Кількість абзаців - 96 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1) У Законі України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435):
 
-1- Левченко Ю.В.
При нумерації пунктів 1-3 розділу І знак «)» замінити відповідно знаком «.».
 
Враховано   2. У Законі України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435):
 
4. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
5. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
6. в абзаці першому слово "безкорислива" виключити;
 
-2- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
абзац другій підпункту «а» пункту першого частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«в абзаці першому слова "безкорислива" і "та волонтерськими організаціями" виключити»;
 
Враховано   в абзаці першому слова "безкорислива" і "та волонтерськими організаціями" виключити;
 
7. в абзаці другому слова "та волонтерськими організаціями" виключити;
 
-3- Левченко Ю.В.
Абзаци третій та четвертий підпункту «а» підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слова "та волонтерськими організаціями" виключити;
 
8. в абзаці третьому слово "благодійництва" замінити словами "благодійної діяльності";
 
   в абзаці третьому слово "благодійництва" замінити словами "благодійної діяльності";
 
9. абзац четвертий виключити;
 
-4- Ленський О.О.
У пункті першому підпункті «а» абзац п’ятий виключити, а саме «абзац четвертий виключити»
 
Враховано частково   в абзаці четвертому слова «має одноразовий характер або» виключити;
 
    -5- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
абзац п’ятий підпункту «а» пункту першого частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«У абзаці четвертому виключити слова «має одноразовий характер або»
 
Враховано    
    -6- Королевська Н.Ю.
1) Абзац другий підпункту "а" та підпункт "б" підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
10. б) у частині другій слово "безкорисливості" виключити;
 
-7- Ленський О.О.
у пункті першому підпункт «б» виключити, а саме «у частині другій слово "безкорисливості" виключити»
 
Відхилено   б) у частині другій слово "безкорисливості" виключити;
 
11. в) у частині четвертій слова "волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги." замінити словами "отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів.";
 
-8- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
У пункті першому частини першої розділу І законопроекту додати підпункт г) такого змісту:
«Абзац четвертий частини третьої статті 1 Закону викласти у такій редакції»:
««надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам»;
 
Враховано   г) у частині четвертій слова "волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги" замінити словами "отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів";
в) у частині третій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам»;
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції».
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
    -9- Чорновол Т.М.
1. У пункті 1 законопроекту додати підпункт г) такого змісту:
«г) доповнити частину 3 статті 1 абзацом восьмим такого змісту:
«надання волонтерської допомоги у виконанні завдань в рамках проведення антитерористичної операції та в зоні проведення антитерористичної операції представникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали (захищають) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали (беруть) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції».
 
Враховано в іншій редакції   
    -10- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
У пункті першому частини першої розділу І законопроекту додати підпункт г) такого змісту:
«г) після абзацу восьмого доповнити частину третю статті 1 новим абзацом такого змісту:
«надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції».
У зв’язку з тим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
«надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного станів, проведення антитерористичної операції».
 
Враховано    
12. 2) у статті 3:
 
-11- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У Законі України «Про волонтерську діяльність у статті й додати абзаци восьмий та дев’ятий такого змісту:
«надання волонтерської допомоги у зоні проведення антитерористичної операції»
«надання волонтерської допомоги поза зоною проведення антитерористичної операції особам, які визнані відповідно до законодавства України учасниками антитерористичної операції, особам, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції та тимчасово переміщеними особами».
 
Враховано частково      
13. а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності," виключити;
 
-12- Левченко Ю.В.
Підпункт «б» підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити. У зв’язку з цим підпункт «в» підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту вважати відповідно підпунктом «б».
 
Відхилено   2) статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності
1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.
 
14. б) у частині другій абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
-13- Крулько І.І.
Романова А.А.
Пункт 2 частини 1 викласти у такій редакції:
«2) статтю 3 викласти у такій редакції :
Стаття 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності
1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.
#-10027
забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері волонтерської діяльності;
розробляє і реалізує державні цільові програми у сфері волонтерської діяльності;
сприяє міжнародному співробітництву з питань волонтерської діяльності;
сприяє і координує роботу центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності та інших органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності.
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності:
забезпечує реалізацію державної політики в сфері волонтерської діяльності;
розробляє і забезпечує реалізацію галузевих та регіональних програм сприяння розвитку та підтримки волонтерської діяльності;
вживає інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність;
сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їх діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
поширює інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності.;
розміщує на своєму веб-сайті інформацію про організації, які залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства.»
 
Враховано частково   2. Кабінет Міністрів України:
забезпечує здійснення єдиної державної політики у сфері волонтерської діяльності;
розробляє державні цільові програми у сфері волонтерської діяльності;
спрямовує і координує роботу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, та інших органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики та державних цільових програм у сфері волонтерської діяльності.
 
15. "сприяє міжнародному співробітництву з питань волонтерської діяльності.";
 
-14- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
статтю 3 викласти у такій редакції :
«Стаття 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності
1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.
#-10027
забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері волонтерської діяльності;
розробляє державні цільові програми у сфері волонтерської діяльності;
спрямовує і координує роботу центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності та інших органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики та державних цільових програм у сфері волонтерської діяльності.
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності:
забезпечує реалізацію державної політики в сфері волонтерської діяльності;
вживає інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність;
сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їх діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
поширює інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності;
висвітлює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема, інформацію про організації та установи, які залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації;
сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи в цій сфері».
 
Враховано      
16. в) частину третю викласти у такій редакції:
 
-15- Левченко Ю.В.
Підпункт «б)» [нумерація пункту - з урахуванням попередньої поправки] підпункту 2) пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: «здійснюють міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, узагальнюють і поширюють практику роботи в цій сфері.».
 
Враховано      
17. "3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності:
 
18. забезпечують реалізацію державної політики в сфері волонтерської діяльності;
 
   забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності;
 
19. розробляють і забезпечують реалізацію галузевих та регіональних програм сприяння розвитку та підтримки волонтерської діяльності;
 
      
20. вживають інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
 
   вживає інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
 
21. сприяють поширенню інформації про волонтерську діяльність;
 
   сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність;
 
22. сприяють громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їх діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
 
   сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
 
23. поширюють інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності.";
 
-16- Ленський О.О.
У пункті третьому у абзаці другому слова " Кабінет Міністрів України, інші» виключити
 
Враховано   поширює інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності;
оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема, інформацію про організації та установи, що залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації;
сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у цій сфері»;
 
24. 3) текст статті 4 викласти у такій редакції:
 
-17- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
У абзаці другому пункту третього частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції
У абзацу другому пункту третього слово «осіб» замінити словами «фізичних осіб (у разі їхньої письмової згоди відповідно до законодавства)»
 
Враховано   3) текст статті 4 викласти в такій редакції:
 
25. "Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, які залучають волонтерів до своєї діяльності (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти), перелік осіб та організацій і установ, які потребують волонтерської допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на власних веб-сайтах, в мережі Інтернет і місцевих засобах масової інформації.";
 
-18- Королевська Н.Ю.
Статтю 4 Закону України "Про волонтерську діяльність" (підпункт 3 пункту 1 Розділу І проекту) доповнити новими частинами такого змісту:
"2. Центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України забезпечує створення та ведення Національного Інтернет-порталу "Волонтерська Україна".
3. Порядок ведення Національного Інтернет-порталу "Волонтерська Україна" встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   "1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти), перелік фізичних осіб (у разі їхньої письмової згоди відповідно до законодавства), організацій та установ, які потребують волонтерської допомоги, шляхом розміщення відповідної інформації на своїх веб-сайтах у мережі Інтернет і місцевих засобах масової інформації";
 
26. 4) назву та текст статті 5 викласти у такій редакції:
 
-19- Веселова Н.В.
Для запобігання маскування штатних працівників організацій та ухиленню від уплати податків Статтю 5 викласти в наступній редакції:
«Стаття 5. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, їх права та обов'язки:
1. Залучати до своєї діяльності волонтерів можуть тільки неприбуткові установи та організації.
2. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
провадити діяльність як із укладанням договору з волонтером про її здійснення, так і без нього;
отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";
запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;
набувати інші права, передбачені законом.
3. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
здійснювати підготовку волонтерів;
забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей, проваджуваної ними, волонтерської діяльності;
забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності. організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів».
 
Враховано частково   4) статті 5-7 викласти в такій редакції:
 
    -20- Крулько І.І.
Романова А.А.
«Стаття 5. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, їх права та обов'язки
1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.
2. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
провадити діяльність як із укладанням договору з волонтером про її здійснення, так і без нього;
отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";
запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;
набувати інші права, передбачені законом.
3. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
здійснювати підготовку волонтерів;
забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей, проваджуваної ними, волонтерської діяльності;
забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності. організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.
4. Організації, які залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства протягом п’яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності».
 
Враховано частково    
27. "Стаття 5. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, їх права та обов'язки
 
-21- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Пункту 4 частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, їх права та обов'язки
1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.
2. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;
отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";
запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;
набувати інші права, передбачені законом.
3. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
здійснювати підготовку волонтерів;
забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей, проваджуваної ними, волонтерської діяльності;
забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності. організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.
4. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, несуть відповідальність відповідно до закону.
5. У випадку укладання ними договору про провадження волонтерської діяльності або договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, завдані ними, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.
6. Організації та установи, які залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства протягом п’яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності».
7. Організації та установи, які залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, у разі припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності, протягом 5 днів повідомляють про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції.
 
Враховано   "Стаття 5. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, їхні права та обов'язки
 
28. 1. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
 
   1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.
2. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
 
29. провадити діяльність як із укладанням договору з волонтером про її здійснення, так і без нього;
 
   провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;
 
30. отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
 
   отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
 
31. самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
 
   самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
 
32. видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
 
   видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
 
33. відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
 
   відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
 
34. страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";
 
-22- Левченко Ю.В.
Абзац дев'ятий підпункту 4) пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";
 
35. запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;
 
   запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;
 
36. набувати інші права, передбачені законом.
 
   набувати інші права, передбачені законом.
 
37. 2. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
 
   3. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
 
38. забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
 
-23- Воропаєв Ю.М.
Вилучити з пункту 2 статті 5 проекту Закону абзац другий наступного змісту:
«забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності»
 
Відхилено   забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
 
39. здійснювати підготовку волонтерів;
 
-24- Левченко Ю.В.
Доповнити підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту: «страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування"«.
 
Відхилено   здійснювати підготовку волонтерів;
 
40. забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей, проваджуваної ними, волонтерської діяльності;
 
   забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;
 
41. забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.";
 
   забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності. організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.
4. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, несуть відповідальність відповідно до закону.
5. У разі укладання ними договору про провадження волонтерської діяльності або договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, завдані ними, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.
6. Організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, протягом п’яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
7. Організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, у разі припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності протягом п’яти робочих днів повідомляють про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції.
 
42. 5) статтю 6 виключити;
 
-25- Чорновол Т.М.
Пункт 5) законопроекту викласти в такій редакції:
«5) Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції
1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції сім'ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.
2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності Ігрупи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності ІІ групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності ІІІ групи.
3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Підставою для виплати одноразової грошової допомоги є рішення відповідного органу Кабінету Міністрів України, яке виноситься на основі звернення набувачів цієї допомоги до відповідного органу Кабінету Міністрів України, довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень в районах проведення антитерористичної операції, свідчень керівника одного з підрозділів (Збройних Сил України, або Національної гвардії України, або Служби безпеки України, або Служби зовнішньої розвідки України, або Державної прикордонної служби України, або Міністерства внутрішніх справ України, або Управління державної охорони України, або Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, або Міністерства охорони здоров’я України, або Міністерства соціальної політики України), що перебуває безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.»
 
Враховано частково   Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів сім'ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:
у разі встановлення інвалідності Ігрупи –
250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності ІІ групи –
200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності ІІІ групи –
150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Одноразова грошова допомога виплачується за рішенням органу, визначеного Кабінетом Міністрів України. Відповідний орган приймає зазначене рішення на підставі звернення набувачів цієї допомоги до нього, довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також, у разі необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, що перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів. До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додаватися інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів.
 
43. 6) у статті 7:
 
-26- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Пункту 5 частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів сім'ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:
у разі встановлення інвалідності Ігрупи – 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності ІІ групи – 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
у разі встановлення інвалідності ІІІ групи. – 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Одноразова грошова допомога виплачується за рішенням органу, визначеного Кабінетом Міністрів України. Відповідний орган приймає зазначене рішення на підставі звернення набувачів цієї допомоги до нього, довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також, у разі необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, що перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів. До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додаватися інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів».
 
Враховано      
44. а) у частині першій:
 
-27- Крулько І.І.
Романова А.А.
Пункт 6 частини 1 викласти у наступній редакції:
«6) статтю 7 викласти у такій редакції:
"1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.
Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та які є дієздатними. Особи віком до 18 років здійснюють волонтерську діяльність лише за згоди батьків, піклувальників, опікунів чи прийомних батьків, та лише у напрямках волонтерської діяльності, які є безпечними для життя та здоров’я особи.
Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність через організації, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності».
2. Волонтери проваджують волонтерську діяльність як на базі організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, так і індивідуально, або входячи до складу неформальних волонтерських груп.
Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів.
4. Волонтер має право на:
надання волонтерської допомоги з власної ініціативи як з укладанням договору про її надання, так і без;
належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності за згодою навчального закладу;
відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 цього Закону;
інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством
 
Враховано частково   Стаття 7. Волонтери, їхні права та обов'язки
 
45. абзац перший викласти у такій редакції:
 
-28- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Пункт шостий частини першої розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«6) статтю 7 викласти у такій редакції:
Стаття 7. Волонтери, їх права та обов'язки
"1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.
Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника.
Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
2. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.
Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону.
3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають волонтерів,
4. Волонтер має право на:
належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності за згодою навчального закладу;
відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 цього Закону;
інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.
5. Волонтер зобов'язаний:
сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;
у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації та установи, які залучають волонтерів;
дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера, відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;
відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону».
 
Враховано      
46. "1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.";
 
-29- Ленський О.О.
Абзац третій підпункту «а» пункту шостого викласти у такій редакції
«Волонтер – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги»
 
Враховано частково   1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.
 
47. в абзаці другому слова "а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника" виключити;
 
   Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою одного з батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абзацами восьмим та дев’ятим частини третьої статті 1 цього Закону, а також у медичних закладах.
Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
 
48. б) частини другу-третю викласти у такій редакції:
 
      
49. "2. Волонтери проваджують волонтерську діяльність як на базі організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, так і індивідуально, або входячи до складу неформальних волонтерських груп.
 
   2. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.
Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону.
 
50. 3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів.";
 
   3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів.
 
51. в) частину четверту викласти у такій редакції:
 
-30- Папієв М.М.
Підпункт «в» пункту 6 частини першої розділу І викласти у наступній редакції:
«Частину четверту викласти у такій редакції:
4. Волонтер має право на:
«надання волонтерської допомоги з власної ініціативи як з укладанням договору про її надання, так і без;
належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, необхідних для здійснення волонтерської діяльності;
обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про страхування";
зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;
відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, передбачених статтею 11 цього Закону;
інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством».
 
Враховано частково      
52. "4. Волонтер має право на:
 
   4. Волонтер має право на:
 
53. надання волонтерської допомоги з власної ініціативи як з укладанням договору про її надання, так і без;
 
      
54. належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 
   належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 
55. забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, необхідних для здійснення волонтерської діяльності;
 
      
56. зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;
 
   зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
 
57. відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 цього Закону;
 
   відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 цього Закону;
 
58. інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.";
 
   інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.
 
59. г) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
      
60. "5. Волонтер зобов'язаний:
 
   5. Волонтер зобов'язаний:
 
61. сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
 
   сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
 
62. у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;
 
   у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;
 
63. у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 
   у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 
64. не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої проваджується волонтерська діяльність;
 
   не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
 
65. дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом.";
 
   дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;
відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону»;
 
66. 7) у статті 8:
 
   5) у статті 8:
 
67. а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, які отримують таку допомогу.";
 
-31- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Абзац другий підпункту «а» пункту сьомого частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції
"1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку допомогу.";
 
Враховано   а) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку допомогу";
 
68. б) у частині другій:
 
   б) в абзацах третьому і четвертому частини другої слова "волонтерських організацій" замінити словами "організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
69. у абзаці третьому слова "волонтерських організацій" замінити словами "організацій і установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
      
70. абзац четвертий виключити, у зв`язку з чим абзаци п`ятий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;
 
-32- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Абзац третій підпункту «б» пункту сьомого частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у абзаці четвертому слова "волонтерських організацій" замінити словами "організацій і установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
Враховано      
71. в) у частині третій:
 
-33- :
;  
Немає висновку   в) у частині третій:
 
72. в абзаці другому слова "волонтерським організаціям" замінити словами "організаціям та установам, які залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
   в абзаці другому слова "волонтерським організаціям" замінити словами "організаціям і установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
73. абзац четвертий виключити;
 
-34- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Абзац третій підпункту «в» пункту сьомого частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац четвертий викласти у такій редакції
«відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором про надання волонтерської допомоги».
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
«у разі укладення договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором»;
 
74. 8) статтю 9 виключити;
 
-35- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Пункт восьмий частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8) статтю 9 викласти у такій редакції:
«Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності
1. Договір на провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається у разі:
надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.
2. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (організації чи установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а зазначена організація чи установа зобов'язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодовування волонтеру витрат, пов'язаних з виконанням договору.
3. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі.
4. Договір про провадження волонтерської діяльності може укладатися з особою, яка досягла 18 років. Діти, які досягли 14 років можуть укладати договори за письмової згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальника.
5. Договір про провадження волонтерської діяльності має містити:
опис волонтерської діяльності (завдання)
період провадження волонтерської діяльності;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків;
умови розірвання договору»
 
Враховано   6) статтю 9 та 10 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності
1. Договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається у разі:
надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.
2. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (організації чи установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а зазначена організація чи установа зобов'язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодовування волонтеру витрат, пов'язаних з виконанням договору.
3. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі.
4. Договір про провадження волонтерської діяльності може укладатися з особою, яка досягла 18 років. Діти, які досягли 14 років можуть укладати договори за письмової згоди батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальника.
5. Договір про провадження волонтерської діяльності має містити:
опис волонтерської діяльності (завдання)
період провадження волонтерської діяльності;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків;
умови розірвання договору.
 
75. 9) статтю 10 виключити;
 
-36- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
пункт дев’ятий частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«9) статтю 10 викласти у такій редакції: :
Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги
1. Договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.
2. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.
3. Договір про надання волонтерської допомоги має містити:
опис волонтерської допомоги (завдання)
період провадження волонтерської допомоги;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків»;
 
Враховано   Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги
1. Договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.
2. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.
3. Договір про надання волонтерської допомоги має містити:
опис волонтерської допомоги (завдання)
період провадження волонтерської допомоги;
права та обов’язки сторін;
відповідальність за заподіяння збитків»;
 
76. 10) у статті 11:
 
   7) у статті 11:
 
77. а) у частині першій:
 
-37- Левченко Ю.В.
Підпункт а) підпункту 10 пункту 1 розділу ІЗаконопроекту викласти у наступній редакції:
у статті 11:
а) у частині першій:
доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"витрати на отримання візи;" у зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;
доповнити частину новим абзацом дев’ятим наступного змісту:
«інші витрати.»
 
Відхилено   а) у частині першій:
 
78. в абзацах першому та другому слова "відшкодовуються" замінити словами "можуть бути відшкодовані";
 
   в абзацах першому та другому слово "відшкодовуються" замінити словами "можуть бути відшкодовані";
 
79. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
80. "витрати на отримання візи;" у зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;
 
   "витрати на отримання візи".
У зв'язку з цим абзаци четвертий–сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим–восьмим;
 
81. б) у частині другій слова "волонтерських організацій" замінити словами "органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.";
 
-38- Веселова Н.В.
Для запобігання розкрадання коштів з бюджету Пункт 2 статті 11 викласти в наступній редакції:
«2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів установ та організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності. Відшкодування цих витрат не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування Податком на доходи фізичної особи та Єдиним соціальним внеском».
 
Враховано частково   б) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском»;
 
82. 11) у статті 12:
 
-39- Пинзеник В.М.
З частини другої статті 11 виключити слова «органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування»;
 
Відхилено   8) у статті 12:
 
83. а) в частині другій слова "Волонтерські організації" замінити словами "Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів,";
 
-40- Папієв М.М.
«у частині другій слова "волонтерських організацій" замінити словами "органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Відшкодування витрат страхування життя і здоров'я волонтерів на період провадження волонтерської допомоги проводиться виключно за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
 
Відхилено   а) у частині другій слова "Волонтерські організації" замінити словами "Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
84. б) частину третю виключити, у зв’язку із чим частину четверту вважати відповідно частиною третьою;
 
-41- Левченко Ю.В.
У підпункті «б» підпункту 10 пункту 1 розділу І законопроекту слова «органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування» замінити словами «Державного бюджету України, місцевих бюджетів».
 
Враховано   б) частини третю, п’яту і шосту виключити;
 
85. в) частини п’яту та шосту виключити;
 
-42- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Підпункт «б» пункту 10 частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину другу викласти у такій редакції:
«2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском».
 
Враховано      
86. 12) у статті 13 слова "волонтерські організації" замінити словами "організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів".
 
   9) у статті 13 слова "волонтерські організації" замінити словами "організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів".
 
87. 2) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
 
-43- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу ІЗаконопроекту виключити.
 
Відхилено   1. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
 
88. 1) частину четверту статті 6 доповнити новим пунктом 21-2 такого змісту:
 
-44- Пинзеник В.М.
У Законі України «Про страхування»:
у статті 6 пункт 21-2, після слово допомоги, доповнити словами «крім випадків, передбачених статтею 7»;
п. 44 частини 1 статті 7 викласти у такій редакції:
«страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги; у випадках, коли вона проводиться в зонах АТО, бойових дій чи надзвичайних ситуацій»;
 
Відхилено   1) частину четверту статті 6 доповнити пунктом 21-2 такого змісту:
 
    -45- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У Законі України «Про страхування» у статті 6 пункт 21-2 викласти у редакції: страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги, окрім випадків, коли допомога надається у зоні проведення антитерористичної операції, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру чи пов'язана зі сприянням проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів» ;
 
Відхилено    
89. "21-2) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги;";
 
-46- Загорій Г.В.
Пункт 21-2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування» вилучити.
 
Відхилено   "21-2) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги";
 
90. 2) пункт 44 частини першої статті 7 виключити.
 
-47- Загорій Г.В.
Пункт 44 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» залишити в тій редакції, яка передбачена чинним Законом України «Про страхування», а саме:
«44) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги;»
 
Відхилено   2) пункт 44 частини першої статті 7 виключити.
 
91. 3) У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179):
 
-48- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 7 Закону України «Про страхування» пункт 44 викласти у редакції:
«страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги у зоні проведення антитерористичної операції, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру чи пов'язана зі сприянням проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів» ;
 
Відхилено   3. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2015, № 34, ст.. 1168):
 
92. 1) у частині десятій статті 4 слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку," замінити словами "організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність," ;
 
-49- Крулько І.І.
Романова А.А.
Підпункт 1 пункту 3 частини 2 викласти у наступній редакції:
«1) частину 10 статті 4 викласти у наступній редакції:
«10. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про яких розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період такої діяльності.»
 
Враховано частково   1) частину десяту статті 4 викласти в такій редакції:
«10. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про яких розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, отримали посвідку на тимчасове проживання та здійснюють волонтерську діяльність на базі зазначених організацій та установ, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період провадження такої діяльності»;
 
    -50- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Пункт перший частини третьої Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) частину десяту статті 4 викласти у наступній редакції:
10. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про яких розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, отримали посвідку на тимчасове проживання, та здійснюють волонтерську діяльність на базі зазначених організацій та установ, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період такої діяльності».
 
Враховано    
93. 2) у частині десятій статті 5 слова "або волонтерської організації та копії свідоцтва про державну реєстрацію такої організації." замінити словами "або організації чи установи, яка залучає до своєї діяльності волонтерів, та копії свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи." ;
 
-51- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
у пункті другому частини третьої Розділу І законопроекту після слів «залучає до своєї діяльності волонтерів» додати слова: «інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності».
 
Враховано   2) у частині десятій статті 5 слова "або волонтерської організації та копія свідоцтва про державну реєстрацію такої організації" замінити словами "або організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, та копія свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи";
 
94. 3) у частині першій статті 15 слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку," замінити словами "організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність",".
 
-52- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Романова А.А.
Спориш І.Д.
Пункт третій частини третьої Розділу І законопроекту доповнити словами «інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності»
 
Враховано   3) у абзаці чотирнадцятому частини першої статті 15 слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку" замінити словами "організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності».
 
95. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-53- Папієв М.М.
Розділ ІІ викласти в наступній редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та передбачити кошти на відшкодування витрат на страхування життя та здоров’я волонтерів на період провадження волонтерської діяльності організаціям та установам, які залучають до своєї діяльності волонтерів у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» ;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -54- Левченко Ю.В.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту слова «: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону» замінити словами «привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом».
 
Враховано