Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв)
 
-1- Мисик В.Ю.
Із назви проекту Закону виключити слово "або".
 
Враховано   Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про встановлення та використання спеціальних сигнальних пристроїв
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 122-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 122-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
 
-2- Левченко Ю.В.
Розділ ІЗаконопроекту викласти у наступній редакції:
І. Статтю 122-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Надання посадовою особою неправомірного дозволу на встановлення та використання або зняття з транспортних засобів спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв –
тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до двох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Встановлення на транспортний засіб спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв з порушенням вимог законодавства або порушення вимог законодавства щодо використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі п'ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.
Під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм слід розуміти звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби."
 
Відхилено   "Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
 
6. Надання посадовою особою неправомірного дозволу на встановлення та/або використання або зняття з транспортних засобів спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -
 
-3- Ленський О.О.
Зі змісту частини першої статті 122-5 КУпАП (у редакції проекту) складається враження, що законодавство вимагає отримувати два окремих дозволи – на встановлення та на використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, що є дещо нелогічним. У зв’язку з цим пропоную із цієї частини виключити сполучник "або".
 
Враховано в частині другій статті 122-5.  Порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, крім порушення, передбаченого частиною другою цієї статті,
 
    -4- Мисик В.Ю.
Інструкція про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, затверджена наказом МВС України від 22.08.2005 р. № 364 та зареєстрована в Мін‘юсті 12.09.2005 р. за № 1033/11313, визначає процедуру видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв на службових транспортних засобах (оперативні, спеціальні транспортні засоби, швидка допомога, аварійно-рятувальні тощо), і не передбачає надання дозволу на зняття з транспортних засобів таких пристроїв. З огляду на це не можна встановлювати відповідальність за надання неправомірного дозволу на зняття з транспортних засобів спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
Крім того, притягнення посадової особи до адмінвідповідальності за надання неправомірного дозволу фактично буде неможливим, оскільки неможливо зафіксувати наявність ознак цього правопорушення без проведення відповідних слідчих дій за відсутності інституту адміністративного розслідування.
У разі, коли посадова особа видасть дозвіл на встановлення світлових та звукових сигнальних пристроїв фізичній особі, то така посадова особа буде нести кримінальну відповідальність (наприклад, за перевищення влади або службових повноважень).
Тому ст. 122-5 викласти в такій редакції:
"Порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, крім порушення, передбаченого частиною другою цієї статті –
тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
Порушення вимог законодавства щодо видачі дозволу на встановлення та використання на службових транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано    
7. тягне за собою накладення штрафу від чотирьох тисяч до чотирьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-5- Ленський О.О.
У абзаці четвертому слова "чотирьох тисяч до чотирьох п‘ятисот тисяч" замінити на "двох тисяч п‘ятисот до трьох тисяч".
Слід враховувати, що ЗУ від 07.12.2011 р. суттєво (до 3-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) збільшено розмір штрафів за це правопорушення. До того ж така санкція є надмірно суворою та не відповідає ступеню суспільної небезпеки цього правопорушення і вже сьогодні у 100 разів перевищує мінімальний розмір штрафу, передбачений Загальною частиною КК України.
 
Враховано частково   тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
 
8. Порушення вимог законодавства щодо використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -
 
-6- Продан О.П.
Абзаци 5 та 6 (частину другу статті 122-5) розділу І виключити, у зв‘язку з введенням подвійної відповідальності за одне діяння.
 
Враховано редакційно   Порушення вимог законодавства щодо видачі дозволу на встановлення та використання на службових транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв –
 
9. тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
 
-7- Ленський О.О.
В абзаці шостому слова "трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч" замінити словами "двох тисяч до двох тисяч п‘ятисот".
Слід враховувати, що ЗУ від 07.12.2011 р. суттєво (до 3-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) збільшено розмір штрафів за це правопорушення. До того ж така санкція є надмірно суворою та не відповідає ступеню суспільної небезпеки цього правопорушення і вже сьогодні у 100 разів перевищує мінімальний розмір штрафу, передбачений Загальною частиною КК України.
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Наявність на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, які були встановлені з порушенням вимог законодавства або не були зняті відповідно до законодавства -
 
-8- Ленський О.О.
Абзаци сьомий та восьмий виключити, оскільки в діях, описаних у частині третій статті 122-5 КУпАП (в редакції проекту) взагалі відсутній склад правопорушення. Адже сама по собі наявність на транспортному засобі звукових чи світлових сигналів без їх використання не містить в собі необхідних для настання відповідальності ознак складу адміністративного правопорушення.
 
Враховано      
11. тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до трьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
 
-9- Мисик В.Ю.
Частину третю статті 122-5 необхідно виключити, оскільки частиною першою цієї статті вже передбачена відповідальність за незаконне встановлення та використання, (тобто і за наявність) на транспортних засобах звукових чи світлових сигналів.
Крім того, за це правопорушення передбачена конфіскація спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв (частина перша в редакції проекту), а тому такі пристрої не можуть бути "не зняті відповідно до законодавства", адже вони повинні бути вилучені у власника в примусовому порядку.
 
Враховано      
12. Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.
 
   Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.
 
13. Під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм слід розуміти звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби."
 
   Під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм слід розуміти звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби."
 
14. ІІ. Прикінцеві положення:
 
      
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-10- Мисик В.Ю.
Пункт 2 Закону необхідно викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.