Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації)
 
-1- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
У назві законопроекту слова «щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» замінити словами «щодо реалізації інвестиційних програм (проектів) з енергозбереження».
/для лаконічного викладу суті законопроекту/
 
Відхилено   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50-51, ст.572) такі зміни:
 
-2- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Пункти 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 розділу І виключити та розділ І доповнити новими пунктами такого змісту:
«__.У статті 21:
перше речення абзацу сьомого частини першої доповнити словами «тих, що передбачають скорочення споживання і видатків бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв»;
у частині третій слова « (включаючи індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій)» замінити словами « (включаючи індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, тих, що передбачають скорочення споживання і видатків бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв)»;
абзац другий частини четвертої доповнити словами «включаючи ті, що передбачають скорочення споживання і видатків бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв»;
частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:
«За бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), що передбачають реалізацію заходів із скорочення бюджетними установами споживання комунальних послуг та енергоносіїв, бюджетні кошти на проведення розрахунків з виконавцями відповідних договорів визначаються щорічно у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) до завершення проведення у повному обсязі розрахунків за такими договорами».
«__.Статтю 51 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Видатки бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів), що передбачають реалізацію заходів із скорочення бюджетними установами споживання комунальних послуг та енергоносіїв, здійснюються у межах бюджетних призначень, встановлених головним розпорядникам бюджетних коштів законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), впродовж періоду дії таких інвестиційних програм (проектів) до завершення проведення у повному обсязі розрахунків з виконавцями відповідних договорів.
Загальний обсяг таких видатків бюджету визначається відповідно до умов розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, роботи і послуги та не може перевищувати вартості фактичної економії бюджетних коштів, досягнутої бюджетною установою внаслідок скорочення споживання комунальних послуг та енергоносіїв впродовж періоду виконання відповідних інвестиційних програм (проектів).
Порядок планування та проведення видатків бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів), що передбачають реалізацію заходів із скорочення бюджетними установами споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а також визначення економії бюджетних коштів, досягнутої бюджетною установою внаслідок скорочення споживання комунальних послуг та енергоносіїв, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
/з урахуванням статей 95 та 96 Конституції України та основоположних принципів організації бюджетного процесу, визначених Бюджетним кодексом відповідно до конституційних вимог, запропоновано довгострокові заходи з енергозбереження планувати у порядку згідно з ст.21 Кодексу для інвестиційних програм, та встановити у Кодексі особливості планування та проведення видатків бюджету щодо таких заходів (зокрема, зобов’язавши передбачати кошти в бюджетах до завершення розрахунків з виконавцями відповідних договорів та в межах фактичної економії бюджетних коштів, досягнутої внаслідок скорочення споживання комунальних послуг та енергоносіїв)/
 
Відхилено   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3.

 
-3- Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Кривенко В.М.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Хміль М.М.
Горбунов О.В.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Розділ І доповнити новими пунктами 13-15 наступного змісту:
«13. Частину першу статті 103-2 :
доповнити новим пунктом 7) наступного змісту:
«7) здійснення капітальних видатків зазначених навчальних закладів у межах економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що виникає за результатами виконання енергосервісу понад обсяги видатків, що спрямовуються на оплату енергосервісу, та внаслідок здійснення інших заходів з енергозбереження у цих навчальних закладах (з них за рахунок місцевих запозичень – понад обсяги, що спрямовуються на погашення відповідного місцевого боргу).»;
останнє речення «Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.» викласти в такій редакції:
«Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів та використовуватися для погашення відповідного місцевого боргу у межах економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що забезпечується внаслідок здійснення заходів з енергозбереження у зазначених навчальних закладах за рахунок місцевих запозичень.»;
14. Частину четверту статті 103-3 викласти в наступній редакції:
«4. Субвенція на підготовку робітничих кадрів спрямовується на:
оплату поточних видатків професійно-технічних навчальних закладів;
здійснення капітальних видатків професійно-технічних навчальних закладів у межах економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що виникає за результатами виконання енергосервісу понад обсяги видатків, що спрямовуються на оплату енергосервісу, та внаслідок здійснення інших заходів з енергозбереження у відповідних навчальних закладах (з них за рахунок місцевих запозичень – понад обсяги, що спрямовуються на погашення відповідного місцевого боргу).
Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів та використовуватися для погашення відповідного місцевого боргу у межах економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що забезпечується внаслідок здійснення заходів з енергозбереження у професійно-технічних навчальних закладах за рахунок місцевих запозичень.»
15. Частину першу статті 103-4 викласти в наступній редакції:
«1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції.
Зазначена субвенція може:
спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я та здійснення капітальних видатків закладів охорони здоров’я у межах економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що виникає за результатами виконання енергосервісу понад обсяги видатків, що спрямовуються на оплату енергосервісу, та внаслідок здійснення інших заходів з енергозбереження у відповідних закладах охорони здоров’я (з них за місцевих запозичень – понад обсяги, що спрямовуються на погашення відповідного місцевого боргу);
використовуватися для погашення відповідного місцевого боргу у межах економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що забезпечується внаслідок здійснення заходів з енергозбереження у закладах охорони здоров’я за рахунок місцевих запозичень.».».
Пункти 13 та 14 вважати пунктами 16 та 17 відповідно.
 
Відхилено      
4. 1. Статтю 2 доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
   1. У частині першій статті 2:
доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
5. "21-1) довгострокове зобов’язання за енергосервісом – зобов’язання за енергосервісним договором розпорядника бюджетних коштів, в оперативному управлінні якого знаходиться будівля, відповідно до яких необхідно здійснити платежі протягом поточного та (або) майбутніх бюджетних періодів за рахунок суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно до видатків, які були б понесені за відсутності енергосервісу)";
 
-4- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1. Пункт 26 частини першої статті 2 після слова «регіонів» доповнити словами «скорочення споживання і видатків бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв».
/запропоноване уточнення терміну «інвестиційна програма (проект)» дозволить застосувати положення Кодексу щодо реалізації таких програм (проектів) для довгострокових заходів з енергозбереження/
 
Відхилено   «21-1) довгострокове зобов’язання за енергосервісом – зобов’язання за енергосервісним договором розпорядника бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні якого знаходиться будівля, відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом майбутніх та/або поточного бюджетних періодів у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно з видатками, які були б здійснені за відсутності енергосервісу)»;
 
    -5- Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Кривенко В.М.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Хміль М.М.
Горбунов О.В.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Абзац другий пункту 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«21-1) довгострокове зобов’язання за енергосервісом – зобов’язання за енергосервісним договором розпорядника бюджетних коштів, в оперативному управлінні якого знаходиться будівля, відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом майбутніх та (або) поточного бюджетних періодів у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно з видатками, які були б здійснені за відсутності енергосервісу);»
 
Враховано    
6. 2. Пункт 47 частини першої статті 2 після слів "бюджетних зобов’язань," доповнити словами "довгострокових зобов’язань за енергосервісом";
 
-6- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   пункт 47 після слів "бюджетних зобов’язань" доповнити словами "довгострокових зобов’язань за енергосервісом".
 
7. 3. Статтю 22 доповнити частиною 7 такого змісту:
 
   2. Статтю 22 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
8. "7. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні яких знаходяться будівлі, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою), істотних умов енергосервісу, визначених законодавством у сфері державних закупівель.";
 
-7- Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Кривенко В.М.
Єфімов М.В.
Томенко М.В.
Бабак А.В.
Дубінін О.І.
Рябчин О.М.
Абзац другий пункту 3 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
«7. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні яких знаходяться будівлі, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом на підставі затверджених істотних умов договору енергосервісу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо будівель державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою (щодо будівель комунальної власності).».
 
Враховано   «7. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні яких знаходяться будівлі, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом на підставі істотних умов договору енергосервісу, затверджених Міністерством фінансів України (щодо будівель державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою (щодо будівель комунальної власності)».
 
    -8- Левченко Ю.В.
Абзац другий пункту 3 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
"7. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні яких знаходяться будівлі, мають право брати довгострокові зобов'язання за енергосервісом на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою), істотних умов енергосервісного договору, визначених законодавством у сфері державних закупівель."
 
Відхилено    
9. 4. Статтю 23 доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
   3. Статтю 23 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
10. "2-1. Обсяг видатків на оплату енергосервісу на відповідний бюджетний період встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у складі бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у сумі скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, щодо яких здійснюється енергосервіс, відносно суми видатків, необхідної для оплати середньорічного обсягу споживання таких комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року запровадження енергосервісу.";
 
-9- Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Кривенко В.М.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Хміль М.М.
Горбунов О.В.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Абзац другий пункту 4 розділу І викласти в наступній редакції:
«2-1. Обсяг видатків на оплату енергосервісу на відповідний бюджетний період встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у межах бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у сумі, визначеній згідно з умовами договору енергосервісу, у межах скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, щодо яких здійснюється енергосервіс, відносно суми видатків, необхідної для оплати середньорічного обсягу споживання таких комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року запровадження енергосервісу. Зазначений обсяг видатків визначається виходячи з цін (тарифів), очікуваних у бюджетному періоді, на який встановлюються бюджетні призначення.
У разі, коли у звітному періоді фактичне скорочення зазначених видатків менше запланованого згідно з умовами договору, розпорядник бюджетних коштів, у порядку, визначеному частиною 7 цієї статті, забезпечує перерозподіл бюджетних асигнувань для збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок зменшення видатків на оплату енергосервісу на суму різниці між фактичним і запланованим зменшенням зазначених видатків.
У разі, коли скорочення зазначених видатків у звітному періоді перевищує заплановане, розпорядник бюджетних коштів:
у порядку, визначеному частиною 7 цієї статті, забезпечує перерозподіл бюджетних асигнувань для збільшення видатків на оплату енергосервісу та (або) інших видатків у пропорціях, визначених, договором енергосервісу, за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
подає в установленому порядку для підготовки пропозицій щодо змін до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо зменшення бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на залишок різниці між фактичним і запланованим зменшенням зазначених видатків після перерозподілу, здійсненого відповідно до попереднього абзацу.».
 
Враховано   «14. Обсяг видатків на оплату енергосервісу на відповідний бюджетний період встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у межах бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у сумі, визначеній згідно з умовами договору енергосервісу, у межах скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, щодо яких здійснюється енергосервіс, відносно суми видатків, необхідної для оплати середньорічного обсягу споживання таких комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року запровадження енергосервісу. Зазначений обсяг видатків визначається виходячи з цін (тарифів), очікуваних у бюджетному періоді, на який встановлюються бюджетні призначення.
У разі якщо у звітному періоді фактичне скорочення зазначених видатків менше запланованого згідно з умовами договору, розпорядник бюджетних коштів у порядку, визначеному частиною сьомою цієї статті, забезпечує перерозподіл бюджетних асигнувань для збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок зменшення видатків на оплату енергосервісу на суму різниці між фактичним і запланованим зменшенням зазначених видатків.
У разі якщо скорочення зазначених видатків у звітному періоді перевищує заплановане, розпорядник бюджетних коштів:
у порядку, визначеному частиною сьомою цієї статті, забезпечує перерозподіл бюджетних асигнувань для збільшення видатків на оплату енергосервісу та/або інших видатків у пропорціях, визначених договором енергосервісу, за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
подає в установленому порядку для підготовки пропозицій щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо зменшення бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на залишок різниці між фактичним і запланованим зменшенням зазначених видатків після перерозподілу, здійсненого відповідно до абзацу четвертого цієї частини».
 
11. 5. Частину другу статті 35 доповнити словами "та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом у частині відповідних бюджетних періодів";
 
-10- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. Частину другу статті 35 після слів «виконання інвестиційних програм (проектів)» доповнити словами «включаючи ті, що передбачають скорочення споживання і видатків бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв».
/запропоноване уточнення дозволить застосувати положення Кодексу щодо складання бюджетних запитів по інвестиційних програмах для довгострокових заходів з енергозбереження/
 
Відхилено   4. Частину другу статті 35 доповнити словами "та обсягів довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди".
 
    -11- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Частину другу статті 35 після слів «у частині відповідних бюджетних періодів» доповнити словами «не зменшуючи суму видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, щодо яких здійснюється енергосервіс, на весь період дії укладених енергосервісних договорів».
 
Відхилено    
12. 6. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
   5. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
13. "6-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;";
 
-12- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Пункт 6 розділу І викласти в такій редакції:
«6. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 4- 1 такого змісту:
«4-1) переліки та обсяги коштів за інвестиційними програмами (проектами), що передбачають реалізацію заходів із скорочення бюджетними установами споживання комунальних послуг та енергоносіїв і включені головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.»
/уточнений виклад узгоджується з іншими поправками щодо інвестиційних програм для довгострокових заходів з енергозбереження/
 
Відхилено   "6-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу".
 
14. 7. Частину першу статті 48:
 
   6. У частині першій статті 48:
 
15. після слів "минулих років" доповнити словами "довгострокових зобов’язань за енергосервісом";
 
   абзац перший після слів "минулих років" доповнити словами "довгострокових зобов’язань за енергосервісом";
 
16. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
17. "Довгострокове зобов’язання за енергосервісом у сумі фактичного скорочення (або її частини, якщо це передбачено умовами зобов’язань за енергосервісом) видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно до видатків, які були б понесені за відсутності енергосервісу) набуває статусу бюджетного зобов’язання.";
 
-13- Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Кривенко В.М.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Хміль М.М.
Горбунов О.В.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий пункту 7 розділу І викласти в наступній редакції:
«Довгострокове зобов’язання за енергосервісом на підставі документального підтвердження в установленому порядку скорочення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та видатків на їх оплату за звітний період (порівняно до таких обсягів (видатків), які були б спожиті (здійснені) за відсутності енергосервісу) набуває статусу бюджетного зобов’язання у сумі, визначеній згідно з умовами договору енергосервісу виходячи з цін (тарифів), діючих у періоді, за який здійснюється розрахунок, у межах фактичного скорочення таких видатків.».
 
Враховано   "Довгострокове зобов’язання за енергосервісом на підставі документального підтвердження в установленому порядку скорочення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв і видатків на їх оплату за звітний період (порівняно з такими обсягами (видатками), які були б спожиті (здійснені) за відсутності енергосервісу) набуває статусу бюджетного зобов’язання у сумі, визначеній згідно з умовами договору енергосервісу виходячи з цін (тарифів), діючих у періоді, за який здійснюється розрахунок, у межах фактичного скорочення таких видатків".
 
18. 8. Частину другу статті 55 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 
   7. Частину другу статті 55 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
 
19. "оплату енергосервісу.";
 
   "оплату енергосервісу".
 
20. 9. Пункт 10 частини першої статті 71 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
21. "За рішенням відповідної місцевої ради сума економії коштів, що виникає у результаті зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок здійснення заходів з енергозбереження, може передаватись до бюджету розвитку. Якщо заходи з енергозбереження здійснюються за рахунок місцевих запозичень, сума економії коштів спрямовується на погашення відповідних місцевих запозичень до повного завершення розрахунків за такими запозиченнями. Якщо сума економії коштів перевищує суму платежів за відповідними місцевими запозиченнями або якщо заходи з енергозбереження здійснюються за рахунок власних коштів місцевого бюджету, то за рішенням місцевої ради сума такого перевищення або повна сума економії (у випадку використання власних коштів місцевого бюджету) можуть бути спрямовані у рамках бюджету розвитку – на реалізацію інших проектів з енергозбереження у бюджетній сфері або у комунальному секторі економіки, або у рамках загального фонду бюджету – на поточні видатки, визначені статтями 88-90 цього Кодексу. Якщо умовами енергосервісу передбачається виплата виконавцю частини суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, отриманої в результаті виконання енергосервісу, то за рішенням відповідної місцевої ради решта суми такого скорочення передається до бюджету розвитку на реалізацію проектів з енергозбереження в установах, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, або у рамках загального фонду бюджету на поточні видатки, визначені статтями 88-90 цього Кодексу.";
 
-14- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Пункт 9 розділу І викласти в такій редакції:
«9. Частину третю статті 71 після слів «інвестиційних програм (проектів)» доповнити словами «включаючи ті, що передбачають скорочення споживання і видатків бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв».
/запропоноване уточнення дозволить застосувати положення Кодексу про проведення капітальних видатків за рахунок бюджету розвитку місцевих бюджетів щодо інвестиційних програм для довгострокових заходів з енергозбереження/
 
Відхилено      
    -15- Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Кривенко В.М.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Хміль М.М.
Горбунов О.В.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Пункти 9 і 12 розділу І виключити
 
Враховано    
22. 11. Частину першу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   8. Частину першу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
23. "5-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;
 
-16- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Абзац другий пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«5-1) переліки та обсяги коштів за інвестиційними програмами (проектами), що передбачають реалізацію заходів із скорочення бюджетними установами споживання комунальних послуг та енергоносіїв і включені головним розпорядникам коштів місцевого бюджету у проекті рішення про місцевий бюджет»
/уточнений виклад узгоджується з іншими поправками щодо інвестиційних програм для довгострокових заходів з енергозбереження/
 
Відхилено   "5-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу".
 
24. 12. Речення перше частини четвертої статті 77 доповнити словами "з урахуванням положення, визначеного абзацом другим пункту десятого частини першої статті 71 цього Кодексу";
 
-17- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Частину четверту статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
«Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів для бюджетних установ, які заключили енергосервісні договори, видатки на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, встановлюються у розмірі не нижчому від затверджених видатків на ці послуги у базовому бюджетному періоді на весь термін дії укладеного енергосервісного договору».
 
Відхилено      
25. 13. Частину першу статті 113 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
   9. Частину першу статті 113 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
26. "4-1) відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за енергосервісом затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу;";
 
   "4-1) відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за енергосервісом затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу".
 
27. 14. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити частиною 17 такого змісту:
 
   10. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 29 такого змісту:
 
28. "17. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад включають до програм з енергозбереження показники скорочення головними розпорядниками обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів у межах надходжень до відповідного бюджету, а також виконання енергосервісу.";
 
-18- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
Пункт 14 розділу І викласти у такій редакції:
«14. Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад встановлюють у програмах енергозбереження показники скорочення споживання бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів, виходячи з наявних фінансових ресурсів відповідних бюджетів та відповідно до схвалених інвестиційних програм (проектів).»
/редакційні уточнення/
 
Відхилено   "29. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад включають до програм енергозбереження показники скорочення головними розпорядниками бюджетних коштів обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів у межах надходжень відповідного бюджету, а також виконання енергосервісу".
 
29. ІІ. Прикінцеві положення
 
-19- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Матвієнко А.С.
Дубневич Б.В.
У розділі ІІ:
у пункті 1 слова «з дня, наступного за днем його опублікування» замінити словами і цифрами «з 1 січня 2016 року, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону»;
пункт 2 виключити;
у пункті 3 слова «з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами «з дня опублікування цього Закону.»;
а також внести до тексту законопроекту техніко-юридичні та редакційні правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій до нього.
/запропоновано введення в дію відповідного закону з 01.01.2016, надавши таким чином можливість Уряду підготувати належне нормативно-правове забезпечення для його впровадження та передбачити відповідні кошти для реалізації довгострокових заходів з енергозбереження при підготовці проектів державного та місцевих бюджетів на 2016 рік/
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
31. 2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
32. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
33. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
34. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.