Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) доповнити пунктом 1' такого змісту:
 
   І. Підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
4. 1' У період з 1 січня 2015 року податок на додану вартість юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої із поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, вигодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу (далі переробні підприємства), справляється з урахуванням таких особливостей:
 
-1- Острікова Т.Г.
В абзаці другому пункту 1 законопроекту слова і цифри «У період з 1 січня 2015 року» виключити.
 
Враховано   «1-1. Податок на додану вартість переробними підприємствами усіх форм власності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої із поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V цього Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V цього Кодексу (далі - переробні підприємства), справляється з урахуванням таких особливостей:
 
    -2- Долженков О.В.
В Розділі 1 законопроекту в пункті 1-1 словосполучення «юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість» замінити на словосполучення «переробними підприємствами усіх форм власності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість».
Виключити в законопроекті словосполучення «молочної сировини»;
 
Враховано    
    -3- Левченко Ю.В.
Абзац другий пункту 1 Законопроекту після слів «У період з 1 січня 2015 року податок на додану вартість юридичними особами» доповнити словами «та фізичними особами-підприємцями».
 
Відхилено    
5. 1) норми цього пункту не поширюються на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з імпортованої сировини, сировини поставленої не в живій вазі, сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим Кодексом (далі сільськогосподарські товаровиробники);
 
   1) норми цього пункту не поширюються на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з імпортованої сировини, сировини, поставленої не в живій вазі, сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V цього Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим Кодексом (далі - сільськогосподарські товаровиробники);
 
6. 2) податкова накладна покупцю надається в порядку, встановленому розділом V Кодексу;
 
   2) податкова накладна покупцю надається в порядку, встановленому розділом V цього Кодексу;
 
7. 3) переробне підприємство веде окремий облік операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставленого молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками (далі продукція), і з постачання інших товарів/послуг, у тому числі продукції, виготовленої із сировини, визначеної у підпункті 1 цього пункту, та складає податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції;
 
   3) переробне підприємство веде окремий облік операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками (далі - продукція), та з постачання інших товарів/послуг, у тому числі продукції, виготовленої із сировини, визначеної у підпункті 1 цього пункту, та складає податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції;
 
8. 4) переробне підприємство суму сплаченого (нарахованого) податкового кредиту по виготовлених та /або придбаних товарах/послугах, основних засобах, які використовуються частково для виготовлення продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, розподіляє виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних засобів в операціях з постачання продукції та відповідно в операціях з постачання інших товарів/послуг, з урахуванням вимог розділу V Кодексу;
 
   4) переробне підприємство суму сплаченого (нарахованого) податкового кредиту по виготовлених та /або придбаних товарах/послугах, основних засобах, які використовуються частково для виготовлення продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, розподіляє виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних засобів в операціях з постачання продукції та відповідно в операціях з постачання інших товарів/послуг з урахуванням вимог розділу V цього Кодексу;
 
9. 5) переробне підприємство операції з вивезенням за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображає у податковій декларації з податку на додану вартість і має право на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку;
 
   5) переробне підприємство операції з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображає в податковій декларації з податку на додану вартість і має право на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку;
 
10. 6) переробне підприємство позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, з 1 січня 2015 року сплачує на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів у розмірі 100 відсотків.
 
-4- Острікова Т.Г.
В абзаці восьмому пункту 1 законопроекту слова і цифри «з 1 січня 2015 року» виключити.
 
Враховано   6) переробне підприємство позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену в податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, сплачує на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у розмірі 100 відсотків.
 
11. Переробне підприємство суму податку на додану вартість - перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко і м’ясо в живій вазі (далі - компенсація).
 
   Переробне підприємство суму податку на додану вартість, перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі (далі - компенсація);
 
12. 7) переробне підприємство від’ємну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, зараховує у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів;
 
   7) переробне підприємство від’ємну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену в декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, зараховує у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів;
 
13. 8) звітним (податковим) періодом є один календарний місяць;
 
   8) звітним (податковим) періодом є один календарний місяць;
 
14. 9) переробне підприємство у строки, встановлені пунктом 203.1. статті 203 Кодексу, подає до органу державної податкової служби податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції за місцем реєстрації переробного підприємства. У податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції окремо відображаються сума податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для виплати компенсації;
 
   9) переробне підприємство у строки, встановлені пунктом 203.1 статті 203 цього Кодексу, подає до контролюючого органу податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції за місцем реєстрації переробного підприємства. У податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції окремо відображаються сума податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для виплати компенсації;
 
15. 10) перерахування суми податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробного підприємства для виплати компенсації здійснюється переробним підприємством до 15 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
 
   10) перерахування суми податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробного підприємства для виплати компенсації здійснюється переробним підприємством до 15 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
 
16. Для підтвердження перерахування сум податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробне підприємство разом з податковою декларацією з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції надає реєстр платіжних доручень про фактично зараховані на такий спеціальний рахунок кошти за звітний (податковий) період і виписку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з такого рахунка;
 
   Для підтвердження перерахування сум податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробне підприємство разом з податковою декларацією з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції надає реєстр платіжних доручень про фактично зараховані на такий спеціальний рахунок кошти за звітний (податковий) період і виписку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з такого рахунка;
 
17. 11) сума компенсації розподіляється між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними молоко або м’яса в живій вазі переробним підприємствам щомісяця згідно з Розрахунком розподілу суми компенсації з урахуванням наступного:
 
   11) сума компенсації розподіляється між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними молоко або м’ясо в живій вазі переробним підприємством щомісяця згідно з Розрахунком розподілу суми компенсації з урахуванням таких особливостей:
 
18. а) компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника визначається з урахування коефіцієнта, розрахованого, як співвідношення суми компенсації, визначеної у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, до вартості закуплених молока та м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість;
 
   а) компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника визначається з урахуванням коефіцієнта, розрахованого як співвідношення суми компенсації, визначеної в податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, до вартості закуплених молока та м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість;
 
19. б) визначений коефіцієнт застосовується до всіх сільськогосподарських товаровиробників на гривню вартості поставленого молока або м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість. Форма Розрахунку розподілу суми компенсації та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
   б) визначений коефіцієнт застосовується до всіх сільськогосподарських товаровиробників на гривню вартості поставленого молока або м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість. Форма Розрахунку розподілу суми компенсації та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
20. 12) виплата компенсації сільськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам за платіжними дорученнями шляхом перерахування на їх окремі рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, фізичним особам - готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення) здійснюється переробним підприємством до 20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
 
   12) виплата компенсації сільськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам за платіжними дорученнями шляхом перерахування на їхні окремі рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, фізичним особам - готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або за договорами доручення) здійснюється переробним підприємством до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
 
21. Підтвердженням виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації є Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.
 
   Підтвердженням виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації є Відомість про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.
 
22. Форма Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам та порядок її заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
   Форма Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам та порядок її заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
23. 13) суми податку на додану вартість, не перераховані на спеціальний рахунок, або перераховані з порушенням терміну встановленого цим пунктом, а також суми компенсації, не виплачені сільськогосподарським товаровиробникам, або виплачені з порушенням терміну, встановленого цим пунктом, вважається такими, що використанні не за призначенням і підлягають стягненню до Держаного бюджету;
 
   13) суми податку на додану вартість, не перераховані на спеціальний рахунок або перераховані з порушенням терміну, встановленого цим пунктом, а також суми компенсації, не виплачені сільськогосподарським товаровиробникам або виплачені з порушенням терміну, встановленого цим пунктом, вважаються такими, що використані не за призначенням, і підлягають стягненню до державного бюджету;
 
24. 14) суми компенсації не включаються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість до бази оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання молока або м’яса в живій вазі.
 
-5- Давиденко В.М.
Доповнити пункт 1-1 законопроекту новим пунктом такого змісту:
«15) для цілей даного пункту до сільськогосподарських виробників прирівнюються також сільськогосподарські кооперативи»
 
Відхилено   14) суми компенсації не включаються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість до бази оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання молока або м’яса в живій вазі».
 
    -6- Івченко В.Є.
доповнити Розділ 1 законопроекту положеннями такого змісту:
«Податок на додану вартість переробними підприємствами, що здійснюють виробництво харчової продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясо продуктів), іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), та зареєстровані платниками податку на додану вартість (далі - переробні підприємства), при здійсненні ними операцій з придбання (будівництва, спорудження) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), (далі - придбання основних фондів), що використовуються виключно для модернізації таких підприємств (підвищення їх продуктивності, розширення технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягнення економії ресурсів, поліпшення умов праці, поліпшення якісних характеристик харчової продукції), справляється з урахуванням таких особливостей:
1) переробне підприємство веде окремий облік операцій з придбання основних фондів і з придбання інших товарів/послуг та складає податкову декларацію з податку на додану вартість податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з придбання основних фондів та має право на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) переробним підприємством постачальникам таких основних фондів;
2) податкова накладна переробному підприємству надається в порядку, встановленому розділом V Кодексу;
3) відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) переробним підприємством постачальникам основних фондів, здійснюється в загальному порядку;
4) звітним (податковим) періодом є один календарний місяць».
 
Відхилено .   
25. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-7- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
 
27. 2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правового акту, передбаченого цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
30. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
31. 3. Перша виплата переробними підприємствами компенсації сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється з 1 числа місяця наступного за періодом у якому наберуть чинності нормативно-правові акти, якими затверджуються Розрахунок розподілу суми компенсації та Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.

   3. Перша виплата переробними підприємствами компенсації сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється з 1 числа місяця, наступного за періодом, у якому наберуть чинності нормативно-правові акти, якими затверджуються форма та порядок заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації та Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.