпунктах 14.1.234 і 14.1.235 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";
 
-81- Бакуменко О.Б.
Абзац дев’яносто п’ятий пункту 6 викласти в наступній редакції:
"14.1.234. сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 1 розділу ХІV та статті 209 розділу V цього Кодексу - продукція/товари/відходи, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання, а також відходи від виробництва продукції/товарів, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД та/або життєдіяльності біологічних активів, якщо при цьому такі відходи отримані, безпосередньо виробником цих товарів (продукції);".
 
Відхилено   у підпунктах 14.1.234 і 14.1.235 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";
 
133. підпункт 14.1.235 доповнити абзацом такого змісту:
 
-82- Матвієнко А.С.
підпункт 14.1.235 доповнити:
абзацом такого змісту:"Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства, або укладені договори оренди із пайовиками та подані на реєстрацію;";
 
Відхилено   підпункт 14.1.235 доповнити абзацом такого змісту:
 
    -83- Корнацький А.О.
Виключити зміни до підпункту 14.1.235
 
Відхилено    
    -84- Бакуменко О.Б.
Абзац дев’яносто шостий та сьомий – виключити.
 
Відхилено    
    -85- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзаци дев’яносто шостий та дев’яносто сьомий (щодо змін до підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14) виключити;
 
Відхилено    
134. "Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства; ";
 
   "Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства; ";
 
135. підпункт 14.1.240 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.240 викласти у такій редакції:
 
136. "14.1.240. ставка земельного податку для цілей розділу ХІІ цього Кодексу - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки; ";
 
   "14.1.240. ставка земельного податку для цілей розділу ХІІ цього Кодексу - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки; ";
 
137. підпункти 14.1.243, 14.1.246, 14.1.250 і 14.1.256 виключити;
 
-86- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
у абзаці сотому цифри "14.1.243" виключити;
 
Відхилено   підпункти 14.1.243, 14.1.246, 14.1.250 і 14.1.256 виключити;
 
    -87- Кужель О.В.
Абзац 45 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"підпункти 14.1.243, 14.1.246, 14.1.250 виключити;" (підпункт 14.1.256 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України не виключати);
 
Відхилено    
138. у підпункті 14.1.257 абзац сьомий виключити;
 
   у підпункті 14.1.257 абзац сьомий виключити;
 
139. у підпункті 14.1.262 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";
 
   у підпункті 14.1.262 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";
 
140. доповнити пункт підпунктом 14.1.269 такого змісту:
 
-88- Міщенко С.Г.
Доповнити розділ І законопроекту новим пукнтом:
"Підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
"членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід як з боку матері, так і з боку батька, внуки, а також особи, які спадкують за правом представлення відповідно до ст.. 1266 ЦК України;".
 
Відхилено      
141. "14.1.269. Активи фізичної особи, для цілей статті 39-2 та розділу ІV цього Кодексу - кошти, майно, майнові та немайнові права";
 
-89- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 14.1.269 пункту 14.1 статті 14 розділу Ізаконопроекту (щодо активів фізичної особи);
 
Враховано      
142. 7) у пункті 20.1 статті 20:
 
   7) у пункті 20.1 статті 20:
 
143. доповнити підпунктом 20.1.43 такого змісту:
 
   доповнити підпунктами 20.1.43 і 20.1.44 такого змісту:
 
144. "20.1.43. проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; "
 
-90- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 7 розділу І законопроекту абзац третій (щодо доповнення пункту 20.1 статті 20 підпунктом 20.1.43) доповнити словами "та з дотриманням норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 
Відхилено   "20.1.43. проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
20.1.44. проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності";
 
    -91- Южаніна Н.П.
Пункт 7 розділу Іпроекту викласти у наступній редакції:
"у пункті 20.1 статті 20:
доповнити підпунктом 20.1.43 такого змісту:
"20.1.43. проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;"
у зв’язку з цим підпункт 20.1.43 вважати підпунктом 20.1.44."
 
Враховано    
    -92- Журжій А.В.
Виключити пункт 7 розділу І проекту.
 
Відхилено    
    -93- Долженков О.В.
Виключити пункт 7 з Розділу І законопроекту
 
Відхилено    
    -94- Долженков О.В.
виключити пункт 7 законопроекту наступного змісту:
"у пункті 20.1 статті 20:
доповнити підпунктом 20.1.43 такого змісту:
"20.1.43. проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;"
 
Відхилено    
    -95- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
Виключити пункт 7 законопроекту наступного змісту:
"у пункті 20.1 статті 20:
доповнити підпунктом 20.1.43 такого змісту:
"20.1.43. проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
Відхилено    
    -96- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 20.1.43 і 20.1.44 пункту 20.1 статті 20 розділу Ізаконопроекту (щодо доповнення положення нормою про проведення перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку);
 
Відхилено    
145. у зв’язку з цим підпункт 20.1.43 вважати підпунктом 20.1.44.
 
   у зв’язку з цим підпункт 20.1.43 вважати підпунктом 20.1.44.
 
146. 8) статтю 35 доповнити пунктом 35.4 такого змісту:
 
   8) статтю 35 доповнити пунктом 35.4 такого змісту:
 
147. "35.4. Інформація щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами щомісячно оприлюднюється на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Форма такої інформації та порядок її оприлюднення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.";
 
-97- Журжій А.В.
Виключити абзаці 2-6 підпункту 39.2.1.1. підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39.
підпункт 39.2.1.4 викласти в такій редакції:
"39.2.1.4. Господарські операції, передбачені у підпунктах 39.2.1.1 і 39.2.1.2 цієї статті, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
загальний обсяг доходу платника податків від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн. гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;
обсяг групи таких господарських операцій платника податків з одним контрагентом перевищує 1 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість)";
 
Відхилено З цього питання є урядовий проект реєстр.№1264-1, прийнятий ВРУ у першому читанні.  "35.4. Інформація щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами щомісячно оприлюднюється на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Форма такої інформації та порядок її оприлюднення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.";
 
148. 9) доповнити розділ І новою статтею 39-2 такого змісту:
Пункт 9 виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-98- Долженков О.В.
Виключити пункт 9 із законопроекту (стаття 39-2);
 
Враховано      
    -99- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 9 розділу І законопроекту:
абзаци дванадцятий – чотирнадцятий (пункт 392.4 статті 392) виключити;
абзаци двадцять четвертий (пункт 392.10 статті 392) виключити;
 
Враховано    
    -100- Ляшко О.В.
Пункт 9) розділу І законопроекту (щодо доповнення ПКУ новою статтею 39-2 стосовно методу контролю за витратами та доходами платників податків фізичних осіб) - виключити
 
Враховано    
    -101- Дубневич Я.В.
У пп. а) п. 392.3 ст. 392 слова «або виявлені контролюючим органом» замінити на слова «або встановлені рішенням суду».
У пп. 392.4.1 п. 392.4 ст. 392 після слів «встановлених законом на 1 січня звітного року» додати слова «що встановлено рішенням суду».
У пп. 392.4.2 п. 392.4 ст. 392 після слів «в розмірі, визначеному підпунктом 392.4.1 цього пункту» додати слова «що встановлено рішенням суду».
У п. 392.5 ст. 392 слова «пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки» виключити.
П. 392.6 ст. 392 викласти в такій редакції: «Рішення про застосування методу контролю за витратами та доходами приймається виключно судом».
У пп. 392.4.7 п. 392.7 ст. 392 після слів «У разі встановлення» додати слова «судом».
П. 392.8 ст. 392 викласти в такій редакції:
«Розрахована із застосуванням методу контролю за витратами та доходами, база оподаткування платника податків використовується контролюючими органами для визначення суми грошового зобов’язання.
Сума податкового зобов’язання такого платника визначається за ставкою, визначеною пунктом 167.3 статті 167 цього Кодексу.
У п. 392.10 ст. 392 слова «визначається центральним органом виконавчої влади» замінити на слова «визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань податкової і митної політики».
 
Відхилено    
149. 10) у пункті 44.2 статті 44:
 
   10) у пункті 44.2 статті 44:
 
150. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
151. "44.2. Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.";
 
   "44.2. Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.";
 
152. у абзаці другому після слів "доходів і витрат" доповнити словами "та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток";
 
   у абзаці другому після слів "доходів і витрат" доповнити словами "та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток";
 
153. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
154. "Юридичні особи платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";
 
   "Юридичні особи платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";
 
155. абзац четвертий виключити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
156. 11) у абзаці другому пункту 46.5 статті 46 слова "і зборів" виключити;
 
-102- Продан О.П.
Пункт 11 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 46.5 статті 46) виключити;
 
Відхилено   11) у абзаці другому пункту 46.5 статті 46 слова "і зборів" виключити;
 
157. 12) у статті 49:
 
-103- Журжій А.В.
В пункті 12 розділу І проекту нову редакцію підпункту 49.9.3. пункту 49.9. статті 49. викласти в такій редакції:
"49.9.3. Якщо платником податку не подано податкову звітність без поважних причин пропуску строку подання звітності, то вважається, що платник податків задекларував нульові податкові зобов’язання та показники, які підлягають декларуванню щодо відповідного податку, якщо інше не виявлено при здійсненні заходів податкового контролю".
 
Відхилено   12) у статті 49:
 
158. абзац перший пункту 49.2 викласти у такій редакції:
 
   абзац перший пункту 49.2 викласти у такій редакції:
 
159. "49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є";
 
   "49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є";
 
160. доповнити новим підпунктом 49.2.1 такого змісту:
 
   доповнити новим підпунктом 49.2.1 такого змісту:
 
161. "49.2.1 Платники, які мають діючі (у т.ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді";
 
   "49.2.1 Платники, які мають діючі (у т.ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді";
 
162. пункт 49.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
Абзаци шостий і сьомий (щодо внесення змін до пункту 49.4 статті 49) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-104- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Фролов М.О.
Після абзацу п’ятого пункту 12 доповнити абзацами наступного змісту:
"пункт 49.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
Податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством";
 
Враховано   пункт 49.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством";
 
    -105- Єремеєв І.М.
Виключити абзац другий пункту 49.4 статті 49 розділу ІІ законопроекту (щодо подання до контролюючого органу всіма платниками Податкова звітність з податку на додану вартість в електронній формі);
 
Відхилено    
    -106- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 12 розділу І законопроекту абзаци шостий – сьомий (щодо змін до пункту 49.4 статті 49 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
163. пункт 49.9 доповнити новим підпунктом 49.9.3 такого змісту:
 
-107- Долженков О.В.
З пункту 12 Розділу І законопроекту виключити положення щодо доповнення пункту 49.9 статті 49 Податкового кодексу України підпунктом 49.9.3.
 
Враховано      
164. "49.9.3. Якщо платником податку за звітний період не подано податкову звітність, то вважається, що платник податків задекларував нульові податкові зобов’язання та показники, які підлягають декларуванню щодо відповідного податку, якщо інше не виявлено при здійсненні заходів податкового контролю";
 
-108- Долженков О.В.
Виключити з пункту 12 абзаци наступного змісту:
"пункт 49.9 доповнити новим підпунктом 49.9.3 такого змісту:
"49.9.3. Якщо платником податку за звітний період не подано податкову звітність, то вважається, що платник податків задекларував нульові податкові зобов’язання та показники, які підлягають декларуванню щодо відповідного податку, якщо інше не виявлено при здійсненні заходів податкового контролю
 
Відхилено      
    -109- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 49.9.3 статті 49 розділу ІІ законопроекту (щодо наслідків неподання податкової звітності);
 
Враховано    
165. 13) статтю 51 викласти у такій редакції:
 
      
166. "Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам або отримані від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)
 
-110- Єремеєв І.М.
Виключити статтю 51 розділу ІІ законопроекту (щодо нових умов подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків – фізичним особам);
 
Враховано      
    -111- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 51) виключити;
 
Немає висновку    
    -112- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
виключити пункт 13 законопроекту наступного змісту:
"статтю 51 викласти у такій редакції:
"Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам або отримані від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)
51.1. Платники податків, в тому числі податкові агенти, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку, суми отриманої оплати за послуги, які є підставою для отримання податкової знижки відповідно до статті 166 цього Кодексу, суми реалізованих фізичним особам товарів (робіт, послуг) вартість неподільної одиниці яких перевищує 25000 гривень, до контролюючого органу за основним місцем обліку.
51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному вигляді."
 
Враховано    
167. 51.1. Платники податків, в тому числі податкові агенти, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку, суми отриманої оплати за послуги, які є підставою для отримання податкової знижки відповідно до статті 166 цього Кодексу, суми реалізованих фізичним особам товарів (робіт, послуг) вартість неподільної одиниці яких перевищує 25000 гривень, до контролюючого органу за основним місцем обліку.
 
-113- Журжій А.В.
В абзаці третьому пункту 13 розділу І проекту слова "Кодексу, суми реалізованих фізичним особам товарів (робіт, послуг) вартість неподільної одиниці яких перевищує 25000 гривень, до контролюючого органу за основним місцем обліку" викласти в такій редакції " Кодексу".
 
Враховано   51.1. Платники податків, в тому числі податкові агенти, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків.
 
    -114- Долженков О.В.
З пункту 13 Розділу І законопроекту виключити фразу наступного змісту:
", суми отриманої оплати за послуги, які є підставою для отримання податкової знижки відповідно до статті 166 цього Кодексу, суми реалізованих фізичним особам товарів (робіт, послуг) вартість неподільної одиниці яких перевищує 25000 гривень, до контролюючого органу за основним місцем обліку"
 
Враховано    
    -115- Дубневич Я.В.
У п. 51.1 ст. 51 слова "суми реалізованих фізичним особам товарів (робіт, послуг) вартість неподільної одиниці яких перевищує 25000 гривень" виключити.
 
Враховано    
168. 51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному вигляді.";
 
   51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному вигляді.";
 
169. 14) підпункт 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 доповнити словами: „а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та наявності діючих (у т.ч. призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.";
 
-116- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 розділу ІІ законопроекту (в частині доповнення положенням про нові підстави контролюючому органу самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків);
 
Відхилено   14) підпункт 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 доповнити словами: „а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та наявності діючих (у т.ч. призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.";
 
    -117- Журжій А.В.
В пункті 14 розділу І проекту:
абзац перший виключити;
доповнити абзацом другим наступного змісту:
"У пункті 54.1 статті 54:
а) у першому реченні слова "та/або пені" - виключити;
б) у другому реченні слова "грошового зобов’язання та/або пені" замінити словами "податкового або грошового зобов’язання".
 
Відхилено    
170. 15) у статті 57:
 
   15) у статті 57:
 
171. пункт 57.1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 57.1 викласти в такій редакції:
 
172. "57.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
 
-118- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 15 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 57) виключити;
 
Відхилено   "57.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
 
    -119- Кужель О.В.
У пункті 15 розділу І законопроекту із запропонованої редакції пункту 57.1 статті 57 "Строки сплати податкового зобов’язання" виключити абзац 10 наступного змісту:
"57.1. Платники податку на дохід, отриманий від букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, від суми фактично отриманого доходу протягом місячного податкового періоду, без подання податкової декларації.";
 
Відхилено    
173. Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.
 
-120- Левченко Ю.В.
Абзац четвертій, п’ятий, сьомий, восьмий та десятий п. 57.1 ст. 57, пп. 57.11.2 п 57.11. ст. 57.11, пп. 57.11.3 п 57.11. ст. 57.11 та пп. 57.11.5 п 57.11. ст. 57.11 (щодо авансового внеску з податку на прибуток) запропонованого законопроекту, виключити.
 
Відхилено   Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.
 
174. Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларації.
 
-121- Журжій А.В.
В пункті 15 розділу І проекту після третього абзацу виключити всі інші абзаці нової редакції пункту 57.1. статті 57.
 
Відхилено   Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларації.
 
    -122- Єремеєв І.М.
Виключити друге речення абзацу четвертого, абзаци п’ятий – десятий пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ законопроекту (щодо порядку обчислення та відображення у податковій декларації суми щомісячних авансових внесків);
 
Відхилено    
175. Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, та платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку, без подання податкової декларації.
 
-123- Журжій А.В.
В пункті 15 розділу І проекту в абзаці 4 нової редакції пункту 57.1. статті 57 після слів "сільськогосподарської продукції," доповнити словами "інститутів спільного інвестування,";
 
Враховано   Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищує двадцяти мільйонів гривень) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку, без подання податкової декларації.
 
    -124- Долженков О.В.
В пункті 15 розділу І законопроекту:
1) В абзаці 6 (щодо пункту 57.1) фразу "Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, та платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період" замінити на фразу "Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період";
 
Враховано    
    -125- Южаніна Н.П.
Абзац 6 пункту 15 розділу Іпроекту викласти у такій редакції:
"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування та платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку, без подання податкової декларації.".
 
Відхилено    
    -126- Кулініч О.І.
Пункт 15) Розділу І після абзацу 23 доповнити новим абзацом такого змісту "інститутами спільного інвестування";
 
Відхилено    
    -127- Поляков М.А.
У підпункті 15 пункту 1:
- у абзаці 4 пункту 57.1 після слів "сільськогосподарської продукції," доповнити словами "інститутів спільного інвестування";
абзац третій вважати абзацом четвертим.
 
Відхилено    
176. При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається з червня поточного звітного (податкового) року по травень наступного звітного (податкового) року включно.
 
   При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається з червня поточного звітного (податкового) року по травень наступного звітного (податкового) року включно.
 
177. Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску.
 
   Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску.
 
178. У разі якщо платник податку за підсумками звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, такий платник податку не здійснює сплату щомісячних авансових внесків у наступному дванадцятимісячному періоді для сплати таких внесків.
 
-128- Долженков О.В.
Абзац дев’ятий замінити на абзаци наступного змісту:
"Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 20 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
 
Враховано   Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 20 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
 
179. У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
 
   У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
 
180. Податкова декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року наступного за звітним (податковим) роком.
 
   Податкова декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року наступного за звітним (податковим) роком.
 
181. Платники податку на дохід, отриманий від букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, від суми фактично отриманого доходу протягом місячного податкового періоду, без подання податкової декларації.
 
-129- Насіров Р.М.
у останньому абзаці пункту 57.1 статті 57 слова: "діяльності з випуску та проведення лотерей" виключити.
 
Враховано   Платники податку на дохід, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, від суми фактично отриманого доходу протягом місячного податкового періоду, без подання податкової декларації.
 
182. 57.1-1. Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів
 
-130- Долженков О.В.
В пункті 15 законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
"57.1-1. Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів
57.1-1.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу.
57.1-1.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті не зменшується на суму авансового внеску.
При цьому, у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування обчислене пропорційно кількості місяців за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.
Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).
У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим та другим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент чи користується пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.
При цьому, якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.
57.1-1.3. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.1-1.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.1-1.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди.
57.1-1.4. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу ІV цього Кодексу.
57.1-1.5. На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.
Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.
57.1-1.6. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу або міжнародних договорів України.
 
Враховано частково   57.1-1. Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів
 
183. 57.1-1.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу.
 
-131- Журжій А.В.
В пункті 15 розділу І проекту виключити абзац п'ятий підпункту 57. 11. пункту 57. 11. статті 57 нової редакції. У зв'язку з цим абзаці шість-вісім вважати п'ятим-сьомим.
 
Відхилено   57.1-1.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу.
 
    -132- Долженков О.В.
Виключити положення щодо доповнення статті 57 Податкового кодексу України пунктом 57. 1-1.1
 
Відхилено    
184. 57.1-1.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
 
   57.1-1.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
 
185. Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті не зменшується на суму авансового внеску.
 
   Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті не зменшується на суму авансового внеску.
 
186. При цьому, у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування обчислене пропорційно кількості місяців за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
 
   При цьому, у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування обчислене пропорційно кількості місяців за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
 
187. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.
 
   Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.
 
188. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).
 
   Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).
 
189. У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим та другим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи користується пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
 
-133- Бакуменко О.Б.
У пункті 15:
абзац двадцятий викласти в наступній редакції:
"У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не поширюється на суб'єктів господарювання, які є платниками єдиного податку четвертої групи згідно з розділом ХІV цього Кодексу.".
 
Відхилено   У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим та другим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
 
190. Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.
 
   Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.
 
191. При цьому, якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.
 
   При цьому, якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.
 
192. 57.1-1.3. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.1-1.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
 
   57.1-1.3. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.1-1.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
 
193. на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.1-1.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 
   на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.1-1.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 
194. платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди.
 
-134- Святаш Д.В.
у пункті 15) (щодо змін до статті 57, нова редакція пункту 57.11.3):
а) абзац 23 доповнити новим абзацом 24 такого змісту:
"фізичним особам;"
у абзаці 25 після слів "платником податку" доповнити словами "на прибуток";
 
Враховано   платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
фізичним особам.
 
    -135- Бакуменко О.Б.
Після абзацу двадцять п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"особами які не є платниками податку;
юридичними особами які звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.".
У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий ( двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим ( тридцять першим.
 
Відхилено    
195. 57.1-1.4. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
 
-136- Южаніна Н.П.
У пункті 15 розділу Іпроекту підпункт 57.1-1.4. викласти у такій редакції:
"57.1-1.4. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу ІV цього Кодексу.
Інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів.".
 
Відхилено   57.1-1.4. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
 
196. При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу ІV цього Кодексу.
 
   При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу ІV цього Кодексу.
 
197. 57.1-1.5. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу або міжнародних договорів України.";
 
   57.1-1.5. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу або міжнародних договорів України.";
 
198. у підпункті 57.3 цифри "54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6" замінити цифрами "54.3.1 - 54.3.6";
 
   у підпункті 57.3 цифри "54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6" замінити цифрами "54.3.1 - 54.3.6";
 
199. 16) в абзаці першому пункту 63.7 статті 63 слово "патентах, " виключити;
 
   16) в абзаці першому пункту 63.7 статті 63 слово "патентах, " виключити;
 
200. 17) в абзаці четвертому пункту 64.7 статті 63 слова "має право приймати рішення" замінити словами "приймає рішення";
 
-137- Журжій А.В.
Виключити пункт 17 розділу І проекту.
 
Відхилено   17) в абзаці четвертому пункту 64.7 статті 63 слова "має право приймати рішення" замінити словами "приймає рішення";
 
    -138- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 64.7 статті 64 розділу ІІ законопроекту (щодо нових умов прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у контролюючі органи);
 
Відхилено    
201. 18) у статті 70:
 
   18) у статті 70:
 
202. у підпункті 70.12.6 пункту 70.12 слово ", патентів" виключити;
 
   у підпункті 70.12.6 пункту 70.12 слово ", патентів" виключити;
 
203. у пункт 70.16:
 
   у пункт 70.16:
 
204. пункт 70.16 викласти в такій редакції
 
   пункт 70.16 викласти в такій редакції
 
205. "70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, контролюючим органам за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), зокрема: ";
 
   "70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, контролюючим органам за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), зокрема: ";
 
206. у підпункті 70.16.6 слова та цифри "265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "266.7.4 пункту 266.7 статті 266 цього Кодексу";
 
   у підпункті 70.16.6 слова та цифри "265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "266.7.4 пункту 266.7 статті 266 цього Кодексу";
 
207. 19) у підпункті 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 слово "зборів" виключити;
 
-139- Продан О.П.
Пункт 19 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до підпункту 72.1.2.4. підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72) виключити;
 
Відхилено   19) у підпункті 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 слово "зборів" виключити;
) абзац другий пункту 73.3 статті 73 викласти в такій редакції:
"73.3.Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити:
а) підстави для надіслання запиту відповідно цього пункту, з зазначенням інформації, яка це підтверджує;
б) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;
в) печатку контролюючого органу;
 
    -140- Журжій А.В.
Доповнити розділ І проекту пунктом 19-1 наступного змісту:
"Абзац другий пункту 73.3 статті 73 викласти в такій редакції:
"73.3.Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити:
а) підстави для надіслання запиту відповідно цього пункту, з зазначенням інформації, яка це підтверджує;
б) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;
в) печатку контролюючого органу".
 
Враховано    
    -141- Журжій А.В.
Доповнити розділ І проекту пунктом 19-2 наступного змісту:
"в абзаці першому пункту 74.4 статті 74 слова " контролюючих органів" замінити словами "контролюючих органів, до яких надається доступ Міністерству фінансів України".
статтю 74 доповнити пунктами 74.3 та 74.4 наступного змісту:
"74.3. Інформаційні бази використовуються контролюючими органами з метою виконання повноважень, передбачених цим Кодексом, в тому числі з метою аналізу та виявлення ризикових операцій платників податків, що мають вплив на показники податкового обліку з податку на додану вартість, та можуть становити порушення податкового законодавства.
За кожним фактом виявлених посадовою особою контролюючого органу порушень податкового законодавства щодо формування показників податкового обліку з податку на додану вартість та/або несплати податку на додану вартість платником податків, за наслідками яких було порушено кримінальне провадження за статтею 205, 209, 212 Кримінального кодексу України, щодо посадових осіб контролюючого органу проводиться службове розслідування на предмет наявності ознак бездіяльності. Матеріали та результати такого розслідування направляються Міністерству фінансів України. У випадку встановлення ознак бездіяльності в діях посадових осіб контролюючих органів Міністерство фінансів України надсилає результати розслідування до органів прокуратури".
 
Відхилено    
208. 20) у пункті 75.1 статті 75:
 
   20) у пункті 75.1 статті 75:
 
209. абзац другий (щодо внесення змін до підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75) (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-142- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Фролов М.О.
Доповнити підпунктом 20) такого змісту:
у пункті 75.1 статті 75:
підпункт 75.1.1 доповнити словами "та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларації)"
 
Враховано   підпункт 75.1.1 доповнити словами "та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларації)"
 
    -143- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 розділу ІІ законопроекту (в частині нових умов проведення контролюючим органом камеральної перевірки);
 
Враховано    
    -144- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 20 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до підпункту 75.1 пункту 75.1 статті 75) виключити;
 
Враховано    
    -145- Денисенко А.П.
Вилучити з проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. №1578) пункти 20, 23 та 24.
 
Враховано частково    
    -146- Денисенко А.П.
У пункті 75.1 статті 75:
вилучити слова:
"та фактичні".
пункт 75.1 викласти у такій редакції
"Контролюючі органи мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки."
2.2. У другому абзаці пункту 75.1 статті 75:
вилучити слова:
"а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. ".
абзац 2 викласти в редакції:
"Камеральні та окументальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом."
у пункті 75.1 статті 75 вилучити підпункт 75.1.3.
 
Відхилено    
210. у абзаці сьомому підпункту 75.1.2:
 
   у абзаці сьомому підпункту 75.1.2:
 
211. перше речення після словосполучення "документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою" доповнити словами "за заявою платника податків";
 
   перше речення після словосполучення "документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою" доповнити словами "за заявою платника податків";
 
212. друге речення викласти у такій редакції: "Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших платників податків.";
 
   друге речення викласти у такій редакції: "Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших платників податків.";
 
213. 21) у статті 78:
 
-147- Журжій А.В.
Пункт 21 розділу І проекту викласти в такій редакції:
" у статті 78:
в підпункті 78.1.1 пункту 78.1 виключити слово "можливі";
підпункт 78.1.2 пункту 78.1 доповнити словами: "а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та/або наявності діючих (у т.ч. призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством";
доповнити новим підпунктом 78.1.16 такого змісту:
"78.1.16. платником податків не подано в установлений пунктом 50.3 статті 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника податків";
 
Враховано   21) у статті 78:
у статті 78:
у підпункті 78.1.1 пункту 78.1 виключити слово "можливі";
підпункт 78.1.2 пункту 78.1 доповнити словами: "а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та/або наявності діючих (у т.ч. призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством";
доповнити новим підпунктом 78.1.16 такого змісту:
"78.1.16. платником податків не подано в установлений пунктом 50.3 статті 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника податків";
 
    -148- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 21 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 78.1 статті 78) виключити;
 
Відхилено    
214. підпункт 78.1.2 пункту 78.1 доповнити словами: "а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та/або наявності діючих (у т.ч. призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.";
 
-149- Дубневич Я.В.
У пп. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 слова "а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів" замінити на слова "а в судовому порядку встановлені факти".
 
Відхилено   підпункт 78.1.2 пункту 78.1 доповнити словами: "а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та/або наявності діючих (у т.ч. призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством";
 
215. пункт 78.1 доповнити новими підпунктами 78.1.16, 78.1.17 такого змісту:
 
   пункт 78.1 доповнити новими підпунктами 78.1.16, 78.1.17 такого змісту:
 
216. "78.1.16. платником податків не подано в установлений пунктом 50.3 статті 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника податків;
 
-150- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 78.1.16 і 78.1.17 пункту 78.1 статті 78 розділу ІІ законопроекту (в частині нововведення щодо додаткових підстав для проведення документальних позапланових перевірок);
 
Відхилено   "78.1.16. платником податків не подано в установлений пунктом 50.3 статті 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника податків;
 
217. абзац п’ятий (щодо доповнення новим підпунктом 78.1.17 пункту 78.1 статті 78) (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-151- Журжій А.В.
додати абзац наступного змісту:
"В пункт 78.2. статті 78 додати абзац другий:
"Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків".
 
Враховано   пункт 78.2. доповнити абзацом такого змісту:
"Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків;
 
218. 22) статтю 79 доповнити новим підпунктом 79.5 такого змісту:
 
      
219. "79.5. Перевірка платника податків з використанням методу контролю за витратами та доходами платників податків - фізичних осіб здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 39-2 цього Кодексу.";
 
-152- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 79.5 статті 79 розділу ІІ законопроекту (в частині нововведення щодо додаткових особливостей проведення документальної невиїзної перевірки);
 
Враховано      
220. 23) підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 викласти у такій редакції:
 
   23) підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 викласти у такій редакції:
 
221. "80.2.5. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу; ";
 
-153- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 розділу ІІ законопроекту (щодо розповсюдження даного порядку проведення фактичної перевірки на сферу нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу);
 
Відхилено   "80.2.5. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу; ";
 
    -154- Денисенко А.П.
Вилучити статтю 80 "Порядок проведення фактичної перевірки".
Вилучити статтю 81 "Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірою".
Вилучити статтю 82 "Строки проведення виїзних перевірок"
 
Відхилено    
222. 24) у пункті 82.4 статті 82:
 
-155- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 24 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 82.4 статті 82) виключити;
 
Відхилено   24) у пункті 82.4 статті 82:
 
223. у абзаці першому після слів "уповноваженому представнику під розписку" доповнити словами "або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
 
   у абзаці першому після слів "уповноваженому представнику під розписку" доповнити словами "або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
 
224. у абзаці другому після слів "уповноваженому представнику під розписку" доповнити словами "або надіслання платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
 
   у абзаці другому після слів "уповноваженому представнику під розписку" доповнити словами "або надіслання платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
 
225. 25) у пункті 87.1 статті 87:
Пункт 25 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-156- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Фролов М.О.
у пункті 87.1 статті 87:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Джерелом самостійної сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартість є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та джерела, зазначені в абзаці першому цього пункту".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
„Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.";
 
Враховано   25) у пункті 87.1 статті 87:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Джерелом самостійної сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартість є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та джерела, зазначені в абзаці першому цього пункту".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
„Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість";
 
    -157- Єремеєв І.М.
Виключити абзаци другий і четвертий пункту 87.1 статті 87 розділу ІІ законопроекту (щодо додаткових джерел сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків);
 
Відхилено    
    -158- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 25 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України) виключити;
 
Враховано    
    -159- Галасюк В.В.
Абзац другий пункту 87.1 статті 87 після слів "з відповідного платежу" доповнити словами та цифрами " (у тому числі авансових внесків з податку на прибуток, передбачених пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу)".
 
Відхилено (не було предметом першого читання)   
226. 26) у статті 94:
 
   26) у статті 94:
 
227. у пункті 94.2:
 
   у пункті 94.2:
 
228. у підпункті 94.2.4 слова "торгові патенти, " виключити;
 
   у підпункті 94.2.4 слова "торгові патенти, " виключити;
 
229. у підпункті 94.19.8 слова "торгових патентів, " виключити;
 
   у підпункті 94.19.8 слова "торгових патентів, " виключити;
 
230. 27) у статті 95:
 
      
231. Пункт 27 виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-160- Єремеєв І.М.
Виключити абзаци четвертий і п’ятий пункту 95.3, абзаци другий і третій пункту 95.4 статті 95 розділу ІІ законопроекту (щодо додаткових умов стягнення податкового боргу);
 
Враховано      
    -161- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 27 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 95 Податкового кодексу України) виключити;
 
Враховано    
    -162- Левченко Ю.В.
Абзац четвертій та п’ятий п. 95.3 ст. 95, абзац другий та третій п. 95.4 ст. 95 (щодо стягнення коштів з рахунків платника без звернення до суду) запропонованого законопроекту, виключити.
 
Відхилено    
232. 28) підпункт 98.1.4 пункту 98.1 статті 98 викласти у наступній редакції:
 
   28) підпункт 98.1.4 пункту 98.1 статті 98 викласти у наступній редакції:
 
233. "98.1.4. виділення з платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків, які створюються власниками корпоративних прав платника податків, що реорганізується, та внаслідок якого не відбувається ліквідація платника податків, що реорганізується";
 
   "98.1.4. виділення з платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків, які створюються власниками корпоративних прав платника податків, що реорганізується, та внаслідок якого не відбувається ліквідація платника податків, що реорганізується";
 
234. 29) у абзаці третьому пункту 100.8 статті 100 слова "і зборів" та "чи збори" виключити;
 
-163- Продан О.П.
Пункт 29 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 100.8 статті 100) виключити;
 
Відхилено   29) у абзаці третьому пункту 100.8 статті 100 слова "і зборів" та "чи збори" виключити;
 
235. 30) у абзаці першому та п’ятому пункту 119.2 статті 119 після слів "утриманого з них податку" доповнити словами "а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)";
 
-164- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 119.2 статті 119 розділу ІІ законопроекту (в частині додаткових підстав для застосування фінансових санкцій за порушення платником податків порядку подання інформації);
 
Відхилено   30) у абзаці першому та п’ятому пункту 119.2 статті 119 після слів "утриманого з них податку" доповнити словами "а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)";
 
236. 31) доповнити новою статтею 120-1 такого змісту:
Пункт 31 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-165- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Після абзацу першого пункту 31 доповнити абзацами другим – сьомим наступного змісту:
"Стаття 120-1. Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
120-1.1 Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:
10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів."
 
Враховано   31) доповнити новою статтею 120-1 такого змісту:
Стаття 120-1 Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
120-1.1 Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:
10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів."
 
    -166- Бакуменко О.Б.
Пункт 31 виключити
 
Відхилено    
    -167- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 31 розділу І законопроекту (щодо доповнення Податкового кодексу України статтею 1201) виключити;
 
Відхилено    
    -168- Єремеєв І.М.
Виключити статтю 1201 розділу ІІ законопроекту (щодо запровадження фінансових санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних);
 
Відхилено    
    -169- Южаніна Н.П.
Пункт 31 розділу Іпроекту викласти у наступній редакції:
"доповнити новою статтею 120-1 такого змісту:
"Стаття 120-1. Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
120-1.1 Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:
5 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 10 календарних днів;
10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 11 до 30 календарних днів;
15 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів".
 
Відхилено    
    -170- Дубневич Я.В.
Ст. 1201 виключити.
 
Відхилено    
237. 120-1.2. Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування";
 
   120-1.2. Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування";
 
238. 32) доповнити новою статтею 123-1 такого змісту:
 
-171- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 32 розділу І законопроекту (щодо доповнення статтею 1231) виключити;
 
Відхилено   32) доповнити новою статтею 123-1 такого змісту:
 
239. "Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії
 
   "Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії
 
240. Якщо договір довгострокового страхування життя чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких договорів, а також вимоги до договорів добровільного медичного страхування, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, то платник податку-страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом.
 
   Якщо договір довгострокового страхування життя чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких договорів, а також вимоги до договорів добровільного медичного страхування, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, то платник податку-страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом.
 
241. Податкові зобов’язання страховика у зв’язку з обставинами, зазначеними у абзаці першому цього підпункту, за період до кінця звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору довгострокового страхування життя чи договору страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договору страхування додаткової пенсії, або такий договір чи договір добровільного медичного страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають.
 
   Податкові зобов’язання страховика у зв’язку з обставинами, зазначеними у абзаці першому цього підпункту, за період до кінця звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору довгострокового страхування життя чи договору страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договору страхування додаткової пенсії, або такий договір чи договір добровільного медичного страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають.
 
242. Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках, визначених цим підпунктом, як до страховика, так і до платника податку не застосовуються.
 
   Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках, визначених цим підпунктом, як до страховика, так і до платника податку не застосовуються.
 
243. Договір довгострокового страхування життя, договір медичного страхування чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:
 
   Договір довгострокового страхування життя, договір медичного страхування чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:
 
244. - зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
 
   - зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
 
245. - зміну страховика на нового страховика.
 
   - зміну страховика на нового страховика.
 
246. При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою.";
 
   При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою.";
 
247. 33) статтю 125 виключити;
 
   33) статтю 125 виключити;
 
248. 34) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
   34) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
249. "126.1. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
 
-172- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 126.1 статті 126 розділу ІІ законопроекту (в частині запровадження штрафів за несвоєчасну сплату авансових внесків);
 
Відхилено   "126.1. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
 
250. при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 
   при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 
251. при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу";
 
   при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу";
 
252. 35) доповнити новою статтею 128-1 такого змісту:
 
   35) доповнити новою статтею 128-1 такого змісту:
 
253. "Стаття 128-1. Порушення правил вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу
 
   "Стаття 128-1. Порушення правил вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу
 
254. 128-1.1. Вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску тягнуть за собою накладання штрафу - 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень";
 
-173- Єремеєв І.М.
Виключити статтю 1281 розділу ІІ законопроекту (щодо запровадження фінансових санкцій за порушення правил вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу);
 
Відхилено   128-1.1. Вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску тягнуть за собою накладання штрафу - 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень";
 
255. Пункт 36 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-174- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити новим пунктом;
у пункті 129.6 статті 129 слова "такий банк" замінити словами "або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган;
 
Враховано   36) у пункті 129.6 статті 129 слова "такий банк" замінити словами "або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган;
 
    -175- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 36 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 129.6 статті 129 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
256. 37) розділ ІІІ "Податок на прибуток підприємств" викласти в такій редакції:
 
   37) розділ ІІІ "Податок на прибуток підприємств" викласти в такій редакції:
 
257. "Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств
 
   "Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств
 
258. Стаття 133. Платники податку
 
-176- Єремеєв І.М.
Виключити статтю 133 розділу ІІІ законопроекту (щодо нововведення у визначенні категорій платників податку на прибуток підприємств);
 
Відхилено   Стаття 133. Платники податку
 
259. 133.1. Платниками податку - резидентами є:
 
   133.1. Платниками податку - резидентами є:
 
260. 133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
 
   133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
 
261. 1) бюджетних установ;
 
   1) бюджетних установ;
 
262. 2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;
 
   2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;
 
263. 3) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу;
 
   3) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу;
 
264. З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпунктах 1) та 2) цього підпункту.
 
   З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпунктах 1) та 2) цього підпункту.
 
265. Установи та організації, які зазначені у підпунктах 1) та 2) цього підпункту не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
-177- Святаш Д.В.
у пункті 37:
а) доповнити абзацом одинадцятим ( запропоновану редакцію підпункту 131.1.1 доповнити новим абзацом 7) такого змісту :
"Установи та організації, які зазначені у підпунктах 1) та 2) цього підпункту в будь якому випадку сплачують податок у разі отримання прибутку від господарської діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу."
 
Відхилено   Установи та організації, які зазначені у підпунктах 1) та 2) цього підпункту не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
    -178- Южаніна Н.П.
У пункті 37 розділу Іпроекту підпункт 133.1.1. доповнити новим абзацом наступного змісту:
"4) інститутів спільного інвестування, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування".".
 
Відхилено    
266. 133.1.2. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України "Про Національний банк України".
 
   133.1.2. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України "Про Національний банк України".
 
267. 133.1.3. Компанії по управлінню активами, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування" щодо операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, що здійснюється такими компаніями через пайовий інвестиційний фонд.
 
-179- Журжій А.В.
В пункті 37 розділу І проекту:
виключити підпункт 133.1.3 пункту 133.1 статті 133 нової редакції. У зв'язку з цим вважати підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133 підпунктом 133.1.3 пункту 133.1 статті 133.
 
Враховано      
    -180- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац дванадцятий (підпункт 133.1.3 пункту 133.1 статті 133)виключити;
 
Враховано    
    -181- Южаніна Н.П.
У пункті 37 розділу Іпроекту підпункт 133.1.3. виключити.
 
Відхилено    
    -182- Кулініч О.І.
Абзац 12 пункту 37) Розділу І виключити
 
Відхилено    
    -183- Денисенко А.П.
З розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578) вилучити підпункт 133.1.3.
 
Відхилено    
    -184- Поляков М.А.
У пункті 37 пункту 1 підпункт 133.1.3 - виключити;
 
Відхилено    
268. 133.1.4. Управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд.
 
   133.1.4. Управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд.
 
269. 133.2. Платниками податку - нерезидентами є:
 
   133.2. Платниками податку - нерезидентами є:
 
270. 133.2.1. юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
 
   133.2.1. юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
 
271. 133.2.2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.
 
-185- Долженков О.В.
В пункті 37 Розділу І законопроекту:
1) в абзаці 6 (щодо пп. 133.2.2) виключити фразу "або виконують агентські (представницькі)
та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників";
 
Відхилено   133.2.2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.
 
272. 133.3. Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.
 
   133.3. Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.
 
273. Стаття 134. Об’єкт оподаткування
 
   Стаття 134. Об’єкт оподаткування
 
274. 134.1. Об’єктом оподаткування є:
 
   134.1. Об’єктом оподаткування є:
 
275. 134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
 
   134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
 
276. У разі, якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:
 
   У разі, якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:
 
277. зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
 
   зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
 
278. збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).
 
   збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).
 
279. У разі, якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:
 
   У разі, якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:
 
280. збільшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
 
   збільшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
 
281. зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).
 
   зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).
 
282. Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
 
   Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
 
283. Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.
 
   Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.
 
284. Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
 
   Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
 
285. 134.1.2. дохід за договорами страхування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;
 
   134.1.2. дохід за договорами страхування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;
 
286. 134.1.3. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу, з джерелом походження з України.
 
   134.1.3. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу, з джерелом походження з України.
 
287. 134.1.4. дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141.5 цього Кодексу;
 
-186- Насіров Р.М.
підпункт 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 викласти у такій редакції:
"134.1.4. дохід операторів, отриманий від діяльності з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 цього Кодексу";
 
Відхилено   134.1.4. дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141.5 цього Кодексу;
 
288. 134.1.5. дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141.5 цього Кодексу.
 
-187- Насіров Р.М.
Пункт 134.1 статті 134 доповнити новим підпунктом 134.1.6 такого змісту:
"134.1.6. дохід операторів лотерей, що залишився після формування призового фонду, безнадійна кредиторська заборгованість залишкового призового фонду лотереї, які підлягають оподаткуванню згідно з підпунктом 141.5.2 пункту 141.5 статті 141 цього Кодексу";
 
Враховано   134.1.5. дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141.5 цього Кодексу;
134.1.6. дохід операторів лотерей, що залишився після формування призового фонду, безнадійна кредиторська заборгованість залишкового призового фонду лотереї, які підлягають оподаткуванню згідно з підпунктом 141.5.2 пункту 141.5 статті 141 цього Кодексу;
 
289. Стаття 135. База оподаткування
 
   Стаття 135. База оподаткування
 
290. 135.1. Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.
 
   135.1. Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.
 
291. Стаття 136. Ставки податку
 
   Стаття 136. Ставки податку
 
292. 136.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків.
 
   136.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків.
 
293. 136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:
 
-188- Долженков О.В.
З пункту 37 законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
"136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:
136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;
136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу."
 
Відхилено   136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:
 
    -189- Долженков О.В.
виключити абзаци 28-30 (виключення положень пункту 136.2 зі статті 136 ПКУ);
 
Відхилено    
294. 136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;
 
   136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;
 
295. 136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
 
   136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
 
296. 136.3. Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу.
 
   136.3. Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу.
 
297. 136.4. Під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставка податку на дохід встановлюється у розмірі:
 
   136.4. Під час провадження букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставка податку на дохід встановлюється у розмірі:
 
298. 136.4.1. 10 відсотків від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів;
 
-190- Насіров Р.М.
У підпункті 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 та в пункті 136.4 статті 136 слова "діяльності з випуску та проведення лотерей" виключити;
 
Враховано   136.4.1. 10 відсотків від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів;
 
    -191- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 136.4.1, 136.4.2, 136.4.5 пункту 136.4 статті 136 розділу ІІІ законопроекту (щодо встановлення ставок податку на дохід під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино);
 
Відхилено    
    -192- Кужель О.В.
У пункті 37 розділу І законопроекту із запропонованої редакції статті 136 "Ставки податку" виключити підпункт 136.4.1. (щодо встановлення 10 відсотків від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів);
 
Відхилено    
299. 136.4.2. 18 відсотків від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.
 
   136.4.2. 18 відсотків від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.
 
300. 136.5. Податок на дохід, визначений як об’єкт оподаткування у підпунктах 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, є частиною податку на прибуток.
 
-193- Насіров Р.М.
Доповнити статтю 136 новим пунктом 136.6 такого змісту:
"136.6. під час провадження діяльності з випуску та проведення лотерей встановлюється ставка податку в розмірі 18 відсотків від суми доходів, визначених підпунктом 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу";
 
Враховано   136.5. Податок на дохід, визначений як об’єкт оподаткування у підпунктах 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, є частиною податку на прибуток.
136.6. під час провадження діяльності з випуску та проведення лотерей встановлюється ставка податку в розмірі 18 відсотків від суми доходів, визначених підпунктом 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу
 
    -194- Мартовицький А.В.
Пункт 37 доповнити новим абзацем:
"136.6 Для підприємств паливо-енергетичного комплексу ставка податку становить 12 відсотків"
 
Відхилено    
301. Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
 
   Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
 
302. 137.1. Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.
 
-195- Долженков О.В.
Доповнити пункт 137.1 статті 137 Податкового кодексу України абзацом наступного змісту:
"Для підприємств паливно-енергетичного комплексу податок нараховується за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від 70 відсотків бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу."
 
Відхилено   137.1. Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.
 
303. 137.2. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які провадять страхову діяльність, визначається в порядку, передбаченому пунктом 141.1 статті 141 цього Кодексу.
 
   137.2. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які провадять страхову діяльність, визначається в порядку, передбаченому пунктом 141.1 статті 141 цього Кодексу.
 
304. 137.3. Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку, зазначеного в пунктах 57.1 та 57.1-1 статті 57 та 141.4 статті 141 цього Кодексу покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати.
 
-196- Долженков О.В.
Виключити з пункту 137.3 статті 137 Податкового кодексу України слова та цифри "та 57.1-1";
 
Відхилено   137.3. Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку, зазначеного в пунктах 57.1 та 57.1-1 статті 57 та 141.4 статті 141 цього Кодексу покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати.
 
305. 137.4. Податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року, крім:
 
   137.4. Податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року, крім:
 
306. 137.4.1. виробників сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 цього Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.
 
   137.4.1. виробників сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 цього Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.
 
307. Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу;
 
   Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу;
 
308. 137.4.2. у разі коли особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) рік розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року;
 
   137.4.2. у разі коли особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) рік розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року;
 
309. 137.4.3. якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації.
 
-197- Острікова Т.Г.
Доповнити пунктом такого змісту:
"137.5. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості".
 
Враховано   137.4.3. якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації.
137.5. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості.
 
    -198- Мартовицький А.В.
Пункт 37 доповнити новим абзацем:
137.1.1. Для підприємств паливо-енергетичного комплексу податок г нараховується за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від 70 відсотків бази оподаткування, визначеної згідно з статтею 135 цього Кодексу"
 
Відхилено    
310. Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 
   Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 
311. 138.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
-199- Журжій А.В.
в пункті 138.1. статті 133 нової редакції видалити слова "нарахованої амортизації основних засобів або".
 
Відхилено   138.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
312. на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
313. на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
314. на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.
 
-200- Мартовицький А.В.
Після абзацу 59 пункту 37 Розділу І законопроекту (щодо змін до п.138.1. ПКУ) доповнити абзацом:
"на суму амортизації, нараховану протягом звітного періоду за правилами бухгалтерського обліку тих необоротних активів, вартість яких сформовано в бухгалтерському обліку з сум витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які були враховані у складі витрат з метою оподаткування в попередніх звітних періодах"
 
Відхилено   на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.
 
315. 138.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
-201- Журжій А.В.
в пункті 138.2. статті 133 нової редакції видалити слова "розрахованої амортизації основних засобів або".
 
Відхилено   138.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
316. на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;
 
   на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;
 
317. на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
 
   на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
 
318. на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
-202- Долженков О.В.
Доповнити пункт 138.2 статті 138 Податкового кодексу України абзацом наступного змісту: "на суму витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів необоротних активів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.";
 
Відхилено   на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
    -203- Мартовицький А.В.
Після абзацу 63 пункту 37 Розділу І законопроекту (щодо змін до п.138.2. ПКУ) доповнити абзацом:
"на суми витрат, пов’язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ"
 
Відхилено    
319. 138.3. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування
 
   138.3. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування
 
320. 138.3.1. Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу, підпунктів 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
 
-204- Долженков О.В.
Друге речення підпункту 138.3.1 викласти в наступній редакції:
"Первісна вартість основних засобів для цілей амортизації не включає суму витрат, на яку був зменшений фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу четвертого пункту 138.2 цієї статті."
 
Відхилено   138.3.1. Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу, підпунктів 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
 
    -205- Южаніна Н.П.
У пункті 37 розділу Іпроекту підпункт 138.3.1. викласти у такій редакції:
"138.3.1. Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу, підпунктів 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.".
 
Відхилено    
321. 138.3.2. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:
 
   138.3.2. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:
 
322. вартість гудвілу;
 
   вартість гудвілу;
 
323. витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.
 
   витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.
 
324. Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку;
 
-206- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Доповнити підпункт 138.3.2. статті 138 розділу ІІ "Податок на прибуток підприємств" новим п'ятим абзацом такого змісту:
"витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм".
 
Відхилено   Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку;
 
325. 138.3.3. Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів:
 
   138.3.3. Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів:
 
326. ГрупиМінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1— земельні ділянки—
група 2 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом15
група 3 — будівлі20
споруди15
передавальні пристрої10
група 4 — машини та обладнання5
З них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень2
група 5 — транспортні засоби5
група 6 — інструменти, прилади, інвентар, меблі4
група 7 — тварини6
група 8 — багаторічні насадження10
група 9 — інші основні засоби12
група 10 — бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України—
група 11 — малоцінні необоротні матеріальні активи—
група 12 — тимчасові (нетитульні) споруди5
група 13 — природні ресурси—
група 14 — інвентарна тара6
група 15 — предмети прокату5
група 16 — довгострокові біологічні активи7
 
-207- Мартовицький А.В.
У таблиці до абзацу 70 пункту 37 Розділу І законопроекту (щодо змін до п.п.138.3.3 ПКУ) "групу 3 – будівлі" доповнити рядком такого змісту:
свердловини10
 
Відхилено   ГрупиМінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1— земельні ділянки—
група 2 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом15
група 3 — будівлі20
споруди15
передавальні пристрої10
група 4 — машини та обладнання5
З них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень2
група 5 — транспортні засоби5
група 6 — інструменти, прилади, інвентар, меблі4
група 7 — тварини6
група 8 — багаторічні насадження10
група 9 — інші основні засоби12
група 10 — бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України—
група 11 — малоцінні необоротні матеріальні активи—
група 12 — тимчасові (нетитульні) споруди5
група 13 — природні ресурси—
група 14 — інвентарна тара6
група 15 — предмети прокату5
група 16 — довгострокові біологічні активи7
 
327. Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.
 
   Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.
 
328. У разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки встановлені цим підпунктом.
 
   У разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки встановлені цим підпунктом.
 
329. У разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.
 
   У разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.
 
330. 138.3.4. Строки нарахування амортизації нематеріальних активів:
 
   138.3.4. Строки нарахування амортизації нематеріальних активів:
 
331. ГрупиСтрок дії права користування
група 1 — права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище)Відповідно до правовстановлюючого документа
група 2 — права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)Відповідно до правовстановлюючого документа
група 3 — права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялтіВідповідно до правовстановлюючого документа
група 4 — права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялтіВідповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років
група 5 — авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялтіВідповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
група 6 — інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)Відповідно до правовстановлюючого документа
 
   ГрупиСтрок дії права користування
група 1 — права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище)Відповідно до правовстановлюючого документа
група 2 — права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)Відповідно до правовстановлюючого документа
група 3 — права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялтіВідповідно до правовстановлюючого документа
група 4 — права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялтіВідповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років
група 5 — авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялтіВідповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
група 6 — інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)Відповідно до правовстановлюючого документа
 
332. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років безперервної експлуатації.
 
-208- Долженков О.В.
з підпункту 138.3.4 пункту 138.3 статті 138 виключити слова "безперервної експлуатації";
 
Враховано   Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.
 
    -209- Долженков О.В.
Пункт 138.3 доповнити підпунктом 138.5.3 наступного змісту:
"138.3.5. Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
К і = [І (а-1) - 10] : 100,
де І (а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення К і не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу) за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року."
 
Відхилено    
333. Стаття 139. Різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 
   Стаття 139. Різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 
334. 139.1. Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат
 
   139.1. Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат
 
335. 139.1.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
   139.1.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
336. на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
337. 139.1.2.Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
   139.1.2.Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
338. на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
339. на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
340. 139.2. Резерв сумнівних боргів
 
   139.2. Резерв сумнівних боргів
 
341. 139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
   139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
342. на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
343. на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів;
 
   на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів;
 
344. 139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
-210- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу ІІІ законопроекту (щодо запровадження положення про зменшення фінансового результату до оподаткування на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів);
 
Відхилено   139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
345. 139.3. Резерви банків та небанківських фінансових установ
 
   139.3. Резерви банків та небанківських фінансових установ
 
346. 139.3.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 - 139.3.4 цього пункту.
 
   139.3.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 - 139.3.4 цього пункту.
 
347. 139.3.2. Використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності не змінює фінансовий результат до оподаткування, крім випадків визначених підпунктами 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту.
 
   139.3.2. Використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності не змінює фінансовий результат до оподаткування, крім випадків визначених підпунктами 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту.
 
348. 139.3.3. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
   139.3.3. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
349. 1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, який визначається як менша з двох величин:
 
   1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, який визначається як менша з двох величин:
 
350. а) 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 відсотків, на період с 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;
 
   а) 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 відсотків, на період с 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;
 
351. б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ.
 
   б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ.
 
352. У разі, якщо орган, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ, не встановлює вимог до визначення кредитного ризику, ліміт визначається згідно з пунктом "а" цієї частини підпункту.
 
   У разі, якщо орган, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ, не встановлює вимог до визначення кредитного ризику, ліміт визначається згідно з пунктом "а" цієї частини підпункту.
 
353. Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах;
 
   Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах;
 
354. 2) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.
 
   2) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.
 
355. 139.3.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
   139.3.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
356. 1) на суму списання активу, який відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом;
 
   1) на суму списання активу, який відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом;
 
357. 2) на суму списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
   2) на суму списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
358. 3) на суму зменшення витрат від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом;
 
   3) на суму зменшення витрат від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом;
 
359. 4) на суму доходів (зменшення витрат) від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.
 
   4) на суму доходів (зменшення витрат) від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.
 
360. 139.3.5. Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням банками та небанківськими фінансовими установами резервів (забезпечень), у тому числі за наданими зобов’язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у попередніх підпунктах цього пункту, здійснюється у порядку встановленому пунктом 139.1 цієї статті.
 
   139.3.5. Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням банками та небанківськими фінансовими установами резервів (забезпечень), у тому числі за наданими зобов’язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у попередніх підпунктах цього пункту, здійснюється у порядку встановленому пунктом 139.1 цієї статті.
 
361. Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 
   Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 
362. 140.1. Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями
 
   140.1. Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями
 
363. Під борговими зобов’язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.
 
   Під борговими зобов’язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.
 
364. 140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, - більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (крім процентів зазначених у підпункті 140.5.4) над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
-211- Святаш Д.В.
запропоновану редакцію пункту 140.2. після слів після слів "позиками та іншими борговими зобов’язаннями (крім процентів зазначених у підпункті 140.5.4)" доповнити словами "на користь пов’язаних з ним осіб"
 
Відхилено   140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, - більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (крім процентів зазначених у підпункті 140.5.4) над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
    -212- Журжій А.В.
виключити пункти: 140.2, 140.3, статті 140 нової редакції
 
Відхилено    
    -213- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 140.2 статті 140 розділу ІІІ законопроекту (щодо запровадження положення про оподаткування за борговими зобов’язаннями);
 
Відхилено    
    -214- Долженков О.В.
У пункті 140.2 після фрази "140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань (кредиторської заборгованості), визначених в пункті 140.1 цієї статті" доповнити словосполученням ", що виникли за операціями з пов’язаними особами-нерезидентами".
 
Враховано    
    -215- Довбенко М.В.
Дзензерський Д.В.
Кубів С.І.
Абзац перший статті 140.2 після слів "Для платника податку" доповнити словами у дужках " (крім банків)", а також після слів у дужках "для фінансових установ" доповнити словами "крім банків".
 
Відхилено    
365. Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 цієї статті.
 
-216- Кулініч О.І.
Пропоновану проектом редакцію пункту 140.2 Податкового кодексу (пункт 37) Розділу І) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"Норми пункту 140.2 поширюються виключно на платника податку, у якого 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів)";
 
Відхилено   Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 цієї статті.
 
366. 140.3. Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті.
 
   140.3. Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті.
 
367. 140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
   140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
368. 140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку;
 
-217- Бакуменко О.Б.
У пункті 37:
абзац сто дванадцятий викласти в наступній редакції:
"140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь емітентом корпоративних прав, що є резидентом інших платників цього податку;";
 
Відхилено   140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку;
 
369. 140.4.2. на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу;
 
   140.4.2. на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу;
 
370. 140.4.3. на суму уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
   140.4.3. на суму уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
371. 140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:
 
   140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:
 
372. 140.5.1. на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу;
 
   140.5.1. на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу;
 
373. 140.5.2. на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу;
 
   140.5.2. на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу;
 
374. 140.5.3. на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
   140.5.3. на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
375. 140.5.4. на суму процентів, нарахованих за будь-якими кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями на користь інституту спільного інвестування;
 
-218- Журжій А.В.
виключити підпункти 140.5.4. та 140.5.5. пункту 140.5 статті 140 нової редакції
 
Враховано      
    -219- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац сто вісімнадцятий (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140) виключити
 
Враховано    
    -220- Южаніна Н.П.
У пункті 37 розділу Іпроекту підпункт 140.5.4. викласти у такій редакції:
"140.5.4. на суму процентів, нарахованих за будь-якими кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями на користь інституту спільного інвестування, окрім процентів, нарахованих на користь інституту спільного інвестування за облігаціями підприємств публічного розміщення, державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та облігаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;".
 
Відхилено    
    -221- Кулініч О.І.
У пропонованій проектом редакції пункту 140.5 підпункт 140.5.4 виключити;
У зв’язку з цим:
виключити у пункті 140.2 пропонованої проектом редакції слова та цифри " (крім процентів зазначених у підпункті 140.5.4)";
виключити у підпункті 140.5.6 пропонованої проектом редакції слова та цифри "у підпунктах 140.5.4 та";
 
Відхилено    
    -222- Денисенко А.П.
з пункту 140.5 "Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується" вилучити підпункт 140.5.4.:
 
Відхилено    
    -223- Поляков М.А.
У пункті 37 пункту 1 підпункт 140.5.4 - виключити
 
Відхилено    
376. 140.5.5. на суму дивідендів, які підлягають отриманню у випадках, якщо не виконуються одночасно наступні умови:
 
      
377. а) платник податку - резидент, який отримує дивіденди, є власником не менш ніж 20 відсотків корпоративних прав емітента корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди;
 
      
378. б) на момент прийняття рішення про виплату дивідендів юридична особа-резидент, яка отримує дивіденди, володіє корпоративними правами в розмірі, передбаченому в абзаці а) цього підпункту, безперервно протягом не менш ніж одного року;
 
      
379. в) емітент корпоративних прав є резидентом - платником податку на прибуток підприємства або нерезидентом, що не має офшорного статусу та/або сплачує податок, аналогічний податку на прибуток підприємств, у державі, резидентом якої він є;
 
      
380. 140.5.6. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпунктах 140.5.4 та 140.5.7 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:
 
-224- Бєлькова О.В.
Підпункт 140.5.6. п. 140.5 статті 140 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій" викласти в такій редакції :
"140.5.6. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпунктах 140.5.4 та 140.5.7 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:
неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ;
нерезидентів-пов’язаних осіб, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту."
 
Враховано по суті  140.5.6. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпунктах 140.5.4 та 140.5.7 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:
платників єдиного податку першої – третьої груп, крім платників, які є платниками податку на додану вартість;
неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ;
нерезидентів (в тому числі нерезидентів – пов’язаних осіб) що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту."
 
    -225- Долженков О.В.
З підпункту 140.5.6 виключити фразу "неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ";
 
Враховано по суті   
    -226- Долженков О.В.
З пункту 37 законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
"140.5.6. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпунктах 140.5.4 та 140.5.7 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:
платників єдиного податку першої – третьої груп, крім платників, які є платниками податку на додану вартість;
неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ;
нерезидентів (в тому числі нерезидентів – пов’язаних осіб) що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту."
 
Враховано    
    -227- Святаш Д.В.
-абзаци перший-третій підпункту 140.5.6 замінити одним абзацом такого змісту:
"140.5.6. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпунктах 140.5.4 та 140.5.7 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у нерезидентів (в тому числі нерезидентів – пов’язаних осіб) що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу"
 
Враховано по суті   
    -228- Журжій А.В.
підпункт 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 нової редакції в частині слів "неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ
 
Враховано по суті   
    -229- Ляшко О.В.
Пункт 37) розділу І законопроекту:
У новій редакції розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" ПКУ в статті 140 підпункті 140.5.6 абзац другий "платників єдиного податку першої-третьої груп, крім платників, які є платниками податку на додану вартість" - виключити.
 
Відхилено    
    -230- Кужель О.В.
У пункті 37 розділу І законопроекту із запропонованої редакції статті 140 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій" абзац в) підпункт 140.5.6. виключити.
 
Відхилено    
    -231- Скрипник О.О.
Підпункт 140.5.6. виключити.
 
Відхилено    
    -232- Левченко Ю.В.
Пп. 140.5.6. п. 140.5. ст. 140 (щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на 30 відсотків) запропонованого законопроекту, виключити.
 
Відхилено    
381. Абзац другий нової редакції підпункту 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 (стосовно обмеження віднесення на витрати 30% вартості придбаних товарів, робіт, послуг у платників єдиного податку з податку на прибуток) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. № 49-VІІІ
 
-233- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац сто двадцять четвертий (абзац другий змін до підпункту 140.5.6. пункту 140.5 статті 140) виключити;
 
Враховано      
382. неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ;
 
   неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ;
 
383. нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов’язаних осіб) що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
   нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов’язаних осіб) що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
384. Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
 
-234- Єремеєв І.М.
Виключити абзаци п’ятий і шостий підпункту 140.5.6 пункт 140.5 статті 140 розділу ІІІ законопроекту (щодо умов незастосування вимог цього підпункту);
 
Враховано частково   Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
 
385. операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
 
   операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
 
386. операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
   операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
387. 140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному, а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.
 
-235- Бєлькова О.В.
Підпункт 140.5.7. п. 140.5 статті 140 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій" викласти в такій редакції :
"140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання , які здійснюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"), а для банків — в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.
Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
Враховано   140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення") , а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.
 
    -236- Южаніна Н.П.
У пункті 37 розділу Іпроекту підпункт 140.5.7. викласти у такій редакції:
"140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному, а для банків — в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.
Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо:
операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту; або стосується витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента за надання права на використання авторських та/або суміжних прав на: аудіовізуальні твори або відеограми іноземного виробництва (кінематографічні, анімаційні, телевізійні, та інші фільми; телевізійні програми, передачі, тощо), літературні твори (сценарії, формати, тощо), трансляції спортивних подій.".
 
Відхилено    
388. Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
 
   Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
 
389. операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
 
   операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
 
390. операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
   операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
391. 140.5.8. на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь:
 
-237- Журжій А.В.
виключити підпункти 2-3, 4-6 підпункту 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 нової редакції;
 
Відхилено   140.5.8. на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь:
 
392. 1) нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
   1) нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
393. 2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам;
 
   2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам;
 
394. 3) нерезидента щодо об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України.
 
   3) нерезидента щодо об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України.
 
395. У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов’язані звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання відповідного висновку;
 
   У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов’язані звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання відповідного висновку;
 
396. 4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якого він є;
 
   4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якого він є;
 
397. 5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом ІV цього Кодексу;
 
   5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом ІV цього Кодексу;
 
398. 6) юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу.
 
   6) юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу.
 
399. Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
 
   Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:
 
400. операція є контрольованою та сума роялті відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
 
   операція є контрольованою та сума роялті відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу; або
 
401. операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
   операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
 
402. 140.5.9. на суму відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   140.5.9. на суму відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
403. 140.5.10. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року, наданих неприбутковим установам та організаціям, визначеним у підпунктах 1, 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, що перевищують чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
 
-238- Долженков О.В.
В підпункті 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 словосполучення "не перевищують чотири відсотки" замінити на словосполучення "не перевищують восьми відсотків";
 
Відхилено   140.5.10. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року, наданих неприбутковим установам та організаціям, визначеним у підпунктах 1, 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, що перевищують чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
 
404. Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
 
   Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
 
405. 141.1. Особливості оподаткування страховика
 
-239- Долженков О.В.
В пункті 37 законопроекту виключити пункт 141.1 зі статті 141 Податкового кодексу України;
 
Відхилено   141.1. Особливості оподаткування страховика
 
406. 141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу.
 
   141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу.
 
407. Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.
 
   Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.
 
408. 141.1.2. Об’єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.
 
   141.1.2. Об’єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.
 
409. 141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:
 
   141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:
 
410. на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
411. на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - Методика).
 
   на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - Методика).
 
412. 141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:
 
   141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:
 
413. на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
414. на суму страхового резерву (технічного або математичного) сформованого в розмірі та порядку, передбаченими Методикою.
 
   на суму страхового резерву (технічного або математичного) сформованого в розмірі та порядку, передбаченими Методикою.
 
415. 141.1.5. Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням страховиками інших резервів (забезпечень) ніж зазначені у підпункті 141.1.4 пункту 141.1 цієї статті здійснюється у порядку, встановленому пунктом 139.1 статті 139 цього Кодексу.
 
   141.1.5. Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням страховиками інших резервів (забезпечень) ніж зазначені у підпункті 141.1.4 пункту 141.1 цієї статті здійснюється у порядку, встановленому пунктом 139.1 статті 139 цього Кодексу.
 
416. 141.2. Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю.
 
   141.2. Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю.
 
417. 141.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
   141.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
 
418. на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
   на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 
419. на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.
 
   на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.
 
420. 141.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
   141.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
 
421. на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
-240- Долженков О.В.
Підпункт 141.2.2 пункту 141.2 доповнити абзацом наступного змісту: "на суму дооцінки цінних паперів, інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.";
 
Відхилено   на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
422. 141.2.3. Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
   141.2.3. Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
423. 141.2.4. Якщо за результатами звітного періоду отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів протягом 730 днів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
-241- Долженков О.В.
В пункті 37 законопроекту виключити з виключити з підпункту 141.2.4 словосполучення "протягом 730 днів";
 
Враховано   141.2.4. Якщо за результатами звітного періоду отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
424. 141.2.5. Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку.
 
   141.2.5. Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку.
 
425. 141.2.6. Положення цього пункту не поширюються на:
 
   141.2.6. Положення цього пункту не поширюються на:
 
426. 1) операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;
 
   1) операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;
 
427. 2) операції РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визнаються кредитними;
 
   2) операції РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визнаються кредитними;
 
428. 3) операції з деривативами.
 
   3) операції з деривативами.
 
429. 141.3. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених розділом ХVІІІ цього Кодексу.
 
   141.3. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених розділом ХVІІІ цього Кодексу.
 
430. 141.4. Особливості оподаткування нерезидентів
 
   141.4. Особливості оподаткування нерезидентів
 
431. 141.4.1. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є:
 
   141.4.1. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є:
 
432. а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
 
   а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
 
433. б) дивіденди, які сплачуються резидентом;
 
   б) дивіденди, які сплачуються резидентом;
 
434. в) роялті;
 
   в) роялті;
 
435. г) фрахт та доходи від інжинірингу;
 
   г) фрахт та доходи від інжинірингу;
 
436. ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента - лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;
 
   ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента - лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;
 
437. д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;
 
   д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;
 
438. е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу;
 
   е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу;
 
439. є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;
 
   є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;
 
440. ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;
 
   ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;
 
441. з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;
 
   з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;
 
442. и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;
 
   и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;
 
443. і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);
 
   і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);
 
444. ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів;
 
   ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів;
 
445. й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.
 
   й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.
 
446. 141.4.2. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3-141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
 
   141.4.2. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3-141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
 
447. 141.4.3. Прибутки нерезидентів, отримані у вигляді доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, з урахуванням того, що:
 
   141.4.3. Прибутки нерезидентів, отримані у вигляді доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, з урахуванням того, що:
 
448. базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;
 
   базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;
 
449. з метою здійснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому підпункті цінних паперів може здійснюватися від імені та за рахунок нерезидента виключно його постійним представництвом або резидентом, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;
 
   з метою здійснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому підпункті цінних паперів може здійснюватися від імені та за рахунок нерезидента виключно його постійним представництвом або резидентом, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;
 
450. зазначені резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за повноту та своєчасність нарахування та внесення до бюджету податків, що справляються під час виплати нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) цінними паперами. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів та звітів про справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.
 
   зазначені резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за повноту та своєчасність нарахування та внесення до бюджету податків, що справляються під час виплати нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) цінними паперами. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів та звітів про справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.
 
451. Резиденти, які працюють від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань, самостійно подають контролюючому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок (звіт) про справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.
 
   Резиденти, які працюють від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань, самостійно подають контролюючому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок (звіт) про справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.
 
452. 141.4.4. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому:
 
   141.4.4. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому:
 
453. базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;
 
   базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;
 
454. особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб’єктом спрощеного оподаткування.
 
   особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб’єктом спрощеного оподаткування.
 
455. 141.4.5. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:
 
   141.4.5. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:
 
456. у межах договорів із обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків;
 
   у межах договорів із обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків;
 
457. у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;
 
   у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;
 
458. під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією) - за ставкою 0 відсотків;
 
   під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією) - за ставкою 0 відсотків;
 
459. в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.
 
   в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.
 
460. 141.4.6. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.
 
   141.4.6. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.
 
461. 141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.
 
   141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.
 
462. У разі коли нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва.
 
   У разі коли нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва.
 
463. У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0, 7.
 
   У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0, 7.
 
464. 141.4.8. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на його користь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в контролюючих органах як платники податку.
 
   141.4.8. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на його користь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в контролюючих органах як платники податку.
 
465. Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності.
 
   Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності.
 
466. 141.4.9. Під час укладання договорів з нерезидентами не дозволяється включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов’язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.
 
-242- Журжій А.В.
в підпункті 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 видалити слова "Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах: податок на капітал/майно та приріст капіталу; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав";
 
Відхилено   141.4.9. Під час укладання договорів з нерезидентами не дозволяється включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов’язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.
 
467. Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом.
 
   Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом.
 
468. Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.
 
   Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.
 
469. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:
 
-243- Бакуменко О.Б.
абзац двісті двадцятий – виключити
 
Відхилено   Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:
 
470. податок на капітал/майно та приріст капіталу;
 
   податок на капітал/майно та приріст капіталу;
 
471. поштові податки;
 
   поштові податки;
 
472. податки на реалізацію (продаж);
 
   податки на реалізацію (продаж);
 
473. інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.
 
   інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.
 
474. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.
 
   Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.
 
475. Для цілей цієї статті під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. У разі існування договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку зазначає про наявність такої виписки у поясненні до податкової декларації.
 
-244- Святаш Д.В.
абзац десятий підпункту 141.4.9 виключити
 
Відхилено   Для цілей цієї статті під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. У разі існування договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку зазначає про наявність такої виписки у поясненні до податкової декларації.
 
476. 141.4.10. Доходи нерезидентів, отримані у вигляді процентів за позиками та борговими зобов’язаннями, пов’язаними із випуском єврооблігацій, у разі неможливості встановлення бенефеціарного (фактичного) отримувача (власника) таких доходів, оподатковуються за ставкою 15 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.
 
-245- Долженков О.В.
В пункті 37 законопроекту виключити підпункт 141.4.10 з пункту 141.4 статті 141;
 
Враховано      
477. 141.5. Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино).
 
   141.5. Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино).
 
478. 141.5.1. Суб’єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, сплачують податок на дохід за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу.
 
-246- Насіров Р.М.
у двох абзацах підпункту 141.5.1 пункту 141.5 статті 141 слова "діяльність з випуску та проведення лотерей" замінити словами "організацію та проведення";
 
Враховано   141.5.1. Суб’єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, організацію та проведення, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, сплачують податок на дохід за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу.
 
479. Нарахований суб’єктом, що здійснює букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), податок на дохід за ставками, визначеними в підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.
 
-247- Насіров Р.М.
доповнити пункт 141. 5 статті 141 новим підпунктом 141.5.2 такого змісту:
"141.5.2. Суб’єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей сплачують виключно податок за ставкою, визначеною у пункті 136.6 статті 136 цього розділу"
 
Враховано   Нарахований суб’єктом, що здійснює букмекерську діяльність, організацію та проведення азартних ігор (у тому числі казино), податок на дохід за ставками, визначеними в підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.
141.5.2. Суб’єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей сплачують виключно податок за ставкою, визначеною у пункті 136.6 статті 136 цього розділу
141.6. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
141.6.1. Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучених від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
141.6.2. Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону
141.7. Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
Платник податку, який здійснює виплати на користь своїх працівників, як внески до недержавних пенсійних фондів відповідно до укладених договорів, має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків у повному обсязі
 
    -248- Журжій А.В.
додати нову редакцію статті 141 абзацами наступного змісту:
"141.6. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
141.6.1. Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучених від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
141.6.2. Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону".
 
Враховано    
    -249- Журжій А.В.
додати нову редакцію статті 141 абзацами наступного змісту:
"141.7. Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
Платник податку, який здійснює виплати на користь своїх працівників, як внески до недержавних пенсійних фондів відповідно до укладених договорів, має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків у повному обсязі".
 
Враховано    
    -250- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Після абзацу двісті двадцять другого доповнити абзацами (статтю 141 доповнити пунктами 141.6 та 141.7)наступного змісту:
"141.6. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
141.6.1. Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучених від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
141.6.2. Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону";
141.7. Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
Платник податку, який здійснює виплати на користь своїх працівників, як внески до недержавних пенсійних фондів відповідно до укладених договорів, має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків у повному обсязі";
 
Відхилено    
    -251- Кулініч О.І.
Доповнити пропоновану проектом редакцію статті 141 новим пунктом 141.6 такого змісту: "141.6. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення.
141.6.1. Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучених від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
141.6.2. Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону".
 
Відхилено    
    -252- Поляков М.А.
доповнити пунктом 141.6 наступного змісту:
"141.6. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб' єктів недержавного пенсійного забезпечення
141.6.1. Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучених від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті, тощо).
141.6.2. Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону";
Та доповнити пунктом 141.7 наступного змісту:
"141.7. Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
платник податку, який здійснює виплати на користь своїх працівників, як внески до недержавних пенсійних фондів відповідно до укладених договорІВ, має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків у повному обсязі".
 
Відхилено    
480. Стаття 142. Звільнення від оподаткування
 
   Стаття 142. Звільнення від оподаткування
 
481. 142.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
 
   142.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
 
482. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
-253- Кужель О.В.
У пункті 37 розділу І законопроекту частину другу із запропонованої редакції статті 142. "Звільнення від оподаткування" виключити (а саме: Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні");
 
Відхилено   Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
483. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
 
   У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
 
484. Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному контролюючому органі в порядку, передбаченому для платників цього податку.";
 
   Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному контролюючому органі в порядку, передбаченому для платників цього податку.";
 
485. 38) у пункті 164.2 статті 164:
 
   38) у пункті 164.2 статті 164:
 
486. підпункт 164.2.8 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 164.2.8 викласти у такій редакції:
 
487. "164.2.8. пасивні доходи (крім зазначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів";
 
-254- Продан О.П.
Зміни до аункту 154.2.8 виключити
 
Відхилено   "164.2.8. пасивні доходи (крім зазначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів";
 
488. підпункт 164.2.16 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 164.2.16 викласти в такій редакції:
 
489. "164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі, за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою - резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:
 
   "164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі, за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою - резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:
 
490. а) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
 
   а) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
 
491. б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;
 
   б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;
 
492. в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків";
 
   в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків";
 
493. у підпункті 164.2.17:
 
   у підпункті 164.2.17:
 
494. у абзаці другому підпункту "б" слова "згідно із розділом ІІІ цього Кодексу" виключити;
 
   у абзаці другому підпункту "б" слова "згідно із розділом ІІІ цього Кодексу" виключити;
 
495. підпункт "д" викласти у наступній редакції:
 
   підпункт "д" викласти у наступній редакції:
 
496. "д) основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі не повідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом";
 
   "д) основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі не повідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом";
 
497. підпункт 164.2.19. викласти в такій редакції:
 
-255- Фролов М.О.
У пункті 38 розділу Ізаконопроекту виключити абзац щодо викладення у новій редакції підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України і відповідно залишити в силі діючу норму підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України;
 
Відхилено   підпункт 164.2.19. викласти в такій редакції:
 
    -256- Святаш Д.В.
виключити абзаци 13-14 пункту 38 (зміни до підпункту164.2.19)
 
Відхилено    
    -257- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
у пункті 38:
виключити абзаци наступного змісту:
"підпункт 164.2.19. викласти в такій редакції:
"164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати";
 
Відхилено    
    -258- Королевська Н.Ю.
Абзаци тринадцятий і чотирнадцятий п. 38 розділу І (зміни до п. 164.2.19 Кодексу) виключити.
 
Відхилено    
    -259- Кужель О.В.
У пункті 38 розділу І законопроекту запропоновану редакцію підпункту 164.2.19. пункту 164.2. статті 164 Податкового кодексу виключити та залишити чинною діючу редакцію підпункту 164.2.19. пункту 164.2. статті 164;
 
Відхилено    
    -260- Ленський О.О.
Виключити підпункт 164.2.19., а саме:
"підпункт 164.2.19. викласти в такій редакції:
"164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати";
 
Відхилено    
498. "164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати";
 
-261- Журжій А.В.
В пункті 38 розділу І проекту нової редакції підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 слова "три розміри" замінити словами "вісім розмірів".
 
Відхилено   "164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати";
 
    -262- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
пункт 164.2.19. викласти у такій редакції:
"164.2.19. суми пенсій Президента України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, інших керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, суддів Конституційного Суду України, державних службовців, яким присвоєно 1 ранг (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення."
 
Відхилено    
499. доповнити підпунктом 164.2.20 такого змісту:
 
-263- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
доповнити підпунктом 164.2.20 такого змісту:
"164.2.20. доходи, визначені контролюючим органом за результатами проведеної документальної перевірки із застосуванням методу контролю за витратами та доходами платників податків – фізичних осіб у порядку, визначеному статтею 392 цього Кодексу".
 
Відхилено      
500. Доповнення новим підпунктом 164.2.20 (стосовно доходів, визначених за непрямими методами) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-264- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 164.2.19, 164.2.20, 164.2.21 пункту 164.2 статті 164, підпункти 167.5.1, 167.5.2, 167.5.3 пункту 167.5, пункт 167.6 статті 167 розділу ІV законопроекту (щодо визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та ставки цього податку);
 
Враховано      
    -265- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 38 розділу І законопроекту абзаци п’ятнадцятий – шістнадцятий (щодо доповнення пункту 164.2 статті 164 новим підпунктом 164.2.20) виключити;
 
Враховано    
501. У зв’язку з цим підпункт 164.2.20 вважати підпунктом 164.2.21;
 
   У зв’язку з цим підпункт 164.2.20 вважати підпунктом 164.2.21;
 
502. 39) у статті 165:
 
   39) у статті 165:
 
503. у пункті 165.1:
 
-266- Южаніна Н.П.
Пункт 39 розділу Іпроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
"у підпункті 165.1.25 слова "брухт кольорових" замінити словами "брухт чорних та кольорових".
У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати абзацами четвертим – шостим.
 
Відхилено   у пункті 165.1:
 
504. підпункт 165.1.46 виключити;
 
   підпункт 165.1.46 виключити;
 
505. доповнити підпунктом 165.1.55 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 165.1.55 такого змісту:
 
506. "165.1.55. основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року";
 
   "165.1.55. основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року";
 
507. 40) у статті 167:
 
-267- Журжій А.В.
В пункті 40 розділу І проекту:
нової редакції абзацу четвертого пункту 167.1 статті 167 слова "20 відсотків" замінити на "17 відсотків";
нової редакції абзацу п'ятого пункту 167.1 статті 167 викласти в наступній редакції:
"Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування".
абзац 10 статті 167 виключити;
в новій редакції підпункту 167.5.1. пункту 167.5 статті 167 замінити цифри "20" на "17";
нову редакцію підпункту 167.5.2. пункту 167.5 статті 167 викласти в наступним чином:
" 167.5.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування до доходів:
- у вигляді дивідендів по акціям та корпоративним правам;
– у вигляді дивідендів по цінним паперам інститутів спільного інвестування, які виплачуються інститутами спільного інвестування,
– які виплачуються компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону".
нової редакції підпункту 167.5.3. пункту 167.5 статті 167 видалити слова "дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості" та слово "дивіденди".
 
Відхилено   40) у статті 167:
 
508. пункт 167.1 викласти у такій редакції:
 
   пункт 167.1 викласти у такій редакції:
 
509. "167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому пункті - мінімальна заробітна плата).
 
-268- Продан О.П.
У пункті 167.1 цифри "167.2 - 167.6" змінити цифрами "167.2 - 167.5"
 
Враховано   "167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому пункті - мінімальна заробітна плата).
 
510. Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.
 
-269- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 40 розділу І законопроекту:
після абзацу третього (щодо внесення змін до пункту 167.1 статті 167) доповнити абзацами такого змісту:
"Ставка податку, визначена абзацом першим цього пункту, застосовується до доходів у вигляді:
проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
роялті".
 
Враховано   Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків;
після абзацу третього (щодо внесення змін до пункту 167.1 статті 167) доповнити абзацами такого змісту:
"Ставка податку, визначена абзацом першим цього пункту, застосовується до доходів у вигляді:
проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
роялті".
 
    -270- Ленський О.О.
Словосполучення "20 відсотків" замінити за текстом на "17 відсотків".
 
Відхилено    
511. Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.
 
   Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.
 
512. Встановлені у абзацах першому - сьомому цього пункту ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті";
 
-271- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
в абзаці шостому цифри "167.6" замінити цифрами "167.5";
 
Враховано   Встановлені у абзацах першому - сьомому цього пункту ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті";
 
    -272- Долженков О.В.
з пункту 40 законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
"виключити з пункту 167.1 статті 167 абзаци наступного змісту: "Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.
Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування."
 
Відхилено    
    -273- Головко М.Й.
Абзац другий пункту 167.1 статті 167 виключити.
 
Відхилено    
    -274- Головко М.Й.
Пункт 167.1 статті 167 викласти в такій редакції: "167.1. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому пункті – мінімальна заробітна плата).
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує
один розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 6 відсотків;
троєкратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 9 відсотків;
шестикратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 12 відсотків;
восьмикратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 15 відсотків;
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків;
чотирнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 19 відсотка;
вісімнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 21 відсоток;
двадцятидвохкратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 23 відсотка;
тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 27 відсотків."
 
Відхилено    
513. пункт 167.3 статті 167 викласти у такій редакції:
 
   пункт 167.3 статті 167 викласти у такій редакції:
 
514. "167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз на користь резидентів або нерезидентів.
Слова "щодо доходів, визначених за методом контролю за витратами та доходами платника податків" виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-275- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
у абзаці восьмому (щодо внесення змін до пункту 167.3 статті 167) слова ", щодо доходів визначених за методом контролю за витратами та доходами платника податків" виключити;
 
Враховано   "167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз на користь резидентів або нерезидентів.
 
515. Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті "б" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставками, визначеними у пункті 167.1 цієї статті.";
 
-276- Насіров Р.М.
пункт 167.3 статті 167 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: "Виграші у лотерею оподатковуються за ставкою 15 відсотків, яка застосовується до всієї суми виграшу
 
Враховано   Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті "б" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставками, визначеними у пункті 167.1 цієї статті.";
Виграші у лотерею оподатковуються за ставкою 15 відсотків, яка застосовується до всієї суми виграшу.
 
516. пункт 167.4 виключити;
 
-277- Долженков О.В.
з пункту 40 законопроекту виключити словосполучення "пункт 167.4 виключити";
 
Відхилено   пункт 167.4 виключити;
 
517. пункт 167.5 викласти у такій редакції:
Нова редакція пункту 167.5 виключена відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
      
518. "167.5. Ставки податку до пасивних доходів встановлюються у відсотках бази оподаткування у таких розмірах:
 
      
519. 167.5.1. 20 відсотків - для пасивних доходів (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту).
 
-278- Німченко В.І.
У підпункті 167.5.1 пункту 167.5 "Ставки податку до пасивних доходів встановлюються у відсотках бази оподаткування у таких розмірах" статті 167 цифру "20" замінити цифрою "15" та викласти у такій редакції:
167.5.1.' "15" відсотків - для пасивних доходів (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту).
 
Відхилено      
    -279- Денисенко А.П.
з підпункту 167.5.1. вилучити:
" (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту)."
та викласти його у наступній редакції:
"20 відсотків - для пасивних доходів.".
 
Відхилено    
520. 167.5.2. 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціям та корпоративним правам, виплачених резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (окрім доходів у вигляді дивідендів по акціям, інвестиційним сертифікатам, які виплачуються інститутами спільного інвестування).
 
-280- Долженков О.В.
з пункту 40 законопроекту виключити в підпункті 167.5.2 пункту 167.5 словосполучення "виплачених резидентами – платниками податку на прибуток підприємств";
 
Відхилено      
    -281- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац чотирнадцятий (щодо внесення змін до підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167) викласти в такій редакції:
абзац чотирнадцятий (щодо внесення змін до підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167) викласти в такій редакції:
"167.5.2. 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціям та корпоративним правам, виплачених резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, для доходів у вигляді дивідендів по цінним паперам інститутів спільного інвестування, які виплачуються інститутами спільного інвестування.";
 
Відхилено    
    -282- Кулініч О.І.
У пропонованій проектом редакції підпункту 167.5.2 слова " (окрім доходів у вигляді дивідендів по акціям, інвестиційним сертифікатам, які виплачуються інститутами спільного інвестування)" замінити словами "5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по цінним паперам інститутів спільного інвестування, які виплачуються інститутами спільного інвестування";
 
Відхилено    
    -283- Денисенко А.П.
вилучити підпункт 167.5.2
 
Відхилено    
    -284- Южаніна Н.П.
У пункті 40 додати новий абзац "167.5.2. 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, виплачених резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціям, інвестиційним сертифікатам, які виплачуються інститутами спільного інвестування)"
 
Відхилено    
    -285- Поляков М.А.
У підпункті 40 пункту 1:
- підпункт 167.5.2. викласти в наступній редакції:
"167.5.2. 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціям та корпоративним правам, виплачених резидентами - платниками податку на прибуток підприємств;
5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по цінним паперам інститутів спільного інвестування, які виплачуються інститутуми спільного інвестування";
- абзац сьомий підпункту 167.5.3 виключити.
 
Відхилено    
521. 167.5.3. У цьому розділі термін "пасивні доходи" означає такі доходи:
 
-286- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац двадцять перший (щодо внесення змін до підпункту 167.5.3 пункту 167.5 статті 167) виключити;
 
Відхилено      
522. проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
 
      
523. проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
 
      
524. інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
 
      
525. процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
 
      
526. плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
 
      
527. дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
 
-287- Кулініч О.І.
у пропонованій проектом редакції підпункту 167.5.3 слова "дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості" – виключити;
 
Відхилено      
528. дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 
      
529. відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
 
      
530. дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
 
      
531. інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 
      
532. роялті;
 
      
533. дивіденди";
 
-288- Денисенко А.П.
з підпункту 167.5.3. вилучити абзац 6, 9 та 10, а саме:
"дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація іх вартості;"
"дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;"
"інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 
Відхилено      
534. доповнити пунктом 167.6 такого змісту:
 
      
535. Доповнення новим пунктом 167.6 виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. № 49-VІІІ
 
-289- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
пункт 40 проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 167. Ставки податку
167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.
Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із і цього розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.
Встановлені в абзацах першому та одинадцятому цього пункту ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті.
167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом
167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів.
Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 цієї статті.
167.4. Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно із 164 цього Кодексу, шахтарів - працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у тому числі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, у вугільній промисловості, - за , затвердженим Кабінетом Міністрів України.
167.5. Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу".
 
Відхилено      
    -290- Ревега О.В.
Внести зміни до п.п.168.4.2, 168.4.3, 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 Податкового Кодексу України, доповнивши їх після слів "відокремлений" у всіх відмінках по тексту словами "або невідокремлений (структурний)" і викласти їх у наступній редакції:
"168.4.2. такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені або невідокремлені (структурні) підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими або невідокремленими (структурними) підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі - відокремлений або невідокремлений (структурний) підрозділ).
У разі прийняття рішення про створення відокремленого або невідокремленого (структурного) підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;
168.4.3. суми податку на доходи, нараховані відокремленим або невідокремленим (структурним) підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого або невідокремленого (структурного) підрозділу.
У разі якщо відокремлений або невідокремлений (структурний) підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений або невідокремлений (структурний) підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого або невідокремленого (структурного) підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого або невідокремленого (структурного) підрозділу;
168.4.4. юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених або невідокремлених (структурних) підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених або невідокремлених (структурних) підрозділів".
 
Відхилено    
    -291- Южаніна Н.П.
Пункт 39 розділу Іпроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
"165.1.56. сума коштів нарахованих (сплачених) податковим агентом в якості витрат на проїзд, проживання, харчування, охорону, страхування, медичне обслуговування, тренування, навчання та інших витрат податкового агента, пов’язаних із забезпеченням участі у виробництві аудіо та/або аудіовізуальних творів фізичних осіб, в тому числі учасникам зйомок, акторам, журі, експертам, консультантам, учасникам творчих груп тощо";".
"167.5.2. 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціям та корпоративним правам, виплачених резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціям, інвестиційним сертифікатам, які виплачуються інститутами спільного інвестування).
 
Відхилено    
    -292- Івченко В.Є.
доповнити проект закону змінами до статті 168 Податкового кодексу такого змісту:
у абзацах першому і другому підпункту 168.4.3 пункту 168.3:
слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем здійснення господарської діяльності";
підпункт 168.4.4 пункту 168.4 викласти у такій редакції:
"168.4.4. Юридична особа за своїм місцем здійснення господарської діяльності та місцем здійснення господарської діяльності не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцем здійснення господарської діяльності
. .
одночасно з поданням докуменТІВ на отримання коштІВ для виплати належних
платникам податку доходів, сплачує ( перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцем здійснення господарської діяльності відокремлених підрозділів;";
у підпункті 168.4.6 пункту 168.4:
слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем здійснення господарської діяльності";
 
Відхилено    
536. 41) у статті 170:
 
   41) у статті 170:
 
537. в абзаці першому підпункту 170.2.9 пункту 170.2 друге речення викласти у наступній редакції:
 
-293- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 41 розділу І законопроекту:
абзаци другий - дванадцятий (щодо внесення змін до пунктів 170.2, 170.3, 170.4, 170.5 статті 170) виключити;
 
Враховано      
538. "Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.";
 
      
539. підпункт 170.3.1 пункту 170.3 викласти у такій редакції:
 
      
540. "170.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 цього Кодексу.";
 
      
541. підпункти 170.4.1 - 170.4.3 пункту 170.4 викласти у такій редакції:
 
      
542. "170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів та дисконтних доходів є особа, яка здійснює таке нарахування.
 
      
543. 170.4.2. Податковий агент, який нараховує (виплачує) доходи у вигляді процентів, нараховує (утримує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та подає податковий розрахунок у порядку, встановленому пунктом 176.3 статті 176 цього Кодексу.
 
      
544. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці, у податковому розрахунку, подання якого передбачено пунктом 176.3 статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані такі доходи.
 
-294- Єремеєв І.М.
Виключити другий абзац підпункту 170.4.2 пункту 170.4 статті 170 розділу ІV законопроекту (щодо порядку відображення податковими агентами загальної суми нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальної суми утриманого з них податку);
 
Враховано      
545. 170.4.3. Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з нарахованих (виплачених) процентів та дисконтних доходів платникові податку, сплачується (перераховується) податковим агентом до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового місяця";
 
      
546. підпункт 170.5.4 пункту 170.5 викласти у такій редакції:
 
      
547. "170.5.4. Доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною у підпункті 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу (крім дивідендів по акціям та корпоративним правам, виплачених резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою, визначеною у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу).";
 
-295- Журжій А.В.
У пункті 41 розділу І:
нової редакції підпункту 170.5.4 пункту 170.5 статтю 170 викласти в наступній редакції:
"170.5.4. Доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх виплати платнику податку за їх рахунок та за ставками, визначеними у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу".
 
Відхилено      
    -296- Кулініч О.І.
У пропонованій проектом редакції підпункт 170.5.4 викласти в такій редакції: "170.5.4. Доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх виплати платнику податку за їх рахунок та за ставками, визначеними у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексі";
 
Відхилено    
    -297- Поляков М.А.
У підпункті 41 пункту 1:
- підпункт 170.5.4 викласти в наступній редакції:
"170.5.4. Доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх виплати платнику податку за їх рахунок та за ставками, визначеними у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу".
 
Відхилено    
548. у пункті 170.6:
 
   у пункті 170.6:
 
549. у підпункті 170.6.1 після слів "у лотерею чи розіграші, " доповнити словами "букмекерське парі або парі тоталізатора";
 
-298- Насіров Р.М.
пункт 170.6 статті 170 Кодексу викласти у такій редакції:
"170.6. Оподаткування виграшів та призів.
170.6.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
170.6.2. Податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом третім пункту 167.3 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.
Податкові агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу).
170.6.3. Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
170.6.4. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.
170.6.5. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.".
 
Враховано   пункт 170.6 викласти у такій редакції:
"170.6. Оподаткування виграшів та призів.
170.6.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
170.6.2. Податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом третім пункту 167.3 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.
Податкові агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу).
170.6.3. Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
170.6.4. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.
170.6.5. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.".
 
550. абзац перший підпункту 170.6.2 викласти в такій редакції:
 
-299- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 170.6.1 і 170.6.2 пункту 170.6 статті 170 розділу ІV законопроекту (щодо оподаткування виграшів та призів);
 
Відхилено      
551. "170.6.2. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею, азартну гру або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах (крім букмекерського парі або парі тоталізатора), не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.";
 
      
552. у підпункті 170.9.1 пункту 170.9:
 
   у підпункті 170.9.1 пункту 170.9:
 
553. підпункт "а" викласти в такій редакції:
 
   підпункт "а" викласти в такій редакції:
 
554. "а) на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, розрахованій згідно із цим підпунктом.
 
   "а) на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, розрахованій згідно із цим підпунктом.
 
555. Не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат.
 
   Не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат.
 
556. Зазначені в абзаці другому цього підпункту витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.
 
   Зазначені в абзаці другому цього підпункту витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.
 
557. Включаються до оподатковуваного доходу вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми "чайових", за винятком випадків, коли суми таких "чайових" включаються до рахунку згідно із законами країни перебування, а також плата за видовищні заходи.
 
   Включаються до оподатковуваного доходу вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми "чайових", за винятком випадків, коли суми таких "чайових" включаються до рахунку згідно із законами країни перебування, а також плата за видовищні заходи.
 
558. До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0, 2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 0, 75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.
 
   До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0, 2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 0, 75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.
 
559. Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):
 
   Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):
 
560. провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;
 
   провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;
 
561. виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;
 
   виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;
 
562. використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.
 
   використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.
 
563. Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену абзацом четвертим цього підпункту.
 
   Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену абзацом четвертим цього підпункту.
 
564. Сума добових визначається в разі відрядження:
 
   Сума добових визначається в разі відрядження:
 
565. у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
 
   у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
 
566. до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює.
 
   до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює.
 
567. За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті або документі, що його замінює, сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.
 
   За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті або документі, що його замінює, сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.
 
568. Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.
 
   Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.
 
569. Якщо згідно із законами країни відрядження або країн, територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження, обов'язково необхідно здійснити страхування життя або здоров'я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (у разі використання транспортних засобів), то витрати на таке страхування не включаються до оподатковуваного доходу платника податку.
 
   Якщо згідно із законами країни відрядження або країн, територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження, обов'язково необхідно здійснити страхування життя або здоров'я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (у разі використання транспортних засобів), то витрати на таке страхування не включаються до оподатковуваного доходу платника податку.
 
570. За запитом представника контролюючого органу роботодавець/сторона, що відряджає, забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних документів, виданих іноземною мовою";
 
   За запитом представника контролюючого органу роботодавець/сторона, що відряджає, забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних документів, виданих іноземною мовою";
 
571. у абзаці другому підпункту "б" слова "в межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі ІІІ цього Кодексу", замінити словами "у встановлених межах";
 
   у абзаці другому підпункту "б" слова "в межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі ІІІ цього Кодексу", замінити словами "у встановлених межах";
 
572. абзац другий підпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити;
 
-300- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 розділу ІV законопроекту (щодо оподаткування іноземних доходів);
 
Відхилено   абзац другий підпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити;
 
573. у підпункті 170.12.1 слова і цифри "абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.";
 
-301- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац тридцять восьмий (щодо внесення змін до пункту 170.12 статті 170) виключити;
 
Враховано      
574. Абзаци тридцять сьомий – тридцять дев’ятий розділу Ізаконопроекту щодо змін до підпунктів 174.2.1 і 174.2.2 пункту 174.2 статті 174 (стосовно оподаткування спадщини, вартість якої перевищує 1 млн.гривень, отриманої спадкоємцями першої черги) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-302- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзаци тридцять дев'ятий – сорок перший (щодо змін до пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України) виключити;
 
Враховано      
    -303- Міщенко С.Г.
у пункті 174.2:
частину другу підпункту 174.2.1 викласти у такій редакції:
"а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;";
у підпункті 174.2.2 слова "першого ступеня споріднення" замінити словами "першого та другого ступенів споріднення";
доповнити пунктом 174.8 такого змісту:
"174.8. У разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.
Якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, то оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається."
 
Відхилено    
    -304- Яценко А.В.
У підпункті 41 слова, знаки та цифри "підпункт "а" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 доповнити словами ", у разі якщо сукупна вартість таких об'єктів спадщини не перевищує 1000000 гривень";
 
Відхилено    
    -305- Яценко А.В.
підпункт 174.2.2 пункту 174.2 статті 174 викласти у такій редакції:
"174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, вартість об'єкта спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, у разі якщо сукупна вартість таких об'єктів спадщини перевищує 1000000 гривень, в частині такого перевищення, та вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення" виключити.
 
Відхилено    
    -306- Ленський О.О.
Виключити:
"підпункт "а" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 доповнити словами ", у разі якщо сукупна вартість таких об’єктів спадщини не перевищує 1 000 000 гривень";
 
Відхилено    
575. 42) у статті 176:
 
-307- Долженков О.В.
виключити пункт 42 законопроекту;
 
Відхилено   42) у статті 176:
 
576. у пункт 176.1:
 
   у пункт 176.1:
 
577. абзац перший підпункту "є" викласти у такій редакції:
 
   абзац перший підпункту "є" викласти у такій редакції:
 
578. "є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому підпункті - мінімальна заробітна плата).";
 
-308- Долженков О.В.
Виключити зміни до підпункту "є" пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України;
 
Відхилено   "є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому підпункті - мінімальна заробітна плата).";
 
579. абзац п’ятий підпункту "є" викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий підпункту "є" викласти у такій редакції:
 
580. "із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків; решта суми, що перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, оподатковується за ставкою у розмірі 20 відсотків.".
 
   "із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків; решта суми, що перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, оподатковується за ставкою у розмірі 20 відсотків.".
 
581. абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту:
 
   абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту:
 
582. "Від’ємна різниця податку підлягає поверненню платнику податку в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
   "Від’ємна різниця податку підлягає поверненню платнику податку в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
583. підпункт "б" пункту 176.2 виключити;
Виключення підпункту "б" пункту 176.2 виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-309- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 42 розділу І законопроекту абзаци дев’ятий – тринадцятий (щодо змін до пунктів 176.2 та 176.3 статті 176 Податкового кодексу України) виключити;
 
Враховано      
584. доповнити пунктом 176.3 такого змісту:
 
      
585. Доповнення новим пунктом 176.3 (стосовно подання звітності про здійснені покупки більше 25 тис.гривень) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-310- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 176.3 статті 176 розділу ІV законопроекту (щодо умов подачі податкового розрахунку суми доходу);
 
Враховано      
    -311- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Павлов К.Ю.
виключити у пункті 42 законопроекту абзаци такого змісту:
"доповнити пунктом 176.3 такого змісту:
"176.3. Юридичні особи та самозайняті особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів або отримують оплату за послуги, які є підставою для отримання податкової знижки відповідно до статті 166 цього Кодексу або реалізують громадянам товари (роботи, послуги) вартість неподільної одиниці яких перевищує 25000 гривень, зобов’язані:
подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати за товари (роботи, послуги) до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку або отримання оплати за товари (роботи, послуги) протягом звітного (податкового) кварталу. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку";
 
Враховано    
586. 43) у статті 177:
 
   43) у статті 177:
 
587. пункт 177.4 викласти у такий редакції:
 
   пункт 177.4 викласти у такий редакції:
 
588. "177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
 
   "177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
 
589. 177.4.1. витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
 
   177.4.1. витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
 
590. 177.4.2. витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);
 
   177.4.2. витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);
 
591. обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.
 
   обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.
 
592. 177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.
 
   177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.
 
593. 177.4.4. інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів виконання робіт, наданням послуг";
 
   177.4.4. інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів виконання робіт, наданням послуг";
 
594. у абзаці першому підпункту 177.5.3 пункту 177.5 слова "та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";
 
   у абзаці першому підпункту 177.5.3 пункту 177.5 слова "та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";
 
595. після абзацу другого пункту 177.10 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
-312- Єремеєв І.М.
Виключити абзац третій пункту 177.10 статті 177 розділу ІV законопроекту (щодо подачі фізичними особами - підприємцями до контролюючого органу Книги обліку доходів і витрат);
 
Відхилено   після абзацу другого пункту 177.10 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
596. "Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.".
 
   "Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.".
 
597. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
598. 44) абзац другий пункту 178.6 доповнити новим реченням такого змісту:
 
   44) абзац другий пункту 178.6 доповнити новим реченням такого змісту:
 
599. "Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді";
 
-313- Єремеєв І.М.
Виключити друге речення другого абзацу пункту 178.6 статті 178 розділу ІV законопроекту (щодо подачі фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, до контролюючого органу Книги обліку доходів і витрат);
 
Відхилено   "Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді";
 
600. 45) у пункті 181.1 статті 181 цифри "300000" замінити цифрами "1000000" та після слів "є платником єдиного податку" доповнити словами "першої - третьої групи";
 
-314- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 181.1 статті 181 розділу V законопроекту (про вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку);
 
Відхилено   45) у пункті 181.1 статті 181 цифри "300000" замінити цифрами "1000000" та після слів "є платником єдиного податку" доповнити словами "першої - третьої групи";
 
    -315- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 45 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
601. 46) у статті 183:
 
   46) у статті 183:
 
602. пункт 183.8 доповнити словами "а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1-183.7 цієї статті";
 
-316- Насіров Р.М.
У пункт 183.8 цифри "183.1-183.7" замінити цифрами "183.1, 183.3 – 183.7"
 
Враховано   пункт 183.8 доповнити словами "а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3-183.7 цієї статті";
 
    -317- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 183.8 статті 183 розділу V законопроекту (про порядок реєстрації платників податку);
 
Відхилено    
603. пункт 183.9 викласти у такій редакції:
 
   пункт 183.9 викласти у такій редакції:
 
604. "183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:
 
   "183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:
 
605. з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;
 
   з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;
 
606. з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
 
   з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
 
607. з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку;
 
   з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку;
 
608. з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
 
   з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
 
609. з дня внесення запису до реєстру платників податку, у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п.183.4, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало".
 
   з дня внесення запису до реєстру платників податку, у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п.183.4, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало".
 
610. 47) пункт 188.1 статті 188 після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
-318- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 47 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено   47) пункт 188.1 статті 188 після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
611. "При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
 
   "При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
 
612. товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
 
   товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
 
613. газу, який постачається для потреб населення".
 
   газу, який постачається для потреб населення".
 
614. у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;
 
   у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;
 
615. 48) у пункті 192.1 статті 192:
Пункт 48 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-319- Насіров Р.М.
Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Гудзенко В.І.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 48 наступного змісту:
"48) у пункті 192.1 статті 192:
абзац перший доповнити словами "на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг";
 
Враховано   48) у пункті 192.1 статті 192:
абзац перший доповнити словами "на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг";
 
    -320- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 48 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
616. 49) підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 викласти у такій редакції:
 
   49) підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 викласти у такій редакції:
 
617. "196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укладення парі та виплата виграшу суб’єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість";
 
   "196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укладення парі та виплата виграшу суб’єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість";
 
618. 50) у пункту 197.1 статті 197:
 
-321- Святаш Д.В.
у пункті 50 абзац другий виключити
 
Відхилено   50) у пункту 197.1 статті 197:
 
    -322- Гопко Г.М.
Пункт 50) розділу І викласти в такій редакції: "у пункті 197.1 статті 197 підпункт 197.1.25. викласти в такій редакції:
"197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру) українською мовою, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українською мовою, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України".
 
Відхилено    
    -323- Ленський О.О.
Пункт 50) виключити, а саме: "1) у пункту 197.1 статті 197:
підпункти 197.1.2 та 197.1.5 виключити; підпункт 197.1.25 викласти у такій редакції:
"197.1.25. підготовка до видання та постачання книжок українською мовою, крім видань еротичного та рекламного характеру.";
 
Відхилено    
619. підпункти 197.1.2 та 197.1.5 виключити;
 
-324- Фролов М.О.
Із абзацу 2 пункту 50 розділу Ізаконопроекту (щодо виключення підпунктів 197.1.2 та 197.1.5 у пункті 197.1 статті 197 Податкового кодексу України) виключити цифри "197.1.2", і відповідно залишити в силі діючу норму підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.
 
Немає висновку   підпункти 197.1.2 та 197.1.5 виключити;
 
    -325- Богомолець О.В.
Виключити із розділу І законопроекту у пункті 50 слова та цифри "та 197.1.5".
 
Немає висновку    
    -326- Ляшко О.В.
Пункт 50) розділу 1 законопроекту:
Абзац перший "підпункти 197.1.2 та 197.1.5 виключити" - виключити.
 
Немає висновку    
    -327- Кобцев М.В.
Абзац 2 пункту 50 розділу І викласти у такій редакції:
"підпункт 197.1.5 виключити;".
 
Немає висновку    
    -328- Єремеєв І.М.
Виключити виключення із статті 197 розділу V законопроекту чинних положень підпунктів 197.1.2 і 197.1.5;
 
Немає висновку    
    -329- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 50 розділу І законопроекту:
абзац другий викласти в такій редакції:
"підпункт 197.1.5 виключити";
 
Немає висновку    
    -330- Королевська Н.Ю.
Пункт 50 розділу І (зміни до ст. 197 Кодексу) виключити.
 
Немає висновку    
    -331- Матвієнков С.А.
на сторінці 58 законопроекту у підпункті 50) виключити слова "підпункти 197.1.2 та 197.1.5 виключити;".
 
Немає висновку    
    -332- Галасюк В.В.
Вовк В.І.
Пункт 50) розділу Ізаконопроекту щодо внесення змін у пункт 197.1 статті 197 доповнити новими положеннями такого змісту:
"абзаци а) і б) підпункту 197.1.3 після слів "крім автомобілів" доповнити словами "за виключенням автомобілів, зазначених у абзаці г) цього підпункту";
у підпункті 197.1.8 слова "крім таксі" замінити словами "крім послуг з перевезення на таксі, за виключенням перевезень на таксі, які наведені у підпункті 197.1.81";
абзац другий підпункту 197.1.8 викласти у такій редакції:
"Ця норма не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (лізинг, прокат, перевезень на замовлення), крім операцій з надання пасажирського транспорту в оренду (лізинг, прокат, перевезень на замовлення), зазначених у підпункті 197.1.8=1";
пункт 197.1 доповнити підпунктом 197.1.8-1 такого змісту:
"197.1.8-1. постачання послуг з перевезення пасажирів на таксі, оснащеного виключно електричним двигуном, а також надання пасажирського транспорту в оренду (лізинг, прокат, перевезень на замовлення), у разі, якщо такі колісні транспортні засоби оснащені виключно електричним двигуном"."
 
Відхилено    
    -333- Кришин О.Ю.
Гриневич Л.М.
Підпункт 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 залишити в чинній редакції Податкового кодексу:
"Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з:
а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІІ ступенів;
г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;
ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;
є) навчання аспірантів і докторантів;
ж) приймання кандидатських іспитів;
з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
и) довузівської підготовки;
#102632
ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів;".
 
Відхилено    
    -334- Курило В.С.
Підпункт 197.1.2 статті 197 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
"Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг. До таких послуг належать послуги з::
а) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІІ ступенів;
б) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;
в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
г) навчання аспірантів і докторантів;"
 
Відхилено    
    -335- Хлань С.В.
Співаковський О.В.
Пропоную залишити пільгу в сплаті за навчання – залишити пункт 197.1.2.
 
Відхилено    
620. підпункт 197.1.25 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 197.1.25 викласти у такій редакції:
 
621. "197.1.25. підготовка до видання та постачання книжок українською мовою, крім видань еротичного та рекламного характеру.";
 
-336- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзаци третій-четвертий (щодо внесення змін до підпункту 197.1.25) виключити;
 
Відхилено   "197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва на митній території України;"
 
    -337- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V законопроекту (про запровадження нової редакції положення);
 
Відхилено    
    -338- Княжицький М.Л.
у пункті 50) розділу І абзаци третій та четвертий виключити (тобто, підпункт 197.1.25 статті 197 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції);
 
Враховано З урахуванням поправки згідно з рішенням Комітету   
    -339- Сюмар В.П.
Абзаци третій і четвертий пункту 50 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -340- Кужель О.В.
У пункті 50 розділу І законопроекту статтю статті 197 доповнити пунктом 197.23. такого змісту:
"197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об'єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об'єктів).
Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні".
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.
 
Відхилено    
    -341- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
У пункті 50) розділу І абзац четвертий викласти в наступній редакції: "197.1.25 постачання послуг з підготовки (літературного, наукового І технічного редагування, коригування, дизайну та верстки), виготовлення видавничО1 продукції у вигляді: періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного та/або рекламного характеру), книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно- української мов; а також операції з постачання (передплати) зазначеної в цьому пункті видавничої продукції, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що була виготовлена на митній території України, та постачання послуг з доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації, виготовлених на митній території України (крім видань еротичного та/або рекламного характеру)".
 
Відхилено    
622. 51) у статті 198:
Пункт 51 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-342- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 51 наступного змісту:
"51) у статті 198:
у пункті 198.2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"дата отримання платником податку товарів/послуг";
в абзаці четвертому слова "дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду" замінити словами "дата складання платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних";
у пункті 198.3:
в абзаці другому слова "з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку" виключити;
в абзаці третьому слова "з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку" виключити;
пункт 198.4 виключити;
у пункті 198.5:
абзац перший після слів і цифр "статті 189 цього Кодексу" доповнити словами "та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні", після слів "необоротні активи" доповнити словами "призначаються для їх використання/";
абзаци шостий – сьомий замінити абзацами шостим – дев’ятим такого змісту:
"У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов’язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної у абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.
З метою застосування цього пункту податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:
придбаних для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;
придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватись в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.";
у пункті 198.6:
в абзаці першому слова "не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу)" замінити словами "не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними";
у абзаці другому слова "цим пунктом" замінити словами "у абзаці першому цього пункту";
абзаци третій – п’ятий замінити абзацами третім – шостим такого змісту:
"Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складання податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно
 
Враховано   51) у статті 198:
у пункті 198.2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"дата отримання платником податку товарів/послуг";
в абзаці четвертому слова "дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду" замінити словами "дата складання платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних";
у пункті 198.3:
в абзаці другому слова "з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку" виключити;
в абзаці третьому слова "з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку" виключити;
пункт 198.4 виключити;
у пункті 198.5:
абзац перший після слів і цифр "статті 189 цього Кодексу" доповнити словами "та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні", після слів "необоротні активи" доповнити словами "призначаються для їх використання/";
абзаци шостий – сьомий замінити абзацами шостим – дев’ятим такого змісту:
"У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов’язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної у абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.
З метою застосування цього пункту податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:
придбаних для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;
придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватись в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.";
у пункті 198.6:
в абзаці першому слова "не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу)" замінити словами "не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними";
у абзаці другому слова "цим пунктом" замінити словами "у абзаці першому цього пункту";
абзаци третій – п’ятий замінити абзацами третім – шостим такого змісту:
"Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складання податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно";
 
    -343- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 198.5 статті 198 розділу V законопроекту (в частині вилучення слів: "та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні");
 
Відхилено    
    -344- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 198.6 статті 198 розділу V законопроекту (в частині вилучення запропонованих нововведень);
 
Відхилено    
    -345- Продан О.П.
Пункт 51 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 198.2, пункту 198.3, пункту 198.4, пункту 198.5, пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
    -346- Бакуменко О.Б.
Абзац двадцять третій пункту 53 викласти в наступній редакції:
"б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців, в тому числі отримали інвестиції як внесок в статутний капітал від нерезидента, що передбачає ввезення їх на митну територію України та сплату податку на додану вартість при їх розмитнені;".
 
Відхилено    
623. 52) у статті 199:
Пункт 52 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-347- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 52 наступного змісту:
"52) у статті 199:
пункт 199.1 викласти в такій редакції:
"199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.";
в абзаці першому пункту 199.6 слова "та податковий кредит не зменшується" виключити";
 
Враховано   52) у статті 199:
пункт 199.1 викласти в такій редакції:
"199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.";
в абзаці першому пункту 199.6 слова "та податковий кредит не зменшується" виключити";
 
    -348- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 199.1 статті 199 розділу V законопроекту (про нові умови зобов'язанння платника податку нарахувати податкові зобов'язання);
 
Відхилено    
    -349- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 52 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
624. 53) у статті 200:
Пункт 53 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-350- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 53 наступного змісту:
"53) у статті 200:
пункт 200.2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань перераховує суми податку до бюджету";
пункт 200.3 виключити;
пункт 200.4 викласти в такій редакції:
"200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:
а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу –
б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,
в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду";
пункти 200.6 і 200.22 виключити;
у пункті 200.14 статті 200 слова "та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах" замінити словами "у звітному (податковому) періоді, та зараховує таку суму заниження до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду"
пункт 200.19 викласти в такій редакції:
"200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким критеріям:
200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
200.19.3. мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі, якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:
а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів) або
б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того чи були вони введенні в експлуатацію;
200.19.4. не мають податкового боргу;
200.19.5. великий платник податків не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року";
 
Враховано   53) у статті 200:
пункт 200.2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань перераховує суми податку до бюджету";
пункт 200.3 виключити;
пункт 200.4 викласти в такій редакції:
"200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:
а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу –
б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,
в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду";
пункти 200.6 і 200.22 виключити;
у пункті 200.14 статті 200 слова "та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах" замінити словами "у звітному (податковому) періоді, та зараховує таку суму заниження до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду"
пункт 200.19 викласти в такій редакції:
"200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким критеріям:
200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
200.19.3. мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі, якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:
а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів) або
б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того чи були вони введенні в експлуатацію;
200.19.4. не мають податкового боргу";
 
    -351- Долженков О.В.
В пункті 53 законопроекту виключити абзац наступного змісту:
200.19.5. великий платник податків не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року";
 
Враховано    
    -352- Долженков О.В.
В пункті 53 Розділу І законопроекту виключити підпункт 200.19.5 з пункту 200.19 статті 200 Податкового кодексу України
 
Враховано    
    -353- Єремеєв І.М.
Виключити другий абзац пункту 200.2 статті 200 розділу V законопроекту;
пункт 200.4 статті 200 розділу V законопроекту;
виключення із статті 200 розділу V законопроекту чинного положення пункту 200.6;
пункт 200.14 статті 200 розділу V законопроекту (в частині вилучення нової редакції положення підпункту а) цього пункту);
підпункт 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V законопроекту
 
Відхилено    
    -354- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 53 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 200 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
    -355- Ляшко О.В.
Пункт 53) розділу 1 законопроекту:
Абзац перший про доповнення пункту 200.2 статті 200 ПКУ новим абзацом другим (щодо системи електронного адміністрування податку на додану вартість) - виключити.
 
Відхилено    
625. 54) доповнити новою статтею 200 -1 такого змісту:
Пункт 54 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-356- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 54 наступного змісту:
"54) доповнити новою статтею 200 -1 такого змісту:
"Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість
200-1.1. Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:
суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;
суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;
суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.
200-1.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.
Для відкриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.
200-1.3. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (Накл), обчислену за такою формулою:
Накл = НаклОтр + Митн + ПопРах - НаклВид - Відшкод - Перевищ,
де:
НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;
Митн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;
ПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника;
НаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;
Відшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;
Перевищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.
200-1.4. На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:
а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200 -1.3 статті 200 -1 цього Кодексу;
б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку.
200 -1.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань.
200 -1.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.
Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку;
б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку.
На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (ПопРах).
Для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунка платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).
На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов’язань, здійснює таке перерахування до бюджету/на поточний рахунок платника податку.
200 -1.7. Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 200 -1.5 статті 200 -1 цього Кодексу.
200-1.8. Після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету.";
 
Враховано   54) доповнити новою статтею 200 -1 такого змісту:
Доповнити пунктом 54 наступного змісту:
"54) доповнити новою статтею 200 -1 такого змісту:
"Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість
200-1.1. Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:
суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;
суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;
суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.
200-1.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.
Для відкриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.
200-1.3. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (?Накл), обчислену за такою формулою:
?Накл = ?НаклОтр + ?Митн + ?ПопРах - ?НаклВид - ?Відшкод - ?Перевищ,
де:
?НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;
?Митн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;
?ПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника;
?НаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;
?Відшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;
?Перевищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.
200-1.4. На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:
а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200 -1.3 статті 200 -1 цього Кодексу;
б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку.
200 -1.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань.
200 -1.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.
Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку;
б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку.
На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (?ПопРах).
Для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунка платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).
На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов’язань, здійснює таке перерахування до бюджету/на поточний рахунок платника податку.
200 -1.7. Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 200 -1.5 статті 200 -1 цього Кодексу.
200-1.8. Після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету.";
 
    -357- Єремеєв І.М.
Виключити статтю 200-1 розділу V законопроекту (про електронне адміністрування податку на додану вартість);
 
Відхилено    
    -358- Продан О.П.
Пункт 54 розділу І законопроекту (щодо доповнення Податкового кодексу України новою статтею 2001) виключити;
 
Відхилено    
    -359- Ляшко О.В.
Пункт 54) розділу 1 законопроекту щодо доповнення ПКУ новою статтею 200-1 (щодо електронного адміністрування податку на додану вартість) - виключити.
 
Відхилено    
626. 55) у статті 201:
Пункт 55 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-360- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 55 наступного змісту:
"55) у статті 201:
у пункті 201.1:
абзаци перший - третій пункту 201.1 замінити одним абзацом такого змісту:
"201.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних".
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами другим - п'ятнадцятим;
пункт 201.4 викласти в такій редакції:
"201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.
Платники податку, які постачають електричну енергію, складають податкові накладні щодекадно на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за таку електричну енергію на їх поточні рахунки протягом відповідної декади. В останній день місяця такі платники податку складають податкові накладні/розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зі споживачами електричної енергії з урахуванням поставленої електричної енергії та отриманих коштів протягом такого місяця";
пункт 201.6 виключити;
у пункті 201.10:
абзаци перший – другий замінити трьома абзацами такого змісту:
"201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.";
у зв’язку з цим абзаци третій – дванадцятий вважати абзацами четвертим – тринадцятим відповідно;
після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого змісту:
"З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.
З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем";
у зв’язку з цим абзаци п’ятий – тринадцятий вважати абзацами сьомим – п’ятнадцятим відповідно;
у абзаці восьмому слово "продавцю" замінити словами "продавцю/покупцю";
після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.
Якщо сума, визначена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість".
у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – п’ятнадцятий вважати абзацами тринадцятим – сімнадцятим відповідно;
в абзаці п’ятнадцятому слова "даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних" замінити словами "даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних";
в абзаці шістнадцятому слова "яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту" виключити;
у пункті 201.11:
доповнити підпунктами "в", "г" такого змісту:
"в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу;
г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних";
у підпункті "в" слова та цифри "пункту 198.5 статті 198" замінити словами та цифрами "пункту 36 підрозділу 2 розділу ХХ";
доповнити пунктом 201.11- 1 такого змісту:
"201.11-1. Платник податку веде реєстр документів, зазначених у підпунктах "а – в" пункту 201.11 цієї статті";
у пункті 201.12 слова "податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду" замінити словами "складена платником за такими операціями та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації відповідного звітного періоду";
пункт 201.15 викласти в такій редакції:
"201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу";
 
Враховано   55) у статті 201:
у пункті 201.1:
абзаци перший - третій пункту 201.1 замінити одним абзацом такого змісту:
"201.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних".
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами другим - п'ятнадцятим;
пункт 201.4 викласти в такій редакції:
"201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.
Платники податку, які постачають електричну енергію, складають податкові накладні щодекадно на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за таку електричну енергію на їх поточні рахунки протягом відповідної декади. В останній день місяця такі платники податку складають податкові накладні/розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зі споживачами електричної енергії з урахуванням поставленої електричної енергії та отриманих коштів протягом такого місяця";
пункт 201.6 виключити;
у пункті 201.10:
абзаци перший – другий замінити трьома абзацами такого змісту:
"201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.";
у зв’язку з цим абзаци третій – дванадцятий вважати абзацами четвертим – тринадцятим відповідно;
після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого змісту:
"З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.
З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем";
у зв’язку з цим абзаци п’ятий – тринадцятий вважати абзацами сьомим – п’ятнадцятим відповідно;
у абзаці восьмому слово "продавцю" замінити словами "продавцю/покупцю";
після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.
Якщо сума, визначена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість".
у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – п’ятнадцятий вважати абзацами тринадцятим – сімнадцятим відповідно;
в абзаці п’ятнадцятому слова "даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних" замінити словами "даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних";
в абзаці шістнадцятому слова "яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту" виключити;
у пункті 201.11:
доповнити підпунктами "в", "г" такого змісту:
"в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу;
г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних";
у підпункті "в" слова та цифри "пункту 198.5 статті 198" замінити словами та цифрами "пункту 36 підрозділу 2 розділу ХХ";
доповнити пунктом 201.11- 1 такого змісту:
"201.11-1. Платник податку веде реєстр документів, зазначених у підпунктах "а – в" пункту 201.11 цієї статті";
у пункті 201.12 слова "податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду" замінити словами "складена платником за такими операціями та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації відповідного звітного періоду";
пункт 201.15 викласти в такій редакції:
"201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу";
 
    -361- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V законопроекту (в частині нововведень щодо податкових накладних);
пункт 201.12 статті 201 розділу V законопроекту (в частині нової редакції другого абзацу цього пункту);
 
Відхилено    
    -362- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 55 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 201 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
    -363- Бакуменко О.Б.
Доповнити пункт 123 розділі Іпроекту наступними абзацами:
у пункті 201.10:
абзаци перший – другий замінити чотирма абзацами такого змісту:
"201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Факт реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних є достатнім документальним підтвердження правомірності формування податкового кредиту. Зазначене правило не застосовується щодо податкового кредиту, якщо неправомірність формування такого податкового кредиту, встановлена рішенням суду за результатами кримінального провадження щодо особи, притягнутої до кримінальної відповідальності, яке набрало законної сили.
Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних";
у зв’язку з цим абзаци третій – дванадцятий вважати абзацами п'ятим – чотирнадцятим відповідно;
 
Відхилено    
627. 56) у пункті 203.2 статті 203
Пункт 56 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-364- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 56 наступного змісту:
"56) у пункті 203.2 статті 203 слова "Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації" замінити словами "Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті";
 
Враховано   56) у пункті 203.2 статті 203 слова "Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації" замінити словами "Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті";
 
    -365- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 56 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 203.2 статті 203 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
628. 57) абзац третій пункту 208.2 статті 208 викласти в такій редакції:
Пункт 57 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-366- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 57 наступного змісту:
"57) абзац третій пункту 208.2 статті 208 викласти в такій редакції:
"Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних";
 
Враховано   57) абзац третій пункту 208.2 статті 208 викласти в такій редакції:
"Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних";
 
    -367- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 208.2 статті 208 розділу V законопроекту (в частині запровадження нової редакції положення щодо обов'язкової реєстрації
 
Відхилено    
    -368- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 57 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 208.2 статті 208 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
629. 58) абзац другий пункту 209.2 статті 209 доповнити реченням
Пункт 58 розділу І (стосовно електронного адміністрування пдв) виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" від 25 грудня 2014 р. №49-VІІІ
 
-369- Насіров Р.М.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Кірш О.В.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом 58 наступного змісту:
"58) абзац другий пункту 209.2 статті 209 доповнити двома реченнями такого змісту: "Для перерахування суми податку із рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальний рахунок платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань перераховує суми податку на спеціальний рахунок платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
Враховано   58) абзац другий пункту 209.2 статті 209 доповнити двома реченнями такого змісту: "Для перерахування суми податку із рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальний рахунок платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань перераховує суми податку на спеціальний рахунок платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
    -370- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 209.2 статті 209 розділу V законопроекту (в частині запровадження нової редакції положення цього пункту);
 
Відхилено    
    -371- Бакуменко О.Б.
Пункт 58 доповнити новим абзацом такого змісту:
пункт 209.7 статті 209 викласти в наступній редакції:
"209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1-24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником, а також відходи від виробництва продукції/товарів, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД та/або життєдіяльності біологічних активів, якщо при цьому такі відходи отримані, безпосередньо виробником цих товарів (продукції);".
 
Відхилено    
    -372- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 58 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України) виключити;
 
Відхилено    
630. 59) у статті 212:
 
   59) у статті 212:
 
631. у пункті 212.1:
 
-373- Мартовицький А.В.
у пункті 59
після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
"підпункт 212.1.1. доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Не є платником податку особа, яка здійснює діяльність з виробництва електричної енергію та продає її на оптовому ринку електричної енергії України."
 
Відхилено   у пункті 212.1:
 
632. підпункт 212.1.9 виключити;
 
   підпункт 212.1.9 виключити;
 
633. доповнити підпунктами 212.1.11 - 212.1.14 такого змісту:
 
-374- Козаченко Л.П.
у пункті 59:
- в абзаці четвертому цифри "212.1.14" замінити цифрами "212.1.13";
- абзац п’ятий виключити;
- в абзаці шостому цифри "212.1.12" замінити цифрами "212.1.11";
- в абзаці сьомому цифри "212.1.13" замінити цифрами "212.1.12";
- в абзаці восьмому цифри "212.1.14" замінити цифрами "212.1.13";
- абзаци дев’ятий – десятий виключити;
 
Відхилено   доповнити підпунктами 212.1.11 - 212.1.14 такого змісту:
 
    -375- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 59 розділу І законопроекту:
у абзаці четвертому цифри "212.1.14" замінити цифрами "212.1.12"
 
Відхилено    
634. "212.1.11. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.;
 
-376- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 212.1.11 – 212.1.14, 212.3.11 статті 212 розділу VІ законопроекту (щодо визначення платників податків);
 
Відхилено   "212.1.11. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.;
 
    -377- Кобцев М.В.
Абзаци 6 ( щодо пункту 212.1.12) пункту 59 виключити.
 
Відхилено    
    -378- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац п’ятий (щодо доповнення пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України підпунктом 212.1.11) виключити;
 
Відхилено    
    -379- Добродомов Д.Є.
пункт 212.1.11 виключити.
 
Відхилено    
    -380- Кривошея Г.Г.
Підпункт 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 виключити
 
Відхилено    
    -381- Мартовицький А.В.
після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
"Не є платником податку особа, яка здійснює діяльність з постачання електричної енергії."
 
Відхилено    
635. 212.1.12. Особа, оптовий постачальник електричної енергії;
 
-382- Долженков О.В.
У пункті 62 Розділу І законопроекту:
1) підпункти 212.1.12, 212.1.13 викласти в наступній редакції:
"212.1.12. Оптовий постачальник електричної енергії;
212.1.13. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії;
Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в підпункті 212.1.12. цього пункту."
 
Враховано   212.1.12. Оптовий постачальник електричної енергії;
212.1.13. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії;
Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в підпункті 212.1.12. цього пункту.
 
    -383- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзаци восьмий – десятий (щодо доповнення статті 212 Податкового кодексу України підпунктом 212.1.14 та підпунктом 212.3.11) виключити;
 
Відхилено    
    -384- Мартовицький А.В.
абзац 6 викласти в наступній редакції:
"212.1.12. Особа, яка здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії;"
 
Відхилено    
636. 212.1.13. Особа, виробник електричної енергії, яка має ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продає її поза оптовим ринком електричної енергії;
 
-385- Мартовицький А.В.
абзац 7 викласти в наступній редакції:
"212.1.13. Особа, яка здійснює діяльність з виробництва електричної енергії та продає її поза оптовим ринком електричної енергії України."
 
Відхилено   212.1.13. Особа, виробник електричної енергії, яка має ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продає її поза оптовим ринком електричної енергії;
 
637. 212.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.";
 
-386- Осуховський О.І.
вилучити (виключити) з тексту законопроекту наступні позиції:
212.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територію України транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок;
 
Відхилено   212.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.";
 
638. доповнити підпунктом 212.3.1-1 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 212.3.1-1 такого змісту:
 
639. "212.3.1-1 Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.";
 
-387- Кобцев М.В.
Абзац 10 ( щодо пункту 212.3.11)пункту 59 виключити.
 
Відхилено   "212.3.1-1 Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.";
 
    -388- Добродомов Д.Є.
пункт 212.3.1-1 виключити
 
Відхилено    
    -389- Кривошея Г.Г.
Підпункт 212.3.1-1 пункту 212.3 статті 212 виключити
 
Відхилено    
640. підпункт 212.3.3 виключити;
 
   підпункт 212.3.3 виключити;
 
641. 60) у статті 213:
 
   60) у статті 213:
 
642. у пункті 213.1:
 
   у пункті 213.1:
 
643. підпункт 213.1.2 викласти в такій редакції:
 
-390- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 213.1.2, 213.1.9 – 213.1.11 пункту 213.1 статті 213 розділу VІ законопроекту (щодо визначення об'єктів оподаткування);
 
Відхилено   підпункт 213.1.2 викласти в такій редакції:
 
644. "213.1.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу; ";
 
   "213.1.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу; ";
 
645. підпункт 213.1.7 виключити;
 
   підпункт 213.1.7 виключити;
 
646. доповнити підпунктами 213.1.9 - 213.1.11 такого змісту:
 
-391- Козаченко Л.П.
у пункті 60:
- в абзаці шостому цифри "213.1.11" замінити цифрами "213.1.10";
- абзац сьомий виключити;
- в абзаці восьмому цифри "213.1.10" замінити цифрами "213.1.9";
- в абзаці дев’ятому цифри "213.1.11" замінити цифрами "213.1.10"у пункті 60:
 
Відхилено   доповнити підпунктами 213.1.9 - 213.1.11 такого змісту:
 
647. "213.1.9. реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.;
 
-392- Кобцев М.В.
Абзац 7 ( щодо пункту 213.1.9) пункту 60 виключити.
 
Відхилено   "213.1.9. реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.;
 
    -393- Добродомов Д.Є.
пункт 213.1.9. виключити.
 
Відхилено    
    -394- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 60 розділу І законопроекту:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"доповнити підпунктом 213.1.9 такого змісту:"
 
Відхилено    
    -395- Кривошея Г.Г.
Підпункт 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 виключити
 
Відхилено    
648. 213.1.10. оптового постачання електричної енергії;
 
   213.1.10. оптового постачання електричної енергії;
 
649. 213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.";
 
-396- Осуховський О.І.
вилучити (виключити) з тексту законопроекту наступні позиції:
213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль;
 
Відхилено   213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.";
 
650. у пункті 213.2:
 
   у пункті 213.2:
 
651. підпункти 213.2.3-213.2.7 виключити;
 
   підпункти 213.2.3-213.2.7 виключити;
 
652. доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:
 
653. "213.2.8. реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії; ";
 
-397- Долженков О.В.
Доповнити пункт 213.2 підпунктом 213.2.8 наступного змісту:
"213.2.8. операції з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або операції з постачання електричної енергії, крім випадків, визначених підпунктом 213.1.10 пункту 213.1 цієї статті."
 
Відхилено   "213.2.8. реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії; ";
 
    -398- Мартовицький А.В.
Абзац 13 пункту 60 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"213.2.8. операції з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та операції з постачання електричної енергії."
 
Відхилено    
654. у пункті 213.3:
 
   у пункті 213.3:
 
655. підпункт 213.3.5 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 213.3.5 викласти в такій редакції:
 
656. "213.3.5 реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції). Ця норма не розповсюджується на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства нафтопродуктів; "
 
   "213.3.5 реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції). Ця норма не розповсюджується на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства нафтопродуктів; "
 
657. в абзаці першому підпункту 213.3.6 слова та розділові знаки " (крім виробництва нафтопродуктів)" виключити;
 
   в абзаці першому підпункту 213.3.6 слова та розділові знаки " (крім виробництва нафтопродуктів)" виключити;
 
658. доповнити реченням такого змісту:
 
   доповнити реченням такого змісту:
 
659. "Ця норма не розповсюджується на операції з ввезення нафтопродуктів; ";
 
-399- Вознюк Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту таким положенням:
У підпункті 6 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу слова та знаки "такої продукції (підакцизних товарів)" замінити словами та знаками "підакцизних товарів (продукції)".
 
Відхилено   "Ця норма не розповсюджується на операції з ввезення нафтопродуктів; ";
 
660. 61) у статті 214:
 
-400- Журжій А.В.
У пункті 67 розділу І:
додати абзаци наступного змісту:
"підпункти 214.1.1 та 214.1.2 пункту 214.1 статті 214 викласти в такій редакції:
"214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість;
214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість".
 
Відхилено   61) у статті 214:
 
661. пункт 214.1 статті 214 доповнити підпунктами 214.1.3 - 214.1.4 такого змісту:
 
-401- Козаченко Л.П.
у пункті 61:
- абзац другий викласти в такій редакції:
"пункт 214.1 статті 214 доповнити підпунктом 214.1.3 такого змісту";
- абзац четвертий виключити;
 
Відхилено   пункт 214.1 статті 214 доповнити підпунктами 214.1.3 - 214.1.4 такого змісту:
 
    -402- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 61 розділу І законопроекту:
у абзаці другому слова та цифри "підпунктами 214.1.3 - 214.1.4" замінити словами та цифрами "підпунктом 214.1.3";
 
Відхилено    
662. "214.1.3. вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість;
 
-403- Єремеєв І.М.
Виключити підпункти 214.1.3 і 214.1.4 пункту 214.1 статті 214 розділу VІ законопроекту (щодо визначення бази оподаткування);
 
Відхилено   "214.1.3. вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість;
 
663. 214.1.4. вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.";
 
-404- Святаш Д.В.
у абзаці 4 пункту 61 слова "з податком на додану вартість" замінити словами "без податку на додану вартість"
 
Враховано   214.1.4. вартість (без податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.";
 
    -405- Добродомов Д.Є.
пункт 214.1.4. виключити.
 
Відхилено    
    -406- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
абзац четвертий (зміни до підпункту 214.1.4 пункту 214.1 статті 214) виключити;
 
Відхилено    
    -407- Кривошея Г.Г.
Підпункт 214.1.4 пункту 214.1 статті 214 виключити
 
Відхилено    
664. пункт 214.8 виключити.
 
-408- Гопко Г.М.
Доповнити пункт 61) розділу І такими положеннями:
"1. Підпункти 214.1.1 та 214.1.2 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість;
214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість".
 
Відхилено   пункт 214.8 виключити.
 
665. 62) у статті 215:
 
-409- Козаченко Л.П.
у пункті 62:
- передостанній абзац викласти у такій редакції:
"доповнити підпунктом 215.3.9 в такій редакції";
- останній абзац пункту 62 виключити;
 
Відхилено   62) у статті 215:
 
666. у пункті 215.1:
 
-410- Головко М.Й.
Пункт 251.1 статті 215 викласти в такій редакції: "215.1. До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ,;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
електрична енергія."
 
Відхилено   у пункті 215.1:
 
    -411- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 215.1 статті 215 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нової редакції цього пункту
 
Відхилено    
667. абзац четвертий після слів "скраплений газ" доповнити словами "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне";
 
-412- Сугоняко О.Л.
У статті 215 Податкового кодексу України:
2.1. У пункті 1 виключити фразу: "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне".
 
Відхилено   абзац четвертий після слів "скраплений газ" доповнити словами "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне";
 
    -413- Герега О.В.
Пастух Т.Т.
Тригубенко С.М.
Чорновол Т.М.
Савченко О.Ю.
Дмитренко О.М.
У пункті 62 законопроекту:
Слова "абзац четвертий після слів "скраплений газ" доповнити словами "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне" виключити.
 
Відхилено    
    -414- Савченко О.Ю.
У пункті 62 законопроекту:
Слова "абзац четвертий після слів "скраплений газ" доповнити словами "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне" виключити
 
Відхилено    
668. абзац п’ятий після слова "мотоцикли, " доповнити словами "транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, транспортні засоби для перевезення вантажів; ";
 
-415- Сугоняко О.Л.
У підпункті 4 пункту 3 статті після слів виключити фразу: "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне".
 
Відхилено   абзац п’ятий після слова "мотоцикли, " доповнити словами "транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, транспортні засоби для перевезення вантажів; ";
 
669. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
670. "електрична енергія";
 
   "електрична енергія";
 
671. у підпункті 215.3:
 
-416- Головко М.Й.
Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 в такій редакції: "215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниці виміру Ставки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту в кінцевому продукті 36,00
2204 (крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 5,85
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 4,16
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 5,85
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додавання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 113,00
2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,50
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. відсот. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 71,50
2208 (крім слабоалкогольних напоїв)Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 71,50
2208 (тільки слабоалкогольні напої) -Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту113,00
 
Відхилено   у підпункті 215.3:
 
    -417- Кривенко В.М.
Збільшити такі ставки
"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку чиннаСтавка податку
нова
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 1,241,74
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. відсот. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентраціїгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 70,5388,00
2208 (крім слабо-алкогольних напоїв)Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту70,5388,00
2208 (тільки слабо-алкогольні напої) -Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту70,53141,00
 
Відхилено    
    -418- Журжій А.В.
У пункті 62 розділу І проекту нової редакції статті 215 додати наступні абзаці:
"Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 1,74
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 5,00
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 5,20
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 5,00
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 141,00
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,63
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. відсот. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 88,00
2208 (крім слабоалкогольних напоїв)Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту88,00
2208 (тільки слабоалкогольні напої) -Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту141,00
підпункт 215.3.2 і 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
одиниці виміруставкаодиниці виміруставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за
1 кілограм (нетто)365,0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)365,00
2402 20 90 10
2402 20 90 20 Сигарети, цигарки
гривень за 1000 штук275,00відсотків12
2403 Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)365,00
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне
податкове зобов’язання
одиниці вимірусума
2402 20 90 10
2402 20 90 20Сигарети, цигаркигривень за
1000 штук365,00
 
Відхилено    
    -419- Гопко Г.М.
У пункті 62) розділу І положення, що стосуються ставок акцизів на спирт, алкогольні напої, пиво, тютюн та тютюнові вироби викласти в такій редакції:
"Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту в кінцевому продукті36
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 8,55
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 5,20
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 8,55
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 141,00
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,63
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. відсот. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 104,50
2208 (крім слабоалкогольних напоїв)Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту104,50
2208 (тільки слабоалкогольні напої) -Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. відсот.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту141,00
3) підпункти 215.3.2 і 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
одиниці виміруставкаодиниці виміруставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за
1 кілограм (нетто)395,0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)395,00
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук200,00відсотків12
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук295,00відсотків12
2403 Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)395,00
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне
податкове зобов’язання
одиниці вимірусума
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за
1000 штук260,00
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за
1000 штук395,00
 
Відхилено    
672. у підпункті 215.3.2 цифри та слова:
 
-420- Головко М.Й.
Підпункт 215.3.2, пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукі) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку
специфічнаадвалорна
одиниця вимірставкаоиниця вимірусавка
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)
300,00
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
- " -
300,00
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
227,33відсотків
12
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
- " -
227,33- " 12
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за1кілограм (нетто)300,00
 
Відхилено   у підпункті 215.3.2 цифри та слова:
 
    -421- Кривенко В.М.
Збільшити такі ставки
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
специфічна
одиниці виміруСтавка чиннаСтавка нова
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за

1 кілограм (нетто)285,60365,00
2402 10 00 00 Сигари та сигарили гривень за 1 кілограм 285,60365,00
2402 20 90 10
2402 20 90 20 Сигарети, цигарки
гривень за 1000 штук227,33275,00
2403 Тютюн та замінники тютюну, есенції гривень за 1 кілограм (нетто)285,60365,00
 
Відхилено    
673. "2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук
101,72відсотків
12"
 
-422- Козаченко Л.П.
Абзаци сьомий та восьмий пункту 62 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
у підпункті 215.3.2 цифри та слова:
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук
101,72відсотків
12
замінити цифрами і словами:
"2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук
164,53відсотків
12"
у підпункті 215.3.3 цифри та слова:
"2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук133,35"
замінити цифрами і словами:
"2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук218,73"
 
Відхилено   "2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук
101,72відсотків
12"
 
674. замінити цифрами і словами:
 
   замінити цифрами і словами:
 
675. "2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук
227,33відсотків
12"
 
-423- Кобцев М.В.
Абзаци 8-9 ( щодо змін пункту 215.3.2) викласти в такій редакції:
"у підпункті 215.3.2 цифри та слова:
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
227,33відсотків
12
замінити цифрами і словами:
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
152,58відсотків
12
 
Відхилено   "2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук
227,33відсотків
12"
 
676. у підпункті 215.3.3 цифри та слова:
 
   у підпункті 215.3.3 цифри та слова:
 
677. "2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук133,35"
 
   "2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук133,35"
 
678. замінити цифрами і словами:
 
   замінити цифрами і словами:
 
679. "2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук304,11"
 
-424- Кобцев М.В.
абзац одинадцятий ( щодо зміни пункту 215.3.3) викласти в такій редакції:
"замінити цифрами і словами:
"2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук200
 
Відхилено   "2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук304,11"
 
    -425- Кривенко В.М.
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниці виміруСума чиннаСума нова
2402 20 90 10
2402 20 90 20Сигарети, цигаркигривень за
1000 штук304,11365,00
 
Відхилено    
680. підпункт 215.3.4 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 215.3.4 викласти в такій редакції:
 
681. "215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне:
 
-426- Герега О.В.
Пастух Т.Т.
Тригубенко С.М.
Чорновол Т.М.
Савченко О.Ю.
Дмитренко О.М.
У пункті 62 законопроекту:
В абзаці "215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне:" слова "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне" виключити.
 
Відхилено За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро  "215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ,
речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне:
 
    -427- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нової редакції цього підпункту);
 
Відхилено За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро   
    -428- Головко М.Й.
Підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції: "нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив:"
 
Відхилено За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро   
    -429- Вознюк Ю.В.
У пункті 62 законопроекту позицію 3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне виключити.
 
Відхилено а рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро   
682. Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90для специфічних процесів переробкиєвро за 1000 кілограмів202
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90- " -202
Бензини спеціальні:
2710 12 21 00уайт-спірит- " -202
2710 12 25 00інші спеціальні бензини- " -202
Бензини моторні:
2710 12 31 00бензини авіаційні- " -32
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші- " -202
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99інші бензини- " -202
2710 20 90 00інші нафтопродукти- " -202
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л- " -202
2710 12 70 00Паливо для реактивних двигунів- " -30
2710 12 90 00Інші легкі дистиляти- " -202
Середні дистиляти:
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90для специфічних процесів переробки- " -202
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11- " -202
Гас:
2710 19 21 00паливо для реактивних двигунів- " -23
2710 19 25 00інший гас- " -202
2710 19 29 00Інші середні дистиляти- " -202
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00Важкі дистиляти (газойлі):- " -100
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00Важкі дистиляти (газойлі):- " -132
2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39Тільки паливо пічне побутове- " -102
2710 19 51 00Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки- " -102
2710 19 55 00Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00- " -102
2711 11 00 00Скраплений газ природний- " -6
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази- " -50
2707 10 90 00Бензол сирий кам’яновугільний- " -250
2905 11 00 00Метанол технічний (метиловий спирт)- " -400
3826 00 10 00
3826 00 90 00Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот- " -102
3824 90 97 10
Паливо моторне альтернативне
- " -202"
 
-430- Герега О.В.
Пастух Т.Т.
Тригубенко С.М.
Чорновол Т.М.
Савченко О.Ю.
Дмитренко О.М.
У пункті 62 законопроекту виключити цифри та слова 3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне позицію:
3824 90 97 10
Паливо моторне альтернативне- "-202"
У пункті 62 законопроекту виключити 3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне позицію:
3826 0010 00
3826 00 90 0Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. відсот. нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот- " -102
 
Відхилено , За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро  Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90для специфічних процесів переробкиєвро за 1000 кілограмів202
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90- " -202
Бензини спеціальні:
2710 12 21 00уайт-спірит- " -202
2710 12 25 00інші спеціальні бензини- " -202
Бензини моторні:
2710 12 31 00бензини авіаційні- " -32
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші- " -202
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99інші бензини- " -202
2710 20 90 00інші нафтопродукти- " -202
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л- " -202
2710 12 70 00Паливо для реактивних двигунів- " -30
2710 12 90 00Інші легкі дистиляти- " -202
Середні дистиляти:
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90для специфічних процесів переробки- " -202
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11- " -202
Гас:
2710 19 21 00паливо для реактивних двигунів- " -23
2710 19 25 00інший гас- " -202
2710 19 29 00Інші середні дистиляти- " -202
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00Важкі дистиляти (газойлі):- " -100
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00Важкі дистиляти (газойлі):- " -132
2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39Тільки паливо пічне побутове- " -102
2710 19 51 00Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки- " -102
2710 19 55 00Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00- " -102
2711 11 00 00Скраплений газ природний- " -6
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази- " -50
2707 10 90 00Бензол сирий кам’яновугільний- " -250
2905 11 00 00Метанол технічний (метиловий спирт)- " -400
3826 00 10 00
3826 00 90 00Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот- " -102
3824 90 97 10
Паливо моторне альтернативне
- " -99"
 
    -431- Сугоняко О.Л.
А також виключити наступні види товару з таблиці ставок акцизного податку:
3824 90 97 10
Паливо моторне альтернативне- "-202"
3826 -0010 00
3826 00 90 0Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. відсот. нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот- " -102
 
Відхилено За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро   
    -432- Савченко О.Ю.
Пастух Т.Т.
Дмитренко О.М.
У пункті 62 законопроекту виключити позицію 3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне за ставкою 202 евро:
 
Відхилено За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро   
    -433- Головко М.Й.
В підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 виключити текст наступного змісту:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
3826 0010 00
3826 00 90 0Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. відсот. нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислотєвро за 1000 кілограмів102
 
Відхилено За рішенням Комітету та за погодженням з МФУ залишено чинну ставку на Паливо моторне альтернативне у розмірі 99 євро   
683. підпункту 215.3.5 викласти в такій редакції:
 
   підпункту 215.3.5 викласти в такій редакції:
 
684. "215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):
 
   "215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):
 
685. Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8702Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія:
8702 10- з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2 500 см-3:
8702 10 11- - - нові:
8702 10 11 10- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 см-30,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 11 30- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 см-30,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 19- - - що використовувалися:
8702 10 19 10- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 см-30,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 19 90- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 см-30,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см-3:
8702 10 91 00- - - нові0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 99 00- - - що використовувалися0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 90- інші:
- - з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см-3:
8702 90 11 00- - - - нові0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 90 19 00- - - - що використовувалися0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см-3:
8702 90 31 00- - - - нові0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 90 39 00- - - - що використовувалися0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
 
   Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8702Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія:
8702 10- з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2 500 см-3:
8702 10 11- - - нові:
8702 10 11 10- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 см-30,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 11 30- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 см-30,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 19- - - що використовувалися:
8702 10 19 10- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 см-30,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 19 90- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 см-30,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см-3:
8702 10 91 00- - - нові0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 10 99 00- - - що використовувалися0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 90- інші:
- - з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см-3:
8702 90 11 00- - - - нові0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 90 19 00- - - - що використовувалися0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см-3:
8702 90 31 00- - - - нові0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8702 90 39 00- - - - що використовувалися0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
 
686. Ставки податку для транспортних засобів, що використовувались понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з коефіцієнтом 20.
 
-434- Грановський О.М.
У пункті 62 розділу І внести такі зміни:
абзац ( тобто останній абзац пункту 215.3.5) викласти в такій редакції:
"Ставки податку для транспортних засобів, що використовувались понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з коефіцієнтом 50";
 
Враховано   Ставки податку для транспортних засобів, що використовувались понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з коефіцієнтом 50"
 
687. 215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
-435- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 62 розділу І законопроекту:
абзац сімнадцятий (щодо внесення змін до підпункту 215.3.51 пункту 215.3 статті 215) викласти в такій редакції:
"215.3.51. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі:";
 
Відхилено   215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
    -436- Осуховський О.І.
Пункт 215.3.5. редагувати шляхом виключення після слів "гоночні автомобілі" наступного уточнення: "у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД"
 
Відхилено    
688. Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
|8703 10 18 00- - інші0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрівдвигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00- - - нові0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як п'ять років1,094 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30- - - - понад п'ять років1,438 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00- - - нові0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90- - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,316 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
|8703 23 90 11- - - - - не більш як п'ять років1,643 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13- - - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31- - - - - не більш як п'ять років2,213 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33- - - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00- - - нові2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як п'ять років3,329 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30- - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00- - - нові0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90- - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90- - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як п'ять років1,923 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30- - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00- - - - інші2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90- - - що використовувалися:
8703 33 90 10- - - - не більш як п'ять років2,779 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30- - - - понад п'ять років4,715 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 90- інші:
8703 90 10 00- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00- - інші109,129 євро за 1 штуку
 
-437- Ревега О.В.
Внести зміни до п.п. 215.3.5-1 Податкового Кодексу України і викласти його у наступній редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
8703 22 90… що використовувалися:
8703 22 90 10… не більш як п'ять років0,4 євро з 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 11… не більш як п’ять років0,4 євро за куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 31… не більш як п’ять років0,4 євро за куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 10… не більш як п'ять років0,4 євро за куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 10… не більш як п'ять років0,4 євро за куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 10… не більш як п'ять років0,4 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб.см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 10… не більш як п'ять років0,4 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30… понад п'ять років0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
 
Відхилено   Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
|8703 10 18 00- - інші0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрівдвигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00- - - нові0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як п'ять років1,094 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30- - - - понад п'ять років1,438 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00- - - нові0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90- - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,316 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
|8703 23 90 11- - - - - не більш як п'ять років1,643 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13- - - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31- - - - - не більш як п'ять років2,213 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33- - - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00- - - нові2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як п'ять років3,329 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30- - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00- - - нові0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90- - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90- - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як п'ять років1,923 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30- - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00- - - - інші2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90- - - що використовувалися:
8703 33 90 10- - - - не більш як п'ять років2,779 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30- - - - понад п'ять років4,715 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 90- інші:
8703 90 10 00- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00- - інші109,129 євро за 1 штуку
 
689. 215.3.5-2. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
 
-438- Галасюк В.В.
Вовк В.І.
Пункт 62) розділу І законопроекту:
в новій редакції підпункту 215.3.5:
у підпункті 215.3.5-1 слова "у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД" замінити словами в дужках "у товарних позиціях 8702 та 8703 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД";
відповідно виключити із таблиці позицію 8703 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД, а саме цифри і слова "8703 90 10 00 - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами – 109,129 євро за 1 штуку";
доповнити новим положенням щодо внесення змін до підпункту 215.3.6 ПКУ такого змісту:
"у підпункті 215.3.6 слова "кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703" замінити словами "кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703, крім товарної позиції 8703 90 10 00"."
 
Відхилено   215.3.5-2. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
 
690. Код товару (продукції) згідно з
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8704Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
8704 10- автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі:
8704 10 10- - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
8704 10 10 10- - - вантажопідйомністю понад 75 т0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 10 10 90- - - інші0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 10 90- - інші:
8704 10 90 10- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 10 90 90- - - інші0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8704 21- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3:
8704 21 31 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 21 39 00- - - - - що використовувалися0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см-3:
8704 21 91 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 21 99 00- - - - - що використовувалися0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 22- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т:
8704 22 91 00- - - - нові0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 22 99 00- - - - що використовувалися0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 23- - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:
8704 23 91 00- - - - нові0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 23 99 00- - - - що використовувалися0,033 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
8704 31- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см-3:
8704 31 31 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 31 39 00- - - - - що використовувалися0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см-3:
8704 31 91 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 31 99 00- - - - - що використовувалися0,020 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 32- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:
8704 32 91 00- - - - нові0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 32 99 00- - - - що використовувалися0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна;
 
   Код товару (продукції) згідно з
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8704Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
8704 10- автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі:
8704 10 10- - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
8704 10 10 10- - - вантажопідйомністю понад 75 т0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 10 10 90- - - інші0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 10 90- - інші:
8704 10 90 10- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 10 90 90- - - інші0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8704 21- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3:
8704 21 31 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 21 39 00- - - - - що використовувалися0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см-3:
8704 21 91 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 21 99 00- - - - - що використовувалися0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 22- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т:
8704 22 91 00- - - - нові0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 22 99 00- - - - що використовувалися0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 23- - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:
8704 23 91 00- - - - нові0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 23 99 00- - - - що використовувалися0,033 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
8704 31- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см-3:
8704 31 31 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 31 39 00- - - - - що використовувалися0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см-3:
8704 31 91 00- - - - - нові0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 31 99 00- - - - - що використовувалися0,020 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 32- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:
8704 32 91 00- - - - нові0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8704 32 99 00- - - - що використовувалися0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна;
 
691. Ставки податку для транспортних засобів, що використовувались понад 8 років і відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з коефіцієнтом 20."
 
-439- Грановський О.М.
У пункті 62 розділу І внести такі зміни:
абзац ( тобто останній абзац пункту 215.3.5-2) викласти в такій редакції:
"Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються для автомобілів, що використовувались з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувались понад 8 років з коефіцієнтом – 50".
 
Враховано   Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються для автомобілів, що використовувались з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувались понад 8 років з коефіцієнтом – 50";
 
692. підпункт 215.3.7 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 215.3.7 викласти в такій редакції:
 
693. "215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
 
   "215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
 
694. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 10 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см -30,062 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 20Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см -3, але не більш як 250 см -30,062 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 30Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски: з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см -3, але не більш як 500 см -30,062 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 40 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 см -3, але не більш як 800 см -30,443 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 см -30,447 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски22 євро за 1 штуку"
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 10 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см -30,062 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 20Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см -3, але не більш як 250 см -30,062 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 30Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски: з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см -3, але не більш як 500 см -30,062 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 40 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 см -3, але не більш як 800 см -30,443 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 см -30,447 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски22 євро за 1 штуку"
 
695. доповнити підпунктами 215.3.9 - 215.3.10 в такій редакції:
 
   доповнити підпунктами 215.3.9 - 215.3.10 в такій редакції:
 
696. "215.3.9. електрична енергія:
 
   "215.3.9. електрична енергія:
 
697. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку (адвалорна)
2716 00 00 00
Електроенергія
відсотків
3,2
 
-440- Долженков О.В.
У пункті 62 Розділу І законопроекту в підпункті 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України цифру "3,2" замінити на цифру "3".
 
Відхилено   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку (адвалорна)
2716 00 00 00
Електроенергія
відсотків
3,2
 
    -441- Мартовицький А.В.
Таблицю абзацу 23 пункту 62 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку (адвалорна)
2716 00 00 00
Електроенергія
відсотків
3,0
 
Відхилено    
698. 215.3.10. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі від 2 до 5 відсотків.";
 
-442- Кобцев М.В.
Абзац останній пункту 62 ( щодо пункту 215.3.10) виключити.
 
Відхилено   215.3.10. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі від 2 до 5 відсотків.";
 
    -443- Добродомов Д.Є.
пункт 215.3.10. виключити.
 
Відхилено    
    -444- Журжій А.В.
В підпункті 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 замінити слова"від 2 до 5 відсотків" на "від 5 до 6 відсотків";
 
Відхилено    
    -445- Кривенко В.М.
Виключити з проекту змін до Податкового кодексу норму 215.3.10. щодо встановлення ставки податку за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості у розмірі від 2 до 5 відсотків та встановити єдину ставку в розмірі 5відсот..
 
Відхилено    
    -446- Кривошея Г.Г.
Підпункт 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 виключити
 
Відхилено    
699. 63) статтю 215-1 виключити;
 
   63) статтю 215-1 виключити;
 
700. 64) у статті 216:
 
   64) у статті 216:
 
701. пункт 216.7 виключити;
 
   пункт 216.7 виключити;
 
702. доповнити пунктами 216.9 - 216.11 такого змісту:
 
-447- Козаченко Л.П.
у пункті 64 абзаци третій – четвертий виключити
 
Відхилено   доповнити пунктами 216.9 - 216.11 такого змісту:
 
703. "216.9. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок - є дата надходження оплати за проданий товар.;
 
-448- Кобцев М.В.
Абзац 4 ( щодо пункту 216.9) пункту 64 виключити.
 
Відхилено   "216.9. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок - є дата надходження оплати за проданий товар.;
 
    -449- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 64 розділу І законопроекту:
абзац третій викласти в такій редакції:
"доповнити пунктом 216.9 такого змісту:";
абзаци четвертий та шостий (щодо доповнення статті 216 Податкового кодексу України пунктами 216.9 та 216.11) виключити;
 
Відхилено    
    -450- Єремеєв І.М.
Виключити пункти 216.9 – 216.11 статті 216 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нових положень цієї статті);
 
Відхилено    
    -451- Добродомов Д.Є.
пункт 216.9. виключити.
 
Відхилено    
    -452- Кривошея Г.Г.
Пункт 216.9 статті 216 виключити
 
Відхилено    
704. 216.10. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо постачання електроенергії є дата підписання акту прийому-передачі електроенергії.
 
   216.10. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо постачання електроенергії є дата підписання акту прийому-передачі електроенергії.
 
705. 216.11. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.";
 
-453- Осуховський О.І.
вилучити (виключити) з тексту законопроекту наступні позиції:
216.11. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу;
 
Відхилено   216.11. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.";
 
706. 65) статтю 219 виключити;
 
   65) статтю 219 виключити;
 
707. 66) у статті 220:
 
   66) у статті 220:
 
708. у назві після слова "податку" доповнити словами "з тютюнових виробів";
 
   у назві після слова "податку" доповнити словами "з тютюнових виробів";
 
709. пункт 220.2 викласти в редакції:
 
   пункт 220.2 викласти в редакції:
 
710. "220.2 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.";
 
   "220.2 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.";
 
711. у пункті 220.4:
 
   у пункті 220.4:
 
712. слова "забезпечує формування та" виключити;
 
   слова "забезпечує формування та" виключити;
 
713. слова "не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін." замінити цифрами та словами "не пізніше ніж 10 та 25 числа місяця";
 
   слова "не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін." замінити цифрами та словами "не пізніше ніж 10 та 25 числа місяця";
 
714. пункт 220.6 викласти в редакції:
 
   пункт 220.6 викласти в редакції:
 
715. "220.6. Декларація подається засобами електронного зв’язку в електронній формі уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), та вважається прийнятою за наявності квитанції про отримання податкової декларації засобами електронного зв’язку, що містить дату прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації.";
 
   "220.6. Декларація подається засобами електронного зв’язку в електронній формі уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), та вважається прийнятою за наявності квитанції про отримання податкової декларації засобами електронного зв’язку, що містить дату прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації.";
 
716. пункт 220.7 викласти в такій редакцій:
 
   пункт 220.7 викласти в такій редакцій:
 
717. "220.7. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) не пізніше ніж 10 числа запроваджуються з 15 числа місяця в якому подається декларація, а установлені не пізніше ніж 25 числа - з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом.";
 
   "220.7. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) не пізніше ніж 10 числа запроваджуються з 15 числа місяця в якому подається декларація, а установлені не пізніше ніж 25 числа - з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом.";
 
718. у пункті 220.9 слова "одного разу" замінити словами "двох разів";
 
   у пункті 220.9 слова "одного разу" замінити словами "двох разів";
 
719. пункт 220.10 виключити;
 
   пункт 220.10 виключити;
 
720. 67) у статті 221:
 
   67) у статті 221:
 
721. пункт 221.3 доповнити словами "збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну";
 
-454- Журжій А.В.
нової редакції пункту 221.3 статті 221 видалити слова "збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну";
нової редакції пункту 221.4 статті 221 видалити слова "та правильності нарахування акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну";
 
Відхилено   пункт 221.3 доповнити словами "збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну";
 
    -455- Єремеєв І.М.
Виключити пункти 221.3 і 221.4 статті 221 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нової редакції цих пунктів);
 
Відхилено    
    -456- Добродомов Д.Є.
У пункті 221.3:
слова "…збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну" виключити;
слова "…та правильності нарахування акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, здійснюють контролюючі органи" виключити.
 
Відхилено    
    -457- Кривенко В.М.
виключити з проекту відповідні зміни до п. 221.3 статті 21 Податкового кодексу
 
Відхилено    
    -458- Кужель О.В.
Абзац перший пункту 67 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"221.3. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках збільшеними:
- на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (крім тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20);
- на суму не більш ніж 1,8 гривні для з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20.";
 
Відхилено    
    -459- Москаленко Я.М.
Пункт 221.3. статті 221 законопроекту змІН до Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
"За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках збільшеними:
- на суму акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (крім тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20);
- на суму не більш ніж 1,8 гривні для з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів за кодами товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 і 2402 20 90 20".
 
Відхилено    
722. у пункті 221.4 після слів "або імпортерами таких виробів" доповнити словами "та правильності нарахування акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, ";
 
   у пункті 221.4 після слів "або імпортерами таких виробів" доповнити словами "та правильності нарахування акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, ";
 
723. 68) у статті 222:
 
   68) у статті 222:
 
724. у підпункті 222.1.1 пункту 222.1 слова "виробниками підакцизних товарів (продукції)" замінити словами "платниками акцизного податку";
 
-460- Кобцев М.В.
Абзаци 2 ( щодо 222.1.1)та 5-8 ( щодо 222.3)пункту 68 виключити.
 
Відхилено   у підпункті 222.1.1 пункту 222.1 слова "виробниками підакцизних товарів (продукції)" замінити словами "платниками акцизного податку";
 
    -461- Добродомов Д.Є.
у підпункті 222.1.1 слова "платниками акцизного податку" замінити словами "виробниками підакцизних товарів (продукції)".
 
Відхилено    
725. пункт 222.2 доповнити підпунктом 222.2.4 такого змісту:
 
-462- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 68 розділу І законопроекту абзаци третій – восьмий (щодо доповнення пункту 222.2 статті 222 Податкового кодексу України підпунктом 222.2.4 та новим пунктом 222.3) виключити;
 
Відхилено   пункт 222.2 доповнити підпунктом 222.2.4 такого змісту:
 
726. "222.2.4. Платники акцизного податку при зверненні до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.";
 
-463- Єремеєв І.М.
Виключити підпункт 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нового положення);
 
Відхилено   "222.2.4. Платники акцизного податку при зверненні до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.";
 
    -464- Осуховський О.І.
вилучити (виключити) з тексту законопроекту наступні позиції:
222.2.4. Платники акцизного податку при зверненні до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль зобов'язані пред'явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.
 
Відхилено    
727. доповнити пунктом 222.3 такого змісту:
 
-465- Козаченко Л.П.
у пункті 68 абзаци п’ятий – восьмий виключити
 
Відхилено   доповнити пунктом 222.3 такого змісту:
 
    -466- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 222.3 статті 222 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нового положення);
 
Відхилено    
728. "222.3. Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
 
-467- Добродомов Д.Є.
Пункт 222.3 виключити.
 
Відхилено   "222.3. Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
 
    -468- Кривошея Г.Г.
Пункт 222.3 статті 222 виключити
 
Відхилено    
729. 222.3.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.
 
-469- Кривошея Г.Г.
Підпункт 222.3.1 пункту 222.3 статті 222 виключити
 
Відхилено   222.3.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.
 
730. 222.3.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.";
 
-470- Кривошея Г.Г.
Підпункт 222.3.2 пункту 222.3 статті 222 виключити
 
Відхилено   222.3.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.";
 
731. 69) у статті 223:
 
   69) у статті 223:
 
732. пункт 223.2 статті 223 викласти в такій редакції:
 
   пункт 223.2 статті 223 викласти в такій редакції:
 
733. "223.2. Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених або переобладнаних на митній території України; імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів; суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; оптовий постачальник електричної енергії подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.";
 
-471- Козаченко Л.П.
в абзаці третьому пункту 69 слова "суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів" виключити.
 
Відхилено   "223.2. Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених або переобладнаних на митній території України; імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів; суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; оптовий постачальник електричної енергії подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.";
 
    -472- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 223.2 статті 223 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нової редакції цього пункту);
 
Відхилено    
    -473- Добродомов Д.Є.
У пункті 223.2 слова "суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів". виключити
 
Відхилено    
    -474- Продан О.П.
Ковальчук Н.В.
Дубневич Я.В.
У пункті 69 розділу І законопроекту у абзаці третьому слова "або переобладнаних" та "суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; оптовий постачальник електричної енергії" виключити;
 
Відхилено    
    -475- Кривошея Г.Г.
Пункт 223.2 статті 223 виключити
 
Відхилено    
734. 70) у статті 226:
 
   70) у статті 226:
 
735. у пункті 226.6 слова та цифри "від 1, 2" виключити;
 
   у пункті 226.6 слова та цифри "від 1, 2" виключити;
 
736. пункт 226.7 викласти в такій редакції:
 
   пункт 226.7 викласти в такій редакції:
 
737. "Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.";
 
-476- Єремеєв І.М.
Виключити пункт 226.7 статті 226 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нової редакції цього пункту);
 
Відхилено   "Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.";
 
    -477- Добродомов Д.Є.
У пункті 226.7 слова "крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв" виключити
 
Відхилено    
738. 71) у статті 227:
 
   71) у статті 227:
 
739. у пункті 227.1 після слів "з іноземними виробниками" доповнити словами "або іншими нерезидентами";
 
   у пункті 227.1 після слів "з іноземними виробниками" доповнити словами "або іншими нерезидентами";
 
740. пункт 227.4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 227.4 викласти в такій редакції:
 
741. "227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним суб’єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України";
 
   "227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним суб’єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України";
 
742. 72) у пункті 228.8 статті 228 слова "виробники такої продукції" замінити словами "покупці марок";
 
   72) у пункті 228.8 статті 228 слова "виробники такої продукції" замінити словами "покупці марок";
 
743. 73) у статті 229:
 
   73) у статті 229:
 
744. у підпунктах 229.2.1, 229.2.3 пункту 229.2 та підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 пункту 229.3 цифри "2710 11 11 00" замінити цифрами та розділовими знаками "2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90";
 
   у підпунктах 229.2.1, 229.2.3 пункту 229.2 та підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 пункту 229.3 цифри "2710 11 11 00" замінити цифрами та розділовими знаками "2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90";
 
745. у підпункті 229.4.1 пункту 229.4 та підпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту 229.5 цифри та розділові знаки "2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00" замінити цифрами та розділовими знаками "2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 00; 2710 19 11 10; 2710 19 11 20; 2710 19 11 90; 2710 19 15 10; 2710 19 15 20; 2710 19 15 90";
 
   у підпункті 229.4.1 пункту 229.4 та підпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту 229.5 цифри та розділові знаки "2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00" замінити цифрами та розділовими знаками "2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 00; 2710 19 11 10; 2710 19 11 20; 2710 19 11 90; 2710 19 15 10; 2710 19 15 20; 2710 19 15 90";
 
746. підпункт 229.6.1 пункту 229.6 доповнити абзацом такого змісту:
 
   підпункт 229.6.1 пункту 229.6 доповнити абзацом такого змісту:
 
747. "Операції з передачі у рамках єдиного технологічного циклу речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (код 2707 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД) у межах однієї юридичної особи здійснюються без оформлення податкового векселя з обов’язковим підтвердженням цільового використання таких речовин в порядку, передбаченому цим пунктом цієї статті для операцій з оформленням податкового векселя";
 
   "Операції з передачі у рамках єдиного технологічного циклу речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (код 2707 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД) у межах однієї юридичної особи здійснюються без оформлення податкового векселя з обов’язковим підтвердженням цільового використання таких речовин в порядку, передбаченому цим пунктом цієї статті для операцій з оформленням податкового векселя";
 
748. 74) у статті 230:
 
-478- Єремеєв І.М.
Виключити пункти 230.1, 230.5, 230.7, 230.11, 230.12, 230.19, 230.20, 230.22, 230.23 статті 230 розділу VІ законопроекту (в частині запровадження нової редакції цих пунктів);
 
Відхилено   74) у статті 230:
 
749. у пунктах 230.1, 230.7, 230.11, підпунктах "а", "в", "ґ", "д", "е" пункту 230.12, підпункті "б" пункту 230.19 після слів "лікеро-горілчаних виробів" доповнити словами "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";
 
   у пунктах 230.1, 230.7, 230.11, підпунктах "а", "в", "ґ", "д", "е" пункту 230.12, підпункті "б" пункту 230.19 після слів "лікеро-горілчаних виробів" доповнити словами "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";
 
750. в абзаці другому пункту 230.1 після слів "Акцизні склади" доповнити словами "на території яких виробляється спирт етиловий, ";
 
   в абзаці другому пункту 230.1 після слів "Акцизні склади" доповнити словами "на території яких виробляється спирт етиловий, ";
 
751. пункті 230.5 викласти в такій редакції:
 
   пункті 230.5 викласти в такій редакції:
 
752. "230.5. Представник (представники) контролюючого органу здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за наявністю витратомірів-лічильників та інших вимірювальних приладів; дотриманням установленого порядку відпуску спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, та сплати податку з них."
 
   "230.5. Представник (представники) контролюючого органу здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за наявністю витратомірів-лічильників та інших вимірювальних приладів; дотриманням установленого порядку відпуску спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, та сплати податку з них."
 
753. у підпункті "а" пункту 230.12 після слів "витратомірів-лічильників" доповнити словами "та інших вимірювальних приладів";
 
   у підпункті "а" пункту 230.12 після слів "витратомірів-лічильників" доповнити словами "та інших вимірювальних приладів";
 
754. у підпункті "б" пункту 230.19 слова "подібні пристрої" замінити словами "вимірювальні прилади";
 
   у підпункті "б" пункту 230.19 слова "подібні пристрої" замінити словами "вимірювальні прилади";
 
755. доповнити пунктами 230.20 - 230.23 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 230.20 - 230.23 такого змісту:
 
756. "230.20. Під час відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу заповнюється товарно-транспортна накладна, зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, в якій представник контролюючого органу на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
 
   "230.20. Під час відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу заповнюється товарно-транспортна накладна, зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, в якій представник контролюючого органу на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
 
757. 230.21. Усі документи, які є підставою для відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, обов'язково перевіряються представником контролюючого органу на акцизному складі.
 
   230.21. Усі документи, які є підставою для відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, обов'язково перевіряються представником контролюючого органу на акцизному складі.
 
758. 230.22. Під час ввезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу на акцизний склад представник контролюючого органу робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису, зазначення часу в'їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис в журналі реєстрації отримання нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
 
   230.22. Під час ввезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу на акцизний склад представник контролюючого органу робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису, зазначення часу в'їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис в журналі реєстрації отримання нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.
 
759. 230.23. Транспортування нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється."
 
   230.23. Транспортування нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється."
 
760. 75) розділ VІІ "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу" виключити;
 
   75) розділ VІІ "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу" виключити;
 
761. 76) пункт 240.2 статті 240 виключити;
 
   76) пункт 240.2 статті 240 виключити;
 
762. 77) статтю 241 виключити;
 
   77) статтю 241 виключити;
 
763. 78) підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 виключити;
 
   78) підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 виключити;
 
764. 79) статтю 244 виключити;
 
   79) статтю 244 виключити;
 
765. 80) у статті 249:
 
   80) у статті 249:
 
766. у пункті 249.1 слова та цифри " (крім тих, які визначені пунктом 240.2 цього Кодексу), податковими агентами (які визначені підпунктом 241.2.1 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу). Податкові агенти, які визначені підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення" виключити;
 
   у пункті 249.1 слова та цифри " (крім тих, які визначені пунктом 240.2 цього Кодексу), податковими агентами (які визначені підпунктом 241.2.1 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу). Податкові агенти, які визначені підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення" виключити;
 
767. пункт 249.4 виключити;
 
   пункт 249.4 виключити;
 
768. 81) у статті 250:
 
   81) у статті 250:
 
769. у пункті 250.2 слова та цифри ", крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти" та ", за винятком податкових агентів, визначених підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної декларації" виключити;
 
   у пункті 250.2 слова та цифри ", крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти" та ", за винятком податкових агентів, визначених підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної декларації" виключити;
 
770. підпункт 250.2.2 пункту 250.2 виключити;
 
   підпункт 250.2.2 пункту 250.2 виключити;
 
771. у пункті 250.5 слова та цифри ", крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти" виключити;
 
   у пункті 250.5 слова та цифри ", крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти" виключити;
 
772. 82) розділ ІХ "Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України" викласти у такій редакції:
 
   82) розділ ІХ "Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України" викласти у такій редакції:
 
773. "Розділ ІХ. Рентна плата
 
   "Розділ ІХ. Рентна плата
 
774. Стаття 251. Склад рентної плати
 
   Стаття 251. Склад рентної плати
 
775. 251.1. Рентна плата складається з:
 
   251.1. Рентна плата складається з:
 
776. 251.1.1. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
   251.1.1. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
777. 251.1.2. рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 
   251.1.2. рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 
778. 251.1.3. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
 
   251.1.3. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
 
779. 251.1.4. рентної плати за спеціальне використання води;
 
   251.1.4. рентної плати за спеціальне використання води;
 
780. 251.1.5. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
 
-479- Кужель О.В.
У пункті 81 розділу І законопроекту частину 251.1. статті 251. "Склад рентної плати", доповнити підпунктами наступного змісту:
"251.1.6. рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;
251.1.7. рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України;
251.1.8. рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами територією України, 251.1.7. 251.1.9. рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;";
 
Відхилено   251.1.5. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
 
781. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 
   Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 
782. 252.1. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники рентної плати)
 
   252.1. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники рентної плати)
 
783. 252.1.1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі - спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.
 
   252.1.1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі - спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.
 
784. 252.1.2. У разі укладення власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів.
 
   252.1.2. У разі укладення власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів.
 
785. 252.1.3. Платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору, на якого згідно з його умовами покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), за умови, що один з учасників зазначеного договору має відповідний спеціальний дозвіл. Облік результатів спільної діяльності ведеться таким учасником окремо від обліку його господарської діяльності. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   252.1.3. Платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору, на якого згідно з його умовами покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), за умови, що один з учасників зазначеного договору має відповідний спеціальний дозвіл. Облік результатів спільної діяльності ведеться таким учасником окремо від обліку його господарської діяльності. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
786. 252.1.4. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб'єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
 
   252.1.4. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб'єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
 
787. 252.1.5. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб'єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників).
 
   252.1.5. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб'єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників).
 
788. 252.2. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють для цілей оподаткування окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.
 
   252.2. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють для цілей оподаткування окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.
 
789. 252.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать:
 
   252.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать:
 
790. 252.3.1. обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
 
   252.3.1. обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
 
791. 252.3.2. обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.
 
   252.3.2. обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.
 
792. 252.4. До об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:
 
   252.4. До об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:
 
793. 252.4.1. не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів, і прісні підземні води до 20 метрів;
 
   252.4.1. не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів, і прісні підземні води до 20 метрів;
 
794. 252.4.2. видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
   252.4.2. видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
795. 252.4.3. корисні копалини, видобуті з надр під час створення, використання, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
   252.4.3. корисні копалини, видобуті з надр під час створення, використання, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
 
796. 252.4.4. дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі запасів корисних копалин, що видобуваються під час розробки родовищ корисних копалин або під час будівництва та експлуатації підземних споруд, і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за винятком обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 
   252.4.4. дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі запасів корисних копалин, що видобуваються під час розробки родовищ корисних копалин або під час будівництва та експлуатації підземних споруд, і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за винятком обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 
797. 252.4.5. видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;
 
   252.4.5. видобуті корисні копалини, які без набуття та/або збереження платником права власності на такі корисні копалини відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологічного проекту розробки запасів корисних копалин відповідної ділянки надр спрямовуються на формування запасів корисних копалин техногенного родовища;
 
798. 252.4.6. обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до вимог цього Кодексу, який визначається платником рентної плати за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених ним відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;
 
   252.4.6. обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до вимог цього Кодексу, який визначається платником рентної плати за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених ним відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу;
 
799. 252.4.7. обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території;
 
-480- Долженков О.В.
У пункті 82 Розділу І законопроекту:
1) пункт 252.4 статті 252 доповнити підпунктами 252.4.8, 252.4.9 наступного змісту:
"252.4.8 Обсяги газу (метану) вугільних родовищ видобуті (вилучені) з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, а також відпрацьованих вугільних родовищ, в тому числі під час геологічного вивчення, з метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації зазначених об'єктів, за умови, що зазначені обсяги газу (метану) вугільних родовищ видобуваються (вилучаються) лише з метою вентиляції та дегазації на виконання вимог Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".
252.4.9 Обсяги газу (метану) вугільних родовищ видобуті (вилучені) з вугільних пластів, які використовуються на умовах споживання альтернативних видів палива згідно Закону України "Про альтернативні види палива". "
 
Відхилено   252.4.7. обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами, в частині обсягів, що використовуються для лікування на їх території;
 
800. 252.5. Види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
 
   252.5. Види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
 
801. 252.6. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства).
 
   252.6. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства).
 
802. 252.7. Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величин:
 
-481- Долженков О.В.
З пункту 252.7 статті 252 виключити словосполучення "готової продукції"
 
Відхилено   252.7. Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величин:
 
803. 252.7.1. за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   252.7.1. за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
804. 252.7.2. за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.
 
-482- Долженков О.В.
Доповнити підпункт 252.7.2 пункту 252.7 статті 252 абзацом наступного змісту:
"Якщо підприємство платник фактично не проводило реалізацію корисної копалини без первинної переробки, то вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр за розрахунковою сумою згідно з підпунктом 252.7.2 пункту 252.7 цієї статті.[0]"
 
Відхилено   252.7.2. за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.
 
805. 252.8. У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
   252.8. У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
806. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urаls", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом визначена за інформацією міжнародного агентства (котирування UrаlsМеdіtеrrаnеаn та UrаlsRоttеrdаm). При визначенні фактичної ціни реалізації для нафти, конденсату використовуються середній показник місткості барелів в 1 тонні нафти марки "Urаls" у розмірі 7, 28.
 
   Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urаls", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом визначена за інформацією міжнародного агентства (котирування UrаlsМеdіtеrrаnеаn та UrаlsRоttеrdаm). При визначенні фактичної ціни реалізації для нафти, конденсату використовуються середній показник місткості барелів в 1 тонні нафти марки "Urаls" у розмірі 7, 28.
 
807. Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих у світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, які визначаються на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства), за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
 
-483- Шпенов Д.Ю.
В третьому абзаці пункту 252.8. статті 252 Податкового кодексу України (в редакції, запропонованій законопроектом)
після слів "Фактична ціна реалізації для руд" додати слова " (крім залізної)" та виключити слово "залізорудного"
 
Відхилено   Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих у світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, які визначаються на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства), за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
 
808. У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду руди, що не може бути нижче ціни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, у попередньому звітному (податковому) періоді.
 
-484- Шпенов Д.Ю.
В абзаці четвертому пункту 252.8. статті 252 Податкового кодексу України (в редакції, запропонованій законопроектом)
після слів "У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну реалізації для руд" додати слова " (крім залізної)"
 
Відхилено   У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду руди, що не може бути нижче ціни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, у попередньому звітному (податковому) періоді.
 
809. Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:
 
   Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:
 
810. для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";
 
   для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";
 
811. для іншого газу природного - ціна, що дорівнює граничному (максимальному) рівню ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
   для іншого газу природного - ціна, що дорівнює граничному (максимальному) рівню ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
812. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
813. Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період, зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.
 
   Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період, зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.
 
814. Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов’язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов’язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські зобов’язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за зазначеним договором.
 
   Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов’язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов’язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські зобов’язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за зазначеним договором.
 
815. Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, обраховується в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.
 
   Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, обраховується в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.
 
816. 252.9. До витрат платника рентної плати, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:
 
   252.9. До витрат платника рентної плати, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:
 
817. 252.9.1. витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника рентної плати (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:
 
   252.9.1. витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) із складу готової продукції платника рентної плати (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:
 
818. з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншими видами транспорту;
 
   з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншими видами транспорту;
 
819. із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;
 
   із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;
 
820. з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;
 
   з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;
 
821. з оплатою транспортно-експедиторських послуг;
 
   з оплатою транспортно-експедиторських послуг;
 
822. 252.9.2. витрати з обов’язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;
 
   252.9.2. витрати з обов’язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;
 
823. 252.9.3. митні платежі у разі реалізації за межі митної території України.
 
   252.9.3. митні платежі у разі реалізації за межі митної території України.
 
824. 252.10. Вартість одиниці кожного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником рентної плати від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до пункту 252.8 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції такого платника.
 
   252.10. Вартість одиниці кожного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником рентної плати від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до пункту 252.8 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції такого платника.
 
825. 252.11. У разі обчислення вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період включаються:
 
   252.11. У разі обчислення вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період включаються:
 
826. 252.11.1. матеріальні витрати, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із:
 
   252.11.1. матеріальні витрати, у тому числі витрати, пов’язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із:
 
827. зберіганням;
 
   зберіганням;
 
828. транспортуванням;
 
   транспортуванням;
 
829. пакуванням;
 
   пакуванням;
 
830. проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі Іцього Кодексу, для реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі Іцього Кодексу, для реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
831. виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
 
   виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);
 
832. 252.11.2. витрати з оплати праці, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   252.11.2. витрати з оплати праці, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
833. 252.11.3. витрати з ремонту основних засобів, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   252.11.3. витрати з ремонту основних засобів, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
834. 252.11.4. інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника рентної плати, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилась у зв’язку із сезонними умовами проведення видобувних робіт крім витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
 
   252.11.4. інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника рентної плати, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилась у зв’язку із сезонними умовами проведення видобувних робіт крім витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:
 
835. які виникають в результаті формування фінансових резервів;
 
   які виникають в результаті формування фінансових резервів;
 
836. на сплату процентів боргових зобов’язань платника рентної плати;
 
   на сплату процентів боргових зобов’язань платника рентної плати;
 
837. на внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
   на внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 
838. на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
 
   на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
 
839. 252.12. Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:
 
   252.12. Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:
 
840. 252.12.1. сума нарахованої амортизації, крім суми нарахованої амортизації на основні засоби і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов’язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
   252.12.1. сума нарахованої амортизації, крім суми нарахованої амортизації на основні засоби і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов’язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
 
841. 252.12.2. сума амортизації витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
   252.12.2. сума амортизації витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).
 
842. 252.13. У разі якщо мають місце державні субвенції для гірничих підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.
 
   252.13. У разі якщо мають місце державні субвенції для гірничих підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.
 
843. 252.14. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.
 
   252.14. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.
 
844. У разі якщо після виникнення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини) інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничого підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником рентної плати визнані та виконані відповідні зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з рентної плати для нового відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукції гірничого підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.
 
   У разі якщо після виникнення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини) інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничого підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником рентної плати визнані та виконані відповідні зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з рентної плати для нового відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукції гірничого підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.
 
845. 252.15. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).
 
   252.15. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).
 
846. 252.16. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:
 
   252.16. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:
 
847. Цр = Вмп + (Вмп х Крмпе),
Vмп
 
   Цр = Вмп + (Вмп х Крмпе),
Vмп
 
848. де Вмп - витрати, обчислені згідно з пунктами 252.11 - 252.15 цієї статті (у гривнях);
 
   де Вмп - витрати, обчислені згідно з пунктами 252.11 - 252.15 цієї статті (у гривнях);
 
849. Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов'язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України;
 
   Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов'язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України;
 
850. Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.
 
   Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.
 
851. 252.17. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника рентної плати на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.
 
-485- Шпенов Д.Ю.
Пункт 252.17. статті 252 Податкового кодексу України (в редакції, запропонованій законопроектом) викласти в наступній редакції:
"Вартість руд залізної, урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж), огрудкування/агломерування та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин за формулою:
Цр (база) = (Цр – ПДВ - В перер - В достав) вміст, де
Цр - ціна реалізації за податковий (звітний) період
ПДВ – податок на додану вартість
В перер - витрати платника на збагачення (афінаж), огрудкування/агломерування
В достав - витрати платника на доставку (внутрішні та зовнішні перевезення, транспортування) споживачу
Вміст відсоток - частка (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин"
 
Відхилено   252.17. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника рентної плати на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.
 
852. 252.18. Податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами для відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
   252.18. Податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами для відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
 
853. Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,
 
   Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,
 
854. де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
 
   де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
 
855. Вкк - вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктами 252.7 - 252.17 цієї статті;
 
   Вкк - вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктами 252.7 - 252.17 цієї статті;
 
856. Свнз - величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 252.20 цієї статті;
 
   Свнз - величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 252.20 цієї статті;
 
857. Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 252.22 цієї статті.
 
   Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 252.22 цієї статті.
 
858. 252.19. Обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 
   252.19. Обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 
859. Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
 
   Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.
 
860. 252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
 
-486- Мартиненко М.В.
в пункті 82 розділу І пункт 252.20 статі 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин розділу ІХ "Рентна плата" в частині визначення ставок по газу природному викласти в такій редакції:
"1.1. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначені пунктом цього Кодексу, встановлюються на період, визначений абзацом першим цього підрозділу, у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємствуСтавка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
Вуглеводні -1), 2):
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, видобутий з покладів до 5000 метрів20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
природний газ, видобутий з покладів глибиною до 3000 метрів35,00
природний газ, видобутий з покладів глибиною від 3000 метрів до 5000 метрів 28,00
природний газ, видобутий з покладів на глибині понад 5000 метрів15,00"
-1)В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості видобутих корисних копалин.
-2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин."
 
Відхилено   252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
 
861. Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємствуСтавка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів5,00
залізна руда2)8,00
урановмісні (в технологічному розчині)5,00
інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів5,00
енергетичні корисні копалини:
вугілля:
коксівне1,50
енергетичне0,75
антрацит1,00
буре1,00
торф1,00
вуглеводні:
нафта, конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів21,00
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів28,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів15,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди)5,00
 
-487- Шпенов Д.Ю.
У пункті 252.20 статті 252 в таблиці розмір ставки (відсотка від вартості товарної продукції гірничого підприємства)
для залізної руди замість 8відсот. встановити 5відсот..
 
Відхилено   Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємствуСтавка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів5,00
залізна руда2)8,00
урановмісні (в технологічному розчині)5,00
інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів5,00
енергетичні корисні копалини:
вугілля:
коксівне1,50
енергетичне0,75
антрацит1,00
буре1,00
торф1,00
вуглеводні:
нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів39,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів18,00
Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів42,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів18,00
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів28,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів15,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди)5,00
 
    -488- Насіров Р.М.
У підпункті 252.20 статті 252. пункту 1 розділуІ:
Слова та цифри:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів21,00
замінити словами та цифрами
Нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів39,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів18,00
конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів42,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів18,00
 
Враховано    
    -489- Мартовицький А.В.
В таблиці абзацу 121 пункту 123 Розділу І законопроекту слова та цифри
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів20,00"
замінити словами та цифрами
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів15,00"
 
Відхилено    
    -490- Бєлькова О.В.
Підпункт 252.20 статті 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин пункту 1 розділу І
викласти в такій редакції:
1.1. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначені пунктом цього Кодексу, встановлюються на період, визначений абзацом першим цього підрозділу, у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємствуСтавка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, де один з учасників є підприємством, частка держави у статутному капіталі якого прямо або опосередковано становить 25 відсотків та більше55,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, видобутий з покладів до 4500 метрів20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, видобутий з покладів понад 4500 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
природний газ, видобутий з покладів до 3000 метрів35,00
природний газ, видобутий покладів від 3000 метрів до 4500 метрів 28,00
природний газ, видобутий понад 4500 метрів15,00
 
Відхилено    
862. -1) Рентна плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у підпункті 252.1.5 пункту 252.1 цієї статті, застосовується за ставками, визначеними у підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 цього Кодексу.
 
-491- Дзюблик П.В.
Кривенко В.В.
Пункт 252.20 викласти у такій редакції:
"252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємствуСтавка, відсоток від рної продукції гірничого підприємства
Корисні копалини загальнодержавного значення
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів5,00
залізна руда2)8,00
урановмісні (в технологічному розчині)5,00
інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів5,00
енергетичні корисні копалини:
вугілля:
коксівне1,50
енергетичне0,75
антрацит1,00
буре1,00
торф1,00
вуглеводні:
нафта, конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів21,00
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів28,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів15,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди)5,00
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна7,5
гіпс7,5
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк7,5
Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)7,5
Сировина піщано-гравійна:
сировина піщано-гравійна5,0
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо5,0
Сировина цегельно-черепична5,0
-1) Рентна плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у підпункті 252.1.5 пункту 252.1 цієї статті, застосовується за ставками, визначеними у підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 цього Кодексу.
2) До ставки застосовується коефіцієнт, який дорівнює частці заліза в товарній продукції.".
 
Відхилено   -1) Рентна плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у підпункті 252.1.5 пункту 252.1 цієї статті, застосовується за ставками, визначеними у підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 цього Кодексу.
 
863. -2) До ставки застосовується коефіцієнт, який дорівнює частці заліза в товарній продукції.
 
   -2) До ставки застосовується коефіцієнт, який дорівнює частці заліза в товарній продукції.
 
864. 252.21. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок реалізації діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотки від вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.
 
   252.21. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок реалізації діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотки від вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.
 
865. Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм), визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку.
 
   Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм), визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку.
 
866. Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.
 
   Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.
 
867. Положення цього пункту поширюються на:
 
   Положення цього пункту поширюються на:
 
868. підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 25 відсотків та більше;
 
   підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 25 відсотків та більше;
 
869. господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;
 
   господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;
 
870. дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;
 
   дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;
 
871. учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.
 
   учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.
 
872. 252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
 
   252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
 
873. Критерії застосування коефіцієнтаВеличина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини*0,50
Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,79
Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,61
Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,96
Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату*0,95
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ0,50
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)2,0
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами0,85
Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси0,01
Видобування запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів, крім вуглеводневої сировини0,70
Видобування запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,88
Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,77
Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,97
Видобування запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,96
Видобування підземним шахтним способом з глибини понад 300 метрів залізної руди для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 35 відсотків0,25
 
   Критерії застосування коефіцієнтаВеличина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини*0,50
Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,79
Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,61
Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,96
Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату*0,95
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ0,50
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)2,0
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами0,85
Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси0,01
Видобування запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів, крім вуглеводневої сировини0,70
Видобування запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,88
Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,77
Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,97
Видобування запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,96
Видобування підземним шахтним способом з глибини понад 300 метрів залізної руди для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 35 відсотків0,25
 
874. * За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов’язань.
 
   * За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов’язань.
 
875. До визначених у пункті 252.20 цієї статті ставок рентної плати за користування надрами для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну відповідного виду товарної продукції, за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України. Під базовою ціною розуміється середня ціна, обчислена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді, станом на 1 квітня 2014 року і офіційно оприлюднена.
 
-492- Долженков О.В.
В пункті 82 законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
"До визначених у пункті 252.20 цієї статті ставок рентної плати за користування надрами для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну відповідного виду товарної продукції, за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України. Під базовою ціною розуміється середня ціна, обчислена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді, станом на 1 квітня 2014 року і офіційно оприлюднена.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби."
 
Враховано      
876. Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
 
   Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
 
877. Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
   Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
878. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
 
879. 252.23. Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.
 
   252.23. Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.
 
880. Податкові декларації з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною відповідно до пункту 252.1 цієї статті починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір зареєстровано у контролюючих органах.
 
   Податкові декларації з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною відповідно до пункту 252.1 цієї статті починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір зареєстровано у контролюючих органах.
 
881. 252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, визначають у податковій декларації податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
 
   252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, визначають у податковій декларації податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
 
882. Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб’єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.
 
   Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб’єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.
 
883. 252.25. Платник рентної плати та уповноважена особа сплачують податкові зобов’язання:
 
   252.25. Платник рентної плати та уповноважена особа сплачують податкові зобов’язання:
 
884. 252.25.1. за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
 
   252.25.1. за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
 
885. 252.25.2. за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
   252.25.2. за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
 
886. 252.26. Подання декларації, строки сплати, відповідальність платників та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
   252.26. Подання декларації, строки сплати, відповідальність платників та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
887. Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
   Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
888. 253.1. Платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для:
 
   253.1. Платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для:
 
889. 253.1.1. зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
 
   253.1.1. зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
 
890. 253.1.2. витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;
 
   253.1.2. витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;
 
891. 253.1.3. вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
 
   253.1.3. вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
 
892. 253.1.4. зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
 
   253.1.4. зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
 
893. 253.1.5. провадження інших видів господарської діяльності.
 
   253.1.5. провадження інших видів господарської діяльності.
 
894. 253.2. Не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, військові частини, заклади, установи і організації Збройних Сил України та інші військові формування, утворені відповідно до закону, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
 
   253.2. Не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, військові частини, заклади, установи і організації Збройних Сил України та інші військові формування, утворені відповідно до закону, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
 
895. 253.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:
 
   253.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:
 
896. 253.3.1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
 
   253.3.1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
 
897. 253.3.2. для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);
 
   253.3.2. для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);
 
898. 253.3.3. для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).
 
   253.3.3. для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).
 
899. 253.4. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:
 
   253.4. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:
 
900. 253.4.1. за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
 
   253.4.1. за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
 
901. 253.4.2. за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.
 
   253.4.2. за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.
 
902. 253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
 
   253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
 
903. Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму
0,3
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктівкуб. метрів
0,3
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів
0,85
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин—"—
0,49
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів—"—
0,36
провадження іншої господарської діяльності—"—1,19
 
   Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму
0,3
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктівкуб. метрів
0,3
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів
0,85
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин—"—
0,49
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів—"—
0,36
провадження іншої господарської діяльності—"—1,19
 
904. 253.6. Подання декларації, строки сплати, відповідальність платників та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
   253.6. Подання декларації, строки сплати, відповідальність платників та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
905. Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
 
   Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
 
906. 254.1. Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
 
   254.1. Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
 
907. 254.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
 
   254.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
 
908. 254.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
 
   254.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
 
909. 254.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
 
   254.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
 
910. 254.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
 
   254.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
 
911. 254.2. Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.
 
   254.2. Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.
 
912. 254.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.
 
   254.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.
 
913. 254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються у таких розмірах:
 
   254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються у таких розмірах:
 
914. Вид радіозв'язкуДіапазон радіочастотСтавка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби0,03 - 300 ГГц0,84
2.Радіозв'язок:
- фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб;0,03 - 470 МГц817,24
- морської радіослужби0,03 - 470 МГц408,62
3.Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації30 - 470 МГц817,24
4.Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів30 - 470 МГц409,90
5.Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів1427- 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 -5850 МГц20,64*
6.Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ30 - 3000 МГц41,24
7.Транкінговий радіозв'язок30 - 470 МГц2534,18
8.Пошуковий радіозв'язок30 - 960 МГц32689,28
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц82,48
10.Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц54,14
11.Стільниковий радіозв'язок300 - 2200 МГц20366,34*
12.Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц36,10*
12,90*
13.Передавання звуку залежно від потужності:30 кГц - 30 МГц
до 1 кВт включно979,64
від 1,1 до 10 кВт включно1472,06
від 10,1 до 100 кВт включно2083,06
від 101 до 500 кВт включно2451,70
від 501 кВт і вище4073,26
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:30 - 300 МГц
від 1 до 10 Вт включно41,24
від 10,1 до 100 Вт включно123,76
від 101 Вт до 1 кВт включно203,66
від 1,1 до 5 кВт включно327,42
від 5,1 до 20 кВт включно613,58
від 20,1 кВт і вище817,24
15.Передавання звуку залежно від потужності:66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
до 100 Вт включно306,78
від 101 Вт до 1 кВт включно613,58
від 1,1 до 10 кВт включно979,64
від 10,1 кВт і вище1227,12
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:300 - 880 МГц
до 10 Вт включно28,36
від 10,1 до 100 Вт включно56,72
від 101 Вт до 1 кВт включно123,76
від 1,1 до 5 кВт включно244,94
від 5,1 до 20 кВт включно489,82
від 20,1 кВт і вище613,58
17.Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 – 16 пункту 254.4 цієї статті9 кГц - 400 ГГц1227,12
 
   Вид радіозв'язкуДіапазон радіочастотСтавка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби0,03 - 300 ГГц0,84
2.Радіозв'язок:
- фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб;0,03 - 470 МГц817,24
- морської радіослужби0,03 - 470 МГц408,62
3.Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації30 - 470 МГц817,24
4.Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів30 - 470 МГц409,90
5.Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів1427- 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 -5850 МГц20,64*
6.Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ30 - 3000 МГц41,24
7.Транкінговий радіозв'язок30 - 470 МГц2534,18
8.Пошуковий радіозв'язок30 - 960 МГц32689,28
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц82,48
10.Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц54,14
11.Стільниковий радіозв'язок300 - 2200 МГц20366,34*
12.Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц36,10*
12,90*
13.Передавання звуку залежно від потужності:30 кГц - 30 МГц
до 1 кВт включно979,64
від 1,1 до 10 кВт включно1472,06
від 10,1 до 100 кВт включно2083,06
від 101 до 500 кВт включно2451,70
від 501 кВт і вище4073,26
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:30 - 300 МГц
від 1 до 10 Вт включно41,24
від 10,1 до 100 Вт включно123,76
від 101 Вт до 1 кВт включно203,66
від 1,1 до 5 кВт включно327,42
від 5,1 до 20 кВт включно613,58
від 20,1 кВт і вище817,24
15.Передавання звуку залежно від потужності:66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
до 100 Вт включно306,78
від 101 Вт до 1 кВт включно613,58
від 1,1 до 10 кВт включно979,64
від 10,1 кВт і вище1227,12
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:300 - 880 МГц
до 10 Вт включно28,36
від 10,1 до 100 Вт включно56,72
від 101 Вт до 1 кВт включно123,76
від 1,1 до 5 кВт включно244,94
від 5,1 до 20 кВт включно489,82
від 20,1 кВт і вище613,58
17.Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 – 16 пункту 254.4 цієї статті9 кГц - 400 ГГц1227,12
 
915. * Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
   * Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
916. 254.5. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
 
   254.5. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
 
917. 254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку.
 
   254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку.
 
918. 254.5.2. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
 
   254.5.2. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
 
919. 254.5.3. Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.
 
   254.5.3. Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.
 
920. У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
 
   У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
 
921. Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні.
 
   Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні.
 
922. 254.5.4. Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.
 
   254.5.4. Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.
 
923. 254.6. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
   254.6. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
924. Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води
 
   Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води
 
925. 255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
 
   255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
 
926. 255.2. Не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.
 
   255.2. Не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.
 
927. Для цілей цієї статті під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.
 
   Для цілей цієї статті під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.
 
928. 255.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
 
   255.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
 
929. 255.3.1. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води без її вилучення з водних об'єктів є:
 
   255.3.1. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води без її вилучення з водних об'єктів є:
 
930. для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;
 
   для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;
 
931. для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).
 
   для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).
 
932. 255.3.2. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).
 
   255.3.2. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).
 
933. 255.4. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:
 
   255.4. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:
 
934. 255.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку;
 
   255.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку;
 
935. 255.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;
 
   255.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;
 
936. 255.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
 
   255.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
 
937. 255.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;
 
   255.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;
 
938. 255.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
 
   255.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
 
939. 255.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;
 
   255.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;
 
940. 255.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;
 
   255.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;
 
941. 255.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;
 
   255.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;
 
942. 255.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;
 
   255.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;
 
943. 255.4.10. за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);
 
   255.4.10. за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);
 
944. 255.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону;
 
   255.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону;
 
945. 255.4.12. для потреб гідроенергетики - з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями;
 
   255.4.12. для потреб гідроенергетики - з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями;
 
946. 255.4.13. для потреб водного транспорту:
 
   255.4.13. для потреб водного транспорту:
 
947. з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);
 
   з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);
 
948. під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю.
 
   під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю.
 
949. 255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
 
   255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
 
950. 255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
 
   255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
 
951. Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ35,66
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)33,92
Інгульця51,73
Сіверського Дінця69,55
Південного Бугу (без Інгулу)39,22
Інгулу48,12
Дністра21,37
Вісли та Західного Бугу21,37
Пруту та Сірету16,05
Тиси16,05
Дунаю14,3
Річок Криму71,31
Річок Приазов'я85,62
Інших водних об'єктів39,22
 
   Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ35,66
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)33,92
Інгульця51,73
Сіверського Дінця69,55
Південного Бугу (без Інгулу)39,22
Інгулу48,12
Дністра21,37
Вісли та Західного Бугу21,37
Пруту та Сірету16,05
Тиси16,05
Дунаю14,3
Річок Криму71,31
Річок Приазов'я85,62
Інших водних об'єктів39,22
 
952. 255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
 
   255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
 
953. Найменування регіонуСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №37),45
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони57
інші адміністративно-територіальні одиниці області51,73
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони89,15
інші адміністративно-територіальні одиниці області49,95
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони41,44
інші адміністративно-територіальні одиниці області48,89
Кіровоградська65,95
Львівська51,73
Луганська74,87
Миколаївська74,87
Одеська62,41
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони38,56
інші адміністративно-територіальні одиниці області42,98
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони46
інші адміністративно-територіальні одиниці області53,43
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони42,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області48,94
Тернопільська69,55
Харківська53,47
Херсонська53,47
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівськийрайони44,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області67,78
Черкаська38,56
Чернівецька62,41
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони53,47
інші адміністративно-територіальні одиниці області41,8
м. Київ53,27
 
   Найменування регіонуСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №37),45
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони57
інші адміністративно-територіальні одиниці області51,73
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони89,15
інші адміністративно-територіальні одиниці області49,95
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони41,44
інші адміністративно-територіальні одиниці області48,89
Кіровоградська65,95
Львівська51,73
Луганська74,87
Миколаївська74,87
Одеська62,41
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони38,56
інші адміністративно-територіальні одиниці області42,98
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони46
інші адміністративно-територіальні одиниці області53,43
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони42,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області48,94
Тернопільська69,55
Харківська53,47
Херсонська53,47
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівськийрайони44,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області67,78
Черкаська38,56
Чернівецька62,41
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони53,47
інші адміністративно-територіальні одиниці області41,8
м. Київ53,27
 
954. 255.5.3. для потреб гідроенергетики - 6, 93 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
 
   255.5.3. для потреб гідроенергетики - 6, 93 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
 
955. 255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
 
   255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
 
956. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0, 1188 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
   для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0, 1188 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
957. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0, 0132 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
 
   для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0, 0132 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
 
958. 255.5.5. для потреб рибництва:
 
   255.5.5. для потреб рибництва:
 
959. 36, 39 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
 
   36, 39 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
 
960. 43, 75 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води;
 
   43, 75 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води;
 
961. 255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
 
   255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
 
962. 33, 85 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
   33, 85 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
963. 39, 48 гривні за 1 куб. метр підземної води;
 
   39, 48 гривні за 1 куб. метр підземної води;
 
964. 255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 7, 84 гривні за 100 куб. метрів води.
 
   255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 7, 84 гривні за 100 куб. метрів води.
 
965. 255.6. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0, 005.
 
   255.6. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0, 005.
 
966. 255.7. Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0, 3.
 
   255.7. Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0, 3.
 
967. 255.8. За умови використання води з лиманів платниками рентної плати застосовується ставка рентної плати, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника "Інші водні об’єкти", зазначеного у підпункті 255.5.1 пункту 255.5 цієї статті.
 
   255.8. За умови використання води з лиманів платниками рентної плати застосовується ставка рентної плати, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника "Інші водні об’єкти", зазначеного у підпункті 255.5.1 пункту 255.5 цієї статті.
 
968. 255.9. За умови використання води з каналів платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал.
 
   255.9. За умови використання води з каналів платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал.
 
969. 255.10. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.
 
   255.10. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.
 
970. 255.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води
 
   255.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води
 
971. 255.11.1. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.
 
   255.11.1. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.
 
972. 255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
 
   255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
 
973. За обсяги води, переданої водокористувачем - постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем - постачальником.
 
   За обсяги води, переданої водокористувачем - постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем - постачальником.
 
974. 255.11.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
 
   255.11.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
 
975. 255.11.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.
 
   255.11.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.
 
976. 255.11.5. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної плати.
 
   255.11.5. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної плати.
 
977. 255.11.6. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки рентної плати.
 
   255.11.6. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки рентної плати.
 
978. 255.11.7. Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати рентної плати за спеціальне використання води.
 
   255.11.7. Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати рентної плати за спеціальне використання води.
 
979. 255.11.8. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати.
 
   255.11.8. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати.
 
980. 255.11.9. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи із фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних підставах.
 
   255.11.9. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи із фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних підставах.
 
981. 255.11.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.
 
   255.11.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.
 
982. За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.
 
   За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.
 
983. 255.11.11. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.
 
   255.11.11. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.
 
984. 255.11.12. Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
 
   255.11.12. Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
 
985. 255.11.13. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
 
   255.11.13. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.
 
986. 255.11.14. За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.
 
   255.11.14. За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.
 
987. 255.11.15. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
 
   255.11.15. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
 
988. 255.11.16. Податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
 
   255.11.16. Податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
 
989. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.
 
   Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.
 
990. 255.11.17. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової реєстрації.
 
   255.11.17. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової реєстрації.
 
991. 255.11.18. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів.
 
   255.11.18. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів.
 
992. 255.11.19. Платники рентної плати подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.
 
   255.11.19. Платники рентної плати подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.
 
993. 255.11.20. У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води рентна плата включається до складу витрат, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.
 
   255.11.20. У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води рентна плата включається до складу витрат, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.
 
994. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат.
 
   Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат.
 
995. 255.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
   255.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
996. Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
 
   Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
 
997. 256.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.
 
   256.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.
 
998. 256.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є:
 
   256.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є:
 
999. 256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;
 
   256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;
 
1000. 256.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:
 
   256.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:
 
1001. щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
 
   щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
 
1002. з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
 
   з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
 
1003. 256.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
 
   256.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
 
1004. 256.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
 
   256.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
 
1005. 256.2.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
 
   256.2.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
 
1006. 256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
 
   256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
 
1007. 256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
 
   256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
 
1008. Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров'яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1171,28109,5442,124,34
2121,7278,2430,423,32
398,2463,2824,42,66
473,8846,9618,062
548,6831,2812,041,34
Модрина
176,9465,225,45,66
255,4246,9618,064,34
343,7237,814,383,32
432,628,0610,72,34
522,1618,927,361,68
Ялина, ялиця
1106,390,6434,764,02
278,967,1826,082,66
363,2854,1420,722,34
447,6240,4415,381,68
531,9626,7410,381,34
Дуб (крім дуба коркового)
1449,38215,9471,97,36
2322,34154,9851,485,36
3258,14123,3641,464,34
4193,9293,331,13,02
5127,0661,6820,722,34
Ясен, клен (крім явора)
1168,52143,9471,97,36
2120,86103,3251,485,36
396,882,2641,464,34
472,762,231,13,02
547,6641,1420,722,34
Бук
1323,98208,469,566,34
2230,72148,2449,54,34
3185,56118,8839,83,68
4139,4288,7629,762,66
593,359,4419,741,68
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
125,0821,5816,045,66
217,5415,0611,564,34
314,0412,549,523,32
410,529,047,022,34
57,026,024,51,68
Осика, вільха сіра, тополя
114,5212,549,524,02
210,529,046,522,66
38,547,025,542,34
46,525,544,021,68
54,023,52,520,66
Другий пояс лісів
Сосна
1146,0493,2635,783,68
2103,4466,5225,742,66
382,5853,4620,722,34
462,5839,815,381,68
541,7426,7410,381
Модрина
165,8856,7421,725,36
247,6240,4415,383,68
337,831,9612,363,02
428,0624,149,342,34
518,9216,326,341,34
Ялина, ялиця
193,8880,2230,763,32
267,1857,3622,062,34
353,4645,6417,722
440,4434,5813,361,68
526,7422,848,681
Дуб (крім дуба коркового)
1382,5184,3261,56,02
2274,18131,6843,84,34
3218,02105,3434,763,32
4163,1678,2426,442,66
5109,6652,6417,721,68
Ясен, клен (крім явора)
1143,44122,8861,56,02
2102,8287,7643,84,34
381,7470,2234,763,32
461,252,1626,442,66
541,1435,1217,721,68
Бук
1275,84176,858,845,36
2196,6125,6642,123,68
3157,5100,8233,783,02
4118,3475,2225,42,34
579,2450,4216,741,68
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
120,5417,5413,545,02
215,0613,029,523,68
312,0410,048,022,66
49,048,025,542,34
56,025,024,021,34
Осика, вільха сіра, тополя
112,5411,028,023,32
29,048,025,542,34
37,026,525,022
45,544,53,51,68
53,53,52,521
 
   Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров'яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1171,28109,5442,124,34
2121,7278,2430,423,32
398,2463,2824,42,66
473,8846,9618,062
548,6831,2812,041,34
Модрина
176,9465,225,45,66
255,4246,9618,064,34
343,7237,814,383,32
432,628,0610,72,34
522,1618,927,361,68
Ялина, ялиця
1106,390,6434,764,02
278,967,1826,082,66
363,2854,1420,722,34
447,6240,4415,381,68
531,9626,7410,381,34
Дуб (крім дуба коркового)
1449,38215,9471,97,36
2322,34154,9851,485,36
3258,14123,3641,464,34
4193,9293,331,13,02
5127,0661,6820,722,34
Ясен, клен (крім явора)
1168,52143,9471,97,36
2120,86103,3251,485,36
396,882,2641,464,34
472,762,231,13,02
547,6641,1420,722,34
Бук
1323,98208,469,566,34
2230,72148,2449,54,34
3185,56118,8839,83,68
4139,4288,7629,762,66
593,359,4419,741,68
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
125,0821,5816,045,66
217,5415,0611,564,34
314,0412,549,523,32
410,529,047,022,34
57,026,024,51,68
Осика, вільха сіра, тополя
114,5212,549,524,02
210,529,046,522,66
38,547,025,542,34
46,525,544,021,68
54,023,52,520,66
Другий пояс лісів
Сосна
1146,0493,2635,783,68
2103,4466,5225,742,66
382,5853,4620,722,34
462,5839,815,381,68
541,7426,7410,381
Модрина
165,8856,7421,725,36
247,6240,4415,383,68
337,831,9612,363,02
428,0624,149,342,34
518,9216,326,341,34
Ялина, ялиця
193,8880,2230,763,32
267,1857,3622,062,34
353,4645,6417,722
440,4434,5813,361,68
526,7422,848,681
Дуб (крім дуба коркового)
1382,5184,3261,56,02
2274,18131,6843,84,34
3218,02105,3434,763,32
4163,1678,2426,442,66
5109,6652,6417,721,68
Ясен, клен (крім явора)
1143,44122,8861,56,02
2102,8287,7643,84,34
381,7470,2234,763,32
461,252,1626,442,66
541,1435,1217,721,68
Бук
1275,84176,858,845,36
2196,6125,6642,123,68
3157,5100,8233,783,02
4118,3475,2225,42,34
579,2450,4216,741,68
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
120,5417,5413,545,02
215,0613,029,523,68
312,0410,048,022,66
49,048,025,542,34
56,025,024,021,34
Осика, вільха сіра, тополя
112,5411,028,023,32
29,048,025,542,34
37,026,525,022
45,544,53,51,68
53,53,52,521
 
1009. 256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
 
   256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
 
1010. Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров'яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит
1790,44675,56337,77,36
2564,72482,48241,45,36
3451,88386,18192,924,34
4339,04289,38144,783,02
5225,7193,196,622,34
Бархат, горіх
1492,5421,3210,647,36
2352,1300,92150,465,36
3281,38240,74120,384,34
4211,14180,5690,63,02
5140,92120,3860,182,34
Груша, кизил, явір
1395,22338,04168,867,36
2282,36241,22120,725,36
3225,7193,196,624,34
4169,52144,9672,563,02
5112,8696,848,482,34
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1295,4252,28126,067,36
2211,14180,0889,925,36
3168,52143,9471,94,34
4126,9107,8253,843,02
584,2672,2236,122,34
Каштан, дуб корковий
1246,26210,64105,347,36
2176,04150,4675,225,36
3140,92120,3860,184,34
4105,8490,2845,163,02
570,2260,1830,422,34
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1197,6168,5284,67,36
2140,92120,3860,185,36
3112,3496,348,144,34
484,2672,2236,123,02
556,6648,6624,42,34
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1147,98126,3863,187,36
2105,8490,2845,165,36
384,2672,2236,124,34
463,7254,1627,423,02
542,6436,1218,062,34
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
149,1442,1221,084,02
235,1230,115,062,66
328,0824,0812,042,34
421,0818,069,041,68
514,0412,046,021,34
Другий пояс лісів
Самшит
1669,54572,24286,226,02
2477,96408,76204,34,34
3382,68327163,843,32
4286,86245,26122,72,66
5191,58163,581,921,68
Бархат, горіх
1419,28358,6179,226,02
2299,4256,28128,064,34
3239,72204,64102,323,32
4179,54154,4876,562,66
5119,86102,8251,161,68
Груша, кизил, явір
1334,52285,88143,16,02
2239,24204,12102,324,34
3191,58163,581,923,32
4143,44122,8861,52,66
595,8281,7440,781,68
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1251,78214,66107,686,02
2179,54153,4676,564,34
3143,44122,8861,53,32
4107,8292,2646,142,66
571,7261,230,761,68
Каштан, дуб корковий
1209,66179,5489,926,02
2149,96128,464,24,34
3119,86102,8251,163,32
489,876,7438,442,66
559,6851,1625,741,68
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1167,52142,9471,546,02
2119,38102,3250,824,34
395,8281,7440,783,32
471,7261,230,762,66
547,6641,1420,421,68
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1125,88107,3253,846,02
289,876,7438,444,34
371,7261,230,763,32
453,6846,1423,062,66
536,1230,5815,381,68
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
141,6235,617,723,32
230,125,5812,722,34
324,0820,5410,382
418,0615,547,71,68
512,0410,045,361
 
   Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров'яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит
1790,44675,56337,77,36
2564,72482,48241,45,36
3451,88386,18192,924,34
4339,04289,38144,783,02
5225,7193,196,622,34
Бархат, горіх
1492,5421,3210,647,36
2352,1300,92150,465,36
3281,38240,74120,384,34
4211,14180,5690,63,02
5140,92120,3860,182,34
Груша, кизил, явір
1395,22338,04168,867,36
2282,36241,22120,725,36
3225,7193,196,624,34
4169,52144,9672,563,02
5112,8696,848,482,34
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1295,4252,28126,067,36
2211,14180,0889,925,36
3168,52143,9471,94,34
4126,9107,8253,843,02
584,2672,2236,122,34
Каштан, дуб корковий
1246,26210,64105,347,36
2176,04150,4675,225,36
3140,92120,3860,184,34
4105,8490,2845,163,02
570,2260,1830,422,34
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1197,6168,5284,67,36
2140,92120,3860,185,36
3112,3496,348,144,34
484,2672,2236,123,02
556,6648,6624,42,34
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1147,98126,3863,187,36
2105,8490,2845,165,36
384,2672,2236,124,34
463,7254,1627,423,02
542,6436,1218,062,34
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
149,1442,1221,084,02
235,1230,115,062,66
328,0824,0812,042,34
421,0818,069,041,68
514,0412,046,021,34
Другий пояс лісів
Самшит
1669,54572,24286,226,02
2477,96408,76204,34,34
3382,68327163,843,32
4286,86245,26122,72,66
5191,58163,581,921,68
Бархат, горіх
1419,28358,6179,226,02
2299,4256,28128,064,34
3239,72204,64102,323,32
4179,54154,4876,562,66
5119,86102,8251,161,68
Груша, кизил, явір
1334,52285,88143,16,02
2239,24204,12102,324,34
3191,58163,581,923,32
4143,44122,8861,52,66
595,8281,7440,781,68
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1251,78214,66107,686,02
2179,54153,4676,564,34
3143,44122,8861,53,32
4107,8292,2646,142,66
571,7261,230,761,68
Каштан, дуб корковий
1209,66179,5489,926,02
2149,96128,464,24,34
3119,86102,8251,163,32
489,876,7438,442,66
559,6851,1625,741,68
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1167,52142,9471,546,02
2119,38102,3250,824,34
395,8281,7440,783,32
471,7261,230,762,66
547,6641,1420,421,68
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1125,88107,3253,846,02
289,876,7438,444,34
371,7261,230,763,32
453,6846,1423,062,66
536,1230,5815,381,68
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
141,6235,617,723,32
230,125,5812,722,34
324,0820,5410,382
418,0615,547,71,68
512,0410,045,361
 
1011. 256.4. Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.
 
   256.4. Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.
 
1012. 256.5. Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.
 
   256.5. Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.
 
1013. 256.6. Розподіл лісів за поясами:
 
   256.6. Розподіл лісів за поясами:
 
1014. 256.6.1. до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і лісів гірської зони Львівської області;
 
   256.6.1. до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і лісів гірської зони Львівської області;
 
1015. 256.6.2. до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області.
 
   256.6.2. до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області.
 
1016. 256.7. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища) виходячи з нижчезазначеної відстані між центром кварталу і найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини залізницею:
 
   256.7. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища) виходячи з нижчезазначеної відстані між центром кварталу і найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини залізницею:
 
1017. Розряди 12345
Відстань, кілометрівдо 1010,1 - 2525,1 - 4040,1 - 6060,1 і більше
 
   Розряди 12345
Відстань, кілометрівдо 1010,1 - 2525,1 - 4040,1 - 6060,1 і більше
 
1018. Відстань (пряма) від центру кварталу (урочища) до нижнього складу або пункту відвантаження деревини залізницею визначається за картографічними матеріалами і коригується залежно від геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами:
 
   Відстань (пряма) від центру кварталу (урочища) до нижнього складу або пункту відвантаження деревини залізницею визначається за картографічними матеріалами і коригується залежно від геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами:
 
1019. у лісах з рівнинним рельєфом - 1, 1;
 
   у лісах з рівнинним рельєфом - 1, 1;
 
1020. у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30 відсотків площі яких зайнято болотами, - 1, 25;
 
   у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30 відсотків площі яких зайнято болотами, - 1, 25;
 
1021. у лісах з гірським рельєфом - 1, 5.
 
   у лісах з гірським рельєфом - 1, 5.
 
1022. Пунктом відвантаження деревини залізницею вважається пункт (залізнична станція, роз’їзд), у якому дозволено здійснення такої операції, незалежно від наявності на ньому відповідних складів.
 
   Пунктом відвантаження деревини залізницею вважається пункт (залізнична станція, роз’їзд), у якому дозволено здійснення такої операції, незалежно від наявності на ньому відповідних складів.
 
1023. 256.8. Зміна розподілу лісів за розрядами здійснюється у разі:
 
   256.8. Зміна розподілу лісів за розрядами здійснюється у разі:
 
1024. 256.8.1. закриття діючих або відкриття нових пунктів (залізничних станцій чи роз’їздів) відвантаження деревини;
 
   256.8.1. закриття діючих або відкриття нових пунктів (залізничних станцій чи роз’їздів) відвантаження деревини;
 
1025. 256.8.2. виявлення порушення установленого порядку розподілу лісів за розрядами.
 
   256.8.2. виявлення порушення установленого порядку розподілу лісів за розрядами.
 
1026. 256.9. До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура (у верхньому перетині без кори) діаметром від 25 сантиметрів і більше, до середньої - діаметром від 13 до 24 сантиметрів, до дрібної - діаметром від 3 до 12 сантиметрів.
 
   256.9. До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура (у верхньому перетині без кори) діаметром від 25 сантиметрів і більше, до середньої - діаметром від 13 до 24 сантиметрів, до дрібної - діаметром від 3 до 12 сантиметрів.
 
1027. До дров’яної деревини належать сортименти, які можна використовувати для технологічних потреб, а також не придатні для промислової переробки (дрова паливні).
 
   До дров’яної деревини належать сортименти, які можна використовувати для технологічних потреб, а також не придатні для промислової переробки (дрова паливні).
 
1028. На дров’яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховується рентна плата за результатами фактичної заготівлі у розмірі 70 відсотків установлених підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті став ок рентної плати за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.
 
   На дров’яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховується рентна плата за результатами фактичної заготівлі у розмірі 70 відсотків установлених підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті став ок рентної плати за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.
 
1029. Ставки рентної плати за ділову і дров’яну деревину липи встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті без урахування кори, а за дров’яну деревину решти лісових порід - з корою.
 
   Ставки рентної плати за ділову і дров’яну деревину липи встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті без урахування кори, а за дров’яну деревину решти лісових порід - з корою.
 
1030. За ліквід з крони встановлюється рентна плата у розмірі 40 відсотків, а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків ставок рентної плати за дров’яну деревину відповідної лісової породи.
 
   За ліквід з крони встановлюється рентна плата у розмірі 40 відсотків, а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків ставок рентної плати за дров’яну деревину відповідної лісової породи.
 
1031. На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування ставки рентної плати знижуються на 20 відсотків, а заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування) - на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються за кожною ставкою рентної плати окремо.
 
   На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування ставки рентної плати знижуються на 20 відсотків, а заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування) - на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються за кожною ставкою рентної плати окремо.
 
1032. 256.10. За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
   256.10. За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
1033. 256.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
 
   256.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
 
1034. 256.11.1. Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.
 
   256.11.1. Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.
 
1035. 256.11.2. Сума рентної плати, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі коли:
 
   256.11.2. Сума рентної плати, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі коли:
 
1036. загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;
 
   загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;
 
1037. фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.
 
   фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.
 
1038. Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів.
 
   Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів.
 
1039. 256.11.3. Суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок рентної плати за заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі:
 
   256.11.3. Суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок рентної плати за заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі:
 
1040. а) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок рентної плати, а також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків;
 
   а) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок рентної плати, а також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків;
 
1041. б) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок рентної плати не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума рентної плати повністю сплачується до відповідних бюджетів;
 
   б) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок рентної плати не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума рентної плати повністю сплачується до відповідних бюджетів;
 
1042. в) надання лісокористувачеві відстрочки:
 
   в) надання лісокористувачеві відстрочки:
 
1043. на заготівлю деревини - сума рентної плати за заготівлю залишеної на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку;
 
   на заготівлю деревини - сума рентної плати за заготівлю залишеної на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку;
 
1044. на вивезення деревини - сума рентної плати за невивезену вчасно деревину збільшується на 1, 5 відсотка за кожний місяць відстрочки;
 
   на вивезення деревини - сума рентної плати за невивезену вчасно деревину збільшується на 1, 5 відсотка за кожний місяць відстрочки;
 
1045. г) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При цьому лісокористувачем сума рентної плати за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки.
 
   г) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При цьому лісокористувачем сума рентної плати за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки.
 
1046. 256.11.4. Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, рентну плату обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі.
 
   256.11.4. Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, рентну плату обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі.
 
1047. 256.11.5. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок рентної плати, відображають донараховані суми рентної плати в податковій декларації.
 
   256.11.5. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок рентної плати, відображають донараховані суми рентної плати в податковій декларації.
 
1048. 256.11.6. Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:
 
   256.11.6. Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:
 
1049. а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:
 
   а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:
 
1050. фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
 
   фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
 
1051. лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;
 
   лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;
 
1052. б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.
 
   б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.
 
1053. 256.11.7. Про надходження суми рентної плати в касу суб’єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату рентної плати в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).
 
   256.11.7. Про надходження суми рентної плати в касу суб’єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату рентної плати в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).
 
1054. 256.11.8. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми рентної плати) після чергового строку сплати рентної плати лісокористувачі сплачують усі суми рентної плати за строками, що минули.
 
   256.11.8. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми рентної плати) після чергового строку сплати рентної плати лісокористувачі сплачують усі суми рентної плати за строками, що минули.
 
1055. 256.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
   256.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.
 
1056. Стаття 257. Подання декларації і строки сплати рентної плати
 
   Стаття 257. Подання декларації і строки сплати рентної плати
 
1057. 257.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу.
 
   257.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу.
 
1058. 257.2. Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати.
 
   257.2. Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати.
 
1059. 257.3. Платник рентної плати до закінчення визначеного розділом ІІ цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкову декларацію, яка містить додатки:
 
   257.3. Платник рентної плати до закінчення визначеного розділом ІІ цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкову декларацію, яка містить додатки:
 
1060. 257.3.1. з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
 
   257.3.1. з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
 
1061. за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
 
   за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
 
1062. за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
 
   за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
 
1063. 257.3.2. з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин - за місцезнаходженням ділянки надр;
 
   257.3.2. з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин - за місцезнаходженням ділянки надр;
 
1064. 257.3.3. з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України - за місцем податкової реєстрації;
 
   257.3.3. з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України - за місцем податкової реєстрації;
 
1065. 257.3.4. з рентної плати з