Кількість абзаців - 207 Таблиця поправок


''Про парламентську опозицію'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1.

 
-1- Пинзеник П.В.
Відхилити за результатами розгляду в другому читанні, відповідно до пункту 2 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону України «Про парламентську опозицію» (реєстр. № 0948 від 27.11.2014), прийнятий за основу 10 квітня 2014 року.
Пропозиції, які надійшли до Комітету щодо діяльності парламентської опозиції, опрацювати при підготовці нової редакції Регламенту Верховної Ради України, в якому доцільно передбачити засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, відповідно до частини дев’ятої статті 83 Конституції України, а також порядок діяльності парламентської опозиції.
 
Враховано      
2. Закон України
 
      
3. Про парламентську опозицію
 
      
4. Цим законом визначаються засади і гарантії здійснення опозиційної діяльності, як однієї з основ демократії, що має представницький та плюралістичний (багатоманітний) характер та забезпечує підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної влади, їх посадових осіб, в спосіб, що не визначений іншими Законами України.
 
-2- Вінник І.Ю.
У преамбулі законопроекту виключити слова «що має представницький та плюралістичний (багатоманітний) характер та забезпечує підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної влади, їх посадових осіб, в спосіб, що не визначений іншими Законами України».
 
Відхилено      
    -3- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цим законом визначаються порядок створення та діяльності парламентської опозиції, засади і гарантії здійснення опозиційної діяльності у Верховні Раді України, як однієї з основ демократії, що має представницький та плюралістичний характер та забезпечує підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб».
 
Відхилено    
5. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
-4- Папієв М.М.
Статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
парламентська опозиція – депутатська фракція або добровільне об’єднання депутатських фракцій (груп) та народних депутатів України, що не увійшли до коаліції депутатських фракцій, які не погоджуються з політичним курсом коаліції та сформованого нею Кабінету Міністрів України і створена в порядку визначеним цим Законом».
опозиційна діяльність у Верховній Раді України (далі – парламентська опозиційна діяльність) — діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, спрямована на контроль за діяльністю коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України, критику їх діяльності, пропонування програми розвитку України та шляхів її реалізації».
 
Відхилено      
    -5- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
парламентська опозиція - добровільне депутатське об'єднання депутатських фракцій (депутатської фракції), депутатських груп (групи) у Верховній Раді України та (або) народних депутатів України, що не увійшли до коаліції депутатських фракцій, і які не погоджуються з офіційним політичним курсом коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, здійснюють контроль за діяльністю коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації.
опозиційна діяльність у Верховній Раді України (далі – парламентська опозиційна діяльність) — діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, спрямована на контроль за діяльністю коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України, критику їх діяльності, пропонування програми розвитку України та шляхів її реалізації».
 
Відхилено    
7. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
      
8. 1) опозиційна діяльність у Верховній Раді України (далі - опозиційна діяльність) - діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, спрямована на контроль за діяльністю парламентської більшості і Кабінету Міністрів України, критику їх діяльності, пропонування і реалізацію програми розвитку України та шляхів її реалізації;
 
      
9. 2) парламентська більшість - коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України або депутатська фракція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;
 
      
10. 3) парламентська опозиція - добровільне депутатське об'єднання депутатських фракцій (депутатської фракції) у Верховній Раді України та (або) народних депутатів України, що не увійшли до парламентської більшості, подали заяви про перехід в опозицію і які не погоджуються з офіційним політичним курсом парламентської більшості і Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, здійснюють контроль за діяльністю парламентської більшості і Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації.
 
-6- Вінник І.Ю.
У статті 1 пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
«3) парламентська опозиція – депутатська фракція, або добровільне об'єднання депутатських фракцій у Верховній Раді України, або добровільне об'єднання депутатських фракцій (фракції) у Верховній Раді України та народних депутатів України, що не увійшли до парламентської більшості, або добровільне об'єднання народних депутатів України, що не увійшли до парламентської більшості, кількісний склад яких становить більше, ніж половина народних депутатів, які не увійшли до складу парламентської більшості, та заявили про перехід в опозицію і які не погоджуються з офіційним політичним курсом парламентської більшості і Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, здійснюють контроль за діяльністю парламентської більшості і Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації»;
 
Відхилено      
11. 4) офіційний політичний курс парламентської більшості і Кабінету Міністрів України - сукупні політичні підходи (погляди), виражені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій Верховною Радою України, та в нормативно-правових актах Верховної Ради України, проголосованих парламентською більшістю, і нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України.
 
-7- Вінник І.Ю.
Статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Для цілей цього Закону депутатська група прирівнюється до статусу депутатської фракції».
 
Відхилено      
12. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
-8- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Сфера дії цього Закону
1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням опозиційної діяльності у Верховній Раді України, реалізацією державою своїх завдань, пов'язаних із розвитком демократії в Україні як однієї з основ демократії, що має представницький та плюралістичний характер.
2. Цим Законом встановлюється підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб шляхом встановлення гарантій і правових засад здійснення опозиційної діяльності».
 
Відхилено      
13. 1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням опозиційної діяльності у Верховній Раді України (далі - опозиційної діяльності), реалізацією державою своїх завдань, пов'язаних із розвитком демократії в Україні як однієї з основ демократії, що має представницький та плюралістичний (багатоманітний) характер.
 
-9- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із створенням парламентської опозиції, здійсненням опозиційної діяльності, припиненням діяльності парламентської опозиції».
 
Відхилено      
14. 2. Цим Законом встановлюється підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної влади, їх посадових осіб шляхом встановлення гарантій і правових засад здійснення опозиційної діяльності.
 
-10- Вінник І.Ю.
частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Цим Законом встановлюються гарантії і правові засади створення парламентської опозиції та здійснення опозиційної діяльності».
 
Відхилено      
15. Стаття 3. Мета та правові засади опозиційної діяльності
 
      
16. 1. Метою опозиційної діяльності є участь парламентської опозиції у розбудові в Україні суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави шляхом використання ними прав та здійснення обов'язків, визначених законом, в інтересах громадян України та держави.
 
      
17. 2. Правовою основою опозиційної діяльності є Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Регламент Верховної Ради України.
 
-11- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 3:
частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. Правовою основою опозиційної діяльності є Конституція України, цей Закон, Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Відхилено      
18. 3. Опозиційна діяльність ґрунтується на засадах:
 
-12- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Парламентська опозиційна діяльність ґрунтується на засадах:
1) визнання державою парламентської опозиційної діяльності необхідною умовою функціонування демократичної правової держави, а парламентської опозиції - важливою складовою її політичної системи;
2) верховенства права;
3) добровільності переходу до парламентської опозиційної діяльності та припинення парламентської опозиційної діяльності;
4) рівності;
5) законності;
6) гласності;
7) забезпечення державою гарантій для вільної і безперешкодної діяльності парламентської опозиції».
 
Відхилено      
19. 1) визнання державою опозиційної діяльності необхідною умовою функціонування демократичної правової держави, а парламентської опозиції - важливою складовою її політичної системи;
 
      
20. 2) верховенства права;
 
      
21. 3) добровільності переходу до опозиційної діяльності та припинення опозиційної діяльності;
 
      
22. 4) рівності;
 
      
23. 5) законності;
 
      
24. 6) гласності;
 
      
25. 7) забезпечення державою гарантій для вільної і безперешкодної діяльності парламентської опозиції.
 
      
26. 4. Не допускається опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також на створення воєнізованих формувань.
 
-13- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Не допускається парламентська опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, створення незаконних воєнізованих формувань».
 
Відхилено      
27. Стаття 4. Особливості створення парламентської опозиції
 
-14- Вінник І.Ю.
Статтю 4 виключити.
У зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Відхилено      
28. 1. До парламентської опозиції входять депутатські фракції, добровільні об’єднання депутатських фракцій, окремі народні депутати України відповідно до статті 6 цього Закону.
 
-15- Папієв М.М.
У статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
«Депутатська фракція, яка налічує найбільший за чисельністю склад народних депутатів України, із фракцій, які не увійшли до складу коаліції депутатських фракцій, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної Ради України оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції депутатських фракцій та сформованого нею Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською фракцією, яка може ініціювати створення парламентської опозиції».
 
Відхилено      
    -16- Ковальчук Н.В.
частину першу статті 4 після слів «депутатські фракції» доповнити словами « (депутатські групи)»;
 
Відхилено    
    -17- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 4:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. До парламентської опозиції входять депутатські фракції (групи), окремі народні депутати України відповідно до статті 6 цього Закону»;
 
Відхилено    
29. 2. Порядок індивідуального входження народного депутата України до складу парламентської опозиції встановлюється статтею 8 цього Закону.
 
-18- Папієв М.М.
частину другу викласти в такій редакції:
«Опозиційна депутатська фракція вважається парламентською опозицією або може ініціювати утворення парламентської опозиції у формі добровільного об’єднання депутатських фракцій (груп) та окремих народних депутатів у порядку визначеному статтею 6 цього Закону».
 
Відхилено      
    -19- Ковальчук Н.В.
частину другу статті 4 після слів «депутатські фракції» доповнити словами « (депутатські групи)»;
 
Відхилено    
30. 3. Окремі депутатські фракції, народні депутати, що не увійшли до складу парламентської більшості та не заявили про входження до парламентської опозиції не визнаються учасниками опозиційної діяльності. Такі фракції та народні депутати України беруть участь в діяльності Верховної Ради України на загальних засадах визначених Конституцією та законами України. При цьому заміщення посад в комітетах, слідчих комісіях Верховної Ради України здійснюється цими фракціями та народними депутатами після розподілу цих посад між парламентською більшістю і парламентською опозицією.
 
-20- Папієв М.М.
частину третю викласти в такій редакції:
«Депутатські фракції (групи) та позафракційні народні депутати України, що не увійшли до складу коаліції депутатських фракцій та не заявили про входження до парламентської опозиції не визнаються учасниками опозиційної діяльності. Такі фракції (групи) та народні депутати України беруть участь в діяльності Верховної Ради України на загальних засадах визначених Конституцією та законами України».
 
Відхилено      
    -21- Ковальчук Н.В.
частину третю статті 4 після слів «депутатські фракції» доповнити словами « (депутатські групи)»;
 
Відхилено    
    -22- Ковальчук Н.В.
у другому реченні частини третьої статті 4 після слів «такі фракції» доповнити словами « (депутатські групи)»;
 
Відхилено    
    -23- Ковальчук Н.В.
у третьому реченні частини третьої статті 4 після слів «цими фракціями» доповнити словами « (групами)»;
 
Відхилено    
    -24- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Депутатські фракції (групи), окремі народні депутати, що не увійшли до складу коаліції депутатських фракцій та не заявили про входження до парламентської опозиції не визнаються учасниками опозиційної діяльності. Такі фракції (групи) та народні депутати України беруть участь в діяльності Верховної Ради України на загальних засадах визначених Конституцією та законами України».
 
Відхилено    
31. Стаття 5. Гарантії опозиційної діяльності
 
-25- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Гарантії парламентської опозиційної діяльності
1. В Україні створюються і забезпечуються умови для вільного і безперешкодного здійснення парламентської опозиційної діяльності.
2. Права парламентської опозиції на здійснення опозиційної діяльності гарантуються Конституцією України і встановлюються законами України.
3. Здійснення парламентської опозиційної діяльності не може бути підставою для обмеження прав народних депутатів України, які входять до складу парламентської опозиції.
4. Втручання з боку органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у діяльність парламентської опозиції забороняється, крім винятків, передбачених законом».
 
Відхилено      
32. 1. В Україні створюються і забезпечуються умови для вільного і безперешкодного здійснення опозиційної діяльності.
 
      
33. 2. Права парламентської опозиції на здійснення опозиційної діяльності гарантуються Конституцією України і встановлюються законами України.
 
      
34. 3. Здійснення опозиційної діяльності не може бути підставою для надання парламентській опозиції чи народним депутатам України, які входять до їх складу, переваг чи обмеження їх прав.
 
      
35. 4. Втручання з боку органів державної влади, їх посадових осіб у діяльність парламентської опозиції забороняється, крім винятків, передбачених законом.
 
-26- Ковальчук Н.В.
у частині четвертій статті 5 слово «винятків» замінити словом «випадків».
 
Відхилено      
    -27- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 5 доповнити новою частиною п’ятою у такій редакції:
«5. На діяльність парламентської опозиції в Україні поширюються гарантії, передбачені у міжнародних договорах, угодах, конвенціях, пактах та інших документах, які набрали чинності для України відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України», а також відповідні європейські стандарти».
 
Відхилено    
36. РОЗДІЛ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ
 
-28- Папієв М.М.
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
«РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ».
 
Відхилено      
    -29- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
«РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ».
 
Відхилено    
37. ГЛАВА 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 
-30- Папієв М.М.
У розділі ІІ слова та цифри «ГЛАВА 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ» виключити.
 
Відхилено      
    -31- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У розділі ІІ слова та цифри «ГЛАВА 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ» виключити.
 
Відхилено    
38. ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ
 
      
39. Стаття 6. Порядок утворення парламентської опозиції
 
-32- Вінник І.Ю.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Порядок утворення парламентської опозиції
1.Парламентська опозиція вважається створеною, якщо до неї входить більш, ніж половина народних депутатів, які не увійшли до парламентської більшості.
2. Рішення про перехід в опозицію приймається депутатською фракцією, народним депутатом України у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.
3. Парламентська опозиція реєструється в Апараті Верховної Ради України. Умовою реєстрації є надходження до Апарату Верховної Ради письмового повідомлення про сформування парламентської опозиції. Повідомлення про сформування парламентської опозиції повинне бути підписаним головою (головами) депутатської фракції (депутатських фракцій), народним депутатом (народними депутатами), який (які) не увійшов (не увійшли) до складу парламентської більшості та не входить (не входять) до депутатської фракції (депутатських фракцій), яка (які) беруть участь у формуванні парламентської опозиції, або народними депутатами, які не увійшли до складу парламентської більшості та об’єднуються для створення парламентської опозиції. У разі створення парламентської опозиції фракціями (фракцією) або за їх участі до повідомлення додаються рішення фракції та списки членів депутатських фракцій, що сформували опозицію, з особистими підписами народних депутатів. Апарат Верховної Ради України може відмовити у реєстрації парламентської опозиції у разі відсутності необхідної кількості народних депутатів, встановленої цим Законом для формування парламентської опозиції.
4. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення письмового повідомлення про сформування парламентської опозиції головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України необхідних документів.
5. Персональний склад парламентської опозиції в чотириденний термін з дня оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради України про її створення публікується в газеті „Голос України".
6. Парламентська опозиція не пізніш як через місяць з дня її утворення зобов'язана опублікувати у газеті "Голос України" свою альтернативну програму розвитку України.
7. Окремі депутатські фракції, народні депутати, що не увійшли до складу парламентської більшості та не заявили про входження до парламентської опозиції не визнаються учасниками опозиційної діяльності. Такі фракції та народні депутати України беруть участь в діяльності Верховної Ради України на загальних засадах, визначених Конституцією та законами України. При цьому заміщення посад в комітетах, слідчих комісіях Верховної Ради України здійснюється цими фракціями та народними депутатами після розподілу цих посад між парламентською більшістю і парламентською опозицією».
 
Відхилено      
    -33- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Порядок утворення парламентської опозиції
1. Рішення про вступ в парламентську опозицію приймається депутатською фракцією (групою), народним депутатом України у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Рішення про вступ в парламентську опозицію оформлюється заявою.
2. Заяви депутатських фракцій (груп), народних депутатів України про вступ в парламентську опозицію з особистими підписами народних депутатів України подаються до Апарату Верховної Ради України.
3. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення заяв депутатських фракцій (груп), народних депутатів України про вступ в парламентську опозицію головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених частиною другою цієї статті.
4. Персональний склад парламентської опозиції публікується в газеті «Голос України».
5. Парламентська опозиція зобов'язана представити на засідання Верховної Ради України та опублікувати у газеті «Голос України» свою Програму розвитку України, альтернативну Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій Верховною Радою України».
 
Відхилено    
40. 1. Рішення про перехід в опозицію приймається депутатською фракцією, народним депутатом України у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Рішення про перехід в парламентську опозицію оформлюється заявою.
 
-34- Папієв М.М.
У статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
«Право на утворення парламентської опозиції належить найбільшій за чисельністю депутатській фракції, яка не увійшла до коаліції депутатських фракцій та протягом одного місяця з дня утворення коаліції заявила про свою опозиційність. У разі якщо найбільша за чисельністю депутатська фракція протягом одного місяця не заявила про утворення парламентської опозиції, то наступна за чисельністю депутатська фракція має право протягом місяця заявити про опозиційність. В разі, якщо жодна з депутатських фракцій не заявила про свою опозиційність, то право на утворення парламентської опозиції переходить до депутатських груп в порядку черговості визначеної для депутатських фракцій. Рішення про утворення парламентської опозиції оформлюється заявою депутатської фракції (групи), яка утворила парламентську опозицію в порядку визначеному положеннями цієї статті. Інші депутатські фракції (групи) та позафракційні народні депутати України входять до складу парламентської опозиції шляхом входження, про що подається відповідна заява на голову опозиційної фракції. Рішення про входження до складу парламентської опозиції, приймається більшістю від кількості народних депутатів України, які ввійшли до опозиційної фракції (парламентської опозиції)».
 
Відхилено      
    -35- Ковальчук Н.В.
частину першу статті 6 після слів «депутатською фракцією» доповнити словами « (депутатською групою)»;
 
Відхилено    
41. 2. Заява депутатської фракції, народного депутата України, який не є членом цієї фракції, про перехід в парламентську опозицію з особистими підписами народних депутатів України та персональним складом фракції подається до Апарату Верховної Ради України.
 
-36- Папієв М.М.
частину другу викласти в такій редакції:
«Заява депутатської фракції (групи), про утворення парламентської опозиції згідно ч.1 ст.6 цього Закону, з особистими підписами народних депутатів України подається до Апарату Верховної Ради України».
 
Відхилено      
    -37- Ковальчук Н.В.
частину другу після слів «депутатської фракції» доповнити словами « (депутатської групи)»;
 
Відхилено    
42. 3. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення заяв депутатської фракції, народного депутата України про перехід в парламентську опозицію головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених частиною другою цієї статті.
 
-38- Папієв М.М.
частину третю викласти в такій редакції:
«Після надходження заяви до Апарату Верховної Ради України головуючий на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України інформує народних депутатів України про утворення парламентської опозиції, її кількісний склад, голову парламентської опозиції та заступників голови парламентської опозиції».
 
Відхилено      
    -39- Ковальчук Н.В.
частину третю після слів «депутатської фракції» доповнити словами « (депутатської групи)».
 
Відхилено    
43. 4. Персональний склад парламентської опозиції в чотириденний термін з дня оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради України про її створення публікується в газеті „Голос України".
 
-40- Папієв М.М.
частину четверту викласти в такій редакції:
«Персональний склад парламентської опозиції публікується в газеті «Голос України».
 
Відхилено      
44. 5. Парламентська опозиція не пізніш як через місяць з дня її утворення зобов'язана опублікувати у газеті "Голос України" свою альтернативну програму розвитку України.
 
-41- Папієв М.М.
частину п’яту виключити.
 
Відхилено      
45. Стаття 7. Організаційно-правові засади діяльності парламентської опозиції
 
-42- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Організаційно-правові засади діяльності парламентської опозиції
1. Порядок внутрішньої організаційної діяльності парламентської опозиції визначається Регламентом діяльності парламентської опозиції, який ухвалюється не менш як двома третинами голосів від її складу.
2. У разі незатвердження такого Регламенту парламентська опозиція приймає відповідні рішення шляхом голосування більшістю голосів від її складу.
3. З числа учасників парламентської опозиції обирається Голова парламентської опозиції.
Припинення діяльності депутатської фракції (групи) голова якої є Головою парламентської опозиції, або припинення повноважень Голови парламентської опозиції, як народного депутата України, а також його вихід зі складу парламентської опозиції, тягне за собою зміну Голови парламентської опозиції».
 
Відхилено      
46. 1. Порядок внутрішньої організаційної діяльності парламентської опозиції визначається нею самостійно.
 
      
47. 2. Затверджений більшістю учасників парламентської опозиції порядок діяльності парламентської опозиції публікується у газеті «Голос України» разом з альтернативною програмою розвитку України.
 
-43- Папієв М.М.
У статті 7:
частину другу викласти у такій редакції:
«Рішення парламентської опозиції приймаються більшістю голосів від загального складу її учасників».
 
Відхилено      
48. 3. У разі незатвердження такого порядку парламентська опозиція приймає відповідні рішення шляхом голосування більшості її учасників.
 
-44- Вінник І.Ю.
Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
«3. Парламентська опозиція приймає рішення шляхом голосування більшістю від складу її учасників».
 
Відхилено      
    -45- Папієв М.М.
частину третю виключити.
 
Відхилено    
49. Стаття 8. Зміни у складі парламентської опозиції
 
-46- Папієв М.М.
Статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Зміни у складі парламентської опозиції
1. Парламентська опозиція може прийняти рішення про включення до свого складу народного депутата України, який не входить до складу коаліції депутатських фракцій на підставі його особистої заяви.
2. Народний депутат України не може одночасно входити до складу коаліції депутатських фракцій і до складу парламентської опозиції.
3. Депутатська фракція (група) не може бути одночасно у складі коаліції депутатських фракцій і парламентській опозиції. Депутатська фракція (група), яка входить до складу коаліції депутатських фракцій, може подати заяву про перехід в парламентську опозицію лише після відкликання народними депутатами України - членами цієї депутатської фракції (групи), своїх підписів під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.
4. Народний депутат України, депутатська фракція (група) за рішенням, прийнятим більшістю від кількості членів парламентської опозиції, можуть бути виключені зі складу парламентської опозиції.
5. Народний депутат України, депутатська фракція (група), що входить до складу парламентської опозиції, можуть прийняти рішення про вихід зі складу парламентської опозиції.
6. Інформація про зміни у складі парламентської опозиції офіційно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених цією статтею».
 
Відхилено      
    -47- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Зміни у складі парламентської опозиції
1. Парламентська опозиція може прийняти до свого складу народного депутата України, який є членом депутатської фракції (групи), або не увійшов до складу жодної депутатської фракції (групи), на підставі його особистої заяви.
2. Народний депутат України не може одночасно входити до складу коаліції депутатських фракцій і до складу парламентської опозиції. Народний депутат України, який входить до складу коаліції депутатських фракцій, може подати заяву про вступ в парламентську опозицію лише після відкликання свого підпису під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.
3. Депутатська фракція (група) не може бути одночасно у складі коаліції депутатських фракцій і парламентській опозиції. Депутатська фракція (група), яка входить до складу коаліції депутатських фракцій, може подати заяву про вступ в парламентську опозицію лише після відкликання народними депутатами України - членами цієї депутатської фракції (групи), своїх підписів під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.
4. Народний депутат України, депутатська фракція (група) за рішенням, прийнятим більшістю членів парламентської опозиції, можуть бути виключені зі складу парламентської опозиції.
5. Народний депутат України, депутатська фракція (група), що входить до складу парламентської опозиції, можуть прийняти рішення про вихід зі складу парламентської опозиції.
6. Інформація про зміни у складі парламентської опозиції офіційно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених цією статтею».
 
Відхилено    
50. 1. Парламентська опозиція може прийняти до свого складу народного депутата України, який є членом відповідної депутатської фракції на підставі його особистої заяви.
 
-48- Вінник І.Ю.
У частині першій статті 8 слова «є членом відповідної депутатської фракції» замінити на слова «не увійшов до складу парламентської опозиції під час її створення».
 
Відхилено      
    -49- Ковальчук Н.В.
частину першу статті 8 після слів «депутатської фракції» доповнити словами « (депутатської групи)»;
 
Відхилено    
51. 2. Народний депутат України не може одночасно входити до складу парламентської більшості і до складу парламентської опозиції. Народний депутат України, який входить до складу парламентської більшості, може подати заяву про перехід в парламентську опозицію лише після відкликання свого підпису під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
-50- Вінник І.Ю.
У частині другій статті 8 слова «відкликання свого підпису під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України» замінити на слова «виходу з коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, про що на підставі його заяви оголошується на пленарному засіданні Верховної Ради України».
 
Відхилено      
52. 3. Депутатська фракція не може бути одночасно у складі парламентської більшості і парламентській опозиції. Депутатська фракція, яка входить до складу парламентської більшості, може подати заяву про перехід в парламентську опозицію лише після відкликання народними депутатами України - членами цієї депутатської фракції, своїх підписів під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
-51- Вінник І.Ю.
У частині третій статті 8 слова «відкликання народними депутатами України - членами цієї депутатської фракції, своїх підписів під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України» замінити на слова «виходу з коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України».
 
Відхилено      
    -52- Ковальчук Н.В.
у першому та другому реченні частини третьої після слів «депутатська фракція» доповнити словами « (депутатська група)»;
 
Відхилено    
53. 4. Народний депутат України, який входить до складу парламентської опозиції може бути виключений з її складу рішенням парламентської опозиції.
 
-53- Вінник І.Ю.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
«4. Народний депутат України, який входить до складу парламентської опозиції може вийти зі складу парламентської опозиції шляхом подачі відповідної заяви до Апарату Верховної Ради України, або може бути виключений з її складу рішенням парламентської опозиції».
 
Відхилено      
54. 5. Депутатська фракція, що входить до складу парламентської опозиції, може прийняти рішення про вихід зі складу парламентської опозиції.
 
-54- Вінник І.Ю.
Частину п’яту статті 8 після слів «зі складу парламентської опозиції» доповнити через кому словами «або може бути виключена з її складу рішенням парламентської опозиції».
 
Відхилено      
    -55- Ковальчук Н.В.
частину п’яту після слів «депутатська фракція» доповнити словами « (депутатська група)».
 
Відхилено    
55. 6. Інформація про зміни у складі парламентської опозиції офіційно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених цією статтею.
 
      
56. Стаття 9. Припинення діяльності парламентської опозиції
 
      
57. 1. Діяльність парламентської опозиції припиняється у разі:
 
      
58. 1) прийняття нею рішення про припинення опозиційної діяльності;
 
      
59. 2) припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.
 
-56- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 9 доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:
«3) зменшення чисельного складу опозиції до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено цим Законом;
4) неопублікування у строк, передбачений цим Законом, альтернативної програми розвитку України».
 
Відхилено      
60. 2. Рішення про припинення опозиційної діяльності парламентської опозиції офіційно оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після його отримання Апаратом Верховної Ради України.
 
-57- Вінник І.Ю.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Про припинення опозиційної діяльності парламентської опозиції у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої цієї статті, офіційно оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України».
 
Відхилено      
61. 3. Інформація про припинення діяльності парламентської опозиції у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, публікується в газеті „Голос України" в чотириденний термін з дня оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-58- Вінник І.Ю.
У частині третій статті 9 слова «передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті» замінити на слова «передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої цієї статті».
 
Відхилено      
    -59- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У частині третій статті 9 слова «в чотириденний термін з дня оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України» виключити.
 
Відхилено    
62. 4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, опозиційна діяльність парламентської опозиції вважається припиненою одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання без оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України та без опублікування у газеті "Голос України".
 
-60- Вінник І.Ю.
У частині четвертій статті 9 виключити слова «без оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України та без опублікування у газеті «Голос України».
 
Відхилено      
63. 5. Припинення діяльності парламентської опозиції не виключає можливості утворення нової парламентської опозиції в порядку, встановленому цим Законом.
 
      
64. ГЛАВА 2. ПРАВА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ
 
-61- Папієв М.М.
Після статті 9 слова та цифри «ГЛАВА 2. ПРАВА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ» замінити словами та цифрами «РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ».
 
Відхилено      
    -62- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Після статті 9 слова та цифри «ГЛАВА 2. ПРАВА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ» замінити словами та цифрами «РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ».
 
Відхилено    
65. Стаття 10. Права парламентської опозиції у Верховній Раді України
 
-63- Папієв М.М.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Права парламентської опозиції
1. Парламентська опозиція має право на:
1) представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів;
2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції депутатських фракцій, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю.
3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України;
4) утворення парламентського опозиційного уряду, інших допоміжних органів.
2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:
1) на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України;
2) на заяву;
3) на внесення пропозицій щодо формування порядку денного Верховної Ради України;
4) на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України питань, визначених статтею 18 цього Закону».
 
Відхилено      
    -64- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Права парламентської опозиції
1. Парламентська опозиція має право на:
1) представництво згідно зі статтею 11 цього Закону у керівництві Верховної Ради України та її органів;
2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції депутатських фракцій, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю, яка оприлюднюється в порядку, встановленому частиною третьою статті 12 цього Закону;
3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України;
4) утворення парламентського опозиційного уряду, інших допоміжних органів у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:
1)на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України;
2) на заяву;
3) на внесення пропозицій щодо формування порядку денного Верховної Ради України;
4) на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України питань, визначених статтею 18 цього Закону».
 
Відхилено    
66. 1. Парламентська опозиція має право на:
 
      
67. 1) представництво згідно зі статтею 11 цього Закону у керівництві Верховної Ради України та її органів;
 
      
68. 2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю парламентської більшості, Кабінету Міністрів України, органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю, яка оприлюднюється в порядку, встановленому частиною третьою статті 12 цього Закону;
 
-65- Ковальчук Н.В.
у пункті 2 частини першої статті 10 слова «органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб» - виключити:
 
Відхилено      
69. 3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України;
 
-66- Вінник І.Ю.
Пункт 3 частини першої статті 10 виключити, а саме:
«3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України».
 
Відхилено      
    -67- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 10:
пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
«3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України та співдоповідь під час представлення Урядом відповідного законопроекту, а також під час розгляду законопроектів про внесення змін до Державного бюджету України»;
 
Відхилено    
70. 4) утворення опозиційного уряду, інших власних допоміжних органів у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
 
-68- Ковальчук Н.В.
пункт 4 частини першої виключити;
 
Відхилено      
71. 2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:
 
-69- Ковальчук Н.В.
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:
1)на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України;
2)на заяву;
3)на формування порядку денного Верховної Ради України в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону;
4)на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України з питань, визначених статтею 18 цього Закону;
5)на вимогу щодо відкритого поіменного або таємного голосування».
 
Відхилено      
72. 1) на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України;
 
      
73. 2) на заяву;
 
      
74. 3) на формування порядку денного Верховної Ради України;
 
-70- Мірошниченко Ю.Р.
пункт 3 частини другої статті 10 викласти у такій редакції:
«3) на формування порядку денного Верховної Ради України, при цьому питання порядку денного, запропоновані парламентською опозицією, мають бути обов’язково включені до поряду денного пленарних засідань та розглянуті».
 
Відхилено      
75. 4) на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України питань, визначених статтею 18 цього Закону.
 
      
76. Стаття 11. Право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів
 
-71- Папієв М.М.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів
1. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад голів комітетів Верховної Ради України, які мають контрольні функції, пропорційно від кількісного складу парламентської опозиції до фактичної чисельності народних депутатів.
2. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад заступників всіх комітетів Верховної Ради України, крім тих, в яких головами комітетів є представники парламентської опозиції, з правом обов’язкового підпису протоколу засідання комітетів заступником від парламентської опозиції.
3. Парламентській опозиції гарантується право на заміщення народним депутатом України, який входять до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради України».
 
Відхилено      
    -72- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів
1. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад голів комітетів Верховної Ради України:
#102641
#102628
в) з питань бюджетної політики;
#102640
#102629
#102638
2. Парламентській опозиції гарантується право на заміщення народним депутатом України, який входять до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради України.
3. Кандидатури на відповідні посади вносяться парламентською опозицією. Порядок внесення кандидатур на ці посади парламентською опозицією і процедура їх розгляду встановлюється цим Законом та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
4. Заміщення інших керівних посад у Верховній Раді України окрім, визначених частинами першою, другою цієї статті, здійснюється парламентською опозицією з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
5. У разі якщо парламентською опозицією протягом місяця з дня її утворення не внесено кандидатури на посади, визначені частинами першою, другою цієї статті, рішення про їх заміщення приймається Верховною Радою України у порядку, встановленому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
6. Народний депутат України, призначений на посаду у порядку визначеному частинами першою, другою цієї статті, звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції, з одночасним призначенням Верховною Радою України на цю посаду за поданням парламентської опозиції іншого народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції».
 
Відхилено    
77. 1. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад:
 
      
78. 1) голів комітетів Верховної Ради України з питань:
 
-73- Вінник І.Ю.
В пункті 1 частини першої статті 11 слова «з питань» замінити на слова «, до предмета відання яких належать питання»;
 
Відхилено      
79. а) свободи слова та інформації;
 
      
80. б) законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
 
      
81. в) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
 
      
82. г) бюджету;
 
      
83. д) Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;
 
      
84. е) правової політики;
 
-74- Ковальчук Н.В.
підпункт «е» пункту першого частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
«е) боротьби з організованою злочинністю та корупцією»;
 
Відхилено      
85. є) підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики;
 
-75- Ковальчук Н.В.
підпункт «є» пункту першого частини першої виключити
 
Відхилено      
86. ж) соціальної політики та праці;
 
-76- Ковальчук Н.В.
підпункт «ж» пункту першого частини першої виключити
 
Відхилено      
87. з) паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
 
-77- Ковальчук Н.В.
підпункт «з» пункту першого частини першої виключити
 
Відхилено      
88. и) аграрної політики та земельних відносин;
 
-78- Ковальчук Н.В.
підпункт «и» пункту першого частини першої виключити
 
Відхилено      
89. і) охорони здоров'я;
 
-79- Ковальчук Н.В.
підпункт «і» пункту першого частини першої виключити
 
Відхилено      
90. ї) науки та освіти.
 
-80- Ковальчук Н.В.
підпункт «ї» пункту першого частини першої виключити
 
Відхилено      
91. 2) перших заступників всіх комітетів Верховної Ради України, крім тих, які очолюють представники парламентської опозиції.
 
      
92. 2. Парламентській опозиції гарантується право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради України.
 
-81- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 11 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«2. Парламентська опозиція має право на заміщення народним депутатом України, який входить до її складу, посади #102647
У зв’язку з цим частини 2-7 вважати частинами 3-8.
 
Відхилено      
93. 3. Кандидатури на відповідні посади вносяться парламентською опозицією. Порядок внесення кандидатур на ці посади опозицією і процедура їх розгляду встановлюється цим Законом.
 
      
94. 4. Заміщення посад, визначених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється парламентською опозицією з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у Верховній Раді України.
 
      
95. 5. У разі якщо парламентською опозицією не внесено кандидатури на посади, визначені частинами першою та другою цієї статті, рішення про їх заміщення приймається Верховною Радою України в загальному порядку.
 
      
96. 6. Голови комітетів та перші заступники комітетів обираються за списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.
 
      
97. 7. Народний депутат України, призначений на посаду, визначену частиною першою цієї статті, звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції.
 
-82- Вінник І.Ю.
Частину сьому статті 11 виключити, а саме:
«7. Народний депутат України, призначений на посаду, визначену частиною першою цієї статті, звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції».
 
Відхилено      
    -83- Ковальчук Н.В.
у частині сьомій слова «за поданням парламентської опозиції» замінити словами «в загальному порядку.»;
 
Відхилено    
98. Стаття 12. Участь у здійсненні парламентського контролю
 
-84- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Участь парламентської опозиції у здійсненні парламентського контролю
1. Парламентська опозиція має право в порядку, встановленому Конституцією України та цим Законом, брати участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції депутатських фракцій, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб шляхом:
1) участі у створенні та роботі тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
2) представництва у комітетах та тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради України;
3) звернення народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції, із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;
4) ініціювання внесення пропозиції про розгляд Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України;
5) ініціювання звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про порушення прав і свобод людини і громадянина;
6) в інший визначений Конституцією України чи законом спосіб.
2. Для здійснення парламентського контролю парламентська опозиція має право отримувати інформацію про діяльність органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб.
3. Парламентська опозиція має право на щорічну доповідь про результати здійснення нею парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не менш як 1 годину».
 
Відхилено      
99. 1. Парламентська опозиція має право в порядку, встановленому Конституцією України та цим Законом, брати участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю парламентської більшості, Кабінету Міністрів України, органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб влади шляхом:
 
-85- Ковальчук Н.В.
у частині першій статті 12 слова «Органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб влади» виключити;
 
Відхилено      
100. 1) створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
 
-86- Вінник І.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«1) ініціювання створення та представництва у тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України»;
 
Відхилено      
101. 2) представництва у комітетах та тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради України;
 
      
102. 3) звернення народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції, із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;
 
-87- Вінник І.Ю.
пункт 3 частини першої статті 12 виключити, а саме:
«3) звернення народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції, із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності»;
 
Відхилено      
103. 4) внесення пропозиції про розгляд Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України;
 
-88- Ковальчук Н.В.
пункт четвертий частини першої після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «в порядку, встановленому Конституцією України»;
 
Відхилено      
104. 5) звернення до Конституційного Суду України щодо вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) та офіційного тлумачення законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
-89- Вінник І.Ю.
пункт 5 частини першої статті 12 виключити, а саме:
«5) звернення до Конституційного Суду України щодо вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) та офіційного тлумачення законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим».
 
Відхилено      
105. 6) звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про порушення прав і свобод людини і громадянина;
 
      
106. 7) в інший визначений Конституцією України чи законом спосіб.
 
-90- Ковальчук Н.В.
пункт сьомий частини першої виключити;
 
Відхилено      
107. 2. Для здійснення парламентського контролю парламентська опозиція має право отримувати інформацію про діяльність органів державної влади, їх посадових осіб.
 
-91- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 12 доповнити частину другу словами:
«яка безоплатно надається відповідним органом невідкладно, а у разі неможливості невідкладного надання – у строк, що не перевищує 10-ти календарних днів».
 
Відхилено      
    -92- Ковальчук Н.В.
частину другу виключити;
 
Відхилено    
108. 3. Уповноважений представник парламентської опозиції має право зробити щорічну доповідь про результати здійснення ним парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не менш як 1 годину.
 
-93- Ковальчук Н.В.
частину третю вважати відповідно частиною другою;
 
Відхилено      
    -94- Ковальчук Н.В.
частину третю викласти у такій редакції:
«Уповноважений представник парламентської опозиції має право зробити щорічну доповідь про результати здійснення парламентською опозицією парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не більше як 1 годину.»
 
Відхилено    
109. Стаття 13. Участь парламентської опозиції в бюджетному процесі
 
-95- Ковальчук Н.В.
Статтю 13 виключити.
 
Відхилено      
    -96- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Участь парламентської опозиції в бюджетному процесі
1. Парламентська опозиція має право вносити пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України.
2. Парламентська опозиція має право на отримання за запитом, у місячний термін, від розпорядників бюджетних коштів інформації про обсяги взятих бюджетних зобов'язань, проведені видатки, отримувачів бюджетних коштів.
3. Парламентська опозиція має право винести на розгляд Верховної Ради України питання про виконання Державного бюджету України, у тому числі шляхом заслуховування звітів про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти головних розпорядників коштів державного бюджету про використання ними бюджетних коштів та результати виконання відповідних бюджетних програм)».
 
Відхилено    
110. 1. Парламентська опозиція має право вносити пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України.
 
-97- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 13 виключити, а саме:
«1. Парламентська опозиція має право вносити пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України»;
 
Відхилено      
111. 2. Розпорядники бюджетних коштів, які беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання запиту парламентської опозиції, зобов'язані надавати письмово інформацію про обсяги взятих бюджетних зобов'язань, проведених видатків, отримувачів бюджетних коштів, контрагентів розпорядників.
 
-98- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 13:
у частині другій слово «п’ятнадцяти» замінити словом «п’яти»;
 
Відхилено      
112. 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів щомісячно і щоквартально подає узагальнену інформацію (звіт) парламентській опозиції про виконання бюджету в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України. Всі одноразові платежі з бюджету, на письмову вимогу представників парламентської опозиції, обов’язково відображаються в поданому звіті.
 
-99- Мірошниченко Ю.Р.
частину третю статті 13 після слова «щоквартально» доповнити словами «або за інший період за запитом парламентської опозиції, протягом п’яти календарних днів».
 
Відхилено      
113. 4. Парламентська опозиція за наявності підстав має право винести на розгляд Верховної Ради України питання про здійснення платежів Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
 
      
114. 1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу, що має ознаки сумнівного чи фіктивного зобов'язання;
 
      
115. 2) невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;
 
      
116. 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань, якщо ці асигнування невикористані на встановлені законом цілі, недофінансування обов'язкових видатків;
 
      
117. 4) якщо фінансування видатків порушує конкуренцію в підприємницькій діяльності (надання незаконних пільг і переваг тощо) або закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється за цінами, які вище ніж ціни за якими закупівля/продаж таких товарів, робіт, послуг здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування в цьому ж регіоні, місті.
 
      
118. 5) якщо використання бюджетних коштів пов'язане з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі з метою перерахування коштів отриманих від закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок бюджетних коштів (що здійснювалось за цінами, які вище ніж ціни за якими закупівля/продаж таких товарів, робіт, послуг здійснювалось суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування в цьому ж регіоні).
 
      
119. 5. За заявою уповноваженого представника парламентської опозиції до порядку денного виноситься на розгляд Верховної Ради України питання про вищевказані бюджетні порушення. Доповідачем може бути будь-який учасник парламентської опозиції.
 
      
120. Стаття 14. Право на утворення опозиційного уряду, інших допоміжних органів
 
-100- Ковальчук Н.В.
Статтю 14 виключити.
 
Відхилено      
    -101- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 14:
назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Право парламентської опозиції на утворення опозиційного уряду, секретаріату парламентської опозиції, інших допоміжних органів»;
 
Відхилено    
121. 1. Парламентська опозиція може утворювати опозиційний уряд. Його кількісний та персональний склад визначається учасниками парламентської опозиції відповідно до порядку організації діяльності опозиції або шляхом голосування більшості учасників опозиції за відповідну кандидатуру.
 
-102- Вінник І.Ю.
В частині першій статті 14 виключити слова «або шляхом голосування більшості учасників опозиції за відповідну кандидатуру».
 
Відхилено      
    -103- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Парламентська опозиція може утворювати опозиційний уряд. Його кількісний та персональний склад визначається учасниками парламентської опозиції відповідно до порядку організації її діяльності або шляхом голосування більшістю голосів від складу парламентської опозиції за відповідну кандидатуру»;
 
Відхилено    
122. 2. Опозиційний уряд:
 
      
123. 1) здійснює постійний моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;
 
      
124. 2) здійснює контроль за розробкою проекту Державного бюджету України та за виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;
 
-104- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
«2) бере участь у здійсненні контролю за розробкою проекту закону про Державний бюджет України та за виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю»;
 
Відхилено      
125. 3) готує матеріали для доповідей (співдоповідей) від парламентської опозиції з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, а також матеріали з цих питань для використання народними депутатами України при їх обговоренні у Верховній Раді України, виступах перед виборцями, поширення у засобах масової інформації в порядку, встановленому законом;
 
-105- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
пункт 3 частини другої після слів «інших органів» доповнити словом «державної»;
 
Відхилено      
126. 4) готує альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
      
127. 5) готує програму своєї діяльності, яка затверджується парламентською опозицією;
 
      
128. 6) розробляє альтернативні законодавчі пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи;
 
-106- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
у пункті 6 частини другої після слів «України суб'єктами» доповнити словом «права»
 
Відхилено      
129. 7) виконує інші доручення парламентської опозиції.
 
      
130. 3. Очолює опозиційний уряд Голова, який призначається рішенням парламентської опозиції.
 
      
131. 4. Голова опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин.
 
-107- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Голова опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі Голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин».
 
Відхилено      
132. 5. Голова та члени опозиційного уряду працюють в опозиційному уряді на громадських засадах.
 
      
133. 6. В складі парламентської опозиції у порядку, встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій, створюються Секретаріат парламентської опозиції, до повноважень якого відноситься здійснення законопроектної роботи, підготовка і попередній розгляд питань визначених парламентською опозицією.
 
-108- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Для підготовки законопроектів і попереднього розгляду визначених парламентською опозицією питань створюється секретаріат парламентської опозиції у порядку, встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій (груп)».
 
Відхилено      
134. 7. Парламентська опозиція має право утворювати інші допоміжні органи, які діють на громадських засадах.
 
-109- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 14 доповнити новою частиною восьмою у такій редакції:
«8. Міністр опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях колегіальних органів відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. У разі участі міністра опозиційного уряду у відповідних засіданнях, він має право на виступ тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин».
 
Відхилено      
135. Стаття 15. Право на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України
 
-110- Ковальчук Н.В.
Статті 15 – 25 вважати відповідно статтями 13 – 23.
 
Відхилено      
    -111- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Право парламентської опозиції на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України
1. Парламентська опозиція має право на виступ тривалістю до 5 хвилин на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо порядку денного».
 
Відхилено    
136. 1. Уповноважений представник парламентської опозиції має право на виступ тривалістю до 5 хвилин на пленарному засіданні Верховної Ради України з будь-якого питання порядку денного, яке розглядається Верховною Радою України в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
 
-112- Ковальчук Н.В.
у частині першій статті 15 цифру «5» замінити цифрою «3».
 
Відхилено      
137. Стаття 16. Право на заяву
 
-113- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 16:
назву викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Право парламентської опозиції на заяву»;
 
Відхилено      
138. 1.Уповноважений представник парламентської опозиції має право на пленарному засіданні Верховної Ради України один раз протягом чергової сесії Верховної Ради України зробити заяву тривалістю до 30 хвилин про ставлення парламентської опозиції до офіційного курсу парламентської більшості та Кабінету Міністрів України, до діяльності Президента України, інших органів державної влади та їх посадових осіб.
 
-114- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 16 доповнити новим реченням у такій редакції:
«Аналогічну заяву тривалістю до 10 хвилин уповноважений представник парламентської опозиції має право зробити на пленарному засіданні Верховної Ради України один раз протягом кожного тижня пленарних засідань».
 
Відхилено      
    -115- Ковальчук Н.В.
у частині першій статті 16 слова «інших органів державної влади та їх посадових осіб» виключити.
 
Відхилено    
    -116- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Парламентська опозиція має право один раз протягом чергової сесії Верховної Ради України зробити заяву на пленарному засіданні тривалістю до 30 хвилин про ставлення парламентської опозиції до офіційного курсу коаліції депутатських фракцій та Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб»;
 
Відхилено    
139. 2. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України надає слово уповноваженому представнику парламентської опозиції для проголошення заяви не пізніш як на наступний день, в який проводиться пленарне засідання, на початку пленарного засідання.
 
-117- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Парламентська опозиція має право на один раз протягом позачергової сесії Верховної Ради України зробити заяву на пленарному засіданні тривалістю до 15 хвилин з питань порядку денного позачергової сесії Верховної Ради України».
 
Відхилено      
140. 3. Заява не може оголошуватися в день заслуховування у Верховній Раді України щорічного чергового чи позачергового послання Президента України до Верховної Ради України та Українського народу.
 
      
141. Стаття 17. Право на формування порядку денного Верховної Ради України ("День опозиції")
 
-118- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Право парламентської опозиції на формування порядку денного сесійного засідання Верховної Ради України ("День опозиції")
1. Один день протягом пленарного тижня, як правило – середа, відводиться для розгляду питань, визначених парламентською опозицією».
 
Відхилено      
142. 1. Один день протягом чергової сесії Верховної Ради України відводиться для розгляду питань, визначених парламентською опозицією, які включаються до порядку денного роботи Верховної Ради України без обговорення і голосування.
 
-119- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 17 слова «чергової сесії» замінити словами «кожного тижня пленарних засідань».
 
Відхилено      
143. Стаття 18. Право на співдоповідь у Верховній Раді України
 
-120- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 18:
назву викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Право парламентської опозиції на співдоповідь у Верховній Раді України»;
 
Відхилено      
144. 1. Парламентська опозиція має право на співдоповідь під час розгляду Верховною Радою України питання про:
 
      
145. 1) засади внутрішньої і зовнішньої політики України;
 
      
146. 2) проект Державного бюджету України та про стан виконання Державного бюджету України;
 
-121- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«2) проект закону про Державний бюджет України та про стан виконання Державного бюджету України».
 
Відхилено      
147. 3) Програму діяльності Кабінету Міністрів України;
 
      
148. 4) звіт Кабінету Міністрів України;
 
      
149. 5) відповідальність Кабінету Міністрів України відповідно до статті 87 Конституції України;
 
      
150. 6) проект загальнодержавної програми економічного, науково - технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
 
      
151. 7) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 111 Конституції України;
 
      
152. 8) висловлення недовіри Генеральному прокурору України;
 
      
153. 9) щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
 
      
154. 10) щорічний звіт Рахункової палати України;
 
      
155. 11) щорічний звіт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 
      
156. Стаття 19. Право на участь у формуванні персонального складу органів державної влади
 
-122- Папієв М.М.
Статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Право парламентської опозиції на участь у формуванні персонального складу органів державної влади
1. Парламентська опозиція бере участь у формуванні персонального складу органів державної влади шляхом висування кандидатур на посади у цих органах, призначення на які здійснюється Верховною Радою України.
2. Кількість кандидатур від парламентської опозиції при формуванні персонального складу державних органів, призначення на які здійснюється Верховною Радою України, визначаються пропорційно до кількісного складу парламентської опозиції, але не менше одного кандидата.
3. Виключно за поданням парламентської опозиції, Верховною Радою України призначається Голова Рахункової палати».
 
Відхилено      
    -123- Ковальчук Н.В.
Статтю 19 виключити.
 
Відхилено    
    -124- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Право парламентської опозиції на участь у формуванні персонального складу органів державної влади
1. Парламентська опозиція бере участь у формуванні персонального складу Конституційного Суду України, Рахункової палати, Ради Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Вищої ради юстиції України шляхом висування кандидатур на посади у цих органах, призначення на які здійснюється Верховною Радою України.
2. Кандидатури на посади при формуванні персонального складу державних органів, визначених частиною першою цієї статті, затверджуються рішенням опозиції, а їх призначення здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
3. Парламентська опозиція вносить пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
4. Припинення діяльності парламентської опозиції не є підставою для дострокового припинення повноважень осіб, призначених за пропозицією парламентської опозиції на посади, передбачені цією статтею.
5. Верховна Рада України призначає трьох суддів Конституційного Суду України за пропозицією парламентської опозиції.
6. Голова, заступник та секретар Рахункової палати та чотири головні контролери призначаються Верховною Радою України за пропозицією парламентської опозиції.
7. Верховна Рада України призначає чотири члени Ради Національного банку України за пропозицією парламентської опозиції.
8. Парламентська опозиція має право на подання двох кандидатур на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що призначаються Верховною Радою України.
9. Верховна Рада України призначає одного члена Вищої Ради юстиції за пропозицією парламентської опозиції».
 
Відхилено    
157. 1. Парламентська опозиція бере участь у формуванні персонального складу Рахункової палати, Ради Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Вищої ради юстиції України шляхом висування кандидатур на посади у цих органах, призначення на які здійснюється Верховною Радою України.
 
      
158. 2. Кількість кандидатур від парламентської опозиції при формуванні персонального складу державних органів, визначених частиною першою цієї статті, визначається з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій.
 
      
159. 3. Призначення кандидатур на посади при формуванні персонального складу державних органів, визначених частиною першою цієї статті, здійснюється за єдиним списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.
 
-125- Вінник І.Ю.
У частині третій статті 19 слова «за єдиним списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням» замінити на слова «у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України»;
 
Відхилено      
160. 4. Парламентська опозиція вносить кандидатуру для призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
      
161. 5. Припинення діяльності парламентської опозиції не є підставою для дострокового припинення повноважень осіб, призначених за поданням парламентської опозиції на посади, передбачені цією статтею.
 
      
162. 6. Голова, заступник та секретар Рахункової палати та чотири контролери призначаються Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції, а перший заступник Голови Рахункової палати та три контролери призначаються Верховною Радою України за поданням парламентської більшості.
 
      
163. 7. Верховна Рада України призначає три члени Ради Національного банку України за поданням парламентської більшості та чотири члени Ради Національного банку України за поданням парламентської опозиції.
 
      
164. 8. Верховна Рада України призначає два члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за поданням парламентської більшості та два члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за поданням парламентської опозиції.
 
      
165. 9. Верховною Радою України призначаються два члени Вищої Ради юстиції за поданням парламентської більшості та один член Вищої Ради юстиції - за поданням парламентської опозиції.
 
      
166. 10. Встановити що Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг України очолює Голова. Кандидатуру на посаду Голови Держфінмоніторингу висуває парламентська опозиція. Перший заступник Голови та два заступники призначаються Прем’єр-міністром України. Два заступники Голови призначаються Прем’єр-міністром України за поданням парламентської опозиції.
 
-126- Вінник І.Ю.
Частину десяту статті 19 виключити, а саме:
«10. Встановити що Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг України очолює Голова. Кандидатуру на посаду Голови Держфінмоніторингу висуває парламентська опозиція. Перший заступник Голови та два заступники призначаються Прем’єр-міністром України. Два заступники Голови призначаються Прем’єр-міністром України за поданням парламентської опозиції».
 
Відхилено      
167. Стаття 20. Право на доступ до засобів масової інформації
 
-127- Ковальчук Н.В.
Статті 20-25 вважати відповідно статтями 19-24.
 
Відхилено      
    -128- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 20:
назву викласти у такій редакції:
«Стаття 20. Право парламентської опозиції на доступ до засобів масової інформації»;
 
Відхилено    
168. 1. Парламентська опозиція має право у порядку, встановленому цією статтею, поширювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації всіх форм власності, а також у інший не заборонений законодавством спосіб.
 
-129- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
у частині першій слова «у порядку, встановленому цією статтею» виключити;
 
Відхилено      
169. 2. Постановою Верховної Ради України про порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності Верховної Ради України аудіовізуальними засобами масової інформації (виконання державного замовлення), яка приймається відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" на весь період повноважень Верховної Ради України чергового скликання, передбачаються також порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності парламентської опозиції на Першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України, на Першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України, а також у державних друкованих засобах масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада України, в обсягах, пропорційних чисельності парламентської опозиції.
 
-130- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
частину другу виключити;
 
Відхилено      
170. 3. Забороняється переривати теле- і радіопрограми про діяльність парламентської опозиції, передбачені частиною другою цієї статті, рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Впродовж 20 хвилин до і після трансляції таких теле- і радіопрограм забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст теле- і радіопрограми про діяльність парламентської опозиції.
 
-131- Вінник І.Ю.
У статті 20 у частині третій друге речення виключити, а саме:
«Впродовж 20 хвилин до і після трансляції таких теле- і радіопрограм забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст теле- і радіопрограми про діяльність парламентської опозиції».
 
Відхилено      
    -132- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Частину третю виключити.
 
Відхилено    
171. 4. Парламентська опозиція має право використовувати засоби масової інформації будь-якої форми власності на договірній основі у встановленому законом порядку.
 
-133- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Частину четверту вважати частиною другою.
 
Відхилено      
172. Стаття 21. Право на звернення до органів державної влади органів щодо усунення порушення законності
 
-134- Ковальчук Н.В.
Статтю 21 виключити.
 
Відхилено      
    -135- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 21:
назву викласти у такій редакції:
«Стаття 21. Право парламентської опозиції на звернення до органів державної влади органів щодо усунення порушення законності»;
 
Відхилено    
173. 1. Уповноважений представник парламентської опозиції в установленому законом порядку звертається до органів державної влади, їх посадових осіб щодо усунення, в межах їх повноважень, порушення законності, прав і свобод людини і громадянина, притягнення винних осіб до відповідальності.
 
-136- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 21 після слова «опозиції» доповнити словами «або голова опозиційного уряду, якщо він є народним депутатом України».
 
Відхилено      
    -137- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
у частині першій слова «Уповноважений представник парламентської опозиції» замінити словами «Парламентська опозиція».
 
Відхилено    
174. Стаття 22. Порядок притягнення до відповідальності державних службовців за заявою парламентської опозиції
 
-138- Папієв М.М.
Статтю 22 виключити. У зв’язку з цим статті 23 - 24 вважати статтями 22 - 23 відповідно.
 
Відхилено      
    -139- Ковальчук Н.В.
Статтю 22 виключити.
 
Відхилено    
    -140- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 22 виключити. У зв’язку з цим статті 23 - 24 вважати статтями 22 - 23 відповідно.
 
Відхилено    
175. 1. У разі порушення посадовими особами органів державної влади законодавства, вчинення корупційного діяння такі посадові особи за поданням парламентської опозиції звільняються з посади в судовому порядку.
 
      
176. 2. Парламентська опозиція більшістю голосів приймає рішення про звернення до суду із заявою про вчинення посадовою особою порушення законодавства або вчинення корупційного діяння.
 
      
177. 3. Уповноважений представник опозиції на підставі рішення парламентської опозиції щодо порушення посадовою особою законодавства або вчинення корупційного діяння не пізніше п’яти днів з дня прийняття такого рішення у порядку встановленому законом порядку звертається до суду.
 
      
178. РОЗДІЛ VІ. ОБОВ'ЯЗКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ
 
-141- Папієв М.М.
Слова та цифри «РОЗДІЛ VІ. ОБОВ'ЯЗКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ» виключити.
 
Відхилено      
    -142- Ковальчук Н.В.
У назві «РОЗДІЛ VІ. Обов’язки парламентської опозиції» римську цифру «VІ» замінити римською цифрою «ІІІ»,
 
Відхилено    
    -143- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Слова та цифри «РОЗДІЛ VІ. ОБОВ'ЯЗКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ» виключити.
 
Відхилено    
179. Стаття 23. Обов'язки парламентської опозиції
 
-144- Папієв М.М.
У статті 23:
у назві цифри «23» замінити цифрами «22»;
 
Відхилено      
    -145- Ковальчук Н.В.
Статті 23 – 25 вважати відповідно статтями 21 – 23.
 
Відхилено    
    -146- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У статті 23:
у назві цифри «23» замінити цифрами «22»;
 
Відхилено    
180. 1. Учасники парламентської опозиції при реалізації ним прав, встановлених законом, зобов’язані:
 
      
181. 1) діяти відповідно до Конституції та законів України;
 
      
182. 2) діяти з урахуванням інтересів громадян України та держави;
 
-147- Ковальчук Н.В.
пункт другий частини першої статті 23 після слів «громадян України» доповнити словами «національних меншин»;
 
Відхилено      
183. 3) пропонувати альтернативу офіційному політичному курсу парламентської більшості і Кабінету Міністрів України та способи реалізації альтернативного політичного курсу.
 
-148- Папієв М.М.
пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
«3) пропонувати альтернативу політичному курсу коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено      
    -149- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
«3) пропонувати альтернативу офіційному політичному курсу коаліції депутатських фракцій і Кабінету Міністрів України та способи реалізації альтернативного політичного курсу»;
 
Відхилено    
184. 4) приймати рішення про припинення опозиційної діяльності, в тому числі окремими народними депутатами України, членами опозиційних фракцій, з врахуванням власної персональної відповідальності перед виборцями та політичною партією, від якої обраний окремий народний депутат України.
 
-150- Папієв М.М.
пункт 4 частини першої виключити.
 
Відхилено      
    -151- Ковальчук Н.В.
пункт четвертий частини першої після слів «опозиційних фракцій» доповнити словами «депутатських груп».
 
Відхилено    
    -152- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
пункт 4 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -153- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 23 доповнити новою частиною другою у такій редакції:
«2. Парламентська опозиція має контролювати діяльність влади в інтересах усього суспільства».
 
Відхилено    
185. РОЗДІЛ V. ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОЗИЦІЇ
 
-154- Папієв М.М.
Слова та цифри «РОЗДІЛ V. ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОЗИЦІЇ» викдючити.
 
Відхилено      
    -155- Ковальчук Н.В.
Розділи V – VІІ вважати відповідно розділами ІV – VІ.
 
Відхилено    
    -156- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Слова та цифри «РОЗДІЛ V. ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОЗИЦІЇ» виключити.
 
Відхилено    
186. Стаття 24. Фінансове, інформаційне та технічне забезпечення діяльності парламентської опозиції
 
-157- Папієв М.М.
У статті 24:
у назві цифри «24» замінити цифрами «23».
 
Відхилено      
    -158- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Статтю 24 викласти у такій редакції:
«Стаття 23. Інформаційне та технічне забезпечення діяльності парламентської опозиції
1. Інформаційне та технічне забезпечення роботи парламентської опозиції, в тому числі і забезпечення роботи опозиційного уряду, здійснюється секретаріатом парламентської опозиції.
2. Фінансування діяльності секретаріату парламентської опозиції здійснюється за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України для забезпечення діяльності Верховної Ради України».
 
Відхилено    
187. 1. Фінансування діяльності парламентської опозиції здійснюється секретаріатом парламентської опозиції за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України для забезпечення діяльності Верховної Ради України.
 
-159- Ковальчук Н.В.
у частині першій статті 24 слова «секретаріатом парламентської опозиції» замінити словами «Апаратом Верховної Ради України»;
 
Відхилено      
188. 2. Секретаріат опозиції є розпорядником цих коштів.
 
-160- Ковальчук Н.В.
у частині другій слова «Секретаріат опозиції» замінити словами «Апарат Верховної Ради України»;
 
Відхилено      
189. 3. Інформаційне та технічне забезпечення роботи парламентської опозиції, в тому числі і забезпечення роботи опозиційного уряду, здійснюється секретаріатом парламентської опозиції.
 
-161- Ковальчук Н.В.
у частині третій слова «секретаріатом парламентської опозиції» замінити словами « словами «Апаратом Верховної Ради України».
 
Відхилено      
190. РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ ОПОЗИЦІЮ
 
-162- Папієв М.М.
Слова та цифри «РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ ОПОЗИЦІЮ» виключити.
 
Відхилено      
    -163- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Слова та цифри «РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ ОПОЗИЦІЮ» виключити.
 
Відхилено    
191. Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про парламентську опозицію
 
-164- Папієв М.М.
У статті 25:
у назві цифри «25» замінити цифрами «24».
 
Відхилено      
192. 1. Порушення законодавства про парламентську опозицію тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 
      
193. РОЗДІЛ VП. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-165- Папієв М.М.
У назві розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифру «VІІ» замінити цифрою «ІV».
 
Відхилено      
    -166- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У назві розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифру «VІІ» замінити цифрою «ІV».
 
Відхилено    
194. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-167- Папієв М.М.
Пункт 1 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. У разі якщо Закон набирає чинності після створення комітетів з прийняттям відповідної постанови Верховної Ради України, то парламентській опозиції, протягом 30 днів з дня набуття чинності цього Закону, надаються посади голів комітетів Верховної Ради України, які мають контрольні функції, пропорційно від кількісного складу парламентської опозиції до фактичної чисельності народних депутатів, а також посади заступників всіх комітетів Верховної Ради України, крім тих, в яких головами комітетів є представники парламентської опозиції, з правом обов’язкового підпису протоколу засідання комітетів заступником від парламентської опозиції, про що приймається постанова про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання членів комітетів».
 
Відхилено      
    -168- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Пункт 1 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Відхилено    
195. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-169- Ковальчук Н.В.
Пункт 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено      
196. 1) статтю 10 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 43, ст.212)доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
-170- Папієв М.М.
У пункті 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) У статті 10 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 43, ст.212):
а) частину першу викласти у новій редакції:
«Виключно за поданням парламентської опозиції, Верховною Радою призначається Голова Рахункової палати терміном на 7 років з правом призначення на другий термін. Призначення Голови Рахункової палати проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидат на посаду Голови Рахункової палати вважається призначеним, якщо за результатами таємного голосування він отримав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України».
 
Відхилено      
    -171- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
У пункті 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) У статті 10 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 43, ст.212):
а) частину першу викласти у новій редакції:
«Голова, заступник та секретар Рахункової палати та чотири головні контролери призначаються Верховною Радою України за пропозицією парламентської опозиції в порядку визначеному Законом України «Про парламентську опозицію», а перший заступник Голови Рахункової палати та п’ять головних контролерів призначаються Верховною Радою України за пропозицією коаліції депутатських фракцій. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України терміном на 7 років з правом призначення на другий термін. Призначення Голови Рахункової палати проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидат на посаду Голови Рахункової палати вважається призначеним, якщо за результатами таємного голосування він отримав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України»;
б) у частині шостій слова «за поданням Голови Рахункової палати» виключити».
 
Відхилено    
197. „Голова, заступник та секретар Рахункової палати та чотири контролери призначаються Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції в порядку визначеному Законом України „Про парламентську опозицію", а перший заступник Голови Рахункової палати та три контролери призначаються Верховною Радою України за поданням парламентської коаліції";
 
      
198. 2) статтю 8 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-172- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) У статті 8 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146) частину другу викласти у такій редакції:
«Верховною Радою України призначаються два члени Вищої Ради юстиції за пропозицією коаліції депутатських фракцій та один член за пропозицією парламентської опозиції у порядку, встановленому Законом України «Про парламентську опозицію»;
 
Відхилено      
199. „Верховною Радою України призначаються два члени Вищої Ради юстиції за поданням парламентської коаліції та один член за поданням парламентської опозиції у порядку, встановленому Законом України „Про парламентську опозицію";
 
      
200. 3) частину шосту статті 10 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351) викласти в такій редакції:
 
-173- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) частину шосту статті 10 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351) викласти в такій редакції:
«Верховна Рада України призначає три члени Ради Національного банку України за пропозицією коаліції депутатських фракцій та чотири члени Ради Національного банку України за пропозицією парламентської опозиції в порядку, передбаченому Законом України «Про парламентську опозицію» шляхом прийняття відповідної постанови»;
 
Відхилено      
201. „Верховна Рада України призначає три члени Ради Національного банку України за поданням парламентської коаліції та чотири члени Ради Національного банку України за поданням парламентської опозиції в порядку, передбаченому Законом України „Про парламентську опозицію";
 
      
202. 4) частину першу статті 5 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 15, ст.265; 2006 р., № 18, ст.155) доповнити реченням такого змісту:
 
-174- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
підпункт 4 викласти у такій редакції:
«4) частину другу статті 5 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 15, ст.265; 2006 р., № 18, ст.155) викласти в такій редакції:
«2. Протягом трьох днів з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є парламентська опозиція та коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації. При цьому, парламентська опозиція має право на подання двох із чотирьох кандидатур на посаду членів Національної ради, що призначаються Верховною Радою України»;
 
Відхилено      
    -175- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) Частину другу статті 7 Закону України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272) викласти у такій редакції:
«Верховна Рада України призначає шість суддів Конституційного Суду України, з них три за пропозицією від коаліції депутатських фракцій та три за пропозицією - парламентської опозиції. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку».
 
Відхилено    
    -176- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) статтю 6 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Порядок висування кандидатури на посаду Уповноваженого
Парламентська опозиція вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду Уповноваженого. Відповідний комітет Верховної Ради України за результатами спеціальної перевірки, передбаченої статтею 5 цього Закону, подає Верховній Раді України свої висновки щодо кандидата на посаду Уповноваженого, відповідності його вимогам, передбаченим цим Законом, та про відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю ним цієї посади.
Висування кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого здійснюється у двадцятиденний строк з наступного дня після:
1) набрання чинності цим Законом;
2) закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого, або припинення його повноважень чи звільнення;
3) оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було призначено.
Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через десять днів і не пізніше ніж через двадцять днів після закінчення строку для висування кандидата.
Рішення про призначення на посаду Уповноваженого приймається більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, про що приймається постанова».
 
Відхилено    
    -177- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) Частину п’яту статті 46 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Голова опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі Голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин».
 
Відхилено    
203. „Верховна Рада України призначає два члени Національної ради за поданням парламентської коаліції та два члени Національної ради за поданням парламентської опозиції в порядку, передбаченому Законом України „Про парламентську опозицію».
 
      
204. 3. Повноваження посадових осіб, які обрані на посади, що зазначені в частинах шостій - дев’ятій статті 19 і та в пункті 2 Розділу VІІ цього Закону і які були обранні на ці посади до набрання чинності цим Законом, припиняються з дня набрання чинності цим Законом.
 
-178- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Пункт 3 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«3. Повноваження посадових осіб, що зазначені в частинах третій, шостій – дев’ятій статті 19 та які були обранні на ці посади до набрання чинності цим Законом, припиняються з дня набрання чинності цим Законом. Зазначені посадові особи можуть продовжувати тимчасово виконувати свої обов’язки на цих посадах до здійснення відповідних призначень Верховною Радою України.
 
Відхилено      
    -179- Ковальчук Н.В.
Пункт 3 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
205. 4. Верховній Раді України в тридцяти денний термін з дня набрання чинності цим Законом привести Регламент Верховної Ради України у відповідність з цим Законом.
 
-180- Ковальчук Н.В.
Пункт 4 вважати пунктом 2.
 
Відхилено      
    -181- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Пункт 4 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
206. 5. Кабінету Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Регламенту Верховної Ради України у відповідність до вимог Конституції України та цього Закону, в тому числі проект Закону України „Про Регламент Верховної Ради України».

-182- Вінник І.Ю.
У розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пункт 5 виключити, а саме:
«5. Кабінету Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Регламенту Верховної Ради України у відповідність до вимог Конституції України та цього Закону, в тому числі проект Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено  
    -183- Ковальчук Н.В.
Пункт 5 вважати пунктом 3.
 
Відхилено    
    -184- Ковальчук Н.В.
Пункт 5 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -185- Писаренко В.В.
Гєллєр Є.Б.
Пункт 5 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено