Кількість абзаців - 2202 Таблиця поправок


Про забезпечення права на справедливий суд (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про забезпечення права на справедливий суд
 
-1- Сироїд О.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції, яка краще передає його зміст: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення системи судоустрою, статусу суддів і судочинства".
 
Відхилено   Про забезпечення права на справедливий суд
 
3.

 
-2- Сотник О.С.
Змінити назву проекту закону на "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів".
 
Відхилено      
4.

 
-3- Денисенко В.І.
Змінити назву проекту закону на "Про удосконалення засад організації функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів та забезпечення право кожного на справедливий суд"
 
Відхилено      
5. З метою підвищення національних стандартів судоустрою і судочинства та забезпечення права на справедливий суд Верховна Рада України постановляє:
 
   З метою підвищення національних стандартів судоустрою і судочинства та забезпечення права на справедливий суд Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 з наступними змінами):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 з наступними змінами):
 
8. 1) у статті 188-32:
 
   1) у статті 188-32:
 
9. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
10. – в абзаці першому слова "відмова в ознайомленні із судовою справою, розгляд якої не закінчено" виключити;
 
-4- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац 1 частини першої статті 188-32 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   – в абзаці першому слова "відмова в ознайомленні із судовою справою, розгляд якої не закінчено" виключити;
 
11. – в абзаці другому слова "від двадцяти п'яти до ста" замінити словами "від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти";
 
   – в абзаці другому слова "від двадцяти п'яти до ста" замінити словами "від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти";
 
12. б) в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";
 
   б) в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";
 
13. 2) у статті 188-35:
 
-5- Сотник О.С.
Змінити підпункт 2 пункту 1 проекту закону, абзац 1 статті 188-35 КУпАП після слів "законних вимог" доповнити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів";
 
Відхилено   2) у статті 188-35:
 
14. а) в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти";
 
-6- Сироїд О.І.
Підпункт 2а пункту 1 розділу І (зміни до статті 188-35 КпАП) викласти в такій редакції:
"а) назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 188-35. Невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або членів цих органів щодо надання інформації
Невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, членів цих органів щодо надання інформації, копій документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації –
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено   а) в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти";
 
    -7- Сотник О.С.
змінити абзац 2 статті 188-35 КУпАП після слів "законних вимог" доповнити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, членів цих органів".
 
Відхилено    
15. б) в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";
 
-8- Сотник О.С.
Пункт 1 проекту закону доповнити підпунктом 8, статтю 217-1 КУпАП викласти у наступній редакції:
"Стаття 217-1. Відвід судді
Суддя не може розглядати справу і щодо нього застосовується відвід (самовідвід), якщо:
1) він є членом сім'ї, родичем чи свояком особи, яка бере участь у судовому процесі;
2) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, законом;
3) є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
Суддя, який розглядав справу, не може розглядати ту ж справу в разі скасування судового рішення, ухваленого ним чи за його участю.
За наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід.
За тих же підстав відвід судді можуть заявити учасники провадження у справі про адміністративне правопорушення.
Заява про відвід має бути вмотивованою. Відвід після початку судового розгляду можливий лише в разі, якщо підстава для нього стала відома під час розгляду справи по суті.
Питання про відвід розглядає і вирішує інший суддя цього суду, визначений автоматизованою системою документообігу суду.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду.
У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею.
У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) одного чи кількох суддів із складу суду або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведених суддів із заміною останніх іншими суддями."
 
Відхилено   б) в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";
 
    -9- Сотник О.С.
Пункт 1 проекту закону доповнити підпунктом 9, підпункт 3 частини 9 статті 255 КУпАП викласти у наступній редакції: "голова, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів (стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів)".
 
Відхилено    
    -10- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 282, доповнивши її частиною другою такого змісту:
"Судді апеляційних судів, які переглядають справу в апеляційному порядку або при перегляді справи Верховним Судом України, зобов’язані реагувати окремими ухвалами та повідомляти (із долученням копій відповідних процесуальних документів) Вищу кваліфікаційну комісію суддів України або Вищу раду юстиції про виявлені під час перегляду ними справ порушення, допущені суддею (суддями) суду першої або апеляційної інстанції, за які суддю згідно із законом може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження".
 
Відхилено    
    -11- Кривенко В.М.
Зміни до статті 297 залишити у редакції, запропонованій в законопроекті №1492.
 
Відхилено    
16. 3) у статті 297-2:
 
-12- Власенко С.В.
Назву статті 297-2 викласти в такій редакції: "Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд Верховним Судом України постанови по справі про адміністративне правопорушення".
Частину першу статті 297-2 викласти в такій редакції: "Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення може бути подана не пізніше трьох місяців з дня, коли особі стало відомо про набуття постановленим рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, статусу остаточного".
 
Відхилено   3) у статті 297-2:
 
17. а) у частині третій слова "без виклику" замінити словами "без повідомлення";
 
-13- Власенко С.В.
Частину третю статті 297-2 викласти в такій редакції: "Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення або про повернення заяви особі, яка її подала, вирішується з повідомленням осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та без їх виклику".
 
Відхилено   а) у частині третій слова "без виклику" замінити словами "без повідомлення";
 
18. б) доповнити частиною такого змісту:
 
   б) доповнити частиною такого змісту:
 
19. "Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику учасників судового провадження та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала";
 
-14- Власенко С.В.
Доповнену частину статті 297-2 викласти в такій редакції: "Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом з повідомленням учасників судового провадження без їх виклику та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала".
 
Відхилено   "Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику учасників судового провадження та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала";
 
20. 4) в абзаці першому статті 297-3 слова "особою, яка її подає, або представником особи" замінити словами "особою чи її захисником";
 
-15- Шпенов Д.Ю.
У розділі Іу пункті 1 у Кодексі України про адміністративні правопорушення внести такі зміни:
У статті 297-3 слова "особою, яка її подає, або представником особи," замінити на "особою чи її захисником або представником".
 
Відхилено   4) в абзаці першому статті 297-3 слова "особою, яка її подає, або представником особи" замінити словами "особою чи її захисником";
 
    -16- Власенко С.В.
Статтю 297-3 викласти в такій редакції:
" Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд Верховним Судом України постанови по справі про адміністративне правопорушення
Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення подається у письмовій формі та підписується особою, яка її подає, або представником особи чи її захисником, який додає до заяви оформлений належним чином документ про свої повноваження. У заяві про перегляд зазначаються…".
 
Відхилено    
21. 5) в абзаці першому частини першої статті 297-4 слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;
 
   5) в абзаці першому частини першої статті 297-4 слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;
 
22. 6) у статті 297-5:
 
-17- Сотник О.С.
доповнити статтю 297-5 КУпАП наступним абзацом "Результати проведених дій, зазначених у частинах другій-третій і шостій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя – доповідач представляє колегії суддів Верховного Суду України".
 
Відхилено   6) у статті 297-5:
 
    -18- Власенко С.В.
Назву статті 297-5 викласти в такій редакції:
"Стаття 297-5. Перевірка Верховним Судом України відповідності заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення вимогам цього Кодексу
Частину другу статті 297-5 викласти в такій редакції: "Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 297-3, 297-4 цього Кодексу, особа, яка подала заяву, письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого вона зобов'язана їх усунути. Строк для усунення недоліків визначається днями. Перебіг строку розпочинається з моменту отримання особою відповідної ухвали суду про усунення недоліків".
 
Відхилено    
23. а) у назві слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;
 
-19- Сотник О.С.
Змінити підпункт 6 пункту 1 проекту закону, викласти назву статті 297-5 КУпАП у наступній редакції "Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено   а) у назві слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;
 
24. б) у частині першій слова "яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;
 
   б) у частині першій слова "яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити;
 
25. в) у частині третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
-20- Власенко С.В.
Пункт перший частини третьої статті 297-5 викласти в такій редакції: "1) заяву подано без додержання вимог статей 297-3 та 297-4 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку, включаючи строк на поштовий обіг".
 
Відхилено   в) у частині третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
26. г) частину четверту викласти в такій редакції:
 
   г) частину четверту викласти в такій редакції:
 
27. "Заява повертається заявнику у разі, якщо:
 
   "Заява повертається заявнику у разі, якщо:
 
28. 1) заяву подано без додержання вимог статей 297-3 та 297-4 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
   1) заяву подано без додержання вимог статей 297-3 та 297-4 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
29. 2) заява подана особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 
   2) заява подана особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 
30. 3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на підписання заяви;
 
   3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на підписання заяви;
 
31. 4) є постанова Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав";
 
   4) є постанова Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав;
 
32. 7) статті 297-6 – 297-10 викласти в такій редакції:
 
   7) статті 297-6 – 297-10 викласти в такій редакції:
 
33. "Стаття 297-6. Допуск справи до провадження
 
-21- Власенко С.В.
Назву статті 297-6 викласти в такій редакції: "Стаття 297-6. Допуск Верховним Судом України справи до провадження"
 
Відхилено   "Стаття 297-6. Допуск справи до провадження
 
34. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, який визначається автоматизованою системою документообігу суду.
 
-22- Сотник О.С.
Змінити підпункт 7 пункту 1 проекту закону, викласти статтю 297-6 КУпАП у наступній редакції "Питання щодо допуску справи до провадження вирішує Верховний Суд України колегією у складі трьох суддів, які входять до судової палати з кримінальних справ. Персональний склад колегії суддів визначається автоматизованою системою документообігу суду. До складу колегії входить суддя-доповідач.
Питання щодо допуску справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску Верховний Суд України розглядає без виклику осіб, які брали участь у судовому процесі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви. За результатами розгляду суд постановляє обґрунтовану ухвалу, яку не може бути оскаржено.
У разі допуску справи до провадження суд, в якого витребувано матеріали справи, повинен скерувати ці матеріали до Верховного Суду України не пізніше трьох днів після отримання ухвали про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи.
У разі відмови в допуску справи до провадження копія ухвали про відмову в допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено   Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, який визначається автоматизованою системою документообігу суду.
 
35. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження у справі.
 
   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження у справі.
 
36. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
-23- Голубов Д.І.
Друге речення третьої частини статті 297-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у такій редакції: "Провадження відкривається, якщо хоча б двоє суддів зі складу колегії дійшли висновку про необхідність його відкриття."
 
Відхилено   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
37. Постанова про відкриття провадження у справі або про відмову у допуску справи до провадження приймається протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії. Постанова ухвалюється без повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення.
 
-24- Власенко С.В.
Частину четверту статті викласти в такій редакції: "Постанова про відкриття провадження у справі або про відмову у допуску справи до провадження приймається протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків чи закінчення терміну на усунення недоліків, враховуючи термін на поштовий обіг, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії. Постанова ухвалюється з повідомленням осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та без їх виклику".
 
Відхилено   Постанова про відкриття провадження у справі або про відмову у допуску справи до провадження приймається протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії. Постанова ухвалюється без повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення.
 
38. Копія постанови про відкриття провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, а в разі відмови в допуску – особі, яка подала заяву.
 
-25- Власенко С.В.
Частину п‘яту статті викласти в такій редакції: "Копія постанови про відкриття провадження разом із копією заяви не пізніше наступного за днем винесення такої постанови дня надсилається особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, а в разі відмови в допуску – особі, яка подала заяву".
 
Відхилено   Копія постанови про відкриття провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, а в разі відмови в допуску – особі, яка подала заяву.
 
39. Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
 
-26- Сотник О.С.
статтю 297-7 КУпАП викласти у наступній редакції:
"Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
Суддя-доповідач упродовж п’ятнадцяти днів з метою підготовки справи до розгляду Верховним Судом України:
1) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
2) надсилає копії ухвали про допуск заяви про перегляд судового рішення до провадження разом із копіями заяви учасникам судового розгляду;
3) визначає порядок розгляду справи: або в судовому засіданні з викликом осіб, які брали участь у судовому процесі, або за матеріалами справи без виклику осіб, які брали участь у судовому процесі;
4) здійснює інші заходи, необхідні для підготовки справи до розгляду.";
 
Відхилено   Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
 
40. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
 
   Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
 
41. 1) надсилає постанову про відкриття провадження та витребування матеріалів справи про адміністративне правопорушення до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
   1) надсилає постанову про відкриття провадження та витребування матеріалів справи про адміністративне правопорушення до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
42. 2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
 
   2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
 
43. 3) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
 
   3) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
 
44. 4) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
   4) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
45. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
   Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
46. Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
-27- Сотник О.С.
статтю 297-8 КУпАП викласти у наступній редакції:
"Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів судової палати з кримінальних справ.
Головуючий відкриває судове засідання, оголошує справу, яку суд розглядає, склад суду і роз'яснює особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, їхнє право заявити відвід, а також інші права та обов'язки.
Суддя-доповідач викладає зміст заяви та обставини справи.
Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, які брали участь у судовому процесі, у разі їх прибуття в судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.
Неприбуття осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи для участі в судовому засіданні, не перешкоджає судовому розгляду справи.
Верховний Суд України може в разі необхідності досліджувати докази і встановлювати обставини у справі.
Після закінчення заслуховування пояснень особи, яка подала заяву, та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення постанови.
Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати двох місяців з дня призначення справи до розгляду. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п’ятнадцять днів."";
 
Відхилено   Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
47. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої частиною другою статті 297-1 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
   Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої частиною другою статті 297-1 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
48. Головує на засіданні суддя-доповідач.
 
   Головує на засіданні суддя-доповідач.
 
49. Суддя-доповідач відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, їх права та обов'язки. Після проведення зазначених процесуальних дій та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.
 
   Суддя-доповідач відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, їх права та обов'язки. Після проведення зазначених процесуальних дій та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.
 
50. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.
 
   Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.
 
51. Неприбуття осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи для участі в судовому засіданні, не перешкоджає судовому розгляду справи.
 
   Неприбуття осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи для участі в судовому засіданні, не перешкоджає судовому розгляду справи.
 
52. Після закінчення заслуховування пояснень особи, яка подала заяву, та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення постанови.
 
   Після закінчення заслуховування пояснень особи, яка подала заяву, та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення постанови.
 
53. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.
 
   Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.
 
54. Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду України
 
-28- Кривенко В.М.
Зміни до статті 297-9 виключити, залишивши існуючу структуру статей.
 
Відхилено   Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду України
 
55. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу Верховного Суду України приймається одна з таких постанов:
 
   За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу Верховного Суду України приймається одна з таких постанов:
 
56. 1) про повне або часткове задоволення заяви;
 
   1) про повне або часткове задоволення заяви;
 
57. 2) про відмову у задоволенні заяви.
 
   2) про відмову у задоволенні заяви.
 
58. Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду України
 
-29- Кривенко В.М.
Зміни до статті 297-10 виключити, залишивши існуючу структуру статей
 
Відхилено   Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду України
 
59. Верховний Суд України задовольняє заяву у разі наявності підстави, передбаченої частиною другою статті 297-1 цього Кодексу.
 
   Верховний Суд України задовольняє заяву у разі наявності підстави, передбаченої частиною другою статті 297-1 цього Кодексу.
 
60. Якщо суд дійшов висновку про повне або часткове задоволення заяви, він має право:
 
   Якщо суд дійшов висновку про повне або часткове задоволення заяви, він має право:
 
61. 1) скасувати постанову (постанови) та закрити провадження у справі;
 
   1) скасувати постанову (постанови) та закрити провадження у справі;
 
62. 2) скасувати постанову (постанови) та передати справу про адміністративне правопорушення на новий розгляд до суду, який виніс оскаржувану постанову;
 
   2) скасувати постанову (постанови) та передати справу про адміністративне правопорушення на новий розгляд до суду, який виніс оскаржувану постанову;
 
63. 3) змінити постанову (постанови).
 
   3) змінити постанову (постанови).
 
64. Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
 
   Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися. Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
 
65. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
 
-30- Сотник О.С.
змінити статтю 297-10 КУпАП , після слів "закінчення розгляду справи" додати наступний абзац "Постанова Верховного Суду України про задоволення або відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови" ".
 
Відхилено   Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
 
66. Невиконання постанов Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   Невиконання постанов Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
67. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
   Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
68. 2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами):
 
-31- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 6 – статтю 2-1 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 2-1. Електронний документообіг та автоматизований розподіл судових справ
В усіх випадках подання або надсилання процесуального документа учасником процесу або іншою особою, надсилання копій судових рішень такі документи направляються в письмовій формі або в електронній формі електронною поштою. Суд та інші особи повинні використовувати для цього офіційні електронні адреси. Офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому ідентифікатором для юридичних осіб є ідентифікаційний код юридичної особи, філії, представництва, для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків. Доменним іменем є ім'я у домені mаіl.gоv.uа. Офіційна електронна адреса прирівнюється до адреси місцезнаходження чи місця проживання і може використовуватися суб’єктами електронного документообігу для здійснення офіційного листування між ними відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" без необхідності застосування електронного цифрового підпису. Положення про офіційну електронну адресу затверджує Міністерство юстиції України.
Порядок здійснення обігу електронних документів між судом та учасниками судового процесу визначається положенням, яке затверджує Державна судова адміністрацією України.
Розподіл судових справ між суддями, визначення судді-доповідача, головуючого судді, формування колегії суддів здійснюється через автоматизовану систему відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"."
 
Відхилено   2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами):
 
    -32- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 7 – статтю 4-4 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 4-4. Гласність і відкритість розгляду справ
Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.
Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.
Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил господарського судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише учасники судового процесу, а в разі необхідності - експерти, перекладачі.
Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно необхідною або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.
Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.
Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників судового процесу або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.
Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення.
Учасники судового процесу, а також особи, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в господарському суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в господарському суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення.
Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом."
 
Відхилено    
    -33- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 8 – в частині 3 статті 4-7 ГПК після слів "Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право" доповнити словами "протягом п’яти днів після виготовлення повного тексту рішення".
 
Відхилено    
    -34- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 9 – доповнити ГПК після статті 12 статтями 12-1, 12-2 такого змісту:
"Стаття 12-1. Передання справи з господарського суду до суду іншої юрисдикції
Якщо справа не належить до підвідомчості господарського суду, до якого подано заяву, суд передає справу за встановленою юрисдикцією не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви, а в разі виявлення цього після відкриття провадження – з дня винесення ухвали про припинення провадження і передання справи.
Якщо справа не підвідомча цьому господарському суду щодо частини вимог, то він передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії заяви і матеріалів, а також ухвали.
У разі, коли в процесі розгляду справи її було віднесено до юрисдикції інших судів, цю справу розглядає і вирішує той господарський суд, який відкрив у ній провадження з додержанням правил підвідомчості, за правилами цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 12-2. Передання справи для визначення належної юрисдикції
Якщо господарський суд, якому передано заяву або справу із суду іншої юрисдикції, встановить, що справа не належить до підвідомчості господарських судів, то він не пізніше п'яти днів з дня надходження справи вмотивованою ухвалою передає її разом з усіма матеріалами до Верховного Суду України для визначення належної юрисдикції. Верховний Суд України вирішує це питання відповідно до статей 111-29 – 111-32 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -35- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 10 – викласти статтю 17 ГПК в такій редакції:
"Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду
Господарський суд передає справу на розгляд іншого господарського суду, якщо:
1) під час вирішення питання щодо відкриття провадження або після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа підсудна іншому суду;
2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
3) реорганізовано суд, який розглядав справу.
Якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, її розглядає і вирішує той суд, який відкрив у ній провадження з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
У випадках, встановлених пунктом 2 частини першої цієї статті, справу має бути передано до господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду.
Питання про передання справи (а до відкриття провадження – позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) суд вирішує ухвалою, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої цієї статті.
Якщо справа не підсудна цьому суду щодо частини вимог, то він передає за підсудністю засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
Справу, передану з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядає господарський суд, до якого її надіслано.
Якщо господарський суд, якому передано заяву, встановить, що справа не належить до його підсудності, то він умотивованою ухвалою передає її разом з усіма матеріалами до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення належної підсудності справи. Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує це питання відповідно до статей 111-33 –111-36 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -36- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 11 – статтю 20 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Відвід судді
Суддя не може розглядати справу і щодо нього застосовується відвід (самовідвід), якщо:
1) він є членом сім'ї, родичем чи свояком особи, яка бере участь у судовому процесі;
2) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу;
3) є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
Суддя, який розглядав справу, не може розглядати ту ж справу в разі скасування судового рішення, ухваленого ним чи за його участю.
При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід.
З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони, треті особи, прокурор, який бере участь в судовому процесі.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.
Питання про відвід розглядає і вирішує інший суддя цього господарського суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду."
 
Відхилено    
    -37- Денисенко В.І.
1. Доповнити –
1) у частині третій статті 21 слова "колегії суддів" замінити словами "персонального складу колегії суддів".
2) Статтю 46 викласти в такій редакції:
"Стаття 46. Склад господарського суду
Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.
У разі якщо справу у місцевому господарському суді призначено до розгляду суддею одноособово, сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегіально у складі трьох або п’яти суддів за умови сплати відповідно подвійної або трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання позовної заяви в даній справі.
У разі якщо справу у місцевому господарському суді призначено до розгляду колегіально у складі трьох суддів, сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегіально у складі п’яти суддів за умови сплати трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання позовної заяви в даній справі.
Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів.
Сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегіально у складі п’яти або семи суддів за умови сплати відповідно подвійної або трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання апеляційної скарги в даній справі.
Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України колегією суддів у складі трьох суддів.
Сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегіально у складі п’яти або семи суддів за умови сплати відповідно подвійної або трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання касаційної скарги в даній справі.
Перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України здійснюється колегіально.
Суддя чи персональний склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу. Не допускається утворення постійних колегій для розгляду справ".
3) у статті 44:
а) у частині першій слово "адвоката" замінити словами "витрат на правову допомогу";
б) доповнити частиною третьою такого змісту: "Граничний розмір та умови компенсації витрат на правову допомогу встановлюються законом".
 
Відхилено    
    -38- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Кодекс статтею 12-1 такого змісту:
"Стаття 12-1. Передання справи з господарського суду до суду іншої юрисдикції
Якщо справа не належить до підвідомчості господарського суду, до якого подано заяву, суд передає справу за встановленою юрисдикцією не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви, а в разі виявлення цього після відкриття провадження – з дня винесення ухвали про припинення провадження і передання справи. Ухвала суду про передання справи за встановленою юрисдикцією або ухвала суду про припинення провадження та передання справи за встановленою юрисдикцією набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
Якщо справа не підвідомча цьому господарському суду щодо частини вимог, то він передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії заяви і матеріалів, а також ухвали.
Справа, яка надійшла до суду в порядку, передбаченому частинами першою або другою цієї статті, має бути прийняття цим судом до провадження і розглянута за правилами виду судочинства, визначеному ухвалою іншого суду про передання справи за встановленою юрисдикцією.
Спори про підвідомчість не допускаються.
Передання справи за встановленою юрисдикцією здійснюється лише під час провадження в суді першої інстанції.
У разі, коли в процесі розгляду справи було прийнято закон, яким розгляд справи віднесено до юрисдикції інших судів, цю справу розглядає і вирішує той господарський суд, який відкрив у ній провадження з додержанням правил підвідомчості, за правилами цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підвідомчості, якщо справу було розглянуто судом, до якого вона надійшла з іншого суду на підставі ухвали про передання справи за встановленою юрисдикцією".
 
Відхилено    
    -39- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Передання справи за підсудністю з господарського суду до іншого господарського суду
Господарський суд передає за підсудністю справу на розгляд іншого господарського суду, якщо:
1) під час вирішення питання щодо відкриття провадження або після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа підсудна іншому суду;
2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
3) реорганізовано суд, який розглядав справу.
Якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, її розглядає і вирішує той суд, який відкрив у ній провадження з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
У випадках, встановлених пунктом 2 частини першої цієї статті, справу має бути передано до господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду.
Питання про передання справи (а до відкриття провадження – позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) суд вирішує ухвалою, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої цієї статті.
Ухвала суду про передання справи (позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) за підсудністю набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
Якщо справа не підсудна цьому суду щодо частини вимог, то він передає за підсудністю засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
Справу, передану з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядає господарський суд, до якого її надіслано. Спори про підсудність не допускаються.
Передання справи за підсудністю здійснюється лише під час провадження в суді першої інстанції.
Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підсудності, якщо справу було розглянуто судом, до якого вона надійшла з іншого суду на підставі ухвали про передання справи за підсудністю".
 
Відхилено    
    -40- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Відвід судді
Суддя не може розглядати справу і щодо нього застосовується відвід (самовідвід), якщо:
1) він є членом сім'ї, родичем чи свояком особи, яка бере участь у судовому процесі;
2) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу;
3) є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
Суддя, який розглядав справу, не може розглядати ту ж справу в разі скасування судового рішення, ухваленого ним чи за його участю.
За наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід.
За тих же підстав відвід судді можуть заявити сторони, прокурор, треті особи, що беруть участь у судовому процесі.
Заява про відвід має бути вмотивованою. Відвід після початку судового розгляду можливий лише в разі, якщо підстава для нього стала відома під час розгляду справи по суті.
Питання про відвід розглядає і вирішує інший суддя цього господарського суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду.
У разі задоволення відводу (самовідводу) одному із суддів або всьому складу суду справу розглядає той же господарський суд тим же кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -41- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У першому реченні частини першої статті 29 слова "справу, порушену за позовом інших осіб" замінити словами "справу, провадження у якій відкрито за позовом інших осіб".
Частину ??? статті 29 викласти в такій редакції:
"Для участі у справі, в якій уже відкрито провадження, прокурор подає до господарського суду відповідну заяву".
 
Відхилено    
69. 1) статтю 49 доповнити частиною такого змісту:
 
-42- Сироїд О.І.
Пункт 2 розділу І (зміни до ГПК) перед підпунктом 1 доповнити підпунктом такого змісту:
"1) частину другу статті 46 викласти в такій редакції:
"Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюють апеляційні господарські суди колегією суддів у складі трьох суддів, а також у випадках, визначених цим Кодексом, - судом присяжних".
 
Відхилено   1) статтю 49 доповнити частиною такого змісту:
 
    -43- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Частину 5 статті 15 після слів "Вищий господарський суд" доповнити реченням:
"Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією із сторін є Вищий господарський суд, визначає Верховний Суд України. Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією із сторін є Верховний Суд України визначається за загальними правилами підсудності. Ухвала про визначення підсудності оскарженню не підлягає"
 
Відхилено    
    -44- Шкрум А.І.
У статті 49 частину 4 та 5 викласти в такій редакції:
"Стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує судовий збір за рахунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звільнена від сплати судового збору.
Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, витрати на правову допомогу адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:
при задоволенні позову - на відповідача;
при відмові в позові - на позивача;
при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог."
 
Відхилено    
    -45- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В назві ст. 49 Господарського процесуального кодексу України (далі – "ГПК України") після слова "Розподіл" замітити слова "господарських витрат" на слова "судових витрат".
 
Відхилено    
    -46- Денисенко В.І.
4) у частині п’ятій статті 49 слово "адвоката" замінити словами "витрати на правову допомогу".
 
Відхилено    
    -47- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до частини четвертої статті 49:
слово "мито" замінити словами "судовий збір".
 
Відхилено    
    -48- Власенко С.В.
Статтю 49 доповнити частиною такого змісту: "Якщо суд апеляційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат".
 
Відхилено    
70. "Якщо суд апеляційної або касаційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат";
 
-49- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 12 – частину 1 статті 54 ГПК після слів "Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником" доповнити словами "або подається в електронній формі згідно зі статтею 2-1 цього Кодексу.".
 
Відхилено   "Якщо суд апеляційної або касаційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат";
 
    -50- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 13 – пункт 2 частини 2 статті 54 ГПК після слів "найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб)," доповнити словами "офіційні електронні адреси за їх наявності,".
 
Відхилено    
    -51- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 14 – статтю 62 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 62. Відмова у відкритті провадження
Суддя відмовляє у відкритті провадження у господарській справі, якщо:
1) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
2) заяву не може бути розглянуто і вирішено в судовому порядку;
3) у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;
4) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
Про відмову у відкритті провадження суддя виносить ухвалу, яку надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви.
Суддя, відмовляючи у відкритті провадження на підставі непідвідомчості заяви господарському суду, відповідно до статті 12-1 цього Кодексу передає заяву і позовні матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Якщо суддя відмовляє у відкритті провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені своїм підписом копії заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
До ухвали про відмову у відкритті провадження, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали, крім випадків надіслання їх до суду належної юрисдикції.
Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено, крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день звернення до господарського суду.".
 
Відхилено    
    -52- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 15 – статтю 80 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 80. Припинення провадження у справі
Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:
1) справа не підвідомча господарським судам України;
1-1) відсутній предмет спору;
2) є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом;
5) сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду;
6) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.
У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.
Суд, припиняючи провадження на підставі непідвідомчості справи господарському суду, відповідно до статті 12-1 цього Кодексу передає її матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Якщо суд припиняє провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені підписом судді копії матеріалів справи, а також ухвали.".
 
Відхилено    
    -53- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 4 даної статті після слів "суд відшкодовує" замінити слово "мито" на слова "судовий збір" Доповнити ст. 49 ГПК України частиною 7 наступного змісту: "Розмір сум, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначається судом, виходячи з розміру гонорару, встановленого у договорі про надання правової допомоги згідно з Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Витрати на правову допомогу, надану адвокатом, відшкодовуються стороні, на користь якої відбулося рішення. Розмір витрат, що підлягає відшкодуванню, визначається судом на підставі наданих стороною документів, що підтверджують розмір сум, які сплачено або належить сплатити адвокату. Суд має право зменшити розмір витрат на правову допомогу, якщо встановлений у договорі розмір гонорару адвоката не відповідає вимогам розумності, співмірності зі складністю справи, кваліфікацією і досвідом адвоката, витраченим адвокатом часом".
 
Відхилено    
    -54- Денисенко В.І.
статтю 63 викласти в такій редакції:
"Стаття 63. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 54, 56-58 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали.
Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 54, 56-58 цього Кодексу, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.
Крім цього, заява повертається у випадках, коли:
1) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
2) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору;
3) до винесення ухвали про порушення провадження у справі позивач подав заяву про відкликання позову.
Про залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.
Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення".
 
Відхилено    
    -55- Денисенко В.І.
6) Статтю 67 доповнити частиною другою такого змісту: "Господарський суд може зобов'язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню заходами до забезпечення позову, яка вноситься на депозит господарського суду. Розмір застави визначається господарським судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим від розміру ціни позову".
 
Відхилено    
    -56- Денисенко В.І.
7) доповнити статтею 681 такого змісту:
"Стаття 681 Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів до забезпеченням позову, та повернення предмета застави"
У разі відмови суду у прийнятті позовної заяви, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду, відмови в позові повністю або частково, зокрема, в тій частині, що стосується забезпечення позову, скасування заходів до забезпечення позову, відмови позивача від позову особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів до забезпеченням позову.
У разі внесення позивачем застави відшкодування шкоди, завданої вжиттям заходів до забезпечення позову, першу чергу здійснюється за рахунок застави.
Предмет застави повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті.
Предмет застави повертається позивачеві негайно після набрання законної сили рішенням суду про задоволення позову повністю чи частково, зокрема в тій частині, що стосується забезпечення позову, а також якщо сторони уклали мирову угоду або у разі визнання позову відповідачем".
 
Відхилено    
    -57- Денисенко В.І.
8) статтю 78 доповнити частиною другою такого змісту: "Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії господарського процесу".
 
Відхилено    
    -58- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до частини другої статті 58:
слова "порушення справи" замінити словами "відкриття провадження у справі".
 
Відхилено    
    -59- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до абзацу першого частини першої статті 59:
слова "порушення справи" замінити словами "відкриття провадження у справі".
 
Відхилено    
    -60- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до назви розділу ІХ:
слова "порушення провадження" замінити словами "відкриття провадження".
 
Відхилено    
    -61- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 62, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 62. Відмова у відкритті провадження
Суддя відмовляє у відкритті провадження у господарській справі, якщо:
1) заява не підвідомча господарському суду;
2) заяву не може бути розглянуто і вирішено в судовому порядку;
3) у провадженні господарського суду або іншого органу, який у межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;
4) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
Про відмову у відкритті провадження суддя виносить ухвалу, яку надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви.
Суддя, відмовляючи у відкритті провадження на підставі непідвідомчості заяви господарському суду, відповідно до статті 12-1 цього Кодексу передає заяву і позовні матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Якщо суддя відмовляє у відкритті провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені своїм підписом копії заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
До ухвали про відмову у відкритті провадження, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали, крім випадків надіслання їх до суду належної юрисдикції.
Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено, крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день звернення до господарського суду".
 
Відхилено    
    -62- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до пункту 9 частини першої статті 63:
слова "порушення провадження" замінити словами "відкриття провадження".
 
Відхилено    
    -63- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 64, замінивши у назві та тексті слова ""порушення провадження" словами "відкриття провадження".
 
Відхилено    
    -64- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 80:
пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
"1) справа не підвідомча господарським судам України;".
Доповнити статтю частинами третьою, четвертою такого змісту:
"Суд першої інстанції, припиняючи провадження на підставі непідвідомчості справи господарському суду, відповідно до статті 12-1 цього Кодексу передає її матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Якщо суд припиняє провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені підписом судді копії матеріалів справи, а також ухвали.
Не допускається під час апеляційного чи касаційного розгляду або перегляду справи Верховним Судом України припинення провадження з мотивів підвідомчості справи суду іншої юрисдикції".
 
Відхилено    
71. 2) у статті 82:
 
-65- Денисенко В.І.
9) частину другу статті 93 викласти в такій редакції:
"Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень частини четвертої статті 91 цього Кодексу".
 
Відхилено   2) у статті 82:
 
72. а) частину третю викласти в такій редакції:
 
-66- Сотник О.С.
Підпункт 2 пункту 2 проекту змінити – частину 3 статті 82 ГПК викласти в такій редакції:
"Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. В разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу."
 
Відхилено   а) частину третю викласти в такій редакції:
 
    -67- Шкрум А.І.
У статті 82 частину 3 викласти у такій редакції:
"Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. В разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.";
 
Відхилено    
    -68- Алєксєєв С.О.
п’яте речення викласти в такій редакції:
"Обираючи при прийнятті рішення правову норму до спірних правовідносин, суд зобов’язаний застосувати висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -69- Денисенко В.І.
10) статтю 97 викласти в такій редакції:
"Стаття 97. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення скарги
До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтями 94, 95 цього Кодексу, а також у разі несплати судового збору застосовуються положення статті 63 цього Кодексу.
Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 93 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.
Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя повертає апеляційну скаргу.
Незалежно від поважності причини пропуску строку апеляційного оскарження апеляційний суд повертає апеляційну скаргу, якщо апеляційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.
Крім цього, апеляційна скарга повертається, якщо:
1) апеляційну скаргу подано особою, яка не має на це відповідних повноважень;
2) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору;
3) до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.
Про залишення апеляційної скарги без руху або повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.
На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна скарга.
Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, апеляційна скарга може бути подана повторно".
 
Відхилено    
    -70- Кривенко В.М.
частину третю статті 82 доповнити новим реченням наступного змісту: "Суд зобов'язаний навести в судовому рішенні мотиви прийняття або відхилення аргументів осіб, які беруть участь у справі, щодо суті спору".
 
Відхилено    
73. "Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. В разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу".
 
-71- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У третьому реченні ч.3 ст.82 ГПК України після слів "норми до спірних правовідносин, суд" слово "враховує" замінити словами "зобов’язаний врахувати".
 
Відхилено   "Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. В разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу".
 
    -72- Денисенко В.І.
11) у статті 100:
а) у назві статті після слів "апеляційної скарги," доповнити словами "мирова угода";
б) у частині першій після слів "від неї" доповнити словами "а
сторони – укласти мирову угоду незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу до завершення апеляційного провадження".
 
Відхилено    
74. б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-73- Сотник О.С.
Підпункт 2 пункту 2 проекту змінити – після частини 3 статті 82 ГПК додати частину 4:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи."
 
Відхилено   б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
    -74- Шкрум А.І.
доповнити частину 3 статті 82 частиною четвертою такого змісту:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
Відхилено    
    -75- Алєксєєв С.О.
шосте речення викласти в такій редакції:
"Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Відхилено    
    -76- Денисенко В.І.
12) частину другу статті 110 викласти в такій редакції:
"Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання касаційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів суду касаційної інстанції, склад якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень статті 21 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -77- Власенко С.В.
Частину четверту статті 82 виключити.
 
Відхилено    
    -78- Кривенко В.М.
частину четверту викласти у наступній редакції:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів, зокрема, у випадку, якщо застосування таких правових позицій у конкретній справі буде призводити до очевидної несправедливості судового рішення."
 
Відхилено    
75. "Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
-79- Сироїд О.І.
Пункт 2 розділу І (зміни до ГПК) після підпункту 2 доповнити шістьма підпунктами такого змісту:
"2-1) після назви розділу ХІІ доповнити абзацом такого змісту:
"§1. Загальні правила апеляційного перегляду";
2-2) після статті 106 доповнити параграфом такого змісту:
"§2. Особливості апеляційного перегляду судом присяжних
Стаття 106-1. Справи, рішення в яких в апеляційному порядку переглядає суд присяжних
Апеляційний господарський суд у складі суду присяжних переглядає в апеляційному порядку рішення місцевого господарського суду у справі, визначеній пунктами 1, 4, 6, 7 частини першої статті 12 цього Кодексу, якщо ціна позову становить більше 500 розмірів мінімальної заробітної плати.
Суд присяжних здійснює також перегляд рішення у справі з ціною позову меншою, ніж визначена в частині першій цієї статті, а також у справі немайнового характеру, якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, сплатила судовий збір та суму винагороди присяжним у розмірі, який сплачується за подання апеляційної скарги у справі з ціною позову 500 розмірів мінімальної заробітної плати.
Суд присяжних переглядає лише рішення місцевого господарського суду. Процесуальні ухвали місцевого господарського суду можуть бути предметом перегляду, лише якщо вони оскаржені разом з рішенням.
Стаття 106-2. Формування складу присяжних
Суд присяжних для апеляційного перегляду формується у складі судді, який є головуючим у судовому засіданні, і трьох присяжних.
Кожна сторона призначає по одному присяжному зі списку присяжних, які залучаються до розгляду господарських справ, а присяжні, призначені позивачем та відповідачем, спільним рішенням призначають третього присяжного з цього ж списку.
Суддя в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк для призначення присяжних, який не повинен перевищувати десяти днів.
Присяжного (присяжних) призначає президія присяжних відповідного господарського суду, яка діє відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", у разі:
1) непризначення присяжного однією зі сторін;
2) відсутності згоди щодо призначення присяжного у випадку, якщо позивачів чи відповідачів декілька (у цьому випадку присяжного (присяжних) призначають з числа присяжних, запропонованих сторонами);
3) відсутності згоди між присяжними щодо визначення присяжного для забезпечення непарності складу.
У всіх випадках призначення присяжних для розгляду конкретної господарської справи президія не має права призначити присяжним члена президії, крім випадків, коли кандидатура запропонована стороною у справі.
Стаття 106-3. Відвід присяжного
Присяжний не може брати участь у розгляді справи в разі наявності його особистої зацікавленості у вирішенні справи на користь одного з учасників справи.
Не допускається участь присяжного у вирішенні справи за участю особи, з якою присяжний пов'язаний трудовими обов’язками, родинними стосунками, майновими відносинами, іншими особливими відносинами, які можуть вплинути на його неупередженість.
У разі наявності наведених обставин присяжний зобов’язаний заявити самовідвід.
Заява про відвід присяжного подається до президії присяжних господарського суду, який розглядає справу. Заява про відвід присяжного може бути подана учасником судового процесу не пізніше ніж за три дні до першого судового засідання у справі в суді апеляційної інстанції.
У разі виникнення підстав для відводу присяжного в процесі розгляду справи заява про відвід може бути заявлена в строк не пізніше ніж за три дні до чергового судового засідання.
Заяву про відвід присяжного вирішує президія присяжних.
У разі задоволення заяви про відвід присяжного заміна присяжного здійснюється в тому ж порядку, в якому був призначений відведений присяжний.
Стаття 106-4. Прийняття рішень судом присяжних
Усі рішення за наслідками розгляду апеляційної скарги ухвалюються більшістю від складу присяжних.
Присяжні складають судове рішення за результатами перегляду за загальними правилами цього Кодексу. Суддя надає їм у цьому допомогу.
У разі незгоди з рішенням більшості присяжний має право скласти окрему думку, яка залучається до матеріалів справи";
2-3) статтю 108 доповнити частиною другою такого змісту:
"Судом касаційної інстанції у справах, апеляційний перегляд яких здійснювався судом присяжних, є Верховний Суд України. Верховний Суд України здійснює касаційний перегляд у складі не менше двох третин судової палати в господарських справах";
2-4) у статті 109 слова "Вищого господарського суду України" замінити словами "суду касаційної інстанції";
2-5) статтю 111-9 доповнити частиною другою такого змісту:
"Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги на рішення чи постанову суду апеляційної інстанції, ухвалені судом присяжних, має право:
1) залишити рішення або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
2) скасувати рішення або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції у новому складі суду.
Витрати на винагороду присяжним включаються до складу судових иитрат, які розподіляються за результатами нового розгляду справи";
2-6) пункт 1 частини другої статті 111-10 доповнити словами "або суду присяжних".
 
Відхилено   "Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
3) частину другу статті 111-15 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною".
 
    -80- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 16 – викласти статтю 87 ГПК в такій редакції:
"Стаття 87. Вручення рішень та ухвал
Суд одразу після оголошення рішення (або його вступної та резолютивної частин) чи ухвали на вимогу сторони, прокурора, третьої особи, які брали участь у судовому процесі, вручає під розписку відповідне рішення або ухвалу.
У разі оголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення суд надсилає повне рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронній формі відповідно до статті 2-1 цього Кодексу сторонам, прокурору, третім особам протягом двох днів з дня його складання. За зверненням осіб, які брали участь у судовому процесі, повне рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
Стороні, прокурору, третій особі, які не були присутні в судовому засіданні, судове рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронній формі відповідно до статті 2-1 цього Кодексу протягом двох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі. За їх зверненням судове рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
Якщо рішення або ухвалу вручено представникові, то вважається, що це рішення або ухвалу вручено й особі, яку він представляє.
Судове рішення вважається врученим, якщо воно:
1) вручене особі безпосередньо в суді під розписку;
2) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомлених цією особою суду;
3) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, або офіційною електронною адресою, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси;
4) повернуте як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою, повідомленою цією особою суду;
5) повернуте як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою чи перебування особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.".
 
Відхилено    
    -81- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 17 – частину 1 статті 93 ГПК викласти в такій редакції:
"Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом двадцяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом десяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом або з дня вручення особі, яка не була присутня під час оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня вручення особі повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -82- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 18 – в абзаці 1 частині 1 статті 94 ГПК після слів "Апеляційна скарга подається у письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі згідно зі статтею 2-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -83- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 19 – статтю 106 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
Окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду:
1) про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів;
2) про повернення позовної заяви;
3) про відмову у відкритті провадження у справі (крім ухвали про відмову у відкритті провадження у зв'язку із непідвідомчістю заяви господарським судам і передання заяви до суду належної юрисдикції);
4) про передачу справи за підсудністю;;
4) про забезпечення позову, скасування забезпечення позову;
5) про зупинення провадження у справі;
6) про припинення провадження у справі; (крім ухвали про припинення провадження у зв’язку із непідвідомчістю заяви господарським судам і передання справи до суду належної юрисдикції);
7) про залишення позову без розгляду;
8) про затвердження мирової угоди;
9) у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
10) про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу;
11) про роз'яснення чи відмову у роз’ясненні рішення, ухвали;
12) про внесення виправлень у рішення, ухвалу;
13) про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
14) окрема;
15) додаткова;
16) про поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання;
17) про внесення виправлень до наказу, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню;
18) про видачу дубліката наказу або відмову у його видачі;
19) про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання;
20) про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби;
21) про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду;
22) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
23) про відмову поновити пропущений процесуальний строк;
24) про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду.
Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
У разі подання апеляційної скарги на ухвали місцевого господарського суду, передбачені пунктами 1, 5, 10-21 частини першої цієї статті, до суду апеляційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності апеляційний господарський суд може витребувати також копії інших матеріалів справи.
Подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .
У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал відкритті провадження у справі або прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського суду."
 
Відхилено    
    -84- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 20 – частину 1 статті 110 ГПК викласти в такій редакції:
"Касаційну скаргу можна подати протягом одного місяця з дня:
1) оголошення постанови або ухвали апеляційного господарського суду;
2) вручення особі постанови або ухвали в разі відсутності особи під час її оголошення;
3) вручення особі постанови або ухвали в разі відкладення складення повної постанови чи ухвали апеляційного суду.".
 
Відхилено    
    -85- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 21 – абзац 1 частини 1 статті 111 ГПК після слів "Касаційна скарга подається у письмовій" додати слова "або в електронній згідно зі статтею 2-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -86- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 22 –в пункті 1 частини 2 статті 111-10 ГПК "судом у незаконному складі колегії суддів" замінити "неповноважним судом, у тому числі визначеним повністю або частково (у разі розгляду справи колегією суддів) з порушенням встановлених цим Кодексом та/або Законом України "Про судоустрій і статус суддів" правил автоматичного розподілу справ та визначення судді для розгляду справи";
 
Відхилено    
    -87- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 22 –після пункту 7 частини 2 статті 111-10 ГПК доповнити частиною 3 такого змісту:
"Обставини, вказані у пунктах 1, 6 і 7 частини другої цієї статті, не можуть бути підставою для скасування судового рішення, якщо учасник судового розгляду, який його оскаржує, не посилався на ці обставини в судах першої і апеляційної інстанцій."
 
Відхилено    
    -88- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 22 – Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 23 – статтю 111-15 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів
Сторони, треті особи, прокурор, особи, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку.
Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з мотивів, передбачених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої ухвалила рішення міжнародна установа, компетенція якої визнана Україною.
Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.".
 
Відхилено    
    -89- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-14 "Перегляд судових рішень Верховним Судом України" викласти в такій редакції:
"Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставах і в порядку, встановлених цим Кодексом"
 
Відхилено    
    -90- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-15 "Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів" викласти в такій редакції:
"Сторони, треті особи, прокурор, мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів з мотивів, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу після розгляду справи в касаційному порядку.
Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з мотивів, передбачених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.
Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження"
 
Враховано частково    
    -91- Денисенко В.І.
13) статтю 111-3 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-3. Залишення касаційної скарги без руху, повернення скарги
До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтями 111 та 111-1 цього Кодексу, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення статті 63 цього Кодексу.
Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 110 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з дня отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.
Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження визнані неповажними, суддя повертає касаційну скаргу.
Незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного оскарження суд касаційної інстанції повертає касаційну
скаргу у разі, якщо касаційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.
Суддя повертає касаційну скаргу також у випадках, якщо:
касаційна скарга підписана особою, яка не має на це відповідних повноважень;
2) скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;
3) до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.
Про залишення касаційної скарги без руху або повернення касаційної скарги виноситься ухвала.
Після усунення обставин, зазначених у частині шостій цієї статті, касаційна скарга може бути подана повторно".
14) у частині другій статті 111-4 слова "або про повернення касаційної скарги" виключити.
15) статтю 111-5 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги
У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.
Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із призначенням та проведенням судової експертизи".
 
Відхилено    
    -92- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 87, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 87. Вручення рішень та ухвал
Суд одразу після оголошення рішення (або його вступної та резолютивної частин) чи ухвали на вимогу сторони, прокурора, третьої особи, які брали участь у судовому процесі, вручає під розписку відповідне рішення або ухвалу.
У разі оголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення суд надсилає повне рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронній формі сторонам, прокурору, третім особам протягом двох днів з дня його складання. За зверненням осіб, які брали участь у судовому процесі, повне рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
Стороні, прокурору, третій особі, які не були присутні в судовому засіданні, судове рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в електронній формі протягом двох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі. За їх зверненням судове рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
Якщо рішення або ухвалу вручено представникові, то вважається, що це рішення або ухвалу вручено й особі, яку він представляє.
Судове рішення вважається врученим, якщо воно:
1) вручене особі безпосередньо в суді під розписку;
2) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомлених цією особою суду;
3) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси, або доставлене за повідомленою особою електронною адресою;
4) повернуте як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою, повідомленою цією особою суду;
5) повернуте як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою чи перебування особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси".
 
Відхилено    
    -93- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 90, доповнивши її частиною п’ятою такого змісту:
"Судді вищестоящих судів, які переглядають справу в апеляційному чи касаційному порядку або при перегляді справи Верховним Судом України, зобов’язані реагувати окремими ухвалами та повідомляти (із долученням копій відповідних процесуальних документів) Вищу кваліфікаційну комісію суддів України або Вищу раду юстиції про виявлені під час перегляду ними справ порушення, допущені суддею (суддями) суду нижчої інстанції, за які суддю згідно із законом може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження".
 
Відхилено    
    -94- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 104:
пункти 6 та 7 частини третьої виключити.
 
Відхилено    
    -95- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 106:
пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) про відмову у відкритті провадження у справі (крім ухвали про відмову у відкритті провадження у зв'язку із непідвідомчістю заяви господарським судам і передання заяви до суду належної юрисдикції)";
пункт 4 частини першої виключити;
пункт 7 доповнити словами " (крім ухвали про припинення провадження у зв’язку із непідвідомчістю заяви господарським судам і передання справи до суду належної юрисдикції);
частину сьому викласти в такій редакції:
"У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у відкритті провадження у справі або прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого суду".
 
Відхилено    
    -96- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 110:
частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 110. Строк подання касаційної скарги
Касаційну скаргу можна подати протягом одного місяця з дня:
1) оголошення постанови або ухвали апеляційного господарського суду;
2) вручення особі постанови або ухвали в разі відсутності особи під час її оголошення;
3) вручення особі постанови або ухвали в разі відкладення складення повної постанови чи ухвали апеляційного суду".
 
Відхилено    
    -97- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 111-10:
пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:
"1) справу розглянуто судом у незаконному складі;";
пункти 6 та 7 виключити.
 
Відхилено    
    -98- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 111-13:
частину третю викласти в такій редакції:
"У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у відкритті провадження у справі або прийнятті або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції".
 
Відхилено    
76. 3) статті 111-16 і 111-17 викласти в такій редакції:
 
-99- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-16 "Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів" викласти в такій редакції:
 
Відхилено   4) статті 111-16 і 111-17 викласти в такій редакції:
 
    -100- Алєксєєв С.О.
У статті 111-28 друге речення викласти в такій редакції:
"Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Враховано в частині першій статті 111-28.   
    -101- Денисенко В.І.
16) у статті 111-6:
а) у назві статті після слів "касаційної скарги," доповнити словами "мирова угода";
б) у частині першій після слів "від неї" доповнити словами "а
сторони – укласти мирову угоду незалежно від того, хто подав касаційну скаргу до завершення касаційного провадження".
 
Відхилено    
    -102- Кривенко В.М.
Статтю 111-16 викласти у наступній редакції:
"Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з підстав:
1)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
2)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ;
3)встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національного суду;
4)невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права та/або висновкам Конституційного Суду України, викладених у рішеннях за наслідками офіційного тлумачення Конституції та законів України або розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та/або висновкам про застосування норм Європейської Конвенції з прав людини та основних свобод 1950 року і протоколів до неї, викладених в рішеннях Європейського суду з прав людини.".
 
Відхилено    
77. "Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
-103- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 22 – Підпункт 3 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-16 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заяву про перегляд судових рішень господарських судів може бути подано виключно з таких підстав:
1) неоднакове застосування, у тому числі незастосування, однієї і тієї ж норми матеріального та (або) процесуального права в подібних правовідносинах судами (судом) касаційної інстанції;
2) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції позиції Верховного Суду України щодо застосування норми матеріального та/або процесуального права в подібних правовідносинах, викладеній у постанові, винесені на підставі пунктів 1 та/або 2 цієї частини.
3) встановлення міжнародною установою, компетенція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національних судів.".
 
Відхилено   "Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
    -104- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
"Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах:
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах, неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення або невідповідність рішення суду касаційної інстанції правовій позиції Верховного суду України;
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
3) порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права, що призвели до постановлення неправомірної ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню у справі"
 
Відхилено    
    -105- Власенко С.В.
Назву та текст статті 111-16 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України
Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав:
1) порушення або неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права;
2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що призвело до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
3) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, якщо це призвело до неправильного вирішення справи по суті;
4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної або подібної справи судом".
 
Відхилено    
78. Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав:
 
   Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав:
 
79. 1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що призвело до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
-106- Шпенов Д.Ю.
у статті 111-16 пункти 2 і 3 виключити, змінити наступну нумерацію.
 
Відхилено   1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
80. 2) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ;
 
-107- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 2 частини першої статті 111-16 викласти в такій редакції:
"2) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі;".
 
Відхилено   2) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ;
 
81. 3) невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права;
 
-108- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити частину першу статті 111-16 пунктом 4 такого змісту:
"4) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України або пленумів вищих спеціалізованих судів, які на момент ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції не втратили чинність;".
 
Відхилено   3) невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права;
 
82. 4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національних судів.
 
   4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом.
 
83. Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
-109- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 22 – Підпункт 3 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-17 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може відновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Питання про відновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.".
 
Відхилено   Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
    -110- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-17 "Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів" викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу може бути подана протягом 15 днів з дня отримання стороною копії оскаржуваної ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню у справі.
У разі пропущення строку, встановленого частинами першою-третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя-доповідач за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується без виклику осіб, які беруть участь у справі, за результатами розгляду виноситься відповідна ухвала, яка не підлягає оскарженню"
 
Відхилено    
    -111- Денисенко В.І.
17) статтю 111-7 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі наявних у справі та додатково поданих доказів, повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої та апеляційної інстанцій з причин, що не залежали від нього. Призначення касаційною інстанцією судової експертизи не допускається.
Касаційна інстанція не зв'язана доводами касаційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішень господарських судів у повному обсязі.
У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції".
 
Відхилено    
    -112- Власенко С.В.
Статтю 111-17 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом одного місяця з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.
Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше трьох років з дня ухвалення су судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається не пізніше трьох місяців з дня, коли особа дізналась про набуття рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, статусу остаточного.
У разі пропущення строку, встановленого частинами другою - четвертою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може відновити цей строк у межах трьох років з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява".
 
Відхилено    
84. Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
-113- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В частині 1 ст.111-17 ГПК України слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".
 
Відхилено   Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
85. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
-114- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В частині 3 ст. 111-17 ГПК України слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".
 
Відхилено   Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
    -115- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 111-17 слова "рішення з підстави, передбаченої пунктом 3" замінити словами "рішення з підстав, передбачених пунктами 3 та 4".
 
Відхилено    
86. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
 
-116- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині третій статті 111-17 слова "рішень з підстави, передбаченої пунктом 4" замінити словами "рішень з підстави, передбаченої пунктом 5".
 
Відхилено   Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
 
87. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може відновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
   У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може відновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
88. Питання про відновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження";
 
   Питання про відновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження";
 
89. 4) у статті 111-18:
 
-117- Сотник О.С.
Підпункт 4 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-18 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі.
У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування одних і тих же норм права у подібних правовідносинах, якщо заяву подано на підставі, встановленій пунктом 1 статті 111-16 цього Кодексу;
4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
5) вимоги особи, яка подає заяву;
6) у разі необхідності - клопотання;
7) перелік матеріалів, які додаються до заяви.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.".
 
Враховано в частині третій статті 111-18.  5) у статті 111-18:
 
    -118- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-18 "Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів" викласти у такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі.
У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах або посилання на Постанову Верховного суду України, якій суперечить прийняте судом касаційної інстанції рішення якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
5) обґрунтування порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права у випадках, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу
6) вимоги особи, яка подає заяву;
7) у разі необхідності - клопотання;
8) перелік матеріалів, які додаються до заяви.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження"
 
Враховано в частині третій статті 111-18.   
    -119- Денисенко В.І.
18) Статтю 111-8 доповнити частиною другою такого змісту:
"Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, з урахуванням особливостей розгляду спору, суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на тридцять днів".
 
Відхилено    
    -120- Власенко С.В.
Назву та текст статті 111-18 викласти в такій редакції: "Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України
Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження".
 
Враховано в частині третій статті 111-18.   
90. а) у частині другій:
 
   а) у частині другій:
 
91. пункт третій викласти в такій редакції:
 
   пункт третій викласти в такій редакції:
 
92. "3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу";
 
   "3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу";
 
93. пункт четвертий виключити;
 
   пункт четвертий виключити;
 
94. б) частину третю виключити;
 
      
95. 5) статті 111-19 – 111-23, 111-25, 111-26, 111-28 викласти в такій редакції:
 
   6) статті 111-19 – 111-25, 111-26, 111-28 викласти в такій редакції:
 
96. "Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
-121- Сотник О.С.
Підпункт 5 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-19 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви повинні бути додані:
1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, у яких має місце неоднакове застосування одних і тих же норм права в подібних правовідносинах, – у разі подання заяви на підставі, встановленій пунктом 1 статті 111-16 цього Кодексу;
4) копія рішення міжнародної судової установи, компетенція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу
До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 3 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується."
 
Відхилено   "Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
    -122- Денисенко В.І.
19) пункт 3 частини першої статті 111-9 виключити.
 
Відхилено    
    -123- Власенко С.В.
Назву та текст статті 111-19 викласти в такій редакції: "Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до Верховного Суду України.
До заяви повинні бути додані:
1)копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2)копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3)копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.
У якості копій судових рішень до заяви можуть бути додані судові рішення, роздруковані з Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень.
До заяви додається документ про сплату судового збору.
 
Відхилено    
97. Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до Верховного Суду України.
 
-124- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У ч. 1 ст. 111-19 ГПК України після слова "подається" додати слово "безпосередньо".
 
Враховано .  Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України.
 
    -125- Денисенко В.І.
20) пункт десятий частини другої статті 111-11 виключити.
 
Відхилено    
98. До заяви повинні бути додані:
 
-126- Денисенко В.І.
21) статтю 111-12 виключити.
 
Відхилено   До заяви повинні бути додані:
 
99. 1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
   1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
100. 2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
   2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
101. 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
 
-127- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В статті 111-19 "Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів" підпункти 3 частини 2 замінити на:
"3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або Постанови Верховного Суду України, на яке здійснюється посилання - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
 
Відхилено   3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
 
102. 4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
 
-128- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В статті 111-19 "Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів" підпункти 4 частини 2 замінити на
4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу"
 
Відхилено   4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
 
103. 5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.
 
-129- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Підпункт 5 частини 2 статті 111-19 "Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів" вилучити,
 
Відхилено   5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.
 
    -130- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У пункті 5 частини другої статті 111-19 цифру "4" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
104. До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
 
-131- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
частини 3 статті 111-19 замінити на:
"До заяви додається документ про сплату судового збору або клопотання про звільнення або відстрочення його сплати, яке вирішується суддею-доповідачем одноособово. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
Копії судових рішень, на які здійснюється посилання як на підставу для перегляду, може бути подана у не засвідченому вигляді за умови наведення посилання на Єдиний державний реєстр судових рішень або інтернет-сайт Верховного Суду України"
 
Відхилено   До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
 
105. Стаття 111-20. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу
 
-132- Сотник О.С.
Підпункт 5 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-20 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-20. Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення
Заява про перегляд судового рішення господарського суду реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день первинного її подання до Верховного Суду України.
Заява повертається заявнику у разі, якщо:
1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена у цій справі з аналогічних підстав.
Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом розгляду.
За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної установи.
Результати проведених дій, зазначених у частинах другій-третій і шостій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя – доповідач представляє колегії суддів Верховного Суду України.".
 
Враховано в пункті 1 частині четвертій статті 111-20.  Стаття 111-20. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу
 
106. Заява про перегляд судового рішення господарського суду реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
 
   Заява про перегляд судового рішення господарського суду реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
 
107. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
   Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
108. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день первинного її подання до Верховного Суду України.
 
   Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день первинного її подання до Верховного Суду України.
 
109. Заява повертається заявнику у разі якщо:
 
   Заява повертається заявнику у разі якщо:
 
110. 1) заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
-133- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В статті 111-20 "Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу" підпункт 1 пункту 4 замінити на:
"1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
Враховано .  1) заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
111. 2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 
   2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 
112. 3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
 
   3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
 
113. 4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена у цій справі з аналогічних підстав.
 
-134- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В статті 111-20 "Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу" підпункт 4 пункту 4 замінити на:
4) заява з аналогічних підстав вже подавалася до Верховного Суду України і по ній було винесено рішення або відмовлено у відкритті провадження"
 
Враховано частково .  4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.
 
114. Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом розгляду.
 
   Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом розгляду.
 
115. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
   За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
116. Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
 
-135- Сотник О.С.
Підпункт 5 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-21 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Питання щодо допуску справи до провадження вирішує Верховний Суд України колегією у складі трьох суддів Верховного Суду України, які входять до судової палати з цивільних справ. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
Питання щодо допуску справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску Верховний Суд України розглядає без виклику осіб, які брали участь у судовому процесі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви. За результатами розгляду суд постановляє обґрунтовану ухвалу, яку не може бути оскаржено.
У разі допуску справи до провадження суд, в якого витребувано матеріали справи, повинен скерувати ці матеріали до Верховного Суду України не пізніше трьох днів після отримання ухвали про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи.
У разі відмови в допуску справи до провадження копія ухвали про відмову в допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала.".
 
Відхилено   Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
 
    -136- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-21 викласти в наступній редакції:
"Стаття 111-21 "Відкриття провадження у справі"
Вирішення питання про відкриття провадження у справі здійснюється колегією суддів судової палати з господарських справ Верховного Суду України у складі п’яти суддів, яка визначається автоматизованою системою розподілу справ. До складу колегії обов’язково входить суддя-доповідач.
За наслідками розгляду заяви колегія суддів виносить ухвалу:
1) про відкриття провадження у справі;
2) про відмову у відкритті провадження у справі;
3) про скасування рішення суду касаційної інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції або для продовження касаційного розгляду.
Суд відкриває провадження за заявою у випадку, якщо із змісту заяви та доданих до неї матеріалів вбачається наявність підстав, визначених статтею 111-16 цього кодексу.
Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою у наступних випадках:
1) із змісту заяви та доданих до неї матеріалів не вбачається наявність обставин, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу;
2) правова позиція, викладена в рішенні, на яке зроблено посилання як на приклад неоднакового застосування норм матеріального або процесуального права була визнана Верховним Судом України помилковою, незалежно від того, чи було таке рішення предметом перегляду;
3) заява, подана з підстав, визначених пунктом 3 частини першої статті 111-16 є не обґрунтованою.
Колегія суддів Верховного Суду України виносить ухвалу про скасування судового рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд або для продовження розгляду до суду касаційної інстанції лише у таких випадках:
1) якщо суд касаційної інстанції в порушення вимог статті 111-28 не застосував правову позицію, що міститься в Постанові Верховного Суду України винесеній по справі із подібними правовідносинами (крім випадків, коли суд касаційної інстанції у своєму рішенні послався на таку правову позицію та зазначив підстави для її незастосування, а також випадків, коли існують суперечності у рішеннях судів касаційних інстанцій різних юрисдикцій);
2) якщо у період меж винесенням рішення суду касаційної інстанції та днем розгляду питання про відкриття провадження по заяві про його перегляд Верховним Судом України винесена Постанова, що визначає правильне застосування норм матеріального або процесуального права у справі з аналогічними обставинами;
3) ухвала суду касаційної інстанції про повернення касаційної скарги винесена із порушенням норм процесуального права.
Рішення у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини п’ятої цієї статті може бути винесено лише якщо всі члени колегії суддів погоджуються із ним. За відсутності одноголосного рішення колегія суддів приймає рішення про відкриття провадження за заявою на загальних підставах.
Питання про відкриття провадження у справі вирішується протягом 15 днів з дня визначення складу колегії суддів, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.
Ухвала про відмову у відкритті провадження за заявою, разом із доданими до неї документами, протягом десяти днів надсилається заявнику. Ухвала про відкриття провадження у справі протягом трьох днів з дня її постановлення надсилається заявнику та іншим сторонам по справі. Сторонам по справі (крім заявника) надсилаються копії заяви та доданих до неї матеріалів.
Ухвала про скасування судового рішення суду касаційної інстанції надсилається сторонам та суду касаційної інстанції протягом п’яти днів з дня її постановлення.
Одночасно з відкриттям провадження у справі Верховний Суд України приймає рішення про витребування матеріалів справи, а також, за наявності відповідних підстав, приймає рішення про зупинення виконання рішення господарського суду.
Ухвали, винесені на підставі цієї статті, набувають чинності з моменту їх винесення та не можуть бути оскаржені"
 
Відхилено    
117. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Кодексу.
 
   Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Кодексу.
 
118. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
119. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя зі складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
-137- Голубов Д.І.
Друге речення третьої частини статті 111-21 Господарського процесуального кодексу України викласти у такій редакції: "Провадження відкривається, якщо хоча б двоє суддів зі складу колегії дійшли висновку про необхідність його відкриття.".
 
Відхилено   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя зі складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
120. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
   Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
121. Розгляд питання про допуск справи до провадження здійснюється без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
 
   Розгляд питання про допуск справи до провадження здійснюється без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
 
122. Копія ухвали про відкриття провадження або відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
   Копія ухвали про відкриття провадження або відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
123. Стаття 111-22 . Підготовка справи до розгляду
 
-138- Сотник О.С.
Підпункт 5 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-22 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Суддя-доповідач упродовж п’ятнадцяти днів з метою підготовки справи до розгляду Верховним Судом України:
1) надсилає копії ухвали про допуск заяви про перегляд судового рішення до провадження разом із копіями заяви особам, які беруть участь у справі;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3) визначає порядок розгляду справи: або в судовому засіданні з викликом осіб, які брали участь у судовому процесі, або за матеріалами справи без виклику осіб, які брали участь у судовому процесі;
3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для підготовки справи до розгляду.
Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.".
 
Відхилено   Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду
 
    -139- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-22 "Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України" викласти в такій редакції:
"Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у
"Інформація про відкриття провадження у справі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Разом з такою інформацією на сайті оприлюднюється текст заяви про перегляд судового рішення, у якому мають бути вилучені відомості, що не підлягають оприлюдненню. Після надходження пояснень від сторін вони підлягають опублікуванню відповідно до вимог цієї статті. Спірні випадки щодо виконання цієї вимоги вирішує суддя-доповідач.
Протягом п’ятнадцяти днів з дня оприлюднення інформації про відкриття провадження за заявою органи державної влади, місцевого самоврядування, комітети Верховної Ради України, об’єднання громадян та особи, що мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю мають право подати до Верховного Суду України свою позицію щодо правильного застосування норм права у аналогічних правовідносинах. Якщо особа надала електрону версію правової позиції вона підлягає оприлюдненню на сайті Верховного Суду України. Суддя-доповідач має право прийняти ухвалу про не оприлюднення поданої правової позиції за умов, що вона не відноситься до справи, що розглядається або містить висловлювання, що не можуть бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Така ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя-доповідач протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за заявою здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1) отримує матеріали справи та готує доповідь щодо них;
2) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
3) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;
4) має право викликати для дачі пояснень особу, що подала правову позицію відповідно до частини другої цієї статті;
5) здійснює інші заходи, необхідні для повного та правильного вирішення справи..
За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України. Інформація про час і місце розгляду справи підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України"
 
Відхилено    
124. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
 
   Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
 
125. 1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
   1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
126. 2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 
   2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 
127. 3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 
-140- Голубов Д.І.
У третьому пункті першої частини статті 111-22 Господарського процесуального кодексу України після слів "стосовно підготовки наукового висновку", доповнити словами " (рекомендаційного характеру)".
 
Відхилено   3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 
    -141- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В п. 3 ч. 1 ст. 111-22 ГПК України перед словами "звертається до відповідних фахівців" додати слова "у разі необхідності".
 
Відхилено    
128. 4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 
   4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 
129. 5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
   5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
130. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
-142- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 2 ст. 111-22 ГПК України після слів "витребуваних матеріалів справи" доповнити словами "наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено   Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
131. Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
-143- Сотник О.С.
Підпункт 5 пункту 2 проекту змінити – статтю 111-23 ГПК викласти в такій редакції:
"Стаття 111-23. Розгляд справи Верховним Судом України
Верховний Суд України розглядає справу на своєму засіданні.
Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів судової палати з цивільних справ.
Справа про перегляд судового рішення у разі неоднакового застосування однієї і тієї ж норми права в подібних правовідносинах різними судами касаційної інстанції розглядається на спільному засіданні відповідних палат Верховного Суду України за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів кожної палати.
Головуючий відкриває судове засідання, оголошує справу, яку суд розглядає, склад суду і роз'яснює особам, які беруть участь у судовому процесі, їхнє право заявити відвід, а також інші права та обов'язки.
Суддя-доповідач викладає зміст заяви та обставини справи.
Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень господарських судів, та особи, які брали участь у судовому процесі, у разі їх прибуття в судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.
У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального та (або) процесуального права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.
Неприбуття сторін або інших осіб, які належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи.
Верховний Суд України може в разі необхідності досліджувати докази і встановлювати обставини у справі.
Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати двох місяців з дня надходження матеріалів справи. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п’ятнадцять днів.".
 
Відхилено   Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
    -144- Власенко С.В.
Статтю 111-23 викласти в такій редакції: "Справи розглядаються Верховним Судом за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.
Верховний Суд використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.
 
Відхилено    
132. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, визначеними розділом ХІІ1 цього Кодексу, з особливостями, встановленими цим розділом.
 
   Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, визначеними розділом ХІІ1 цього Кодексу, з особливостями, встановленими цим розділом.
 
133. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
-145- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В статті 111-23 "Порядок розгляду справи Верховним Судом України" частини 2-6 викласти в такій редакції:
"У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення у господарській справі з підстави, передбаченої пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається на засіданні Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
Відхилено   У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
    -146- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У першому реченні частини другої статті 111-23 цифру "3" замінити цифрою "4".
 
Відхилено    
134. Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
-147- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
Відхилено   Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
    -148- Власенко С.В.
Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права палатами Верховного Суду України різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
Відхилено    
135. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
-149- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України.
Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення учасникам господарського процесу їх прав та обов'язків здійснюються відповідно до розділу ХІ цього Кодексу.
 
Відхилено   У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
    -150- Власенко С.В.
У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше 3/4 суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
Відхилено    
136. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
-151- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині четвертій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень господарських судів, та результати проведених ним підготовчих дій.
Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень господарських судів, та особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади, місцевого самоврядування, а також осіб, залучених для дачі пояснень суддею-доповідачем. Суд до початку виступів сторін виносить ухвалу про обмеження часу виступу кожного учасника процесу.
 
Відхилено   Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
    -152- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У першому реченні частини п’ятої статті 111-23 цифру "4" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -153- Власенко С.В.
Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України"
 
Відхилено    
137. На засіданнях Судової палати у господарських справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.
 
-154- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Неприбуття сторін, які беруть участь у справі не перешкоджає судовому розгляду справи за умови, що повідомлення про час і місце розгляду справи було оприлюднене на офіційному веб-сайті Верховного Суду України та направлене сторонам по справі.
Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині шостій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення"
 
Відхилено   На засіданнях Судової палати у господарських справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.
 
    -155- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Доповнити ст. 111-23 ГПК України частиною наступного змісту:"Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, головуючий доповідає про зміст спірних правовідносин, вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених підготовчих дій, в тому числі зміст наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено    
138. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
 
-156- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 розділу І підпунктом 6, який викласти у такій редакції:
"Абзац 1 частини першої статті 111-24 викласти у такій редакції:
"За наслідками розгляду справи Верховний Суд України приймає одну з таких умотивованих постанов:";
 
Відхилено   Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
"Стаття 111-24 "Повноваження Верховного Суду України"
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу".
 
    -157- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В статті 111-24 "Повноваження Верховного Суду України" частину 3 викласти в такій редакції:
"Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає. Постанова Верховного суду України може бути переглянута тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу"
 
Враховано частково .   
139. "Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
-158- Сотник О.С.
Внести зміни у підпункт 5 пункту 2 розділу І, виклавши статті 111-25, 111-26, 111-28 у такій редакції:
"Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Верховний Суд України задовольняє заяву в разі встановлення порушення господарським судом принципів і норм права у розглянутій справі в межах однієї з підстав, визначених статтею 111-16 цього Кодексу.
Задовольняючи заяву, Верховний Суд України може:
1) скасувати судове рішення суду касаційної інстанції та залишити в силі помилково скасовані судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій;
2) змінити судове рішення, що було предметом перегляду;
3) скасувати судові рішення у справі та ухвалити нове судове рішення;
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і скерувати справу для продовження розгляду до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.
 
Відхилено   "Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
    -159- Шпенов Д.Ю.
статтю 111-25 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу.
У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.
У разі якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.
У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктами 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована." .
 
Відхилено    
    -160- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-25 "Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви" викласти в такій редакції:
"Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу.
Під час розгляду заяви з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу Верховний Суд України приймає рішення:
1) про скасування рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд до того ж суду;
2) про скасування рішення суду касаційної інстанції та залишення в силі помилково скасованого рішення суду апеляційної інстанції;
3) про скасування рішень судів апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції;
4) про скасування рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції;
5) про скасування судових рішень нижчестоящих судів та закриття провадження у справі з мотивів того, що справа не належить до розгляду в порядку господарського судочинства.
Постанова Верховного суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального або процесуального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.
У разі якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд скасовує оскаржувані рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до одного із нижчестоящих судів.
Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою"
 
Відхилено    
    -161- Денисенко В.І.
2. У статті 111-25 Господарського процесуального кодексу України, передбаченою проектом Закону:
у підпункті "а" пункту 1 частини першої слова "відповідного" та "першої, апеляційної чи" виключити;
в пункті 2 частини другої слова "який ухвалив оскаржуване судове рішення" замінити словами "касаційної інстанції".
 
Відхилено    
140. Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 111-16 цього Кодексу.
 
   Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 111-16 цього Кодексу.
 
141. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд має право:
 
-162- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
В частині другій статті 111-25 цифру "3" замінити цифрою "4".
 
Відхилено   За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд має право:
 
    -163- Власенко С.В.
Статтю 111-25 викласти в такій редакції: "За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд має право:
1) в разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення або
б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
2) в разі порушення судом (судами) норми процесуального права скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої чи апеляційної інстанції".
 
Відхилено    
142. 1) в разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):
 
-164- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 1 частини другої статті 111-25 викласти в такій редакції:
"1) в разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі (крім випадків порушення правил підвідомчості або підсудності)".
 
Відхилено   1) в разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):
 
143. а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції або
 
   а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції або
 
144. б) скасувати судове рішення повністю або частково і припинити провадження у справі повністю або в певній частині;
 
   б) скасувати судове рішення повністю або частково і припинити провадження у справі повністю або в певній частині;
 
145. 2) в разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 
   2) в разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 
146. а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення або
 
   а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення або
 
147. б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
   б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
148. За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд має право:
 
-165- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 111-25 цифру "4" замінити цифрою "5".
 
Відхилено   За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суд має право:
 
149. 1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 
   1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 
150. 2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
   2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
151. 3) скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
   3) скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
152. Суд не має права передавати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені у підпункті "а" пункту 1 частини другої та пункті 2 частини третьої цієї статті.
 
   Суд не має права передавати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені у підпункті "а" пункту 1 частини другої та пункті 2 частини третьої цієї статті.
 
153. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
-166- Сироїд О.І.
Статтю 111-25 ГПК (в редакції підпункту 5 пункту 2 розділу І) після частини четвертої доповнити частиною такого змісту:
"У виняткових випадках, коли ухвалення нового судового рішення або зміна судового рішення є неможливими без дослідження доказів та встановлення обставин у справі, Верховний Суд України може досліджувати докази та встановлювати обставини у справі".
 
Відхилено   У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
    -167- Шкрум А.І.
У статті 111-25 частину п’яту викласти у такій редакції:
У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована та суть вмотивованого наукового висновку з цього питання.
Якщо під час розгляду справи Верховний Суд України застосовує норму права інакше, ніж це передбачено висновком про застосування норми права щодо спірних правовідносин, який міститься у раніше ухваленій постанові Верховного Суду України, така постанова Верховного Суду України має містити мотиви іншого застосування норми права.
 
Відхилено    
    -168- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 5 ст. 111-25 ГПК України після слів "була неоднаково застосована" доповнити словами та реченням другим наступного змісту "та суть наукового висновку з цього питання. Якщо під час розгляду справи Верховний Суд України застосовує норму права інакше, ніж це передбачає висновок про застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин, який міститься у раніше ухваленій постанові Верховного Суду України, постанова Верховного Суду України має містити мотиви інакшого застосування норми права".
 
Відхилено    
    -169- Власенко С.В.
У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктами 1 - 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено    
    -170- Кривенко В.М.
1) Статтю 111-25 доповнити новою частиною наступного змісту: "Верховний Суд України передає справу на новий розгляд на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті у виняткових випадках, коли Верховний Суд України не може усунути порушення Україною міжнародних зобов'язань. Рішення про направлення справи на новий розгляд має бути вмотивованим".
 
Відхилено    
154. Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 
-171- Сотник О.С.
Внести зміни у підпункт 5 пункту 2 розділу І, виклавши статті 111-25,111-26, 111-28 у такій редакції:
Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно.
Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права.
 
Відхилено   Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 
    -172- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Статтю 111-26 "Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви" викласти у такій редакції:
"Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або судове рішення, що переглядається, є законним.
Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою"
 
Відхилено    
155. Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно.
 
   Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно.
 
156. Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
 
   Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
 
157. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу у зв'язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права";
 
-173- Власенко С.В.
Статтю 111-26 викласти в такій редакції: "У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено   У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу у зв'язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права";
 
158. "Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
-174- Сотник О.С.
Внести зміни у підпункт 5 пункту 2 розділу І, виклавши статті 111-25, 111-26, 111-28 у такій редакції:
Стаття 111-28. Обов'язковість постанов Верховного Суду України
Висновки щодо застосування принципів та норм права, викладені у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для застосування судами загальної юрисдикції та суб'єктами владних повноважень у відповідних правовідносинах. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи.
Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.
Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття."
 
Відхилено   "Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
159. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.
 
-175- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Частину 1 статті 111-28 "Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України" викласти у такій редакції:
"Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України".
 
Відхилено   Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
 
    -176- Власенко С.В.
Статтю 111-28 викласти в такій редакції: "Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися судами всіх юрисдикцій при застосуванні таких норм права.
 
Відхилено    
160. Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
161. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
-177- Сотник О.С.
Додати статті 111-29 – 111-36, які викласти у такій редакції:
"Стаття 111-29. Ініціювання розгляду питання про належну юрисдикцію
Господарський суд може ініціювати питання про належну юрисдикцію для розгляду справи перед Верховним Судом України у випадку, визначеному статтею 12-2 цього Кодексу, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Верховного Суду України.
Стаття 111-30. Підготовка до розгляду питання про належну юрисдикцію
Ухвала господарського суду разом із матеріалами, що надійшли до Верховного Суду України, реєструються в день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну юрисдикцію:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Верховний Суд України;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення юрисдикції, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 111-31. Розгляд питання про належну юрисдикцію
Верховний Суд України розглядає питання про належну юрисдикцію на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у судовому процесі.
Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від його складу, визначеного законом.
Строк розгляду Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження матеріалів.
Стаття 111-32. Постанова Верховного Суду України про визначення належної юрисдикції
За результатами розгляду питання про належну юрисдикцію Верховний Суд України приймає постанову, в якій визначає належну юрисдикцію та вид судочинства для розгляду справи і не пізніше наступного дня скеровує відповідні матеріали до відповідного суду для прийняття до свого провадження. У разі скерування справи до суду, який відмовив у відкритті провадження або припинив провадження у справі, Верховний Суд України одночасно скасовує відповідну ухвалу.
Постанова Верховного Суду України має бути вмотивованою. Висновок Верховного Суду України щодо визначення належної юрисдикції є обов'язковим для судів загальної юрисдикції у цій справі, а також в аналогічних справах.
Постанову Верховного Суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.
Глава 2. Визначення належної підсудності справи
Стаття 111-33. Ініціювання розгляду питання про належну підсудність справи
Господарський суд може ініціювати питання про належну підсудність справи перед Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у випадку, визначеному частиною другою статті 17 цього Кодексу, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Стаття 111-34. Підготовка до розгляду питання про належну підсудність справи
Ухвала господарського суду разом із матеріалами, що надійшли до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, реєструються у день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну підсудність справи:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення підсудності справи, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 111-35. Розгляд питання про належну підсудність справи
Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає питання про належну підсудність справи у складі колегії з п'яти суддів на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у судовому процесі.
Строк розгляду питання Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ не може перевищувати двадцяти днів з дня надходження відповідних матеріалів.
Стаття 111-36. Постанова Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про належну підсудність справи
За результатами розгляду питання про належну підсудність справи Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ приймає постанову, у якій визначає належну підсудність справи та скеровує відповідні матеріали справи до суду для прийняття до свого провадження.
Постанова Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ має бути вмотивованою. Висновок Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо визначення належної підсудності справи є обов'язковим для господарських судів у цій справі, а також в аналогічних справах.
Постанову Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ має бути опубліковано на офіційному веб-сайті цього суду не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.";
 
Відхилено   Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
    -178- Сотник О.С.
У частині першій статті 116 після слів "цінним листом" добавити такі слова "або електронною поштою відповідно до статті 2-1 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -179- Сотник О.С.
Статтю 122-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником, або в електронній формі згідно зі статтею 2-1 цього Кодексу.
У заяві мають бути зазначені:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) особи, яка подає заяву, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження, офіційна електронна адреса за наявності;
3) прізвища, ім'я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, офіційна електронна адреса за наявності;
4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;
9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви."
 
Відхилено    
    -180- Сотник О.С.
Статтю 122-8 викласти у такій редакції:
"Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником, або в електронній формі згідно зі статтею 2-1 цього Кодексу.
У заяві про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий документ;
3) прізвища, ім'я та по батькові (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження, офіційна електронна адреса за наявності;
4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
6) вимога заявника про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.";
 
Відхилено    
    -181- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
В частині 3 статті 11128 "Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України" слова "підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття" замінити на "з підстав, передбачених статтею 11116 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття"
 
Відхилено    
    -182- Соболєв С.В.
Голуб В.В.
Доповнити розділ статтею 11129 "Особливості повторного розгляду справи судом касаційної інстанції після її перегляду Верховним Судом України" у такій редакції:
"1. Суд касаційної інстанції після скасування його рішення Верховним Судом України з направленням справи на новий розгляд зобов’язаний винести рішення із врахуванням висновків про правильне застосування норм матеріального або процесуального права, викладених у Постанові.
2. У випадку скасування рішення суду касаційної інстанції з мотивів, та у порядку, передбачених пунктами 1, 2 частини п’ятої статті 11121 цього Кодексу суд касаційної інстанції застосовує правову позицію, викладену в у рішенні Верховного Суду України або вмотивовано обґрунтовує неможливість її застосування через відмінність у правові природі правовідносин між даною справою та справою, з приводу якого наявна правова позицію Верховного Суду України
 
Відхилено    
    -183- Власенко С.В.
Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття".
 
Відхилено    
162. 3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40 – 41, 42, ст. 492 із наступними змінами):
 
-184- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 6 – частини 8, 9 статті 6 ЦПК викласти в такій редакції:
"8. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, використовувати портативні аудіотехнічні засоби, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників цивільного процесу або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.
9. Рішення суду проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду відповідної справи. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал."
 
Відхилено   3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40 – 41, 42, ст. 492 із наступними змінами):
 
    -185- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 7 – доповнити ЦПК статтею 11-1 такого змісту:
"Стаття 11-1. Електронний документообіг та автоматизований розподіл судових справ
1. В усіх випадках подання або надсилання процесуального документа учасником процесу або іншою особою, надсилання повісток, копій судових рішень такі документи направляються в письмовій формі або в електронній формі електронною поштою. Суд та інші особи повинні використовувати для цього офіційні електронні адреси.
Офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому ідентифікатором для юридичних осіб є ідентифікаційний код юридичної особи, філії, представництва, для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків. Доменним іменем є ім'я у домені mаіl.gоv.uа. Офіційна електронна адреса прирівнюється до адреси місцезнаходження чи місця проживання і може використовуватися суб’єктами електронного документообігу для здійснення офіційного листування між ними відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" без необхідності застосування електронного цифрового підпису.
Положення про офіційну електронну адресу затверджує Міністерство юстиції України.
2. Порядок здійснення обігу електронних документів між судом та учасниками судового процесу визначається положенням, яке затверджує Державна судова адміністрацією України.
3. Розподіл судових справ між суддями, визначення судді-доповідача, головуючого судді, формування колегії суддів здійснюється через автоматизовану систему відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"."
 
Відхилено    
    -186- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 8 - доповнити ЦПК статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Передання справи до суду іншої юрисдикції
1. Якщо справа не належить до цивільної юрисдикції, суд передає заяву чи справу за встановленою юрисдикцією не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви, а в разі виявлення цього після відкриття провадження – з дня постановлення ухвали про закриття провадження і передання справи.
2. Якщо справа не належить до цивільної юрисдикції щодо частини вимог, суд передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
3. У разі, коли в процесі розгляду справи її було віднесено до юрисдикції інших судів, її розглядає і вирішує той суд, який відкрив провадження, з додержанням правил юрисдикції, за правилами цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом."
 
Відхилено    
    -187- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 9 - доповнити ЦПК статтею 15-2 такого змісту:
"Стаття 15-2. Передання справи для визначення належної юрисдикції
Якщо суд, якому передано заяву або справу із суду іншої юрисдикції, встановить, що справа не належить до цивільної юрисдикції, то він вмотивованою ухвалою передає її разом із усіма матеріалами до Верховного Суду України для визначення належної юрисдикції. Верховний Суд України вирішує це питання відповідно до статей 360-8 – 360-11 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -188- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 10 – в статті 19 ЦПК після слів "суддя, не згодний з рішенням, може" доповнити словами "протягом п’яти днів після складення повного рішення"
 
Відхилено    
    -189- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 11 - частини 2, 3 статті 24 ЦПК викласти в такій редакції:
"2. Питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішує суд, який розглядає справу.
3. Питання про відвід (самовідвід) розглядає і вирішує інший суддя цього суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду."
 
Відхилено    
    -190- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 12 – в частині 5 статті 74 ЦПК після слів "Судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі" доповнити словами "або надсилається електронною поштою відповідно до статті 11-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -191- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 1 ЦПК, виклавши її в такій редакції:
"1. Завданням цивільного судочинства є правильний і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ – спорів про право, інших вимог і правових питань цивільної юрисдикції з метою усунення правового конфлікту, зумовленого порушенням цивільної процесуальної діяльності, та здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів суб’єктів матеріальних правовідносин.
2. Для реалізації мети цивільного судочинства суд зобов’язаний вжити всіх необхідних і достатніх заходів щодо встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та застосувати ефективний спосіб захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу або вжити інших дієвих заходів відповідно до закону та інтересів сторін, спрямованих на вирішення заявлених вимог".
 
Відхилено    
    -192- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 4 ЦПК, доповнивши її частиною другою такого змісту:
"2. Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що спосіб захисту порушеного права або інші примусові заходи, які просить суд застосувати заявник, не відповідають характеру спірних правовідносин сторін та/або виявляться неефективними та не призведуть до усунення правового конфлікту, суд зобов’язаний обговорити це питання у судовому засіданні та застосувати такий спосіб захисту, який є адекватним змісту порушеного права, характеру порушення та наслідкам, які це порушення потягло за собою, або ж інші заходи, що здатні ліквідувати несприятливі наслідки та ефективно вирішити заявлені вимоги".
 
Відхилено    
    -193- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 6 ЦПК:
Частини 8 та 9 викласти в такій редакції:
"8. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, використовувати портативні аудіотехнічні засоби, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників цивільного процесу або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.
9. Рішення суду проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду відповідної справи. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал".
 
Відхилено    
    -194- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 10 ЦПК:
Частину другу доповнити другим реченням такого змісту:
"Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи".
Частину четверту доповнити другим реченням такого змісту:
"Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає з огляду на характер спору для ухвалення законного і обґрунтованого рішення".
 
Відхилено    
    -195- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 11 ЦПК:
частину першу доповнити другим реченням такого змісту:
"Суд виходить за межі заявлених вимог і поданих доказів тільки в разі, якщо це необхідно для розв’язання спору та повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять".
 
Відхилено    
    -196- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Кодекс статтею 1-1 такого змісту:
Стаття 15-1. Передання справи до суду іншої юрисдикції
1. Якщо справа не належить до цивільної юрисдикції, суд передає заяву чи справу за встановленою юрисдикцією не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви, а в разі виявлення цього після відкриття провадження – з дня постановлення ухвали про закриття провадження і передання справи. Ухвала суду про передання заяви чи справи за встановленою юрисдикцією або ухвала суду про закриття провадження і передання справи за встановленою юрисдикцією набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
2. Якщо справа не належить до цивільної юрисдикції щодо частини вимог, суд передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
3. Заява чи справа, яка надійшла до суду в порядку, передбаченому частинами першою або другою цієї статті, має бути прийняття цим судом до провадження і розглянута за правилами виду судочинства, визначеному ухвалою іншого суду про передання справи за встановленою юрисдикцією.
4. Спори про підвідомчість не допускаються.
5. Передання заяви чи справи за встановленою юрисдикцією здійснюється лише під час провадження в суді першої інстанції.
6. У разі коли в процесі розгляду справи було прийнято закон, яким розгляд справи віднесено до юрисдикції інших судів, цю справу розглядає і вирішує той суд, який відкрив провадження, з додержанням правил юрисдикції, за правилами цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
7. Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підвідомчості, якщо справу було розглянуто судом, до якого вона надійшла з іншого суду на підставі ухвали про передання заяви чи справи за встановленою юрисдикцією".
 
Відхилено    
    -197- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 19 ЦПК:
перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
"Суддя, не згодний з рішенням, може протягом п’яти днів після складення повного рішення письмово викласти свою окрему думку".
 
Відхилено    
    -198- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 24 ЦПК:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішує суд, який розглядає справу".
Доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Питання про відвід (самовідвід) розглядає і вирішує інший суддя цього суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду".
 
Відхилено    
    -199- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 60 ЦПК:
частину другу доповнити другим реченням такого змісту:
"При цьому суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи".
 
Відхилено    
163. 1) частину п'яту статті 88 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "чи Верховний Суд України";
 
-200- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 13 – в пункті 2 частини 2 статті 98 ЦПК після слів "ім'я (найменування) заявника та боржника, а також ім'я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження" доповнити словами "офіційні електронні адреси заявника та боржника за наявності".
 
Відхилено   1) частину п'яту статті 88 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "чи Верховний Суд України";
Пункт 5 статті 88 викласти в такій редакції:
"Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат".
 
    -201- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 14 - частину 1 статті 104 ЦПК після слів "Після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням" доповнити словами "або в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -202- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 15 – частину 2 статті 105 ЦПК після слів "Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу".
11. Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 16 - в пункт 2 частини 3 статті 105 ЦПК після слів "ім'я (найменування) стягувача та боржника, а також ім'я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження" доповнити словами "а також офіційні електронні адреси (за наявності)".
 
Відхилено    
    -203- Сотник О.С.
Доповнити пункт 2 проекту підпунктом 17 - статтю 116 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передання справи за місцем його проживання (перебування);
2) під час вирішення питання щодо відкриття провадження або після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа підсудна іншому суду;
3) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
4) реорганізовано суд, який розглядав справу.
Якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, її розглядає і вирішує той суд, який відкрив у ній провадження з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
2. У випадках, встановлених пунктами 3 і 4 частини першої цієї статті, справа передається до суду, найбільш територіально наближеного до цього суду.
3. Питання про передання справи (а до відкриття провадження – позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) суд вирішує ухвалою, крім випадку, встановленого пунктом 4 частини першої цієї статті.
4. Якщо справа не підсудна цьому суду щодо частини вимог, то він передає за підсудністю засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
5. Справу, передану з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядає суд, до якого її надіслано.
6. Якщо суд, якому передано заяву або справу, встановить, що справа не належить до його підсудності, то він вмотивованою ухвалою передає її разом з усіма матеріалами до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення належної підсудності справи. Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує це питання відповідно до статей 360-12 – 360-15 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -204- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 18 – в частині 1 статті 119 ЦПК після слів "Позовна заява подається в письмовій формі" додати слова "або в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу"."
 
Відхилено    
    -205- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 19 - пункт 2 частини 2 статті 119 ЦПК після слів "ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі" доповнити словами "офіційні електронні адреси (за наявності)".
 
Відхилено    
    -206- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 20 – абзац 3 частини 3 статті 122 ЦПК після слів "Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд" доповнити словами "передає заяву до іншого суду за належною підсудністю".
 
Відхилено    
    -207- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 21 - доповнити статтю 122 ЦПК після частини 7 частинами 8, 9:
"8. У разі відмови у відкритті провадження у справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини другої цієї статті, суд відповідно до статті 15-1 цього Кодексу передає заяву і додані до неї матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали.
Якщо суд відмовляє у відкритті провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
9. У разі непідсудності справи цьому суду суд відповідно до статті 116 цього Кодексу передає своєю ухвалою позовну заяву разом із доданими до неї матеріалами. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали."
 
Відхилено    
    -208- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 21 - частину 2 статті 206 викласти у такій редакції:
"2. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього Кодексу, суд відповідно до статті 15-1 цього Кодексу передає її матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження."
 
Відхилено    
    -209- Шкрум А.І.
У статті 6 пункти 8 та 9 викласти у такій редакції:
8. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, використовувати портативні аудіотехнічні засоби, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників цивільного процесу або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.
9. Рішення суду проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду відповідної справи. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал.
………"
 
Відхилено    
    -210- Денисенко В.І.
Доповнити –
1) у частині третій статті 111 слова "колегії суддів" замінити словами "персонального складу колегії суддів".
 
Відхилено    
    -211- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 96 ЦПК:
Доповнити частину першу пунктом 6 такого змісту:
"6) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за правочином, учиненим у письмовій формі".
 
Відхилено    
    -212- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 116 ЦПК, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 116. Передання справи за підсудністю з одного суду до іншого
1. Суд передає справу на розгляд іншого суду, якщо:
1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передання справи за місцем його проживання (перебування);
2) під час вирішення питання щодо відкриття провадження або після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа підсудна іншому суду;
3) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
4) реорганізовано суд, який розглядав справу.
Якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, її розглядає і вирішує той суд, який відкрив у ній провадження з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
2. У випадках, встановлених пунктами 3 і 4 частини першої цієї статті, справу має бути передано до суду, найбільш територіально наближеного до цього суду.
3. Питання про передання справи (а до відкриття провадження – позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) суд вирішує ухвалою, крім випадку, встановленого пунктом 4 частини першої цієї статті.
4. Ухвала суду про передання справи (позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) за підсудністю набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
5. Якщо справа не підсудна цьому суду щодо частини вимог, то він передає за підсудністю засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
6. Справу, передану з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядає суд, до якого її надіслано. Спори про підсудність не допускаються.
7. Передання справи за підсудністю здійснюється лише під час провадження в суді першої інстанції.
8. Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підсудності, якщо справу було розглянуто судом, до якого вона надійшла з іншого суду на підставі ухвали про передання справи за підсудністю".
 
Відхилено    
    -213- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 121 ЦПК:
пункт 3 частини третьої виключити.
 
Відхилено    
    -214- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 122 ЦПК:
Абзац 3 частини третьої викласти в такій редакції:
"Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд передає заяву до іншого суду за належною підсудністю".
Частину шосту доповнити словами "крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції".
Доповнити статтю частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
"8. У разі відмови у відкритті провадження у справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини другої цієї статті, суд відповідно до статті 15-1 цього Кодексу передає заяву і додані до неї матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали.
Якщо суд відмовляє у відкритті провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
9. У разі непідсудності справи цьому суду суд відповідно до статті 116 цього Кодексу передає своєю ухвалою позовну заяву разом із доданими до неї матеріалами. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали".
 
Відхилено    
    -215- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 206 ЦПК:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього Кодексу, суд відповідно до статті 15-1 цього Кодексу передає її матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження.
Не допускається під час апеляційного чи касаційного розгляду або перегляду справи Верховним Судом України закриття провадження у справі з мотивів підвідомчості справи суду іншої юрисдикції".
 
Відхилено    
    -216- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 211 ЦПК:
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"3. Судді вищестоящих судів, які переглядають справу в апеляційному чи касаційному порядку або при перегляді справи Верховним Судом України, зобов’язані реагувати окремими ухвалами та повідомляти (із долученням копій відповідних процесуальних документів) Вищу кваліфікаційну комісію суддів України або Вищу раду юстиції про виявлені під час перегляду ними справ порушення, допущені суддею (суддями) суду нижчої інстанції, за які суддю згідно із законом може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження".
 
Відхилено    
    -217- Власенко С.В.
Пункт 5 статті 88 викласти в такій редакції: "Якщо суд апеляційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат".
 
Враховано    
164. 2) частину другу статті 214 викласти в такій редакції:
 
-218- Сотник О.С.
Внести зміни до підпункту 2 пункту 3 проекту - частину 2 статті 214 ЦПК викласти в такій редакції:
"2. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 355 цього Кодексу.
Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи.".
 
Враховано частково .  2) частину другу статті 214 викласти в такій редакції:
 
    -219- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 214 викласти в такій редакції:
"2. Обираючи при прийнятті рішення правову норму до спірних правовідносин, суд зобов’язаний застосувати висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу. Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Відхилено    
    -220- Денисенко В.І.
2) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Склад суду
1. Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду.
2. У випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.
У разі якщо справу у суді першої інстанції призначено до розгляду суддею одноособово, сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегією у складі трьох або п’яти суддів за умови сплати відповідно подвійної або трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання позовної заяви в даній справі.
3. Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у складі трьох суддів, головуючий з числа яких визначається в установленому законом порядку.
Сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегією у складі п’яти або семи суддів за умови сплати відповідно подвійної або трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання апеляційної скарги в даній справі.
4. Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі не менше трьох суддів.
Сторона або третя особа до початку розгляду справи по суті може звернутися з заявою про розгляд справи колегією у складі п’яти або семи суддів за умови сплати відповідно подвійної або трикратної ставки судового збору, який підлягає сплаті за подання касаційної скарги в даній справі.
5. Цивільні справи у Верховному Суді України розглядаються колегіально.
6 Суддя чи персональний склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. Не допускається утворення постійних колегій для розгляду справ".
 
Відхилено    
    -221- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 5 частини першої статті 214 викласти в такій редакції:
"5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити та який спосіб захисту буде адекватним змісту порушеного права, характеру порушення та наслідкам, які це порушення потягло за собою, або які інші заходи необхідно застосувати, що здатні ліквідувати несприятливі наслідки та ефективно вирішити заявлені вимоги;".
 
Відхилено    
    -222- Логвинський Г.В.
в частині другій статті 214 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "в паперовій або електронній формі"
 
Відхилено    
165. "При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу.
 
-223- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У ч. 2 ст. 214 ЦПК України після слів "норми до спірних правовідносин, суд" слово "враховує" замінити словами "зобов’язаний врахувати".
 
Відхилено   "При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.
 
    -224- Денисенко В.І.
3) у статті 84:
а) у частині першій слова "адвоката або іншого фахівця в галузі права" виключити;
б)у частині другій після слів "Граничний розмір" доповнити словами "та умови".
 
Відхилено    
    -225- Власенко С.В.
Статтю 214 викласти в такій редакції: "При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу".
 
Відхилено    
166. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
-226- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 22 – викласти статтю 222 ЦПК у такій редакції:
"Стаття 222. Вручення судового рішення особам, які брали участь у справі
1. Суд одразу після проголошення рішення (або його вступної та резолютивної частин) чи ухвали на вимогу особи, яка бере участь у справі, вручає під розписку копію відповідного рішення або ухвали.
У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення суд надсилає особам, які беруть участь у справі, повний текст рішення протягом двох днів з дня його складання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою відповідно до статті 11-1 цього Кодексу.
За зверненням осіб, які беруть участь у справі, повне рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
2. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою відповідно до статті 11-1 цього Кодексу. За їхнім зверненням судове рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
3. Судове рішення вважається врученим, якщо його:
1) вручено особі безпосередньо в суді під розписку;
2) доставлено за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
3) доставлено за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, або офіційною електронною адресою, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси;
4) повернуто як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою, повідомленою цією особою суду;
5) повернуто як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою чи перебування особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
Якщо копію рішення вручено представникові, то вважається, що її вручено й особі, яку він представляє.
4. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею.
5. Копії судових рішень можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством."
 
Відхилено   Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
3) Частину 2 статті 354 викласти в такій редакції:
"2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною";
 
    -227- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 23 - частину 1 статті 229 ЦПК після слів "Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -228- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 24 - пункт 2 частини 2 статті 229 ЦПК після слів "ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку" доповнити словами "офіційні електронні адреси (за наявності)".
 
Відхилено    
    -229- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 25 – частину 4 статті 231 ЦПК після слів "У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися" доповнити словами "з дня вручення особі копії".
 
Відхилено    
    -230- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 26 - пункт 4 частини 1 статті 293 ЦПК після слів "відмови у відкритті провадження у справі" доповнити словами " (крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції)".
 
Відхилено    
    -231- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 27 – пункт 6 частини 1 статті 293 ЦПК виключити.
 
Відхилено    
    -232- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 27, пункт 14 частини 1 статті 293 після слів "закриття провадження у справі" доповнити словами " (крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції);".
 
Відхилено    
    -233- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 28 - статтю 294 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 209 цього Кодексу апеляційна скарга подається протягом двадцяти днів з дня вручення копії повного рішення.
2. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти днів з дня вручення копії ухвали."
 
Відхилено    
    -234- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 29 - частину 1 статті 295 ЦПК після слів "Апеляційна скарга подається у письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -235- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 30 - пункти 2, 3 частини 2 статті 295 ЦПК викласти у такій редакції:
"2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження, офіційна електронна адреса (за наявності);
3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження офіційна електронна адреса (за наявності);".
 
Відхилено    
    -236- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 30, -статтю 304-1 виключити.
 
Відхилено    
    -237- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 31 - доповнити статтю 309 ЦПК після частини 3 частиною 4 наступного змісту:
"4. Розгляд справи з порушенням правил про цивільну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення, якщо особа, яка брала участь у справі і його оскаржує, не посилалася на ці обставини в суді першої інстанції.".
 
Відхилено    
    -238- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 32 - частину 1 статті 325 ЦПК викласти в такій редакції:
"1. Касаційну скаргу можна подати протягом одного місяця з дня:
1) проголошення рішення або ухвали апеляційного суду;
2) вручення особі рішення або ухвали в разі відсутності особи під час їх проголошення апеляційним судом;
3) вручення особі рішення в разі, якщо апеляційний суд відклав його складення в повному обсязі.".
 
Відхилено    
    -239- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 33 - частину 1 статті 326 ЦПК після слів "Касаційна скарга подається у письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -240- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 34 – пункти 2, 3 частини 2 статті 326 ЦПК викласти в такій редакції:
"2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження, офіційна електронна адреса (за наявності);
3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження, офіційна електронна адреса (за наявності);".
 
Відхилено    
    -241- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 35 - пункт 5 частини 4 статті 328 ЦПК виключити.
 
Відхилено    
    -242- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 36 - частину 5, 6 статті 328 ЦПК викласти в такій редакції:
"5. Якщо суддя-доповідач встановить, що викладені в касаційній скарзі доводи, а також додані до неї матеріали не дають підстав ставити під сумнів законність оскаржених судових рішень, тоді він передає питання щодо відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи на розгляд колегії у складі трьох суддів, до якої входить суддя-доповідач.
Розгляд проводиться без повідомлення і виклику осіб, які беруть участь у справі.
Ухвала про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи вважається постановленою, якщо її одноголосно підтримали усі судді з колегії. Ухвала повинна бути вмотивованою.
6. Копія ухвали про повернення касаційної скарги, про відмову у відкритті касаційного провадження або про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції.".
 
Відхилено    
    -243- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 37 - статтю 341 ЦПК після частини 1 доповнити частиною 2 такого змісту:
"2. Розгляд справи з порушенням правил про цивільну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення, якщо особа, яка брала участь у справі і його оскаржує, не посилалася на ці обставини в судах першої і апеляційної інстанцій.".
 
Відхилено    
    -244- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 38 – частини 1, 2 статті 354 ЦПК викласти в такій редакції:
"1. Сторони та інші особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.
Заяву про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, має право подати особа, на користь якої ухвалила рішення міжнародна установа, компетенція якої визнана Україною.".
 
Відхилено    
    -245- Денисенко В.І.
4) Статтю 3301доповнити частиною другою наступного змісту:
"2. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на тридцять днів".
 
Відхилено    
    -246- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 215 ЦПК:
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"2. При задоволенні позову суд має в резолютивній частині вказати такий спосіб захисту, який є адекватним змісту порушеного права, характеру порушення та наслідкам, які це порушення потягло за собою, або ж вказати інші заходи, що здатні ліквідувати несприятливі наслідки та ефективно вирішити заявлені вимоги."
 
Відхилено    
    -247- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 222 ЦПК, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 222. Вручення судового рішення особам, які брали участь у справі
1. Суд одразу після проголошення рішення (або його вступної та резолютивної частин) чи ухвали на вимогу особи, яка бере участь у справі, вручає під розписку копію відповідного рішення або ухвали.
У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення суд надсилає особам, які беруть участь у справі, повний текст рішення протягом двох днів з дня його складання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою.
За зверненням осіб, які беруть участь у справі, повне рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
2. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою. За їхнім зверненням судове рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
3. Судове рішення вважається врученим, якщо його:
1) вручено особі безпосередньо в суді під розписку;
2) доставлено за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
3) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси, або доставлене за повідомленою особою електронною адресою;
4) повернуто як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою, повідомленою цією особою суду;
5) повернуто як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою чи перебування особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
Якщо копію рішення вручено представникові, то вважається, що її вручено й особі, яку він представляє.
4. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею.
5. Копії судових рішень можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством".
 
Відхилено    
    -248- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 231 ЦПК:
у другому реченні частини четвертої слова "з дати постановлення ухвали" замінити словами "з дня вручення особі копії ухвали".
 
Відхилено    
    -249- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 293 ЦПК:
пункт 1 частини першої доповнити словами " (крім випадку передання заяви чи справи до суду належної юрисдикції);"
пункти 5 та 6 частини першої виключити;
пункт 14 частини першої доповнити словами " (крім випадку передання заяви чи справи до суду належної юрисдикції);".
 
Відхилено    
    -250- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 294 ЦПК, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 209 цього Кодексу апеляційна скарга подається протягом двадцяти днів з дня вручення копії повного рішення.
2. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти днів з дня вручення копії ухвали".
 
Відхилено    
    -251- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 304-1 виключити.
 
Відхилено    
    -252- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 309 ЦПК:
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"4. Розгляд справи з порушенням правил про цивільну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення".
 
Відхилено    
    -253- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 310 ЦПК:
доповнити частину першу абзацом другим такого змісту:
"Не допускається під час апеляційного розгляду скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі з мотивів підвідомчості справи суду іншої юрисдикції".
 
Відхилено    
    -254- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 325 ЦПК:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Касаційну скаргу можна подати протягом одного місяця з дня:
1) проголошення рішення або ухвали апеляційного суду;
2) вручення особі рішення або ухвали в разі відсутності особи під час їх проголошення апеляційним судом;
3) вручення особі рішення в разі, якщо апеляційний суд відклав його складення в повному обсязі".
 
Відхилено    
    -255- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 328 ЦПК:
пункт 5 частини четвертої виключити;
частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
"5. Якщо суддя-доповідач встановить, що викладені в касаційній скарзі доводи, а також додані до неї матеріали не дають підстав ставити під сумнів законність оскаржених судових рішень, тоді він передає питання щодо відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи на розгляд колегії у складі трьох суддів, до якої входить суддя-доповідач.
Розгляд проводиться без повідомлення і виклику осіб, які беруть участь у справі.
Ухвала про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи вважається постановленою, якщо її одноголосно підтримали усі судді з колегії. Ухвала повинна бути вмотивованою.
6. Копія ухвали про повернення касаційної скарги, про відмову у відкритті касаційного провадження або про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції".
 
Відхилено    
    -256- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 341 ЦПК:
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"2. Розгляд справи з порушенням правил про цивільну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення".
 
Відхилено    
    -257- Кривенко В.М.
абзац другий частини другої статті 214 викласти в такій редакції:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів, зокрема, у випадку, якщо застосування таких правових позицій у конкретний справі буде призводити до очевидної несправедливості судового рішення.".
 
Відхилено    
167. 3) статті 355 – 360-2, 360-4, 360-5, 360-7 викласти відповідно в такій редакції:
 
-258- Алєксєєв С.О.
У частині першій статті 360-7 друге речення викласти в такій редакції:
"Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Враховано частково в частині першій статті 360-7.  4) статті 355 – 360-4, 360-5, 360-7 викласти відповідно в такій редакції:
 
    -259- Денисенко В.І.
5) частину першу статті 335 викласти в такій редакції:
"1. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права.
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі наявних у справі та додатково поданих доказів, повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої та апеляційної інстанцій з причин, що не залежали від нього.
При дослідженні доказів касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із призначенням та проведенням судової експертизи".
 
Відхилено    
168. "Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
 
-260- Сотник О.С.
В підпункті 3 пункту 3 проекту змінити статтю 355 ЦПК, виклавши у такій редакції:
"Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:
1) неоднакове застосування, у тому числі незастосування однієї і тієї ж норми матеріального та (або) процесуального права в подібних правовідносинах судами (судом) касаційної інстанції;
2) встановлення міжнародною установою, компетенція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національних судів;
3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції ї позиції Верховного Суду України щодо застосування норми матеріального та/або процесуального права в подібних правовідносинах, викладеній у постанові, винесені на підставі пунктів 1 та/або 2 цієї частини".
 
Відхилено   "Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
 
    -261- Власенко С.В.
Назву та текст статті 355 викласти в такій редакції:" Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України"
 
Відхилено    
    -262- Кривенко В.М.
статтю 355 викласти у наступній редакції:
"Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з підстав:
1)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
2)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ;
3)встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національного суду;
4)невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права та/або висновкам Конституційного Суду України, викладених у рішеннях за наслідками
1)офіційного тлумачення Конституції та законів України або розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та/або висновкам про застосування норм Європейської Конвенції з прав людини та основних свобод 1950 року і протоколів до неї, викладених в рішеннях Європейського суду з прав людини.
 
Відхилено    
169. 1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:
 
-263- Власенко С.В.
1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:
1) неправильного застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права;
 
Відхилено   1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:
 
170. 1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
-264- Власенко С.В.
2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
Відхилено   1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
171. 2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ;
 
-265- Шпенов Д.Ю.
у статті 355 пункт 2 виключити.
 
Відхилено   2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ;
 
    -266- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац другий частини першої статті 355 викласти в такій редакції:
"2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі;"
 
Відхилено    
    -267- Власенко С.В.
неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи по суті;
 
Відхилено    
172. 3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом;
 
-268- Власенко С.В.
встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної чи подібної справи судом;
 
Відхилено   3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом;
 
173. 4) невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.
 
-269- Шпенов Д.Ю.
у статті 355 пункт 4 виключити.
 
Відхилено   4) невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.
 
    -270- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину першу статті 355 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України або пленумів вищих спеціалізованих судів, які на момент ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції не втратили чинність".
 
Відхилено    
174. Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
 
-271- Денисенко В.І.
6) у статті 336:
а) пункт 2 частини першої виключити;
б) у пункті 5 частини першої слова "не передаючи справи на новий розгляд" виключити.
 
Відхилено   Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
 
    -272- Власенко С.В.
Назву та текст статті 356 викласти в такій редакції: "Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України
 
Відхилено    
175. 1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
-273- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити – в частині 1 статті 356 ЦПК після слів "Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, передбачених" слова "пунктами 1 і 2" замінити на слова "пунктом 1".
 
Відхилено   1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
    -274- Шкрум А.І.
частину першу статті 356 викласти у такій редакції:
"1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява."
 
Відхилено    
    -275- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 1 ст. 356 ЦПК України слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".
 
Відхилено    
    -276- Власенко С.В.
1. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається протягом одного місяця з дня набрання судовим рішенням апеляційного суду законної сили.
 
Відхилено    
176. 2. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
 
-277- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити – частини 2, 3, 4 статті 356 ЦПК викласти в такій редакції:
"2. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
3. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою-третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження.".
 
Відхилено   2. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
 
    -278- Власенко С.В.
2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше трьох років з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
Відхилено    
177. 3. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
-279- Шпенов Д.Ю.
у статті 356 частину 3 виключити.
 
Відхилено   3. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
    -280- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 3 ст. 356 ЦПК України слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".
 
Відхилено    
    -281- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині третій статті 356 слова і цифри "з підстави, передбаченої пунктом 4" замінити словами і цифрами "з підстав, передбачених пунктами 4 і 5".
 
Відхилено    
    -282- Власенко С.В.
3. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається не пізніше трьох місяців з дня, коли особі стало відомо про набуття рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, статусу остаточного.
 
Відхилено    
178. 4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження.
 
-283- Сироїд О.І.
У частині четвертій статті 356 ЦПК (в редакції підпункту 3 пункту 3 розділу І) після слів "цей строк" доповнити словами: "у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява".
 
Враховано .  4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження.
 
    -284- Власенко С.В.
4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою-третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах трьох років з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження.
 
Відхилено    
179. Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
 
-285- Денисенко В.І.
7) у статті 338:
а) в назві слова "і передачі справи на новий розгляд" замінити словами "і направлення справи для продовження розгляду";
б) частину другу виключити;
в) у частині третій слова "або на новий розгляд" та "і другій" виключити;
г) в частині четвертій слово "рішення" замінити словом "ухвали".
 
Відхилено   Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
 
    -286- Власенко С.В.
Назву статті 357 викласти в такій редакції: "Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України"
 
Відхилено    
180. 1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.
 
-287- Логвинський Г.В.
16)в частині першій статті 357 після слів "в письмовій" доповнити словами "або в електронній";
 
Відхилено   1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.
 
181. 2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
 
-288- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - частину 2 статті 357 ЦПК викласти в такій редакції:
"2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, офіційні електронні адреси, якщо такі є;
3) конкретні судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування, у тому числі , у тому числі незастосування, одних і тих же норм права в подібних правовідносинах, якщо заяву подано на підставі, встановленій пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу;
4) обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених пунктами 2, 3 частини 1 статті 355 цього Кодексу;
5) вимоги особи, яка подає заяву;
6) у разі необхідності – клопотання;
7) перелік матеріалів, які додаються.".
 
Відхилено   2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
 
182. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
183. 2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, від імені якої діє представник, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
-289- Власенко С.В.
Пункт 2 частини 2 статті 357 викласти в такій редакції: "2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
Відхилено   2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
184. 3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 355 цього Кодексу.
 
   3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 355 цього Кодексу.
 
185. 4) вимоги особи, яка подає заяву;
 
   4) вимоги особи, яка подає заяву;
 
186. 5) у разі необхідності – клопотання;
 
   5) у разі необхідності – клопотання;
 
187. 6) перелік матеріалів, які додаються.
 
   6) перелік матеріалів, які додаються.
 
188. 3. Заява підписується представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
 
-290- Шпенов Д.Ю.
частину 3 статті 357 викласти в такій редакції: "Заява підписується особою, яка її подає, представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження."
 
Відхилено   3. Заява підписується особою, яка її подає, чи її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
 
    -291- Власенко С.В.
Пункт 3 частини 2 статті 357 викласти в такій редакції: "3. Заява підписується особою, яка її подає, чи її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження".
 
Враховано    
189. Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
 
-292- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - статтю 358 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України.
До заяви повинні бути додані:
1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу;
4) копія рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.
2. До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, судовий збір не сплачується."
 
Враховано частково .  Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
 
    -293- Денисенко В.І.
пункт 2 частини першої статті 344 виключити.
 
Відхилено    
    -294- Власенко С.В.
Статтю 358 викласти в такій редакції:" Порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України"
 
Відхилено    
190. 1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України.
 
-295- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 1 ст. 358 ЦПК України після слова "подається" додати слово "безпосередньо".
 
Враховано .  1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України.
 
191. До заяви повинні бути додані:
 
-296- Власенко С.В.
До заяви повинні бути додані:
 
Відхилено   До заяви повинні бути додані:
 
192. 1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
   1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
193. 2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
-297- Логвинський Г.В.
пункт 2 частини першої статті 358 доповнити словами " (в паперовій або електронній формі)";
 
Відхилено   2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
194. 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 
-298- Власенко С.В.
3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктами 2 і 3 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 
Відхилено   3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 
195. 4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 
-299- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 358 пункт 4 виключити.
 
Відхилено   4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 
196. 5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу.
 
-300- Шпенов Д.Ю.
статтю 358 доповнити новою частиною та викласти її в такій редакції : ". До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, судовий збір не сплачується."
 
Враховано частково   5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу.
До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
 
    -301- Власенко С.В.
4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу.
Частину першу доповнити пунктом такого змісту: "У якості копій судових рішень до заяви можуть бути додані судові рішення, роздруковані з Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень".
 
Відхилено    
197. Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
 
-302- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - статтю 359 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 359. Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення
1.Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного Суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
4. Заява повертається заявнику, якщо:
1) заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу і заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена у цій же справі з аналогічних підстав.
6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної установи.
7. Результати проведених дій, зазначених у частинах другій-третій і шостій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя – доповідач представляє колегії суддів Верховного Суду України."
 
Відхилено   Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
 
    -303- Денисенко В.І.
у частині третій статті 345 слова "скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд," виключити.
 
Відхилено    
    -304- Власенко С.В.
Назву статті 359 викласти в такій редакції: "Стаття 359. Перевірка Верховним Судом України відповідності заяви вимогам цього Кодексу"
 
Відхилено    
198. 1. Заява про перегляд судового рішення реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
 
   1. Заява про перегляд судового рішення реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
 
199. 2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
-305- Власенко С.В.
Частину другу статті 359 викласти в такій редакції:
"2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. Строк для усунення недоліків визначається днями. Перебіг строку розпочинається з моменту отримання особою відповідної ухвали суду про усунення недоліків".
 
Відхилено   2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
200. 3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
 
   3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
 
201. 4. Заява повертається заявнику, якщо:
 
-306- Власенко С.В.
Частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Заява повертається заявнику, якщо:
1) заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу і заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена у цій же справі з тих самих підстав.
 
Відхилено   4. Заява повертається заявнику, якщо:
 
202. 1) заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу і заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
 
   1) заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу і заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
 
203. 2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
 
   2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
 
204. 3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 
   3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 
205. 4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена у цій же справі з аналогічних підстав.
 
   4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій же справі з аналогічних підстав.
 
206. 5. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були предметом розгляду.
 
   5. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були предметом розгляду.
 
207. 6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
   6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
208. Стаття 360. Допуск справи до провадження
 
-307- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити – статтю 360 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 360. Допуск справи до провадження
1. Питання щодо допуску справи до провадження вирішує Верховний Суд України колегією у складі трьох суддів, які належать до судової палати з цивільних справ. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Питання щодо допуску справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску Верховний Суд України розглядає без виклику осіб, які брали участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви. За результатами розгляду суд постановляє обґрунтовану ухвалу, яку не може бути оскаржено.
3. У разі допуску справи до провадження суд, в якого витребувано матеріали справи, повинен скерувати ці матеріали до Верховного Суду України не пізніше трьох днів після отримання ухвали про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи.
4. У разі відмови в допуску справи до провадження копія ухвали про відмову в допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала."
 
Відхилено   Стаття 360. Допуск справи до провадження
 
    -308- Власенко С.В.
Назву статті 360 викласти в такій редакції: "Стаття 360. Допуск Верховним Судом України справи до провадження"
 
Відхилено    
209. 1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 111 цього Кодексу.
 
   1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 111 цього Кодексу.
 
210. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
211. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
-309- Голубов Д.І.
Друге речення третього абзацу першої частини статті 360 Цивільного процесуального кодексу України викласти у такій редакції: "Провадження відкривається, якщо хоча б двоє суддів зі складу колегії дійшли висновку про необхідність його відкриття.".
 
Відхилено   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
212. 2. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
-310- Власенко С.В.
Частину другу статті 360 викласти в такій редакції:
"2. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків чи закінчення встановленого судом строку на усунення недоліків, включаючи строк на поштовий обіг, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії".
 
Відхилено   2. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
213. 3. Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
 
-311- Власенко С.В.
Частину третю статті 360 викласти в такій редакції:
"3. Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, та без їх виклику".
 
Відхилено   3. Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
 
214. 4. Копія ухвали про відкриття провадження або про відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
-312- Шпенов Д.Ю.
статтю 364-4 викласти в такій редакції:
"Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу.
2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.
3. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.
5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована."
 
Відхилено   4. Копія ухвали про відкриття провадження або про відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
    -313- Власенко С.В.
4. Частину четверту статті 360 викласти в такій редакції: "Копія ухвали про відкриття провадження не пізніше наступного дня після її прийняття надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
Копія ухвали про відмову у допуску справи до провадження не пізніше наступного дня після її прийняття надсилається особі, яка зверталась із відповідною заявою до Верховного Суду України".
 
Відхилено    
215. Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
 
-314- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити – статтю 360-1 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
1. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2. Суддя-доповідач упродовж п'ятнадцяти днів з метою підготовки справи до розгляду Верховним Судом України:
1) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
2) надсилає копії ухвали про допуск заяви про перегляд судового рішення до провадження разом із копіями заяви особам, які беруть участь у справі;
3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
4) визначає порядок розгляду справи в судовому засіданні: або з викликом осіб, які беруть участь у справі, або на основі наявних матеріалів без виклику таких осіб;
5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
3. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.".
 
Відхилено   Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
 
216. 1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
 
   1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
 
217. 1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
   1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
218. 2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 
   2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 
219. 3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 
-315- Голубов Д.І.
У третьому пункті першої частини статті 360-1 Цивільного процесуального кодексу України після слів "стосовно підготовки наукового висновку", доповнити словами " (рекомендаційного характеру)".
 
Відхилено   3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 
    -316- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У п. 3 ч. 1 ст. 360-1 ЦПК України перед словами "звертається до відповідних фахівців" додати слова "у разі необхідності".
 
Відхилено    
220. 4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 
   4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 
221. 5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
   5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
222. 2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
-317- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 2 ст. 3601 ЦПК України після слів "витребуваних матеріалів справи" додати слова "наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено   2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
    -318- Власенко С.В.
Частину другу статті 360-1 викласти в такій редакції:
" 2. Не пізніше трьох робочих днів після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України та направляє її копію особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
223. Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
-319- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити – статтю 360-2 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
1. Верховний Суд України розглядає справу на своєму засіданні.
Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів судової палати з цивільних справ.
Справа про перегляд судового рішення у разі неоднакового застосування однієї і тієї ж норми права в подібних правовідносинах різними судами касаційної інстанції розглядається на спільному засіданні відповідних палат Верховного Суду України за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів кожної палати.
2. Головуючий відкриває судове засідання, оголошує справу, яку суд розглядає, склад суду і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їхнє право заявити відвід, а також інші права та обов'язки.
3. Суддя-доповідач викладає зміст заяви та обставини справи.
4. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та інші особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття в судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач.
5. Неприбуття сторін або інших осіб, які належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи.
6. Верховний Суд України може в разі необхідності досліджувати докази та встановлювати обставини у справі.
7. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати двох місяців з дня надходження матеріалів справи. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів."
 
Відхилено   Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
224. 1. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу V цього Кодексу.
 
-320- Власенко С.В.
Частину першу статті 360-2 викласти в такій редакції:
"1.Справи розглядаються Верховним Судом за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.
Верховний Суд використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у судовому рішенні".
 
Відхилено   1. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу V цього Кодексу.
 
225. 2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
 
-321- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 360-2 цифри "1, 2, 4" замінити цифрами "1, 2, 4, 5".
 
Відхилено   2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
 
    -322- Власенко С.В.
Частину другу статті 360-2 викласти в такій редакції:
"2. У Верховному Суді України справи про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядаються Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права палатами Верховного Суду України різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
Відхилено    
226. Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
   Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
227. 3. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), що розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
-323- Власенко С.В.
Частину третю статті 360-2 викласти в такій редакції:
"3. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), що розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше 3/4 суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України".
 
Відхилено   3. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), що розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
228. 4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
-324- Власенко С.В.
Частину четверту статті 360-2 викласти в такій редакції:
"4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України
 
Відхилено   4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
229. На засіданнях Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.
 
-325- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 4 ст. 360-2 ЦПК України доповнити абзацом третім наступного змісту: "Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, головуючий доповідає про зміст спірних правовідносин, вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених підготовчих дій, в тому числі зміст наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено   На засіданнях Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.
 
    -326- Власенко С.В.
На засіданнях Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач".
 
Відхилено    
230. 5. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду;
 
   5. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду;
Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України
1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу.
 
231. Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
-327- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - абзац 1 частини 1 статті 360-3 ЦПК викласти в такій редакції:
"1. За наслідками розгляду справи Верховний Суд України приймає одну з таких умотивованих постанов:".
 
Відхилено   Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
    -328- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - статтю 360-4 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі встановлення порушення судами принципів і норм права у розглянутій справі в межах однієї з підстав, визначених статтею 355 цього Кодексу.
2. Задовольняючи заяву, Верховний Суд України може:
1) скасувати судове рішення суду касаційної інстанції та залишити в силі помилково скасовані судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій;
2) змінити судове рішення, що було предметом перегляду;
3) скасувати судові рішення у справі та ухвалити нове судове рішення;
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і скерувати справу для продовження розгляду до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
3. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.".
 
Відхилено    
    -329- Денисенко В.І.
2. У статті 360-4 Цивільного процесуального кодексу України, передбаченою проектом Закону:
у підпункті "а" пункту 1 частини другої слова "відповідного" та "першої, апеляційної чи" виключити;
у пункті 2 частини третьої слова "який ухвалив оскаржуване судове рішення" замінити словами "касаційної інстанції".
 
Відхилено    
    -330- Кривенко В.М.
статтю 360-4 доповнити новою частиною наступного змісту:
"Верховний Суд України передає справу на новий розгляд на підставі
пункту 2 частини третьої цієї статті у виняткових випадках, коли Верховний
Суд України не може усунути порушення Україною міжнародних
зобов'язань. Рішення про направлення справи на новий розгляд має бути
вмотивованим".
 
Відхилено    
232. 1. Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 355 цього Кодексу.
 
   1. Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 355 цього Кодексу.
 
233. 2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:
 
-331- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 360-4 цифри "1, 2, 4" замінити цифрами "1, 2, 4, 5".
 
Відхилено   2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:
 
    -332- Власенко С.В.
Частину другу статті 360-4 викласти в такій редакції:
"2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:
1) в разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення або
б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
2) в разі порушення судом (судами) норми процесуального права скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої чи апеляційної інстанції".
 
Відхилено    
234. 1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ:
 
-333- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 1 частини другої статті 360-4 викласти в такій редакції:
"1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі (крім випадків порушення правил підсудності справ або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ):".
 
Відхилено   1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ:
 
235. а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції; або
 
   а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції; або
 
236. б) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі повністю або в певній частині;
 
   б) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі повністю або в певній частині;
 
237. 2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 
   2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 
238. а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення; або
 
   а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення; або
 
239. б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
   б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
240. 3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:
 
-334- Власенко С.В.
Частину третю статті 360-4 викласти в такій редакції:
3". 3а наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:
1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду".
 
Відхилено   3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд має право:
 
241. 1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 
   1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 
242. 2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
   2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
243. 3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
   3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
244. 4. Суд не має права передати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені у підпункті "а" пункту 1 частини другої та у пункті 2 частини третьої цієї статті.
 
-335- Сироїд О.І.
Частину четверту статті 360-4 ЦПК (в редакції підпункту 3 пункту 3 розділу І) доповнити абзацом другим такого змісту:
"У виняткових випадках, коли ухвалення нового судового рішення або зміна судового рішення є неможливими без дослідження доказів та встановлення обставин у справі, Верховний Суд України може досліджувати докази та встановлювати обставини у справі".
 
Відхилено   4. Суд не має права передати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені у підпункті "а" пункту 1 частини другої та у пункті 2 частини третьої цієї статті.
 
    -336- Власенко С.В.
Частину четверту статті 360-4 викласти в такій редакції:
"4. Суд не має права передати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені у пункті 2 частини другої та у пункті 2 частини третьої цієї статті".
 
Відхилено    
245. 5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
-337- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 5 ст. 360-4 ЦПК України після слів "неоднаково застосована" доповнити словами та другим реченням наступного змісту: "та суть наукового висновку з цього питання. Якщо під час розгляду справи Верховний Суд України застосовує норму права інакше, ніж це передбачає висновок про застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин, який міститься у раніше ухваленій постанові Верховного Суду України, постанова Верховного Суду України має містити мотиви інакшого застосування норми права".
 
Відхилено   5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
    -338- Власенко С.В.
Частину п‘яту статті 360-4 викласти в такій редакції:
"5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено    
246. Стаття 3605. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
 
   Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
 
247. 1. Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, були застосовані правильно.
 
-339- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - в частині 1 статті 360-5 ЦПК після слів "Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися" слова ", або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, були застосовані правильно." виключити.
 
Відхилено   1. Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, були застосовані правильно.
Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
 
248. 2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, у зв'язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права";
 
-340- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити - частину 2 статті 360-5 ЦПК викласти в такій редакції:
"2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права.".
 
Відхилено   2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, у зв'язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права";
 
    -341- Власенко С.В.
Частину другу статті 360-5 викласти в такій редакції:
"2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено    
249. "Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
-342- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 3 проекту змінити – статтю 360-7 ЦПК викласти в такій редакції:
"Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.
2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
3. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи.
4. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття."
 
Відхилено   "Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
250. 1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
 
-343- Власенко С.В.
Частину першу статті 360-7 викласти в такій редакції:
"1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися судами усіх юрисдикцій при застосуванні таких норм права".
 
Відхилено   1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
 
251. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.
 
   Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.
 
252. 2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
253. 3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
-344- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 39 - доповнити ЦПК Главою 3-1 Визначення суду належної компетенції для розгляду справи:
"Глава 3-1
Визначення суду належної компетенції для розгляду справи
§ 1. Визначення належної юрисдикції
Стаття 360-8. Ініціювання розгляду питання про належну юрисдикцію
1. Суд може ініціювати перед Верховним Судом України питання про належну юрисдикцію для розгляду справи у випадку, визначеному статтею 15-2 цього Кодексу, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Верховного Суду України.
Стаття 360-9. Підготовка до розгляду питання про належну юрисдикцію
1. Ухвала суду разом із матеріалами, що надійшли до Верховного Суду України, реєструються у день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну юрисдикцію:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Верховний Суд України;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення юрисдикції, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 360-10. Розгляд питання про належну юрисдикцію
1. Верховний Суд України розглядає питання про належну юрисдикцію на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від його складу, визначеного законом.
3. Строк розгляду питання Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження відповідних матеріалів.
Стаття 360-11. Постанова Верховного Суду України про визначення належної юрисдикції
1. За результатами розгляду питання про належну юрисдикцію Верховний Суд України приймає постанову, у якій визначає належну юрисдикцію та вид судочинства для розгляду справи та скеровує відповідні матеріали до відповідного суду для прийняття до свого провадження. У разі скерування справи до суду, який відмовив у відкритті провадження або закрив провадження у справі, Верховний Суд України одночасно скасовує відповідну ухвалу.
2. Постанова Верховного Суду України має бути вмотивованою. Висновок Верховного Суду України щодо визначення належної юрисдикції є обов'язковим для судів загальної юрисдикції у цій справі, а також в аналогічних справах.
3. Постанову Верховного Суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.
§ 2. Визначення належної підсудності справи
Стаття 360-12. Ініціювання розгляду питання про належну підсудність справи
1. Суд може ініціювати питання про належну підсудність справи перед Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у випадку, визначеному частиною п'ятою статті 116 цього Кодексу, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Стаття 360-13. Розгляд питання про належну підсудність справи
1. Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує питання про належну підсудність справи у складі колегії з п’яти суддів на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. Строк розгляду питання про належну підсудність справи Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ не може перевищувати двадцяти днів з дня надходження матеріалів.
Стаття 360-14. Постанова Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про належну підсудність справи
1. За результатами розгляду питання про належну підсудність справи Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ приймає постанову, у якій визначає належну підсудність справи та скеровує відповідні матеріали справи до суду для прийняття до свого провадження.
2. Постанова Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ має бути вмотивованою. Висновок Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо визначення належної підсудності справи є обов’язковим для судів у цій справі, а також в аналогічних справах.
3. Постанову Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ має бути опубліковано на офіційному веб-сайті цього суду не пізніш як через десять днів з дня її прийняття."
 
Відхилено   3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
    -345- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 40 – пункт 2 частини 2 статті 364 ЦПК після слів "2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження," доповнити словами "офіційна електронна адреса (за наявності);".
 
Відхилено    
    -346- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 41 - частину 1 статті 389-2 ЦПК після слів "Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником," доповнити словами "або подається в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -347- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 42 – пункт 2 частини 2 статті 389-2 ЦПК після слів "ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім'я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження," доповнити словами "офіційні електронні адреси (за наявності);".
 
Відхилено    
    -348- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 43 - частину 1 статті 389-8 ЦПК після слів "Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником," доповнити словами "або подається в електронній формі згідно зі статтею 11-1 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -349- Сотник О.С.
Доповнити пункт 3 проекту підпунктом 44 - пункт 3 частини 2 статті 389-8 ЦПК після слів "ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження," доповнити словами "офіційні електронні адреси (за наявності);".
 
Відхилено    
    -350- Власенко С.В.
Частину третю статті 360-7 викласти в такій редакції:
"3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття".
 
Відхилено    
254. 4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 – 36, № 37, ст. 446 із наступними змінами):
 
-351- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 9: "частину 8 статті 12 КАС після слів "аудіотехнічні засоби," викласти такій редакції: "проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників адміністративного процесу, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень, або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.""
 
Відхилено   4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 – 36, № 37, ст. 446 із наступними змінами):
 
    -352- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 10: "частину 9 статті 12 КАС після слова "прилюдно." доповнити реченням такого змісту "Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення.""
 
Відхилено    
    -353- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 11: "статтю 15-1 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 15-1. Електронний документообіг та автоматизований розподіл судових справ
1. В усіх випадках подання або надсилання процесуального документа учасником процесу або іншою особою, надсилання повісток, копій судових рішень такі документи направляються в письмовій формі або в електронній формі електронною поштою. Суд та інші особи повинні використовувати для цього офіційні електронні адреси.
Офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому ідентифікатором для юридичних осіб є ідентифікаційний код юридичної особи, філії, представництва, для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків. Доменним іменем є ім'я у домені mаіl.gоv.uа. Офіційна електронна адреса прирівнюється до адреси місцезнаходження чи місця проживання і може використовуватися суб’єктами електронного документообігу для здійснення офіційного листування між ними відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" без необхідності застосування електронного цифрового підпису.
Положення про офіційну електронну адресу затверджує Міністерство юстиції України.
2. Порядок здійснення обігу електронних документів між судом та учасниками судового процесу визначається положенням, яке затверджує Державна судова адміністрацією України.
3. Розподіл судових справ між суддями, визначення судді-доповідача, головуючого судді, формування колегії суддів здійснюється через автоматизовану систему відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".""
 
Відхилено    
    -354- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 11: "доповнити КАС статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Передання справи з адміністративного суду до суду іншої юрисдикції
1. Якщо справа не належить до юрисдикції адміністративного суду, суд передає заяву чи справу за встановленою юрисдикцією не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви, а в разі виявлення цього після відкриття провадження – з дня постановлення ухвали про закриття провадження і передання справи.
2. Якщо справа не належить до юрисдикції адміністративного суду щодо частини вимог, то суд передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії заяви і матеріалів, а також ухвали.
3. У разі, коли в процесі розгляду справи її було віднесено до юрисдикції інших судів, її розглядає і вирішує той адміністративний суд, який відкрив провадження з додержанням правил юрисдикції, за правилами цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.""
 
Відхилено    
    -355- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 12 – доповнити КАС статтею 17-2 такого змісту:
"Стаття 17-2. Передання справи для визначення належної юрисдикції
1. Якщо адміністративний суд, якому передано заяву або справу із суду іншої юрисдикції, встановить, що справа не належить до юрисдикції адміністративних судів, то він умотивованою ухвалою передає її разом з усіма матеріалами до Верховного Суду України для визначення належної юрисдикції. Верховний Суд України вирішує це питання відповідно до статей 2443 – 2446 цього Кодексу.""
 
Відхилено    
    -356- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 13: "у пункті 1 частини 2 статті 18 КАС після слів "адміністративні проступки та" слова "справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;" замінити на слова "справ, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;""
 
Відхилено    
    -357- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 13: "викласти частину 4 статті 18 КАС у такій редакції:
"4. Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо:
1) встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;
2) дострокового припинення повноважень народного депутата України;
3) оскарження актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України;
4) оскарження актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів, що пов’язані із їхніми повноваженнями щодо суддівського корпусу.""
 
Відхилено    
    -358- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 14: "у частині 2 статті 18 КАС після слів "Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів" перед словами "Кабінету Міністрів України" додати слова "Верховної Ради України, Президента України,""
 
Відхилено    
    -359- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 15: "частину 2 статті 20 КАС доповнити абзацом другим такого змісту:
"Окружні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих загальних судів, які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, у справах, визначених пунктом 4 частини першої статті 18 цього Кодексу, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.""
 
Відхилено    
    -360- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 16: "частину 3 статті 20 КАС доповнити речення такого змісту:
"У випадках, визначених цим Кодексом, Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції.""
 
Відхилено    
    -361- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 17: "частину 4 статті 20 КАС викласти у такій редакції:
"4. Верховний Суд України переглядає судові рішення адміністративних судів після їх перегляду в касаційному порядку. У випадку, визначеному частиною п’ятою статті 171-1 цього Кодексу, Верховний Суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення Вищого адміністративного суду України.""
 
Відхилено    
    -362- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 18: "абзац 3 чатини 1 статті 21 КАС викласти у такій редакції:
"Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Вищому адміністративному суду України, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Вищий адміністративний суд України.""
 
Відхилено    
    -363- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 20: "у пункті 1 частини 1 статті 22 КАС після слів "не було відоме, про" слово "передачу" замінити словом "передання""
 
Відхилено    
    -364- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 21: "пункт 2 частини 1 статті 22 КАС висласти в такій редакції:
"2) під час вирішення питання щодо відкриття провадження або після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа підсудна іншому суду;""
 
Відхилено    
    -365- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 22: "пункт 3 частини 1 статті 22 КАС виключити.
Пункти 4-6 частини 1 статті 22 КАС відповідно вважати пунктами 3-5."
 
Відхилено    
    -366- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 23: "у пункті 4 частини 1 статті 22 КАС слово "ліквідовано" замінити на слово "реорганізовано"."
 
Відхилено    
    -367- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 23: "у пункті 6 частини 1 статті 22 КАС після слів "сторін у справі є" перед словами "суд, в якому" додати слово "адміністративний"."
 
Відхилено    
    -368- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 24: "додати абзац другий у пункті 6 частини 1 статті 22 КАС такого змісту:
"Якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому адміністративному суду, її розглядає і вирішує той адміністративний суд, який відкрив у ній провадження, з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.""
 
Відхилено    
    -369- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 25: "у частині 2 статті 22 КАС після слова "пунктами" та перед словом "частини" слова "4 і 6" замінити словами "3 і 5"."
 
Відхилено    
    -370- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 26: "у абзаці другому частини 2 статті 22 КАС після слів "у разі" та перед словами "адміністративного суду" слово "ліквідації" замінити словом "реорганізації"."
 
Відхилено    
    -371- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 27: "у частині 4 статті 22 КАС після слів "на розсуд суду" додати слова "за наслідками такого розгляду судом виноситься ухвала.""
 
Відхилено    
    -372- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 28: "додати абзац другий у частині 4 статті 22 КАС такого змісту:
"Якщо справа не підсудна цьому суду щодо частини вимог, то він передає за підсудністю засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.""
 
Відхилено    
    -373- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 29: "частини 5, 6 статті 22 КАС виключити.
Частини 7,8 статті 22 КАС вважати пунктами 5,6 відповідно."
 
Відхилено    
    -374- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 30: "частину 8 статті 22 КАС викласти у такій редакції:
"Якщо адміністративний суд, якому передано заяву або справу, встановить, що справа не належить до його підсудності, то він вмотивованою ухвалою передає її разом з усіма матеріалами до Вищого адміністративного суду України для визначення належної підсудності справи. Вищий адміністративний суд України вирішує це питання відповідно до статей 244-7 – 244-10 цього Кодексу.""
 
Відхилено    
    -375- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 31: "у частині 1 статті 24 КАС після слів "оскарження в яких є" та перед словом "рішення" додати слова "нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України"."
 
Відхилено    
    -376- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 32: частини 5, 7 статті 24 КАС виключити.
Частини 6,8 статті 22 КАС вважати частинами 5,6 відповідно."
 
Відхилено    
    -377- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 33: "у частині 3 статті 25 КАС після слів "адміністративної справи, може" та перед словами "письмово викласти" додати слова "протягом п’яти днів після складення повного тексту рішення"."
 
Відхилено    
    -378- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 34: "частину 2 статті 31 КАС викласти у такій редакції:
"2.Питання про відвід розглядає і вирішує інший суддя цього адміністративного суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу, в нарадчій кімнаті ухвалою.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду.""
 
Відхилено    
    -379- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 35: "частини 1,2 статті 100 КАС викласти у такій редакції:
"1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строку, установленого законом, залишається без руху, якщо особа не подала заяву про поважність причин пропущення строку.
2. У разі надходження заяви про поновлення строку звернення до суду або заяви з обгрунтуванням, що строку звернення не пропущено, суд відкриває провадження у справі і в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо поновлення пропущеного строку. Якщо строк звернення пропущено без поважних причин, суд за заявою відповідача закриває провадження у справі.""
 
Відхилено    
    -380- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 36: "у частині 1 статті 105 КАС після слова "поштою" додати слова "або електронною поштою відповідно до статті 15-1 цього Кодексу.""
 
Відхилено    
    -381- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 37: "додати абзац другий у частині 4 статті 105 КАС такого змісту:
"Позовна заява може містити інші законні вимоги, спрямовані на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин.""
 
Відхилено    
    -382- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 проекту таким підпунктом 38: "пункти 2,3 частини 1 статті 106 КАС після слів "засобу зв'язку," те перед словами "адреса електронної пошти" доповнити словами "офіційна електронна адреса" відповідно."".
 
Відхилено    
    -383- Шпенов Д.Ю.
У розділі Іу пункті 4 у Кодексі адміністративного судочинства України внести такі зміни:
 
Відхилено    
    -384- Денисенко В.І.
1. Доповнити –
1) у частині третій статті 151 слова "колегії суддів" замінити словами "персонального складу колегії суддів".
 
Відхилено    
    -385- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 12 КАСУ:
частини восьму та дев’яту викласти в такій редакції:
"8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників адміністративного процесу, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень, або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.
9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення".
 
Відхилено    
    -386- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Кодекс статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Передання справи з адміністративного суду до суду іншої юрисдикції
1. Якщо справа не належить до юрисдикції адміністративного суду, суд передає заяву чи справу за встановленою юрисдикцією не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви, а в разі виявлення цього після відкриття провадження – з дня постановлення ухвали про закриття провадження і передання справи. Ухвала суду про передання заяви чи справи за встановленою юрисдикцією або ухвала суду про закриття провадження і передання справи за встановленою юрисдикцією набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
2. Якщо справа не належить до юрисдикції адміністративного суду щодо частини вимог, то суд передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії заяви і матеріалів, а також ухвали.
3. Заява чи справа, яка надійшла до суду в порядку, передбаченому частинами першою або другою цієї статті, має бути прийняття цим судом до провадження і розглянута за правилами виду судочинства, визначеному ухвалою іншого суду про передання справи за встановленою юрисдикцією.
4. Спори про підвідомчість не допускаються.
5. Передання справи за встановленою юрисдикцією здійснюється лише під час провадження в суді першої інстанції.
6. У разі, коли в процесі розгляду справи було прийнято закон, яким розгляд справи віднесено до юрисдикції інших судів, цю справу розглядає і вирішує той адміністративний суд, який відкрив провадження з додержанням правил юрисдикції, за правилами цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
7. Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підвідомчості, якщо справу було розглянуто судом, до якого вона надійшла з іншого суду на підставі ухвали про передання справи за встановленою юрисдикцією".
 
Відхилено    
    -387- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 18 КАСУ:
пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
"1) однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених пунктами 4 - 6 частини першої, частинами третьою і четвертою цієї статті;"
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо:
1) встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;
2) дострокового припинення повноважень народного депутата України;
3) оскарження актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що пов’язані із їхніми повноваженнями щодо суддівського корпусу".
 
Відхилено    
    -388- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 19 КАСУ:
у частині третій після слова "актів" додати слова "Верховної Ради України, Президента України,".
 
Відхилено    
    -389- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 20 КАСУ:
друге речення частини третьої викласти в такій редакції:
"У випадках, визначених цим Кодексом, Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції".
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Верховний Суд України переглядає судові рішення адміністративних судів після їх перегляду в касаційному порядку. У випадку, визначеному частиною п’ятою статті 171-1 цього Кодексу, Верховний Суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення Вищого адміністративного суду України".
 
Відхилено    
    -390- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 21 КАСУ:
абзац 4 частини першої викласти в такій редакції:
"Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Вищому адміністративному суду України, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Вищий адміністративний суд України".
 
Відхилено    
    -391- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 22 КАСУ, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 22. Передання адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого
1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо:
1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передання справи за місцем його проживання (перебування);
2) під час вирішення питання щодо відкриття провадження або після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа підсудна іншому суду;
3) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
4) якщо однією зі сторін у справі є адміністративний суд, в якому розглядається справа, або суддя цього суду;
5) реорганізовано адміністративний суд, який розглядав справу.
Якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому адміністративному суду, її розглядає і вирішує той адміністративний суд, який відкрив у ній провадження, з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадках, визначених пунктами 3, 4 частини першої цієї статті.
3. У разі реорганізації адміністративного суду справи, що знаходилися у його провадженні, невідкладно передаються до суду, до підсудності якого віднесено розгляд таких справ.
4. Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд України, Вищий адміністративний суд України або суддя одного з цих судів, встановлюється за загальними правилами підсудності.
5. Питання про передання адміністративної справи (а до відкриття провадження – позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) суд вирішує ухвалою, крім випадку, встановленого пунктом 5 частини першої цієї статті.
Якщо справа не підсудна цьому суду щодо частини вимог, то він передає за підсудністю засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
6. Ухвала суду про передання справи (позовної заяви разом із доданими до неї матеріалами) за підсудністю набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
6. Адміністративну справу, передану з одного адміністративного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядає адміністративний суд, до якого її передано. Спори щодо підсудності не допускаються.
7. Передання справи за підсудністю здійснюється лише під час провадження в суді першої інстанції.
8. Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підсудності, якщо справу було розглянуто судом, до якого вона надійшла з іншого суду на підставі ухвали про передання справи за підсудністю".
 
Відхилено    
    -392- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 24 КАСУ:
у частині першій після слова "бездіяльність" додати слова "Верховної Ради України, Президента України,";
частину п’яту виключити;
частину сьому виключити.
 
Відхилено    
    -393- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 25 КАСУ:
перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
"Суддя, не згідний із судовим рішенням за наслідками розгляду адміністративної справи, може протягом п’яти днів після складення повного тексту рішення письмово викласти свою окрему думку".
 
Відхилено    
    -394- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 31 КАСУ:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Питання про відвід розглядає і вирішує інший суддя цього адміністративного суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.
Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування провадження, суд, який розглядає справу, має право залишити таку заяву без розгляду".
 
Відхилено    
255. 1) частину шосту статті 94 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "або Верховний Суд України";
 
-395- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 39:
"внести зміни до статті 107 КАС: виключити пункт 5;
 
Відхилено   1) частину шосту статті 94 після слів "касаційної інстанції" доповнити словами "або Верховний Суд України";
 
    -396- Сотник О.С.
доповнити статтю 107 КАС пунктом 5, викладеним у наступній редакції: "подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності";
 
Відхилено    
    -397- Сотник О.С.
пункт 6 статті 107 КАС викласти у наступній редакції: "немає підстав для повернення позовної заяви, залишення її без руху або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом";
 
Відхилено    
    -398- Сотник О.С.
частину 2 статті 107 КАС після слів "позовної заяви" доповнити словами "залишення її без руху, передання позовної заяви до іншого адміністративного суду за підсудністю";
 
Відхилено    
    -399- Сотник О.С.
абзац 3 частини 3 статті 107 КАС після слів "цьому суду" доповнити словами "суд передає заяву до іншого суду за належною підсудністю.";
 
Відхилено    
    -400- Сотник О.С.
у частині 5 статті 107 КАС слово "розгляду" замінити словами "руху, повернення позовної заяви, передання позовної заяви до іншого адміністративного суду за підсудністю";
 
Відхилено    
    -401- Сотник О.С.
частину 7 статті 107 КАС викласти у наступній редакції: "У разі непідсудності справи цьому адміністративному суду суд відповідно до статті 22 цього Кодексу передає своєю ухвалою позовну заяву разом із доданими до неї матеріалами. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали.";
 
Відхилено    
    -402- Сотник О.С.
частину 8 статті 107 КАС виключити."
 
Відхилено    
    -403- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 40: " внести зміни до статті 108 КАС: пункт 6 частини 2 виключити, пункт 7 вважати 6."
 
Відхилено    
    -404- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 41: "внести зміни до статті 109 КАС, частину 3 статті 109 КАС після слів "до неї матеріалами" доповнити словами "У випадку передання заяви до суду належної юрисдикції позовна заява і додані до неї матеріали не додаються до ухвали до копії ухвали про відмову у відкритті провадження, яка надсилається особі, яка подала позовну заяву.";
 
Відхилено    
    -405- Сотник О.С.
частину 4 статті 109 КАС після слів "позовну заяву" доповнити словами "крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції.";
 
Відхилено    
    -406- Сотник О.С.
частину 6 статті 109 КАС викласти у наступній редакції:
"6. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд відповідно до статті 17-1 цього Кодексу передає заяву і позовні матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали.
Якщо суд відмовляє у відкритті провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали."."
 
Відхилено    
    -407- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 42: "внести зміни до статті 128 КАС, в частині 6 статті 128 КАС слова "але прибули не всі особи" замінити словами "не прибула жодна особа з тих,";
 
Відхилено    
    -408- Сотник О.С.
змінити частину 6 статті 128 КАС: слово "хоча" замінити на "за умови, що вони"."
 
Відхилено    
    -409- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 43: "внести зміни до статті 155 КАС: пункт 9 частини 1 виключити."
 
Відхилено    
    -410- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 44: "внести зміни до статті 157 КАС: частину 2 викласти у наступній редакції: "2. Якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд відповідно до статті 17-1 цього Кодексу передає її матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження";
 
Відхилено    
    -411- Сотник О.С.
змінити частину 3 статті 155 КАС: після слів "бути оскаржена" доповнити словами "крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції."."
 
Відхилено    
    -412- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 46: "внести зміни до статті 167 КАС, частину 2 викласти у наступній редакції:
"Суд одразу після проголошення постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали на вимогу особи, яка бере участь у справі, вручає під розписку відповідну постанову або ухвалу.
У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд надсилає повний текст постанови особам, які беруть участь у справі, протягом двох днів з дня його складання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою відповідно до статті 15-1 цього Кодексу. Суд складає повний текст постанови у строк, установлений частиною третьою статті 160 цього Кодексу.
За зверненням осіб, які беруть участь у справі, повне рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.";
 
Відхилено    
    -413- Сотник О.С.
викласти частину 3 статті 162 КАС у наступній редакції: "Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою відповідно до статті 15-1 цього Кодексу протягом двох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі. За зверненням цих осіб судове рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.";
 
Відхилено    
    -414- Сотник О.С.
викласти частину 3 статті 162 КАС у наступній редакції:
"4. Судове рішення вважається врученим, якщо воно:
1) вручене особі безпосередньо в суді під розписку;
2) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, або у випадках, визначених цим Кодексом, –номером факсу або іншого технічного засобу зв’язку;
3) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, або офіційною електронною адресою, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси;
4) повернуте як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою, повідомленою цією особою суду;
5) повернуто як не вручене адресату – у разі відсутності особи за адресою чи перебування особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
Якщо копію рішення вручено представникові, то вважається, що її вручено й особі, яку він представляє."."
 
Відхилено    
    -415- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 47: "внести зміни до статті 171-1 КАС, викласти статтю 171-1 КАС наступній редакції:
"Стаття 171-1. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів, що пов’язані з їхніми повноваженнями стосовно суддівського корпусу
1. Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України, щодо оскарження їхніх дій чи бездіяльності, а також актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів.
За правилами цієї статті суд розглядає справи щодо оскарження зазначених актів, дій чи бездіяльності, якщо вони пов'язані з реалізацією повноважень вказаних органів стосовно суддівського корпусу (зокрема повноваженнями щодо добору, призначення та обрання суддів, притягнення їх до відповідальності, звільнення з посади судді).
2. Рішення, дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів можуть бути оскаржені до Вищого адміністративного суду України впродовж п’ятнадцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
3. Адміністративну справу щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів вирішує колегія суддів у складі не менше п’яти суддів. Розподіл таких справ між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів.
4. Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи може:
1) визнати рішення Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочого органу протиправним повністю або в окремій його частині;
2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочого органу протиправними, зобов'язати їх вчинити певні дії;
3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу.
5. У разі визнання судом протиправним і скасування акта відповідач невідкладно після набрання постановою суду законної сили зобов'язаний опублікувати її у спосіб, у який було офіційно оприлюднено цей акт.
6. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів можуть бути переглянуті в апеляційному порядку Верховним Судом України за загальними правилами апеляційного провадження, визначеними цим Кодексом""
 
Відхилено    
    -416- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 48: "внести зміни до статті 171-2 КАС, у частині 1 слово "п’яти" змінити на "двадцяти";
частину 2 після слів "відповідальності" доповнити словами "може бути оскаржено лише до суду апеляційної інстанції, рішення якого""
 
Відхилено    
    -417- Денисенко В.І.
2) у статті 90:
а) у частині першій слова "допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, які надають правову допомогу за договором" замінити словами "правової допомоги";
б) частину другу виключити;
в) у частині третій після слів "Граничний розмір" доповнити словами "та умови".
 
Відхилено    
    -418- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 100 КАСУ, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строку, установленого законом, залишається без руху, якщо особа не подала заяву про поважність причин пропущення строку.
2. У разі надходження заяви про поновлення строку звернення до суду або заяви з обґрунтуванням, що строку звернення не пропущено, суд відкриває провадження у справі і в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо поновлення пропущеного строку. Якщо строк звернення пропущено без поважних причин, суд за заявою відповідача закриває провадження у справі".
 
Відхилено    
    -419- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 105 КАСУ:
частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
"Позовна заява може містити інші законні вимоги, спрямовані на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин".
 
Відхилено    
    -420- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 107 КАСУ:
пункти 5 і 6 частини першої викласти в такій редакції:
"5) подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності;
6) немає підстав для повернення позовної заяви, залишення її без руху або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом".
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення її без руху, передання позовної заяви до іншого адміністративного суду за підсудністю чи відмови у відкритті провадження у справі";
абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:
"Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд передає заяву до іншого адміністративного суду за належною підсудністю".
перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції:
"Про залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, передання позовної заяви до іншого адміністративного суду за підсудністю, відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу";
частину сьому викласти в такій редакції:
"7. У разі непідсудності справи цьому адміністративному суду суд відповідно до статті 22 цього Кодексу передає своєю ухвалою позовну заяву разом із доданими до неї матеріалами. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали";
частину восьму виключити.
 
Відхилено    
    -421- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 108 КАСУ:
пункт 6 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -422- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 109 КАСУ:
частину третю доповнити словами "крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції";
частину четверту доповнити словами "крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд відповідно до статті 17-1 цього Кодексу передає заяву і позовні матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження. Суд надсилає особі, яка подала позовну заяву, копію такої ухвали.
Якщо суд відмовляє у відкритті провадження щодо частини вимог, то він передає до суду належної юрисдикції засвідчені своїм підписом копії позовної заяви і доданих до неї матеріалів, а також ухвали.
 
Відхилено    
    -423- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 128 КАСУ:
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Суд може розглянути справу в письмовому провадженні, якщо в судове засідання не прибула без поважних причин або без повідомлення таких причин жодна особа, яка бере участь у справі і належним чином повідомлена про дату, час і місце судового розгляду, та якщо немає потреби заслухати свідка чи експерта та відсутні інші перешкоди, визначені цієї статтею".
 
Відхилено    
    -424- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 155 КАСУ:
пункт 9 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -425- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 157 КАСУ:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд першої інстанції відповідно до статті 17-1 цього Кодексу передає її матеріали до суду належної юрисдикції разом з копією своєї ухвали для вирішення питання щодо відкриття провадження";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу. Ухвала суду першої інстанції про закриття провадження у справі може бути оскаржена, крім випадку передання заяви до суду належної юрисдикції.
Не допускається під час апеляційного чи касаційного розгляду або перегляду справи Верховним Судом України закриття провадження у справі з мотивів підвідомчості справи суду іншої юрисдикції.
Повторне звернення з тією ж позовною заявою не допускається".
 
Відхилено    
    -426- Власенко С.В.
Частину шосту статті 94 викласти в такій редакції:
"6. Якщо суд апеляційної інстанції або Верховний Суд України, не повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат".
 
Відхилено    
256. 2) частину другу статті 161 викласти в такій редакції:
 
-427- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити таким підпунктом 45: "внести зміни до статті 162 КАС, частину 3 статті 162 КАС після слів "суду поважними" доповнити словами "суд за заявою відповідача закриває провадження в адміністративній справі."."
 
Відхилено   2) частину другу статті 161 викласти в такій редакції:
 
    -428- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 161 викласти в такій редакції:
"2. Обираючи при прийнятті рішення правову норму до спірних правовідносин, суд зобов’язаний застосувати висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу.
Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Відхилено    
    -429- Денисенко В.І.
3) у пункті 5 частини першої статті 106 слова "звільнення від оплати правової допомоги і" виключити.
 
Відхилено    
    -430- Власенко С.В.
Частину другу статті 161 викласти в такій редакції:
 
Відхилено    
    -431- Кривенко В.М.
абзац другий частини другої статті 161 викласти в такій редакції:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках
Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів,
зокрема, у випадку, якщо застосування таких правових позицій у конкретній
справі буде призводити до очевидної несправедливості судового рішення.".
 
Відхилено    
257. "2. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу.
 
-432- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 2 ст. 161 КАС України після слів "спірних правовідносин суд" слово "враховує" замінити на слова "зобов'язаний врахувати".
 
Відхилено   "2. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 237 цього Кодексу.
 
    -433- Власенко С.В.
"2. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього Кодексу".
 
Відхилено    
258. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
-434- Сотник О.С.
Змінити підпункт 2 пункту 4 проекту закону, внести зміни до статті 161 КАС: в абзаці 2 частини 2 слово "висновках" замінити на слово "постановах".
 
Відхилено   Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
3) частину другу статті 236 викласти в такій редакції:
"2. Заява про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною";
 
    -435- Сотник О.С.
Доповнити п. 4 законопроекту новим пп. 49 такого змісту: "У ч. 2 ст. 183-1 КАС формулювання "розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним судом за місцем розташування нерухомого майна, що підлягає примусовому відчуженню" формулюванням "розглядає та вирішує окружний адміністративний суд за місцем розташування нерухомого майна, щодо якого може бути прийнято рішення про примусове відчуження.""
 
Відхилено    
    -436- Сотник О.С.
Доповнити п. 4 законопроекту новим пп. 50 такого змісту: "частину 2 ст. 184 КАС викласти в такій редакції "У випадках, визначених цим Кодексом, судом апеляційної інстанції є також відповідний окружний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд України, Верховний Суд України.""
 
Відхилено    
    -437- Сотник О.С.
Доповнити п. 4 законопроекту новим пп. 51 такого змісту: "у частині 2 ст. 186 КАС слово "десяти" замінити на "дванадцяти", слово "отримання" замінити на "вручення". Абзац 2 ч. 2 ст. 184 КАС – виключити."
 
Відхилено    
    -438- Сотник О.С.
Доповнити п. 4 законопроекту новим пп. 52 такого змісту: "у частині 3 ст. 186 КАС слово "п’яти" замінити на "десяти", слово "отримання" замінити на "вручення"."
 
Відхилено    
    -439- Сотник О.С.
Доповнити п. 4 законопроекту новим пп. 53 такого змісту: "частину 1 ст. 187 КАС після слів "формі" доповнити словами "або в електронній формі відповідно до статті 15-1 цього Кодексу.""
 
Відхилено    
    -440- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити підпунктом 54 такого змісту: "внести зміни до статті 229 КАС, доповнивши її частиною другою у наступній редакції: "2. Розгляд справи з порушенням правил про адміністративну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення, якщо особа, яка брала участь у справі і його оскаржує, не посилалася на ці обставини в судах першої і апеляційної інстанцій.""
 
Відхилено    
    -441- Сотник О.С.
Пункт 4 проекту закону доповнити підпунктом 55 такого змісту: "внести зміни до статті 236, частину 1 викласти у наступній редакції: "Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судових рішень в адміністративних справах після вичерпання інших засобів їх оскарження, встановлених цим Кодексом.""
 
Відхилено    
    -442- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом 60 такого змісту:
"Ч. 1 ст. 187 КАС після слів "у письмовій формі" доповнити "або в електронній формі відповідно до статті 15-1 цього Кодексу"; п. 2 ч. 2 ст. 187 КАС доповнити після слів "засобу зв’язку," словами "офіційна електронна адреса,"".
 
Відхилено    
    -443- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом 61 такого змісту:
"Доповнити ст. 202 КАС частиною 2 такого змісту:
"2. Розгляд справи з порушенням правил про адміністративну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення, якщо особа, яка брала участь у справі і його оскаржує, не посилалася на ці обставини в суді першої інстанції.""
 
Відхилено    
    -444- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом 62 такого змісту:
"Викласти ч. 2 ст. 212 КАС в такій редакції:
"2. Касаційну скаргу можна подати протягом одного місяця з дня:
1) проголошення постанови або ухвали суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених пунктами 2 і 3 цієї частини;
2) вручення особі постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в повному обсязі в разі відсутності особи під час проголошення постанови або ухвали;
3) вручення особі постанови в разі відкладення складення постанови суду апеляційної інстанції в повному обсязі."".
 
Відхилено    
    -445- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом 63 такого змісту:
"Ч. 1 ст. 213 КАС доповнити після слів "в письмовій формі" словами "або в електронній формі відповідно до статті 15-1 цього Кодексу"; в п. 2 ч. 2 ст. 213 КАС доповнити після слів "засобу зв’язку," словами "офіційна електронна адреса".
 
Відхилено    
    -446- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом 64 такого змісту:
"П. 5 ч. 5 ст. 214 КАС виключити;
 
Відхилено    
    -447- Сотник О.С.
частини 6, 7 ст. 214 КАС викласти в такій редакції:
"6. Якщо суддя-доповідач встановить, що викладені в касаційній скарзі доводи, а також додані до неї матеріали не дають підстав ставити під сумнів законність оскаржених судових рішень, тоді він передає питання щодо відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи на розгляд колегії у складі трьох суддів, до якої входить суддя-доповідач.
Розгляд проводиться без повідомлення і виклику осіб, які беруть участь у справі.
Ухвала про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи вважається постановленою, якщо її одноголосно підтримали усі судді з колегії. Ухвала повинна бути вмотивованою.
7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги, про відмову у відкритті касаційного провадження або про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції."".
 
Відхилено    
    -448- Сотник О.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом 65 такого змісту:
"В ч. 1 ст. 214-1 КАС замінити слова "одного місяця" словами "двох місяців"".
 
Відхилено    
    -449- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 162 КАСУ:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Якщо в ході судового розгляду справи суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, суд за заявою відповідача закриває провадження в адміністративній справі".
 
Відхилено    
    -450- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 166 КАСУ:
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"4. Судді вищестоящих судів, які переглядають справу в апеляційному чи касаційному порядку або при перегляді справи Верховним Судом України, зобов’язані реагувати окремими ухвалами та повідомляти (із долученням копій відповідних процесуальних документів) Вищу кваліфікаційну комісію суддів України або Вищу раду юстиції про виявлені під час перегляду ними справ порушення, допущені суддею (суддями) суду нижчої інстанції, за які суддю згідно із законом може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження".
 
Відхилено    
    -451- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 167 КАСУ, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 167. Проголошення судового рішення, вручення судового рішення особам, які беруть участь у справі та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов’язки
1. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.
2. Суд одразу після проголошення постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали на вимогу особи, яка бере участь у справі, вручає під розписку відповідну постанову або ухвалу.
У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд надсилає повний текст постанови особам, які беруть участь у справі, протягом двох днів з дня його складання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою. Суд складає повний текст постанови у строк, установлений частиною третьою статті 160 цього Кодексу.
За зверненням осіб, які беруть участь у справі, повне рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою протягом двох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі. За зверненням цих осіб судове рішення вручається під розписку безпосередньо в суді.
4. Судове рішення вважається врученим, якщо воно:
1) вручене особі безпосередньо в суді під розписку;
2) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, або у випадках, визначених цим Кодексом, –номером факсу або іншого технічного засобу зв’язку;
3) доставлене за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси, або доставлене за повідомленою особою електронною адресою;
4) повернуте як невручене адресату – у разі відсутності особи за адресою, повідомленою цією особою суду;
5) повернуто як не вручене адресату – у разі відсутності особи за адресою чи перебування особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
Якщо копію рішення вручено представникові, то вважається, що її вручено й особі, яку він представляє.
5. Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції".
 
Відхилено    
    -452- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 171-1 КАСУ, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 171-1. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що пов’язані з їхніми повноваженнями стосовно суддівського корпусу
1. Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України, щодо оскарження їхніх дій чи бездіяльності, а також актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
За правилами цієї статті суд розглядає справи щодо оскарження зазначених актів, дій чи бездіяльності, якщо вони пов'язані з реалізацією повноважень вказаних органів стосовно суддівського корпусу (зокрема повноваженнями щодо добору, призначення та обрання суддів, притягнення їх до відповідальності, звільнення з посади судді).
2. Рішення, дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути оскаржені до Вищого адміністративного суду України впродовж п’ятнадцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
3. Адміністративну справу щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішує колегія суддів у складі не менше п’яти суддів. Розподіл таких справ між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів.
4. Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи може:
1) визнати рішення Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправним повністю або в окремій його частині;
2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправними, зобов'язати їх вчинити певні дії;
3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу.
5. У разі визнання судом протиправним і скасування акта відповідач невідкладно після набрання постановою суду законної сили зобов'язаний опублікувати її у спосіб, у який було офіційно оприлюднено цей акт.
6. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути переглянуті в апеляційному порядку Верховним Судом України за загальними правилами апеляційного провадження, визначеними цим Кодексом".
 
Відхилено    
    -453- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 184 КАСУ:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. У випадках, визначених цим Кодексом, судом апеляційної інстанції є також Вищий адміністративний суд України, Верховний Суд України".
 
Відхилено    
    -454- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 186 КАСУ:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня вручення копії постанови";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня вручення копії ухвали".
 
Відхилено    
    -455- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 202 КАСУ:
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Розгляд справи з порушенням правил про адміністративну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення".
 
Відхилено    
    -456- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 212 КАСУ:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Касаційну скаргу можна подати протягом одного місяця з дня:
1) проголошення постанови або ухвали суду апеляційної інстанції;
2) вручення особі постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в разі відсутності особи під час проголошення постанови або ухвали;
3) вручення особі постанови в разі відкладення складення постанови суду апеляційної інстанції в повному обсязі".
 
Відхилено    
    -457- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 214 КАСУ:
пункт 5 частини першої виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Якщо суддя-доповідач встановить, що викладені в касаційній скарзі доводи, а також додані до неї матеріали не дають підстав ставити під сумнів законність оскаржених судових рішень, тоді він передає питання щодо відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи на розгляд колегії у складі трьох суддів, до якої входить суддя-доповідач.
Розгляд проводиться без повідомлення і виклику осіб, які беруть участь у справі.
Ухвала про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи вважається постановленою, якщо її одноголосно підтримали усі судді з колегії. Ухвала повинна бути вмотивованою.
7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги, про відмову у відкритті касаційного провадження або про відхилення касаційної скарги без витребування матеріалів справи разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції".
 
Відхилено    
    -458- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 214-1 КАСУ:
у частині першій слова "одного місяця" замінити словами "двох місяців".
 
Відхилено    
    -459- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 229 КАСУ:
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Розгляд справи з порушенням правил про адміністративну юрисдикцію або підсудність не може бути підставою для скасування судового рішення".
 
Відхилено    
259. 3) статтю 237 викласти в такій редакції:
 
-460- Сотник О.С.
внести змінити до підпункту 3 пункту 4 проекту закону, статтю 237 КАС викласти у наступній редакції:
"Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з підстав:
1) неоднакове застосування, у тому числі незастосування однієї і тієї ж норми матеріального та (або) процесуального права в подібних правовідносинах судами (судом) касаційної інстанції, а також першої або апеляційної інстанцій, рішення яких відповідно до закону є остаточними (крім судових рішень у справах, визначених статтями 172-175 цього Кодексу);
2) встановлення міжнародною установою, компетенція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національних судів.
3) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171-1 цього Кодексу;
4) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції ї, а також першої або апеляційної інстанцій, рішення яких відповідно до закону є остаточними (крім судових рішень у справах, визначених статтями 172-175 цього Кодексу), позиції Верховного Суду України щодо застосування норми матеріального та/або процесуального права в подібних правовідносинах, викладеній у постанові, винесені на підставі пунктів 1 та/або 2 цієї частини."
 
Відхилено   4) статтю 237 викласти в такій редакції:
 
    -461- Денисенко В.І.
4) Статтю 2141 доповнити частиною другою наступного змісту:
"2. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, у виняткових випадках апеляційний суд, з урахуванням особливостей розгляду справи, може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на тридцять днів, про що постановляє ухвалу".
 
Відхилено    
    -462- Власенко С.В.
Статтю 235 викласти в такій редакції:" Перегляд судових рішень Верховним Судом України
1.Судом касаційної інстанції є Верховний Суд України.
 
Відхилено    
    -463- Кривенко В.М.
статтю 237 викласти у наступній редакції:
"Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути
подана виключно з підстав:
1)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
2)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів;
1)3)встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національного суду;
4)порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171і цього Кодексу;
5)невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права та/або висновкам Конституційного Суду України, викладених у рішеннях за наслідками офіційного тлумачення Конституції та законів України або розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та/або висновкам про застосування норм Європейської Конвенції з прав людини та основних свобод 1950 року і протоколів до неї, викладених в рішеннях Європейського суду з прав людини".
 
Відхилено    
260. "Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
 
-464- Власенко С.В.
3. 2. Верховний Суд України переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом".
 
Відхилено   "Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
 
261. 1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з підстав:
 
   1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з підстав:
 
262. 1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
-465- Власенко С.В.
Пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
"2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах";
 
Відхилено   1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
263. 2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів;
 
-466- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 237 пункт 2 виключити
 
Відхилено   2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів;
 
    -467- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
"2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі;".
 
Відхилено    
    -468- Власенко С.В.
Пункт 3 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
4)"3) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи по суті";
 
Відхилено    
264. 3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом;
 
-469- Власенко С.В.
6)Пункт 4 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
7)"4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної чи подібної справи судом";
 
Відхилено   3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом;
 
265. 4) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171-1 цього Кодексу;
 
-470- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 237 пункт 4 виключити
 
Відхилено   4) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171-1 цього Кодексу;
 
    -471- Власенко С.В.
Пункт 1 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
"1) неправильного застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;
 
Відхилено    
266. 5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права";
 
-472- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 237 пункт 5 виключити
 
Відхилено   5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права";
 
    -473- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину першу статті 237 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України або пленумів вищих спеціалізованих судів, які на момент ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції не втратили чинність".
 
Відхилено    
267. 4) у статті 238:
 
-474- Денисенко В.І.
5) у статті 220:
а) у частині першій слова "і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу" виключити;
б) частину другу доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі наявних у справі та додатково поданих доказів, повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої та апеляційної інстанцій з причин, що не залежали від нього.
При дослідженні доказів касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із призначенням та проведенням судової експертизи".
 
Відхилено   5) у статті 238:
 
268. а) у частині першій слова і цифри "пунктом 1 частини першої статті 237" замінити словами і цифрами "пунктами 1 і 2 частини першої статті 237";
 
-475- Сотник О.С.
Внести змінити до підпункту 4 пункту 4 проекту закону, внести зміни до статті 238 КАС, змінити частину 1: слова "пунктами 1 і 2" замінити словами "пунктом 1";
 
Відхилено   а) у частині першій слова і цифри "пунктом 1 частини першої статті 237" замінити словами і цифрами "пунктами 1 і 2 частини першої статті 237";
 
    -476- Шкрум А.І.
у статті 238 пункт 1 викласти в такій редакції:
1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
Відхилено    
    -477- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У ч. 1 ст. 238 КАС України замінити слова "трьох місяців" на словами "одного місяця".
 
Відхилено    
    -478- Власенко С.В.
9) Частину першу статті 238 викласти в такій редакції:
10)"1. Заява про перегляд судових рішень з підстав, установлених пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу подається протягом одного місяця з дня набрання судовим рішенням апеляційного суду законної сили".
 
Відхилено    
269. б) частину другу викласти в такій редакції:
 
-479- Сотник О.С.
Змінити частину 2 статті 238 КАС, слова "пунктом 3" змінити на слова "пунктом 2";
 
Відхилено   б) частину другу викласти в такій редакції:
 
    -480- Денисенко В.І.
6) у пункті 6 частини першої статті 223 слова "на новий розгляд або" виключити".
 
Відхилено    
    -481- Власенко С.В.
12)Частину другу статті 238 викласти в такій редакції:
13)"2. Заява про перегляд судових рішень підстав, установлених пунктами 2 і 3 частини першої статті 237 цього Кодексу подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 2 і 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше трьох років з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява".
 
Відхилено    
270. "2. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного";
 
   "2. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного";
 
271. в) у частині третій слова і цифри "пунктом 3 частини першої статті 237" замінити словами і цифрами "пунктом 4 частини першої статті 237";
 
-482- Сотник О.С.
Змінити частину 3 статті 238 КАС, слова "пунктом 4" змінити на слова "пунктом 3";
 
Відхилено   в) у частині третій слова і цифри "пунктом 3 частини першої статті 237" замінити словами і цифрами "пунктом 4 частини першої статті 237";
 
    -483- Шпенов Д.Ю.
частину 3 статті 238 виключити
 
Відхилено    
    -484- Денисенко В.І.
7) у статті 227:
а) в назві статті слова "або на новий розгляд" виключити;
б) частину другу виключити;
в) у частині четвертій слова "або на новий розгляд" виключити".
 
Відхилено    
272. г) частину четверту замінити двома частинами такого змісту:
 
-485- Сотник О.С.
Змінити частину 4 статті 238 КАС, слова "пунктом 5" після "передбаченій" і "передбаченої" замінити на "пунктом 4";
 
Відхилено   г) частину четверту замінити двома частинами такого змісту:
 
    -486- Шпенов Д.Ю.
частину 4 статті 238 виключити
 
Відхилено    
    -487- Денисенко В.І.
8) у пункті 2 частини першої статті 230 слова "або на новий розгляд" виключити".
 
Відхилено    
273. "4. Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
-488- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У ч. 4 ст. 238 КАС України замінити слова "трьох місяців" на словами "одного місяця".
 
Відхилено   "4. Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
    -489- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині четвертій статті 238 слова і цифри "на підставі, передбаченій пунктом 5" замінити словами і цифрами "на підставах, передбачених пунктами 5 і 6".
 
Відхилено    
    -490- Власенко С.В.
15)Частину третю статті 238 викласти в такій редакції:
16)"3. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається не пізніше трьох місяців з дня, коли особі стало відомо про набуття рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, статусу остаточного".
 
Відхилено    
274. 5. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – четвертою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження";
 
-491- Сотник О.С.
Змінити частину 5 статті 238 КАС, слово "четвертою" змінити на "третьою".
 
Відхилено   5. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – четвертою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження ";
 
    -492- Шпенов Д.Ю.
в частині 5 статті 238 слово "четвертої" замінити на "другої"
 
Відхилено    
    -493- Власенко С.В.
Частину четверту статті 238 викласти в такій редакції:
"4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – четвертою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах трьох років з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження".
 
Відхилено    
275. 5) у статті 239:
 
-494- Сотник О.С.
Внести змінити до підпункту 5 пункту 4 проекту закону, внести зміни до статті 239 КАС, частину 1 після слів "письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі відповідно до статті 15-1 цього Кодексу.";
 
Відхилено   6) у статті 239:
 
    -495- Алєксєєв С.О.
У частині першій статті 244-2 друге речення викласти в такій редакції:
"Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Враховано частково в частині першій статті 244-2.   
276. а) у частині другій:
 
-496- Сотник О.С.
частину 2 статті 239 КАС викласти в такій редакції:
"2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, від імені якої діє представник, та осіб, які беруть участь у справі, у тому числі представника заявника, а також їхні номери засобу зв'язку, офіційна електронна адреса, адреса електронної пошти, якщо такі є та відомі заявнику;
3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування одних і тих же норм права у подібних правовідносинах, якщо заяву подано на підставі, встановлений пунктом 1 статті 237 цього Кодексу;
4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв’язку із ухваленням рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу;
4-1) обґрунтування порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171-1 цього Кодексу, якщо заява подана з підстав, встановлених пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу;
5) вимоги особи, яка подає заяву;
6) у разі необхідності - клопотання;
7) перелік матеріалів, які додаються.";
 
Відхилено   а) у частині другій:
 
277. у пункті 2 слова "яка подає заяву" замінити словами "від імені якої діє представник";
 
-497- Сотник О.С.
пункт 2 частини 2 статті 239 КАС викласти у наступній редакції: "ім'я (найменування), поштова адреса особи, від імені якої діє представник, та осіб, які беруть участь у справ і, у тому числі представника заявника, а також їхні номери засобу зв'язку, офіційна електронна адреса, адреса електронної пошти, якщо такі є та відомі заявнику;" ;
 
Відхилено      
    -498- Власенко С.В.
18)Пункт 2 частини 2 статті 239 викласти в такій редакції:
"2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є.;
 
Враховано частково .   
278. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
279. "3) обгрунтування підстав для перегляду судових рішень, передбачених статтею 237 цього Кодексу";
 
   "3) обгрунтування підстав для перегляду судових рішень, передбачених статтею 237 цього Кодексу";
 
280. пункти 4, 41 виключити;
 
   пункти 4, 41 виключити;
 
281. б) у частині третій слова "особою, яка її подає, або" виключити;
 
-499- Сотник О.С.
змінити частину 3 статті 239 КАС, після слів "підписується" додати слова "особою, яка її подає, або".
 
Відхилено      
    -500- Власенко С.В.
Частину третю статті 239 викласти в такій редакції:
"3. Заява підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження".
 
Відхилено    
282. 6) частину першу статті 239-1 викласти в такій редакції:
 
-501- Сотник О.С.
Внести змінити до підпункту 6 пункту 4 проекту закону, внести зміни до статті 239-1 КАС, у частину 1 після слова "подається" додати слово "безпосередньо";
 
Враховано .  7) частину першу статті 239-1 викласти в такій редакції:
 
    -502- Власенко С.В.
Частину першу статті 239-1 викласти в такій редакції:
"1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані:
 
Відхилено    
283. "1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані:
 
-503- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 1 ст. 239-1 КАС України після слів "судових рішень подається" додати слово "безпосередньо".
 
Враховано .  "1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані:
 
    -504- Власенко С.В.
1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
Відхилено    
284. 1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
   1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 
285. 2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
-505- Власенко С.В.
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
Відхилено   2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
286. 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу;
 
-506- Власенко С.В.
3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 237 цього Кодексу;
 
Відхилено   3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу;
 
287. 4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу;
 
   4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу;
 
288. 5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу";
 
-507- Власенко С.В.
4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 цього Кодексу.
 
Відхилено   5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу.
До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, судовий збір не сплачується";
 
289. 7) у статті 239-2:
 
   8) у статті 239-2:
 
290. а) у назві статті слова "Вищим адміністративним судом України" виключити;
 
   а) у назві статті слова "Вищим адміністративним судом України" виключити;
 
291. б) у частині першій слова "яка надійшла до Вищого адміністративного суду України" виключити;
 
-508- Сотник О.С.
Внести змінити до підпункту 7 пункту 4 проекту закону, внести зміни до статті 239-2 КАС, частину 1 після слів "судового рішення" доповнити словами ", яка надійшла до Верховного Суду України";
 
Відхилено   б) у частині першій слова "яка надійшла до Вищого адміністративного суду України" виключити;
 
    -509- Сотник О.С.
викласти пункт 3 частини 2 статті 239-2 КАС у наступній редакції: "3) копії різних за змістом судових рішень, у яких має місце неоднакове застосування одних і тих же норм права в подібних правовідносинах, – у разі подання заяви на підставі, встановленій пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу;";
 
Відхилено    
    -510- Сотник О.С.
пункт 4 частини 2 статті 239-2 КАС виключити, пункт 5 вважати пунктом 4;
 
Відхилено    
    -511- Сотник О.С.
змінити пункт 4 частини 2 статті 239-2 КАС, слово "юрисдикція" змінити до "компетенція", цифру "3" змінити на "2".
 
Відхилено    
    -512- Власенко С.В.
Частину другу статті 239-2 викласти в такій редакції:
"2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 239 та 2391 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. Строк для усунення недоліків визначається днями. Перебіг строку розпочинається з моменту отримання особою відповідної ухвали суду про усунення недоліків".
 
Відхилено    
292. в) у частині третій слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
   в) у частині третій слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
293. г) у частині четвертій:
 
-513- Сотник О.С.
частину 4 статті 239-2 КАС викласти у наступній редакції:
"4. Заява повертається заявнику, якщо:
1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав." ;
 
Відхилено   г) у частині четвертій:
 
    -514- Власенко С.В.
Частину четверту статті 239-2 викласти в такій редакції:
"4. Заява повертається заявнику, якщо:
1) заяву подано без додержання вимог статей 239 та 2391 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
Відхилено    
294. пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
 
-515- Власенко С.В.
2) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на її підписання;
 
Відхилено   пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
 
295. "1) заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-1 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
-516- Власенко С.В.
3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
 
Відхилено   "1) заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-1 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
296. 2) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на її підписання";
 
-517- Власенко С.В.
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з тих самих підстав".
 
Відхилено   2) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на її підписання";
 
297. у пункті 4 слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
-518- Сотник О.С.
змінити частину 6 статті 239-2 КАС, слово "судової" виключити, слово "юрисдикція" змінити на "компетенція";
 
Відхилено   пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) є ухвала Верховного суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав;"
 
298. д) частину сьому виключити;
 
-519- Сотник О.С.
змінити частину 7 статті 239-2 КАС, викласти у наступній редакції "7. Результати проведених дій, зазначених у частинах другій-третій і шостій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя – доповідач представляє колегії суддів Верховного Суду України."
 
Відхилено   д) частину сьому виключити;
е) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи";
 
299. 8) статті 240, 2401, 241, 243, 244, 2442 викласти відповідно в такій редакції:
 
-520- Денисенко В.І.
2. У статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України, передбаченою проектом Закону:
у підпункті "а" пункту 1 частини другої слова "відповідного" та "першої, апеляційної чи" виключити;
у пункті 2 частини третьої слова "який ухвалив оскаржуване судове рішення" замінити словами "касаційної інстанції".
 
Відхилено   9) статті 240, 240-1, 241, 242, 243, 244, 244-2 викласти відповідно в такій редакції:
 
300. "Стаття 240. Допуск справи до провадження
 
-521- Сотник О.С.
Внести змінити до підпункту 8 пункту 4 проекту закону, внести зміни до статті 240 КАС, викласти у наступній редакції:
"Стаття 240. Допуск справи до провадження
1. Питання щодо допуску справи до провадження вирішує Верховний Суд України колегією у складі трьох суддів Верховного Суду України, які входять до судової палати з адміністративних справ. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Питання щодо допуску справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску Верховний Суд України розглядає без виклику осіб, які брали участь у справі, протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви. За результатами розгляду суд постановляє обґрунтовану ухвалу, яку не може бути оскаржено.
3. У разі допуску справи до провадження суд, в якого витребувано матеріали справи, повинен скерувати ці матеріали до Верховного Суду України не пізніше трьох днів після отримання ухвали про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи.
4. У разі відмови в допуску справи до провадження копія ухвали про відмову в допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка подала цю заяву."
 
Відхилено   "Стаття 240. Допуск справи до провадження
 
301. 1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.
 
   1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.
 
302. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
303. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
-522- Голубов Д.І.
Друге речення третього абзацу першої частини статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України викласти у такій редакції: "Провадження відкривається, якщо хоча б двоє суддів зі складу колегії дійшли висновку про необхідність його відкриття.".
 
Відхилено   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
304. 2. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
-523- Власенко С.В.
Частину другу статті 240 викласти в такій редакції:
"2. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, чи закінчення встановленого судом строку на усунення недоліків, включаючи строк на поштовий обіг, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії".
 
Відхилено   2. Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
305. 3. Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається без виклику осіб, які беруть участь у справі.
 
-524- Власенко С.В.
Частину третю статті 240 викласти в такій редакції:
"3. Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається з повідомленням осіб, які беруть участь у справі та без їх виклику".
 
Відхилено   3. Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається без виклику осіб, які беруть участь у справі.
 
306. 4. Копія ухвали про відкриття провадження або про відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
-525- Власенко С.В.
Частину четверту статті 240 викласти в такій редакції:
"4. Копія ухвали про відкриття провадження не пізніше наступного дня після її прийняття надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
Відхилено   4. Копія ухвали про відкриття провадження або про відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
 
    -526- Власенко С.В.
Копія ухвали про відмову у допуску справи до провадження не пізніше наступного дня після її прийняття надсилається особі, яка зверталась із відповідною заявою до Верховного Суду України".
 
Відхилено    
307. Стаття 2401. Підготовка справи до розгляду
 
-527- Сотник О.С.
1. Підпункт 8 пункту 4 проекту змінити – статтю 2401 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
1. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2. Суддя-доповідач упродовж п'ятнадцяти днів з метою підготовки справи до розгляду Верховним Судом України:
1) надсилає копії ухвали про допуск заяви про перегляд судового рішення до провадження разом із копіями заяви особам, які беруть участь у справі;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3) визначає порядок розгляду справи: або в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, або в письмовому провадженні;
4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
3. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України."
 
Відхилено   Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду
 
308. 1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого:
 
   1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого:
 
309. 1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня надходження справи надсилає її до Верховного Суду України;
 
   1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня надходження справи надсилає її до Верховного Суду України;
 
310. 2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 
   2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 
311. 3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у цих правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 
-528- Голубов Д.І.
У третьому пункті першої частини статті 2401 Кодексу адміністративного судочинства України після слів "стосовно підготовки наукового висновку", доповнити словами " (рекомендаційного характеру)".
 
Відхилено   3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у цих правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 
    -529- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У п. 3 ч. 1 ст. 2401 КАС України перед словами "звертається до відповідних фахівців" додати "у разі необхідності".
 
Відхилено    
312. 4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 
   4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 
313. 5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
   5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
314. 2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
-530- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У ч. 2 ст. 2401 КАС України, після слів "витребуваних матеріалів справи",додати "наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено   2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
    -531- Власенко С.В.
Частину другу статті 240-1 викласти в такій редакції:
"2. Не пізніше трьох робочих днів після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій, суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України та направляє її копію особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
315. Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
-532- Сотник О.С.
Підпункт 8 пункту 4 проекту змінити – статтю 241 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 241. Розгляд справи Верховним Судом України
1. Верховний Суд України розглядає справу на своєму засіданні.
Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів судової палати з адміністративних справ.
Справа про перегляд судового рішення у разі неоднакового застосування однієї і тієї ж норми права в подібних правовідносинах різними судами касаційної інстанції розглядається на спільному засіданні відповідних палат Верховного Суду України за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів кожної палати.
2. Головуючий відкриває судове засідання, оголошує справу, яку суд розглядає, склад суду і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їхнє право заявити відвід, а також інші права та обов’язки.
3. Суддя-доповідач викладає зміст заяви та обставини справи.
4. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень в адміністративній справі, та інші особи, які брали участь у справі, в разі їх прибуття в судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач.
5. Неприбуття сторін або інших осіб, які належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи.
6. Верховний Суд України може в разі необхідності досліджувати докази та встановлювати обставини у справі.
7. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати двох місяців з дня надходження матеріалів справи. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п’ятнадцять днів."
 
Відхилено   Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
316. 1. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу ІV цього Кодексу.
 
-533- Власенко С.В.
Частину першу статті 241 викласти в такій редакції:
"1. Справи розглядаються Верховним Судом за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням, з урахуванням особливостей, встановлених цією главою.
Верховний Суд використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у судовому рішенні.
 
Відхилено   1. Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу ІV цього Кодексу.
 
317. 2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.
 
-534- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У абзаці першому частини другої статті 241 слова і цифри "передбачених пунктами 1, 2, 4" замінити словами і цифрами "передбачених пунктами 1, 2, 4, 5, 6".
 
Відхилено   2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.
 
    -535- Власенко С.В.
Частину другу статті 241 викласти в такій редакції:
"2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.
Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України".
 
Відхилено    
318. Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
   Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
319. 3. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
-536- Власенко С.В.
Частину третю статті 241 викласти в такій редакції:
"3. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше 3/4 суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України".
 
Відхилено   3. У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
320. 4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
-537- Власенко С.В.
Частину четверту статті 241 викласти в такій редакції:
"4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України".
 
Відхилено   4. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
321. 5. На засіданнях Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує на засіданні суддя-доповідач.
 
-538- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 5 ст. 241 КАС України доповнити абзацом другим наступного змісту: "Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, головуючий доповідає про зміст спірних правовідносин, вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених підготовчих дій, в тому числі зміст наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено   5. На засіданнях Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує на засіданні суддя-доповідач.
 
322. 6. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
 
-539- Сотник О.С.
Пункт 4 доповнити підпунктом 56 такого змісту: "статтю 242 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
1. За наслідками розгляду справи Верховний Суд України приймає одну з таких умотивованих постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
2. Постанова Верховного Суду України є остаточною Вона може бути предметом перегляду лише на підставі, визначеній пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу.""
 
Відхилено   6. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
"Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
про повне або часткове задоволення заяви;
про відмову в задоволенні заяви.
2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу";
 
323. "Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
-540- Сотник О.С.
Підпункт 8 пункту 4 проекту змінити – статтю 243 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1.Верховний Суд України задовольняє заяву в разі встановлення порушення судами принципів і норм права у розглянутій справі в межах однієї з підстав, визначених статтею 237 цього Кодексу.
2. Задовольняючи заяву, Верховний Суд України може:
1) скасувати судове рішення суду касаційної інстанції та залишити в силі помилково скасовані судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій;
2) змінити судове рішення, що було предметом перегляду;
3) скасувати судові рішення у справі та ухвалити нове судове рішення;
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і скерувати справу для продовження розгляду до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
3. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою."
 
Відхилено   "Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
    -541- Шпенов Д.Ю.
статтю 243 викласти в такій редакції :
"Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу.
2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, що переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.
3. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви повинна бути вмотивованою.
5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована."
 
Відхилено    
324. 1. Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього Кодексу.
 
   1. Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього Кодексу.
 
325. 2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:
 
-542- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 243 слова і цифри "передбачених пунктами 1, 2, 4" замінити словами і цифрами "передбачених пунктами 1, 2, 4, 5, 6".
 
Відхилено   2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:
 
    -543- Власенко С.В.
Частину другу статті 243 викласти в такій редакції:
"2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:
 
Відхилено    
326. 1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів:
 
-544- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 1 частини другої статті 243 викласти в такій редакції:
"1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі (крім випадків порушення правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів):".
 
Відхилено   1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів:
 
    -545- Власенко С.В.
1) в разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення або
 
Відхилено    
327. а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції; або
 
-546- Власенко С.В.
б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
Відхилено   а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції; або
 
328. б) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі повністю або в певній частині;
 
-547- Власенко С.В.
2) в разі порушення судом (судами) норми процесуального права скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої чи апеляційної інстанції.
 
Відхилено   б) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі повністю або в певній частині;
 
329. 2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 
   2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 
330. а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення; або
 
   а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення; або
 
331. б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
   б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
332. 3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:
 
-548- Власенко С.В.
Частину третю статті 243 викласти в такій редакції:
"3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:
1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
Відхилено   3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право:
 
333. 1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 
   1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 
334. 2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
   2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
335. 3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
   3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
336. 4. Суд не має права передати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені в підпункті "а" пункту 1 частини другої та у пункті 2 частини третьої цієї статті.
 
-549- Сироїд О.І.
Частину четверту статті 243 КАС (в редакції підпункту 8 пункту 5 розділу І) доповнити абзацом другим такого змісту:
"У виняткових випадках, коли ухвалення нового судового рішення або зміна судового рішення є неможливими без дослідження доказів та встановлення обставин у справі, Верховний Суд України може досліджувати докази та встановлювати обставини у справі".
 
Відхилено   4. Суд не має права передати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені в підпункті "а" пункту 1 частини другої та у пункті 2 частини третьої цієї статті.
 
    -550- Власенко С.В.
Частину четверту статті 243 викласти в такій редакції:
"4. Суд не має права передати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені в пункті 2 частини другої та у пункті 2 частини третьої цієї статті".
 
Відхилено    
337. 5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
-551- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Доповнити ч. 5 ст. 243 КАС України після слів "неоднаково застосована" словами та другим реченням наступного змісту: "та суть наукового висновку з цього питання. Якщо під час розгляду справи Верховний Суд України застосовує норму права інакше, ніж це передбачає висновок про застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин, який міститься у раніше ухваленій постанові Верховного Суду України, постанова Верховного Суду України має містити мотиви інакшого застосування норми права".
 
Відхилено   5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
    -552- Власенко С.В.
Частину п‘яту статті 243 викласти в такій редакції:
"5. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено    
    -553- Кривенко В.М.
статтю 243 новою частиною наступного змісту:
"Верховний Суд України передає справу на новий розгляд на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті у виняткових випадках, коли Верховний Суд України не може усунути порушення Україною міжнародних зобов'язань. Рішення про направлення справи на новий розгляд має бути вмотивованим".
 
Відхилено    
338. Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
 
-554- Сотник О.С.
Підпункт 8 пункту 4 проекту змінити – статтю 244 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
1.Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися
2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою."
 
Враховано частково   Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
 
339. 1. Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норма права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосована правильно.
 
   1. Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норма права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосована правильно.
Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
 
340. 2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована";
 
-555- Власенко С.В.
Частину другу статті 244 викласти в такій редакції:
"2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено   2. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована";
 
    -556- Власенко С.В.
Частину першу статті 244-2 викласти в такій редакції:
"1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами усіх юрисдикцій при застосуванні таких норм права".
 
Відхилено    
341. "Стаття 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
-557- Сотник О.С.
Підпункт 8 пункту 4 проекту змінити – статтю 2442 КАС викласти в такій редакції:
"Стаття 244-2. Обов’язковість постанов Верховного Суду України
1.Висновки щодо застосування принципів та норм права, викладені у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для застосування судами загальної юрисдикції та суб'єктами владних повноважень у відповідних правовідносинах
Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи.
2. Постанову Верховного Суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня її прийняття."
 
Відхилено   "Стаття 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
342. 1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
 
   1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
 
343. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.
 
   Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
 
344. 2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
345. 3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
-558- Сотник О.С.
Пункт 4 доповнити підпунктом 57 такого змісту: "доповнити КАС Главою 3-1 в такій редакції:
"Глава 3-1. Визначення суду належної компетенції для розгляду справи
§ 1. Визначення належної юрисдикції
Стаття 244-3. Ініціювання розгляду питання про належну юрисдикцію
1. Суд може ініціювати перед Верховним Судом України питання про належну юрисдикцію для розгляду справи у випадку, визначеному статтею 17-2 цього Кодексу, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Верховного Суду України.
Стаття 244-4. Підготовка до розгляду питання про належну юрисдикцію
1. Ухвала суду разом із матеріалами, що надійшли до Верховного Суду України, реєструються в день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну юрисдикцію:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Верховний Суд України;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення юрисдикції, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 244-5. Розгляд питання про належну юрисдикцію
1. Верховний Суд України розглядає питання про належну юрисдикцію на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від його складу, визначеного законом.
3. Строк розгляду питання Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження відповідних матеріалів.
Стаття 244-6. Постанова Верховного Суду України про визначення належної юрисдикції
1. За результатами розгляду питання про належну юрисдикцію Верховний Суд України приймає постанову, у якій визначає належну юрисдикцію та вид судочинства для розгляду справи і скеровує відповідні матеріали до відповідного суду для прийняття до свого провадження. У разі скерування справи до суду, який відмовив у відкритті провадження або закрив провадження у справі, Верховний Суд України одночасно скасовує відповідну ухвалу.
2. Постанова Верховного Суду України має бути вмотивованою. Висновок Верховного Суду України щодо визначення належної юрисдикції є обов'язковим для судів загальної юрисдикції у цій справі, а також в аналогічних справах.
3. Постанову Верховного Суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.
§ 2. Визначення належної підсудності справи
Стаття 244-7. Ініціювання розгляду питання про належну підсудність справи
1. Суд може ініціювати питання про належну підсудність справи перед Вищим адміністративним судом України у випадку, визначеному частиною шостою статті 22 цього Кодексу, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Вищого адміністративного суду України.
Стаття 244-8. Підготовка до розгляду питання про належну підсудність справи
1. Ухвала суду разом із матеріалами, що надійшли до Вищого адміністративного суду України, реєструються в день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну підсудність справи:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Вищий адміністративний суд України;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення підсудності справи, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 244-9. Розгляд питання про належну підсудність справи
1. Вищий адміністративний суд України розглядає питання про належну підсудність справи у складі колегії з п’яти суддів на своєму засіданні без виклику та повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. Строк розгляду Вищим адміністративним судом України не може перевищувати двадцяти днів з дня надходження матеріалів.
Стаття 244-10. Постанова Вищого адміністративного суду України про належну підсудність справи
1. За результатами розгляду питання про належну підсудність справи Вищий адміністративний суд України приймає постанову, у якій визначає належну підсудність справи і скеровує відповідні матеріали справи до суду для прийняття до свого провадження.
2. Постанова Вищого адміністративного суду України має бути вмотивованою. Висновок Вищого адміністративного суду України щодо визначення належної підсудності справи є обов'язковим для адміністративних судів у цій справі, а також в аналогічних справах.
3. Постанову Вищого адміністративного суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті цього суду не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.""
 
Відхилено   3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
    -559- Сотник О.С.
Пункт 4 доповнити таким підпунктом 58:
"частину 1 статті 248 КАС викласти в такій редакції:
"1.Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі або в електронній формі відповідно до статті 15-1 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -560- Сотник О.С.
підпункт 2 частини 2 статті 248 КАС викласти в такій редакції:
"2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса, якщо такі є;""
 
Відхилено    
    -561- Сотник О.С.
Пункт 4 доповнити таким підпунктом 59:
"частину 1 статті 267 КАС викласти в такій редакції:
"1. Суд, що ухвалив судове рішення в адміністративній справі, зобов’язує суб’єкта владних повноважень подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення, яке вимагає від нього вчинення певних дій."".
 
Відхилено    
    -562- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 267 КАСУ, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах
1. Суд, що ухвалив судове рішення в адміністративній справі, зобов’язує суб’єкта владних повноважень подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення, яке вимагає від нього вчинення певних дій".
 
Відхилено    
    -563- Власенко С.В.
Частину третю статті 244-2 викласти в такій редакції:
"3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття".
 
Відхилено    
    -564- Власенко С.В.
Частину 5 статті 31 виключити.
 
Відхилено    
346. 5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 –10, № 11 – 12, № 13, ст. 88):
 
-565- Сотник О.С.
Підпункт 1 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"1) Пункт 18 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
"18) слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду;";
 
Відхилено   5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 –10, № 11 – 12, № 13, ст. 88):
 
    -566- Сотник О.С.
частину шосту статті 27 викласти у такій редакції:
"6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників судового провадження або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів.";
 
Відхилено    
    -567- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 3 КПК:
перше речення пункту 18 частини першої викласти в такій редакції:
"слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні".
 
Відхилено    
    -568- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 27 КПК:
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників судового провадження або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів".
 
Відхилено    
347. 1) частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:
 
-569- Сотник О.С.
частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:
"6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально";
 
Відхилено   1) частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:
 
    -570- Шкрум А.І.
У статті 27 пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання. Суд своєю вмотивованою ухвалою може обмежити використання технічних засобів для фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання за клопотанням учасників судового провадження або якщо технічні засоби заважають судовому розгляду. Таке обмеження застосовується настільки, наскільки це потрібно для досягнення мети такого обмеження, але не може полягати у повній забороні використання відповідних технічних засобів."
 
Відхилено    
    -571- Шинькович А.В.
Внести зміни до тексту частини п’ятої Розділу І Проекту Закону (щодо доповнення її положеннями щодо діяльності суду присяжних) та викласти її у такій редакції:
"1) у статті 31:
а) частину третю викласти у такій редакції:
"3. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо військових злочинів та тих, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого здійснюється судом присяжних у складі одного професійного судді та шести присяжних. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ст. 368, ч.ч. 2, 3 ст. 368-2, ч.ч. 2-4 ст. 368-3, ч.ч. 2-4 ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2, ст. 370, ч.ч. 2-3 ст. 371, ст. 372, ст. 373, ч. 2 ст. 374, ст. 375, ч.ч. 2-4 ст. 382 КК України, здійснюється судом присяжних у складі одного професійного судді та шести присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд."
 
Відхилено    
348. "6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально";
 
-572- Шинькович А.В.
б) частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:
"6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально";
 
Відхилено   "6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально";
 
349. 2) частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:
 
-573- Сотник О.С.
частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:
"4. Судові рішення переглядаються Верховним Судом України з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу";
 
Відхилено   2) частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:
 
350. "4. Судові рішення переглядаються Верховним Судом України з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу";
 
-574- Сотник О.С.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"2) Статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо:
до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності;
кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил статті 33 цього Кодексу;
після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду;
обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження;
реорганізовано суд, який здійснює судове провадження.
До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження.
Якщо в процесі кримінального провадження воно стало підсудним іншому суду, його здійснює той суд, який почав у ній провадження, з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
2. Суд передає кримінальне провадження на розгляд іншому відповідному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої цієї статті.
У разі реорганізації суду кримінальні провадження невідкладно передаються до суду, до підсудності якого віднесено здійснення такого провадження, якщо інше не встановлено законом.
3. Питання про передання кримінального провадження з одного суду до іншого суд вирішує ухвалою, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті.
4. Кримінальне провадження, передане з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, здійснює суд, до якого його передано.
5. Якщо суд, якому передано кримінальне провадження, встановить, що воно не належить до його підсудності, то він вмотивованою ухвалою передає його до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення належної підсудності справи. Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує це питання відповідно до статей 458-5 – 458-8 цього Кодексу.";
 
Відхилено   "4. Судові рішення переглядаються Верховним Судом України з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу";
 
    -575- Сотник О.С.
доповнити статтею 34-1, яку викласти у такій редакції:
"Стаття 34-1. Передання матеріалів провадження до суду іншої юрисдикції
Якщо матеріали провадження належить розглядати за правилами іншого судочинства, суд передає матеріали провадження за встановленою юрисдикцією не пізніше п’яти днів з дня надходження їх надходження.
Якщо матеріали провадження належить розглядати за правилами іншого судочинства лише в частині вимог, суд передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії матеріалів, а також ухвали.";
 
Відхилено    
    -576- Сотник О.С.
доповнити статтею 34-2, яку викласти у такій редакції:
"Стаття 34-2. Передання справи для визначення належної юрисдикції
Якщо суд, якому передано матеріали провадження із суду іншої юрисдикції, встановить, що справу не належить розглядати за правилами цього Кодексу, то він вмотивованою ухвалою передає її разом із усіма матеріалами до Верховного Суду України для визначення належної юрисдикції. Верховний Суд України вирішує це питання відповідно до статей 458-1 – 458-4 цього Кодексу.";
 
Відхилено    
    -577- Сотник О.С.
викласти статтю 35 у такій редакції:
"Стаття 35. Електронний документообіг та автоматизований розподіл судових справ
В усіх випадках подання або надсилання процесуального документа учасником процесу або іншою особою до суду, надсилання копій судових рішень такі документи направляються в письмовій формі або в електронній формі електронною поштою. Суд та інші особи повинні використовувати для цього офіційні електронні адреси.
Офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому ідентифікатором для юридичних осіб є ідентифікаційний код юридичної особи, філії, представництва, для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків. Доменним іменем є ім'я у домені mаіl.gоv.uа. Офіційна електронна адреса прирівнюється до адреси місцезнаходження чи місця проживання і може використовуватися суб’єктами електронного документообігу для здійснення офіційного листування між ними відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" без необхідності застосування електронного цифрового підпису.
Положення про офіційну електронну адресу затверджує Міністерство юстиції України.
Порядок здійснення обігу електронних документів між судом та учасниками судового процесу визначається положенням, яке затверджує Державна судова адміністрацією України.
Розподіл між суддями (слідчими суддями) матеріалів кримінального провадження, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, здійснюється, визначення запасного судді, судді-доповідача, головуючого судді, формування колегії суддів здійснюється через автоматизовану систему відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів";
 
Відхилено    
    -578- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 34 КПК, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 34. Передання кримінального провадження за підсудністю з одного суду до іншого
1. Кримінальне провадження передається за підсудністю на розгляд іншого суду, якщо:
1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності;
2) кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил статті 33 цього Кодексу;
3) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду;
4) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження;
5) реорганізовано суд, який здійснює судове провадження.
До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження.
Якщо в процесі кримінального провадження воно стало підсудним іншому суду, його здійснює той суд, який почав у ній провадження, з додержанням правил підсудності, якщо інше не встановлено законом.
2. Суд передає кримінальне провадження на розгляд іншому відповідному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої цієї статті.
У разі реорганізації суду кримінальні провадження невідкладно передаються до суду, до підсудності якого віднесено здійснення такого провадження, якщо інше не встановлено законом.
3. Питання про передання кримінального провадження з одного суду до іншого суд вирішує ухвалою, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті. Ухвала суду про передання кримінального провадження за підсудністю набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
4. Кримінальне провадження, передане з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, здійснює суд, до якого його передано. Спори про підсудність не допускаються.
5. Не може бути скасований судом вищестоящої інстанції вирок з мотивів порушення правил підсудності, якщо кримінальне провадження було здійснено судом, до якого воно надійшло з іншого суду на підставі ухвали про передання кримінального провадження за підсудністю".
 
Відхилено    
    -579- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Кодекс статтею 34-1 такого змісту:
"Стаття 34-1. Передання матеріалів провадження до суду іншої юрисдикції
1. Якщо матеріали провадження належить розглядати за правилами іншого судочинства, суд передає матеріали провадження за встановленою юрисдикцією не пізніше п’яти днів з дня надходження їх надходження.
2. Якщо матеріали провадження належить розглядати за правилами іншого судочинства лише в частині вимог, суд передає за належною юрисдикцією засвідчені своїм підписом копії матеріалів, а також ухвали.
3. Ухвала суду про передання матеріалів провадження за встановленою юрисдикцією набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
4. Матеріали провадження, які надійшли до суду в порядку, передбаченому частинами першою або другою цієї статті, повинні бути прийняття цим судом до провадження і розглянуті за правилами виду судочинства, визначеному ухвалою іншого суду про передання матеріалів провадження за встановленою юрисдикцією. Спори про підвідомчість не допускаються.
5. Не може бути скасоване судом вищестоящої інстанції судове рішення з мотивів порушення правил підвідомчості, якщо матеріали провадження були розглянуті судом, до якого вони надійшли з іншого суду на підставі ухвали про передання матеріалів провадження за встановленою юрисдикцією".
 
Відхилено    
    -580- Шинькович А.В.
частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:
"4. Судові рішення переглядаються Верховним Судом України з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -581- Кривенко В.М.
виключити зміни до частини п'ятої статті 33.
 
Відхилено    
351. 3) частину п'яту статті 76 виключити;
 
-582- Шпенов Д.Ю.
Залишити чинну норму ч.5 ст. 76
"5. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні при перегляді судових рішень Верховним Судом України, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій та при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами.".
 
Відхилено   3) частину п'яту статті 76 виключити;
 
    -583- Алєксєєв С.О.
Статтю 76 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні при перегляді судових рішень Верховним Судом України, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій та при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами".
 
Відхилено    
    -584- Власенко С.В.
Статтю 76 викласти в такій редакції:
"1. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, апеляційної інстанцій, при перегляді судових рішень Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами.
2. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанції, при перегляді судових рішень Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами, а також у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду першої інстанції.
3. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої інстанції, при перегляді судових рішень Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами, а також у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду апеляційної інстанції.
5. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні при перегляді судових рішень Верховним Судом України, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах першої, апеляційної інстанцій та при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами".
 
Відхилено    
    -585- Шинькович А.В.
3) частину п'яту статті 76 виключити;
 
Відхилено    
352. 4) частину другу статті 110 після слова "ухвали" доповнити словом "постанови";
 
-586- Сотник О.С.
Підпункт 4 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"4) доповнити частину 1 статті 184 абзацом другим такого змісту:
"У разі неможливості належного функціонування окремих судів внаслідок проведення антитерористичної операції, введення воєнного або надзвичайного стану таке клопотання подається до найближчого місцевого суду або слідчого судді незалежно від територіальної підсудності.";
 
Відхилено   4) частину другу статті 110 після слова "ухвали" доповнити словом "постанови";
 
    -587- Сотник О.С.
Частину першу статті 211 після слів "цього Кодексу" доповнити словами ",крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";
 
Відхилено    
    -588- Сотник О.С.
Доповнити статтю 211 частиною третьою такого змісту:
"3. Затримана без ухвали слідчого судді, суду в районі проведення антитерористичної операції особа не пізніше семидесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.";
 
Відхилено    
    -589- Сотник О.С.
Частину четверту статті 213 після слів "безоплатної правової допомоги" доповнити словами ", крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті".;
 
Відхилено    
    -590- Сотник О.С.
Доповнити статтю 213 частиною шостою такого змісту:
"6. У разі затримання особи в районі проведення антитерористичної операції уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити відповідальних осіб відповідного органу досудового розслідування. Відповідальна особа підрозділу відповідного органу досудового розслідування негайно після доставляння затриманої особи до підрозділу повідомляє про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги.";
 
Відхилено    
    -591- Сотник О.С.
Доповнити частину третю статті 218 абзацом другим такого змісту:
"У зв’язку з неможливістю здійснювати досудове розслідування на окремій території внаслідок проведення антитерористичної операції, введення воєнного або надзвичайного стану місце проведення досудового розслідування визначає Генеральний прокурор України або його заступник відповідно до розподілу функціональних обов’язків.";
 
Відхилено    
    -592- Сотник О.С.
Доповнити частину другу статті 278 після слів "з моменту її затримання" такими словами ", крім випадків передбачених частиною п’ятою цієї статті";
 
Відхилено    
    -593- Сотник О.С.
Доповнити частину третю статті 278 після слів "підлягає негайному звільненню" такими словами ", крім випадків передбачених частиною п’ятою цієї статті";
 
Відхилено    
    -594- Сотник О.С.
Доповнити статтю 278 частиною п’ятою такого змісту:
"5. У разі затримання особи в районі проведення антитерористичної операції повідомлення про підозру вручається особі не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її доставляння до відповідного органу досудового розслідування. У разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту її доставляння до відповідного органу досудового розслідування, така особа підлягає негайному звільненню.";
 
Відхилено    
    -595- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 184 КПК:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"У разі неможливості належного функціонування окремих судів внаслідок проведення антитерористичної операції, введення воєнного або надзвичайного стану таке клопотання подається до найближчого місцевого суду або слідчого судді незалежно від територіальної підсудності".
 
Відхилено    
    -596- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 211 КПК:
частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Затримана без ухвали слідчого судді, суду в районі проведення антитерористичної операції особа не пізніше семидесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу".
 
Відхилено    
    -597- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 213 КПК:
частину четверту доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. У разі затримання особи в районі проведення антитерористичної операції уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити відповідальних осіб відповідного органу досудового розслідування. Відповідальна особа підрозділу відповідного органу досудового розслідування негайно після доставляння затриманої особи до підрозділу повідомляє про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Відхилено    
    -598- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 218 КПК:
частину третю доповнити абзацом такого змісту:
"У зв’язку з неможливістю здійснювати досудове розслідування на окремій території внаслідок проведення антитерористичної операції, введення воєнного або надзвичайного стану місце проведення досудового розслідування визначає Генеральний прокурор України або його заступник відповідно до розподілу функціональних обов’язків".
 
Відхилено    
    -599- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 247 КПК, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
1. Розгляд клопотань, віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснює суддя окружного суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування".
 
Відхилено    
    -600- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 278 КПК:
частини другу і третю доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. У разі затримання особи в районі проведення антитерористичної операції повідомлення про підозру вручається особі не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її доставляння до відповідного органу досудового розслідування. У разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту її доставляння до відповідного органу досудового розслідування, така особа підлягає негайному звільненню".
 
Відхилено    
    -601- Шинькович А.В.
частину другу статті 110 після слова "ухвали" доповнити словом "постанови";
 
Відхилено    
353. 5) частину шосту статті 368 викласти в такій редакції:
 
-602- Сотник О.С.
Підпункт 5 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"5) У частині 6 статті 368 слова "постановах, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу" замінити на "ухвалах, у випадках, передбачених частиною другою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу";
 
Відхилено   5) частину шосту статті 368 викласти в такій редакції:
 
    -603- Алєксєєв С.О.
Частину шосту статті 368 викласти в такій редакції:
"6. Обираючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд зобов’язаний застосувати висновки Верховного Суду України, викладені в його постановах, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу.
Суд має право лише у виняткових випадках відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним чітким обґрунтуванням відповідних мотивів, які оформлюються в окремий процесуальний документ, підписуються суддею та додаються до повного тексту судового рішення.".
 
Відхилено    
354. "6. Обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені в його постановах, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу.
 
-604- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 6 ст. 368 КПК України після слів "при ухваленні вироку, суд" замінити слово "враховує" на слова "зобов'язаний врахувати".
 
Відхилено   "6. Обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені в його постановах, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу.
 
    -605- Власенко С.В.
Частину шосту статті 368 викласти в такій редакції:
"6. Обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені в його постановах".
 
Відхилено    
    -606- Шинькович А.В.
частину шосту статті 368 викласти в такій редакції:
"6. Обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені в його постановах, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу.
Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
Відхилено    
355. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
-607- Сотник О.С.
Абзац другий частини 6 статті 368 викласти у такій редакції:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи.";
 
Відхилено   Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 
    -608- Сотник О.С.
Частину 3 статті 375 після слів "має право" перед словами "викласти письмово окрему думку" доповнити такими словами "протягом п’яти днів після ухвалення рішення";
 
Відхилено    
    -609- Сотник О.С.
Частину першу статті 396 після слів "в письмовій формі" доповнити такими словами "або в електронній формі відповідно до статті 35 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -610- Сотник О.С.
Пункт 2 частини другої статті 396 після слів "номер засобу зв’язку," перед словами ",якщо такі є" доповнити словами "офіційна електронна адреса";
 
Відхилено    
    -611- Сотник О.С.
Частину першу статті 427 після слів "в письмовій формі" доповнити такими словами "або в електронній формі відповідно до статті 35 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -612- Сотник О.С.
Пункт 2 частини другої статті 427 після слів "номер засобу зв’язку," перед словами ",якщо такі є" доповнити словами "офіційна електронна адреса";
 
Відхилено    
    -613- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 375 КПК:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Кожен суддя з колегії суддів має право протягом п’яти днів після ухвалення рішення викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення".
 
Відхилено    
    -614- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 412 КПК:
пункт 6 частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -615- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 418 КПК:
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Якщо при ухваленні судового рішення колегією суддів апеляційної інстанції буде виявлено порушення, допущені суддею (суддями) суду першої інстанції, за які суддю згідно із законом може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, колегія суддів зобов’язана реагувати на такі порушення окремими ухвалами та повідомляти про них (із долученням копій відповідних процесуальних документів) Вищу кваліфікаційну комісію суддів України або Вищу раду юстиції".
 
Відхилено    
    -616- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до статті 441 КПК:
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Якщо при ухваленні судового рішення колегією суддів касаційної інстанції буде виявлено порушення, допущені суддею (суддями) суду першої або апеляційної інстанції, за які суддю згідно із законом може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, колегія суддів зобов’язана реагувати на такі порушення окремими ухвалами та повідомляти про них (із долученням копій відповідних процесуальних документів) Вищу кваліфікаційну комісію суддів України або Вищу раду юстиції".
 
Відхилено    
    -617- Шинькович А.В.
частину третю статті 383 викласти в такій редакції:
"3. Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, головуючий вирішує самостійно, крім питань, передбачених статтею 368 цього Кодексу, які головуючий і присяжні вирішують спільно.";
 
Відхилено    
    -618- Шинькович А.В.
частину першу статті 385 викласти в такій редакції:
"1. Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості дванадцяти осіб, які визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних.";
 
Відхилено    
    -619- Шинькович А.В.
частину четверту статті 387 викласти у такій редакції:
"4. Кожному з присяжних, який з’явився, учасники судового провадження можуть заявити відвід з підстав, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу. Кожна сторона кримінального провадження може заявити відвід без зазначення його мотивів одному з присяжних, який з’явився.";
 
Відхилено    
    -620- Шинькович А.В.
частину п’яту статті 387 викласти у такій редакції:
"5. Усі питання, пов’язані зі звільненням присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом присяжних, вирішуються ухвалою суду, що постановляється на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним.";
 
Відхилено    
    -621- Шинькович А.В.
частину другу статті 390 викласти у такій редакції:
"2. Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження за ініціативою головуючого рішенням, яке приймається в нарадчій кімнаті та оформлюється вмотивованою ухвалою.";
 
Відхилено    
    -622- Шинькович А.В.
статтю 391 викласти у такій редакції:
"Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних
1. Нарадою суду присяжних керує головуючий, який послідовно ставить на обговорення питання, що підлягають вирішенню, проводить голосування і веде підрахунок голосів.
2. У нарадчій кімнаті присяжні мають право отримувати від головуючого роз’яснення щодо виниклих у них незрозумілостей у зв’язку з поставленими до них запитаннями.
3. Першочергово відбувається таємне голосування з питань, передбачених пунктами першим, третім та четвертим частини першої статті 368 цього Кодексу, для чого головуючий повинен підготувати місце та урну для такого голосування, а також сформулювати та виготовити листи запитань. Відповіді на поставлені перед судом присяжних питання для таємного голосування повинні бути стверджувальними "так" або заперечні "ні" з обов’язковим пояснюючим словом чи словосполученням, що розкриває її суть ("так, мало місце діяння", "ні, не мало місце діяння", "так, винуватий", "ні, не винуватий", "так, підлягає покаранню", "ні, не підлягає покаранню" тощо).
4. Усі питання вирішуються простою більшістю голосів. Головуючий голосує останнім.
5. Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від голосування. Голоси головуючого та судді рівні.
6. Суд присяжних за результатами голосування постановляє вердикт, у якому зазначається:
дата та місце його постановлення;
склад суду присяжних;
найменування (номер) кримінального провадження;
прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого;
сформульовані головуючим запитання та стверджувальні відповіді на них;
підписи присяжних.
7. Вердикт вважається обвинувальним, якщо за стверджувальні відповіді на кожне питання, що передбачено для таємного голосування, проголосувала більшість складу суду присяжних.
8. Вердикт вважається виправдувальним, якщо за заперечну відповідь на одне з питань, що передбачено для таємного голосування, проголосувала більшість складу суду присяжних.
9. Вердикт присяжних є підставою для складення головуючим відповідного судового рішення.
10. Кожен із складу суду присяжних має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення."
 
Відхилено    
    -623- Шинькович А.В.
доповнити статтею 391-1:
"Стаття 391-1. Порядок оскарження вироку суду присяжних.
1. Вирок за результатами розгляду провадження судом присяжних може бути оскаржений в касаційному порядку."
 
Відхилено    
    -624- Шинькович А.В.
пункт перший частини першої статті 392 викласти в такій редакції:
"1) вироки, крім випадків, передбачених статтями 391-1 та 394 цього Кодексу;";
 
Відхилено    
    -625- Шинькович А.В.
частину першу статті 424 викласти в такій редакції:
"1. У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції, а також вироки суду присяжних.";
 
Відхилено    
    -626- Шинькович А.В.
частину другу статті 426 викласти в такій редакції:
"2. Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення вироку суду присяжних в суді першої інстанції або судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.";
доповнити статтю 438 частиною четвертою:
 
Відхилено    
    -627- Шинькович А.В.
"4. Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок суду присяжних, крім випадків істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, пов’язаних з відбором, усуненням, порядком наради та голосуванням присяжних у суді, а також випадків, які порушили право прокурора, потерпілого або його законного представника на подання доказів, у тому числі безпідставне визнання виключенням їх з обсягу доказів, які повинні досліджуватися.";
 
Відхилено    
    -628- Кривенко В.М.
абзац другий частини шостої статті 368 викласти в такій редакції:
"Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів,
зокрема, у випадку, якщо застосування таких правових позицій у конкретній справі буде призводити до очевидної несправедливості судового рішення."
 
Відхилено    
356. 6) статтю 445 викласти в такій редакції:
 
-629- Сотник О.С.
Підпункт 6 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"6) статтю 445 викласти в такій редакції:
"Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
1) неоднакове застосування однієї і тієї ж норми матеріального та (або) процесуального права в подібних правовідносинах судами (судом) касаційної інстанції;
2) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції позиції Верховного Суду України щодо застосування норми матеріального та/або процесуального права в подібних правовідносинах, викладеній у постанові, винесені на підставі пунктів 1 та/або 3 цієї частини;
3) встановлення міжнародною установою, компетенція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національних судів.
2. Перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, з метою застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення або збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.";
 
Відхилено   6) статтю 445 викласти в такій редакції:
 
    -630- Власенко С.В.
Частину першу статті 444 викласти в такій редакції:
"1. Судом касаційної інстанції є Верховний Суд України".
 
Відхилено    
    -631- Кривенко В.М.
статтю 445 викласти у наступній підставі:
Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
1)неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (окрім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання);
2)неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень;
3)невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права та/або висновкам Конституційного Суду України, викладених у рішеннях за наслідками офіційного тлумачення Конституції та законів України або розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та/або висновкам про застосування норм Європейської Конвенції з прав людини та основних свобод 1950 року і протоколів до неї, викладених в рішеннях Європейського суду з прав людини;
4)встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом, якщо для усунення такого порушення необхідно переглянути рішення національного суду.
 
Відхилено    
357. "Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
 
-632- Шинькович А.В.
статтю 445 викласти в такій редакції:
"Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (окрім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання);
2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень;
3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України;
4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
 
Відхилено   "Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
 
358. 1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
 
-633- Власенко С.В.
Частину першу статті 445 викласти в такій редакції:
"1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
 
Відхилено   1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
 
359. 1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (окрім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання);
 
-634- Власенко С.В.
1) неправильне застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;
 
Відхилено   1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (окрім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання);
 
360. 2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень;
 
-635- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 445 пункт 2 виключити.
 
Відхилено   2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень;
 
    -636- Власенко С.В.
2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 
Відхилено    
361. 3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України;
 
-637- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 445 пункт 3 виключити.
 
Відхилено   3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України;
 
    -638- Власенко С.В.
3) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи по суті;
 
Відхилено    
362. 4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
 
-639- Шкрум А.І.
У статті 445 частини 1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України або пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, які на момент ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції не втратили чинність.
 
Відхилено   4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
 
    -640- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину першу статті 445 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України або пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, які на момент ухвалення судового рішення суду касаційної інстанції не втратили чинність".
 
Відхилено    
    -641- Власенко С.В.
встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної чи подібної справи судом;
 
Відхилено    
363. 7) частини першу і другу статті 446 викласти в такій редакції:
 
-642- Сотник О.С.
Підпункт 7 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"7) частини першу і другу статті 446 викласти в такій редакції:
"1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.
2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною установою, юрисдикція якої визнана Україною, а також її захисник, законний представник чи представник юридичної особи.";
 
Відхилено   7) частини першу і другу статті 446 викласти в такій редакції:
 
    -643- Власенко С.В.
Статтю 446 викласти в такій редакції:
"1. Особи, визначені у статті 393 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в апеляційному порядку.
 
Відхилено    
364. "1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.
 
-644- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині першій статті 446 після цифри "3" додати цифру "5".
 
Відхилено   "1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.
 
    -645- Власенко С.В.
2. Особи, визначені у статті 393 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.
 
Відхилено    
    -646- Шинькович А.В.
частини першу і другу статті 446 викласти в такій редакції:
"1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.
2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, а також її захисник, законний представник чи представник юридичної особи";
 
Відхилено    
365. 2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, а також її захисник, законний представник чи представник юридичної особи";
 
-647- Власенко С.В.
3.Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особи, визначені у статті 393 цього Кодексу, яким стало відомо про ухвалення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, рішення у цій, чи подібній справі".
 
Відхилено   2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, а також її захисник, законний представник чи представник юридичної особи";
 
366. 8) у статті 447:
 
-648- Сотник О.С.
Підпункт 8 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"8) викласти статтю 447 у такій редакції:
"Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення
Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше.
Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу.
Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.";
 
Відхилено   8) у статті 447:
 
    -649- Власенко С.В.
Назву статті 447 викласти в такій редакції:
" Строк подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України"
 
Відхилено    
367. а) у частині першій слова і цифри "пунктом 1 частини першої статті 445" замінити словами і цифрами "пунктом 1 або 2 частини першої статті 445";
 
-650- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 1 ст. 447 КПК України слова "трьох місяців" замінити на слова "одного місяця".
 
Відхилено   а) у частині першій слова і цифри "пунктом 1 частини першої статті 445" замінити словами і цифрами "пунктом 1 або 2 частини першої статті 445";
 
    -651- Власенко С.В.
Частину першу статті 447 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення".
 
Відхилено    
    -652- Власенко С.В.
Частину другу статті 447 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 або 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктами 2 або 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше".
 
Відхилено    
    -653- Шинькович А.В.
у статті 447:
а) у частині першій слова і цифри "пунктом 1 частини першої статті 445" замінити словами і цифрами "пунктом 1 або 2 частини першої статті 445";
 
Відхилено    
368. б) частину другу замінити двома частинами такого змісту:
 
-654- Шпенов Д.Ю.
частину 2 статті 447 виключити
 
Відхилено   б) частину другу замінити двома частинами такого змісту:
 
    -655- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 2 ст. 447 КПК України слова "трьох місяців" замінити на слова "одного місяця".
 
Відхилено    
    -656- Власенко С.В.
Частину третю статті 447 викласти в такій редакції:
"3. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі стало відомо про набуття рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, у цій чи подібній справі статусу остаточного".
 
Відхилено    
369. "2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу.
 
-657- Шкрум А.І.
У статті 447 в частині другій слова подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення" замінити словами "подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення"
 
Відхилено   "2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу.
 
    -658- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 447 слова "з підстави, передбаченої пунктом 3" замінити словами "з підстав, передбачених пунктами 3 та 5".
 
Відхилено    
    -659- Шинькович А.В.
б) частину другу замінити двома частинами такого змісту:
"2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу.
3. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного".
 
Відхилено    
370. 3. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного".
 
-660- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 3 ст. 447 КПК України слова "трьох місяців" замінити на слова "одного місяця".
 
Відхилено   3. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або повинно було стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного".
 
371. У зв'язку з цим частини третю – п'яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
 
-661- Шинькович А.В.
У зв'язку з цим частини третю – п'яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
 
Відхилено   У зв'язку з цим частини третю – п'яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
 
372. в) у частині четвертій слова і цифри "з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445" замінити словами і цифрами "з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445";
 
-662- Шпенов Д.Ю.
в частині 4 статті 447 слова "пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу" замінити на "пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу".
 
Відхилено   в) у частині четвертій слова і цифри "з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445" замінити словами і цифрами "з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445";
 
    -663- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині четвертій статті 447 слова "з підстав, передбачених пунктами 1 – 3" замінити словами "з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 та 5".
 
Відхилено    
    -664- Шинькович А.В.
в) у частині четвертій слова і цифри "з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445" замінити словами і цифрами "з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445";
 
Відхилено    
373. 9) у частині другій статті 448:
 
-665- Сотник О.С.
Підпункт 9 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"9) у частині другій статті 448 пункти 3-4 викласти в такій редакції:
"3) конкретні судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування, у тому числі незастосування, судом касаційної інстанції одних і тих самих норм права щодо подібних правовідносин, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу;
4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв’язку з ухваленням рішення міжнародною установою, компетенція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу;";
 
Відхилено   9) у частині другій статті 448:
 
374. а) пункт 3 викласти в такій редакції:
 
-666- Шинькович А.В.
20) у частині другій статті 448:
а) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 445 цього Кодексу";
 
Відхилено   а) пункт 3 викласти в такій редакції:
 
375. "3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 445 цього Кодексу";
 
   "3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 445 цього Кодексу";
 
376. б) пункт 4 виключити;
 
-667- Шинькович А.В.
б) пункт 4 виключити;
 
Відхилено   б) пункт 4 виключити;
 
377. 10) статті 449 – 453, 455 – 458 викласти відповідно в такій редакції:
 
-668- Алєксєєв С.О.
3) Пункт четвертий частини другої статті 452 виключити.
 
Відхилено   10) статті 449 – 458 викласти відповідно в такій редакції:
 
378. "Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
 
-669- Сотник О.С.
Підпункт 10 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
"10) статтю 449 викласти у такій редакції:
"Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
1. Заява про перегляд судового рішення подається безпосередньо до Верховного Суду України в письмовій формі або в електронній формі відповідно до статті 35 цього Кодексу. До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування одних і тих самих норм права, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу;
4) копія рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу.";
 
Відхилено   "Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
 
    -670- Власенко С.В.
Назву статті 449 викласти в такій редакції:
"Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України"
 
Відхилено    
    -671- Шинькович А.В.
21) статті 449 – 453, 455 – 458 викласти відповідно в такій редакції:
"Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України. До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу;
4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу;
5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, – якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу.
 
Відхилено    
379. 1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України. До заяви додаються:
 
-672- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
В ч. 1 ст. 449 КПК України після слів "рішення подається" додати слово "безпосередньо".
 
Відхилено   1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України. До заяви додаються:
 
380. 1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
 
   1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
 
381. 2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
-673- Логвинський Г.В.
пункт 2, 3 частини першої статті 449 доповнити словами " (в
паперовій або електронній формі);
 
Відхилено   2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
382. 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу;
 
-674- Власенко С.В.
Пункт 3 частин першої статті 449 викласти в такій редакції:
" 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 445 цього Кодексу";
 
Відхилено   3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу;
 
383. 4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу;
 
-675- Власенко С.В.
Пункт 4 частин першої статті 449 викласти в такій редакції:
" 4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, – якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу".
 
Відхилено   4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу;
 
384. 5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, – якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу.
 
-676- Власенко С.В.
Частину другу статті 449 викласти в такій редакції:
" 2. У якості копій судових рішень до заяви можуть бути додані судові рішення, роздруковані з Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень".
 
Відхилено   5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, – якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу.
 
385. Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
 
-677- Сотник О.С.
Статтю 450 викласти у такій редакції:
"Стаття 450. Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення
Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного Суду України, реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов’язаний їх усунути.
3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
4. Заява повертається заявнику у разі, якщо:
1) заяву подано без додержання вимог статей 448 та 449 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3) заяву подано від імені особи, яка не має відповідних повноважень;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, постановлена з аналогічних підстав.
5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної установи, компетенція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної установи.
7. Результати проведених дій, зазначених у частинах другій-третій і шостій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя – доповідач представляє колегії суддів Верховного Суду України.";
 
Відхилено   Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
 
    -678- Власенко С.В.
Назву статті 450 викласти в такій редакції:
" Стаття 450. Перевірка Верховним Судом України відповідності заяви вимогам цього Кодексу"
 
Відхилено    
    -679- Шинькович А.В.
Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
1. Заява про перегляд судового рішення реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
4. Заява повертається заявнику у разі якщо:
1) заяву подано без додержання вимог статей 448 та 449 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень підписувати заяву;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, постановлена з аналогічних підстав.
5. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
 
Відхилено    
386. 1. Заява про перегляд судового рішення реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
 
   1. Заява про перегляд судового рішення реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
 
387. 2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
-680- Власенко С.В.
Частину другу статті 450 викласти в такій редакції:
"2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. Строк усунення недоліків визначається днями. Перебіг строку розпочинається з дня отримання особою відповідного повідомлення суду".
 
Відхилено   2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
388. 3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
 
   3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.
 
389. 4. Заява повертається заявнику у разі якщо:
 
   4. Заява повертається заявнику у разі якщо:
 
390. 1) заяву подано без додержання вимог статей 448 та 449 цього Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
   1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 
391. 2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 
   2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 
392. 3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень підписувати заяву;
 
   3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень підписувати заяву;
 
393. 4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, постановлена з аналогічних підстав.
 
-681- Власенко С.В.
Пункт 4 частини 4 статті 450 викласти в такій редакції:
" 4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, постановлена з тих самих підстав".
 
Відхилено   4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав;
 
394. 5. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
 
   5. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
 
395. Стаття 451. Допуск справи до провадження
 
-682- Сотник О.С.
Статтю 451 викласти у такій редакції:
"Стаття 451. Допуск справи до провадження
1. Питання щодо допуску справи до провадження вирішує Верховний Суд України колегією у складі трьох суддів, які входять до судової палати з кримінальних справ. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Питання щодо допуску справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску Верховний Суд України розглядає без виклику учасників судового провадження протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви. За результатами розгляду суд постановляє обґрунтовану ухвалу, яку не може бути оскаржено.
3. У разі допуску справи до провадження суд, в якого витребувано матеріали справи, повинен скерувати ці матеріали до Верховного Суду України не пізніше трьох днів після отримання ухвали про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи.
4. У разі відмови в допуску справи до провадження копія ухвали про відмову в допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка подала цю заяву.";
 
Відхилено   Стаття 451. Допуск справи до провадження
 
    -683- Власенко С.В.
Назву статті 451 викласти в такій редакції:
" Стаття 451. Допуск Верховним Судом України справи до провадження"
 
Відхилено    
    -684- Шинькович А.В.
Стаття 451. Допуск справи до провадження
1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому статтею 35 цього Кодексу.
У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
2. Ухвала про відкриття провадження або про відмову у допуску виноситься без повідомлення учасників судового провадження протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
3. Копія ухвали про відкриття провадження надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.
 
Відхилено    
396. 1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому статтею 35 цього Кодексу.
 
   1. Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому статтею 35 цього Кодексу.
 
397. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.
 
398. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
-685- Голубов Д.І.
Друге речення третього абзацу першої частини статті 451 Кримінального процесуального кодексу України викласти у такій редакції: "Провадження відкривається, якщо хоча б двоє суддів зі складу колегії дійшли висновку про необхідність його відкриття.".
 
Відхилено   У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
399. 2. Ухвала про відкриття провадження або про відмову у допуску виноситься без повідомлення учасників судового провадження протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
-686- Власенко С.В.
Частину другу статті 451 викласти в такій редакції:
" 2. Ухвала про відкриття провадження або про відмову у допуску виноситься з повідомленням учасників судового провадження та без їх виклику протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви чи з дня усунення заявником недоліків або закінчення строку на усунення недоліків, включаючи строк на поштовий обіг, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії".
 
Відхилено   2. Ухвала про відкриття провадження або про відмову у допуску виноситься без повідомлення учасників судового провадження протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.
 
400. 3. Копія ухвали про відкриття провадження надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.
 
-687- Власенко С.В.
Частину третю статті 451 викласти в такій редакції:
"3. Не пізніше наступного дня після винесення копія ухвали про відкриття провадження надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву".
 
Відхилено   3. Копія ухвали про відкриття провадження надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.
 
401. Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України
 
-688- Сотник О.С.
Статтю 452 викласти у такій редакції:
"Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України
1. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2. Суддя-доповідач упродовж п'ятнадцяти днів з метою підготовки справи до розгляду Верховним Судом України:
1) надсилає копії ухвали про допуск заяви про перегляд судового рішення до провадження разом із копіями заяви учасникам судового провадження;
2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
3) має право визначати органи державної влади, представники яких можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та дає розпорядження про їх виклик до суду;
4) здійснює інші заходи, необхідні для підготовки справи до розгляду.
3. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";
 
Відхилено   Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України
 
402. 1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
 
   1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
 
403. 1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
   1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 
404. 2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
 
   2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
 
405. 3) звертається у разі необхідності до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо відповідної норми права;
 
-689- Голубов Д.І.
У третьому пункті першої частини статті 452 Кримінального процесуального кодексу України після слів "стосовно підготовки наукового висновку", доповнити словами " (рекомендаційного характеру)".
 
Відхилено   3) звертається у разі необхідності до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо відповідної норми права;
 
406. 4) визначає у разі необхідності органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
 
   4) визначає у разі необхідності органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
 
407. 5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
   5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
 
408. 2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
-690- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У ч. 2 ст. 452 КПК України після слів "витребуваних матеріалів справи" додати слова "наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована".
 
Відхилено   2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
    -691- Власенко С.В.
Частину другу статті 452 викласти в такій редакції:
"2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України та не пізніше наступного дня після її винесення направляє учасникам судового провадження".
 
Відхилено    
409. Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
-692- Сотник О.С.
Статтю 453 викласти у такій редакції:
"Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
1. Верховний Суд України розглядає справу на своєму засіданні.
Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів судової палати з кримінальних справ.
Справа про перегляд судового рішення у разі неоднакового застосування однієї і тієї ж норми права в подібних правовідносинах різними судами касаційної інстанції розглядається на спільному засіданні відповідних палат Верховного Суду України за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів кожної палати.
2. Головуючий відкриває судове засідання, оголошує справу, яку суд розглядає, склад суду і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їхнє право заявити відвід, а також інші права та обов’язки.
3. Суддя-доповідач викладає зміст заяви та обставини справи.
4. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень в адміністративній справі, та інші особи, які брали участь у справі, в разі їх прибуття в судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач.
5. Неприбуття сторін або інших осіб, які належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи.
6. Верховний Суд України може в разі необхідності досліджувати докази та встановлювати обставини у справі.
7. Верховний Суд України переглядає судові рішення у межах поданої заяви. Якщо задоволення заяви дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли заяви, Верховний Суд України зобов’язаний прийняти таке рішення.
8. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати двох місяців з дня надходження матеріалів справи. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може подовжити
розгляд справи, але не більш як на п’ятнадцять днів.";
 
Відхилено   Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
    -693- Шинькович А.В.
Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
1. Справи розглядаються Верховним Судом України за процедурою, визначеною главою 32, за винятками і особливостями, встановленими главою 33 розділу V цього Кодексу.
2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
3. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
4. При розгляді справи на засіданні головує суддя-доповідач.
5. Верховний Суд України переглядає судові рішення у межах поданої заяви. Якщо задоволення заяви дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли заяви, Верховний Суд України зобов'язаний прийняти таке рішення.
6. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
 
Відхилено    
410. 1. Справи розглядаються Верховним Судом України за процедурою, визначеною главою 32, за винятками і особливостями, встановленими главою 33 розділу V цього Кодексу.
 
-694- Власенко С.В.
Частину першу статті 453 викласти в такій редакції:
"1. Справи розглядаються Верховним Судом України згідно з правилами розгляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених главою 33 розділу V цього Кодексу".
 
Відхилено   1. Справи розглядаються Верховним Судом України за процедурою, визначеною главою 32, за винятками і особливостями, встановленими главою 33 розділу V цього Кодексу.
 
411. 2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
-695- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 453 слова "передбачених пунктами 1 – 3" замінити словами "передбачених пунктами 1 – 3 та 5".
 
Відхилено   2. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання Судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
412. 3. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
   3. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
 
413. 4. При розгляді справи на засіданні головує суддя-доповідач.
 
-696- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 4 ст. 453 КПК України доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Головуючий відкриває судове засідання, оголошує склад суду, роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки. Після розгляду клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, головуючий доповідає про зміст спірних правовідносин, вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених підготовчих дій, в тому числі зміст наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована."
 
Відхилено   4. При розгляді справи на засіданні головує суддя-доповідач.
 
414. 5. Верховний Суд України переглядає судові рішення у межах поданої заяви. Якщо задоволення заяви дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли заяви, Верховний Суд України зобов'язаний прийняти таке рішення.
 
   5. Верховний Суд України переглядає судові рішення у межах поданої заяви. Якщо задоволення заяви дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли заяви, Верховний Суд України зобов'язаний прийняти таке рішення.
 
415. 6. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
 
   6. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду";
"Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України
1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду постановляється одна з таких ухвал:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
2. Судді, які не погоджуються з ухвалою, можуть висловити окрему думку, що додається до ухвали.
3. Ухвала Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена, крім як з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу."
 
416. "Стаття 455. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
-697- Сотник О.С.
Статтю 455 викласти у такій редакції:
"Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви
Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу.
2. Якщо Верховний Суд України встановить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю чи частково, змінює його або ухвалює нове судове рішення або направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції. У мотивувальній частині ухвали має міститися обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання. У резолютивній частині нового судового рішення має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма права.
3. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право ухвалити нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
4. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.";
 
Відхилено   "Стаття 455. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 
    -698- Шинькович А.В.
"Стаття 455. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу.
2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково й направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
2) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі;
3) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд.
3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
1) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд;
2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі.
4. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
Відхилено    
417. 1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу.
 
   1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу.
 
418. 2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
 
-699- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині другій статті 455 слова "передбачених пунктами 1 – 3" замінити словами "передбачених пунктами 1 – 3 та 5".
 
Відхилено   2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
 
    -700- Власенко С.В.
Частину другу статті 455 викласти в такій редакції:
" 2. За наявності підстав, передбачених пунктами 1 – 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково й направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної інстанції;
2) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі;
3) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд".
 
Відхилено    
419. 1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково й направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
 
-701- Кривенко В.М.
Пункт 1 частини першої статті 455 викласти у наступній редакції:
"1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково й у виняткових випадках, коли шкода від затягування розгляду справи є меншою від шкоди встановленого порушення під розгляду справи, направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;"
 
Відхилено   1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково й направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
 
420. 2) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі;
 
   2) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі;
 
421. 3) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд.
 
   3) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд.
 
422. 3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
 
   3. За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України має право:
 
423. 1) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд;
 
   1) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд;
 
424. 2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
   2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
425. 3) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі.
 
   3) скасувати судові рішення й закрити провадження у справі.
 
426. 4. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
-702- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 4 ст. 455 КПК України після слів "неоднаково застосована" доповнити словами та другим реченням наступного змісту: "та суть наукового висновку з цього питання. Якщо під час розгляду справи Верховний Суд України застосовує норму права інакше, ніж це передбачає висновок про застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин, який міститься у раніше ухваленій постанові Верховного Суду України, постанова Верховного Суду України має містити мотиви інакшого застосування норми права".
 
Відхилено   4. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
    -703- Власенко С.В.
Частину четверту статті 455 викласти в такій редакції:
"4.У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено    
    -704- Кривенко В.М.
статтю 455 доповнити новою частиною наступного змісту:
""Верховний Суд України передає справу на новий розгляд на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті у виняткових випадках, коли Верховний Суд України не може усунути порушення Україною міжнародних зобов'язань. Рішення про направлення справи на новий розгляд має бути вмотивованим"".
 
Відхилено    
427. Стаття 456. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 
-705- Шинькович А.В.
Стаття 456. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норма права застосована правильно.
2. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
Відхилено   Стаття 456. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 
428. 1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норма права застосована правильно.
 
   1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норма права застосована правильно.
Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
 
429. 2. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
-706- Власенко С.В.
Частину другу статті 456 викласти в такій редакції:
"2. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права".
 
Відхилено   2. У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
 
430. Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
 
-707- Сотник О.С.
Статтю 457 викласти у такій редакції:
"Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
1. Ухвала Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.";
 
Відхилено   Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
 
    -708- Шинькович А.В.
Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
 
Відхилено    
431. 1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
 
   1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
 
432. Стаття 458. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
-709- Сотник О.С.
Статтю 458 викласти у такій редакції:
"Стаття 458. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України
1. Висновки щодо застосування принципів та норм права, викладені в ухвалі Верховного Суду України, є обов'язковими для застосування судами загальної юрисдикції та суб'єктами владних повноважень у відповідних правовідносинах.
Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, за умови наведення в своєму рішенні переконливого обґрунтування необхідності такого відступлення з посиланням на конкретні особливості відповідної справи.
2. Ухвалу Верховного Суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня її постановлення.
 
Відхилено   Стаття 458. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
 
    -710- Шинькович А.В.
Стаття 458. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України.
2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття".".
 
Відхилено    
433. 1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України.
 
-711- Власенко С.В.
Частину першу статті 458 викласти в такій редакції:
"1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для судів усіх юрисдикцій, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України".
 
Відхилено   1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України.
 
434. 2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
   2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
435. 3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
-712- Сотник О.С.
Частину першу статті 462 після слів "в письмовій формі" доповнити словами "або в електронній формі відповідно до статті 35 цього Кодексу";
 
Відхилено   3. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття".
 
    -713- Сотник О.С.
Пункт 2 частини 2 статті 462 слова "адреса електронної пошти" замінити на "офіційна електронна адреса";
 
Відхилено    
    -714- Сотник О.С.
Доповнити пункт 5 підпунктом 11 такого змісту:
"Доповнити КПК главою 33-1 такого змісту:
"Глава 33-1
Визначення суду належної компетенції для розгляду справи
§ 1. Визначення належної юрисдикції
Стаття 458-1. Ініціювання розгляду питання про належну юрисдикцію
1. Суд може ініціювати перед Верховним Судом України питання про належну юрисдикцію для розгляду справи у випадку, визначеному цим Кодексом, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Верховного Суду України.
Стаття 458-2. Підготовка до розгляду питання про належну юрисдикцію
1. Ухвала суду разом із матеріалами, що надійшли до Верховного Суду України, реєструються в день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну юрисдикцію:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Верховний Суд України;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення юрисдикції, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 458-3. Розгляд питання про належну юрисдикцію
1. Верховний Суд України розглядає питання про належну юрисдикцію на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від його складу, визначеного законом.
3. Засідання Верховного Суду України веде Голова Верховного Суду України, а в разі його відсутності – суддя Верховного Суду України, який виконує обов'язки Голови.
4. Строк розгляду питання Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження відповідних матеріалів.
Стаття 458-4. Постанова Верховного Суду України про визначення належної юрисдикції
1. За результатами розгляду питання про належну юрисдикцію Верховний Суд України приймає постанову, в якій визначає належну юрисдикцію та вид судочинства для розгляду справи і скеровує відповідні матеріали до відповідного суду для прийняття до свого провадження. У разі скерування справи до суду, який відмовив у відкритті провадження або закрив провадження у справі, Верховний Суд України одночасно скасовує відповідну ухвалу.
2. Постанова Верховного Суду України має бути вмотивованою. Висновок Верховного Суду України щодо визначення належної юрисдикції є обов’язковим для судів загальної юрисдикції у цій справі, а також в аналогічних справах.
3. Постанову Верховного Суду України має бути опубліковано на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.
§ 2. Визначення належної підсудності справ
Стаття 458-5. Ініціювання розгляду питання про належну підсудність справи
1. Суд може ініціювати питання про належну підсудність справи перед Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у випадку, визначеному цим Кодексом, шляхом надсилання відповідної ухвали разом із матеріалами до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Стаття 458-6. Підготовка до розгляду питання про належну підсудність справи
1. Ухвала суду разом із матеріалами, що надійшли до Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, реєструються у день надходження та не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом десяти днів здійснює підготовку до розгляду питання про належну підсудність справи:
1) визначає спірні питання, які повинен вирішити Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
2) з’ясовує наявність попередньої судової практики з цих питань;
3) готує пропозиції щодо визначення підсудності справи, а також конкретного суду, якому має бути скеровано справу для розгляду.
Стаття 458-7. Розгляд питання про належну підсудність справи
1. Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує питання про належну підсудність справи у складі колегії з п'яти суддів на своєму засіданні без виклику і повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. Строк розгляду питання Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ не може перевищувати двадцяти днів з дня надходження відповідних матеріалів.
Стаття 458-8. Постанова Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про належну підсудність справи
1. За результатами розгляду питання про належну підсудність справи Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ приймає постанову, у якій визначає належну підсудність справи і скеровує відповідні матеріали справи до суду для прийняття до свого провадження.
2. Постанова Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ має бути вмотивованою. Висновок Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо визначення належної підсудності справи є обов'язковим для судів у цій справі, а також в аналогічних справах.
3. Постанову Вищого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ має бути опубліковано на офіційному веб-сайті цього суду не пізніш як через десять днів з дня її прийняття.";
 
Відхилено    
    -715- Сотник О.С.
Розділ ІХ-1 КПК виключити.".
 
Відхилено    
    -716- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Внести зміни до КПК:
Розділ ІХ-1 та статтю 615 виключити.
 
Відхилено    
    -717- Власенко С.В.
Частину другу статті 458 викласти в такій редакції:
"2. Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття".
 
Відхилено    
436. 6. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146 із наступними змінами):
 
-718- Сольвар Р.М.
У тексті законопроекту слова "апарат Вищої ради юстиції" у відповідних відмінках змінити словами "секретаріат Вищої ради юстиції" у відповідних відмінках.
 
Враховано   6. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146 із наступними змінами):
У тексті законопроекту слова "апарат Вищої ради юстиції" у відповідних відмінках змінити словами "секретаріат Вищої ради юстиції" у відповідних відмінках.
 
437. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
438. а) частину першу виключити;
 
-719- Ківалов С.В.
Матвійчук Е.Л.
В частині першій статті 1 після слів "Вища рада юстиції є" доповнити словом "державним" та слова "відповідальним за" замінити словами "завданням якого є";
 
Відхилено   а) частину першу виключити;
 
    -720- Сольвар Р.М.
підпункт а) пункту 1) - виключити;
 
Відхилено    
439. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
440. після слова "колегіальним" доповнити словами "постійно діючим";
 
   після слова "колегіальним" доповнити словами "постійно діючим";
 
441. після слів "за формування" доповнити словом "незалежного";
 
   після слів "за формування" доповнити словом "незалежного";
 
442. в) частину третю викласти в такій редакції:
 
-721- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
"Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, призначаються строком на п’ять років і можуть бути призначеними лише на один строк."
 
Відхилено   в) частину третю викласти в такій редакції:
 
    -722- Лозовой А.С.
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
"Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, призначаються строком на шість років. Одна і та ж сама особа не може бути призначена членом Вищої ради юстиції більше ніж два строки підряд."
 
Відхилено    
443. "Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, призначаються строком на чотири роки і можуть бути призначеними лише на один строк";
 
-723- Сидорович Р.М.
у частині третій статті 1 слова "чотири роки" замінити словами "шість років.";
у частині третій статті 1 слова "і можуть бути призначеними лише на один строк" замінити словами "Одна і та ж сама особа не може бути призначена членом Вищої ради юстиції більше ніж два строки підряд.".
 
Відхилено   "Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, призначаються строком на чотири роки і можуть бути призначеними лише на один строк";
 
444. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
445. а) у частині першій слова "цим Законом та регламентом Вищої ради юстиції, який затверджується на її засіданні" замінити словами "та цим Законом";
 
   а) у частині першій слова "цим Законом та регламентом Вищої ради юстиції, який затверджується на її засіданні" замінити словами "та цим Законом";
 
446. б) доповнити частиною другою такого змісту:
 
-724- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
"Вища рада юстиції затверджує Регламент, положеннями якого регулюються процедурні питання здійснення нею передбачених Конституцією України та цим Законом повноважень".
 
Враховано .  б) доповнити частиною другою такого змісту:
 
447. "Вища рада юстиції затверджує Регламент, в якому регулюються відповідно до цього Закону процедурні питання її діяльності";
 
   "Вища рада юстиції затверджує Регламент, положеннями якого регулюються процедурні питання здійснення нею передбачених Конституцією України та цим Законом повноважень";
 
448. 3) частину другу статті 3 виключити;
 
-725- Сидорович Р.М.
у пункті четвертому статті 3 після слів "про притягнення" додати словами " (та відмову про притягнення)".
 
Враховано   3) частину другу статті 3 виключити;
4) у пункті четвертому статті 3 після слів "про притягнення" додати слова " (та відмову про притягнення)"
 
    -726- Алєксєєв С.О.
Пункт 4 статті 3 викласти в такій редакції: "4) розглядає скарги на рішення про притягнення (та відмову в притягненні) до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів".
 
Враховано    
    -727- Лозовой А.С.
Пункт четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"4) розглядає скарги на рішення про притягнення (та відмову про притягнення) до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів."
 
Враховано    
    -728- Сольвар Р.М.
пункт 3) - виключити;
 
Відхилено    
449. 4) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
-729- Алєксєєв С.О.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'ятнадцяти років".
 
Відхилено   5) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
    -730- Власенко С.В.
4) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
Відхилено    
    -731- Сольвар Р.М.
у пункті 4):
слова "та прокурорів" - виключити;
слова "законодавством у сфері запобігання корупції" змінити словами "законодавством у сфері запобігання і протидії корупції";
слова "перебування на посаді члена Вищої ради юстиції" змінити словами "здійснення повноважень члена Вищої ради юстиції";
 
Відхилено    
450. "Стаття 6. Вимоги до членів Вищої ради юстиції та гарантії їх діяльності
 
-732- Власенко С.В.
"Стаття 6. Вимоги до членів Вищої ради юстиції та гарантії їх діяльності
На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'ятнадцяти років.
У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково або суддів у відставці, які мають не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею.
Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою.
Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, здійснюють свої повноваження на постійній основі. На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції.
На членів Вищої ради юстиції поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
Члени Вищої ради юстиції повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки, в тому числі принципів та правил етики, які застосовуються до суддів.
Члени Вищої ради юстиції не мають права суміщати свою посаду з будь-якими посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (крім осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою), зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, підприємницькою діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою або отримувати винагороду (крім здійснення викладацької, наукової і творчої діяльності в позаробочий час та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. Особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) в управління незалежній третій особі на час перебування на посаді члена Вищої ради юстиції.
Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб забороняється";
 
Відхилено   "Стаття 6. Вимоги до членів Вищої ради юстиції та гарантії їх діяльності
 
451. На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'ятнадцяти років, є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію.
 
-733- Сотник О.С.
В абз. 3 пп. 4 "п’ятнадцяти" замінити на "двадцяти", виключити ", є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію",
 
Відхилено   На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'ятнадцяти років, є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію.
 
    -734- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 6 слова "є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію" виключити
 
Відхилено    
    -735- Сидорович Р.М.
частину першу статті 6 після слів "тридцяти п’яти" доповнити словами "і не старший шістдесяти п’яти".
 
Відхилено    
    -736- Голубов Д.І.
У першій частині статті 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції" слова ", є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію" виключити.
 
Відхилено    
    -737- Ківалов С.В.
Матвійчук Е.Л.
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"На посаду члена Вищої ради юстиції може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'ятнадцяти років".
 
Відхилено    
    -738- Лозовой А.С.
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'ятнадцяти років."
 
Відхилено    
452. У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково або суддів у відставці, які мають не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею.
 
-739- Алєксєєв С.О.
У частині другій статті 6 слово "п’ятнадцяти" замінити словом "двадцяти" і викласти в такій редакції: "У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково або суддів у відставці, які мають не менше двадцяти років стажу роботи суддею".
 
Враховано частково , редакційно.  У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково та які мають не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею або суддів у відставці.
 
    -740- Ківалов С.В.
Матвійчук Е.Л.
В частині другій статті 6 слова "які мають не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею" - виключити.
 
Враховано частково , редакційно   
453. Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою.
 
   Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою.
 
454. Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, здійснюють свої повноваження на постійній основі. На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції.
 
-741- Сотник О.С.
в абз. 6 пп. 4 виключити "з числа суддів та прокурорів", після слів "відряджаються до Вищої ради юстиції" додати "зі збереженням за ними посад, які вони обіймали на момент призначення членами Вищої ради юстиції".
 
Враховано   Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, здійснюють свої повноваження на постійній основі. На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції зі збереженням за ними посад, які вони обіймали на момент призначення членами Вищої ради юстиції. Посадовий оклад члена Вищої ради юстиції встановлюється у розмірі винагороди суддів Верховного Суду України.
 
    -742- Пинзеник В.М.
У Законі України "Про Вищу раду юстиції" З абзацу четвертого статті 6 слова "На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції" виключити.
 
Відхилено    
    -743- Шпенов Д.Ю.
в частині 4 статті 6 слова "На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції" замінити на "На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції, із збереженням за ними посад, які вони займали, та відповідних пільг."
 
Враховано частково    
    -744- Сидорович Р.М.
у частині четвертій статті 6 речення "Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, здійснюють свої повноваження на постійній основі." виключити.
 
Відхилено    
    -745- Алєксєєв С.О.
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції: "Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, здійснюють свої повноваження на постійній основі, де і отримують заробітну плату у розмірі, не меншому розміру 10 (десяти) мінімальних заробітних плат. На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -746- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:
"На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції."
 
Враховано частково    
    -747- Шинькович А.В.
Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України
1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
3) звертається у разі необхідності до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо відповідної норми права;
4) визначає у разі необхідності органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
2. Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
 
Відхилено    
455. На членів Вищої ради юстиції поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
   На членів Вищої ради юстиції поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
456. Члени Вищої ради юстиції повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки, в тому числі принципів та правил етики, які застосовуються до суддів.
 
-748- Алєксєєв С.О.
Частину шосту статті 6 викласти в такій редакції: "Члени Вищої ради юстиції повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів".
 
Враховано   Члени Вищої ради юстиції повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів.
 
457. Члени Вищої ради юстиції не мають права суміщати свою посаду з будь-якими посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (крім осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою), зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, підприємницькою діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою або отримувати винагороду (крім здійснення викладацької, наукової і творчої діяльності в позаробочий час та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. Особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) в управління незалежній третій особі на час перебування на посаді члена Вищої ради юстиції.
 
-749- Сидорович Р.М.
частину сьому статті 6 виключити.
 
Відхилено   Члени Вищої ради юстиції не мають права суміщати свою посаду з будь-якими посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (крім осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою), зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, підприємницькою діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою або отримувати винагороду (крім здійснення викладацької, наукової і творчої діяльності в позаробочий час та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. Особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) в управління незалежній третій особі на час перебування на посаді члена Вищої ради юстиції. Члени Вищої ради юстиції можуть отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власниками якого вони є.
 
    -750- Лозовой А.С.
Частину сьому статті 6 виключити.
 
Відхилено    
458. Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб забороняється";
 
-751- Острікова Т.Г.
1. Доповнити новим абз. 30 пп. 5 (ч. 10 ст. 6-2) такого змісту:
"Якщо всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то перелік зареєстрованих кандидатів - суддів та суддів у відставці, з яких призначатиметься такий член Вищої ради юстиції, у той же строк надсилається також Раді суддів України.",
у зв’язку з чим. абз. 30 пп. 5 (ч. 10 ст. 6-2) вважати абзацом 31 пп. 5 (ч. 11 ст. 6-2),
доповнити пп. 5 новим абз. 32 (ч. 12 ст. 6-2) такого змісту:
"Рада суддів України не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури, яка призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, подає органу, що скликає цю конференцію свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа зареєстрованих кандидатів – суддів або суддів у відставці. Одночасно Рада суддів надсилає ці пропозиції до апарату Вищої ради юстиції, який оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції не пізніше ніж на наступний робочий день з дня отримання. У разі, якщо за два дні до дати проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури такі пропозиції не надійшли до апарату Вищої ради юстиції, то не пізніше ніж за один день до дня проведення конференції на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції розміщується оголошення про це. У разі ненадання органу, що скликає конференцію, вказаних пропозицій або відсутності заперечень проти будь-якої кандидатури вважається, що Рада суддів погодила кандидатури всіх зареєстрованих кандидатів з числа суддів або суддів у відставці.",
доповнити пп. 5 новим абз. 33 (ч. 13 ст. 6-2) такого змісту:
"Голосування на всеукраїнській конференції працівників прокуратури щодо членів Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставців проводиться лише по кандидатах, запропонованих (погоджених) Радою суддів України.";
доповнити пп. 5 новим абз. 38 (ч. 4 ст. 6-3) такого змісту:
"Якщо Президент призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то перелік кандидатів – суддів та суддів у відставці, які претендують на участь у конкурсі і з яких Президент призначатиме члена Вищої ради юстиції, надсилається адміністрацією Президента України до Ради суддів України не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі.",
доповнити пп. 5 новим абз. 39 (ч. 5 ст. 6-3) такого змісту:
"Рада суддів не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення конкурсу подає Президенту свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа кандидатів – суддів або суддів у відставці. Ці пропозиції оприлюднюються на офіційному Інтернет-представництві Президента України не пізніше ніж на наступний робочий день з дня їх надходження Президенту України. У разі, якщо за два дні до дати проведення конкурсу такі пропозиції Президенту не надійшли, то не пізніше ніж за один день до дня проведення конкурсу на офіційному Інтернет-представництві Президента України розміщується оголошення про це. У разі ненадання Президенту вказаних пропозицій або відсутності заперечень проти будь-якої кандидатури вважається, що Рада суддів України погодила кандидатури всіх зареєстрованих кандидатів з числа суддів або суддів у відставці.",
доповнити пп. 5 новим абз. 40 (ч. 6 ст. 6-3) такого змісту:
"Президент здійснює призначення членів Вищої ради юстиції, які мають бути суддями або суддями у відставці, з числа кандидатів, запропонованих (погоджених) Радою суддів України.".
В абз. 3 пп. 10 (ч. 1 ст. 17, текст присяги члена ВРЮ) виключити ", чесно".
Абз. 10 пп. 11 (п. 11 ч. 1 ст. 18) виключити, у зв’язку з цим пункти 12, 13, 14 ч. 1 ст. 18 закону вважати пунктами 11, 12 і 13 відповідно,
в абз. 20 пп. 11 (ч. 4 ст. 18) замінити "11-13" на "11, 12", доповнити ", за поданням Вищої ради юстиції",
в абз. 21 пп. 11 (ч. 5 ст. 18) замінити "11-13" на "11, 12", виключити "може", змінити "надіслати" на "надсилає".
 
Відхилено   Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб забороняється";
 
    -752- Шпенов Д.Ю.
частину 6 статті 6-2 "Реєстрація кандидатів завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою цієї статті" замінити та викласти в такій редакції : "Реєстрація кандидатів завершується останнього дня строку, передбаченого частиною третьою цієї статті. Останні день строку закінчується в момент закінчення робочого часу в державному органі. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день".
 
Відхилено    
    -753- Купрієнко О.В.
Геращенко А.Ю.
Пункт 5, 6 статті 11 Закону України "Про Вищу раду юстиції" викласти в наступній редакції:
Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважаються кандидати, які за результатами таємного голосування отримали найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду адвокатів України.
За результатами голосування не пізніше наступного дня головуючим і секретарем з'їзду адвокатів України підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції незалежно від подальшої роботи з'їзду.
 
Відхилено    
459. 5) доповнити Закон статтями 61 – 64 такого змісту:
 
-754- Алєксєєв С.О.
Статтю 61 викласти в такій редакції: "Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, іншими законодавчими актами України на основі принципів законності, гласності та публічності."
 
Відхилено   6) доповнити Закон статтями 61 – 64 такого змісту:
 
    -755- Власенко С.В.
5) Доповнити Закон статтями 61 – 64 такого змісту:
 
Відхилено    
    -756- Купрієнко О.В.
Геращенко А.Ю.
Частину 1 ст. 38 Закону доповнити наступним текстом:
Підставою для відкриття дисциплінарного провадження є подання члена Вищої ради юстиції за результатами перевірки даних про дисциплінарний проступок або заяви про рішення суду, що скасоване судом вищої інстанції.";
 
Відхилено    
460. "Стаття 61. Принципи добору кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції
 
   "Стаття 61. Принципи добору кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції
 
461. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, на основі принципів гласності та публічності, політичної нейтральності.
 
-757- Сидорович Р.М.
у статті 6-1 після слів "цим Законом," додати слова "іншими законодавчими актами України".
 
Відхилено   Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, на основі принципів верховенства права, гласності та публічності, політичної нейтральності.
 
    -758- Сидорович Р.М.
у статті 6-1 після слів "на основі принципів" додати слова "законності,".
 
Враховано частково    
    -759- Лозовой А.С.
Частину першу статті 61 викласти у такій редакції:
"Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, іншими законодавчими актами України на основі принципів законності, гласності та публічності."
 
Враховано частково    
462. Стаття 62. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції
 
-760- Алєксєєв С.О.
Статтю 62 викласти в такій редакції:
У випадку необхідності призначення нового члена Вищої ради юстиції, орган, який скликає з’їзд або конференцію не пізніше наступного робочого дня після публікації оголошення про проведення (продовження роботи) відповідного з’їзду або конференції повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення і осіб , які висунуті кандидатами на посаду члена Вищої ради юстиції в порядку встановленому цим Законом.
Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення відповідно з'їзду або конференції, осіб, які висунуті кандидатами на посаду члена Вищої ради юстиції, секретаріат Вищої ради юстиції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначається:
1) дата і місце проведення відповідно з'їзду або конференції;
2) інформація про кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції, висунутих відповідним органом, який скликає з’їзд або конференцію.
Особа, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом до членів Вищої ради юстиції, та має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції з’їздом або конференцією, висунута кандидатом на посаду члена відповідною конференцією (іншим органом) подає органу, який проводить відповідний з’їзд або конференцію:
1) копію рішення конференції про висування кандидатом для призначення членом Вищої ради юстиції;
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради юстиції, а також бачення виконання своїх професійних обов’язків;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
5) копію трудової книжки;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
7) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
8) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, окрім копій документів передбачених пунктами 4, 8, 9 цієї частини;
11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді юстиції відповідно до статті 7 цього Закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради юстиції;
12) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
13) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
14) копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про встановлення кваліфікаційного класу (для суддів).
Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію здійснює реєстрацію кандидатів за умови подання документів, зазначених у цій статті.
Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію не пізніше наступного робочого дня після подання кандидатом, на посаду члена Вищої ради юстиції, оприлюднює інформацію про кандидата разом із копіями поданих документів на своєму офіційному веб-сайті. Не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення вищевказаної інформації, орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію, передає отримані від кандидата документи до секретаріату Вищої ради юстиції для проведення спеціальної перевірки стосовно нього.
Секретаріат Вищої ради юстиції не пізніше ніж на п’ять календарних днів до проведення відповідного з їзду або конференції надає органу, що проводить відповідний з‘їзд або конференцію перелік кандидатів, які пройшли спеціальну перевірку. Зазначений перелік, у цей же строк, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та публікується в Газеті "Голос України". Кандидати на посаду члена Вищої ради юстиції, які не пройшли спеціальну перевірку, не можуть буди включені до бюлетеня для голосування, на відповідному з’їзді чи конференції."
 
Відхилено   Стаття 62. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції
 
    -761- Власенко С.В.
" Стаття 62. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції
 
Відхилено    
463. У випадку необхідності призначення нового члена Вищої ради юстиції з'їздом суддів України або з'їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури орган, який скликає відповідно з'їзд або конференцію, не пізніше ніж за сорок п'ять днів повідомляє апарат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення.
 
-762- Сотник О.С.
В абз. 5 пп. 5 (ч. 1 ст. 6-2) "сорок п’ять" замінити на "шістдесят",
 
Відхилено   У випадку необхідності призначення нового члена Вищої ради юстиції з'їздом суддів України або з'їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури орган, який скликає відповідно з'їзд або конференцію, не пізніше ніж за сорок п'ять днів повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення.
 
    -763- Сидорович Р.М.
у частині першій статті 6-2 слова "У випадку необхідності призначення нового" замінити словами "При призначенні".
 
Відхилено    
    -764- Сидорович Р.М.
у частині першій статті 6-2 слова "не пізніше ніж за сорок п'ять днів повідомляє апарат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення." замінити словами "повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення не пізніше наступного робочого дня після публікації оголошення про проведення (продовження роботи) відповідного з’їзду або конференції.".
 
Відхилено    
    -765- Власенко С.В.
1. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції може відбуватися шляхом:
1)сомовисування;
2)висування відповідними колективами (суддів, адвокатів, юридичних вищих навчальних закладів, наукових установ, прокуратури).
 
Враховано редакційно в ст.ст. 10, 11, 12, 13   
    -766- Лозовой А.С.
Частину першу статті 62 викласти у такій редакції:
"При призначенні члена Вищої ради юстиції з'їздом суддів України або з'їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури орган, який скликає відповідно з'їзд або конференцію, повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення не пізніше наступного робочого дня після публікації оголошення про проведення (продовження роботи) відповідного з’їзду або конференції."
 
Відхилено    
464. Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення відповідно з'їзду або конференції апарат Вищої ради юстиції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначається:
 
   Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення відповідно з'їзду або конференції секретаріат Вищої ради юстиції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначається:
 
465. 1) дата і місце проведення відповідно з'їзду або конференції;
 
   1) дата і місце проведення відповідно з'їзду або конференції;
 
466. 2) інформація про відкриття реєстрації кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції.
 
-767- Сидорович Р.М.
у пункті другому частини другої статті 6-2 після слів "про відкриття" додати слова "відповідним органом, який скликає з’їзд або конференцію".
 
Відхилено   2) інформація про початок прийняття документів від кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції.
 
    -768- Лозовой А.С.
Пункт другий частини другої статті 62 викласти у редакції такого змісту:
"2) інформація про відкриття відповідним органом, який скликає з’їзд або конференцію реєстрації кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції."
 
Відхилено    
467. Особа, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом до членів Вищої ради юстиції, та має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції з’їздом суддів України або з’їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, звертається до апарату Вищої ради юстиції не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення відповідно з'їзду або конференції із заявою про реєстрацію її кандидатом для призначення членом Вищої ради юстиції відповідно з’їздом або конференцією.
 
-769- Сотник О.С.
абз. 9 пп. 5 (ч. 3 ст. 6-2) доповнити реченням "Форму такої заяви затверджує Рада суддів України.",
 
Відхилено   Особа, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом до членів Вищої ради юстиції, та має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції з’їздом суддів України або з’їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, звертається до секретаріату Вищої ради юстиції не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення відповідно з'їзду або конференції із заявою про подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції відповідно з’їздом або конференцією.
 
    -770- Сидорович Р.М.
в частині третій статті 6-2 слова "звертається до апарату Вищої ради юстиції не пізніше ніж за тридцять" замінити словами "подає органу, який проводить відповідний з’їзд або конференцію не пізніше ніж за десять".
 
Відхилено    
    -771- Власенко С.В.
2. Особа, яка має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції або відповідний колектив своїм протоколом для здійснення реєстрації кандидата звертається до органу визначеного цим Законом:
1)від з’їзду суддів України – реєстрацію кандидатів проводить Рада суддів України;
2)від з’їзду адвокатів України – реєстрацію кандидатів проводить Рада адвокатів України;
3)від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – реєстрацію кандидатів проводить Міністерство освіти України;
4)від всеукраїнської конференції працівників прокуратури – реєстрацію кандидатів проводить Колегія Генеральної прокуратури України.
 
Відхилено    
    -772- Лозовой А.С.
Частину третю статті 62 викласти у такій редакції:
"Особа, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом до членів Вищої ради юстиції, та має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції з’їздом суддів України або з’їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, подає органу, який проводить відповідний з’їзд або конференцію не пізніше ніж за десять днів до дати проведення відповідно з’їзду або конференції із заявою про реєстрацію її кандидатом для призначення членом Вищої ради юстиції відповідно з’їздом або конференцією."
 
Відхилено    
468. Разом із заявою про реєстрацію кандидатом для призначення членом Вищої ради юстиції претендент подає:
 
-773- Власенко С.В.
3. Заява про реєстрацію кандидата для призначення його членом Вищої ради юстиції подається до вказаних у частині 2 цієї статті органів не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення відповідного з'їзду або конференції. Разом із заявою про реєстрацію кандидатом для призначення членом Вищої ради юстиції претендент подає:
1) автобіографію;
2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
3) копію трудової книжки;
4) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
6)письмову згоду на обробку персональних даних;
7) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді юстиції відповідно до статті 7 цього Закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради юстиції;
8) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
9) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
 
Відхилено   Разом із заявою про подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції претендент подає:
 
469. 1) автобіографію;
 
   1) автобіографію;
 
470. 2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради юстиції;
 
-774- Сидорович Р.М.
у частині четвертій статті 6-2 пункти другий, сьомий та дев’ятий виключити.
 
Відхилено   2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради юстиції;
 
    -775- Лозовой А.С.
Пункт другий частини четвертої статті 62 виключити зі зміною послідовної нумерації пунктів.
 
Відхилено    
471. 3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
   3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
472. 4) копію трудової книжки;
 
   4) копію трудової книжки;
 
473. 5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
-776- Лозовой А.С.
Пункт п’ятий частини четвертої статті 62 викласти у такій редакції:
"4) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (для осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування);"
 
Відхилено   5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
474. 6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
-777- Сотник О.С.
абз. 16 пп. 5 (п. 6 ч. 4 ст. 6-2) замінити на "6) копії дипломів про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);",
 
Враховано   6) копії дипломів про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 
475. 7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;
 
-778- Сидорович Р.М.
у частині четвертій статті 6-2 пункти другий, сьомий та дев’ятий виключити.
 
Відхилено   7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;
 
    -779- Лозовой А.С.
Пункт сьомий частини четвертої статті 62 виключити.
 
Відхилено    
476. 8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 
-780- Лозовой А.С.
Пункт восьмий частини четвертої статті 62 виключити.
 
Відхилено   8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 
477. 9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, окрім копій документів передбачених пунктами 3, 7, 8 цієї частини;
 
-781- Сидорович Р.М.
у частині четвертій статті 6-2 пункти другий, сьомий та дев’ятий виключити.
 
Відхилено   9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, окрім копій документів передбачених пунктами 3, 7, 8 цієї частини;
 
    -782- Сидорович Р.М.
у частині шостій статті 6-2 слова "які передбачені пунктами 3, 7, 8" замінити словами "крім документу, передбаченого пунктом 2".
 
Відхилено    
    -783- Лозовой А.С.
Пункт дев’ятий частини четвертої статті 62 виключити.
 
Відхилено    
478. 10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді юстиції відповідно до статті 7 цього Закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради юстиції;
 
   10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді юстиції відповідно до статті 7 цього Закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради юстиції;
 
479. 11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
 
   11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
 
480. 12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
 
-784- Сидорович Р.М.
у пункті дев’ятому частини четвертої статті 6-2 слова "закону" замінити словами "Закону України "Про очищення влади".
 
Відхилено   12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
 
    -785- Лозовой А.С.
Пункт дванадцятий частини четвертої статті 62 викласти у такій редакції зі зміною послідовної нумерації пункту:
"8) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади";"
 
Відхилено    
481. 13) копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про встановлення кваліфікаційного класу (для суддів).
 
-786- Сотник О.С.
абз. 23 пп. 5 (п. 13 ч. 4 ст. 6-2) виключити,
 
Відхилено   13) документ, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).
 
    -787- Сидорович Р.М.
частину четверту статті 6-2 доповнити новим пунктом одинадцятим наступного змісту: "11. документ, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів)".
 
Відхилено    
    -788- Ківалов С.В.
Матвійчук Е.Л.
Пункт 13 частини четвертої статті 6-2 після слів "для суддів" доповнити словами "– у разі прийняття такого рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".
 
Відхилено    
    -789- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 62 доповнити чотирнадцятим пунктом такого змісту із зміною послідовної нумерації пункту:
"10) документ, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів)."
 
Враховано    
482. Апарат Вищої ради юстиції здійснює реєстрацію кандидатів за умови подання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті. У випадку, якщо особа виявила бажання бути призначеною членом Вищої ради юстиції з’їздом суддів України, апарат Вищої ради юстиції для реєстрації такої особи зобов’язаний також встановити наявність статусу судді або судді у відставці. У разі звернення претендента за реєстрацією про призначення більше ніж одним органом апарат Вищої ради юстиції відмовляє такому претенденту у реєстрації кандидатом на посаду члена Вищої ради юстиції.
 
-790- Сотник О.С.
в абз. 24 пп. 5 (ч. 5 ст. 6-2) після "або судді у відставці" додати ", який має не менше п’ятнадцяти років стажу суддею", замінити "органом" на "суб’єктом призначення",
 
Враховано   У випадку, якщо особа виявила бажання бути призначеною членом Вищої ради юстиції з’їздом суддів України, секретаріат Вищої ради юстиції зобов’язаний також встановити наявність статусу судді, який має не менше п’ятнадцяти років стажу суддею або судді у відставці.
 
    -791- Сидорович Р.М.
у частинах п’ятій, шостій та восьмій статті 6-2 слова "Апарат Вищої ради юстиції" замінити словами "Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію".
 
Відхилено    
    -792- Власенко С.В.
4. Відповідний орган здійснює реєстрацію кандидатів за умови подання документів, зазначених у частині третій цієї статті. Реєстрація кандидатів здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня про це повідомляється кандидат.
Реєстрація кандидатів завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою цієї статті.
Не пізніше наступного дня після завершення реєстрації відповідний орган формує перелік зареєстрованих кандидатів та передає його органу, який скликає відповідний з'їзд або конференцію, а також Вищій раді юстиції, яка невідкладно його оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті з відповідною інформацією про кожного кандидата.
 
Відхилено    
    -793- Лозовой А.С.
Частину п’яту статті 62 викласти у редакції такого змісту:
"Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію здійснює реєстрацію кандидатів за умови подання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті."
 
Відхилено    
483. Апарат Вищої ради юстиції здійснює реєстрацію кандидатів у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює інформацію про кандидата разом із копіями поданих документів, крім документів, які передбачені пунктами 3, 7, 8 частини четвертої цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті.
 
-794- Сидорович Р.М.
у частинах п’ятій, шостій та восьмій статті 6-2 слова "Апарат Вищої ради юстиції" замінити словами "Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію".
 
Відхилено   Секретаріат Вищої ради юстиції приймає документи кандидатів у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює інформацію про кандидата разом із копіями поданих документів, крім документів, які передбачені пунктами 3, 7, 8 частини четвертої цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті.
 
    -795- Романюк Р.С.
У підпункті 5, у частині шостій статті 62, після першого речення – доповнити новим реченням наступного змісту: "Останній день строку закінчується в момент закінчення робочого часу в державному органі. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день".
 
Відхилено    
    -796- Лозовой А.С.
Частину шосту статті 62 викласти у редакції такого змісту:
"Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію здійснює реєстрацію кандидатів у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює інформацію про кандидата разом із копіями поданих документів, крім документу, передбаченого пунктом 2 частини четвертої цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті."
 
Відхилено    
484. Реєстрація кандидатів завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою цієї статті.
 
   Прийом документів кандидатів завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою цієї статті.
Секретаріат Вищої ради юстиції не має права відмовити в прийнятті документів з підстав інших, ніж закінчення вказаного строку.
 
485. Не пізніше наступного дня після завершення реєстрації апарат Вищої ради юстиції формує:
 
-797- Сидорович Р.М.
у частинах п’ятій, шостій та восьмій статті 6-2 слова "Апарат Вищої ради юстиції" замінити словами "Орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію".
 
Відхилено   Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради юстиції формує:
 
    -798- Лозовой А.С.
Назву частини восьмої статті 62 викласти таким чином:
"Не пізніше наступного дня після завершення реєстрації орган, який проводить відповідний з’їзд або конференцію формує:"
 
Відхилено    
486. 1) перелік зареєстрованих кандидатів – суддів та суддів у відставці;
 
   1) перелік кандидатів – суддів та суддів у відставці;
 
487. 2) перелік зареєстрованих кандидатів, які не є суддями або суддями у відставці.
 
   2) перелік кандидатів, які не є суддями або суддями у відставці.
 
488. Ці переліки невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та публікуються у газеті "Голос України", а також невідкладно надсилаються органу, який скликає відповідний з'їзд або конференцію.
 
-799- Сироїд О.І.
Статтю 6-2 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 5 пункту 6 розділу І) після частини восьмої доповнити частинами такого змісту:
"Якщо з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то перелік зареєстрованих кандидатів - суддів та суддів у відставці надсилається також Раді суддів України.
Рада суддів України не пізніше ніж за три дні до дати проведення з’їзду або конференції подає органу, який їх скликає, свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа зареєстрованих кандидатів. У разі відсутності таких пропозицій або заперечень проти кандидатур вважається, що Рада суддів України погодила кандидатури зареєстрованих кандидатів з числа суддів або суддів у відставці.
Голосування на з’їздах і конференції проводиться лише по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, зареєстрованих в порядку, передбаченому цією статтею. Голосування щодо членів Вищої ради юстиції України з числа суддів або суддів у відставці проводиться лише по кандидатах, запропонованих (погоджених) Радою суддів України".
 
Відхилено   Ці переліки невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та публікуються у газеті "Голос України", а також невідкладно надсилаються органу, який скликає відповідний з'їзд або конференцію.
 
    -800- Сотник О.С.
в абз. 29 пп. 5 (ч. 9 ст. 6-2) "невідкладно" замінити на "не пізніше ніж на наступний робочий день з дня завершення реєстрації кандидатів",
 
Відхилено    
    -801- Сотник О.С.
доповнити новим абз. 30 пп. 5 (ч. 10 ст. 6-2) такого змісту: "Якщо з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то перелік зареєстрованих кандидатів - суддів та суддів у відставці надсилається також Раді суддів України.",
у зв’язку з чим. абз. 30 пп. 5 (ч. 10 ст. 6-2) вважати абзацом 31 пп. 5 (ч. 11 ст. 6-2),
 
Відхилено    
    -802- Сотник О.С.
доповнити цей абз. 31 пп. 5 (ч. 11 ст. 6-2) після "не пізніше наступного робочого дня" словами "після дня реєстрації кожного кандидата",
 
Відхилено    
    -803- Сидорович Р.М.
у частині дев’ятій статті 6-2 слова "офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та публікуються у газеті "Голос України", а також невідкладно надсилаються органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію." замінити словами "відповідних офіційних веб-сайтах Ради суддів України, Національної асоціації адвокатів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки, Генеральної прокуратури України.".
 
Відхилено    
    -804- Власенко С.В.
5. Орган, який скликає відповідний з'їзд або конференцію забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно зареєстрованих кандидатів. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади члена Вищої ради юстиції, орган, який скликає з’їзд вказує про свої зауваження та передає на з’їзд рішення з рекомендацією не висувати вказаного кандидата від з’їду або конференції.
 
Відхилено    
    -805- Лозовой А.С.
Пункт другий частини восьмої статті 62 викласти у редакції такого змісту:
"2) перелік зареєстрованих кандидатів, які не є суддями або суддями у відставці. Ці переліки невідкладно оприлюднюються на відповідних офіційних веб-сайтах Ради суддів України, Національної асоціації адвокатів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки, Генеральної прокуратури України."
 
Відхилено    
489. Апарат Вищої ради юстиції забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно зареєстрованих кандидатів. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади члена Вищої ради юстиції, апарат Вищої ради юстиції виключає такого кандидата з переліку зареєстрованих кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції.
 
-806- Сотник О.С.
доповнити пп. 5 новим абз. 32 (ч. 12 ст. 6-2) такого змісту: " Рада суддів України не пізніше ніж за три дні до дати проведення з’їзду або конференції подає органу, який їх скликає, свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа зареєстрованих кандидатів. У разі відсутності таких пропозицій або заперечень проти кандидатур вважається, що Рада суддів України погодила кандидатури зареєстрованих кандидатів з числа суддів або суддів у відставці.",
 
Відхилено   Секретаріат Вищої ради юстиції забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів.
 
    -807- Сотник О.С.
доповнити пп. 5 новим абз. 33 (ч. 13 ст. 6-2) такого змісту: " Голосування на з’їздах і конференції проводиться лише по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, зареєстрованих в порядку, передбаченому цією статтею. Голосування щодо членів Вищої ради юстиції України з числа суддів або суддів у відставці проводиться лише по кандидатах, запропонованих (погоджених) Радою суддів України.";
 
Відхилено    
    -808- Сидорович Р.М.
частину десяту статті 6-2 викласти в наступній редакції: "10. Обрані делегати З'їзду суддів України, З'їзду адвокатів України, З'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Всеукраїнської конференції працівників прокуратури мають право бути висунутими кандидатом для призначення в члени Вищої ради юстиції безпосередньо під час З'їзду суддів України, З'їзду адвокатів України, З'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Всеукраїнської конференції працівників прокуратури за умови надання документів, передбачених частиною 4 цієї статті.".
 
Відхилено    
    -809- Власенко С.В.
6. У випадку необхідності призначення нового члена Вищої ради юстиції з'їздом суддів України або з'їздом адвокатів України, або з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури орган, який скликає відповідний з'їзд або конференцію, не пізніше ніж за сорок п'ять днів повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення.
Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення відповідного з'їзду або конференції Вища рада юстиції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначається:
1) дата і місце проведення відповідно з'їзду або конференції;
2) інформація про відкриття реєстрації кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції.
 
Відхилено    
    -810- Лозовой А.С.
Частину дев’яту статті 62 виключити та доповнити новою частиною з послідовною зміною нумерації і викласти її у такій редакції:
"Обрані делегати З'їзду суддів України, З'їзду адвокатів України, З'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Всеукраїнської конференції працівників прокуратури мають право бути висунутими кандидатом для призначення в члени Вищої ради юстиції безпосередньо під час З'їзду суддів України, З'їзду адвокатів України, З'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Всеукраїнської конференції працівників прокуратури за умови надання документів, передбачених частиною 4 цієї статті."
 
Відхилено    
    -811- Кривенко В.М.
частину десяту статті 62 викласти у наступній редакції:
"Апарат Вищої ради юстиції забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно зареєстрованих кандидатів. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади члена Вищої ради юстиції, апарат Вищої ради юстиції повідомляє про це відповідний орган, який призначає члена Вищої ради юстиції".
 
Відхилено    
490. Стаття 63. Добір кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції
 
-812- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 63 викласти в такій редакції: "Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктами 4, 8, 9 частини третьої статті 62 цього Закону, невідкладно оприлюднюється на офіційному Інтернет-представництві Президента України".
 
Відхилено   Стаття 63. Добір кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції
 
    -813- Власенко С.В.
Назву та текст статті 63 викласти в такій редакції:
"Стаття 63. Добір кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції"
 
Відхилено    
491. Президент України призначає членів Вищої ради юстиції на підставі результатів конкурсу, положення про проведення якого затверджується Президентом України.
 
-814- Сотник О.С.
доповнити абз. 35 пп. 5 (ч. 1 ст. 6-3) після "на підставі результатів" словом "відкритого", а також доповнити реченням " Про початок конкурсу і можливість подання кандидатами документів, необхідних для участі в конкурсі, має бути оголошено на офіційному Інтернет-представництві Президента України не пізніше ніж за шістдесят днів до дня проведення конкурсу.",
 
Враховано   Президент України призначає членів Вищої ради юстиції на підставі результатів відкритого конкурсу, положення про проведення якого затверджується Президентом України. Про початок конкурсу і можливість подання кандидатами документів, необхідних для участі в конкурсі, має бути оголошено на веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України не пізніше ніж за сорок п’ять днів до дня проведення конкурсу.
 
    -815- Власенко С.В.
Президент України призначає членів Вищої ради юстиції на підставі результатів конкурсу, положення про проведення якого визначені цим Законом та відповідним Положенням, яке затверджується Президентом України.
Конкурсу про добір кандидатів на призначення членів Вищої ради юстиції проводиться відкрито, публічно із залученням під час його проведення засобів масової інформації та громадських діячів.
Інформація про призначення такого конкурсу оприлюднюється на офіційному Інтернет-представництві Президента України за два місця до його проведення.
 
Відхилено    
492. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, не пізніше ніж за тридцять днів до його проведення подає документи, зазначені у частині четвертій статті 62 цього Закону.
 
-816- Власенко С.В.
Особа, яка претендує на участь у конкурсі, не пізніше ніж за тридцять днів до його проведення подає документи до Секретаріату Президента, зазначені у частині третій статті 62 цього Закону.
 
Відхилено   Особа, яка претендує на участь у конкурсі, не пізніше ніж за тридцять днів до його проведення подає документи, зазначені у частині четвертій статті 62 цього Закону.
 
493. Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої статті 62 цього Закону, невідкладно оприлюднюється на офіційному Інтернет-представництві Президента України.
 
-817- Сироїд О.І.
Статтю 6-3 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 5 пункту 6 розділу І) після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
"Якщо Президент України призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то інформація про кандидатів - суддів та суддів у відставці надсилається Раді суддів України. Рада суддів України протягом десяти днів подає Президенту України свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа кандидатів, які подали документи на конкурс. У разі відсутності таких пропозицій або заперечень проти кандидатур вважається, що Рада суддів України погодила кандидатури кандидатів з числа суддів або суддів у відставці".
 
Відхилено   Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої статті 62 цього Закону, не пізніше ніж на наступний робочий день з дня надходження документів оприлюднюється на веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України.
 
    -818- Сотник О.С.
в абз. 37 пп. 5 (ч. 3 ст. 6-3) виключити "невідкладно", після "Президента України" доповнити словами " не пізніше ніж на наступний робочий день з дня надходження до адміністрації Президента України документів для призначення членом Вищої ради юстиції від кожної такої особи.",
 
Враховано частково    
    -819- Сотник О.С.
доповнити пп. 5 новим абз. 38 (ч. 4 ст. 6-3) такого змісту: " Якщо Президент призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то перелік кандидатів – суддів та суддів у відставці, які претендують на участь у конкурсі і з яких Президент призначатиме члена Вищої ради юстиції, надсилається адміністрацією Президента України до Ради суддів України не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі.",
 
Відхилено    
    -820- Сотник О.С.
доповнити пп. 5 новим абз. 39 (ч. 5 ст. 6-3) такого змісту: " Рада суддів не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення конкурсу подає Президенту свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа кандидатів – суддів або суддів у відставці. У разі ненадання Президенту вказаних пропозицій або відсутності заперечень проти будь-якої кандидатури вважається, що Рада суддів України погодила кандидатури всіх зареєстрованих кандидатів з числа суддів або суддів у відставці.",
 
Відхилено    
    -821- Сотник О.С.
доповнити пп. 5 новим абз. 40 (ч. 6 ст. 6-3) такого змісту: " Президент здійснює призначення членів Вищої ради юстиції, які мають бути суддями або суддями у відставці, з числа кандидатів, запропонованих (погоджених) Радою суддів України.".
 
Відхилено    
    -822- Сидорович Р.М.
у частині третій статті 6-3 слова "крім документів, передбачених пунктами 3, 7, 8" замінити словами "крім документу, передбаченого пунктом 2".
 
Відхилено    
    -823- Власенко С.В.
Не пізніше наступного дня після завершення реєстрації Секретаріат Президента формує перелік зареєстрованих кандидатів та невідкладно оприлюднює його на офіційному Інтернет-представництві Президента України, а також передає його Вищій раді юстиції, яка невідкладно його оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті з відповідною інформацією про кожного кандидата.
 
Відхилено    
    -824- Лозовой А.С.
Частину третю статті 63 викласти у редакції наступного змісту:
"Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі разом із копіями поданих документів, крім документу, передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 62 цього Закону, невідкладно оприлюднюється на офіційному Інтернет-представництві Президента України."
 
Відхилено    
494. Стаття 64. Добір кандидатів для здійснення Верховною Радою України призначення членів Вищої ради юстиції
 
   Стаття 64. Добір кандидатів для здійснення Верховною Радою України призначення членів Вищої ради юстиції
 
495. Верховна Рада України здійснює добір для призначення членів Вищої ради юстиції в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України";
 
-825- Сироїд О.І.
Текст статті 6-4 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 5 пункту 6 розділу І) викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України призначає членів Вищої ради юстиції на підставі пропозицій депутатських груп і фракцій, крім членів з числа суддів або суддів у відставці.
Кандидати в члени Вищої ради юстиції для призначення Верховною Радою України подають Голові Верховної Ради України документи, вказані в частині четвертій статті 6-2 цього Закону, а кандидати, які не є суддями або суддями у відставці, також подають пропозицією відповідної депутатської групи або фракції.
Інформація про кандидатів в члени Вищої ради юстиції, які претендують на призначення Верховною Радою України, разом із копіями документів, зазначених у пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 частини четвертої статті 6-2 цього Закону публікується на веб-сайті Верховної Ради України не пізніше як за десять днів до дня розгляду питання про їх призначення.
Якщо Верховна Рада України призначатиме члена Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці, то інформація про кандидатів - суддів та суддів у відставці надсилається Раді суддів України не пізніше ніж за двадцять днів до дня розгляду питання про їх призначення.
Рада суддів України протягом десяти днів подає Верховній Раді України свої пропозиції щодо кандидатур у члени Вищої ради юстиції з числа кандидатів, які подали документи на конкурс. У разі відсутності таких пропозицій або заперечень проти кандидатур вважається, що Рада суддів України погодила кандидатури кандидатів з числа суддів або суддів у відставці".
 
Відхилено Врегульовано в Регламенті ВРУ  Верховна Рада України здійснює добір для призначення членів Вищої ради юстиції в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України";
 
496. 6) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
497. "Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
 
   "Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
 
498. Не можуть бути членами Вищої ради юстиції:
 
   Не можуть бути членами Вищої ради юстиції:
 
499. 1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 
   1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 
500. 2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
-826- Пташник В.Ю.
Острікова Т.Г.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У п. 2 ст. 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції" після слів "в установленому законом порядку" додати слова "а також особи, які були засуджені за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, чи умисних злочинів середньої тяжкості".
 
Відхилено   2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
501. 3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 
-827- Сотник О.С.
Абз. 5 пп. 6 (п. 3 ч. 1 ст. 7) викласти в такій редакції: "3) особи, на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або яких було визнано винними у вчиненні корупційного правопорушення, яке є злочином, незалежно від зняття чи погашення судимості".
 
Відхилено   3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 
502. 4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", крім членів Вищої ради юстиції, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою;
 
-828- Алєксєєв С.О.
Пункт 4 частини першої статті 7 доповнити словами "а також особи за наявності заборони для них обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, передбаченому Законом України "Про очищення влади"".
Пункт 4 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", крім членів Вищої ради юстиції, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою, а також особи за наявності заборони для них обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, передбаченому Законом України "Про очищення влади"".
 
Враховано   4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", крім членів Вищої ради юстиції, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою;
 
    -829- Ківалов С.В.
Матвійчук Е.Л.
Пункт 4 частини першої статті 7 – виключити, у зв’язка із чим пункти 1-6 відповідно вважати пунктами 1-5.
 
Відхилено    
503. 5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім Голови Верховного Суду України);
 
   5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім Голови Верховного Суду України);
 
504. 6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності.
 
   6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності.
 
505. Перебування особи на посаді члена Вищої ради юстиції також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, передбаченому Законом України "Про очищення влади";
 
-830- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 7 виключити.
 
Враховано      
506. 7) статті 8 – 13 викласти в такій редакції:
 
   7) статті 8 – 13 викласти в такій редакції:
 
507. "Стаття 8. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Верховною Радою України
 
   "Стаття 8. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Верховною Радою України
 
508. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, які призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями або суддями у відставці.
 
-831- Сироїд О.І.
Частину першу статті 8 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 7 пункту 6 розділу І) викласти двома частинами в такій редакції:
"Члени Вищої ради юстиції призначаються Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання двох окремих бюлетенів, один з яких використовується для кандидатів, які є суддями або суддями у відставці, а інший - для інших кандидатів. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями або суддями у відставці.
Пропозиції щодо кандидатур на посаду члена Вищої ради юстиції вносяться депутатськими групами і фракціями. Члени Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці призначаються за пропозицією або погодженням Ради суддів України".
 
Відхилено   Два із трьох членів Вищої ради юстиції, які призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями або суддями у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.
 
    -832- Сотник О.С.
В абз. 3 пп. 7 (ч. 1 ст. 8) після "суддями" додати ", обраними на посаду безстроково,", після "у відставці" додати ", які мають не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею",
 
Враховано , редакційно   
509. Верховна Рада України здійснює призначення членів Вищої ради юстиції в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
 
-833- Сотник О.С.
абз. 4 пп. 7 (ч. 2 ст. 8) доповнити реченням "Члени Вищої ради юстиції з числа суддів або суддів у відставці призначаються за пропозицією або погодженням Ради суддів України.",
 
Відхилено   Верховна Рада України здійснює призначення членів Вищої ради юстиції в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
 
510. Стаття 9. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Президентом України
 
   Стаття 9. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Президентом України
 
511. Президент України, за результатами проведеного конкурсу, видає указ про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
   Президент України, за результатами проведеного конкурсу, видає указ про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
512. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, які призначаються Президентом України, повинні бути суддями або суддями у відставці.
 
-834- Сироїд О.І.
Частину другу статті 9 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 7 пункту 6 розділу І) доповнити другим реченням такого змісту:
"Такі члени призначаються за пропозицією або погодженням Ради суддів України".
 
Відхилено   Два із трьох членів Вищої ради юстиції, які призначаються Президентом України, повинні бути суддями або суддями у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею..
 
    -835- Сотник О.С.
в абз. 7 пп. 7 (ч. 2 ст. 9) після "суддями" доповнити ", обраними на посаду безстроково,", після "у відставці" доповнити ", які мають не менше п’ятнадцяти років стажу роботи судде",
 
Відхилено    
513. Стаття 10. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом суддів України
 
   Стаття 10. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом суддів України
 
514. З'їзд суддів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції, кожен з яких є суддею або суддею у відставці.
 
-836- Сироїд О.І.
Частину першу статті 10 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 7 пункту 6 розділу І) доповнити словами: "шляхом таємного голосування по кожній кандидатурі".
 
Враховано частково   З'їзд суддів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, кожен з яких є суддями або суддями у відставці та має не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.
 
    -837- Сотник О.С.
в абз. 9 пп. 7 (ч. 1 ст. 10) після "є суддею" додати ", обраним безстроково,", після "у відставці" додати ", який має не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею",
 
Відхилено    
    -838- Ківалов С.В.
Матвійчук Е.Л.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"З'їзд суддів України на підставі пропозиції відповідної конференції суддів призначає трьох членів Вищої ради юстиції – по одному члену від судів загальної, господарської та адміністративної юрисдикції".
 
Відхилено    
515. Голосування проводиться виключно по кандидатах для призначення членами Вищої ради юстиції, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Законом.
 
   Голосування проводиться виключно по кандидатах для призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, встановленому цим Законом та які обрані делегатами цього з`їзду. Голосування також проводиться по кандидатах для призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом, та висунуті безпосередньо на з’їзді не менше ніж двадцятьма відсотками обраних делегатів з’їзду.
 
516. Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами з'їзду до початку голосування. Рішенням з'їзду може бути встановлено розумне обмеження часу для виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам з'їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя або становить державну таємницю.
 
-839- Сотник О.С.
в абз. 11 пп. 7 (ч. 3 ст. 10) після "приватного життя" між "становить державну таємницю" додати " і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої ради юстиції, а також інформації, яка",
 
Відхилено   Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами з'їзду до початку голосування. Рішенням з'їзду може бути встановлено розумне обмеження часу для виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам з'їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої ради юстиції, а також інформації, яка становить державну таємницю.
 
    -840- Сидорович Р.М.
частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -841- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -842- Лозовой А.С.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
517. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
-843- Сидорович Р.М.
частину четверту статті 10 виключити.
 
Відхилено   Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
    -844- Алєксєєв С.О.
Частину четверту статті 10 викласти в такій редакції: "Після доповіді головуючого про кандидатів, які включені до бюлетеня для голосування, їх мотиваційні листи, проводиться обговорення та голосування".
 
Відхилено    
    -845- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 10 виключити.
 
Відхилено    
518. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду суддів України.
 
   Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду суддів України.
 
519. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду суддів України підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
   За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду суддів України підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
520. Порядок скликання з'їзду суддів України визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Порядок проведення з’їзду суддів України визначається Радою суддів України та рішеннями з’їзду.
 
-846- Сидорович Р.М.
в частині сьомій статті 10 слова "та рішеннями з’їзду " виключити.
 
Відхилено   Порядок скликання з'їзду суддів України визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Порядок проведення з’їзду суддів України визначається Радою суддів України та рішеннями з’їзду.
 
    -847- Лозовой А.С.
Частину сьому статті 10 викласти у наступній редакції:
"Порядок скликання з'їзду суддів України визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Порядок проведення з’їзду суддів України визначається Радою суддів України."
 
Відхилено    
521. Стаття 11. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом адвокатів України
 
   Стаття 11. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом адвокатів України
 
522. З'їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких має бути суддею або суддею у відставці.
 
-848- Сироїд О.І.
Частину першу статті 11 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 7 пункту 6 розділу І) доповнити словами і реченням:
"шляхом таємного голосування по кожній кандидатурі. Суддя або суддя у відставці призначається за пропозицією (погодженням) Ради суддів України".
 
Враховано частково   З'їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, один з яких має бути суддею або суддею у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.
 
    -849- Сотник О.С.
в абз. 17 пп. 7 (ч. 1 ст. 11) після "є суддею" додати ", обраним безстроково,", після "у відставці" додати ", який має не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею",
 
Враховано    
523. Голосування проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом.
 
   Голосування проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом та які обрані делегатами цього з`їзду. Голосування також проводиться по кандидатах для призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом, та висунуті безпосередньо на з’їзді не менше ніж двадцятьма відсотками обраних делегатів з’їзду.
 
524. Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами з’їзду до початку голосування. Рішенням з’їзду адвокатів України може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам з'їзду адвокатів України за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя або становить державну таємницю.
 
-850- Сотник О.С.
в абз. 19 пп. 7 (ч. 3 ст. 11) після "приватного життя" між "",
 
Відхилено   Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами з’їзду до початку голосування. Рішенням з’їзду адвокатів України може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам з'їзду адвокатів України за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої ради юстиції, а також інформації, яка становить державну таємницю.
 
    -851- Сидорович Р.М.
частину третю статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -852- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -853- Лозовой А.С.
Частину третю статті 11 виключити.
 
Відхилено    
525. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
-854- Сидорович Р.М.
частину четверту статті 11 виключити.
 
Відхилено   Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
    -855- Алєксєєв С.О.
Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції: "Після доповіді головуючого про кандидатів, які включені до бюлетеня для голосування, їх мотиваційні листи, проводиться обговорення та голосування."
 
Відхилено    
    -856- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 11 виключити.
 
Відхилено    
526. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду адвокатів України.
 
   Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду адвокатів України.
 
527. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду адвокатів України підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
   За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду адвокатів України підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
528. Порядок скликання з'їзду адвокатів України визначається Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Порядок проведення з’їзду адвокатів України визначається Радою адвокатів України та рішеннями з’їзду.
 
-857- Сидорович Р.М.
в частині сьомій статті 11 слова "та рішеннями з’їзду " виключити.
 
Відхилено   Порядок скликання з'їзду адвокатів України визначається Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Порядок проведення з’їзду адвокатів України визначається Радою адвокатів України та рішеннями з’їзду.
 
    -858- Лозовой А.С.
Частину сьому статті 11 викласти у наступній редакції:
"Порядок скликання з'їзду адвокатів України визначається Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Порядок проведення з’їзду адвокатів України визначається Радою адвокатів України."
 
Відхилено    
529. На час здійснення повноважень члена Вищої ради юстиції адвокатом він повинен зупинити адвокатську діяльність у порядку, передбаченому Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
 
-859- Сидорович Р.М.
частину восьму статті 11 виключити.
 
Відхилено   На час здійснення повноважень члена Вищої ради юстиції адвокатом він повинен зупинити адвокатську діяльність у порядку, передбаченому Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
 
    -860- Лозовой А.С.
Частину восьму статті 11 виключити.
 
Відхилено    
530. Стаття 12. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ
 
   Стаття 12. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ
 
531. З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких має бути суддею або суддею у відставці.
 
-861- Сироїд О.І.
Частину першу статті 12 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 7 пункту 6 розділу І) доповнити словами і реченням: "шляхом таємного голосування по кожній кандидатурі. Суддя або суддя у відставці призначається за пропозицією (погодженням) Ради суддів України".
 
Враховано частково   З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, один з яких має бути суддею або суддею у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.
 
    -862- Сотник О.С.
в абз. 26 (ч. 1 ст. 12) після "бути суддею" додати ", обраним на посаду судді безстроково," після "у відставці" додати ", який має не менше п’ятнадцяти років стажу роботи судде",
 
Враховано редакційно    
532. Голосування проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом.
 
   Голосування проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, які подали документиу порядку, передбаченому цим Законом та які обрані делегатами цього з`їзду. Голосування також проводиться по кандидатах для призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом, та висунуті безпосередньо на зїзді не менше ніж двадцятьма відсотками обраних делегатів з’їзду.
 
533. Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ до початку голосування. Рішенням з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя або становить державну таємницю.
 
-863- Сотник О.С.
в абз. 28 пп. 7 (ч. 4 ст. 12) після "приватного життя" між " а",
 
Враховано   Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ до початку голосування. Рішенням з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої ради юстиції, а також інформації, яка становить державну таємницю.
 
    -864- Сидорович Р.М.
частину третю статті 12 виключити.
 
Відхилено    
    -865- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 12 виключити.
 
Відхилено    
    -866- Лозовой А.С.
Частину третю статті 12 виключити.
 
Відхилено    
534. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
-867- Сидорович Р.М.
частину четверту статті 12 виключити.
 
Відхилено   Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
    -868- Алєксєєв С.О.
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції: "Після доповіді головуючого про кандидатів, які включені до бюлетеня для голосування, їх мотиваційні листи, проводиться обговорення та голосування."
 
Відхилено    
    -869- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 12 виключити.
 
Відхилено    
535. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від обраних делегатів з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
 
-870- Алєксєєв С.О.
У частині першій статті 16 слово "чотирнадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти".
 
Відхилено   Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від обраних делегатів з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
 
536. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ підписується рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
   За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ підписується рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.
 
537. У з'їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ беруть участь представники вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на дату проведення з'їзду здійснюють підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" протягом не менше десяти років, а також науково-дослідних установ, які на дату проведення з'їзду здійснюють наукову діяльність у галузі права як основну не менше десяти років. У з'їзді беруть участь по три представники від кожного вказаного навчального закладу та наукової установи.
 
-871- Сотник О.С.
в абз. 32 пп. 7 (ч. 7 ст. 12) після "а також" "науково-дослідних" замінити на "наукових", після "по три представники від кожного вказаного навчального закладу," доповнити "що має статус національного", після ", та наукової установи," доповнити "а від навчального закладу, що не має статусу національного – по одному представнику. Представників обирають загальні збори (конференція) науково-педагогічних працівників вказаних вищих навчальних закладів, а також загальні збори вказаних наукових працівників вказаних наукових установ",
 
Відхилено   У з'їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ беруть участь представники вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на дату проведення з'їзду здійснюють підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" протягом не менше десяти років, а також науково-дослідних установ, які на дату проведення з'їзду здійснюють наукову діяльність у галузі права як основну не менше десяти років. У з'їзді беруть участь по три представники від кожного вказаного навчального закладу та наукової установи.
 
    -872- Алєксєєв С.О.
Частину сьому і восьму статті 12 викласти в такій редакції "У з’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ беруть участь представники вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на дату проведення з’їзду здійснюють підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" протягом не менше десяти років, а також науково-дослідних установ, які на дату проведення з’їзду здійснюють наукову діяльність у галузі права як основну не менше десяти років. У з’їзді беруть участь по три представники від кожного вказаного навчального закладу та наукової установи.
Час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Повідомлення про час і місце проведення з’їзду не пізніше ніж за сорок п’ять днів до його проведення публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також невідкладно надсилається навчальним закладам та науковим установам, які делегують своїх представників на з’їзд. Порядок проведення з’їзду визначається організаційним комітетом, який створюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки з представників у кількості дев’яти осіб з числа представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ у кількості дев’яти осіб. Члени організаційного комітету, на своєму першому засіданні обирають голову та секретаря. До складу організаційного комітету не можуть входити посадові особи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки".
 
Враховано частково .   
538. Час і місце проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначається Вищою радою юстиції, а в разі неможливості прийняття рішення Вищою радою юстиції через відсутність достатньої кількості призначених її членів – центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Повідомлення про час і місце проведення з'їзду не пізніше ніж за сорок п'ять днів до його проведення публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради юстиції або центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, якщо ним визначені час і місце проведення з'їзду, а також невідкладно надсилається навчальним закладам та науковим установам, які делегують своїх представників на з'їзд. З'їзд має проводитися в приміщенні навчального закладу або наукової установи. Порядок проведення з'їзду визначається рішенням з'їзду. Для вирішення організаційно-технічних питань підготовки з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може бути створено організаційний комітет з їх представників у кількості до десяти осіб. Запрошення до участі в роботі організаційного комітету надсилає орган, який скликає з'їзд.
 
-873- Сотник О.С.
в абз. 33 пп. 7 (ч. 8 ст. 12) після "достатньої кількості призначених її членів" доповнити " та у випадку тривалого, але не менше ніж протягом тридцяти днів з дня виникнення необхідності призначеного відповідного нового члена Вищої ради юстиції, безпідставного неприйняття Вищою радою юстиції такого рішення з інших причин",
 
Відхилено   Час і місце проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначається Вищою радою юстиції, а в разі неможливості прийняття рішення Вищою радою юстиції через відсутність достатньої кількості призначених її членів – центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Повідомлення про час і місце проведення з'їзду не пізніше ніж за сорок п'ять днів до його проведення публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради юстиції або центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, якщо ним визначені час і місце проведення з'їзду, а також невідкладно надсилається навчальним закладам та науковим установам, які делегують своїх представників на з'їзд. З'їзд має проводитися в приміщенні навчального закладу або наукової установи. Порядок проведення з'їзду визначається рішенням з'їзду. Для вирішення організаційно-технічних питань підготовки з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може бути створено організаційний комітет з їх представників у кількості до десяти осіб. Запрошення до участі в роботі організаційного комітету надсилає орган, який скликає з'їзд. До складу організаційного комітету не можуть входити посадові особи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки.
 
    -874- Сидорович Р.М.
у частині восьмій статті 12 слова "Вищою радою юстиції, а в разі неможливості прийняття рішення Вищою радою юстиції через відсутність достатньої кількості призначених її членів –" виключити.
 
Відхилено    
    -875- Сидорович Р.М.
у частині восьмій статті 12 слова "Повідомлення про час і місце проведення з’їзду не пізніше ніж за сорок п’ять днів до його проведення публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради юстиції або центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, якщо ним визначені час і місце проведення з’їзду," виключити.
 
Відхилено    
    -876- Сидорович Р.М.
у частині восьмій статті 12 речення "З’їзд має проводитися в приміщенні навчального закладу або наукової установи." виключити.
 
Відхилено    
    -877- Сидорович Р.М.
у частині восьмій статті 12 речення "Порядок проведення з’їзду визначається рішенням з’їзду. Для вирішення організаційно-технічних питань підготовки з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може бути створено організаційний комітет з їх представників у кількості до десяти осіб. Запрошення до участі в роботі організаційного комітету надсилає орган, який скликає з'їзд." замінити реченнями наступного змісту: "Порядок проведення з’їзду визначається організаційним комітетом, який створюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки з представників у кількості дев’яти осіб з числа представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Члени організаційного комітету на своєму першому засіданні обирають голову та секретаря організаційного комітету. До складу організаційного комітету не можуть входити посадові особи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки".
 
Враховано частково    
    -878- Лозовой А.С.
Частину сьому статті 12 викласти у наступній редакції:
"Час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Повідомлення про час і місце проведення з’їзду не пізніше ніж за сорок п’ять днів до його проведення публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також невідкладно надсилається навчальним закладам та науковим установам, які делегують своїх представників на з’їзд. Порядок проведення з’їзду визначається організаційним комітетом, який створюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки з представників у кількості дев’яти осіб з числа представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Члени організаційного комітету на своєму першому засіданні обирають голову та секретаря організаційного комітету. До складу організаційного комітету не можуть входити посадові особи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки."
 
Враховано частково    
539. Стаття 13. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції всеукраїнською конференцією працівників прокуратури
 
   Стаття 13. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції всеукраїнською конференцією працівників прокуратури
 
540. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких має бути суддею або суддею у відставці.
 
-879- Сироїд О.І.
Частину першу статті 13 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 7 пункту 6 розділу І) доповнити словами і реченням: "шляхом таємного голосування по кожній кандидатурі. Суддя або суддя у відставці призначається за пропозицією (погодженням) Ради суддів України".
 
Враховано   Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, один з яких має бути суддею або суддею у відставці і мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.
 
    -880- Сотник О.С.
в абз. 35 пп. 7 (ч. 1 ст. 13) після "бути суддею" додати ", обраним на посаду судді безстроково,", після "у відставці" додати ", який має не менше п’ятнадцяти років стажу роботи судде",
 
Враховано    
541. Голосування проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом.
 
   Голосування проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом та обрані делегатами на Всеукраїнську конференцію рпацівників прокуратури. Голосування також проводиться по кандидатах для призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом, та висунуті безпосередньо на Всеукраїнській конференції працівників прокуратури не менше ніж двадцятьма відсотками обраних делегатів конференції.
 
542. Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами всеукраїнської конференції працівників прокуратури до початку голосування. Рішенням всеукраїнської конференції працівників прокуратури може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам всеукраїнської конференції працівників прокуратури за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя або становить державну таємницю.
 
-881- Сотник О.С.
в абз. 37 пп. 7 (ч. 3 ст. 13) після "приватного життя" між "становить державну таємницю" додати " і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої ради юстиції, а також інформації, яка ".
 
Відхилено   Кожен із кандидатів для призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами всеукраїнської конференції працівників прокуратури до початку голосування. Рішенням всеукраїнської конференції працівників прокуратури може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам всеукраїнської конференції працівників прокуратури за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов’язки члена Вищої ради юстиції, а також інформації, яка становить державну таємницю.
 
    -882- Сидорович Р.М.
частину третю статті 13 виключити.
 
Відхилено    
    -883- Алєксєєв С.О.
частину третю статті 13 виключити.
 
Відхилено    
    -884- Лозовой А.С.
Частину третю стаття 13 виключити.
 
Відхилено    
543. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
-885- Сидорович Р.М.
частину четверту статті 13 виключити.
 
Відхилено   Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
 
    -886- Алєксєєв С.О.
частину четверту статті 13 виключити
 
Відхилено    
    -887- Лозовой А.С.
Частину четверту стаття 13 виключити.
 
Відхилено    
544. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів всеукраїнської конференції працівників прокуратури.
 
   Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів всеукраїнської конференції працівників прокуратури.
 
545. Порядок скликання та порядок проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури визначається Законом України "Про прокуратуру";
 
-888- Сидорович Р.М.
у частині першій статті 14 слова "чотирнадцяти" замінити словами "п’ятнадцяти".
 
Відхилено   Порядок скликання та порядок проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури визначається Законом України "Про прокуратуру";
 
546. 8) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
   8) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
547. "Стаття 15. Порядок голосування на з’їзді та конференції
 
   "Стаття 15. Порядок голосування на з’їзді та конференції
 
548. Голосування на з’їзді суддів України проводиться одним бюлетенем.
 
-889- Сидорович Р.М.
в частині першій статті 15 слова "невідкладно після призначення на посаду складає перед органом, який його призначив," замінити словами "перед вступом на посаду складає на засіданні Верховної Ради України".
 
Відхилено   Голосування на з’їзді суддів України проводиться одним бюлетенем.
 
549. Голосування на з’їздах адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури проводиться двома окремими бюлетенями, один з яких – для голосування за кандидатів, які є суддями або суддями у відставці, а інший – для інших кандидатів.
 
-890- Сотник О.С.
Абз. 4 пп. 8 (ч. 2 ст. 15) доповнити реченням " У випадку, якщо здійснюється призначення тільки членів, які мають бути суддями або суддями у відставці, або тільки інших членів Вищої ради юстиції, то використується тільки один відповідний бюлетень.".
 
Враховано   Голосування на з’їздах адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури проводиться двома окремими бюлетенями, один з яких – для голосування за кандидатів, які є суддями або суддями у відставці, а інший – для інших кандидатів. У випадку, якщо здійснюється призначення тільки членів, які мають бути суддями або суддями у відставці, або тільки інших членів Вищої ради юстиції, то використується тільки один відповідний бюлетень.
 
550. До кожного бюлетеня заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, зареєстрованих у встановленому цим Законом порядку.
 
   До кожного бюлетеня заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, зареєстрованих у встановленому цим Законом порядку.
 
551. Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за призначення яких голосує відповідний делегат.
 
   Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за призначення яких голосує відповідний делегат.
 
552. Бюлетень, у якому проставлено відмітки навпроти більшої кількості прізвищ кандидатів, ніж ті, які мають бути обрані відповідним з'їздом або конференцією, а також бюлетень невстановленого зразка вважаються недійсними.
 
   Бюлетень, у якому проставлено відмітки навпроти більшої кількості прізвищ кандидатів, ніж ті, які мають бути обрані відповідним з'їздом або конференцією, а також бюлетень невстановленого зразка вважаються недійсними.
 
553. Форма бюлетенів та інші організаційно-технічні питання щодо порядку голосування та підрахунку голосів встановлюються з'їздами суддів України, адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ та всеукраїнською конференцією працівників прокуратури";
 
   Форма бюлетенів та інші організаційно-технічні питання щодо порядку голосування та підрахунку голосів встановлюються з'їздами суддів України, адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ та всеукраїнською конференцією працівників прокуратури";
 
554. 9) у статті 16:
 
   9) у статті 16:
 
555. а) у частині першій слова "трьох четвертих від її конституційного складу" замінити словами "чотирнадцяти членів";
 
-891- Сотник О.С.
В абз. 2 пп. 9 (ч. 1 ст. 16) "чотирнадцяти" замінити на "п’ятнадцяти".
 
Відхилено   а) у частині першій слова "трьох четвертих від її конституційного складу" замінити словами "чотирнадцяти членів";
 
    -892- Шпенов Д.Ю.
в статті 16 слова "не менш як чотирнадцяти членів " замінити на "не менш як п'ятнадцяти членів".
 
Відхилено    
    -893- Власенко С.В.
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"Вища рада юстиції є повноважною за умови призначення на посаду не менш як трьох четвертих від її конституційного складу та складення ними присяги, враховуючи тих осіб, які входять до Вищої ради юстиції за посадою.
Перше засідання Вищої ради юстиції скликається не пізніше ніж через тиждень після набуття Вищою радою юстиції повноважності";
 
Відхилено    
    -894- Лозовой А.С.
Частину першу стаття 16 викласти у редакції наступного змісту:
"Вища рада юстиції є повноважною за умови призначення на посаду не менш як п’ятнадцяти членів та складення ними присяги, враховуючи тих осіб, які входять до Вищої ради юстиції за посадою."
 
Відхилено    
556. б) частину другу викласти в такій редакції:
 
   б) частину другу викласти в такій редакції:
 
557. "Перше засідання Вищої ради юстиції скликається не пізніше ніж через тиждень після набуття Вищою радою юстиції повноважності";
 
   "Перше засідання Вищої ради юстиції скликається не пізніше ніж через тиждень після набуття Вищою радою юстиції повноважності";
 
558. 10) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
 
   10) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
 
559. "Член Вищої ради юстиції невідкладно після призначення на посаду складає перед органом, який його призначив, присягу такого змісту:
 
-895- Сотник О.С.
В абз. 2 пп. 10 (ч. 1 ст. 17) замінити "перед органом" на "при суб’єкті".
 
Враховано   "Член Вищої ради юстиції невідкладно після призначення на посаду складає перед органом, який його призначив, присягу такого змісту:
 
    -896- Шпенов Д.Ю.
частину 1 статті 17 після слів "який його призначив" доповнити словами "а ті члени, які входять за посадою перед Верховною Радою України".
 
Відхилено    
    -897- Алєксєєв С.О.
У частині першій статті 17 слова "Член Вищої ради юстиції невідкладно після призначення на посаду складає перед органом, який його призначив, присягу такого змісту" замінити словами "Член Вищої ради юстиції перед вступом на посаду складає на засіданні Верховної Ради України присягу такого змісту".
 
Відхилено    
    -898- Лозовой А.С.
Частину першу стаття 17 викласти у редакції наступного змісту:
"Член Вищої ради юстиції перед вступом на посаду складає на засіданні Верховної Ради України присягу такого змісту:"
 
Відхилено    
560. "Присягаю сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів з метою додержання закону та етики в діяльності суддів і прокурорів";
 
-899- Шпенов Д.Ю.
статтю 17 доповнити новою частиною такого змісту "Копія рішення про призначення члена Вищої ради юстиції протягом трьох днів з дня ухвалення надсилається до Вищої ради юстиції. До цієї копії долучається підписаний членом Вищої ради юстиції текст присяги."
 
Відхилено   "Присягаю сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів з метою додержання закону та етики в діяльності суддів і прокурорів";
 
561. 11) у статті 18:
 
-900- Власенко С.В.
Пункт 11 статті 18 виключити.
 
Враховано   11) у статті 18:
 
562. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
563. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
564. "3) припинення громадянства України";
 
   "3) припинення громадянства України";
 
565. у пункті 8:
 
   у пункті 8:
 
566. – в абзаці першому слова "або скоєння аморального вчинку" виключити;
 
   – в абзаці першому слова "або скоєння аморального вчинку" виключити;
 
567. – абзац другий виключити;
 
   – абзац другий виключити;
 
568. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
-901- Алєксєєв С.О.
У ч. 1 статті 18 виключити п. 11
 
Враховано   пункт 11 викласти в такій редакції:
 
569. "11) скоєння аморального вчинку";
 
-902- Лозовой А.С.
Пункт одинадцятий частини першої статті 18 виключити.
 
Враховано      
570. доповнити пунктами 12 – 14 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 11 – 13 такого змісту:
 
571. "12) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у статті 6 цього Закону, які не були відомі на момент прийняття рішення про призначення члена Вищої ради юстиції;
 
   "11) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у статті 6 цього Закону, які не були відомі на момент прийняття рішення про призначення члена Вищої ради юстиції;
 
572. 13) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
 
   12) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
 
573. 14) звільнення з посади судді з підстав, передбачених Законом України "Про судоустрій та статус суддів" (крім виходу у відставку судді)";
 
-903- Сотник О.С.
Абз. 13 пп. 11 (п. 14 ч. 1 ст. 18) доповнити " (для членів Вищої ради юстиції, призначених як суддів або суддів у відставці)",
 
Відхилено   13) звільнення з посади судді з підстав, передбачених Законом України "Про судоустрій та статус суддів" (крім виходу у відставку судді)";
 
574. б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-904- Алєксєєв С.О.
Ч. 2 статті 18 викласти в такій редакції: "Повноваження члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 1 – 4, 9, 10, 13 частини першої цієї статті, припиняються з настанням відповідної події "без ухвалення рішення"."
 
Враховано   б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
575. "Повноваження члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 1 – 4, 9, 10, 14 частини першої цієї статті, припиняються з настанням відповідної події".
 
-905- Лозовой А.С.
Частину другу статті 18 викласти у наступній редакції:
"Повноваження члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 1 – 4, 9, 10, 13 частини першої цієї статті, припиняються з настанням відповідної події."
 
Враховано   "Повноваження члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 1 – 4, 9, 10, 13 частини першої цієї статті, припиняються з настанням відповідної події".
 
576. У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
   У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
577. в) частину третю викласти в такій редакції:
 
   в) частину третю викласти в такій редакції:
 
578. "Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 6, 7 частини першої цієї статті, приймає Вища рада юстиції. Питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції та звільнення його з посади з таких підстав розглядається Вищою радою юстиції на найближчому засіданні відповідно після отримання заяви або судового рішення";
 
   "Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 6, 7 частини першої цієї статті, приймає Вища рада юстиції. Питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції та звільнення його з посади з таких підстав розглядається Вищою радою юстиції на найближчому засіданні відповідно після отримання заяви або судового рішення";
 
579. г) після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
-906- Алєксєєв С.О.
Частини четверту і п’яту статті 18 викласти в такій редакції:
"Підстави для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачені пунктами, 5, 8, 11–12 частини першої цієї статті, встановлює Вища рада юстиції після розгляду матеріалів перевірки, проведеної одним із членів Вищої ради юстиції за дорученням Голови Вищої ради юстиції чи Вищої ради юстиції.
У разі встановлення таких підстав Вища рада юстиції приймає рішення про внесення до органу, який призначив відповідного члена Вищої ради юстиції, подання про припинення його повноважень. З дня ухвалення зазначеного рішення повноваження такого члена Вищої ради юстиції зупиняються до прийняття рішення відповідним органом."
 
Враховано частково   г) після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
580. "Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 5, 8, 11 – 13 частини першої цієї статті, приймається органом, що призначив члена Вищої ради юстиції.
 
-907- Сотник О.С.
абз. 20 пп. 11 (ч. 4 ст. 18) доповнити ", за поданням Вищої ради юстиції".
 
Враховано   "Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12 частини першої цієї статті, приймається органом, що призначив члена Вищої ради юстиції.
 
    -908- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 18 викласти у наступній редакції:
"Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 5, 8, 11 – 12 частини першої цієї статті, приймається органом, що призначив члена Вищої ради юстиції."
 
Враховано    
581. У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11 – 13 частини першої цієї статті, Вища рада юстиції може своїм рішенням надіслати до органу, який його призначив, подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції. З дня надсилання зазначеного подання такий член Вищої ради юстиції відстороняється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення відповідним органом.
 
-909- Власенко С.В.
Підпункт г) п.11 частини другої статті 18 викласти в такій редакції:
" "У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11 – 13 частини першої цієї статті, Вища рада юстиції може своїм рішенням надіслати до органу, який його призначив, подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції. Повноваження такого члена Вищої ради юстиції припиняються з моменту прийняття відповідного рішення органом, який його призначив".
 
Відхилено   У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12 частини першої цієї статті, Вища рада юстиції може своїм рішенням надіслати до органу, який його призначив, подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції. З дня надсилання зазначеного подання такий член Вищої ради юстиції відстороняється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення відповідним органом.
 
    -910- Лозовой А.С.
Частину п’яту статті 18 викласти у наступній редакції:
У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11 – 12 частини першої цієї статті, Вища рада юстиції може своїм рішенням надіслати до органу, який його призначив, подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції.
 
Враховано    
582. Член Вищої ради юстиції, щодо якого Вищою радою юстиції приймається рішення про припинення повноважень або про подання щодо припинення повноважень, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення".
 
   Член Вищої ради юстиції, стосовно якого Вищою радою юстиції приймається рішення про припинення повноважень або про внесення подання про припинення повноважень, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення".
 
583. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою;
 
-911- Алєксєєв С.О.
Частину шосту 6 статті 18 викласти в такій редакції:
"Член Вищої ради юстиції, стосовно якого Вищою радою юстиції приймається рішення про припинення повноважень або про внесення подання про припинення повноважень, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення."
 
Враховано   У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою;
 
584. д) частину сьому виключити;
 
-912- Алєксєєв С.О.
У статті 18
"Перелік підстав припинення повноважень члена Вищої ради юстиції вказаних в цій статті є вичерпним."
 
Відхилено   д) додати частину сьому в такій редакції:
"Перелік підстав припинення повноважень члена Вищої ради юстиції вказаних в цій статті є вичерпним частину сьому виключити";
 
585. 12) у статті 19:
 
-913- Сироїд О.І.
Підпункт 12 пункту 6 розділу І викласти в такій редакції:
"12) у статті 19:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"У Вищій раді юстиції діють:
1) секція з питань підготовки подань стосовно першого призначення на посаду судді та звільнення суддів з посади;
2) дисциплінарна секція для здійснення дисциплінарного провадження, розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та прийняття рішення про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності";
б) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
"Вища рада юстиції утворює з числа своїх членів комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, які організовують відповідні перевірки і вирішують питання щодо відкриття дисциплінарного провадження. Такі комісії утворюються у складі не менше трьох членів і здійснюють повноваження відповідно до регламенту Вищої ради юстиції.
При Вищій раді юстиції можуть створюватися тимчасові колегіальні органи (комісії), компетенція, склад та порядок діяльності яких визначаються законом. Вища рада юстиції може залучати до своєї діяльності органи суддівського самоврядування, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів для виконання допоміжних функцій на громадських засадах без делегування її повноважень".
У зв'язку з цим частини другу – п'яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
в) частини п’яту – сьому виключити".
 
Відхилено   12) у статті 19:
 
    -914- Сотник О.С.
Пп. 12 доповнити абз. в) такого змісту: "в) абзац перший і пункт перший частини першої викласти в такій редакції: "У Вищій раді юстиції діють: секція з питань підготовки подань стосовно першого призначення на посаду професійного судді та звільнення суддів з посади;",
 
Відхилено    
    -915- Власенко С.В.
12) у статті 19:
 
Відхилено    
586. а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-916- Власенко С.В.
а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
Відхилено   а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
587. "При Вищій раді юстиції можуть створюватися тимчасові колегіальні органи (комісії), компетенція, склад та порядок діяльності яких визначаються законом. Вища рада юстиції може залучати до своєї діяльності органи суддівського самоврядування, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів для виконання допоміжних функцій на громадських засадах без делегування її повноважень".
 
-917- Власенко С.В.
"При Вищій раді юстиції можуть створюватися тимчасові колегіальні органи (комісії), компетенція, склад та порядок діяльності яких визначаються законом. Вища рада юстиції може залучати до своєї діяльності органи суддівського самоврядування, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів за їх згодою для виконання допоміжних функцій на громадських засадах без делегування її повноважень".
 
Враховано   "При Вищій раді юстиції можуть створюватися тимчасові колегіальні органи (комісії), компетенція, склад та порядок діяльності яких визначаються законом. Вища рада юстиції може залучати до своєї діяльності органи суддівського самоврядування, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів за їх згодою для виконання допоміжних і консультативних функцій на громадських засадах без делегування її повноважень чи повноважень її членів ".
 
588. У зв'язку з цим частини другу – п'яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;
 
-918- Сотник О.С.
в абз. 3 пп. 12 (ч. 2 ст. 19) між "допоміжних" і "функцій" доповнити "консультативних", доповнити ", повноважень її членів чи робочих органів",
 
Враховано   У зв'язку з цим частини другу – п'яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;
 
    -919- Лозовой А.С.
Частину третю статті 19 викласти у наступній редакції:
"Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції працюють на постійній основі. Особи, призначені до складу Вищої ради юстиції, крім народних депутатів України, на час виконання обов’язків членів Вищої ради юстиції на постійній основі прикомандировуються до Вищої ради юстиції із збереженням за ними посад, які вони займали, та відповідних пільг."
 
Відхилено    
589. б) частини четверту – шосту виключити;
 
-920- Сотник О.С.
пп.12 доповнити абз. г) такого змісту: "г) доповнити новою частиною такого змісту: " Вища рада юстиції утворює з числа своїх членів комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, які організовують відповідні перевірки і вирішують питання щодо відкриття дисциплінарного провадження. Такі комісії утворюються у складі не менше трьох членів і здійснюють повноваження відповідно до регламенту Вищої ради юстиції."".
 
Відхилено   б) частини четверту – шосту виключити;
 
    -921- Шпенов Д.Ю.
в підпункті б) пункту 2 частини 2 статті 19-1 слова "відповідно до внутрішніх процедурами" замінити на "відповідно до регламенту Вищої ради юстиції".
в пункті 1 частині 3 статті 19-1 після слів "стосунках із суддею," додати слово "прокурором".
 
Враховано    
    -922- Сидорович Р.М.
статтю 19 доповнити частиною четвертою наступного змісту: "4. Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції працюють на постійній основі. Особи, призначені до складу Вищої ради юстиції, крім народних депутатів України, на час виконання обов'язків членів Вищої ради юстиції на постійній основі прикомандировуються до Вищої ради юстиції із збереженням за ними посад, які вони займали, та відповідних пільг.".
 
Відхилено    
    -923- Сидорович Р.М.
у частині третій статті 19-1 слова "у таких випадках: 1) якщо він перебуває у дружніх чи інших особистих стосунках із суддею, стосовно якого повинна здійснюватися перевірка, або 2) якщо він причетний до справ, які розглядав чи розглядає такий суддя, або 3) за наявності конфлікту інтересів, або 4) є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості" замінити словами "у разі наявності обставин, що викликають сумнів у його неупередженості".
 
Відхилено    
590. 13) доповнити Закон статтею 191 такого змісту:
 
-924- Власенко С.В.
Доповнити Закон статтею 19- 1 такого змісту:
Підпункт 1 частини 3 статті 19-1 викласти в такій редакції:
" 1) якщо він перебуває у родинних стосунках із суддею, стосовно якого повинна здійснюватися перевірка;
 
Відхилено   13) доповнити Закон статтею 191 такого змісту:
 
591. "Стаття 191. Член Вищої ради юстиції
 
   "Стаття 191. Член Вищої ради юстиції
 
592. Член Вищої ради юстиції зобов'язаний:
 
   Член Вищої ради юстиції зобов'язаний:
 
593. 1) дотримуватися присяги;
 
   1) дотримуватися присяги;
 
594. 2) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом;
 
-925- Алєксєєв С.О.
Пункт 2 частини першої статті 191 доповнити новим підпунктом в такій редакції:
"в) голосувати виключно "за" або "проти" на засіданнях Вищої ради юстиції."
З метою подолання реальної можливості блокування роботи ВРЮ окремими членами ВРЮ шляхом утримання від голосування пропонується запозичити зарубіжний досвід, зокрема, Закон Республіки Молдова "Про Вищу раду магістратури".
 
Відхилено   2) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом;
 
595. 3) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законом.
 
   3) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законом.
 
596. Член Вищої ради юстиції, виконуючи повноваження, визначені цим Законом:
 
   Член Вищої ради юстиції, виконуючи повноваження, визначені цим Законом:
 
597. 1) зобов'язаний:
 
   1) зобов'язаний:
 
598. а) вести особистий прийом громадян;
 
-926- Алєксєєв С.О.
У підпункті а) пункту 2 частини другої 2 статті 191 слово "апарату" замінити на "секретаріату"; у підпункті б) пункту 2 частини другої 2 статті 191 словосполучення "внутрішніх процедурам" замінити словосполученням "регламенту Вищої ради юстиції".
 
Враховано щодо "секретаріату" у тексті всього закону 1  а) вести особистий прийом громадян;
 
599. б) брати участь у засіданнях Вищої ради юстиції та секції Вищої ради юстиції, до складу якої він входить;
 
   б) брати участь у засіданнях Вищої ради юстиції та секції Вищої ради юстиції, до складу якої він входить;
 
600. 2) має право:
 
   2) має право:
 
601. а) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Вищої ради юстиції, її апарату;
 
   а) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Вищої ради юстиції, її секретаріату;
 
602. б) залучати відповідно до внутрішніх процедур працівників структурних підрозділів секретаріату для підготовки питань, що виносяться на розгляд Вищої ради юстиції, секції Вищої ради юстиції, до складу якої він входить;
 
-927- Романюк Р.С.
У підпункті 13, у тексті статті 191 :
У підпункті "б" пункту 2 частини другої слова "внутрішніх процедур" - замінити словами "регламенту Вищої ради юстиції";
 
Враховано   б) залучати відповідно до регламенту Вищої ради юстиції працівників структурних підрозділів секретаріату для підготовки питань, що виносяться на розгляд Вищої ради юстиції, секції Вищої ради юстиції, до складу якої він входить;
 
603. в) ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного засідань Вищої ради юстиції, секції Вищої ради юстиції, до складу якої він входить;
 
   в) ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного засідань Вищої ради юстиції, секції Вищої ради юстиції, до складу якої він входить;
 
604. г) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
 
   г) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
 
605. д) вносити пропозиції щодо проектів рішень Вищої ради юстиції з будь-яких питань, брати участь у прийнятті рішень, висловлювати письмово окрему думку щодо рішень Вищої ради юстиції;
 
   д) вносити пропозиції щодо проектів рішень Вищої ради юстиції з будь-яких питань, брати участь у прийнятті рішень, висловлювати письмово окрему думку щодо рішень Вищої ради юстиції;
 
606. е) ініціювати скликання засідання Вищої ради юстиції.
 
   е) ініціювати скликання засідання Вищої ради юстиції.
 
607. Член Вищої ради юстиції зобов'язаний відмовитися від проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні або рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у таких випадках:
 
-928- Сотник О.С.
В абз. 18 пп. 13 (ч. 3 ст. 19-1) після "відмовитися від" додати "участі у дисциплінарній процедурі або іншій процедурі, від", замінити "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" на "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів або її робочого органу",
 
Відхилено   Член Вищої ради юстиції зобов'язаний відмовитися від проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні або рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у таких випадках:
 
    -929- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 191 викласти в такій редакції:
"Член Вищої ради юстиції зобов'язаний відмовитися від проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні або рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у разі наявності обставин, що викликають сумнів у його неупередженості."
 
Відхилено    
    -930- Лозовой А.С.
Частину третю статті 191 викласти у наступній редакції:
"Член Вищої ради юстиції зобов'язаний відмовитися від проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні або рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у разі наявності обставин, що викликають сумнів у його неупередженості."
 
Відхилено    
608. 1) якщо він перебуває у дружніх чи інших особистих стосунках із суддею, стосовно якого повинна здійснюватися перевірка, або
 
-931- Сотник О.С.
в абз. 19 пп. 13 (п. 1 ч. 3 ст. 19-1) після "повинна здійснюватися" додати "дисциплінарна або інша процедура".
 
Відхилено   1) якщо він перебуває у дружніх чи інших особистих стосунках із суддею чи прокурором, стосовно якого повинна здійснюватися перевірка, або
 
    -932- Романюк Р.С.
У пункті 1 частини третьої після слів "особистих стосунках із суддею" - доповнити словом "прокурором".
 
Враховано    
609. 2) якщо він причетний до справ, які розглядав чи розглядає такий суддя, або
 
   2) якщо він причетний до справ, які розглядав чи розглядає такий суддя, або
 
610. 3) за наявності конфлікту інтересів, або
 
   3) за наявності конфлікту інтересів, або
 
611. 4) є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості";
 
   4) є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості";
 
612. 14) у статті 20:
 
-933- Лапін І.О.
У частині другій статті 20:
абзац другий доповнити реченням такого змісту:
"При розгляді питання про обрання голови апеляційного суду не може виноситись на голосування менше двох кандидатур."
доповнити абзацом третім такого змісту:
"У процесі обрання голови апеляційного суду можуть проводитися громадські слухання, на яких обговорюються кандидатури на зазначену адміністративну посаду. Такі слухання проводяться за ініціативою не менш як однієї третини суддів відповідного апеляційного суду або не менш як однієї третини суддів від загальної кількості суддів місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу. Про висунуті кандидатури відповідні місцеві суди повідомляються особою, яка виконує обов’язки голови апеляційного суду, не пізніш як за 20 днів до дня обрання голови цього суду. У разі надходження до апеляційного суду ініціативи щодо проведення громадських слухань, скріпленої необхідною кількістю підписів суддів, процедура обрання голови апеляційного суду зупиняється до проведення таких слухань. У разі, якщо у процесі громадських слухань кандидату на посаду голови апеляційного суду буде висловлена недовіра, така кандидатура не може бути висунута на голосування зборів суддів відповідного суду. Порядок організації та проведення громадських слухань щодо кандидатур на посаду голови апеляційного суду визначається положенням, що затверджується Державною судовою адміністрацією України."
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
 
Відхилено   14) у статті 20:
 
613. а) у частині другій слова "на три роки" замінити словами "на два роки", слова "без права переобрання" доповнити словами "на другий строк поспіль", слово "першому" виключити;
 
-934- Сидорович Р.М.
у частині другій статті 20 слова "на два роки" замінити словами "на три роки".
 
Відхилено   а) у частині другій слова "на три роки" замінити словами "на два роки", слова "без права переобрання" доповнити словами "на другий строк поспіль", слово "першому" виключити;
 
    -935- Сидорович Р.М.
частину другу статті 20 доповнити реченням другим наступного змісту: "Одна і та ж сама особа не може бути обраною головою більше ніж два рази поспіль."
 
Відхилено    
    -936- Сидорович Р.М.
в частині другій статті 20 речення друге вважати реченням третім.
 
Відхилено    
    -937- Лозовой А.С.
Частину другу статті 20 викласти у наступній редакції:
"Голова Вищої ради юстиції обирається з членів Вищої ради юстиції на три роки на засіданні Вищої ради юстиції таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради юстиції. Одна і та ж сама особа не може бути обраною головою більше ніж два рази поспіль. Головою Вищої ради юстиції не може бути обрано членів Вищої ради юстиції, які входять до її складу за посадою."
 
Відхилено    
614. б) у частині четвертій слова "Міністр юстиції України" замінити словами "найстарший за віком член Вищої ради юстиції";
 
   б) у частині четвертій слова "Міністр юстиції України" замінити словами "найстарший за віком член Вищої ради юстиції";
 
615. 15) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
-938- Шпенов Д.Ю.
статтю 21 доповнити новою частиною такого змісту : "У разі не набуття Вищою радою юстиції повно важності чи не обрання Голови Вищої ради юстиції або його заступника здійснення повноважень, передбачених абзацами шостим, сьомим, восьмим частини першої цієї статті покладається на керівника секретаріату Вищої ради юстиції".
 
Враховано   15) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
616. "Стаття 21. Повноваження Голови Вищої ради юстиції
 
   "Стаття 21. Повноваження Голови Вищої ради юстиції
 
617. До повноважень Голови Вищої ради юстиції належить:
 
   До повноважень Голови Вищої ради юстиції належить:
 
618. організація роботи Вищої ради юстиції, призначення засідань та головування на них;
 
   організація роботи Вищої ради юстиції, призначення засідань та головування на них;
 
619. координація роботи секцій Вищої ради юстиції;
 
-939- Сотник О.С.
В абз. 5 пп. 15 (п. 2 ч. 1 ст. 21) після "секцій" додати "та інших робочих органів",
 
Відхилено   координація роботи секцій Вищої ради юстиції;
 
620. направлення подання Вищої ради юстиції про призначення суддів Президентові України і про звільнення їх з посади;
 
   направлення подання Вищої ради юстиції про призначення суддів Президентові України і про звільнення їх з посади;
 
621. підписання прийнятих Вищою радою юстиції актів, протоколів засідань;
 
   підписання прийнятих Вищою радою юстиції актів, протоколів засідань;
 
622. загальне керівництво апаратом Вищої ради юстиції;
 
-940- Сидорович Р.М.
у пункті п’ятому частини першої статті 21 слово "апаратом" замінити словом "секретаріатом".
 
Враховано в тексті всього законопроекту  загальне керівництво секретаріатом Вищої ради юстиції;
 
    -941- Алєксєєв С.О.
У пункті 5 частини першої статті 21 слово "апаратом" замінити на "секретаріатом".
 
Враховано в тексті всього законопроекту   
    -942- Лозовой А.С.
Абзац шостий частини першої статті 21 викласти у наступній редакції:
"загальне керівництво секретаріатом Вищої ради юстиції;"
 
Враховано    
623. призначення на посади та звільнення з посад працівників секретаріату; застосування до них заходів заохочення, дисциплінарного впливу, вирішення або порушення в установленому порядку питання про присвоєння рангів державного службовця працівникам секретаріату Вищої ради юстиції відповідно до Закону України "Про державну службу";
 
-943- Сотник О.С.
в абз. 9 пп. 15 (п. 6 ч. 1 ст. 21) між "з посад" та "працівників секретаріату" доповнити " за рішенням Вищої раюи юстиції керівника та заступника керівника секретаріату Вищої ради юстиції, а також за поданням керівника секретаріату Вищої ради юстиції інших".
 
Відхилено   призначення на посади та звільнення з посад працівників секретаріату; застосування до них заходів заохочення, дисциплінарного впливу, вирішення або порушення в установленому порядку питання про присвоєння рангів державного службовця працівникам секретаріату Вищої ради юстиції відповідно до Закону України "Про державну службу";
 
624. розпорядження бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності Вищої ради юстиції;
 
   розпорядження бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності Вищої ради юстиції;
 
625. представництво Вищої ради юстиції у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування України, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями.
 
   представництво Вищої ради юстиції у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування України, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями.
 
626. Голова Вищої Ради юстиції здійснює також інші повноваження, передбачені регламентом Вищої ради юстиції.
 
   Голова Вищої Ради юстиції здійснює також інші повноваження, передбачені регламентом Вищої ради юстиції.
 
627. Голова Вищої ради юстиції з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження";
 
   Голова Вищої ради юстиції з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження";
У разі не набуття Вищою радою юстиції повноважності чи необрання Голови Вищої ради юстиції або його заступника здійснення повноважень, передбачених абзацами шостим, сьомим, восьмим частини першої цієї статті покладається на керівника секретаріату Вищої ради юстиції";
 
628. 16) у частині першій статті 22 слова "та регламентом Вищої ради юстиції" замінити словами "а також регламентом Вищої ради юстиції";
 
   16) у частині першій статті 22 слова "та регламентом Вищої ради юстиції" замінити словами "а також регламентом Вищої ради юстиції";
 
629. 17) у частині другій статті 23 слова "цим Законом і регламентом Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищою радою юстиції";
 
-944- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
"Організація роботи секції визначається регламентом Вищої ради юстиції".
 
Відхилено   17) у частині другій статті 23 слова "цим Законом і регламентом Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищою радою юстиції";
 
630. 18) у статті 24:
 
   18) у статті 24:
 
631. а) у другому реченні частини другої слова "за рішенням більшості від її конституційного складу" замінити словами "у виняткових випадках, за наявності підстав, передбачених законом для проведення закритих судових засідань. Рішення про проведення закритого засідання приймається більшістю від конституційного складу Вищої ради юстиції";
 
   а) у другому реченні частини другої слова "за рішенням більшості від її конституційного складу" замінити словами "у виняткових випадках, за наявності підстав, передбачених законом для проведення закритих судових засідань. Рішення про проведення закритого засідання приймається більшістю від конституційного складу Вищої ради юстиції";
 
632. б) у частині четвертій:
 
-945- Власенко С.В.
У частині четвертій статті 24 доповнити реченням такого змісту:" "Рішення Вищої ради юстиції оголошується публічно, безпосередньо після його винесення та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції";
 
Враховано в самому законопроекті  б) у частині четвертій:
 
633. друге речення після слів "у приміщенні" доповнити словами " (нарадчій кімнаті)";
 
   друге речення після слів "у приміщенні" доповнити словами " (нарадчій кімнаті)";
 
634. доповнити реченням такого змісту: "Рішення Вищої ради юстиції оголошується публічно, безпосередньо після його винесення та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції";
 
-946- Сотник О.С.
В абз. 5 пп. 18 (ч. 4 ст. 24) після "на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції" додати "не пізніше ніж на наступний день з дня його прийняття".
 
Враховано   доповнити реченням такого змісту: "Рішення Вищої ради юстиції оголошується публічно, безпосередньо після його винесення та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції не пізніше ніж на наступний день з дня його прийняття ";
 
635. 19) у статті 25:
 
   19) у статті 25:
 
636. а) у частині третій слова "ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено" виключити;
 
-947- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
"Член Вищої ради юстиції не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не закінчено суддею, дії чи бездіяльність якого перевіряються."
 
Відхилено   а) у частині третій слова "ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено" виключити;
 
    -948- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину третю статті 25 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -949- Власенко С.В.
Частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
" Член Вищої ради юстиції не може витребувати оригінали чи копії судових справ, розгляд яких не закінчено, або вимагати ознайомлення з такими справами".
 
Відхилено    
    -950- Сольвар Р.М.
підпункт а) пункту 19) - виключити;
 
Відхилено    
637. б) частину четверту доповнити словами "або вимагати ознайомлення з такими справами";
 
-951- Сидорович Р.М.
у частині четвертій статті 25 словами "або вимагати ознайомлення з такими справами" виключити.
 
Відхилено   б) частину четверту доповнити словами "або вимагати ознайомлення з такими справами";
 
    -952- Сидорович Р.М.
частину четверту статті 25 доповнити словами "суддею, дії чи бездіяльність якого перевіряються".
 
Відхилено    
    -953- Алєксєєв С.О.
Частину п’яту статті 25 викласти в такій редакції:
"Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Вища рада юстиції або член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею або стосується його діянь"
 
Відхилено    
    -954- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину четверту статті 25 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -955- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 25 викласти у наступній редакції:
"Член Вищої ради юстиції не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не закінчено суддею, дії чи бездіяльність якого перевіряються."
 
Відхилено    
    -956- Сольвар Р.М.
підпункт б) пункту 19) – виключити
 
Відхилено    
638. в) частину шосту доповнити словами "або стосується його дій";
 
-957- Сидорович Р.М.
у частині шостій статті 25 після слів "його дій" додати слова "чи бездіяльності".
 
Враховано   в) частину шосту доповнити словами "або стосується його дій чи бездіяльності";
 
    -958- Лозовой А.С.
Частину шосту статті 25 викласти у наступній редакції:
"Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Вища рада юстиції або член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею або стосується його дій чи бездіяльності."
 
Враховано    
639. г) у частині восьмій слова "відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено" виключити;
 
   г) у частині восьмій слова "відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено" виключити;
 
640. 20) у статті 26:
 
-959- Алєксєєв С.О.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
"Член Вищої ради юстиції не може проводити перевірку відомостей, викладених у зверненні або рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. За наявності таких обставин член Вищої ради юстиції повинен заявити самовідвід. За таких самих обставин відвід члену Вищої ради юстиції може заявити особа, за поданням якої розглядатиметься питання, а також особа, стосовно якої вирішується питання, чи особа, яка подала скаргу."
 
Відхилено   20) у статті 26:
 
641. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
-960- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції: "Відвід повинен бути мотивований і викладений у письмовій формі до початку здійснення перевірки чи розгляду відповідного питання. Відвід може бути заявлений після початку здійснення перевірки чи розгляду відповідного питання тільки за умови, що особа, яка заявляє відвід, доведе, що про обставини, які є підставою для відводу, вона дізналася після початку перевірки чи розгляду відповідного питання."
 
Відхилено   а) частину другу викласти в такій редакції:
 
642. "Відвід повинен бути мотивований і викладений у письмовій формі до початку розгляду відповідного питання. Відвід може бути заявлений після початку розгляду відповідного питання тільки за умови, що особа, яка заявляє відвід, доведе, що про обставини, які є підставою для відводу, вона не могла дізнатися до початку розгляду відповідного питання";
 
   "Відвід повинен бути мотивований і викладений у письмовій формі до початку розгляду відповідного питання. Відвід може бути заявлений після початку розгляду відповідного питання тільки за умови, що особа, яка заявляє відвід, доведе, що про обставини, які є підставою для відводу, вона не могла дізнатися до початку розгляду відповідного питання";
 
643. б) у частині третій слово "таємно" замінити словами "шляхом таємного голосування";
 
-961- Сотник О.С.
Пп. 20 доповнити абз. 4 такого змісту: "в) у частині третій після "приймається" доповнити "на засіданні Вищої ради юстиції".
 
Відхилено   б) у частині третій слово "таємно" замінити словами "шляхом таємного голосування";
 
    -962- Сидорович Р.М.
у частині третій статті 26 слова ", за відсутності члена Вищої ради юстиції, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується" виключити.
 
Відхилено    
    -963- Сидорович Р.М.
частину третю статті 26 доповнити реченням наступного змісту: "При цьому член Вищої ради юстиції, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується, участі в голосуванні не бере.".
 
Відхилено    
    -964- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
"Рішення про відвід (самовідвід) приймається більшістю членів Вищої ради юстиції, які беруть участь у засіданні, шляхом таємного голосування в нарадчій кімнаті. Участі в голосуванні не приймає член Вищої ради юстиції, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується."
 
Відхилено    
    -965- Лозовой А.С.
Частину третю статті 26 викласти у наступній редакції:
"Рішення про відвід (самовідвід) приймається більшістю членів Вищої ради юстиції, які беруть участь у засіданні, шляхом таємного голосування в нарадчій кімнаті. При цьому член Вищої ради юстиції, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується, участі в голосуванні не бере."
 
Відхилено    
644. 21) у частині першій статті 27:
 
-966- Сироїд О.І.
Підпункт 21 пункту 6 розділу І викласти в такій редакції:
"21) у статті 27:
а) у частині першій:
у пункті 6 слово "увільнення" замінити словами "припинення повноважень";
пункти 61 і 62 виключити;
б) у частині третій слова "виключно до Вищого адміністративного суду України" виключити".
 
Враховано   21) у статті 27:
а) у частині першій:
у пункті 6 слово "увільнення" замінити словами "припинення повноважень";
 
    -967- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 27 доповнити пунктом п. 41 і викласти в такій редакції:
"41) пропозиція про переведення судді до суду нижчого рівня у порядку застосування дисциплінарного провадження."
 
Відхилено    
    -968- Власенко С.В.
Статтю 27 викласти в такій редакції:
 
Відхилено    
645. у пункті 6 слово "увільнення" замінити словами "припинення повноважень";
 
-969- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 27 після пункту 6) додати новий пункт, виклавши в такій редакції: "рішення про відмову в поданні про призначення" та змінивши подальшу нумерацію.
 
Відхилено   пункти 61 і 62 виключити;
б) у частині третій слова "виключно до Вищого адміністративного суду України" виключити"
 
    -970- Власенко С.В.
"Вища рада юстиції приймає такі акти:
 
Відхилено    
646. пункти 61 і 62 виключити;
 
-971- Шпенов Д.Ю.
в частині 2 статті 27 пункт 3 виключити.
 
Відхилено      
    -972- Власенко С.В.
6 1) рішення у скарзі на результати кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судд;
6 2) рішення у скарзі на відмову в рекомендуванні для обрання кандидатом на посаду судді безстроково;
 
Відхилено    
647. 22) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
-973- Власенко С.В.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
 
Відхилено   22) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
    -974- Сольвар Р.М.
У пункті 22):
словам "та будь-які інші матеріали, які дозволяють перевірити дотримання передбаченого Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше" - виключити;
слова "такі матеріали" замінити словом "матеріали";
 
Відхилено    
648. "Стаття 29. Подання про призначення на посаду судді вперше
 
   "Стаття 29. Подання про призначення на посаду судді вперше
 
649. Призначення на посаду судді вперше здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції.
 
-975- Власенко С.В.
"Підставою для призначення на посаду судді вперше, що здійснюється Президентом України, є подання Вищої ради юстиції.
 
Відхилено   Призначення на посаду судді вперше здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції.
 
650. Вища рада юстиції приймає рішення щодо внесення подання про призначення на посаду судді вперше на підставі розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов'язково додається особова справа кандидата на посаду судді вперше та будь-які інші матеріали, які дозволяють перевірити дотримання передбаченого Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше. У разі необхідності Вища рада юстиції має право отримати такі матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, робити запити до будь-яких підприємств, установ і організацій з метою перевірки відповідної інформації.
 
-976- Сироїд О.І.
У частині другій статті 29 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 22 пункту 6 розділу І) слова "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" замінити словами "кваліфікаційної комісії суддів" (приведення термінології у відповідність до статті 127 Конституції України).
 
Відхилено   Вища рада юстиції приймає рішення щодо внесення подання про призначення на посаду судді вперше на підставі розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов'язково додається особова справа кандидата на посаду судді вперше та будь-які інші матеріали, які дозволяють перевірити дотримання передбаченого Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше. У разі необхідності Вища рада юстиції має право отримати такі матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, робити запити до будь-яких підприємств, установ і організацій з метою перевірки відповідної інформації.
 
    -977- Сотник О.С.
Абз. 4-8 пп. 22 (ч. 2-5 ст. 29) викласти в такій редакції:
"Вища рада юстиції приймає рішення щодо внесення подання про призначення на посаду судді вперше на підставі рекомендації кваліфікаційної комісії суддів, до якої обов’язково додається особова справа кандидата на посаду судді вперше та будь-які інші матеріали на розсуд кваліфікаційної комісії суддів, які дозволяють перевірити дотримання передбаченого Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше.
Рішення про внесення подання про призначення кандидата на посаду судді приймається після доповіді члена Вищої ради юстиції, який діє за дорученням відповідної секції, якою попередньо проводиться перевірка дотримання процедур призначення на посаду судді вперше, визначених пунктами 1-13 частини першої сатті 66 Закону Украни "Про судоустрій і статус суддів".
У разі встановлення порушень процедур призначення на посаду судді вперше, визначених пунктами 1-13 частини першої сатті 66 Закону Украни "Про судоустрій і статус суддів", які вплинули або могли вплинути на результати добору, Вища рада юстиції двома третинами голосів від свого конституційного складу приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду судді, у якому визначає конкретні дії або бездіяльність кваліфікаційної комісії суддів, якими було спричинено порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.
Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням.
Пропозиція щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала не менш ніж половина від конституційного складу Вищої ради юстиції. ".
 
Відхилено    
    -978- Власенко С.В.
Вища рада юстиції приймає рішення щодо внесення подання про призначення на посаду судді вперше на підставі розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов'язково додається особова справа кандидата на посаду судді вперше та будь-які інші матеріали, які дозволяють перевірити дотримання вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше. У разі необхідності Вища рада юстиції має право отримати такі матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, робити запити до будь-яких підприємств, установ і організацій з метою перевірки відповідної інформації, безпосередньо викликати та заслуховувати кандидата на посаду судді.
 
Відхилено    
651. Кандидатура на посаду судді розглядається після доповіді члена Вищої ради юстиції, який діє за дорученням відповідної секції, якою попередньо проводиться перевірка дотримання передбаченого Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше.
 
-979- Власенко С.В.
Кандидатура на посаду судді розглядається після доповіді члена Вищої ради юстиції, який діє за дорученням відповідної секції, якою попередньо проводиться перевірка дотримання вимог передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше.
 
Відхилено   Кандидатура на посаду судді розглядається після доповіді члена Вищої ради юстиції, який діє за дорученням відповідної секції, якою попередньо проводиться перевірка дотримання передбаченого Законом України "Про судоустрій і статус суддів" порядку призначення на посаду судді вперше.
 
652. У разі встановлення порушень порядку, які призвели або могли призвести до неправильних результатів добору, Вища рада юстиції приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду судді, а також визначає дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідні для усунення наслідків цих порушень.
 
-980- Сироїд О.І.
У частині четвертій статті 29 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 22 пункту 6 розділу І) слова "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" замінити словами "кваліфікаційної комісії суддів".
 
Відхилено   У разі встановлення порушень порядку, які призвели або могли призвести до неправильних результатів добору, Вища рада юстиції приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду судді, а також визначає дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідні для усунення наслідків цих порушень.
 
    -981- Власенко С.В.
У разі встановлення порушень вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які призвели або могли призвести до неправильних результатів добору, Вища рада юстиції приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду судді, а також визначає дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідні для усунення наслідків цих порушень.
 
Відхилено    
653. Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням.
 
-982- Алєксєєв С.О.
Частину п’яту статті 29 викласти в такій редакції:
"Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням.
Пропозиція про внесення подання Президентові України щодо призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше 14 осіб від складу Вищої ради юстиції. В інших випадках приймається рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата на посаду судді.."
 
Враховано   Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням.
 
    -983- Власенко С.В.
Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням.
 
Відхилено    
654. Пропозиція щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш ніж дві третини від конституційного складу Вищої ради юстиції. В інших випадках приймається рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата на посаду судді";
 
-984- Сироїд О.І.
У частині шостій статті 29 Закону "Про Вищу раду юстиції" (в редакції підпункту 22 пункту 6 розділу І) слова "не менш ніж дві третини" замінити словом "більшістю" (зважаючи на незначний обсяг перевірки, яку проводить ВРЮ, встановлення кваліфікаційної більшості для прийняття рішення є необгрунтованим).
 
Відхилено   Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням.
Пропозиція про внесення подання Президентові України щодо призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше 14 осіб від складу Вищої ради юстиції. В інших випадках приймається рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата на посаду судді";
 
    -985- Сидорович Р.М.
у частині шостій статті 29 слова "дві третини" замінити словом "більшість".
 
Відхилено    
    -986- Романюк Р.С.
У підпункті 22, у частині шостій статті 29 слова "вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш ніж дві третини" - замінити словами "приймається більшістю голосів членів".
 
Відхилено    
    -987- Власенко С.В.
Пропозиція щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш ніж дві третини від конституційного складу Вищої ради юстиції. В інших випадках приймається рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата на посаду судді";
 
Відхилено    
    -988- Лозовой А.С.
Абзац другий частини п’ятої статті 29 викласти у редакції наступного змісту:
"Пропозиція щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш ніж більшість від конституційного складу Вищої ради юстиції. В інших випадках приймається рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата на посаду судді."
 
Відхилено    
655. 23) статтю 292 виключити;
 
-989- Власенко С.В.
Статтю 29-2 викласти в такій редакції:
" Стаття 29 2. Розгляд Вищою радою юстиції скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийнятих у процесі призначення чи обрання суддів на посаду
До Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо:
1) встановлення результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді;
2) відмови у рекомендуванні для обрання кандидатом на посаду судді безстроково.
Скаргу на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів Україн