Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
-1- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Преамбулу доповнити словами такого змісту:
«І. Внести зміни до таких законів України:»
 
Враховано   Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
4.

 
-2- Семенуха Р.С.
Пропоную доповнити законопроект змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:
1) у назві статті 164-6 після слів «на право розповсюдження і демонстрування фільмів» додати слова «або з порушенням законодавства у сфері захисту інформаційного телерадіопростору України»;
2) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«Демонстрування і розповсюдження фільмів, які пропагують українофобію, героїзують правоохоронні органи, збройні сили, інші формування або силові структури держави-окупанта (крім аудіовізуальних творів радянського виробництва, вироблених до 1 серпня 1991 року, -
тягне за собою накладання штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження чи демонстрування».
 
Враховано редакційно      
5. І. Внести зміни до Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114):
 
   1. У Законі України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114) із наступними змінами:
 
6. 1) в статті 3:
 
-3- Княжицький М.Л.
Доповнити законопроект абзацом такого змісту:
«після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«держава-агресор – держава, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, і яка визнана державою-агресором або державою-окупантом Верховною Радою України»;
 
Враховано   у статті 3:
доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«держава-агресор – держава, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом»;
«органи держави-агресора – правоохоронні органи (міліція, поліція тощо), збройні сили, судові органи, внутрішні війська, будь-які підрозділи спеціального призначення, органи, відповідальні за охорону та захист державного кордону, органи, відповідальні за здійснення податкової та митної політики, органи, відповідальні за проведення дізнання або досудового (попереднього) слідства, прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку або безпеку вищого керівництва держави-агресора, підрозділи, відповідальні за виконання будь-яких миротворчих місій, будь-які інші збройні, військові, воєнізовані, парамілітарні або інші силові формування держави-агресора, їх складові або структурні підрозділи, у тому числі формування, найменування яких не відповідають офіційним назвам, прийнятим у державі-агресорі, але які за здійснюваними функціями належать до будь-якого із зазначених органів чи формувань;
«Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, – публічний перелік, до якого включені особи, які своїми діями, у тому числі публічними висловлюваннями, створюють наявну або потенційну небезпеку життєво важливим національним інтересам України, загрожують охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України»;
«радянські органи державної безпеки - Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВЧК, ЧК), Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем та службовими злочинами (ВУЧК), Державне політичне управління (ГПУ), Об’єднане державне політичне управління (ОГПУ), Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВД), Народний комісаріат державної безпеки (НКГБ), Міністерство державної безпеки (МГБ), Комітет державної безпеки (КГБ), а також їхні територіальні та структурні підрозділи»;
«учасник фільму – фізична особа, яка взяла участь у створенні фільму як виконавець будь-якої ролі, учасник документальних (неігрових) фільмів, виконавець музичного твору, що використовується у фільмі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер»;
 
    -4- Княжицький М.Л.
Доповнити законопроект змінами в такій редакції:
«після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«органи держави-агресора – правоохоронні органи (міліція, поліція тощо), збройні сили, судові органи, внутрішні війська, будь-які підрозділи спеціального призначення, органи, відповідальні за охорону та захист державного кордону, органи, відповідальні за здійснення податкової та митної політики, органи, відповідальні за проведення дізнання або досудового (попереднього) слідства, прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку або безпеку вищого керівництва держави-агресора, підрозділи, відповідальні за виконання будь-яких миротворчих місій, будь-які інші збройні, військові, воєнізовані, парамілітарні або інші силові формування держави-агресора, їх складові або структурні підрозділи, в тому числі формування, найменування яких не відповідають офіційним назвам, прийнятим в державі-агресорі, але які за демонстрованими функціями відносяться до будь-якого з перелічених органів чи формувань»;
 
Враховано    
    -5- Княжицький М.Л.
В статті 3 додати визначення терміну:
«перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці – публічний перелік, до якого включені особи, що своїми діями, в тому числі публічними висловлюваннями, створюють наявну або потенційну небезпеку життєво важливим національним інтересам України, загрожують охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України».
 
Враховано    
7. абзац двадцять шостий після слів «аудіовізуальний твір кінематографії» доповнити словами «включаючи документальні фільми, телевізійні серіали та їх окремі серії»;
 
-6- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Абзац другий підпункту першого розділу Івикласти в новій редакції такого змісту:
«абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
«фільм - аудіовізуальний твір (в тому числі телевізійні серіали та їх окремі серії) що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників».
 
Враховано   визначення терміну «фільм» викласти в такій редакції:
«фільм - аудіовізуальний твір (у тому числі телевізійні серіали та їх окремі серії), що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників»;
2) текст статті 10 викласти в такій редакції:
«За способами фіксації зображення та розповсюдження фільми поділяються на такі види: кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдфільми та інші, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими тощо»;
 
    -7- Ленський О.О.
У розділі Іпункт перший виключити, оскільки про види фільмів мова йде у статті 10 чинного Закону України «Про кінематографію».
 
Враховано редакційно    
    -8- Сюмар В.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -9- Масоріна О.С.
Кривенко В.В.
Пункт 1) розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -10- Княжицький М.Л.
Доповнити статтю 3 новим визначенням терміну:
«учасник фільму – фізична особа, яка взяла участь у створенні фільму як виконавець будь-якої ролі, дубляжу, учасник документальних (не ігрових) фільмів, виконавець музичного твору, що використовується в фільмі, автор сценарію і (або) текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер;»
 
Враховано    
    -11- Гопко Г.М.
У змінах до ст. 3 Закону «Про кінематографію» доповнити законопроект такою нормою:
«після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«держава-окупант – держава, яка у будь-який спосіб анексувала або окупувала частину території України».
У зв’язку з цим абзаци десятий – чотирнадцятий вважати абзацами одинадцятим – п’ятнадцятим».
 
Враховано редакційно    
    -12- Гопко Г.М.
У змінах до ст. 3 Закону «Про кінематографію» доповнити законопроект такою нормою:
«після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«комуністична партія - Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) (РСДРП (б), Російська комуністична партія (більшовиків) (РКП (б), Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) (ВКП (б), Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС), Комуністична партія (більшовиків) України (КП (б)У), Комуністична партія України (1952-1991 рр.) (КПУ), а також їх структурні підрозділи»;
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – шістнадцятий вважати абзацами сімнадцятим – вісімнадцятим.
 
Відхилено    
    -13- Гопко Г.М.
У змінах до ст. 3 Закону «Про кінематографію» доповнити законопроект такою нормою:
«після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«органи держави-окупанта – правоохоронні органи (міліція, поліція тощо), збройні сили, судові органи, внутрішні війська, будь-які підрозділи спеціального призначення, органи, відповідальні за охорону та захист державного кордону, органи, відповідальні за здійснення податкової та митної політики, органи, відповідальні за проведення дізнання або досудового (попереднього) слідства, прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку або безпеку вищого керівництва держави-окупанта, підрозділи, відповідальні за виконання будь-яких миротворчих місій, будь-які інші збройні, військові, воєнізовані, парамілітарні або інші силові формування держави-окупанта, їх складові або структурні підрозділи»;
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – двадцятий вважати абзацами двадцятим – двадцять третім».
 
Враховано    
    -14- Гопко Г.М.
У змінах до ст. 3 Закону «Про кінематографію» доповнити законопроект такою нормою:
«після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«радянські органи державної безпеки (каральні органи) - Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВЧК, ЧК), Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем та службовими злочинами (ВУЧК), Державне політичне управління (ГПУ), Об’єднане державне політичне управління (ОГПУ), Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВД), Народний комісаріат державної безпеки (НКГБ), Міністерство державної безпеки (МГБ), Комітет державної безпеки (КГБ), а також їхні територіальні та структурні підрозділи»;
У зв’язку з цим абзаци двадцять перший – двадцять восьмий вважати абзацами двадцять п’ятим – тридцять другим.
 
Враховано    
    -15- Мороко Ю.М.
Абзац двадцять шостий статті 3 Закону залишити у діючій редакції.
 
Враховано частково    
    -16- Гопко Г.М.
У змінах до Закону «Про кінематографію» доповнити законопроект такою нормою:
«2) статтю 5 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«неприпустимість заперечення злочинного характеру комуністичного режиму СРСР та неприпустимість демонстрації позитивного образу організацій та осіб, що уособлювали цей режим або боролися проти незалежності України в ХХ столітті»;
У зв’язку з цим, абзаци третій–дев’ятий вважати, відповідно, абзацами четвертим–десятим».
 
Відхилено    
    -17- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Доповнити розділ Ізаконопроекту підпунктом 2 такого змісту відповідно змінивши нумерацію наступних підпунктів:
«2) статтю 10 викласти в такій редакції:
«За способами фіксації зображення та розповсюдження фільми поділяються на такі види: кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдфільми та інші, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими тощо»;
 
Враховано    
8. 2) в статті 15:
 
   3) у статті 15:
 
9. в частині третій:
 
-18- Масоріна О.С.
Кривенко В.В.
Частину третю статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
«наявність заборони щодо розповсюдження і публічного демонстрування, яка встановлена законодавством України.»;
 
Відхилено   у частині третій:
абзаци перший, другий, третій викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, відмовляє у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів за наявності принаймні однієї з таких підстав:
невідповідності поданих документів та матеріалів вимогам пункту 6 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та цього Закону;
наявності у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільми порнографічного характеру, що підтверджується висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів»;
 
    -19- Сюмар В.П.
Частину третю статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
"наявність заборони щодо розповсюдження і публічного демонстрування, яка встановлена законодавством України.";
 
Відхилено    
    -20- Княжицький М.Л.
Абзаци перший, другий, третій частини третьої статті 15 викласти в редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері кінематографії, відмовляє у видачі посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів за наявності принаймні однієї з таких підстав:
невідповідності поданих документів та матеріалів вимогам пункту 6 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та цього Закону;
наявності у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільми порнографічного характеру, що підтверджується висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів;
 
Враховано    
10. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
      
11. «наявність обставин, передбачених статтею 15-1 цього Закону»;
 
-21- Корчинська О.А.
Пункт 2) розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«доповнити абзацами четвертим, п’ятим і шостим такого змісту:
«одним з учасників фільму (актором, в тому числі актором дубляжу, режисером, автором сценарію) є фізична особа, яка своїми діями загрожує національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України, і про це міститься відповідна інформація на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
одним з учасників фільму (актором, в тому числі актором дубляжу, режисером, автором сценарію) є фізична особа, яка перебуває у базах даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, і про це міститься відповідна інформація на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
наявності обставин, передбачених статтею 15-1 цього Закону;»
 
Враховано редакційно .  доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
«одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку;
наявності обставин, передбачених частинами першою та другою статті 15-1 цього Закону»;
частину четверту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«виявлення обставин, передбачених частиною третьою цієї статті, після видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму, у тому числі внесення одного з учасників фільму до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку»;
доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
«Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та забезпечує своєчасне його оновлення»;
 
    -22- Мороко Ю.М.
Новий абзац четвертий частини третьої статті 15 викласти у такій редакції:
«наявність критеріїв, визначених частинами першою - третьою статті 15-1 цього Закону.».
 
Враховано редакційно    
    -23- Княжицький М.Л.
В статті 15:
Частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:
одним з учасників фільму є особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку;
наявності обставин, передбачених частинами першою, другою статті 15-1 цього Закону».
 
Враховано    
    -24- Княжицький М.Л.
Доповнити законопроект змінами до частини четвертої статті 15 а саме:
частину четверту статті 15 викласти в наступній редакції:
виявлення обставин, передбачених частиною третьою цієї статті, після видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму, в тому числі внесення одного з учасників фільму до переліку осіб, які створюють загрози національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку».
 
Враховано    
    -25- Княжицький М.Л.
Доповнити статтю 15 Закону частинами шостою, сьомою наступного змісту:
«Перелік осіб, які створюють загрози національній безпеці, складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв забезпечує оприлюднення на власному веб-сайті Переліку осіб які створюють загрози національній безпеці та вчасне його оновлення».
 
Враховано    
12. 3) доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 15-1 такого змісту:
 
13. «Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація деяких органів держави-окупанта та популяризуються цінності кримінальної субкультури.
 
-26- Княжицький М.Л.
Тарута С.О.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Назву статті 15-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки
 
Враховано   «Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки
 
    -27- Томенко М.В.
1. Назву статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» викласти у наступній редакції:
«Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація держави-агресора».
 
Враховано редакційно    
    -28- Сюмар В.П.
Статтю 15-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 15-1. Заборона розповсюдження і публічного демонстрування фільмів виробництва Російської Федерації, а також тих, що пропагують правоохоронні органи, збройні сили, інші військові чи силові формування Російської Федерації
В Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами Російської Федерації, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.
Заборона, встановлена частиною цієї статті не поширюється на фільми, які були вироблені до 1 січня 2014 року».
 
Враховано редакційно    
    -29- Гопко Г.М.
Назву статті Стаття 15-1 Закону «Про кінематографію» викласти в такій редакції:
«Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, у яких міститься популяризація органів держави-окупанта, заперечується злочинний характер комуністичного режиму або популяризуються цінності кримінальної субкультури.»
 
Враховано редакційно    
    -30- Ленський О.О.
У пункті 3) далі за текстом слово «демонстрування» у всіх відмінках замінити на «показ» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
14. 1. Будь-яке розповсюдження (показ) в Україні будь-яких фільмів (аудіовізуальних творів), в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта заборонено.
 
-31- Княжицький М.Л.
Тарута С.О.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Частину першу викласти в такій редакції:
«1 В Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, в яких створюється позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується чи визнається правомірною окупацію території України.
Передбачена попереднім абзацом заборона поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, виготовлених після 1 серпня 1991 року.
 
Враховано   В Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.
Передбачена попереднім абзацом заборона поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, виробництва після 1 серпня 1991 року.
 
    -32- Гопко Г.М.
У змінах до Закону України «Про кінематографію» частину першу статті 15-1 викласти в такій редакції:
«1. В Україні заборонено розповсюдження (показ) фільмів (аудіовізуальних творів), у яких міститься популяризація чи пропаганда дій органів держави-окупанта, заперечується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму СРСР або створюється позитивний образ працівників органів держави-окупанта чи працівників органів державної безпеки СРСР або надається позитивна оцінка подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії чи діям, спрямованим проти боротьби за незалежність України в ХХ столітті».
2. Частину першу статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» замінити частиною першою наступного змісту:
«1. Мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, серед головних героїв яких є працівник правоохоронних органів, збройних сил, спеціальних служб Російської Федерації та/або СРСР та/або Російської імперії (окрім аудіовізуальних творів радянського виробництва, що були вироблені до серпня 1991 року).»
 
Враховано частково    
    -33- Томенко М.В.
Частину першу статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» замінити частиною першою наступного змісту:
«1. Мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, серед головних героїв яких є працівник правоохоронних органів, збройних сил, спеціальних служб Російської Федерації та/або СРСР та/або Російської імперії (окрім аудіовізуальних творів радянського виробництва, що були вироблені до серпня 1991 року)».
 
Враховано частково    
15. 2. Для цілей цієї статті, під розповсюдженням (показом) фільмів розуміється будь-яке оприлюднення аудіовізуальних творів, включаючи художні чи документальні фільми (в тому числі багатосерійні), серіали тощо, в тому числі трансляція, ретрансляція, публічне сповіщення, інші способи передачі в ефір за допомогою радіохвиль (в тому числі з використанням супутників) чи передачі на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів), та демонстрація фільмів в кінотеатрах, та в мережі Інтернет.
 
-34- Княжицький М.Л.
Частину другу статті 15-1 законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -35- Ленський О.О.
У частині другій статті 15-1 слова «в мережі Інтернет» замінити словами «українському сегменті адресного простору мережі Інтернет (тієї її частини, яка підпадає під юрисдикцію України».-
 
Відхилено .   
16. 3. Фільм вважається таким, що містить популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта у випадку, якщо в фільмі наявна принаймні одна з таких ознак:
 
-36- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Частину третю викласти в такій редакції: « Фільм вважається таким, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створює позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовує чи визнає правомірною окупацію території України, якщо в ньому наявна принаймні одна з таких ознак
а) серед позитивних героїв фільму є співробітники (в тому числі колишні або позаштатні) органів держави-агресора, радянських органів безпеки;
б) сюжет фільму прямо або опосередковано пов’язаний з діяльністю органів держави-агресора радянських органів безпеки, і ця діяльність представлена у фільмі як позитивна;
в) в сюжеті фільму прямо або опосередковано заперечується або ставиться під сумнів територіальна цілісність України, виправдовується або подається в позитивному світлі окупація території України, акти агресії з боку інших держав, розв’язування війни, пропагується винятковість, зверхність або неповноцінність осіб за ознаками їх релігійних переконань, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.
 
Враховано   Фільм вважається таким, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створює позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовує чи визнає правомірною окупацію території України, якщо в ньому наявна принаймні одна з таких ознак:
серед позитивних героїв фільму є співробітники (у тому числі колишні або позаштатні) органів держави-агресора, радянських органів безпеки;
сюжет фільму безпосередньо або опосередковано пов’язаний з діяльністю органів держави-агресора, радянських органів безпеки, і ця діяльність представлена у фільмі як позитивна;
у сюжеті фільму безпосередньо або опосередковано заперечується або ставиться під сумнів територіальна цілісність України, виправдовується або подається в позитивному світлі окупація території України, акти агресії з боку інших держав, розв’язування війни, пропагується винятковість, зверхність або неповноцінність осіб за ознаками їх релігійних переконань, належності до певної нації або раси, статі, майнового стану, соціального походження.
 
17. а) головними героями або персонажами другого плану є співробітники (в тому числі колишні або нештатні) правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо;
 
      
18. б) сюжет фільму прямо або опосередковано пов’язаний з будь-якими діями правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо;
 
      
19. в) принаймні одним із головних героїв фільму або персонажів другого плану є особа, яка вчинила злочин або має намір його вчинити
 
-37- Гопко Г.М.
У змінах до Закону України «Про кінематографію» частину третю статті 15-1 викласти в такій редакції:
«3. Фільм вважається таким, що містить ознаки, визначені частиною першою цієї статті, у випадку, якщо у фільмі наявна принаймні одна з таких ознак:
а) головними героями або персонажами другого плану є співробітники (в тому числі колишні або позаштатні), службовці або учасники органів держави-окупанта;
б) сюжет фільму прямо або опосередковано пов’язаний з позитивним висвітленням дій органів держави-окупанта;
в) принаймні одним із головних героїв фільму або персонажів другого плану є особа, яка вчинила злочин або замах на вчинення злочину або особа, якій заборонено в’їзд на територію України;
г) у сюжеті фільму прямо або опосередковано заперечується злочинний характер комуністичного режиму СРСР;
ґ) у сюжеті фільму у будь-який спосіб створюється позитивний образ працівників органів держави-окупанта чи працівників органів державної безпеки СРСР або надається позитивна оцінка подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії чи діям, спрямованим проти боротьби за незалежність України в ХХ столітті».
 
Враховано редакційно      
    -38- Томенко М.В.
Частину третю статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» вилучити.
Частину четверту статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» вважати частиною третьою, частину п’яту вважати частиною четвертою, а частину шосту вважати частиною четвертої відповідно.
 
Відхилено    
20. 4. Загальні критерії, за якими визначаються фільми, що містять популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.
 
-39- Княжицький М.Л.
Тарута С.О.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Частину четверту статті 15-1 законопроекту викласти в такій редакції.
«3. Детальні критерії для визнання фільму таким, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, в яких створюється позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовує чи визнає правомірною окупацію території України, визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в порядку, передбаченому для прийняття регуляторних актів.»
 
Враховано   Детальні критерії для визнання фільму що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створює позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовує чи визнає правомірною окупацію території України, визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в порядку, передбаченому для прийняття регуляторних актів.
 
    -40- Гопко Г.М.
У змінах до Закону України «Про кінематографію» частину четверту статті 15-1 в такій редакції:
«4. Загальні критерії, за якими визначаються фільми (аудіовізуальні твори), що містять ознаки, вказані в частині першій цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії».
 
Відхилено    
21. 5. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видаються.
 
-41- Княжицький М.Л.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«3. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті Закону, не видаються.
Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, видані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України», підлягають анулюванню в порядку, передбаченому зазначеним Законом».
 
Враховано змінах до «Прикінцевих положень» Закону України «Про кінематографію»  Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видається.
 
22. 6. Розповсюдження (показ) будь-яких фільмів, зазначених в частині першій цієї статті Закону, тягне за собою накладення на відповідних суб’єктів, що здійснюють таке розповсюдження, штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження (показу).
 
-42- Корчинська О.А.
В пункті 3) розділу І в першому абзаці частини 6 слова і цифри «штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат» замінити на слова і цифри «адміністративно-господарської санкції у формі штрафу в сумі 500 мінімальних заробітних плат».
 
Відхилено   .
Розповсюдження та/або демонстрування фільмів, зазначених у частині першій цієї статті, тягне за собою застосування до суб’єктів господарювання, що здійснюють таке розповсюдження та/або демонстрування, адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі від десяти до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження або демонстрування.
 
    -43- Княжицький М.Л.
Абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
«5. Розповсюдження і/або демонстрування фільмів, зазначених в частині першій цієї статті Закону, тягне за собою накладення на відповідних суб’єктів господарювання, що здійснюють таке розповсюдження і/або демонстрування, адміністративно-господарських санкцій у формі адміністративно-господарського штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження або демонстрування.»
 
Враховано    
23. Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.
 
-44- Княжицький М.Л.
Абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
«Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститись в рішенні про накладення штрафу.»
 
Враховано   Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною сьомою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу»;
 
24. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про кінематографію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.
 
-45- Корчинська О.А.
Абзац третій частини шостої статті 15-1 виключити.
 
Враховано      
25. Штраф сплачується до Державного бюджету України порушником добровільно. У випадку, якщо впродовж 30 днів від дати винесення рішення про накладення штрафу, штраф не був сплачений порушником добровільно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, звертається до суду з відповідним позовом.»
 
-46- Семенуха Р.С.
Пропоную назву статті 15 та частини першу та другу цієї статті, що запропонована авторами законопроекту, викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Розповсюдження і демонстрування фільмів, які пропагують українофобію, героїзують правоохоронні органи, збройні сили, інші військові формування або силові структури держави-окупанта
1. Розповсюдження і демонстрування в Україні фільмів, які пропагують українофобію, героїзують правоохоронні органи, збройні сили, інші військові формування або силові структури держави-окупанта (крім аудіовізуальних творів радянського виробництва, вироблених до 1 серпня 1991 року) заборонено.
Для цілей цієї статті термін «держава-окупант» вживається у значенні, передбаченому в частині третій статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.
2. Фільм вважається таким, що пропагує українофобію, героїзує правоохоронні органи, збройні сили, інші військові формування чи силові структури держави-окупанта, за наявності хоча б однієї з таких ознак:
а) фільм викривляє історичні факти, фальсифікує або дискредитує українську національну ідею;
б) у фільмі пропагується ідея штучності існування України як незалежної держави та/або формується зверхньо-зневажливе ставлення до українського народу, його культури, мови та/або персонажами фільмів використовуються образливо-презирливі позначення українців як нації чи містяться інші прояви українофобії;
в) автор (автори) фільму та/або виконавець (виконавці) фільму у своїх публічних виступах, коментарях засобам масової інформації, на сторінках в соціальних мережах відкрито виражають свою антиукраїнську позицію, висловлюють підтримку діям проросійських сепаратистських угруповань на Сході України;
г) фільм створює позитивний імідж, пропагує, героїзує співробітників (у тому числі колишніх або позаштатних) правоохоронних органів, збройних сил, інших військових формувань або силових структур держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи державної (федеральної) безпеки тощо».
 
Враховано частково   5) статтю 26 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
«Юридична особа, яка здійснила розповсюдження та/або демонстрування фільму, одним із учасників якого є особа, зазначена в частині третій статті 15 цього Закону, несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від десяти до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат.
Порядок накладення штрафів за порушення вимог статті 15 цього Закону затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії, та має відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
6) доповнити розділ VІІ «Прикінцеві положення» пунктом 3 у такій редакції:
«Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частинами першою і другою статті 15-1, видані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України», підлягають анулюванню в порядку, передбаченому зазначеним Законом».
 
    -47- Мороко Ю.М.
Нову статтю 15-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Розповсюдження і демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація деяких органів держави-окупанта.
1. Демонстрація, розповсюдження (в тому числі прокат) в Україні фільмів (окрім анімаційних), в яких міститься пропаганда дій Федеральної служби безпеки, Слідчого комітету, Збройних сил, Головного розвідувального управління, Прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Федеральної служби охорони держави-окупанта, згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», заборонено, якщо такі фільми: пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички, чи виправдовують чи визнають правомірними окупацію території України в тому числі АР Крим.
2. Для цілей цієї статті, під демонстрацією, розповсюдженням (в тому числі прокатом) фільмів розуміється оприлюднення аудіовізуальних творів, включаючи художні чи документальні фільми (в тому числі багатосерійні), серіали тощо, як це передбачено Законом України «Про телебачення і радіомовлення» та Законом України «Про кінематографію».
3. Фільм вважається таким, що містить пропаганду дій органів держави-окупанта, вказаних в частині першій цієї статті, у випадку, якщо в фільмі наявна принаймні одна з таких ознак:
а) позитивними головними героями, дії яких схвалюються чи виправдовуються авторами фільму шляхом демонстрації позитивних наслідків зазначених дій у фрагментах фільму, є співробітники (в тому числі колишні або нештатні) органів держави-окупанта, вказаних у частині 1 цієї статті;
б) сюжет фільму прямо пов’язаний із діяльністю органів держави-окупанта, вказаних в частині 1 цієї статті, та безпосередньо направлений на формування їх позитивного іміджу та пропаганду їх діяльності.
4. Для цілей цього Закону під пропагандою розуміється цілеспрямоване й свідоме поширення поглядів, тверджень, аргументів та іншої інформації, в тому числі пліток, чуток, неправдивих фактів, для формування або впливу на суспільну думку.
5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії забезпечує реалізацію цього Закону шляхом прийняття рішення про віднесення фільмів до заборонених для розповсюдження на території України виключно на підставі критеріїв, визначених частинами першою - третьою статті 15-1 цього Закону.
6. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видаються.
У разі звернення зацікавлених осіб до суду щодо оскарження рішення Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, про заборону певного фільму для розповсюдження та демонстрування на території України, відповідне рішення вважається призупиненим до моменту винесення судом рішення по справі та набрання рішенням суду чинності у відповідності до чинного законодавства.
 
Враховано частково    
    -48- Масоріна О.С.
Кривенко В.В.
Статтю 15- викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Заборона розповсюдження і публічного демонстрування фільмів виробництва Російської Федерації, а також тих, що пропагують правоохоронні органи, збройні сили, інші військові чи силові формування Російської Федерації
В Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами Російської Федерації, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов’язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.
Заборона, встановлена частиною цієї статті не поширюється на фільмі, які були вироблені до 1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -49- Левченко Ю.В.
Статтю 15-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація військових та правоохоронних органів держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України.
1. Будь-яке розповсюдження (показ) в Україні будь-яких фільмів (аудіовізуальних творів). В яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України.
2. Для цілей цієї статті, під розповсюдженням (показом) фільмів розуміється будь-яке оприлюднення аудіовізуальних творів, включаючи художні чи документальні фільми (в тому числі багатосерійні), серіали тощо, в тому числі трансляція, ретрансляція публічне сповіщення, інші способи передачі в ефір за допомогою радіохвиль ( в тому числі з використанням супутників) чи передачі на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів), та демонстрація фільмів в кінотеатрах, та мережі Інтернет.
3. Фільм вважається таким, що містить популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних, військових чи силових формувань держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України. У випадку, якщо в фільмі наявна принаймні одна з таких ознак:
Головними героями фільму є співробітники (в тому числі колишні або нештатні) правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України (включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо), які позитивно характеризуються згідно із сюжетом фільму;
б) сюжет фільму є прямо або опосередковано пов’язаним з діяльністю правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України (включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо), та спрямованим на підвищення авторитету зазначених органів держави та /або створення привабливості проходження служби у зазначених органах держави.
4. Загальні критерії, за якими визначаються фільми, що містять популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.
5. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видаються.
6. Розповсюдження (показ) будь-яких фільмів, зазначених в частині першій цієї статті Закону, тягне за собою накладення на відповідних суб'єктів, що здійснюють таке розповсюдження, штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження (показу).
Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.
Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про кінематографію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.
Штраф сплачується до Державного бюджету України порушником добровільно. У випадку, якщо впродовж 30 днів від дати винесення рішення про накладення штрафу, штраф не був сплачений порушником добровільно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, звертається до суду з відповідним позовом.
трансляції або ретрансляції будь-яких творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі творів в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України.
 
Враховано редакційно    
    -50- Корчинська О.А.
Доповнити розділ І новими пунктом 4), та внести зміни до статті 26 Закону України «Про кінематографію, а саме:
«4) Статтю 26 доповнити абзацами другим-четвертим наступного змісту:
«Юридична особа, яка здійснила розповсюдження і демонстрування фільмів одним із учасників яких є особа, зазначена в частині третій статті 15 цього Закону, несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в сумі 500 мінімальних заробітних плат.
Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про кінематографію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії, та має відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу, Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії. Нарахування пені припиняється з дня прийняття судом рішення про стягнення відповідного штрафу. Нарахування пені зупиняється на час розгляду судом справи про визнання недійсним рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії, про накладення штрафу».
 
Враховано частково    
    -51- Княжицький М.Л.
Доповнити законопроект змінами до статті 26, а саме:
«доповнити статтю 26 новою частиною такого змісту:
«Юридична особа, яка здійснила розповсюдження і демонстрування фільмів одним із учасників яких є особа, зазначена в частині третій статті 15 цього Закону, несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат.
 
Враховано    
26. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст. 155):
 
   2. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст. 155; 2011 р.; №10 ст. 63; 2012 р., №7, ст.53, №39, ст. 463):
 
27. 1) в статті 6:
 
   1) частину другу статті 6 після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
28. в частині другій:
 
-52- Сюмар В.П.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"В статті 6 в частині другій після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"трансляції інформаційних, музичних, розважальних, спортивних, навчальних, рекламних та будь-яких інших програм та передач, вироблених починаючи з 1 січня 2014 року фізичними та юридичними особами Російської Федерації, а також тих, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та програм та передач, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим.".
 
Відхилено      
    -53- Масоріна О.С.
Кривенко В.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«після абзацу восьмого частини другої статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«трансляції інформаційних, музичних, розважальних, спортивних, навчальних, рекламних та будь-яких інших програм та передач, вироблених починаючи з січня 2014 року фізичними та юридичними особами Російської Федерації, а також тих, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та програм та передач, сюжет яких прямо чи опосередковано пов’язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань;»
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим-тринадцятим.».
 
Відхилено    
29. доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
      
30. «трансляції або ретрансляції будь-яких творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі творів в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта»;
 
-54- Княжицький М.Л.
Тарута С.О.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Третій і четвертий абзаци пункту 1) викласти в такій редакції:
„доповнити абзацами дев’ятим-десятим такого змісту:
«трансляція телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, а також виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію".» «трансляція аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач тощо), розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію;
трансляція аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач тощо), одним з учасників яких є особа, яка внесена до переліку осіб, які створюють загрози національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка взяла участь у його створенні під власним іменем (псевдонімом), або як виконавець будь-якої ролі, дубляжу, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію і (або) текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер;»
 
Враховано   «трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію»;
трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач тощо), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер».
 
    -55- Гопко Г.М.
В частині змін до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» новий абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
«трансляції або ретрансляції будь-яких творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі аудіовізуальних творів, у яких міститься популяризація чи пропаганда дій органів держави-окупанта, заперечується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму СРСР або створюється позитивний образ працівників органів держави-окупанта чи працівників органів державної безпеки СРСР або надається позитивна оцінка подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії чи діям, спрямованим проти боротьби за незалежність України в ХХ столітті».
 
Враховано редакційно    
    -56- Корчинська О.А.
Пункт 1) розділу ІІ, яким вносяться зміни до статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», викласти в такій редакції:
«1) в статті 6:
в частині другій:
доповнити абзацами дванадцятим – чотирнадцятим такого змісту:
«трансляції або ретрансляції будь-яких аудіовізуальних творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі творів в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта;
трансляції або ретрансляції будь-яких аудіовізуальних творів, одним з учасників яких (виконавцем, актором, в тому числі актором дубляжу, режисером, автором сценарію) є фізична особа, яка своїми діями загрожує національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України, і про це міститься відповідна інформація на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
трансляції або ретрансляції будь-яких аудіовізуальних творів, одним з учасників яких (актором, в тому числі актором дубляжу, режисером, автором сценарію) є фізична особа, яка перебуває у базах даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в України або тимчасово обмежено право виїзду з України, і про це міститься відповідна інформація на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;»
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.»
 
Враховано редакційно    
    -57- Мороко Ю.М.
Новий абзац дванадцятий частини другої статті 6 викласти у такій редакції:
«трансляції або ретрансляції фільмів (окрім анімаційних), розповсюдження яких заборонено у відповідності до Закону України «Про кінематографію»;».
 
Враховано редакційно    
    -58- Томенко М.В.
У абзаці дванадцятому частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» після слів «в тому числі» замінити словами «аудіовізуальних творів, серед головних героїв яких є працівник правоохоронних органів, збройних сил, спеціальних служб Російської Федерації та/або СРСР та/або Російської імперії (окрім аудіовізуальних творів радянського виробництва, що були вироблені до серпня 1991 року)».
 
Відхилено    
31. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
-59- Корчинська О.А.
Доповнити законопроект змінами до статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення, додавши новий пункт такого змісту:
«3) Статтю 9 доповнити частиною третьою наступного змісту:
3. Трансляція телерадіоорганізацією аудіовізуального твору (фільм, телепрограма тощо), що створений особою, яка підпадає під юрисдикцію держави-окупанта, має супроводжуватись текстом попередження наступного змісту: «цим переглядом ви підтримуєте державу-окупанта». Такому попередженню має бути відведено не менше 10 відсотків обсягу свього аудіовізуального твору, та воно має демонструватись на екрані впродовж всього часу трансляції аудіовізуального твору. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.
Аудіовізуальний твір вважається таким, що створений особою, яка підпадає під юрисдикцію держави-окупанта, за наявності принаймні однієї із наведених нижче умов:
- виробник (студія-виробник) аудіовізуального твору є юридичною особою, створеною за законодавством держави-окупанта;
- майнові права інтелектуальної власності на використання аудіовізуального твору, передані телерадіоорганізації на підставі ліцензійного або іншого договору, повністю або частково належать резиденту держави-окупанта – фізичній особі, яка має громадянство держави-окупанта або юридичній особі, що має місцезнаходження в державі-окупанті, чи яка має місцезнаходження в інших країнах, але її засновником/співзасновником або кінцевим вигодо одержувачем є юридична або фізична особа, що має місцезнаходження або громадянство в державі-окупанті;
- аудіовізуальний твір повністю або частково профінансований резидентом держави-окупанта, в тому числі її державними органами;
- аудіовізуальний твір створений на території держави-окупанта або на тимчасово окупованій території України під час окупації».
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – чотирнадцятим.
2) частину п’яту статті 28 після слів "Ліцензіат не має права розповсюджувати" доповнити словами "програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6 цього Закону, а також";
 
    -60- Сюмар В.П.
Доповнити розділ ІІ новим пунктом такого змісту:
"у частині п’ятій статті 28 після слів "Ліцензіат не має права розповсюджувати" доповнити словами "програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6 цього Закону, а також".
 
Враховано    
    -61- Масоріна О.С.
Кривенко В.В.
Доповнити розділ ІІ новим пунктом такого змісту:
«у частині п’ятій статті 28 після слів «Ліцензіат не має права розповсюджувати» доповнити словами «програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6 цього Закону, а також».
 
Враховано    
32. 2) в статті 70:
 
   3) у статті 70:
 
33. в частині першій:
 
      
34. абзац п’ятий після слів «демонстрування національних фільмів» доповнити словами «та щодо розповсюдження або демонстрування шляхом трансляції або ретрансляції телерадіоорганізаціями творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі творів, в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта»;
 
-62- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Абзац третій пункту другого викласти в такій редакції:
«абзац п’ятий після слів «демонстрування національних фільмів» доповнити словами «та щодо розповсюдження чи демонстрування телерадіоорганізаціями творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію».
 
Враховано   абзац п’ятий частини першої доповнити словами «та щодо розповсюдження чи демонстрування телерадіоорганізаціями творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію»;
 
    -63- Гопко Г.М.
В частині змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» доповнення до абзацу п’ятого частини першої статті 70 після слів «демонстрування національних фільмів» викласти в такій редакції:
«та щодо розповсюдження або демонстрування шляхом трансляції або ретрансляції телерадіоорганізаціями аудіовізуальних творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до до цього Закону, законодавства про кінематографію, аудіовізуальних творів, у яких міститься популяризація чи пропаганда дій органів держави-окупанта, заперечується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму СРСР або створюється позитивний образ працівників органів держави-окупанта чи працівників органів державної безпеки СРСР або надається позитивна оцінка подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії чи діям, спрямованим проти боротьби за незалежність України в ХХ столітті».
 
Враховано частково    
    -64- Мороко Ю.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 70 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено    
    -65- Мороко Ю.М.
Частину першу статті 70 доповнити новим абзацом шостим наступного змісту:
«Закону України «Про кінематографію» щодо заборони демонстрації, розповсюдження (в тому числі прокату) в Україні фільмів (окрім анімаційних), в яких міститься пропаганда дій органів держави-окупанта, вказаних у Законі України «Про кінематографію»;».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
Враховано частково    
    -66- Левченко Ю.В.
В абзаці третьому пункту 2) розділу ІІ слова «держави-окупанта» замінити словами «держави, яка визнана рішенням Верховної Ради України агресором відносно України».
 
Враховано редакційно    
    -67- Томенко М.В.
У абзаці п’ятому частини першої статті 70 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» слова «держави-окупанта» замінити на «держави-агресора».
 
Враховано    
35. в частині шостій:
 
   частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
36. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
37. «У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями заборон на розповсюдження або демонстрування шляхом трансляції або ретрансляції творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії для вжиття заходів, передбачених законодавством»;
 
-68- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
Абзац шостий підпункту другого подати в такій редакції:
«У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії для вжиття заходів, передбачених законодавством».
 
Враховано   «У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, для вжиття заходів, передбачених законодавством»;
 
    -69- Мороко Ю.М.
3. Новий абзац другий частини шостої статті 70 викласти у такій редакції:
«У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями заборон на розповсюдження або демонстрування фільмів, демонстрування (розповсюдження) яких заборонено у відповідності до Закону України «Про кінематографію», Національна рада складає про це відповідний акт та передає його центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, для вжиття заходів, передбачених законодавством».
 
Враховано редакційно    
38. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
39. «7. Національна рада застосовує передбачені цим Законом санкції за порушення вимог частини другої статті 6 цього Закону незалежно від притягнення телерадіоорганізації або її службових осіб до інших видів відповідальності згідно з іншим законодавством».
 
-70- Мороко Ю.М.
Нову частину сьому статті 70 видалити, а саме:
«7. Національна рада застосовує передбачені цим Законом санкції за порушення вимог частини другої статті 6 цього Закону незалежно від притягнення телерадіоорганізації або її службових осіб до інших видів відповідальності згідно з іншим законодавством.».
 
Відхилено   «7. Національна рада застосовує передбачені цим Законом санкції за порушення вимог частини другої статті 6 цього Закону незалежно від притягнення телерадіоорганізації або її службових осіб до інших видів відповідальності згідно із законом».
 
    -71- Гопко Г.М.
Доповнити законопроект змінами до частини шостої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
«доповнити частину шосту статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» новим абзацом такого змісту:
«тимчасове, на строк до трьох місяців, призупинення мовлення ліцензіата з одночасним зверненням до суду, - у разі загрози інформаційній безпеці України внаслідок порушення ліцензіатом вимог законодавства про кінематографію, якщо таке порушення триває чи відбувається повторно після оголошення ліцензіату попередження чи стягнення штрафу».
 
Відхилено    
40. ІІІ. Прикінцеві положення
 
-72- Княжицький М.Л.
Тарута С.О.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
ІІІ. Розділ ІІІ Законопроекту «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень щодо стягнення адміністративно-господарських штрафів з телерадіоорганізацій, які набирають чинності через 60 днів із дня опублікування цього Закону.
2. В цілях застосування цього Закону враховується, що станом на дату його прийняття державою-агресором та державою-окупантом є Російська Федерація.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, забезпечити перегляд виданих посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів та анулювати у разі виявлення підстав, передбачених Законом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень щодо стягнення адміністративно-господарських штрафів з телерадіоорганізацій, які набирають чинності через 60 днів із дня опублікування цього Закону.
2. У цілях застосування цього Закону враховується, що станом на день його прийняття державою-агресором та державою-окупантом є Російська Федерація.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, забезпечити перегляд виданих посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів та анулювати такі посвідчення у разі виявлення підстав, передбачених цим Законом.
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
      
42. 2. Норми цього Закону не застосовуються щодо фільмів, які були вироблені до 1991 року.

-73- Ленський О.О.
Пункт 2 Розділу ІІІ Прикінцевих положень виключити.
 
Враховано  
    -74- Гопко Г.М.
Пункт 2 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» вилучити.
Доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» новим пунктом:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано редакційно    
    -75- Сюмар В.П.
Пункт 2 розділу ІІІ (Прикінцеві положення) законопроекту виключити та доповнити розділ пунктами такого змісту:
"2. З дня набрання чинності цим Законом вважається такою, що скасована державна реєстрація фільму, заборона на розповсюдження і демонстрування якого встановлена цим Законом, а також анульоване державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування (прокатне посвідчення) такого фільму.
3. Кабінету Міністрів України спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у місячний строк:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити відповідний перегляд нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
прийняти акти, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону;
підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону."
 
Враховано частково    
    -76- Корчинська О.А.
Пункт 2 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -77- Мороко Ю.М.
1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2016 року.
2. Норми цього Закону не застосовуються щодо фільмів, які були вироблені до 1991 року.
3. Норми цього Закону не застосовуються щодо фільмів, на які були видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів до дати набрання чинності цим Законом.
 
Враховано частково    
    -78- Масоріна О.С.
Кривенко В.В.
Пункт 2 розділу ІІІ (Прикінцеві положення) законопроекту виключити та доповнити розділ пунктами такого змісту:
«2. З дня набрання чинності цим Законом вважається такою, що скасована державна реєстрація фільму, заборона на розповсюдження і демонстрування якого встановлена цим Законом, а також анульоване державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування (прокатне посвідчення) такого фільму.
3. Кабінету Міністрів України спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у місячний строк:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити відповідний перегляд нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
прийняти акти, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону;
підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону.»
 
Враховано частково