Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про ринок природного газу (Додаткова) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Про ринок природного газу
 
   Про ринок природного газу
 
2. 18) оператор газотранспортної системи — суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);
 
-1- Левченко Ю.В.
Пункт 18 статті 1 викласти у редакції:
«оператор газотранспортної системи — суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належить державі, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);»
 
Відхилено   18) оператор газотранспортної системи — суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);
 
3. 20) оператор газосховища — суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників);
 
-2- Левченко Ю.В.
Пункт 20 статті 1 викласти у редакції:
«оператор газосховища — суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належить державі, що на підставі ліцензії здійснює діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників);»
 
Відхилено   20) оператор газосховища — суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників);
 
4. 30) приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (технологічний доступ) — надання послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення газової мережі до земельної ділянки або об’єкта замовника;
 
-3- Кужель О.В.
Пункт 30 статті 1 викласти у редакції:
«приєднання – сукупність організаційних і технічних заходів (в тому числі робіт), спрямованих на створення технічної можливості для надання послуг транспортування чи розподілу природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта замовника до газотранспортної або газорозподільної системи;»
 
Враховано   30) приєднання – сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для надання послуг транспортування чи розподілу природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта замовника до газотранспортної або газорозподільної системи;
 
5. 9. Технічні та комерційні умови приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в кодексі відповідної системи.

-4- Кужель О.В.
Частину 9 статті 18 викласти у редакції:
«Технічні та комерційні умови приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в кодексі газотранспортної системи або кодексі газорозподільних систем.
Приєднання об’єкта замовника до газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється в такому порядку:
отримання дозволу оператора газотранспортної або газорозподільної системи на приєднання;
отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством її експертизи;
затвердження проектної документації;
виконання підготовчих та будівельних робіт;
підключення об’єкту до газотранспортної або газорозподільної системи;
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту;
реєстрація права власності на об’єкт будівництва.
Проектування та будівництво об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання, передбачених кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподільних систем.
Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця проектних та будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства.
При цьому витрати замовника, пов’язані з виконанням проектних та будівельних робіт, не включаються до складових плати за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
Плата за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначається згідно з договором між замовником і оператором газотранспортної або газорозподільної системи на підставі методології, затвердженої Регулятором.
Методологія визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем має визначати типи приєднання з урахуванням особливостей приєднання у різних випадках та встановлювати граничний рівень плати за приєднання для кожного типу приєднання.
Оператор газотранспортної або газорозподільної системи має право відмовити у наданні дозволу на приєднання виключно у разі відсутності чи недостатності вільної потужності газотранспортної або газорозподільної системи.
За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам.
Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   9. Технічні та комерційні умови приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в кодексі газотранспортної системи або кодексі газорозподільних систем.
Приєднання об’єкта замовника до газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється в такому порядку:
отримання дозволу оператора газотранспортної або газорозподільної системи на приєднання;
отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством, її експертизи;
затвердження проектної документації;
виконання підготовчих та будівельних робіт;
підключення об’єкта до газотранспортної або газорозподільної системи;
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
реєстрація права власності на об’єкт будівництва.
Проектування та будівництво об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання, передбачених кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподільних систем.
Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця проектних та будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. При цьому витрати замовника, пов’язані з виконанням проектних та будівельних робіт, не включаються до складу плати за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
Плата за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначається згідно з договором між замовником і оператором газотранспортної або газорозподільної системи на підставі методології, затвердженої Регулятором.
Методологія визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем має визначати типи приєднання з урахуванням особливостей приєднання у різних випадках та встановлювати граничний рівень плати за приєднання для кожного типу приєднання.
Оператор газотранспортної або газорозподільної системи має право відмовити у наданні дозволу на приєднання виключно у разі відсутності чи недостатності вільної потужності газотранспортної або газорозподільної системи.
За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам.
Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.