Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
 
-1- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
У назві законопроекту слова "законодавчих актів України" замінити словами "законів України", оскільки зміни, запропоновані проектом, вносяться лише до законів України.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Дунаєв С.В.
По всьому тексту доповнити формулювання «територія проведення антитерористичної операції» формулюванням «населені пункти, на територіях яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та території (населені пункти), що граничать з вищеназваними районами та територіями, та на яких завдавалися обстріли та/чи авіаційні удари».
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст. 171 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст. 171 із наступними змінами):
 
5. 1) у частині другій статті 7:
 
   1) у частині другій статті 7:
 
6. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
7. „надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій осіб шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України „Про зайнятість населення»;
 
   „надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України „Про зайнятість населення»;
 
8. доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. „здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, відповідно до статті 24-1 Закону України „Про зайнятість населення».
 
   „здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно до статті 24-1 Закону України „Про зайнятість населення».
 
10. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
 
11. 2) у статті 22:
 
   2) у статті 22:
 
12. частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим у такій редакції:
 
   частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. „періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску»;
 
-3- Дунаєв С.В.
Абзац шостий частини 1 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» викласти в такій редакції:
«періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України та/або в районах проведення антитерористичної операції, та/або населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та території (населені пункти), що граничать з вищеназваними районами та територіями, та на яких завдавалися обстріли та/чи авіаційні удари. (Перелік таких районів, територій та населених пунктів визначає Кабінет Міністрів України у відповідних постановах та розпорядженнях).»
 
Відхилено   „періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
14. частину другу після слів „цього Закону» доповнити словами „особи, зазначені у абзаці третьому частині четвертої статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
-4- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   частину другу після слів „цього Закону» доповнити словами „особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
15. частину четверту після слів „цього Закону» доповнити словами „та абзаці третьому частині четвертої статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
   абзац перший частини четвертої після слів „цього Закону» доповнити словами „та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
16. 3) у статті 23:
 
   3) у статті 23:
 
17. абзац перший частини першої після слів „страхового стажу» доповнити словами „але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб»;
 
   абзац перший частини першої доповнити словами „але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб»;
 
18. доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
-5- Денісова Л.Л.
Абзаци третій-четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
„2.- Внутрішньо переміщеним особам після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід) рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства»
У зв’язку з цим частини другу – шосту вважати відповідно частинами третьою – сьомою.»
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
19. „2-1 Внутрішньо переміщеним особам після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід), рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства.»
 
   „2.- Внутрішньо переміщеним особам після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід) рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства».
У зв’язку з цим частини другу – шосту вважати відповідно частинами третьою – сьомою.
 
20. 2. У Законі України „Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 24, ст. 243; 2014 р., № 20 (21, ст. 712):
 
   2. У Законі України „Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 24, ст. 243; 2014 р., № 20 (21, ст. 712, №24, ст. 886, №37-38, ст. 2004; 2015 р., №6, ст. 40):
 
21. 1) доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
 
22. „Стаття 24-1. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації
 
-6- Денісова Л.Л.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І слова «які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації» виключити.
 
Враховано   „Стаття 24-1. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб
 
23. 1. Термін «внутрішньо переміщені особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 
-7- Дроздик О.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2. Заходи сприяння зайнятості запроваджуються для внутрішньо переміщених осіб, з числа зареєстрованих безробітних.»
 
Враховано   1. Термін «внутрішньо переміщені особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 
24. 2. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації з числа зареєстрованих безробітних запроваджуються за рішенням Кабінету Міністрів України в окремих регіонах країни з метою зняття соціальної напруги на ринку праці.
 
-8- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Абзац перший частини другої статті 24-1, якою доповнюється Закон України "Про зайнятість населення", виключити.
 
Відхилено   2. Заходи сприяння зайнятості запроваджуються для внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстрованих безробітних.
 
25. До заходів сприяння зайнятості, зазначених у частині першій цієї статті, належать:
 
-9- Денісова Л.Л.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«До заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зазначених у частині першій цієї статті, належать:
компенсація зареєстрованому безробітному фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;»
 
Враховано   До заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зазначених у частині першій цієї статті, належать:
 
26. компенсація зареєстрованому безробітному у розмірі фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої місцевості (та у зворотному напрямку) по території України, яка контролюється українською владою, а також витрат для проходження за направленням державної служби зайнятості попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, у разі необхідності для працевлаштування;
 
-10- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
в абзаці 3 пункту 2 статті 24-1 після слів «у разі необхідності для працевлаштування» додати норму: «Компенсація виплачується лише у випадку, коли за місцем реєстрації безробітного у центрі зайнятості немає вакансій, що відповідають рівню професійної кваліфікації особи або немає пропозицій щодо перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації особи»;
 
Відхилено   1) компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
 
27. компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб тривалістю не більше ніж шість календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази. Тривалість компенсації для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості в залежності від ситуації на ринку праці регіону;
 
-11- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Абзац четвертий частини другої статті 24-1 викласти в такій редакції:
"компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб тривалістю не більше ніж дванадцять календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази. Тривалість компенсації для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб понад дванадцять місяців, але не більше вісімнадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості в залежності від ситуації на ринку праці регіону;".
 
Відхилено   2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.
Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб з числа категорій громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону, понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
 
    -12- Денісова Л.Л.
У другому реченні абзацу сьомого підпункту 1 пункту 2 розділу І слова «для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «витрат роботодавця, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб, з числа категорій осіб, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону», а слова «в залежності від ситуації на ринку праці регіону» замінити словами «за погодженням з відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»
 
Враховано    
    -13- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
в абзаці 4 пункту 2 після слів «...в залежності від ситуації на ринку праці регіону» додати норму: «Компенсація виплачується лише у випадку, коли роботодавець створив нові робочі місця для працевлаштування безробітних.».
 
Відхилено    
28. відшкодування витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням центрів зайнятості державної служби зайнятості зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, строком не менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума відшкодування не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
 
-14- Денісова Л.Л.
В абзаці восьмому підпункту 1 пункту 2 розділу І слова «за направленням центрів зайнятості державної служби зайнятості» виключити.
 
Враховано   3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.
 
    -15- Денісова Л.Л.
В тексті законопроекту слово «відшкодування» замінити словом «компексація» у відповідних відмінках, а в деяких випадках слово «відшкодування» викинути.
 
Враховано    
    -16- Денісова Л.Л.
Речення друге абзацу восьмого підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання із перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати»
 
Враховано    
29. 3. Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цією статтею, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів України (у разі працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний та якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).
 
-17- Дроздик О.В.
В абзаці десятому підпункту 1 пункту 2 розділу І після слів та знаків «Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»)» доповнити словами «після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.».
 
Враховано   3. Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цією статтею, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів України (у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний та якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
    -18- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Частину другу статті 24-1 доповнити абзацом такого змісту:
"щомісячна компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, який працевлаштовує за направленням центрів зайнятості державної служби зайнятості зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на 12 календарних місяців на нові робочі місця. Компенсація виплачується протягом 12 календарних місяців з дня працевлаштування безробітного у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
Відхилено    
    -19- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Частину другу статті 24-1 доповнити абзацом такого змісту:
"часткова компенсація процентів за кредитами, отриманими зареєстрованими безробітними з числа внутрішньо переміщених осіб, для започаткування підприємницької діяльності".
 
Відхилено    
    -20- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Частину другу статті 24-1 доповнити абзацом такого змісту:
"першочергове, серед інших зареєстрованих безробітних, залучення внутрішньо переміщених осіб до участі у громадських роботах".
 
Відхилено    
30. 4. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація або відшкодування відповідно до частини першої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації.
 
-21- Денісова Л.Л.
У абзаці десятому підпункту 1 пункту 2 розділу І слова «частини першої» замінити словами «частини другої».
 
Враховано   4. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини другої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації.
 
31. На роботодавців, які претендують на отримання компенсації або відшкодування, передбачених цією статтею, поширюються вимоги частини третьої статті 26 цього Закону.
 
   На роботодавців, які претендують на отримання компенсацій, передбачених цією статтею, поширюються вимоги частини третьої статті 26 цього Закону.
 
32. 5. Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, гарантії зайнятості для осіб, зазначених у цій статті, умови повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-22- Денісова Л.Л.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для осіб, зазначених у цій статті, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   5. Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для осіб, зазначених у цій статті, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
33. 2) у абзаці другому частини першої статті 26 слова „коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю)» виключити;
 
-23- Денісова Л.Л.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І – виключити.
 
Враховано      
34. 3) у статті 30:
 
   2) у статті 30:
 
35. назву статті після слів „ громадян старше 45 років» замінити словами „деяких категорій громадян «;
 
-24- Ленський О.О.
У розділі першому законопроекту у частині другій пункт другий
виключити, а саме:
«2) у абзаці другому частини першої статті 26 слова „коштів
Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула
професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за
отриманою професією (спеціальністю)" виключити;».
Обгрунтування: пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що Фонду та державі у забезпеченні зайнятості населення відводиться пріоритетна роль. Тож, з огляду на вказані функції держави у забезпеченні зайнятості населення, зокрема й забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією, вважаю необгрунтованою пропозицію про усунення держави від фінансування її зобов'язань у цій сфері. Крім того, слід зауважити, що механізм функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ґрунтується на фінансуванні ризиків втрати роботи застрахованими у ньому громадянами, із доходів яких і відраховуються внески до цього Фонду. Особи ж, яким держава забезпечує перше робоче місце, не є застрахованими особами до початку своєї трудової діяльності. Тому недостатньо виваженим було б покладення тягаря повного фінансування державних заходів із забезпечення першого робочого місця на сформований із внесків саме застрахованих осіб бюджет Фонду. При цьому викликає застереження, що у проекті передбачається відмова від бюджетного фінансування вказаного напрямку загалом, навіть без обмеження певним строком на період подолання «економічних труднощів».
 
Відхилено   у назві слова „громадян віком старше 45 років» замінити словами „деяких категорій громадян»;
 
36. частини першу та третю викласти в такій редакції:
 
-25- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І проекту виключити, оскільки аналогічні запропонованим ним зміни уже внесені до Закону України "Про зайнятість населення" згідно з Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ.
 
Враховано   частини першу і третю викласти в такій редакції:
 
37. „1. Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:
 
-26- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3 та 4 розділу І законопроекту вважати відповідно підпунктами 2 та 3.
 
Враховано частково   „1. Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:
 
38. 1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 
-27- Бєлькова О.В.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І Проекту Закону виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3  4 вважати відповідно підпунктами 2  3.
 
Враховано частково   1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 
39. 2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, але не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
-28- Денісова Л.Л.
У абзаці шостому підпункт 2 пункту 2 розділу І слова «державної пожежної охорони виключити».
 
Враховано   2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
40. 3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
   3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
41. 4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, за відсутності підходящої роботи.
 
-29- Денісова Л.Л.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи»
 
Враховано   4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.
 
42. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою.
 
   Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою»;
 
43. 3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   «3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
44. Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.»;
 
   Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
45. 4) в абзаці другому частини шостої статті 31 слова „пропорційно рівними частинами» виключити, слово „та» замінити словами „та/або»;
 
   3) в абзаці другому частини шостої статті 31 слова „пропорційно рівними частинами» виключити, а слово „та» замінити словами „та/або».
 
46. 3. Частину четверту статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Голос України від 21.11.2014, 2014р.) доповнити абзацом такого змісту:
 
-30- Королевська Н.Ю.
Дунаєв С.В.
Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"3. У частині четвертій статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1):
1) абзац третій доповнити словами "збільшеному у два рази";
2) доповнити абзацом такого змісту:
"Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо переміщеній особі, яка має необхідні документи для отримання статусу безробітного, але не може надати відомості про заробітну плату (дохід) з останнього місця роботи, допомога по безробіттю призначається з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.".
 
Враховано частково   3. Частину четверту статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
47. „Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо переміщеній особі, яка має необхідні документи для отримання статусу безробітного, але не може надати відомості про заробітну плату (дохід) з останнього місця роботи, допомога по безробіттю призначається з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.».
 
   „Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо переміщеній особі, яка має необхідні документи для отримання статусу безробітного, але не може надати відомості про заробітну плату (дохід) з останнього місця роботи, допомога по безробіттю призначається з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування».
 
48. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
-31- Сольвар Р.М.
Частину першу розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
50. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
51. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
52. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
53. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.