Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини
 
   Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) такі зміни:
 
   1. Статті 402 – 405, 407 – 411, 413, 418 – 421, 425, 426, 428, 435 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) викласти в такій редакції:
 
5. 1) в абзаці першому частини третьої статті 402, частини другої статті 403, частини третьої статей 404 і 405, частини четвертої статті 407, частини третьої статей 408—411 і 413, частини другої статей 418, 420 і 421, частини третьої статей 425 і 426, частини другої статті 428, статті 435 слова «воєнного стану» замінити словами «особливого періоду, в тому числі воєнного стану,»;
 
-1- Вінник І.Ю.
У пункті 1 підпункти 1 та 2 після слів «особливого періоду» доповнити словами « (крім часткового відбудовного періоду після закінчення воєнних дій)».
Обґрунтування: Відповідно до Закону України «Про оборону України» особливий період охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (абзац одинадцятий статті 1 вказаного Закону). Таким чином законопроектом запропоновано кримінальну відповідальність за вчинення військових злочинів не лише в умовах воєнного часу, а й у мирний час, що є не правильним. Крім того, можлива тривалість «частково відбудовного періоду після закінчення воєнних дій» законодавством не встановлено, що ускладнить практичне застосування норм КК України.
 
Відхилено   «Стаття 402. Непокора
1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -
Карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно вчинено групою осіб або спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Непокора, вчинена в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
4. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Примітка. Під бойовою обстановкою в розділі ХІХ цього Кодексу слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з’єднання, частина (корабель) та/або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.
Стаття 403. Невиконання наказу
1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавленням волі на строк до двох років.
2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків
1. Опір начальникові, а також іншій особі, яка виконує покладені на неї обов'язки з військової служби, або примушування їх до порушення цих обов'язків -
караються службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.
5. Дії, передбачені частинами другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони були пов'язані з умисним вбивством начальника або іншої особи, яка виконує обов'язки з військової служби, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника
1. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби -
карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв або вчинення інших насильницьких дій щодо начальника у зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби -
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років»;
«Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби
1. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця, -
караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені повторно протягом року, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
4. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, - -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
5. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Стаття 408. Дезертирство
1. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
4. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману -
карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Відмова від несення обов'язків військової служби -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна
1. Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна -
караються службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, або якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років»;
«Стаття 413. Втрата військового майна
1. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил їх зберігання -
караються арештом на строк до шести місяців або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Діяння передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років»;
«Стаття 418. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання
1. Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту (вахту) чи патрулювання, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років .
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
 
    -2- Гуляєв В.О.
По всьому тексту законопроекту слова «в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану» замінити наступними словами «в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного, надзвичайного стану та проведення антитерористичної операції».
 
Відхилено    
    -3- Дерев'янко Ю.Б.
Суслова І.М.
Луценко І.В.
Береза Б.Ю.
Парасюк В.З.
Доповнити статтю 1 проекту п. 3 такого змісту:
«3) статті 402, частини другої статті 403-405, 407-411 і 413, 418, 420, 421, 425, 428, 435 доповнити частинною другою такого змісту:
«2. Те саме діяння, вчинене військовим начальником, або іншим військовослужбовцем, який обіймає постійно чи тимчасово посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов`язків, або виконує такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування, в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану, або в бойовій обстановці, -
Карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.».
 
Відхилено    
    -4- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.402 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю цієї статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Непокора, вчинена в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.»
Обґрунтування:
Згідно з ст.1 ЗУ «Про оборону України» та ст.1 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій, тобто особливий період складається з декількох підперіодів.
Кожен з цих підперіодів характеризується окремими воєнними особливостями та рівнем загрози безпеки для держави, як наслідок, неможливо прирівнювати підперіод воєнного стану до підперіодів, які відбуваються до та після нього у зв’язку з чим вбачається за неможливе запровадження рівної відповідальності для кожного з цих періодів, оскільки порушується принцип співрозмірності вчиненого злочину та покарання (ч.1 ст.65 КК України).
На зазначений недолік законопроекту також звернуло увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 24.12.2014 року.
 
Враховано    
    -5- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.402 Кримінального кодексу України, після слів «карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років» додати абзац наступного змісту:
«Примітка. Під бойовою обстановкою у статтях розділу ХІХ Особливої частини цього Кодексу слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з’єднання, частина (корабель) та (або) підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.»
Обґрунтування:
В чинному законодавстві України не деталізовано поняття «бойова обстановка», що на практиці може призвести до різного тлумачення даного поняття та хибного розуміння бойової обстановки у зв’язку з чим особа може незаконно бути притягнута до кримінальної відповідальності.
 
Враховано    
    -6- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.403 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини першої частиною другою, у зв’язку з чим частину другу статті вважати відповідно частиною третьою:
«2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -7- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.404 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю та четверту статті вважати відповідно частиною четвертою та п’ятою:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -8- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.405 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі від п’яти до восьми років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано частково    
    -9- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.407 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини третьої частиною четвертою, у зв’язку з чим частину четверту статті вважати відповідно частиною п’ятою:
«4. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -10- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.408 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -11- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.409 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -12- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.410 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано частково    
    -13- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.411 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -14- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.413 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -15- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.418 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини першої частиною другою, у зв’язку з чим частину другу статті вважати відповідно частиною третьою:
«2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
6. 2) статтю 419 доповнити частиною другою такого змісту:
 
      
7. «2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану, або в бойовій обстановці, —
 
-16- Ленський О.О.
У розділі І:
У пункты 2) частини першої абзац другий викласти в такій редакції:
«2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану, або в бойовій обстановці,-»
 
Відхилено      
8. карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.».
 
-17- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.419 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини першої частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
3. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років».
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано   Стаття 419. Порушення правил несення прикордонної служби
1. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування
1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби
1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язки даної особи, -
карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років»;
«Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби
1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Примітка. 1. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування.
2. У цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона полягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 426. Бездіяльність військової влади
1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду, -
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років»;
«Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля
1. Залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою із складу команди корабля без належного на те розпорядження командира -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років»;
«Стаття 435. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними
1. Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на те права, а також зловживання в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, прапорами чи знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, -
караються обмеженням волі на строк до двох років.
2. Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного
Кристала особами, які не мають на те права, а також зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, -
караються позбавленням волі на строк до двох років».
 
    -18- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.420 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини першої частиною другою, у зв’язку з чим частину другу статті вважати відповідно частиною третьою:
«2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -19- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.421 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини першої частиною другою, у зв’язку з чим частину другу статті вважати відповідно частиною третьою:
«2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -20- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.425 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -21- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п. 1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.426 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини другої частиною третьою, у зв’язку з чим частину третю статті вважати відповідно частиною четвертою:
«3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -22- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п. 1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.428 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю після частини першої частиною другою, у зв’язку з чим частину другу статті вважати відповідно частиною третьою:
«2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
    -23- Сотник О.С.
У розділі І:
У п.п.1 п.1 законопроекту, яким пропонується внести зімни до ст.435 Кримінального кодексу України, доповнити дану статтю частиною першою, у зв’язку з чим частину першу статті вважати відповідно частиною другою :
«1. Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на те права, а також зловживання в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, прапорами чи знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, -
караються обмеженням волі нас трок до двох років.»
Обґрунтування:
Необхідність внесення вказаних змін обумовлена тим ж підставами, що і в п.1 цих Пропозицій.
 
Враховано    
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.