Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 143 Закону України ''Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 143 Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»
 
   Про внесення зміни до статті 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. Статтю 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194), викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194), викласти в такій редакції:
 
5. «143. У мирний час порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, засобами мобільного зв’язку, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, що виконують обов’язки військової служби, встановлюється командиром військової частини.
 
-1- Фріз І.В.
Абзац третій законопроекту викласти в такій редакції:
«143. У мирний час порядок зберігання й користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними телефонами та іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, що виконують обов’язки військової служби, встановлюється командиром військової частини».
 
Враховано частково   «143. Порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними телефонами, іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, які виконують обов’язки військової служби, встановлюється командиром військової частини».
 
    -2- Пастух Т.Т.
Пашинський С.В.
Береза Ю.М.
В абзаці третьому законопроекту слова «У мирний час» виключити.
 
Враховано    
    -3- Константіновський В.Л.
Законопроект після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«На території проведення антитерористичної операції, а також на території, де в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду ведуться бойові дії, військовослужбовцям, що виконують обов'язки військової служби, забороняється без дозволу командира військової частини користуватися особистими засобами мобільного зв'язку (крім затверджених Генеральним штабом Збройних Сил України умов, в разі наявності яких на зазначених територіях військовослужбовцям, що виконують обов'язки військової служби, дозволяється без наявності дозволу командира військової частини користуватись такими засобами). При цьому командир військової частини зобов'язаний вживати заходів, спрямованих на створення можливостей для військовослужбовців, які виконують обов'язки військової служби на зазначених територіях, здійснювати особисті телефонні дзвінки не рідше одного разу протягом календарного тижня».
 
Відхилено    
6. Військовослужбовцям, що виконують обов’язки військової служби, забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв’язку:
 
-4- Константіновський В.Л.
Абзаци четвертий-сьомий законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -5- Ляшко О.В.
Корчинська О.А.
В абзаці четвертому законопроекту слова «Військовослужбовцям, що виконують» замінити словами «Військовослужбовцям, за винятком медичних служб військових підрозділів та військових частин, що виконують».
 
Відхилено    
7. у районах проведення антитерористичної операції;
в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
 
-6- Ленський О.О.
Абзаци четвертий-шостий проекту виключити.
 
Враховано      
8. Рішення про дозвіл на використання особистих засобів мобільного зв’язку у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, приймається командиром військової частини.».

-7- Фріз І.В.
Абзац сьомий законопроекту викласти в такій редакції:
«Рішення про дозвіл на використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку та передачі інформації у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, приймається командиром (начальником)».
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -8- Левченко Ю.В.
Абзаци четвертий-сьомий законопроекту викласти в такій редакції:
«Якщо військова частина повністю забезпечена комплексом спеціального зв’язку, військовослужбовцям, що виконують обов’язки військової служби, забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв’язку: у районах проведення антитерористичної операції; в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
Рішення про дозвіл на використання особистих засобів мобільного зв’язку у випадках, передбачених абзацом другим цієї статті, приймається командиром військової частини.
Якщо військова частина не повністю забезпечена комплексом спеціального зв`язку, військовослужбовці мають право на використання особистих засобів мобільного зв’язку у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, не менше п’яти хвилин на добу. Рішення про порядок використання особистих засобів мобільного зв’язку та час доби, протягом якого військовослужбовець має право на використання особистих засобів мобільного зв'язку, приймається командиром військової частини».
 
Відхилено    
    -9- Ляшко О.В.
Корчинська О.А.
Законопроект після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв'язку військовослужбовцям усіх військових підрозділів та військових частин, у випадку забезпечення засобами спецзв'язку, окрім як у разі настання екстрених випадків, пов'язаних з загрозою життю громадян».
 
Відхилено    
    -10- Константіновський В.Л.
Законопроект доповнити новим (останнім) абзацом такого змісту:
«Цей Закон набирає чинності на наступний день після дня опублікування».
 
Враховано редакційно