Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо обліку та технічної інвентаризації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо обліку та технічної інвентаризації
 
   Про внесення змін до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо обліку та технічної інвентаризації
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. У частині першій статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., №№ 32-33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107; № 18, ст. 141; № 34, ст. 486):
 
-1- Федорук М.Т.
Пункт 1, підпункти 1, 2 пункту 1, пункт 2 законопроекту вважати відповідно Розділом І, пунктами 1, 2 Розділу І, пунктом 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»;
В преамбулі законопроекту замінити текст «2009 р., №№ 32-33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107; № 18, ст. 141; № 34, ст. 486» словами «із наступними змінами»
 
Враховано   І. У частині першій статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; із наступними змінами):
 
5. 1) пункт «а» доповнити новим підпунктом 18 такого змісту:
 
   1. Пункт «а» доповнити підпунктом 18 такого змісту:
 
6. «18) облік та технічна інвентаризація відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності».
 
   «18) облік та технічна інвентаризація відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності».
 
7. 2) підпункт 10 пункту «б» виключити.
 
   2. Підпункт 10 пункту «б» виключити.
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-2- Федорук М.Т.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

    -3- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
«Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
Забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково