Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Розділ X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити новим пунктом 20 такого змісту:
«20. Формування земельних ділянок, крім документів, визначених статтею 79-1 цього Кодексу, може здійснюватись на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, право користування земельними ділянками, розробленої до 2013 року на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування»;
 
-1- Кулініч О.І.
Пункт 20 Розділу Х «Перехідні положення», яким пропонується доповнити Земельний кодекс України, викласти у такій редакції:
«20. Установити, що у разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, крім випадків, визначених статтею 79-1 цього Кодексу, здійснюється за такою технічною документацією».
 
Враховано   1. Розділ Х»Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20. Установити, що у разі, якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, крім випадків, визначених статтею 79-1 цього Кодексу, здійснюється за такою технічною документацією».
 
5. 2. Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) після пункту 3 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, право користування земельними ділянками, розроблені до 2013 року на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, є підставою для державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі».
 
-2- Кулініч О.І.
Абзац 5 пункту 2 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення», яким пропонується доповнити Закон України «Про Державний земельний кадастр», викласти у такій редакції:
«У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не
внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація цих земельних ділянок здійснюється на підставі такої технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом».
 
Враховано   2. Пункт 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2014 р., №11, ст. 136) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не
внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація цих земельних ділянок здійснюється на підставі такої технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом».
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.