Кількість абзаців - 1156 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину другу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
 
   1. Частину другу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
 
6. "Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного протягом року порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення.".
 
-1- Продан О.П.
У пункті 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 41 Кодексу законів про працю України) у абзаці другому слова "протягом року" виключити;
 
Враховано   "Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
 
7. 2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
 
   2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
 
8. 1) статтю 100 викласти у такій редакції:
 
-2- Купрієнко О.В.
Статтю 100 викласти у такій редакції:
"Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення
Виконання робіт з переобладнання та/або перепланування наймачем жилого будинку або жилого приміщення чи громадського житлового
фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання дозволу на їх виконання. Перелік таких робіт в кожному випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування за заявою наймача. Після завершення зазначених робіт введення об'єкта в експлуатацію не потребується.
Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця, наданою на запит наймача, наданою відповідно до правил користування жилими приміщеннями.";
 
Враховано редакційно   1) статті 100 і 152 викласти в такій редакції:
 
9. "Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення
 
-3- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Друге речення абзацу третього пункту 1 частини 2 виключити
 
Враховано   "Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення
 
10. Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання документів, які дають право на їх виконання. Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.
 
-4- Бабак А.В.
Абзац третій підпункту першого пункту 2 розділу І законопроекту викласти в редакції:
"Виконання власником або наймачем (орендарем) жилого будинку (квартири), іншого жилого приміщення, призначеного та придатного для постійного або тимчасового проживання, нежитлового приміщення, яке розташоване у житловому будинку, робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання дозволу органів місцевого самоврядування на право їх виконання. Виключні переліки робіт з переобладнання перепланування жилого будинку (квартири), іншого жилого приміщення, призначеного та придатного для постійного або тимчасового проживання, нежитлового приміщення, яке розташоване у житловому будинку, які не потребують отримання дозволу органу місцевого самоврядування, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Після завершення робіт з переобладнання перепланування, які не потребують отримання дозволу органу місцевого самоврядування, введення в експлуатацію перепланованого та/або переобладнаного об'єкта не потребується ".
 
Враховано частково   Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.
 
    -5- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Статтю 100 викласти у такій редакції: "Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання документів, які дають право на їх виконання."
 
Враховано редакційно    
    -6- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 2 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 100 Житлового кодексу України) у абзаці третьому друге речення "Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування." замінити реченням "Такі роботи можна здійснювати виключно на об’єктах, на які є технічний паспорт.";
 
Відхилено    
11. Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця, наданою відповідно до правил користування жилими приміщеннями.";
 
-7- Бабак А.В.
Абзац четвертий підпункту першого пункту 2 розділу І законопроекту викласти в редакції:
"Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, наймачем (орендарем) допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором найму (оренди)".
 
Враховано редакційно   Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором найму (оренди)";
 
12. 2) статтю 152 викласти у такій редакції:
 
-8- Купрієнко О.В.
Статтю 152 викласти у такій редакції:
"Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду
Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку або жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання документів, які дають право на їх виконання. Перелік таких робіт визначається в кожному випадку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування за заявою власника. Після завершення зазначених робіт введення об'єкта в експлуатацію не потребується.";
 
Відхилено      
    -9- Луценко І.В.
Підпункт другий пункту 2 (Житловий кодекс Української РСР) викласти в такій редакції:
"2) статтю 152 виключити"
 
Відхилено    
13. "Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду
 
-10- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці третьому пункту 2 частини 2 проекту:
перше речення після слів "інженерні системи" доповнити словами "загального користування";
друге речення - виключити
 
Враховано   "Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду
 
14. Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання документів, які дають право на їх виконання. Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.";
 
-11- Бабак А.В.
Підпункт другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: Статтю 152 "Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду" виключити"
 
Відхилено   Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребує отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується";
 
    -12- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 2 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 152 Житлового кодексу України) у абзаці третьому друге речення "Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування." замінити реченням "Такі роботи можна здійснювати виключно на об’єктах, на які є технічний паспорт.";
 
Відхилено    
15. 3) абзац п’ятий частини першої статті 189 викласти у такій редакції:
 
-13- Купрієнко О.В.
Підпункт 3 пункту 1 виключити
 
Відхилено   2) абзац п’ятий частини першої статті 189 викласти в такій редакції:
 
    -14- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 189 Житлового кодексу України) абзац другий викласти в такій редакції:
"у самовільному переобладнанні та переплануванні жилих будинків і жилих приміщень із втручанням в несучі конструкції та/або інженерні системи та (або) використанні їх не за призначенням;
 
Враховано частково    
    -15- Луценко І.В.
Підпункт третій пункту 2 (Житловий кодекс Української РСР) викласти в такій редакції:
"3) абзац п’ятий частини першої статті 189 викласти у такій редакції:
"у проведенні в жилих будинках і жилих приміщеннях будівельних робіт та/або робіт з переобладнання та перепланування, що передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, без дотримання встановленого порядку, використанні жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням;"
 
Враховано частково    
16. "у використанні жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням;".
 
-16- Головко М.Й.
У статті 189 Житлового кодексу Української РСР слова "у використанні жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням" замінити словами "у використанні жилих будинків і жилих приміщень не за цільовим призначенням"
 
Враховано частково   "у незаконному переобладнанні та/або переплануванні жилих будинків (квартир), інших жилих приміщень, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання, нежилих приміщень, розташованих у жилих будинках, та/або використанні їх не за призначенням".
 
    -17- Бабак А.В.
Абзац другий підпункту третього пункту 2 розділу І законопроекту викласти в редакції:
"у незаконному переобладнанні та переплануванні жилих будинків (квартир), інших жилих приміщень, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання, нежитлових приміщень, які розташовані у житлових будинках, використанні їх не за призначенням".
 
Враховано редакційно    
17. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122; із наступними змінами):
 
   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122)
1) статтю 164-10 викласти в такій редакції:
 
18. 1) частину другу статті 55 виключити;
 
      
19. 2) у статті 96:
 
      
20. в абзаці першому частини вісімнадцятої слова ", а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта" виключити;
 
-18- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 3 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення):
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"2) статтю 96 доповнити частиною такого змісту:";
2) абзаци другий та третій виключити;
 
Враховано частково      
21. доповнити частиною такого змісту:
 
      
22. "Виконання будівельних робіт з реконструкції чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному жилому будинку без отримання документа, що дає право на їх виконання відповідно до статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", наведення недостовірних даних у такому документі, а також експлуатація квартири після проведення реконструкції чи капітального ремонту без прийняття в експлуатацію, —
 
      
23. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
      
24. 3) абзац перший частини третьої статті 96-1 викласти в такій редакції:
 
      
25. "Порушення строків надання замовникові містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки, висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких документів з порушенням установленого порядку, а також вимагання у замовника документів, не передбачених законодавством, —";
 
      
26. 4) у частині першій статті 150 слова "самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням" замінити словами "використання жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням";
 
-19- Бабак А.В.
Пункт четвертий статті 3 розділу І викласти в редакції:
"у частині першій статті 150 слова "самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням" замінити словами "незаконне переобладнання та перепланування жилих будинків (квартир), інших жилих приміщень, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання, нежитлових приміщень, які розташовані у житлових будинках, використання їх не за призначенням
 
Відхилено      
    -20- Продан О.П.
Підпункт четвертий пункту 3 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення) виключити;
 
Враховано    
    -21- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
У підпункті 4) пункту З розділу І слова "не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою" замінити словами "з метою ведення виробничої діяльності, в якій використовуються шкідливі для здоров'я людини речовини та обладнання, що створює неприпустимі шумові ефекти"
 
Відхилено    
27. 1) статтю 164-10 викласти в такій редакції:
 
-22- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом" - виключити
 
Відхилено      
    -23- Луценко І.В.
Підпункт п'ятий пункту 3 (Кодекс України про адміністративні правопорушення) викласти в такій редакції:
"5) статтю 16410 викласти у такій редакції:
"Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, уповноваженою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Приймання уповноваженою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, промислового металобрухту у фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців, що реалізують металобрухт, який утворився внаслідок їх діяльності) —
карається штрафом від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства.";
 
Відхилено    
28. "Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
 
   "Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
 
29. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, уповноваженою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, —
 
-24- Купрієнко О.В.
В статті третій пропозиції до пункту 5:
слово "уповноваженою" замінити на слово "посадовою";
 
Враховано   Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, посадовою особою суб’єкта господарювання, що здійснює операції з металобрухтом, —
 
30. тягне за собою накладення штрафу від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
31. Приймання уповноваженою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, —
 
   Приймання посадовою особою суб’єкта господарювання, що здійснює операції з металобрухтом, промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, —
 
32. карається штрафом від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
33. Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
-25- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці сьомому пункту 1 частини 3 слово "першою" замінити словом "другою"
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
34. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства.";
 
   тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також коштів, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства";
 
35. 6) у частині першій статті 166-10:
 
-26- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Продан О.П.
Підпункт 6 пункту 5 виключити
 
Враховано      
36. у абзаці другому слово "державного" виключити;
 
      
37. абзаци шостий — восьмий виключити;
 
      
38. 7) статтю 188-42 викласти в такій редакції:
 
-27- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 7 виключити
 
Враховано      
39. "Стаття 188-42. Невиконання законних вимог (приписів) посадових
 
      
40. осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю
 
      
41. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю —
 
      
42. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
43. Недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва —
 
      
44. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
45. Невиконання законних вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, наданих ними під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, —
 
      
46. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
-28- Продан О.П.
У підпункті сьомому пункту 3 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 188-42 Кодексу України про адміністративні правопорушення) у абзаці восьмому слова "від ста п’ятдесяти" замінити словами "від ста"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням пункту     
47. 8) доповнити Кодекс статтею 188-44 такого змісту:
 
-29- Купрієнко О.В.
Доповнити Кодекс статтею 188-44 такого змісту:
"Стаття 188-44. Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг
Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (крім порушень, передбачених статтями 166-10—166-12 цього Кодексу):
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єктом надання адміністративної послуги суб'єкта звернення або адміністратора про відмову в наданні адміністративної послуги;
порушення суб'єктом надання адміністративної послуги строків надання такої послуги;
порушення суб'єктом надання адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його управління, строків надання необхідних для надання адміністративної послуги документів або інформації;
відмова суб'єкта надання адміністративної послуги суб'єкту звернення в наданні адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом;
стягнення із суб'єкта звернення або спонукання до сплати не передбачених законом платежів за надання адміністративної послуги;
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єктом надання адміністративної послуги суб'єкта звернення про можливість отримання оформленої адміністративної послуги, або відмову в наданні такої послуги;
безпідставна відмова суб'єкта надання адміністративної послуги
суб'єкту звернення у прийнятті заяви на отримання адміністративної послуги та документів, що додаються до неї;
порушення суб'єктом надання адміністративної послуги заборони стосовно приймання заяв суб'єкта звернення на отримання адміністративної послуги або видачі результатів її надання (в тому числі рішення про відмову в її наданні), якщо така послуга надається через центр надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг, —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
Відхилено      
48. "Стаття 188-44. Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг
 
-30- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункти 8 та 9 пункту 3 виключити
 
Враховано      
49. Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (крім порушень, передбачених статтями 166-10—166-12 цього Кодексу):
 
      
50. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єктом надання адміністративної послуги суб’єкта звернення або адміністратора про відмову в наданні адміністративної послуги;
 
      
51. порушення суб’єктом надання адміністративної послуги строків надання такої послуги;
 
      
52. порушення суб’єктом надання адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його управління, строків подання необхідних для надання адміністративної послуги документів або інформації;
 
      
53. відмова суб’єкта надання адміністративної послуги суб’єкту звернення в наданні адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом;
 
      
54. стягнення із суб’єкта звернення не передбачених законом платежів за надання адміністративної послуги;
 
      
55. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення адміністратором суб’єкта звернення про можливість отримання адміністративної послуги, оформленої суб’єктом надання адміністративної послуги, або відмову в наданні такої послуги;
 
      
56. безпідставна відмова адміністратора суб’єкту звернення у прийнятті заяви на отримання адміністративної послуги та документів, що додаються до неї;
 
      
57. порушення суб’єктом надання адміністративної послуги заборони стосовно приймання заяв суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги або видачі результатів її надання (в тому числі рішення про відмову в її наданні), якщо така послуга надається через центр надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг, —
 
      
58. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
59. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
 
      
60. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
-31- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 3 розділу І законопроекту (щодо доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 188-44) у абзаці чотирнадцятому слова "до сімдесяти" замінити словами "до ста"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням підпункту     
61. 9) у статті 221:
 
      
62. слова та цифри "частинами третьою — п’ятою статті 961," виключити;
 
      
63. після цифр "188-41" доповнити цифрами ", 188-44";
 
      
64. 10) статтю 244-6 викласти в такій редакції:
 
-32- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 10 пункту 3 виключити
 
Враховано      
    -33- Купрієнко О.В.
Слова "з питань" замінити на " до компетенції яких відносяться питання";
 
Відхилено в зв’язку з виключенням відповідного пункту   
65. "Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного контролю
 
      
66. Органи державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виробництва, виготовлення та застосування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, а також будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1, 188-42).
 
-34- Продан О.П.
У підпункті десятому пункту 3 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) абзац третій після цифр "96-1" доповнити словами " (крім частин третьої – п’ятої)";
 
Відхилено в зв’язку з виключенням відповідного пункту     
67. Від імені органів державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
      
68. керівники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів, розташованих на території населених пунктів (статті 96, 96-1 (крім частин третьої — п’ятої), частини перша та друга статті 188-42);
 
-35- Андрієвський Д.Й.
абзац п'ятий підпункту 10 пункту 3 розділу І законопроекту після слів "міських рад," доповнити словами "структурних підрозділів";
 
Відхилено в зв’язку з виключенням відповідного пункту     
69. керівники структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів та на території сіл, селищ і міст районного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися (статті 96, 961 (крім частин третьої — п’ятої), частини перша та друга статті 188-42);
 
      
70. головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі — щодо об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та на території районів, обласних центрів і міст обласного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися (статті 96, 96-1, 188-42).";
 
      
71. 11) у статті 255:
 
   2) у статті 255:
 
72. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
73. у пункті 1 абзац "міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій — державні адміністратори (частина друга статті 166-10 — в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);" замінити абзацами такого змісту:
 
-36- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У підпункті 11 частини третьої:
у абзаці третьому слово "місцевим" виключити;
у абзаці четвертому слова "абзаци другий — четвертий частини першої" виключити.
 
Немає висновку   у пункті 1 абзац "міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій — державні адміністратори (частина друга статті 166-10 — в частині порушення дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру)" замінити двома абзацами такого змісту:
 
74. "міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, селищних рад — адміністратори (абзаци другий — четвертий частини першої статті 188-44 — якщо адміністративна послуга надається через центр надання адміністративних послуг);
 
-37- Продан О.П.
У підпункті одинадцятому пункту 3 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, селищних рад — адміністратори (частина друга статті 166-10 — в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру, абзаци другий — четвертий частини першої статті 188-44 — якщо адміністративна послуга надається через центр надання адміністративних послуг)
 
Відхилено   "міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, селищних рад — адміністратори (стаття 188-44 — якщо адміністративна послуга надається через центр надання адміністративних послуг);
 
75. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг (стаття 188-44);";
 
   центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг (стаття 188-44)";
 
76. пункт 21 виключити;
 
   пункт 2-1 виключити.
 
77. 12) частину восьму статті 285 викласти у такій редакції:
 
-38- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 12 пункту 3 виключити.
 
Враховано      
78. "Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне протягом року вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом.".
 
      
79. 4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2001 р., № 25—26, ст. 131; із наступними змінами):
 
   4. Статтю 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
 
80. 1) у статті 194?:
 
-39- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 1 пункту 4 виключити
 
Враховано      
81. у абзаці другому частини першої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від п’ятисот до тисячі";
 
      
82. 2) статтю 213 викласти у такій редакції:
 
-40- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 213 Кримінального кодексу України "Порушення
порядку здійснення операцій з металобрухтом" - виключити
 
Відхилено      
    -41- Купрієнко О.В.
Статтю 213 викласти у такій редакції:
"Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
1. Здійснення прийому брухту кольорових та чорних металів фізичними особами; операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, відомості про якого не включено до реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом; надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту; організація незаконних пунктів прийому та збуту металобрухту —
караються штрафом від півтори до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеження волі на строк до одного року.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, —
караються штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.".
 
Враховано редакційно    
83. "Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
 
   "Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
 
84. 1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів суб’єктом господарської діяльності, відомості про якого не включено до реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому та збуту металобрухту, —
 
-42- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 4 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 213 Кримінального кодексу України):
1) в абзаці третьому слова "суб’єктом господарської діяльності, відомості про якого не включено до реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом" замінити словами "без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством";
2) у абзаці четвертому слова "або виправними роботами на строк до двох років або обмеження волі на строк до одного року" виключити;
 
Відхилено   1. Здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту —
 
    -43- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У підпункті два пункту чотири статті 213 абзацу третього слово "реєстру" замінити на слово "переліку".
 
Враховано    
    -44- Галасюк В.В.
В абзаці третьому підпункту другого пункту четвертого слова "організація незаконних пунктів прийому та збуту металобрухту" замінити словами "організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту"
 
Враховано    
85. караються штрафом від півтори до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеження волі на строк до одного року.
 
   караються штрафом від тисячі пятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.
 
86. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, —
 
   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, —
 
87. караються штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.".
 
   караються штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років".
 
88. 5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3, ст. 27, із наступними змінами):
 
   5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
89. 1) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-45- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 1 пункту 5 виключити
 
Враховано      
90. "8. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у постійному користуванні, на правах оренди, суперфіцію, емфітевзису, здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, за погодженням з землекористувачами.";
 
-46- Луценко І.В.
Підпункт перший пункту 5 (Земельний кодекс України) викласти в такій редакції:
"1) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у користуванні, в тому числі на правах оренди, суперфіцію, емфітевзису, здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, за погодженням з землекористувачами.";"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
91. 2) у статті 22:
 
-47- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції: "У статті 22:
пункт а) частини третьої після слів "ведення товарного сільськогосподарського виробництва" доповнити словами ", фермерського господарства";
абзац третій підпункту два - виключити;
 
Враховано   1) у статті 22:
пункт "а" частини третьої доповнити словами " фермерського господарства";
 
    -48- Луценко І.В.
Підпункт другий пункту 5 (Земельний кодекс України) викласти в такій редакції:
2) у статті 22:
у підпункті "а" частини третьої після слів "ведення товарного сільськогосподарського виробництва" доповнити словами ", фермерського господарства";
 
Враховано    
92. у частині третій після слів "ведення товарного сільськогосподарського виробництва" доповнити словами ", фермерського господарства";
 
      
93. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
94. 3) у частині другій статті 33 перед словом "іноземці" доповнити словами "юридичні особи";
 
-49- Дідич В.В.
Статтю 33 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"Стаття 33. Використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
Громадяни України можуть використовувати належні їм на правах власності, користування (оренда, суборенда, емфітевзис) земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства.
Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватись громадянами у користування юридичним особам і використовуватись останніми для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок"
 
Враховано частково   2) текст статті 33 викласти в такій редакції:
"1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок";
 
    -50- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 33 Земельного кодексу України) виключити
 
Відхилено    
    -51- Головко М.Й.
В частині 2 статті 33 Земельного кодексу України виключити слово "юридичні особи"
 
Відхилено    
    -52- Купрієнко О.В.
у частині другій статті 33 слово "іноземці" замінити на "юридичні особи - нерезиденти";
 
Враховано частково    
    -53- Луценко І.В.
Підпункт третій пункту 5 (Земельний кодекс України) виключити
 
Відхилено    
95. 4) у статті 93:
 
-54- Сотник О.С.
Абзац 4 пункту 4 частини 5 розділу І – виключити
 
Відхилено   3) у статті 93:
 
96. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
97. "4. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років";
 
-55- Яценко А.В.
абзаци четвертий - п'ятий підпункту 4 пункту 5 законопроекту (доповнення частиною десятою статті 93 Земельного кодексу України) виключити.
 
Відхилено   "4. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років";
 
98. доповнити частиною десятою такого змісту:
 
   доповнити частиною десятою такого змісту:
 
99. "10. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років";
 
-56- Кулініч О.І.
Запропоновану редакцію частини 10 статті 93 Закону України "Про оренду землі" після слів: "особистого селянського господарства" доповнити словами: " (сільськогосподарські угіддя)"
 
Відхилено   "10. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років";
 
    -57- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзац 1 підпідпункту 2 підпункту 4) пункту 5 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -58- Луценко І.В.
У підпункті четвертому пункту 5 (Земельний кодекс України) слова "особистого селянського господарства" виключити
 
Відхилено    
100. 5) статтю 97 викласти у такій редакції:
 
-59- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 5 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -60- Луценко І.В.
У підпункті п'ятому пункту 5 (Земельний кодекс України): у назві, частинах першій та шостій статті 97 Земельного кодексу України слова "виробничих споруд" виключити
 
Враховано редакційно    
101. "Стаття 97. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи та роботи з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією
 
-61- Кулініч О.І.
Зміни до статті 97 Земельного кодексу України викласти таким чином: "частину першу статті 97 Земельного кодексу України після слів: "землекористувачем" доповнити словами: "без зміни цільового призначення земельних ділянок та оформлення речових прав на них".
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
102. 1. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні, геологознімальні, пошукові, геодезичні роботи та роботи з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, можуть використовувати земельні ділянки, необхідні для проведення таких робіт, на підставі договору з власником землі та/або за погодженням із землекористувачем, без зміни їх цільового призначення.
 
      
103. 2. Строки і місце проведення розвідувальних робіт зазначених в частині першій цієї статті визначаються договором сторін.
 
-62- Купрієнко О.В.
доповнити пункт 2 статті 97 після слів "договором сторін" доповнити словами "з власником земельної ділянки"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
104. 3. Проведення робіт зазначених в частині першій цієї статті на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам’яток дозволяється у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
-63- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
В абзаці 3 підпункту 5) пункту 5 розділу І після слова "пам'яток" та перед словом "дозволяється" додати слово "не".
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
105. 4. Підприємствам, установам та організаціям, що проводять роботи зазначені в частині першій цієї статті, після закінчення дослідно-промислової розробки родовищ та введення родовищ в промислову розробку, дозволяється використовувати земельні ділянки на підставі договору з власником землі та/або за погодженням із землекористувачем на період зміни їх цільового призначення та оформлення документів, які посвідчують право користування ними, але не більше як два роки.
 
      
106. 5. Підприємства, установи та організації, які проводять роботи зазначені в частині першій цієї статті, зобов’язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у стан, придатний для використання за призначенням. Порядок визначення та відшкодування збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-64- Продан О.П.
У підпункті п’ятому пункту 5 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 97 Земельного кодексу України) у абзаці шостому слова ", але не більше як два роки" виключити;
 
Враховано редакційно      
107. 6. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних робіт та робіт з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, вирішуються у судовому порядку.";
 
      
108. 6) у статті 99:
 
      
109. пункт "в" викласти у такій редакції:
 
-65- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У підпункті шостому пункту п’ятого:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
"в"- право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм);"
2) абзаци четвертий-пятий - виключити.
 
Враховано   4) пункт "в" статті 99 викласти в такій редакції:
"в)- право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)";
 
110. "право прокладання, експлуатації та обслуговування об’єктів трубопровідного транспорту, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;";
 
      
111. доповнити пунктом "в-1" такого змісту:
 
      
112. "в-1) право розміщення об’єктів, пов’язаних із будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин;";
 
-66- Кулініч О.І.
У тексті нової редакції пункту "в" статті 99 Земельного кодексу України слова: "трубопроводів" виключити
 
Враховано      
113. 7) пункт "б" частини другої статті 102 після слів "за її цільовим призначенням," доповнити словами "крім випадків пов’язаних із спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин.";
 
-67- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Кулініч О.І.
Підпункт 7 пункту 5 виключити
 
Враховано      
114. 8) частину третю статті 122 доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
-68- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 8 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -69- Луценко І.В.
Підпункт восьмий пункту 5 (Земельний кодекс України) виключити
 
Враховано    
115. "г) будівництва об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією.";
 
-70- Кулініч О.І.
Зміни до статті 122 Земельного кодексу України викласти наступним чином:
"у статті 122 Земельного кодексу України:
а)у частині третій:
у абзаці першому слова: "частинами четвертою і восьмою" замінити словами: "частиною восьмою";
доповнити частину пунктом "г" такого змісту:
"г) будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією'';
б)у частині четвертій слова: "частиною восьмою" замінити словами:
"частинами третьою, п'ятою, восьмою, дев'ятою"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -71- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 122 Земельного кодексу України) абзац другий після слова "свердловин" доповнити словами "а також"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
    -72- Купрієнко О.В.
Частину третю статті 122 доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач і зв'язку, пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів."
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
116. 9) у першому реченні абзацу першого частини восьмої статті 128 слова "організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт" замінити словами "суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону";
 
   5) у першому реченні абзацу першого частини восьмої статті 128 слова "організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт" замінити словами "суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону".
 
117. 10) у абзаці третьому частини другої статті 134 слово " (ліцензій)" виключити;
 
-73- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 10 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -74- Продан О.П.
Підпункт десятий пункту 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 134 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції:
"10) у абзаці третьому частини другої статті 134 слова "спеціальних дозволів" замінити словами "спеціальних дозвільних документів", слово " (ліцензій)" виключити;"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
118. 11) частину третю статті 135 викласти у такій редакції:
 
-75- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 11 пункту 5 виключити
 
Враховано      
119. "Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа — власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.
 
-76- Продан О.П.
Підпункт одинадцятий пункту 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 135 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції:
"11) частину третю статті 135 викласти у такій редакції:
"Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа — власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.
Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, що має право на виконання цього виду робіт згідно Закону, та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.
Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги."
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -77- Луценко І.В.
У підпункті одинадцятому пункту 5 (Земельний кодекс України):
(абзаці другий та п'ятий частини третьої статті 135) слово "формує" змінити на "реалізує";
(абзац третій частини третьої статті 135) слова "довідку з місця роботи" змінити на "копію наказу суб'єкта господарювання про прийняття особи на посаду ліцитатора"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
120. Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, що має у своєму складі ліцитаторів, які отримали кваліфікаційний сертифікат та внесені до Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів, та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.
 
-78- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзаци 3, 4, 5, 6, 7 підпункту 11) пункту 5 розділу І - виключити
 
Враховано      
121. Державний реєстр ліцитаторів з проведення земельних торгів веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Для внесення інформації до Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів ліцитатор подає наступні документи:
 
      
122. заяву про його реєстрацію;
 
      
123. копію кваліфікаційного сертифіката;
 
      
124. копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, місце проживання;
 
      
125. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 
      
126. довідку з місця роботи.
 
      
127. Внесення інформації до Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів та надання інформації з нього у формі витягу здійснюється за письмовою заявою фізичним і юридичним особам на безоплатній основі протягом 14 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.
 
      
128. Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних щодо кваліфікаційного сертифіката. Підставою для відмови у наданні інформації з Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів у формі витягу є відсутність запитуваної інформації.
 
      
129. Порядок ведення Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.
 
      
130. Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.";
 
      
131. 12) у статті 149:
 
-79- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 12 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -80- Луценко І.В.
Підпункт дванадцятий пункту 5 (Земельний кодекс України) виключити
 
Враховано    
132. частину п’яту доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
      
133. "г) будівництва об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті.";
 
-81- Купрієнко О.В.
У статті 149:
частину п'яту доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач і зв'язку, пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів, крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті.";
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
134. частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
-82- Кулініч О.І.
У новій редакції частини дев'ятої статті 149 Земельного кодексу України слова: "ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб" виключити
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
135. "9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", крім земельних ділянок, необхідних для спорудження об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, та випадків, визначених частинами п’ятою-восьмою цієї статті і статтею 150 цього Кодексу.";
 
-83- Купрієнко О.В.
В редакції частини дев'ятої слова "їх експлуатації" замінити на слова " пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів"
"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб'єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв'язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", крім земельних ділянок, необхідних для спорудження об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, та виробничих споруд, ліній електропередач і зв'язку, пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів, та випадків, визначених частинами п'ятою-восьмою цієї статті і статтею 150 цього Кодексу.";
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
136. 13) частину другу статті 168 викласти у такій редакції:
 
-84- Кулініч О.І.
Підпункт 13 пункту 5 виключити
 
Враховано      
137. "Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, крім випадків проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та/або запобіганням аварійним ситуаціям на об’єктах трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловинах, виробничих спорудах, під’їзних дорогах, лініях електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, підземних кабельних мережах енергозабезпечення.";
 
-85- Купрієнко О.В.
в редакції законопроекту слова "їх експлуатації" замінити на слова "пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -86- Луценко І.В.
У підпункті тринадцятому пункту 5 (Земельний кодекс України):
слова "та/або запобіганням аварійним ситуаціям" змінити на "аварійних ситуацій";
слова "виробничих спорудах, під’їзних дорогах" виключити
 
Враховано редакційно    
138. 14) частину першу статті 208 після слів "під будівництво і обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії," доповнити словами "під будівництво, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією,";
 
-87- Кулініч О.І.
Продан О.П.
Підпункт 14 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -88- Луценко І.В.
Підпункт чотирнадцятий пункту 5 (Земельний кодекс України) виключити
 
Враховано    
    -89- Купрієнко О.В.
в редакції законопроекту слова "їх експлуатації" замінити на слова "пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
139. 15) пункт "і" частини першої статті 211 виключити;
 
-90- Купрієнко О.В.
Підпункт 15 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -91- Луценко І.В.
Підпункт п'ятнадцятий пункту 5 (Земельний кодекс України) виключити
 
Враховано    
    -92- Кулініч О.І.
Пункт "і" частини першої статті 211 Земельного кодексу України не виключати повністю, а викласти наступним чином: "і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
    -93- Продан О.П.
Підпункт п’ятнадцятий пункту 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 211 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції:
"15) пункт "і" частини першої статті 211 викласти в такій редакції:
"і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою;"
 
Відхилено У зв’язку з виключенням відповідного пункту   
140. 16) у розділі Х"Перехідні положення":
 
-94- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 16 пункту 5 виключити
 
Враховано      
    -95- Луценко І.В.
Підпункт шістнадцятий пункту 5 (Земельний кодекс України) виключити
 
Враховано    
141. в абзаці другому пункту 6 слова "у довгострокову оренду" замінити словами "на право оренди";
 
-96- Купрієнко О.В.
Викласти в такій редакції :
-у розділі Х"Перехідні положення":
в абзаці другому пункту 6 слова "у довгострокову оренду" замінити словами "на право оренди".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
142. підпункт "б" пункту 15 викласти у такій редакції:
 
-97- Купрієнко О.В.
Зміни до підпункт "б" пункту 15 виключити
 
Враховано      
143. "б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону, набуття їх підприємствами, установами та організаціями для будівництва та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових, газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електромереж і зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.";
 
-98- Кулініч О.І.
У новій редакції підпункту "б" пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу України слова: "будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових, газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електромереж: і зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією, вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб" замінити словами: "об'єктів, зазначених у статті 15 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -99- Продан О.П.
У підпункті шістнадцятому пункту 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до підпункту "б" пункту 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України) абзаци третій – четвертий виключити
 
Враховано    
144. пункт 18 виключити.
 
      
145. 6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144; 2014 р., № 4, ст. 61, № 14, ст. 255):
 
-100- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пункт 7 розділу І доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
"Частину 1 статті 88 Господарського кодексу Укрїни (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № № 18, стаття 144) після "порядку зі складу товариства" доповнити такими абзацами:
"на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв'язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум.
Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), визнання правочину, вчиненого такою особою, недійсним та повернення прибутку, отриманого за результатами такого правочину, якщо:
збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що становлено вироком суду;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків."
 
Відхилено   6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144:
 
146. 1) перше речення частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
"2. Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.";
 
-101- Купрієнко О.В.
Перше речення частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
"2. Посадовими особами, що здійснюють управління господарським товариством, є фізичні особи — директор, голова та члени правління, голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени будь-якого іншого органу створеного товариством, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.".
 
Відхилено   1) перше речення частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
"2. Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства";
 
147. 2) частину восьму статті 164 викласти у такій редакції:
 
-102- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У підпункті 2 пункту 6 абзаци перший та другий виключити
 
Враховано      
148. "8. Цінні папери (або їх бланки) виготовляються лише на державних підприємствах, що входять до сфери управління Національного банку України та охороняються.";
 
      
149. у статті 367:
 
   2) у статті 367:
 
150. назву викласти у такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
151. "Стаття 367. Форма договору комерційної концесії";
 
   "Стаття 367. Форма договору комерційної концесії";
 
152. частини другу та третю виключити;
 
   частини другу і третю виключити;
 
153. абзац другий частини другої статті 370 виключити;
 
   3) абзац другий частини другої статті 370 виключити;
 
154. частини другу та четверту статті 374 виключити.
 
   4) частини другу і четверту статті 374 виключити.
 
155. 7. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
   6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
156. у статті 105:
 
   1) у статті 105:
 
157. у частині другій слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   у частині другій слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
158. у частині п’ятій слова "з дня опублікування повідомлення" заміни словами "з дня оприлюднення повідомлення";
 
   у частині п’ятій слова "з дня опублікування повідомлення" заміни словами "з дня оприлюднення повідомлення";
 
159. 2) у статті 116:
 
-103- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт другий пункту 7 виключити
 
Враховано      
    -104- Купрієнко О.В.
У статті 116:
частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв'язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування збитків завданих цією особою товариству у межах стягнутих та фактично одержаних товариством сум.";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право "звернутися до суду з позовом в інтересах товариства про відшкодування збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями/бездіяльністю; визнання вчиненого такою особою від імені товариства правочину недійсним, якщо:
встановлено вироком суду вчинення посадовою особою товариства перевищення або зловживанням службовими повноваженнями;
посадова особа товариства, вчинила дії з порушенням встановленого установчими документами порядку їх попереднього погодження або процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних Дій;
посадова особа товариства подала недостовірну інформацію для дотримання встановленого порядку попереднього погодження дії або забезпечення процедури прийняття рішень;
посадова особа товариства вчинила бездіяльність всупереч посадовим обов'язкам.".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту   
    -105- Луценко І.В.
Підпункт другий пункту 7 (Цивільний кодекс України) викласти в такій редакції:
"2) статтю 116 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 50 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про визнання правочину, вчиненого посадовою особою товариства, недійсним із застосуванням положень частини першої статті 216 цього Кодексу та/або про відшкодування товариству збитків, завданих такою посадовою особою своїми діями (бездіяльністю), якщо:
збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими всупереч або з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків."
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту   
160. частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
-106- Кіраль С.І.
Пункт 6 статті 116 Цивільного кодексу України "6) на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум" виключити
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
161. "6) на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум.";
 
      
162. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-107- Кіраль С.І.
Частину викласти в такій редакції:
"3. Учасник товариства, який є власником 15 і більше відсотків статутного капіталу товариства, має право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), визнання правочину вчиненого такою особою недійсним, якщо"
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
163. "3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), визнання правочину, вчиненого такою особою, недійсним та повернення прибутку, отриманого за результатами такого правочину, якщо:
 
-108- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший частини 3 статті 116 Цивільного кодексу України після слова "сукупно" доповнити словосполученням "прямо або опосередковано"
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
164. збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;
 
      
165. збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
 
      
166. збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
 
      
167. збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків.";
 
      
168. 3) частину п’яту статті 245 викласти в такій редакції:
 
-109- Купрієнко О.В.
Частину п'яту статті 245 викласти в такій редакції:
"5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріально, або депозитарною установою у порядку визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу.";
частини другу — четверту статті 1118 виключити;
підпункт 1 частини другої статті 1120 виключити;
абзац другий частини першої статті 1125 виключити;
частину другу статті 1126 виключити.
 
Відхилено   2) частину п’яту статті 245 викласти в такій редакції:
 
    -110- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 7 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 245 Цивільного кодексу України) абзац другий викласти в такій редакції:
"5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, передбаченому Законом. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення."
 
Враховано редакційно    
169. "5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення.";
 
-111- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 6 слова "нотаріусом та іншими" замінити словами "нотаріусом або іншими"
 
Враховано   "5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення";
 
    -112- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
"5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення."
 
Враховано редакційно    
170. частини другу — четверту статті 1118 виключити;
 
-113- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
у назві статті 1118 слова "та його державна реєстрація" виключити
 
Враховано   3) у статті 1118:
у назві слова "та його державна реєстрація" виключити;
частини другу — четверту виключити
 
171. підпункт 1 частини другої статті 1120 виключити;
 
   4) пункт 1 частини другої статті 1120 виключити;
 
172. абзац другий частини першої статті 1125 виключити;
 
   5) абзац другий частини першої статті 1125 виключити;
 
173. частину другу статті 1126 виключити.
 
   6) частину другу статті 1126 виключити.
 
174. 8. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9—13, ст. 88):
 
   8. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
175. 1) частину першу статті 159 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   1) частину першу статті 159 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
176. "Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, яка міститься у таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку.";
 
-114- Купрієнко О.В.
Частину першу статті 159 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, яка міститься у таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.";
 
Враховано   "Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення";
 
177. 2) частину другу статті 168 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   2) частину другу статті 168 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
178. "Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється у випадку, якщо вони входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку або вивчення фізичних властивостей яких має значення для кримінального провадження.".
 
-115- Купрієнко О.В.
Частину другу статті 168 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється лише у випадку, якщо вони прямо зазначені в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку.".
 
Враховано частково .  "Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду".
 
179. 9. Підпункт "х" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113) виключити.
 
-116- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 9 виключити
 
Враховано      
180. 10. Частину другу статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89) викласти в такій редакції:
 
   9. Частину другу статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89) викласти в такій редакції:
 
181. "Посадовими особами органів товариства є фізичні особи — голова та члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.".
 
   "Посадовими особами органів управління товариства є фізичні особи — голова та члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства".
 
182. 11. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 531; із наступними змінами):
 
   10. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст.53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2014 р., № 23, ст. 873):
 
183. 1) абзац "дозвіл на ввезення — документ дозвільного характеру, яким надається право на ввезення на територію України товарів, виданий Департаментом;" статті 1 виключити;
 
   1) у статті 1 термін "дозвіл на ввезення" виключити;
 
184. 2) пункт 2 частини другої статті 32 викласти у такій редакції:
 
   2) пункт 2 частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
 
185. "2) ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України — форми № 1, № 2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)";
 
   "2) ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України — форми № 1, № 2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)";
 
186. 3) абзац перший частини першої статті 72 викласти у такій редакції:
 
   3) абзац перший частини першої статті 72 викласти в такій редакції:
 
187. "Ветеринарні препарати, які не зареєстровані, дозволяється ввозити на територію України виключно з метою:";
 
-117- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Доповнити частину 11 проекту новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) у частині дванадцятій статті 76 слова "та мають дозвіл на ввезення" виключити".
 
Враховано   "1. Ветеринарні препарати, які не зареєстровані, дозволяється ввозити на територію України виключно з метою";
4) в абзаці першому частини дванадцятої статті 76 слова "та мають дозвіл на ввезення" виключити;
 
188. 4) у статті 82:
 
   5) у статті 82:
 
189. у частині другій слова "чи для інших дозволених цілей" замінити словами "чи для інших цілей, передбачених законом";
 
   у частині другій слова "чи для інших дозволених цілей" замінити словами "чи для інших цілей, передбачених законом";
 
190. частину третю виключити;
 
-118- Продан О.П.
У підпункті четвертому пункту 11 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 82 Закону України "Про ветеринарну медицину") абзац третій виключити;
 
Відхилено   частину третю виключити;
 
191. 5) пункт 3 частини першої статті 85 виключити;
 
-119- Продан О.П.
Підпункт п'ятий пункту 11 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 85 Закону України "Про ветеринарну медицину") виключити;
 
Відхилено   6) пункт 3 частини першої статті 85 виключити;
 
192. 6) у статті 87:
 
   7) у статті 87:
 
193. пункт 1 частини першої виключити;
 
-120- Продан О.П.
У підпункті шостому пункту 11 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 87 Закону України "Про ветеринарну медицину"):
1) абзаци другий та третій виключити;
2) абзац четвертий доповнити словами "слово "необхідно" замінити словами "передбачено законом чи міжнародними договорами (Конвенціями), ратифікованими Україною"
 
Відхилено   пункт 1 частини першої виключити;
 
194. пункт 1 частини другої виключити;
 
   пункт 1 частини другої виключити;
 
195. у пункті 3 частини четвертої слова "як це зазначається у дозволі на ввезення на територію України," виключити;
 
   у пункті 3 частини четвертої слова "як це зазначається у дозволі на ввезення на територію України" виключити;
 
196. 7) у частині першій статті 91 слова "незалежно від наявності дозволу на ввезення на територію України або транзит," виключити;
 
   8) в абзаці першому частини першої статті 91 слова "незалежно від наявності дозволу на ввезення на територію України або транзит" виключити;
 
197. 8) у пункті 2 частини першої статті 96 слова "або режиму обов’язкового попереднього умовного дозволу" виключити.
 
   9) у пункті 2 частини першої статті 96 слова "або режиму обов’язкового попереднього умовного дозволу" виключити.
 
198. 12. Частину другу статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст. 668; 2007 р., № 34, ст. 444; 2011 р., № 34, ст. 343) викласти в такій редакції:
 
   11. Частину другу статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2011 р., № 34, ст. 343) викласти в такій редакції:
 
199. "Проектування виробничих об’єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Експертиза проектів будівництва на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".".
 
   "Проектування виробничих об’єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Експертиза проектів будівництва на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
200. 13. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 52, ст. 683, із наступними змінами):
 
-121- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 13 виключити
 
Враховано      
201. 1) абзац шістнадцятий статті 2 після слова "будівництві" доповнити словами "об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України,";
 
-122- Продан О.П.
У підпунктах першому - третьому пункту 13 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 2 Закону України "Про основи містобудування") слова "за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України," виключити
 
Відхилено у зв’язку з виключенням пункту     
202. 2) абзац одинадцятий статті 8 після слова "будівництві" доповнити словами "об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України,";
 
      
203. 3) абзац одинадцятий частини першої статті 9 доповнити словами "об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України,";
 
      
204. 4) у частині першій статті 10:
 
      
205. абзац восьмий виключити.
 
      
206. абзац одинадцятий частини викласти в такій редакції:
 
      
207. "надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";";
 
      
208. 5) у статті 13:
 
      
209. частину першу доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
      
210. "надання (отримання, реєстрації) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
      
211. абзац десятий частини другої виключити;
 
      
212. 6) абзац шостий частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
 
      
213. "надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".".
 
      
214. 14. У Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; із наступними змінами):
 
-123- Богомолець О.В.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
Пункт 14 розділу І законопроекту (зміни до Основ законодавства України про охорону здоров 'я) - виключити
 
Враховано      
215. 1) статтю 741 викласти у такій редакції:
 
-124- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 14 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я) слова "за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України," виключити
 
Враховано редакційно      
216. "Стаття 741. Право на зайняття народною медициною (цілительством)
 
      
217. Народна медицина (цілительство) — методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.
 
      
218. Народною медициною (цілительством) мають право займатися особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці.
 
      
219. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб — підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови зайняття народною медициною (цілительством) встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
      
220. Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами — підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
      
221. Зайняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
      
222. Забороняється здійснення цілительства з використанням засобів масової інформації.";
 
      
223. 2) у тексті Закону слова "медичної практики" замінити словами "медичної практики, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України,".
 
      
224. 15. Частину другу статті 7 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 34, ст. 352; із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5462-VІ) виключити.
 
-125- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункти 15 - 17 виключити
 
Враховано      
225. 16. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 2, ст. 7; із наступними змінами):
 
      
226. 1) абзац другий частини другої статті 7 виключити;
 
      
227. 2) у частині першій статті 9 слова "ліцензуванню та" виключити.
 
      
228. 17. У частині четвертій статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 46, ст. 411; із наступними змінами) слова "пов’язану із створенням об’єктів архітектури" замінити словами "з будівництва об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України,".
 
      
229. 18. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 14, ст. 91; із наступними змінами):
 
   12. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
 
230. 1) у частині дев’ятій статті 7 слово "сертифікації" виключити;
 
   1) у частині дев’ятій статті 7 слово "сертифікації" виключити;
 
231. 2) частини першу і другу статті 9 виключити;
 
-126- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 2 пункту 18 виключити
 
Враховано   2) частину шосту статті 8 виключити;
 
    -127- Кужель О.В.
Пункт 18 доповнити підпунктом третім такого змісту:
"Частину шосту статті 8 виключити."
 
Враховано    
232. 3) частину п’яту статті 10 виключити;
 
   3) частину п’яту статті 10 виключити.
 
233. 4) частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
 
-128- Кіраль С.І.
Частину 4 статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" залишити в чинній редакції
 
Враховано      
234. "Цивільна відповідальність суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, підлягає обов’язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством.";
 
-129- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 4 пункту 18 виключити
 
Враховано      
    -130- Купрієнко О.В.
Частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:
"Цивільна відповідальність суб'єктів господарювання за шкоду, заподіяну третім особам під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, підлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством."
 
Відхилено У зв’язку з виключенням підпункту   
235. 5) у абзаці п’ятому частини першої статті 161 слова "методик визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості та" виключити.
 
-131- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 5 пункту 18 виключити
 
Враховано      
236. 19. Частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183; із наступними змінами) виключити.
 
-132- Богомолець О.В.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
Пункт 19 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
    -133- Богомолець О.В.
Пункт 19 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
( (19. Частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 23, ст. 183; із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Взяття, переробка, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів закладами охорони здоров'я та їх підрозділами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація виготовлених з них препаратів суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
 
Відхилено У зв’язку з виключенням підпункту   
237. 20. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241; із наступними змінами):
 
-134- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Романова А.А.
Матвієнков С.А.
Пункт 20 виключити
 
Враховано      
238. 1) у абзаці другому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;" виключити;
 
      
239. 2) доповнити Закон статтею 51 такого змісту:
 
-135- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 20 розділу І законопроекту (щодо доповнення Закону України "Про туризм" статтею 5-1) виключити
 
Враховано редакційно      
240. "Стаття 51. Державний реєстр суб’єктів туристичної діяльності
 
      
241. Державний реєстр суб’єктів туристичної діяльності є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів туристичної діяльності.
 
      
242. Відомості про суб’єктів туристичної діяльності вносяться до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності безкоштовно в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
      
243. Державний реєстр суб’єктів туристичної діяльності формується з метою:
 
      
244. ведення обліку суб’єктів туристичної діяльності;
 
      
245. надання безпечних та якісних туристичних послуг;
 
      
246. забезпечення споживачів туристичних послуг достовірною інформацією про суб’єктів туристичної діяльності;
 
      
247. автоматизованого оброблення інформації про суб’єктів туристичної діяльності;
 
      
248. надання довідкової інформації споживачам туристичних послуг.
 
      
249. Формування та ведення Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів.
 
      
250. Для внесення відомостей до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності суб’єкт туристичної діяльності подає наступні документи:
 
      
251. заяву про його реєстрацію;
 
      
252. відомості про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу);
 
      
253. копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі, визначеному цим Законом;
 
      
254. засвідчену суб’єктом господарювання копію договору, укладеного із страховою компанією, про обов’язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі.
 
      
255. Відомості про суб’єктів туристичної діяльності вносяться до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності протягом 5 робочих днів з дня надходження.
 
      
256. Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних.";
 
      
257. 3) абзац сьомий частини другої статті 6 викласти у такій редакції:
 
      
258. "визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу;";
 
      
259. 4) абзац шостий частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
 
      
260. "бере участь у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;";
 
      
261. 5) абзац п’ятнадцятий частини першої статті 11 виключити;
 
      
262. 6) статті 17 і 18 виключити;
 
      
263. 7) частину п’яту статті 19 виключити;
 
      
264. 8) пункт третій частини четвертої статті 191 викласти у такій редакції:
 
      
265. "3) туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;";
 
      
266. 9) у абзаці другому частини другої статті 23 слова "номер ліцензії на відповідний вид діяльності," виключити;
 
      
267. 10) статтю 24 викласти у такій редакції:
 
-136- Продан О.П.
У підпункті десятому пункту 20 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 24 Закону України "Про туризм") абзаци п’ятнадцятий та двадцять п'ятий виключити
 
Враховано редакційно      
268. "Стаття 24. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності
 
      
269. Суб’єкти туристичної діяльності мають право:
 
      
270. виробляти і реалізовувати туристичні послуги згідно із законодавством;
 
      
271. вносити пропозиції щодо охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, порядку використання;
 
      
272. вносити пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм з професійного навчання в галузі туризму, підвищення рівня професійної підготовки працівників і фахівців у галузі туризму;
 
      
273. на встановлення об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), власниками яких вони є, відповідної категорії;
 
      
274. на отримання в установленому порядку інформації, необхідної для здійснення їх діяльності, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 
      
275. брати в установленому порядку участь у розробці програм розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери;
 
      
276. визначати та оприлюднювати шляхом опублікування загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг;
 
      
277. визначати мінімальну кількість туристів (екскурсантів) у групі;
 
      
278. надавати послуги з оформлення документів для виїзду за межі України;
 
      
279. на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб чи заподіяних суб’єктами туристичної діяльності.
 
      
280. Туроператори також можуть здійснювати турагентську діяльність.
 
      
281. Суб’єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без включення такого суб’єкта до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності.
 
-137- Купрієнко О.В.
В статті 20 в пункті 10 абзац "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без включення такого суб'єкта до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності." замінити на "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова, що вказують на здійснення ним тур-операторської чи тур-агентської діяльності, без включення такого суб'єкта до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності.
 
Відхилено у звязку з виключенням відповідного пункту     
282. Суб’єкт господарювання не має права подавати декларацію про включення його до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності в разі якщо його назва є тотожною назві іншого суб’єкта підприємницької діяльності, інформація про якого внесена до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності раніше.
 
      
283. Суб’єкти туристичної діяльності зобов’язані:
 
      
284. залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам;
 
      
285. надавати туристам необхідну і достовірну інформацію про туристичні послуги, права, обов’язки та правила поведінки туристів (екскурсантів), умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону та іншу інформацію, передбачену цим Законом;
 
      
286. надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені договором;
 
      
287. виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;
 
      
288. вести облікову та іншу визначену законодавством документацію, надавати в установленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність;
 
      
289. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані туристам (екскурсантам), іншим особам та довкіллю.
 
      
290. Загальний розмір частки туроператора в статутних фондах інших туроператорів України не може перевищувати 20 відсотків їх статутних фондів.
 
-138- Сотник О.С.
Абзац 24 пункту 10 частини 20 викласти у такій редакції:
"Загальний розмір частки туроператора в статутних капіталах інших туроператорів України не може перевищувати 20 відсотків їх статутних капіталів."
 
Відхилено у звязку з виключенням відповідного пункту     
291. Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту та стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, або вищу освіту у сфері туризму.
 
      
292. Керівником туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головним бухгалтером не може бути особа, якій заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності або займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили.";
 
      
293. 11) абзац четвертий частини першої статті 25 викласти у такій редакції:
 
-139- Продан О.П.
У підпункті одинадцятому пункту 20 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 25 Закону України "Про туризм") у абзаці другому слова ", а також про внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності" виключити
 
Враховано      
294. "інформацію про наявність у суб’єкта, що здійснює підприємницьку діяльність у галузі туризму, документів, передбачених законом, а також про внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності";
 
      
295. 12) у абзаці п’ятому частини першої статті 27 слова "ліцензійних умов та" виключити;
 
      
296. 13) у статті 29 слова "ліцензійних умов, стандартів," виключити;
 
      
297. 14) у частині другій статті 30:
 
      
298. абзаци другий, четвертий і дев’ятий виключити;
 
      
299. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
      
300. "порушення норм і правил у галузі туризму;";
 
      
301. у абзаці одинадцятому слова "ліцензійних умов, стандартів," виключити;
 
      
302. 15) у частині другій статті 37 слова "та отримання в установленому порядку ліцензії на здійснення туроператорської діяльності" виключити.
 
      
303. 21. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., № 22, ст. 86; 2007 р., № 3, ст. 30; 2012 р., № 19—20, ст. 168; із змінами, внесеними законами України від 03.11.2011 № 3998-VІ та від 20.12.2011 № 4196-VІ):
 
-140- Загорій Г.В.
Алексєєв І.С.
Третьяков О.Ю.
Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
Богомолець О.В.
Частину 21 виключити
 
Враховано      
304. 1) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"На територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником. Термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, має становити не менше половини терміну, визначеного виробником, за умови, якщо виробник визначив термін менше одного року, або не менш як шість місяців, за умови, якщо виробник визначив термін більше одного року. Порядок ввезення лікарських засобів на територію України встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
-141- Осуховський О.І.
Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"На територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником. Термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, має становити не менше половини терміну, визначеного виробником, за умови, якщо виробник визначив термін менше одного року, або не менш як шість місяців, за умови, якщо виробник визначив термін більше одного року. Порядок ввезення лікарських засобів на територію України встановлюється Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено у звязку з виключенням відповідного пункту     
    -142- Купрієнко О.В.
Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"На територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником. Граничний термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, має становити не менше шести місяців з моменту ввозу, що визначається відміткою таможні на сертифікаті якості. Порядок ввезення лікарських засобів на територію України встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
Відхилено у звязку з виключенням відповідного пункту   
    -143- Шипко А.Ф.
Пропоную залишити чинну редакцію статей 17, 20 Закону України "Про лікарські засоби"
 
Враховано    
305. 2) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
 
-144- Купрієнко О.В.
Частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
"Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості, що видається виробником з відміткою таможні про дату ввозу".
 
Відхилено у звязку з виключенням відповідного пункту     
306. "Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості, що видається виробником.".
 
      
307. 22. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
   13. У частині першій статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
308. 1) у частині першій статті 31:
 
      
309. пункт "а" доповнити підпунктом 11 такого змісту:
 
   пункт "а" доповнити підпунктом 11 такого змісту:
 
310. "11) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;";
 
   "11) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво";
 
311. у пункті "б":
 
-145- Матвієнков С.А.
Абзаци 4-6 підпункту 1 пункту 22 виключити
 
Відхилено   у пункті "б":
 
312. підпункт 1 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 1 викласти в такій редакції:
 
313. "1) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";";
 
   "1) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
314. доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 7 такого змісту:
 
315. "7) здійснення державного контролю за діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.";
 
-146- Андрієвський Д.Й.
в абзаці восьмому підпункту 1 пункту 22 розділу І законопроекту слова "та юридичних" виключити;
 
Враховано   "7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків".
 
    -147- Скуратовський С.І.
До пункту 22 проекту у частині першій статті 31: у пункті "б": доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:
7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовника, чия діяльність пов'язана із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
 
Враховано редакційно    
316. 2) статтю 59 доповнити частинами тринадцятою та чотирнадцятою такого змісту:
 
-148- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Купрієнко О.В.
Пинзеник В.М.
Бабак А.В.
Яценко А.В.
Продан О.П.
Підпункт 2 пункту 22 виключити
 
Враховано      
317. "13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, а також з інших питань адміністративно-територіального устрою підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному державному адресному реєстрі.
 
      
318. Порядок ведення Єдиного державного адресного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
319. 14. Держателем Єдиного державного адресного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 
      
320. Адміністратором Єдиного державного адресного реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного адресного реєстру та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному державному адресному реєстрі.".
 
      
321. 23. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; із наступними змінами):
 
-149- Купрієнко О.В.
Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 23 виключити
 
Враховано      
322. 1) абзац третій частини першої статті 3 виключити;
 
      
323. 2) частину першу статті 4 виключити;
 
      
324. 3) друге речення частини першої статті 12 виключити;
 
      
325. 4) абзац четвертий частини першої статті 19 виключити.
 
      
326. 24. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242; із наступними змінами):
 
-150- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 24 виключити
 
Враховано      
327. 1) пункт "н" частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
 
-151- Сажко С.М.
Абзац перший та другий пункту 1 частини 24 розділу І викласти в наступній редакції:
1) пункт "н" частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами) і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
н1) здійснювати безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки (зазначений обов'язок не поширюється на суб'єкти господарювання, що зберігають (накопичують) утворені ними небезпечні відходи та протягом року з дня утворення передають небезпечні відходи суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -152- Кіраль С.І.
Пункт "н" статті 17 Закон України "Про відходи" викласти у такій редакції:
"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами) і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
н-1) здійснювати безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки (зазначений обов’язок не поширюється на суб’єкти господарювання, що зберігають (накопичують) утворені ними небезпечні відходи та протягом року з дня утворення передають небезпечні відходи суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
328. "мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки) і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів);";
 
-153- Воропаєв Ю.М.
Пункт "н" частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами) і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
н1) здійснювати безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки (зазначений обов’язок не поширюється на суб’єкти господарювання, що зберігають (накопичують) утворені ними небезпечні відходи та протягом року з дня утворення передають небезпечні відходи суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
329. 2) абзац шостий частини третьої статті 34 викласти у такій редакції:
 
-154- Кіраль С.І.
Підпункт 2 викласти в такій редакції:
"мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами);
здійснювати безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки (зазначений обов’язок не поширюється на суб’єкти господарювання, що зберігають (накопичують) утворені ними небезпечні відходи та протягом року з дня утворення передають небезпечні відходи суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
330. "мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки);".
 
-155- Сажко С.М.
Абзац другий пункту 2 частини 24 розділу І викласти в наступній редакції:
"мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами);
здійснювати безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), а також зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки (зазначений обов'язок не поширюється на суб'єкти господарювання, що зберігають (накопичують) утворені ними небезпечні відходи та протягом року з дня утворення передають небезпечні відходи суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
331. 3) у частині першій статті 37 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства," виключити, а після слів "благополуччя населення" доповнити словами ", місцеві державні адміністрації".
 
      
332. 25. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46—47, ст.280, із наступними змінами):
 
   14. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
333. 1) у частині четвертій статті 9 слово "продаж" замінити словом "відчуження";
 
   1) у частині четвертій статті 9 слово "продаж" замінити словом "відчуження";
 
334. 2) у частині другій статті 14 слова "Типова форма договору" замінити словами "Примірний договір";
 
-156- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 2 пункту 25 виключити
 
Враховано      
335. 3) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
-157- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 3 пункту 25 виключити
 
Відхилено   2) статті 15 і 17 викласти в такій редакції:
 
336. "Стаття 15. Умови договору оренди землі
 
-158- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 25 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 15 Закону України "Про оренду землі") викласти в такій редакції:
"3) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Умови договору оренди землі
Істотними умовами договору оренди землі є:
об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
строк дії договору оренди;
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
умови збереження стану об'єкта оренди;
умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
відповідальність сторін;
умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4 - 6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.
Невід'ємною частиною договору оренди землі є:
план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
акт приймання-передачі об'єкта оренди;
проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.
У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.
Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності - земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)."
 
Відхилено   "Стаття 15. Умови договору оренди землі
 
337. Істотними умовами договору оренди землі є:
 
   Істотними умовами договору оренди землі є:
 
338. об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
 
   об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
 
339. строк дії договору оренди;
 
   строк дії договору оренди;
 
340. орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
 
   орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
 
341. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
 
   За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
 
342. У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.
 
   У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.
 
343. Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності - земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)";
 
   Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності - земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)";
 
344. 4) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
-159- Продан О.П.
Підпункт четвертий пункту 25 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про оренду землі") виключити
 
Відхилено      
345. "Стаття 17. Передача об’єкта оренди
 
   "Стаття 17. Передача об’єкта оренди
 
346. Об’єкт оренди за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не передбачено законом";
 
-160- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 25 слова "Об'єкт оренди" замінити словом "Об'єкт"
 
Враховано   Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом";
 
347. 5) частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
 
-161- Кулініч О.І.
Запропоновану редакцію частини третьої статті 19 Закону України "Про оренду землі" після слів: "особистого селянського господарства" доповнити словами: " (сільськогосподарські угіддя)"
 
Відхилено   3) частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
 
348. "При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років";
 
-162- Сотник О.С.
Пункт 5 частини 25 розділу І виключити
 
Відхилено   "При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років";
 
    -163- Яценко А.В.
В абзаці другому підпункту 5 пункту 25 (внесення змін до частини третьої статті 19) слова ", але не може бути меншим як 7 років" виключити
 
Відхилено    
    -164- Луценко І.В.
У підпункті п'ятому пункту 25 (Закон України "Про оренду землі") слова "особистого селянського господарства" виключити
 
Відхилено    
349. 6) у статті 21:
 
   4) у статті 21:
 
350. частину першу доповнити словами "згідно з договором оренди землі";
 
   частину першу доповнити словами "згідно з договором оренди землі";
 
351. у частині другій слово "форма" замінити словом "умови";
 
-165- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац 3 підпункту 6 виключити
 
Відхилено   у частині другій слово "форма" замінити словом "умови";
 
352. 7) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
-166- Яценко А.В.
Підпукт сьомий пункту 25 виключити.
 
Відхилено   5) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
    -167- Продан О.П.
Підпункт сьомий пункту 25 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 22 Закону України "Про оренду землі") виключити
 
Відхилено    
353. " Стаття 22. Форма орендної плати
 
   " Стаття 22. Форма орендної плати
 
354. Орендна плата справляється виключно у грошовій формі.
 
-168- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
В абзаці другому підпункту 7 слово "виключно" виключити
 
Враховано   Орендна плата справляється у грошовій формі.
 
355. За згодою сторін розрахунки по орендній платі за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.
 
-169- Сотник О.С.
Пункт 7 частини 25 розділу І – викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Форма орендної плати
Орендна плата справляється виключно у грошовій формі.
За згодою сторін розрахунки по орендній платі за землю можуть здійснюватися у натуральній формі або змішаній формі (поєднання грошової та натуральної форми). Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.
Розрахунки по орендній платі за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі".
 
Відхилено   За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.
 
356. Розрахунки по орендній платі за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі".
 
   Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі".
 
357. 26. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2014 р., № 6—7, ст. 80):
 
   15. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2014 р., № 6-7, ст. 80; № 23, ст. 873):
 
358. 1) абзац сьомий частини другої статті 12 викласти у такій редакції:
 
-170- Кіраль С.І.
Пункт 1 викласти в такій редакції:
"здійснення державного контролю за відповідністю вимогам виданих виробником сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування"
 
Відхилено   1) абзац сьомий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
 
359. "здійснення державного контролю за відповідністю встановленим законодавством вимогам щодо якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування;";
 
   "здійснення державного контролю за відповідністю встановленим законодавством вимогам щодо якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування";
 
360. 2) у частині другій статті 28 слова "щодо відповідності їх сертифіката якості" виключити.
 
-171- Кіраль С.І.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"Джерелами фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України можуть бути надходження від надання платних послуг за проведення огляду, обстеження посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, аналітичних досліджень засобів захисту рослин щодо відповідності їх сертифіката якості, виданого виробником, навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із захисту рослин, надання консультативних та інших послуг"
 
Враховано редакційно   2) частину другу статті 28 виключити.
 
    -172- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт два пункту 26 викласти в такій редакції:
"частину другу статті 28 виключити"
 
Враховано    
361. 27. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190; 2003 р., № 24, ст. 159; 2010 р., № 10, ст. 107; 2013 р., № 25, ст. 251, ст. 2043; 2014 р., № 2—3, ст. 41, № 14, ст. 248):
 
-173- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт два пункту 27 виключити
 
Враховано   16. Пункт 14 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190; 2013 р., № 25, ст. 251) викласти в такій редакції:
 
362. 1) у статті 16:
 
      
363. пункт 14 після слів "юридичних осіб" доповнити словами "у будівництво багатоквартирних житлових будинків";
 
-174- Андрієвський Д.Й.
абзац другий підпункту 1 пункту 27 викласти в такій редакції:
"у пункті 14 слова "та юридичних осіб" замінити словами "фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків".
 
Відхилено   "14) за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків".
 
    -175- Скуратовський С.І.
До пункту 27 проекту у статті 16:
пункт 14) викласти в такій редакції: за дотриманням договірних зобов'язань забудовника, чия діяльність пов'язана із залученням коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;
 
Враховано редакційно    
364. доповнити статтю пунктом 17 такого змісту:
 
      
365. "17) додержанням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
-176- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац третій та четвертий підпункту 1 пункту 27 виключити
 
Враховано      
366. 2) статтю 20 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
 
-177- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 27 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації") у абзаці третьому слова "в установленому порядку єдиного державного реєстру" замінити словом "обліку";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
367. "7) надає (отримує, реєструє) документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
      
368. 8) забезпечує ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.".
 
      
369. 28. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212, із наступними змінами):
 
-178- Шпенов Д.Ю.
Матвієнков С.А.
Пункт 28 розділуІ виключити
 
Враховано      
370. 1) у абзаці дванадцятому статті 1 слова "отримали відповідні ліцензії" замінити словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку поінформували центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, про початок провадження господарської діяльності";
 
-179- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 28 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України "Про металобрухт") слова "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку" виключити
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
371. 2) у статті 4:
 
-180- Продан О.П.
У підпункті другому пункту 28 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України "Про металобрухт") у абзаці п’ятому слова "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку" виключити
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
372. у частині другій слова "на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством" замінити словами "за умови наявності відомостей про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.";
 
      
373. частину третю виключити;
 
      
374. у частині четвертій слова "на отримання ліцензії" замінити словами "для початку провадження господарської діяльності, пов’язаної із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою";
 
      
375. у частині п’ятій слова "у ліцензії" замінити словами "в інформації, що в установленому Кабінетом Міністрів України порядку надана до центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики,";
 
      
376. частину сьому виключити;
 
      
377. 3) у частині третій статті 5:
 
      
378. у першому реченні слова "отримання ліцензії на" виключити;
 
      
379. у четвертому реченні слова "за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики" виключити;
 
      
380. 4) друге і третє речення частини другої статті 11 замінити реченням такого змісту:
 
-181- Продан О.П.
У підпункті четвертому пункту 28 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про металобрухт") у абзаці другому слова "відповідно до законодавства" замінити словами "відповідно до закону"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
381. "У разі повторного несвоєчасного надання інформації або надання недостовірної інформації до органів державної статистики суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, несуть відповідальність відповідно до законодавства.";
 
      
382. 5) абзац другий частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:
 
-182- Продан О.П.
Підпункт п'ятий пункту 28 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 12 Закону України "Про металобрухт") виключити
 
Враховано      
383. "ведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку поінформували про початок провадження господарської діяльності зі здійснення операцій з металобрухтом, на підставі акта обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку та встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з металобрухтом і контролю за їх додержанням;";
 
      
384. 6) доповнити Закон статтею 121 такого змісту:
 
-183- Продан О.П.
Підпункт шостий пункту 28 розділу І законопроекту (щодо доповнення Закону України "Про металобрухт" статтею 12-1) виключити
 
Враховано      
385. "Стаття 121. Реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом
 
      
386. Реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом (далі — Реєстр), є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів туристичної діяльності.
 
-184- Сотник О.С.
Абзац 3 пункту 6 частини 28 викласти у такій редакцій:
"Реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом (далі — Реєстр), є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом."
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
387. Відомості про суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, вносяться до Реєстру безкоштовно в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
      
388. Для внесення відомостей до Реєстру суб’єкт господарювання подає наступні документи:
 
      
389. заяву про його реєстрацію;
 
      
390. акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам цього Закону;
 
      
391. відомості про наявність власної або орендованої земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для здійснення операції з металобрухтом.
 
      
392. Відомості про суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, вносяться до Реєстру протягом 5 робочих днів з дня надходження.
 
      
393. Підставою для відмови у внесенні інформації до Реєстру є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних.";
 
      
394. 7) у частині другій статті 13:
 
-185- Продан О.П.
У підпункті сьомому пункту 28 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 13 Закону України "Про металобрухт"):
1) абзаци другий – третій замінити абзацом такого змісту:
"у абзаці п'ятому слово "законодавством" замінити словом "законом";
2) абзаци четвертий – п'ятий виключити
 
Враховано частково      
395. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
      
396. "веде реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом";
 
      
397. у абзаці шостому слова "ліцензійних умов;" замінити словами "умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.";
 
      
398. абзац сьомий виключити;
 
      
399. 8) у статті 15:
 
      
400. абзац четвертий частини першої виключити;
 
      
401. в частині другій слова "ліцензійних умов" замінити словами "умов та правил".
 
      
402. 29. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., № 31, ст. 246, із наступними змінами):
 
-186- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 29 виключити
 
Враховано      
403. 1) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
 
-187- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 1 п. 29 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -188- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 29 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9 Закону України "Про архітектурну діяльність") виключити
 
Враховано    
404. "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури, веде єдиний реєстр суб’єктів господарювання, що виконують будівельні роботи, який формується на підставі інформації, поданої такими суб’єктами.";
 
      
405. 2) частину другу статті 10 замінити двома частинами такого змісту:
 
      
406. "Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, визначені статтею 61 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
      
407. Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та уповноважених ними осіб.";
 
      
408. 3) у частині першій статті 13:
 
      
409. абзац четвертий виключити;
 
      
410. абзац шостий після слів "міських державних адміністрацій" доповнити словами "з питань архітектури";
 
      
411. абзац сьомий після слів "міських рад" доповнити словами "з питань архітектури";
 
-189- Андрієвський Д.Й.
Пункт 29 розділу 1 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"статтю 16-і після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури, може делегувати саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності також інші, окрім визначених цією статтею повноваження. Саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури, рішення про надання (делегування) таких повноважень у визначеному ним офіційному виданні, та, за погодженням з таким органом, визначає порядок реалізації делегованих повноважень.".
 
Відхилено У зв’язку з виключенням пункту     
412. 4) у статті 17:
 
-190- Продан О.П.
У підпункті четвертому пункту 29 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність"):
1) у абзацах другому та п'ятому слова "за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України" виключити;
2) абзац шостий виключити
 
Враховано редакційно      
    -191- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 4 пункту 29 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«Частини першу - третю статті 17 Закону замінити шістнадцятьма частинами такого змісту:
«Господарська діяльність, пов'язана з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, підлягає ліцензуванню.
Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності. Ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
Органом ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
Орган ліцензування здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.
Заява про видачу ліцензії може надсилатися до органу ліцензування поштою.
Орган ліцензування разом з відповідною ліцензією оформлює та видає додаток до неї, в якому зазначається перелік робіт, які суб'єкт господарювання має право проводити.
У разі необхідності внесення змін до додатка орган ліцензування приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому для видачі або переоформлення ліцензії. Зміни оформлюються окремим додатком, про що органом ліцензування на ліцензії робиться відмітка, яка завіряється органом ліцензування в установленому порядку.
До заяви про видачу ліцензії додаються перелік робіт, які замовник має намір виконувати, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про систему контролю якості виконання робіт (за формою, встановленою ліцензійними умовами), про виконані на об'єктах суб'єктом господарювання проектні та будівельно-монтажні роботи.
Орган ліцензування може проводити перевірку достовірності відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, з використанням загальнодержавних реєстрів. У разі виявлення недостовірних відомостей орган ліцензування повертає документи суб'єкту господарювання із вмотивованим повідомленням у письмовому вигляді.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі не пізніше двадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, про що надсилає заявнику повідомлення на поштову або електронну адресу.
Орган ліцензування може зупинити дію ліцензії на підставі:
акта перевірки суб'єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;
акта комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.
Про зупинення дії ліцензії орган ліцензування приймає відповідне рішення, яке оформлюється відповідним організаційно-розпорядчим документом.
Підставою для анулювання ліцензії, крім передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", також є:
акт про повторне протягом року порушення суб'єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;
акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.
У разі набрання чинності в установленому порядку рішенням органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії орган ліцензування інформує про це органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.
У разі анулювання ліцензії суб'єкт будівельної діяльності має право звернутися із письмовою заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії, у тому числі у разі анулювання ліцензії за заявою суб'єкта будівельної діяльності".
У зв'язку з цим частини четверту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять восьмою».
 
Відхилено у зв’язку з виключенням пункту   
413. у частині першій слова "пов’язаної із створенням об’єкта архітектури" замінити словами "із будівництва об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";
 
      
414. частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
 
      
415. "Органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.";
 
      
416. у частині другій слова "пов’язаної із створенням об’єкта архітектури" замінити словами "із будівництва об’єктів ІV іV категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";
 
      
417. абзац шостий частини сьомої доповнити словами " (не подається особами, які за напрямом професійної атестації є лауреатами державних чи міжнародних премій, мають почесні звання чи науковий ступінь або стаж роботи не менш як двадцять років)";
 
-192- Андрієвський Д.Й.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 29 замінити абзацами такого змісту:
"частину п'яту викласти в редакції:
"Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проводиться безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури, який утворює для цього Атестаційну архітектурно-будівельну комісію. Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності.";
абзац шостий частини сьомої викласти в такій редакції:
"довідки або свідоцтва про підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації (не подаються особами, які за напрямом професійної атестації є лауреатами державних премій, мають почесні звання чи науковий ступінь);";
у частині п'ятнадцятій слова "порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються" замінити словом "затверджується.".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням пункту     
418. 2) у частині другій статті 20 слова "підприємницької діяльності, які мають ліцензію на виконання окремих видів господарської діяльності у будівництві" замінити словами "архітектурної діяльності, у складі яких є відповідні виконавці, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат,".
 
-193- Продан О.П.
Підпункт п'ятий пункту 29 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 20 Закону України "Про архітектурну діяльність") виключити
 
Враховано      
419. 30. У статті 20 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
 
   17. Частину третю статті 20 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) виключити.
 
420. 1) частину першу доповнити словами "та позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи";
 
-194- Сажко С.М.
Сотник О.С.
Пункт 1 частини 30 розділу І виключити
 
Враховано      
    -195- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 30 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 20 Гірничого закону України) виключити
 
Враховано    
421. 2) частину третю виключити.
 
      
422. 31. Абзац четвертий частини першої статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198; 2014 р., № 2—3, ст. 41) виключити.
 
-196- Купрієнко О.В.
Пункт 31 виключити
 
Враховано      
    -197- Продан О.П.
Пункт 31 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії") виключити
 
Враховано    
    -198- Сотник О.С.
Абзац "перевезення радіоактивних матеріалів" частини першої статті 7 виключити.
 
Враховано редакційно    
423. 32. У Законі України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95; 2003 р., № 30, ст. 247; 2014 р., № 23, ст. 873):
 
   18. У Законі України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95; 2014 р., № 23, ст. 873):
 
424. 1) абзац третій статті 14 виключити;
 
   1) абзац третій статті 14 виключити;
 
425. 2) у статті 15:
 
   2) у статті 15:
 
426. абзаци другий і третій виключити;
 
   абзаци другий і третій виключити;
 
427. у абзаці четвертому слова ", атестації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу такої продукції" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "атестації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу такої продукції" виключити;
 
428. 3) абзац п’ятий статті 16 виключити;
 
   3) абзац п’ятий статті 16 виключити;
 
429. 4) абзац третій статті 18 виключити;
 
   4) частину третю статті 18 виключити;
 
430. 5) у статті 19:
 
   5) у статті 19:
 
431. у абзаці п’ятому частини першої слова "та проведення атестації" виключити;
 
   в абзаці п’ятому частини першої слова "та проведення атестації" виключити;
 
432. частину другу виключити.
 
   частину другу виключити.
 
433. 33. Пункт "є" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; із змінами, внесеними законами від 07.04.2011 № 3205-VІ та від 02.10.2012 № 5410-VІ) виключити.
 
      
434. 34. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; із наступними змінами) викласти у такій редакції:
 
-199- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 34 виключити
 
Враховано      
    -200- Продан О.П.
У пункті 34 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"):
1) частину третю статті 9 після пункту 3) доповнити новим пунктом такого змісту:
"4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння";
2) частину третю статті 9 після пункту 4) доповнити новим пунктом такого змісту:
"6) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)";
3) у пункті 14 частини третьої статті 9 слова ", згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України" виключити;
4) частину третю статті 9 після пункту 17) доповнити новим пунктом такого змісту:
"20) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння";
5) частину третю статті 9 після пункту 20) доповнити новим пунктом такого змісту:
"24) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
435. "Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 
      
436. Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
      
437. 1) банківська діяльність;
 
      
438. 2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
      
439. 3) із надання фінансових послуг;
 
      
440. 4) зовнішньоекономічна діяльність;
 
      
441. 5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 
      
442. 6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
      
443. 7) діяльність у сфері освіти;
 
-201- Данченко О.І.
Пункті сьомому слова "діяльність у сфері освіти" замінити на слова "освітня діяльність".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
444. 8) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
      
445. 9) діяльність у сфері телекомунікацій;
 
-202- Данченко О.І.
Слова "діяльність у сфері телекомунікацій" замінити на слова "діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг з імпорту міжнародного трафіку на територію України з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації""
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
446. 10) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
 
      
447. Відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
-203- Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
В частині другій статті 9 пункти 2,4,14,15 виключити
 
Враховано      
448. 1) культивування рослин, включених до таблиці ІПереліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку — з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
 
      
449. 2) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами — з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби";
 
-204- Загорій Г.В.
Алексєєв І.С.
Третьяков О.Ю.
П.п.2 абзацу 2 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викласти в редакції:
"2) Виробництво, імпорт лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -205- Богомолець О.В.
Пункт 2) частини другої нової редакції статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викласти у такій редакції:
"2) виробництво та імпорт (окрім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів) лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами — з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
    -206- Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
П.п.2 абзацу 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"виробництво та імпорт лікарських засобів (окрім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів), оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами – з урахуванням особливостей, визначених визначених Законом України "Про лікарські засоби"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
450. 3) будівництво об’єктів ІV і V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України — з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність";
 
      
451. 4) охоронна діяльність — з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про охоронну діяльність".
 
      
452. Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
      
453. 1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
      
454. 2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
      
455. 3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а також безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки);
 
-207- Сажко С.М.
У абзаці 22 частини 34 розділу І виключити слова:
"а також безоплатне збирання (приймання) від населення небезпечних відходів у складі побутових відходів та їх зберігання (накопичення), зберігання (накопичення) небезпечних відходів у складі побутових відходів, вилучених під час збирання та сортування побутових відходів, якщо зазначені відходи протягом року передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та зазначена діяльність здійснюється з дотриманням санітарних норм та вимог екологічної безпеки)";
 
Враховано редакційно      
456. 4) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
-208- Данченко О.І.
Окремі види господарської діяльності, що пов'язані із виробництвом, зі статті 9 виключити, а саме:
"виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами" - пункт четвертий частини третьої статті 9;
 
Враховано редакційно      
457. 5) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
-209- Данченко О.І.
Пункт п'ятий частини третьої статті 9 та необхідністю сучасного уточнення формулювання доповнити цій пункт додатковим реченням: "{Примітка: спеціальний технічний засіб для зняття інформації з каналів зв'язку, інший засіб негласного отримання інформації це - технічний засіб, устаткування, апаратура, прилад, пристрій, препарат та (або) виріб, що створений, розроблений, запрограмований або модернізований для негласного отримання інформації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, розвідувальної або контррозвідувальної діяльності. Не можуть бути підставами для визначення виробу спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації такі якості, як малогабаритність або можливість використання для негласного отримання інформації побутового виробу чи галузевого призначення.".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
458. 6) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
      
459. 7) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
-210- Данченко О.І.
Пункт шостий і сьомий частини третьої статті 9 через необхідність сучасного уточнення формулювання виду діяльності пропоную пункт викласти у новій редакції: "надання послуг у сфері захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації, криптосистеми, за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
460. 8) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)
 
      
461. 9) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
      
462. 10) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 
      
463. 11) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
 
      
464. 12) централізоване водопостачання та водовідведення;
 
-211- Данченко О.І.
Пункт одинадцятий частини третьої статті 9 "централізоване водопостачання та водовідведення" необхідно виключити
 
Враховано редакційно      
465. 13) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
      
466. 14) медична практика, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-212- Богомолець О.В.
Пункт 14) частини третьої нової редакції статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викласти у такій редакції:
"14) медична практика"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -213- Богомолець О.В.
Доповнити частину третю нової редакції статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після пункту 14 новими пунктами 15 та 16 такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних за ними пунктів:
"15) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
467. 15) ветеринарна практика;
 
      
468. 16) випуск та проведення лотерей;
 
      
469. 17) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
-214- Данченко О.І.
Пункти десятий частини першої "надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом" і шістнадцятий частини третьої "надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом" статті 9 через те, що ліцензії видаються одним відомством, необхідно об'єднати і викласти у новій редакції такого змісту:
"перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
470. 18) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
-215- Романова А.А.
Пункт 34 після абзацу: "надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення доповнити новим абзацом: "туроператорська діяльність" і далі по тексту
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
471. 19) діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 
      
472. 20) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
-216- Данченко О.І.
Окремі види господарської діяльності, що пов'язані із виробництвом, зі статті 9 виключити, а саме:
"виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць" - пункт дев'ятнадцятий частини третьої статті 9.
 
Враховано редакційно      
473. 21) діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
-217- Данченко О.І.
вилучити зі статті 9 пункт двадцятий частини третьої - такий вид діяльності, як "діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами".
 
Враховано редакційно      
474. 22) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
      
475. 23) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 
      
476. 24) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.".
 
-218- Шпенов Д.Ю.
В Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" в змінах до статті 9 не виключати позицію "26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -219- Воропаєв Ю.М.
Пропоную залишити ліцензування таких видів діяльності, як діяльності, яка регламентуєтся законами:
- Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";
- Закон України "Про донорство крові та її компонентів";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
477. 35. Частину п’яту статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2014 р., № 5, ст. 62; із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5461-VІ) викласти у новій редакції такого змісту:
 
-220- Продан О.П.
Пункт 35 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини") виключити;
 
Відхилено   19. Частину п’яту статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; 2014 р., № 5, ст. 62) викласти в такій редакції:
 
478. "5. Розміщення реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України "Про рекламу" за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
 
   "5. Розміщення реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України "Про рекламу" за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
 
479. Розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України "Про рекламу" за участю органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
   Розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України "Про рекламу" за участю органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
480. Зазначені органи беруть участь в оформленні дозволу на розміщення реклами шляхом погодження за зверненням органу, що видає дозвіл, без залучення суб’єкта господарювання.".
 
   Зазначені органи беруть участь в оформленні дозволу на розміщення реклами шляхом погодження за зверненням органу, що видає дозвіл, без залучення суб’єкта господарювання".
 
481. 36. Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 142) доповнити частинами восьмою — тринадцятою такого змісту:
 
-221- Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
Частину 36 виключити
 
Враховано      
    -222- Папієв М.М.
Пункт 36 викласти в наступній редакції:
"Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 142) доповнити частинами восьмою — тринадцятою такого змісту:
"Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також діти грудного та раннього віку з інвалідністю, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Видатки на забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітей грудного та раннього віку з інвалідністю, здійснюються державою за рахунок коштів Державного бюджету України.
Набори дитячого харчування та порядок безкоштовного забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також діти грудного та раннього віку з інвалідністю, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Набори дитячого харчування визначаються в натуральних показниках та формуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, з використанням нормативів фізіологічної потреби організму дитини у продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Основним принципом формування набору дитячого харчування є забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму.
Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про додаткове пільгове або безкоштовне забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітей грудного та раннього віку з інвалідністю, з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.
Органи місцевого самоврядування зобов’язані інформувати батьків дітей або їх інших законних представників стосовно норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітей грудного та раннього віку з інвалідністю, відповідно до закону".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
    -223- Продан О.П.
Пункт 36 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства") виключити;
 
Враховано    
482. "Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
483. Видатки на забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюються державою за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
      
484. Набори дитячого харчування та порядок безкоштовного забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
      
485. Набори дитячого харчування визначаються в натуральних показниках та формуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, з використанням нормативів фізіологічної потреби організму дитини у продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Основним принципом формування набору дитячого харчування є забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму.
 
      
486. Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про додаткове пільгове або безкоштовне забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.
 
      
487. Органи місцевого самоврядування зобов’язані інформувати батьків дітей або їх інших законних представників стосовно норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до закону.".
 
      
488. 37. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
   20. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112):
 
489. 1) у абзаці четвертому статті 5 слова "та сертифікації" виключити;
 
   1) в абзаці четвертому статті 5 слова "та сертифікації" виключити;
 
490. 2) абзац шостий частини другої статті 16 виключити.
 
   2) абзац шостий частини другої статті 16 виключити.
 
491. 38. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540; 2014 р., № 6—7, ст. 80, № 23, ст. 873):
 
   21. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 20-21, ст. 727, № 23, ст. 873):
 
492. 1) частину третю статті 3 виключити;
 
   1) частину третю статті 3 виключити;
 
493. 2) частину першу статті 4 виключити;
 
   2) частину першу статті 4 виключити.
 
494. 3) у статті 9:
 
-224- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 3 пункту 38 викласти у такій редакції:
"3) статтю 9 виключити.".
 
Враховано .  3) статтю 9 виключити.
 
495. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
496. "Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них українського походження резидент — суб’єкт господарювання подає ветеринарне свідоцтво або ветеринарну довідку (крім харчової продукції з продуктів лову).";
 
      
497. частину четверту виключити.
 
      
498. 39. У Законі України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 29, ст.232):
 
   22. У Законі України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232):
 
499. 1) у статті 5:
 
   1) статтю 5 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
500. доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
      
501. "Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства".
 
   "Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства".
 
502. У зв’язку з цим частини четверту — шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту — шосту вважати відповідно частинами п’ятою — сьомою;
 
503. 2) у частині першій статті 6 після слова "належать" доповнити словами "земельні ділянки";
 
-225- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 39 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 6 Закону України "Про особисте селянське господарство") доповнити словами "після слів "набуте у власність" доповнити словами "чи у право користування"
 
Відхилено   2) частину першу статті 6 після слова "належать" доповнити словами "земельні ділянки";
 
504. 3) частину першу статті 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
   3) частину першу статті 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
505. "передавати земельні ділянки особистого селянського господарства фізичним або юридичним особам в оренду відповідно до закону".
 
   "передавати земельні ділянки особистого селянського господарства фізичним або юридичним особам в оренду відповідно до закону".
 
506. У зв’язку з цим абзаци третій — шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — сімнадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци третій — шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — сімнадцятим.
 
507. 40. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263, із наступними змінами):
 
   22. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
 
508. у статті 1:
 
-226- Продан О.П.
У підпункті другий пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців") абзац другий виключити
 
Відхилено   1) у частині першій статті 1:
 
509. абзаці третьому частини першої статті 1 слова "і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку" виключити;
 
510. абзац тринадцятий виключити;
 
   абзац тринадцятий виключити;
 
511. статтю 4 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
-227- Сироїд О.І.
В частині, що стосується внесення змін до статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" слова ''''статтю 4 доповнити новою частиною шостою такого змісту: "6. За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов 'язані з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.'" виключити.
 
Враховано      
512. "6. За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
-228- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Продан О.П.
Підпункт 2 пункту 40 виключити;
 
Враховано      
    -229- Сотник О.С.
Абзац 2 пункту 2 частини 40 розділу І – викласти у такій редакції:
"…6. За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, порядок надання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг та розмір плати за їх надання встановлюється законом".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного підпункту   
513. 3) доповнити статтю 5 новою частиною такого змісту:
 
-230- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців") слова "визначеними Міністерством" замінити словами "за загальним наркозом Міністерства", слова "поза місцезнаходженням" замінити словами "за фактичним місцезнаходженням";
 
Відхилено   2) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:
 
514. "2. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців може проводиться визначеними Міністерством юстиції України державними реєстраторами поза місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи — підприємця.";
 
-231- Луценко І.В.
Підпункт третій пункту 40 (частина друга статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") викласти в такій редакції:
"2. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації частини території України, проведення антитерористичної операції, масових проявів насильства чи порушень конституційних прав людини, виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, що унеможливлюють здійснення державної реєстрації за правилами, встановленими частиною першою цієї статті, така державна реєстрація здійснюється державними реєстраторами в іншому місці (інших місцях). Визначення місця (місць) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб відповідно до цього положення здійснює Міністерство юстиції України відповідним наказом".
 
Відхилено   "2. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців може проводитися визначеними Міністерством юстиції України державними реєстраторами поза місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи — підприємця";
 
515. у статті 6:
 
-232- Продан О.П.
У підпункті четвертому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"):
1) у абзаці п'ятому слова "вищу освіту" замінити словами "вищу юридичну освіту";
2) у абзаці шостому слова ", а також інші особи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "за відповідним рішенням Міністерства юстиції України індивідуального характеру";
3) у абзаці восьмому у другому реченні слово "законодавством" замінити словом "законом", третє речення "За виконання визначених цим Законом функцій державні реєстратори одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України." виключити;
 
Відхилено   3) у статті 6:
абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:
 
516. абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:
 
-233- Воропаєв Ю.М.
ст.6 Закону викласти у наступній редакції:
"Державний реєстратор: …
надає відомості з Єдиного державного реєстру;
2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.

7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством."
 
Враховано частково      
517. "надає відомості з Єдиного державного реєстру;";
 
-234- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 40 розділу І викласти у такій редакції: "надає відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та обсязі, передбаченому цим Законом;".
 
Враховано   "надає відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та обсязі, встановлених цим Законом";
 
518. частину другу викласти у такій редакції:
 
-235- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 40 виключити
 
Враховано   частину другу викласти в такій редакції:
 
519. "2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.
 
   "2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.
 
520. Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, а також інші особи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
-236- Сотник О.С.
Абзац другий частини другої статті 6 після слова "послуг" додати слова "а також інші особи"
 
Відхилено   Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг;"
 
    -237- Сироїд О.І.
В частині, що стосується внесення змін до статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити слова "а також інші особи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України " з пропонованої редакції абзацу другого частини другої статті шостої Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців".
 
Враховано    
521. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
522. "7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених цим Законом функцій державні реєстратори одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
-238- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 40 викласти у такій редакції:
"7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора визначається Кабінетом Міністрів України згідно діючого законодавства".
 
Враховано   "7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата праці державного реєстратора визначається Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством";
 
    -239- Пинзеник В.М.
Частину сьому, якою доповнюється стаття 6, викласти у такій редакції:
"7. Державний реєстратор є державним службовцем. Умови оплати прані державних реєстраторів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
523. у частині першій статті 7:
 
-240- Продан О.П.
У підпункті п'ятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців") абзац четвертий доповнити словами "у відповідності до закону";
 
Враховано редакційно   4) у частині першій статті 7:
 
524. абзац сьомий виключити;
 
   абзац сьомий виключити;
 
525. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
526. "забезпечує оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційних дій;";
 
   "забезпечує оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційних дій";
 
527. статтю 10 викласти в такій редакції:
 
-241- Продан О.П.
У підпункті шостому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"):
1) у абзаці другому пункту 1 статті 10 слова "у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати" замінити словами "у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у абзаці третьому пункту 1 та пункті 3 статті 10 слова "у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати" замінити словами "у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
3) у пункті 5 статті 10 слова "квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку" замінити словами "копія квитанції з платіжного термінала, копія квитанції (чеку) з поштового відділення зв’язку";
4) пункт 6 статті 10 замінити абзацом такого змісту:
"У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору є копія, виготовлена шляхом сканування одного з документів, визначених в абзаці першому цієї частини.";
 
Відхилено   5) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
528. "Стаття 10. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
 
   "Стаття 10. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
 
529. 1. За проведення державної реєстрації змін:
 
   1. За проведення державної реєстрації змін:
 
530. що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється реєстраційний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати;
 
-242- Алексєєв І.С.
У абзацах четвертому та п'ятому підпункту 6 пункту 40 розділу І слово "реєстраційний" замінити словом "адміністративний".
 
Враховано   що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати;
 
531. імені або місця проживання фізичної особи — підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.
 
   імені або місця проживання фізичної особи — підприємця справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.
 
532. 2. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється.
 
   2. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється.
 
533. 3. За видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.
 
   3. За видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати.
 
534. 4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як адміністративний збір, зараховуються до державного бюджету.
 
   4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як адміністративний збір, зараховуються до державного бюджету.
 
535. 5. Документом, що підтверджує внесення адміністративного збору, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
 
   5. Документом, що підтверджує внесення адміністративного збору, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
 
536. 6. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на
 
   6. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються документи для проведення відповідної реєстраційної дії";
 
537. 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії.";
 
      
538. у частині другій статті 17:
 
   6) у статті 17:
 
539. у абзаці тридцять першому слова "дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами "дату оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   в абзаці тридцять першому частини другої слова "дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами "дату оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
540. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
541. доповнити Закон статтею 17-1 такого змісту:
 
   7) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
542. "Стаття 17-1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади, а також документами в електронній формі
 
   "Стаття 17-1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади, обмін документами в електронній формі
 
543. 1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем:
 
-243- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо доповнення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" статтею 17-1) абзац перший пункту 1 статті 17-1 викласти в такій редакції:
"1. Міністерство юстиції України забезпечує в день проведення реєстраційної дії передачу з Єдиного державного реєстру інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем
 
Відхилено   1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем:
 
544. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
 
   центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
 
545. Пенсійного фонду України відомостей про проведення реєстраційних дій щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
   Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційних дій щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
546. До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи — підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.
 
   До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи — підприємця технічний адміністратор Єдиного державного реєстру забезпечує передачу копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.
 
547. 2. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є підставою для взяття юридичної особи, її відокремленого підрозділу та фізичної особи — підприємця на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
   2. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є підставою для взяття юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи — підприємця на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
548. 3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є підставою для зняття юридичної особи, її відокремленого підрозділу та фізичної особи — підприємця з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
   3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є підставою для зняття юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи — підприємця з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
549. 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
550. дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ та фізична особа — підприємець перебуває на обліку — у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті;
 
   дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа — підприємець перебуває на обліку, — у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті;
 
551. ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичних особам та їх відокремленим підрозділам органом державної реєстрації.
 
   ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичних особам та їхнім відокремленим підрозділам органом державної реєстрації.
 
552. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
   5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у день отримання відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
553. дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ та фізична особа — підприємець перебуває на обліку;
 
   дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа — підприємець перебуває на обліку;
 
554. реєстраційний номер платника єдиного внеску;
 
   реєстраційний номер платника єдиного внеску;
 
555. клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
 
   клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
 
556. термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ та фізична особа — підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу або зміни місця проживання фізичної особи — підприємця.
 
   термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа — підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу, зміни місця проживання фізичної особи — підприємця.
 
557. 6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру відомостей про наявність незавершених виконавчих проваджень щодо юридичної особи.
 
   6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру відомостей про наявність незавершених виконавчих проваджень щодо юридичної особи.
 
558. 7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
   7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
559. про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи — емітента — у день отримання запиту від органу державної реєстрації;
 
   про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи — емітента — у день отримання запиту від органу державної реєстрації;
 
560. про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства — у день отримання запиту від органу державної реєстрації.
 
-244- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Доповнити редакцію статті 17-1 частини 40 проекту новим пунктом восьмим такого змісту:
"8. Органи ліцензування забезпечують передачу відомостей щодо ліцензування інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру".
У зв’язку з цим пункт восьмий вважати відповідно пунктом дев’ятим.
 
Враховано   про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства — у день отримання запиту від органу державної реєстрації.
8. Органи ліцензування забезпечують передачу відомостей щодо ліцензування інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до Єдиного державного реєстру.
 
561. 8. Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами відповідних органів державної влади, а також документами в електронній формі, передбаченими цим Законом, затверджується Міністерством юстиції України спільно з відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.";
 
   9. Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами відповідних органів державної влади, обміну документами в електронній формі, передбаченими цим Законом, затверджується Міністерством юстиції України спільно з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах";
 
562. статтю 18 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   8) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
563. "4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, або фізичної особи — підприємця, під час провадження ними господарської діяльності, а також відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.";
 
   "4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи, або її відокремленого підрозділу, фізичної особи — підприємця під час провадження ними господарської діяльності, а також для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах";
 
564. у статті 19:
 
-245- Продан О.П.
У підпункті десятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"):
1) абзац третій викласти в такій редакції:
"у абзаці першому слова "додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" замінити словами "додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію", слова "та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" замінити словами "та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію)";
2) абзац четвертий виключити;
3) абзац восьмий викласти в такій редакції:
"абзац третій частини п’ятнадцятої виключити;"
 
Відхилено   9) у статті 19:
 
565. у частині другій:
 
      
566. абзац четвертий доповнити словами "та документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.";
 
-246- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац третій підпункту десятого пункту 40 (зміни до статті 19) виключити
 
Враховано      
567. у абзаці п’ятому слова "публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення" замінити словами "оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   в абзаці п’ятому частини другої слова "публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення" замінити словами "оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
568. у частині дев’ятій слова "і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису" виключити;
 
   у частині дев’ятій слова "і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису" виключити;
 
569. частину десяту викласти у такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
570. "10. У разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру у день отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.";
 
   "10. У разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру у день отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів";
 
571. у абзаці третьому частини п’ятнадцятої слова "публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів" замінити словами "оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   в абзаці третьому частини п’ятнадцятої слова "публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів" замінити словами "оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
572. статтю 20 викласти у такій редакції:
 
   10) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
573. "Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
-247- Воропаєв Ю.М.
Зі статті 20 виключити слова :
"відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування"
та залишити у діючий редакції пункти 9, 10 Закону
 
Відхилено   "Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
574. 1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.
 
   1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.
 
575. 2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:
 
   2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:
 
576. відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;
 
   відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;
 
577. витягу;
 
-248- Продан О.П.
У підпункті одинадцятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"):
1) абзаци третій – п'ятий частини другої статті 20 замінити абзацами такого змісту:
"витягу з Єдиного державного реєстру;
довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.";
2) частину третю статті 20 виключити;
3) частину п’яту статті 20 викласти в такій редакції:
"5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
75 відсотків плати, встановленої цією частиною, — за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.";
4) частину восьму статті 20 виключити;
 
Відхилено   витягу;
 
578. довідки;
 
   довідки;
 
579. виписки.
 
-249- Демчак Р.Є.
Після п‘ятого абзацу пункт 2 статті 20 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Банки, бюро кредитних історій , у зв'язку із здійсненням бюро кредитних історій повноважень, визначених законодавством та обслуговуванні банком клієнтів, отримують інформацію в режимі реального часу про юридичну особу, в т.ч.:
- дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи;
- код платника податків за ЄДРПОУ юридичної особи;
- найменування юридичної особи;
- місцезнаходження юридичної особи;
- номер телефону юридичної особи;
- адресу електронної пошти юридичної особи;
- види діяльності;
- дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату
закінчення його формування;
- прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
- ідентифікаційні дані про засновників юридичної особи (податковий номер, найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, резидентом якої країни є засновник, адреса засновника) та дані про частки в статутному капіталі;
- дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,санації; відомості про розпорядника майна, санатора;
- відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;
- відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
- дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
- дані про юридичних осіб - правонаступників;
- номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;
- дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску;
Бюро кредитних історій, банки у режимі реального часу у зв'язку із здійсненням Бюро кредитних історій повноважень, визначених законом та обслуговуванні банком клієнтів отримують інформацію про фізичну особу - підприємця, в т.ч.:
- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;
- податковий номер;
- види діяльності;
- дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця - уразі, коли державна реєстрація фізичної особи-підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
- дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;
- дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи-підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
- дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;
- прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи- підприємця;
- відомості про строк, визначений фізичною особою-підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи-підприємця, для заявления кредиторами своїх вимог;
- дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава для його внесення;
- дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава її внесення;
- інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем;"
 
Відхилено   виписки.
 
580. 3. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст виписки, витягу, довідки визначається Міністерством юстиції України.
 
-250- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 3 статті 20 абзацом другим такого змісту:
"Бюро кредитних історій та банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу"
 
Враховано   3. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст виписки, витягу, довідки визначаються Міністерством юстиції України.
Бюро кредитних історій та банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу.
 
581. 4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
   4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
582. 5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
 
-251- Продан О.П.
У підпункті одинадцятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"):
"5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
75 відсотків плати, встановленої цією частиною, — за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.";
4) частину восьму статті 20 виключити
 
Відхилено   5. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
 
583. 0,05 мінімальної заробітної плати — за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
 
   0,05 мінімальної заробітної плати — за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
 
584. 0,02 мінімальної заробітної плати — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
 
   0,02 мінімальної заробітної плати — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
 
585. 75 відсотків плати, встановленої цією частиною, — за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.
 
   75 відсотків плати, встановленої цією частиною, — за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.
 
586. Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.
 
   Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.
 
587. 6. За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.
 
   6. За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.
 
588. 7. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються не пізніше наступного робочого дня з дати надходження запиту.
 
-252- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У пункті 7 нової редакції статті 20 слова "не пізніше наступного робочого дня з дати " замінити словами "протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після", далі за текстом.
 
Немає висновку   7. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.
 
589. 8. Порядок доступу через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, до відомостей Єдиного державного реєстру та розмір плати за його надання (крім відомостей, визначених частиною другою статті 7 цього Закону) встановлюється Міністерством юстиції України.";
 
-253- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У пункті 8 нової редакції статті 20 слова "та розмір плати за його надання (крім відомостей, визначених частиною другою статті 7 цього Закону)" виключити
 
Враховано   8. Порядок доступу до відомостей Єдиного державного реєстру через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, встановлюється Міністерством юстиції України";
 
    -254- Демчак Р.Є.
Доповнити статтю 20 новим пунктом 9 такого змісту:
"9. Порядок доступу в автоматизованому режимі банків та бюро кредитних історій до відомостей Єдиного державного реєстру , а також розмір плати за це встановлюється Міністерством юстиції України на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат"
 
Відхилено    
590. статтю 21 виключити;
 
-255- Продан О.П.
Підпункт дванадцятий пункту 40 розділу І законопроекту (щодо виключення статті 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців") викласти в такій редакції:
"у статті 21:
у частині першій слова "протягом двох робочих днів" замінити словами "протягом одного робочого дня";
частину 12 виключити";
 
Відхилено   11) статтю 21 виключити;
 
591. у статті 22:
 
-256- Продан О.П.
У підпункті тринадцятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"):
абзаци п'ятий – сьомий та десятий – чотирнадцятий виключити
 
Відхилено   12) у статті 22:
 
592. у назві слово "Публікація" замінити словом "Оприлюднення";
 
   у назві слово "Публікація" замінити словом "Оприлюднення";
 
593. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
594. у абзаці першому слова "опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   в абзаці першому слова "опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
595. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
596. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
597. "2. Зміст повідомлень, що підлягають оприлюдненню, встановлюються Міністерством юстиції України.";
 
   "2. Зміст повідомлень, що підлягають оприлюдненню, встановлюються Міністерством юстиції України";
 
598. у частині третій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення";
 
   у частині третій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення";
 
599. у частині четвертій слово "опублікуванню" замінити словом "оприлюдненню";
 
   у частині четвертій слово "опублікуванню" замінити словом "оприлюдненню";
 
600. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій слова "публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднення повідомлень", а слова "трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" — цифрами і словами "0,05 мінімальної заробітної плати";
 
601. слова "публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднення повідомлень";
 
      
602. слова "трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "0,05 мінімальної заробітної плати";
 
      
603. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
604. "6. Документом, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.";
 
   "6. Документом, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку";
 
605. частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити;
 
606. абзац п’ятий частини першої статті 24 виключити;
 
   13) абзац п’ятий частини першої статті 24 виключити;
 
607. у статті 24-1:
 
   14) у статті 24-1:
 
608. у частині першій слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
   у частині першій слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
609. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
610. "2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи.";
 
   "2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи";
 
611. у абзаці другому частини четвертої слова "Не пізніше наступного робочого дня після" замінити словами "У день";
 
-257- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці п’ятому підпункту 14 пункту 40 слова "У день" замінити словами "протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів"
 
Враховано   в абзаці другому частини четвертої слова "Не пізніше наступного робочого дня " замінити словами "Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів";
 
612. у статті 25:
 
   15) у статті 25:
 
613. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
614. "5. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.";
 
   "5. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи";
 
615. у частині шостій слова "Не пізніше наступного робочого дня після" замінити словами "У день";
 
-258- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці четвертому підпункту 15 пункту 40 слова "У день" замінити словами "протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів"
 
Враховано   у частині шостій слова "Не пізніше наступного робочого дня "замінити словами "Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів";
 
616. статтю 26 виключити;
 
   16) статтю 26 виключити;
 
617. у статті 29:
 
-259- Продан О.П.
У підпункті сімнадцятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців") абзаци п'ятий – шостий замінити абзацом такого змісту:
"частину другу виключити;"
 
Відхилено   17) у статті 29:
 
618. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
619. у абзаці четвертому слова "копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів" замінити словами "інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів";
 
   в абзаці четвертому слова "копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів" замінити словами "інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів";
 
620. у абзаці шостому частини першої слова "реєстраційного збору" замінити словами "адміністративного збору";
 
   в абзаці шостому слова "реєстраційного збору" замінити словами "адміністративного збору";
 
621. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частини другу і чотирнадцяту викласти в такій редакції:
 
622. "2. У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.";
 
   "2. У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
623. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
 
      
624. "14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів.";
 
   "14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів";
 
625. у частині п’ятнадцятій слова "не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "у день";
 
-260- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці дев’ятому підпункту 17 пункту 40 слова "у день" замінити словами " протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів"
 
Враховано   у частині п’ятнадцятій слова "не пізніше наступного робочого дня" замінити словами і цифрами "протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів";
 
626. у частині третій статті 32:
 
   18) у частині третій статті 32 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення", а слова "у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" — словами "на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
627. слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";
 
      
628. слова "у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
      
629. у частині першій статті 35:
 
-261- Продан О.П.
У підпункті дев’ятнадцятому пункту 40 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців") у абзаці другому слова "слова "у день надходження" та" - виключити
 
Відхилено   19) у частині першій статті 35:
 
630. у абзац першому слова "у день надходження цих документів" та слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості про внесення такого запису" виключити;
 
   в абзаці першому слова "у день надходження цих документів" та слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості про внесення такого запису" виключити;
 
631. у абзаці другому слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   в абзаці другому слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
632. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
633. у частині 9 статті 36 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";
 
   20) у частині дев’ятій статті 36 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";
 
634. у частині одинадцятій статті 37 слова "частинами десятою — дванадцятою" замінити словами "частинами одинадцятою - тринадцятою";
 
   21) у частині одинадцятій статті 37 слова "частинами десятою — дванадцятою" замінити словами "частинами одинадцятою - тринадцятою";
 
635. в абзаці третьому частини першої статті 38-1 слова "опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення" замінити словами "оприлюднення повідомлення";
 
   22) в абзаці третьому частини першої статті 38-1 слова "опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення" замінити словами "оприлюднення повідомлення";
 
636. статтю 40 виключити;
 
   23) статтю 40 виключити;
 
637. у частині третій статті 41 слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства" виключити;
 
   24) у частині третій статті 41 слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства" виключити;
 
638. у статті 42:
 
   25) у статті 42:
 
639. абзац четвертий частини першої виключити;
 
   абзац четвертий частини першої виключити;
 
640. абзаци третій та четвертий частини другої виключити;
 
   абзаци третій та четвертий частини другої виключити;
 
641. у статті 43:
 
   26) у статті 43:
 
642. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
643. "3. Державна реєстрація фізичної особи — підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця.";
 
   "3. Державна реєстрація фізичної особи — підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця";
 
644. у частині четвертій слова "Не пізніше наступного робочого дня після" замінити словами "У день";
 
-262- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці четвертому підпункту 26 пункту 40 слова "У день" замінити словами "протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів після"
 
Враховано   у частині четвертій слова "Не пізніше наступного робочого дня після" замінити словами і цифрами "Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів після";
 
645. частину п’яту виключити;
 
   частину п’яту виключити;
 
646. у частині другій статті 45:
 
   27) у частині другій статті 45:
 
647. в абзаці четвертому слова "реєстраційного збору" замінити словами "адміністративного збору";
 
   в абзаці четвертому слова "реєстраційного збору" замінити словами "адміністративного збору та доповнити словами "— у випадках, передбачених статтею 10 цього Закону";
 
648. доповнити словами "— у випадках, передбачених статтею 10 цього Закону";
 
      
649. абзац п’ятий доповнити словами "— у випадку зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків;";
 
   абзац п’ятий доповнити словами "у разі зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків";
 
650. частину восьму статті 48 виключити;
 
   28) частину восьму статті 48 виключити;
 
651. у статті 50:
 
   29) у статті 50:
 
652. частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити;
 
653. у частині 10 слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису" виключити;
 
   у частині десятій слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису" виключити;
 
654. статтю 51 виключити;
 
   30) статтю 51 виключити;
 
655. у частині 3 статті 52 слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття фізичної особи — підприємця на облік" виключити;
 
   31) у частині третій статті 52 слова "та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття фізичної особи — підприємця на облік" виключити;
 
656. розділ VІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
   32) розділ VІІІ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
657. "21. Установити, що до визначення на законодавчому рівні та запровадження в Україні альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем:
 
   "2-1. Установити, що до визначення на законодавчому рівні та запровадження в Україні альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем:
 
658. електронні документи, що подаються відповідно до цього Закону, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника згідно з вимогами законодавства у сфері електронного цифрового підпису;
 
   електронні документи, що подаються відповідно до цього Закону, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника згідно з вимогами законодавства у сфері електронного цифрового підпису;
 
659. ідентифікація особи заявника, що подає електронні документи відповідно до цього Закону, здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису заявника за допомогою посиленого сертифікату відкритого ключа.".
 
   ідентифікація особи заявника, який подає електронні документи відповідно до цього Закону, здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису заявника за допомогою посиленого сертифіката відкритого ключа".
 
660. 41. У частині першій статті 52 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) після слова "розробляються" доповнити словами "за бажанням землевласників або землекористувачів".
 
-263- Купрієнко О.В.
В статті 41 замінити слова "за бажанням" на " за заявою".
 
Враховано   24. Частину першу статті 52 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) після слова "розробляються" доповнити словами "за заявою землевласників або землекористувачів".
 
661. 42. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст.349):
 
-264- Купрієнко О.В.
Статтю 42 виключити
 
Відхилено   25. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2009 р., № 47-48, ст. 719; 2012 р., № 2-3, ст. 3, № 49, ст. 555; 2014., № 6-7, ст. 80):
 
662. 1) абзац п’ятий частини першої статті 30 виключити;
 
   1) абзац п’ятий частини першої статті 30 виключити;
 
663. 2) статтю 33-1 виключити;
 
   2) статтю 33-1 виключити.
 
664. 43. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):
 
-265- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 43 виключити
 
Враховано      
665. 1) абзаци третій та четвертий статті 6 викласти у такій редакції:
 
-266- Кулініч О.І.
У запропонованій редакції абзацу третього статті 6 Закону України "Про оцінку земель" слова: "сертифікованих оцінювачів" замінити словами: "сертифікованого оцінювача",
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
666. "юридичні особи — суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 
-267- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзаци 2 і 3 підпункту 1 пункту 43 розділу І викласти у такій редакції:
"юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі
сертифікованого оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок або з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них, отриманого відповідно до "Закону про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок або з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них, отриманого відповідно до "Закону про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
667. фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;";
 
      
668. 2) частини сьому і восьму статті 8 замінити чотирма частинами такого змісту:
 
-268- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 43 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 8 Закону України "Про оцінку земель") викласти в такій редакції:
"2) частини сьому і восьму статті 8 замінити частинами такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.";
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
669. "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Для внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювач подає наступні документи:
 
-269- Продан О.П.
Підпункт третій пункту 43 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9 Закону України "Про оцінку земель") виключити;
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
670. заяву про його реєстрацію;
 
      
671. копію кваліфікаційного сертифіката;
 
-270- Продан О.П.
У підпункті п'ятому пункту 43 розділу І законопроекту (щодо доповнення Закону України "Про оцінку земель" статтею 25-1):
1) у абзаці п'ятому після слів "цього Закону" доповнити словами "національних стандартів оцінки", слова "та державних стандартів, норм і правил" виключити;
2) у абзаці дев'ятому слова "а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів, норм і правил у сфері оцінки земель" замінити словами "а також національних стандартів оцінки та інших нормативно-правових актів у сфері оцінки земель";
3) у абзаці десятому слова "акт перевірки" замінити словами "розпорядження про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки,", слова "розгляду акта" замінити словами "розгляду розпорядження", слова "рішення про" замінити словами "рішення щодо"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
672. копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, місце проживання;
 
      
673. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 
      
674. довідку з місця роботи.
 
-271- Кулініч О.І.
Абзац шостий частини сьомої, якою пропонується доповнити статтю 8 Закону України "Про оцінку земель" виключити
 
Враховано      
675. Внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та надання інформації з нього у формі витягу здійснюється за письмовою заявою фізичним і юридичним особам на безоплатній основі протягом 14 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.
 
-272- Кулініч О.І.
Нову частину восьму, якою пропонується доповнити статтю 8 Закону України "Про оцінку земель" доповнити реченням такого змісту: "Відомості Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є відкритими, загальнодоступними і розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
676. Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних щодо кваліфікаційного сертифіката. Підставою для відмови у наданні інформації з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у формі витягу є відсутність запитуваної інформації.
 
      
677. Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.".
 
      
678. У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною одинадцятою;
 
      
679. 3) частину першу статті 9 після слів "цього Закону" доповнити словами "; акт перевірки за дотриманням вимог у сфері оцінки земель.";
 
-273- Кулініч О.І.
Зміни до частини першої статті 9 Закону України "Про оцінку земель" виключити
 
Враховано      
    -274- Кіраль С.І.
У назві статті 9 Закону України "Про оцінку земель" слово "свідоцтва" замінити на "сертифіката"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
680. 4) абзац четвертий статті 11 викласти у редакції:
 
      
681. "реєстрацію у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державному реєстрі сертифікованих оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;";
 
      
682. 5) доповнити Закон статтею 251 такого змісту:
 
-275- Кулініч О.І.
Положення щодо доповнення Закону України "Про оцінку земель" статтею 251 виключити
 
Враховано      
683. "Стаття 251. Державний нагляд (контроль) у сфері оцінки земель
 
      
684. Державний нагляд (контроль) у сфері оцінки земель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до вимог, визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
      
685. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта оціночної діяльності або його відокремленими підрозділами. Заходи державного нагляду можуть здійснюватися у приміщенні органу державного нагляду.
 
      
686. У разі виявлення порушень суб’єктом оціночної діяльності вимог цього Закону, а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів, норм і правил у сфері оцінки земель, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, видає розпорядження про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.
 
-276- Пташник В.Ю.
В абзаці 4 підпункту 5 пункту 43 після слів "нормативно – правових та державних" доповнити словом "національних".
 
Відхилено      
687. Суб’єкт оціночної діяльності повинен повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, у визначені розпорядженням строки.
 
      
688. Встановлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, є підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з позовом до адміністративного суду щодо зупинення виконання землеоціночних робіт.
 
      
689. Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому законом.
 
      
690. Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта оціночної діяльності центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, перевіряє дотримання сертифікованими оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок вимог цього Закону, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні", а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів, норм і правил у сфері оцінки земель.
 
-277- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзац 8 підпункту 5 пункту 43 розділу І викласти у такій редакції:
"Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єкта оціночної діяльності центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, перевіряє дотримання сертифікованими оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок вимог та оцінювача з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них цього Закону, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні", а також інших нормативно-правових актів та державних (національних) стандартів, норм і правил у сфері оцінки земель."
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
691. За наявності підстав для анулювання кваліфікаційного сертифіката оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок акт перевірки є обов’язковим для розгляду на засіданні екзаменаційної комісії. За результатами розгляду акта екзаменаційна комісія приймає рішення про позбавлення сертифікованого оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного сертифіката (його анулювання).
 
      
692. Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката оцінювачу, який був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного сертифіката.
 
      
693. Рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено до суду.";
 
-278- Пташник В.Ю.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Абзац 11 підпункту 5 пункту 43 розділу І викласти у такій редакції:
"Рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката та/або сертифікату суб'єкта оціночної діяльності може бути оскаржено до суду.".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
694. 6) у тексті Закону слова "кваліфікаційне свідоцтво" у всіх відмінках замінити словами "кваліфікаційний сертифікат" у відповідному відмінку.
 
      
695. 44. Абзац восьмий статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст.471) виключити.
 
   26. Абзац восьмий статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст.471; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40; 2013 р., № 19-20, ст. 189, № 36, ст. 472) виключити.
 
696. 45. Частини першу та другу статті 9 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; із наступними змінами) виключити.
 
   27. Частини першу та другу статті 9 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2010 р., № 21, ст. 221; 2014 р., № 6-7, ст. 80) виключити.
 
697. 46. Статтю 171 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст.527; 2009 р., № 43, ст.638) виключити.
 
   28. Статтю 17-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; із наступними змінами) виключити.
 
698. 47. Абзац п’ятий частини другої статті 8 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278) виключити.
 
   29. Абзац п’ятий частини другої статті 8 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278) виключити.
 
699. 48. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483;2014 р., № 28, ст. 934):
 
-279- Воропаєв Ю.М.
Пропоную в Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
- повернути слово "державний адміністратор" замість "адміністратора" по тексту всього проекту у відповідних відмінках;
- залишити у ст.1 Закону термін "дозвільні органи" у діючий редакції:
"дозвільні органи" – органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру";
- залишити останній абзац частини восьмої статті "4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру
За переоформлення документа дозвільного характеру у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   30. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
 
700. 1) у частині першій статті 1:
 
-280- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
1) абзаци другий та третій виключити;
2) у абзаці четвертому слова ", одинадцятий та тринадцятий" виключити;
3) абзаци шостий та сьомий виключити
 
Відхилено   1) у частині першій статті 1:
 
701. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
702. "дозвільні органи — суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;";
 
   "дозвільні органи — суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру";
 
703. абзаци п’ятий, шостий, одинадцятий та тринадцятий виключити;
 
-281- Сажко С.М.
У абзаці четвертому пункту 1 частини 48 розділу І слово "одинадцятий" виключити.
 
Відхилено   абзаци п’ятий, шостий, одинадцятий і тринадцятий виключити;
 
    -282- Сажко С.М.
Доповнити пункт 1 частини 48 розділу І після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:
абзац одинадцятий викласти в наступній редакції: "принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання, реєстрація декларацій здійснюється у встановленому законодавством порядку через центри надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора з представниками дозвільних органів"
 
Відхилено    
704. в абзаці чотирнадцятому слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
   в абзаці чотирнадцятому слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
705. після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
 
706. "Терміни "адміністратор", "це тр надання адміністративних послуг" та "суб’єкт надання адміністративної послуги " у цьому Законі вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про адміністративні послуги".";
 
   "Терміни "адміністратор", "центр надання адміністративних послуг" та "суб’єкт надання адміністративної послуги" у цьому Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про адміністративні послуги";
 
707. 2) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
708. частину другу викласти в такій редакції:
 
-283- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац другий та третій підпункту 2 пункту 48 замінити одним абзацом такого змісту:
"частину другу виключити;".
 
Враховано   частину другу виключити;
 
709. "2. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через центри надання адміністративних послуг, визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".";
 
      
710. абзаци другий — п’ятий частини третьої виключити;
 
   абзаци другий — п’ятий частини третьої виключити;
 
711. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
712. 3) у статті 4-1:
 
-284- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
1) після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту:
"Розмір тарифів, у тому числі їх граничні розміри, на проведення дозвільними органами експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.
Розмір тарифів на проведення суб'єктами господарювання експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, не може перевищувати граничних розмірів тарифів, установлених для дозвільних органів."
 
Відхилено   3) у статті 4-1:
 
713. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
714. в абзаці першому слова " (регіональними, місцевими)",
 
   в абзаці першому слова " (регіональними, місцевими)" виключити;
 
715. ", погодженим з уповноваженим органом" виключити;
 
-285- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 48 виключити.
 
Враховано      
716. в абзаці другому слова "за погодженням з територіальними (місцевими) органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання у відповідній сфері, та територіальними органами уповноваженого органу" виключити;
 
   в абзаці другому слова "за погодженням з територіальними (місцевими) органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання у відповідній сфері, та територіальними органами уповноваженого органу" виключити;
 
717. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
718. "2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дублікату, анулювання за заявою суб’єкта господарювання) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".";
 
-286- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці сьомому підпункту 3 пункту 48 слова "анулювання за заявою суб’єкта господарювання" виключити.
 
Враховано   "2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги";
 
719. абзац десятий частини восьмої, абзац одинадцятий частини дев’ятої та частину дванадцяту виключити;
 
   абзац десятий частини восьмої виключити;
 
720. в абзаці дев’ятому частини дев’ятої слова ", а місцевий дозвільний орган — державному адміністратору" замінити словами "або адміністратору, якщо видача дубліката документа дозвільного характеру здійснюється через центр надання адміністративних послуг,";
 
   у частині дев’ятій:
в абзаці дев’ятому слова " а місцевий дозвільний орган — державному адміністратору" замінити словами "або адміністратору, якщо видача дубліката документа дозвільного характеру здійснюється через центр надання адміністративних послуг";
абзац одинадцятий виключити;
 
721. в першому реченні абзацу першого частини десятої слова "регіональний та/або місцевий" виключити;
 
   у першому реченні абзацу першого частини десятої слова "регіональний та/або місцевий" виключити;
частину дванадцяту виключити;
 
722. доповнити статтю частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
   після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
723. "14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором виключно в центрі надання адміністративних послуг.
 
-287- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 48 викласти у такій редакції:
"14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором в центрі надання адміністративних послуг.
Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб’єкта господарювання можуть отримуватись у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.".
 
Враховано   "14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб’єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.
 
    -288- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 48 розділу І законопроекту у абзаці одинадцятому після слова "здійснюється" доповнити словом "державним"
 
Відхилено    
724. Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання в паперовій формі — особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, — в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).
 
   Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання в паперовій формі — особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, — в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).
 
725. У заяві зазначаються:
 
-289- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзаци 14 – 25 підпункту третього пункту 48 замінити одним абзацом такого змісту:
"Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
726. найменування дозвільного органу, уповноваженого здійснювати видачу документа дозвільного характеру;
 
      
727. назва документа дозвільного характеру;
 
      
728. об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру, та його місцезнаходження (адреса);
 
-290- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 48 розділу І законопроекту абзац шістнадцятий доповнити словами " (в разі необхідності)"
 
Відхилено      
729. вид господарської діяльності (згідно з класифікатором видів економічної діяльності);
 
-291- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 48 розділу І законопроекту у абзаці сімнадцятому слова " (згідно з класифікатором видів економічної діяльності)" виключити;
 
Відхилено      
730. повне найменування юридичної особи / ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи — підприємця;
 
      
731. ідентифікаційний код (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи — підприємця);
 
      
732. місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи — підприємця та їх контактні дані (адреса електронної поштової скриньки, номери телефону, факсу — за наявності);
 
      
733. ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи;
 
      
734. дата складання заяви;
 
      
735. перелік документів, що додаються до заяви;
 
      
736. спосіб одержання дозволу особисто / поштою / за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).
 
      
737. Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви.".
 
   Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви".
 
738. У зв’язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п’ятнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п’ятнадцятою;
 
739. 4) статті 5 та 7 виключити;
 
-292- Продан О.П.
Підпункт четвертий пункту 48 розділу І законопроекту (щодо виключення статей 5 та 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") викласти в такій редакції:
"4) статтю 7 виключити;"
 
Відхилено   4) статтю 5 виключити;
 
740. 5) у статті 6:
 
-293- Продан О.П.
Підпункт п'ятий пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") виключити
 
Відхилено   5) у статті 6:
 
741. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
742. "2. Реєстр ведуть дозвільні органи.";
 
   "2. Реєстр ведуть дозвільні органи";
 
743. абзаци другий — четвертий частини третьої, частини четверту та п’яту виключити;
 
   абзаци другий — четвертий частини третьої, частини четверту та п’яту виключити;
 
744. частину шосту доповнити словами ", за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку.";
 
   частину шосту доповнити словами "за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку";
6) статтю 7 виключити;
 
745. 6) в абзаці другому частини другої статті 8 слова "Регіональні та місцеві" виключити;
 
   7) в абзаці другому частини другої статті 8 слова "Регіональні та місцеві" виключити;
 
746. 7) у статті 9:
 
   8) у статті 9:
 
747. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-294- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзаци другий та третій підпункту 7 пункту 48 замінити одним абзацом такого змісту:
"абзац другий виключити;"
 
Враховано   абзац другий виключити;
 
748. "бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру та погоджує їх в установленому порядку;";
 
      
749. в абзаці четвертому слова "та державних адміністраторів" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "та державних адміністраторів" виключити;
 
750. абзац шостий виключити;
 
   абзац шостий виключити;
 
751. 8) у статті 9-1:
 
   9) у статті 9-1:
 
752. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
753. "1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку.";
 
-295- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
абзац третій після слів "за додержанням" доповнити словами "державними адміністраторами,"
 
Відхилено   "1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку";
 
754. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
755. абзаци перший і другий викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
756. "2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.
 
-296- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
абзац сьомий після слів " (його посадової особи)" доповнити словами ", державного адміністратора";
 
Відхилено   "2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.
 
757. Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік.";
 
   Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік";
 
758. в абзаці третьому:
 
   в абзаці третьому слова "державним адміністратором та" і " (у тому числі через дозвільні центри)" виключити;
 
759. слова "державним адміністратором та", " (у тому числі через дозвільні центри)" виключити;
 
-297- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
у абзаці дев'ятому слова "державним адміністратором та" виключити
 
Відхилено      
760. у підпункті 4 слова "Президента України, Кабінету Міністрів України" замінити словами "Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку,";
 
   в абзаці сьомому слова "Президента України, Кабінету Міністрів України" замінити словами "Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";
 
761. у підпунктах 5 та 6 слова ", державним адміністратором" виключити;
 
-298- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"): абзац одинадцятий виключити
 
Відхилено   в абзацах восьмому та дев’ятому слова "державним адміністратором" виключити;
 
762. підпункт 7 виключити;
 
   абзац десятий виключити;
 
763. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
764. "3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов’язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки.";
 
-299- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"): абзац чотирнадцятий після слів " (його посадова особа)" доповнити словами ", державний адміністратор"
 
Відхилено   "3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов’язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки";
 
765. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
766. в абзаці третьому слова ", державного адміністратора та дозвільного центру" виключити;
 
-300- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"): у абзаці шістнадцятому слова ", державного адміністратора" виключити;
 
Відхилено   в абзаці третьому слова "державного адміністратора та дозвільного центру" виключити;
 
767. в абзаці сьомому слова "державним адміністратором та" виключити;
 
-301- Продан О.П.
У підпункті восьмому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"): абзац сімнадцятий виключити
 
Відхилено   в абзаці сьомому слова "державним адміністратором та" виключити;
 
768. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
769. "Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом.";
 
   "Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом";
 
770. 9) у статті 10:
 
   10) у статті 10:
 
771. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
772. "1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом.";
 
-302- Продан О.П.
У підпункті дев'ятому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 10 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
абзац третій перед словами "несуть відповідальність" доповнити словами "державний адміністратор"
 
Немає висновку   "1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом";
 
773. у частині другій слова "та державних адміністраторів" виключити;
 
-303- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 48 викласти у такій редакції:
"у частині другій слово "державних" виключити;".
 
Враховано   у частині другій слово "державних" виключити;
 
    -304- Продан О.П.
У підпункті дев'ятому пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 10 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
абзац четвертий виключити
 
Відхилено    
774. 10) пункт 21 статті 11 виключити;
 
-305- Продан О.П.
Підпункт десятий пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") виключити
 
Відхилено   11) пункт 2-1 статті 11 виключити;
 
775. 11) у тексті Закону слова "державний адміністратор" у всіх відмінках і числах замінити словом "адміністратор" у відповідному відмінку та числі.
 
-306- Продан О.П.
Підпункт одинадцятий пункту 48 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") виключити
 
Відхилено   12) у тексті Закону слова "державний адміністратор" в усіх відмінках і числах замінити словом "адміністратор" у відповідному відмінку та числі.
 
776. 49. У частині першій статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432):
 
   31. У частині першій статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432, 2011 р., № 44, ст. 462):
 
777. 1) у пунктах 1 і 2 слово "відкритих" замінити словом "публічних";
 
   у пунктах 1 і 2 слово "відкритих" замінити словом "публічних";
 
778. 2) пункт 3 після слів "емітентів цінних паперів" доповнити словами
 
   пункт 3 після слів "емітентів цінних паперів" доповнити словами "які здійснюють публічне розміщення".
 
779. ", які здійснюють публічне розміщення,".
 
      
780. 50. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України 2007 р., № 35, ст. 484; із наступними змінами):
 
-307- Купрієнко О.В.
Статтю 50 виключити.
 
Враховано      
781. 1) абзац дев’ятий частини першої статті 7 виключити;
 
      
782. 2) статтю 81 виключити;
 
      
783. 3) частини першу — третю статті 12 виключити.
 
      
784. 51. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2013, № 23, ст. 224; 2014, № 11, ст. 136):
 
   32. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами):
 
785. 1) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
-308- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України.
У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт. Умови оплати праці державного реєстратора визначаються Кабінетом Міністрів України згідно чинного законодавства.
Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, нотаріуси.";
 
Враховано   1) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України.
У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт. Умови оплати праці державного реєстратора визначаються Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством.
Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом, з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, нотаріуси";
 
    -309- Пинзеник В.М.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України.
У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб'єкт. Умови оплати праці державного реєстратора визначаються Кабінетом Міністрів України.
Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, а також інші особи, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково    
786. "1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України.
 
-310- Воропаєв Ю.М.
Викласти статтю 9 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" у наступній редакції:
"Стаття 9. Державний реєстратор прав на нерухоме майно
"1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством юстиції України. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт.
Оплата праці державного реєстратора складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством".
 
Враховано частково      
787. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 
      
788. Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт. Оплата праці державного реєстратора складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених цим Законом функцій державні реєстратори одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-311- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 51 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"):
у абзаці третьому друге та третє речення виключити
 
Відхилено      
789. Повноваження державного реєстратора, передбачені цим Законом з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, а також інші особи, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
-312- Продан О.П.
У підпункті першому пункту 51 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"):
у абзаці четвертому слова ", а також інші особи," виключити, слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законом"
 
Враховано по суті     
    -313- Сироїд О.І.
В абзаці п'ятому пункту першого слова "а також: інші особи, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
Враховано по суті   
790. 2) частину тринадцяту статті 15 доповнити абзацами такого змісту:
 
-314- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 2 пункту 51 виключити
 
Враховано      
    -315- Продан О.П.
Підпункт другий пункту 51 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") виключити
 
Враховано    
    -316- Сироїд О.І.
Пункт другий "частину тринадцяту статті 15 доповнити абзацами такого змісту: "За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов 'язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлені скорочені терміни надання послугу сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за скорочення термінів надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.'''' виключити.
 
Враховано    
791. "За бажанням заявника можуть надаватися інші платні послуги, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
792. Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлені скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за скорочення термінів надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
-317- Пинзеник В.М.
Зі статті 15 абзац другий (щодо можливості встановлення скорочених термінів та розміру оплати за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), яким доповнюється частина тринадцята, виключити.
 
Враховано      
793. 3) статтю 282 виключити;
 
-318- Сотник О.С.
Пункт 3 частини 51 розділу І – виключити
 
Відхилено   2) статтю 28-2 виключити;
 
794. 4) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
795. "Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав
 
-319- Продан О.П.
Підпункт четвертий пункту 51 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") викласти в такій редакції:
"4) статтю 29 викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав
1. За державну реєстрацію прав, видачу витягу з Державного реєстру прав та оприлюднення інформації в Реєстрі справляється адміністративних збір у такому розмірі:
1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 100 кв. м. — 0,07 мінімальної заробітної плати;
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 200 кв. м. — 0,1 мінімальної заробітної плати;
щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею більше 200 кв. м. — 0,2 мінімальної заробітної плати;
щодо земельних ділянок — 0,1 мінімальної заробітної плати;
2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, — розмір адміністративного збору за відповідні дії становить 25 відсотків від розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;
3) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно — 0,07 мінімальної заробітної плати;
4) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки — 0,06 мінімальної заробітної плати;
5) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, що допущена з вини заявника, — 0,04 мінімальної заробітної плати.
Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав.
2. Органи державної реєстрації прав та органи місцевого самоврядування звільняються від сплати адміністративного збору.
3. При проведенні державної реєстрації прав заявник отримує витяг з Державного реєстру прав безкоштовно.
4. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається.
У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.
Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   "Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав
 
796. 1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративних збір у такому розмірі:
 
   1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративних збір у такому розмірі:
 
797. 1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:
 
   1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:
 
798. для фізичних осіб:
 
   для фізичних осіб:
 
799. щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 100 кв. м. — 0,07 мінімальної заробітної плати;
 
   щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 100 квадратних метрів — 0,07 мінімальної заробітної плати;
 
800. щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 200 кв. м. — 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
   щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею до 200 квадратних метрів — 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
801. щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею більше 200 кв. м. — 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
   щодо розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна площею більше 200 квадратних метрів — 0,2 мінімальної заробітної плати;
 
802. щодо земельних ділянок — 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
   щодо земельних ділянок — 0,1 мінімальної заробітної плати;
 
803. для юридичних осіб:
 
   для юридичних осіб:
 
804. щодо об’єктів нерухомого майна площею до 500 кв. м. — 0,3 мінімальної заробітної плати;
 
   щодо об’єктів нерухомого майна площею до 500 квадратних метрів — 0,3 мінімальної заробітної плати;
 
805. щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 500 кв. м. —
 
   щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів — 0,6 мінімальної заробітної плати;
 
806. 0,6 мінімальної заробітної плати;
 
      
807. щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 5000 кв. м. —
 
   щодо об’єктів нерухомого майна площею понад 5000 квадратних метрів — 1,4 мінімальної заробітної плати;
 
808. 1,4 мінімальної заробітної плати;
 
      
809. 2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, — розмір адміністративного збору за відповідні дії становить 25 відсотків від розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;
 
   2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі, — 25 відсотків розміру адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;
 
810. 3) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно —
 
   3) за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно — 0,07 мінімальної заробітної плати;
 
811. 0,07 мінімальної заробітної плати;
 
      
812. 4) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки —
 
   4) за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки — 0,06 мінімальної заробітної плати;
 
813. 0,06 мінімальної заробітної плати;
 
      
814. 5) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, що допущена з вини заявника, — 0,04 мінімальної заробітної плати.
 
   5) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, — 0,04 мінімальної заробітної плати.
 
815. Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав.
 
   Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав.
 
816. 2. Органи державної реєстрації прав та органи місцевого самоврядування звільняються від сплати адміністративного збору.
 
   2. Органи державної реєстрації прав та органи місцевого самоврядування звільняються від сплати адміністративного збору.
 
817. 3. При проведенні державної реєстрації прав окрім адміністративного збору заявник сплачує за отримання витягу з Державного реєстру прав.
 
   3. При проведенні державної реєстрації прав заявник, окрім адміністративного збору, сплачує за отримання витягу з Державного реєстру прав.
 
818. 4. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається, а плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягає поверненню.
 
   4. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається, а плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягає поверненню.
 
819. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір та плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягають поверненню.
 
   У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір та плата за надання витягу з Державного реєстру прав підлягають поверненню.
 
820. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
-320- Пинзеник В.М.
Зі статті 29 останнє речення (щодо встановлення Кабінетом Міністрів України розміру плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються) виключити.
 
Відхилено   5. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом".
 
    -321- Алексєєв І.С.
Абзац третій частини четвертої запропонованої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" виключити та доповнити зазначену статтю новою частиною п'ятою такого змісту:
"5. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.".
 
Враховано    
821. 52. Частину четверту статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509) викласти у такій редакції:
 
-322- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 52 - виключити
 
Враховано      
    -323- Продан О.П.
Пункт 52 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану") виключити
 
Відхилено у зв’язку виключеням відповідного пункту   
822. "4. Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану є державним службовцем. Оплата праці працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством. За виконання визначених цих Законом функцій працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану одержують винагороду в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
-324- Пинзеник В.М.
Частину четверту статті 8 Закону України ''Про державну реєстрацію актів цивільного стану" викласти у такій редакції:
"4. Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану є державним службовцем. Умови оплати праці працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану визначаються Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено у зв’язку виключченям відповідного пункту     
823. 53. Статті 28, 41 і 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 19—20, ст. 142; 2014 р., № 20—21, ст. 739) викласти в такій редакції:
 
-325- Продан О.П.
Пункт 53 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції статей 28, 41 та 46 Закону України "Про виконавче провадження") викласти в такій редакції:
"53. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 19—20, ст. 142; 2014 р., № 20—21, ст. 739):
1) статтю 28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Виконавчий збір
1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавчий збір стягується в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — фізичної особи і в розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі виконання рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки та виконання боржником рішення після закінчення строку для самостійного його виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
Виконавчий збір стягується незалежно від вчинення державним виконавцем заходів примусового виконання, передбачених цим Законом.
2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону, за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, а також у разі перерахування коштів стягувачу у випадку, передбаченому частиною другою статті 27 цього Закону, та у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".
3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься під час першого надходження виконавчого документа державному виконавцю. Під час наступних пред’явлень до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.
4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.
5. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір повертається боржникові.
6. У разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 47, пунктами 2 і 8 частини першої статті 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.
7. У разі виконання рішення, за яким закінчився строк для його самостійного виконання, але судом встановлено відстрочку чи розстрочку виконання рішення, виконавчий збір стягується в порядку, встановленому цим Законом, шляхом виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження.
8. Постанова про стягнення виконавчого збору надсилається не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику і може бути оскаржена до суду в порядку, встановленому цим Законом.";
2) статтю 46 виключити;"
 
Відхилено   33. Статті 28 та 41 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142; 2012 р., № 39, ст. 464; 2014 р., № 20-21, ст. 739) викласти в такій редакції:
 
824. "Стаття 28. Виконавчий збір
 
   "Стаття 28. Виконавчий збір
 
825. 1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавчий збір стягується в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — фізичної особи і в розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі виконання рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки та виконання боржником рішення після закінчення строку для самостійного його виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
-326- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці третьому пункту 53 проекту останнє речення: "Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом" - виключити
 
Немає висновку   1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавчий збір стягується в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — фізичної особи і в розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі виконання рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки та виконання боржником рішення після закінчення строку для самостійного його виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача.
 
826. Виконавчий збір стягується незалежно від вчинення державним виконавцем заходів примусового виконання, передбачених цим Законом.
 
-327- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац четвертий пункту 53 викласти в такій редакції:
"Виконавчий збір стягується пропорційно до суми, стягнутої з боржника для задоволення вимог стягувача"
 
Враховано   Виконавчий збір стягується пропорційно до суми, стягнутої з боржника для задоволення вимог стягувача.
 
827. 2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону, за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, а також у разі перерахування коштів стягувачу у випадку, передбаченому частиною другою статті 27 цього Закону, та у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".
 
   2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону, за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, а також у разі перерахування коштів стягувачу у випадку, передбаченому частиною другою статті 27 цього Закону, та у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".
 
828. 3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься під час першого надходження виконавчого документа державному виконавцю. Під час наступних пред’явлень до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.
 
   3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься під час першого надходження виконавчого документа державному виконавцю. Під час наступних пред’явлень до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього виконання.
 
829. 4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.
 
   4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.
 
830. 5. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір повертається боржникові.
 
   5. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір повертається боржникові.
 
831. 6. У разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 47, пунктами 2 і 8 частини першої статті 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.
 
   6. У разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 47, пунктами 2 і 8 частини першої статті 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.
 
832. 7. У разі виконання рішення, за яким закінчився строк для його самостійного виконання, але судом встановлено відстрочку чи розстрочку виконання рішення, виконавчий збір стягується в порядку, встановленому цим Законом, шляхом виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження.
 
   7. У разі виконання рішення, за яким закінчився строк для його самостійного виконання, але судом встановлено відстрочку чи розстрочку виконання рішення, виконавчий збір стягується в порядку, встановленому цим Законом, шляхом виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження.
 
833. 8. Постанова про стягнення виконавчого збору надсилається не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику і може бути оскаржена до суду в порядку, встановленому цим Законом.";
 
-328- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці одинадцятому пункту 53 проекту слова "в порядку, встановленому цим Законом" замінити словами "в десятиденний строк".
 
Враховано   8. Постанова про стягнення виконавчого збору надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена до суду в десятиденний строк";
 
834. "Стаття 41. Кошти виконавчого провадження
 
   "Стаття 41. Кошти виконавчого провадження
 
835. 1. Кошти виконавчого провадження складаються з:
 
   1. Кошти виконавчого провадження складаються з:
 
836. 1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону;
 
   1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону;
 
837. 2) авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;
 
   2) авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;
 
838. 3) стягнутих з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;
 
   3) стягнутих з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;
 
839. 4) інших надходжень, що не суперечать законодавству.
 
   4) інших надходжень, що не суперечать законодавству.
 
840. 2. Витрати органів державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження.
 
   2. Витрати органів державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження.
 
841. 3. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-329- Пинзеник В.М.
З частини 3 (що стосується здійснення витрат виконавчого провадження) слова "та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
Відхилено   3. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
842. 4. До витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, належать кошти, за рахунок яких здійснено оплату:
 
-330- Пинзеник В.М.
Частину 4 (щодо коштів, які належать до витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій) виключити
 
Відхилено   4. До витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, належать кошти, за рахунок яких здійснено оплату:
 
843. 1) перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;
 
   1) перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;
 
844. 2) послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дій;
 
   2) послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дій;
 
845. 3) поштового переказу стягувачу стягнених аліментних сум;
 
   3) поштового переказу стягувачу стягнених аліментних сум;
 
846. 4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
 
   4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
 
847. 5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;
 
   5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;
 
848. 6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
 
   6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
 
849. 7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби.
 
   7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби.
 
850. 5. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, виноситься на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згідно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувану, або закінчення виконавчого провадження у разі необхідності їх примусового стягнення згідно з вимогами цього Закону. Зазначена постанова надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ним у порядку, встановленому цим Законом.";
 
   5. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, виноситься на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згідно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення виконавчого провадження у разі необхідності їх примусового стягнення згідно з вимогами цього Закону. Зазначена постанова надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ним у порядку, встановленому цим Законом".
 
851. "Стаття 46. Винагорода державному виконавцю
 
-331- Пинзеник В.М.
Статтю 46 закону та нову редакцію цієї статті, викладену в законопроекті №1580, (щодо винагороди державному виконавцю) виключити.
 
Враховано      
852. 1. За сумлінне виконання державним виконавцем своїх обов’язків під час проведення виконавчих дій він має право на винагороду, яка виплачується за рахунок виконавчого збору.
 
-332- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.46 Закону України "Про виконавче провадження" у наступній редакції: " Стаття 46. Винагорода державному виконавцю
1.За сумлінне виконання державним виконавцем своїх обов’язків під час проведення виконавчих дій він має право на винагороду в розмірі п'яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру - не більше п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порядок виплати, та критерії оцінки роботи державного виконавця встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
853. 2. Порядок виплати, розмір винагороди та критерії оцінки роботи державного виконавця встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
      
854. 54. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 27, ст. 274, № 29, ст. 345, № 51, ст. 576; 2013 р., № 22, ст. 212, ст. 214, № 25, ст. 251, № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
 
-333- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 54 виключити
 
Враховано      
    -334- Купрієнко О.В.
В статті 54 слова "з питань" замінити на "до компетенції яких відносяться питання"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту   
855. 1) абзац п’ятий частини першої статті 4 після слів "їх комплекси" доповнити словами "та частини";
 
-335- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 54 розділу І законопроекту (щодо доповнення Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" статтею 6-1) абзац п'ятий доповнити словами "за межами населених пунктів"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
856. 2) у частині першій статті 6 слова "з питань" замінити словами "у сфері містобудування, органами";
 
      
857. 3) доповнити статтею 61 такого змісту:
 
      
858. "Стаття 61. Органи державного архітектурно-будівельного контролю
 
      
859. До органів державного архітектурно-будівельного контролю належать:
 
      
860. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
 
      
861. структурні підрозділи районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
 
      
862. виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
 
      
863. Надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, державний архітектурно-будівельний контроль та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюються:
 
      
864. виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів, розташованих на території населених пунктів;
 
-336- Андрієвський Д.Й.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 54 розділу І законопроекту після слів "міських рад," доповнити словами "структурних підрозділів"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
865. структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів;
 
      
866. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі — щодо об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.
 
      
867. У разі коли виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю не утворюються (не визначаються), в селах, селищах та містах районного значення повноваження таких органів виконують структурні підрозділи районних державних адміністрацій, а в обласних центрах та містах обласного значення — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду.
 
      
868. У разі коли структурні підрозділи районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю не утворюються (не визначаються), їх повноваження здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду.
 
      
869. Головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
      
870. Керівники структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Такі керівники мають відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
 
      
871. Структурні підрозділи районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю у межах повноважень, визначених цим Законом, підконтрольні центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, а їх рішення можуть бути оскаржені до такого органу або до суду.";
 
      
872. 4) у статті 30:
 
-337- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 4 пункту 54 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим
такого змісту:
"частину першу викласти в такій редакції:
"1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водо-, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
873. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
      
874. "Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.";
 
-338- Кіраль С.І.
У абзаці 3 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" слова "10 робочих днів" замінити на "5 робочих днів"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
875. у частині восьмій слова "відсутності на відповідній території необхідного інженерного забезпечення, його недостатньої потужності за" виключити;
 
      
876. 5) абзац четвертий частини четвертої статті 31 після слів "під державні гарантії" доповнити словами і цифрами ", у разі, коли їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень";
 
-339- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 5 пункту 54 викласти у такій редакції:
"у статті 31:
перше речення частини першої після слів "у сфері містобудування" доповнити словами ", та включені саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності у разі делегування їй таких повноважень до переліку експертних організацій";
у частині четвертій:
в абзаці другому слова "будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення" замінити словами "об'єктів будівництва";
абзац третій викласти в такій редакції:
"2) належать до ІІІ категорії складності, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - в частині міцності, надійності та довговічності об'єктів будівництва;";
абзац четвертий після слів "під державні гарантії" доповнити словами і цифрами ", у разі, коли їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень";
в частині шостій слова "юридичними особами, утвореними такими органами" замінити словами "а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності"
 
Відхилено у зв’язку з виключенням відповідного пункту     
    -340- Продан О.П.
У підпункті п'ятому пункту 54 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") слова ", у разі, коли їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень" замінити словами і цифрами ", у разі, коли їх кошторисна вартість перевищує 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому оформляються технічні умови"
 
Враховано редакційно    
    -341- Сотник О.С.
Пункт 5 частини 54 розділу І – виключити
 
Враховано    
877. 6) у статті 34:
 
      
878. пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
      
879. "1) подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт органу державного архітектурно-будівельного
 
-342- Продан О.П.
У підпункті шостому пункту 54 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") у абзаці третьому слова "згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
Враховано редакційно      
880. контролю — щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;";
 
      
881. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
882. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Внесення даних до реєстру з присвоєнням реєстраційного номера здійснюється на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її отримання.
 
      
883. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.";
 
      
884. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
      
885. "7. Перелік об’єктів будівництва та будівельних робіт, які можуть проводитися без отримання документа, що дає право на їх виконання відповідно до частини першої цієї статті, та після завершення яких об’єкт будівництва не потребує прийняття в експлуатацію, визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
      
886. 7) у статті 35:
 
      
887. у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
      
888. частину шосту викласти в такій редакції:
 
      
889. "6. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає декларацію про початок виконання підготовчих робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об’єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), або щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків декларація розглядається органом державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, передбаченому для її реєстрації.
 
      
890. Рішення про повернення декларації про початок виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";
 
      
891. у частині восьмій слово "авторського" замінити словом "технічного";
 
      
892. частину дев’яту виключити;
 
      
893. 8) у статті 36:
 
      
894. у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
      
895. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
896. "4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об’єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), містобудівних умов та обмежень (крім об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків декларація розглядається органом державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, передбаченому для її реєстрації.
 
      
897. Рішення про повернення декларації про початок виконання будівельних робіт може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";
 
      
898. частину сьому виключити;
 
      
899. 9) у статті 37:
 
      
900. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
901. "3. Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:
 
      
902. копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
 
      
903. проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
 
      
904. копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;
 
      
905. копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
 
      
906. інформація про ліцензію, яка дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.
 
      
907. Форма дозволу на виконання будівельних робіт, форма заяви, що подається для його отримання, форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, порядок видачі та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
      
908. абзац шостий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
      
909. "Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";
 
      
910. у першому і другому реченнях частини п’ятої слова "забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" замінити словами "реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";
 
      
911. у першому реченні абзацу першого частини сьомої слово "інспекції" замінити словом "орган", а слова "яка видала" — словами "який видав";
 
      
912. частину восьму виключити;
 
-343- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 9 пункту 54 проекту Закону доповнити абзацем наступного змісту:
«Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, у разі виявлення невідповідності документів, поданих для його отримання, вимогам законодавства чи виявлення недостовірних відомостей у поданих документах»
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
913. 10) у частині другій статті 38:
 
      
914. в абзаці першому слова "в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України," виключити;
 
-344- Продан О.П.
У підпункті десятому пункту 54 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") абзац третій виключити
 
Враховано редакційно      
915. абзац другий виключити;
 
      
916. 11) у статті 39:
 
      
917. у частині шостій:
 
      
918. слово "Інспекції" замінити словом "Орган", а слово "повертають" — словом "повертає";
 
      
919. доповнити частину абзацом другим такого змісту:
 
      
920. "Рішення про повернення декларації може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";
 
      
921. частину сьому доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
      
922. "Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";
 
      
923. частину одинадцяту виключити;
 
-345- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 11 пункту 54 проекту Закону доповнити абзацем наступного змісту:
#102623
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
924. 12) статтю 40 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
-346- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 12 пункту 54 пропоную викласти в такій редакції:
"12) частину четверту статті 40 доповнити новим абзацом такого змісту: "До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються також замовники у разі будівництва об'єктів, включених до переліків, визначених органами місцевого самоврядування.".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
925. "11. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або акті готовності об’єкта до експлуатації.";
 
      
926. 13) у статті 41:
 
-347- Яценко А.В.
У підпункті 13 пункту 54 розділу І (внесення зміни до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") слова, цифри та знаки "2) витребовують від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали, які стосуються предмета нагляду, одержують інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створюваних органами державної влади; 3) мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів, приміщень, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду;",
"1) видавати обов'язкові до виконання об'єктами нагляду приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;", "6) скасовувати чи зупиняти дію рішень, прийнятих об'єктами нагляду відповідно до визначених цим
Законом повноважень, які порушують вимоги містобудівного законодавства, з подальшим оприлюдненням такої інформації на веб-сайті" виключити.
 
Враховано редакційно      
    -348- Луценко І.В.
У підпункті тринадцятому пункту 54 (Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"):
пункт 4 частини дванадцятої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" - викласти в такій редакції:
"4) відстороняти посадову особу об’єкта нагляду від виконання окремих посадових обов'язків на строк до одного року;";
пункт 5 частини дванадцятої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" - виключити
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту   
927. назву статті після слова "контроль" доповнити словами "та нагляд";
 
      
928. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
      
929. "1. Державний архітектурно-будівельний контроль — сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.
 
      
930. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
931. 2. Державний архітектурно-будівельний нагляд — сукупність заходів, спрямованих на дотримання уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють регулювання у сфері містобудівної діяльності (далі — об’єкти нагляду), вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності.
 
      
932. Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та уповноважених ними осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
      
933. у частині четвертій:
 
      
934. пункт 5 виключити;
 
      
935. у пункті 6 слова ", які пройшли у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, державну атестацію в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури" виключити;
 
      
936. у пункті 9 слова "керівника органу державного архітектурно-будівельного контролю чи його заступника" виключити;
 
      
937. пункт 10 після слів "з використанням" доповнити словом "фото-";
 
      
938. частину восьму викласти в такій редакції:
 
      
939. "8. Постанови органів державного архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";
 
      
940. доповнити статтю частинами одинадцятою — тринадцятою такого змісту:
 
      
941. "11. З метою здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду головні інспектори будівельного нагляду або уповноважені ними особи:
 
      
942. 1) перевіряють законність рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об’єктами нагляду;
 
      
943. 2) витребовують від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали, які стосуються предмета нагляду, одержують інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створюваних органами державної влади;
 
      
944. 3) мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів, приміщень, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду;
 
      
945. 4) вимагають від органів державного архітектурно-будівельного контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;
 
      
946. 5) залучають у разі потреби до здійснення нагляду фахівців підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів.
 
      
947. 12. У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об’єктами нагляду, головні інспектори будівельного нагляду та уповноважені ними особи мають право:
 
      
948. 1) видавати обов’язкові до виконання об’єктами нагляду приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 
      
949. 2) притягати посадових осіб об’єктів нагляду до відповідальності за вчинені правопорушення відповідно до закону;
 
      
950. 3) ініціювати притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до дисциплінарної відповідальності;
 
      
951. 4) вносити подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення;
 
      
952. 5) вносити подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадової особи об’єкта нагляду до органу, яким таке право надавалося;
 
      
953. 6) скасовувати чи зупиняти дію рішень, прийнятих об’єктами нагляду відповідно до визначених цим Законом повноважень, які порушують вимоги містобудівного законодавства, з подальшим оприлюдненням такої інформації на веб-сайті.
 
      
954. За невиконання письмових вимог головних інспекторів будівельного нагляду та уповноважених ними осіб об’єкти нагляду несуть відповідальність відповідно до закону.
 
      
955. 13. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.".
 
-349- Андрієвський Д.Й.
Пункт 54 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 27, ст. 274, № 29, ст. 345, № 51, ст. 576; 2013 р., № 22, ст. 212, ст. 214, № 25, ст. 251, № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
1)у частині третій статті 24 слова "містобудівних потреб" замінити словами "нового будівництва та реконструкції об'єктів зі зміною зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані";
2)у розділі V "Прикінцеві положення":
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. До 1 січня 2017 року рішення щодо визначення та надання містобудівних умов та обмежень, а також надання будівельного паспорта на територіях, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій, приймають уповноважені органи містобудування та архітектури на основі генерального плану населеного пункту, а у разі його відсутності або територіальної обмеженості - аналізу існуючої містобудівної ситуації, яка передбачає вивчення попередніх планувальних рішень, що на момент їх прийняття мали статус містобудівної документації, та стану забудови території на підставі актуальних топографо-геодезичних та картографічних матеріалів;";
у пункті 6-і цифру "2015" замінити цифрою "2017".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
956. 55. Пункти 38, 56, і 128 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; із наступними змінами) виключити.
 
-350- Кіраль С.І.
У частині 55 цифри "38" та "128" виключити
 
Враховано редакційно   34. Пункт 56 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), виключити.
 
957. 56. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із наступними змінами):
 
-351- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 56 виключити
 
Враховано      
958. 1) пункт "ґ" частини першої статті 36 після слів "вид речового права" доповнити словами "суб’єкти права власності та інших речових прав";
 
      
959. 2) у статті 38:
 
-352- Кулініч О.І.
У запропонованій редакції абзацу шостого частини першої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" слова: "та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів" замінити словами: "Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів"
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
960. абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:
 
      
961. "Доступ до Державного земельного кадастру надається банкам, центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.";
 
      
962. абзац шостий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
-353- Кулініч О.І.
У запропонованій редакції абзацу шостого частини п'ятої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" слова: "та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів" замінити словами: "Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру ліцитаторів з проведення земельних торгів".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
963. "особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.".
 
      
964. 57. У частині першій статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, № 31, ст. 393, № 50, ст. 564; 2013 р., № 32, ст. 412, № 37, ст. 490, № 41, ст. 549; 2014 р., № 1, ст. 4, № 12, ст. 178, № 20—21, ст. 712) внести наступні зміни:
 
-354- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 57 виключити
 
Враховано      
965. 1) пункт 13 викласти у такій редакції:
 
      
966. "13) Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державна реєстраційна служба України — у справах, пов’язаних з виконанням ними своїх повноважень;";
 
-355- Сторожук Д.А.
Абзац третій пункту 57 викласти у такій редакції: "13) Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державна виконавча служба України, Державна реєстраційна служба України — у справах, пов'язаних з виконанням ними своїх повноважень;"
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
967. 2) у пункті 24 слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи" замінити словами "органи державного архітектурно-будівельного контролю".
 
      
968. 58. У Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4):
 
-356- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 58 виключити
 
Враховано      
    -357- Купрієнко О.В.
В статті 58 слова "з питань" замінити на "до компетенції яких відносяться питання"
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту   
    -358- Андрієвський Д.Й.
Пункт 58 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 1 в такій редакції:
"абзац другий частини першої статті 2 замінити абзацами такого змісту:
"проектна організація:
щодо об'єктів І категорії складності - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;
щодо об'єктів ІІ категорії складності - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
щодо об'єктів ІІІ категорії складності - у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат;
щодо об'єктів ІV категорії складності - у розмірі шістдесяти мінімальних заробітних плат;
щодо об'єктів V категорії складності - у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат.".
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту   
969. 1) у пункті дев’ятому частини другої статті 2 слова ", а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта" виключити;
 
      
970. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
      
971. "Стаття 3. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності
 
      
972. 1. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються:
 
      
973. виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів, розташованих на території населених пунктів;
 
-359- Андрієвський Д.Й.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 58 розділу І законопроекту після слів "міських рад," доповнити словами "структурних підрозділів"
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
974. структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів та на території сіл, селищ і міст районного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися;
 
      
975. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, — щодо об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та на території районів, обласних центрів і міст обласного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися.
 
      
976. 2. Накладати штраф мають право від імені:
 
      
977. виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю — керівники таких виконавчих органів;
 
      
978. структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю — керівники таких структурних підрозділів;
 
      
979. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, — головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.";
 
      
980. 3) у статті 4:
 
      
981. у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами і цифрою ", визначеними у частині другій статті 3 цього Закону";
 
      
982. в абзаці другому частини третьої слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "органу, яким накладено штраф";
 
      
983. 4) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
      
984. "1. Постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду протягом
 
-360- Луценко І.В.
Підпункт четвертий пункту 58 (Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності") викласти в такій редакції:
1. Постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду протягом 10 днів з дня її винесення. Суб'єкт оскарження зобов'язаний повідомити орган, який виніс постанову, про таке оскарження протягом трьох днів з моменту подання відповідної скарги (позову).
 
Відхилено зв’язку з виключенням відповідного пункту     
985. 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.".
 
      
986. 59. Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 23, ст. 225) виключити.
 
-361- Богомолець О.В.
Пункти 59 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
987. 60. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України 2013 р., № 24, ст. 243):
 
-362- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 60 виключити
 
Враховано      
988. 1) пункт 10 частини першої статті 16 виключити;
 
      
989. 2) у частині першій статті 38 слова "підлягає ліцензуванню і регулюється законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "регулюється Законом".
 
      
990. 61. У Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409, № 57, ст. 2056):
 
   35. У Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409, № 57, ст. 2056):
 
991. 1) пункт третій частини першої статті 1 після слів "адміністративні послуги" доповнити словами "та у випадку, передбаченому законом, інші особи, визначені Кабінетом Міністрів України.";
 
-363- Пинзеник В.М.
з пункту третього частини першої статті 1 слова "та у випадку, передбаченому законом, інші особи, визначені Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
Враховано      
    -364- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 61 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України "Про адміністративні послуги") виключити;
 
Враховано    
    -365- Воропаєв Ю.М.
залишити у діючий редакції зміни до пункту 3) ст.1 термін "суб’єкт надання адміністративної послуги";
 
Враховано    
    -366- Сироїд О.І.
Пункт перший "пункт третій частини першої статті 1 після слів "адміністративні послуги" доповнити словами "та у випадку, передбаченому законом, інші особи, визначені Кабінетом Міністрів України.'" виключити;
 
Враховано    
992. 2) доповнити після частини першої статтю 5 новою частиною другою такого змісту:
 
-367- Пинзеник В.М.
Продан О.П.
Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 2 пункту 61 виключити.
 
Враховано      
    -368- Сироїд О.І.
Пункт другий "доповнити після частини першої статтю 5 новою частиною другою такого змісту: "2. Кабінетом Міністрів України може бути встановлений спрощений порядок надання адміністративних послуг та інших платних послуг, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за бажанням заявника. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою" виключити
 
Враховано    
993. "2. Кабінетом Міністрів України може бути встановлений спрощений порядок надання адміністративних послуг та інших платних послуг, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за бажанням заявника. Розмір плати за надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
      
994. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
      
995. 3) у статті 11:
 
-369- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Підпункт 3 пункту 61 виключити.
 
Враховано .     
    -370- Сироїд О.І.
В пункті третьому слова " у статті 11: частину третю викласти у такій редакції: "3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) з урахуванням її соціального та економічного значення і порядок її справляння визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом. "; частину сьому після слів "за їх надання" доповнити словами "крім випадків, визначених законом" виключити.
 
Враховано    
996. частину третю викласти у такій редакції:
 
-371- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 61 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги"):
у абзаці третьому слова "Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених" виключити;
 
Враховано      
997. "3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) з урахуванням її соціального та економічного значення і порядок її справляння визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.";
 
      
998. частину сьому після слів "за їх надання" доповнити словами "крім випадків, визначених законом";
 
-372- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 61 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги"):
абзац четвертий виключити;
 
Враховано      
999. доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
-373- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзаци п’ятий та шостий підпункуту 3 пункту 61 виключити.
 
Враховано      
1000. "9. Розмір плати за надання адміністративної послуги у відповідній сфері не залежить від суб’єкта, який надає таку послугу.".
 
-374- Продан О.П.
У підпункті третьому пункту 61 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги"):
у абзаці шостому слова "суб’єкта, який надає таку послугу" замінити словами "замовника та його організаційної форми";
 
Відхилено      
1001. 4) частину восьму статті 12 викласти в такій редакції:
 
   1) частину восьму статті 12 викласти в такій редакції:
 
1002. "8. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.";
 
   "8. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг";
 
1003. 5) частину четверту статті 13 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
 
   2) частину четверту статті 13 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
1004. "7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.";
 
   "7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом";
 
1005. 6) у частині першій статті 16 слова "реалізує державну політику економічного розвитку" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг";
 
   3) в абзаці першому частини першої статті 16 слова "реалізує державну політику економічного розвитку" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг";
 
1006. 7) у статті 17:
 
-375- Продан О.П.
У підпункті сьомому пункту 61 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про адміністративні послуги") абзаци четвертий – чотирнадцятий виключити;
 
Відхилено      
1007. частину другу викласти в такій редакції:
 
   4) частини другу і четверту статті 17 викласти в такій редакції:
 
1008. "2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.
 
   "2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.
 
1009. Адміністратор Єдиного державного порталу адміністративних послуг визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
-376- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
У абзаці четвертому підпункту 7 пункту 61 слово "адміністратор" замінити словами "відповідальний за адміністрування", далі – за текстом" .
 
Немає висновку   Відповідальний за адміністрування Єдиного державного порталу адміністративних послуг визначається Кабінетом Міністрів України";
 
1010. частину третю виключити;
 
-377- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 61 виключити.
 
Враховано      
1011. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-378- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац шостий підпункту 7 пункту 61 виключити.
 
Враховано      
1012. "4. Порядок ведення, вимоги щодо функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг, а також заходи та строки щодо його поетапного впровадження визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   "4. Порядок ведення, вимоги щодо функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг, а також заходи та строки щодо його поетапного впровадження визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
1013. При цьому Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечувати:
 
   При цьому Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечувати:
 
1014. 1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг;
 
   1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг;
 
1015. 2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
 
   2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
 
1016. 3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;
 
   3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;
 
1017. 4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;
 
   4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;
 
1018. 5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;
 
   5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;
 
1019. 6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.";
 
   6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі".
 
1020. 8) у статті 20:
 
-379- Воропаєв Ю.М.
Викласти у наступній редакції:ст.20 Закону "Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
…Виключено.…
3-1. Орган, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, на визначений ним строк (але не пізніше ніж до 31 грудня 2015 року) може на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг залучати їхніх представників до надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, зокрема у сферах видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.
В узгодженому рішенні визначаються строк та порядок участі представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру надання адміністративних послуг.
Представники суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися положення про відповідний центр надання адміністративних послуг, його регламенту, режиму роботи, а також виконувати доручення керівника центру надання адміністративних послуг у частині організації його діяльності."
 
Відхилено      
1021. абзац третій пункту 1 виключити;
 
-380- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац другий підпункту 8 пункту 61 виключити.
 
Враховано      
1022. доповнити статтю новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
-381- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац третій підпункту 8 пункту 61 виключити.
 
Враховано      
1023. "3-1. Орган, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, на визначений ним строк (але не пізніше ніж до 31 грудня 2015 року) може на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг залучати їхніх представників до надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, зокрема у сферах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
 
      
1024. осіб — підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації земельних ділянок, видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.
 
      
1025. В узгодженому рішенні визначаються строк та порядок участі представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру надання адміністративних послуг.
 
      
1026. Представники суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися положення про відповідний центр надання адміністративних послуг, його регламенту, режиму роботи, а також виконувати доручення керівника центру надання адміністративних послуг у частині організації його діяльності.".
 
      
1027. 62. У Законі України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20—21 ст. 721):
 
   36. У Законі України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 721):
 
1028. 1) преамбулу викласти у такій редакції:
 
   1) преамбулу викласти в такій редакції:
 
1029. "Цей Закон визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.";
 
   "Цей Закон визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні";
 
1030. 2) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
у частині першій:
 
1031. абзац сьомий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, двадцятий частини першої виключити;
 
   абзаци сьомий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий та двадцятий виключити;
 
1032. абзаци дванадцятий та п’ятнадцятий частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзаци дванадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
1033. "інгредієнт — будь-яка речовина, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом; ";
 
   "інгредієнт — будь-яка речовина, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом";
 
1034. "маркування — слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів;";
 
   "маркування — слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів";
 
1035. доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
1036. "2. Терміни "аудитор з сертифікації", "орган з оцінки відповідності", "оцінка відповідності", "підтвердження відповідності", "сертифікат відповідності" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про підтвердження відповідності";
 
   "2. Терміни "аудитор з сертифікації", "орган з оцінки відповідності", "оцінка відповідності", "підтвердження відповідності", "сертифікат відповідності" вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про підтвердження відповідності";
 
1037. 3) статтю 3 викласти у такій редакції:
 
   3) текст статті 3 викласти в такій редакції:
 
1038. "Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", цього Закону та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них";
 
   "1. Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", цього Закону та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них";
 
1039. 4) пункти 4—9 частини першої статті 5 виключити;
 
   4) пункти 4-9 частини першої статті 5 виключити;
 
1040. 5) у частині першій статті 6 слово "законодавства" замінити словами "законів України";
 
   5) у статті 6 слово "законодавства" замінити словами "законів України";
 
1041. 6) у частині першій статті 7:
 
   6) у частині першій статті 7:
 
1042. у пункті 2 слова "технічних регламентів (детальних правил) виробництва" замінити словами "детальних правил виробництва та обігу";
 
   у пункті 2 слова "технічних регламентів (детальних правил) виробництва" замінити словами "детальних правил виробництва та обігу";
 
1043. пункти 4 та 5 виключити;
 
   пункти 4 і 5 виключити;
 
1044. 7) у частині першій статті 8:
 
   7) пункти 2 і 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
1045. пункт 2 та 3 викласти у такій редакції:
 
      
1046. "2) розроблення детальних правил виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини) та їх подання на затвердження Кабінету Міністрів України;
 
   "2) розроблення детальних правил виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини) та подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України;
 
1047. 3) затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини);";
 
   3) затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини)";
 
1048. 8) назву та частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
 
   8) назву та абзац перший частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
 
1049. "Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
 
   "Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
 
1050. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) належать:";
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) належать";
 
1051. 9) у частині першій статті 10 після слів "призначає органи з оцінки відповідності" доповнити словами ", що провадять діяльність з оцінки відповідності";
 
   9) частину першу статті 10 після слів "призначає органи з оцінки відповідності" доповнити словами "що провадять діяльність з оцінки відповідності";
 
1052. 10) статті 11:
 
   10) у статті 11:
 
1053. у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
   у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
1054. частини другу — четверту виключити;
 
   частини другу — четверту виключити;
 
1055. 11) у частині першій статті 12 слова "будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності" виключити;
 
   11) у частині першій статті 12 слова "будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності" виключити;
 
1056. 12) у статті 13:
 
   12) у статті 13:
 
1057. у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
   у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
1058. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
1059. "3. Реєстр виробників органічної продукції (сировини) є відкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безкоштовним і забезпечується шляхом його оприлюднення та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
-382- Вадатурський А.О.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 62 викласти в такій редакції:
"3. Реєстр виробників органічної продукції (сировини) є відкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безкоштовним і забезпечується шляхом його оприлюднення та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Порядок внесення виробників органічної продукції (сировини) до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано редакційно   "3. Реєстр виробників органічної продукції (сировини) є відкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безоплатним і забезпечується шляхом його оприлюднення та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
    -383- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 62 доповнити новим реченням такого змісту:
"Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та затверджується Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
1060. 13) у статті 14:
 
   13) у статті 14:
 
1061. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
1062. "2. Детальні правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та затверджуються Кабінетом Міністрів України";
 
   "2. Детальні правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та затверджуються Кабінетом Міністрів України";
 
1063. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
1064. 14) пункти 4 і 5 частини першої та частину третю статті 16 виключити;
 
-384- Сотник О.С.
Статтю 16 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   14) пункти 4 і 5 частини першої та частину третю статті 16 виключити;
 
1065. 15) у статті 17:
 
   15) у статті 17:
 
1066. у частині першій та сьомій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
   в абзаці першому частини першої та частині сьомій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
1067. у частині п’ятій слова "визначені Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
   у частині п’ятій слова "визначені Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
1068. 16) у назві розділу ІV слова "ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ" виключити;
 
   16) у назві розділу ІV слова "ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ" виключити;
 
1069. 17) статтю 23 викласти у такій редакції:
 
   17) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
1070. "Стаття 23. Придатність земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини
 
   "Стаття 23. Придатність земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини
 
1071. 1. Оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель.
 
   1. Оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель.
 
1072. 2. Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
1073. 3. Оцінка придатності земель (ґрунтів) здійснюється з метою отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції, сировини) об’єктивної інформації щодо стану земельних ділянок, встановленню їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур.";
 
   3. Оцінка придатності земель (ґрунтів) здійснюється з метою отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції, сировини) об’єктивної інформації про стан земельних ділянок, встановленню їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур";
 
1074. 18) у статті 24:
 
   18) у статті 24:
 
1075. частини першу — п’яту викласти у такій редакції:
 
   частини першу — п’яту викласти в такій редакції:
 
1076. "1. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції (сировини) проводиться органом з оцінки відповідності згідно з правилами процедури підтвердження відповідності, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності, та з детальними правилами виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).
 
   "1. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції (сировини) проводиться органом з оцінки відповідності згідно з правилами процедури підтвердження відповідності, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності, та з детальними правилами виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).
 
1077. 2. Органічна продукція та сировина повинні відповідати детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).
 
   2. Органічна продукція та сировина повинні відповідати детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини).
 
1078. 3. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та сировини здійснюється аудитором з сертифікації.
 
   3. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та сировини здійснюється аудитором з сертифікації.
 
1079. Для проведення оцінки відповідності особа подає заяву про перехід на виробництво органічної продукції до органу з оцінки відповідності.
 
   Для проведення оцінки відповідності особа подає заяву про перехід на виробництво органічної продукції до органу з оцінки відповідності.
 
1080. Оцінка відповідності проводиться не пізніше 30 днів з дня подання заяви про перехід на виробництво органічної продукції.
 
   Оцінка відповідності проводиться не пізніше 30 днів з дня подання заяви про перехід на виробництво органічної продукції.
 
1081. Оцінка відповідності проводиться аудитором з сертифікації відповідно до плану та програми оцінки відповідності, в якій визначені об’єкти, дати проведення оцінки відповідності. Копії плану та програми оцінки відповідності надсилаються на адресу заявника у строк не пізніше п’яти робочих днів до початку оцінки відповідності.
 
   Оцінка відповідності проводиться аудитором з сертифікації відповідно до плану та програми оцінки відповідності, в якій визначені об’єкти, дати проведення оцінки відповідності. Копії плану та програми оцінки відповідності надсилаються на адресу заявника у строк не пізніше п’яти робочих днів до початку оцінки відповідності.
 
1082. За результатами оцінки відповідності складається висновок (звіт) аудитора з сертифікації, який протягом двох днів з дня закінчення оцінки відповідності передається до органу з оцінки відповідності для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності.
 
   За результатами оцінки відповідності складається висновок (звіт) аудитора з сертифікації, який протягом двох днів з дня закінчення оцінки відповідності передається до органу з оцінки відповідності для прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності.
 
1083. У висновку (звіті) аудитора з сертифікації зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи) та реквізити особи, оцінка відповідності виробництва якої здійснювалася, прізвище, ім’я, по батькові аудитора з сертифікації, реквізити його атестата, детальний опис виробництва, опис та результати здійснених заходів у процесі оцінки відповідності, висновки аудитора з сертифікації щодо стану виробництва.
 
   У висновку (звіті) аудитора з сертифікації зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи) та реквізити особи, оцінка відповідності виробництва якої здійснювалася, прізвище, ім’я, по батькові аудитора з сертифікації, реквізити його атестата, детальний опис виробництва, опис та результати здійснених заходів у процесі оцінки відповідності, висновки аудитора з сертифікації щодо стану виробництва.
 
1084. Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на два роки.
 
-385- Вадатурський А.О.
У підпункті 18 пункту 62 абзац 11 викласти в такій редакції:
"Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на рік"
 
Відхилено   Оцінка відповідності виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на два роки.
 
1085. 4. Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) здійснюється органом з оцінки відповідності.";
 
   4. Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) здійснюється органом з оцінки відповідності.
 
1086. 5. Орган з оцінки відповідності впродовж п’яти робочих днів з дня складання висновку (звіту) аудитора з сертифікації зобов’язаний прийняти рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності.";
 
   5. Орган з оцінки відповідності впродовж п’яти робочих днів з дня складення висновку (звіту) аудитора з сертифікації зобов’язаний прийняти рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності";
 
1087. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
1088. в абзаці першому слово "комісією" замінити словом "органом";
 
   в абзаці першому слово "комісією" замінити словом "органом";
 
1089. в абзаці третьому слова "та технічним регламентам" замінити словами "та детальними правилами виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини)";
 
   в абзаці третьому слова "та технічним регламентам" замінити словами "та детальним правилам виробництва та обігу відповідної органічної продукції (сировини)";
 
1090. в абзаці четвертому слова "оцінювання та" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "оцінювання та" виключити;
 
1091. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
1092. "12. Продукція (сировина), сертифікована в країнах Європейського Союзу у якості органічної, розміщується на ринку України як органічна продукція (сировина) за умови отримання сертифікату відповідності у спрощеному порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
-386- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 18 пункту 62 викласти у такій редакції:
"12. Продукція (сировина), сертифікована в країнах-членах Європейського Союзу у якості органічної, розміщується на ринку України як органічна продукція (сировина) без будь-якої додаткової сертифікації.";
 
Враховано .  "12. Продукція (сировина), сертифікована в державах — членах Європейського Союзу як органічна, розміщується на ринку України як органічна продукція (сировина) без жодної додаткової сертифікації";
 
1093. 19) у статті 25 слова "оцінювання" замінити словами "оцінка відповідності";
 
   19) у статті 25 слово "оцінювання" замінити словами "оцінка відповідності" у всіх відмінках;
 
1094. 20) у статті 28:
 
   20) у статті 28:
 
1095. частину першу, другу та четверту виключити;
 
-387- Сотник О.С.
У абзаці 2 пункту 20 частини 62 слова "частину першу та четверту" – виключити.
 
Відхилено   частини першу, другу та четверту виключити;
 
1096. у частині третій:
 
-388- Сотник О.С.
Абзаци третій - п'ятий пункту 20 частини 62 - виключити
 
Відхилено   у частині третій:
 
1097. абзац перший після слова "забороняється" доповнити словами "реалізація та";
 
   абзац перший після слова "забороняється" доповнити словами "реалізація та";
 
1098. пункти 3 та 5 виключити;
 
   пункти 3 та 5 виключити;
 
1099. 21) у статті 29:
 
   21) у статті 29:
 
1100. у частині п’ятій після слова "органу" доповнити словами "з оцінки відповідності";
 
   частину п’яту після слова "органу" доповнити словами "з оцінки відповідності";
 
1101. частину дев’яту виключити;
 
   частину дев’яту виключити;
 
1102. 22) у статті 30:
 
   22) у статті 30:
 
1103. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
1104. "1. З дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів розпочинається перехідний період.";
 
-389- Вадатурський А.О.
Абзац третій підпункту 22 пункту 62 викласти в такій редакції:
"1. З дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) до органу з оцінки відповідності розпочинається перехідний період"
 
Відхилено   "1. З дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, розпочинається перехідний період";
 
1105. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
1106. пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:
 
1107. "2) тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає оцінці відповідності та підтвердженню відповідності, узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника";
 
   "2) тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає оцінці відповідності та підтвердженню відповідності, узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника";
 
1108. у частині шостій слово "оцінювання" замінити словами "оцінки відповідності";
 
   у частині шостій слово "оцінювання" замінити словами "оцінки відповідності";
 
1109. у частинах четвертій, п’ятій та шостій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
   у частинах четвертій, п’ятій та шостій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
1110. 23) у статті 31:
 
   23) у статті 31:
 
1111. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
1112. в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "органу з оцінки відповідності";
 
   в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "органу з оцінки відповідності";
 
1113. в абзаці п’ятому слова "органу контролю" замінити словами "органу з оцінки відповідності";
 
   в абзаці п’ятому слова "органу контролю" замінити словами "органу з оцінки відповідності";
 
1114. у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
   у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів";
 
1115. 24) назву розділу VІІ викласти у такій редакції:
 
   24) назву розділу VІІ викласти в такій редакції:
 
1116. "ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ)";
 
   "РОЗДІЛ VІІ. ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ)";
 
1117. 25) у статті 32:
 
   25) у статті 32:
 
1118. у назві слова "виробництва органічної продукції (сировини)" замінити словами "що провадить діяльність з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)";
 
   у назві слова "виробництва органічної продукції (сировини)" замінити словами "що провадить діяльність з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)";
 
1119. частині перші та четвертій слова "виробництва органічної продукції (сировини)" виключити;
 
   у частинах першій та четвертій слова "виробництва органічної продукції (сировини)" виключити;
 
1120. 26) розділ VІІІ виключити;
 
   26) розділ VІІІ виключити;
 
1121. 27) у пункті 3 частини першої статті 36 слова "міжнародним законодавством" замінити словами "законодавством Європейського Союзу";
 
   27) у пункті 3 частини першої статті 36 слова "міжнародним законодавством" замінити словами "законодавством Європейського Союзу";
 
1122. 28) у статті 38:
 
   28) у статті 38:
 
1123. у частині першій слово "законодавства" замінити словом "закону";
 
   у частині першій слово "законодавства" замінити словом "закону";
 
1124. у частині другій слова "виробництва органічної продукції (сировини)" виключити;
 
   у частині другій слова "виробництва органічної продукції (сировини)" виключити;
 
1125. 29) абзац п’ятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити.
 
-390- Мірошніченко І.В.
Підпункт 29 пункту 62 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"29) у Прикінцевих положеннях:
пункт 2 доповнити новим абзацем такого змісту:
"У період до 1 січня 2020 року норми частини 7 статті 29 цього Закону не поширюється на молочні продукти, які вироблені з використанням пробіотиків (живих мікроорганізмів, які забезпечують корисну дію на організм споживача)"
абзац п’ятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити."
 
Відхилено   29) абзац п’ятий пункту 3 розділу ХІ "Прикінцеві положення" виключити.
 
1126. 63. Пункт 3 розділу ІІ Закону України від 13.05.2014 № 1252-VІІ "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 28, ст. 934) виключити.
 
-391- Папієв М.М.
У пункті 63:
абзац перший підпункту 2 вилучити.
 
Враховано      
    -392- Андрієвський Д.Й.
Розділ І проекту Закону доповнити пунктом 64 такого змісту:
"64. У частині другій статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" після слів "правосуддя" доповнити словами "державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)".
 
Відхилено    
1127. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
1128. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 22 та 36, підпункту 2 пункту 24, які набирають чинності через рік з дня опублікування.
 
-393- Андрієвський Д.Й.
у пункті 1 розділу ІІ законопроекту установити, що зміни до законодавчих актів України, які регулюють ці питання, набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пунктів 31 та 36 розділу Іцього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
абзацу другого пункту 2 цього розділу, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024).
 
    -394- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункті 1 розділу ІІ законопроекту установити, що зміни до законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги", які набувають чинності через через шість місяців з дня опублікування цього Закону, а абзацом другим пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" - одночасно з набранням чинності Законом України від від 22 липня 2014 року №1602-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів".
 
Враховано редакційно    
1129. Пункт 36 розділу І та пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від від 22 липня 2014 року № 1602-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів".
 
-395- Галасюк В.В.
Абзац другий пункту 1 виключити
 
Враховано      
    -396- Величкович М.Р.
Пункт 1 розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту доповнити новим абзацем третім наступного змісту: "пункт 20 розділу І набирає чинності з 1 січня 2016 року".
 
Відхилено    
1130. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-397- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 2 розділу ІІ виключити
 
Відхилено   2. Визнати таким, що втратив чинність:
 
1131. Закон України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст.433; 2011 р., № 22, ст. 149; 2014 р., № 2—3, ст. 41);
 
-398- Семенуха Р.С.
Сисоєнко І.В.
Абзац перший пункту 2 виключити
 
Враховано      
1132. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 19—20, ст. 177).
 
   Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 19-20, ст. 177).
 
1133. 3. Ліцензії на види господарської діяльності, назва яких змінюється цим Законом, і які видані до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення терміну, зазначеного в ліцензіях.
 
-399- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункти 3,4 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
1134. Ліцензії на господарську діяльність з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та на діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, які видані до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення терміну, зазначеного в ліцензіях.
 
-400- Богомолець О.В.
Абзац другий пункту 3, пункт 4 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано      
1135. 4. Особи, які до набрання чинності цим Законом пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та виконали річну програму стажування, мають право складати кваліфікаційний іспит на одержання кваліфікаційного сертифікату оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок без проведення додаткових навчань та стажування.
 
      
1136. Кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок видається безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів оцінювачам, які на момент набрання чинності цим Законом отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
      
1137. Кваліфікаційний сертифікат ліцитатора з проведення земельних торгів видається безоплатно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів ліцитаторам, які на момент набрання чинності цим Законом отримали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів.
 
      
1138. Встановити, що протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
1139. суб’єкти господарювання, які до набрання чинності цим Законом у встановленому порядку отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт, є розробниками землеоціночної документації;
 
      
1140. суб’єкти господарювання, які до набрання чинності цим Законом у встановленому порядку отримали ліцензії на проведення земельних торгів, є виконавцями земельних торгів.
 
      
1141. 5. Встановити, що дія абзацу першого частини сьомої статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" протягом п’яти років з дня набрання чинності пунктом 62 цього Закону не поширюється на молочні продукти, в тому числі кисломолочні продукти, виробництво яких відповідно до нормативних документів передбачає використання пробіотиків.
 
-401- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 5 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
1142. 6. Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані та чинні на день набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об’єктів.
 
-402- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункт 6 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
1143. Внесення змін до таких документів, скасування їх реєстрації або анулювання, а також державний архітектурно-будівельний контроль та прийняття в експлуатацію об’єктів, що споруджуються на підставі таких документів, здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, визначені статтею 61 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
      
1144. 7. Установити, що:
 
-403- Галасюк В.В.
Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Розенблат Б.С.
Хміль М.М.
Пункти 7, 8 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
1145. органи державного архітектурно-будівельного контролю утворюються (визначаються) районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування виходячи з можливостей та потреб відповідних територій;
 
      
1146. на період до утворення (визначення) місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування органів державного архітектурно-будівельного контролю повноваження, визначені цим Законом, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
 
      
1147. 8. Підприємствам бюро технічної інвентаризації:
 
      
1148. до 1 січня 2016 року передати реєстрові книги та реєстраційні справи, які є державною власністю, органам державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
 
      
1149. до передачі реєстрових книг та реєстраційних справ органам державної реєстрації прав забезпечити надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно на запити органів державної влади, їх посадових осіб.
 
      
1150. 9. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
1151. 10. Кабінету Міністрів України:
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
1152. у тримісячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
   у тримісячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
1153. у п’ятимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   у п’ятимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
1154. Голова
 
   Голова
 
1155. Верховної Ради України

   Верховної Ради України