Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


"Про внесення зміни до статті 35 Бюджетного кодексу України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення зміни до статті 35
Бюджетного кодексу України
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо рішень Уповноваженого органу
з питань державної допомоги
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. 1. Статтю 35 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. "4. Якщо бюджетний запит передбачає надання підтримки суб’єктам господарювання за рахунок державного чи місцевого бюджету у будь-якій формі, головні розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", або письмово повідомляють про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення.".
 
-1- Амельченко В.В.
Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Гордєєв А.А.
В абзаці другому пункту 1 законопроекту: слово "підтримки" замінити словами "державної допомоги", а слова "чи місцевого" виключити.
/Пропонується відповідні слова виключити, оскільки стаття 35 Кодексу регулює питання бюджетних запитів виключно щодо формування проекту державного бюджету, а також внести техніко-юридичне уточнення для узгодження із Законом від 01.07.2014 № 1555-VІІ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"/
 
Враховано   1. Статтю 35 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок державного бюджету у будь-якій формі, головні розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", або письмово повідомляють про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення".
 
4.

 
-2- Амельченко В.В.
Іщейкін К.Є.
Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Гордєєв А.А.
Внести такі зміни до законопроекту:
1) доповнити положенням такого змісту:
"__. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 30- такого змісту:
"30. Установити, що положення щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги, визначене частиною четвертою статті 35 цього Кодексу, застосовується, починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2019 рік";
2) пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом";
3) внести необхідні техніко-юридичні та редакційні правки для забезпечення узгодженості положень законопроекту з урахуванням врахованих пропозицій до нього, зокрема: назву законопроекту викласти в наступній редакції: "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги".
/потребує уточнення положення щодо набрання чинності закону, оскільки більшість положень Закону від 01.07.2014 № 1555-VІІ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" набиратимуть чинності з 02.08.2017 р., а на той час вже мають бути подані до Мінфіну бюджетні запити для формування проекту державного бюджету на 2018 рік/
 
Враховано   2. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 30- такого змісту:
"30. Установити, що положення щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги, визначене частиною четвертою статті 35 цього Кодексу, застосовується, починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2019 рік".
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.