Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, ст.131):
 
   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р, № 25-26, ст. 131):
 
6. 1) назву розділу ХV після слів «об'єднань громадян» доповнити словами «злочини проти журналістів»;
 
   1) у назві розділу ХV Особливої частини слова «органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян» замінити словами «органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян та злочини проти журналістів»;
 
7. 2) доповнити статтею 345-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтями 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 такого змісту:
 
8. «Стаття 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста
 
   «Стаття 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста
 
9. 1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
   1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
10. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
-1- Паламарчук М.П.
Абзац другий частини першої статті 345-1 викласти в такій редакції: «карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк»;
 
Враховано Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв’язку з виконанням ним професійних обов`язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу. Таким чином, межі санкцій зазначеної статті приведено у відповідність до санкцій за аналогічні діяння, вчинені щодо представника правоохоронного органу.  карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
11. 2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
   2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
12. карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
 
-2- Паламарчук М.П.
Абзац другий частини другої статті 345-1 викласти в такій редакції: «карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк;
 
Враховано Обгрунтування див. до пропозиції №1.  карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
13. 3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
   3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
14. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
 
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
 
15. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
 
   4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
 
16. караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.»;
 
-3- Кондратюк О.К.
Червакова О.В.
Абдуллін О.Р.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Підпункт 2 пункту 1 проекту після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту: «Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті та статтях 171, 345-2, 347-1, 348-1 цього Кодексу слід розуміти систематичну діяльність особи, пов'язану із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів».
 
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років»;
 
17. 3) доповнити статтею 345-2 такого змісту:
 
-4- Паламарчук М.П.
Статтю 345-2 виключити.
 
Враховано      
18. «Стаття 345-2. Погроза або насильство щодо журналіста з боку працівника правоохоронного органу, іншої службової особи
 
      
19. 1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна з боку працівника правоохоронного органу, іншої службової особи щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
      
20. карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
 
      
21. 2. Умисне заподіяння працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
      
22. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
      
23. 3. Умисне заподіяння працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
      
24. карається позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
 
      
25. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
 
      
26. караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.»;
 
      
27. 4) доповнити статтею 347-1 такого змісту:
 
      
28. «Стаття 347-1. Умисне знищення або пошкодження майна журналіста
 
   «Стаття 347-1. Умисне знищення або пошкодження майна журналіста
 
29. 1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
   1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
30. караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
 
-5- Паламарчук М.П.
Абзац другий частини першої статті 347-1 викласти в такій редакції: «караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років»;
 
Враховано Обгрунтування див. до пропозиції №1.  карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
 
31. 2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
 
   2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
 
32. караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.»;
 
   караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років»;
 
33. 5) доповнити статтею 348-1 такого змісту:
 
      
34. «Стаття 348-1. Посягання на життя журналіста
 
   «Стаття 348-1. Посягання на життя журналіста
 
35. Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
   Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
36. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.»;
 
-6- Паламарчук М.П.
Абзац другий частини першої статті 348-1 викласти в такій редакції: «караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі»;
 
Враховано Обгрунтування див. до пропозиції №1.  карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі»;
 
37. 6) доповнити статтею 349-1 такого змісту:
 
      
38. «Стаття 349-1. Захоплення журналіста як заручника
 
   «Стаття 349-1. Захоплення журналіста як заручника
 
39. Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника –
 
   Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника –
 
40. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.»;
 
   карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років»;
 
41. 7) у абзаці першому частини другої статті 375 слова «чи в інших особистих інтересах» замінити словами «в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста».
 
   3) в абзаці першому частини другої статті 375 слова «чи в інших особистих інтересах» замінити словами «в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста».
 
42. 2. У Законі України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997, ст. 302):
 
   2. Статтю 18 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302) доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
43. 1) у статті 17:
 
      
44. доповнити частинами першою, другою такого змісту:
 
-7- Паламарчук М.П.
Частини першу та другу статті 17 Закону України «Про держану підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» виключити.
 
Враховано Обгрунтування. Не має сенсу доповнювати закон положеннями, що закріплені Конституцією України та стосуються кожної людини і громадянина. Крім того, посилання в законі на Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» без відповідних змін до нього не призведе до бажаного результату     
45. «Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності, житла, майна журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
      
46. Щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності діє система особливих заходів державного захисту встановлена Законом України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів.».
 
      
47. У зв’язку з цим частини першу – шосту вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
      
48. частину третю після слова «журналіста» доповнити словами «,його близьких родичів чи членів сім’ї»;
 
      
49. 2) статтю 18 доповнити частинами п’ятою, шостою такого змісту:
 
      
50. «У разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям з Державного бюджету України виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   «У разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків членам сім'ї загиблого (померлого), а в разі відсутності сім’ї – його батькам та утриманцям з державного бюджету виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
51. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків йому виплачується з Державного бюджету України одноразова грошова допомога в розмірі до 50-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
   У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків, йому виплачується з державного бюджету одноразова грошова допомога в розмірі до 50 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
52. ІІ. Перехідні та прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
55. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.