Кількість абзаців - 81 Таблиця поправок


Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
 
-1- Бєлькова О.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності".
 
Відхилено   Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
 
3. Цей Закон встановлює правові та економічні засади запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації через врегулювання механізму здійснення державних закупівель енергосервісу.
 
-2- Бєлькова О.В.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності".
 
Враховано      
4.

 
-3- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Преамбулу законопроекту викласти в наступній редакції:
"Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності.".
 
Враховано   Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності.
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
-4- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) енергосервіс - комплекс енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів (в тому числі поставки товарів, надання послуг, виконання робіт), спрямованих на скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно- енергетичних ресурсів, житлово- комунальних послуг порівняно до споживання за відсутності таких заходів;
2) енергосервісний договір - договір предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення суми витрат замовника енергосервісу (порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно- енергетичних ресурсів, житлово- комунальних послуг;
3) базовий рівень споживання паливно- енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг - усереднене значення обсягів річного споживання паливно- енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у натуральних показниках) з зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно- енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг за три роки, що передують рокові у якому здійснюється державна закупівля енергосервісу;
4) щорічні скорочення витрат замовника - щорічні скорочення витрат замовника (у грошовому вираженні) на споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, в результаті здійснення енергосервісу, що вказується учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як фактична економія споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури державної закупівлі;
5) щорічні платежі учаснику процедури закупівлі - щорічні платежі вказані учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник енергосервісу має сплачувати учаснику за енергосервісним договором.
6) виконавець енергосервісу - фізична або юридична особа, яка на підставі енергосервісного договору здійснює енергосервіс та що спеціалізуються на окремих елементах енергосервісу (утеплення будівель і реконструкція системи опалення тощо).
7) замовник енергосервісу - бюджетна установа, в оперативному управлінні якої знаходиться будівля, для утримання якої використовується паливно-енергетичних ресурс, житлово-комунальні послуги."
 
Враховано редакційно   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) енергосервіс - комплекс заходів, спрямованих на скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг порівняно до споживання за відсутності таких заходів;
 
-5- Бєлькова О.В.
У пункті 1 частини першої статті 1 після слів "комплекс" доповнити словами "технічних та організаційних".
 
Враховано   2) енергосервіс - комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів;
 
    -6- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 1 пп.1. п. 1 викласти у такій редакції: "енергосервіс - комплекс енергозберігаючих та інших заходів, у тому числі поставки товарів, надання послуг, виконання робіт, за умови реалізації яких відбудеться скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно- енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг порівняно до споживання за відсутності таких заходів, без необхідності залучення додаткових ресурсів збоку замовника енергосервісу";
 
Враховано редакційно    
    -7- Сотник О.С.
Пункт 1) частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції:
"енергосервіс - матеріальні переваги, користь або благо, отримані внаслідок комбінування енергії з ефективними технологіями та/або діями, які можуть охоплювати операції, технічне забезпечення і контроль, необхідні для надання послуг на підставі договору і за звичайних умов, які достовірно призводять до покращення раціонального використанні енергії та/або збереження первинної енергії, які можна перевірити, виміряти або обчислити. "
 
Враховано по суті   
    -8- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт 1 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
"1) енергосервіс - комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг порівняно до споживання (витрат) за відсутності таких заходів;";
 
Враховано    
8. 2) енергосервісний договір - договір предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення суми витрат замовника енергосервісу (порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
 
-9- Бєлькова О.В.
У пункті 2 частини першої статті 1 слова "енергосервісний договір" замінити словами "договір про закупівлю енергосервісу (енергосервісний договір)".
 
Відхилено   3) енергосервісний договір – договір, предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів;
 
    -10- Сотник О.С.
Пункт 2) частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції :
"енергосервісний договір - договір між замовником і виконавцем щодо заходів з покращення раціонального використання енергії, де інвестиції у такий захід робляться відповідно до узгодженого у договорі рівня покращення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів покращення раціонального використання енергії - підвищення ефективності кінцевого використання енергії в результаті технологічних, поведінкових та/або економічних змін; "
 
Враховано по суті   
    -11- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт 2 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
"2) енергосервісний договір - договір предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг порівняно до споживання (витрат) за відсутності таких заходів;";
 
Враховано    
9. 3) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг - усереднене значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у натуральних показниках) з зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг за три роки, що передують рокові у якому здійснюється державна закупівля енергосервісу;
 
-12- Кужель О.В.
Пункт 3 ч.І статті 1 викласти у такій редакції:
"3) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг - усереднене значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у натуральних показниках) з зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг середньорічне за три роки, що передують рокові у якому здійснюється державна закупівля енергосервісу".
 
Враховано   1) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг - усереднене значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у натуральних показниках) об’єктом замовника, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу із зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг середньорічних за три роки, що передують рокові, у якому здійснюється державна закупівля енергосервісу;
 
    -13- Бєлькова О.В.
У пункті 3 частини першої статті 1:
- після слів " (у натуральних показниках)" доповнити словами "об’єктом замовника, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу";
- слово "державна" виключити.
 
Враховано частково    
    -14- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 1 у пп.3 п. 1 слова "три роки" замінити на "п’ять років";
 
Відхилено    
    -15- Сольвар Р.М.
У частині першій статті 1 пункт 3 викласти в такій редакції:
"базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово- комунальних послуг - середньорічне, за три роки, що передують рокові, у якому здійснюється державна закупівля енергосервісу, значення обсягів споживання (у натуральних показниках) замовником енергосервісу кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг";
 
Враховано по суті   
    -16- Сотник О.С.
Пункт 3) частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції :
"базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів - середньорічний обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів (у натуральних показниках) з зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів за три роки, що передують рокові у якому було укладено енергосервісний договір;".
 
Враховано редакційно    
    -17- Бєлькова О.В.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 4 із визначенням терміну "виконавець енергосервісу" такого змісту:
"виконавець енергосервісу (далі – виконавець) – переможець процедури закупівлі, який укладає із замовником енергосервісу енергосервісний договір".
 
Відхилено    
    -18- Бєлькова О.В.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 5 із визначенням терміну "замовник енергосервісу": такого змісту:
"замовник енергосервісу (далі – замовник) - юридична особа, яка є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення закупівлі енергосервісу з метою проведення енергомодернізації власних об’єктів в межах фінансування, що передбачається на фінансування витрат по сплаті паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг".
Пункти 4-5 частини першої статті 1 вважати відповідно пунктами 6-7.
 
Відхилено    
10. 4) щорічні скорочення витрат замовника – щорічні скорочення витрат замовника (у грошовому вираженні) на споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, в результаті здійснення енергосервісу, що вказується учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як фактична економія споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури державної закупівлі;
 
-19- Бєлькова О.В.
У пункті 4 частини першої статті 1 визначення терміну "щорічні скорочення витрат замовника" викласти у такій редакції:
"щорічні скорочення витрат замовника – щорічні скорочення витрат замовника (у грошовому вираженні) на споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг в результаті здійснення енергосервісу, визначені учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як економія замовника зі споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, якої зобов’язується досягти учасник процедури закупівлі, помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, що діють на дату оголошення про проведення процедури державної закупівлі;".
 
Враховано по суті  5) щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу – щорічне скорочення витрат замовника (у грошовій формі) на споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг у результаті здійснення енергосервісу, що зазначається учасником процедури закупівлі у пропозиції конкурсних торгів, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як розрахункове скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно з базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножене на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури державної закупівлі.
 
    -20- Сотник О.С.
Пункт 4) частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції:
"щорічні скорочення витрат замовника – різниця базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та кількості фактично спожитих паливно-енергетичних ресурсів за річний період помножена на ціну (тариф) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, які діяла станом 1 січня календарного року, у якому проводиться оплата за енергосервісним договором;
Щорічні скорочення витрат замовника належить визначати за такою формулою:
СВ = (Сб - Спот) хТ,
де СВ - щорічні скорочення витрат замовника;
Сб - базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів;
Спот – кількість фактично спожитих паливно-енергетичних ресурсів за річний період після укладення енергосервісного договору;
Т - ціна (тариф) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, яка діяла станом 1 січня календарного року, у якому проводиться оплата за енергосервісним договором;
щорічні скорочення споживання замовника - різниця базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та кількості фактично спожитих паливно-енергетичних ресурсів за річний період
Щорічні скорочення споживання замовника належить визначати за такою формулою:
Сщ = Сб - Спот,
де Сщ - щорічні скорочення споживання замовника;".
 
Відхилено    
    -21- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт 4 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
"4) щорічні скорочення витрат замовника – щорічні скорочення витрат замовника (у грошовому вираженні) на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг, в результаті здійснення енергосервісу, що вказується учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як розрахункове скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг (порівняно до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг) помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури державної закупівлі;";
 
Враховано    
11. 5) щорічні платежі учаснику процедури закупівлі – щорічні платежі вказані учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник енергосервісу має сплачувати учаснику за енергосервісним договором.
 
-22- Кужель О.В.
Пункт 5 ч.І статті 1 викласти у такій редакції:
"щорічні платежі учаснику процедури закупівлі - щорічні платежі вказані учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник енергосервісу має сплачувати учаснику, у разі укладання з ним енергосервісного договору".
 
Враховано   4) щорічні платежі учаснику процедури закупівлі – щорічні платежі, визначені учасником процедури закупівлі у пропозиції конкурсних торгів, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник енергосервісу має сплачувати виконавцю у разі укладення з ним енергосервісного договору;
 
    -23- Бєлькова О.В.
У пункті 5 частини першої статті 1 у визначенні терміну "щорічні платежі учаснику процедури закупівлі":
- слово "вказані" замінити словом "визначені";
- слова "ціновій пропозиції" виключити.
 
Враховано    
    -24- Сольвар Р.М.
У частині першій статті 1 у пункті 5 слова "за енергосервісним договором" замінити словами "у разі укладення з ним енергосервісного договору".
 
Враховано    
    -25- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 1 у п. 1 додати підпункти 6 і 7 такого змісту:
"6) замовники енергосервісу - бюджетні установи, а саме: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету;
7) виконавці енергосервісу - енергосервісні компанії, які надають комплексний спектр енергетичних послуг, зокрема розробляють і впроваджують енергозберігаючі та енергоефективні проекти, проекти електро- та теплогенерації, встановлюють різне енергетчне обладнання."
 
Відхилено    
    -26- Сотник О.С.
Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 6) викладеним у наступній редакції:
" загальний рівень скорочення споживання замовника – це виражений у відсотках та кількісних показниках рівень скорочення споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів, який буде досягнуто у результаті здійснення енергосервісу за період дії енергосервісного договору."
 
Відхилено    
12. 2. У цьому Законі термін "паливно-енергетичні ресурси" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про енергозбереження", термін "санітарні норми" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", термін "житлово-комунальні послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", терміни "головні розпорядники бюджетних коштів", "розпорядник бюджетних коштів" та "місцевий фінансовий орган" вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України. Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".
 
-27- Бєлькова О.В.
В останньому реченні частини другої статті 1 перед словами "Інші терміни" доповнити словами "Термін "державні закупівлі" та".
 
Враховано   2. У цьому Законі термін "паливно-енергетичні ресурси" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про енергозбереження", термін "санітарні норми" – у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", терміни "житлово-комунальні послуги" і "засіб обліку" – у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", терміни "головні розпорядники бюджетних коштів", "розпорядник бюджетних коштів" і "місцевий фінансовий орган" – у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, а термін "державні закупівлі" та інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".
 
    -28- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 1 у п. 2 після слів "наведеному в Бюджетному кодексі України" додати норму: "термін "енергетичний аудит" вживається у значенні, наведеному в ДСТУ 4065-2001".
 
Відхилено    
    -29- Сотник О.С.
У частині 2 статті 1 після слів "благополуччя населення" виключити слова ", термін "житлово-комунальні послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги"," після слів "розпорядник бюджетних коштів" виключити слова "та "місцевий фінансовий орган"".
 
Відхилено    
    -30- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
в частині другій статті 1 слова "термін "житлово-комунальні послуги" вживається" замінити словами та знаками "терміни "житлово-комунальні послуги", "засіб обліку" вживаються";
 
Враховано    
    -31- Кришин О.Ю.
Кацер-Бучковська Н.В.
Частину 2 статті 2 проекту Закону після слова «замовників» додати словом «енергосервісу»;
 
Відхилено    
13. Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
 
   Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
 
14. 1. Державні закупівлі енергосервісу здійснюються за процедурами державних закупівель в порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-32- Бєлькова О.В.
У частині першій статті 2 після слів "Державні закупівлі" доповнити словами " (далі – закупівлі)".
 
Враховано   1. Державні закупівлі (далі – закупівлі) енергосервісу здійснюються за процедурами державних закупівель у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель" для закупівлі послуг, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
    -33- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
частину першу статті 2 після слів "Законом України "Про здійснення державних закупівель" доповнити словами "для закупівлі послуг";
 
Враховано    
15. 2. Цей Закон застосовується до всіх державних закупівель енергосервісу, за умови що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.
 
-34- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
частину другу статті 2 викласти в наступній редакції:
"2. Цей Закон застосовується до всіх замовників, які здійснюють державні закупівлі енергосервісу, незалежно від вартості предмета закупівлі.";
 
Враховано   2. Цей Закон застосовується до всіх замовників, які здійснюють закупівлі енергосервісу, незалежно від вартості предмета закупівлі.
 
16. Вартість предмета закупівлі, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону.
 
      
17. Стаття 3. Здійснення закупівель енергосервісу.
 
-35- Бєлькова О.В.
Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Особливості здійснення закупівель енергосервісу".
 
Враховано   Стаття 3. Особливості здійснення закупівель енергосервісу
 
    -36- Бєлькова О.В.
Статтю 3 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"Закупівля енергосервісу може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, визначених статтею 12 Закону України "Про здійснення державних закупівель", крім процедури запиту цінових пропозицій".
Відповідно, частину першу – другу цієї статті вважати частинами другою – третьою.
 
Відхилено    
18. 1. В документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій, під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі замовник зазначає:
 
-37- Бєлькова О.В.
Абзац перший частини першої (нова частина друга) статті 3 викласти у такій редакції:
"В документації конкурсних торгів, у кваліфікаційній документації або під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі замовник, додатково до встановленої частиною другою статті 22, частиною третьої статті 38, частиною першою статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" інформації зазначає:"
 
Враховано редакційно   1. У документації конкурсних торгів, у кваліфікаційній документації, під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі додатково до документації, встановленої частиною другою статті 22, частиною третьої статті 38 та інформації, передбаченої частиною першою статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", замовник зазначає:
 
    -38- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Абзац перший частини першої статті 3 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. В документації конкурсних торгів, у кваліфікаційній документації, під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі, додатково до встановленої частиною другою статті 22, частиною третьої статті 38 та інформації, передбаченої частиною першою статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", замовник зазначає:»
 
Враховано    
19. 1) базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі). Якщо за період, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об’єкті, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу, замовником або учасником процедури закупівлі було виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, то базовий рівень визначається відповідно до методології затвердженої центральним органом виконавчої влади що формує державну політику у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
-39- Сотник О.С.
У пункті 1) частини 1 статті 3 після слова "базовий" виключити слово "річний", після слів " ресурсів " виключити слова " та житлово-комунальних послуг ", після слів " ресурсів " виключити слова " та житлово-комунальних послуг ", після слів " базовий рівень " доповнити словами " споживання паливно-енергетичних ресурсів ".
 
Відхилено   1) базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі. Якщо за період, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, на об’єкті, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу, замовником або учасником процедури закупівлі виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий річний рівень визначається відповідно до методології, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
20. 2) інформацію про об’єкт, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу (в тому числі технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, технічні та якісні характеристики, копії договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг), необхідну учаснику для здійснення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) та підготовки пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення вказаної у цьому пункті інформації та для здійснення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження);
 
-40- Бєлькова О.В.
У пункті 2 частини першої (нова частина друга) статті 3:
після слів "необхідну учаснику" доповнити словами "процедури закупівлі";
слова "цінової пропозиції" виключити;
після слів "підготовки пропозиції конкурсних торгів" доповнити словами "кваліфікаційної пропозиції або".
 
Враховано редакційно   2) повну інформацію про об’єкт, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу, та обладнання, що використовується на об’єкті для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у тому числі технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, технічні та якісні характеристики, копії договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг), необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації;
 
    -41- Сотник О.С.
Пункт 2) частини 1 статті 3 після слів " інформацію " доповнити словами " про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики ", після слів " необхідну учаснику " доповнити словами "процедури закупівлі".
 
Враховано частково    
    -42- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт 2 частини першої статті 3 викласти в наступній редакції:
"2) повну інформацію про об’єкт, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу, та обладнання, що використовується на об’єкті для постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (в тому числі технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, технічні та якісні характеристики, копії договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг), необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення вказаної у цьому пункті інформації;";
 
Враховано    
21. 3) мінімальний розмір відсотку економії споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу.
 
-43- Бєлькова О.В.
Пункт 3 частини першої (нова частина друга) статті 3 викласти у такій редакції:
"3) мінімальний рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг для об’єкту замовника, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, але не менше 20%;".
 
Відхилено   3) вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційній пропозиції або у пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:
пропонованого строку енергосервісного договору;
щорічних платежів учаснику процедури закупівлі, розрахованих з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору;
щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу.
 
    -44- Сотник О.С.
Пункт 3) частини 1 статті 3 викласти у наступній редакції :
"3) мінімальний показник загального рівня скорочення споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів."
 
Відхилено    
    -45- Бєлькова О.В.
Частину першу (нова частина друга) статті 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) вимога про зазначення учасником процедури закупівлі у пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційній пропозиції або у пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:
пропонованого строку енергосервісного договору;
щорічних платежів учаснику процедури закупівлі, розрахованих з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору".
 
Враховано по суті   
    -46- Бєлькова О.В.
Частину першу (нова частина друга) статті 3 доповнити абзацами такого змісту:
"Пропонований учасником процедури закупівлі строк дії енергосервісного договору має становити від 3 до 15 років.
Щорічні платежі учаснику процедури закупівлі не можуть перевищувати 90% суми щорічного скорочення витрат замовника".
 
Враховано частково    
    -47- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт 3 частини першої статті 3 викласти в наступній редакції:
"3) вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційній пропозиції або у пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:
пропонованого строку енергосервісного договору;
щорічних платежів учаснику процедури закупівлі, розрахованих з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору
щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу"."
 
Враховано    
22. 2. Замовник не зазначає в документації конкурсних торгів інформацію вказану в пунктах 3, 4, 5, 6 та 8 частини 2 статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
-48- Бєлькова О.В.
Частину другу (нова частина третя) статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Замовник не зазначає у кваліфікаційній документації інформацію, вказану в пунктах 4 – 7 статті частини третьої статті 38 Закону України Про здійснення державних закупівель".
 
Враховано   2. Замовник не зазначає в документації конкурсних торгів інформацію, передбачену пунктами 3, 4, 5, 6 і 8 частини другої статті 22, пунктами 4–7 частини третьої статті 38 та абзацами 6,7 і 9 статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
    -49- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 3 п. 2 статті викласти у такій редакції: "Замовник може не зазначати в документації конкурсних торгів інформацію вказану в пунктах 3, 4, 5, 6 та 8 частини 2 статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
Відхилено    
    -50- Сотник О.С.
У пункті 2 статті 3 виключити цифри 5 та 6.
 
Відхилено    
    -51- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Частину другу викласти в наступній редакції:
"2. Замовник не зазначає в документації конкурсних торгів інформацію вказану в пунктах 3, 4, 5, 6 та 8 частини 2 статті 22, в пунктах 4 – 7 частини третьої статті 38 та абзацами 6,7 і 9 статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель".".
 
Враховано    
23. Стаття 4. Оцінка пропозицій
 
-52- Бєлькова О.В.
Назву статті 4 викласти у такій редакції: "Особливості оцінки пропозицій учасників закупівлі"
 
Враховано   Стаття 4. Особливості оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі
 
24. 1. При проведенні процедури закупівлі енергосервісу для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість такого критерію оцінки, як ціна договору, оцінює і зіставляє такий критерій, як показник ефективності енергосервісного договору.
 
-53- Бєлькова О.В.
Абзац перший частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
"При проведенні процедури закупівлі енергосервісу основним критерієм оцінки пропозицій учасників закупівлі для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції є показник ефективності енергосервісного договору."
 
Враховано   1. Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу основним критерієм оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції є показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість).
 
    -54- Сольвар Р.М.
У абзаці 1 частини першої статті 4 слова "замість такого критерію оцінки" замінити словами "одночасно з таким критерієм оцінки".
 
Відхилено    
    -55- Сотник О.С.
Частину 1 статті 4 викласти у наступній редакції:
"Під час проведення процедури державної закупівлі енергосервісу для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник використовує такий критерій як загальний рівень скорочення споживання замовника замість такого критерію оцінки, як ціна."
 
Відхилено    
25. Показник ефективності енергосервісного договору визначається, як чиста приведена вартість за п'ятнадцятилітній період з дати укладення енергосервісного договору значення різниці між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами учаснику процедури закупівлі дисконтоване на розмір облікової ставки Національного Банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу.
 
-56- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
абзац другий частини першої статті 4 викласти в наступній редакції:
"Показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість) визначається, як сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами учаснику процедури закупівлі. Дисконтування здійснюється на розмір облікової ставки Національного Банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу.";
 
Враховано   Показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість) визначається як сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами учаснику процедури закупівлі. Дисконтування здійснюється на розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу.
 
26. 2. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів крім показника ефективності енергосервісного договору застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага критерію показник ефективності енергосервісного договору не може бути нижчою ніж 75 відсотків.
 
-57- Бєлькова О.В.
Частину другу статті 4 доповнити абзацом першим такого змісту:
"Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів, крім показника ефективності енергосервісного договору, можуть застосовуватись й інші критерії оцінки, визначені абзацами п’ять-десять частини 5 статті 28 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
Відхилено   2. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів, крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага критерію "показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)" не може бути нижчою за 75 відсотків.
 
    -58- Сотник О.С.
Частину 2 статті 4 викласти у наступній редакції:
"2. Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів, крім показника "загальний рівень скорочення споживання замовника", може бути застосовано інші критерії оцінки, які визначено у частині 5 Закону України "Про здійснення державних закупівель". У документації конкурсних торгів визначається вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. У будь-якому випадку питома вага критерію "загальний рівень скорочення споживання замовника" не може бути нижчою, ніж 85 відсотків."
 
Відхилено    
    -59- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
в частині другій статті 4 після слів "Питома вага критерію показник ефективності енергосервісного договору" додати слова та знаки " (чиста приведена вартість)".
 
Враховано    
27. Стаття 5. Договір про закупівлю енергосервісу (енергосервісний договір)
 
-60- Бєлькова О.В.
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Енергосервісний договір".
 
Враховано   Стаття 5. Енергосервісний договір
1. Примірний енергосервісний договір затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Істотними умовами енергосервісного договору є:
1) предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження енергосервісу;
2) ціна енергосервісного договору;
3) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі;
4) рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, якого має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору;
5) строк дії енергосервісного договору;
6) порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів, як передбачено частиною п’ятою статті 5 цього Закону;
7) обов’язок сторін договору забезпечувати під час виконання енергосервісного договору узгоджені сторонами та/або визначені законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг (включаючи повітряно-тепловий режим, штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд);
8) відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов’язань за енергосервісним договором;
9) умови та порядок розірвання енергосервісного договору і наслідки такого розірвання, включаючи відшкодування збитків, компенсації та/або інші виплати сторонами енергосервісного договору;
10) порядок переходу до замовника права власності на майно, що було утворено (встановлено) йому за енергосервісним договором;
11) порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у разі виникнення протягом дії енергосервісного договору змін у конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта, щодо якого здійснюється енергосервіс, тощо;
12) порядок та методи вимірювання (розрахунку) і перевірки фактичного рівня скорочення споживання та/або витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу порівняно із споживанням та/або витратами, які були б здійснені за відсутності енергосервісу.
3. Енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює сумі скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг порівняно з витратами, що були б здійснені за відсутності енергосервісу, яка має бути забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, з урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.
У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює добутку обсягу скорочення споживання замовником енергосервісу відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, яка має бути забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, і відповідних цін (тарифів), що діяли на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу, з урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.
4. Розрахунки за енергосервісним договором здійснюються за рахунок суми скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг за відповідний період на підставі цін (тарифів), що діяли у період, за який здійснюється розрахунок. У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, сума скорочення витрат замовника енергосервісу визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг і фактичним рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, що діяли у період, за який здійснюється розрахунок.
5. Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором мають становити не менше 80 відсотків та не більше 90 відсотків суми щорічного скорочення витрат замовника.
6. Оплата за енергосервісним договором здійснюється виключно у грошовій формі.
7. Строк дії енергосервісного договору не може перевищувати 10 років.
8. Енергосервісний договір припиняється достроково у разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених на користь замовника за енергосервісним договором, досягла ціни енергосервісного договору.
9. У разі якщо фактичний щорічний рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг у результаті енергосервісу не відповідає умовам енергосервісного договору з вини виконавця енергосервісу, виконавець енергосервісу зобов’язаний усунути недоліки та/або запровадити додаткові заходи енергосервісу для забезпечення дотримання умов енергосервісного договору або відшкодувати замовнику енергосервісу суму різниці між фактичним рівнем скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг і рівнем скорочення, розрахованим на підставі умов енергосервісного договору.
10. Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник набуває права власності без додаткової плати на все майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором.
11. У разі дострокового розірвання енергосервісного договору за ініціативою замовника енергосервісу, за умови відсутності порушень виконавцем енергосервісу зобов’язань за цим енергосервісним договором, замовник енергосервісу повинен виплатити виконавцю енергосервісу несплачену частину ціни енергосервісного договору.
12. У разі ліквідації замовника енергосервісу відповідний розпорядник бюджетних коштів, що прийняв рішення про ліквідацію замовника енергосервісу, повинен забезпечити виплату виконавцю енергосервісу несплаченої частини ціни енергосервісного договору.
13. У разі реорганізації замовника енергосервісу його права та обов’язки за енергосервісним договором переходять до правонаступника замовника енергосервісу.
 
    -61- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Статтю 5 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 5. Енергосервісний договір
1. Примірний енергосервісний договір затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Істотними умовами енергосервісного договору є:
предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження енергосервісу;
ціна енергосервісного договору;
базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі);
рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору;
строк дії енергосервісного договору;
порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг порівняно до споживання (витрат) за відсутності таких заходів, як це передбачено частиною 5 статті 5 цього Закону;
обов’язок сторін договору забезпечувати при виконанні енергосервісного договору узгоджені сторонами та (або) визначені законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг (включаючи повітряно-тепловий режим, штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд);
відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов’язань за енергосервісним договором;
умови та порядок розірвання енергосервісного договору та наслідки такого розірвання, включаючи відшкодування збитків, компенсації та (або) інші виплати сторонами енергосервісного договору;
порядок переходу до замовника права власності на майно, що було утворено (встановлено) йому за енергосервісним договором;
порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у випадку виникнення протягом дії енергосервісного договору, зокрема таких обставин: зміни в конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта щодо якого здійснюється енергосервіс та ін.;
порядок та методи вимірювання (розрахунку) та перевірки фактичного рівня скорочення споживання та (або) витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу (порівняно до рівня споживання та (або) витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу).
3. Енергосервісний договір укладається за ціною, яка дорівнює сумі скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг (порівняно до витрат, що були б понесені за відсутності енергосервісу), яка має бути забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору із врахуванням фіксованого відсотка від суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.
У випадку, якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг енергосервісний договір укладається за ціною, яка дорівнює добутку обсягу скорочення споживання замовником енергосервісу відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг, який має бути забезпечено виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, та відповідних цін (тарифів), що діяли на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу, із врахуванням фіксованого відсотка від суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу.
4. Розрахунки за енергосервісним договором здійснюються за рахунок суми скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг за відповідний період на підставі цін (тарифів) діючих у періоді, за який здійснюється розрахунок. У випадку, якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг сума скорочення витрат замовника енергосервісу визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг та фактичним рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг помножена на діючі у періоді, за який здійснюється розрахунок, ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.
5. Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором мають становити не менше 80% та не більше 90% суми щорічного скорочення витрат замовника.
6. Оплата за енергосервісним договором здійснюється виключно у грошовій формі.
7. Строк дії енергосервісного договору не може перевищувати 10 років.
8. Енергосервісний договір припиняється достроково у випадку, якщо сукупна сума виплат, здійснених на користь замовника за енергосервісним договором, досягла ціни енергосервісного договору.
9. Якщо фактичний щорічний рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг в результаті енергосервісу не відповідає умовам енергосервісного договору з вини виконавця енергосервісу, то виконавець енергосервісу зобов’язаний усунути недоліки та (або) запровадити додаткові заходи енергосервісу для забезпечення дотримання умов енергосервісного договору або відшкодувати замовнику енергосервісу суму різниці між фактичним рівнем скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг та рівнем скорочення, розрахованим на підставі умов енергосервісного договору.
10. По закінченню строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник набуває права власності без додаткової плати на усе майно, що було утворено (встановлено) за енергосервісним договором.
11. При достроковому розірванні енергосервісного договору за ініціативою замовника енергосервісу та відсутності порушень виконавцем енергосервісу зобов’язань за цим енергосервісним договором замовник енергосервісу повинен виплатити виконавцю енергосервісу несплачену частину ціни енергосервісного договору.
12. При ліквідації замовника енергосервісу відповідний розпорядник бюджетних коштів, що прийняв рішення про ліквідацію замовника енергосервісу, повинен забезпечити виплату виконавцю енергосервісу несплаченої частини ціни енергосервісного договору.
13. У разі реорганізації замовника енергосервісу його права та обов’язки за енергосервісним договором переходять до правонаступника замовника енергосервісу.".
 
Враховано    
28. 1. Примірні енергосервісні договори розробляється центральним органом виконавчої влади що формує державну політику у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
 
-62- Бєлькова О.В.
У частині першій статті 5 слова "Примірні енергосервісні договори розробляється" замінити словами "Енергосервісний договір укладається на підставі примірного договору, який затверджується".
 
Відхилено      
29. 2. Передбачений енергосервісним договором рівень скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг має становити не менше 20%.
 
-63- Кужель О.В.
частини 2-8 статті 5 виключити.
 
Враховано редакційно      
    -64- Сотник О.С.
В частині 2 статті 5 після слів "скорочення споживання" виключити слова "та (або) витрат" , після слів "енергосервісу" виключити слова "на оплату" , після слів "ресурсів" виключити слова "житлово-комунальних послуг".
 
Відхилено    
    -65- Бєлькова О.В.
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
"Умови енергосервісного договору, включаючи рівень скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, щорічні скорочення витрат замовника, строк енергосервісного договору, щорічні платежі учаснику - переможцю процедури закупівлі, не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі".
 
Відхилено    
    -66- Бєлькова О.В.
Статтю 5 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"Істотними умовами енергосервісного договору є:
предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження відповідних заходів енергосервісу;
базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі);
рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу;
власник майна, що передається та/або встановлюється при виконанні енергосервісного договору, та порядок його обліку;
строк дії енергосервісного договору;
порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг (порівняно до рівня споживання та (або) витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу);
обов’язок сторін договору забезпечувати при виконанні енергосервісного договору узгоджені сторонами та (або) визначені законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов’язань за енергосервісним договором;
порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у випадку виникнення протягом дії енергосервісного договору таких обставин: зміни в конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта щодо якого здійснюється енергосервіс;
порядок коригування щорічних скорочень витрат замовника та щорічних платежів учаснику процедури закупівлі у випадку зміни протягом дії енергосервісного договору цін (тарифів) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
порядок та методи вимірювання (розрахунку) та перевірки досягнутого рівня скорочення споживання та (або) витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу.
 
Враховано редакційно    
    -67- Бєлькова О.В.
Статтю 5 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"Істотні умови енергосервісного договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених частиною п’ятою статті 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також у випадку необхідності коригування щорічних скорочень витрат замовника та щорічних платежів учаснику процедури закупівлі внаслідок зміни протягом дії енергосервісного договору цін (тарифів) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг."
Частину третю статті 5 вважати відповідно частиною п'ятою.
 
Відхилено    
30. 3. Сума скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг за відповідний період визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг та фактичним рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг помножена на діючі у періоді, за який здійснюється розрахунок, ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг.
 
-68- Бєлькова О.В.
У частині третій (нова частина п’ята) статті 5:
після слова "сума" доповнити словом "щорічного";
після слів "відповідний період" доповнити словами " (рік) дії енергосервісного договору".
 
Відхилено      
    -69- Сотник О.С.
Частину 3 статті 5 виключити.
 
Враховано    
31. 4. Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором мають становити не більше 90% суми щорічного скорочення витрат замовника.
 
-70- Бєлькова О.В.
Частину четверту (нова частина шоста) статті 5 доповнити абзацом першим такого змісту:
"Щорічні платежі виконавцю енергосервісу сплачуються за результатами розрахунку суми щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг за відповідний період (рік) одноразово або частинами відповідно до умов енергосервісного договору".
 
Враховано по суті     
    -71- Бєлькова О.В.
У частині четвертій (нова частина шоста) статті 5 слова "мають становити не більше" замінити словами "не можуть становити більше".
 
Враховано по суті   
    -72- Сотник О.С.
Частину 4 статті 5 після слів "не більше 90%" доповнити словом "від"
 
Відхилено    
32. 5. Оплата за енергосервіс за енергосервісним договором здійснюється виключно у грошовій формі.
 
-73- Бєлькова О.В.
У частині п’ятій (нова частина сьома) статті 5 слова "за енергосервіс" виключити.
 
Враховано      
    -74- Сотник О.С.
В частині 5 статті 5 після слів "оплата" виключити слова "за енергосервіс".
 
Враховано    
33. 6. Строк дії енергосервісного договору має становити від 3 до 15 років.
 
-75- Бєлькова О.В.
Частину шосту статті 5 виключити .
 
Враховано редакційно      
34. 7. При достроковому розірванні енергосервісного договору за ініціативою замовника енергосервісу замовник енергосервісу має відшкодувати виконавцю енергосервісу збитки, завдані внаслідок дострокового розірвання енергосервісного договору.
 
-76- Бєлькова О.В.
Частину сьому (нова частина восьма) статті 5 доповнити абзацом першим такого змісту:
"У разі невиконання виконавцем умов енергосервісного договору замовник має право достроково розірвати енергосервісний договір. Виконавець зобов’язаний відшкодувати замовнику енергосервісу збитки, внаслідок невиконання енергосервісного договору".
 
Відхилено      
    -77- Сотник О.С.
Частину 7 статті 5 виключити.
 
Враховано редакційно    
    -78- Кришин О.Ю.
Кацер-Бучковська Н.В.
Частину 7 статті 5 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«7. Порядок розрахунку та здійснення оплати за енергосервісним договорами, а також порядок розрахунку скорочення витрат замовника енергосервісу на споживання комунальних послуг та паливно-енергетичних ресурсів та (або) на обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання за енергосервісними договорами встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
35. 8. При ліквідації замовника енергосервісу збитки виконавця енергосервісу, завдані внаслідок дострокового розірвання енергосервісного договору, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.
 
-79- Бєлькова О.В.
Частину восьму (нова частина дев’ята) статті 5 доповнити абзацом першим такого змісту:
"У разі реорганізації замовника енергосервісу його права та обов’язки за енергосервісним договором переходять до правонаступника замовника енергосервісу".
 
Враховано редакційно      
    -80- Бєлькова О.В.
Частину восьму (нова частина дев’ята) статті 5 доповнити словами "органом державної влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про ліквідацію замовника енергосервісу"
 
Враховано редакційно    
    -81- Сотник О.С.
Частину 8 викласти у такій редакції:
"8. У разі ліквідації замовника усі права та обов’язки за енергосервісним договором переходять до його правонаступника. У разі невизначення правонаступника замовника усі його права та обов’язки за енергосервісним договором переходять до центрального органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, у віданні якого знаходився замовник."
 
Відхилено    
    -82- Кришин О.Ю.
Кацер-Бучковська Н.В.
Частину 11 статті 5 проекту Закону після слів «підлягають відшкодуванню» додати словами «з Державного або місцевого бюджету»;
 
Відхилено    
    -83- Кришин О.Ю.
Кацер-Бучковська Н.В.
Статтю 5 проекту Закону додати частиною 12 наступного змісту:
«12. Сторони енергосервісного договору зобов’язані дотримуватись при виконанні енергосервісного договору режими та умови споживання паливно- енергетичних ресурсів та комунальних послуг (включаючи повітряно- тепловий режим, штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд), що передбачені санітарними нормами, або узгоджені сторонами енергосервісного договору.»;
 
Відхилено    
36. Стаття 6. Істотні умови енергосервісного договору
 
-84- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 6 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 6. Істотні умови енергосервісного договору
1. Істотними умовами енергосервісного договору є:
предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження енергосервісу;
базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі);
рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу;
власник майна, що передається та/або встановлюється при виконанні енергосервісного договору, та порядок його обліку;
строк дії енергосервісного договору;
ціна енергосервісного договору;
умови та порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг (порівняно до рівня споживання та (або) витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу);
обов’язок сторін договору забезпечувати при виконанні енергосервісного договору
узгоджені сторонами та (або) визначені законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов’язань за енергосервісним договором;
порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у випадку виникнення протягом дії енергосервісного договору таких обставин: зміни в конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта щодо якого здійснюється енергосервіс;
порядок та методи вимірювання (розрахунку) та перевірки досягнутого рівня скорочення споживання та (або) витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу."
 
Враховано частково (у новій редакції статті 5)  Стаття 6. Порядок погодження умов енергосервісного договору
 
    -85- Бєлькова О.В.
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Порядок погодження умов енергосервісного договору"
 
Враховано    
    -86- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
назву статті 6 викласти в наступній редакції:
"Стаття 6. Порядок погодження умов енергосервісного договору";
 
Враховано    
37. 1. Істотними умовами енергосервісного договору є:
 
-87- Бєлькова О.В.
Частину першу статті 6 виключити. Частину другу вважати відповідно частиною першою.
 
Враховано      
    -88- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
частину першу статті 6 виключити;
 
Враховано    
38. предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження енергосервісу;
 
      
39. базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі);
 
-89- Сотник О.С.
Абзац другий частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції:
"базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів ".
 
Відхилено      
40. рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу;
 
-90- Сотник О.С.
Абзац третій частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції :
"загальний рівень скорочення споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів, який має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісного договору" .
 
Відхилено      
41. власник майна, що передається та/або встановлюється при виконанні енергосервісного договору, та порядок його обліку;
 
-91- Сотник О.С.
Абзац четвертий частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції :
" порядок переходу права власності від виконавця до замовника на майно, яке виконавець передає або встановлює під час виконання енергосервісного договору та порядок його обліку ".
 
Відхилено      
42. строк дії енергосервісного договору;
 
      
43. порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг (порівняно до рівня споживання та (або) витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу);
 
-92- Сотник О.С.
Абзац шостий частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції:
" ціна та порядок оплати ".
 
Відхилено      
44. обов’язок сторін договору забезпечувати при виконанні енергосервісного договору узгоджені сторонами та (або) визначені законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
 
      
45. відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов’язань за енергосервісним договором;
 
      
46. порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у випадку виникнення протягом дії енергосервісного договору таких обставин: зміни в конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта щодо якого здійснюється енергосервіс;
 
-93- Сотник О.С.
Абзац дев’ятий частини 1 статті 6 викласти у наступній редакції:
"порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у випадку виникнення протягом дії енергосервісного договору обставин, що впливають на раціональне використання енергії, зокрема, але невиключно, погодні умови, потужність встановленого обладнання (обсяг виробництва), асортимент продукції, зміни в конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта щодо якого здійснюється енергосервіс".
 
Враховано по суті     
47. порядок та методи вимірювання (розрахунку) та перевірки досягнутого рівня скорочення споживання та (або) витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу.
 
-94- Сотник О.С.
В абзаці десятому частини 1 статті 6 після слів " паливно-енергетичних ресурсів " виключити слова " житлово-комунальних послуг ".
 
Відхилено      
    -95- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У статті 6 до п. 1 додати останній абзац такого змісту:
"зобов’язання виконавця енергосервісу відстежувати роботу оновленої системи, що означає надання клієнтові даних щодо отриманої економії енергії та коштів. Якщо економія виходить меншою, ніж передбачалося договором, то виконавець енергосервісу зобов’язується розробити нові пропозиції".
 
Відхилено    
48. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень та у межах повноважень відповідних розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до дати укладення енергосервісного договору, подають на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради після погодження відповідним місцевим фінансовим органом) істотні умови енергосервісного договору зазначені в абзацах третьому – шостому частини першої цієї статті.
 
-96- Бєлькова О.В.
В абзаці першому частини другої (нової частини першої) статті 6 слова "в абзацах третьому – шостому частини першої цієї статті" замінити словами "в абзацах третьому – сьомому частини третьої статті 5 Закону".
 
Відхилено   Головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень та в межах повноважень відповідних розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня до дати укладення енергосервісного договору подають на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо будівель державної власності), Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді після погодження відповідним місцевим фінансовим органом (щодо будівель комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору, зазначені у пунктах 2-5 частини другої статті 5 цього Закону.
 
    -97- Сотник О.С.
Частину 2 статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -98- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
частину другу статті 6 викласти в наступній редакції:
"Головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень та у межах повноважень відповідних розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до дати укладення енергосервісного договору, подають на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо будівель державної власності), Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради після погодження відповідним місцевим фінансовим органом (щодо будівель комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору зазначені в абзацах третьому – шостому частини другої статті 5 Закону.
Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада) затверджує або відмовляє у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору та надає відповідному розпоряднику бюджетних коштів письмове повідомлення про затвердження або вмотивовану відмову у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
Підставою для відмови у погодженні істотних умов енергосервісного договору є невідповідність таких істотних умов вимогам законодавства щодо істотних умов енергосервісних договорів.".
 
Враховано    
49. Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
 
   Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
 
50. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада) затверджують або відмовляють у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору та надає відповідному розпоряднику бюджетних коштів письмове повідомлення про затвердження або вмотивовану відмову у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
 
-99- Кужель О.В.
Доповнити статтю 6 частиною 3 такого змісту:
"Передбачений енергосервісним договором рівень скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг має становити не менше 20%.
Сума скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг за відповідний період визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг та фактичним рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг помножена на діючі у періоді, за який здійснюється розрахунок, ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг.
Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором мають становити не більше 90% суми щорічного скорочення витрат замовника.
Оплата за енергосервіс за енергосервісним договором здійснюється виключно у грошовій формі.
Строк дії енергосервісного договору має становити від 3 до 10 років.
При ліквідації замовника енергосервісу збитки виконавця енергосервісу, завдані внаслідок дострокового розірвання енергосервісного договору, підлягають відшкодуванню в повному обсязі."
 
Враховано частково   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада затверджують або відмовляють у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору та надають відповідному розпоряднику бюджетних коштів письмове повідомлення про затвердження або про вмотивовану відмову у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
Підставою для відмови у погодженні (затвердженні) істотних умов енергосервісного договору є їх невідповідність вимогам законодавства щодо істотних умов енергосервісних договорів.
 
51. Стаття 7. Особливості відміни замовником торгів із закупівлі енергосервісу чи визнання їх такими, що не відбулися
 
-100- Бєлькова О.В.
Назву статті 7 викласти у такій редакції: "Особливості визнання замовником торгів такими, що не відбулися".
 
Відхилено   Стаття 7. Особливості відміни замовником торгів із закупівлі енергосервісу чи визнання їх такими, що не відбулися
 
52. 1. Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу в разі:
 
-101- Бєлькова О.В.
Частину першу статті 7 виключити. Частини другу-третю статті 7 вважати відповідно частинами першою-другою.
 
Відхилено   1. Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу у разі:
 
53. відсутності подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 
   1) відсутності подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 
54. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
   2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
55. виявлення факту змови учасників;
 
   3) виявлення факту змови учасників;
 
56. порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
   4) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
57. подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
 
-102- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
абзац шостий частини першої статті 7 викласти в наступній редакції:
"якщо запропонована кожним учасником ціна енергосервісного договору перевищує 1 мільйон гривень та для участі в торгах подано менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;";
 
Враховано   5) якщо запропонована кожним учасником ціна енергосервісного договору перевищує 1 мільйон гривень та для участі в торгах подано менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
 
58. відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
   6) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
59. якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
 
-103- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
абзац восьмий частини першої статті 7 викласти в наступній редакції:
"якщо вартість предмета закупівлі перевищує 1 мільйон гривень та до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.".
 
Враховано   7) якщо вартість предмета закупівлі перевищує 1 мільйон гривень та до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
 
60. Про відміну процедури закупівлі енергосервісу за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів. Торги може бути відмінено частково (за лотом).
 
   Інформація про відміну процедури закупівлі енергосервісу з підстав, передбачених цією частиною, має бути чітко зазначена в документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
 
61. 2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо здійснення закупівлі енергосервісу стало неможливим унаслідок непереборної сили. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
 
   2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, якщо здійснення закупівлі енергосервісу стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
 
62. 3. Повідомлення про відміну торгів із закупівлі енергосервісу або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
 
-104- Бєлькова О.В.
У частині третій (нова частина друга) статті 7 слова "Повідомлення про відміну торгів із закупівлі енергосервісу або визнання їх такими, що не відбулися" замінити словами "Повідомлення про визнання торгів такими, що не відбулися".
 
Відхилено   3. Повідомлення про відміну торгів із закупівлі енергосервісу або про визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
 
    -105- Кришин О.Ю.
Кацер-Бучковська Н.В.
Проект Закону додати новою статтею 8 наступного змісту:
«Стаття 8. Гарантії виконавцю енергосервісу
Впродовж всього терміну дії енергосервісного договору не допускається припинення, будь-яке обмеження та/або скорочення фінансування замовника енергосервісу на виконання умов діючого енергосервісного договору у тому числі, але не виключно, шляхом припинення, обмеження та/або скорочення фінансування замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг.
Витратизамовника енергосервісу на виконання відповідного енергосервісного договору підлягають обов’язковому включенню до витратної частини відповідного Державного та/або місцевого бюджету впродовж всього терміну дії відповідного діючого енергосервісного договору.».
 
Відхилено    
63. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-106- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт перший Прикінцевих положень доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом у разі відсутності засобів обліку, необхідних для визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, передбачений енергосервісним договором рівень скорочення замовником енергосервісу споживання або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг не може становити менше 30 відсотків."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом у разі відсутності засобів обліку, необхідних для визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, передбачений енергосервісним договором рівень скорочення замовником енергосервісу споживання або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг не може становити менше 30 відсотків.
 
65. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-107- Галасюк В.В.
Домбровський О.Г.
Кіраль С.І.
Кривошея Г.Г.
Єфімов М.В.
Бабак А.В.
пункт другий Прикінцевих положень викласти в наступній редакції:
"2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 241, ст. 883):
пункт другий частини четвертої статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
"енергосервіс";
2) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 30, ст. 283):
доповнити преамбулу абзацом сімнадцятим такого змісту:
"Терміни "енергосервіс" та "енергосервісний договір" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації".";
доповнити статтю 11 частинами другою та третьою такого змісту:
"Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг порівняно до споживання та (або) витрат, які б існували за відсутності таких заходів (далі – енергосервіс), фізична або юридична особа може укласти енергосервісний договір.
Предметом енергосервісного договору є здійснення енергосервісу. Оплата енергосервісу за енергосервісним договором здійснюється у грошовій формі за рахунок суми (або її частини) скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) житлово-комунальних послуг порівняно до споживання (витрат) за відсутності таких заходів."
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законів України:
 
66. 1) у Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 241, ст. 883):
 
   2) пункт 2 частини четвертої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
67. пункт двадцятий частини першої статті 1 доповнити словом "енергосервіс;";
 
      
68. пункт другий частини четвертої статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
69. "енергосервіс";
 
   "енергосервіс";
 
70. 2) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 30, ст. 283):
 
   1) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283; 2006 р., № 15, ст. 126; 2014 р., №4, ст. 61):
преамбулу після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Терміни "енергосервіс" та "енергосервісний договір" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим та дев’ятнадцятим;
 
71. доповнити статтю 11 частинами другою та третьою такого змісту:
 
   статтю 11 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
72. "Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг порівняно до споживання та (або) витрат, які б існували за відсутності таких заходів (далі – енергосервіс), фізична або юридична особа може укласти енергосервісний договір.
 
-108- Сотник О.С.
У частині 2 пункті 2 прикінцевих положень після слів " таких заходів " слова " далі – енергосервіс " виключити.
 
Відхилено   "Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням та/або витратами, які існували б за відсутності таких заходів (далі – енергосервіс), фізична або юридична особа може укласти енергосервісний договір.
 
73. Предметом енергосервісного договору є здійснення енергосервісу. Оплата енергосервісу за енергосервісним договором здійснюється у грошовій формі за рахунок суми (або її частини) скорочення витрат замовника енергосервісу (порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг."
 
-109- Сотник О.С.
Абзац четвертий пункту 2 частини 2 прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"За енергосервісним договором виконавець зобов’язується здійснити заходи з покращення раціонального використання енергії, а замовник зобов’язується оплатити ці послуги відповідно до умов визначених законом та енергосервісним договором.
 
Враховано по суті  Предметом енергосервісного договору є здійснення енергосервісу. Оплата енергосервісу за енергосервісним договором здійснюється у грошовій формі за рахунок суми (або її частини) скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів".
 
74. 3) у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 31, ст. 440):
 
      
75. пункт 1 частини першої статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
76. "вимоги за енергосервісними договорами;".
 
-110- Бєлькова О.В.
Абзац третій підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих положень після слів "вимоги" доповнити словом "кредиторів".
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням пункту)     
77. 3. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
78. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
79. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
80. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.