Кількість абзаців - 69 Таблиця поправок


Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті
 
   Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті
 
3. Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти для фізичних осіб-резидентів України, що мають діючі невиконані зобов’язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпечені іпотекою (надалі - кредитні договори), які укладені з фінансовими установами та банками, що діють на території України, та іншими особами, яким відступлені права вимоги за такими договорами, шляхом встановлення порядку і умов реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.
 
-1- Ленський О.О.
У преамбулі слова "фінансовими установами та банками" замінити на "банками та іншими фінансовими установами".
 
Враховано   Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти для фізичних осіб – резидентів України, які мають діючі невиконані зобов’язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпечені іпотекою (далі – кредитні договори), укладеними з банками та іншими фінансовими установами, що діють на території України, та іншими особами, яким відступлені права вимоги за такими договорами, шляхом встановлення порядку та умов реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.
 
4.

 
-2- Голубов Д.І.
У преамбулі слова "фінансовими установами та банками" замінити на "банками та іншими фінансовими установами".
 
Враховано      
    -3- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
У преамбулі слова "фінансовими установами та банками" замінити на "банками та іншими фінансовими установами".
 
Враховано    
    -4- Кужель О.В.
Преамбулу до проекту Закону викласти у редакції:
"Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів фізичних осіб-резидентів України, фізичних осіб – підприємців,які внаслідок негативних процесів в економіці України мають складнощі зі сплатою кредитних зобов’язань".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)   
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. Кредитор - банк або інша фінансова установа, яка діє на території України та надала грошові кошти в іноземній валюті фізичним особам-резидентам України за кредитними договорами, та інші особи, яким відступлені права вимоги за такими кредитними договорами;
 
-5- Кужель О.В.
у статті 1 законопроекту абзац другий викласти у редакції:
"Кредитор – банк або інша фінансова установа, яка діє на території України та надала грошові кошти фізичним особам-резидентам України, фізичним особам – підприємцям, за кредитними договорами, та інші особи, яким відступлені права вимоги за такими кредитними договорами.
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  кредитор – банк або інша фінансова установа, що діє на території України та надала грошові кошти в іноземній валюті фізичним особам – резидентам України за кредитними договорами, та інші особи, яким відступлені права вимоги за такими кредитними договорами;
 
8. Позичальник - фізична особа-резидент України, який має невиконані зобов’язання в іноземній валюті перед Кредитором за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпеченими іпотекою;
 
-6- Кужель О.В.
у статті 1 законопроекту абзац третій викласти у редакції:
"Позичальник - фізична особа - резидент України, фізична особа – підприємець, яка має невиконанні грошові зобов’язання перед Кредитором, в тому числі забезпечені іпотекою"
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  позичальник – фізична особа – резидент України, який має невиконані зобов’язання в іноземній валюті перед кредитором за договором споживчого кредиту, в тому числі забезпеченим іпотекою;
 
9. споживчий кредит - кошти в іноземній валюті, що надані кредитором позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна - житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, продукції, послуг для задоволення суспільних потреб.
 
-7- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
У абзаці 4 частини першої статті 1 слова "суспільних потреб" замінити словами "особистих потреб".
 
Враховано   споживчий кредит – кошти в іноземній валюті, надані кредитором позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна – житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, продукції, послуг для задоволення особистих потреб.
 
    -8- Кужель О.В.
абзац 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"Кредитний договір – це письмова угода між банком або іншою фінансовою установою, яка діє на території України та позичальником, за якою банк або інша фінансова установа зобов’язується надати кредит на обговорену суму в певний строк та за визначену плату. Позичальник зобов’язується використати та повернути видану позику, а також виконати всі умови договору".
 
Відхилено 1) По тексту закону вживається "споживчий кредит"; Термін "кредитний договір" визначений ст. 1054 ЦКУ   
10. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у інших законах та нормативно-правових актах.
 
-9- Мельничук С.П.
Статтю 1 доповнити абзацом третім в наступній редакції;
"Малозабезпечені громадяни - соціально незахищені категорії громадян, а саме: багатодітні сім’ї, одинокі матері, інваліди, ветерани та учасники бойових дій, особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пенсіонери, особи, які проживають в зоні АТО, інші особи, які мають доход не вище розміру однієї мінімальної заробітної плати;"
 
Відхилено Термін "малозабезпечені громадяни" та пільги для них вже законодавчо визначені іншими законодавчими актами.  Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених в інших законах та нормативно-правових актах України.
 
    -10- Мельничук С.П.
Статтю 1 доповнити абзацом шостим та сьомим в наступній редакції:
"Учасники АТО – бійці добровольчих батальйонів, військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.
Члени сім’ї учасника АТО- родичі першого ступеню споріднення (батьки, діти, подружжя), а також інші особи, які ведуть спільне господарство або знаходяться на утриманні."
 
Відхилено Термін "учасники АТО" та пільги для них вже законодавчо визначені іншими законодавчими актами.   
11. Стаття 2. Забезпечення реструктуризації зобов’язань за споживчим кредитом
 
-11- Кужель О.В.
назву статті 2 викласти у такій редакції:
"Забезпечення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами"
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Стаття 2. Забезпечення реструктуризації зобов’язань за споживчим кредитом
 
12. Кредитори за письмовою заявою Позичальників, які мають діючі невиконані (на момент набуття чинності цим Законом) зобов’язання за споживчими кредитами, зобов’язані провести реструктуризацію зобов’язань за такими споживчими кредитами на умовах і в порядку, визначеному цим Законом.
 
-12- Кужель О.В.
частину першу статті 2 викласти у редакції:
"Кредитори за письмовою заявою Позичальників, які мають діючі невиконані (на момент набуття чинності цим Законом) зобов’язання по кредитним договорам, зобов’язані провести реструктуризацію за такими кредитними договорами на умовах і в порядку, визначеному цим Законом.
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Кредитори за письмовою заявою позичальників, які мають діючі невиконані (на момент набрання чинності цим Законом) зобов’язання за споживчими кредитами, зобов’язані провести реструктуризацію зобов’язань за такими споживчими кредитами на умовах і в порядку, визначених цим Законом.
 
13. Кредиторам забороняється встановлювати для Позичальників додаткові зобов’язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.
 
   Кредиторам забороняється встановлювати для позичальників додаткові зобов’язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.
 
14. Для проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників без їх згоди будь-які інші документи, окрім письмової заяви,
 
   Для проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами кредиторам забороняється вимагати від позичальників без їхньої згоди надання будь-яких інших документів, крім письмової заяви.
 
15. З моменту набуття чинності цим Законом Кредиторам забороняється відступати право вимоги за споживчими кредитами іншим особам (у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов’язання Позичальнику та його поручителю/поручителям за ціною відступлення права вимоги. Позичальник та його поручитель/поручителі мають переважне право на набуття права вимоги або виконання грошового зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті.
 
-13- Кужель О.В.
частину четверту статті 2 викласти у редакції:
"З моменту набуття чинності цим Законом Кредиторам забороняється відступати право вимоги за кредитними договорами іншим особам (у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов’язання Позичальнику та його поручителю/поручителям за ціною відступлення права вимоги. Позичальник та його поручитель/поручителі мають переважне право на набуття права вимоги або виконання грошового зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  З моменту набрання чинності цим Законом кредиторам забороняється відступати право вимоги за споживчими кредитами іншим особам (у будь-який спосіб – за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договором факторингу тощо) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов’язання позичальнику та його поручителю/поручителям за ціною відступлення права вимоги. Позичальник та його поручитель/поручителі мають переважне право на набуття права вимоги або виконання грошового зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті.
 
16. Кредитор, який має намір відступити право вимоги, зобов'язаний письмово повідомити Позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити право вимоги, вказавши ціну і інші умови, на яких він їх відступає та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.
 
   Кредитор, який має намір відступити право вимоги, зобов'язаний письмово повідомити позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити право вимоги, вказавши ціну та інші умови, на яких він їх відступає, та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.
 
17. Якщо Позичальник та його поручителі відмовилися від переважного права на набуття або виконання грошового зобов’язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний Кредитором рахунок протягом 60 календарних днів від дня отримання ним повідомлення, Кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані Позичальнику та поручителю/поручителям.
 
   Якщо позичальник та його поручителі відмовилися від переважного права на набуття або виконання грошового зобов’язання перед кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний кредитором рахунок протягом 60 календарних днів із дня отримання ним повідомлення, кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятися від тих, що були запропоновані позичальнику та поручителю/поручителям.
 
18. Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту отримання цінного листа Кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.
 
   Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту отримання цінного листа кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.
 
19. Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, то перевагу має Позичальник. Якщо Позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, то Кредитор має право вибору набувача з цих Поручителів.
 
-14- Ленський О.О.
У статті 2 у частині восьмій слова "якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб" замінити словами "якщо бажання придбати право вимоги, крім Позичальника, виявили позичальник/позичальники".
 
Відхилено   Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, перевага надається позичальнику. Якщо позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, кредитор має право вибору набувача серед цих поручителів.
 
20. У разі відступлення права вимоги з порушенням переважного права Позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов’язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги, останні можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового Кредитора. Одночасно Позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити набувач.
 
   У разі відступлення права вимоги з порушенням переважного права позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов’язання перед кредитором за ціною відступлення права вимоги, такий позичальник або його поручитель/поручителі може подати до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового кредитора. Одночасно позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором має сплатити набувач.
 
21. У разі відступлення кредиторами права вимоги за споживчим кредитами, укладеними до моменту набуття чинності цим Законом, іншим особам, які не є фінансовими установами, Позичальник виконує зобов’язання перед новим Кредитором тільки за ціною відступлення права вимоги.
 
-15- Кужель О.В.
частину десяту статті 2 викласти у редакції:
"У разі відступлення кредиторами права вимоги по кредитним договорам, укладеними до моменту набуття чинності цим Законом, іншим особам, які не є фінансовими установами, Позичальник виконує зобов’язання перед новим Кредитором тільки за ціною відступлення права вимоги.
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  У разі відступлення кредиторами права вимоги за споживчими кредитами, укладеними до моменту набрання чинності цим Законом, іншим особам, які не є фінансовими установами, позичальник виконує зобов’язання перед новим кредитором тільки за ціною відступлення права вимоги.
 
    -16- Кужель О.В.
Статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
"Реструктурізації підлягають всі кредити отримані фізичними особами - підприємцями в іноземній валюті, заборгованість за основною сумою яких станом на 01.01.2014 року в еквіваленті не перевищує 1,0 (один) мільйон гривень згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)   
22. Стаття 3. Порядок реструктуризації зобов’язань за споживчими кредитами.
 
-17- Кужель О.В.
назву статті 3 викласти у такій редакції:
"Порядок реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами ".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Стаття 3. Порядок реструктуризації зобов’язань за споживчими кредитами
 
23. Реструктуризація існуючих зобов'язань Позичальника за споживчим кредитом, а саме невиплаченої суми кредиту та нарахованих, але не сплачених процентів (надалі - залишок заборгованості за споживчим кредитом) здійснюється шляхом заміни валюти виконання зобов’язань за споживчим кредитам у національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору.
 
-18- Кужель О.В.
частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
"Реструктуризація існуючих зобов'язань Позичальника за кредитними договорами, а саме невиплаченої суми кредиту та нарахованих, але не сплачених процентів (надалі – залишок заборгованості за кредитним договором) здійснюється шляхом заміни валюти виконання зобов’язань за кредитним договором у національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Реструктуризація існуючих зобов'язань позичальника за споживчим кредитом, а саме невиплаченої суми кредиту та нарахованих, але не сплачених відсотків (далі – залишок заборгованості за споживчим кредитом), здійснюється шляхом заміни валюти виконання зобов’язань за споживчим кредитом у національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору.
 
    -19- Крулько І.І.
частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
"Реструктуризація існуючих зобов'язань Позичальника за споживчим кредитом, а саме невиплаченої суми кредиту та нарахованих, але не сплачених процентів (надалі - залишок заборгованості за споживчим кредитом) здійснюється шляхом заміни валюти виконання зобов’язань за споживчим кредитам у національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання основного кредитного договору."
 
Відхилено    
24. Реструктуризація оформлюється договором, який передбачає:
 
-20- Ленський О.О.
у частині другій статті 3 речення перше викласти у такій редакції:
"Реструктуризація оформлюється договором або шляхом внесення змін до кредитного договору та передбачає:".
 
Відхилено Має бути новий договір, а не внесення змін до чинного  Реструктуризація оформлюється договором, у якому зазначаються:
 
25. 1) суму зобов’язання в національній валюті України;
 
   сума зобов’язання у національній валюті України;
 
26. 2) процентну ставку за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати проценту ставку, встановлену основним кредитним договором в іноземній валюті, зобов’язання за якими реструктуризуються;
 
-21- Бабак А.В.
Частину другу статті третьої законопроекту викласти у такій редакції:
"Реструктуризація оформлюється договором, який передбачає:
1) суму зобов’язання в національній валюті України;
2) процентну ставку за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати середньозваженої ставки запозичень фінансових ресурсів, що визначається Національним банком України, на дату здійснення реструктуризації;
3) графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на весь строк дії договору про реструктуризацію заборгованості за кредитом".
 
Враховано   відсоткова ставка за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати середньозваженої ставки запозичень фінансових ресурсів, що визначається Національним банком України, на дату здійснення реструктуризації;
 
    -22- Кірш О.В.
Пункт другий абзацу другого статті 3 викласти у такій редакції:
"2) процентну ставку за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати процентну ставку, що діяла на час кредитування по кредитних договорах в національній валюті";
 
Відхилено    
27. 3) графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на весь період дії кредитного договору.
 
-23- Ленський О.О.
У пункті 3 частини другої статті 3 слова "кредитного договору" замінити на "договору про реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом".
 
Враховано   графік платежів за кредитом, у якому визначається розмір щомісячного платежу на весь період дії договору про реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом.
 
    -24- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
У пункті 3 частини другої статті 3 слова "кредитного договору" замінити на "договору про реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом".
 
Враховано    
28. Кредитор зобов’язаний на підставі заяви Позичальника встановити класичну схему погашення зобов’язань за реструктуризованою заборгованістю за кредитом.
 
   Кредитор зобов’язаний на підставі заяви позичальника встановити класичну схему погашення зобов’язань за реструктуризованою заборгованістю за кредитом.
 
29. За заявою Позичальника кредитор зобов’язаний здійснити перерахування платежів, сплачених за споживчим кредитом на дату реструктуризації з ануїтетної схеми в класичну схему погашення.
 
-25- Кужель О.В.
частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
"За заявою Позичальника кредитор зобов’язаний здійснити перерахування платежів, сплачених за кредитним договором на дату реструктуризації з ануїтетної схеми в класичну схему погашення".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  За заявою позичальника кредитор зобов’язаний здійснити перерахування платежів, сплачених за споживчим кредитом на дату реструктуризації, з ануїтетної схеми у класичну схему погашення.
 
30. Даним Законом також забороняється збільшення процентної ставки та встановлення плаваючої процентної ставки та будь-яких додаткових платежів.
 
-26- Ленський О.О.
Частину п’яту статті 3 виключити.
 
Враховано      
31. В разі, якщо за умовами реструктуризації сума щомісячного платежу перевищує рівень кредитоспроможності позичальника, кредитор зобов’язаний з метою зменшення суми щомісячного платежу знизити рівень процентної ставки.
 
-27- Кірш О.В.
Абзац шостий статті 3 виключити.
 
Враховано      
    -28- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
Частину шосту статті 3 доповнити новими реченнями такого змісту:
"Під кредитоспроможністю розуміється здатність Позичальника в повному обсязі й у визначений в договорі про реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. Оцінка кредитоспроможності Позичальника визначається як сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов’язання)."
 
Відхилено    
32. Після даної реструктуризації, сума в гривні, яка є еквівалентом нарахованих але не сплачених процентів, вноситься до графіку платежів по кредиту на останні 36 місяців платежів, та підлягає обов’язковому списанню, при відсутності прострочення платежів за договором після реструктуризації, більше ніж 90 календарних днів підряд, в порядку та на умовах, визначених договором про реструктуризацію. Сума коштів, що були сплачені Позичальником у якості неустойки (штрафів, пені) до дати реструктуризації, підлягають зарахуванню в рахунок погашення заборгованості по кредиту.
 
   Після даної реструктуризації сума в гривні, що є еквівалентом нарахованих, але не сплачених відсотків, вноситься до графіка платежів за кредитом на останні 36 місяців платежів та підлягає обов’язковому прощенню (анулюванню), за умови відсутності прострочення платежів за договором після реструктуризації більш як на 90 календарних днів підряд, у порядку та на умовах, визначених договором про реструктуризацію. Сума коштів, сплачених позичальником як неустойка (штраф, пеня) до дати реструктуризації, підлягає зарахуванню в рахунок погашення заборгованості за кредитом.
 
33. Нараховані на дату реструктуризації штрафи та пені підлягають списанню.
 
   Нараховані на дату реструктуризації штрафи та пені підлягають прощенню (анулюванню).
 
34. Різниця між сумою нарахованих процентів за підвищеною процентною ставкою та основною процентною ставкою по кредитному договору на дату реструктуризації підлягає списанню.
 
   Різниця між сумою нарахованих відсотків за підвищеною відсотковою ставкою та основною відсотковою ставкою за кредитним договором на дату реструктуризації підлягає прощенню (анулюванню).
 
35. Після дати реструктуризації заборгованості за кредитом, Кредитору забороняється нарахування неустойки (штрафів, пені) за споживчим кредитом в розмірі, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України.
 
-29- Головко М.Й.
Частину 10 статі 3 виключити.
Частину 11 вважати частиною 10 статті 3.
 
Враховано      
    -30- Кужель О.В.
частину десяту статті 3 викласти у такій редакції:
"Після дати реструктуризації заборгованості за кредитом, Кредитору забороняється нарахування неустойки (штрафів, пені) за кредитним договором в розмірі, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)   
36. Нотаріус зобов’язаний посвідчити зміни до іпотечного договору (договору застави рухомого майна) та здійснити інші нотаріальні дії, пов’язані з оформленням таких змін, розмір плати за що не повинен перевищувати 500 (П’ятсот) гривень. Всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безоплатно.
 
-31- Ленський О.О.
у частині одинадцятій статті 3 друге речення викласти у такій редакції:
"У межах реструктуризації заборгованості всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безоплатно.".
 
Враховано   Нотаріус зобов’язаний посвідчити зміни до іпотечного договору (договору застави рухомого майна) та здійснити інші нотаріальні дії, пов’язані з оформленням таких змін, розмір плати за такі послуги не може перевищувати 500 гривень. У межах реструктуризації заборгованості всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безоплатно.
 
37. Стаття 4. Строки реструктуризації зобов'язань за споживчими кредитами
 
-32- Кужель О.В.
Назву статті 4 викласти у такій редакції: "Строки реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Стаття 4. Строки реструктуризації зобов'язань за споживчими кредитами
 
38. Позичальник має право протягом року з дня набрання чинності цим Законом звернутися до Кредитора з заявою про реструктуризацію зобов’язань за споживчим кредитом.
 
-33- Кужель О.В.
частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
"Позичальник має право протягом року з дня набрання чинності цим Законом звернутися до Кредитора з заявою про реструктуризацію зобов’язань за кредитним договором".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Позичальник має право протягом року з дня набрання чинності цим Законом звернутися до кредитора із заявою про реструктуризацію зобов’язань за споживчим кредитом.
 
39. Реструктуризація зобов’язань за споживчими кредитами здійснюється Кредитором протягом одного місяця з моменту отримання письмової заяви Позичальника про проведення реструктуризації відповідно до цього Закону.
 
-34- Кужель О.В.
частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"Реструктуризація зобов’язань за кредитним договором здійснюється Кредитором протягом одного місяця з моменту отримання письмової заяви Позичальника про проведення реструктуризації відповідно до цього Закону".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Реструктуризація зобов’язань за споживчим кредитом здійснюється кредитором протягом одного місяця з дня отримання письмової заяви позичальника про проведення реструктуризації відповідно до цього Закону.
 
40. У випадку смерті Позичальника, Кредитор зобов’язаний по заяві про прийняття спадщини будь-якої особи, яка звернулась до нотаріуса (нотаріальної контори), провести реструктуризацію у відповідності до цього Закону, не очікуючи закінчення терміну відведеного законодавством для прийняття спадщини.
 
-35- Ленський О.О.
У статті 4 у частині третій слова "не очікуючи закінчення" замінити словами "після закінчення".
 
Враховано   У разі смерті позичальника кредитор зобов’язаний за заявою про прийняття спадщини будь-якої особи, яка звернулася до нотаріуса (нотаріальної контори), провести реструктуризацію відповідно до цього Закону після спливу терміну, встановленого законодавством для прийняття спадщини.
У разі смерті позичальника, з яким було укладено договір особистого страхування (страхування життя), страховик виплачує кредитору визначену в договорі грошову суму (страхову виплату). З моменту здійснення кредитору даної страхової виплати припиняються всі зобов’язання позичальника, навіть якщо страхова виплата є недостатньою для повного задоволення вимог кредитора.
 
    -36- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
Статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
"У випадку смерті Позичальника, з яким було укладено договір особистого страхування (страхування життя) страховик виплачує Кредитору визначену в договорі грошову суму (страхову виплату). З моменту виплати Кредитору даної страхової виплати припиняються всі зобов’язання Позичальника, навіть якщо страхова виплата є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора."
 
Враховано    
41. Стаття 5. Мораторій на стягнення майна та строки його дії
 
   Стаття 5. Мораторій на стягнення майна та строк його дії
 
42. Протягом двох років з моменту набуття чинності цим Законом встановлюється мораторій (заборона) на звернення стягнення на будь-яке майно Позичальників та/або їх Поручителів, наданих в забезпечення виконання зобов’язань за споживчими кредитами.
 
-37- Головко М.Й.
Частину першу статті 5 викласти в наступній редакції:
Реструктуризація зобов’язань за кредитом проводиться шляхом укладення договору про внесення змін та доповнень до кредитного договору, який передбачає:
1) суму зобов’язання в національній валюті України;
2) 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом, що залишилася несплаченою боржником на момент укладення договору реструктуризації підлягає безумовному списанню кредитором;
3) 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом, що залишилася несплаченою боржником на момент укладення договору реструктуризації, підлягає поверненню кредитору за рахунок рефінансування відповідної установи з боку Національного банку України;
4) 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом, що залишилася несплаченою боржником на момент укладення договору реструктуризації, підлягають поверненню кредитору державою з коштів Державного бюджету України або за неможливості покриття відповідних витрат за рахунок Державного бюджету України щляхом випуску відповідних казначейських зобов’язань зі строком погашення до кінця терміну дії договору реструктурізації;
5) 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом, що залишилася несплаченою боржником на момент укладення договору реструктуризації, підлягає сплаті позичальником. При цьому зберігається процентна ставка за кредитом, що була передбачена умовами кредитного договору на дату укладання".
 
Відхилено   Протягом двох років із дня набрання чинності цим Законом встановлюється мораторій (заборона) на звернення стягнення на будь-яке майно позичальників та/або їх поручителів, надане у забезпечення виконання зобов’язань за споживчими кредитами.
 
43. В період дії цього мораторію відносно позичальників, поручителів, забороняється:
 
   У період дії мораторію на стягнення майна стосовно позичальників, поручителів забороняється:
 
44. - звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань;
 
   звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань;
 
45. - вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах та договорах застави (іпотеки),
 
   вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах та договорах застави (іпотеки);
 
46. - накладення арешту або вчинення інших дій по забезпеченню примусового виконання рішення суду щодо звернення стягнення на майно ( в т.ч виселення);
 
   накладення арешту або вчинення інших дій для забезпечення примусового виконання рішення суду щодо звернення стягнення на майно (у тому числі виселення);
 
47. - вчинення будь-яких заходів позасудового звернення стягнення на майно;
 
   вчинення будь-яких заходів позасудового звернення стягнення на майно;
 
48. - відкриття або подальше виконання вже відкритого виконавчого провадження.
 
   відкриття або подальше виконання вже відкритого виконавчого провадження.
 
49. Всі відкриті виконавчі провадження за справами, що підпадають під дію мораторію, який введено в дію цим Законом - закінчуються. Всі виконавчі документи повертаються стягувачам, виконавчий збір при цьому не стягується.
 
   Всі відкриті виконавчі провадження за справами, що підпадають під дію мораторію на стягнення майна, встановленого цим Законом, закінчуються. Всі виконавчі документи повертаються стягувачам, виконавчий збір при цьому не стягується.
 
50. Стаття 6. Звернення стягнення кредитором на предмет застави
 
   Стаття 6. Звернення стягнення кредитором на предмет застави
 
51. При неможливості виконувати зобов'язання за споживчим кредитом, в тому числі і після реструктуризації згідно цього Закону, Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки у власність Кредитору.
 
-38- Кужель О.В.
частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"При неможливості виконувати зобов'язання за кредитним договором, в тому числі і після реструктуризації згідно цього Закону, Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки у власність Кредитору".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  При неможливості виконувати зобов'язання за споживчим кредитом, у тому числі після реструктуризації згідно із цим Законом, позичальник має право звернутися письмово до кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки у власність кредитора.
 
52. Кредитор зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання такої заяви укласти з Позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законами України „Про іпотеку" та/або „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", за яким передається у власність Кредитора предмет застави/іпотеки.
 
   Кредитор зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з дня отримання такої заяви укласти з позичальником договір про задоволення вимог у порядку, встановленому Законом України „Про іпотеку" та/або Законом України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", за яким предмет застави/іпотеки передається у власність кредитора.
 
53. З моменту укладення договору про задоволення вимог та передачі предмета застави/іпотеки у власність Кредитора припиняється зобов’язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора.
 
   З дня укладення договору про задоволення вимог та передачу предмета застави/іпотеки у власність кредитора припиняється зобов’язання, що забезпечувалося заставою/іпотекою, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог кредитора.
 
54. Заява Позичальника про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора, вказану в кредитному договорі.
 
   Заява позичальника про передачу предмета застави/іпотеки кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу кредитора, вказану в кредитному договорі.
 
55. З дня набрання чинності цим Законом забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитом обмежується виключно предметом застави (іпотеки). Кредитор не має права вимагати укладення договорів поруки за реструктуризованим споживчим кредитом.
 
-39- Кужель О.В.
частину п’яту статті 6 викласти у такій редакції:
"З дня набрання чинності цим Законом забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим кредитним договором обмежується виключно предметом застави (іпотеки). Кредитор не має права вимагати укладення договорів поруки за реструктуризованим кредитним договором".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  З дня набрання чинності цим Законом забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитом обмежується виключно предметом застави (іпотеки). Кредитор не має права вимагати укладення договорів поруки за реструктуризованим споживчим кредитом.
 
56. Датою припинення зобов’язання за споживчим кредитом та договором укладеним з іпотекодавцем, буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог Кредитора між Позичальником та Кредитором.
 
-40- Кужель О.В.
частину шосту статті 6 викласти у такій редакції:
"Датою припинення зобов’язання за кредитним договором, буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог Кредитора між Позичальником та Кредитором".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Датою припинення зобов’язання за споживчим кредитом та договором, укладеним з іпотекодавцем, вважається дата укладання між позичальником та кредитором договору про задоволення вимог кредитора.
 
57. Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, яке використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя з проживаючими в ньому малолітніми дітьми, або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно. Загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Даний пункт не звільняє позичальника від зобов’язань за споживчим кредитом в іноземні валюті. Такий позичальник може провести реструктуризацію згідно даного Закону.
 
-41- Кужель О.В.
частину сьому статті 6 викласти у такій редакції:
"Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, яке використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя з проживаючими в ньому малолітніми дітьми, або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно. Загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Даний пункт не звільняє позичальника від зобов’язань за кредитним договором в іноземні валюті. Такий позичальник може провести реструктуризацію згідно даного Закону."
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, що використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя, у якому проживають малолітні діти, або яке є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, що перебуває в іпотеці, за умови що у власності позичальника або майнового поручителя немає іншого нерухомого житлового майна. Загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 метрів квадратних для квартири та 250 метрів квадратних для житлового будинку. Заборона, встановлена цією частиною, не звільняє позичальника від зобов’язань за споживчим кредитом в іноземній валюті. Такий позичальник може провести реструктуризацію згідно з цим Законом.
Стаття 7. Виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту
Якщо протягом строку користування споживчим кредитом до набрання чинності цим Законом сукупний розмір здійснених позичальником платежів за договором споживчого кредиту перевищує на 15 відсотків загальну суму основного боргу, зобов’язання позичальника перед кредитором вважаються виконаними.
 
    -42- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
Доповнити новою статтею 7 такого змісту:
"Стаття 7. Виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту
Якщо протягом строку користування споживчим кредитом до набрання чинності цим Законом сукупний розмір здійснених платежів Позичальника за договором споживчого кредиту перевищує на 15 відсотків загальну суму основного боргу, то зобов’язання Позичальника перед Кредитором вважаються виконаними".
 
Враховано    
    -43- Мельничук С.П.
Доповнити статтею 7 в наступній редакції:
"Стаття 7. Припинення зобов’язань за кредитами учасникам АТО.
У випадку загибелі, визнання безвісно відсутніми або оголошеними померлими) учасників АТО в зоні Антитерористичної операції, в випадку отримання інвалідності внаслідок участі в АТО, в випадку отримання поранення, контузії, незалежно від ступеня тяжкості, такий учасник та члени його сім’ї мають право на:
списання (прощення) всієї суми кредитної заборгованості (в тому числі нарахованих процентів, штрафів, пені, комісій) в іноземній валюті за всіма кредитними договорами."
 
Відхилено Заходи щодо соціального захисту учасників АТО регулюються Законами України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей"   
    -44- Мельничук С.П.
Доповнити статтею 8 в наступній редакції:
"Стаття 8. Додаткові умови реструктуризації заборгованості в іноземній валюті для малозабезпечених громадян.
Малозабезпечені громадяни, які до моменту прийняття Закону сплатили проценти за користування кредитом в іноземній валюті більше 40% від суми кредиту, мають право на зменшення процентної ставки за користування кредитом до 2 % річних.
Якщо сума сплачених процентів менша 40%, то такі громадяни мають право на зменшення процентної ставки за користування кредитом в іноземній валюті до 4% річних."
 
Відхилено    
    -45- Мельничук С.П.
Статтю 7 вважати статтею 9 закону.
 
Відхилено    
58. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
-46- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Жолобецький О.О.
Статтю 7 вважати статтею 8.
 
Враховано   Стаття 8. Прикінцеві положення
 
59. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
60. 2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, укладені до набрання цим Законом чинності.
 
-47- Кужель О.В.
частину другу статті 7 викласти у такій редакції:
Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, та фізичних осіб – підприємців укладені до набрання цим Законом чинності".
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб – громадян України, укладені до набрання чинності цим Законом.
 
    -48- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 7 Законопроекту доповнити реченням наступного змісту:
"Зобов`язання за споживчими кредитами, що до моменту набрання чинності цим Законом вже були реструктуризовані, за заявою Позивачальника можуть бути реструктуризовані в загальному порядку, передбаченому цим Законом."
 
Відхилено    
61. 3. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори в іноземній валюті, за якими кредитні кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності про що прямо зазначено в кредитному договорі та спори по яким розглядаються виключно в Господарських судах України.
 
-49- Кужель О.В.
частину третю статті 7 виключити.
 
Відхилено Розширюється коло суб’єктів, до яких застосовується Закон (додаються фізичні особи – підприємці)  3. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори в іноземній валюті, за якими кредитні кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності, про що прямо зазначено у кредитному договорі, та спори щодо яких розглядаються виключно господарськими судами.
4. Дія цього Закону поширюється на всі банки, зареєстровані відповідно до законодавства України, у тому числі які визнані Національним банком України неплатоспроможними та щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення щодо виведення з ринку (банки, що перебувають у стадії ліквідації, банки, у яких введена тимчасова адміністрація, перехідні та санаційні банки).
 
    -50- Поляков М.А.
Статтю 7 законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"Дія цього Закону поширюється на всі банки, зареєстровані відповідно до законодавства України, в тому числі і ті, які визнані Національним банком України неплатоспроможними та щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийняте рішення щодо виведення з ринку (банки, які знаходяться в стадії ліквідації, банки, в які введена тимчасова адміністрація, перехідні та санаційні банки)"
 
Немає висновку    
62. 4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, в тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-51- Поляков М.А.
Пункт 4 статті 7 "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"4. Законодавчі та і нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Кредитор зобов’язаний протягом дії мораторію, визначеного у статті 5 цього Закону, за заявою позичальника провести реструктуризацію зобов’язань за споживчими кредитами в іноземній валюті щодо яких ухвалені судові рішення суддів всіх рівнів на користь кредитора, що набрали законної сили, та щодо яких не розпочате виконавче провадження".
 
Враховано   5. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, у тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
6. Кредитор зобов’язаний протягом дії мораторію на стягнення майна, встановленого цим Законом, за заявою позичальника провести реструктуризацію зобов’язань за споживчими кредитами в іноземній валюті, щодо яких ухвалені рішення судів усіх рівнів на користь кредитора, що набрали законної сили, та щодо яких не розпочате виконавче провадження.
 
    -52- Головко М.Й.
Пункт 4 статті 7 "Прикінцеві положення" викласти в наступній редакції:
4. Законодавчі та і нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Судові рішення судів всіх рівнів, що набрали законної сили, підлягають скасуванню, в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України."
 
Відхилено    
63. 5. У випадку, якщо відчуження предмета іпотеки/застави Кредитного договору, тобто, примусове стягнення або добровільна реалізація застави задля виконання зобов’язань перед Кредитором за Кредитним договором відбулася до набрання чинності цього Закону, то залишок заборгованості по такому кредиту вважається погашеним з дати оприлюднення цього Закону та списується кредиторами.
 
   7. У разі якщо відчуження предмета іпотеки/застави кредитного договору, тобто примусове стягнення або добровільна реалізація застави задля виконання зобов’язань перед кредитором за кредитним договором, відбулося до набрання чинності цим Законом, залишок заборгованості за таким кредитом вважається погашеним з дня набрання чинності цим Законом та прощається (анулюється) кредитором.
 
64. 6.Кабінету Міністрів України в місячний термін:
 
   8. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
65. - підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
 
   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;
 
66. - розробити механізм компенсації втрат фінансових установ (банків) України, пов’язані із реструктуризацією зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту;
 
   розробити механізм компенсації втрат фінансових установ (банків) України, пов’язаних із реструктуризацією зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті у національну валюту.
 
67. - розробити роз’яснення щодо тлумачення змісту Закону для судів всіх інстанцій
 
-53- Кужель О.В.
Абзац 4 частини шостої статті 7 виключити.
 
Враховано      
68. 7. Національному банку України у тижневий термін з моменту набрання чинності цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-54- Кужель О.В.
Доповнити статтю 7 "Прикінцеві положення" новою частиною такого змісту:
Додаткові гарантії захисту щодо кредитних зобов’язань учасників антитерористичної операції.
1.У випадку загибелі (визнання безвісно відсутнім або оголошеним померлим) військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень члени його сім’ї мають право на:
списання (прощення) всієї суми заборгованості за всіма діючими кредитними договорами в національній валюті або іноземній валюті;
на дострокове отримання вкладів в фінансових установах без втрати відсотків (процентів) та без обмежень в сумі видачі.
2. Особи зазначені у частині 1 цієї статті у разі отримання інвалідності, отримання будь-якого поранення, пошкодження або контузії, незалежно від ступеня тяжкості мають право на:
списання (прощення) всієї суми заборгованості за всіма діючими кредитними договорами в національній валюті або іноземній валюті;
на дострокове отримання вкладів в фінансових установах без втрати відсотків (процентів) та без обмежень в сумі видачі.
 
Відхилено Заходи щодо соціального захисту учасників АТО регулюються Законами України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей"  9. Національному банку України у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.