Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів
 
   Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 11–12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; 2012р., № 28, ст..298, № 32, ст. 413, № 41, ст. 550-551, 2013р., № 20-21, ст. 712, 717 із змінами, внесеними Законом України від 14 серпня 2014 року № 1645-VІІ) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 2011 р., № 44, ст. 458; 2013 р., № 7, ст. 65, № 28, ст. 298) такі зміни:
 
5. 1) абзац четвертий частини четвертої статті 9 доповнити словами «дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги,»;
 
-1- Рибак І.П.
Абзац четвертий частини четвертої статті 9 Закону після слова «дошкільного» доповнити словами «або загальноосвітнього».
 
Відхилено   1) у частині четвертій статті 9:
абзац четвертий після слів « (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)» доповнити словами «дошкільного навчального закладу державної чи комунальної власності, а також приватного дошкільного навчального закладу, що надає освітні послуги дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад»;
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Порядок визначення кількості дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, яким надаються освітні послуги за рахунок засновника (власника) дошкільного навчального закладу, затверджується органами виконавчої влади».
У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – вісімнадцятим;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу четвертого цієї частини з дошкільним навчальним закладом приватної форми власності, передбачається умова, що недотримання орендарем вимоги щодо надання освітніх послуг дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, є підставою для розірвання договору оренди у встановленому законодавством порядку».
У зв'язку з цим абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – дев’ятнадцятим;
 
    -2- Левченко Ю.В.
У пункті 1 Розділу І слова «дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги,» замінити словами «дошкільного навчального закладу, який перебуває у державній чи комунальній власності».
 
Враховано частково    
    -3- Денисенко А.П.
Абзац четвертий частини четвертої статті 9 Закону після слів « (за винятком видань рекламного та еротичного характеру),» доповнити словами: «дошкільного навчального закладу, який перебуває у державній та комунальній формі власності, а також приватній формі власності, що надає освітні послуги, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок власника (засновника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків від фактичної кількості дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад,»;
Частину четверту статті 9 Закону доповнити новими абзацами:
шостим наступного змісту: «Порядок визначення кількості дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, яким надаються освітні послуги за рахунок власника (засновника) дошкільного навчального закладу затверджується органами виконавчої влади.»., у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;»;
восьмим наступного змісту: «У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу четвертого цієї частини з дошкільним навчальним закладом приватної форми власності, передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо надання освітніх послуг дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок (засновника) власника в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків від фактичної кількості дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад, є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.», у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;».
У зв'язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – дев’ятнадцятим.
 
Враховано    
6. 2) частину четверту статті 9 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту «Укладення договору оренди із дошкільним навчальним закладом незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги, здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.».
 
-4- Рибак І.П.
Абзац десятий частини другої статті 9 Закону після слова «із дошкільним» доповнити словами «або загальноосвітнім».
 
Відхилено   після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Укладення договору оренди із дошкільним навчальним закладом державної чи комунальної власності, а також приватного дошкільного навчального закладу, що надає освітні послуги дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця».
 
    -5- Левченко Ю.В.
У пункті 2 Розділу І слова «незалежно від підпорядкування, типу і форми власності» замінити словами «який перебуває у державній чи комунальній власності»
 
Враховано частково    
    -6- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -7- Денисенко А.П.
Абзац десятий частини другої статті 9 Закону викласти в такій редакції: «Укладення договору оренди із дошкільним навчальним закладом, який перебуває у державній та комунальній формі власності, а також приватній формі власності, що надає освітні послуги, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок власника (засновника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків від фактичної кількості дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад, здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.».
 
Враховано    
7. У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – вісімнадцятим.
 
   У зв'язку з цим абзаци десятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцятим;
 
8. 3) Частину другу статті 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Орендна плата для дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги, встановлюється на умовах та в розмірі, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету.».
 
-8- Ленський О.О.
Абзац перший частини третьої слова «новим абзацом» замінити словами «новими абзацами»
 
Відхилено   2) частину другу статті 19 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Орендна плата для дошкільних навчальних закладів державної чи комунальної власності, а також приватних дошкільних навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок засновника (власника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків фактичної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, встановлюється на умовах та в розмірі, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету».
 
    -9- Рибак І.П.
Абзац третій частини другої статті 9 Закону після слова «для дошкільного» доповнити словами «або загальноосвітнього».
 
Відхилено    
    -10- Голубов Д.І.
Абзац третій частини другої статті 19 слова «незалежно від підпорядкування, типу і форми власності» замінити словами «незалежно від підпорядкування і типу (крім приватної форми власності)».
 
Враховано частково    
    -11- Голубов Д.І.
Частину другу статті 19 доповнити абзацом наступного змісту «Орендна плата для дошкільного навчального закладу приватної форми власності, встановлюється на умовах, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету у випадку надання такими закладами освітніх послуг з урахуванням додаткових критеріїв (зменшення оплати вартості освітніх послуг, навчання дітей, які потребують підвищеного соціального захисту тощо), які встановлюються в Методиці розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу».
 
Враховано по суті   
    -12- Ленський О.О.
Частину другу статті 19 доповнити абзацом третім такого змісту «Орендна плата для дошкільного навчального закладу приватної форми власності, встановлюється на умовах, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету у випадку надання такими закладами освітніх послуг з урахуванням додаткових критеріїв (зменшення оплати вартості освітніх послуг, навчання дітей, які потребують підвищеного соціального захисту тощо), які встановлюються в Методиці розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу».
 
Враховано по суті   
    -13- Мельничук І.І.
Частину третю розділу першого доповнити новим абзацом четвертим такого змісту «Орендна плата для дошкільного навчального закладу приватної форми власності, встановлюється на умовах, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету у випадку надання такими закладами освітніх послуг з урахуванням додаткових критеріїв (зменшення оплати вартості освітніх послуг, навчання дітей, які потребують підвищеного соціального захисту тощо), які встановлюються в Методиці розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу».
 
Враховано по суті   
    -14- Левченко Ю.В.
У пункті 3 Розділу І слова «незалежно від підпорядкування, типу і форми власності» замінити словами «який перебуває у державній чи комунальній власності».
 
Враховано по суті   
    -15- Денисенко А.П.
Абзац третій частини другої статті 19 викласти в такій редакції: «Орендна плата для дошкільного навчального закладу, який перебуває у державній та комунальній формі власності, а також приватній формі власності, що надає освітні послуги, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей за рахунок власника (засновника) в обсязі не менше п’ятнадцяти відсотків від фактичної кількості дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад, встановлюється на умовах та в розмірі, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету.».
 
Враховано    
9. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-16- Денисенко А.П.
Частину 1 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.