Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Частину дев’яту статті 13 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2-3, ст. 3, № 39, ст. 463; 2013 р., № 26, ст. 264; із змінами внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) викласти у такій редакції:
 
   1) частину дев’яту статті 13 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 157) викласти в такій редакції:
 
5. "9. Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються (ретранслюються) на територію України у випадку, якщо іноземні телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію країн, що входять до Європейського Союзу, або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, забороняється.
 
-1- Ковальчук Н.В.
У абзаці другому пункту 1 Розділу І проекту Закону після слів «Трансляція (ретрансляція) реклами, яка» доповнити словами «призначена для споживачів на території України та/або замовлена рекламним агентством-резидентом України та».
 
Відхилено   "9. Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав-членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, забороняється.
 
6. Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій (які підпадають під юрисдикцію країн, що входять до Європейського Союзу, або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення), що транслюються (ретранслюються) на територію України, дозволяється лише у разі, якщо за трансляцію (ретрансляцію) такої реклами сплачено юридичній особі України, незалежно від способу здійснення такої трансляції (ретрансляції).
 
-2- Ковальчук Н.В.
У абзаці третьому пункту 1 Розділу І проекту Закону після слів «Трансляція (ретрансляція) реклами, яка» доповнити словами «призначена для споживачів на території України та/або замовлена рекламним агентством-резидентом України та».
 
Відхилено   Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, які підпадають під юрисдикцію держав-членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, що транслюються (ретранслюються) на територію України, дозволяється лише у разі, якщо за трансляцію (ретрансляцію) такої реклами сплачено юридичній особі України, незалежно від способу здійснення такої трансляції (ретрансляції).
 
7. Забороняється розміщення провайдерами програмної послуги реклами у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій".
 
   Забороняється розміщення провайдерами програмної послуги реклами у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій";
 
8. 2. Частину другу статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради, 1994, N 10, ст. 43; в редакції Закону N 3317-ІV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155; із змінами, внесеними згідно із Законом № 145-VІ від 18.03.2008, ВВР, 2008, № 18, ст.197) викласти у такій редакції:
 
   2) частину другу статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) викласти в такій редакції:
 
9. "2. Суб'єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати ретрансляцію лише у разі відповідності змісту програми вимогам чинного законодавства України, Європейській конвенції про транскордонне телебачення та у разі включення програми до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення".
 
-3- Ленський О.О.
У розділі 1 законопроекту пункт 2 виключити.
 
Відхилено   "2. Суб'єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію держави-члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати ретрансляцію програм та передач, лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
 
    -4- Ленський О.О.
У абзаці другому пункту 2 розділу 1 після слів «Національної ради» доповнити словом «України».
 
Враховано    
    -5- Ільюк А.О.
У пункті 2 розділу І законопроекту після слів «законодавства України» слова «Європейській конвенції про транскордонне телебачення» виключити.
 
Відхилено    
    -6- Ковальчук Н.В.
Пункт 2 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-7- Ільюк А.О.
У розділі ІІ законопроекту після слів «його опублікування» доповнити словами «окрім абзацу другого пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року».
 
Враховано частково   2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.