Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких про внесення змін до законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 34, ст. 451 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2011 р., № 6, ст. 41; 2013 р., № 23, ст. 218):
 
6. 1) у статті 6:
 
   1) у статті 6:
 
7. а) у абзаці шостому після слів «релігійних організацій» доповнити словами в дужках « (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)»;
 
   абзац шостий доповнити словами « (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)»;
 
8. б) у абзаці сьомому після слова «науковий» доповнити словами «а також», після слів «характер освіти» доповнити словами в дужках « (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)».
 
   абзац сьомий після слова «науковий» доповнити словами «а також», а після слів «характер освіти» – словами « (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)»;
 
9. 2) у статті 18:
 
   2) частину першу статті 18 після слів «незалежно від форм власності» доповнити словами «у тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
10. частину першу після слів «незалежно від форм власності,» доповнити словами «в тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
      
11. 2. У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 із наступними змінами)
 
   6. Пункт 3 частини першої статті 31 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) доповнити словами «у тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
12. 1) У статті 31:
 
      
13. пункт третій частини першої після слів «відповідно до закону» доповнити словами «, в тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
-1- Веселова Н.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту: «Пункт 3 частини 1 доповнити абзацом такого змісту: Релігійні організації можуть засновувати такі заклади та готувати спеціалістів виключно з наступних спеціальностей класифікатору професій України ДК:003: епіскоп (архієпископ, митрополит, голова об’єднання, старший пресвітер), місіонер, священнослужитель (пастор, пресвітер)».
 
Відхилено      
14. 3. У Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст.215 із наступними змінами)
 
   2. Абзац третій частини першої статті 20 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215) доповнити словами «у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
15. 1) У статті 20:
 
      
16. частину першу після слів «незалежно від форм власності та підпорядкування,» доповнити словами «в тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
-2- Веселова Н.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту: «пункт 1 частини першої доповнити адзацом такого змісту: Релігійні організації можуть засновувати такі заклади та готувати спеціалістів виключно з наступних спеціальностей класифікатору професій України ДК:003: диякон (служитель), регент, релігійний проповідник (євангеліст, благовісник)».
 
Відхилено      
17. 4. У Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №28, ст.230 із наступними змінами)
 
   3. Частину четверту статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити реченням такого змісту: «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів».
 
18. 1) У статті 11:
 
      
19. частину четверту доповнити реченням другим такого змісту: «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів».
 
-3- Веселова Н.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
20. 5. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №49, ст.259 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
 
21. 1) у статті 11:
 
   1) частину шосту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
22. частину шосту доповнити новим абзацом другим такого змісту: «У дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу».
 
-4- Веселова Н.В.
Підпункт 1 пункту 1 частини 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «У дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу»;
 
23. 2) у статті 16:
 
   2) частину третю статті 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. а) частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) приватних дошкільних навчальних закладів»;
 
-5- Веселова Н.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних закладів».
 
25. б) у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
-6- Гриневич Л.М.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних закладів».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
26. 6. У Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради, 2000 р., № 46, ст. 393 із наступними змінами)
 
   4. Абзац четвертий частини четвертої статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) доповнити словами «у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
27. 1) У статті 14:
 
      
28. частину четверту після слів «незалежно від форм власності та підпорядкування» доповнити словами «у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
-7- Веселова Н.В.
Підпункт 1 пункту шостого розділу І законопроекту слова «у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку» виключити.
 
Відхилено      
29. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-8- Гриневич Л.М.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один місяць з дня, наступного за днем опублікування цього Закону».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один місяць з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
31. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів:
 
32. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-9- Гриневич Л.М.
Абзац 1 пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції: «Протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
33. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-10- Гриневич Л.М.
Абзац 2 пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: «Забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.
 
Враховано   забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.